נוהל לטיפול בנתין זר הטוען כי הוא מחוסר אזרחות

‫תחום‪:‬‬
‫אכיפה‬
‫נושא‪:‬‬
‫זר הטוען שמחוסר אזרחות‬
‫מספר נוהל‪:‬‬
‫‪0..0...01‬‬
‫דף ‪ 1‬מתוך ‪( 6‬גירסא ‪)2‬‬
‫תאריך עדכון‪:‬‬
‫‪.2112211.21‬‬
‫נוהל לטיפול בנתין זר הטוען כי הוא מחוסר אזרחות‬
‫א‪ .‬מטרת הנוהל‬
‫א‪ 121‬לקבוע את השיטה באופן הטיפול לגבי זר שנכנס לישראל דרך מעבר גבול בינלאומי (שלא בדרך של‬
‫הסתננות)‪ ,‬שוהה בישראל באופן בלתי חוקי והוא מעלה טענה לפיה הוא אינו אזרח של מדינה כלשהי‬
‫(להלן "הזר") ולכן לא ניתן להרחיקו מישראל‪.‬‬
‫א‪ 111‬נוהל זה לא יחול על זר שמצוי במסגרת הליך אחר לקבלת מעמד בישראל‪.‬‬
‫א‪ 131‬ככלל ישנם ‪ 1‬מצבים לטיפול בזר המעלה טענה לפיה אינו אזרח של מדינה כלשהי‪:‬‬
‫‪ 12‬זר שהגיע ללשכת רשות האוכלוסין האזורית והעלה הטענה‪.‬‬
‫‪ 11‬זר שנעצר ומעלה את הטענה כי לא ניתן להרחיקו מאחר והינו מחוסר אזרחות‪.‬‬
‫ב‪ .‬תנאים ודרישות‬
‫הזר יידרש להמציא את המסמכים הבאים או העתקם‪ ,‬אם המקור אינו ברשותו ובמידה והוא יכול להשיגם‪:‬‬
‫ב‪121‬‬
‫נוכחות חובה‪.‬‬
‫ב‪111‬‬
‫טופס שאלון מלא בכתב ידו‪.‬‬
‫ב‪131‬‬
‫קורות חיים מפורטים (לרבות מקומות עבודה קודמים‪ ,‬לימודים קודמים‪ ,‬כתובות וכיוצא בזה)‪.‬‬
‫ב‪141‬‬
‫דרכונים זרים‪ ,‬לרבות דרכון שפג תוקפו או מסמך נסיעה אחר עימו נכנס לישראל ומסמכים ישראלים‬
‫אם ישנם‪.‬‬
‫ב‪111‬‬
‫תעודת לידה‪.‬‬
‫ב‪161‬‬
‫תעודת זהות או מסמך דומה כגון דרכון פנים של מדינת המקור או מדינת המוצא‪.‬‬
‫ב‪171‬‬
‫כל מסמך רשמי אחר אשר הונפק לו על ידי מדינת המקור או מדינת המוצא‪.‬‬
‫ב‪181‬‬
‫מכתב הסבר מנומק בשפתו הכולל פרטים מלאים אודות מועד לידה ומקום הלידה בחו"ל וכן מועדי‬
‫ומקומות מגורים בחו"ל עד לכניסתו לישראל וכן פירוט בדבר טענתו כי הוא אינו אזרח מדינת המקור‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה‬
‫מספר נוהל‬
‫‪2.121..21‬‬
‫תחום‪:‬‬
‫אכיפה‬
‫נושא‪:‬‬
‫זר הטוען שמחוסר אזרחות‬
‫מספר נוהל‪:‬‬
‫‪0..0...01‬‬
‫דף ‪ 2‬מתוך ‪( 6‬גירסא ‪)2‬‬
‫תאריך עדכון‪:‬‬
‫‪.2112211.21‬‬
‫או מדינת המוצא או מדינת הלידה‪ ,‬כיצד נכנס לישראל‪ ,‬האם קיבל מעמד בישראל‪ ,‬מקום עבודה‬
‫בישראל ואנשים עימם בקשר בישראל‪.‬‬
‫ב‪191‬‬
‫מידע בדבר הנפקת תעודות זהות‪ ,‬רישיונות נהיגה ו‪/‬או כל מסמך רשמי אחר ממדינת המוצא לרבות‬
‫המסמך עצמו (אם ברשותו)‪ ,‬מידע על המועד בו הונפק המסמך (גם אם המסמך אינו ברשותו) על‬
‫מקום ההנפקה‪ ,‬ועל מקום הימצאו של המסמך‪.‬‬
‫ב‪ 12.1‬עריכת ראיון בהתאם לנוהל עריכת ראיונות מספר ‪.1111..23‬‬
‫ג ‪ .‬הליך הטיפול‬
‫ג‪ 121‬זר שהגיע ללשכת רשות האוכלוסין האזורית והעלה הטענה‪:‬‬
‫במקרים בהם זר הגיע ללשכה ומעלה טענה לפיה הוא אינו אזרח של מדינה כלשהי ולא ניתן להרחיקו יש‬
‫לפעול כדלקמן‪:‬‬
‫ג‪ 2121‬עובד הלשכה יאתר את פרטי הזר ב"מערכת אביב" כדי לבחון האם היה בעבר בישראל‪ ,‬אופן‬
‫כניסתו ויציאתו את ישראל‪ ,‬האם קיימת בקשה לקבלת מעמד‪ ,‬האם הורחק בעבר וכדומה ויוודא‬
‫קבלת המסמכים הנדרשים בהתאם לתנאים ולדרישות כמפורט בסעיף ב' לעיל‪.‬‬
‫ג‪ 1121‬עובד הלשכה יבצע שאילתא במערכת "רותם" ויפנה לגורמים נוספים במדינת ישראל במטרה‬
‫לאתר זהותו של הזר (משטרת ישראל‪ ,‬צה"ל‪ ,‬הסוכנות היהודית‪ ,‬נתיב וכו')‪.‬‬
‫ג‪3121‬‬
‫עובד הלשכה יערוך ראיון לזר בהתאם לנוהל עריכת ראיונות מספר ‪ ,1.0...53‬במהלכו בין‬
‫היתר ישאל הזר לגבי‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫אופן כניסתו לישראל‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שמות‪ ,‬מספרי טלפון וכתובות של קרובי משפחה‪ ,‬שכנים וחברים המתגוררים במדינת‬
‫המקור‪ ,‬יציין האם הוא מצוי עימם בקשר והאם ניתן לפנות אליהם בבקשה להמצאת‬
‫מסמכים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פרוט מקומות עבודתו בישראל ושמות מעסיקיו‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫פרוט על מקומות עבודה בחו"ל ואישורים על עבודה בחו"ל ככל שיש ברשותו‪.‬‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה‬
‫מספר נוהל‬
‫‪2.121..21‬‬
‫תחום‪:‬‬
‫אכיפה‬
‫נושא‪:‬‬
‫זר הטוען שמחוסר אזרחות‬
‫מספר נוהל‪:‬‬
‫‪0..0...01‬‬
‫דף ‪ 3‬מתוך ‪( 6‬גירסא ‪)2‬‬
‫תאריך עדכון‪:‬‬
‫ה‪.‬‬
‫פרוט על הליכים לקבלת מעמד אשר הגיש בישראל‪ ,‬ככל שהגיש‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫מסמכים או תיעוד אשר הונפקו בישראל‪.‬‬
‫‪.2112211.21‬‬
‫ג‪ 4121‬עובד הרשות יעביר את סיכום הריאיון שיכלול סיכום תיקו של הזר והמלצות וכן את המסמכים‬
‫שצורפו למינהל אכיפה לזרים ‪ -‬מחלקת תיאום טיסות וקונסוליות‪ ,‬וזאת על מנת לבחון את‬
‫האפשרות להרחיק את הזר ‪.‬‬
‫ג‪ 1121‬במידה ולא אותרה זהותו של הזר ועל פניו נראה כי הזר "מחוסר אזרחות"‪ ,‬יש להמשיך הטיפול‬
‫בו בהתאם לסעיף ג‪ 3.‬ואילך לנוהל זה‪.‬‬
‫ג‪ 6121‬ככל שימצא כי ניתן להרחיק את הזר למדינת אזרחותו‪ ,‬תימסר בכתב הודעה לזר בלשכה על כך‬
‫ויש לפעול להרחקתו המיידית מישראל – תוך ‪ 51‬ימים מקבלת המכתב‪.‬‬
‫ג‪ 111‬זר שנעצר ומעלה את הטענה בעת מעצרו‪:‬‬
‫ג‪ 11121‬הליך הטיפול יהא על ידי עובד במינהל אכיפה וזרים לפי סעיפים ג‪– 5.5.‬ג‪ 5.1.‬לעיל‪.‬‬
‫ג‪ 11111‬עובד מינהל אכיפה וזרים יפעל לקבלת בקשה חתומה מהזר להוצאת מסמך נסיעה מהנציגות‬
‫הזרה הרלוונטית של מדינת המקור של הזר או למדינה אחרת אליה יש לזר זיקות‪.‬‬
‫ג‪ 11131‬ככל שימצא כי ניתן להרחיק את הזר‪ ,‬יש לפעול בהתאם‪.‬‬
‫ג‪ 131‬טיפול במינהל אכיפה וזרים‪:‬‬
‫ג‪ 13121‬מחלקת תיאום טיסות וקונסוליות תבדוק האם קיים קושי בהרחקת האזרח הזר למדינתו או לכל‬
‫מדינה אחרת אליה יש לזר זיקות תוך בחינת כל האמצעים הקיימים ופנייה רשמית לגורמים‬
‫במדינת ישראל וביניהם משטרת ישראל‪ ,‬ביטוח לאומי‪ ,‬משרד החינוך‪ ,‬נתיב וכו'‪.‬‬
‫ג‪ 13111‬במידה ונמצא כי אין קושי בהטסת הזר‪ ,‬תעדכן מח' תיאום טיסות את לשכת הרשות האיזורית‬
‫ואת עובדי מינהל האכיפה כי ניתן להרחיק את הזר‪.‬‬
‫ג‪ 13131‬ככל שלא אותרה זהותו של הזר ועל פניו עולה כי הזר "מחוסר אזרחות"‪ ,‬מחלקת תיאום טיסות‬
‫וקונסוליות תבצע פנייה בכתב בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים בלוויית סיכום תיק באנגלית‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה‬
‫מספר נוהל‬
‫‪2.121..21‬‬
‫תחום‪:‬‬
‫אכיפה‬
‫נושא‪:‬‬
‫זר הטוען שמחוסר אזרחות‬
‫מספר נוהל‪:‬‬
‫‪0..0...01‬‬
‫דף ‪ 4‬מתוך ‪( 6‬גירסא ‪)2‬‬
‫תאריך עדכון‪:‬‬
‫‪.2112211.21‬‬
‫המתאר את קורות חייו של הנתין הזר ומצבו הנוכחי לאגף הקונסולרי (מח' קש"ח וזרים) במשרד‬
‫החוץ בכדי לבדוק באמצעותו האם ניתן להרחיקו לארץ מוצאו ו‪/‬או לכל מדינה אחרת אשר אליה‬
‫ניתן להרחיקו‪.‬‬
‫ג‪141‬‬
‫טיפול מחלקה קונסולרית במשרד החוץ‪:‬‬
‫ג‪ 14121‬יודגש כי נציגי רשות האוכלוסין וההגירה לא ייפנו באופן ישיר לנציגות הזרה ופנייה שכזו תעשה‬
‫אך ורק באמצעות האגף הקונסולרי במשרד החוץ‪.‬‬
‫ג‪ 14111‬משרד החוץ יפעל‪ ,‬ככל שניתן בנסיבות העניין‪ ,‬מול הנציגויות הרלוונטיות על מנת לאפשר את‬
‫הרחקתו של הזר מישראל‪ ,‬ובין היתר יפעל בדרכים הבאות‪:‬‬
‫א‪ .‬פנייה לנציגות הרלוונטיות בישראל (ככל שקיימת)‪.‬‬
‫ב‪ .‬במידה ולא התקבלה תשובה מהנציגות הרלוונטית בישראל או במידה והתשובה שהתקבלה‬
‫אינה מספקת‪ ,‬פנייה לנציגויות הרלוונטיות בחו"ל (ככל שקיימות)‪.‬‬
‫ג‪ .‬היה והנתין הזר טוען שהיתה לו אזרחות והיא נשללה‪ ,‬משרד החוץ יברר מול המדינה‬
‫הנוגעת בדבר את נסיבות המקרה ואת הנהלים הנוגעים לשלילת אזרחות והשבת אזרחות‬
‫או כל מעמד אחר‪.‬‬
‫ד‪ .‬קבלת תיעוד עבור הנתין הזר‪ .‬ככל שהנציגות הנוגעת הרלוונטית אישרה כי הנתין הזר הינו‬
‫אזרח שלה‪ ,‬יפנה משרד החוץ לאותה נציגות להוצאת מסמכי נסיעה עבורו‪.‬‬
‫ה‪ .‬בדיקת אפשרות מול הנציגות הזרה בישראל‪ ,‬ככל שקיימת‪ ,‬לכניסת הנתין הזר כתייר על גבי‬
‫תמי"ל ישראלי להסדרת מעמדו בחו"ל‪.‬‬
‫ג‪ 14131‬משרד החוץ יעדכן את מח' תיאום טיסות וקונסוליות בכל תשובה שתתקבל לצורך המשך‬
‫הטיפול‪.‬‬
‫ג‪ 14141‬אחת לשלושה חודשים או עם קבלת תשובת הנציגויות‪ ,‬לפי המוקדם מבניהם‪ ,‬יעדכן משרד החוץ‬
‫את מחלקת תיאום טיסות וקונסוליות בדבר הליך הטיפול וזו תעדכן את פרטי התיק במערכת‬
‫"אביב" וכן את הגורם המטפל‪.‬‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה‬
‫מספר נוהל‬
‫‪2.121..21‬‬
‫תחום‪:‬‬
‫אכיפה‬
‫נושא‪:‬‬
‫זר הטוען שמחוסר אזרחות‬
‫מספר נוהל‪:‬‬
‫דף ‪ 5‬מתוך ‪( 6‬גירסא ‪)2‬‬
‫תאריך עדכון‪:‬‬
‫ג‪111‬‬
‫‪0..0...01‬‬
‫‪.2112211.21‬‬
‫ככל שנמצאה דרך להרחיק את הזר‪:‬‬
‫‪ 1112‬מחלקת תיאום טיסות וקונסוליות תפעל לתיאום טיסה והנפקת מסמכי נסיעה ותעדכן את הגורם‬
‫המטפל במועד הטיסה ופרטיה‪.‬‬
‫‪ 1111‬באחריות הגורם המטפל להביא לידיעת הזר את פרטי הטיסה‪.‬‬
‫‪ 1113‬במידה והזר מצוי במשמורת יוודאו נציגי מתקן המשמורת שהזר מובא לטיסה‪.‬‬
‫ג‪161‬‬
‫ככל שלא נמצאה מדינה אליה ניתן להרחיק את הנתין הזר או במקרים בהם הטיפול נמשך מעל לשנה‬
‫מיום העלאת טענת הזר כי הינו מחוסר אזרחות‪:‬‬
‫‪ 1612‬במידה והזר מצוי במשמורת – יועברו פרטיו לראש מינהל האכיפה לזרים אשר יבחן את שחרורו‬
‫ממשמורת בתנאים‪ .‬הוחלט לשחרר הזר ממשמורת‪ ,‬תיקו יועבר להמשך טיפול בלשכת רשות‬
‫האוכלוסין הרלוונטית‪.‬‬
‫‪ 1611‬לאחר שנה ממועד העלאת טענתו של הזר בלשכת הרשות ‪ /‬שחרורו ממשמורת וטרם נתקבלה‬
‫החלטה סופית בעניינו האם ניתן להרחיקו מישראל‪ ,‬יועבר עניינו להכרעת מנהלת תחום אשרות‬
‫וזרים במטה הרשות עם סיכום והמלצות הלשכה‪ ,‬ובכפוף לשיתוף פעולה מלא של הזר‪.‬‬
‫‪ 1613‬החליטה מנהלת תחום אשרות וזרים כי נמצא מקום להענקת רישיון שהייה ועבודה מסוג ב‪5/‬‬
‫בישראל‪ ,‬תשלח החלטתה ללשכת הרשות באמצעות הדסק הרלוונטי שיעדכן ההחלטה בקובץ‬
‫"אביב"‪.‬‬
‫‪ 1614‬לשכת רשות האוכלוסין האזורית תעניק לזר רישיון שהייה ועבודה מסוג "ב‪ -5/‬מחוסר אזרחות"‬
‫לתקופה של שנה ויעודכן בקובץ "אביב" ובגיליון הרישום‪.‬‬
‫‪ 1611‬בתום השנה יועבר עניינו לבחינה נוספת במטה הרשות בדסק הרלוונטי וזאת לאחר בדיקת‬
‫מחלקת תיאום טיסות וקונסוליות אל מול משרד החוץ מחלקה קונסולרית‪ ,‬את האפשרות לחדש‬
‫את מאמצי ההרחקה‪.‬‬
‫‪ 1616‬רישיון מסוג "ב‪ 2/‬מחוסר אזרחות" יינתן בכל פעם לתקופה מקסימלית של שנה בלבד‪1‬‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה‬
‫מספר נוהל‬
‫‪2.121..21‬‬
‫תחום‪:‬‬
‫אכיפה‬
‫נושא‪:‬‬
‫זר הטוען שמחוסר אזרחות‬
‫מספר נוהל‪:‬‬
‫‪0..0...01‬‬
‫דף ‪ 6‬מתוך ‪( 6‬גירסא ‪)2‬‬
‫תאריך עדכון‪:‬‬
‫‪.2112211.21‬‬
‫‪ 1617‬הרישיון ינתן בכפוף לכך שהזר יסייע באופן אקטיבי למאמצי החזרתו לארצו ויעמוד בתנאי‬
‫השחרור ממשמורת‪ .‬זר שלא שיתף פעולה עם המאמצים להרחקתו‪ ,‬לרבות בכל הנוגע לברור‬
‫פרטים והמצאת מסמכים‪ ,‬לא יהיה רשאי לקבל רישיון כאמור וככל שניתנו לו הם יבוטלו‪.‬‬
‫ג‪171‬‬
‫לאחר ‪ 5.‬שנים לפחות בהן שהה הזר בישראל ברישיון מסוג "ב‪ 2/‬מחוסר אזרחות" או במקרים בהם‬
‫משרד החוץ הודיע כי לא ניתן להשיב הזר למדינה כלשהי מכל סיבה שהיא‪ ,‬ובכפוף לשיתוף פעולה מלא‬
‫ואקטיבי מצד הזר‪ ,‬ובהעדר מניעה ביטחונית‪ /‬פלילית‪ /‬אחרת‪ ,‬בכל מקרה‪ ,‬רשאי הזר להגיש בקשה‬
‫לקבלת מעמד של תושב ארעי בישראל מטעמים הומניטאריים‪.‬‬
‫ג‪181‬‬
‫בקשתו תועבר להחלטת מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה ע"פ המלצות ראש תחום אשרות וזרים‪.‬‬
‫ג‪ 191‬בכל מקרה מתן רישיון או החלפתו לא יביאו להפסקת הליכי הרחקתו של הזר וימשכו הניסיונות להשיבו‬
‫למדינת המוצא או לכל מדינה אחרת אליה ניתן להרחיקו‪.‬‬
‫ד‪1‬‬
‫החוק וסעיפיו‪:‬‬
‫חוק הכניסה לישראל התשי"ב – ‪5510‬‬
‫רשות האוכלוסין וההגירה‬
‫מספר נוהל‬
‫‪2.121..21‬‬