הסכם חדש UMS

‫רישיון לתוכנת מסחר בהתכסות מלאה‬
‫שנחתם ביום‬
‫בשנת‬
‫בחודש‬
‫בין‪:‬‬
‫‪UTRADE MARKETING SERVICES LIMITED‬‬
‫(להלן‪« :‬החברה»)‬
‫מצד אחד;‬
‫אשר שירותיה מופצים בישראל על ידי יוטרייד פרימיום בע»מ‪ ,‬ח‪.‬פ‪ ,514013481 .‬רח׳ מנחם בגין ‪ ,132‬מרכז עזריאלי‪ ,‬בניין עגול‪ ,‬קומה ‪ ,33‬ת»א‪.6701101 ,‬‬
‫לבין;‬
‫פרטי הלקוח‬
‫ת‪.‬ז‪ /.‬ח‪.‬פ‪.‬‬
‫‬
‫שם מלא‪:‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫דוא״ל‪:‬‬
‫@‬
‫‬
‫טל׳ נייד‪:‬‬
‫טל׳ קווי‪:‬‬
‫פרטי חשבון בנק‬
‫‬
‫מס׳ סניף‪:‬‬
‫‬
‫שם הבנק‪:‬‬
‫מס׳ חשבון‪:‬‬
‫מצד שני;‬
‫(להלן‪« :‬הלקוח»)‬
‫הואיל‪:‬‬
‫והואיל‪:‬‬
‫והחברה בעלת הזכויות לשיווק והפעלה של תוכנות מחשב למסחר בשערי מכשירים פיננסיים‪ ,‬במסגרת פלטפורמת המסחר של החברה;‬
‫והלקוח מעוניין כי החברה תפעיל את תוכנות המסחר בחשבון הלקוח בפלטפורמת המסחר של החברה;‬
‫לפיכך הצהירו‪ ,‬התחייבו והסכימו הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪ .1‬הצהרות הלקוח‬
‫ה‪ .‬גרפים המוצגים באתר האינטרנט של החברה מציגים חשבונות ספציפיים‬
‫א‪ .‬ידוע ללקוח כי סכום הקרן אינו מובטח בשום צורה וכי לא ניתן לספק‬
‫שיכולים להראות ביצועים שונים מאשר אלו שיושגו בחשבון הלקוח‪ ,‬שכן‬
‫הבטחה או הגנה מפני הפסדים בחשבון‪ .‬שוק המסחר במט»ח הינו שוק‬
‫החברה רשאית‪ ,‬על פי שיקול הדעת ויפוי הכוח שניתן לה על ידי הלקוח‬
‫אגרסיבי בהגדרתו‪ ,‬הנתון לאי ודעות‪ ,‬תנודתיות חריפה וחוסר יכולת לחזות‬
‫במסגרת הסכם זה‪ ,‬לשנות פרמטרים‪ ,‬אפיונים‪ ,‬אופן הפעלת התוכנות‪,‬‬
‫את כיוון השוק‪ .‬גם אלגוריתם החברה אינו יכול לנבא ו‪/‬או לחזות את כיוון‬
‫צמדים‪ ,‬רמות סיכון ופרמטרים אחרים בין חשבונות שונים‪ ,‬ללא צורך במתן‬
‫השוק ותנודתו‪ ,‬ולא ניתן להבטיח תשואה‪ ,‬הצלחה או העדר הפסדים‪.‬‬
‫ב‪ .‬גם אם נקבעה הגבלה על רמת סיכון של כספי ההפקדה בין הלקוח לחברה‪ ,‬חתימת הלקוח‬
‫הסבר ו‪/‬או לנמק מדוע פעל האלגוריתם באופן שונה‪ .‬כל חשבון מתנהל‬
‫לגופו ועל פי הפרמטרים שהוזנו לצורך ביצוע העסקאות ונתוני הלקוח‪.‬‬
‫באחוזים‪ ,‬בנקיבה בסכומים או בכל דרך אחרת‪ ,‬הרי שקביעה זו משמשת את‬
‫ו‪ .‬החברה עשויה להציג פרסומים שונים‪ ,‬לרבות ביצועי מסחר בתיקי מסחר חתימת הלקוח‬
‫החברה לצורך ניהול מדיניות ההשקעה ושקלול היחס בין הסיכון לסיכוי‬
‫של חשבונות אמיתיים‪ ,‬בזמן אמת‪ ,‬לפרקי זמן שונים‪ ,‬המציגים תשואות‬
‫לקבלת תשואה מסוימת‪ ,‬אך‪ ,‬בכל מקרה‪ ,‬כל כספי ההשקעה נמצאים‬
‫ו‪/‬או ירידות ערך ו‪/‬או פרמטרים אחרים‪ .‬אין בפרסומים אלו בכדי להבטיח‬
‫בסיכון ועלולים להיות מופסדים במסגרת ביצוע העסקאות‪ ,‬בכל מדיניות‬
‫את ביצועי התוכנה בחשבון הלקוח‪.‬‬
‫השקעה ו‪/‬או רמת סיכון שהיא‪.‬‬
‫ג‪ .‬ידוע ללקוח כי מסחר בשערי מט»ח‪ ,‬מדדים‪ ,‬סחורות ומכשירים פיננסיים חתימת הלקוח ז‪ .‬הלקוח מצהיר כי כל האמור לעיל ברור לו‪ ,‬ובכל זאת הוא מבקש להשקיע‬
‫מכספו בביצוע עסקאות מט»ח באמצעות החברה‪.‬‬
‫אחרים («מסחר במט»ח») נחשב לתחום מסחר ספקולטיבי‪ ,‬תנודתי ועתיר סיכון‪.‬‬
‫ח‪ .‬הלקוח‪ ,‬בשים לב לכלל נסיבותיו הפיננסיות‪ ,‬בחר את סכום ההשקעה שנראה‬
‫הלקוח מאשר כי מטרת ביצוע עסקאות במט»ח הינה לנסות ולהשיג תשואה‬
‫לו סביר ומתאים‪ .‬הלקוח מאשר כי כספי ההשקעה הינם כספים זמינים‬
‫עודפת על זו המוצעת בדרך כלל על ידי מוסדות כספיים ובתי השקעות‪ ,‬וכי‬
‫של הלקוח‪ ,‬אשר הלקוח מעוניין לסכנם בביצוע עסקאות מט»ח והוא יכול‬
‫הזדמנות זו טומנת בחובה סיכון גבוה יותר להפסד כספי ההשקעה‪.‬‬
‫ד‪ .‬החברה מפעילה אלגוריתם שהוא קניינה הרוחני ומהווה סוד מסחרי של החברה‪ .‬חתימת הלקוח‬
‫להרשות לעצמו את הפסדם‪.‬‬
‫ט‪ .‬הלקוח מצהיר כי כספי ההשקעה הינם כספי הלקוח עצמו‪ ,‬חופשיים מכל‬
‫הלקוח מסכים כי החברה תפעיל את האלגוריתם בחשבונו וחזקה כי פעילותה‬
‫עיקול ו‪/‬או היטל ו‪/‬או התחייבות חוקית‪ ,‬חוזית או אחרת וכי הם אינם מהווים‬
‫של החברה חוקית ומתנהלת על פי דין‪ .‬בכל מקרה בו הלקוח יבקש להבין‬
‫תקבול ישיר או עקיף של פעילות בלתי חוקית או פלילית‪.‬‬
‫את אופן פעולת האלגוריתם‪ ,‬הלקוח מבין ומאשר כי מדובר בסוד מסחרי של‬
‫י‪ .‬הלקוח קרא‪ ,‬הבין והסכים להצהרת גילוי סיכון המצורפת להסכם‪.‬‬
‫החברה‪ ,‬שהיא לא תהייה מחויבת לגלותו‪ ,‬והלקוח מוותר מראש על טענה‬
‫חתימת הלקוח‬
‫בקשר לכך‪ .‬שירותי החברה ניתנים כשרות בלבד‪ ,‬ללא הבטחה או התחייבות‬
‫לתוצאה או הענקת זכות לקבלת מידע מסחרי סודי‪.‬‬
‫רח׳ מנחם בגין ‪ ,132‬מרכז עזריאלי‪ ,‬בניין עגול‪ ,‬קומה ‪ ,33‬תל אביב ‪6701101‬‬
‫פ ק ס ‪i n f o @ u t r a d e . c o . i l | 0 3 - 5 4 7 6 4 8 5 .‬‬
‫‪ .2‬ניהול החשבון‪ ,‬רמת הסיכון‬
‫א‪ .‬הוראות לביצוע העסקאות יבוצעו במסגרת תוכנת מסחר‪ ,‬שהינה תוכנת‬
‫מחשב אשר פותחה במטרה לבצע מסחר אוטומטי בשערי מט»ח ומכשירים‬
‫פיננסיים‪ ,‬וזאת על סמך אלגוריתמים המוזנים מראש‪ ,‬המיועדים לאיתור‬
‫הזדמנויות למסחר (להלן‪« :‬התוכנה»)‪.‬‬
‫ב‪ .‬רמת הסיכון המוסכמת לפיה ינוהל התיק תהיה סיכון ‪ 100%‬משווי ערך‬
‫החשבון בכל עת‪.‬‬
‫הבהרה חשובה! רמת הסיכון משקפת את האופן הכללי בו ינוהל החשבון‪ .‬חתימת הלקוח‬
‫מובהר בזאת כי בשום מקרה‪ ,‬עקב מאפיינים הקשורים לשוק ההון ו‪/‬או‬
‫התוכנה ו‪/‬או תוכנות נוספות הדרושות לניהול חשבונות מסחר‪ ,‬ו‪/‬או כל סיבה‬
‫אחרת‪ ,‬לא ניתן להבטיח בכל עת את רמת הסיכון ו‪/‬או עצירת הפסד‪ .‬למען‬
‫הסר ספק‪ ,‬גם חריגה מהותית מרמת הסיכון ו‪/‬או אובדן כספים מעבר לרמת‬
‫הסיכון עד כדי מלוא ההשקעה‪ ,‬לא תחשב להפרת הסכם ולא תקים אחריות‬
‫כלשהי על החברה להפסדים בתיק‪ ,‬למעט אם פעלה החברה בכוונת זדון‪.‬‬
‫ג‪ .‬ידוע ללקוח כי שימוש במינוף עלול להיות אסטרטגיה ספקולטיבית‪ ,‬עתירת חתימת הלקוח‬
‫סיכון ויקרה‪ ,‬מפני שמינוף מגדיל את ההשפעה של שינויים במחירי‬
‫המכשירים הפיננסיים‪.‬‬
‫ד‪ .‬המסחר יתבצע בכל סוגי המטבעות‪ ,‬הסחורות‪ ,‬המדדים וה‪CFD's -‬‬
‫בכל סוגי העסקאות‪ ,‬לרבות עסקאות ממונפות‪ ,‬עסקאות ‪ long/short‬וכיו»ב‬
‫המוצעים במערכות המסחר‪ .‬הוסבר ללקוח כי ביצוע עסקאות במכשירים‬
‫פיננסים דומים‪ ,‬לרבות עסקאות ‪ short‬בכל מכשיר פיננסי שהוא‪ ,‬מוגדרות‬
‫על פי הדין במדינות שונות כ»עסקאות בסיכון מיוחד»‪ ,‬הדורשות אישור‬
‫הלקוח‪ ,‬והלקוח מאשר בזאת את לבצען‪.‬‬
‫ה‪ .‬ביצוע העסקאות בחשבון יעשה אך ורק על ידי החברה‪ ,‬והלקוח לא ייתן חתימת הלקוח‬
‫הוראות לביצוע פעולות בחשבון (למעט הוראות הפקדה ומשיכה)‪.‬‬
‫ו‪ .‬חשבונו של הלקוח מתנהל בפלטפורמת מסחר המופעלת על ידי החברה‪.‬‬
‫הלקוח מסכים‪ ,‬כי מאחר ופלטפורמת המסחר משדרת לברוקר צד שלישי‬
‫את כל העסקאות המבוצעות בחשבון («מתכסה»)‪ ,‬קרי העסקאות משודרות‬
‫ומשתכללות אצל צד שלישי כאשר החברה פועלת כמתווך‪ ,‬הרי שאין ניגוד‬
‫עניינים בין החברה לבין הלקוח‪.‬‬
‫ז‪ .‬יובהר כי לעיתים לא תתבצענה עסקאות לתקופה‪ ,‬לרבות אך לא רק בשל‬
‫תנאי שוק או הגדרות התוכנה‪ ,‬שדרוגים ועדכונים וכיו»ב‪ .‬כמו כן‪ ,‬ידוע‬
‫ללקוח כי התוכנה עלולה לבצע עסקאות תכופות‪ ,‬למשל בניסיון לנצל‬
‫תנודות בשוק ההון‪ ,‬ולא תהיה לו טענה בעילת חיבוץ (יצירה מלאכותית)‬
‫של עמלות‪.‬‬
‫ח‪ .‬החברה רשאית ואף צפויה לשנות את אלגוריתם המסחר מעת לעת‪ ,‬לרבות חתימת הלקוח‬
‫סוגי המכשירים הפיננסיים למסחר‪ ,‬אופי האלגוריתמים וכיו»ב בכלל‪ ,‬ובין‬
‫חשבונות שונים‪.‬‬
‫כן תהא רשאית החברה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לנהל את החשבון ישירות ו‪/‬או תחת מערכת‬
‫ניהול חשבונות מפוצלים (‪ )MAM‬וכיו»ב‪ .‬ככלל‪ ,‬שיטות הפעולה של החברה‬
‫הינם סודות מסחריים של החברה שיש לחברה אינטרס בשמירה על סודיותם‪.‬‬
‫ט‪ .‬על הלקוח להימנע‪ ,‬בכל מקרה‪ ,‬מלממן את חשבון המסחר באמצעות‬
‫חסכונות פנסיה‪ ,‬הלוואות‪ ,‬משכנתאות‪ ,‬קרנות חירום‪ ,‬כספים המופרשים‬
‫לצרכים כגון חינוך או בעלות על בית או כספים הנדרשים לצורך הכנסה‬
‫שוטפת או הוצאות בריאות בהווה או בעתיד‪.‬‬
‫י‪ .‬החברה תהיה רשאית‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לעשות שימוש חתימת הלקוח‬
‫באשראי ו‪/‬או מינוף ו‪/‬או בונוסים וכיו»ב המקובלים בחשבונות מסחר במט»ח‪.‬‬
‫אשראי‪ ,‬מינוף‪ ,‬קרדיט או בונוס וכיו»ב ישמשו למסחר בלבד‪ ,‬ולא יהיו ניתנים‬
‫למשיכה מהחשבון וללקוח לא תהיה כל טענה קניינית כלפיהם‪.‬‬
‫הראשונית או ממועד משיכת דמי ההצלחה הקודמת ועל פי עיקרון «מעל‬
‫קו המים העליון»‪ ,‬בנטרול הפקדות נוספות ומשיכות‪ .‬דמי ההצלחה יגבו‬
‫מדי רבעון‪ ,‬עד ה ‪ 14‬לחודש הראשון של החודש העוקב לגבי הרבעון‬
‫הרלוונטי‪.‬‬
‫הבהרה חשובה! שקלול ערך עליית החשבון יעשה לפי ערך החשבון חתימת הלקוח‬
‫כמפורט במערכת המסחר‪ ,‬בהתאם לערך נתון ה‪ – Balance-‬הכולל‬
‫עסקאות סגורות בלבד‪ .‬עסקאות פתוחות‪ ,‬מרוויחות ו‪/‬או מפסידות‪,‬‬
‫ושיעור נתון ה‪ Equity-‬בחשבון‪ ,‬לא יילקחו בחשבון לצורך חישוב דמי‬
‫ההצלחה‪ .‬הלקוח מבין ומאשר כי ייתכן כי שיעור ה‪ Balance-‬יהיה חיובי‪,‬‬
‫ובהתאם ייגבו מהחשבון דמי הצלחה של החברה‪ ,‬בעוד שיעור ה‪Equity-‬‬
‫יהיה שלילי‪ ,‬בגין עסקאות מפסידות‪-‬פתוחות‪.‬‬
‫[‪ ]4‬תשלומים עמלות ועלויות שונות‪ ,‬כמפורט בפרק «תשלומים ועמלות חתימת הלקוח‬
‫נוספות; מסוי» להסכם זה‪.‬‬
‫‪ .4‬תשלומים ועמלות נוספות; מיסוי‬
‫א‪ .‬לביצוע עסקאות ישנה עלות בצורת מרווח – ‪ ,spread‬בין מחירי קניה‬
‫ומכירה של מכשירים פיננסיים ו‪/‬או תשלומי מערכות גישה ישירה לשוק‬
‫‪ ECN ,STP‬וכיו»ב‪ ,‬הנקבעים על ידי ספקי הנזילות של החברה‪ .‬החברה‬
‫תהיה זכאית להחזרים מתוך עלויות אלה‪ ,‬במחירים הנקבעים בינה לבין‬
‫ספקי הנזילות ומהווים סוד עסקי‪.‬‬
‫ב‪ .‬בנוסף להחזרי המרווחים‪ ,‬ציטוטי החברה את מחירי הקנייה‪/‬מכירה כוללים חתימת הלקוח‬
‫תוספת מרווח שקובעת החברה (‪ ,)mark-up‬הנקבע על פי שקול דעתה‬
‫מעל למחיר השוק הסטנדרטי‪ ,‬כתשלום כנגד העמדת השירות הטכנולוגי‬
‫של תוכנת המסחר‪ .‬החברה רשאית לקבוע עלויות מסחר גבוהות מהמקובל‬
‫בחברות למסחר עצמאי ואף מחברות מסחר אוטומטי אחרות‪ .‬החברה‬
‫עשויה לקבל מחירים טובים יותר לקנייה ומכירה בשל היותה סיטונאית‪,‬‬
‫והלקוח מקבל מחירים לאחר ביצוע ה‪ mark-up -‬שפירושו – מעל המחיר‪.‬‬
‫ידוע ללקוח כי העלויות הינן דינמיות ומשתנים מעת לעת‪ .‬הלקוח מחויב‬
‫לעקוב בזמן אמת אחר החיובים בחשבונו; ככל שללקוח טענה בדבר גובה‬
‫החיובים‪ ,‬עליו לפנות לחברה בזמן אמת‪ ,‬ולא יאוחר משלושה ימים ממועד‬
‫חיוב החשבון‪ ,‬אחרת ייחשב כמי שהסכים לעלויות ו‪/‬או לתשלומים בהם‬
‫חוייב על ידי החברה‪ ,‬וויתר על כל טענה בקשר אליהם‪.‬‬
‫ג‪ .‬כאשר הלקוח מפקיד או מושך כספים לחשבון המסחר‪ ,‬החברה מעדכנת חתימת הלקוח‬
‫את הסכומים במערכת המסחר לפי שער המרת מזומנים כפי שפורסם על‬
‫ידי הבנק‪ ,‬לכיסוי עלויות פנימיות של החברה כגון פתיחת החשבון ללקוח‪,‬‬
‫אדמיניסטרציה‪ ,‬הליכי זיהוי הלקוח וציות לחוקי הלבנת הון וניהול הכספים‪.‬‬
‫בין מועד ההפקדה לבין מועד המשיכה‪ ,‬צפוי שער ההמרה להשתנות‬
‫והלקוח חשוף לשינויים אלו‪.‬‬
‫ד‪ .‬ידוע ללקוח כי העלויות השונות שגובה החברה מהווים תנאי לפעילותה‪,‬‬
‫וללא עלויות אלו לא הייתה מספקת לו את השרות המבוקש על ידו‪ .‬החברה‬
‫תהיה רשאית לגבות מחשבון המסחר כל תשלום המגיע לחברה מבלי‬
‫צורך בהודעה מוקדמת ללקוח‪ .‬על הלקוח לשלם כל חוב לחברה מיד עם‬
‫דרישתה של החברה‪ .‬הלקוח‪ ,‬בכל עת‪ ,‬יכול לראות את תשלומי התמורה‬
‫וחיוב בתשלומים אחרים במערכת המסחר‪.‬‬
‫ה‪ .‬בביצוע עסקאות ישנן עלויות נוספות הנובעות מ»גלגול» או «החלפת» עסקה חתימת הלקוח‬
‫(‪ – )Rollovers or Swaps‬כאשר מערכת המסחר מעדכנת את שווי‬
‫העסקאות בשל מעבר ליום העסקים הבא באופן אוטומטי‪ .‬עדכונים אלו‬
‫כרוכים לעיתים בהפרשי ריבית בין מטבעות לאורך הלילה‪.‬‬
‫ו‪ .‬החברה רשאית להציג עמלות וחיובים נוספים‪ ,‬ועשויה לעדכן את כל התשלומים‬
‫והחיובים הקיימים‪ ,‬בכל עת‪ ,‬על ידי מתן הודעה ללקוחות של ‪ 10‬ימי עסקים‪.‬‬
‫ז‪ .‬החברה אינה גובה או מנכה מס עבור לקוחותיה‪ .‬על הלקוח להתחשב בכך חתימת הלקוח‬
‫‪ .3‬התמורה‬
‫שתוצאות המסחר בחשבונו עלולות להיות כפופות למס ו‪/‬או לכל היטל אחר‪.‬‬
‫א‪ .‬התמורה לחברה תחושב כדלקמן‪:‬‬
‫לא ניתן ללקוח כל ייעוץ מצד החברה בדבר השלכות מסויות כלשהן והתנהלות‬
‫‪ ₪‬שיגבו באופן חד פעמי מחשבון המסחר‬
‫[‪ ]1‬דמי הקמה בסך‬
‫הלקוח מול רשויות המס הרלוונטיות לגביו הינה באחריותו הבלעדית‪.‬‬
‫לפני תחילת פעילות המסחר בחשבון‪.‬‬
‫מערך החשבון‪ .‬דמי הניהול חתימת הלקוח ח‪ .‬במידה ויידרש על פי דין‪ ,‬ניתנת בזאת רשות הלקוח לחברה לגבות מחשבון‬
‫[ ‪ ]2‬דמי ניהול חודשיים בשווי ‪%‬‬
‫הלקוח כל מס ו‪/‬או היטל המתחייב על פי דין‪ .‬אין באמור לעיל בכדי להפחית‬
‫יחושבו וישולמו לפני ניכוי כל מס‪ ,‬היטל וכיו»ב‪ ,‬ביום המסחר האחרון של‬
‫בדרך כלשהי מאחריות הלקוח לעמוד בכל דרישות המיסוי המוטלות עליו‪,‬‬
‫כל חודש‪ ,‬וייקחו בחשבון עסקאות פתוחות וסגורות‪.‬‬
‫[‪ ]3‬דמי הצלחה בשווי ‪ 25%‬משיעור עליית ערך החשבון מאז ההפקדה חתימת הלקוח‬
‫לרבות דיווח ותשלום‪ ,‬על פי הדין הרלוונטי ללקוח‪.‬‬
‫רח׳ מנחם בגין ‪ ,132‬מרכז עזריאלי‪ ,‬בניין עגול‪ ,‬קומה ‪ ,33‬תל אביב ‪6701101‬‬
‫פ ק ס ‪i n f o @ u t r a d e . c o . i l | 0 3 - 5 4 7 6 4 8 5 .‬‬
‫‪ .5‬כספי ביטחונות‬
‫א‪ .‬כתנאי לביצוע עסקאות בחשבון‪ ,‬על הלקוח להפקיד לחברה בטחונות‬
‫כספיים בהתאם לתנאים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת‪ .‬הביטחונות‬
‫המופקדים בידי החברה אינם נושאים כל ריבית (למעט חיובים ו‪/‬או זיכויים‬
‫בגין ריבית «גלגול עסקאות»)‪ .‬הפסדים כתוצאה מביצוע עסקאות ינוכו‬
‫מהביטחונות ורווחים יצורפו אל הביטחונות וישמשו להבטחת עסקאות‬
‫נוספות‪ .‬כל חלק מהביטחונות שאינם משמשים להבטחת העסקאות ניתן‬
‫למשיכה על ידי הלקוח במסירת טופס בקשה מתאים במשרדי החברה‪,‬‬
‫בכפוף לסגירת עסקאות פתוחות‪ ,‬על פי שיקול דעת החברה והבטחת‬
‫התמורה לחברה‪ .‬מסחר בהפרשים שערים של נכסי בסיס‪ ,‬לא יקנו ללקוח‬
‫כל זכות לדיבידנדים‪ ,‬הצבעה‪ ,‬הקצאה או הטבות אחרות‪ ,‬אך עשוי להיות‬
‫כפוף להתאמות בהתאם לאירועים פיננסיים המשפיעים על נכס הבסיס‪,‬‬
‫כגון חלוקת דיבידנדים‪ ,‬פיצולים במניה‪ ,‬תיקוני ערך וכו׳‪.‬‬
‫ב‪ .‬על‪-‬פי דרישות החוקים והתקנות למניעת הלבנת הון‪ ,‬נדרש הלקוח‬
‫להשתמש בחשבון בנק הנמצא במדינת המגורים של הלקוח והרשום על‬
‫שמו‪ .‬על הלקוח לשלוח לחברה אישור העברה (‪ )SWIFT‬אותנטי‪ ,‬המציין‬
‫את פרטיו המלאים של חשבונו‪.‬‬
‫ג‪ .‬בכל פעם שהלקוח מעביר כספים לחברה‪ ,‬הכספים הללו שייכים לחברה‬
‫וישמשו לצורך הבטחת או כיסוי עסקאות של הלקוח או בכל דרך אחרת‬
‫שהחברה תמצא לנכון‪ ,‬בכפוף להתחייבות חוזית של החברה לשלם או‬
‫להחזיר כספים ללקוח בהתאם להסכם זה‪ .‬ללקוח לא תהיה טענה קניינית‬
‫בנוגע לכספים שהועברו לחברה‪ ,‬והחברה תוכל לנהוג בכספים אלו בעצמה‬
‫ועל פי שקול דעתה‪.‬‬
‫ד‪ .‬השבת הביטחונות ללקוח‪ ,‬תעשה באותו מטבע ולאותו חשבון ו‪/‬או כרטיס חתימת הלקוח‬
‫אשראי ממנו הופקד במקור‪ ,‬אלא אם בחרה החברה‪ ,‬על פי שיקול דעתה‪,‬‬
‫להעביר את יתרת הפיקדון ללקוח לחשבון אחר ממנו הופקד‪.‬‬
‫ה‪ .‬ללקוח לא תהיה כל טענה‪ ,‬דרישה ו‪/‬או תביעה כנגד החברה בגין עיכובים‬
‫ו‪/‬או הפרשים שמקורם בחישובי שערי המטבעות ו‪/‬או עמלות ו‪/‬או כל חיוב‬
‫אחר שמקורם בבנקים או במערכות כרטיסי האשראי וכיו»ב‪.‬‬
‫ו‪ .‬במקרה של בקשת משיכה ע»י הלקוח‪ ,‬החברה תעביר את הסכום הנדרש‬
‫(בניכוי חיובי העברה‪ ,‬אם יידרש) בתוך שבעה (‪ )7‬ימי עסקים מהיום‬
‫שהתקבלה הודעת הלקוח על בקשת המשיכה‪ ,‬ולאחר שהדרישה‬
‫לביטחונות והבטחת התמורה לחברה בוצעו‪.‬‬
‫ז‪ .‬החברה רשאית‪ ,‬על פי שיקול דעתה‪ ,‬לתקן או לבטל כל עסקה שבוצעה‬
‫בקשר עם שגיאה‪ ,‬תקלה במערכת‪ ,‬הפרת ההסכם על ידי הלקוח‪ ,‬חשד לביצוע‬
‫הונאה‪ ,‬מרמה‪ ,‬זיוף ו‪/‬או כל מעשה בניגוד לדין על ידי הלקוח‪ .‬הרישומים של‬
‫החברה ישמשו כראיה מכרעת לשערי החליפין הנכונים בשווקי העולם‪.‬‬
‫‪ .6‬תניית חוקיות והגבלת אחריות‬
‫א‪ .‬מוסכם בזאת כי ניהול אוטומטי של חשבון המסחר אינו טעון רישיון וכי‬
‫החברה אינה מחזיקה ברישיון כאמור מאת הרשות ניירות ערך ו‪/‬או כל‬
‫רגולטור אחר‪ .‬החברה אינה מתיימרת ואינה מעניקה ללקוח ייעוץ המתחשב‬
‫בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו‪.‬‬
‫ב‪ .‬ניהול חשבון באמצעות אלגוריתמים כרוך בסיכונים הקשורים בתוכנות‬
‫ומערכות ממוחשבות (אלו שברשות החברה ואלו שברשות צדדים שלישיים‬
‫הקשורים למתן השרות)‪ ,‬זמינות ותקינות רשת האינטרנט‪ ,‬רשתות מחשבים‬
‫וכיו»ב (להלן יחדיו‪« :‬המערכות»)‪ .‬סיכונים אלה כוללים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬אפשרויות‬
‫לקריסה ו‪/‬או קפיאה של המערכות‪ ,‬תקלות‪ ,‬לרבות תקלות שניתן לאפיינן‬
‫כתקלות אנוש‪ ,‬הקשורות בתכנון ו‪/‬או בהפעלה של התוכנה‪ ,‬הפסקות‬
‫פעולה‪ ,‬חדירה מרחוק‪ ,‬מתקפת פורצים וכיו»ב‪ .‬החברה לא תחוב בכל חובה‬
‫ולא תישא בכל אחריות בקשר עם תוצאות האמור‪.‬‬
‫ג‪ .‬התוכנה פועלת תחת הסייגים המקובלים המכונים כ‪ »AS IS« -‬ו‪AS« -‬‬
‫‪ ,»AVAILABLE‬כאשר לא קיימת תוכנת מחשב חופשיה לחלוטין מתקלות‪,‬‬
‫באגים וכיו»ב‪ .‬בשום מקרה‪ ,‬למעט בשל כוונת זדון‪ ,‬החברה ו‪/‬או מי מטעמה‬
‫לא יישאו בשום אחריות על הפסדים‪ ,‬הפסדי רווחים אלטרנטיביים‪ ,‬נזקים‬
‫תוצאתיים וכל נזק ו‪/‬או הוצאה אחרים‪.‬‬
‫ד‪ .‬ידוע ללקוח כי תנאי שוק מסוימים או כשל במערכות כהגדרתן לעיל עלול‬
‫להביא לשינוי בלתי ניתן לחיזוי בהתנהגות התוכנה ולחברה לא תהיה‬
‫אחריות כלשהי בקשר לכך‪ .‬הלקוח מאשר בנוסף‪ ,‬כי היותו של השוק‬
‫הרלוונטי שוק הנסחר ‪ 24‬שעות ביממה‪ ,‬ומאפיינים נוספים של התנהלות‬
‫תוכנת המסחר‪ ,‬לא קיימת אפשרות מעשית לבצע פיקוח אנושי כל העת על‬
‫ביצוע העסקאות על ידי התוכנה‪.‬‬
‫ה‪ .‬מובהר בזאת ללקוח כי לא ניתנת לו כל ערובה ו‪/‬או הבטחה ו‪/‬או מצג חתימת הלקוח‬
‫לתשואה כלשהי‪ ,‬וכי תוצאות עבר‪ ,‬ככל שהוצגו ללקוח ו‪/‬או המפורסמים‬
‫על ידי החברה‪ ,‬אינם ערובה מכל סוג שהוא לתשואה עתידית‪.‬‬
‫ו‪ .‬הלקוח מצהיר כי הינו בעל כשירות וידע הדרושים לצורך גישה ופרשנות של חתימת הלקוח‬
‫המידע בחשבון הלקוח‪.‬‬
‫ז‪ .‬במקרה של כוח עליון‪ ,‬התקפת פורצי מחשבים ופעולות בלתי חוקיות‬
‫אחרות כנגד השרת של החברה וכן השעיית המסחר בשווקים הפיננסיים‬
‫ביחס למכשירים הפיננסיים כלשהם‪ ,‬החברה תהא רשאי להשעות‪ ,‬להקפיא‪,‬‬
‫לסגור או לעדכן את הפוזיציות בחשבון הלקוח‪ .‬הלקוח מאשר כי החברה‬
‫אינה נושאת בשום אחריות לאובדן‪ ,‬נזק ו‪/‬או הפסד העלול להיגרם ללקוח‬
‫בשל הפעולות המתוארות לעיל‪.‬‬
‫ח‪ .‬ככל שיקבע על ידי טריבונל שיפוטי מוסמך‪ ,‬כי על החברה חלה אחריות‬
‫כלשהי בקשר עם הפסד‪ ,‬הוצאה‪ ,‬נזק וכיו»ב ללקוח‪ ,‬מוסכם כי אחריות‬
‫החברה תהיה מוגבלת לסכום התמורה ששולמה לחברה במשך שלושת‬
‫החודשים הקודמים לאירוע ו‪/‬או האירועים נשוא האחריות‪.‬‬
‫‪ .7‬תקופת ההסכם וסיום ההסכם‬
‫א‪ .‬הסכם זה יכנס לתוקפו ביום הנקוב בראש הסכם זה ויישאר בתוקף עד אשר‬
‫אחד מהצדדים יבטלו על ידי מסירת הודעה מוקדמת בכתב לצד השני (להלן‪:‬‬
‫«הודעת הביטול»)‪ .‬הודעה כאמור תיכנס לתוקף בשעה ‪ 17:00‬של יום ב׳‬
‫שלאחר ‪ 14‬ימי עסקים מיום קבלת הודעת הביטול אצל הצד השני‪ .‬מובהר כי‬
‫בתחום המסחר במט»ח‪ ,‬גם ימי שישי עד ראשון אינם נחשבים כימי עסקים‪.‬‬
‫ב‪ .‬במהלך התקופה שבין מועד קבלת הודעת הביטול לבין כניסתה לתוקף‬
‫כאמור לעיל‪ ,‬החברה תסגור עסקאות פתוחות בחשבון‪ ,‬תוך שמירה על‬
‫האינטרסים הכלכליים של הלקוח ככל שניתן‪ .‬הלקוח מוותר בזאת על כל‬
‫טענה בדבר נזק ו‪/‬או הפסד ו‪/‬או אובדן וכיו»ב שארע בחשבונו בשל סגירת‬
‫העסקאות עקב מתן הודעה על סיום ההסכם על ידי מי מהצדדים‪.‬‬
‫ג‪ .‬החברה תהא רשאית לגבות את כל התמורה לה היא זכאית או צפויה להיות‬
‫זכאית וכן כל חוב של הלקוח לחברה‪ ,‬מתוך היתרה בחשבון במועד סיום‬
‫ההסכם‪.‬‬
‫‪ .8‬הודעות; מידע; מסמכים נוספים; סודיות; קניין רוחני;‬
‫א‪ .‬הודעות אשר ישלחו ללקוח לפי הכתובת אשר תימסר על ידי הלקוח לחברה‬
‫מעת לעת יחשבו כאילו נמסרו במסירה אישית ללקוח שבעה ימי עסקים‬
‫לאחר שיגורן בדואר ישראל‪ .‬הודעות‪ ,‬למעט הודעת ביטול ההסכם על‬
‫ידי הלקוח‪ ,‬יכול וישלחו באמצעות דואר אלקטרוני ויחשבו כאילו נמסרו‬
‫במסירה אישית בתוך ‪ 2‬ימי עסקים ממועד שיגורן‪.‬‬
‫ב‪ .‬הלקוח יוכל לעקוב אחר הנעשה בחשבון באמצעות כניסה מקוונת למערכת‬
‫המסחר על ידי קבלת קוד גישה‪/‬סיסמא לצפייה בלבד‪ .‬קוד הגישה הוא‬
‫אישי ואינו להעברה לאחרים‪ .‬החברה לא תהיה מחויבת לשלוח ללקוח‬
‫דיווחים או נתונים נוספים‪.‬‬
‫ג‪ .‬החברה תהא רשאית להסתמך על הוראות נחזות להתקבל מהלקוח‪ ,‬ללא חתימת הלקוח‬
‫צורך בתהליכי אימות ו‪/‬או חקירה‪.‬‬
‫ד‪ .‬הלקוח מסכים לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה נוספת אשר יידרשו‬
‫באופן סביר על ידי החברה בקשר לשירותים הניתנים בהתאם להסכם זה‪.‬‬
‫ה‪ .‬החברה תשמור על המידע הנמסר לה על ידי הלקוח‪ ,‬לרבות מסמכים‬
‫המועברים לידיה ותוכן מסמכים אלה‪ ,‬הקלטת שיחות‪ ,‬התכתבויות וכיו»ב‬
‫בסודיות‪ ,‬ותמנע מחשיפתם למעט ככל הדרוש למתן השרות ללקוח; זאת‪,‬‬
‫למעט אם קיימת חובת גילוי מידע לפי כל דין‪.‬‬
‫חתימת הלקוח ו‪ .‬הרישיון לפעולות תוכנת המסחר בחשבון הלקוח הינו מוגבל לביצוע פעולות‬
‫כאמור בלבד‪ .‬כל זכויות היוצרים בתוכנת המסחר ו‪/‬או במערכת המסחר‪,‬‬
‫במידע מידע עסקי‪ ,‬מסחרי‪ ,‬טקסט‪ ,‬עיצוב‪ ,‬סימני מסחר וכיו»ב‪ ,‬מידע‬
‫המפורסם על ידי החברה ו‪/‬או הנמסר ללקוח בכל אופן אחר‪ ,‬שייכים לחברה‬
‫במלואם או לספקי טכנולוגיה אשר העניקו לחברה רישיון כדין‪ .‬הלקוח‬
‫מתחייב שלא לעשות שימוש‪ ,‬אישי‪ ,‬מסחרי ו‪/‬או אחר בקניינה הרוחני של‬
‫החברה ולא להעבירו להעתיק‪ ,‬לשכפל‪ ,‬להשכיר או למכור‪ ,‬לבצע שינוי‪,‬‬
‫תיקון‪ ,‬גריעה‪ ,‬השמטה‪ ,‬מניפולציה או הנדסה חוזרת‪ ,‬בקניינה הרוחני של‬
‫החברה‪ ,‬כולו או חלקו‪.‬‬
‫חתימת הלקוח‬
‫רח׳ מנחם בגין ‪ ,132‬מרכז עזריאלי‪ ,‬בניין עגול‪ ,‬קומה ‪ ,33‬תל אביב ‪6701101‬‬
‫פ ק ס ‪i n f o @ u t r a d e . c o . i l | 0 3 - 5 4 7 6 4 8 5 .‬‬
‫‪ .9‬חשבון משותף‬
‫א‪ .‬במידה והחשבון הינו חשבון משותף ליותר מבעל חשבון יחיד‪ ,‬כל אחד‬
‫מבעלי החשבון מסכים כי כל אחד מהם יהא מוסמך לשאת ולתת עם החברה‬
‫כאילו כל אחד מבעלי החשבון היה בעל החשבון היחיד‪ .‬הודעה שתינתן למי‬
‫מבעלי החשבון תיראה כאילו ניתנה לכל בעלי החשבון‪ ,‬וכל הודעה ו‪/‬או‬
‫הוראה שתינתן לחברה מאת אחד מבעלי החשבון תיראה כאילו ניתנה על‬
‫ידי כל בעלי החשבון‪ .‬במקרה של מספר הוראות סותרות‪ ,‬ההוראה האחרונה‬
‫שהתקבלה אצל החברה‪ ,‬היא שתגבר‪ .‬למרות כל האמור לעיל‪ ,‬החברה תהא‬
‫רשאית‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לדרוש כי לקוחות משותפים יבצעו‬
‫או יאשרו הוראות במשותף‪.‬‬
‫ולא יהיה כבול בסדרי דין וראיות אך יהיה מחויב לנמק כל החלטה שייתן‪.‬‬
‫ג‪ .‬יודגש כי ההליכים המשפטיים יתבצעו מול החברה עצמה‪ ,‬ולא מול כל גוף‬
‫שיווק ו‪/‬או נציגות אחרת של החברה‪ ,‬המהווים גוף משפטי נפרד מהחברה‪.‬‬
‫‪ .11‬שונות‬
‫א‪ .‬המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו‪.‬‬
‫כותרות הסעיפים וסעיפי המשנה בהסכם זה נועדו לשם נוחות ההתמצאות‬
‫בלבד ואין לתת להם מקום בפרשנות הסכם זה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הלקוח מאשר כי לא נעשו כלפיו מצגים כלשהם על ידי החברה או מי‬
‫מטעמה לגבי הצלחה או תשואה צפויה כלשהי‪ ,‬אשר עודדו או שכנעו אותו‬
‫לחתום על הסכם זה‪ .‬חומרים פרסומים או שיווקיים תפקידם להציג את‬
‫שירותי החברה‪ ,‬אך מהות השרות‪ ,‬הסיכונים וכל נושא אחר בין החברה‬
‫‪ .10‬יישוב סכסוכים‪/‬בוררות;‬
‫ללקוח מוסדרים אך ורק בהסכם זה‪.‬‬
‫א‪ .‬בטרם פתיחת הליכים כלשהם בבית המשפט‪ ,‬הצדדים מסכימים בזאת‬
‫ג‪ .‬לא יהיה תוקף לכל שינוי של הסכם זה אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי‬
‫מראש לנסות ולפתור כל מחלוקת בהתדיינות בתום לב ביניהם‪ .‬במידה‬
‫הצדדים‪ .‬הסכם זה אינו כפוף לכל שינוי שהוא בעל פה‪ ,‬וחתימת הסכם זה‬
‫והתדיינות כזו אינה מביאה לסיום המחלוקת‪ ,‬תהיה סמכות השיפוט הבלעדית‬
‫גוברת על כל הסכמה ו‪/‬או מצג קודמים בין הצדדים‪.‬‬
‫נתונה לבתי המשפט במדינת סיישל‪ ,‬על פי הדין החל בטריטוריה של מדינת‬
‫ד‪ .‬חשוב! לפני חתימך מטה והעברת כספים לחברה לצורך פתיחת חשבון‬
‫סיישל‪ .‬הלקוח מאשר הבנתו כי התקשרותו עם חברה זרה לקבלת שירותים‬
‫והפעלת השרות‪ ,‬עליך לוודא כי הבנת את כל המידע המצוי בהסכם זה‪,‬‬
‫מרוחקים באמצעות רשת האינטרנט ואמצעי תקשורת אחרים‪ ,‬מעמידה קושי‬
‫ובמיוחד את הצהרות הלקוח שהינן הצהרות שלך המחייבות אותך כלפי‬
‫בפני החברה לנהל סכסוכים בכל מדינה ומדינה‪ ,‬והסכמת החברה להתקשרות‬
‫החברה‪ .‬רק הסכם זה קובע וכל הבנה‪ ,‬מצג או הבטחה הנוגדים את הוראות‬
‫מבוססת על ההסכמה בדבר סמכות השיפוט כמפורט דלעיל‪.‬‬
‫ב‪ .‬במידה ועל פי החלטה של טריבונל שיפוטי מוסמך‪ ,‬תוענק סמכות שיפוט חתימת הלקוח‬
‫ההסכם‪ ,‬גם אם ניתנו או הובנו שלא כהלכה בפגישה אישית עם איש מכירות‬
‫או גופי שיווק של החברה‪ ,‬לא יחייבו את החברה והנך מתבקש להעיר את‬
‫לטריבונל של סמכות שיפוט אחרת מזו שהוסכמה‪ ,‬אזי מוסכם כי המחלוקת‬
‫תשומת לב החברה לכל אי התאמה כזו ולדרוש את הבהרתה ותיקונה‪.‬‬
‫תועבר לניהול בפני בורר מוסכם‪ .‬בהעדר הסכמה בדבר זהות הבורר‪ ,‬יוכל‬
‫חתימת הלקוח‬
‫כל צד מעוניין‪ ,‬בתום ‪ 14‬יום מהמועד בו הודיע צד כלשהו למשנהו בדבר‬
‫הסכם זה הינו תרגום לעברית של הסכם הלקוח של החברה הערוך באנגלית‪.‬‬
‫רצונו להתחיל בהליך בוררות‪ ,‬לפנות אל ראש לשכת עורכי הדין במקום‬
‫בכל מקרה של סתירה‪ ,‬אי התאמה‪ ,‬חוסר וכיו»ב‪ ,‬הנוסח באנגלית שהוא שיקבע‪.‬‬
‫תושבותו של הלקוח על מנת שימונה בורר לצדדים‪ .‬הבורר יהיה בורר יחיד‬
‫לראיה באו הצדדים על החתום‪:‬‬
‫חתימת הצדדים‪:‬‬
‫חתימת החברה‬
‫חתימת הלקוח*‬
‫*נא לצרף צילום ת‪.‬ז‪.‬‬
‫הצהרת גילוי סיכון‬
‫הצהרת גילוי סיכון זו נועדה להציג בפניך חלק מהסיכונים הכרוכים בשימוש בשירותי מסחר בשערי מכשירים פיננסיים (להלן‪« :‬מסחר») וניהול חשבון במתכונת‬
‫המפורטת בהסכם‪.‬‬
‫מסחר תוך שימוש במינופי השקעה נחשב למסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה להפסד משמעותי של כספי ההשקעה‪ .‬לאור האמור‪ ,‬עליך לשקול בכובד ראש האם‬
‫מאפייני המסחר מתאימים לצרכיך וליכולתך הכלכלית‪ ,‬לנוכח משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לאור הנקודות שלהלן‪:‬‬
‫‪ .1‬מינוף פיננסי גבוה מביא לכך שכל שינוי קטן במחירים השוררים בשוק‪ ,‬לעיתים בפרקי זמן קצרים‪ ,‬גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון‪/‬הבטוחה‬
‫שלך אצל החברה‪ ,‬עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון‪/‬הבטוחה‪ ,‬בפרק זמן קצר‪.‬‬
‫‪ .2‬תנודות השערים בשוק בשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות‪ ,‬ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי‪ ,‬כיוונו או פרקי הזמן הם הוא מתרחש‪.‬‬
‫‪ .3‬להפרשי עמלות המרת כספי הפיקדון‪ ,‬ולמרכיבי עלות נוספים בביצוע עסקאות הבאים לידי ביטוי בפער שבין מחירי הקניה לבין מחירי המכירה‪ ,‬יכולה להיות משמעות‬
‫גדולה במצטבר על ערך החשבון‪.‬‬
‫‪ .4‬בעת ביצוע מסחר בכספי לקוחותיה‪ ,‬החברה אינה נדרשת לקחת בחשבון את מצבו הכלכלי או דרישותיו וצרכיו הספציפיים של כל לקוח ולקוח‪ .‬באחריות הלקוח‬
‫לשקול שיקולים אלו בטרם השקעתו באמצעות החברה‪.‬‬
‫‪ .5‬מומלצת השקעה באמצעות הון אותו הנך יכול להרשות לעצמך להפסיד ולעולם לא לסכן כספים שנועדו למחייתך ו‪/‬או לצרכייך האישיים‪ .‬החברה אינה מספקת‬
‫ללקוחותיה יעוץ מכל סוג שהוא לרבות בקשר עם כדאיות ביצוע או הימנעות מביצוע עסקה ו‪/‬או שיקולי מס‪.‬‬
‫‪ .6‬עליך להיות מודע לכך ששירותי המסחר במט»ח מבוססים ופועלים באמצעות מערכות מחשבים‪ ,‬רשתות תקשורת ואינטרנט‪ ,‬ולפיכך (‪ )1‬המסחר במערכת עלול‬
‫להיפסק ו‪/‬או להיקטע וכד׳ ללא כל התראה מוקדמת עקב סיבה בלתי תלויה בחברה; (‪ )2‬החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שיגרם לך לפי טענתך באם‬
‫היה מעורב כוח עליון או כל אירוע חיצוני בלתי נשלט על ידי החברה בעל השפעה על המסחר במערכת (‪ )3‬אין מערכת ממחושבת החופשיה לחלוטין מתקלות‪ ,‬באגים‪,‬‬
‫צורך בעדכונים וכיו»ב‪ ,‬וכי החברה לא תישא באחריות בקשר לקרות אירועים אלה והשפעתם על המסחר;‬
‫‪ .7‬המסחר אינו כפוף לפעילותה של בורסה מבוקרת כלשהי‪ ,‬ולא קיימת מסלקה או גורם שלישי מרכזי אשר מבטיחים את ההתחייבויות הכספיות של החברה כלפיך כתוצאה‬
‫מביצוע עסקאות‪ .‬הפוטנציאל לרווח או הפסד במסחר מושפע מתנודות שערים‪ ,‬המושפעות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬משינויים פוליטיים או כלכליים‪ ,‬וביכולתם לשנות באופן משמעותי‬
‫ולקבוע את הנסיבות‪ ,‬התנאים‪ ,‬הביקוש והמחיר של המכשיר הפיננסי‪ .‬מצבי שוק קיצוניים או מגבלות טכנולוגיות שונות עשויים לגרום לכך שהוראות מסחר מסוימות (כגון‬
‫"‪ "Stop Loss‬או "‪ )"Limit‬לא תמיד מתקבלות ו‪/‬או ניתנות לביצוע ולכן‪ ,‬בהוראות מסוג זה‪ ,‬אתה הוא זה שעשוי לשאת בהפסדים (אשר ההוראות היו אמורות להגביל)‪.‬‬
‫חתימת הלקוח‬
‫חתימת הלקוח‬
‫חתימת הלקוח‬
‫פרטי הלקוח‬
‫‬
‫שם מלא‪:‬‬
‫‬
‫חתימה‪:‬‬
‫תאריך‪:‬‬
‫רח׳ מנחם בגין ‪ ,132‬מרכז עזריאלי‪ ,‬בניין עגול‪ ,‬קומה ‪ ,33‬תל אביב ‪6701101‬‬
‫פ ק ס ‪i n f o @ u t r a d e . c o . i l | 0 3 - 5 4 7 6 4 8 5 .‬‬