להורדה

2
3
4
5
6
7
8
‫מתפללים באוהל הבעשט‬
‫דירות לינה‬
‫בית מדרשו העתיק של הבעשט‬
‫ששוחזר על ידי האגודה‬
‫בית הכנסת אורחים סמוך לציון‬
‫‪9‬‬
‫אוהל ציון רבינו הבעש"ט זיע"א‬
‫ובית הקברות העתיק‬
‫אוהל ציון הבעשט‬
‫גידור בית הקברות החדש‬
‫גידור בית החיים העתיק‬
‫‪10‬‬
‫מתפללים באוהל הבעשט‬
‫אחת מדירות הלינה‬
‫בית מדרשו העתיק של הבעש"ט‬
‫ששוחזר על ידי האגודה‬
‫בית הכנסת אורחים סמוך לציון‬
‫‪11‬‬
‫פנים אוהל ציון מרנא הבעש"ט זיע"א‬
‫‪12‬‬
‫חדר האוכל החדש‬
‫שנבנה כעת במז'בוז'‬
‫דירות לינה‬
‫בית הכנסת אורחים החדש‪,‬‬
‫העומד באמצע בנייתו‬
‫בית הקברות החדש אחרי ניקויו‬
‫‪13‬‬
‫חדרי הכנסת אורחים‬
‫‪14‬‬
‫יסודות בית הכנסת הבח‬
‫חדרי הכנסת אורחים‬
‫שיחזור 'דעם רבי'נס קלייזל' ‪-‬‬
‫ביהמ"ד של הרה"ק ה'אוהב ישראל' מאפטא‬
‫‪15‬‬
‫כ"ק אדמור ממונקאטש שליט"א‬
‫כ"ק אדמור מסדיגורא שליט"א‬
‫כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן‬
‫שליט"א‬
‫אוכלים בהכנסת אורחים‬
‫‪16‬‬
‫הגר"י רוזנברגר שליט"א‬
‫חבר ביד"צ העדה החרדית‬
‫האדמור מלעלוב זצ"ל‬
‫בקביעת מזוזה בחנוכת ביהמ"ד העתיק‬
‫הגראי"ה ביק שליט"א‬
‫חבר ועד הרבנים של האגודה‬
‫‪17‬‬
‫כ"ק אדמו"ר מתולדות אברהם‬
‫יצחק‬
‫רבה הראשי של אוקראינה‬
‫הרב חייקין שליט"א‬
‫כ"ק אדמור מלעלוב זצ"ל‬
‫‪18‬‬
‫כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א‬
‫והגר"א שלזינגר שליט"א‬
‫כ"ק אדמו"ר מסלאנים שליט"א‬
‫הרה"צ ר' מרדכי שטיינר שליט"א‬
‫כ"ק אדמו"ר מללוב זצ"ל‬
‫ויבל"ח כ"ק אדמו"ר ממקווא שליט"א‬
‫‪19‬‬
20
21
22
23
‫ארבל ‪ -‬חזקיה ראש הגולה‬
‫אבנית ‪ -‬אביי ורבא‬
‫ארבל ‪ -‬ניתאי הארבלי‬
‫ארבל ‪ -‬ר' זירא‬
‫‪24‬‬
‫ברעם ‪ -‬אסתר המלכה‬
‫ארבל ‪ -‬שת בן אדם הראשון‬
‫ארבל ‪ -‬ראובן‪ ,‬שמעון‪ ,‬לוי ודינה‬
‫‪25‬‬
‫ארבל ‪ -‬ראובן‪ ,‬שמעון‪ ,‬לוי ודינה‬
‫משבטי י‪-‬ה‬
‫‪26‬‬
‫דלתון ‪ -‬הלל האמורא‬
‫ברעם ‪ -‬עובדיה הנביא‬
‫ברעם ‪ -‬מר זוטרא‬
‫‪27‬‬
‫ברעם ‪ -‬נחמן קטופא‬
‫גדעון בן יואש‬
‫גוש חלב ‪ -‬אדרמלך ושראצר‬
‫ואדי‪-‬עמוד ‪ -‬רבי אבא‬
‫‪28‬‬
‫ואדי‪-‬עמוד ‪ -‬ר' חייא‬
‫דלתון ‪ -‬רבי יוסי הגלילי‬
‫ורבי אליהו גאון‬
‫דלתון ‪ -‬רבי שמואל בן רבי‬
‫יוסי הגלילי‬
‫המבי"ט‬
‫‪29‬‬
‫ואדי‪-‬עמוד ‪ -‬רבי אבא‬
‫ואדי‪-‬עמוד ‪ -‬רבי יצחק‬
‫מהזוהר‬
‫חואקב ‪ -‬עקביא בן מהללאל‬
‫ואדמון‬
‫חוקוק ‪ -‬חבקוק הנביא‬
‫‪30‬‬
‫חיפה ‪ -‬הרמב''ן‬
‫חוקוק ‪ -‬רבנו בחיי‬
‫חצור ‪ -‬אבא חלקיה וחנן הנחבא‬
‫טבריה ‪ -‬רב אמי ורב אסי‬
‫‪31‬‬
‫וואדי‪-‬עמוד ‪ -‬רבי נחוניא בן הקנה‬
‫‪32‬‬
‫טבריה ‪ -‬באר מרים‬
‫טבריה ‪ -‬יוחנן בן נורי‬
‫טבריה ‪ -‬בנו של ר' ישראל‬
‫טבריה ‪ -‬סנהדרין קטנה‬
‫‪33‬‬
‫טבריה ‪ -‬רבי יצחק נפחא‬
‫טבריה ‪ -‬רב אמי ורב אסי‬
‫טבריה ‪ -‬רב ענן‬
‫טבריה ‪ -‬ר' ישראל קרדונר‬
‫‪34‬‬
‫טבריה ‪ -‬רבנן סבוראי‬
‫טבריה ‪ -‬רבי יוחנן‬
‫טבריה ‪ -‬רב חייא ובניו‬
‫טבריה ‪ -‬רב כהנא‬
‫‪35‬‬
‫יער הבעש''ט ‪ -‬רבי שמעון בן מנסיא‬
‫יונה הנביא‬
‫רבי יוסי דמלחיא‬
‫כביש צפת מירון ‪ -‬אלקנה ורבי בנאה‬
‫‪36‬‬
‫כפר‪-‬נחום ‪ -‬נחום האלקושי‬
‫כביש צפת מירון ‪ -‬ר' יצחק הלבן‬
‫כפר‪-‬נחום ‪ -‬נחום האלקושי‬
‫כביש צפת מירון ‪ -‬רבי יוחנן בן ברוקא‬
‫‪37‬‬
‫כפר ענן ‪ -‬רבי זכריה בן הקצב‬
‫יער הבעש''ט ‪ -‬ר' ייבא סבא‬
‫עכו ‪ -‬אלעזר חשמונאי‬
‫כפר ענן ‪ -‬הנביא‬
‫‪38‬‬
‫כביש צפת מירון ‪ -‬רבי נתן הבבלי‬
‫‪39‬‬
‫מירון ‪ -‬רבי יהודה בן בתירא‬
‫כפר ענן ‪ -‬ר' יעקב‬
‫מירון ‪ -‬מערת כוהנים‬
‫מירון ‪ -‬רבי יוסי בן קיסמא‬
‫‪40‬‬
‫כרמיאל ‪ -‬רבי אלעזר הקפר‬
‫ובנו בר קפרא‬
‫מירון ‪ -‬רבי טרפון‬
‫מירון ‪ -‬מערת כהנים‬
‫מירון ‪ -‬רבי יוסי חטופא‬
‫‪41‬‬
‫צפת ‪ -‬חוצפית המתורגמן‬
‫‪42‬‬
‫מירון ‪ -‬שמאי הזקן‬
‫סולם ‪ -‬בית השונמית‬
‫מירון ‪ -‬רבי יצחק‬
‫מנדה ‪ -‬רבי יששכר דכפר מנדה‬
‫‪43‬‬
‫עין זיתים ‪ -‬עילאי‬
‫עילבון ‪ -‬רבי מתיא בן חרש‬
‫עלמה ‪ -‬רבי שמעון בן נתנאל‬
‫עכברה ‪ -‬רב ינאי‬
‫‪44‬‬
‫עמוקה ‪ -‬מוקרט התנא‬
‫פקיעין ‪ -‬רבי יוסי לקוניא‬
‫פקיעין ‪ -‬ר' הושעיה רבה‬
‫פרוד ‪ -‬נחמיה העמסוני‬
‫‪45‬‬
‫עלמא ‪ -‬רבי אליעזר בן הורקנוס‬
‫פרוד ‪ -‬רבי ישמעל‬
‫עלמה ‪ -‬מערת הבבלים‬
‫עלמא ‪ -‬רבי עזריה‬
‫‪46‬‬
‫עלמה ‪ -‬רבי יהודה בן תימא‬
‫‪47‬‬
‫צפת ‪ -‬בריה דרב ספרא‬
‫‪48‬‬
‫צפת ‪ -‬אנטיגנוס איש סוכו‬
‫ציפורי ‪ -‬אשת רבי יהודה הנשיא‬
‫בארי‬
‫‪49‬‬
‫צפת ‪ -‬הינוקא‬
‫הרוגי בית דין‬
‫רבי אביה‬
‫צפת ‪ -‬ר' שמעון בן חלפתא‬
‫‪50‬‬
‫צפת ‪ -‬רבי נתן דצוציתא‬
‫צפת ‪ -‬עדינו העצני‬
‫קיסריה ‪ -‬עשרה הרוגי מלכות‬
‫קדש נפתלי ‪ -‬דבורה הנביאה‬
‫וברק בן אבינועם‬
‫‪51‬‬
‫‪‎‬קציון ‪ -‬ריש לקיש ור' יוחנן‬
‫ר' נתן בר יהודה‬
‫קיסריה ‪ -‬רבי אבהו ובנו‬
‫רומנה ‪ -‬בנימין בן יעקב‬
‫‪52‬‬
‫רומנא ‪ -‬אביה ובנימין‬
‫רבי בנימין זאב מבלטא‬
‫תלמיד רבי פנחס מקוריץ‬
‫רבי בנימין בר יפת‬
‫רבי יהודה הנענש‬
‫‪53‬‬
54
55
‫אולניב‪ .‬הרה"ק רבי דוב בער מאולניב‪.‬‬
‫לפני השיפוץ‬
‫אומן‪ .‬מקום הסתלקות‬
‫הרה"ק רבי נחמן מברסלב‬
‫‪56‬‬
‫אולניב‪ .‬הרה"ק רבי דוב בער‬
‫מאולניב‪ .‬אחרי השיפוץ‬
‫אוסטראה‪:‬‬
‫ציון הרה"ק רב ייב"י מאוסטראה‬
‫אוסטראה‪ :‬אוהל ציון המהרש"א‬
‫אוסטראה‪ .‬עשרות מצבות הוחזרו‬
‫לבית החיים בעקבות פעילות האגודה‬
‫אוסטרופולי‪ .‬ציון הרה"ק‬
‫רבי שמשון אוסטרופולר הי"ד‬
‫‪57‬‬
‫אוסטרובצה ‪ -‬פולין‪ :‬הרה"ק מאיר‬
‫יחיאל מאוסטרובצא ‪ -‬לפני השיפוץ‬
‫אוסטרובצה ‪ -‬פולין‪:‬‬
‫אחרי השיפוץ‬
‫איבניץ‪ .‬אוהל הרה"ק‬
‫בעל 'אור המאיר'‬
‫סטניסלב ‪ -‬ציון וסימון בית החיים‬
‫בו טמונים‪ ,‬בין היתר‪ ,‬צדיקים יסודי‬
‫עולם זיע"א‬
‫‪58‬‬
‫איברני ‪ -‬הונגריה‪ :‬תיקון מצבות‬
‫איהל ‪ -‬הונגריה‪ :‬תיקון מצבות‬
‫תלמידי רבי נחמן מברסלב ורבי‬
‫אברהם בן רבי נחמן חזן‬
‫אומן‪ .‬תלמידי רבי נחמן מברסלב‬
‫ורבי אברהם ב"ר נחמן חזן‬
‫‪59‬‬
‫איזמיר ‪ -‬טורקיה‪:‬‬
‫הרה"ק בעל שבט מוסר‬
‫אינטובקה‪ :‬שיפוץ האוהל‬
‫איסטנבול ‪ -‬טורקיה‪:‬‬
‫הרה"ק רבי נפתלי כץ‪ ,‬בעל 'סמיכת‬
‫חכמים'‬
‫ארדובניה ‪ -‬הונגריה‪ :‬איתור מ"ק‬
‫הרה"ק רד"י ט"ב ותיקון מצבות‬
‫‪60‬‬
‫אניפולי‪ :‬פנים האוהל ומציבות המגיד‬
‫ממזריטש‪ ,‬הרה"ק רבי זושא ועוד‬
‫צדיקים‪ .‬הואהל נבנה ע''י ר' לייבל‬
‫סורקיס‬
‫אלמא‪-‬אטא ‪ -‬קזחסטן‪:‬‬
‫איתור ושיפוץ מצבת הרה"ק ר' מרדכי‬
‫ב"ר שלמה מסוורן‬
‫באר‪ :‬רבי דוד לייקעס תלמיד הבעשט‪.‬‬
‫מתנהל מאבק עם השכנים להקים‬
‫מצבה‬
‫‪61‬‬
‫בורוטשין‬
‫בורוטשין‪ :‬בית מדרשו העתיק של‬
‫הבעשט ששוחזר על ידי האגודה‬
‫ביאלה רבסקא ‪ -‬פולין‪ :‬בפגישה עם‬
‫ראש העיר לקבלת אישורים‬
‫ביאלה רבסקא ‪ -‬פולין‪ :‬הרה"ק רבי‬
‫אברהם משה בהרה"ק רבי בונים‬
‫מפשיסחא‬
‫‪62‬‬
‫ביאלה רבסקא ‪ -‬פולין‪ :‬מצבת הרה"ק‬
‫רבי אברהם משה מפשיסחא‬
‫בעלז‪ :‬גדר ושער בית קברות חדש‬
‫בעלז‪ :‬גדר בית הכנסת הישן‬
‫בעלז‪ :‬ביצוע שיפוץ ושיקום‬
‫ציוני אדמור"י בית בעלז‬
‫‪63‬‬
‫בעלז‪ :‬גדר בית קברות הישן‬
‫בעלז‪ :‬עם כק אדמור מבעלז בחדרו‬
‫בבית הכנסת אורחים בבעלזא‬
‫ג'ובר ‪ -‬סוריה‪ :‬הרב גבאי בסוריה‪ ,‬ליד‬
‫ציון רבי שמואל אבוחצירא מצביע על‬
‫המקום בו יוצב שלט‬
‫בנילוב‪ :‬בית החיים‬
‫‪64‬‬
‫ברדיטשוב‪ :‬ניקוי בית החיים‬
‫ברדיטשוב‪ :‬מצבת ציון הרהק רבי‬
‫ישראל נכד בעל ''מעיין החכמה''‬
‫ברדיטשוב‪ :‬ניקוי קבוע של בית החיים‬
‫‪65‬‬
‫בריסק ‪ -‬אוהל ציון מרן בעל 'בית הלוי'‬
‫ובית הקברות העתיק‬
‫ברומט‪:‬‬
‫אוהל הרה"ק רבי מנחם מנדל דכנר‬
‫ברסלב ‪ -‬אוהל רבי נתן וחלק משטח בית‬
‫הקברות‪ .‬למטה‪ :‬גדר בית הקברות‬
‫‪66‬‬
‫ברסלב‪ :‬שביל הגישה לבית‬
‫הקברות‬
‫ברסלב‪ :‬אוהל ציון רבי נתן‬
‫מברסלב‬
‫ברסלב‪ :‬אוהל וחדר הכהנים‬
‫גורודוק‪ :‬ניקוי בית החיים‬
‫‪67‬‬
‫דובינקה ‪ -‬פולין‪ :‬ציון ר אורי פייבל‬
‫מדובינקא בעל אור החכמה‬
‫דוביסאר ‪ -‬מולדוביה‪:‬‬
‫מצבת הרה"ק רבי מנדלי באר‬
‫גרודנא ‪ -‬בלרוסיה‪ :‬רבי שמעון‬
‫שקאפ‬
‫דוביסאר ‪ -‬מולדוביה‪:‬‬
‫שלט בית קברות עתיק‬
‫‪68‬‬
‫דובנא‪ :‬הגאון רבי יוסף יוסקא‬
‫דוביסאר ‪ -‬מולדוביה‪ :‬רבי מנדלי‬
‫באר‬
‫דולינו‪ :‬אוהל הרה"ק רבי משה‬
‫מדולינא תלמיד הבעש"ט‬
‫‪69‬‬
‫דשיב‪ :‬ציון בית החיים הישן בדאשיב‬
‫בו נטמן הרה"ק רבי שמואל אייזיק‬
‫תלמיד הרה"ק מברסלב‬
‫דשיב‪ :‬ציון בית החיים ה'חדש'‬
‫בדאשיב‬
‫הוסיאטין‪ :‬שיפוץ קברי צדיקים‬
‫דרוביץ‪ :‬ציון וסימון בית החיים‬
‫ובו טמונים צדיקים זיע"א‬
‫‪70‬‬
‫וולדניק‪ :‬פנים האוהל‬
‫וולדניק‪ :‬מתחם בית הקברות‬
‫וולדניק‪ :‬פנים אהל ועזרת הנשים‬
‫‪71‬‬
‫וורחיבקה‪ :‬תחילת גידור ביה"ח‬
‫וורחיבקה‪ :‬ציון הרה"ק ר' שמעריל‬
‫וורחיבקער תלמיד הבעשט‬
‫וורחיבקה‪ :‬ניקוי בית החיים‬
‫וואמה ‪ -‬הונגריה‬
‫‪72‬‬
‫וורשא ‪ -‬פולין‪ :‬המהראי"ל צינץ‬
‫ויז'ניץ‪ :‬אוהל הצמח צדיק והאמרי‬
‫ברוך אחרי השיפוץ‬
‫ויז'ניץ‪ :‬לפני השיפוץ‬
‫ויז'ניץ‪ :‬שיקום מציבות בביה"ק‬
‫‪73‬‬
‫ויניצה‪ :‬ציון בית החיים ומקום ציון‬
‫הרה"ק בעל 'שער המשפט'‬
‫ויניצה‪ :‬מאבק להצלת בית החיים‬
‫בויניצא מחילול והרס‬
‫זוויל‪ :‬אוהל צדיקים לבית זוויל‬
‫זוויל‪ :‬ציון הרה"ק רבי משה מזוויל‬
‫‪74‬‬
‫זוויל‪ :‬שביל גישה לבית החיים‬
‫ז'ולקוב‪ :‬אוהל בעל התבואות שור‬
‫ז'ולקוב‪ :‬פנים האוהל והמציבות‬
‫זסלב ‪ -‬ציון וסימון בית החיים‬
‫‪75‬‬
‫ז'יטומיר‪ :‬דרך חדשה לאוהל‬
‫ז'יטומיר‪ :‬אוהל רבי אהרן‬
‫מזי'טומיר‬
‫זמושץ'‪ ,‬פולין‪ :‬ציון בית החיים‬
‫וציון המגיד מדובנא‬
‫זיכלין ‪ -‬פולין‪ :‬ציון הרה"ק ר' שמואל‬
‫אבא מזיכלין‬
‫‪76‬‬
‫חלם ‪ -‬פולין‪ :‬ציון הרה"ק רבי מאיר‬
‫נייהויז‪ ,‬הנקרא 'טומשובר רבי'‬
‫ז'ינקוב‪ :‬אדמור"י בית זינקוב‬
‫ז'ינקוב‪ :‬הרבניות לבית ז'ינקוב‬
‫חלב ‪ -‬סוריה‪ :‬ניקוי בית הקברות‬
‫העתיק בחאלב ‪ -‬התמונה לפני הניקוי‬
‫‪77‬‬
‫חמלניק ‪ -‬פולין‪ :‬שיפוץ ציון הג"ר‬
‫אהרן שמואל קאיידנובר‪ ,‬אב"ד קראקא‬
‫חמלניצקי‪ :‬ציון בית החיים‬
‫חמלניצקי‪ :‬ציון בית החיים העתיק‬
‫‪78‬‬
‫טרויש ‪ -‬צרפת‪:‬‬
‫מקום קבורת רש"י הקדוש‬
‫טארשא‪ :‬אוהל הרה"ק רבי רפאל‬
‫מבערשאד‬
‫טולטשין‪ :‬בית החיים לפני הניקוי‬
‫טולטשין‪ :‬ניקוי בית החיים‬
‫‪79‬‬
‫טיסמניץ‪ :‬ר' יעקב קאפיל חסיד ‪-‬‬
‫מצבה‬
‫טולנא‪ :‬אוהל‬
‫טלוסט‪' :‬אמא של מלכות' ‪ -‬ציון אם‬
‫הבעש"ט‬
‫טלוסט‪' :‬אמא של מלכות' ‪ -‬ציון אם‬
‫הבעש"ט‬
‫‪80‬‬
‫טעפליק‪ :‬רבי שמואל אבא נכד הרה"ק‬
‫רבי פנחס מקוריץ‬
‫טעפליק‪ :‬רבי אהרן קיבליטשר‬
‫טעפליק‪ :‬רבי יצחק לייב תלמיד‬
‫הרה"ק רבי נחמן מברסלב‬
‫טרוביץ‪ :‬המגיד מטרוביץ‬
‫‪81‬‬
‫יאנוב‪ :‬גידור וסימון בית החיים‬
‫טרוביץ‪ :‬ציון בית החיים‬
‫טריסק‪ :‬אוהל הרה"ק רבי אברהם‬
‫המגיד מטריסק‬
‫יבלנוב‪ :‬שיפוץ מצבות‬
‫‪82‬‬
‫טשקנט ‪ -‬אוזבקיסטן‪ :‬נכד ר חיים‬
‫מצאנז אחרי שיפוץ‬
‫טשורטקוב‪ :‬ציון הרה"ק רבי דוד‬
‫משה מטשורטקוב‬
‫טשקנט ‪ -‬אוזבקיסטן‪ :‬נכד ר' חיים‬
‫מצאנז ‪ -‬לפני שיפוץ‬
‫טשכנוב‪ :‬גידור וסימון בית החיים‬
‫‪83‬‬
‫ימפול‪ :‬אוהל הרה"ק רבי ברוך‬
‫מימפול‬
‫ירוסלב ‪ -‬פולין‪ :‬אוהל הרה"ק רבי‬
‫שמעון מירוסלב‬
‫לדיזין‪ :‬חידוש מצבות‬
‫וניקוי בית החיים‬
‫‪84‬‬
‫לובלין ‪ -‬פולין‪ :‬ציון המהרש"ל ‪-‬‬
‫לפני השיפוץ‬
‫לבוב‪ :‬שילוט בית החיים הישן בלבוב‪.‬‬
‫השוק המקומי מבקש להשתלט על‬
‫השטח‬
‫לובלין ‪ -‬פולין‪ :‬ציון המהרש"ל אחרי‬
‫השיפוץ‬
‫‪85‬‬
‫ליטין‪ :‬ציון הרה"ק ר' מנחם נחום‬
‫מליטין ‪ -‬באיתורו‪ ,‬לפני השיפוץ‬
‫ליניץ‪ :‬אוהל צדיקים‬
‫‪86‬‬
‫ליטין‪ :‬ציון הרה"ק ר' מנחם נחום‬
‫מליטין ‪-‬לאחר השיפוץ‬
‫ליניץ‪ :‬אוהל הרה"ק‬
‫רבי גדליה מליניץ‬
‫לינסק ‪ -‬פולין‪ :‬הרה"ק רבי מנחם‬
‫מנדל מלינסק אבי הרה"ק רבי נפתלי‬
‫מרופשיץ ‪ -‬לפני השיפוץ‬
‫לינסק ‪ -‬פולין‪ :‬גילוי המצבה‬
‫לינסק ‪ -‬פולין‪ :‬אחרי השיפוץ‬
‫ליצס‪ :‬ציון אשת הרה"ק רבי‬
‫מרדכי מליצס ועוד‬
‫‪87‬‬
‫ליצס‪ :‬ציון הרה"ק ר' מרדכי מליצס‬
‫‪ -‬לפני השיפוץ‬
‫ליצס‪ :‬ציון הרה"ק ר' מרדכי מליצס ‪-‬‬
‫אחרי השיפוץ‬
‫מוראפה‬
‫מוש ‪ -‬בלרוס‪ :‬אוהל הרה"ק‬
‫רבי יחיאל מושר‬
‫‪88‬‬
‫לנטשנה ‪ -‬פולין‪ :‬הרה"ק רבי שלמה‬
‫לייב מלענטשנא‬
‫מאהלוב‪ :‬אוהל‬
‫מקרוב‪ :‬אוהל הרה"ק רבי מנחם‬
‫נחום ממקרוב‪ ,‬בן הרה"ק רבי‬
‫מרדכי מטשרנוביל‬
‫נדבורנה‪ :‬אוהל הרה"ק רבי ישכר‬
‫מנדבורנא‬
‫נדבורנה‪ :‬אוהל הרה"ק רבי צבי‬
‫הירש מנדבורנא‬
‫‪89‬‬
‫ניעז'ין‪ :‬אוהל אדמו"ר האמצעי‬
‫מחב"ד‬
‫ניעז'ין‪ :‬אהל אדמו"ר האמצעי‬
‫ניעז'ין‪ :‬ציון החסיד רבי מנדל חן‬
‫סאוורן‪ :‬אוהל רבי שמעון שלמה‬
‫מסוורן ורבי אברהם הרופא‬
‫‪90‬‬
‫ניקופול בולגריה‪ :‬בית הבית‬
‫יוסף‬
‫סאוורן‪ :‬ציון בית החיים העתיק‬
‫נמירוב‪ :‬ציון בית הקברות‪ ,‬וקבר‬
‫אחים בו טמון הרה"ק רבי יחחיאל‬
‫מיכל מנמירוב‬
‫ניקופול בולגריה‪ :‬סימון בית‬
‫החיים‬
‫‪91‬‬
‫סטנוב‪ :‬מצבת הרה"ק בעל 'גנזי‬
‫יוסף'‬
‫סטולין ‪ -‬בלרוסיה‪ :‬אהל הרה"ק‬
‫רבי מרדכי לעכאוויטש‬
‫סטנוב‪ :‬אוהל נכדי הרה"ק רבי מיכל‬
‫מזלוטשוב‬
‫סטנוב‪ :‬ציון ה'גנזי יוסף' וחלק גדול‬
‫מביה"ק בסכנת קריסה‬
‫‪92‬‬
‫סטנוב‪ :‬הרה"ק רבי אלכסנדר‬
‫מרגליות בעל 'תשובת ראם' ובנו‬
‫סטנוב‪ :‬הרה"ק רבי ישראל חריף‬
‫סטנביצע‪ :‬נכדי הרה"ק מאפטא‬
‫וגשרון גישה לביה"ק‬
‫‪93‬‬
‫סטרוסב‪ :‬גידור בית החיים‬
‫סטנוב‪ :‬ניקוי ושימור בית החיים‬
‫סטרי‪ :‬ציון בית החיים‬
‫סטרי‪ :‬ציון ביה"ח בו קבורים הרה"ק‬
‫מכפר ספרין‪ ,‬בעל הקצות‪ ,‬בעל‬
‫הנתיבות‪ ,‬מהר"י ענזל ועוד‬
‫‪94‬‬
‫סטרי‪ :‬בית הכנסת של בעל הקצות‬
‫ אחרי הניקוי‬‫סטרי‪ :‬בית הכנסת של בעל הקצות‬
‫‪ -‬לפני הניקוי‬
‫סטרי‪ :‬ציון בית החיים החדש‬
‫בסטרי‬
‫‪95‬‬
‫סטרי‪-‬סמבור‪ :‬הרה"ק רבי חיים משה‬
‫בהרה"ק אלכסנדר מקומרנא‬
‫סטרליסק‪ :‬אוהל הרה"ק רבי אורי‬
‫מסטרליסק ‪ -‬תחילת העבודות‬
‫סיאוס‪ ,‬יוון‪ :‬הדמיית מצבת סימון‬
‫בית החיים בו טמון בעל הטורים‬
‫סטרי‪-‬סמבור‪ :‬הרה"ק ר' יהושע‬
‫אלכסנדר רבה של סמבור‬
‫‪96‬‬
‫סיליסטרה ‪ -‬בולגריה‪:‬‬
‫ציון בעל הפלא יועץ‬
‫סיליסטרה ‪ -‬בולגריה‪:‬‬
‫ציון הרה"ק בעל 'פלא יועץ'‬
‫סיליסטרה ‪ -‬בולגריה‪:‬‬
‫בית הכנסת העתיק של סיליסטרה‬
‫סמבור‪ :‬בית הקברות הישן‬
‫‪97‬‬
‫סמבור‪ :‬יסוד לאוהל‬
‫האלטשטאט'ער רב‬
‫סמבור‪ :‬הרה"ק ר' אורי מסמבור‬
‫סמילא‪:‬‬
‫הרה"ק רבי ישעיה מדינוביץ‬
‫סקרנוביץ ‪ -‬פולן‪ :‬אוהל הרה"ק‬
‫רבי שמעון מסקרנוביץ‬
‫‪98‬‬
‫סקרנוביץ ‪ -‬פולין‪:‬‬
‫מצבת הרה"ק מסקרנוביץ‬
‫פבליטש‪ :‬אוהל הרה"ק רבי אהרן‬
‫מטעטייב נכד הבעש"ט‬
‫סרט ‪ -‬רומניה‪ :‬שיפוץ אוהל הרה"ק‬
‫רבי שמעלקא רובין ומצבות בית‬
‫החיים‬
‫סרט ‪ -‬רומניה‪:‬‬
‫שיפוץ חלקת הרבנים‬
‫‪99‬‬
‫פאבריטש‪ :‬הרה"ק ר' שלום שכנא‬
‫מפראביטש‬
‫פאבריטש‪ :‬אוהל הרה"ק רבי‬
‫שלום שכנא מפאבריטש‬
‫פאבריטש‪ :‬פנים אוהל‬
‫הרה"ק מפאבריטש‬
‫פולנאה חדש‪ :‬ציון הרה"ק ר' דוד‬
‫פירקיס תלמיד הבעש"ט‬
‫‪100‬‬
‫פולנאה‪ :‬המצבות המקוריות‬
‫פולנאה‪ :‬מצבות הרה"ק בעל‬
‫התולדות‪ ,‬המוכיח והיהודי שלצידו‬
‫נטמנו‬
‫פולנאה‪ :‬אוהל הרה"ק בעל התולדות‬
‫והרה"ק בעל מוכיח ‪ -‬והיהודי שלצידו‬
‫ביקשו להטמן‬
‫‪101‬‬
‫פינסק ‪ -‬בלרוס‪ :‬הרה"ק רבי צבי‬
‫בן מרנא הבעש"ט הק'‬
‫פולנאה חדש‪ :‬חלקת רבנים בבית‬
‫החיים בפולנאה חדש‬
‫פושקייר ‪ -‬צרפת‪ :‬מאמצים לסימון‬
‫בית החיים בו טמון הראב"ד בעל‬
‫ההשגות‬
‫פסטוב‪ :‬מצבת הרה"ק רבי‬
‫אברהם המלאך‬
‫‪102‬‬
‫פינטשוב ‪ -‬פולין‪ :‬ציון בית החיים‬
‫וציון הרה"ק רבי אברהם מרדכי‬
‫הורביץ‪ ,‬אב"ד פינטשוב ועוד צדיקים‬
‫פרבמייסק‪-‬באהאפאלי‪ :‬ציון בית‬
‫החיים וציוני הצדיקים זיע"א‬
‫פרמישלן‪ :‬הרה"ק רבי מאיר הגדול‬
‫מפרמישלן‬
‫פרבמייסק‪ :‬שיפוץ קברי צדיקים‬
‫וציון בית קברות‬
‫‪103‬‬
‫פרנקפורט דאודר (סולוביצא) ‪ -‬פולין‪:‬‬
‫איתור מקום קברו של הפרי מגדים‬
‫צ'צ'לניק‪:‬‬
‫אוהל רבי משה צבי מסוורן‬
‫פשעדבוז ‪ -‬פולין‪ :‬ציון אדמו"רי‬
‫פשעדבוז‬
‫ציזיקוב‪ :‬ציון וסימון בית הקברות‬
‫‪104‬‬
‫צ'צ'לניק‪ :‬ניקוי ושמירת בית‬
‫הכנסת העתיק‬
‫צ'צ'לניק‪ :‬הרבנית מסוורן‬
‫צ'צ'לניק‪ :‬גידור בית החיים‬
‫צ'רקס‪ :‬ציון בית החיים וציון רבי יעקב‬
‫ישראל מטשערקאס‬
‫‪105‬‬
‫קאפוסט‪ :‬ציון אדמו"ר מהרי"ל‬
‫מקאפוסט ובנו‬
‫קאלוש‪ :‬ר יצחק קאליש‬
‫קאלאמיי‪ :‬ציון הרה"ק רבי הלל‬
‫מקאלאמיי וסימון בית החיים‬
‫‪106‬‬
‫קאליב ‪ -‬הונגריה‪ :‬הרה"ק רבי יעקב‬
‫מפריסטיק‬
‫קולבסוב ‪ -‬פולין‪ :‬מצבת הרבנית‬
‫קולבסוב ‪ -‬פולין‪ :‬אוהל רבני קולבסוב‬
‫ורבי אהרן טייטלבוים‬
‫קוואסי‪ :‬גדר בית קברות‬
‫‪107‬‬
‫קונסטנטין‪-‬ישן‪ :‬ציון הרה"ק רבי‬
‫ברוך קונסטנטינר ועוד‬
‫קומרנא‪ :‬גג חדש ושיפוץ פנים‬
‫אוהל אדמו"רי בית קומרנא‬
‫קונסטנטין ישן‪ :‬ר' דן מרדוויל‬
‫ועוד‬
‫קוסוב‪ :‬שער בית הקברות‬
‫‪108‬‬
‫קוסוב‪ :‬אדמו"רי בית קוסוב‬
‫ויז'ניץ' וגידור בית החיים‬
‫קופייגורוד‪ :‬ציון הצדקת מלכה‬
‫קוריץ‪ :‬ציון בעל ברית כהונת‬
‫עולם‬
‫קוריץ‪ :‬הכניסה לבית החיים‬
‫‪109‬‬
‫קוריץ‪ :‬רבי מרדכי אב"ד קוריץ‬
‫קוריץ‪ :‬ציון הרה"ק בעל 'מעיין‬
‫החכמה'‬
‫קורסטישב‪ :‬סימון בית החיים‬
‫קורסטישב‪ :‬גידור בית החיים‬
‫‪110‬‬
‫קופין‪ :‬שיפוץ מצבות‬
‫קופין‪ :‬הרה"ק ר' אהרן מקופין‬
‫קופין‪ :‬מצבת הרה"ק מקופין‬
‫קיטוב‪ :‬הרה"ק רבי משה‬
‫מקיטוב‬
‫‪111‬‬
‫קיטוב‪ :‬שיפוץ חלקת רבני קיטוב‬
‫קמניקה מולדביה‪:‬‬
‫נכדי הרב מאפטא‬
‫קמינקא‪ :‬אוהל האחים הקדושים‬
‫מקמינקא‪ ,‬תלמידי הבעש"ט‬
‫קמינקא‪ :‬פנים האוהל‬
‫‪112‬‬
‫קרימנטשוק‪ :‬שיפוץ אהל צדיקים‬
‫וסימון בית החיים‬
‫רוהטין‪ :‬שיפות מצבות בביה"ח‬
‫קרימנטשוק‪ :‬סימון בית החיים העתיק‬
‫של קרקוב ‪ -‬פרבר של קרימנטשוק‬
‫רוהטין‪ :‬שיפוץ מצבות בביה"ח‬
‫‪113‬‬
‫רוהטין‪ :‬שיפוץ מצבות בביה"ח‬
‫רוהטין‪ :‬שיפות מצבות בביה"ח‬
‫רחמסטריבקה‪ :‬שיפוץ אוהל הרה"ק‬
‫רבי יוחנן מרחמסטריבקה‬
‫רמרופט ‪ -‬צרפת‪ :‬רבינו תם‪ ,‬ר"י‬
‫הזקן‪ ,‬רשבם ועוד‬
‫‪114‬‬
‫שדה לבן‪ :‬תלמידי הבעש"ט‬
‫ועוד צדיקים‬
‫שדה לבן‪ :‬אוהל רבי מרדכי מלויעוו‪-‬‬
‫טשרנוביל‬
‫שינובא פולין‪ :‬רבני שינובא‬
‫שפיטובקה‪ :‬גידור בית החיים‬
‫‪115‬‬
‫שפיטובקה‪ :‬אהל הרה"ק רבי פנחס‬
‫מקוריץ ‪ -‬וגידור ביה"ח‬
‫שאריגרד‪ :‬ניקוי ושיפוץ בית‬
‫הקברות ומאבק ענף להצלתו‬
‫מחילול‬
‫שפיקוב‪ :‬הרהק רבי מרדכי משפיקוב‬
‫ועוד ‪ -‬נכד הרהק מרוזין‬
‫תעיז ‪ -‬תימן‪ :‬רבי שלום שבאזי‬
‫‪116‬‬
‫שאריגרד‪ :‬במסגרת מאבק ענף שמנהלת האגודה למען‬
‫הצלתו מחילול ע"י אנשי המנזר הסמוך‪ ,‬המבקשים לבנות‬
‫עליו 'דרך אותו האיש' ימ"ש הכוללת בתי תיפלה‪ ,‬רח"ל‬
‫‪117‬‬
118
119
120
121
‫ׁש ַמיִם ו ְּר ֵאה ִּכי ָהיִינ ּו‬
‫"ה ֵּבט ִמ ָּ‬
‫ַ‬
‫ַצֹאן‬
‫ׁש ְבנ ּו ּכ ּ‬
‫ֶח ַ‬
‫ָקלֶס ַּבגּ וֹיִם‪ ,‬נ ְ‬
‫ַעג ו ֶ‬
‫לַ‬
‫ַט ַבח יו ָּבל‪ַ ,‬להֲרוֹג ו ְּל ַא ֵּבד ו ְּל ַמ ּכָה‬
‫ל ֶּ‬
‫ו ְּל ֶח ְר ָּפה‪"...‬‬
‫‪122‬‬
‫מתפללים באוהל הבעשט‬
‫דירות לינה‬
‫בית מדרשו העתיק של הבעשט‬
‫ששוחזר על ידי האגודה‬
‫בית הכנסת אורחים סמוך לציון‬
‫‪123‬‬
‫אומן‪ :‬שלטי הכוונה לקבר אחים‬
‫אומן‪ :‬קבר אחים להרוגי הקומוניסטים‬
‫בו נטמן הרה"ק רבי יעקב זיטומיר‬
‫אומן‪ :‬קבר אחים להרוגי תר"פ‬
‫‪124‬‬
‫באר‪ :‬קבר אחים להרוגי השואה‬
‫וולדניק‬
‫קבר אחים בבוטשאטש‬
‫יאנוב‪ :‬קבר אחים לקדושי יאנוב‬
‫‪125‬‬
‫לדיזין‪ :‬קבר אחים‬
‫נמירוב‪ :‬קבר אחים לקדושי‬
‫ת"ח ות"ט‬
‫מאהלוב‪ :‬קבר אחים‬
‫ליניץ‪ :‬קבר אחים‬
‫‪126‬‬
‫קוסוב‪ :‬קבר אחים‬
‫ציבוליבקה‪ :‬שישה קברי אחים‬
‫לקדושי השואה‬
‫ציבוליבקה‬
‫ציבוליבקה‬
‫קוסוב‪ :‬קבר אחים‬
‫‪127‬‬
‫בוקובינקה‪ :‬קבר אחים‬
‫מזבוז‪ :‬קבר אחים לקדושי השואה‬
‫מזבוז‪ :‬קבר אחים לקדושי השואה‬
‫‪128‬‬
‫אומן‪ :‬הכנסת אורחים‬
‫אומן‪ :‬הכנסת אורחים‪ ,‬מקוה‬
‫וחדרי נוחיות‬
‫‪130‬‬
‫אניפולי‪ :‬בית הכנסת אורחים‬
‫באמצע הבניה‬
‫‪131‬‬
‫ברסלב‪ :‬הכנסת אורחים‬
‫האדיטש‪ :‬הכנסת אורחים‬
‫בשיתוף הרב מרדכי הלפרין והרב‬
‫מנדל דייטש‬
‫‪132‬‬
‫בעלז‪ :‬עם כ"ק אדמור מבעלז בחדרו‬
‫בבית הכנסת אורחים בבעלזא‬
‫בעלז‪ :‬בניית בית הכנסת אורחים‬
‫בבעלז עבור מרכז עולמי בעלזא‬
‫‪133‬‬
‫וולדניק‪ :‬אוהל הרה"ק מוולדניק‪ ,‬הכנסת‬
‫אורחים‪ ,‬ביתן כהנים ודרך הכהנים‪ ,‬גדר‬
‫ביה"ק וחדרי נוחיות‬
‫‪134‬‬
‫ניעזין‪ :‬אוהל אדמו"ר האמצעי‪.‬‬
‫ברקע‪ :‬בית הכנסת אורחים‬
‫פולנאה‪ :‬בית הכנסת אורחים‬
‫מול ביה"ק‬
‫שפיטובקא‪ :‬אוהל הרה"ק רבי פנחס‬
‫מקוריץ ומאחוריו בית הכנס"א‬
‫‪135‬‬
‫מתפללים באוהל הבעשט‬
‫דירות לינה‬
‫בית מדרשו העתיק של הבעשט‬
‫ששוחזר על ידי האגודה‬
‫בית הכנסת אורחים סמוך לציון‬
‫‪137‬‬
‫הכנסת ספר תורה ספרדי לציון מוהר"ן‬
‫מברסלב באומן‬
‫הכנסת ספר תורה אשכנזי לציון‬
‫מוהר"ן מברסלב באומן‬
‫סיום כתיבת ספר תורה למז'בוז‪',‬‬
‫מוצ"ש זכור תשס''ו‬
‫אחד מספרי התורה שהוכנסו‬
‫למז'בוז'‬
‫‪138‬‬
‫הרב ישראל מאיר גבאי והרב שלמה‬
‫ברייער‪ ,‬רבה של ברדיטשוב‪ ,‬עם ספר‬
‫התורה שהכניסה האגודה לברדיטשוב‬
‫הכנסת ספר תורה לקבר‬
‫דוד המלך‬
‫מזבוז‪ :‬ספרי התורה שהכניסה האגודה‬
‫לבית הכנסת שבבית הכנסת אורחים‬
‫במזבוז‬
‫הכנסת ספר תורה לקבר‬
‫ישי ורות‬
‫‪139‬‬
‫הכנסת ספר תורה לקבר רחל‬
‫הכנסת ספר תורה לקבר ישי ורות‬
‫הכנסת ספר תורה‬
‫לקבר שמואל הנביא‬
‫הכנסת ספר תורה‬
‫לקבר שמואל הנביא‬
‫‪140‬‬
‫מתפללים באוהל הבעשט‬
‫דירות לינה‬
‫בית מדרשו העתיק של הבעשט‬
‫ששוחזר על ידי האגודה‬
‫בית הכנסת אורחים סמוך לציון‬
‫‪141‬‬
‫נר תמיד על ציון הרה"ק מוהר"ן‬
‫מברסלב‬
‫נר תמיד על ציון אהרן‬
‫הכהן בירדן‬
‫נר תמיד באוהל המגיד ממריטש‬
‫והרהק רבי זושא מאניפולי‬
‫נר תמיד בציון הרה"ק‬
‫מברדיטשוב‬
‫‪142‬‬
‫נר תמיד על ציון הרה"ק‬
‫רבי נתן מברסלב‬
‫גליל‪ :‬נר תמיד על ציון האר"י‬
‫גליל‪ :‬נר תמיד על ציון רבי שמעון‬
‫תלמיד מוהר"ן מברסלב‬
‫נר תמיד בין ציון האר"י לציון רבי‬
‫שמעון תלמיד מוהר"ן מברסלב‬
‫‪143‬‬
‫נר תמיד בעל התניא נר תמיד באוהל‬
‫הרהק בעל התניא בהאדיטש‬
‫נר תמיד באוהל הרה"ק מטולנא‬
‫נר תמיד באוהלי אדמו"רי בית‬
‫ויז'ניץ‬
‫‪144‬‬
‫נר תמיד באוהל אדמו"ר‬
‫האמצעי בניעז'ין‬
‫נר תמיד באוהל מרנא הבעש"ט‬
‫במז'בוז'‬
‫מזבוז‪ :‬נר תמיד בבית מדרשו‬
‫העתיק של הבעש"ט‬
‫מזבוז‪ :‬נר תמיד נוסף באהל‬
‫‪145‬‬
146
147
148
149
150
151
152
153
‫אוהל ציון הבעשט ובית הקברות‬
‫העתיק‬
‫אוהל ציון הבעשט‬
‫גידור בית הקברות החדש‬
‫גידור בית החיים העתיק‬
‫‪156‬‬