ככה כן בונים חומה

‫הר חוסה־ ככה כן בונים תומה‬
‫תומה‪,‬‬
‫הר‬
‫חדשה‬
‫הירושלמי‬
‫בנוף‬
‫החלה‬
‫בשמה‬
‫או‬
‫המפואר‪.‬‬
‫רק‬
‫מ‪-‬‬
‫‪000,03‬‬
‫תושבים‪,‬‬
‫למצוא‬
‫וניתן‬
‫כאשר‬
‫ביחד‬
‫הרי‬
‫בה‬
‫הכוונה‬
‫את‬
‫חילונית‪,‬‬
‫אך‬
‫רבות‪,‬‬
‫רבות‬
‫ומתכננות‬
‫במלוא‬
‫המרץ‬
‫יחידות דיור‬
‫שכבר‬
‫במצב‬
‫היכון‬
‫היא‬
‫הסופית‬
‫לאחת‬
‫ישנה‬
‫אוכלוסייה‬
‫וקרייתהיובל‪.‬‬
‫זאב‬
‫פסגת‬
‫השכונה‬
‫מגוונת‬
‫פועלות‬
‫רחובות‪,‬‬
‫מוסדות‬
‫היא‬
‫שברובה‬
‫לאומית גדולה‬
‫דתית‬
‫פלורליסטית‬
‫ברחבי‬
‫תושבים‬
‫מהשכונות הגדולות בעיר‪,‬‬
‫היא אוכלוסייה‬
‫גם‬
‫השכונה‪,‬‬
‫‪0,04‬‬
‫לכ‪-‬םם‬
‫להגיע‬
‫שנה‪,‬‬
‫יותר‬
‫כבר‬
‫ולפתיחת עוד שלב באכלוס‬
‫עצמה ליברלית‪,‬‬
‫והשכונה‬
‫פחות‬
‫שעומדים‬
‫שכונות ענק כגוןגילה‪,‬‬
‫עם‬
‫מ‪20 -‬‬
‫בה‬
‫נמשכת‬
‫שטחים‬
‫השכונה הזו‬
‫אוכלוסיית‬
‫נדל״ן‬
‫בנייה‬
‫והמון‬
‫הדחפורים‬
‫ולהפוך‬
‫אך לפני‬
‫ההיסטוריה‬
‫שמתגוררים‬
‫שבנייתה‬
‫התחלות‬
‫לאכלוס‬
‫לעליית‬
‫הוותיק‬
‫‪1997‬‬
‫בשנת‬
‫חומת‬
‫ושבע‬
‫השכונה ולמרות‬
‫בניית‬
‫מוכנות‬
‫הרשמי‬
‫שמואל‪,‬‬
‫היא‬
‫שכונה‬
‫והעבר‬
‫חברות‬
‫ושקטה‪.‬‬
‫השכונה‪,‬‬
‫יוזמות‬
‫פרויקטים‬
‫ציבור‬
‫ומבנים‬
‫מוסדיים‬
‫דירות‬
‫כולל‬
‫מרווחות בנות‬
‫רבי‬
‫בניינים‬
‫אקסקלוסיבי‬
‫לבנייה‬
‫קומות‬
‫דירות‬
‫עם‬
‫בשכונה‬
‫הממוצעים‬
‫חדרים ויותר‪,‬‬
‫במפרט‬
‫דירה‬
‫מפתיעים‬
‫שהם די‬
‫הטבעי‬
‫תפארתו למי‬
‫פרטיים‬
‫בעלת פוטנציאל‬
‫בשכונה‬
‫הדירות‬
‫הדירות‬
‫ובתים‬
‫ובמחירים‬
‫ומודרני‬
‫חדשה‬
‫מחירי‬
‫ו‪-‬‬
‫דירות גן‪ ,‬וילות‬
‫מרפסת‪,‬‬
‫דירות‬
‫חדרים‪ .‬תמהיל‬
‫בשכונה‬
‫מול‬
‫הנוף‬
‫יחסית‬
‫השבחה לא‬
‫רכישת‬
‫"כם‬
‫המושלם של‬
‫מדבר‬
‫מבקש להתבונן‬
‫שרק‬
‫בשכונת‬
‫ולמשפחתכם‪,‬‬
‫הר‬
‫חומה‬
‫ובוודאי‬
‫יהודה הנגלה במלוא‬
‫בו‪.‬‬
‫השקעה נבונה‬
‫היא‬
‫כאשר‬
‫יושלמו‬
‫בעתיד‪,‬‬
‫הפרויקטים‬
‫קטן‪.‬‬
‫סביב מיליון‬
‫נעים‬
‫שקלים וחצי‪.‬‬
‫שכונת‬
‫איכות‬
‫הר‬
‫שישרתו‬
‫שהרי‬
‫בכל‬
‫את‬
‫כאמור‪ ,‬על‬
‫מדובר‪,‬‬
‫יום ויום‬
‫בירושלים‬
‫לציין‬
‫בע״מ‬
‫מודרניים‬
‫גדולים‪,‬‬
‫נוספים‬
‫‪90‬‬
‫בני‬
‫יחידות‬
‫שש‬
‫החברתי‪-‬כלכלי של‬
‫דיור‬
‫ויוקרתיים‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫דירות‬
‫קומות‬
‫כל‬
‫בפארק״ של‬
‫השכונה‬
‫מתוך ‪10‬‬
‫שמוערך כ‪-‬‬
‫אחוז‬
‫האקדמאים‬
‫כרבע מאוכלוסיית‬
‫השכונה ‪%42‬‬
‫היא‬
‫המתגורר‬
‫בשכונה‬
‫אקדמאית‪ ,‬כלומר‬
‫משמעותי‬
‫חיים‬
‫אחד‪.‬‬
‫שונים‬
‫האחים‬
‫זקן בנין‬
‫בארבעה בניינים‬
‫‪ TOP2‬של‬
‫עם ‪40‬‬
‫אפשר‬
‫בשכונה‬
‫פרויקט ‪ U2‬של‬
‫קומות‬
‫זאת ניתן‬
‫התושבים‪.‬‬
‫כרגע‬
‫בגדלים‬
‫על‬
‫סמך‬
‫לראות על‬
‫סמך‬
‫ומתחדשת‬
‫נדבך‬
‫חברת‬
‫פרויקט‬
‫שני בניינים רבי‬
‫״אביסרור‬
‫עיני‬
‫של‬
‫‪DREAMS‬‬
‫בשכונה‪:‬‬
‫מרווחים‬
‫הכולל‬
‫פרויקט‬
‫למול‬
‫המציע לציבור‬
‫וחדשים‬
‫שמתפתחת‬
‫המתבצעים‬
‫פרויקט‬
‫והשקעות‬
‫בולטים‬
‫ממש‬
‫הפרויקטים‬
‫את‬
‫כהן ובו‬
‫ואפשר‬
‫שכונה‬
‫ואת‬
‫מאוד‬
‫בשכונה‪,‬‬
‫ומתפתח‬
‫לראות איך עוד‬
‫קורם עור וגידים‬
‫מבחינת‬
‫אוזן‬
‫הציבור‬
‫בעיר‬
‫היום‪,‬‬
‫הגבוה‬
‫וכן‬
‫הגדול‬
‫נמצאת‪,‬‬
‫האוכלוסייה‬
‫המדד‬
‫שהולך‬
‫חומה‬
‫כבר‬
‫גבוה‬
‫במדד‬
‫פרויקטים‬
‫חברת‬
‫בשני‬
‫חברת‬
‫בביצוע‬
‫שלמה‬
‫מוסדותבילוי‬
‫בניינים‬
‫הדירות‬
‫האחים‬
‫שלא‬
‫דירות לאכלוס‪.‬‬
‫אביסרור ובו‬
‫ותושלם‬
‫של אלו‬
‫יספיקו‬
‫משמעותיים‬
‫‪88‬‬
‫פשוטה בלשון‬
‫הרבה‬
‫מאוד‬
‫סטודנטים‬
‫תארים וזוגות שלומדים‬
‫בעלות‬
‫ראשונים‪,‬‬
‫שניים‬
‫מבחינת‬
‫על‬
‫השכונה‬
‫השכונה‬
‫נקודת‬
‫וממיקומה‬
‫של‬
‫השכונה‬
‫משהו‬
‫לפרברים‬
‫לעיר ולצירים‬
‫קלה‬
‫אותה‬
‫השכונה‪,‬‬
‫הנינוחים‬
‫המרכזיים‪,‬‬
‫כבר‬
‫קיימים הליכי‬
‫תחבורתיים‬
‫את‬
‫אך כיום‬
‫הבעייתי‪,‬‬
‫הרי‬
‫מ״צעירותה" של‬
‫שנובעת‬
‫פרויקטים‬
‫העירוני‪ .‬נכון להיום‬
‫של‬
‫כשל‬
‫מספר‬
‫ויהפכו‬
‫מסיימיםלימודי‬
‫תארים‬
‫ומתקדמים‪.‬‬
‫נגישות‬
‫שמדובר‬
‫ביצוע‬
‫וסטודנטיות‪,‬‬
‫או‬
‫משפחות‬
‫צעירות‬
‫שינגישו‬
‫לחלק אינטגראלי‬
‫ממרקם‬
‫החיים‬
‫פשוט ליהנות‬
‫מהשקט‬
‫הכפרי‬
‫אפשר‬
‫לדמות‬
‫את‬
‫והרגועים‬
‫ההגעה‬
‫ולהתרווח‬
‫הביתה ליציאה‬
‫במרפסת‬
‫אל‬
‫ופנאי‬
‫מבחינת‬
‫תשתית‬
‫השכונה‬
‫ונתיב‬
‫הרכבת הקלה שיעלה‬
‫שהקדימו לרכוש ולהתגורר‬
‫לעשות‬
‫הרבה‬
‫מבני‬
‫כן‪,‬‬
‫ייאלצו‬
‫יותר‪ ,‬ובימינו‪,‬‬
‫המעטה‪.‬‬
‫להיפרד‬
‫מדובר‬
‫ציבור‪,‬‬
‫את‬
‫ערך‬
‫בשכונה ואלו‬
‫מסכומי‬
‫על‬
‫גזרה‬
‫בסף‬
‫לא‬