פתרון תרגילים 6

‫פתרון תרגיל מס' ‪6‬‬
‫הפעולה‬
‫סעיף‬
‫נמשכו מזומנים מחשבון העו"ש לקופת העסק‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫נרכשו מספקים סחורות באשראי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫שולם במזומן עבור הובלת הסחורות שנרכשו לעסק‬
‫‪3‬‬
‫שולם בשיק עבור ביטוח שנתי של העסק‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫נמכרו סחורות ללקוחות באשראי‬
‫‪5‬‬
‫שולם במזומן עבור הובלת הסחורה שנמכרה‬
‫‪6‬‬
‫שולם בשיק עבור מסי עירייה‬
‫‪7‬‬
‫חשבון העו"ש של העסק זוכה בגין קבלת הלוואה מהבנק‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫בעל העסק שילם את חשבון החשמל של העסק מכספו הפרטי‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫בעל העסק משך במזומן מקופת העסק את הסכום ששילם עבור החשמל‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫חשבון העו"ש של העסק חויב בגין החזר חלק מההלוואה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫שולם לספקים בשיק על חשבון התחייבות‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫נרכשו צרכי משרד בשיק‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫שולם חשבון הטלפון של העסק בהוראת קבע בבנק‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫נרכש ריהוט משרדי חדש לעסק בשיק‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫שולם במזומן עבור הובלה והתקנה של הריהוט החדש בעסק‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫התקבל מלקוח שיק על חשבון חובו‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫העסק משכיר מחסן לעסק שכן‪ .‬התשלום עבור השכירות התקבל בשיק‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫נרכשה מרכזיית טלפונים משומשת לעסק בשיק‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫שולם במזומן עבור התקנת המרכזייה בעסק‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫העסק רכש בשיק פרסום ברדיו לתקופה של חודשיים‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫שולם במזומן עבור שירותי ניקיון בעסק‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫שולם בשיק עבור תיקון המזגן‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫זכות‬
‫חובה‬
‫עו"ש בנק‬
‫קופת מזומן‬
‫ספקים‬
‫קניות סחורה‬
‫הוצ' הובלה מספקים קופת מזומן‬
‫עו"ש בנק‬
‫הוצאות ביטוח‬
‫מכירות‬
‫לקוחות‬
‫הוצ' הובלה ללקוחות קופת מזומן‬
‫עו"ש בנק‬
‫הוצ' מסי עירייה‬
‫הלוואה מבנק‬
‫עו"ש בנק‬
‫הלוואת בעלים‬
‫הוצאות חשמל‬
‫קופת מזומן‬
‫הלוואת בעלים‬
‫עו"ש בנק‬
‫הלוואה מבנק‬
‫עו"ש בנק‬
‫ספקים‬
‫עו"ש בנק‬
‫הוצאות משרד‬
‫עו"ש בנק‬
‫הוצאות טלפון‬
‫עו"ש בנק‬
‫ריהוט‬
‫קופת מזומן‬
‫ריהוט‬
‫לקוחות‬
‫קופת שקים‬
‫הכנסות מהשכרה‬
‫קופת שקים‬
‫עו"ש בנק‬
‫ציוד‬
‫קופת מזומן‬
‫ציוד‬
‫עו"ש בנק‬
‫הוצאות פרסום‬
‫קופת מזומן‬
‫הוצאות אחזקה‬
‫עו"ש בנק‬
‫הוצאות אחזקה‬
‫פתרון תרגיל מס' ‪7‬‬
‫הפעולה‬
‫סעיף‬
‫נרכשו סחורות מספקים באשראי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫שולם בשיק עבור הובלה הסחורה למחסן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫נרכשו דברי דואר במזומן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫שולם חשבון חשמל באמצעות הוראת קבע בבנק‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫נמכרה סחורה ללקוח בשיק‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫השיק שהתקבל מהלקוח הופקד בבנק‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫נרכש ציוד חדש לעסק בשיק‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫שולם במזומן עבור הובלת הציוד לעסק‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫שולם בשיק עבור שכירות מבנה העסק‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫התקבל בשיק עבור מתן שירותי ייעוץ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫שולם לעורך הדין של החברה עבור ייעוץ משפטי בשיק‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫שולם עבור השימוש בטלפון באמצעות הוראת קבע‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫שולם בשיק לספק על חשבון התחייבות‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫שולמו משכורות לעובדי העסק בהעברה בנקאית‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫נמכרה סחורה ללקוח במזומן‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫מזומנים מהקופה הופקדו בבנק‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫התקבל שיק מלקוח על חשבון חובו לעסק‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫התקבל שיק עבור השכרת מחסן לעסק אחר‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫נרכשו צרכי משרד בשיק‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫נרכש מזגן חדש לעסק בשיק‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫שולם במזומן עבור הובלה והתקנה של המזגן בעסק‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫התקבלה הלוואה מהבנק‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫שולמה בשיק אגרת רישוי שנתית לרכב העסק‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫הבנק חייב את העסק בריבית תקופתית‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫חלק מההלוואה הוחזרה לבנק‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫נרכש בשיק תוכנת הנהלת חשבונות חדשה לעסק‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫שולם בשיק עבור התקנה והטמעת התוכנה בעסק‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫שולם בשיק עבור שירות שנתי לתוכנה החדשה‬
‫‪28‬‬
‫העסק תרם במזומן לאגודה למען החייל‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫שולם בשיק עבור שירותי שמירה לעסק‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫זכות‬
‫חובה‬
‫ספקים‬
‫קניות סחורה‬
‫הוצ' הובלה מספקים עו"ש בנק‬
‫קופת מזומן‬
‫הוצאות דואר‬
‫עו"ש בנק‬
‫הוצאות חשמל‬
‫מכירות‬
‫קופת שקים‬
‫קופת שקים‬
‫עו"ש בנק‬
‫עו"ש בנק‬
‫ציוד‬
‫קופת מזומן‬
‫ציוד‬
‫עו"ש בנק‬
‫הוצאות שכירות‬
‫הכנסות משרותי ייעוץ‬
‫קופת שקים‬
‫עו"ש בנק‬
‫הוצאות משפטיות‬
‫עו"ש בנק‬
‫הוצאות טלפון‬
‫עו"ש בנק‬
‫ספקים‬
‫עו"ש בנק‬
‫הוצאות משכורת‬
‫מכירות‬
‫קופת מזומן‬
‫קופת מזומן‬
‫עו"ש בנק‬
‫לקוחות‬
‫קופת שקים‬
‫הכנסות מהשכרה‬
‫קופת שקים‬
‫עו"ש בנק‬
‫הוצאות משרד‬
‫עו"ש בנק‬
‫ציוד‬
‫קופת מזומן‬
‫ציוד‬
‫הלוואה מבנק‬
‫עו"ש בנק‬
‫עו"ש בנק‬
‫הוצאות רכב‬
‫עו"ש בנק‬
‫הוצאות בנק‬
‫עו"ש בנק‬
‫הלוואה מבנק‬
‫עו"ש בנק‬
‫ציוד‬
‫עו"ש בנק‬
‫ציוד‬
‫עו"ש בנק‬
‫הוצאות מחשב‬
‫קופת מזומן‬
‫תרומות‬
‫עו"ש בנק‬
‫הוצאות אחזקה‬
‫פתרון תרגיל מס' ‪8‬‬
‫סעיף‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫הפעולה‬
‫בעל העסק השקיע במזומן‪.‬‬
‫נרכשה סחורה בשיק‪.‬‬
‫שולם במזומן עבור הובלת הסחורה למחסן‪.‬‬
‫מזומנים מהקופה הופקדו בחשבון הבנק של העסק‪.‬‬
‫בעל העסק משך חלק מהשקעתו במזומן‪.‬‬
‫בעל העסק משך מזומנים מהקופה לצרכיו הפרטיים‪.‬‬
‫בעל העסק רכש צרכי משרד עבור העסק מכספו הפרטי‪.‬‬
‫בעל העסק קיבל מהעסק שיק עבור צרכי המשרד שרכש‪.‬‬
‫נרכש ריהוט לעסק בשיק‪.‬‬
‫שולם במזומן עבור הובלת הריהוט לעסק‪.‬‬
‫שולמו משכורות לעובדי העסק בהעברה בנקאית‪.‬‬
‫נמכרה סחורה בשיק‪.‬‬
‫שולם בשיק עבור הובלת הסחורה ללקוח‬
‫נמכרה סחורה ללקוח‪ ,‬התמורה התקבלה בהעברה לחשבון הבנק של העסק‪.‬‬
‫כספים מחשבון הבנק של העסק נמשכו לקופה‪.‬‬
‫נרכש דלק לרכב העסק במזומן‪.‬‬
‫שולם בשיק עבור תיקונים שונים במבנה העסק‪.‬‬
‫בעל העסק נתן הלוואה לעסק בשיק‪.‬‬
‫נרכשו ניירות וטונרים למדפסות בשיק‪.‬‬
‫שולם במזומן עבור שירותי גינון לעסק‪.‬‬
‫שולם בשיק עבור מנוי שנתי לעיתון‪.‬‬
‫שולם בשיק עבור רכישת מחשב לעסק‬
‫שולם במזומן עבור הובלת המחשב לעסק‪.‬‬
‫התקבל שיק מלקוח על חשבון חובו לעסק‪.‬‬
‫השיק שהתקבל מהלקוח הופקד בחשבון הבנק של העסק‪.‬‬
‫שולם בשיק עבור הקמת אתר אינטרנט לעסק‪.‬‬
‫שולם בשיק עבור דמי אחסון וטיפול שנתיים לאתר‪.‬‬
‫זכות‬
‫חובה‬
‫הון בעל העסק‬
‫קופת מזומן‬
‫עו"ש בנק‬
‫קניות סחורה‬
‫הוצ' הובלה מספקים קופת מזומן‬
‫קופת מזומן‬
‫עו"ש בנק‬
‫קופת מזומן‬
‫הון בעל העסק‬
‫קופת מזומן‬
‫משיכות פרטיות‬
‫הלוואת בעלים‬
‫הוצאות משרדיות‬
‫עו"ש בנק‬
‫הלוואת בעלים‬
‫עו"ש בנק‬
‫ריהוט‬
‫קופת מזומן‬
‫ריהוט‬
‫עו"ש בנק‬
‫הוצאות משכורת‬
‫מכירות‬
‫קופת שקים‬
‫הוצ' הובלה ללקוחות עו"ש בנק‬
‫מכירות‬
‫עו"ש בנק‬
‫עו"ש בנק‬
‫קופת מזומן‬
‫קופת מזומן‬
‫הוצאות רכב‬
‫עו"ש בנק‬
‫הוצאות אחזקה‬
‫הלוואת בעלים‬
‫קופת שקים‬
‫עו"ש בנק‬
‫הוצאות משרדיות‬
‫קופת מזומן‬
‫הוצאות אחזקה‬
‫הוצ' ספרות מקצועית עו"ש בנק‬
‫עו"ש בנק‬
‫ציוד‬
‫קופת מזומן‬
‫ציוד‬
‫לקוחות‬
‫קופת שקים‬
‫קופת שקים‬
‫עו"ש בנק‬
‫עו"ש בנק‬
‫ציוד‬
‫עו"ש בנק‬
‫הוצאות מחשב‬