, שלום רב . תודה על פנייתך לחיזוק מבנה לרעידות אדמה : הנתונים הדרושים ל

‫תכנון מבנים ומתקנים לעמידות ברעידות אדמה ‪ ‬הערכת סיכונים ‪ ‬דינמיקת מבנים‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫ירון אופיר מהנדסים בע"מ‬
‫תודה על פנייתך לחיזוק מבנה לרעידות אדמה‪.‬‬
‫משרדנו יכול לספק חבילת תכנון מלאה או חלקית לשדרוג מבנה לרעידות אדמה‪.‬‬
‫במסמך המצורף )ראה‪/‬י דף המשך( מתוארים שני מתווים עיקריים לפיהם ניתן‬
‫לטפל במבנה‪.‬‬
‫לצורך הכנת הצעת מחיר יש צורך בפגישה מקדימה במשרדינו או לחילופין באתר‬
‫לשם הערכה ראשונית בצורך בחיזוק‪.‬‬
‫הפגישה במשרדינו כרוכה בעלות של ‪ .₪ 500‬היא מאפשרת את בירור היקף‬
‫הבעיה מול מגבלות היישום הספציפיות מטעם הדיירים‪ .‬תוצר הפגישה יהיה תזכיר‬
‫קצר שמעריך וממליץ על המתווה המומלץ לטיפול לאור ההתרשמות הראשונית‬
‫שתתקבל‪ +‬הצעת מחיר מתאימה להמשך הטיפול והתכנון המפורט של השדרוג‬
‫למקרה הספציפי‪ .‬יודגש כי המזכר הנ"ל לא מהווה חוות דעת לצורך הגשה‬
‫לרשויות‪.‬‬
‫ניתן לקיים לחילופין את הפגישה הראשונית בבניין– העלות תשתנה עפ"י המיקום‬
‫ורמת המורכבות של הטיפול )סדר גודל של ‪ ₪ 1500‬לביקור באתר(‪.‬‬
‫הנתונים הדרושים לפגישה הם כדלקמן‪:‬‬
‫תוכנית הגשה )גרמושקה( נתון חובה‪ .‬ניתן להשיג תוכניות כאלה בעירייה‬
‫‪.1‬‬
‫או במועצה המקומית הרלוונטית‪.‬‬
‫תמונות של המבנה מארבע חזיתות‪ +‬פרטים הנראים למזמין כחשובים )כמו‬
‫‪.2‬‬
‫צילום העמודים בקומת עמודים‪ ,‬צילום מקלט וכד'(‪ .‬נתון חובה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫סוג המערכות המבניות הנושאות האנכיות‪ ,‬כגון פירי מדרגות ומעליות‪,‬‬
‫מקלטים ‪ /‬חדרי בטחון‪ .‬אם ידוע‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הרכב המבנה )שלוד עם בניה‪ ,‬דבש וכד'(‪ ,‬קרקע הביסוס‪ .‬אם ידוע‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫תוכניות מבניות)אדריכלות וקונסטרוקציה(‪ .‬אם קיימות‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫דו"ח קרקע של הבניין או מבנה סמוך מאוד‪ .‬אם קיים‪.‬‬
‫ככלל‪ ,‬ככל שיאספו ע"י הדיירים המזמינים יותר נתונים‪ ,‬אי‬
‫הודאות פוחתת וניתן להוזיל את עלות הבדיקות וכן את עלות‬
‫החיזוק!‬
‫בנין מ‪.‬ל‪.‬ת‪ ,‬קריית הטכניון‪ ,‬חיפה ‪ 32000‬טל‪ 04-8323102 .‬פקס‪[email protected] 04-8323286 .‬‬
‫תכנון מבנים ומתקנים לעמידות ברעידות אדמה ‪ ‬הערכת סיכונים ‪ ‬דינמיקת מבנים‬
‫ירון אופיר מהנדסים בע"מ‬
‫הנדון‪ :‬תכנון הנדסי מפורט לשדרוג לרעידת אדמה‬
‫הצעת שרותי הנדסה לפי תקן אמריקאי ‪ASCE 41-06* -‬‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫מוצעים בזאת שני מתווים אפשריים לביצוע עבודתנו‪:‬‬
‫‪ .1‬מתווה מלא‪) :‬ראה‪/‬י פרוט בנספח ‪ (1‬כולל בירור ובחינת המצב הקיים של‬
‫הבניין‪ ,‬בדיקות אנליטיות ותכנון שדרוג המבנה כדי שיוכל לעמוד ללא פגיעה‬
‫בחיי אדם בעת רעידת אדמה צפויה‪ .‬עבודתנו תכלול בחינת עמידות המבנה‬
‫במצבו הנוכחי לעומסי רעידות אדמה בהתאם לתקנים המתקדמים ביותר בתחום‬
‫זה )ראה‪/‬י נספח ‪ 3‬להסבר( ובהתאם לדרישות הרשויות בנושא‪.‬‬
‫מתווה זה מתאים למקרים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬שהחיזוק איננו במסגרת תמ"א ‪ 38‬ויש רצון של הדיירים בביצוע חיזוק אמין‬
‫וחסכוני לרעידות אדמה‪.‬‬
‫ב‪ .‬שאין אפשרות לבצע תוספת ממ"דים‪.‬‬
‫ג‪ .‬במקרה שהמבנה בעל גיאומטריה לא רגולארית‪.‬‬
‫ד‪ .‬כאשר למבנה נבנו תוספות ונערכו בו שינויים מבניים במהלך השנים‪.‬‬
‫עלות מתווה מלא‪:‬‬
‫‪ .2‬מתווה חלקי‪) :‬ראה‪/‬י פרוט בנספח ‪ (2‬הכולל ליווי ובקרה של מהנדס מומחה‬
‫לרעידות אדמה ממשרדינו לתכנון שבוצע ע"י מהנדס קונסטרוקציה אחר מטעם‬
‫המזמין‬
‫מתווה זה מתאים למקרים כגון‪:‬‬
‫א‪ .‬שהחיזוק במסגרת תוכנית מתאר ארצית )תמ"א( ‪ 38‬ויש אפשרות להוסיף‬
‫ממ"דים מסודרים וסימטריים בכל היקף המבנה‪ .‬במקרה כזה תוספת חוזק‬
‫גדולה עשויה לפצות על אי עמידות‪.‬‬
‫ב‪ .‬מקרים בהם המבנה פשוטים וסימטריים‪.‬‬
‫עלות מתווה חלקי‪:‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ .1‬המחירים אינם כוללים מע"מ והמזמין יחויב בתוספת מע"מ כחוק‪.‬‬
‫‪ .2‬עלות מעבדת מבנים ויועץ קרקע אינם כלולים בהצעת מחיר זו‪ .‬משרדנו יגדיר במפרט‬
‫מסודר את בדיקות המעבדה והקרקע הנדרשות בהתאם לדרישות התקן ‪.41-06 ASCE‬‬
‫‪ .3‬מסמכים יוגשו למזמין בעותק מקור אחד ובפורמט דיגיטאלי‪.‬‬
‫‪ .4‬התחלת עבודה לאחר קבלת הזמנה בכתב‪.‬‬
‫‪ .5‬תוקף ההצעה‪ 90 :‬יום‪.‬‬
‫‪ .6‬תנאי תשלום שוטף‪.15 +‬‬
‫למשרדינו ניסיון רב בביצוע בחינות עמידות לרעידות אדמה למבני מגורים‪ ,‬מבני ציבור‬
‫גדולים ומבני תעשייה ומתן פתרונות הנדסיים אופטימאליים לחיזוק המבנים בהתאמה‬
‫לאופי השימוש שלהם ולנדרש על ידי המזמין‪.‬‬
‫עלות החקירה והליווי שלנו במתווה המלא נובעת מהשקעה רבה בהבנת ההתנהגות‬
‫הצפויה ברעידת אדמה הנדרשת בגלל תנאי אי הודאות הקיימים למבנה קיים ואופי‬
‫ההטרחה המיוחד באירוע רעידת אדמה והתאמת הפתרונות אופטימאליים והבטיחותיים‬
‫בנין מ‪.‬ל‪.‬ת‪ ,‬קריית הטכניון‪ ,‬חיפה ‪ 32000‬טל‪ 04-8323102 .‬פקס‪[email protected] 04-8323286 .‬‬
‫אתרנו ברשת‪WWW.yaron-offir.com :‬‬
‫ירון אופיר מהנדסים בע"מ‬
‫ביותר האפשריים בהתאם‪ .‬בעקבות השקעה זו מושג חסכון בעלויות החיזוק שיבוצעו על פי‬
‫התכנון שלנו וכן תצומצם ההפרעה למהלך החיים בזמן התיקון‪ .‬כן נחסכים מהמזמין‬
‫חיזוקים גדולים ולא אסטטיים‪.‬‬
‫פרטים נוספים מצורפים בפרופיל החברה המצורף ובאתר האינטרנט שלנו‪:‬‬
‫‪www.yaron-offir.com‬‬
‫נשמח לעמוד לרשותכם בעבודה זו‪.‬‬
‫אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש‪.‬‬
‫בכבוד רב‬
‫ירון אופיר‬
‫מצורפים‪:‬‬
‫נספח ‪ :1‬תכולת עבודה של מתווה מלא‬‫נספח ‪ :2‬תכולת עבודה של מתווה חלקי‬‫‪-‬נספח ‪ :3‬מקורות לביצוע התכן וההסבר קצר לגבי נחיצותו לעבודה זו‬
‫נספח ‪- 1‬תכולת עבודה של מתווה מלא‪:‬‬
‫שלב א ‪ :‬בחינת מצב קיים של המבנה ע"י משרדנו שינחה וילווה מעבדת מבנים וקרקע‬
‫מוסמכת לרבות‪:‬‬
‫ביצוע סקירות שטח למבנה על פי הליך סדור כמוגדר בתקן ‪ ASCE 41-06‬על ידי מעבדת‬
‫מבנים ויועץ קרקע )אם יידרש‪-‬ראה‪/‬י הערה ‪ (2‬בהנחייתנו כולל בדיקה ויזואלית‪ ,‬ביצוע‬
‫בדיקות לא הורסות )פטיש שמידט‪ ,‬חישוף ומדידת גדלים גיאומטריים וכו'( לקרקע‬
‫הביסוס‪ ,‬והרכיבים המבנים‪ .‬הבדיקה תכלול הוצאת מדגם גלילי בטון לקביעת חוזק רפרנס‬
‫לבדיקות הלא הורסות‪ ,‬בדיקה מדגמית לקביעת חוזק הכניעה של פלדת הזיון וסקירת מצב‬
‫המבנה כולל התייחסות פרטנית למצב הבטונים‪ ,‬קורוזיה בפלדת הזיון ורכיבים שלדיים‬
‫נוספים כגון בחינת מצב קירות הבניה ואופן חיבורם לשלד‪ ,‬מילוי תקרות וכד'‪ .‬תיעוד‬
‫ואבחון תופעות של היפרדות‪ ,‬סדיקה‪ ,‬קרבונציה וקורוזיה‪ ,‬התייחסות לבעיות רטיבות‬
‫וחדירת נוזלים או חומרים אחרים למבנה‪.‬‬
‫שלב ב‪ :‬ביצוע אנליזה מפורטת בהתאם לתקן ‪ ASCE 41-06‬לרמת קריטריון של בטיחות‬
‫חיים‪.‬‬
‫‪ (1‬ביצוע אנליזה ממוחשבת מודאלית וכן אנליזה לא ליניארית )‪(pushover-analysis‬‬
‫לבדיקת עמידות המבנה בכוחות רעידת אדמה בהתאם לדרישות התקן הנ"ל‪ .‬האנליזה‬
‫מביאה בחשבון את תסבולות רכיבי השלד הנושאים כולל התייחסות מודרנית‬
‫לתרומת קירות הבניה ולתסבולות המלאות והאמיתיות של הרכיבים השונים בהתאם‬
‫למצב השלד והבניה בפועל כפי שאובחן ונבדק בשלב ‪ 1‬המקדים של העבודה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ירון אופיר מהנדסים בע"מ‬
‫קריטריוני הבדיקה לא ירדו ברמתם מאלו המוגדרים בתקנים הישראלים הרלוונטיים‬
‫)ת"י ‪ 2413‬ות"י ‪ (413‬לבטיחות חיים‪.‬‬
‫‪ (2‬תכנון עקרוני של פתרונות כאלה שיבטיחו עמידה בתקן תוך שימוש בחומרי שדרוג‬
‫מתקדמים‪ ,‬טיפול במבנה בהתאם לתוצאות האנליזה שבוצעה ולמגבלות שהוצבו על‬
‫ידי המזמין והאדריכל )אם יהיה( לגבי מיקום רכיבים נושאים בתחומי המבנה ובהיקפו‪.‬‬
‫‪ (3‬הכנת תוכניות מוקדמות ודו"ח תכנון מפורט המתארים את הבדיקה וההמלצות לאופן‬
‫ביצוע הטיפול במבנה לאישור המזמין‪ ,‬האדריכל והבודק מטעם העירייה‪.‬‬
‫שלב ג‪ :‬תכנון לביצוע של חיזוק מבנה לרבות‪:‬‬
‫‪ (1‬הכנת תוכניות עבודה לביצוע חיזוק המבנה‪ ,‬כולל תוספות מבניות אם תידרשנה ע"י‬
‫המזמין בהתאם לתוכנית אדריכל מטעמו‪.‬‬
‫‪ (2‬אישור התוכניות אצל הבודק מטעם העירייה וקבלת אישורי בנייה‪.‬‬
‫‪ (3‬הכנת כתב כמויות ואמדן ביצוע‪.‬‬
‫‪ (4‬הכנת מפרט מיוחד לביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪ (5‬השתתפות בסיור קבלנים ועזרה למזמין בבחירת קבלן מתאים‪.‬‬
‫‪ (6‬פקוח עליון על ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪ (7‬ביקורת קבלת העבודה‪.‬‬
‫נספח ‪- 2‬תכולת עבודה של מתווה חלקי‪:‬‬
‫שלב א‪ :‬הגדרת דרישות וקריטריוני תכן סיסמי נדרשים לצורך העברתם לאדריכל‬
‫והמתכנן המבני וכן לצורך צירופם למסמכי הדרישה במכרז קבלני השלד‪.‬‬
‫שלב ב‪ :‬ליווי התכן ואישורי תוכניות לעמידה בקריטריונים והדרישות שנקבעו בשלב א‬
‫לעיל‪ .‬בקרת תכן ובנייה של פרטים מיוחדים לשיפור העמידות עם האדריכל והמתכנן‬
‫המבני מטעם המזמין‪ .‬שלב זה יסתיים בחתימה על תוכניות ההקמה כמאושרות לביצוע‬
‫מבחינת עמידות סיסמית‪ ,‬במקביל לאישור התוכניות ע"י המתכנן המבני‪.‬‬
‫נספח ‪ : 3‬מקורות לביצוע התכן וההסבר קצר לגבי נחיצותו לעבודה זו‪:‬‬
‫‪ASCE-SEI 41-06 (2007) Seismic Rehabilitation of Existing Buildings, American Society‬‬
‫מאוזכר כמקור בגיליון תיקון ‪of Civil Engineers- ASCE Standard USA. (FEMA356)- 3‬‬
‫החדש )אוקטבר ‪ (09‬לת‪.‬י ‪413‬‬
‫אם נבקש לתכנן חיזוק למבנה קיים בעזרת התקנים הקיימים היום בישראל‪ ,‬עומדים‬
‫לרשותנו שני תקנים רלוונטיים‪ :‬הנחיות ת"י ‪ 2413‬ות"י ‪:413‬‬
‫‪ .1‬הנחיות ת"י ‪ 2413‬נועד לצורך אבחון ראשוני מקורב בלבד לעמידות המבנה‬
‫לרעידת אדמה ואינו כולל הסברים או פרושים לשיטות האבחון ואינו כולל‬
‫הנחיות מסודרות וכמותיות לתכנון חיזוק תקן זה אינו בעל תוקף מחייב ומשמש‬
‫להנחיה בלבד ומפנה את המהנדס לת"י ‪ 413‬לצורך תכנון החיזוק עצמו‪.‬‬
‫‪ .2‬תקן ישראלי ת"י ‪ 413‬אשר חל כתקן מחייב לתכנון מבנים חדשים לעמידות‬
‫בעומסי רעידת אדמה בישראל אינו מתאים למבנים קיימים‪ ,‬והדרישות‬
‫המופיעות בו קשות ליישום במבנה ישן‪ .‬דרישות בסיסיות כגון מנות זיון‬
‫מינימאליות‪ ,‬חוזקי חומרים‪ ,‬רמות משיכות וכו' לא מתמלאות במבנה ישן ולא‬
‫ניתנות לשינוי במבנה קיים‪ ,‬על כן מלכתחילה קשה מאוד לעמוד בדרישות תקן‬
‫זה‪ .‬המשמעות הנובעת מכך היא למעשה "תיעול" הפתרונות לחיזוקים חדשים‬
‫בלבד‪ ,‬תוך התעלמות מתרומת המבנה הקיים לחיזוק ולהגדלת עלות החיזוק‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ירון אופיר מהנדסים בע"מ‬
‫גישה זו בוודאי לא כלכלית וגם לא בהכרח שמרנית‪-:‬לא מן הנמנע שלמרות‬
‫החיזוק של המבנה יתפתחו סדקים ונזקים ברכיבים נושאים קיימים במבנה עקב‬
‫רעידת האדמה‪ ,‬אשר יפחיתו בצורה משמעותית את הקשיחות והתסבולת‬
‫שלהם‪ .‬מצב זה עלול להביא לכך כי רכיבים אלה יכשלו לאחר הרעידה בשל‬
‫חוסר היכולת שלהם לשאת את העומסים האנכיים הפועלים עליהם‪.‬‬
‫בניגוד לאלה התקנים האמריקאים בהם משתמש משרדנו מתייחסים באופן מיוחד‬
‫לבדיקה‪ ,‬חיזוק ושיקום מבנים קיימים ורכיבים לא מבניים לרעידות אדמה‪ .‬תקנים אלה‬
‫מסכמים ‪ 15‬שנות עבודה אינטנסיבית של צוות מומחים גדול והם נחשבים למתקדמים‬
‫מסוגם בעולם‪ ,‬ומשמשמשים לתכנון בפועל של חיזוקי מבנים רבים בארצות המתקדמות‪.‬‬
‫ההליכים הקיימים בתוכם מאפשרים להגדיר את הדרישות המבניות והלא מבניות‬
‫מהמבנה‪ .‬האנליזה כוללת בין היתר התחשבות בקירות הבניה אשר מהווים חלק חשוב‬
‫ומשפיע על התנהגות המבנה בזמן רעידת האדמה ואחריה‪.‬‬
‫מאשר הצעת מחיר‪:‬‬
‫שם ‪________________ :‬‬
‫תפקיד‪________________ :‬‬
‫תאריך‪________________ :‬‬
‫חתימה וחותמת ‪_______________:‬‬
‫ח‪.‬פ‪ /.‬ת‪.‬ז‪_____________________ .‬‬
‫‪4‬‬