להורדת העלון

‫בס"ד‬
‫נחלי נצח‬
‫הגדול‬
‫שבת‬
‫פרשת ‪-‬‬
‫פרשת צו‬
‫שרה‬
‫פרשתחיי‬
‫מסעי‬
‫ה'תשע"ה‬
‫ניסן‬
‫מרחשוון ה'תשע"ה‬
‫כ"ב‬
‫ה'תשע"ד‬
‫כ"חח'תמוז‬
‫‪421‬‬
‫גליון מס'‬
‫מס' ‪403‬‬
‫‪390‬‬
‫גליון‬
‫יו"ל ע"י מוסדות ברסלב | בראשות הרב שמואל שטרן שליט"א‬
‫דבר ראש הישיבה‬
‫שרשרת מפעל התורה והחסד‬
‫שע"י מוסדות "נחלי נצח"‬
‫שבת הגדול ‪ -‬מוחין דגדלות‬
‫אנחנו נמצאים בשבת הגדול‪ ,‬וזה בא להזכיר לנו בין השאר שאנו צריכים‬
‫לדעת שה' הוא גדול‪ ,‬וכמו שאמר רבינו הקדוש‪ :‬ה' יתברך גדול מאד‪ ,‬ואין‬
‫יודעים כלל! (חיי מוהר"ן ס"ז‪ ,‬עיי"ש)‪ .‬ואנחנו‪ ,‬בצוק העתים והזמנים‪ ,‬ובצל‬
‫המאורעות והנסיונות שעוברים על כל אחד ואחד‪ ,‬אנחנו שוכחים את גדולת‬
‫ה'‪,‬‬
‫ועל זה אמר רבינו בסיפורי מעשיות‪ :‬השתמשו באוצרות שלכם! אנחנו‬
‫נמצאים אצל רבי גדול כזה‪ ,‬שנתן לנו אוצרות נפלאים כאלו‪ ,‬כמו שעה‬
‫התבודדות‪ ,‬שיחת חברים‪ ,‬לחפש ולמצוא את הטוב בעצמו ובאחרים‪ ,‬ועוד‬
‫כהנה וכהנה עצות נפלאות ויעילות‪.‬‬
‫אך לצערנו‪ ,‬אנו נופלים הרבה פעמים לקטנות המוחין בגלל כל מה שעובר‬
‫עלינו‪ ,‬ואז שוכחים את גדולת ה'‪ ,‬וזה מה שבא להזכיר לנו שבת הגדול‪,‬‬
‫ולומר לנו שה' הוא גדול כל כך‪ ,‬והוא עושה נסים ונפלאות בכל דור ובכל‬
‫עת ובכל זמן‪ ,‬וכמו שאנו שאומר בעל ההגדה‪ ,‬שבכל‬
‫דור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם!‬
‫לכן עלינו גם היום לשמור על מוחין דגדלות‪ ,‬ולדעת‬
‫שהנסים והנפלאות ממשיכים גם בדור הזה‪ ,‬בכל‬
‫יום ובכל עת ובכל שעה‪ ,‬ועל זה באה שבת מיוחדת‬
‫כזאת‪ ,‬להזכיר לנו שה' איתנו בכל דור ודור‪ ,‬כי ה'‬
‫הוא גדול מאד‪ ,‬וכדברי רבינו הקדוש לעיל‪.‬‬
‫תפילה‪ ,‬עד שרואים את הישועה‪ .‬כך זה שעם תפילה פועלים אצל ה' יתברך‬
‫מה שרוצים‪ .‬ואם בכל זאת לא מצליחים עדיין לפעול‪ ,‬או שנכשלנו חלילה‬
‫במה שרצינו‪ ,‬עלינו להאמין באמונה שלימה שזה רצון ה' שכך יהיה‪ ,‬כי ה'‬
‫שומע תפילת כל פה עמו ישראל ברחמים‪ ,‬ואם הוא החליט שלא לפעול‬
‫כפי ראות עינינו‪ ,‬אלא כפי ראות עיניו‪ ,‬בוודאי הכל בהשגחה נפלאה‪ ,‬לטוב‬
‫ולמוטב‪ ,‬כי כל מה שה' יתברך עושה ‪ -‬הכל הוא עושה לטובה‪ ,‬גם אם אנחנו‬
‫לא בדיוק רואים את זה ככה‪...‬‬
‫על גדולת ה' וישועתו אפשר ללמוד מהמעשה מהחכם והתם בסיפורי‬
‫מעשיות‪ ,‬וכמו שמובא שם בזו הלשון‪ :‬השיב החכם ואמר‪ :‬זה אפשר להיות‪,‬‬
‫שאני אבוא על שלך‪ ,‬שיינטל ממני השכל ח"ו‪ ,‬או אהיה חולה ח"ו‪ ,‬ואהיה‬
‫נעשה משוגע‪ ,‬כי הלא מה אתה? ‪ -‬איש משוגע! אבל שאתה תבוא על שלי‪,‬‬
‫זה אי אפשר בשום אופן‪ ,‬שתהיה אתה חכם כמוני‪ .‬השיב התם‪ :‬אצל ה'‬
‫יתברך הכל אפשר‪ ,‬ויכול להיות כהרף עין‪ ,‬שאני אבוא על שלך‪ .‬וׂשחק החכם‬
‫ממנו מאד‪ ,‬עכ"ל‪.‬‬
‫לכן עלינו גם היום לשמור‬
‫על מוחין דגדלות‪ ,‬ולדעת‬
‫והנפלאות‬
‫שהנסים‬
‫ממשיכים גם בדור הזה‪,‬‬
‫בכל יום ובכל עת ובכל‬
‫שעה‪ ,‬ועל זה באה שבת‬
‫מיוחדת כזאת‪ ,‬להזכיר לנו‬
‫שה' איתנו בכל דור ודור‪ ,‬כי‬
‫ה' הוא גדול מאד‪...‬‬
‫רבינו ציוה ואמר לעשות מן התורות תפילות‪ ,‬ואפשר‬
‫לבאר זאת ולומר שכאשר אדם מתבודד ועומד לפני‬
‫ה'‪ ,‬ומתפלל אליו במילים שלו‪ ,‬ומספר לפניו ושופך‬
‫את כל לבו לפניו‪ ,‬אז הוא לפעמים נופל בהתבודדות‬
‫כזו למוחין דקטנות‪ ,‬דהיינו שהוא מתחיל לבכות על‬
‫מצבו‪ ,‬שמר לו וקשה לו‪ ,‬אם זה בפרנסה או בלימוד‬
‫התורה ועבודת ה'‪ ,‬ואם זה בנושא גידול הילדים או‬
‫בשלום בית וכדומה‪ ,‬ואז הוא נופל למרירות כזו‪,‬‬
‫ואפילו לעצבות ל"ע‪ ,‬אבל אפשר בשעת ההתבודדות לעשות מן התורות‬
‫תפילות‪ ,‬דהיינו לנסות ולברר את הדבר בשורש‪ ,‬מדוע הוא סובל‪ ,‬מה ה'‬
‫רוצה ממנו באמת‪ ,‬האם הסבל שלו בא לו בגלל שהוא לא עובד את ה' כראוי‪,‬‬
‫או שיש דברים שמשתלשלים מחטא אדם הראשון‪ ,‬וכן על זו הדרך‪.‬‬
‫אפשר לראות את גדולתו של רבי נתן בלעשות מהתורות תפילות; איזה‬
‫מוחין דגדלות יש בתפילות אלו של רבי נתן‪ ,‬בד בבד עם פשיטות ותמימות‬
‫נפלאים ונוראים‪.‬‬
‫כשאתה בא להתבודדות‪ ,‬אז אל תשכח את האבא הגדול שלנו‪ ...‬אל תשכח‬
‫כמה הוא גדול גיבור ונורא‪ ...‬כמה פעמים שמעתי מאנשים ששאלו אותם‪:‬‬
‫'איך אתה מסתדר עם הפרנסה?'‪ ,‬והם מצידם ענו‪' :‬יש לי אבא עשיר'‪...‬‬
‫כשכוונתם היא להקדוש־ברוך־הוא כמובן‪ .‬אכן‪ ,‬אין אנו סומכים על הנס‪,‬‬
‫אבל ה' הוא כל כך גדול והוא כל־יכול‪ ,‬ואסור לנו לשכוח את זה אפילו שעה‬
‫אחת‪.‬‬
‫העניין הוא‪ ,‬שהיצר הרע רוצה מאד להפיל את האדם לייאוש‪ ,‬ועיקר הייאוש‬
‫הוא שישכח שיש ה' בעולם‪ ,‬שיש כח אינסופי שיכול לעזור לו‪.‬‬
‫רבינו הקדוש אומר‪ ,‬לא להתייאש מן התפילות‪ ,‬אלא גם כשעדיין לא רואים‬
‫את הישועה‪ ,‬לא להתייאש מתפילה‪ ,‬כי התפילה תעזור ובוודאי תעשה‬
‫פירות‪ ,‬ואם לא רואים אותם עכשיו‪ ,‬אז עוד מעט‪ ,‬וסופה של ישועה לבוא‪.‬‬
‫אנחנו רואים שהתם אהב מאד את החכם‪,‬‬
‫והיה רץ אליו תמיד בשמחה‪ ,‬והעריך אותו‬
‫מאד‪ ,‬ומדוע לא קיבל את דעתו שהוא לא יכול‬
‫להיות חכם כמוהו‪ ,‬והרי החכם הוא חכם גדול‪,‬‬
‫ולכאורה הוא יודע מה שהוא אומר?‬
‫מדוע דווקא כאן התם מתווכח עם החכם‬
‫ומתפאר ואומר‪ :‬הלוואי שאתה תבוא על‬
‫המדרגה שלי? נראה לומר שהתשובה היא‬
‫שהתם היה מלא אמונה‪ ,‬וידע את גדולת ה'‪,‬‬
‫והאמין באמונה תמימה שאצל ה' יתברך‬
‫הכל אפשר‪ .‬ולכן כאשר החכם אמר לו שהוא‬
‫לא יוכל להיות חכם כמוהו‪ ,‬אז הרגיש התם‬
‫שהחכם מוריד מגדולת ה'‪ ,‬כי אצל ה' יתברך‬
‫הכל אפשרי כמובן‪ ,‬ואיך אומר לו החכם שהוא‬
‫לא יכול להיות חכם כמוהו?!‬
‫ולכן‪ ,‬מפאת כבוד ה'‪ ,‬ושלא יהיה פה פגם באמונה חלילה‪ ,‬בגלל זה התווכח‬
‫אתו התם ואמר לו‪ :‬אצל ה' יתברך הכל אפשר‪ ,‬ויכול להיות שאהיה חכם‬
‫כמוך ברגע אחד‪ ,‬כהרף עין! וכפי שבאמת היה אחר כך‪...‬‬
‫נמצינו למדים מן השבת הגדול הזה‪ ,‬שעלינו לדעת בחיי היום יום שלנו שה'‬
‫הוא גדול‪ ,‬ובאמת הוא עושה לנו בכל יום נסים גדולים בבחינת שבת הגדול‪,‬‬
‫ואל לנו ליפול לייאוש לעולם‪ ,‬כי ה' הוא גדול מאד כדברי רבינו הקדוש‬
‫והנורא‪.‬‬
‫ויהי רצון שנזכה לקיים את העצות הגדולות והנפלאות שקיבלנו מרבי גדול‬
‫כזה‪ ,‬שאמר‪ :‬אני יכול להוציא את האדם אפילו משאול תחתיות‪ ,‬ולהתחזק‬
‫באמירת התיקון הכללי‪ ,‬ואני מכיר כמה וכמה שאף על פי שלא היו עדיין‬
‫בציונו הקדוש‪ ,‬אבל עדיין אין הם מוותרים אפילו יום אחד מלומר את‬
‫התיקון הכללי‪ .‬וכן יהי רצון שנזכה להשתטח על ציונו הקדוש‪ ,‬בנתינת‬
‫פרוטה לצדקה ואמירת התיקון הכללי‪ ,‬ובזכות כל העצות והאוצרות‬
‫הנפלאים שהשאיר לנו רבינו הקדוש נזכה להתחזק במוחין דגדלות‪ ,‬ולזכור‪,‬‬
‫ובפרט בשבת הגדול‪ ,‬שה' הוא גדול מאד ועלינו להתנהג בגדלות מוחין‪ ,‬כי‬
‫הוא יתברך עושה עימנו נסים ונפלאות בכל יום ובכל עת ובכל שעה‪ ,‬ערב‬
‫ובקר וצהרים‪ ,‬וכמו שאנו אומרים בכל יום‪ ,‬וכך נזכה לתקווה ולשמחה‬
‫תמיד‪ ,‬אמן!‬
‫שבת הגדול שלום ומבורך!‬
‫וזה העניין שאין יאוש בעולם כלל‪ ,‬כי אפשר להתפלל עוד תפילה ועוד‬
‫על שפת הנחל‬
‫"זאת תורת העולה"‬
‫הנה ידוע שעולה באה על הרהור הלב‪ .‬וזה אף אם אינו מהרהר‬
‫על עבירה‪ ,‬רק כיון שמסיר מחשבתו מהשם יתברך הוא גם כן‬
‫בבחינת הרהור רע‪ ,‬כמו שאמר הבעש"ט על הפסוק "וסרתם‬
‫ועבדתם אלהים אחרים"‪.‬‬
‫ואם כן צריך לבטל כל מחשבתו רק להשם יתברך וזה דבר‬
‫קשה‪ .‬ובפרט במקום שיש חסרון כיס‪ ,‬שגם תאות‬
‫ממון צריך לבטל‪ .‬והכל נכלל בתאות ממון‪ ,‬שעל ידה משיג‬
‫כל התאוות‪ ,‬ולכן צריך ביותר לזרז במקום שיש חסרון כיס‪..‬‬
‫‪.‬‬
‫(אך פרי תבואה)‬
‫שיעורים לקירוב אחב"י‬
‫ברחבי הארץ‬
‫ישיבה ופנימיה לבחורים‬
‫חוזרים בתשובה‬
‫מדרשית‬
‫'אור החמה'‬
‫שידוכים הדרכה וקרן‬
‫עזר נישואין‬
‫כולל אברכים ש"ס‬
‫והוראה‬
‫מפעל עזר ליולדות‬
‫וסיוע למשפחות‬
‫גני ילדים‬
‫'אמונת ציון'‬
‫תלמוד תורה אמונת ציון‬
‫"נחלי נצח"‬
‫בית הספר לבנות‬
‫גמ"ח וקמחא דפסחא‬
‫מערכת "ניצוצות"‬
‫מורשת ברסלב‬
‫מכון הדפסת ספרים‬
‫ודיסקים‬
‫אתר מדיה "לב ברסלב"‬
‫הרצאות ושיעורים‬
‫הדלקת ' מוצ"ש‬
‫נרות‬
‫ר"ת‬
‫ירושלים‬
‫‪20:12 19:32 18:19‬‬
‫תל‪-‬אביב‬
‫‪20:09 19:34 18:36‬‬
‫חיפה‬
‫‪20:11 19:33 18:28‬‬
‫באר‪-‬שבע‬
‫‪20:11 19:33 18:37‬‬
‫פרטי המערכת‬
‫לפרטים ניתן לפנות‪:‬‬
‫‪02-6231218‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫האתר של ברסלב‬
‫‪www.levbreslev.co.il‬‬
‫מים עמוקים‬
‫שבת הגדול והתגלות הרצון‬
‫‪...‬ועל כן קורין שבת שלפני הפסח שבת‬
‫הגדול‪ ,‬על שם הניסים שנעשו אז לישראל‪,‬‬
‫כי עיקר הגאולה על ידי בחינת מצח הרצון‬
‫שמאיר בשבת‪ ,‬ובפסח הוא בחינת התגלות‬
‫הרצון‪ ,‬כי בפסח היה עיקר יציאת מצרים‬
‫באותות נוראות מאד שעל ידי זה נתגלה לעין‬
‫כל שהכל מתנהג ברצונו יתברך לבד‪.‬‬
‫ואף על פי שבדרך כלל אנו קוראים אמונת‬
‫הרצון לעניין הרצון של השם יתברך‪ ,‬שאנו‬
‫מאמינים שהכל ברצון השם יתברך לבד‪ ,‬אף‬
‫על פי כן נכלל בזה גם הרצון והשתוקקות‬
‫שלנו אליו יתברך‪ ,‬כי באמת הכל אחד‪ ,‬וזה‬
‫תלוי בזה‪.‬‬
‫כי מי שמאמין באמת ברצון הנ"ל היינו שהכל‬
‫מתנהג רק ברצונו יתברך לבד‪ ,‬בוודאי הוא‬
‫משתוקק ורוצה וכוסף אליו ולעבודתו יתברך‬
‫ברצון חזק מאד‪ .‬ואפילו אם לפעמים נופל‬
‫ממדריגתו‪ ,‬ואפילו אם נפל לעבירות‬
‫ח"ו ר"ל‪ ,‬אף על פי כן כל זמן שיש לו אמונה‬
‫שלימה בהשם יתברך ומאמין שהכל מתנהג‬
‫רק ברצונו יתברך לבד‪ ,‬בוודאי עדיין יש לו‬
‫רצון חזק מאוד להשם יתברך‪ ,‬כי סוף כל סוף‬
‫מה יהיה בסופו‪ ,‬כי אין חושך ואין צלמוות‬
‫להסתר שם פועלי אוון‪ ,‬כי בוודאי ריבוי‬
‫עוונותיו ר"ל לא יוכלו להסתירו מפניו יתברך‪,‬‬
‫וסוף כל סוף יצטרך ליתן דין וחשבון לפני‬
‫כסא כבודו יתברך‪ ,‬ומה יעשה ליום פקודה?‬
‫על כן אף על פי שיכול להיות לפעמים‬
‫שהאדם משים כל זה אל לבו ויותר מזה‪,‬‬
‫ואף על פי כן אינו יכול להתגבר על תאוותו‪,‬‬
‫אבל אף על פי כן על כל פנים רצון חזק מאד‬
‫מאד יש לו תמיד לשוב אליו יתברך‪ ,‬מאחר‬
‫שמאמין ברצון השם יתברך שהכל מתנהג‬
‫ברצונו יתברך‪ ,‬והשם יתברך ישלם לכל אדם‬
‫כפעלו וכמעשה ידיו‪ ,‬מי פתי שלא יכסוף‬
‫וירצה ברצון חזק מאד מאד בכלות הנפש‬
‫לשוב אליו יתברך להנצל מן השאול תחתיות‬
‫ומשאר עונשים קשים ומרים מאד רחמנא‬
‫ליצלן‪ ,‬ולזכות לחיי עולם־הבא לנצח?‬
‫נמצא שעל ידי אמונת הרצון הנ"ל‪ ,‬שמאמינים‬
‫בהשם יתברך שהכל ברצונו לבד‪ ,‬על ידי זה‬
‫בוודאי יש לו רצון חזק להשם יתברך‪ ,‬וכל‬
‫זמן שזוכה לרצון‪ ,‬אף על פי שעדיין אינו זוכה‬
‫לעבודתו יתברך‪ ,‬עדיין לא אבדה תקוותו‬
‫מהשם‪ ,‬כי סוף כל סוף יזכה להיות איש כשר‬
‫כרצונו יתברך על ידי ההשתוקקות והרצון אם‬
‫יתמיד וירגיל עצמו בזה הרבה ‪ -‬להשתוקק‬
‫תמיד להשם יתברך ולתורתו ולעבודתו‬
‫יתברך‪ ,‬אמן כן יהי רצון‪.‬‬
‫(עפ"י ליקוטי הלכות‪ ,‬הל' ערב ג‪ ,‬יד)‬
‫לצעירי הצאן‬
‫ציור‪ :‬אהרן ז‪ .‬ברנשטיין‬
‫\ העולם מלא מחלוקות‬
‫אמר רבינו הקדוש‪:‬‬
‫כל העולם מלא מחלוקות הן בין אומות העולם וכן בכל עיר ועיר‪...‬‬
‫ואין מי שישים על לבו התכלית שבכל יום כי היום שעבר לא יהיה עוד ובכל יום הוא מתקרב למיתה ‪( :‬שיחות הר"ן ע"ז)‬
‫מדור זה בחסות‬
‫חברת‬
‫"נתיבים טורס"‬
‫רק תביאו מזוודה‪ ,‬אנחנו נדאג לכם לכל השאר!‬
‫טיסות לכל היעדים‬
‫בעולם‬
‫קברי צדיקים באירופה‬
‫נסיעות מאורגנות‬
‫‪02-633-8444‬‬
‫שומרי אמונים ‪ 12‬ירושלים ‪www.ntours.net I [email protected] I‬‬
‫אומן‬
‫חנוך לנער‬
‫סיפור השבוע‬
‫טבילה שהצילה ממוות‬
‫מחנה הצבא הטורקי ששכן בפאתי העיר באר‬
‫שבע‪ ,‬הטיל את אימתו על כל הסביבה‪.‬‬
‫המפקדים האכזריים היו בבחינת "אין גיבור‬
‫כמתייאש"‪ ,‬כאשר בכל החזיתות הם הולכים‬
‫וניגפים לפני הבריטים הכובשים‪ ,‬הם פרקו‬
‫את תיסכולם על החיילים המסכנים שגוייסו‬
‫למלחמה חסרת הסיכוי‪.‬‬
‫חשבונות דילג לעבר המרחבים‪ ,‬כשעיניו תרות‬
‫אחר סימן כלשהו למקור מים‪.‬‬
‫עברה שעה‪ ,‬חלפו שעתיים‪ ,‬ועדיין משוטט‬
‫הוא תחת השמש הקופחת‪ .‬כל החיפושים‬
‫העלו חרס‪ ,‬ולמרבה הצער לא הצליח למצוא‬
‫מלחמת העולם הראשונה משתוללת במלוא‬
‫עוזה‪ ,‬תושבי ארץ ישראל סובלים רבות‪ ,‬הן‬
‫מעוני ורעב‪ ,‬הן ממחלות ומגיפות‪ ,‬והעולה על‬
‫כולנה‪ :‬גיוס כפוי של רבים וטובים מהחרדים‬
‫לדבר ה'‪.‬‬
‫בחורי חמד ואברכי משי שלא הבינו בנשק‬
‫ובמלחמה כהוא זה נחטפו לאור היום והובלו‬
‫לחזית‪ ,‬כשחלק גדול מהם לא שבו עוד בחיים‪.‬‬
‫רבים מילדי העיר נעשו יתומים בן־לילה‪ ,‬נשים‬
‫צעירות הפכו לעגונות‪.‬‬
‫באותו מחנה צבאי השוכן בסביבת העיר באר‬
‫שבע‪ ,‬בין טורקים מגושמים‪ ,‬מתהלך לו אברך‬
‫ירושלמי‪ ,‬חסיד ברסלב נלהב‪ ,‬רבי גדליה ברגר‬
‫שמו‪.‬‬
‫תמים במעשיו הוא רבי גדליה‪ ,‬מצדיק עליו את‬
‫הדין ומשתדל ככל יכולתו להגביר את אמונתו‬
‫האיתנה בתוך חושך הגדול בו הוא נתון‪.‬‬
‫מחשבותיו משוטטות בתורות מ'ליקוטי‬
‫מוהר"ן'‪ ,‬גם ב'ביאור הליקוטים' העמוק יש לו‬
‫יד ושם‪.‬‬
‫לרגע נדמה לו כי נמצא הוא במקומו הקבוע‬
‫ב'ניסע'ס שול' (בית הכנסת של ניסן בק‪,‬‬
‫'תפארת ישראל') אשר בירושלים העתיקה‪.‬‬
‫אכן‪ ,‬הגוף נמצא ביד אויב‪ ,‬אבל הנפש אינה‬
‫נכנעת‪ .‬את הלב ואת המוח‪ ,‬ובפרט את הפה‪,‬‬
‫לא הצליחו הטורקים לחמוס ממנו; עומד הוא‬
‫כסדר על משמרתו‪ ,‬ופיו אינו פוסק מלהגות‬
‫בדברי תורה ותפילה‪.‬‬
‫בחסדי שמים‪ ,‬אפילו התפילין נמצאות עימו‪,‬‬
‫ומדי בוקר עם קרני השמש הראשונות‪ ,‬מוציא‬
‫רבי גדליה את רוב גופו מתוך האוהל‪ ,‬בכדי‬
‫שהחיילים הטורקים הישנים עדיין לא יבחינו‬
‫במעשיו‪ ,‬הוא מניח תפילין וקורא קריאת שמע‪.‬‬
‫בכל זאת חסר לו לרבי גדליה דבר־מה; עם‬
‫כל רצונו החזק‪ ,‬הרי שטבילה במקווה טהרה‬
‫נותרת כאן בגדר חלום‪ .‬בסביבה אין למצוא‬
‫מקור מים‪ ,‬אף המחנה מוקף בשמירה הדוקה‪,‬‬
‫ואוי לו למי שינסה לחצות את הגדר‪.‬‬
‫חודשיים תמימים עברו‪ ,‬ונפשו של רבי גדליה‬
‫יוצאת לטבילה במקווה‪.‬‬
‫באחד הימים נפלה הזדמנות לידיו‪ :‬הוא הבחין‬
‫כי באחת מפינות הגדר התרופפה ההשגחה‬
‫במקצת‪ ,‬לבו נשא את רגליו‪ ,‬ובלי‬
‫אפילו רמז למקום שבו ניתן להטהר במי מקוה‬
‫קדושים‪.‬‬
‫בינתיים נערך מיפקד במחנה‪ ,‬ועד מהרה גילו‬
‫המפקדים כי רבי גדליה חסר‪.‬‬
‫בימים ההם לא היו עריקים זכאים אפילו‬
‫למשפט שדה‪ ,‬דינו של חייל כזה היה נחרץ‬
‫למוות ביריה‪ .‬למפקדים לא נותר אלא להמתין‬
‫לשובו של רבי גדליה‪...‬‬
‫אולם יושב בשמים ישחק‪ ,‬ובעוד רבי גדליה‬
‫נמצא במרחק רב מהמחנה‪ ,‬מתקרבת להקת‬
‫מטוסים בריטיים שמתקיפים את המחנה‬
‫בפצצות רבות עוצמה‪ ,‬ותוך דקות ספורות לא‬
‫נשאר מכל אנשי המחנה שריד ופליט!‬
‫רבי גדליה היה כה רחוק מהמחנה עד שאפילו‬
‫הרב אלחנן רייזמן‬
‫מנהל חינוכי בת"ת‬
‫'אמונת ציון'‬
‫חסרון כיס‬
‫כל אחד היה מעוניין שבביתו אל יחסר המזג‪ ,‬שיהיה די והותר בכל‬
‫הצרכים והלחם לפי הטף‪ ,‬ובפרט כשמגיע לו חג הפסח‪ ,‬עונה חדשה‬
‫והתחלה חדשה‪ ,‬עת שמחה בה רוצים ההורים להעניק לילדיהם את‬
‫המיטב‪ ,‬את המלבושים הנצרכים‪ ,‬מזון בשפע וכו'‪ ,‬וה'פכים קטנים' של‬
‫כל בן במשפחה‪ ,‬אולם קורה לפעמים שאין הפרוטה מצויה‪ ,‬ואי אפשר‬
‫למלא את הצרכים של כל אחד ואחד‪" ,‬צרכי עמך ישראל מרובים"‪ ,‬וכל‬
‫ילד זקוק ומבקש כל הזמן את צרכיו‪ ,‬בגד חדש או משחק שראה אצל‬
‫חברו‪ .‬כל בית זקוק לרהיטים במצב טוב‪ ,‬בית בימינו נצרך למוצרים‬
‫רבים ומגוונים שלא תמיד יש לאל ידינו להשיגם‪.‬‬
‫יש שאלה‪ ,‬האם ועד כמה לערב את הילדים במצב הכספי‪ ,‬בקשיים‬
‫הכלכליים ובסיבות למחסור הקיים‪ .‬אולם יש לדעת שילדים אינם‬
‫'כלכלנים' ואינם מבינים למה אי אפשר לקנות דברים מסויימים‪,‬‬
‫וכששומעים ש'אין כסף' הם שואלים את עצמם למה אי אפשר להוציא‬
‫כסף מהבנק‪ ...‬והרי אפשר לכתוב צ'ק‪ ...‬הם אינם מסוגלים להבין את‬
‫כללי המשחק הפיננסי‪ ,‬ולכן קשה בעבורם להבין את המופשט מהם‪,‬‬
‫שאין כסף כי הפרנסה בקושי‪ ,‬או שיש הוצאות רבות‪ ,‬וכו' וכו'‪.‬‬
‫השפת אמת מדייק בדברי רש"י בפרשתנו‪" ,‬אין צו אלא לשון זירוז‬
‫מיד ולדורות‪ ,‬אמר רבי שמעון‪ :‬ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש‬
‫בו חסרון כיס"‪ ,‬וזה לשון קדשו‪" :‬במקום שיש חסרון כיס‪ ,‬יש לפרש‬
‫כפשוטו גם כן בדורות הללו שכלה פרוטה מן הכיס‪ ,‬שעניות מעביר על‬
‫דעת קונו‪ ,‬לכן צריכין לזרז ביותר לזכור כי נברא לעשות רצונו יתברך‪,‬‬
‫ולא יהיה נטרד מעבודת הבורא על ידי צער גופו ופרנסתו"‪.‬‬
‫בכדי שהחסרון כיס לא יגרום לחסרון בנפש‪ ,‬שלא ירגישו הילדים‬
‫מחסור ומרירות‪ ,‬יש לדעת מספר כללים‪:‬‬
‫א‪ .‬יש לנטוע בלב הילדים את הכלל "איזהו עשיר השמח בחלקו"‪,‬‬
‫שהעושר הוא לא כמה יש אלא איך מקבלים וכיצד נהנים ממה שיש‪.‬‬
‫בדור הקודם גרו עשר נפשות בדירה של שתי חדרים ולא הרגישו‬
‫מחסור‪ ,‬כי ראשי המשפחה היו שמחים ומאושרים ממה שיש‪ ,‬וכך גם‬
‫הילדים לא הרגישו שום מחסור‪.‬‬
‫ב‪ .‬ילד לא אמור לדעת שהסיבה שלא קנו חפץ או אוכל מסוים‪ ,‬זה‬
‫מחמת שאין כסף‪ ,‬אלא בגלל מדת ההסתפקות במועט‪ .‬גם כשברוך‬
‫ה' יש מספיק‪ ,‬גם אז צריך להמנע מצריכה מוגברת של מוצרים שאינם‬
‫נחוצים או דברים של מותרות‪ ,‬וכך הילד לא ירגיש שהבעיה היא שאין‬
‫כסף‪ ,‬אלא בגלל קו חינוכי מסויים של הבית‪.‬‬
‫הדי ההתפוצצויות לא הצליחו למשוך את‬
‫ג‪ .‬לא לדבר מכסף‪ ,‬גמחי"ם חובות ובעיות כלכליות בפני הילדים‪,‬‬
‫ובוודאי לא עם הילדים‪ .‬הילד אינו מסוגל לעזור לנו בהתמודדות‬
‫הכלכלית‪ ,‬והוא רק נכנס ללחץ ולתסכול‪ ,‬כי אינו מבין את עומק העניין‪,‬‬
‫ואינו מסוגל לראות את צער וכאב ההורים על המצב הקשה‪.‬‬
‫שיתרחש נס והזקיפים לא ישימו לב לחדירה‬
‫ד‪ .‬הכסף הוא רק דבר אחד שיכול להביא רוגע ושלווה‪ ,‬והרי יש הרבה‬
‫דברים רבים היכולים לגרום לאדם להרגיש מסופק ובשמחה ‪ -‬בריאות‪,‬‬
‫דיור‪ ,‬בנים‪ ,‬תורה‪ ,‬אמונה‪ ,‬משפחה‪ ,‬ועוד דברים רבים‪ .‬לכן יש להכניס‬
‫את נושא הכסף בפרופורציה הנכונה‪ ,‬ולהסתכל על הקושי הכלכלי כעל‬
‫פרט קטן בתוך המערכת‪ ,‬ולא כדבר עיקרי ומרכזי‪ ,‬וכך יש יותר כוח‬
‫להתמודד ולהשלים עם המצב‪.‬‬
‫העשנים שהתמרו מעל השטח בו שכן המחנה‬
‫ה‪" .‬השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך" ‪ -‬כאשר האדם משליך עצמו‬
‫מנגד על הקב"ה כבן קטן על כתפי אביו אזי זוכה לניסים ונפלאות‪,‬‬
‫כי הפרנסה והיכולת להסתדר מבחינה כלכלית אינם דברים המובנים‬
‫מאליהם אלא נס ופלא‪ .‬ולכן‪ ,‬כאשר האדם מכיר בטובו ובחסדו של‬
‫המקום ועושה השתדלות‪ ,‬אזי רואה ניסים והשגחה פרטית מעל דרך‬
‫הטבע‪ .‬יש להחדיר בילד את בטחון חזק בהשם יתברך בכל ענייני‬
‫הבית‪ ,‬וכך ידע שמה שצריך להגיע אליו יגיע‪ ,‬ומה שלא צריך להגיע‬
‫לו‪ ,‬לא יגיע‪.‬‬
‫במקוה‪ ,‬היא זו שעמדה לו‪ .‬שהרי כך הבטיח‬
‫ו‪ .‬צריכים לדאוג במידת האפשר שהדברים החיוניים לגדילתם‬
‫התקינה לא יחסרו לילדים‪ ,‬כי כאשר ילד מקבל את צרכיו הבסיסיים‬
‫בצורה רצופה‪ ,‬קבועה וראויה‪ ,‬אזי אינו מרגיש את החסר‪.‬‬
‫להינצל מרוצחים‪.‬‬
‫יעזור ה' וישפיע לכל ישראל שפע ברכה והצלחה‪ ,‬בפרט עתה לפני‬
‫הפסח הקדוש הבא עלינו לטובה‪.‬‬
‫תשומת לבו‪ .‬בלב מפרפר מפחד החל לעשות‬
‫את דרכו חזרה לעבר המחנה‪ ,‬כולו תקווה‬
‫הסמויה‪...‬‬
‫אין לתאר את שמחתו כאשר הבחין באודים‬
‫– לא רק חייו ניצלו ממוות בטוח‪ ,‬אלא מרגע זה‬
‫ואילך משוחרר הוא לנפשו מצרת השעבוד‪.‬‬
‫מסירות נפשו של רבי גדליה למען טבילה‬
‫רבינו הקדוש (חיי מוהר"ן‪ ,‬סי' תעה) שמקוה מסוגל‬
‫בזמן הזה‬
‫שיחת חברים‬
‫מאת‪ :‬א‪ .‬צמח‬
‫שבת הגדול‬
‫הגדת אור האורות‬
‫בשבת זו‪ ,‬שהוא סוף השנה‪ ,‬מתאספים כל חמישים שבתות‬
‫השנה לזכות לגאולה‪ ,‬כי בכל שבת יש בחינת יציאת מצרים‪,‬‬
‫כמו שכתוב‪" :‬זכר ליציאת מצרים"‪ ,‬וכמו שכתוב בזוה"ק‪ :‬נזכר‬
‫חמישים פעמים יציאת מצרים בתורה‪ ,‬כי לכל שערי הבינה‬
‫יש בחינת יציאת מצרים‪.‬‬
‫שמו של הרב הגאון רבי שלום מאיר הכהן ולך‬
‫וזה נוהג בכל אדם‪ ,‬כי אף לנקודת דעת קטנה יש חמישים‬
‫"ּוביֹום‬
‫שערים‪ ,‬ובכל שבת נפתח שער אחד‪ ,‬כמו שכתוב ְ‬
‫ַה ַּשׁ ָּבת יִ ָּפ ֵת ַח" (יחזקאל מו)‪.‬‬
‫גם "שבת הגדול" הוא כמו "שבת שובה"‪ ,‬אלא שהוא בבחינת‬
‫אהבה‪ .‬וצריך כל אדם לשוב להשם יתברך מגודל החסד שעשה‬
‫עימנו‪ ,‬שהוציאנו ממצרים ובחר בנו להיות לו לעם ולנחלה‪.‬‬
‫וזהו "שבת הגדול" ‪ -‬שישוב האדם בתשובה על ידי גדולתו‬
‫יתברך‪ .‬וכיון שכנגד שער החמישים‪ ,‬שהוא שורש החירות‪,‬‬
‫לא היו הרשעים יכולין לעמוד‪ ,‬וגאל הקב"ה אותנו‪ ,‬קודם‬
‫שנכנסנו בשער החמישים דטומאה‪ ,‬לכן נקרא השער‬
‫הזה "שבת הגדול"‪ .‬ושערי בינה נמסרו למשה רבינו‬
‫ע"ה‪ .‬ולכן הוא נותן לבני ישראל בכל שבת חלק מהם‪,‬‬
‫כמו שאמרו חכמינו ז"ל‪ ,‬שמחזיר לבני ישראל בשבת‬
‫הכתרים‪.‬‬
‫(שפת אמת)‬
‫שליט”א כבר נתפרסם לתהילה בחיבוריו הנפלאים‪,‬‬
‫בהם “מעיין השבוע” “מעיין המועד” ועוד‪ ,‬ובפרט‬
‫בעשרות הגדות של פסח שחיבר והוציא לאור‪.‬‬
‫ההגדות שעורך הרב ולך הם פרוייקט של ממש ‪-‬‬
‫מידי שנה‪ ,‬מאז שנות תש”נ‪ ,‬מתבשר עם ישראל‬
‫בהגדה חדשה אחת (לפחות) מבית מדרשו של הרב‬
‫ולך‪ ,‬וזו הסיבה לכינויו המופלא ‪“ -‬בעל ההגדות”‪.‬‬
‫השנה יצאה לאור על ידי הרב ולך הגדת “אור‬
‫כריכת האגדה אור האורות‬
‫האורות”‪ ,‬הכוללת בתוכה פרפראות‪ ,‬סיפורים‬
‫ברחוב מימון בבני ברק‪ ,‬שם נחשף לחסידי ברסלב‬
‫ומימרות מתורתו ומשנתו של רבינו הקדוש‬
‫המקיימים הלכה למעשה את דברי רבם ‪ -‬תפילה‬
‫ותלמידיו‪ ,‬החל ממוהרנ”ת זיע”א ועד ר’ לוי יצחק‬
‫בכח‪ ,‬ריקודים לאחר התפילה ועוד‪.‬‬
‫בנדר‪ ,‬ר’ שמואל צ’צ’יק זצ”ל ועוד ועוד‪ ,‬דברים‬
‫נפלאים ששיבצם המחבר לכל אורך ההגדה ביד‬
‫אומן‪ ,‬דבר דבור על אופניו‪ ,‬כך שבמרוצת הסדר‬
‫ימצא הקורא דברים נפלאים לרומם את רוחו ורוח‬
‫המסובים‪ ,‬ולהכניס את אווירת הסדר במחיצתם‬
‫של אנ”ש לדורותם‪.‬‬
‫טאטע‬
‫עוד בצעירותו‪ ,‬בהיותו נמנה על תלמידי ישיבת‬
‫סלבודקה המעטירה‪ ,‬נזדמן לידיו עותק של ספר חיי‬
‫מוהר”ן‪ ,‬שם נתוודע לראשונה ללשונות המיוחדים‬
‫בהם התבטא רבינו על עצמו‪ ...‬לאחר תקופה‪ ,‬עת‬
‫זכה ונתגלגל לידיו הספר הקדוש “ליקוטי מוהר”ן”‪,‬‬
‫שם ראה את גודל העמקות והדיוק בלשונו של‬
‫רביה”ק‪ ,‬את עצותיו המחזקות ואת רוממות‬
‫בהמשך‪ ,‬לאחר נישואיו‪ ,‬למד חברותא בספרי רבינו‬
‫יחד עם הר”ר שמעון ויזנפלד שליט”א ועם הר”ר‬
‫אברהם מרדכי פלברבוים שליט”א‪ .‬מהאחרון אף‬
‫קיבל את ספר ליקוטי מוהר”ן עם פירושים‪.‬‬
‫באחד מכרכי “מעיין המועד” ישנו מבוא נרחב‬
‫שמבאר את ענין הפסח‪ ,‬הגלות ויציאת מצרים‬
‫על פי המעשה שסיפר רביה”ק מבן מלך שעשוי‬
‫מאבנים טובות‪.‬‬
‫מטרת המחבר ביצירתו הנפלאה הייתה להנגיש‬
‫את תורתו של רבינו זיע”א ותלמידיו לעם ישראל‪,‬‬
‫שבו ימצאו את נופת הצופים והחיזוקים הנפלאים‬
‫ללילה קדוש ונשגב זה‪.‬‬
‫השגותיו של הנחל נובע מקור חכמה‪.‬‬
‫גונדולה‬
‫הוילון שיעצב לך אווירה‬
‫וילונות יפהפיים במבחר עשיר‬
‫ייבוא איטלקי ואיכותי‬
‫בתפירה לפי מידה וגימור מושלם‪.‬‬
‫לפרטים ולהזמנות ‪053-3188662‬‬
‫במלאכה זו‪ ,‬שארכה חודשים ארוכים‪ ,‬עמד לעזרתו‬
‫בישיבת סלבודקה‪ ,‬כמו בעוד כמה ישיבות‪ ,‬היו‬
‫רבים מן התלמידים עורכים בליל שישי‪ ,‬יום‬
‫בנו הר”ר יהודה אריה ולך שליט”א‪ ,‬מגיד שיעור בדף‬
‫היומי בבית־הכנסת ברסלב בעיר אלעד‪.‬‬
‫חמישי בלילה‪ ,‬סדר לימוד למשך כל הלילה‪ ,‬והרב‬
‫המחבר עם כמה מחבריו לישיבה‪ ,‬היו הולכים‬
‫נאחל למחבר שספרו זה יתקבל באהדה וברצון‬
‫לאחר מכן לטבול במקוה ולהתפלל כוותיקין‬
‫בכל תפוצות ישראל‪ ,‬בתוך שאר חיבוריו הרבים‪,‬‬
‫בבית־המדרש של חסידי ברסלב‬
‫לתועלת הכלל‪ ,‬אמן כן יהי רצון‪.‬‬
‫בס“ד‬
‫מגוון מסלולים < שירות אישי < ליווי והדרכה‬
‫מקצועית < בסטנדרט השירות של אירו‪-‬פנים‬
‫סדנאות חיזוק מרתקות < אש“ל מלא ברמה גבוהה‬
‫רח‘ מלכי ישראל ‪ 16‬ירושלים | מוקד אירופנים‪02-800-80-80 :‬‬
‫מחירים‬
‫מיוחדים!‬
‫אירופנים‬
‫‪ EUROPNIM‬שירות אירופאי בכל העולם‬