מדריך למשתמש עבור דיבורית אלחוטית (HS- 4W)

‫מדריך למשתמש‬
(HS- 4W) ‫עבור דיבורית אלחוטית‬
9311711
Issue 1
1
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.
‫הצהרת תאימות‬
‫אנו‪ ,NOKIA CORPORATION ,‬מצהירים במסגרת אחריותנו הבלעדית כי המוצר ‪ HS-4W‬עונה‬
‫לתנאים הקבועים בחקיקת הקהילה האירופית הבאה׃ ‪ .EC/1999/5‬ניתן למצוא עותק של הצהרת‬
‫התאימות בכתובת׃‬
‫‪.http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/‬‬
‫‪ .Copyright © 2004 Nokia‬כל הזכויות שמורות‪.‬‬
‫שכפול‪ ,‬העברה‪ ,‬הפצה‪ ,‬או אחסון של חלק מתוכן מסמך זה או כולו בכל צורה שהיא מבלי לקבל היתר בכתב מראש‬
‫מ‪ Nokia-‬אסורים‪.‬‬
‫‪ Nokia‬ו‪ Nokia Connecting People-‬הם סימנים מסחריים רשומים של ‪ .Nokia Corporation‬שמות אחרים של‬
‫מוצרים וחברות אחרות המוזכרים במסמך זה עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים‬
‫המיוחסים להם‪.‬‬
‫‪Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.‬‬
‫‪ Nokia‬מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך‪ Nokia .‬שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים‬
‫במסמך זה ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪ Nokia‬לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא לאובדן נתונים או הכנסה או כל נזקים מיוחדים‪ ,‬מקריים‪ ,‬תוצאתיים או עקיפים‬
‫שייגרמו בכל אופן שהוא‪.‬‬
‫תוכן מסמך זה ניתן “כפי שהוא” )‪ .(As Is‬מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל‪ ,‬לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא‪,‬‬
‫מפורשת או משתמעת‪ ,‬לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק‪ ,‬לאמינות‪ ,‬או לתוכנו של‬
‫מסמך זה‪ Nokia .‬שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו ללא הודעה מראש‪.‬‬
‫זמינות של אביזרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור‪ .‬אנא פנה אל ספק נוקיה הקרוב אליך‪.‬‬
‫במדינות מסוימות‪ ,‬ייתכן שחלות הגבלות על שימוש בהתקני ‪ .Bluetooth‬בדוק אצל הרשויות המקומיות‪.‬‬
‫‪Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.‬‬
‫‪2‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪ .1‬הקדמה‪5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‬‬
‫טכנולוגיית ‪ Bluetooth‬אלחוטית ‪5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‬‬
‫קוד סיסמה של ‪6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bluetooth‬‬
‫‪ .2‬תחילת הדרך ‪7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‬‬
‫סקירה‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‬‬
‫מטענים וסוללות ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‬‬
‫טעינת הסוללה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‬‬
‫כאשר טעינת הסוללה נחלשת ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫זיווג הדיבורית למכשיר טלפון תואם ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ניתוק הדיבורית ממכשיר הטלפון ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חיבור מחדש של דיבורית מזווגת למכשיר טלפון תואם ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פתרון בעיות ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .3‬שימוש בדיבורית ‪12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‬‬
‫הפעלה וכיבוי הדיבורית ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הצמדת הדיבורית לאוזן ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫פונקציות שיחה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מענה וסיום שיחה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫מענה אוטומטי ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫דחיית שיחה ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חיוג חוזר למספר האחרון שחוייג ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‬‬
‫השתקת שיחה מתבצעת ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‬‬
‫חיוג קולי ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‬‬
‫כיוון עוצמת השמע של האוזניה‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‬‬
‫העברת השיחה בין הטלפון לדיבורית ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‬‬
‫‪Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪3‬‬
‫שימוש בדיבורית עם מספר מכשירי טלפון מזווגים ‪14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‬‬
‫איפוס הדיבורית ‪15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‬‬
‫‪ .4‬מידע אודות סוללות‪16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‬‬
‫טעינה ופריקה‪16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‬‬
‫טיפול ותחזוקה ‪18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‬‬
‫‪Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .1‬הקדמה‬
‫ניתן לחבר את הדיבורית האלחוטית ‪ HS-4W‬לטלפון תואם התומך בטכנולוגיית ‪Bluetooth‬‬
‫אלחוטית‪ .‬אביזר זה מאפשר לך לבצע ולקבל שיחות בזמן שאתה בתנועה או במשרד‪.‬‬
‫קרא בקפידה מדריך זה‪ ,‬לפני השימוש בדיבורית‪ .‬בנוסף למדריך למשתמש זה לדיבורית‬
‫האלחוטית ‪ ,HS-4W‬קרא גם את המדריך למשתמש של מכשיר הטלפון‪ ,‬המספק מידע חשוב‬
‫אודות בטיחות ותחזוקה‪ .‬שמור את הדיבורית מחוץ להישג ידם של ילדים קטנים‪.‬‬
‫טכנולוגיית ‪ Bluetooth‬אלחוטית‬
‫הדיבורית האלחוטית ‪ HS-4W‬תוכננה במיוחד עבור טלפונים תואמים של ‪ Nokia‬התומכים‬
‫בטכנולוגיית ‪ .Bluetooth‬אולם‪ ,‬הדיבורית יכולה לשמש עם כל התקני ‪ Bluetooth‬תואמים‪,‬‬
‫התומכים בפרופיל דיבורית או דיבורית לרכב‪) .‬פרופיל‬
‫הוא קבוצת פקודות ‪ Bluetooth‬שבהן משתמש מכשיר הטלפון לצורך‬
‫השליטה בדיבורית(‪.‬‬
‫טכנולוגיית ‪ Bluetooth‬מאפשרת לחבר התקני תקשורת תואמים מבלי להשתמש בכבלים‪.‬‬
‫חיבור ‪ Bluetooth‬אינו מחייב שהטלפון והדיבורית יהיו בקו ראיה‪ ,‬אך שני ההתקנים צריכים‬
‫להיות בטווח של ‪ 10‬מטרים האחד מהשני‪ .‬חיבורים עשויים להיות חשופים להפרעות‬
‫ממכשולים‪ ,‬כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים‪.‬‬
‫הדיבורית האלחוטית ‪ HS-4W‬תואמת ועומדת במפרט ‪.Bluetooth 1.1‬‬
‫ברם‪ ,‬התאמה בין הדיבורי האלחוטית ‪ HS-4W‬לבין מכשירים אחרים בעלי יכולת ‪,Bluetooth‬‬
‫אינה מובטחת כיוון שהיא תלויה בתאימות ביניהם‪ .‬למידע נוסף אודות ההתאמה בין הדיבורית‬
‫האלחוטית ‪ HS-4W‬לבין מכשירים אחרים עם יכולת ‪ ,Bluetooth‬אנא בדוק עם הספק ממנו‬
‫רכשת את המכשיר‪.‬‬
‫‪Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.‬‬
‫‪5‬‬
‫קוד סיסמה של ‪Bluetooth‬‬
‫הנך זקוק לקוד סיסמה של ‪ Bluetooth‬כדי לזווג את הדיבורית עם מכשיר טלפון תואם‪ .‬קוד‬
‫הסיסמה הוא ‪.0000‬‬
‫‪Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪.2‬‬
‫תחילת הדרך‬
‫הערה׃ השימוש בהתקנים אלחוטיים עשוי להיות מוגבל במקרים מסוימים‪ .‬שים לב למגבלות‬
‫אלה וציית להנחיות ולסימנים הקשורים לשימוש בהתקנים אלחוטיים‪.‬‬
‫סקירה‬
‫הדיבורית כוללת את החלקים הבאים‪ ,‬כפי שמוצג באיור ‪.1‬‬
‫‪ - 1‬מקש הפעלה׃ מפעיל ומכבה את הדיבורית‪ ,‬או משתיק את השיחה המתבצעת‪.‬‬
‫‪ - 2‬רמקול׃ מעביר את קולו של המתקשר‪.‬‬
‫‪ - 3‬נורית חיווי׃ מציגה את מצבה הנוכחי של הדיבורית‪ .‬נורית החיווי יכולה להיות צהובה‪,‬‬
‫ירוקה או אדומה‪ .‬אם הנורית צהובה‪ ,‬חיבור ‪ Bluetooth‬פעיל‪ .‬הנוריות הירוקה והאדומה‬
‫מייצגות את המצבים שיחה וטעינה‪.‬‬
‫‪ - 4‬לחצן בקרת עוצמה׃ מגביר‪/‬מקטין את עוצמת השמע בדיבורית בזמן שיחה‪.‬‬
‫‪ - 5‬מיקרופון׃ קולט את קול המשתמש‪.‬‬
‫‪ - 6‬מקש מענה‪/‬סיום׃ עונה או מסיים שיחה‪ .‬ניתן להשתמש במקש גם לצורך‬
‫חיוג קולי‪ ,‬חיוג חוזר או העברת השיחה המתבצעת בין הדיבורית לבין מכשיר הטלפון התואם‪.‬‬
‫‪ - 7‬מחבר טעינה‬
‫‪Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.‬‬
‫‪7‬‬
‫לפני תחילת השימוש בדיבורית‪ ,‬עליך׃‬
‫•‬
‫•‬
‫לטעון את הסוללה‬
‫לזווג מכשיר טלפון תואם לדיבורית‬
‫מטענים וסוללות‬
‫בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני השימוש בו עם התקן זה‪ .‬הדיבורית האלחוטית ‪HS-4W‬‬
‫מותאמת לפעולה עם המטענים הבאים׃ ‪ ACP-12 ,ACP-9 , ACP-8 ,ACP-7‬ו‪.LCH-12-‬‬
‫אזהרה! השתמש רק בסוללות ובמטענים המאושרים על‪-‬ידי ‪ Nokia‬לשימוש עם הרחבה‬
‫מסוימת זו‪ .‬השימוש בכל הסוגים האחרים עלול לשלול כל אישור או אחריות החלים על‬
‫ההרחבה והוא עלול להיות מסוכן‪.‬‬
‫לקבלת מידע אודות זמינות הסוללות והמטענים המאושרים לשימוש‪ ,‬בדוק עם הספק המקומי שלך‪.‬‬
‫כאשר הנך מנתק את כבל המתח מהרחבה כלשהי‪ ,‬החזק בשקע ומשוך בו ולא בכבל‪.‬‬
‫טעינת הסוללה‬
‫‪ .1‬חבר את כבל המטען לדיבורית‪ ,‬כפי שמוצג באיור ‪ .2‬לפני חיבור כבל המטען לדיבורית‪,‬‬
‫פתח את הכיסוי‪.‬‬
‫‪ .2‬חבר את המטען לשקע חשמל ‪ .AC‬נורית החיווי האדומה תואר במהלך הטעינה‪.‬‬
‫הטענת הסוללה במלואה‪ ,‬שויה להימשך עד שעתיים ו‪ 45-‬דקות‪ ,‬בהתאם לסוג המטען‪.‬‬
‫‪ .3‬כאשר הסוללה טעונה במלואה‪ ,‬נורית החיווי הירוקה תואר‪ .‬נתק את המטען משקע‬
‫החשמל ‪ AC‬ומהדיבורית‪.‬‬
‫‪Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.‬‬
‫‪8‬‬
‫כאשר טעינת הסוללה נחלשת‬
‫כאשר הסוללות טעונות במלואן‪ ,‬ניתן להשתמש בהן עד ל‪ 6-‬שעות זמן שיחה‪,‬‬
‫ועד ל‪ 160-‬שעות זמן המתנה‪) .‬במצב המתנה‪ ,‬הדיבורית מופעלת‪ ,‬אולם לא מתבצעות שיחות(‪.‬‬
‫כאשר הסוללה מתרוקנת‪ ,‬הדיבורית משמיעה צפצוף‪ .‬טען את הסוללה כפי‬
‫שתואר לעיל‪.‬‬
‫זיווג הדיבורית למכשיר טלפון תואם‬
‫‪ .1‬ודא שמכשיר הטלפון התואם מופעל‪.‬‬
‫‪ .2‬הפעל את הדיבורית‪ .‬ודא שהדיבורית טעונה‪.‬‬
‫‪ .3‬הפעל את חיבור ה‪ Bluetooth-‬ממכשיר הטלפון‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של‬
‫מכשיר הטלפון‪.‬‬
‫‪ .4‬הגדר את מכשיר הטלפון לאיתור התקני ‪ ,Bluetooth‬כפי שמצוין במדריך למשתמש של‬
‫מכשיר הטלפון‪.‬‬
‫‪ .5‬בחר את ‪ Nokia HS-4W‬מהרשימה‪.‬‬
‫‪ .6‬הזן את קוד הסיסמה הכללי ‪ ,0000‬כדי לקשר )״לזווג״( ולחבר את הדיבורית‬
‫למכשיר הטלפון‪.‬‬
‫מהרגע שתזין את קוד הסיסמה‪ ,‬מכשיר הטלפון יהפוך לטלפון ברירת המחדל עבור‬
‫הדיבורית‪ ,‬במידה שהדיבורית לא זווגה קודם למכשיר טלפון אחר‪ .‬ראה ״שימוש בדיבורית‬
‫עם מספר מכשירי טלפון מזווגים״ בעמוד ‪.14‬‬
‫הדיבורית תשמיע צליל יחיד‪ ,‬וחיבור ‪ Bluetooth‬פעיל יוצג באמצעות הבהוב נורית החיווי‬
‫הצהובה‪ .‬כעת‪ ,‬הדיבורית אמורה להופיע בתפריט הטלפון‪ ,‬שבו תוכל להציג את התקני‬
‫ה‪ Bluetooth-‬המזווגים כעת למכשיר הטלפון התואם‪.‬‬
‫‪ .7‬התחל להשתמש בדיבורית )ראה עמוד ‪.(12‬‬
‫‪Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.‬‬
‫‪9‬‬
‫ניתוק הדיבורית ממכשיר הטלפון‬
‫ניתן לנתק את הדיבורית ממכשיר הטלפון‪ ,‬אם למשל‪ ,‬ברצונך להשתמש בהתקן ‪Bluetooth‬‬
‫אחר איתו‪ .‬כדי לנתק את הדיבורית׃‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כבה את הדיבורית‪ .‬או׃‬
‫נתק את הדיבורית בתפריט ‪ Bluetooth‬של מכשיר הטלפון‪ .‬או׃‬
‫הזז את הדיבורית אל מעבר ל‪ 10-‬מטרים ממכשיר הטלפון‪.‬‬
‫הדיבורית תתנתק גם אם הסוללה של הדיבורית או של הטלפון מתרוקנת‪.‬‬
‫שים לב כי אין צורך למחוק את הזיווג עם הדיבורית כדי לנתק אותה‪ .‬כאשר תחבר מחדש‬
‫דיבורית מזווגת‪ ,‬לא תתבקש להזין שוב קוד הסיסמה‪.‬‬
‫חיבור מחדש של דיבורית מזווגת למכשיר טלפון תואם‬
‫כדי לחבר מחדש את הדיבורית למכשיר הטלפון המשמש כברירת מחדל או למכשיר האחרון‬
‫שהיה בשימוש‪ ,‬הפעל את הדיבורית‪ .‬לחילופין‪ ,‬בצע את החיבור מתוך תפריט ‪ Bluetooth‬של‬
‫מכשיר הטלפון‪ ,‬כפי שמצויין במדריך למשתמש של מכשיר הטלפון‪.‬‬
‫שים לב כי הפעלת הדיבורית מבצעת חיבור באופן אוטומטי‪ ,‬רק אם הגדרת את מכשיר‬
‫הטלפון לקבל בקשות לחיבור באמצעות ‪ Bluetooth‬ללא אישור שלך‪ .‬בטלפונים של ‪,Nokia‬‬
‫ניתן לבצע זאת באמצעות שינוי הגדרות ההתקנים המזווגים‪ ,‬בתפריט ‪.Bluetooth‬‬
‫‪Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.‬‬
‫‪10‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫אם אין באפשרותך לחבר את הדיבורית למכשיר טלפון תואם‪ ,‬בצע את הפעולות להלן׃‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ודא כי התכונה ‪ Bluetooth‬מופעלת במכשיר הטלפון התואם‪.‬‬
‫ודא כי הדיבורית מופעלת ומזווגת למכשיר הטלפון התואם‪.‬‬
‫ודא כי ניתקת את חיבור ה‪ Bluetooth-‬הקודם ממכשיר הטלפון‪.‬‬
‫ודא כי הדיבורית נמצאת בטווח של ‪ 10‬מטרים ממכשיר הטלפון וכי אין מכשולים‪ ,‬כגון‬
‫קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים‪ ,‬בין הדיבורית לבין מכשיר הטלפון‪.‬‬
‫•‬
‫רשימת מידע הזיווג של הדיבורית עשויה להיות מלאה‪ .‬הדיבורית יכולה לאחסן מידע‬
‫על עד ‪ 8‬טלפונים בו‪-‬זמנית‪ .‬אם הרשימה מתמלאת‪ ,‬אפס את הדיבורית להגדרותיה‬
‫המקוריות‪ .‬ראה ״איפוס הדיבורית״ בעמוד ‪.15‬‬
‫•‬
‫אם הדיבורית לא מתחברת באופן אוטומטי למשתמש ברירת המחדל או האחרון‪ ,‬לחץ‬
‫והחזק את המקש מענה‪/‬סיום‪.‬‬
‫‪Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .3‬שימוש בדיבורית‬
‫הערה׃ השימוש בהתקנים אלחוטיים עשוי להיות מוגבל במקרים מסוימים‪ .‬שים לב למגבלות‬
‫אלה וציית להנחיות ולסימנים הקשורים לשימוש בהתקנים אלחוטיים‪.‬‬
‫הפעלה וכיבוי הדיבורית‬
‫כדי להפעיל את הדיבורית‪ ,‬לחץ והחזק את המקש הפעלה במשך ‪ 2‬שניות‪ .‬הדיבורית תשמיע‬
‫צפצוף ונורית החיווי הירוקה תתחיל להבהב‪ .‬נורית החיווי תשתנה לצהוב כאשר הדיבורית‬
‫מחוברת למכשיר טלפון תואם‪.‬‬
‫כדי לכבות את הדיבורית‪ ,‬לחץ והחזק את המקש הפעלה במשך ‪ 2‬שניות‪ .‬הדיבורית תשמיע‬
‫צפצוף ונורית החיווי האדומה תואר לרגע קל‪.‬‬
‫הצמדת הדיבורית לאוזן‬
‫החלק את הדיבורית על פני האוזן שלך‪ ,‬כפי שמוצג באיור ‪.3‬‬
‫פונקציות שיחה‬
‫כאשר הדיבורית מחוברת לטלפון‪ ,‬בצע את השיחה באמצעות הטלפון‪ ,‬כרגיל‪ .‬שים לב כי‬
‫פונקציות השיחה תלויות במכשיר הטלפון שבו הנך משתמש‪.‬‬
‫מענה וסיום שיחה‬
‫כאשר תקבל שיחה‪ ,‬תשמע צלצול בדיבורית‪.‬‬
‫לחץ על מקש מענה‪/‬סיום כדי לענות לשיחה‪ ,‬או כדי לסיים את השיחה המתבצעת כעת‪.‬‬
‫באפשרותך גם לענות ולסיים שיחה באמצעות מכשיר הטלפון‪.‬‬
‫‪Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.‬‬
‫‪12‬‬
‫מענה אוטומטי‬
‫אם‪ ,‬במכשיר הטלפון‪ ,‬פונקציית המענה האוטומטי מופעלת‪ ,‬מכשיר הטלפון יענה לשיחה‬
‫נכנסת באופן אוטומטי לאחר צלצול אחד ויעביר אותה לדיבורית‪.‬‬
‫דחיית שיחה‬
‫כאשר נכנסת שיחה שאינך מעוניין לענות לה‪ ,‬לחץ בקצרה פעמיים על המקש מענה‪/‬סיום‪.‬‬
‫חיוג חוזר למספר האחרון שחוייג‬
‫לחץ בקצרה פעמיים על המקש מענה‪/‬סיום‪ ,‬כאשר לא מתבצעת שיחה‪.‬‬
‫השתקת שיחה מתבצעת‬
‫ניתן להשתיק את השיחה מתבצעת או לבטל את השתקתה‪ ,‬באמצעות לחיצה קצרה על‬
‫המקש הפעלה‪.‬‬
‫חיוג קולי‬
‫כאשר לא מתבצעת שיחה‪ ,‬לחץ והחזק את המקש מענה‪/‬סיום עד שתשמע צליל‪ ,‬המציין‬
‫כי כעת ניתן לומר את השם המבוקש )״תווית קול״(‪ .‬אמור את תווית הקול‪ .‬מכשיר הטלפון‬
‫משמיע את תווית הקול ומחייג למספר הטלפון המשויך אליה‪.‬‬
‫באפשרותך גם להפעיל חיוג קולי באמצעות הטלפון‪ .‬לפרטים אודות חיוג קולי‪ ,‬עיין במדריך‬
‫למשתמש של מכשיר הטלפון‪.‬‬
‫שים לב כי תכונה זו זמינה רק אם מכשיר הטלפון תומך בחיוג קולי‪.‬‬
‫‪Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.‬‬
‫‪13‬‬
‫כיוון עוצמת השמע של האוזניה‬
‫לחץ על הלחצן בקרת עוצמה כדי להגביר או להחליש את עוצמת השמע‪.‬‬
‫העברת השיחה בין הטלפון לדיבורית‬
‫ניתן להעביר את השיחה המתבצעת בין הדיבורית לבין התקן תואם‪ .‬כדי להעביר את השיחה‬
‫מהדיבורית אל מכשיר הטלפון ולהפך‪ ,‬לחץ והחזק את המקש‬
‫מענה‪/‬סיום‪ ,‬או השתמש בתכונה המתאימה בטלפון שברשותך‪.‬‬
‫שימוש בדיבורית עם מספר מכשירי טלפון מזווגים‬
‫לפני שתוכל להשתמש בדיבורית‪ ,‬יש לבצע זיווג של מכשיר הטלפון התואם לדיבורית‪.‬‬
‫הדיבורית ניתנת לזיווג עם עד ‪ 8‬מכשירי טלפון תואמים‪ ,‬אולם היא יכולה להיות מחוברת‬
‫לטלפון אחד בו זמנית‪.‬‬
‫מכשיר הטלפון שזווג ראשון לדיבורית‪ ,‬מכונה ״טלפון ברירת המחדל״‪ .‬מכשיר הטלפון שזווג‬
‫אחרון לדיבורית‪ ,‬מכונה ״הטלפון האחרון בשימוש״‪.‬‬
‫אם הדיבורית תופעל בטווח של ‪ 10‬מטרים ממספר מכשירי טלפון מזווגים‪ ,‬הדיבורית תנסה‬
‫להתחבר ל״טלפון ברירת המחדל״ במהלך מספר שניות‪.‬‬
‫אם הדיבורית לא יכולה להתחבר ל״טלפון ברירת המחדל״ )למשל אם הוא כבוי או‬
‫שהמשתמש בו דוחה את החיבור(‪ ,‬הדיבורית תנסה להתחבר ל״טלפון האחרון בשימוש״‬
‫במהלך מספר שניות‪ .‬אם הדיבורית לא מתחברת באופן אוטומטי למשתמש ברירת המחדל או‬
‫האחרון‪ ,‬לחץ והחזק את המקש מענה‪/‬סיום‪.‬‬
‫אם הדיבורית לא תוכל להתחבר לאף אחד ממכשירי טלפון אלה‪ ,‬היא תישאר במצב זמין‬
‫למכשירי טלפון אחרים‪ .‬מצב זה מוצג באמצעות נורית חיווי ירוקה מהבהבת‪.‬‬
‫אם ברצונך להשתמש בדיבורית עם מכשיר טלפון מזווג שהוא אינו ״טלפון ברירת המחדל״ או‬
‫״הטלפון האחרון בשימוש״‪ ,‬בצע את החיבור מתוך תפריט ה‪ Bluetooth-‬של מכשיר הטלפון‪.‬‬
‫‪Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.‬‬
‫‪14‬‬
‫איפוס הדיבורית‬
‫ניתן לאפס את הדיבורית להגדרותיה המקוריות‪ ,‬למשל‪ ,‬כדי לשנות את משתמש ברירת‬
‫המחדל של הדיבורית‪ .‬איפוס הדיבורית מנקה את כל ההגדרות‪ ,‬כולל מידע זיווג‪ .‬כדי לאפס‬
‫את הדיבורית׃‬
‫לחץ והחזק את המקש הפעלה ואת חלקו העליון של המקש בקרת עוצמה‪ ,‬למשך ‪ 10‬שניות‪.‬‬
‫לאחר איפוס הדיבורית‪ ,‬היא תצפצף פעמיים ונוריות החיווי הירוקות יהבהבו לסירוגין למשך‬
‫מספר שניות‪.‬‬
‫‪Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ .4‬מידע אודות סוללות‬
‫הדיבורית שברשותך מופעלת על‪-‬ידי סוללה נטענת‪ .‬הקפד לשמור על הסוללה ובצע את‬
‫ההנחיות להלן‪.‬‬
‫טעינה ופריקה‬
‫ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים‪ ,‬אך בסופו של דבר היא תתבלה‪ .‬כאשר זמן ההפעלה )זמן‬
‫דיבור וזמן המתנה( קצר באופן משמעותי מהרגיל‪ ,‬פנה אל מרכז השירות המוסמך הקרוב אליך‪.‬‬
‫השתמש רק בסוללות אשר אושרו על‪-‬ידי היצרן וטען מחדש את הסוללה רק באמצעות מטענים שאושרו‬
‫על‪-‬ידי היצרן‪ .‬נתק את המטען כאשר אינו בשימוש‪ .‬אל תשאיר את הסוללה מחוברת למטען למשך פרק‬
‫זמן שמעל שבוע‪ ,‬כיוון שטעינת‪-‬יתר עלולה לקצר את חיי הסוללה‪ .‬סוללה טעונה תתרוקן מעצמה במשך‬
‫הזמן גם אם אינה בשימוש‪.‬‬
‫טמפרטורות קיצוניות משפיעות על יכולת הטעינה של הסוללה‪.‬‬
‫השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה‪.‬‬
‫אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים‪.‬‬
‫אל תקצר את הדקי הסוללה‪ .‬קצר חשמלי לא מכוון עלול להיגרם על‪-‬ידי חפצים מתכתיים כלשהו )מטבע‪,‬‬
‫מהדק משרדי או עט(‪ .‬חפצים אלה עלולים לגרום לחיבור ישיר של ההדק החיובי )‪ (+‬והשלילי )‪ (-‬של‬
‫הסוללה )פסי מתכת על הסוללה(‪ ,‬כאשר נושאים סוללב רזרבית בכיס או בתיק‪ ,‬למשל‪ .‬קיצור הדקי‬
‫הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר‪.‬‬
‫השארת הסוללה במקומות חמים או קרים‪ ,‬כגון מכונית סגורה החונה בחוץ‪ ,‬בקיץ או בחורף‪ ,‬תקטין את‬
‫הקיבולת שלה ואת משך חייה‪ .‬נסה תמיד לשמור את הסוללה בטווח הטמפרטורות שבין ‪ 15°‬לבין ‪25°-‬‬
‫צלזיוס )בין ‪ 59°‬לבין ‪ 77°‬פרנהייט(‪ .‬דיבורית שהסוללה שלה חמה או קרה מדי‪ ,‬עלולה לא לפעול באופן‬
‫זמני‪ ,‬גם אם הסוללה טעונה במלואה‪ .‬ביצועי סוללות מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות‬
‫מנקודת הקיפאון‪.‬‬
‫‪Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.‬‬
‫‪16‬‬
‫אל תשליך לאש סוללות שהתבלו!‬
‫בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי החוקים המקומיים החלים )לדוגמה‪ ,‬מיחזור(‪ .‬אין להשליך לפח‬
‫אשפה רגיל‪.‬‬
‫‪Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.‬‬
‫‪17‬‬
‫טיפול ותחזוקה‬
‫הדיבורית שברשותך היא מוצר בעיצוב וייצור מאיכות מעולה ויש לטפל בו בזהירות‪ .‬ההצעות להלן יסייעו‬
‫לך לעמוד בכל התחייבויות האחריות וליהנות ממוצר זה במשך שנים רבות‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫שמור את כל האביזרים מחוץ להישג ידם של ילדים קטנים‪.‬‬
‫שמור על הדיבורית יבשה‪ .‬טפטוף‪ ,‬לחות וכל סוגי הנוזלים עשויים להכיל מינרלים שיאכלו את‬
‫המעגלים האלקטרוניים‪.‬‬
‫אין להשתמש או לאחסן את הדיבורית באזורים מאובקים ומלוכלכים‪ .‬חלקיה הנעים עלולים להינזק‪.‬‬
‫אין לאחסן את הדיבורית באזורים חמים‪ .‬טמפרטורה חמה עלולה לקצר את משך החיים של התקנים‬
‫אלקטרוניים‪ ,‬להזיק לסוללות ולעוות או להמיס חלקי פלסטיק מסויימים‪.‬‬
‫•‬
‫אין לאחסן את הדיבורית באזורים קרים‪ .‬כאשר המכשיר מתחמם )לטמפרטורה הרגילה שלו( עלולה‬
‫להיווצר לחות בפנים ולגרום נזק ללוחות המעגלים האלקטרוניים‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫אל תנסה לפתוח את הדיבורית‪ .‬טפול לא מיומן עלול להזיק למכשיר‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫אין להפיל‪ ,‬להקיש על או לנער את הדיבורית‪ .‬טיפול נוקשה במכשיר עלול לשבור מעגלים‬
‫מודפסים פנימיים‪.‬‬
‫אין להשתמש בחומרים כימים חזקים‪ ,‬ממיסי ניקיון או דטרגנטים חזקים לצורך ניקוי הדיבורית‪.‬‬
‫אין לצבוע את הדיבורית‪ .‬צבע עלול להצטבר על החלקים הנעים ולמנוע את פעולת המכשיר‪.‬‬
‫אם הדיבורית אינה פועלת כהלכה‪ ,‬מסור אותה למרכז השירות המוסמך הקרוב לביתך‪ .‬צוות השירות‬
‫יסייע לך‪ ,‬ובמידת הצורך‪ ,‬ידאג למתן שירות‪.‬‬
‫‪Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.‬‬
‫‪18‬‬
Fig 1
Fig 3
2
1
7
3
4
5
6
Fig 2