ציונות ואהבת הארץ : יחידה " דע מאין באת ולאן אתה הולך :" פעולה

‫יחידה‪ :‬ציונות ואהבת האר‬
‫פעולה‪" :‬דע מאי באת ולא אתה הול"‬
‫לבקש לפני הפעולה מהחניכי שישאלו ואפילו יכתבו את סיפור העלייה שלה או של ההורי שלה‪,‬‬
‫או סבי‪ ,‬או קרוב משפחה‪ ,‬יביאו תמונות או עוד חפצי מענייני‬
‫לספר את הסיפור שלי? מאיפה הגעתי? מאיפה הגיעו סבא וסבתא שלי? מאיפה ההורי שלי? מה הסיפור שלה?‬
‫סיפורי של עדות שונות מה הסיפור של העדה שלי?‬
‫מטרות‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫להכיר את הסיפור האישי שלי‪ ,‬להכיר את השורשי‪ ,‬את מי משפחתי‪ ,‬וכיצד זה חלק למי אני‪.‬‬
‫ליצור נקודת זינוק משותפת לקבוצה‪ ,‬לוודא שכל אחד שמעוניי מספר את הסיפור שלו בקצרה‪.‬‬
‫להבי כיצד כל אחד מהסיפורי שלנו בוני את הסיפור של הע שלנו ושל מדינת ישראל‬
‫להביט לאחור‪ ,‬אל העבר המשפחתי ולהביא אותו לכדי סיפור אחד‪ ,‬משולב‪.‬‬
‫כיצד מספרי סיפורי על עלייה ? )דגשי למדריכי(‬
‫חשוב! להביא כל חני להרגיש בנוח לספר את הסיפור שלו– בי א הוא בנוע" מגיל צעיר‪ ,‬היה במחנה או רק היו‬
‫הצטר לתנועה‪ .‬החשיבות טמונה ביכולת שלכ‪ ,‬מד"צי‪ ,‬לגרו לכל אחד להבי שזה לא משנה מה היה לפני‪ ,‬אלא‬
‫עכשיו את קבוצה חזקה וכול חברי‪ ,‬שלא יתביישו במקור שממנו הגיעו!‬
‫אפשר לנצל את הפעולה הזו כדי לקרב את המשפחה לנוע'' ובמיוחד לסני‪ $‬שלנו! אפשר להזמי אות‪ ,‬סבי‪,‬‬
‫הורי לבוא ולספר את הסיפור שלה‪ ,‬של העדה שלה‪ ,‬את המנהגי שלה‪ .‬אפשר לעשות עמדות שכל משפחה‬
‫מקימה וכול מסתובבי בי העמדות כדי להכיר את הסיפור של כול!‬
‫כיווני לפעולה‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫סיפור העלייה האישי שלנו‬
‫מאילו מקומות הגענו?‬
‫מה הבאנו איתנו? מה השארנו מאחור?‬
‫מה משות לכל הסיפורי של הקבוצה? )קשיי‪ ,‬אתגרי(‬
‫מה מהמקו והתרבות המקורי של המשפחה שלי נטמע בזהות שלי?‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הסיפור של שוור‬
‫מה המסלול ששוור‪ $‬מתאר?‬
‫הא הצליח לדעתכ לשמור על זהותו כרומני ג לאחר שעלה לאר‪ $‬ונלקחו בגדיו?‬
‫הא יש משהו משות לנו‪ /‬להורינו‪ /‬סבינו ולסיפור של שוור‪?$‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫סיפורי עדות‬
‫מה הבאנו איתנו מהארצות האחרות‪ ,‬או מאר‪ $‬ישראל עצמה?‬
‫מה המנהגי‪ ,‬הסיפורי וזיכרונות של העדה שלי?‬
‫מה מיוחד בכ שע"א המנהגי השוני של העדות& כול חוגגי את חגי ישראל?‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טלפון‪ | 02-5658022 :‬פקס‪| 02-6246871 :‬‬
‫כתובת‪ :‬דרך חברון ‪ 98‬ירושלים | מען למכתבים‪ :‬ת‪.‬ד‪ 37153 .‬מיקוד ‪ 91371‬ירושלים‬
‫הסיפור שלנו היו‪) :‬מעובד מתו סיפור העלייה של יצחק שוור‪ $‬מרומניה שסיפרה נכדתו(‬
‫זה הסיפור שלי‪ ,‬קוראי לי יצחק שוור‪ ,$‬נולדתי ברומניה‪ .‬הסיפור שלי‪ ,‬הוא סיפור קשה‪...‬אבל ע סו טוב!‬
‫אחרי מלחמת העול והשואה חזרנו ממחנות ריכוז מאוקראינה לרומניה – ש גרנו בבית היש שלנו אבל היו‬
‫מהומות‪ ,‬לכ עברנו מהצד הרוסי לצד הרומני‪ .‬כשהגענו לש הצטרפתי לתנועת הנוער "הבוני"& בתנועה הזאת עברנו‬
‫הכשרה לעבודת כפיי‪ ,‬רחוק מההורי‪ ,‬כדי שנתחיל להסתגל לחיי באר‪ $‬ישראל‪.‬‬
‫כעבור זמ מה בקיבו‪ $‬הגיע שליח מהסוכנות היהודית והודיע שאנו עולי לאר‪ $‬ישראל‪ ,‬אבל בלי המשפחה‪.‬‬
‫העלו אותנו על רכבת משא ונסענו לבולגריה לי השחור‪ ,‬ש האונייה היה "פניורק" אוניית משא שבנו עליה‬
‫דרגשי‪ .‬היינו בער ‪ 500‬איש‪ ,‬האוכל היה כמנות קרב )ביסקוויטי יבשי ומרק בלי טע( ‪ ,‬ההיגיינה הייתה‬
‫מאוד ירודה והשירותי היו על הסיפו‪.‬‬
‫כשהגענו למימי י התיכו – קרוב לאר ישראל‪ ,‬שתי ספינות קרב בריטיות נתנו הוראה לחזור לקפריסי ואיימו‬
‫שא לא נחזור יטביעו אותנו‪ .‬שהגענו לקפריסי שמו אותנו במחנה ע גדרות מה שהזכיר לנו את השואה‪ ,‬אבל‬
‫היתרו הוא שנתנו לנו אוכל ל‪ 3‬אנשי נתנו ביו מנת מרק ומרגרינה‪ .‬באו מדריכי מהאר והרצו לנו עליה‪ .‬הגיע‬
‫היו המיוחל‪ :‬ילדי מתחת לגיל ‪ 18‬יכלו לעלות לאר )הייתי ב ‪ ,(14‬נפרדנו לשלו מהקפריסאי‪.‬‬
‫כשהגענו לאר העלו אותנו על אוטובוסי וחילקו אותנו לקיבוצי‪ ,‬אני הייתי בקיבו "אשדות יעקב" שבעמק‬
‫הירד‪ .‬התחלנו ללמוד חצי יו עברית וחצי יו עסקנו בעבודת כפיי‪...‬‬
‫כשהגענו לישראל הבאנו את הבגדי המרופטי והקרועי‪ .‬יו אחד כשחזרנו הבגדי נעלמו‪ .‬מאוד התעצבנו אבל‬
‫הביאו לנו חליפה אחרת‪ :‬גופייה כהה‪ ,‬חולצה ולבנה ומכנס חאקי‪.‬כשאכלנו בקיבו היתה זאת הפע הראשונה בחיי‬
‫שאכלתי כמה שאני רוצה‪ .‬למזלנו זמ קצר אחרי שעלינו האנגלי הלכו‪ ,‬הכריזו על הקמת מדינת ישראל!‪.‬‬
‫"אשדות יעקב" הייתה קרובה לירד אז עברנו אימוני לעזרת היישובי באזור‪ .‬באחד הימי ביקשו מתנדבי‬
‫למרות שלא ידעתי למה ישר התנדבתי‪ ,‬מסתבר שהיינו צריכי לעזור לעולי צפו אפריקה לרדת מהאונייה‪ .‬האבסורד‬
‫שבכל העניי‪ :‬האונייה הייתה אותה אונייה שאנו נסענו בה‪" :‬פניורק" אבל היא שנתה את שמה ל‪" :‬קוממיות"‪.‬‬
‫זרעי – שורשי‬
‫מתודות‪:‬‬
‫• שמירת השורשי& אפשר להכי ראש דשא לקבוצה‪ ,‬שהמטרה שלו לעבור בי כל חני מבית לבית במהל כל‬
‫השנה‪ ,‬כאשר כל אחד צרי לרשו את התהלי שעבר בזמ שהיה בבית שלו )נקלט טוב‪ /‬הצמיח עלה וכו'(‬
‫• ג )לנבטי&ניצני(‪ :‬ברשותכ מזוודה אחת בלבד שאת יכולי לקחת לא"י‪ .‬הכינו רשימה של ‪ 10‬הפריטי‬
‫הכי חשובי )שאפשר להכניס למזוודה( שאת לא יכולי לוותר עליה‪.‬‬
‫• להביא מפה של העול ענקית או לשרטט על בריסטול גדול )וממוחזר( את מפת העול בקווי כלליי‪ .‬כל‬
‫אחד מגיע )המדרי יעזור לה( ומסמ את את הדר שעשו את המשפחה‪ ,‬הוא או ההורי‪/‬סבי שלו כדי‬
‫להגיע לאר‪ .$‬ואז לדבר על המסלולי השוני‪ ,‬מה היה מאתגר לכל אחד מאית‪ ,‬מה עברו‪...‬‬
‫• נסו לתאר את החיי שלכ באנייה לאר‪ $‬ישראל‪ :‬אי היית מדמייני את חופי האר‪) ?$‬אפשר לעשות דמיו‬
‫מודר לחניכי‪ ,‬ע מוסיקה מתאימה של י(‪.‬‬
‫• להזמי הורה ‪ /‬סבי שיספר את סיפור העלייה‪ ,‬של העדה שלו‪ ,‬וכ'‪...‬‬
‫• אפשר להכי ספר שיעבור בי החניכי וכל אחד כותב ש את הסיפור של המשפחה שלו‪ ,‬מוסי תמונות וכו'‪...‬‬
‫• כל חני תכי ספר שורשי– ע תמונות‪ ,‬ראיונות להורי‪ ,‬סבי‪ ,‬דודי‪ ,‬ושה תבקשו שיספרו לה סיפור‬
‫על מנהגי הבית‪ ,‬של העדה וכו‪'...‬‬
‫• אפשר כפעולה המש לעשות יו סניפי של תחנות של אוכל‪ ,‬מוסיקה‪ ,‬לבוש וכו' של המקומות השוני שעלו‬
‫את המשפחה שלנו‪ ,‬ושל העדות שאנו שייכי לה‪...‬‬
‫שאלות לדיו ‪:‬‬
‫הא את הכרת את סיפור העלייה‪ ,‬של העדה של המשפחה שלכ?‬
‫מה אומר לכ שכל אחד יגיעה מי מקו אחר )פיזי וג לגבי תרבות‪ ,‬ומנהגי(?‬
‫מה היו האתגרי שלה?‬
‫מה האתגרי היו של העולי חדשי‪ ,‬של העדות כדי לשמור על זהות?‬
‫הא שורשי בהכרח חשובי לעתיד‪ ,‬למה חשוב לדעת מעי הגנו?‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טלפון‪ | 02-5658022 :‬פקס‪| 02-6246871 :‬‬
‫כתובת‪ :‬דרך חברון ‪ 98‬ירושלים | מען למכתבים‪ :‬ת‪.‬ד‪ 37153 .‬מיקוד ‪ 91371‬ירושלים‬
‫שאלות לדיו על הסיפור שלנו היו‬
‫מה הדר שעבר יצחק שוור‪?$‬‬
‫למה לפי דעתכ הפרידו את הילדי מהוריה? את יכולי לחשוב על מעשה כזה כיו?‬
‫מה היה ההבדל בי מחנות המעצר לבי המחנות בתקופת מלחמת העול השנייה?‬
‫למה לפי דעתכ החליפו ליעקב את הבגדי שאית הגיע?‬
‫מה הסיפור של יצחק אומר על הגעתו לאר‪ $‬ותחילת בניה חיי חדשי?‬
‫מה סיפור של יצחק מספר על ההיסטוריה שלנו כע?‬
‫נית להוסי את המסע של שוור‪ $‬למפה העולמית שציירנו בתחילת הפעולה‪.‬‬
‫נבטי – ניצני‬
‫מתודות‪:‬‬
‫• כל חני תכי ספר שורשי– ע תמונות‪ ,‬ראיונות להורי‪ ,‬סבי‪ ,‬דודי‪ ,‬ושה תבקשו שיספרו לה סיפור‬
‫על מנהגי הבית‪ ,‬של העדה וכו‪'...‬‬
‫• אפשר להכי ספר שיעבור בי החניכי וכל אחד כותב ש את הסיפור של המשפחה שלו‪ ,‬מוסי תמונות וכו'‪...‬‬
‫• החניכי נעמדי בשורה‪ ,‬ואחרי כל שאלה& א התשובה נכונה ה מתקדמי צעד אחד קדימה‪ .‬מי נולד‬
‫בארצות הברית? מי ברוסיה? מי ארגנטינה? מי באנגליה? מי בצרפת? מי שני ההורי שלו נולדו במדינה‬
‫אחרת? מי אחד מההורי? מי ארבע מהסבי שלו נולדו במדינה אחרת"? שלוש? שתיי? אחד?‬
‫כל פע מראי לה מי נשאר "אחורה" ומי קדימה" מבחינת מספרת ומדברי על מה זה אומר‪...‬‬
‫• להביא מפה גדולה של העול או לשרטט על בריסטול גדול )וממוחזר( את מפת העול בקווי כלליי‪ .‬כל‬
‫אחד מגיע )המדרי יעזור לה( ומסמ את הדר שעשו את המשפחה‪ ,‬הוא או ההורי‪/‬סבי שלו כדי להגיע‬
‫לאר‪ .$‬ואז לדבר על על המסלולי השוני‪ ,‬מה היה מאתגר לכל אחד מאית‪ ,‬מה עברו?‬
‫• להזמי הורה ‪ /‬סבי שיספר את סיפור העלייה‪ ,‬של העדה שלו‪ ,‬וכ'‪...‬‬
‫• אי חוגגי אצלנו את החג? ד ע כל החגי שמחלקי לחניכי וצריכי כל אחד לענות ע''פ עדה באותו ד‬
‫שאלות יישאלו ג על מנהגי מיוחדי לחגי‪ .‬המדרי יאסו את הדפי‪ ,‬וננסה שבכ חדר יחגגו את החג‬
‫לפי העדה של החדר‪ ,‬יעברו סדנת בישול וישמעו מוסיקה מתאימה‪.‬‬
‫• אפשר כפעולה המש לעשות יו סניפי של תחנות של אוכל‪ ,‬מוסיקה‪ ,‬לבוש וכו' של המקומות השוני שעלו‬
‫את המשפחה שלנו‪ ,‬ושל העדות שאנו שייכי לה‪...‬‬
‫שאלות לדיו ‪:‬‬
‫הא את הכרת את סיפור העלייה‪ ,‬של העדה של המשפחה שלכ?‬
‫מה אומר לכ שכל אחד יגיעה מי מקו אחר )פיזי וג לגבי תרבות‪ ,‬ומנהגי(?‬
‫מה היו האתגרי שלה?‬
‫מה האתגרי היו של העולי חדשי‪ ,‬של העדות כדי לשמור על זהות?‬
‫הא שורשי בהכרח חשובי לעתיד‪ ,‬למה חשוב לדעת מעי הגנו?‬
‫שאלות לדיו על הסיפור שלנו היו‬
‫מה הדר שעבר יצחק שוור‪?$‬‬
‫למה לפי דעתכ הפרידו את הילדי מהוריה? את יכולי לחשוב על מעשה כזה כיו?‬
‫הא את רואי בלקיחת הבגדי של שוור‪ $‬והחלפת באחרי רצו להחלי לעולי את הזהות‬
‫שעמה הגיעו? וא כ& למה שיירצו לעשות מעשה שכזה?‬
‫מה אפשר ללמוד מהסיפור?‬
‫מה הסיפור של יצחק אומר על הגעתו לאר‪ $‬ותחילת בניה חיי חדשי?‬
‫מה סיפור של יצחק מספר על ההיסטוריה שלנו כע?‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טלפון‪ | 02-5658022 :‬פקס‪| 02-6246871 :‬‬
‫כתובת‪ :‬דרך חברון ‪ 98‬ירושלים | מען למכתבים‪ :‬ת‪.‬ד‪ 37153 .‬מיקוד ‪ 91371‬ירושלים‬
‫אמירי – צמרת‬
‫מתודות‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫פסטיבל עדות‪ :‬כל אחד מגיע ע הלבוש המיוחד של העדה שלו‪ ,‬וע מאכל מיוחד והסבר עליו‪.‬‬
‫חידו מוסיקלי‪ :‬אפשר להביא מוסיקה שקשורה לעדות‪ ,‬מדינות‪ ,‬והחניכי ינסו לזהות לאיזו עדה‪,‬‬
‫מדינה היא שייכת‪.‬‬
‫מזמיני לקבוצה את ה"שפי" של משפחה& ‪ 2&3‬הורי‪/‬סבי שיכולי לבשל לכל הקבוצה‪ ,‬וכ‬
‫החניכי יעברו "סדנאות בישול" שונות‪ .‬שוב& אפשרי ג ברמה הסניפית‪.‬‬
‫אי חוגגי אצלנו את החג? ד ע כל החגי שמחלקי לחניכי וצריכי כל אחד לענות ע''פ עדה‬
‫באותו ד שאלות יישאלו ג על מנהגי מיוחדי לחגי‪ .‬המדרי יאסו את הדפי‪ ,‬וננסה שבכ חדר‬
‫יחגגו את החג לפי העדה של החדר‪ ,‬יעברו סדנת בישול וישמעו מוסיקה מתאימה‪.‬‬
‫•‬
‫אפשר כפעולה המש לעשות יו סניפי של תחנות של אוכל‪ ,‬מוסיקה‪ ,‬לבוש וכו' של המקומות‬
‫השוני שעלו את המשפחה שלנו‪ ,‬ושל העדות שאנו שייכי לה‪...‬‬
‫•‬
‫•‬
‫שאלות לדיו ‪:‬‬
‫מה המשמעות של להכיר כל העדות? מה הוא מאפשר לכל אחד?‬
‫מהי החשיבות של להכיר את העבר שלנו? )אפשר לדבר על הש של הפעולה‪" :‬דע מאי באת ולא אתה הול"‪.‬‬
‫הא שורשי בהכרח קשורי לעתיד‪ ,‬או שאפשר להסתדר ג בלעדיה?‬
‫שאלות לדיו על הסיפור שלנו היו‬
‫מה הדר שעבר יצחק שוור‪?$‬‬
‫למה לפי דעתכ הפרידו את הילדי מהוריה? את יכולי לחשוב על מעשה כזה כיו?‬
‫הא את רואי בלקיחת הבגדי של שוור‪ $‬והחלפת באחרי רצו להחלי לעולי את הזהות שעמה‬
‫הגיעו? וא כ& למה שיירצו לעשות מעשה שכזה?‬
‫מה אפשר ללמוד מהסיפור?‬
‫מדוע לדעתכ הנכדה של שוור‪ $‬סיפרה את הסיפור שלו?‬
‫סיכו ‪:‬‬
‫א עורכי פסטיבל אז חשוב לסכ ג בחדרי הפעילות לפי עדות )מה למדנו על העדה שלנו‪ ,‬אילו דברי חידשו לי‪,‬‬
‫מה חשוב לי להמשי ולקיי ע משפחתי( וג ברמה הסניפית& כינוס ושיר של הסני ‪ ,‬שהוא כמו עדה בתו שאר‬
‫סניפי נוע"‪.‬‬
‫א לא בוחרי בפסטיבל‪ ,‬לחזור על החשיבות שבפעולה "והגדת לבנ"‪ ,‬ועל הצור שלנו לשמר מה שהיה פע‪ ,‬כדי‬
‫שלא ייעל‪.‬‬
‫חשוב שאחרי הפעולה הזו תישאר לחניכי מזכרת של הפעולה‪ ,‬ספר שורשי פרטי ו ‪ /‬או קבוצתי; ד ראיונות‬
‫למשפחה וכל דבר שישמור על הסיפור שלו!‬
‫עוד חומרי לעיו והשראה )ג באינטרנט‪: (...‬‬
‫מ"דר האוכל"‪ ,‬ערו ‪ – 2‬הובא על ידי אילנית ‪ / 12‬העדה העיראקית בישראל‬
‫"קהילת יהדות בבל היא אחת העתיקות‪ .‬זוהי קהילה גדולה ומפוארת ששמרה לאור כל השני על קשר הדוק ע אר‪$‬‬
‫הקודש‪ .‬קהילה גדולה ישבה בבגדד‪ ,‬כמו ג בבצרה ובאזורי הכורדיי‪ .‬במהל השני התגבש בקרב הקהילות מטבח‬
‫עשיר ומפואר‪ ,‬מטבח מגוו מאד‪ ,‬שעושה שימוש נרחב בדגני&מיני הבורגול‪ ,‬חיטה‪ ,‬סולת וקמח כמוב‪ .‬במיוחד ידועי‬
‫מטבחי אלה בשלל מיני הקובה‪ ,‬אות כופתאות ממולאות מכל מיני סוגי‪ ,‬ומיני מילויי‪ ,‬כשה מבושלי בשלל‬
‫צורות וטכניקות‪ :‬קובה מטוג‪ ,‬מבושל‪ ,‬מבושל במיני רוטב‪ ,‬מבושל במרק‪ ,‬בקיצור‪ ,‬פסיפס מרהיב של כופתאות‬
‫ממולאות‪ ,‬מה מתקתקות‪ ,‬מה חמצמצות ומה חריפות‪.‬‬
‫לאור ההיסטוריה היו בני הקהילה ידועי בשל כשרו המסחר שלה‪ ,‬דבר שהביא לאורח חיי בו כרוכות נסיעות‬
‫ונדודי לארצות רחוקות& להודו למשל‪ .‬חלק מקהילת יהודי קוצי' שבדרו הודו‪ ,‬מקור ביהודי עיראק שהגיעו לש‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טלפון‪ | 02-5658022 :‬פקס‪| 02-6246871 :‬‬
‫כתובת‪ :‬דרך חברון ‪ 98‬ירושלים | מען למכתבים‪ :‬ת‪.‬ד‪ 37153 .‬מיקוד ‪ 91371‬ירושלים‬
‫למטרות מסחר‪ .‬לא פלא שלהודי בקוצי' יש מאכל שנקרא "חובה"‪ ,‬שה כופתאות סולת‪ ,‬ממולאות בשר‪ ,‬מבושלות‬
‫ברוטב עגבניות ע במיה‪ .‬אפילו התיבול ההודי לא מצליח להסתיר את מקורה של המנה‪ ,‬לא בשמה‪ ,‬לא במראה‪ ,‬לא‬
‫בטכניקות בה היא הוכנה‪ .‬רק הטע נעשה קצת "הודי" יותר‪.‬‬
‫העמבה‪ ,‬לעומת זאת‪ ,‬עשתה את הכיוו ההפו‪ .‬במקורה היא אחת מעשרות סוגי הצ'אטני שקיימי במטבח ההודי‬
‫והיא הגיעה לעיראק על ידי סוחרי יהודיי ואומצה ש בחו רב‪.‬‬
‫ג המטבח העות'מאני ששלט באזור תקופה ארוכה‪ ,‬השפיע השפעה מבורכת על מטבחי האזור‪.‬‬
‫באר‪ $‬נמשכה מסורת הבישול העיראקי ובשני האחרונות נכנסו מאכלי רבי של המטבח העיראקי לתודעה כלל‬
‫הציבור וחלק אומצו בחו והפכו לחלק אינטגראלי במטבח המתהווה באר‪".$‬‬
‫מאכלי עדות ומתכוני‬
‫באתר ‪http://ifeel.co.il/page/11456‬‬
‫מתכוני מטבח טוניסאי‪:‬‬
‫‪http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/Viewmsg.asp?forum=771&msgid=115885523‬‬
‫מנהגי עדות ישראל באתר‪:‬‬
‫‪ http://www.daat.ac.il/daat/toshba/minhagim/shaar-2.htm‬מחולקי לפי עדות‪ ,‬כדאי לוודא מאי הגיעו‬
‫החניכי ולעשות לוח ביחד אית של כל המנהגי המשפחתיי‪ ,‬ואולי ליצור מנהגי משותפי של הקבוצה בנוע"‪.‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טלפון‪ | 02-5658022 :‬פקס‪| 02-6246871 :‬‬
‫כתובת‪ :‬דרך חברון ‪ 98‬ירושלים | מען למכתבים‪ :‬ת‪.‬ד‪ 37153 .‬מיקוד ‪ 91371‬ירושלים‬