גיליון מס` 9 שנה ה 78 י` בשבט תשע;quot&ה 30.01.2015

‫ָהלֹוְך ָה ְלכּו ָה ֵע ִצים ִל ְמ ֹׁש ַח ֲע ֵל ֶיהם ֶמ ֶלְך‪.‬‬
‫אמרּו ַל ַּזיִ ת‪ָ :‬מ ְל ָכה ָע ֵלינּו!‬
‫וַ ֹּי ְ‬
‫ת־ד ְ ׁשנִ י‪,‬‬
‫אמר ָל ֶהם ַה ַּזיִ ת‪ֶ :‬ה ֳח ַד ְל ִּתי ֶא ִּ‬
‫וַ ֹּי ֶ‬
‫ֹלהים וַ ֲאנָ ִ ׁשים ‪-‬‬
‫ר־בי יְ ַכ ְּבדּו ֱא ִ‬
‫ֲא ֶ ׁש ִּ‬
‫ל־ה ֵע ִצים?!‬
‫נּוע ַע ָ‬
‫וְ ָה ַל ְכ ִּתי ָל ַ‬
‫י־א ְּת ָמ ְל ִכי ָע ֵלינּו!‬
‫אמרּו ָה ֵע ִצים ַל ְּת ֵאנָ ה‪ְ :‬ל ִכ ַ‬
‫וַ ֹּי ְ‬
‫ת־מ ְת ִקי‪,‬‬
‫אמר ָל ֶהם ַה ְּת ֵאנָ ה‪ֶ :‬ה ֳח ַד ְל ִּתי ֶא ָ‬
‫וַ ּתֹ ֶ‬
‫ּטֹובה ‪-‬‬
‫נּוב ִתי ַה ָ‬
‫ת־ת ָ‬
‫וְ ֶא ְּ‬
‫ל־ה ֵע ִצים?!‬
‫נּוע ַע ָ‬
‫וְ ָה ַל ְכ ִּתי ָל ַ‬
‫י־א ְּת ָמ ְל ִכי ָע ֵלינּו!‬
‫אמרּו ָה ֵע ִצים ַל ָּג ֶפן‪ְ :‬ל ִכ ַ‬
‫וַ ֹּי ְ‬
‫ירֹושי‪,‬‬
‫ת־ת ִ ׁ‬
‫אמר ָל ֶהם ַה ֶּג ֶפן‪ֶ :‬ה ֳח ַד ְל ִּתי ֶא ִּ‬
‫וַ ּתֹ ֶ‬
‫ֹלהים וַ ֲאנָ ִ ׁשים ‪-‬‬
‫ַה ְמ ַש ֵּׂמ ַח ֱא ִ‬
‫ל־ה ֵע ִצים?!‬
‫נּוע ַע ָ‬
‫וְ ָה ַל ְכ ִּתי ָל ַ‬
‫ְך־ע ֵלינּו!‬
‫ל־ה ָא ָטד‪ֵ :‬לְך ַא ָּתה ְמ ָל ָ‬
‫ל־ה ֵע ִצים ֶא ָ‬
‫אמרּו ָכ ָ‬
‫וַ ֹּי ְ‬
‫ל־ה ֵע ִצים‪:‬‬
‫אמר ָה ָא ָטד ֶא ָ‬
‫וַ ֹּי ֶ‬
‫ִאם ֶּב ֱא ֶמת ַא ֶּתם מ ְ ֹׁש ִחים א ִֹתי ְל ֶמ ֶלְך ֲע ֵל ֶיכם ‪ּ -‬בֹאּו ֲחסּו ְב ִצ ִּלי;‬
‫ת־א ְרזֵ י ַה ְּל ָבנֹון!‬
‫ֹאכל ֶא ַ‬
‫ן־ה ָא ָטד‪ ,‬וְ ת ַ‬
‫ם־איִ ן ‪ֵּ -‬ת ֵצא ֵאׁש ִמ ָ‬
‫וְ ִא ַ‬
‫גיליון מס' ‪9‬‬
‫שנה ה ‪78‬‬
‫י' בשבט תשע"ה‬
‫‪30.01.2015‬‬
‫(שופטים ט'‪ ,‬ח‪-‬טו)‬
‫‪ -‬עלון פנימי ‪-‬‬
‫עריכה‪ ,‬הקלדה ועיטור‪:‬‬
‫כרמלה‪ .‬עיצוב‪ :‬סטודיו‬
‫"עיצוב‪ .‬קבוצה יוצרת"‬
‫‪[email protected]‬‬
‫גבריאל רוגל ז"ל‬
‫בן מרים וישראל קרוגלק‬
‫כ"ה באב ב' תש"ה ‪4.8.1945‬‬
‫כ' בטבת תשע"ה ‪11.1.2015‬‬
‫‪2‬‬
‫גבריאל רוגל ז"ל‬
‫איש יקר שלי‬
‫עד הסוף המר‪ ,‬עד נשמתך האחרונה‪ ,‬דאגת‪ ,‬דאגת לנו‪ ,‬למשפחה הקטנה שלך האהובה‬
‫עליך‪.‬‬
‫לא רצית לעזוב‪ ,‬נלחמת כאריה כדי לשמור עלינו‪.‬‬
‫לא פחדת למות‪ ,‬פחדת שנישאר בלי הגב הרחב שלך‪ ,‬בלי המשענת התומכת‪ ,‬המורה‬
‫ומדריכה אותנו יום יום‪ ,‬שעה שעה‪ ,‬בעולם הקשוח והאכזרי הזה‪.‬‬
‫המחלה הארורה הזו פגעה קשה בכוחותיך ובגופך‪ ,‬אך רוחך הייתה איתנה וקולך החלש‬
‫נשמע ברמה‪ ,‬חד‪ ,‬יציב וברור‪ ,‬מה נכון לעשות‪ ,‬מה חשוב לעשות ובעיקר איך כל דבר צריך‬
‫להיעשות‪.‬‬
‫הרצח הנורא של עינב איים לפרק ולמוטט אותנו‪ ,‬אבל אתה הצוק האיתן‪ ,‬החסון‪ ,‬רחב‬
‫הכתפיים‪ ,‬הנושא תמיד בעול תלאות המשפחה‪ ,‬העלית אותנו שוב על מסלול החיים‪ ,‬על‬
‫השביל החשוב של להיות‪ ,‬של לחיות‪ ,‬אפילו לשמוח‪ ,‬רק לא לוותר‪.‬‬
‫לא להיכנע‪ ,‬לא להישבר‪ ,‬לא לוותר ‪ -‬אלה היו מילות המפתח באישיותך המיוחדת‪.‬‬
‫ואנחנו כולנו שאבנו ממך את תעצומות הנפש הבריאה שלך והתחזקנו בזכותך‪.‬‬
‫אנשים אולי לא יודעים‪ ,‬אבל יעידו אלה שעבדו איתך ואני שחייתי איתך וישנתי לצידך‪,‬‬
‫איזה אדם שמילה שלו היא מילת כבוד‪ ,‬כמה הגון והוגן היית‪ ,‬כמה ישר חכם וכן היית ‪-‬‬
‫גרם צביעות לא דבק בך‪.‬‬
‫ככה אני רוצה שיזכרו אותך‪ .‬אני‪ ,‬כל שנותר לי הוא להבטיח לך שאעשה הכל כדי להגן‬
‫ולשמור על המשפחה‪ ,‬כפי שאתה מצפה ממני‪ .‬מקווה שלא אאכזב אותך‪ .‬ואת כל הדברים‬
‫היפים שהיו בינינו אנצור בלבי עד יום מותי‪.‬‬
‫תודה שהקדשת לי את אהבתך ואת חייך‪ ,‬ואני מקווה שגמלתי מעט באופן הכי טוב שאני‬
‫יודעת‪ ,‬לסעוד אותך בעת מחלתך ועד צאת נשימתך לעולם שכולו טוב‪.‬‬
‫תן חיבוק גדול לעינב‪ ,‬ותשגיחו עלינו מלמעלה‪.‬‬
‫אוהבת‪ ,‬חושבת וזוכרת‪,‬‬
‫שלך‪,‬‬
‫נורית‬
‫אבא יקר שלי‪,‬‬
‫אדם חי כמוך‪ ,‬חי במלוא מובן המילה‪ ,‬ופתאום הכול נעצר‪ .‬מוות‪ .‬בלתי נתפס‪.‬‬
‫אהבה לחיים‪ ,‬אהבה לאוכל‪ ,‬לשתייה‪ ,‬למוזיקה‪ ,‬אהבה להנאות החיים‪ ,‬אופטימיות ‪ -‬אלו‬
‫דברים שתמיד אפיינו אותך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫זכיתי באבא הכי טוב בעולם‪ :‬בעל נשמה יתרה‪ ,‬לב רחב וטוב‪ ,‬כתפיים גדולות להישען‬
‫עליהן בזמנים קשים‪ ,‬רגיש‪ ,‬קשוב ומקשיב‪ ,‬דואג‪.‬‬
‫תמיד זמין לנו‪ .‬שותף מלא ופעיל‪ ,‬שם לב לכל דבר‪ ,‬לכל שינוי‪ ,‬לכל זרם‪.‬‬
‫כשהייתי עצובה‪ ,‬דואגת‪ ,‬או פוחדת ‪ -‬אתה הראשון לשים לב‪ ,‬לדבר על זה ולשים סוף‬
‫לפחד‪.‬‬
‫יכולתי ודיברתי איתך על כל קושי שנתקלתי בו‪ ,‬אם זה התייעצות בדברים קטנים וטיפשיים‬
‫ואם זה התייעצות בעניינים משמעותיים ומהותיים ‪ -‬הקפדת להישאר עם "ראש פתוח"‪,‬‬
‫לכוון ולעזור בקבלת החלטות נכונה ונבונה‪.‬‬
‫תמיד לבך החם והאוהב‪ ,‬היושר‪ ,‬החכמה‪ ,‬הביטחון שנתת מלאו את ביתנו‪.‬‬
‫גדלתי עם הידיעה הברורה שעליך אפשר לסמוך!‬
‫אבא‪,‬‬
‫אני כבר מתגעגעת‪ .‬רוצה להגיד עוד משהו ונחנקת‪ .‬כבר מרגישה שהעולם שלי שונה וחסר‪.‬‬
‫אני יודעת שניסית וקיווית להחזיק מעמד ולחיות עד הלידה שלי בעוד כשבועיים‪.‬‬
‫עד נשימתך האחרונה דאגת לי יותר מלעצמך‪ .‬כשכבר בקושי יכולת לדבר איתי במילים‪,‬‬
‫העיניים שלך דיברו אלי וסיפרו את האמת שלך‪.‬‬
‫אבא‪ ,‬מבטיחה לך לעשות הכל כדי לקיים את בקשתך ממני‪ :‬לגדל יפה את הנכדים שלך‪,‬‬
‫את הבנים שלי‪.‬‬
‫אני אוהבת אותך ואני אדאג לאימא‪.‬‬
‫זוהר רוגל‬
‫קראה יעל מייזלס‬
‫לנורית‪ ,‬בת דודתי היקרה‪,‬‬
‫ליעל‪ ,‬לזוהר‪ ,‬למיה‪ ,‬לעלמה‪ ,‬לשי ולכל בני המשפחה‪,‬‬
‫גברי שלכם‪ ,‬איש גדול וחזק‪ ,‬ה"גב" של כולם‪ ,‬איננו איתנו עוד‪.‬‬
‫ליבנו עימכם‪.‬‬
‫אני אישית ארצה לזכור אותו כאדם‪ ,‬שגם ברגעי הקושי הקשים ביותר בחיים שמר על‬
‫קור רוח‪ ,‬על כבוד עצמי ועל איפוק‪ .‬גם ברגעים קשים אלו לא עסק ברחמים עצמיים ולא‬
‫בשאלות שווא‪ ,‬כגון‪ :‬מדוע זה קרה לי? למה זה מגיע לי? וכדומה‪.‬‬
‫כך היה בימי מחלתו הקשים בשבועות האחרונים‪ ,‬וכך היה בימים הקשים של ישיבות בית‬
‫המשפט‪ ,‬במשפט הרצח של עינב‪.‬‬
‫תמיד ענייני‪ ,‬תמיד ממוקד מטרה‪ ,‬שומר הכל ב"בטן"‪.‬‬
‫ארצה לזכור אותו גם כאיש משפחה חם‪ ,‬אבא אוהב ודואג‪ ,‬סבא מפנק‪ ,‬מארח נפלא‪ ,‬בשלן‬
‫מעולה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫היו לנו שיחות על פוליטיקה ועל כלכלה‪ .‬תמיד היה מאוד מאוד צנוע בקשר לעיסוקו‬
‫ולעבודתו‪ ,‬לא סיפר דבר על הצלחותיו‪.‬‬
‫אדם מאוד אהוב עלינו‪.‬‬
‫חבל על לכתו בטרם עת‪ .‬חבל מאוד‪.‬‬
‫דודי ורשאי‬
‫בשמי ובשמה של קטרין רעייתי‬
‫גבריאל‪,‬‬
‫שוב מתקרב המועד של שיחות המשוב ב"גולן"‪ ,‬ואנחנו כבר לא צריכים למצוא מועד‬
‫בלוחות הזמנים הצפופים שלך‪ .‬אפשר פשוט להגיד לך את הדברים עכשיו‪ ,‬והפעם לא‬
‫משוב על שנת פעילות אחת אלא על עידן שלם בו הטבעת את חותמך ב"גולן"‪.‬‬
‫כמעט ‪ 30‬שנה ניהלת והנהגת את השוק מקומי והיית מנהיג טבעי‪ ,‬מוביל מבטן ומלידה ‪-‬‬
‫מוביל של אנשים‪ ,‬מוביל של מערכות ומוביל של ארגונים‪.‬‬
‫ב"גולן" נהגת לא רק כמנהל ומנהיג אלא גם כאבא‪ .‬אבא נהדר ‪ -‬המשפחה שבנית ב"גולן"‬
‫הינה דוגמא לכולנו ‪ -‬המשפחה שיצרת עם עובדיך והמשפחות שיצרת בשוק עם אנשים‬
‫שונים מכל התחומים‪ .‬יצרת משפחה עם יחס חם‪ ,‬אך גם עם דרישות גבוהות‪ ,‬ועם מסירות‬
‫עצומה עבור אלו שידעת שהם מסורים לך ול"גולן"‪ .‬קשרים אלו מהווים ויהוו גם בעתיד‬
‫את הבסיס שלנו להמשך ‪ -‬הבסיס שכולנו חייבים כדי להצליח‪.‬‬
‫בספרי הניהול כתוב שכדי להצליח צריך להביא אנשים מצוינים וצריך לרצות לעשות‬
‫דברים טובים ואז ההצלחה המסחרית כבר תבוא‪ .‬אין ספק‪ ,‬שאנשים מצוינים הבאת‪.‬‬
‫אין ספק‪ ,‬שעשית את הדברים הטובים וקבעת את הכיוונים הנכונים‪ .‬אין ספק‪ ,‬שהצלחת‬
‫ובגדול‪ .‬יעיד על כך מצבה של "גולן" עצמה ויעידו על כך רבים מהאנשים שעומדים כאן‬
‫והבאים מכל התחומים בשוק‪.‬‬
‫היית מחויב באופן מוחלט לטובת "גולן" ולטובת הקיבוץ‪ .‬אף אחד‪ ,‬לרבות המנכ"ל‪ ,‬לא‬
‫היה פטור מהצורך להוכיח את עצמו כמי שרוצה ומסוגל להביא תועלת אמיתית למפעל‪.‬‬
‫ביחד עם זאת‪ ,‬תמיד דאגת לקיבוץ ולחבריו ותמיד בדקת איך ובמה ניתן וצריך להעסיק‬
‫חברים בתפקידים רבים ב"גולן"‪.‬‬
‫דרשת מכולם ומעצמך לתת את הכול‪ ,‬אבל גם ידעת לתת בתמורה‪ .‬ידעת לדאוג לאנשיך‪.‬‬
‫ידעת לתת מילה טובה וידעת לחבק בחום וידעת להביא אוכל נפלא‪ ,‬להכין מטעמים (אי‬
‫אפשר שלא לציין את התמחותך בדגים המשובחים) לישיבות הצוות וישיבות הנהלה‪.‬‬
‫בכלל‪ ,‬ישיבות צוות‪ .‬רבים ב"גולן" היו מוכנים להוסיף אצלך חצי משרה‪ ,‬רק כדי שיאפשרו‬
‫להם להשתתף בישיבות‪ ...‬ולא רק בגלל הכיבוד‪ .‬הדרך בה ניהלת את הישיבות והדרך בה‬
‫אפשרת לאנשיך שכה הערכת להגיד את שלהם ולהתווכח איתך בטונים‪ ,‬שלפעמים הגיעו‬
‫‪5‬‬
‫עד לירדנים‪ ,‬תמיד היתה מעוררת הערצה‪ .‬היכולת שלך לקבל את דעתם של אנשיך‪ ,‬גם‬
‫כאשר לא הסכימו איתך‪ ,‬העידה על הביטחון העצמי הגבוה ויכולות הניהול שלך‪.‬‬
‫גם על לקוחותיך לסוגיהם‪ ,‬או יותר נכון בני המשפחות המקצועיות שבנית‪ ,‬לא פסחה‬
‫ההשפעה שלך‪ .‬לא משנה אם אלה שרברבים מקצועיים‪ ,‬קבלנים‪ ,‬בעלים ומנהלים של‬
‫עסקים עצומים‪ ,‬מתכננים‪ ,‬מהנדסים‪ ,‬סוחרים או אנשי רכש ועובדים בבתי המסחר‪ ,‬כולם‬
‫סופחו למשפחה‪ .‬ועוד לפני שהרגישו בכך כבר קיבלו את כל המשתמע מכך ‪ -‬הנאמנות‪,‬‬
‫האכפתיות והמחויבות המוחלטת של בני משפחה אמיתיים‪ .‬כולם‪ ,‬כמובן‪ ,‬החזירו לך‬
‫באותו יחס שנתת להם‪ .‬היחס הזה‪ ,‬הוא הבסיס והמוניטין שיצרתם ל"גולן"‪.‬‬
‫יש עוד הרבה דברים להגיד‪ ,‬אבל חייבים לציין שאף פעם לא היתה לך סבלנות גדולה מדי‬
‫לישיבות ובמיוחד לשיחות הערכה‪ .‬לכן אפשר גם לומר‪ ,‬שבשבע השנים האחרונות הגדלת‬
‫את מכירות השוק המקומי מאזור ה‪ 80-‬מיליון ‪ ₪‬ב‪ 2007-‬ליותר מ‪ 110-‬מיליון ב‪2013-‬‬
‫ולהרבה יותר מזה ב‪( 2014-‬אתה הרי יודע מצוין כמה בדיוק‪ ,‬אבל עדיין אי אפשר לומר)‪.‬‬
‫ביחד עם אנשיך הפכת את "גולן" לגורם מרכזי ומוביל בשוק הישראלי וזכית להערכתם‬
‫של כל מי שיודע משהו על השוק הזה‪.‬‬
‫אסיים רק בהבטחה אחת‪ ,‬כי אנו יודעים מה הכי היית רוצה שנבטיח ונקיים‪ :‬אנחנו נדאג‬
‫לכך ש"גולן" תמשיך בתנופה ובהצלחה בכל הפעילויות‪ ,‬הקיימות והחדשות‪ ,‬שאותן רצית‬
‫לקדם‪ .‬אחרי הכל‪ ,‬יש לנו את כל מה שצריך כדי להצליח‪ :‬אנשים מצוינים‪ ,‬כיוון נכון ורוח‬
‫והשראה ודוגמא מהטוב ביותר שיש ‪ -‬ממך‪ .‬אנחנו‪ ,‬גבריאל‪ ,‬כל עובדי "גולן"‪ ,‬נעשה כמיטב‬
‫יכולתנו כדי שתוכל להמשיך ולהיות גאה במפעל‪ ,‬גם אם את המשוב ממך נצטרך לקבל לא‬
‫בישיבות צוות או הנהלה אלא בדרכים חדשות‪.‬‬
‫יהי זכרך ברוך!‬
‫עודד שביט ‪ ,‬מנכ"ל "גולן"‬
‫‬
‫גבריאל רוגל ‪ -‬קורות חיים‬
‫גבריאל נולד ברוסיה ב‪ 4.8.1945-‬להוריו מרים וישראל קרוגלק‪ .‬בשנת ‪ 1957‬עלה עם הוריו‬
‫ושני אחיו מפולין מהעיר צ'רז'נוב והם עברו לחיות בקרית גת‪.‬‬
‫גבריאל הצטרף לשער הגולן ב‪ 1958 -‬במסגרת חברת הנוער "אלון" (שרוב חבריה הגיעו‬
‫עם הוריהם ממזרח אירופה ב"עליית גומולקה") ‪ .‬הוא היה מדריך בתנועת הנוער "השומר‬
‫הצעיר"‪ ,‬ממקימי קן טבריה‪ ,‬ושמר קשרים עם חניכיו עד היום‪.‬‬
‫יחד עם חבריו לגרעין התגייס ב‪ 8.1963-‬ושרת בנח"ל‪ .‬הם הקימו את היאחזות הנח"ל "מי‬
‫עמי"‪ ,‬היו במחלקת נחל בקיבוץ שובל ובאימון מתקדם במסגרת גדוד ‪ .50‬גבריאל היה‬
‫מזכיר הגרעין ומזכיר ההיאחזות במי עמי‪ .‬הוא היה מאוד פעיל במסגרת הגרעין והיה לו‬
‫חלום‪ ,‬שלא התגשם‪ ,‬להקים קיבוץ צעיר במי עמי‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫לאחר השחרור חזר לקיבוץ‪ ,‬נטע את מטע האבוקדו הראשון וניהל אותו מספר שנים‪.‬‬
‫בשנת ‪ 1967‬נישא לנורית כהן‪ ,‬ונולדו להם שלוש בנות‪ :‬יעל‪ ,‬עינב וזוהר‪.‬‬
‫מ‪ 8.1987 -‬עד ‪ 7.1988‬עברה המשפחה לגור בירושלים‪ ,‬כדי להיות עם עינב בלימודיה שם‪..‬‬
‫ב‪ 30.6.1991-‬איבדה המשפחה את עינב במעשה רצח מזעזע‪.‬‬
‫גבריאל מילא תפקידם רבים בקיבוץ‪ :‬ריכוז ועדת עבודה‪ ,‬ריכוז משק‪ ,‬מזכיר קיבוץ ומנהל‬
‫שיווק "פקס" ב"גולן"‪.‬בשנות השבעים ניהל את מחלקת הציוד הכבד בצמח במשך חמש‬
‫שנים‪.‬‬
‫תחביב הבישול שלו (מאכלים מסורתיים מבית אמא) הביא אותו להיות טבח במטבח‬
‫הקיבוץ בראשית שנות השמונים‪ .‬תחביב נוסף שלו היה משחק הברידג' אותו שיחק עם‬
‫חבריו במשך שנים ארוכות‪.‬‬
‫גבריאל היה איש משפחה מסור לבנותיו ונכדיו‪.‬‬
‫הוא הותיר אחריו את אשתו נורית‪ ,‬את בנותיו‪ ,‬יעל וזוהר‪ ,‬שתי נכדות ונכד‪.‬‬
‫‬
‫יהי זכרו ברוך !‬
‫ארכיון שער הגולן‬
‫‬
‫בסיום דרך משותפת‬
‫הסוד לזוגיות יציבה אינו כתוב בספרים‪ ,‬וגם מרכיבי הזוגיות הינם מגוונים‪ :‬איש ואישה‪,‬‬
‫איש ואיש‪ ,‬אישה ואישה‪ ,‬וגם עמיתים לעבודה‪ ,‬כאשר כל אחד מכיר במעלות של השני וגם‬
‫בחסרונותיו‪.‬‬
‫הכרנו אחד את השני לפני שנים רבות‪ .‬כאשר התבקשתי להיכנס לתחום הצנרת ב"גולן"‪,‬‬
‫ואתה היית שם‪ ,‬הבנתי דרך רוחב ליבך והבנתך את השוק‪ ,‬שאוכל להיות לך לעזר‪ ,‬ומצאתי‬
‫שותף ‪ -‬בעצם חבר ומנהל ‪ -‬שיודע לתת המון‪ ,‬לבקר כשצריך‪ ,‬להעיר וללמד!‬
‫אתה‪ ,‬כאיש שיווק מנוסה‪ ,‬שעסק בהחדרת הצנרת הביתית וממשיך עם הצנרת התעשייתית‪,‬‬
‫סולל את הדרך גם לתחום הצנרת העירונית ושם את "גולן" על המפה הארצית בבאר שבע‪,‬‬
‫באילת ובגוש קטיף‪ ,‬וממשיך במפעלי ים המלח וברותם אמפרט‪.‬‬
‫תוך כדי תנועה אתה מוביל את "גולן" לפרוייקטים ייחודיים‪ ,‬ושיתוף הפעולה בינינו פורה‪,‬‬
‫כל אחד מביא את המקצועיות שלו לתחום‪.‬‬
‫הניהול היום יומי של מערך השיווק ב"גולן" מביא פירות‪ ,‬ומצוות של שני אנשים אנחנו‬
‫מתרחבים לאט לאט ועוד אנשי שיווק מצטרפים למעגל העשייה‪ ,‬כאשר אתה מנווט את‬
‫המהלכים בטוב לב ובחכמה ומרעיף מידיעותיך וניסיונך על כל השותפים‪ .‬במשך השנים‪,‬‬
‫ולאור הידע והניסיון שנצבר ב"גולן"‪ ,‬נפלו בחלקנו מספר פרוייקטים מורכבים בתחום‬
‫הצנרת הגדולה‪ ,‬ואתה מוביל את המהלכים הכלכליים‪ .‬לאור הבנתך‪ ,‬אנחנו נכנסים לשלבי‬
‫הביצוע‪ ,‬ומסיימים בהצלחה פרוייקט אחרי פרוייקט‪.‬‬
‫בחלוף השנים שמך הולך לפניך‪ ,‬אפילו אצל מתחרינו המושבעים‪ ,‬וכל כולם רוחשים לך‬
‫‪7‬‬
‫כבוד רב והערכה על יושרך המקצועי ועל אהבת האדם שבך‪ .‬ואין זה מובן מאליו בשוק כה‬
‫תחרותי ומלא מהמורות כמו שוק הצנרת‪.‬‬
‫גבריאל‪ ,‬התחלנו יחד בשנת ‪ 1989‬את עבודתנו המשותפת‪ .‬אתה ‪ -‬מנהל השיווק‪ ,‬רחל ‪-‬‬
‫מזכירת השיווק‪ ,‬ואני מצטרף לצוות‪ .‬היום מונה צוות השיווק כ‪ 13-‬איש‪ ,‬כאשר כולם‬
‫למדו ממך דברים בעלי ערך רב‪ ,‬גם בתחום התעשייתי וגם בתחום האישי‪.‬‬
‫עכשיו דרכנו המשותפת הסתיימה‪ ,‬ואתה נח על משכבך בשלום‪ ,‬נפגש עם עינב שם למעלה‪,‬‬
‫ואנחנו כאן מצּווים להמשיך בדרכך ולהיות ראויים לשאת בנטל‪.‬‬
‫באהבה‪,‬‬
‫יואב רימר‬
‫כיתומים היינו בלא אב‬
‫וכצאן דמינו בלא רועה‬
‫גבריאל היקר‪ ,‬משפחת רוגל היקרים‪,‬‬
‫במשך ימים רבים הדחקנו את אשר הלך ונראה בא ומתעצב לנגד עינינו‪ ,‬התפללנו וקיווינו‬
‫שזה לא יהיה‪ .‬ללא הועיל‪.‬‬
‫ללוות אדם בדרכו האחרונה‪ ,‬ע"פ מסורת ישראל‪ ,‬זהו "חסד של אמת"‪ ,‬כלומר חסד‬
‫אמיתי‪ ,‬מכיוון שזהו כבוד שאנו נותנים לנפטר ויודעים בוודאות שלא נקבל על כך שום‬
‫תמורה מידיו‪ ,‬ולכן זוהי נתינה אמיתית‪ .‬אך זהו כבוד שאתה‪ ,‬גבריאל‪ ,‬הנושא שלו‪.‬‬
‫רציתי לנצל הזדמנות זו להודות לך שוב על תקופת עבודה נפלאה וברוכה של למעלה מ‪11-‬‬
‫שנים‪ ,‬על אמון מלא‪ ,‬חופש פעולה‪ ,‬לויאליות עצומה ויחס אישי; וכן על בית ספר למנהיגות‬
‫הובלה וניהול צוות‪ ,‬שלא ניתן היה לקבל וללמוד באף פקולטה או מכללה‪ .‬זה היה פשוט‬
‫בית ספר לחיים‪ ,‬איך ניתן להעצים את העובדים איתך‪ ,‬ואיך ניתן להפיק מהם הרבה יותר‬
‫מהמקסימום‪ ,‬והכול מתוך רצון ומתוך חדוות עשייה‪ .‬והדבר אינו מובן מאליו‪.‬‬
‫ואכן‪ ,‬גבריאל‪ ,‬הצלחת‪ ,‬והצלחת בגדול‪ .‬שמך בשוק הזה נישא בפי כול‪" :‬פקסגול זה‬
‫גבריאל"‪'" ,‬גולן' זה גבריאל"‪" ,‬נבדוק עם גבריאל"‪" ,‬נשאל את גבריאל"‪...‬‬
‫בנית נדבך אחר נדבך מחלקה לתפארת‪ ,‬מובילה‪ ,‬הולכת קדימה‪ ,‬יודעת את המוטל עליה‪,‬‬
‫מציבה יעידים‪ ,‬משנה לשנה הולכת ומתקדמת‪ .‬וכמו שתמיד אמרת לנו‪ ,‬כשאצה לנו הדרך‬
‫וקיטרנו שהולך לאט מפני…"חכו‪ ,‬סבלנות‪ ,‬אנחנו נגיע"‪ .‬ואכן הגענו‪ .‬ו"גולן" מובילה היום‬
‫בזכותך ובהנהלתך את השוק בישראל‪.‬‬
‫חשוב לי להזכיר‪ ,‬שכל זה תוך מעורבות אישית בנעשה עימנו ויחס אישי לכל אחד ואחד‬
‫מהעובדים איתך‪ .‬איני זוכר‪ ,‬ולו פעם אחת בכל ‪ 11‬שנות עבודתי‪ ,‬שהתקשרתי אליך בכל‬
‫זמן‪ ,‬בוקר או ערב‪ ,‬שלא היה מענה‪ .‬וגם אם היית באיזו ישיבה או פגישה‪ ,‬היית תמיד‬
‫מבטיח לחזור‪ ,‬ותמיד חזרת וענית‪ ,‬וסיפקת מענה‪ ,‬עצה או תשובה‪.‬‬
‫בתקופת מילואים שלי במלחמת לבנון השנייה‪ ,‬עת שהיתי זמן ממושך בתוך לבנון‪ ,‬לא‬
‫הפסקת להתקשר‪ ,‬לדאוג למשפחתי‪ ,‬לאשתי שהייתה בהריון מתקדם‪ .‬כשיצאתי לחופשה‬
‫לקראת שחרור‪ ,‬נסעת במיוחד כדי לפגוש אותי באיזה צומת נידחת בדרום תוך חיבוק‬
‫רגשני‪ ,‬אשר הביע באמת את דאגתך ואת אשר בלבך‪ .‬וכתושב "הדרום" בזמן מטחי‬
‫‪8‬‬
‫הרקטות סביב ביתנו בתקופות השונות‪ ,‬ולא רק בקיץ האחרון‪ ,‬לא פסקו הטלפונים‬
‫היומיומיים מתוך דאגה לי ולמשפחה‪ ,‬והצעה דוחקת שלך "אולי תבואו פה לצפון לשער‬
‫הגולן עד שירגעו העניינים"‪.‬‬
‫גבריאל ‪ -‬חזות נוקשה לכאורה הקרנת כלפי חוץ‪ ,‬אולם למי שעבד צמוד איתך ידע עד כמה‬
‫לבך רך אוהב ודואג לסובבים אותך ומבקש להיטיב עימם‪.‬‬
‫וניתן להמשיך ולהפליג בדברים על ישיבות הצוות והצחוקים‪ ,‬הדגים המשובחים‪ ,‬על‬
‫השנה האחרונה בה גילית את נפלאות הווטסאפ והיית שותף פעיל בקבוצה‪.‬‬
‫ונמשיך ונזכור ונעשה זאת‪ ,‬כי אני בטוח שכך היית רוצה‪.‬‬
‫גבריאל‪ ,‬השארת לנו‪ ,‬לצוות‪ ,‬צוואה לא כתובה אך ברורה ביותר‪ .‬סמכת עלינו ובמיוחד‬
‫חשנו בכך בשבועות האחרונים והקשים כשביקרנו אותך‪ ,‬וכשהיינו מעדכנים אותך בנעשה‬
‫הבעת שביעות רצון‪ ,‬ו"תמשיכו‪ ,‬אתם יודעים את העבודה"‪ .‬וכך אכן יהיה‪ ,‬גבריאל‪ ,‬וכך‬
‫יהיה‪.‬‬
‫נמשיך ונעשה בדיוק כפי שכיוונת אותנו ורצית להספיק לעשות ונבצר ממך‪.‬‬
‫נמשיך ונעשה ביתר שאת‪ ,‬כי כך היית רוצה‪.‬‬
‫גבריאל יקר‪ ,‬תנוח בשלום על משכבך‪ ,‬תהייה מליץ יושר על משפחתך‪ ,‬חבריך ואוהביך‪.‬‬
‫היה שלום‪ ,‬גבריאל‪.‬‬
‫שלום קזרנובסקי‬
‫משווק של "גולן" באזור הדרום‬
‫גבריאל‪ ,‬אדם יקר!‬
‫או יותר נכון‪ ,‬גברי‪ ,‬כמו שאנחנו בצוות קוראים לך‪.‬‬
‫אני עומד פה‪ ,‬כשאתה מונח לפני‪ .‬מעולם לא הייתי גבוה ממך‪ ,‬תרתי משמע‪ .‬ברצוני לשתף‬
‫את הקהל הרב שהגיע לפה‪ ,‬שאנחנו מכירים מזה שלושים שנה‪ .‬זה פרק זמן גדול מאוד‬
‫עבורי‪ ,‬ולכן אני לא יודע איפה להתחיל‪ .‬הפה מתייבש מהמעמד הבלתי נתפס‪.‬‬
‫לאורך השנים יצא לי להכיר הרבה אנשים שהשפיעו על חיי‪ :‬אדם שלימד אותי להיות‬
‫קודם כל בנאדם‪ ,‬אדם שלימד אותי להיות סוחר אבל בטעם‪ ,‬אדם שלימד אותי לרוץ‬
‫לאט אבל להשיג את כל המטרות‪ ,‬אדם שלימד אותי לקרוא את הסביבה ולהבין את מה‬
‫שלא אומרים‪ ,‬אדם שלימד אותי לחשוב קדימה ולהיות תמיד שני צעדים לפנים‪ ,‬אדם‬
‫שלימד אותי להיות גדול בכסף הקטן‪ ,‬אדם שלימד אותי להיות יצירתי ליזום ולאלתר‬
‫כשצריך‪ ,‬אדם שלימד אותי שמותר לוותר‪ ,‬אדם שלימד אותי לא לפחד ולא להתייאש‪,‬‬
‫אדם שדאג להחדיר בי את חשיבותו של התא המשפחתי‪ ,‬אדם שהראה לי מהי עבודת צוות‬
‫עם מחויבות הדדית עד בלי סוף‪ .‬האמת היא שלא פגשתי כל כך הרבה אנשים מוצלחים‪,‬‬
‫אלא פגשתי אותך‪ ,‬גבריאל‪.‬‬
‫אתה היית בשבילי כל האנשים האלה‪ ,‬כל אלה ועוד רבים הנובעים מהאישיות‪ ,‬האנושיות‪,‬‬
‫והאופי שלך‪ .‬היה לי הכבוד והזכות לפגוש ולעבוד במחיצת אדם גדול כמוך‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫הצל שלך היה האור שהאיר לי את דרכי‪.‬‬
‫לפני כחודש יצאנו לסוף שבוע מהמפעל‪ .‬בערב התכנסנו‪ ,‬וכמו תמיד חולקו תעודות‬
‫לעובדים שהגיעו לעשר שנות וותק‪ .‬לא הייתי מודע שגם אני ברשימה‪ .‬כשקראו לי לבמה‬
‫התרגשתי מהמעמד‪ ,‬ויותר מכל רציתי באותו רגע לראות את מבטך ולהרגיש שאתה גאה‬
‫בהחלטה שקיבלת להביא אותי ל"גולן" לפני עשר שנים‪ .‬זו אותה ההרגשה שמרגיש כל‬
‫ילד בטקסים שהוא חווה בחייו וברצון שלו להתגאות בפני הוריו‪ .‬לצערי‪ ,‬לא נכחת באירוע‬
‫מפאת בריאותך‪ .‬חסרת לי מאוד באותו רגע‪ ,‬והרגשתי כמו בלי אבא‪.‬‬
‫גברי‪ ,‬אני רוצה להבטיח לך בשם הצוות ובשמי‪ ,‬שאנחנו נמשיך להוציא לפועל את כל‬
‫התכניות שלך ונטפל בלקוחות בדיוק כמו שלימדת אותנו‪.‬‬
‫אתה תמשיך ללוות אותנו כל יום‪ ,‬כל היום‪ .‬תמיד נחשוב מה אתה היית אומר ועושה‪.‬‬
‫מקווה שהיינו תלמידים טובים ולא נאכזב אותך בתוצאות‪.‬‬
‫זו העת שלך לנוח ולעצור את המרוץ בו היית שלושים שנה‪ .‬מבקש שתנחה ותשמור עלינו‬
‫מלמעלה ושלא תעזוב אותנו אפילו לרגע‪.‬‬
‫ממני‪ ,‬באהבה ובהערכה גדולה‪ ,‬וכבר מתגעגע‪,‬‬
‫מנחם מרגוליס‪,‬‬
‫משווק של "גולן" באזור הצפון‬
‫ָאבְ דּו הַ חַ ּיִ ים‪ָ ,‬אבְ דּו ‪ -‬וְ נִ ְחיֶה‪.‬‬
‫וְ נִ ְחיֶה‪ ,‬וְ נִ לְ עַ ג לְ ָך‪ ,‬מָ וֶת‪.‬‬
‫ּכָ כָ ה נִ ְחיֶה ‪ְׁ -‬שלּובֵ י זְ רו ֹעַ ָוע ֹז‬
‫עִ ם הו ֹד זָהֳ רו ֹ הָ ַאלְ מָ וֶת‪.‬‬
‫נִ נְ ׁש ֹם‪ּ .‬כֵ ן‪ּ ,‬בְ זַעַ ם נִ נְ ׁש ֹם ‪ -‬וְ נִ ְחיֶה‪,‬‬
‫ַאף ִאם ּפַ חַ ד יִ בְ ֹלם אֶ ת ּפִ ינּו‪.‬‬
‫ֹלהים‪,‬‬
‫הֲ יֵׁש עו ֹד לִ פְ ח ֹד? ִמּפְ נֵי מָ ה‪ ,‬אֱ ִ‬
‫ַאחֲ רֵ י ָאבְ דָ נִ ים ׁשֶ רָ ִאינּו?‬
‫נִ נְ ׁש ֹם‪ .‬וְ נִ זְ עַ ם‪ .‬וְ נִ ְחיֶה‪ .‬וְ נִ לְ עַ ג‬
‫ִאם יִ ּפְ לּו ּגַם ׁשָ מֶ יָך עָ לֵ ינּו‪.‬‬
‫ָאבְ דּו הַ חַ ּיִ ים‪ .‬אַ ְך ָאנּו נִ זְ עַ ק‬
‫אֶ ת ַזעֲקַ ת ַאלְ מו ֹתֵ נּו‪.‬‬
‫אברהם חלפי‬
‫‪10‬‬
‫מישיבת המזכירות הרחבה‬
‫‪13.1.2015‬‬
‫‪ #‬חילופים של חלק מחברי המזכירות‬
‫המצטרפים החדשים‪ :‬תמיר מייזלס‪ ,‬חוה ברייר‪ ,‬מאיר בן עמי‪ ,‬עומרי עברי‪ ,‬נווה רות‪ ,‬נעמי‬
‫מור‪ .‬מסיימים‪ :‬רנטה שן‪ ,‬רעיה בר‪ ,‬לילי טפליץ‪ ,‬יעקב כהן‪ ,‬אלון עברי‪.‬‬
‫נאמרו דברי פרידה למסיימים ואיחולים לממשיכים ולמצטרפים‪.‬‬
‫יואב ארזי וסמדר סגל השמיעו‪ ,‬בשם חברי המזכירות‪ ,‬דברי תודה מיוחדת למעיין כצנלסון‬
‫המסיימת את תפקידה כמזכירת הקיבוץ‪.‬‬
‫‪ #‬רענון הקוד האתי ‪ -‬מקור הסמכות ותפקידי המזכירות‬
‫עינת‪ :‬מתארת את תהליך בניית אמנת המזכירות הרחבה שהחלה לפני שנתיים‪ .‬לחברי‬
‫המזכירות נבנה קוד אתי הבא לתאר‪ ,‬להסביר ולכוון את חברי המזכירות במהלך כהונתם‬
‫כחברי מזכירות‪ .‬הקוד האתי מכיל ‪ 10‬סעיפים ובהם כללי התנהגותו של חבר המזכירות‪.‬‬
‫לאחר מכן מפרטת עינת את תפקידי המזכירות‪ ,‬הנחות הייסוד שבה‪ ,‬וייעודה המרכזי‪.‬‬
‫‪ #‬קליף להב ‪ -‬הארכת חופשה מיוחדת בשנה נוספת‬
‫חופשתו של קליף בת השנתיים הסתיימה‪ .‬הבקשה היא להאריך את חופשתו בשנה נוספת‪.‬‬
‫הוא יודע שיהיה חייב להחליט על עתידו בתום שנה זו‪.‬‬
‫סיכום‪ :‬המזכירות מאשרת בקשה זו‪ .‬תימסר הודעה בשיחה‪.‬‬
‫‪ #‬ערעור של יואל קלס על מיקום הקרווילה ליד משק הילדים‬
‫עינת‪ :‬מתארת את השתלשלות עניין הקרווילות והאפשרות לקבלם ממשרד השיכון‪ .‬שער‬
‫הגולן הגישה בקשה ל ‪ 10‬יחידות ואושרו ‪ .6‬מבנים אלו אושרו למספר ישובים נוספים‪.‬‬
‫התהליך עבר בוועדה הכלכלית והנושא נבדק לעומק‪ .‬ועדת תכנון הגישה הצעה שאושרה‬
‫בהנהלה הכלכלית כולל המיקום‪ .‬בשיחה עלו התנגדויות גם לפרויקט וגם למיקום‪ .‬בקלפי‬
‫עברה החלטה לאישור הפרויקט‪ 114 :‬בעד ‪ 64‬נגד‪ .‬לגבי המיקום אושרה הצעת ו‪ .‬תכנון ‪98‬‬
‫בעד ‪ 77‬נגד‪.‬‬
‫התקבלו שלושה ערעורים ובעקבותיהם הוחזרה הבקשה לוועדת תכנון‪ .‬הוועדה בחנה‬
‫שנית את הנושא‪ .‬עקב העלויות המוגברות לא ניתן או כדאי לשנות את המיקום‪ .‬לאחר‬
‫מכן יצא מכתב מהמועצה המורה לנו לבנות רק בתוך השטח הקיים של הקיבוץ‪ .‬ו‪ .‬תכנון‬
‫חזרה להצעה המקורית‪ .‬התהליך לקח הרבה זמן‪.‬‬
‫אורי שובל‪ :‬הפרויקט הארצי מאפשר בנייה זו במגמה להגדיל קהילות בנגב ובגליל‪ .‬הדרישה‬
‫היא לבנייה בשטח המחנה על מנת לצמצם עלויות‪ .‬ו‪ .‬תכנון דנה בזה מספר פעמים‪ .‬נערכה‬
‫בדיקת כדאיות שהראתה שתוך ‪ 5‬שנים ההכנסות מההשכרה מכסות את ההשקעה‪.‬‬
‫כל הדברים האלה נמסרו בשיחת הקיבוץ‪ .‬לאחר ההצבעה הוגשו הערעורים‪ .‬החלופות‬
‫‪11‬‬
‫האחרות נבדקו ונראה כי העלויות מייקרות את הפרויקט‪ .‬תהליך הבדיקה הארוך עיכב‬
‫את התהליך מול המועצה‪ .‬נדרשנו להתחייב לתאריך ביצוע‪ .‬מוסדות הקיבוץ החליטו לא‬
‫לוותר על הפרויקט ולהשלים את הדרישות להיתר בנייה‪.‬‬
‫יואל קלס‪ :‬מערער על תהליך ההחלטה‪ .‬התהליך לא היה נכון‪ .‬לא אפשרו לו לערער בטענה‬
‫שהציבור אמר את דברו בקלפי‪.‬‬
‫יואל מדגיש‪ ,‬כי בשיחת הקיבוץ לא הועלו כל הנתונים אותם הוא מסר (בשיחה הוא לא‬
‫השתתף)‪ ,‬החברים לא הבינו על מה מדובר וההצבעה נערכה על מיקום ‪ 3‬הבתים ביחד ולא‬
‫בנפרד‪ .‬יואל מתנגד לבנייה ליד משק ילדים מהנימוקים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬הרעשים שמייצר מפעל גולן‪.‬‬
‫‪ .2‬קרבת פינת החי‪.‬‬
‫‪ .3‬סככת הנוי ‪ -‬רעש המכונות השקם בבוקר‪.‬‬
‫תמיר מייזלס‪ :‬מציע להתייחס לפרויקט באופן עסקי וכלכלי‪ .‬לבנות את כל היחידות ביחד‬
‫ואת הבית ליד משק הילדים להשאיר בשלב זה סגור‪.‬‬
‫מדברי החברים‪:‬‬
‫ מה משמעות הערעור‪ ,‬וויתור על הפרויקט או מציאת פתרון על דעת המערער‪.‬‬‫ העלות הייתה גורם מרכזי בקביעת המיקום בתוך הקיבוץ‪ .‬הבנייה‪ ,‬על אף שנקראת‬‫קרווילות‪ ,‬היא בנייה קבועה לכל דבר ועניין‪ .‬בתחילה תמכתי בעניין ואני סבור היום שזה‬
‫"פיל לבן"‪.‬‬
‫ ישנן חלופות אחרות בתוך הקו הכחול שוועדת תכנון מסרבת לדון בהן‪.‬‬‫ יש חשש מפני אובדן שטחים ירוקים‪.‬‬‫עינת‪ :‬ההתייחסות של ההנהלה וועדת תכנון לערעורים הייתה רצינית מאוד‪ .‬נבדק ברצינות‬
‫כל נושא שטח ד' (ליד המכוורת)‪ ,‬אך המועצה הבהירה את האיסור על כך‪ ,‬והפרויקט עלול‬
‫להילקח מאיתנו‪.‬‬
‫ המיקום אינו ראוי‪.‬‬‫ מסכים עם הטעונים האקולוגיים‪ .‬משק החי עלול להיפגע‪ .‬והמגורים ייפגעו בהמשך‪.‬‬‫אני נגד הפרויקט ובוודאי שנגד המיקום‪ .‬אולי ניתן היה לקבל אישור לבנייה בחלקה א'‪.‬‬
‫מיקום הבית של רונה הרבה יותר חמור‪ ,‬התנגדות הדיירים שם היא רבה מאוד‪ .‬במיקום‬
‫צפוף מאוד ולא יאפשר תנועה חופשית‪ .‬מציע לבטל את הפרויקט‪.‬‬
‫ מותר להגיש התנגדויות‪ .‬לפי המתואר בתהליך נעשו כשלים‪ .‬מסכימה שיש איום על משק‬‫הילדים וכי טענות המערער הן אינטרסנטיות‪ .‬ניתן לחיות עם רעשים אורבניים‪ .‬הטענות‬
‫הן חסרות ממשות‪ .‬בפרספקטיבה אנחנו חיים בגן עדן‪ ,‬אנשים מחפשים פתרונות דיור‪.‬‬
‫הזמן יוכיח את הטוב שבפרויקט‪.‬‬
‫ תפקידנו לשפוט את העניין מתוך ראייה קיבוצית ולא רק מתוך אינטרס של בעלי עניין‬‫מתנגדים‪ .‬הקיבוץ רק ירוויח מהפרויקט חרף הבעיות‪.‬‬
‫ לא ברור מה קורה פה? הנושא כבר עלה בשיחה ועבר בהצבעה בקלפי‪ .‬צריך להיות איזה‬‫שהוא סוף לטענות‪ .‬אני לא רואה בעיות מיוחדות במיקום הקרווילות‪ .‬אצלי בשכונה הרבה‬
‫יותר צפוף‪.‬‬
‫‪ -‬הפחד מפני פנייה לערעור הוא לא ממשי‪ .‬מתקומם כנגד דברי חבר מזכירות אחר על‬
‫‪12‬‬
‫ניסיונות להטלת פחד ושלטון טרור‪.‬‬
‫עידן‪ :‬גן החיות בחיפה הוא באמצע העיר עם דירות צמודות‪ .‬סיכוי איוש הדירות הוא טוב‬
‫והבדיקה הכלכלית נעשתה כבר ע"י ההנהלה הכלכלית‪ .‬אם נידרש בעתיד לבנייה נוספת יש‬
‫לבחון אפשרות להעתיק את מיקום המשק‪ .‬לבדוק האם יש לו בעיה לערעור ע"פ התקנון‪.‬‬
‫אורי שובל‪ :‬לפי התקנון אין אפשרות לערער‪ ,‬אלא לבקש דיון מחודש‪ .‬צריך לדחות את‬
‫פניית המערער‪ .‬שיבקש להביא דיון מחודש על כל הפרויקט‪ .‬כולל המיקום‪ .‬הקיבוץ‬
‫החליט בחיוב‪ .‬אפילו אם נצא מהפרויקט אנחנו לא הגונים כלפי עצמנו וכן כלפי גורמי חוץ‬
‫הקשורים לפרויקט‪ .‬מחיר חלקה א' הינו כפול לעומת המחיר בתוך הקו הכחול‪ .‬הנתונים‬
‫ישנם ותומחרו ע"י עמית חכים ולא ע"י אסף‪ .‬אסף היה שותף מתחילת דרך הפרויקט‪.‬‬
‫מוזר שמי שקיבל החלטות כופר בהן אחר כך‪ .‬בעקבות התמחור נשארה ההנהלה הכלכלית‬
‫בעמדתה‪ .‬מותר לקבל החלטה לצאת מהפרויקט‪ ,‬שזאת טעות גדולה‪ ,‬מאחר והציבור כבר‬
‫החליט בקלפי‪.‬‬
‫ חובה לשמור על זכות חבר לערער (אם יש לו סיבה מוצדקת)‪.‬‬‫ האם מותר לנו לדחות את בקשתו לערעור?‬‫ מציעה‪ :‬לא רוצים למנוע ערעור ויש אפשרות לבקש דיון חוזר‪ .‬אם בקשתו תתקבל צריך‬‫להבהיר כי כל הפרויקט יבוטל‪.‬‬
‫ לאפשר הצבעה חוזרת‪ ,‬הכול או כלום‪.‬‬‫ מבקש לקבל ייעוץ משפטי אם יש למערער זכות לערעור‪.‬‬‫ תומך בבדיקה ומציע להתנצל אם נפלו טעויות בתהליך‪.‬‬‫סיכום‪ :‬המזכירות דוחה את הערעור‪ .‬לא ניתן למנוע מיואל להמשיך בתהליך אם יבחר‬
‫בכך‪.‬‬
‫רשם‪ :‬מאיר בן עמי‪.‬‬
‫הסבר קצר על הרכב של חברי המזכירות החדשה‬
‫לבקשת הציבור קיבלנו את ההסבר הבא‬
‫למה יעקב כהן שקיבל יותר קולות בהצבעה איננו חבר מזכירות ובמקומו נכנס נוה רות?‬
‫יעקב כהן סיים קצת יותר מארבע שנים במזכירות הרחבה‪ .‬על מנת להיבחר לקדנציה‬
‫נוספת הוא היה צריך לקבל ‪ 66%‬מקולות הבוחרים‪ .‬יעקב קיבל ‪ 61%‬מקולות הבוחרים‬
‫ולכן לא נבחר‪ .‬נוצר כאן מצב‪ ,‬שחבר שקיבל יותר קולות מחבר אחר לא נבחר‪ ,‬ואילו חבר‬
‫שקיבל פחות קולות כן נבחר‪.‬‬
‫לגבי הליך הבחירה‪ :‬נהוג בשער הגולן‪ ,‬כשבוחרים חברי מזכירות‪ ,‬להצביע רק "בעד"‬
‫מתוך רשימה של חברים‪ .‬זה יוצר מצב שחלק מנבחרי הציבור לא מקבלים ‪ 50%‬מקולות‬
‫הבוחרים‪ .‬שיהיה בהצלחה לנבחרים החדשים ולאלו הממשיכים במזכירות הרחבה‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫עינת‬
‫‪13‬‬
‫להורים‪ ,‬שלום וברכה!‬
‫עברו כבר יותר מ‪ 4-‬חודשים מתחילת השנה ומערכת הגיל הרך מתייצבת‪ .‬עברנו תקופות‬
‫לא קלות עם הרבה אירועים קשים וחריגים‪:‬‬
‫‪1 .1‬מעברים של הילדים לבתי ילדים‪ ,‬שבו קיבלו צוותים חדשים ובתים חדשים‪.‬‬
‫‪2 .2‬החלפת גגות אסבסט‪ ,‬שבזמן זה נדרשו לצאת מהבית‪ ,‬שרק נכנסו אליו ולהתארגנות‬
‫מיוחדת‪.‬‬
‫‪3 .3‬קיום שינויים מהותיים ומשפיעים של מטפלות מובילות‪.‬‬
‫ועם כל זאת אנחנו מקפידים על שגרה וסדר יום קבוע‪,‬‬
‫כעת יש לנו צוות קבוע בכל בתי הילדים‪:‬‬
‫בגן ‪ -‬שולמית‪ ,‬ריקי ונטלי ויצמן‪.‬‬
‫גנון ‪ -‬מירב קדוש‪ ,‬רויטל‪ ,‬נעמה ואלה‪.‬‬
‫פעוטון ‪ -‬הילה כהן‪ ,‬נטלי בכור‪ ,‬ומירב עטיה‪.‬‬
‫בית תינוקות ‪ -‬איילה ורונית‪.‬‬
‫המשלימות ‪ -‬ניצן‪ ,‬יוליה‪ ,‬סיון וצליל‪.‬‬
‫כרמל מלמדת מוסיקה בפעוטון ובגנון‪ ,‬שרה'לה מלמדת מוסיקה בגן‪ ,‬צאלה עושה שיעורי‬
‫תנועה לכל הילדים‪ ,‬כולם מבקרים אצל יואל במשק הילדים וילדי הגן מבקרים בספריה‪.‬‬
‫מכל החוגים והפעילויות הילדים מאוד נהנים‪.‬‬
‫בנות הצוות הקבועות משתלמות ומתמקצעות‪.‬‬
‫צוות הורים החלו לפעול ומקווה להיפגש כל חודש וחצי‪.‬‬
‫בכל בתי הילדים חגגו את חנוכה בהדלקת נרות‪ ,‬מאכלים‪ ,‬שירים ופעילויות‪.‬‬
‫צוות המובילות עובד לפי תוכנית שנתית שמותאמת לגיל הילדים‪ ,‬שבה משולבים חגים‪,‬‬
‫עונות השנה‪ ,‬אירועים בקהילה והנעשה בענפי המשק שלנו‪.‬‬
‫מאיה עתיר באה אלינו להדרכה פעם בחודש ונפגשת עם מובילות הצוותים ואיתי‪.‬‬
‫כמו כן אני נפגשת עם הצוותים‪.‬‬
‫בעמק הירדן נכנסה תוכנית חדשה "מעגן"‪ ,‬מטעם הרווחה‪ ,‬שבה מבקרת אצלנו שמרית‪,‬‬
‫מרפאה בעיסוק‪ ,‬פעם בשבועיים ומדריכה ועוזרת לצוותים (התוכנית מיועדת לפעוטון‪,‬‬
‫תינוקות וגנון)‪.‬‬
‫כעת מובילות הבתים מכינות את מעקבי ההתפתחות‪ ,‬כדי שנוכל להתחיל בשיחות אישיות‬
‫של אמצע השנה‪.‬‬
‫נושאים נוספים שאנו מתכוונים ללמוד אותם בצוותים‪ :‬ניהול ארוחות בצורה חינוכית‬
‫וטיולים‪.‬‬
‫אני מרגישה שיש לנו צוות מקצועי‪ ,‬מבין‪ ,‬פתוח ומכיל ושיחד נוכל לקיים מערכת טובה‪.‬‬
‫נקווה לימים שקטים ובריאים‬
‫מיכל רפאלי‬
‫‪14‬‬
‫מחשבות על חינוך‬
‫מירב א‪ .‬גולדנברג‪ ,‬רכזת החינוך הבלתי פורמלי‬
‫לאחרונה ראיתי סרט‪ ,‬שהרשים אותי מאוד‪ ,‬בשם "משחק החיקוי"‪ .‬כאן אני מצרפת‬
‫המלצה כללית לכל מי שחובב קולנוע איכותי ללכת לראות את הסרט‪ .‬הסרט מגולל את‬
‫סיפורו של אלן טיורינג‪ ,‬האיש שנחשב לאבי המחשב ורעיונות הבינה המלאכותית‪ .‬בימי‬
‫מלחמת העולם השנייה הנהיג טיורינג קבוצה של בעלי המוחות הטובים בבריטניה במרוץ‬
‫נגד הזמן במטרה אחת ‪ -‬לנסות לפצח את ה"אניגמה"‪ ,‬מכונת ההצפנה בה השתמשה‬
‫גרמניה הנאצית על מנת להעביר מסרים‪ .‬דרך תחנות בחייו‪ :‬ילדותו הבעייתית בפנימייה‪,‬‬
‫העבודה על פיצוח ה"אניגמה" וסוף חייו הטראגי ‪ -‬נחשף האיש שאחראי להצלת חייהם‬
‫של מיליוני בני אדם‪.‬‬
‫אלן טיורינג היה גאון שנרדף ולבסוף שם קץ לחייו בגלל היותו שונה‪.‬‬
‫מעבר לסיפור ההיסטורי‪ ,‬מביא הסרט את מצוקתו של הילד ואחר‪-‬כך האדם הבוגר‪,‬‬
‫שמתנהג וחושב אחרת מסביבתו‪ ,‬ואת אי‪-‬יכולתה של החברה לקבל ולהכיל את האדם‬
‫השונה‪ ,‬גם אם האדם הזה תרם לחברה הרבה יותר מרבים אחרים‪ ,‬שנהגו לפי הנורמה‪.‬‬
‫המילה "נורמה" היא מילה עתיקה‪ ,‬עוד מזמן האימפריה הרומית‪ ,‬ומשמעותה בעברית‬
‫היא "סרגל"‪ .‬כאשר אנחנו מתייחסים למישהו כאל אדם "נורמאלי"‪ ,‬למעשה כוונתנו‬
‫היא שאותו אדם מתיישר עם הסרגל החברתי בתקופתו‪ .‬אחד האבסורדים הוא‪ ,‬שהחברה‬
‫עושה ככל יכולתה לגרום למרבית האנשים להיות "נורמאלים"‪ ,‬כלומר להתיישר לפי‬
‫הסרגלים שלה‪ ,‬בעוד שמי שהביא לפריצות הדרך לאורך ההיסטוריה היו פעמים רבות‬
‫אנשים‪ ,‬שנחשבו "לא נורמאלים" לתקופתם‪ ,‬הוקעו לעיתים כ"מטורפים" ואף הוצאו‬
‫להורג בשל שונותם‪.‬‬
‫מערכת החינוך‪ ,‬בוודאי מערכת החינוך הפורמאלית‪ ,‬היא אחד ממכשירי החיברות רבי‬
‫העוצמה‪ ,‬בהם משתמשת החברה כדי ל"נרמל" את אזרחי העתיד שלה‪ .‬השאלה היא‪ ,‬היכן‬
‫מקומו של השונה במערכת כזאת וכיצד מטפחים ומאפשרים חוויות של הצלחה והגשמה‬
‫עצמית‪ ,‬גם למי שחושב ו‪/‬או מתנהג אחרת מהכלל?‬
‫דווקא במקום שבו המערכת הפורמאלית‪ ,‬מעצם הגדרתה‪ ,‬מתקשה לתת מענה‪ ,‬נכנסת‬
‫מערכת החינוך החברתי‪ .‬נראה לי‪ ,‬שטיפוח הכישורים הייחודיים של כל אחד ומתן במה‬
‫לתרומתו הייחודית של כל אחד לכלל‪ ,‬כמו גם פיתוח היכולת של הכלל לקבל באהבה‬
‫ובסובלנות את השונות‪ ,‬אלו הם התפקידים המרכזיים של המערכת עליה אני מופקדת‪.‬‬
‫אסיים בציטוט חופשי של אחד ממשפטי המוטו המובילים את הסרט‪" :‬דווקא אותם‬
‫אנשים שלא שמים אליהם לב‪ ,‬הם אותם אנשים שעשויים לחולל את המעשים הגדולים‬
‫ביותר"‪...‬‬
‫‪15‬‬
‫טו בשבט תשע"ה ‪2015‬‬
‫דני מור‬
‫סוף סוף הגיע החג של השנה!!‬
‫חג זה בניגוד לחגים אחרים‪ ,‬שבהם "ניסו להשמיד אותנו‪ ,‬ניצלנו מידם ועכשיו אוכלים"‪,‬‬
‫לא היו דרמות כאלה בט"ו בשבט‪ ,‬לא הוכינו ולא נרצחנו‪ ,‬זה היה סתם יום שבו נלקחו‬
‫מיסים והפך להיות ראש השנה לאילנות‪.‬‬
‫ייחודו של חג ט"ו בשבט שהוא חג ציוני! כן‪ ,‬זה חג שהסתדרות המורים הציונית בראשית‬
‫המאה ה‪ 20-‬עשתה אותו לחג נטיעות‪ ,‬ומאז הוא נחוג כפי שחגג אותו הרב יעבץ בזכרון‬
‫יעקב‪ ,‬בסוף המאה ה‪ .19-‬בספרון בשם "יה בשבט"‪ ,‬שכתב ארי אֵ לון ויצא ב"בינה"‬
‫שבסמינר אפעל‪ ,‬כתוב‪ :‬בטו בשבט תר"נ‪ ,1890 ,‬קיים הרב זאב יעבץ‪ ,‬מנהל בית הספר‬
‫בזכרון יעקב‪ ,‬עם תלמידי בית ספרו את מה שמקובל כיום כטקס הנטיעות הראשון‪ .‬בדברים‬
‫שכתב ב"הארץ" שנה לאחר מכן הבהיר יעבץ את המניע שאחרי יוזמתו‪" :‬למען חבב את‬
‫הנטעים‪ ...‬יש לבית הספר לעשות ליום טוב את היום אשר נועד מימי קדם בישראל לראש‬
‫השנה לאילנות‪ .‬לערוך בו במערכת ברוב חן והדר את העצים‪ ,‬הנטעים‪ ,‬השושנים והפרחים‪,‬‬
‫ככל אשר יעשו בארצות אירופא בראשון לחודש מאי‪( ".‬הארץ‪ ,‬ירושלים‪ ,‬תרנ"א)‪.‬‬
‫בחג זה הקרן הקיימת מחלקת לכל בתי הספר בארץ שתילים של עצים כדי ליער את ארץ‬
‫ישראל‪.‬‬
‫גם השנה ניטע עצים‪ ,‬כמיטב המסורת הקיבוצית‪ ,‬ביום שבת (כדי לא לבזבז יום עבודה)‪,‬‬
‫ביער דני‪ .‬העצים שניטע הם עצי חורש ארצישראלים‪.‬‬
‫השנה היא שנת שמיטה ‪ -‬השנה השביעית במחזור של שבע שנים‪ .‬בשנה זו מצווה עם‬
‫ישראל לקיים את מצוות השמיטה ‪ -‬לשבות מחלק גדול מהמלאכות בשדות חקלאיים‬
‫בארץ ישראל ולהפקיר את הפירות לכל המעוניין לקוטפם (ויקיפדיה)‪ .‬ולכן‪ ,‬לפי המסורת‬
‫הפגנית ‪ /‬יהודית ‪ /‬דתית‪ ,‬שנכפתה עלינו אסור לטעת עצים‪ ...‬הקרן הקיימת חילקה לנו‬
‫את השתילים לפני שפרצה השמיטה‪ ,‬והם חיכו וגדלו בסבלנות במשתלה של אליק עד ט"ו‬
‫בשבט‪.‬‬
‫בנוסף לזה‪ ,‬השנה החלו הגשמים מוקדם יחסית‪ ,‬שטח הנטיעה מלא בעשבים גבוהים‪,‬‬
‫שמסתירים קוצים‪ ,‬אבנים‪ ,‬לכלוכים וחיות רעות‪ .‬לכן צריך לבוא מוכנים‪ :‬כובע‪ ,‬מים‪,‬‬
‫נעליים‪ .‬מעדר או את או קלשון חפירה ‪ -‬כדי לחפור את הבורות לשתילים‪ .‬דלי כדי למלא‬
‫את הבור במים לפני השתילה‪ .‬מקל מטאטא‪ ,‬או מקל במבוק כדי לסמן את השתיל שלא‬
‫ייעלם בעשב‪ .‬שלט ‪ -‬מעוצב היטב שמחה בלב וברכות לבביות לכל שתיל ‪" -‬צמח וגדל"!!!‬
‫איך נוטעים עץ ביער דני? ביער דני‪ ,‬נוטעים עצים באהבה!!‬
‫‪ .1‬בוחרים שתיל מתאים‪ .‬אפשר לשאול לשמו של השתיל‪ ,‬אבל גם אם לא יודעים את שמו‪,‬‬
‫חשוב שיהיה מתאים‪...‬‬
‫‪ .2‬בוחרים מקום מסומן בצינור פלסטי אדום‪ ,‬שיש לידו בור קטן וטפטפת‪.‬‬
‫‪ .3‬מעמיקים את הבור עד ‪ 50‬ס"מ‪ ,‬מרחיבים אותו לקוטר של ‪ 80‬ס"מ‪.‬‬
‫‪ .4‬ממלאים את הבור במים (מספיק עד החצי)‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ .5‬מרימים את השתיל למעלה לשמיים ומברכים אותו לחיים ארוכים‪ ,‬ומכניסים אותו‬
‫לבור‪.‬‬
‫‪ .6‬מכסים את השתיל שבבור באדמה רכה ומהדקים ביד‪ .‬תוקעים את המקל ליד השתיל‬
‫כדי שהשתיל לא ילך לאיבוד בעשב‪ ,‬ואת השלט‪ ,‬שיידעו של מי הוא‪.‬‬
‫‪ .7‬לסיום מברכים את השתיל בברכת "צמח וגדל"‪.‬‬
‫אם נשאר זמן ומרץ‪ ,‬רוקדים סביב השתיל או שרים את השיר הנפלא של שמוליק קראוס‬
‫(שהתחנך בשער הגולן) ‪ -‬מילים של יעקב רוטבליט‪ ,‬לחן וביצוע של שמליק קראוס‪.‬‬
‫צר היה כל כך‪ //‬הייתי אז מוכרח‪ //‬לפרוש כנפיים ולעוף‬
‫‬
‫אל מקום שבו‪ //‬אולי כמו הר נבו‪ //‬רואים רחוק רואים שקוף‪.‬‬
‫‬
‫בן אדם כעץ שתול על מים‪ //‬שורש מבקש‬
‫‬
‫בן אדם כסנה מול השמיים‪ //‬בו בוערת אש‪.‬‬
‫‬
‫אז דרכי אבדה‪ //‬חיי היו חידה‬
‫‬
‫צמא כמו הלך במדבר‪ //‬אל מילת אמת‬
‫‬
‫שכוח בה לתת‪ //‬לשאת פנים אל המחר‪//.‬‬
‫‬
‫בן אדם‪...‬‬
‫‬
‫בערה בי אש‪ //‬יצאתי לבקש‬
‫‬
‫ימים סערתי כסופה‪ //‬שבתי אל ביתי‬
‫‬
‫למצוא שאת איתי‪ //‬עד בוא הדרך אל סופה‪//.‬‬
‫‬
‫בן אדם…‬
‫‬
‫כאשר רוקדים‪ ,‬צריך להיזהר לא לדרוך על השתיל‪ ,‬הוא לא אוהב את זה‪ .‬כאשר שרים‪,‬‬
‫מותר לזייף ואפילו רצוי‪ .‬את המילים צריך לומר בכוונה מלאה‪.‬‬
‫על הילדים מוטלת החובה להביא את ההורים‪ ,‬האחים הגדולים‪ ,‬הדודים והסבים‪ ,‬ולדאוג‬
‫שהם ימלאו אחר כל מה שכתוב כאן‪.‬‬
‫כי ט"ו בשבט יש רק פעם בשנה ואת ארץ ישראל כיף ליָעֵ ר‪.‬‬
‫מזל טוב!‬
‫לאורה אפשטיין‬
‫ולכל המשפחה‬
‫להולדת הנכד‬
‫בן לאילנה ושי‬
‫‪17‬‬
‫פינת הגן בשער הגולן ‪ -‬ברכיכיטון הסלעים‬
‫אליק אלון‬
‫הברכיכיטון שייך למשפחת החלמיתיים‪ .‬מוצאו מצפון אוסטרליה‪ ,‬קווינסלנד‪.‬‬
‫שני העצים הראשונים נשתלו בשער הגולן בשנת ‪ ,1991‬בדשא מאחורי הבית של עמי בן‬
‫עמי ‪ -‬יואל קלס‪ .‬מאז נשתלו בקיבוץ עוד כמה עצים מסוג זה‪ .‬לכל מי שלא מכיר ולא ראה‬
‫את העץ שמאחורי עמי‪ ,‬מומלץ ביותר לבקר אותו‪ ,‬ליהנות ולהתרשם ממראהו של העץ ו…‬
‫להכיר פינה בקיבוץ‪ .‬פריחתו של העץ היא בצבע קרם‪-‬צהבהב‪ ,‬מרשימה במיוחד‪.‬‬
‫המיוחד והמרשים בעץ הוא גזעו המתנפח ומתבקבק (בקבוקי)‪.‬‬
‫הילידים באוסטרליה‪ ,‬האבוריג'ינים שמוצאם מקווינסלנד‪ ,‬היו חוצבים חורים בגזעו‬
‫המתנפח של הברכיכיטון‪ ,‬שיכול להגיע עד לקוטר של ‪ 1.5‬מטר‪ ,‬לאחסון דברים‪ .‬מסיבי‬
‫הגזע הם ייצרו חבלים ורשתות דייג‪.‬‬
‫קיימים אצלנו עוד כמה סוגי עצים מאותה משפחה‪:‬‬
‫ברכיכיטון דו גוני‪ ,‬עם פריחה סגולה‪ ,‬נמצא מול חדר הזיכרון‪.‬‬
‫ברכיכיטון אדרי‪ ,‬עם פריחה אדומה‪ ,‬מפוזר בכמה מקומות בקיבוץ‪ ,‬למשל ליד הדס מעודד‪.‬‬
‫ברכיכיטון אוסטרלי‪ ,‬עם פריחה לבנה (לא פורח עדיין)‪ ,‬ליד טל קידר‪.‬‬
‫ברכיכיטון צפצפתי‪ ,‬אחד מראשוני העצים בקיבוץ‪ ,‬לפני המחסן בננות‪.‬‬
‫עד כאן להפעם‪,‬‬
‫ט"ו בשבט שמח ופורח לכל בית שער הגולן‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫עדכון בנושא תשלומי הארנונה‬
‫הארנונה היא מס שאזרחי המדינה משלמים למועצה מקומית‪ ,‬מועצה אזורית או עירייה‬
‫(רשות מקומית) לפי גודל הבית בו מתגוררים (גודל הבית ברוטו‪ ,‬כולל מרפסות מקורות‪,‬‬
‫לא כולל שטח פתוח)‪ .‬מי שגובה את המס הוא הרשות המקומית‪.‬‬
‫כיום המועצה גובה מאתנו כקיבוץ סכום אחד‪ ,‬שאינו מפורט לבתים ספציפיים‪ .‬במועצה‬
‫אין רישום מסודר של בתי החברים בשער הגולן‪ ,‬על פי גודלם‪.‬‬
‫על מנת לתת לכל החברים באופן שקוף את מלוא המידע על תשלומים‪ ,‬שכל משפחה‬
‫תשלם לאחר השינוי ומפני שאין למועצה מידע מדויק בנושא והיא אינה יכולה להעביר‬
‫לנו אינפורמציה זו‪ ,‬החלטנו לחשב את העלויות הללו לפי רישומי גודל דירות החברים‬
‫הקיימים בקיבוץ‪.‬‬
‫התשלום עליו אתם מחויבים בתלושים היבשים הוא תשלום על פי גודל דירתכם (ברוטו)‬
‫לפי הרישומים של ועדת תכנון וועדת דירות בקיבוץ‪ .‬חשוב להבהיר שברישומים של‬
‫הקיבוץ לא מופיעות המרפסות המקורות‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬המועצה נותנת הנחות בתשלומי הארנונה לתושביה הגמלאים‪ ,‬הנכים‪ ,‬משפחות‬
‫חד‪-‬הוריות ועוד‪.‬‬
‫כיום המועצה נותנת את ההנחות לפי רישום היסטורי שקיים במועצה ולא לפי גודל הדירה‬
‫האמיתי‪ ,‬שכאמור אינו ידוע לה‪.‬‬
‫השנה (‪ )2015‬אמורה המועצה לערוך מדידות לבתי החברים בשער הגולן‪ ,‬בליווי נציגי‬
‫הקיבוץ‪ .‬לאחר שתיערך המדידה‪ ,‬נוכל לתת לכל משפחה חיוב צפוי של ארנונה מדויק‬
‫יותר‪ ,‬שיכלול את גודל הדירה ברוטו ואת המרפסות המקורות‪ .‬גם ההנחות שיקבלו‬
‫החברים יהיו בהתאם לגודל הבית לפי המדידה החדשה‪.‬‬
‫ניתן לפנות בשאלות‪ ,‬הבהרות ולמידע נוסף לעינת או לרבקה אמיר‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫עינת אפשטיין‬
‫מזל טוב‬
‫לזהר רוגל ושחר עברי‬
‫להולדת הבן‬
‫נכד לנורית וגבריאל רוגל‬
‫ולנמרה עברי‬
‫ברכות לכל המשפחה‬
‫‪19‬‬
‫פילים לבנים בחצר‬
‫יעקב כהן‬
‫שער הגולן הוא אחד הקיבוצים היפים בארץ ובטח בעמק הירדן‪ .‬אני לא אובייקטיבי ואין‬
‫סיבה שאהיה‪ ,‬אבל אומרים לי את זה אנשים רבים שבאים מבחוץ למראה שפע הירק‪,‬‬
‫העצים ופינות החמד שקמו הודות לאנשי הנוי המסורים לדורותיהם‪ ,‬חצרנים וסתם‬
‫אנשים שאיכפת להם‪.‬‬
‫אלא שבאיזה שהוא שלב התחלף כאן הדיסקט‪ ,‬ומישוב כפרי פורח החליט מי שהחליט‬
‫וחשב מי שחשב ‪ -‬להפוך אותנו ללא יותר מאזור נדל"ני להפקת רווחים‪ .‬באופן אבסורדי‪,‬‬
‫אותם אנשים שתרמו לא מעט ליופיו של המקום והחזקתו והיו אמורים להגן על השטחים‬
‫הירוקים והפינות היפות מסתובבים היום ברחבי הקיבוץ ומחפשים עוד איזה פינה ניתן‬
‫לחרב על מנת להקים עוד בית‪.‬‬
‫ועדת תכנון‪ ,‬שאני בעוונותי משתייך אליה ומתוך כך שותף להחלטותיה‪ ,‬שהייתה אמורה‬
‫להיות הראשונה לקום על רגליה האחוריות ולצעוק עד כאן! נרדמה בשמירה‪ .‬בתחילת‬
‫הדיונים על מיקום הקרווילות נשאלה השאלה למה לא לבנות בחלקה א'‪ ,‬אבל אז הפחידו‬
‫אותנו שזה יעלה הרבה יותר‪ .‬הבעיה היא‪ ,‬שאז המחיר של החלופות עוד לא נבדק בכלל‪,‬‬
‫והיום כשמחיר הבניה בשלושה מקומות שונים עם חיבורי התשתיות ידוע לנו‪ ,‬מסתבר‬
‫שהוא קרוב מאוד למחיר הבניה בחלקה א'‪.‬‬
‫כמי שזוכר את המאבק על חלקת המוצב היפהפיה על העצים הייחודים שניטעו בה‪,‬‬
‫קיוויתי ‪ - -‬ואני חושב שאיתי עוד הרבה מקווים ‪ -‬שזו הפעם האחרונה שאנחנו הורסים‬
‫שטחים ירוקים לטובת בתים‪ .‬יש לנו בקו הכחול בחלקה א' ובחלקה ד' מקום לעוד הרבה‬
‫מאוד דירות להרבה מאוד שנים‪ ,‬ואין שום סיבה שנהרוס עוד‪.‬‬
‫אני לא נגד פינו‪-‬בינוי‪ ,‬אבל את הבית של רונה התכוונו להוריד ולא לבנות במקומו וכך‬
‫להגדיל את השטח הירוק‪ ,‬כמו שעשינו עם בית ‪ 80‬שעמד מול הבית של דורקה ובמקומו‬
‫קם גן הגננים היפה‪ ,‬ולפתוח ציר רחב שמוביל לשכונה של עומרי ועוזי‪ .‬רוצים לעשות פינוי‬
‫בינוי? בבקשה‪ ,‬בואו נוריד את הצריף של צ'ורה שמתפרק ממילא‪ ,‬או נוריד את "הילטון"‬
‫החרב שלעולם לא יהיה הכסף לשפץ אותו למרות כל התוכניות היפות‪.‬‬
‫ומה בקשר ל"בית החיות"‪ ,‬זה הבית שאמור להיות מוקף משלושת צדדיו ע"י פינת‬
‫החי‪,‬מחסן גינות נוי‪" ,‬גולן" ומגרש חניה צמוד‪ ,‬ובהזדמנות לחסל עוד פינה יפה בשער‬
‫הגולן‪ .‬הרי זה באמת הזוי לגמרי‪ ,‬ואני חייב להסכים עם יואל קלס בנושא זה‪.‬‬
‫היום אומרים לנו‪ ,‬שזה מאוחר מדי לשנות את המיקומים שנקבעו‪ ,‬ואם נוותר על בית אחד‬
‫נאלץ לוותר על כולם‪ .‬ואני אומר‪ ,‬שאם זהו המצב‪ ,‬בואו נוותר על כל הפילים הלבנים הללו‪.‬‬
‫לכל הבנים שירצו לבוא לשער הגולן יהיה מקום בחלקות הנ"ל שיועדו לכך‪ ,‬ואם מישהו‬
‫יאלץ להמתין שנה שנתיים ולשלם שכר דירה במקום אחר ולא בשער הגולן אז לא קרה‬
‫‪20‬‬
‫שום אסון‪ .‬כשאני כותב את זה‪ ,‬אני עוד לא יודע אם המזכירות תקבל את הערעור ותביא‬
‫את הנושא להצבעה חוזרת‪ .‬והיה אם כן‪ ,‬אני מקווה‪ ,‬שכל מי שחושב כמוני שהקיבוץ‬
‫הוא לא מרפאת פה ולסת שדוחפים בה שן בכל חלל פנוי ושבמקרה שלנו דווקא החללים‬
‫הירוקים הם שמייפים את המקום ונותנים לו את האיכות שלו ולא השיניים או הבתים‬
‫הלא מדהימים‪ ,‬בלשון המעטה‪ ,‬יצביע נגד הפרוייקט הזה או בעד העברה שלו למקום אחר‪.‬‬
‫חומר למחשבה‬
‫ כיצד זה קרה?‬‫ הייתה בינינו מחלוקת‪.‬‬‫ באיזה עניין?‬‫ אידיאולוגיות‪ ,‬חירות‪ ,‬הגינות‪ ,‬זכויות אדם‪ ,‬ערכים‪ ,‬החיים עצמם‪.‬‬‫ האם לא היה עדיף להגיע לפשרה כל שהיא?‬‫ בשום אופן לא!‬‫ מדוע?‬‫ אדם חיי להיות נאמן לאמונותיו‪ .‬ומלבד זאת‪ ,‬פשרות מותירות את כולם‬‫בלתי מרוצים‪.‬‬
‫ אז החלטתם להכריע בדרך של מלחמה?‬‫ כן‪.‬‬‫ ולא תהיה עוד מחלוקת?‬‫ בדיוק‪.‬‬‫ חירות‪ ,‬הגינות‪ ,‬זכויות האדם‪ ,‬נאמנות לערכים ‪ -‬כל אלה יושגו?‬‫ בדיוק‪.‬‬‫ אבל מה יהיה על החיים עצמם?‬‫ מוכרחים לוותר על משהו‪.‬‬‫נורמן פ' דיקנסון‪" ,‬אויבנו הגרוע מכל"‪ ,‬עמ' ‪37‬‬
‫‪21‬‬
‫כל הנכלים הולכים אל העם‬
‫שלמה בכר‪ ,‬מרצה בביתנו‬
‫כל הנחלים הולכים אל הים* והים על גדותיו לא עולה‪ //.‬וכל הנכלים הולכים אל העם‬
‫והעם איננו מלא‪ //.‬כי מפלס הנכלים עולה מדרגה‪ //‬ומעלת הנכלים עולה מדרגה לדרגה‪//.‬‬
‫זורמים מים עכורים בערוצים נפתלים‪ //‬למנוע שקיפות של מים צלולים‪ //.‬כי טובים‬
‫הצללים לערוצי הנכלים‪ //‬לדוג בם דגים במים עכורים‪//.‬‬
‫ולעיתים כשמגיעים מי הנכלים עד נפש‪ //‬והעם סוער ומתנער מהרפש‪ //‬וגלים של צונאמי‬
‫שועטים אל החוף‪ //‬את הסחי והג'יפה אל המים לסחוף‪ //.‬אז תוך שטיפת מוח תקשורתית‬
‫מדהימה‪ //‬השולטים בנכלים יטו הזרימה‪ //‬אבל סכנה ביטחונית‪ ,‬אמיתית או מדומה‪//‬‬
‫כדי שלא תשקוט הארץ עוד ארבעים שנה‪ //.‬כי בתחבולות תעשה לך מלחמה‪//.‬‬
‫ואם קורה שנכלים נפלים בעצמם‪ //‬לבור שכרו להולכים לתומם‪ //.‬והם נשפטים‪ ,‬למרבה‬
‫הפלא‪ //,‬ואת "חובם לחברה" ממלאים בבור כלא‪ //.‬עדיין הנכלים זורמים בצנרת‪//.‬‬
‫ובבור‪ ,‬שמתמלא במורשעי צמרת‪ //,‬מרכיבים היושבים ממשלה מפוארת‪ //,‬שתהיה‬
‫למדינת ישראל לתפארת‪ //.‬עם נשיא‪ ,‬שר אוצר‪ ,‬ושרי מיסים‪ //‬ואיתם גם כמה בכירים‬
‫אנסים‪ //,‬שעורכים ישיבות בבתי אסורים‪//.‬‬
‫אכן‪ ,‬הנה שבנו שוב להיות אור לגויים‪ //‬מגשימים‪ ,‬כידוע‪ ,‬את חזון הנביאים‪ //.‬מגדלור‬
‫מזהיר לעמים השפויים‪ //‬שלא יתנפצו גם הם אל סלעי הנכלים‪ //.‬לבל ילכו בדרכה של‬
‫מדינת היהודים‪//.‬‬
‫*על פי קוהלת א' ‪ :7‬כל הנחלים הלכים אל‪-‬הים והים איננו מלא‪.‬‬
‫ט"ו בשבט מגיע‪ ,‬חג לאילנות וגם לנו‬
‫השנה בתכנית החג‪:‬‬
‫ביום שלישי‪ - 3.2.15 ,‬החל מהשעה ‪15.00‬‬
‫תתקיים פעילות בגינה הקהילתית‪:‬‬
‫יצירה מחומרי טבע‪ ,‬הכנת שלטים לנטיעה ועוד‬
‫ביום שבת‪ - 7.2.15 ,‬נצא לנטיעות בגבעת דני‬
‫(במידה וירד גשם הנטיעות ידחו לשבוע אחרי)‬
‫פרטים נוספים על כל אירוע בהמשך‬
‫חג שמח‪ ,‬צוות החג‬
‫‪22‬‬
‫נתבקשנו להודיע‬
‫חברים יקרים שלומות‪,‬‬
‫החווה החקלאית בפתח תקוה מציינת רצף של שמונים שנות חינוך חקלאי מאז ימי בית‬
‫הספר המחוזי ע"ש רוזה כהן שפעל במקום‪.‬‬
‫לקראת אירוע לציון ‪ 80‬שנה לבית הספר‪ ,‬שייערך ביום ‪ ,18.3.2015‬עיריית פתח תקוה פונה‬
‫לבוגרי בית הספר המחוזי ע"ש רוזה כהן בגבעת השלושה הישנה (כיום החווה החקלאית‬
‫בפתח תקוה) ולקרוביהם‪ ,‬ליצור קשר עם מזכירות בית הספר לצורך קבלת פרטים נוספים‬
‫והזמנות לאירוע‪ ,‬בטלפון ‪ 03-9227535‬בין השעות‪.08:00-16:00‬‬
‫ניתן להשאיר פרטים בטופס שבאתר בכתובת ‪. http://myurl.co.il/farmPT‬‬
‫פרויקט חברתי‬
‫לחברים שלום‪,‬‬
‫הפרויקט החברתי יוצא לדרך ואנחנו מזמינים את כולם לקחת חלק בעבודה ולהיות‬
‫שותפים מלאים בעשיה‪ .‬הפרויקט יתבצע בשני חלקים‬
‫ חלק ראשון ב‪ 17.3.15-‬בשעה ‪ 10‬בבוקר (יום שבתון) יום הבחירות ביום זה נתחלק לשלוש‬‫קבוצות בהם נבנה את הגן המוסיקלי‪ ,‬הפינת ישיבה בבוסתן ואת הפסל הסביבתי‪.‬‬
‫ חלק שני ב‪ 27.3.15-‬יום שישי בשעה ‪ 10‬בבוקר ניפגש על מנת לצבוע ולסיים העבודה‬‫שנשארה‪.‬‬
‫תמונות באתר‪.‬‬
‫כרמית צמח‬
‫למה?‬
‫מילכה פיצ'וטו‬
‫‪ )1‬למה בלי לכתוב מילה קטנה מראש העלו את מחירי האוכל?‬
‫‪ )2‬למה בלי מילת הסבר קטנה שינו את מראה דף התקציבים?‬
‫‪ )3‬למה בלי הסבר קיבלו מרכזי הענפים הודעה על העלאה במחיר האוכל לשכירים?‬
‫למה כל זה קורה? האם כדי להביא התמרמרות בקרב החברים? או לגרום לבעל תפקיד‬
‫לעמוד מול כעס של הציבור?‬
‫גם שקילת הכביסה נעצרה על ידי עובדי המחסן‪ ,‬כי הציבור לא הסכים לעבור לשקילה‬
‫שלא הוחלט עליה בשיחה ובהצבעה‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫פעילות חברתית‬
‫לא בשער הגולן‪ ,‬אבל משלנו‬
‫בשבועיים האחרונים התקיימו שלוש‬
‫פגישות פתוחות לציבור על מסמך השינוי‬
‫החדש‪.‬‬
‫חוגי שישי בשבילי שינו מתכונת‪ .‬ובמקום‬
‫חוג בנושא שנמשך לאורך זמן‪ ,‬מתקיימות‬
‫סדנאות חד פעמיות ופעילות חברתית‬
‫נוספת‪.‬‬
‫ביום ה' ‪ 22.1‬הזמין מועדון גיל הזהב‬
‫חברים ואורחים מבחוץ להרצאה של פרופ'‬
‫יצחק ברוק על חוויותיו כרופא במלחמת‬
‫יום כיפור ומלחמתו הפרטית בסרטן‪ ,‬היה‬
‫מרגש ומעניין מאוד‪.‬‬
‫באותו ערב נערכה פגישת היכרות עם‬
‫"מעגלי הקשבה" התורמים לשיפור‬
‫התקשורת הבין אישית ולצמיחה אישית‬
‫הנחו את המפגש לילית ברקני ואוריאל‪.‬‬
‫הגיעו כמניין חברים‪ ,‬היה מוצלח מאוד‪,‬‬
‫המשך יבוא‪ ,‬מוזמנים חברים נוספים‪.‬‬
‫שינויים דרמטיים בחברת גו גלובל טרוול‪.‬‬
‫ליאור זעירא‪ ,‬בתם של זהבה ואבי‪ ,‬מונתה‬
‫לתפקיד מנכ"לית החברה‪ .‬במסגרת‬
‫תפקידה‪ ,‬תנהל זעירא את הפעילות הענפה‬
‫של החברה בישראל ובעולם‪ .‬הבעלים נינו‬
‫תג'ר יישאר בתפקידו כנשיא הארגון‪.‬‬
‫זעירא הצטרפה לחברה לפני כ‪ 5­-‬שנים‪,‬‬
‫ושימשה בתפקידה האחרון כראש מערך‬
‫המכירות‪ ,‬השיווק והפיתוח העסקי‪ .‬זעירא‬
‫הובילה בהצלחה רבה את התרחבות‬
‫החברה בחו"ל ומיצובה כחברה גלובלית‬
‫מובילה בתחומה בעולם‪.‬‬
‫מזל טוב‬
‫לעדי וצור שן‬
‫נולדה בת‬
‫לעפרה ויעקב ‪ -‬נכדה‬
‫ברכות לכל המשפחה‬
‫‪24‬‬