פרוטוקול מועצה מס` 46 מתאריך 14/08/2013

‫המועצה המקומית קרית‪-‬עקרון‬
‫גזברות ומזכירות המועצה‬
‫‪ 13‬אוגוסט ‪3131‬‬
‫כ"ה אלול תשע"ג‬
‫פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום ‪ 243038827‬מס' ‪40322‬‬
‫משתתפים‪:‬‬
‫אריק חדד –‬
‫אייל זלנה –‬
‫בצלאל דוד –‬
‫אברהם בנא –‬
‫יוסי רידי –‬
‫–‬
‫חזי דנין‬
‫יעקב סבג –‬
‫נועם אהרון –‬
‫שרה יעקובי –‬
‫ראש המועצה‬
‫סגן ומ"מ ראש המועצה‬
‫סגן ראש המועצה‬
‫סגן ראש המועצה‬
‫חבר מועצה‬
‫חבר מועצה‬
‫חבר מועצה‬
‫חבר מועצה‬
‫חברת מועצה‬
‫נעדרו‪:‬‬
‫אילן ירימי – חבר מועצה‬
‫אבשלום לוי – חבר מועצה‬
‫נוכחים‪:‬‬
‫אלון גרינברג – גזבר ומזכיר המועצה‬
‫עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה‬
‫רוחמה נגר – מנהל הבחירות מטעם משרד הפנים‬
‫רמי מליחי – מזכיר ועדת הבחירות‬
‫סדר היום‪:‬‬
‫‪ .3‬בחירת ועדת בחירות‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪( 32‬א) לחוק הבחירות‪.‬‬
‫‪ .3‬קביעת סיעות המועצה (הזדהות סיעות)‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 32‬לחוק הבחירות‪.‬‬
‫‪ .1‬מיקום קלפיות ‪ -‬הודעת מנהלת הבחירות מטעם משרד הפנים‪ ,‬הגב' רוחמה נגר‪ ,‬לוועדת‬
‫הבחירות‪ ,‬בדבר מיקום קלפיות הבחירות‪ .‬צורפה רשימת מיקום הקלפיות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תב"ר מחשוב בתי הספר – ‪ ₪ 155,223 :₪ 011,111‬במימון מפעל הפיס (מצורף אישור) ‪+‬‬
‫‪ ₪ 333,220‬מקרנות המועצה (כולל ע"ח שיפוצי קיץ‪ ,‬בהתאם לעדיפויות מחלקת החינוך)‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הסכם להפעלת מכללה בבית הספר בן צבי ‪ -‬מתן רשות שימוש בחלק מבית הספר בן צבי‪,‬‬
‫לטובת הפעלת מכללה על ידי מיחמ"ט גדרה – מרכז ישובי לחינוך‪ ,‬למדע ולטכנולוגיה‪ ,‬כמפורט‬
‫בהסכם שצורף (שאושר ע"י היועץ המשפטי למועצה)‪.‬‬
‫דיון‪:‬‬
‫אריק חדד‪ :‬מוריד מסדר היום את סעיף ‪ ,2‬הסכם השכירות‪.‬‬
‫לגבי הזדהות וב"כ הסיעה יש חשיבות גדולה כי הוא ממלא את הטפסים‪ .‬בנוסף יש על סדר היום את‬
‫עניין מחשוב בתי הספר שוודאי לא תתנגדו ויש אישור של מפעל הפיס‪.‬‬
‫נועם אהרון‪ :‬למה הורד נושא ההסכם?‬
‫אריק חדד‪ :‬יש כל מיני דברים שאני בודק ואח"כ נחליט‪.‬‬
‫גזברות ‪80-0880000 :‬‬
‫מרכזיה ‪80-0880028 :‬‬
‫מען‪ :‬המועצה המקומית‪ ,‬הרצל ‪ 44‬קרית עקרון ‪28588‬‬
‫‪-1-‬‬
‫פקס ‪80-9728729 :‬‬
‫‪Email : [email protected]‬‬
‫המועצה המקומית קרית‪-‬עקרון‬
‫גזברות ומזכירות המועצה‬
‫‪ – 2‬בחירת ועדת בחירות‬
‫אריק חדד‪ :‬נהוג אצלנו שאנחנו מחליטים שכל חברי המועצה הם ועדת הבחירות‪.‬‬
‫נועם אהרון‪ :‬אנא תסביר תפקיד הועדה‪.‬‬
‫אריק חדד‪ :‬תפקיד הועדה בעיקר ביום הבחירות לבדוק סוגיות ולהיות נוכחת‪ .‬כל השנים נהגנו שכל‬
‫חברי המועצה יהיו הוועדה‪ .‬יו"ר המועצה הוא בדר"כ יו"ר הועדה אלא אם תחליטו אחרת‪ .‬אם יש‬
‫למישהו בעיה עם זה שיודיע ונביא להצבעה‪ .‬הועדה יכולה להתכנס גם במהלך התקופה אם נדרש‪.‬‬
‫מציע שאני אהיה יו"ר הועדה וחברי המועצה יהי וחברי ועדת הבחירות‪.‬‬
‫אושר פה אחד‪.‬‬
‫החלטה מספר ‪288322‬‬
‫מליאת המועצה מאשרת ועדת בחירות אשר הרכבה זהה להרכב המועצה‪ .‬ראש המועצה ישמש כיו"ר‬
‫ועדת הבחירות‪.‬‬
‫חזי דנין‪ :‬חברי האופוזיציה ביקשו שני נושאים לסדר היום וכבודו מתעלם מהם וזה לא על פי החוק‪.‬‬
‫אחד בנושא גן כוכב והשני לגבי הסכם בין המועצה לבין מבני תעשייה‪ .‬אני מבקש להעלות את שני‬
‫הנושאים‪.‬‬
‫אריק חדד‪ :‬בנושא גן כובב קיבלתי פניה של קובי סבג‪ ,‬בחנו את האופציות ונפגשתי היום עם הפיקוח‬
‫ובודקים את הנושא‪ .‬אעלה במועצה הבאה או שאודיע לכם על הפתרון‪ .‬בנשוא הפניה של מבני‬
‫תעשייה‪ ,‬הבקשה הגיעה‪ ,‬נמצאת בבדיקה ונודיע‪.‬‬
‫יעקב סבג‪ :‬מבקש שיהיה עד יום שני לפי המועדים ונזמן אם צריך‪ .‬ממתין לתשובות בעניין‪.‬‬
‫חזי דנין‪ :‬אני מבין שראש המועצה מנסה להתחמק ממה שלא נוח לו‪ ,‬אני משתמש במכתב בביטוי‬
‫"חקירה ממלכתית"‪ .‬מי שמסתיר נתונים יודע למה‪ .‬יש לנו ‪ 1.3‬מיליון ‪ ₪‬והם אפילו לא יודעים‪ .‬אני‬
‫שילמתי‪...‬‬
‫אריק חדד‪ :‬אז האם אתה בניגוד עניינים?‬
‫חזי דנין‪ :‬אני לא‪ ,‬גם הבן שלך בניגוד?‬
‫אריק חדד‪ :‬הוא לא קשור ולא שם‪.‬‬
‫‪ – 8‬קביעת סיעות המועצה (הזדהות סיעות)‬
‫אני עובר לסעיף ‪ 3‬הכרזת סיעות‪.‬‬
‫חזי דנין‪ :‬סליחה‪ ,‬אני לא מסכים‪.‬‬
‫יניב מטלס‪ :‬נושא שלא על סדר היום לא ניתן לדבר עליו‪.‬‬
‫חזי דנין‪ :‬מותר לי להוסיף נושאים! זה היה לפני‪...‬‬
‫יניב מטלס‪ :‬לא נכון‪ .‬צריך תוך שבעה ימים לזמן ישיבה ולא עברו עדיין שבעה ימים‪ ,‬זה לא בסדר‬
‫היום‪.‬‬
‫חזי דנין‪ :‬אני רוצה לדון בנושא‪ .‬אני מבקש מהיועץ המשפטי שינחה את ראש המועצה לתת לי לדון‪.‬‬
‫אריק חדד‪ :‬אני מבקש שתפסיק להפריע‪.‬‬
‫יניב מטלס‪ :‬סעיף ‪ 0‬לתוספת השלישית קובע‪....‬לא יאוחר משבעה ימים‪...‬‬
‫חזי דנין‪ :‬אם יש ישיבה באמצע זה יהיה בסדר היום‪.‬‬
‫יניב מטלס‪ :‬הנושא לא היה בסדר היום‪.‬‬
‫גזברות ‪80-0880000 :‬‬
‫מרכזיה ‪80-0880028 :‬‬
‫מען‪ :‬המועצה המקומית‪ ,‬הרצל ‪ 44‬קרית עקרון ‪28588‬‬
‫‪-2-‬‬
‫פקס ‪80-9728729 :‬‬
‫‪Email : [email protected]‬‬
‫המועצה המקומית קרית‪-‬עקרון‬
‫גזברות ומזכירות המועצה‬
‫חזי דנין‪ :‬אז מה אני אמור לעשות אם לא יוזמן?‬
‫יניב מטלס‪ :‬לפנות לממונה על המחוז‪.‬‬
‫חזי דנין‪ :‬אז אלך לבית המשפט‪.‬‬
‫אריק חדד‪ :‬הלכת בעבר ונפלת מהמדרגות‪.‬‬
‫נעבור לנושא הזדהות הסיעות‪:‬‬
‫חברי המועצה מבצעים הזדהות‪ ,‬כמפורט להלן (ההזדהות המלאה כולל תעודות זהות ורישום מחייב‬
‫בוצע על ידי מנהלת הבחירות רוחמה נגר ומזכיר ועדת הבחירות רמי מליחי)‪.‬‬
‫שם‬
‫הסיעה איתה מזדהה‬
‫אותיות מבוקשות‬
‫ב"כ הסיעה‬
‫נועם אהרון‬
‫יושרה‬
‫יש‬
‫צדוק שמואל‬
‫שרה יעקובי‬
‫יושרה‬
‫יש‬
‫צדוק שמואל‬
‫יעקב סבג‬
‫ליכוד‬
‫מחל‬
‫יעקב סבג‬
‫יחזקאל דנין‬
‫עתיד‬
‫כן‬
‫מיכאל דנין‬
‫בצלאל דוד‬
‫לב‬
‫לב‬
‫בצלאל דוד‬
‫אברהם בנא‬
‫לב‬
‫לב‬
‫בצלאל דוד‬
‫יוסף רידי‬
‫ביחד למען ביתנו‬
‫ל‬
‫פאינה קירשנבאום‬
‫אייל זלנה‬
‫עקרון אחת‬
‫א‬
‫אריק חדד‬
‫אריק חדד‬
‫עקרון אחת‬
‫א‬
‫אריק חדד‬
‫חזי דנין‪ :‬אני מבקש לדבר‪.‬‬
‫אריק חדד‪ :‬אנחנו לא חייבים ל שמוע אותך בסעיף שלא דנים בו‪ ,‬זו הכרזת סיעות זה לא נושא‬
‫לדיבורים‪.‬‬
‫חזי דנין‪( :‬בצעקות) היועץ המשפטי אני מבקש להגיד לראש המועצה לתת לחברי המועצה לדבר‪ ,‬לא‬
‫אתן לך לדבר‪ ,‬אתה חצוף!!‬
‫אריק חדד‪ :‬זה סגנונך‪ ,‬אז תדבר ואני אמשיך הדיון‪ ,‬אני מבקש לדבר בנושא בסעיף הבא מיקום‬
‫הקלפיות‪ ,‬רוחמה בבקשה תציגי הנושא‪.‬‬
‫חזי דנין‪( :‬בצעקות) אי לא אתן לך לדבר רוחמה‪...‬‬
‫רוחמה נגר‪ :‬אני רוצה לסיים העניין שלי ולסיים הנושא של הקלפיות‪.‬‬
‫חזי דנין‪( :‬בצעקות) אתה לא תסתום לי פיות כי לא נעים לך לשמוע את האמת‪ ,‬אתה כן תישמע‬
‫למרות דרכך הנילוזה‪.‬‬
‫‪ – 7‬מיקום קלפיות בבחירות‬
‫רוחמה נגר‪ :‬אני צריכה להכריז‪..‬‬
‫חזי דנין‪ :‬אני מוותר‪.‬‬
‫רוחמה נגר‪ :‬אני מכריזה על מיקום הקלפיות בפני ועדת הבחירות‪ ,‬לאחר שחברי המועצה נבחרו‬
‫כועדת הבחירות‪ .‬הוסיפו לנו עוד קלפי נגישות לנכים בבית עינב‪ .‬עד היום היתה קלפי נגישות רק‬
‫במרכז יום לקשיש והסיפו בבית עינב עוד אחת‪.‬‬
‫גזברות ‪80-0880000 :‬‬
‫מרכזיה ‪80-0880028 :‬‬
‫מען‪ :‬המועצה המקומית‪ ,‬הרצל ‪ 44‬קרית עקרון ‪28588‬‬
‫‪-3-‬‬
‫פקס ‪80-9728729 :‬‬
‫‪Email : [email protected]‬‬
‫המועצה המקומית קרית‪-‬עקרון‬
‫גזברות ומזכירות המועצה‬
‫רמי מליחי – מקריא את רשימת הקלפיות שחולקה לחברים לקראת הישיבה‪.‬‬
‫ועדת הבחירות מאשרת פה אחד את רשימת הקלפיות לבחירות‪.‬‬
‫אריק חדד‪ :‬אציין שיש שתי קלפיות נגישות‪ .‬מי שיש לו מוגבלות פיזית רשאי לגשת לקלפיות אלה‬
‫ולהצביע אפילו שהוא לא רשום שם‪ .‬אח"כ סופרים אותם בנפרד‪ ..‬מזכיר הקלפי מבק להציג לו תעודת‬
‫נכות בכדי שיתאפשר להצביע‪ .‬אין מצביעים שמראש מתוכננים לקלפיות הנ"ל‪.‬‬
‫יניב מטלס‪ :‬רק נכה גופני רשאי להביע בקלפי נגישה‪.‬‬
‫שרה יעקובי‪ :‬לגבי הקלפיות בביה"ס זה מאד מפריע ללימודים ובהפסקות‪.‬‬
‫רוחמה נגר‪ :‬סוגרים את הכוון לביה"ס‪ ,‬זה באולם הספורט‪.‬‬
‫‪ – 4‬תב"ר מחשוב בתי הספר‬
‫אריק חדד‪ :‬אני עובר לסעיף הבא‪ ,‬אישור תב"ר מחשוב‪...‬‬
‫חזי דנין‪ :‬אני מבקש להגיד מספר מילים‪...‬‬
‫אריק חדד‪ :‬אני עובר לסעיף הבא‪...‬‬
‫חזי דנין‪( :‬בצעקות) אני דורש לדבר‪ ,‬אתה תיתן לי לדבר‪ ,‬תשאל את היועץ המשפטי‪...‬‬
‫אריק חדד‪ :‬אני לא נותן לך לדבר על משהו אחר‪.‬‬
‫חזי דנין‪ :‬אני דורש לדבר ודורש שהדברים ירשמו‪.‬‬
‫אריק חדד‪ :‬לא לרשום‪ ,‬אני מבקש להמשיך את סדר היום‪...‬‬
‫חזי דנין‪ :‬אני מבקש מהיועץ המשפטי שיענה לי‪.‬‬
‫יניב מטלס‪ :‬זה לא בסדר היום‪.‬‬
‫אריק חדד‪ :‬אני מעלה נושא תב"ר מחשבים להצבעה‪.‬‬
‫חזי דנין‪ :‬אני מתבייש שהיועץ המשפטי מתנהג כך‪.‬‬
‫יניב מטלס‪ :‬הנושא היה הזדהות סיעות‪.‬‬
‫חזי דנין‪( :‬בצעקות) אתה יחד עם ראש המועצה סותם לי פיות‪ ,‬לא אתה ולא ראש המועצה תסתום פה‬
‫פיות‪ ,‬תעשה את עבודתך נאמנה‪ ,‬לא תסתום פה פיות‪ .‬אריק מוגבל ונעזר בך‪.‬‬
‫יניב מטלס‪ :‬אני עושה עבודתי‪.‬‬
‫ח זי דנין‪( :‬מציג פלקט פוליטי)‪ ,‬קומבינות ותככים‪ ,‬את בנא שמת אצל בצלאל עושה דברך‪ ,‬ולאייל‬
‫אתה קלנטריסט חצוף‪.‬‬
‫שרה יעקובי‪ :‬מבקשת לברר האם זה כולל ריהוט למחשבים‪.‬‬
‫אריק ואלון‪ :‬כן‪ .‬הסעיף השלישי בהרשאה הוא למחשבים‪.‬‬
‫אריק חדד‪ :‬מאשרים ‪ ₪ 011,111‬למחשבים לפי החלוקה‪ .‬האישור כולל פתיחת חשבון עזר יעודי‬
‫למחשוב לפי נהלי מפעל הפיס‪.‬‬
‫נועם אהרון‪ :‬אני מצפה לקבל פירוט מה עושים ומה המרכיבים? מקבלים שיש לאשר אבל מבקש‬
‫פירוט‪.‬‬
‫חזי דנין‪ :‬בתב"רים אנחנו טמבלים‪ ,‬אתה מאשר‪ ,‬אהבל‪ ,‬והם מעבירים מתב"ר לתב"ר‪.‬‬
‫אריק חדד‪ :‬זה לא רק צבוע זה גם בחשבון נפרד‪.‬‬
‫נועם אהרון‪ :‬חזי תן להמשיך‪ ,‬תירגע בבקשה‪ ,‬לא עוזר הצעקות‪.‬‬
‫אריק חדד‪ :‬זו תכנית בשלבים‪ ,‬כרגע ברקו בכל כיתה ומסך‪ ,‬אינטרנט ומחשב למורה‪ ,‬מחשב נייד‬
‫לכיתות ה‪-‬ו' ונתקדם עם מפעל הפיס ומשרד החינוך לפי תכנית‪ ,‬כולל איש תחזוקה וליווי מקצועי‪.‬‬
‫גזברות ‪80-0880000 :‬‬
‫מרכזיה ‪80-0880028 :‬‬
‫מען‪ :‬המועצה המקומית‪ ,‬הרצל ‪ 44‬קרית עקרון ‪28588‬‬
‫‪-4-‬‬
‫פקס ‪80-9728729 :‬‬
‫‪Email : [email protected]‬‬
‫המועצה המקומית קרית‪-‬עקרון‬
‫גזברות ומזכירות המועצה‬
‫נועם אהרון‪ :‬האם יש תכנית לימודים?‬
‫אריק חדד‪ :‬זה מתואם עם אנשי משרד החינוך שמלווים את הפרויקט וגם עמותת מתנדבים מלווים‬
‫את ביה"ס‪ -‬אתנה‪.‬‬
‫נועם אהרון‪ :‬זה נכנס לתקציב הבסיס?‬
‫אריק חדד‪ :‬האחזקה והשוטף על חשבון המועצה ונצטרך לממן גם בהמשך‪.‬‬
‫נועם אהרון‪ :‬מה עם הגנים?‬
‫אריק חדד‪ :‬גם בגנים יהיו מחשבים ותחזוקה‪.‬‬
‫אריק חדד – אני מבקש להצביע‪.‬‬
‫חזי דנין‪ :‬אני רוצה לדבר‪.‬‬
‫אריק חדד‪ :‬על נושא מחשבים אין בעיה‪.‬‬
‫חזי דנין‪ :‬על המחשבים‪ .‬האם הכבוד שעשית ליו"ר מפעל הפיס זה בגלל זה?‬
‫אריק חדד‪ :‬לא‪.‬‬
‫חזי דנין‪ :‬כמה מחשבים קונים?‬
‫אריק חדד‪ :‬לכיתות ה‪-‬ו בשני בתי הספר‪ 332 .‬מחשבים ניידים‪.‬‬
‫חזי דנין‪ :‬איך בוצע החשבון?‬
‫אריק חדד‪ :‬שני כיתות בכל בית ספר כלומר ‪ 2‬כיתות מוכפל במספר הילדים כלומר ‪ 13‬לכיתה‪.‬‬
‫חזי דנין‪ :‬מאיפה החלק של המועצה?‬
‫מקרנות‪.‬‬
‫חזי דנין‪ :‬שומעים קרנות‪...‬האם אפשר לקבל נייר?‬
‫אריק חדד‪ :‬אתה מוזמן לפנות ולקבל מידע מהגזברות‪.‬‬
‫נועם אהרון‪ :‬למה משיפוצי קיץ?‬
‫אריק חדד‪ :‬החלטה של מחלקת החינוך יחד איתי להשקיע השנה במחשוב‪.‬‬
‫חזי דנין‪ :‬האם הכסף הולך להכשרת מורים על חשבון המועצה?‬
‫אריק חדד‪ :‬לא‪.‬‬
‫חזי דנין‪ :‬מי מכשיר את המורים?‬
‫אריק חדד‪ :‬משרד החינוך‪.‬‬
‫חזי דנין‪ :‬כשאני אחליף את אריק כמו שהציבור רוצה אני אכניס נהלים חדשים‪ ,‬שיחות מוקלטות‪,‬‬
‫כמו שראש המועצה לא אוהב‪ .‬אתה רק יודע לקנות חברי מועצה כמו השותף שלי‪.‬‬
‫אריק חדד‪ :‬תמשיך לנושא מחשבים‪.‬‬
‫חזי דנין‪ :‬אתה חושב שהציבור קונה את הדברים שלך‪ .‬אתה בדר"כ קונה חברי המועצה‪ ,‬את בצלאל‬
‫קנה ב‪...111 -‬‬
‫אריק חדד‪ :‬זה לא בסדר היום‪.‬‬
‫אני מעמיד להצבעה‬
‫אושר פה אחד‪.‬‬
‫גזברות ‪80-0880000 :‬‬
‫מרכזיה ‪80-0880028 :‬‬
‫מען‪ :‬המועצה המקומית‪ ,‬הרצל ‪ 44‬קרית עקרון ‪28588‬‬
‫‪-5-‬‬
‫פקס ‪80-9728729 :‬‬
‫‪Email : [email protected]‬‬
‫המועצה המקומית קרית‪-‬עקרון‬
‫גזברות ומזכירות המועצה‬
‫החלטה ‪282322‬‬
‫מליאת המועצה מאשרת תב"ר מחשוב בתי ספר בהתאם לפירוט בסדר היום כולל פתיחת חשבון עזר‬
‫יעודי בדקסיה בהתאם לנהלי מפעל הפיס‪.‬‬
‫הישיבה ננעלה‪.‬‬
‫__________________‬
‫אלון גרינברג‬
‫גזבר ומזכיר המועצה‬
‫_________________‬
‫אריק חדד‬
‫ראש המועצה‬
‫העתקים‪:‬‬
‫ראש המועצה‬
‫חברי המועצה‬
‫עו"ד יניב מטלס ‪ -‬יועמ"ש המועצה‬
‫גב' רוחמה נגר – מנהלת הבחירות‬
‫מר רמי מליחי – מזכיר ועדת הבחירות‬
‫רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה‬
‫גזברות ‪80-0880000 :‬‬
‫מרכזיה ‪80-0880028 :‬‬
‫מען‪ :‬המועצה המקומית‪ ,‬הרצל ‪ 44‬קרית עקרון ‪28588‬‬
‫‪-6-‬‬
‫פקס ‪80-9728729 :‬‬
‫‪Email : [email protected]‬‬