(PDF) קורות חיים

‫אוקטובר ‪2011‬‬
‫פרופ' דן כספי‬
‫החוג לתקשורת‬
‫קורות חיים‬
‫תאריך לידה‪1946 :‬‬
‫מקום לידה‪ :‬רומניה‬
‫שנת עלייה‪1960 :‬‬
‫שירות בצה"ל‪ :‬פטור‬
‫מצב משפחתי‪ :‬נשוי ‪1 +‬‬
‫כתובת‬
‫רח' העצמאות ‪ ,49‬ת‪.‬ד‪2971 .‬‬
‫אבן יהודה‪40500 ,‬‬
‫בית‪ :‬טל‪09-153-8911015 :09-8911015 :‬‬
‫משרד‪ :‬טל'‪ ;08-6477212 :‬פקס‪08-6472855 :‬‬
‫פאקס‪153-9-8911015 :08-647-2855 :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪: [email protected]‬‬
‫השכלה‬
‫‪ 1965 - 1968 B.A.‬במדע המדינה ובסוציולוגיה‪ .‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים ‪.‬‬
‫‪ 1969 - 1971 M.A.‬במדע המדינה‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים ‪.‬‬
‫‪ 1972 - 1976 Ph.D.‬במדע המדינה ובקומוניקציה‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים‪.‬‬
‫עבודת הדוקטור‬
‫נושא העבודה‪ :‬בין הנציגים למיוצגים‪ :‬תפיסת חברי הכנסת את דעות הציבור‬
‫תאריך קבלת התואר‪ :‬יוני‪1977 ,‬‬
‫תחומי מחקר‬
‫תקשורת המונים‪ ,‬תקשורת ופוליטיקה‪ ,‬דעת קהל ותעמולה‪ ,‬מוסדות תקשורת‪ ,‬תקשורת מקומית‪,‬‬
‫תקשורת מיעוטים‪ ,‬רגולציה בתקשורת‪ ,‬מערכות בחירות‪.‬‬
‫ניסיון אקדמי ומקצועי‬
‫‪1‬‬
‫‪2010-2011‬‬
‫‪2009 -2004‬‬
‫פרופסור אורח‪ ,‬אוניברסיטת פריז ‪8‬‬
‫ראש המחלקה לתקשורת וראש מרכז בורדה לתקשורת חדשנית‪ ,‬אוניברסיטת בן‪-‬‬
‫גוריון בנגב‬
‫ראש המחלקה לתקשורת בפועל‪ ,‬אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫פרופסור אורח‪ ,‬אוניברסיטת פריז ‪8‬‬
‫ממלא מקום ראש מחלקה לתקשורת‪ ,‬אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫פרופ' מן המניין במחלקה לתקשורת‪ ,‬אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫פרופ' חבר אורח במחלקה לתקשורת‪ ,‬אוניברסיטת בן‪-‬גוריון בנגב‬
‫‪2002-2003‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002-2003‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2001-2000‬‬
‫‪1997-1998‬‬
‫אורח אקדמי במחלקה לפסיכולוגיה חברתית‪ ,‬בית הספר לכלכלה בלונדון‪LSE ,‬‬
‫‪2001 - 1995‬‬
‫פרופסור חבר בחוג לסוציולוגיה‪ ,‬למדע המדינה ולתקשורת‪ ,‬האוניברסיטה הפתוחה‪.‬‬
‫‪1997-1995‬‬
‫פרופסור חבר אורח‪ ,‬החוג לתקשורת‪ ,‬אוניברסיטת תל‪-‬אביב‪.‬‬
‫‪1995-1989‬‬
‫מרצה בכיר באוניברסיטה הפתוחה‪.‬‬
‫‪-1993‬שבתון‬
‫‪The European Institute for Media, University of Manchester‬‬
‫‪1990-1989‬‬
‫מורה ב'‪ ,‬לימודי תעודה בעיתונאות ‪,‬אוניברסיטת תל‪-‬אביב‪.‬‬
‫‪1990-1985‬‬
‫מורה ב'‪ ,‬החוג לקולנוע ולטלוויזיה‪ ,‬אוניברסיטת תל‪-‬אביב‪.‬‬
‫‪1988-1987‬‬
‫מורה ב'‪ ,‬לימודים עיוניים‪ ,‬בצלאל‪ ,‬ירושלים‪.‬‬
‫‪1988-1986‬‬
‫מועמד לסגל‪ ,‬האוניברסיטה הפתוחה‪.‬‬
‫‪1986-1984‬‬
‫חוקר ב'‪ ,‬הפקולטה למדעי חברה‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים‪.‬‬
‫‪1984-1983‬‬
‫שבתון‪ ,‬מחלקות למדע המדינה ועיתונות ולתקשורת המונים‪ ,‬אוניברסיטת ‪Rutgers,‬‬
‫‪New Brunswick, N.J..‬‬
‫מרצה‪ ,‬מדע המדינה וקומוניקציה‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים‪.‬‬
‫‪1981-1977‬‬
‫מרצה‪ ,‬המחלקה למדע המדינה‪ ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪.‬‬
‫‪1980-1977‬‬
‫חבר הוראה‪ ,‬המחלקה למדע המדינה ולקומוניקציה‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪,‬‬
‫‪1983-1980‬‬
‫ירושלים‪.‬‬
‫‪1977-1976‬‬
‫פוסט‪-‬דוקטורט באוניברסיטת‪.Center for International Studies. M.I.T.‬‬
‫‪1976-1975‬‬
‫מדריך המחלקה למדע המדינה‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬בירושלים‪.‬‬
‫‪1976-1974‬‬
‫מדריך המחלקה למדע המדינה‪ ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪.‬‬
‫‪1975-1972‬‬
‫אסיסטנט‪ ,‬המחלקה למדע המדינה‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים‪.‬‬
‫‪1974-1971‬‬
‫אסיסטנט‪ ,‬המחלקה למדע המדינה‪ ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪.‬‬
‫‪1971-1970‬‬
‫עוזר הוראה‪ ,‬החוג למדע המדינה‪ ,‬אוניברסיטת תל‪-‬אביב‪.‬‬
‫‪1971-1969‬‬
‫עוזר הוראה‪ ,‬המחלקה למדע המדינה‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים‬
‫עיטורים אקדמיים ומקצועיים‬
‫‪2001-1998‬‬
‫מענק מטעם הקרן הגרמנית הישראלית למחקר ולפיתוח מדעיים( ‪ GIF‬עם פרופ'‬
‫עקיבא כהן ופרופ' חנה אדוני( על מכור ההיתוך לפלורליזם תרבותי‪ :‬הפקה וצריכת‬
‫תקשורת של ולמען קהילות אתניות ‪.‬‬
‫‪Faculty Enrichment Award,‬תכנית ישראל‪-‬קנדה ‪.‬‬
‫‪1987‬‬
‫מענק מקרן סמארט‪ ,‬המכון לקומוניקציה‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים‪ ,‬על‬
‫דפוסי חשיפה של נער למשפט דמיאניוק‪.‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1987‬‬
‫מענק מקרן למחקר בסיסי‪ ,‬אוניברסיטת תל‪-‬אביב‪ ,‬על תקשורת המונים והשואה )עם‬
‫פרופ' ארנון צוקרמן(‪.‬‬
‫‪1986‬‬
‫חבר כבוד‪ ,‬איגוד העורכים והעיתונאים של כתבי העת בישראל‪.‬‬
‫‪1983-1981‬‬
‫מענק מקרן רבסון‪ ,‬מכון ירושלים לחקר ישראל‪ ,‬למחקר על תקשורת מקומית‬
‫בישראל‪.‬‬
‫מענק מקרן אדנאוואר למחקר על התנהגות אלקטורלית בישראל( עם פרופ' עמנואל‬
‫גוטמן ופרופ' אברהם דיסקין‪.‬‬
‫מענק מן האקדמיה הלאומית למדעים על העיתונות המקומית‪.‬‬
‫‪1981-1979‬‬
‫מענק מקרן פורד הישראלית על פרלמנטים ואמצעי תקשורת המונים‪.‬‬
‫‪1980-1979‬‬
‫מענק מחקר ממכון טרומן‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים‪ ,‬על זכויות האזרח‬
‫וסובלנות פוליטית בישראל )עם פרופ' זליגסון מאוניברסיטת אריזונה‪(.‬‬
‫מענק מחקר מקרן הפקולטה למדעי החברה‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים‪ ,‬על‬
‫ידע והערכות הציבור כלפי הכנסת‪.‬‬
‫מענק מחקר ממכון אשכול‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים‪ ,‬על השפעתם של אמצעי‬
‫תקשורת ההמונים על ניסוח הנושאים בסדר היום של הכנסת‪.‬‬
‫מענק מהקרן המרכזית למחקר‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים‪ ,‬על דפוסי‬
‫אינטראקציה וחליפין בין חברי הכנסת לבין העיתונאים‪.‬‬
‫מלגה מטעם שוחרי האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים‪ ,‬למימון השהות בארה"ב‪.‬‬
‫‪1974-1973‬‬
‫מלגה מטעם קרן בן‪-‬גוריון למימון המחקר האמפירי במסגרת עבודת הדוקטור‬
‫‪1984-1982‬‬
‫‪1981-1979‬‬
‫‪1979-1978‬‬
‫‪1979-1978‬‬
‫‪1978-1977‬‬
‫‪1977-1976‬‬
‫באוניברסיטה העברית‪.‬‬
‫פעילויות ותפקידים אחרים‬
‫‪2010‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪- 2006‬‬
‫‪- 2006‬‬
‫‪,2007 ,2005‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪- 2005‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004-2003‬‬
‫חבר בצוות היגוי של מחלקת מחקר בהתאחדות הסטודנטים בישראל‪.‬‬
‫יו"ר הועדה האקדמית בפסטיבל בין לאומי "יוצרים מודעות" לסרטים המאתגרים‬
‫את תפיסת המוגבלות‪ .‬סינמטק ירושלים ועמותת שק"ל‪.26-29.4 .‬‬
‫חבר מועצת מערכת של ‪Global Media Journal‬‬
‫‪http://globalmedia.emu.edu.tr/advisory_board/index.htm‬‬
‫חבר בועדת קרן המחקר‪ ,‬הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו אזורי‬
‫חבר בועדת השופטים בפרס ע"ש נחום סוקולוב‪.‬‬
‫חבר במועצה המדעית של דו שנתון "קשר"‪ ,‬אוניברסיטת תל‪-‬אביב‬
‫חבר בוועדה המקצועית‪ ,‬ועדה ה'‪ ,‬האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך‬
‫חבר הועדה המייעצת‪ ,‬נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות‬
‫‪2005 -2002‬‬
‫יסד ויו"ר קרן "ענבל" למען סטודנטים נכים‬
‫יושב‪-‬ראש הועדה המקצועית בתחום תקשורת בקרן הלאומית למדע‬
‫‪2000 – 2003‬‬
‫חבר בוועד המנהל של רשות השידור‬
‫‪-2000‬‬
‫חבר במועצה האקדמית‪ ,‬מכללת הדסה‪ ,‬ירושלים‬
‫‪2004 - 1999‬‬
‫חבר במועצה הציבורית של ארגון בזכות‪ ,‬המרכז לזכויות האדם של אנשים עם‬
‫מוגבלויות‪.‬‬
‫חבר ועדה של המועצה להשכלה גבוהה לבדיקת הבקשה של תכנית לימודים לתואר‬
‫שני בתקשורת של החוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה‪.‬‬
‫יו"ר ועדת המשנה של המועצה להשכלה גבוהה לבדיקת הבקשה של המרכז לחינוך‬
‫טכנולוגי בחולון לפתוח תכנית לימודים במדעי החברה‪.‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪-1999‬‬
‫‪1997-1996‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1998-1995‬‬
‫מייסד ונשיאה הראשון של האגודה הישראלית לתקשורת‪.‬‬
‫‪1995-1994‬‬
‫יו"ר ועדת משנה מלווה של המועצה להשכלה גבוהה לבדיקת הבקשה של המסלול‬
‫האקדמי במכללה למנהל לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון בתקשורת‪.‬‬
‫חבר ועדת מקצוע ללימודי תקשורת‪ ,‬משרד החינוך והתרבות‪.‬‬
‫‪1994-1993‬‬
‫‪1993-1992‬‬
‫יו"ר ועדת המשנה של המועצה להשכלה גבוהה לבדיקת הפנייה של המסלול האקדמי‬
‫במכללה למנהל בתל‪-‬אביב להסמיכו להעניק תואר ראשון בתקשורת‪.‬‬
‫יועץ אקדמי‪ ,‬תיק תקשורת – שבועון הטלוויזיה הלימודית לענייני תקשורת‬
‫אלקטרונית‪.‬‬
‫יועץ אקדמי בכותרת – בית‪-‬ספר לעיתונאות ולתקשורת‪.‬‬
‫‪1992-1991‬‬
‫חבר ועדה להכנת תכנית לימודים בתקשורת לחטיבה העליונה במשרד החינוך‪.‬‬
‫‪1986‬‬
‫חבר מערכת עיר ואזור – כתב‪-‬עת לשלטון מקומי‪ ,‬לתכנון ולפיתוח עירוני ואזורי‪.‬‬
‫‪1992-1986‬‬
‫יועץ למשרד החינוך והתרבות לתכניות לימודים ייחודיות על תקשורת המונים‪.‬‬
‫‪1991-1987‬‬
‫‪1985 – 2002‬‬
‫בעל טור פרשנות בתקשורת המונים באותות – כתב‪-‬עת לפרסומת‪ ,‬לשיווק ולתקשורת‬
‫המונים‪ ,‬ביטאון איגוד המפרסמים בישראל‪.‬‬
‫חבר מערכת של סדרת "אשכולות" – סדרת ספרים בנושא חברה ומדינה של מכון‬
‫"אשכול"‪ ,‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים‪ ,‬ושל הוצאת הספרים "עם עובד‪".‬‬
‫בעל טור לענייני תקשורת בקול ירושלים – המוסף האזורי של ידיעות אחרונות‪.‬‬
‫‪1998-1984‬‬
‫חבר מועצת מערכת של – ‪ Gazette‬כתב‪-‬עת בינלאומי לחקר קומוניקציה‪.‬‬
‫‪1986-1971‬‬
‫מייסד ועורך מדינה‪ ,‬ממשל ויחסים בינלאומיים – כתב העת הישראלי במדע המדינה‪.‬‬
‫‪1980-1979‬‬
‫חבר ועד המדענים של האוניברסיטה העברית למען יהודי ברה"מ‪.‬‬
‫‪1980-1978‬‬
‫חבר בתת‪-‬הוועדה של רשות השידור של שידורים למזרח‪-‬אירופה‪.‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪1993-1991‬‬
‫‪1987-1984‬‬
‫השתתפות פעילה בכנסים מדעים בישראל‬
‫‪2011‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2010‬‬
‫יוזם ודובר בסדנת קיץ לחוקרים על "תקשורת למען ושל מיעוטים"‪ .‬אוניברסיטת בן‪-‬גוריון‪,‬‬
‫‪ 19‬ביולי )יחד עם ד"ר נלי אליאס‪ ,‬ובהשתתפות ויקי כ"ץ ‪ -‬ראטגרס יוניברסיטי‪ ,‬חנה אדוני‪,‬‬
‫תמר הורוביץ‪ ,‬נטליה חבורוסטיינוב‪ ,‬מוסטפא כבהא‪ ,‬הלל נוסק‪ ,‬גלית נימרוד‪ ,‬עמית קמה‬
‫ועוד(‪.‬‬
‫יו"ר מושב ומגיב "הזיקה בין סיקור המשפט בתקשורת הישראלית לאמון הציבור במערכת‬
‫אכיפת החוק והמשפט‪ .‬כנס האגודה הישראלית לתקשורת‪ .‬אוניברסיטת חיפה‪ 14 .‬באפריל‪.‬‬
‫יו"ר מושב "סוציולוגיה של תקשורת או סוציולוגיה בלי תקשורת"‪ .‬הכנס ה‪ 42-‬של האגודה‬
‫הסוציולוגית הישראלית‪ .‬המכללה האקדמית תל אביב‪-‬יפו‪ 7-8 .‬בפברואר‪) .‬עם חנה אדוני‪ ,‬אפי‬
‫יער וערן פישר(‬
‫משתתף במושב על "אחריות התקשורת – היבטים אקדמיים" במסגרת יום עיון על "תקשורת‬
‫ואמון הציבור‪ :‬מה בין תקשורת אחראית לבין תקשורת הרסנית?"‪ .‬כנס במכון הישראלי‬
‫לדמוקרטיה‪ 7 ,‬בנובמבר‪) .‬עם פול פרוש – יו"ר‪ .‬עקיבא כהן‪ ,‬נעמה שפי ותמיר שפר(‬
‫יו"ר שולחן עגול "הפער הדיגיטלי בקרב האוכלוסייה הבדואית" בכנס על "אוכלוסיות‬
‫מודרות ותקשורת‪ ,‬אתגרי נגישות והפער הדיגיטלי"‪ ,‬אוניברסיטת בן‪-‬גוריון‪) .‬עם עמית שכטר‪,‬‬
‫עדנאן גרביע‪ ,‬חליל אל עמור‪ ,‬נועם תירוש‪ ,‬סראב אבו‪-‬רביע‪ ,‬אלכס דאי‪ ,‬שלומית אבני וג'מאל‬
‫אלקירנווי(‬
‫משתתף במושב המליאה‪" ,‬השפעת הניו‪-‬מדיה על תיאוריות ומודלים בתקשורת"‪ .‬הכנס‬
‫השנתי ה‪ 14-‬של האגודה הישראלית לתקשורת‪ 25 .‬במארס‪ .‬המרכז הבינתחומי הרצלייה‪.‬‬
‫יו"ר המושב "תקשורת‪ ,‬הסברה והקונפליקט במזרח התיכון"‪ .‬הכנס השנתי ה‪ 14-‬של האגודה‬
‫הישראלית לתקשורת‪ 25 .‬במארס‪ .‬המרכז הבינתחומי הרצלייה‪) .‬עם תומר מוזס‪-‬שגב‪ ,‬אלי‬
‫אברהם‪ ,‬יעל בלוך‪-‬אלקון‪ ,‬איתן גלבוע‪ ,‬תמיר שפר‪ ,‬שאול שנהב‪ ,‬אלעד שגב ואביתר בן‪-‬צדף(‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪"The 'Wallkeepeers": the information wall in the Israel-Arab conflict." 25th AIS‬‬
‫‪annual conference. Sapir College. June 2, 2009 (with Danny Rubinstein and‬‬
‫)‪Eleanor Lev.‬‬
‫מגיב במושב "תקשורת ומיעוטים‪ :‬בכנס "תקשורת ותרבות‪ :‬חיבורים ועימותים" מוקדש‬
‫לזכרו של מיכאל גורביץ‪ .‬המרכז הבינתחומי הרצליה ומכון ון ליר‪) 30.6-2.7 .‬עם צ'רלס‬
‫סלומון – יו"ר‪ ,‬עמית לביא‪-‬דינור‪ ,‬יובל קרניאל‪ ,‬ענת פירסט‪ ,‬עמית קמה ונטליה זילברג(‬
‫"אמריקניזציה מוקדמת‪ :‬אימוץ של דפוס קמפיין מקוון בישראל"‪ .‬מכללת אריאל‪ 8 .‬במרץ‪.‬‬
‫"שיח בצל החומה"‪ .‬בכנס מדיה במזרח התיכון‪ :‬קהילה‪ ,‬לאום‪ ,‬אומה‪ .‬מכון ון ליר‪ ,‬המכון‬
‫לקומוניקציה ע"ש סמארט‪ ,‬המרכז לחקר האסלאם ע"ש לבציון‪ .‬ירושלים‪ 9-10 ,‬באפריל‪.‬‬
‫"שומרי החומה"‪ :‬על חומת המידע בין ישראל‪-‬פלסטין"‪ .‬בכנס על ‪ 40‬שנות שלטון בשטחים‪.‬‬
‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב‪ 30-31 ,‬במארס‪.‬‬
‫ערב עיון לרגל הופעת הספר ‪Media, Minority and Hybrid Identities‬‬
‫‪ ,The Arab and Russian Communities in Israel‬מכון המפרי‪ ,‬אוניברסיטת בן‪-‬‬
‫גוריון‪.21.11 ,‬‬
‫יו"ר המושב "כתיבה עיתונאית כמקרה בוחן"‪ ,‬הפגישה השנתית ה‪ 35-‬של האגודה‬
‫האנתרופולוגית הישראלית‪ ,‬המכללה האקדמית אחווה‪ 9 ,‬במאי‪.‬‬
‫משתתף במושב על "מסך ציבורי‪ ,‬מסך מסחרי"‪ ,‬המכללה האקדמית ספיר‪ 22 ,‬במרץ‪.‬‬
‫יו"ר המושב של תקשורת פוליטית‪ ,‬הכנס ה‪ 11 -‬של האגודה הישראלית לתקשורת‪,‬‬
‫האוניברסיטה הפתוחה‪ ,‬רעננה‪ 29 ,‬במרץ‪.‬‬
‫יו"ר המושב מגדל השן וחדר החדשות‪ :‬חקר התקשורת ומוסדות התקשורת )רב שיח(‪ ,‬כנס‬
‫לכבוד חנה אדוני‪ ,‬עם הוצאת הספר מחקר התקשרות והוראתה‪ :‬דילמות מובנות ופתרונות‬
‫משתנים‪ ,‬בית מאירסדרוף‪ ,‬הר הצופים‪ ,‬ירושלים‪ 24 ,‬בדצמבר‪) .‬עם איילת מצגר‪ ,‬מוטי‬
‫שקלאר‪ ,‬יורם פרי ודודו ויצטום(‪.‬‬
‫משתתף במושב "תקשורת מגויסת מול תקשורת מבקרת – היבטים מחקריים" בכנס חשיפה‬
‫לצפון‪ :‬התקשורת במלחמה והמלחמה בתקשורת על התקשורת הישראלית במלחמת לבנון‬
‫השנייה‪ ,‬מכללה אקדמית עמק הירדן‪ 6 ,‬בדצמבר )עם אלי אברהם‪ ,‬דב שנער והלל נוסק(‬
‫"מלחמה ואקולוגיה תקשורתית בישראל"‪ .‬במושב על "עיתונות ותקשורת"‪ .‬הכינוס המדעי ה‪-‬‬
‫‪ .19‬ברית עברית עולמית והאוניברסיטה ע"ש קארל‪ ,‬פראג‪ 16-19 .‬באוקטובר‪.‬‬
‫מארגן‪ ,‬יו"ר ומרצה במושב על "אתנוגרפיה של התקשורת"‪ .‬הפגישה השנתית ה‪ 34-‬של‬
‫האגודה האנתרופולוגית הישראלית‪ .‬מרכז מונארט‪ ,‬אשדוד‪ 7-8 .‬ביוני‪) .‬עם דוד לוין‪ ,‬תמר‬
‫אשורי וצבי רייך(‪.‬‬
‫משתתף במושב על "הפוליטיקה הישראלית ומבחן המשילות"‪ .‬המכללה האקדמית תל‪-‬אביב‪-‬‬
‫יפו‪ 10 .‬במאי‪) .‬משתתפים‪ :‬פרופ' גדעון דורון‪ ,‬פרופ' נעמי חזן‪ ,‬פרופ' יורם פרי(‪.‬‬
‫יו"ר המושב "הפרקטיקה העיתונאית"‪ .‬הכנס השנתי העשירי של האגודה הישראלית‬
‫לתקשורת‪ .‬ירושלים‪ .‬האוניברסיטה העברית‪ 9 .‬באפריל‪) .‬עם צבי רייך‪ ,‬אורן מאיירס ויואל‬
‫כהן(‪.‬‬
‫מרכז ויו"ר המושבים לתקשורת‪" ,‬חברה‪ ,‬תקשורת ומנהיגות"‪ ,‬בכנס ה‪ 37-‬של האגודה‬
‫הסוציולוגית הישראלית‪ 22-23 ,‬בפברואר‪ ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪.‬‬
‫"עתיד השידור הציבורי בעידן המידע"‪ ,‬כנס לכבוד פרופ' דן כספי‪ ,‬בהגיעו לגיל שישים‪ .‬המכון‬
‫הישראלי לדמוקרטיה‪ 2 .‬בינואר‪.‬‬
‫מגיב בכנס בעקבות הספר "סליחה‪ ,‬תקלה! דעיכתה של רשות השידור"‪ .‬מכללת ספיר‪14 ,‬‬
‫בדצמבר‪.‬‬
‫יו"ר ומגיב "תקשורת ופוליטיקה בישראל"‪ .‬משתתף בדיון על "יפרחו אלף פרחים? על לימודי‬
‫התקשורת במוסדות להשכלה גבוהה בישראל"‪ .‬הכנס השנתי ה‪ 9-‬של האגודה הישראלית‬
‫לתקשורת‪ ,‬אוניברסיטת בן‪-‬גוריון‪ 20 .‬באפריל‪.‬‬
‫השתתפות במושב הסיום בכנס האגודה הישראלית לתקשורת על הנושא "דילמות בחקר‬
‫התקשורת והוראתה"‪ ,‬משתתפים‪ :‬פרופ' שושנה בלום‪-‬קולקא‪ ,‬פרופ' חנה אדוני וד"ר ענת‬
‫פירסט‪ ,‬פרופ' עקיבא כהן‪ ,‬פרופ' אליהוא כ"ץ‪ .‬מכללת נתניה‪ 1 ,‬באפריל‪.‬‬
‫השתתפות ברב‪-‬שיח על העיתונות היהודית בוילנה ובתפוצות אשר נערך במסגרת כנס מדעי‬
‫בינלאומי‪ ,‬אוניברסיטת וילנה ‪ 16-17‬בספטמבר‪.‬‬
‫משתתף במושב "האדם החריג בישראל בראי התקשורת"‪ .‬מנחה‪ :‬רבקה סנה‪ .‬משתתפות‪:‬‬
‫תמר רותם ונילי אמיר‪ .‬הכנס הארצי השנתי של יתד‪ ,‬ילדי תסמונת דאון‪ .‬שפיים‪ 28-31 .‬ביולי‪.‬‬
‫יו"ר )פעיל( שולחן עגול על "הרשת כמרחב למחקר והערכה"‪ .‬יום עיון בין תחומי בנושא‬
‫"אינטרנט‪ ,‬אינטרטקסט‪-‬מריבים חדשים ליצירה ולמחקר"‪) .‬משתתפים‪ :‬ד"ר חניטה‬
‫גוטבלאט‪ ,‬ד"ר רן חרמש וגב' ריקי רימור(‪ .‬אוניברסיטת בן‪-‬גוריון‪ 6 .‬במאי‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1999‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪1993‬‬
‫מנחה ומגיב במושב "ממשל ותקשורת במבחן המחקר"‪ .‬הכנס השישי‪ ,‬האגודה הישראלית‬
‫לתקשורת‪ .‬המכללה האקדמית ספיר‪.16.12.2001 ,‬‬
‫"עיתונות ללא עיתונאים?!"‪ .‬בכנס סמארט על "ממשקים‪ :‬תקשורת ותיקה וטכנולוגיות‬
‫חדשות"‪ .‬האוניברסיטה העברית בירושלים‪ 10-11 .‬ביוניי ‪.‬‬
‫"הבנייה של זהויות תרבותיות‪ :‬תקשורת בקהילות של מיעוטים"‪ .‬הכנס ה‪ 32 -‬של האגודה‬
‫הסוציולוגית הישראלית‪) .‬עם חנה אדוני ועקיבא כהן(‪ .‬הייאט ירושלים‪ 4-5 .‬בפברואר‪.‬‬
‫"זהויות מורכבות ‪ -‬שימושי תקשורת בקרב מיעוטים תרבותיים"‪ .‬הכנס החמישי של האגודה‬
‫הישראלית לתקשורת‪) .‬עם חנה אדוני ועקיבא כהן(‪ .‬אוניברסיטת תל אביב‪.24.12.2000 .‬‬
‫"המדבר סקר תרחק?"‪) .‬יו"ר‪ :‬שאול בר‪-‬לב‪ .‬משתתפים נוספים‪ :‬אבי דגני‪ ,‬רפי סמית‪ ,‬קמיל‬
‫פוקס‪ ,‬יוחנן פרס ויונתן שימור(‪ .‬הכינוס השנתי של האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה‪.‬‬
‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב‪.12.5.99 .‬‬
‫מנחה של רב‪-‬שיח על דמוקרטיה ומסעי בחירות בישראל‪ .‬משתתפים‪ :‬גבי וימן‪ ,‬יריב בן‪-‬‬
‫אליעזר ומיכאל קרן(‪ .‬הכנס הראשון של האגודה הישראלית לתקשורת‪ .‬ירושלים‪.12.5.1996 .‬‬
‫'"המתווכים' ‪ -‬מה קורה להם ומה יהיה אתם?" כנס על תקשורת ודמוקרטיה בחברה‬
‫הישראלית‪ .‬ירושלים‪ .‬מכון ון ליר‪ 20 .‬באוקטובר‪.‬‬
‫"ברוני התקשורת והעיתונות הישראלית"‪ .‬הרצאה ברב‪-‬שיח בכנס האגודה הסוציולוגית‬
‫הישראלית‪ .‬עכו‪ 22-23 .‬במרס‪.‬‬
‫"סגירת חדשות"‪ ,‬הרצאה ברב‪-‬שיח על "מות עיתונים – ארבעה היבטים; פוליטי‪ ,‬חברתי‪,‬‬
‫כלכלי ומקצועי ‪ -‬על סגירת עיתונים"‪ .‬לימודי תעודה בעיתונאות‪ .‬אוניברסיטת תל‪-‬אביב‪.‬‬
‫‪ 16‬במרס‪.‬‬
‫"רדיו מקומי מול רדיו ארצי – לקחים מהמודל הבריטי"‪ .‬הרצאה בכנס על "מפת התקשורת‬
‫החדשה בישראל‪ :‬אתגרים‪ ,‬סיכונים ואיזונים"‪ .‬המכון לקומוניקציה ע"ש משפחת סמארט‪.‬‬
‫האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים‪ 3-2 .‬בינואר‪.‬‬
‫מארגן יום עיון על "תקשורת‪ ,‬פוליטיקה וקביעת מדיניות בישראל"‪ ,‬ומרצה בו על "ברוני‬
‫תקשורת ופלורליזם"‪ .‬האוניברסיטה הפתוחה‪ ,‬תל‪-‬אביב‪ 30 ,‬בדצמבר‪.‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪1989‬‬
‫‪1987‬‬
‫‪1985‬‬
‫‪1983‬‬
‫‪1982‬‬
‫"תקשורת ונורמות בחברה"‪ .‬הכנס השנתי ה‪ -12‬של האגודה הישראלית לקרימינולוגיה‪.‬‬
‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב‪ 8-9 .‬במאי‪.‬‬
‫"תקשורת ואינתיפאדה" )יושב ראש(‪ .‬כנס האגודה הסוציולוגית הישראלית‪ .‬אוניברסיטת תל‪-‬‬
‫אביב‪ 2-1 .‬באפריל‪.‬‬
‫"דפוסי החשיפה לתשדירי בחירות"‪ .‬כנס האגודה הישראלית לסוציולוגיה‪ .‬אוניברסיטת‬
‫חיפה‪ 2-1 .‬בפברואר‪.‬‬
‫"מן ה'כפר העולמי' ל'שטעטל'‪ :‬דה‪-‬מאסיפיקציה של אמצעי התקשורת בישראל"‪ .‬הרצאה‬
‫בכנס האגודה הסוציולוגית הישראלית‪ .‬האוניברסיטה העברית‪ ,‬ירושלים‪ ,‬פברואר‪.‬‬
‫"ביזור פוליטי וביזור תקשורתי"‪ .‬יו"ר קבוצת דיון בכנס על ריכוז וביזור בישראל‪,‬‬
‫אוניברסיטת בן‪-‬גוריון‪ ,‬באר‪-‬שבע‪ ,‬פברואר‪.‬‬
‫"המפלגות ואמצעי תקשורת ההמונים – יריבות ושותפות"‪ .‬הכנס השנתי של האגודה‬
‫הישראלית למדע המדינה‪ ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ .‬אפריל‪.‬‬
‫"הביזור של אמצעי תקשורת ההמונים בישראל"‪ .‬הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית‬
‫הישראלית‪ .‬אוניברסיטת חיפה‪ ,‬פברואר ‪.‬‬
‫"עמדות הבוחרים הישראלים כלפי סקרי דעת קהל"‪ .‬הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית‬
‫הישראלית‪ .‬אוניברסיטת בן‪-‬גוריון‪ ,‬באר שבע‪ ,‬פברואר‪) .‬עם ד"ר חיים אייל ‪).‬‬
‫"מגמות הפרופסיונליזציה בתעמולת הבחירות בישראל‪ ."1981-1973 :‬הרצאה בכנס השנתי‬
‫של האגודה הישראלית למדע המדינה‪ .‬אוניברסיטת חיפה‪ ,‬אפריל )עם ד"ר חיים אייל‪).‬‬
‫‪1981‬‬
‫"סקרים פוליטיים ופוליטיקה של סקרים"‪ .‬כנס בינלאומי במכון לקומוניקציה‪ ,‬האוניברסיטה‬
‫העברית‪ ,‬ירושלים‪ ,‬אורגן עם עקיבא כהן וחיים אייל‪ .‬ירושלים‪ ,‬מרס ‪.‬‬
‫‪1981‬‬
‫"זיקתם של יהודי הדממה ליהדות‪ :‬תוצאות סקר דעת קהל שנערך בברית המועצות"‪ .‬הרצאה‬
‫בכנס ה‪ -8‬של הקונגרס העולמי למדעי היהדות‪ .‬ירושלים‪ ,‬אוגוסט ‪.‬‬
‫‪1981‬‬
‫"הטלוויזיה והפוליטיקאים בישראל"‪ .‬השתתפות בקבוצת דיון‪ .‬הכנס השנתי של האגודה‬
‫‪6‬‬
. ‫ דצמבר‬.‫אביב‬-‫ אוניברסיטת תל‬.‫הישראלית למדע המדינה‬
1981
‫ הרצאה בכנס‬."‫"השפעתם של אמצעי תקשורת ההמונים בקביעת סדר יומה של הכנסת‬
. ‫ מאי‬,‫ ירושלים‬.‫השנתי של מכון אשכול‬
‫ השתתפות‬."‫"מדוע הם מבקרים את הטלוויזיה? בקורת פוליטית על אמצעי התקשורת‬
,‫אביב‬-‫ אוניברסיטת תל‬.‫בקבוצת דיון בכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה‬
.‫דצמבר‬
."‫"על השימושים של חברי הכנסת באמצעי תקשורת ההמונים למילוי צורכיהם הקוגניטיווים‬
.‫אילן‬-‫ אוניברסיטת בר‬.‫הרצאה בכנס השנתי של האגודה הישראלית למדע המדינה‬
1981
1979
‫השתתפות בכנסים מדעיים בחוץ לארץ‬
"Valka a medialni ekologie v Izraeli" (War and the Communication Ecology in
Israel). Congress at the Karl University with Brit Ivrit Olamit. October 16-19,
Prague.
2006
Chair, "US Official Rhetoric and the “War on Terrorism” ICA Convention, May 2731, New Orleans.
“From Pravda to Vesty: The Russian Media Renaissance in Israel”, presented at
the conference on Mass Media and Communication in the Society of the 21st
Century. Moscow University, October 17-19 (with Nelly Elias).
“Chat, don’t shoot: Verbal Violence in Cyberwars”, presented at the conference on
Cyberwar between Israel and Palestine: New Media Battles in the Middle East and
their European Perspective. LMU. Munich. June 29th
“Re-membering the Palestinian Identity: The Case of the Arab Israeli Press” (with
Mustafa Kabha) Presented to:The 17th Annual Meeting of The Association for
Israel Studies. Washington, May 15-18.
“Being Here but Feeling There: The Case of the Russian Media in Israel.”
Presented at the 49th Annual Conference of the International Communication
Association. San Francisco, May 27-31 (with Nelly Elias).
“Being Media-For and Seeming Media-By: The Case of Arab Media in Israel.”
Presented at the 49th Annual Conference of the International Communication
Association. San Francisco, May 27-31, (with Akiba A. Cohen, Bielal Shalata
& Eyal Sandberg).
2004
“When Americanization Fails? From Democracy to Demediocracy in Israel.”
Presented at the 15th Annual Meeting of The Association for Israel Studies.
Washington, May 23-25.
“It Takes Two to... Leak.” Presented at the 47 Annual Conference of the
International Communication Association. May 22-26. Conference, Montreal
(with Yehiel Limor).
“The Palestinian 'Mediators': The Creation and Growth of the Mass Media in
the Palestinian Autonomy.” Presented at the 11th GIF Conference on Role of
Mass Media in Democracies. Berlin, 26-28 June.
“One Thousand Ways to Control the Mass Media.” Presented at the 46 Annual
7
2002
2001
2001
1999
1999
1999
1997
1996
Conference of the International Communication Association. May 23-27.
Conference, Chicago. (with Yehiel Limor).
1996
“Desperately Seeking Public Opinion.” Presented at the International
Symposium in Honor of Elihu Katz, Jerusalem. May 7-9.
1996
"Changes in Electoral Campaigning in Israel". Presented" at the 44th Annual
Conference of the International Communication Association. Sydney. July 1115.
1994
1994
“The Americanization of Election Campaigns in Israel." Presented at the 42nd
Annual Conference of the International Communication Association. Miami.
May 21-25.
1991
“Media and Political Violence: The Academic View.” (Chairperson).
International Symposium on the Media: Protest and Political Violence."
Jerusalem. June 9-14.
1982
“The ‘Satellite Function’ of Mass Media in Democracy.” Presented at the Joint
Convention of IAMCR and WAPOR. Paris. September, 1982. (with Chaim C.
Eyal.)
1980
“Jews and Arabs in Israel.” Presented at the Center for International Affairs
Seminar on Ethnic Self-Determination and Conflict. Harvard. April 9, 1980.
(With Mitchell A. Seligson).
1979
“Political Tolerance in Israel." Presented at the Annual Meeting of the American
Political Association, Washington, September, 1979. (With Mitchell A. Seligson.)
(‫השתתפות בכנסים ובדיונים ציבוריים )שנים אחרונות‬
‫ תל‬,‫ בית סוקולוב‬,‫ הרצאה בערב השקת הספר סדר יום‬."‫"ביקורת על תקשורת בתקשורת‬
.‫צברי‬-‫ עוזי בנזימן וד"ר איילת ברעם‬,‫ ד"ר רפי מן‬,‫ בהשתתפות ד"ר נעם למשטרייך לטר‬.‫אביב‬
‫דובר במושב "האם לסיקור חברתי יש רייטינג? תפקיד העיתונות בקידום נושאי חברה‬
‫ המכללה האקדמית‬,‫ המחלקה לתקשורת‬.‫ חברה וסביבה‬,‫" כנס כנרת לתקשורת‬.‫וסביבה‬
.‫ במאי‬4 .‫ בית גבריאל‬,‫כנרת‬
– ‫ תכניות וסרטים‬,‫ למבוגרים בלבד? סיווג וסימון שידורים‬:‫דובר במושב "ילדים ותקשורת‬
.‫ בפברואר‬15 .‫ כנס באר שבע לשלום הילד‬,"‫ איך ולמה‬,‫האם בכלל‬
:‫ בהנחיית רינה מצליח ו"גשר או גטו‬,"‫משתתף במושבים "הרפורמה ברשות השידור‬
‫ בנובמבר‬21-24 ,‫ כנס אילת לעיתונות‬."‫העיתונות בשפה הרוסית‬
‫ מולתקא – בית מפגש‬."‫ על האפליה במרחב התקשורתי‬:‫משתתף בדיון "תקשורת ומיעוטים‬
.(‫שאפי ומוחמד יונס‬-‫ )עם סאלמן אל‬.‫ בנובמבר‬1 ,‫ באר שבע‬,‫יהודי ערבי‬
‫ כנס‬,"‫משתתף במושבים "השפעת התקשורת המקומית" והרדיו וקביעת סדר היום הציבורי‬
.‫ בדצמבר‬1 – ‫ בנובמבר‬29 ,‫אילת לעיתונות‬
‫ ביוני )עם טליה‬18 .‫ ירושלים‬.‫ בכנס השלישי לאיכות השלטון בישראל‬,"‫"אתיקה בתקשורת‬
(‫ דן מרגלית‬,‫שחק‬-‫ליפקין‬
‫ בית‬,‫ מועצת הרשות השנייה‬,‫משתתף ברב שיח על עתיד הפיקוח הציבורי על השידורים‬
.‫ בפברואר‬18 ,‫סוקולוב‬
8
2011
2011
2011
2010
2010
2009
2008
2004
‫ ד"ר יחיאל‬:‫ משתתפים‬.12.1.2003 .‫ מכללת ספיר‬.‫שיח‬-‫ השתתפות ברב‬."‫"פוליטיקה וסקרים‬
.‫ מר רוני רימון‬,‫ מר אריה רוטברג‬,‫ מר עוזי ברעם‬,‫ ד"ר מינה צמח‬,‫ יו"ר‬- ‫לימור‬
‫ הכינוס הבינלאומי‬."‫של ואודות אנשים עם מוגבלויות‬/‫יו"ר )פעיל( מושב על "תקשורת למען‬
:‫ משתתפים‬.‫ יישום ומחקר‬,‫ מדיניות‬:‫השלישי של בית איזי שפירא בנכויות התפתחותיות‬
-‫ תל‬.‫ גב' רבקה סנה ומר גדעון אביחי‬,‫ גב' מירה אייזמן‬,‫ מר מיכאל מירו‬,‫פרופ' גאיל אוסלנדר‬
4.7.2002. .‫אביב‬
“From Pravda to Vesty: The Russian Media Renaissance in Israel”, presented at
the conference on Mass Media and Communication in the Society of the 21st
Century. Moscow University, October 17-19, 2002 (with Nelly Elias).
“Media in Tranzitie si Impactul ei asupra Valorilor Sociale” (Media in Transition
and their Impact on Social Values), delivered at the Romanian Radio
Broadcasting Corporation International Conference on “How to Achieve the
Values of the New Society. Bucuresti, September 25-28, 2002.
“Chat, don’t shoot: Verbal Violence in Cyberwars”, presented at the conference on
Cyberwar between Israel and Palestine: New Media Battles in the Middle East and
their European Perspective. LMU. Munich. June 29th, 2001.
2003
2002
2002
2002
2001
2001
“Journalism without Journalists: Online journalism in Israel”, presented at the
annual Smart conference on Old media and new technologies. Jerusalem. June, 1011. 2001.
“Re-membering the Palestinian Identity: The Case of the Arab Israeli Press” (with
Mustafa Kabha) Presented to the 17th Annual Meeting of The Association for
Israel Studies. Washington, May 15-18, 2001.
“The Construction of cultural identities: communication of the minorities
communities”, presented at the 32nd annual conference of the Israeli Association of
Sociology. Jerusalem, February 4-5, 2001, (with Hanna Adoni and Akiva Cohen).
2001
2001
2000
“Hybrid identities - communication uses by cultural minorities”, presented at the
fifth annual conference of the Israeli Communication Association. Tel Aviv.
December 12, 2000. (with Hanna Adoni and Akiva Cohen).
,‫ בהשתתפותם של יגאל סרנה‬."‫ יו"ר רב שיח בכנס על "תקשורת במשבר‬."‫ "תקשורת מגויסת‬2000
.30.11.2000 .‫ המכללה האקדמית ספיר‬.‫ חיים בראשית ויורם מיטל‬,‫ריא‬-‫עיסם אבו‬
‫ האוניברסיטה‬.‫ עתיד‬, ‫ הווה‬,‫ עבר‬- ‫ תקשורת ופנאי בישראל‬,‫ מברך בפתיחת יום עיון על תרבות‬2000
.14.5.2000 .‫אביב‬-‫ תל‬.‫הפתוחה‬
‫ האוניברסיטה‬."‫שיח על "של מי המדיניות הזו? התקשורת בישראל והפיקוח עליה‬-‫ יו"ר ברב‬2000
‫ צביקה האוזר וד"ר‬,‫ ח"כ מיכאל איתן‬:‫ מי מפחד ממדיניות תקשורת? )בהשתתפות‬,‫הפתוחה‬
.6.4.2000 ‫אביב‬-‫ תל‬.(‫יובל קרניאל‬
.‫גוריון‬-‫ מרכז ההסברה ואוניברסיטת בן‬."‫ משתתף בדיון על "משאל עם והכרעה דמוקרטית‬2000
.22.3.2000
‫ האוניברסיטה הפתוחה‬."‫ יו"ר פעיל במושב על "תעמולת בחירות – אסטרטגיות וטקטיקות‬1999
‫ אריה רוטנברג‬,‫ שלום ירושלמי‬:‫בהשתתפות‬. (‫ בחירות ותקשורת‬,‫ומכון ון ליר על דמוקרטיה‬
.29.4.99 .‫ מכון ון ליר‬.‫ ירושלים‬.(‫ויעקב שמיר‬
‫ המכון הישראלי‬.‫ירושלים‬. ‫ יו"ר בפורום השולחן העגול על הנושא תקשורת בתקופת בחירות‬1999
9
‫לדמוקרטיה‪.23.3.1999 .‬‬
‫‪" 1998‬השידור הציבורי בעידן המידע"‪ .‬יום עיון על מהפכת התקשורת בישראל‪ :‬נסיגת המדינה או‬
‫היערכות מחדש( ‪.‬יו"ר המושב‪ :‬תמר כתריאל‪ .‬משתתפים – גבי וימן‪ ,‬צביקה האוזר‪ ,‬ארנון‬
‫צוקרמן(‪ .‬אוניברסיטת חיפה‪.29.12.1998 ,‬‬
‫‪ 1998‬השתתפות בפורום השולחן העגול על עתיד השידור הציבורי בישראל ‪.‬ירושלים‪ .‬המכון‬
‫הישראלי לדמוקרטיה‪. 14.9.1999 .‬‬
‫‪1998‬‬
‫מארגן יום עיון על הפרט ומשול‪ :‬שידורי הטלוויזיה בישראל בעקבות דו"ח צוקרמן ויו"ר‬
‫המושב השני )בהשתתפות‪ :‬ארנון צוקרמן‪ ,‬צביקה האוזר ויובל קרניאל(‪ .‬האוניברסיטה‬
‫הפתוחה והמכון לקומיניקציה ע"ש משפחת סמארט‪ ,‬האוניברסיטה העברית בירושלים‪ .‬תל‪-‬‬
‫אביב‪ .‬בית סוקולוב‪.7.5.1999 .‬‬
‫מארגן יום עיון על טכנולוגיה ומדיניות תקשורת בישראל ויו"ר מושב על האם דרושה מדיניות‬
‫תקשורת בישראל( ?בהשתתפות; דב שנער‪ ,‬אורן טוקטלי וארנון צוקרמן(‪ .‬האוניברסיטה‬
‫הפתוחה‪ .‬תל‪-‬אביב‪ .‬בית ציוני אמריקה‪.17.6.1997 .‬‬
‫משתתף במושב על "שידור ציבורי מול תקשורת מסחרית"‪ .‬יו"ר ד"ר תמר ליבס‪ ,‬פרופ' גדעון‬
‫דורון‪ ,‬פרופ' זאב סגל‪ ,‬ד"ר עמית שכטר‪ .‬בית סוקולב‪31.10 .‬‬
‫רב‪-‬שיח על "אמצעי תקשורת בין חשיפת יתר להסתרת מידע"‪ .‬במסגרת מידע ‪).'95‬מנחה‪:‬‬
‫מיכה פרידמן‪ .‬בהשתתפות‪ :‬עו"ד אורי סלונים‪ ,‬ח"כ דדי צוקר‪ ,‬ראובן שפירא‪ ,‬שייקה בן‪-‬פורת‬
‫ויואל אסתרון( תל אביב‪ .‬הילטון‪.16.5.95 .‬‬
‫"האם נשים עושות תקשורת אחרת?" רב‪-‬שיח על נושא "נשים בתקשורת"‪ .‬יזום ע"י הוועדה‬
‫למעמד האשה ברשות השידור‪) .‬מנחה‪ :‬דליה אלירן‪ .‬בהשתתפות‪ :‬יחיאל לימור‪ ,‬מוטי‬
‫קירשנבאום‪ ,‬יאיר שטרן(‪ .‬ירושלים‪ .‬פרדייז‪ 30 .‬בינואר‪.‬‬
‫"האם מסוגלת התקשורת לחנך לסובלנות?" יום עיון בעקבות רצח רבין על סובלנות בחברה‬
‫הישראלית‪) .‬יו"ר‪ :‬יורם פרי‪ .‬משתתפים‪ :‬שמואל ליימן‪-‬וילציג וגדי יציב(‪ .‬אוניברסיטת תל‪-‬‬
‫אביב‪.16.11.95 .‬‬
‫"הבעלות באמצעי התקשורת"‪ .‬שולחן עגול‪ .‬המכון הישראלי לדמוקרטיה בשיתוף מועצת‬
‫העיתונות‪ .‬ירושלים‪ .‬הולידיי‪-‬אין‪ 29 .‬בנובמבר‪.‬‬
‫"ערוץ ‪ 2‬ושאר ה'מתווכים' ‪ -‬השפעות גומלין"‪ .‬הרצאה במסגרת כנס "שנה לערוץ ‪ :2‬טלוויזיה‬
‫מסחרית בישראל"‪ .‬כנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה והרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו‪.‬‬
‫ירושלים‪ ,‬לרום‪ 9-10 .‬בנובמבר‪.‬‬
‫רב שיח על "אליטות ותקשורת בישראל – מי במרכז ומי בפריפריה?" אגודת הסטודנטים‬
‫בירושלים‪ 14 .‬ביוני‪.‬‬
‫"בעלות צולבת בעידן ערוץ שני"‪ .‬רב‪-‬שיח של האיגוד הישראלי ליחסי‪-‬ציבור‪ 17 .‬בדצמבר‪.‬‬
‫‪1992‬‬
‫רב‪-‬שיח בכנס ‪ INPUT‬על "מפת התקשורת בישראל"‪ .‬ירושלים‪ .‬סינמטק‪ 7 .‬בדצמבר‪.‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪1994‬‬
‫‪1993‬‬
‫תלמידי מחקר‬
‫‪ .1‬תלמידי מחקר‬
‫האמה אבו קשק‬
‫אמצעי תקשורת חדשים בחברה מסורתית‬
‫‪ .2‬ועדה מלווה לתואר שלישי‬
‫נושא העבודה‬
‫שם התלמיד‬
‫תקשורת וההבניה החברתית של‬
‫אלי אברהם‬
‫המציאות‪ :‬סיקור ישובים מאזורי‬
‫האוניברסיטה העברית‬
‫השוליים בעיתונות הארצית‬
‫העצמה התקשורתית של פוליטיקאים‪:‬‬
‫תמיר שפר‬
‫הגישה הדינמית‬
‫האוניברסיטה העברית‬
‫עיתונאים ומקורות‪ :‬השפעתם של מקורות‬
‫צבי רייך‬
‫ומתווכי מידע על העיתונות היומית‬
‫‪10‬‬
‫מנחה‬
‫פרופ' ג‪ .‬וולפספלד‪ ,‬פרופ' ע‪ .‬גונן‬
‫פרופ' ג‪ .‬וולפספלד‬
‫פרופ' א‪ .‬כ"ץ‪ ,‬פרופ' י‪ .‬גלנור‬
‫האוניברסיטה העברית‬
‫תהילה שורץ אלטשולר‬
‫האוניברסיטה העברית‬
‫בישראל ‪.2000‬‬
‫התמודדות חקיקתית עם בעלות ריכוזית‬
‫בשוק העיתונות הכתובה‪:‬‬
‫היבטים תיאורטיים ומעשיים‬
‫פרופ' דוד קרצ'מר‬
‫לארה דאור‬
‫האוניברסיטה העברית‬
‫נגישות ושימוש באינפורמציה של 'התושב‬
‫החדש'‪ :‬העולים לישראל מברה"מ לשעבר‬
‫בשנות ה‪90-‬‬
‫פרופ' עמירם גונן ופרופ' שיזף‬
‫רפאלי‬
‫‪ .3‬הנחיית תלמידים לתואר שני‬
‫שם התלמיד‬
‫מנחה שני‪/‬ה‬
‫אלינור לב‬
‫רעות נדב שפורן‬
‫דנה וינקלר‬
‫אליזבט סקירה‪-‬טל‬
‫פרופ' זאב קפלן‬
‫נושא העבודה‬
‫שנת‬
‫סיום‬
‫שתי פנים למערכת בחירות‪ :‬תעמולה וסיקור‬
‫תקשורתי‬
‫תעמולת הבחירות של מפלגת קדימה‪ :‬בחירות‬
‫‪2006‬‬
‫לבן ושחור‪ :‬כינון הטלוויזיה בישראל ‪1948-‬‬
‫‪1968‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2005‬‬
‫הקשר בין השימוש באינטרנט לבין עוצמת‬
‫תסמיני החרדה והתסמונת הבתר‪-‬חבלתית‬
‫‪2005‬‬
‫לידתו ומותו של ערוץ שלא נולד‪ :‬ערוץ החדשות‬
‫הייעודי בטלוויזיה בישראל‬
‫תהליך ההקמה של ערוץ טלוויזיה יהודי‬
‫בישראל‬
‫התפתחות פרויקט ממשל זמין בישראל‬
‫‪2007‬‬
‫)‪(PTSD‬‬
‫יהל פורת‬
‫אביבית לב‪-‬שריד‬
‫אלבק דנה‬
‫הדס רבין‬
‫דר' מוסטפא כבהא‬
‫הקשר בין הלאום לתכני הגלישה ברשת‬
‫האינטרנט‪ :‬שימושי האינטרנט השונים בקרב‬
‫בני נוער יהודים וערבים‬
‫סיקור העיר באר שבע ועיירות הפיתוח‬
‫הדרומיות בעיתונות המקומית‪.‬‬
‫סיקור אופקים בטלוויזיה‬
‫פרופ' יחיאל לימור‬
‫תהליך גיבוש לשון השידור העברית ב"קול‬
‫ישראל" בשנים הראשונות לאחר הקמת‬
‫המדינה‬
‫אביטל חדד‬
‫רמית אליה‬
‫שני רוטנברג‬
‫‪11‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2007‬‬
‫דן כספי‬
‫רשימת פרסומים‬
‫ספרים ומונוגרפיות‬
.‫ רסלינג‬.‫ תל אביב‬,‫ חברה ופוליטיקה‬,‫ תקשורת‬:‫סדר יום‬
2011
2011
Mustafa Kabha and Dan Caspi, The Arab In / Outsiders: Media and Conflict in
Israel. London. Vallentine-Mitchell. (forthcoming)
2006
Hanna Adoni, Dan Caspi, Akiba A. Cohen, Media, Minorities, and Hybrid
Identities: The Arab and Russian Communities in Israel Hampton Press:
Cresskill, N. J.
http://www.hamptonpress.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_
=Code=HP&Product_Code=1-57273-701-8&Product_Count=&Category_Code
.‫ צבעונים‬.‫ מבשרת ציון‬.‫ תקלה! דעיכתה של רשות השידור‬,‫ סליחה‬2005
http://tzivoni.com/book_info.php?book_id=5
.‫ האוניברסיטה הפתוחה‬.‫אביב‬-‫תל‬. ‫ דעת קהל ודמוקרטיה‬:‫ תמונות בראש‬2001
.‫ האוניברסיטה הפתוחה‬.‫אביב‬-‫תל‬. 5-7 ‫ יחידות‬.'‫ כרך ב‬.‫ תקשורת המונים‬1995
.‫ האוניברסיטה הפתוחה‬.‫אביב‬-‫תל‬. 1-4 ‫ יחידות‬.'‫ כרך א‬.‫תקשורת המונים‬
1993
‫כספי דן ולימור יחיאל‬
.‫ האוניברסיטה הפתוחה‬.‫אביב‬-‫תל‬. 8-10 ‫ יחידות‬.'‫ כרך ג‬.‫תקשורת המונים‬
1995
.‫ עם עובד‬.‫אביב‬-‫ תל‬.‫סדרת אשכולות‬. 1948-1990 ‫ אמצעי התקשורת בישראל‬:‫המתווכים‬
1992
.‫ תל אביב‬.‫ בקורס ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל‬10 ‫יחידה‬. ‫ תקשורת ופוליטיקה‬1990
(.‫ מהדורה מעודכנת‬- 1997) .‫האוניברסיטה הפתוחה‬
‫כספי דן ובקר אסף‬
.‫ מכון ירושלים לחקר ישראל‬.‫ ירושלים‬.(‫עיתונים מקומיים בישראל(רשימת עיתונים‬
1982
.‫אילן‬-‫אוניברסיטת בר‬. ‫ צמיחתה של העיתונות המקומית בישראל; מגמות והערכות ראשוניות‬1980
.‫המכון לשלטון מקומי‬
Dan Caspi and Yehiel Limor.
The In/Outsiders: The Mass Media in Israel. Cresskill, N.J. Hampton Press.
1999
Political Polarization and Electoral Rhetoric: The Begin-Peres Televised
Debates. Open University. Research Report. Working Paper No. 419/88.
January.
1988
Media Decentralization: The Case of Israel's Local Newspapers. Transaction.
New Brunswick, N.J.
1986
‫עריכת ספרים וספרי לימוד‬
12
Tal Samuel-Azran and Dan Caspi, eds.
New Media and Innovative Technologies. Beer-Sheva. Ben-Gurion University 2008
Press and Tzivonim Publishing.
‫ עורך‬.‫דן כספי‬
.‫ליר והקיבוץ המאוחד‬-‫ מכון ון‬.‫אביב‬-‫ תל‬.‫ תקשורת ופוליטיקה בישראל‬2007
http://www.vanleer.org.il/heb/publications.asp?id=86
.‫ עורכים‬,‫כספי דן ויחיאל לימור‬
.‫ האוניברסיטה הפתוחה‬.‫אביב‬-‫תל‬. ‫אמצעי תקשורת המונים בישראל‬
1998
. ‫ עורך‬,‫כספי דן‬
‫ – הדפסות‬1998) .‫ליר והקיבוץ המאוחד‬-‫ מכון ון‬.‫אביב‬-‫ תל‬.‫ דמוקרטיה ותקשורת בישראל‬1997
.(‫ הדפסה רביעית‬- 1999 .‫שנייה ושלישית‬
. ‫ עורך‬.‫דן כספי‬
.‫ האוניברסיטה הפתוחה‬.‫אביב‬-‫תל‬. ‫ זרמים ואסכולות מחקר‬:‫תקשורת המונים‬
Dan Caspi, Avraham Diskin, and Emanuel Gutmann, eds.
The Roots of Begin's Success: The 1981 Elections. London. Croom Helm.
1995
1984
‫פרקים בתוך ספרים‬
Caspi, D. and E. Lev. Just Like in America: New Media in the 18th Knesset
Election Campaign, in: A. Arian and M. Shamir, eds. The Elections in Israel –
2009. New Brunswick, N.J.: Transaction. 251-275.
.‫ א‬:‫ מתוך‬.‫ אמצעי תקשורת חדשים במערכת הבחירות‬:"‫ "כמו באמריקה‬,‫ לב‬.‫ וא‬.‫כספי ד‬
‫ ירושלים המכון הישראלי‬.2009 – ‫ הבחירות בישראל‬.‫ עורכים‬,‫ שמיר‬.‫אריאן ומ‬
.333-367 .‫לדמוקרטיה‬
,‫ לביא‬.‫ א‬:‫ מתוך‬,‫ערבי‬-‫ "שומרי החומה" בסכסוך הישראלי‬,‫ רובינשטיין‬.‫ וד‬.‫ ד‬,‫כספי‬
‫ מרכז‬.‫אביב‬-‫ אוניברסיטת תל‬.‫ השפעות על מדינת ישראל‬:‫ שנות שלטון בשטחים‬40 ,‫עורך‬
.143-157 .‫תמי שטינמץ למחקרי שלום‬
-‫ מאיר‬.‫ גרדוס וא‬.‫שבע מתוך י‬-‫ על התקשורת המקומית בבאר‬:‫"אפיקים בנגב" ברוסית‬
‫ הוצאת הספרים של אוניברסיטת‬.‫ מטרופולין בהתהוות‬:‫שבע‬-‫ באר‬.‫ עורכים‬,‫גליצנשטיין‬
75-87. ‫ ע"ע‬.‫גוריון בנגב‬-‫בן‬
"Israel: Media System". The International Encyclopedia of Communication.
Blackwell. 6: 2536-2541.
http://www.communicationencyclopedia.com/upload/www/israelmediasystem
/israelmediasystem_finalapproved_text.doc
.‫ בלונדהיים ות‬.‫ מ‬,‫ נייגר‬.‫ מ‬:‫ מתוך‬."‫"על פוליטיזציה ברשות השידור – מבט מבפנים‬
,(‫ מבטים על שיח התקשורת בישראל )לכבוד יצחק רועה‬:‫ סיקור כסיפור‬.(‫ליבס )עורכים‬
125-165. .‫ מאגנס‬.‫ירושלים‬
"Israel: From Monopoly to Open Skies," in: Anthony McNicholas and David
Ward, eds. Television and Public Policy: Change and Continuity in an Era of
Liberalization. Lawrence Erlbaum. 305-320.
Elias, N. and Caspi, D. From Pravda to Vesty: The Russian Media
Renaissance in Israel. In A. Epstein and Z. Khanin (eds.), Every Seventh
Israeli: Patterns of Social and Cultural Integration of the Russian-Speaking
Immigrants. Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press. 175-198.
13
2011
2010
2009
2008
2008
2010
‫עדכון‬
2008
2008
2007
.‫ עורכת‬,‫אלטשולר‬-‫ שוורץ‬.‫ ת‬:‫ מתוך‬."‫"העיתונות המקוונת בישראל – מיון ראשוני‬
‫ המכון הישראלי‬.‫ ירושלים ובאר שבע‬.‫ עיתונות מקוונת בישראל‬:‫ קומ‬.‫עיתונות דוט‬
.32-52 ‫ ע"ע‬.‫לדמוקרטיה ומרכז בורדה לתקשורת חדשנית‬
/http://burdacenter.bgu.ac.il
‫ אליטות‬.‫ עורכים‬,‫רפאל ויצחק שטרנברג‬-‫ מתוך אליעזר בן‬,"‫"על האליטות בתקשורת‬
.137-157 .‫ מוסד ביאליק‬.‫ ירושלים‬.‫חדשות בישראל‬
‫ על התמורות במערכת הבחירות‬:‫ "מתעמולת בחירות לפרסום פוליטי‬,‫ לשם‬.‫ וב‬.‫ ד‬,‫כספי‬
‫ מכון ון‬.‫ תל אביב‬.‫ תקשורת ופוליטיקה בישראל‬.‫ עורך‬,‫ כספי‬.‫ ד‬:‫ מתוך‬."‫ובחקרן‬
.110-134 .‫הקיבוץ המאוחד‬/‫ליר‬
Dan Caspi and Baruh Leshem, "From Electoral Propaganda to Political
Advertising in Israel", in: Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha,
Eds.Handbook of International Political Advertising. Sage.
2007
2007
2007
2006
"On Media and Politics: Between Enlightened Authority and Social
Responsibility," Israel Affairs. 11:1, 23-38.
‫ אורי‬:‫ בתוך‬,"‫ "התהליך הבלתי פוסק של מיסוד אמצעי תקשורת ההמונים בישראל‬.‫ ד‬,‫כספי‬
‫ למשה ליסק‬:‫ ישראל והמודרניות‬,(‫ אבי בראלי ואפרים יער )עורכים‬,‫רפאל‬-‫ אליעזר בן‬,‫כהן‬
‫גוריון‬-‫ אוניברסיטת בן‬,‫גוריון‬-‫ הציונות ומורשת בן‬,‫גוריון לחקר ישראל‬-‫ מכון בן‬,‫ביובלו‬
http://www.ybz.org.il/?ArticleID=1586 . 241-281 .‫צבי‬-‫ יד יצחק בן‬:‫בנגב‬
2005
Dan Caspi, “Propaganda in Israel”& "Electoral Propaganda", in: N.J.Cull, D. Culbert
& D. Welch, eds. Propaganda and Mass Persuasion: A Historical Encyclopaedia,
1500 to the Present. ABC Clio.
2003
Dan Caspi and Yehiel Limor, “The In/outsiders – Political Control on Media
in Israel: A Theoretical Framework”. in: H. Herzog & E. Ben-Rafael. eds.
Language and Communication in Israel. Israel Studies Series. New
Brunswick, N.J. Transaction. 2001. Pp. 557-57
‫דמוקרטיה‬. ‫ עורך‬.‫ כספי‬.‫ ד‬:‫ בתוך‬,"‫ עמודי התווך של הדמוקרטיה הישראלית‬:‫"מבוא‬
.9-29 ‫ ע"ע‬.‫ליר והקיבוץ המאוחד‬-‫ מכון ון‬.‫אביב‬-‫תל‬. ‫ותקשורת בישראל‬
"American-Style Electioneering in Israel: Americanization versus
Modernization," in: David Swanson & Paolo Mancini. eds. Politics, Media and
Modern Society. Westport, Connecticut. Praeger. Pp. 173-193.
Dan Caspi and Hana Levinsohn, "To Influence and to be Influenced: The
Election Campaign to the 12th Knesset," in D. Elazar and S. Sandler. Eds.,
Who's the Boss in Israel: Israel at the Polls, 1988-89. Wayne State University
Press. Detroit. 1992. Pp. 153-172.
"Following the Race: Propaganda and Electoral Decision," in Caspi et al., eds.
The Roots of Begin's Success: The 1981 Israeli Elections. London. Croom
Helm.
2001
Dan Caspi and Chaim H. Eyal, "Professionalization Trends in Israeli Election
Propaganda: 1973 – 1981," in Asher Arian, ed. The Election in Israel - 1981.
Tel Aviv. Ramot Publishing Co. 1983.
1983
Dov Shinar with Pnina Parnes and Dan Caspi, “Structure and Content of
Television Broadcasting in Israel,” in: G. Comstock, ed. Television and Social
Behavior. US Department of Health. 1972.
1972
2006
1997
1996
1992
1984
‫פרסומים מדעים‬
14
Dan Caspi and Nelly Elias 'Don't patronize me: media-by and media-for
minorities', Ethnic and Racial Studies, First published on: 28 April 2010 (iFirst)
34:1 pp. 62-82
"Demediocracy: Democracy, Media and Mediocrity: Some Reflections during an
Inutile War". Global Media Journal. 2:2, 59-65.
http://globalmedia.emu.edu.tr/fall2007/issues/7.%20Caspi.pdf
"On Media and Politics: Between Enlightened Authority and Social
Responsibility," Israel Affairs. 11:1, 23-38.
Dan Caspi, Hanna Adoni, Akiba A. Cohen and Nelly Elias, “The Red and the
White and the Blue: the Russian Media in Israel”. Gazette. v. 64 n. 6, 2002, pp.
551 – 570.
Dan Caspi, Hanna Adoni, Akiba A. Cohen and Nelly Elias, “The Red and the
White and the Blue: the Russian Media in Israel”. Gazette. 64:6, 551 - 570.
2011
2007
2005
2002
2002
‫ דן ונלי אליאס‬,‫כספי‬
‫כרך‬. ‫"סוציולוגיה ישראלית‬. ‫ על התקשורת בשפה הרוסית בישראל‬:‫"להיות כאן ולהרגיש שם‬
.415-455 ‫ ע"ע‬.2 '‫ב' מס‬
'‫מס‬. ‫ ממשל ויחסים בינלאומיים‬,‫"מדינה‬. ‫"החשיפה לתעמולה ועיתוי ההחלטה האלקטורלית‬
.131-123 ‫ ע"ע‬.20-19
‫"רבעון‬. ‫ דפוסים של יחסים בינאישיים בכנסת‬:‫"המבנה הבלתי פורמלי של העוצמה הפוליטית‬
.89-51 ‫ ע"ע‬.‫א‬20 ‫כרך‬. ‫למחקר חברתי‬
‫ממשל‬, ‫"מדינה‬. ‫"הערכות חברי הכנסת את אמצעי התקשורת כמספקי צרכים קוגניטיויים‬
.51-34 ‫ ע"ע‬.16 '‫מס‬. ‫ויחסים בינלאומיים‬
2000
1982
1980
1981
. 51-37 ‫ ע"ע‬.1 '‫ מס‬.‫כרך כ"ז‬. ‫"מגמות‬. ‫"קונסנזוס ופונקציות ייצוג בכנסת ישראל‬
‫ ע"ע‬.2 '‫מס‬. ‫"נתיבי ארגון ומנהל‬. ‫"אמצעי התקשורת כמתווכים בין הציבור לבין חברי הכנסת‬
.40-35
.104-96 ‫ ע"ע‬.1 .‫ מס‬.20 ‫כרך‬. ‫"מגמות‬. ‫"לשאלת הלגיטימציה של השידור הישראלי בערבית‬
1974
'‫מס‬. ‫"נתיבי ארגון ומנהל‬. ‫ "אמצעי הקומוניקציה ותלונות הציבור – היבטים דיספונקציונליים‬1972
.45-34 ‫ ע"ע‬.6
.98 – 81 ‫ ע"ע‬.3 .‫מס‬. ‫"מדינה וממשל‬. ‫"דפוסי ניידות ההצבעה הישראלית‬
.93 – 92 ‫ ע"ע‬.1 .‫מס‬. ‫ "נתיבי ארגון ומנהל‬. ‫"אתגרים במחקרי ביורוקרטיה וציבור בישראל‬
.93-92 ‫ ע"ע‬.1 .‫ מס‬.17 ‫כרך‬. ‫"מגמות‬. ‫"פיצול הצבעה בישראל וכיווניו‬
"In Search of a Theory of Television News and Public Relations." American
Behavioral Scientist. v. 33 n.2. pp. 216-220.
"Electoral Rhetoric and Political Polarization: The Begin-Peres Debates."
European Journal of Communication. V.1. pp. 447-462.
1970
1989
1986
Mitchell A. Seligson and Dan Caspi, "Challenging the Pluralistic Intolerance
Thesis: A Reply." Comparative Political Studies. v 17. N. 3. pp.345-350.
1984
"On the Control of Media by Politicians: A New Perspective." Political
Communication and Persuasion. V.2 n.3 . pp. 263-277
1983
Dan Caspi and Mitchell A. Seligson, "Toward an Empirical Theory of
Tolerance: Radical Groups in Israel and Costa Rica." Comparative Political
1983
15
Studies. v. 15 n. 4. Pp. 385-404
1983
Mitchell A. Seligson and Dan Caspi, "Arabs in Israel: Political Tolerance and
Ethnic Conflict." Journal of Applied Behavioral Science. v.19 n.4. pp 55-66.
1984
Mitchell A. Seligson and Dan Caspi, "Challenging the Pluralistic Intolerance
Thesis." Comparative Political Studies. v. 17 n. 3. pp. 345-350.
1984
"Media Decentralization in a Centralized System: The Case of the Local Press
In Israel." Gazette. v. 31. pp. 171-184.
Dan Caspi and Yehiel Limor, "The Servants of Two Masters: The Evaluation
by the Public and its Representatives of the Mass Media in Israel." Mass Comm
Review. v. 10 n. 1-2. pp. 10-14.
1982
1982
"The Agenda-Setting Function of the Israeli Press." Knowledge. v.3 n.3
1980
"On Politicians’ Criticism of Mass Media." Journal of Broadcasting. v.25 n.2.
pp. 181-193
1978
"How Representative is the Knesset." Jerusalem Quarterly. n. 14 .
Dan Caspi and Yehiel Limor. “How the Yom Kippur War Affected Israeli
Legislators’ Media Exposure." Journalism Quarterly. V.55 n. 33(Autumn). Pp.
474-480: 483.
1975
Goren, D., Cohen, A. A. and Caspi, D. “Reporting the Yom Kippur War from
Israel.” Journalism Quarterly. v. 52. pp. 199-206.
‫סקירת ספרים‬
1. Yoram Peri, "Telepopulism: Media and Politics in Israel". Political
Communication. 23::4, 2006. pp. 473-475.
.235-241 :10 2007 .‫ ישראל‬."‫ "בלי מורא בלי משוא פנים‬,‫ ניצה אראל‬.2
A.M. Schejter, "Muting Israeli Democracy: How Media and Cultural Policy .3
.147-152 .5 '‫ מס‬.2010 .‫ מסגרות מדיה‬.Undermine Free Expression".
‫מבחר פרסומים אחרים‬
.(‫ )בדפוס‬.42 .‫ קשר‬."‫ על משפט ותקשורת‬:‫"בין שני מוסדות‬
:41 .‫ קשר‬."‫ לקראת ביצור הגמוניה קיימת‬:‫"מבט חדש על עיתונאות מקוונת בישראל‬
A Revised Look at Online Journalism in Israel: ‫ בגרסא אנגלית‬,34-47
Entrenching the Old Hegemony. Israel Affairs. 2011, 17:3, 341-363.
16
2011
2011
‫דן כספי ואלינור לב‬
‫‪2009‬‬
‫"אמריקניזציה מוקדמת‪ :‬מדיה חדשים במערכת הבחירות לכנסת ה‪ "18-‬קשר‪.6-16 :39 .‬‬
‫דן כספי ונלי אליאס‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫"שתי מערכות תקשורת‪ :‬תקשורת של ולמען מיעוטים בישראל"‪ .‬קשר‪99-110 .37 .‬‬
‫"‪ :Demediocracy‬על דמוקרטיה מתוקשרת ונגעיה"‪ .‬קשר‪.6-15 :35 .‬‬
‫‪"Demediocracy: Democracy, Media and Mediocrity: Some Reflections during‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪an Inutile War". Global Media Journal. 2:2, 59-65.‬‬
‫‪http://globalmedia.emu.edu.tr/fall2007/issues/7.%20Caspi.pdf‬‬
‫‪2002‬‬
‫אבא של ענבל‪ .‬ירושלים‪ .‬צבעונים‪.‬‬
‫"גלי צה"ל ‪ -‬מדברים אל השטח"‪ .‬בתוך‪ :‬ר‪ .‬מן וצ‪ .‬גון‪-‬גרוס‪ .‬עורכים‪ ,‬גלי צה"ל ‪ -‬מדברים‬
‫‪2002‬‬
‫מהשטח"‪ .‬תל‪-‬אביב‪ .‬גלי צה"ל ומשכל‪ .‬ע"ע ‪.96-97‬‬
‫מצטפא כבהא ודן כספי‬
‫‪" 2001‬מירושלים הקדושה ועד המעיין‪ :‬על מגמות מתחרות בעיתונות הערבית בישראל ‪".‬פנים ‪.‬מס'‬
‫‪.44-56‬‬
‫ע"ע‬
‫‪.16‬‬
‫‪http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=1205&CategoryID=502&Page=1‬‬
‫דן כספי ונלי אליאס‬
‫‪" 1999‬בין וולגה לירדן‪ :‬על התקשורת בשפה הרוסית בישראל ‪".‬הד האולפן החדש ‪.‬מס' ‪ .79‬ע"ע ‪56-‬‬
‫‪.66‬‬
‫‪When Americanization Fails? From Democracy to Demediocracy in Israel.” Israel 1999‬‬
‫‪Studies Bulletin. V. 15(Fall). pp. 1-5.‬‬
‫‪" 1998‬תקשורת עצמאית בע"מ ‪".‬ספר השנה של העיתונאים‪ .‬ע"ע ‪.85-71‬‬
‫‪" 1997‬יותר טכנולוגיה – פחות פיקוח?"? ישראל – התהוות ושינוי‪ :‬לזכר מוש חביב ז"ל – חלק ג'‪.‬‬
‫ע"ע ‪.181-187‬‬
‫יחיאל לימור ודן כספי‬
‫‪1994‬‬
‫"הפמיניזציה בעיתונות הישראלית ‪".‬קשר ‪.‬מס' ‪ .15‬ע"ע ‪.46-37‬‬
‫‪1990‬‬
‫"גיבור מקומי ‪".‬פוליטיקה ‪.‬מס' ‪ .32‬מאי‪.‬‬
‫‪" 1984‬ביזור אמצעי התקשורת במערכת ריכוזית‪ :‬דוגמת העיתונות המקומית בישראל ‪,"1959-80‬‬
‫מתוך בקר א‪ .‬ואגסי י‪) .‬עורכים ‪),‬יחסים הדדיים בין השלטון המקומי לבין אמצעי התקשורת ‪.‬‬
‫ירושלים‪ .‬הכנס הארצי ה‪ -8‬לשלטון ולמנהל מקומי‪ .‬ע"ע ‪.42-26‬‬
‫מיטשל א‪ .‬סליגסון ודן כספי‬
‫‪" 1982‬איום‪ ,‬מוצא עדתי והשכלה – סובלנות כלפי החירויות האזרחיות של המיעוט הערבי‬
‫בישראל ‪".‬כיוונים ‪.‬מס' ‪ .15‬ע"ע ‪.53-37‬‬
‫כספי דן ולימור יחיאל‬
‫‪1976‬‬
‫"חברי הכנסת וכלי התקשורת ‪".‬ספר השנה של העיתונאים ‪ -‬תשמ"ו ‪.‬ע"ע ‪.215-205‬‬
‫‪1987-1984‬‬
‫תקשורת‪ .‬מדור שבועי קבוע בקול ירושלים ‪.‬מקומון של ידיעות אחרונות ‪.‬‬
‫רשימות ב"העין השביעית"‬
‫‪2011‬‬
‫הרמת המסך‪.8/9 .‬‬
‫‪http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/080911_Piercing_the_corporate_ve‬‬
‫‪il.aspx‬‬
‫‪2011‬‬
‫"חברתי זה טוב"? ‪11.5‬‬
‫‪17‬‬
http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/110511_Is_social_must_be_good.a
spx
28.3 ."‫ עיתון‬,‫ שלטון‬,‫"הון‬
http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/270311_Capital_Media_Power.asp
x
25.1 ."‫"בלי מתח‬
http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/250111_Short_cuts.aspx
1.8 .‫ העין השביעית‬."‫"עיתון לכל סטודנט‬
http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/010810_a_newspaper_for_every_st
udent.aspx
.9.5 ."‫"תקשורת מוגבלת‬
http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/090710_Disabled_media.aspx
25/4 ."‫"עיתונות עם קעקוע טייקון‬
http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/250410_Journalism_wit
h_a_tycoon_tattoo.aspx
2011
2011
2010
2010
2010
7/4 ."‫ כלים ישנים‬,‫"מדיה חדשים‬
http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/070410_New_media_old_rules.asp
x
16.3 ,"‫"ביידן בסוף‬
http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/160310_Joe_baiden_Channel_10_a
nd_Infotainment.aspx
2.3 ,"‫"לסגור או לא לסגור‬
http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/040210_To_close_or_not_to_close
.aspx
9.2 ,"‫"תו תקן או סטיית תקן‬
http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/090210_TGI_is_not_rating.aspx
20.1.2010 ."‫"ללא תיווך‬
http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/200110_Purifying_War.aspx
2010
8.12.2009 ."‫"פיגוע תרבותי‬
http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/081209_Cultural_Catastrophe.aspx
5.11.2009 ."‫"טייטל או קרליק‬
http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/051109_Taytel_or_kerelik.aspx
2009
17.9.2009 ".‫"גאים מדי‬
http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/160909_Gay_media.aspx?RetUrl=/
WRITTERS/Pages/dan_caspi.aspx
26.8 ."‫"דרוש חיבור מחדש‬
http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/250809_About_journalism_studies
.aspx
15.10 ".‫"צלו של בעל הבית‬
http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/141008_Commercial_television_ne
ws_outlets_and_their_covering_of_the_economic_crisis.aspx?RetUrl=/WRITTER
S/Pages/dan_caspi.aspx
20.7 .‫הגייטקיפר‬
http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/141008_Commercial_television_ne
ws_outlets_and_their_covering_of_the_economic_crisis.aspx?RetUrl=/WRITTER
S/Pages/dan_caspi.aspx
8.7 ."‫"הפוליתונאי‬
http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/01072088_caspi_the_politonist.asp
x
11.6."‫"אאידה‬
//www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/10062008_kaspi_aida_of_the_bradcasti
2009
18
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2008
2008
2008
2008
‫‪ng_authority.aspx?RetUrl=/WRITTERS/Pages/dan_kaspi.aspx‬‬
‫‪" 2008‬ישראל‪ ,‬התקשורת והים"‪21.5 .‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/210508_caspi_hemingway_The_Ol‬‬
‫‪d_Man_and_the_Sea_as%20_allegory_for_israeli_media.aspx?RetUrl=/WRITTE‬‬
‫‪RS/Pages/dan_kaspi.aspx‬‬
‫"חמש הערות על "הארץ"‪.3/4 .‬‬
‫‪http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/030408_caspi_haaretz.aspx?RetUrl‬‬
‫‪=/WRITTERS/Pages/dan_kaspi.aspx‬‬
‫"מי לא צריך שידור ציבורי?" ‪.6.3‬‬
‫‪http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/06032008_caspi_public_broadcast.‬‬
‫‪aspx?RetUrl=/WRITTERS/Pages/dan_kaspi.aspx‬‬
‫"אין ארוחות חינם"‪ .‬מס' ‪ ,69‬ספטמבר‪ ,‬ע' ‪.11‬‬
‫‪http://www.idi.org.il/hebrew/seventheye/seventheye.asp?id=3398‬‬
‫‪2006‬‬
‫"רקוויאם לאתוס העיתונאי‪ :‬הו‪ ,‬איפה הם הבחורים ההם"‪ .‬מס‪ .61 .‬מרץ‪ .‬ע' ‪.17‬‬
‫‪http://www.the7eye.org.il/DailyColumn/Pages/article6106.aspx?RetUrl=/WRITT‬‬
‫‪ERS/Pages/dan_caspi.aspx‬‬
‫"דימדומי שלטונו של יוסי בראל"‪ .‬מס‪ ,53 .‬נובמבר‪ ,‬ע' ‪.46‬‬
‫‪http://www.idi.org.il/hebrew/seventheye/article.asp?id=2173‬‬
‫"עסקת חליפין‪ :‬ערן הדס כמשל"‪ .‬מס' ‪ ,51‬יולי‪,‬‬
‫‪http://www.idi.org.il/hebrew/seventheye/article.asp?id=2060‬‬
‫"בתוך הרחם‪ :‬מבט מבפנים על רשות השידור"‪ .‬מס' ‪.49‬‬
‫‪http://www.idi.org.il/hebrew/seventheye/article.php/?id=1898‬‬
‫"מגיע לנו"‪ .‬מס' ‪ .39‬ע' ‪.31‬‬
‫‪http://www.idi.org.il/hebrew/seventheye/article.php/?id=443‬‬
‫‪2002‬‬
‫"ערוץ לכל צופה"‪ .‬מס' ‪ ,37‬ע"ע ‪.16-18‬‬
‫‪http://www.idi.org.il/hebrew/article.asp?id=1017‬‬
‫"תקשורת מקוונת‪ :‬מדפדף בין המסכים‪ ".‬מס‪ .28 .‬ע"ע ‪.20-21‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2000‬‬
‫מבחר רשימות באותות‬
‫‪1991‬‬
‫"לקחים תקשורתיים ממלחמת המפרץ"‪ .‬מס' ‪) 130‬אפריל( ע' ‪.13‬‬
‫‪1991‬‬
‫"תקשורת ממוחזרת‪ .‬מס( ‪' 128‬פברואר(‪ 18 .‬ו‪-.50‬‬
‫‪1990‬‬
‫"בחיים ובפרסומת – בעד יחס נאות לחריג"‪ .‬מס' ‪) 125‬נובמבר( ע' ‪.48‬‬
‫‪" 1990‬אין מניפולציות בטוחות"‪ .‬מס' ‪) 123‬ספטמבר(‪.‬‬
‫‪1990‬‬
‫"מוכשרים ולא משכילים"‪ .‬מס' ‪) 122‬אוגוסט( ע' ‪.10‬‬
‫‪1990‬‬
‫"אינפורמציה‪ ,‬דיסאינפורמציה ומניפולציה"‪ .‬מס' ‪) 120‬יוני( ע' ‪.50‬‬
‫‪1990‬‬
‫"ג'רוסלם פוסט ו'לענין' כמשל"‪ .‬מס' ‪) 117‬מרס( ע' ‪.31‬‬
‫‪1990‬‬
‫"המיתוס של 'רואים עולם'"‪ .‬מס' ‪) 116‬פברואר( ע' ‪.14‬‬
‫‪1990‬‬
‫"הכסאח כתחליף לכשרון"‪ .‬מס' ‪) 115‬ינואר(‪ .‬ע' ‪.45‬‬
‫‪1989‬‬
‫"חדשות ושיגרה עיתונאית"‪ .‬מס' ‪) 114‬דצמבר(‪ .‬ע' ‪.40‬‬
‫‪1989‬‬
‫"מקומם של המקומונים"‪ .‬מס' ‪) 113‬נובמבר(‪ .‬ע"ע ‪ 13‬ו‪-.54‬‬
‫‪1989‬‬
‫"טלוויזיה קהילתית"‪ .‬מס' ‪) 112‬אוקטובר(‪ .‬ע' ‪.16‬‬
‫‪1989‬‬
‫"שיקולים מקצועיים ושיקול דעת"‪ .‬מס' ‪) 111‬ספטמבר(‪ .‬ע' ‪.28‬‬
‫‪1989‬‬
‫"המציאות ומתעדיה‪ :‬עיתונאי‪ ,‬סופר וחוקר"‪ .‬מס( ‪' 108‬יוני(‪ .‬ע' ‪.28‬‬
‫‪19‬‬
‫‪1988‬‬
‫"הכו בתקשורת והצילו את המדינה"‪ .‬מס' ‪) 94‬אפריל(‪ .‬ע' ‪.14‬‬
‫‪1988‬‬
‫"תקשורת במלכוד"‪ .‬מס' ‪) 93‬מרס( ע'ע ‪.11-10‬‬
‫‪1988‬‬
‫"דרוש דחוף ‪ –School of Communication ".‬מס' ‪) 92‬פברואר‪).‬‬
‫‪" 1988‬תורת התלות או מדוע נשארו הפוליטיקאים אדישים לשביתת השידור"‪ .‬מס' ‪) 91‬ינואר(‪.‬‬
‫ע' ‪.24‬‬
‫‪" 1987‬לאחר השביתה"‪ .‬מס' ‪) 90‬דצמבר(‪ .‬ע' ‪.14‬‬
‫‪1987‬‬
‫"מגבלותיהם של יחסי הציבור‪ :‬הלביא כמשל"‪ .‬מס' ‪) 88‬אוקטובר(‪ .‬ע'ע ‪ 38‬ו‪-.56‬‬
‫‪1987‬‬
‫"בעד חובת רישוי של מקומונים"‪ .‬מס' ‪) 87‬ספטמבר(‪ .‬ע' ‪.32‬‬
‫‪1987‬‬
‫"האם יהיה מחר ל'היום הזה'?"‪ .‬מס' ‪) .86‬אוגוסט(‪ .‬ע' ‪.30‬‬
‫‪1987‬‬
‫"איוב ואחיו"‪ .‬מס' ‪) 85‬יולי(‪ .‬ע' ‪ 40‬ו‪-.58‬‬
‫‪1987‬‬
‫"פרס אסור"‪ .‬מס' ‪) 84‬יוני(‪ .‬ע' ‪.12‬‬
‫‪1987‬‬
‫"כמה הם מדברים ומדוע?"‪ .‬מס' ‪) 83‬מאי(‪ .‬ע' ‪.10‬‬
‫‪1987‬‬
‫"המדיה במשפט דמיאניוק – אלילים שהכזיבו"‪ .‬מס' ‪) 82‬אפריל(‪ .‬ע' ‪ 37‬ו‪-.61‬‬
‫‪1987‬‬
‫"מן הכפר העולמי לשטעטל"‪ .‬מס' ‪) 81‬מרס(‪ .‬ע' ‪ 30‬ו‪-.57‬‬
‫‪1987‬‬
‫"קונצפציה סקרית"‪ .‬מס' ‪) 80‬פברואר(‪ .‬ע' ‪.56‬‬
‫‪1987‬‬
‫"מה יש לך‪ ,‬גברת לוין?" מס' ‪) 79‬ינואר(‪ .‬ע' ‪.28‬‬
‫‪" 1985‬ערוץ שני עכשיו – עמדות ואינטרסים")סדרה בת שלושה מאמרים(‪ .‬מס' ‪ .66,65,64‬ע' ‪28 ,14‬‬
‫ו‪-.10‬‬
‫‪1985‬‬
‫"מניפולטורים נגד דטרמיניסטים"‪ .‬מס' ‪ .63‬ע' ‪.28‬‬
‫‪1984‬‬
‫"לקחים אמריקאים של הבחירות בישראל"‪ .‬מס' ‪ .62‬ע"ע ‪.15-14‬‬
‫‪1981‬‬
‫"מהו סוד הצלחתם של העיתונים המקומיים‪ :‬מגמות והערכות ראשוניות"‪ .‬מס' ‪ ,38‬ע"ע ‪.9-8‬‬
‫מבחר רשימות ווראיונות בעיתונות‬
‫בן קמינסקי‪ ,‬המשבר ברשות השידור‪ :‬כיצד הגענו לכאן"? אפוק טיימס ישראל‪4.3.2010 .‬‬
‫‪/http://www.epochtimes.co.il/news/content/view/13457/85‬‬
‫טובי ארבל‪" ,‬נמר של נייר"‪ ,Connect .‬ינואר ‪ .2007‬ע"ע ‪.24-25‬‬
‫מאיר בן שימול‪" ,‬כנגד כל הסיכויים"‪ .‬כל‪-‬בי‪.62-67 .26.1.2006 .‬‬
‫יניב זך‪" ,‬פוליטיקה בשידור חי"‪ .‬מעריב‪.17.6.2005 .‬‬
‫‪http://www.nrg.co.il/online/4/ART/947/119.html‬‬
‫יוסי קליין‪" ,‬הורס את המסיבה"‪ .‬מוסף הארץ‪.18.10.2002 .‬‬
‫‪Yossi Klein, "Just Wars". Haaretz. 18. 10. 2002 or‬‬
‫=‪http://www.haaretzdaily.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=220814&contrassID‬‬
‫‪2&subContrassID=14&sbSubContrassID=0&listSrc=Y‬‬
‫אווי שמש‪" ,‬כוחו של שונה"‪ .‬כל‪-‬בי‪.25.4.2002 .‬‬
‫‪20‬‬
‫אלון הדר‪" ,‬דרמה מקורית"‪ .‬כל העיר‪.30.3.2001 .‬‬
‫מירב פרידמן‪" ,‬הלו‪ ,‬זה רדיו"‪ .‬אינטלקט‪ .‬מגזין הסטודנטים הארצי‪ .‬מרץ‪/‬אפריל ‪.2001‬‬
‫הרצל חקק‪" ,‬תרבות השוק"‪ .‬מוסף השבוע‪ .‬הצופה‪.16.3.2001 .‬‬
‫אביבה קרול‪" ,‬שובה של העיתונות המגויסת"‪ .‬גלובס‪.6.10.2000 .‬‬
‫אתי אייזנריך‪" ,‬לא חשוב המסר – העיקר לנצח"‪ .‬רמתון‪ .‬מס' ‪ ,145‬אוקטובר ‪.1998‬‬
‫יעל פישביין‪" ,‬מוכרים תשומת לב"‪ .‬דבר‪.13.10.1995 .‬‬
‫ישראל לנדרס‪" ,‬הצופים יברחו מהטלוויזיה"‪ .‬דבר‪.19.11.1993 .‬‬
‫עירית רוזנבלום‪" ,‬לא מהפיכה ולא התפתחות"‪ .‬שיחת היום‪ .‬הארץ‪.7.11.1993 .‬‬
‫גדעון אלון‪" ,‬העימות עשוי לחזק את שניהם‪ ,‬על חשיבות העימות בין שמיר לרבין‪ ,‬שיחת היום‬
‫הארץ‪.16.6.1992 .‬‬
‫ישראל לנדרס‪" ,‬מלחמת קיום"‪ .‬דבר‪.21.2.1992 .‬‬
‫אלי הכהן‪" ,‬המלחמה חידשה את ימי הרדיו"‪ ,‬רשות הדיבור‪ .‬חותם‪ .‬על המשמר‪.15.2.91 .‬‬
‫גדעון אלון‪" ,‬העיתונאים משחקים לידי סדאם חוסיין"‪ .‬שיחת היום על מלחמת המפרץ‪ .‬הארץ‪.‬‬
‫‪.11.2.1991‬‬
‫גדעון אלון‪" ,‬העיראקים ישתמשו בנאום לצורכיהם"‪ ,‬שיחת היום על אפקטיוויות שידורה של‬
‫הקלטת עם פניית בוש לעם העיראקי‪ ,‬הארץ‪.17.9.1990 .‬‬
‫גדעון אלון‪" ,‬הגימיק הזה אינו תעודת כבוד לעיתונים"‪ ,‬שיחת היום על תחרות בין שני עיתוני‬
‫הצהריים‪ ,‬הארץ‪.10.9.1989 .‬‬
‫אלי הכהן‪" ,‬מה ששמיר לא אמר"‪ ,‬רשות הדיבור‪ ,‬חותם‪ .‬על המשמר‪.17.2.1989 .‬‬
‫לילי גלילי‪" ,‬הדגם של הבי‪-‬בי‪-‬סי פשט אצלנו את הרגל"‪ .‬על שביתת הטלוויזיה‪ .‬הארץ‪.‬‬
‫‪.14.1.1986‬‬
‫אלי כהן‪" ,‬עיתונות במבחן הזמן"‪ .‬דבר‪.13.6.1983 .‬‬
‫שלום ירושלמי‪" ,‬העידן המקומי"‪ .‬כל העיר‪.14.1.1983 .‬‬
‫מבחר מאמרים ורשימות בעיתונים וכתבי עת‬
‫"איפה הייתה התקשורת?"‪ .‬הארץ‪2.8.2011 .‬‬
‫‪http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1236791.html‬‬
‫"חלום ליל יולי"‪ .‬העוקץ‪15.7.2011 .‬‬
‫‪http://www.haokets.org/p85‬‬
‫"ההסתה מתחילה בתוכנו"‪1.4.2011 .Ynet .‬‬
‫‪http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4045377,00.html‬‬
‫"העובדים הסוציאליים – שסתום הלחץ של הממשלה"‪7.3.11 .‬‬
‫‪http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4038476,00.html‬‬
‫"סופה בשידור חי"‪11.1.11 .Walla .‬‬
‫‪http://news.walla.co.il/?w=//1778955‬‬
‫"ספינלנד מודל ‪31.12.2010 .Ynet ."2010‬‬
‫‪http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4006469,00.html‬‬
‫‪21‬‬
10.11.2010 .Ynet ."‫לגיטימציה של ישראל‬-‫"גם הימין אחראי לדה‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3980583,00.html
24.10.2010 .‫"טלוויזיה לא חינוכית" הארץ‬
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1194965.html
.26.9.2010 ,Ynet ."‫"זכות הצבעה רק לבעלי ידע בסיסי‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3960230,00.html
26.8.2010 .NRG-‫ מעריב ו‬."‫"קול קורא‬
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/149/516.html?hp=1&loc=31&tmp=7984#
12.8.2010 .Ynet ."‫"קללת יועצי התקשורת‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3935378,00.html
5.8.2010 .Ynet ."‫"זכות הציבור למידע בדוק? לא אצל נתניהו‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3930680,00.html
19.7.2010 .‫ מגאזין בית אבי חי‬."‫"אם זה טוב ואם זה רע – אין עוד דרך חזרה‬
http://www.bac.org.il/ContentPage.aspx?id=1004
9.7.2010 .Ynet ."‫"לא כל הערבים אותו דבר‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3917366,00.html
1/6/2010 .Ynet ."‫"למי טובה ההסברע‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3897472,00.html
26/2/2010 .Ynet ."‫"מסבירים למען ישראל או למען השר‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3854453,00.html
18/2/2010 .Ynet ."‫"הפעם הדתיים ניצחו‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3850999,00.html
15.2.2010 .Ynet ."‫"לשחרר את רוממה‬
http://www.ynet.co.il/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1,2506,L3849346,00.html
25.1.2010 .Ynet ."‫"סיוע בהאיטי לשיפור הדימוי העצמי‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3838547,00.html
24.12.2009 .Ynet ."‫"קדימה משלמת את המחיר שהיא קבעה‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3824576,00.html
12.12.2009 Ynet ."‫"מלחמת דתות בפתח‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3818679,00.html
3.9.2009 .Ynet ."‫"שוב ספורט בערוץ אחד‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3771626,00.html
.31.7.2009 .Ynet ".‫"שוב יש לנו אויב משותף‬
22
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3753712,00.html
16.7.2009 .Ynet ".‫"החרדים ממציאי האינתיפאדה‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3747421,00.html
7.7.2009 .Ynet ".‫ זאת האמת‬,‫"אדוני השופט‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3742741,00.html
25.6.2009 .Ynet "?‫"איך נכנסים שני פרסים לטוויטר‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3736258,00.html
11.6.2009 .Ynet "?‫"איך נזכה בטלוויזיה מצוינת‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3725769,00.html
27.5.2009 .Ynet ."!‫ לעבודה‬,‫"טוקבקיסטים‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3722481,00.html
12.5.2009 .Ynet ."‫"נקמת בוגרי המחלקה לכלכלה‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3722481,00.html
26.4.2009 .Ynet ".‫"לבטל את פרס ישראל‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3706046,00.html
19.4.2009 .Ynet ".‫ שמור על דיסטאנס‬,‫"פרס‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3702534,00.html
5.4.2009 .Ynet ".‫"היזהרו מהזכיינים‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3695681,00.html
.23.3.2009 .Ynet ".‫ על קדימה להתפרק‬:‫"לטובת כולנו‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3689354,00.html
.1.3.2009 .Ynet ".‫"פרי הגליל שמעוור את עינינו‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3678974,00.html
.19.2.2009 .Ynet ."‫"רוצים בחירות‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3672455,00.html
.3.2.2009 .NRG/‫ מעריב‬."‫"תעשייני הבחירות‬
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/848/798.html
.25.1.2009 .Ynet ."‫"ניצחון מחפש תמונה‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3661141,00.html
.5.1.2009 .Ynet ."‫"מלחמה בפריים טיים‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3647591,00.html
.18.12.2008 .Ynet ."‫"הפוליטיקאי ישרוד או יודח? תכנית המציאות‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3640409,00.html
1.12.2008 .Ynet "?‫"גורל הכלכלן כגורל הסובייטולוג‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3630439,00.html
23
19.11.2008 .Ynet ".‫ עשו לביתכם‬,‫"גנרלים‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3624851,00.html
5.11.2008 .Ynet ".‫"הנבחר שמאחורי אור הזרקורים‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3616382,00.html
15.10.2008 ".‫סטריט‬-‫"שאיפות אובדניות של אימפריית הוול‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3606368,00.html
27.9.2008 .Ynet ".‫"גם טוקבק עלול להרוג‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3602709,00.html
22.9.2008 .Ynet ".‫"חוטאים ומתנצלים‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3600332,00.html#Scene_1
.17.9.2008 .‫" מעריב‬.‫"אדלר נגד פינקלשטיין‬
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/788/199.html
10.9.2008 .‫ מעריב‬."‫"השכלה חפיפית – ביטחון חפיף‬
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/785/069.html
6.9.2008 .Ynet ."‫"מידע במקום ספינים‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3589616,00.html
.17.8.2008 .Ynet ."‫"שוחד מיני ופשרו‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3581639,00.html
7.8.2008 .‫" מעריב‬.‫ פרסומות באמצעי תקשורת‬:‫"פיגוע תרבותי ופוליטי‬
http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/770/304.html
.10.7.2008 .Ynet ".‫ לסרס את האליטה האקדמית‬:‫"המטרה‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3566340,00.html
.8.6.2008 .Ynet ".‫"אגרה בלא שידורים‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3552192,00.html
.28.5.2008 .Ynet ".‫"כל אחד והטלנסקי שלו‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3548428,00.html
.10.4.2008 .Ynet ."‫"כשהסטודנט הופך לקוח‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3529160,00.html
.27.3.2008 .Ynet ."‫"תרבות הקריצה‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3524359,00.html
.18.3.2008 .Ynet ."‫"החלום האמריקני ושברו‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3520596,00.html
.14.3.2008 .Ynet ."‫"לימודי משפטים באקלים עברייני‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3513496,00.html
24
14.1.2008 .Ynet ."‫"נציגים חורגים למגזרים‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3493438,00.html
4.1.2008 .NRG ."‫"כלים לא מכוונים‬
http://www.nrg.co.il/online/4/ART1/679/501.html
31.12.2007 .Ynet ."‫"נחום תקום לעשות רייטינג‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3488124,00.html
.16.12.2007 .Ynet ."10 ‫"לחסוך הישרדות מערוץ‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3483073,00.html
3.12.2007 .Ynet ."‫ הגולם שקם על יוצרו‬:‫"נערי האוצר והמרצים‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3478094,00.html
.14.11.2007 .Ynet ."‫"בקורת הגבולות‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3471498,00.html
11.9.2007 .Ynet ."‫"לקחים תקשורתיים של עמימות ידועה מראש‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3450153,00.html
26.8.2007 .Ynet ."‫"גם שופטים הם בני אדם‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3441574,00.html
.22.7.2007 .Ynet ."‫"עסקים באוויר‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3428310,00.html
30.6.2007 .Ynet ."‫"תיקוב התקשורת את הדין‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3419225,00.html
18.6.2007 .Ynet ."‫ המשת"פ והקומבינה‬:‫"בין עזה לשפרעם‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3414050,00.html
.13.6.2007 .Ynet ."‫"שתקן נולד‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3411956,00.html
4.6.2007 .Ynet ."‫ אנחנו‬:‫ יש בעלים‬2 ‫"לערוץ‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3407825,00.html
5.11.2006 .Omedia ."‫"כנמיביה היינו‬
http://www.omedia.co.il/Show_Article.asp?DynamicContentID=2184&MenuID=735
&ThreadID=1014018
21.9.2006 .‫ הארץ‬."‫"העליהום על התקשורת‬
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/765778.html
.21.8.2006 .Ynet ."‫"על כתבלבים ותקשורת עוינת‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3293594,00.html
13.8.2006 .Ynet ."‫"בינוניים בשלטון – חוטפים מלבנון‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3290447,00.html
.26.7.2006 .Ynet ".‫"האמריקניזציה הכתה בצה"ל‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3281819,00.html
25
24.7.2006 .‫" מחסום‬.‫ עצות שימושיות לעורף הישראלי‬15"
http://www.mahsom.com/article.php?id=3349
.3.7.2006 .Ynet ."‫"עומק הסימום כגודל המסך‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3269846,00.html
.28.5.2006 .Ynet ."‫"הטריק האחרון של אדלר‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3255788,00.html
‫"ומה חלקה של התקשורת? חשיפה תקשורתית נרחבת היא אחת הסיבות לירידה בשיעור‬
.10.4.2006 .‫ הארץ‬."‫ההצבעה‬
http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArtPE.jhtml?contrassID=2&subContrassID=
3&sbSubContrassID=0&itemNo=704355
.15.2.2006 .Ynet . "‫"מי יתבע את הסוקרים‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3215959,00.html
.28.12.2005 .Ynet ."‫"חופש העיתונות – או הדולרים‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3191121,00.html
.29.11.2005 .Ynet ."‫"עיתונאים בלי צינון‬
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3176556,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- .14.11.2005 .Ynet ."‫"סקר מאניה‬
3168313,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- . Ynet22.8.2005."‫"לא משחק ילדים‬
.3131103,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- .3.5.2005 .Ynet ."‫"בראל בחצר ביזנטינית‬
.3080581,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- .22.2.2005 .Ynet ."‫"שגריר לעזאזל‬
.3049274,00.html
.http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- .19.1.2005 .Ynet ."‫"במקום מכרז בלוף‬
3034508,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L- .24.10.2004 .Ynet "?‫"למה מונה בראל‬
2994054,00.html
http://www.ynet.co.il/home/1,7340,L-2030- .5.5.2004 .Ynet ,"‫"תורת השכנוע‬
2912107,00.html
http://www.ynet.co.il/home/1,7340,L-2030,00.html .26.2.2004 .Ynet ,"‫"ישראל בלי פלוס‬
.28.12.2003 .Ynet ,"‫"הרשות לא נתונה‬
http://www.ynet.co.il/home/1,7340,L-2030-2850150,00.html
.26.10.2003 .Ynet ."‫"שידור רומס חוק‬
http://www.ynet.co.il/home/1,7340,L-2030-2806995,00.html
26
‫"ערוץ רע לצופים"‪.4.7.2003 .Ynet .‬‬
‫‪http://www.ynet.co.il/home/1,7340,L-2030-2680213,00.html‬‬
‫"קול המוזיקה והקיצוץ"‪.15.6.2003 .Ynet .‬‬
‫‪http://www.ynet.co.il/home/1,7340,L-2030-2657480,00.html‬‬
‫"אגרה ללא תמורה"‪.4.5.2003 .Ynet .‬‬
‫‪http://www.ynet.co.il/home/1,7340,L-2030-2606193,00.html‬‬
‫"התקשורת מתגייסת"‪.30.3.03 .Ynet .‬‬
‫‪http://www.ynet.co.il/home/1,7340,L-2030-2529473,00.html‬‬
‫"בחירות במציאות משתנה"‪.5.2.2003 .Ynet .‬‬
‫‪http://www.ynet.co.il/home/1,7340,L-2030-2417675,00.html‬‬
‫"בוחרים בטיפק'ס"‪.20.1.2003 .Ynet .‬‬
‫‪http://www.ynet.co.il/home/1,7340,L-2030-2381616,00.html‬‬
‫"שיעור לתקשורת"‪.11.1.2003 .Ynet .‬‬
‫‪http://www.ynet.co.il/home/1,7340,L-2030-2366313,00.html‬‬
‫"ישראל מינוס"‪ .‬ידיעות אחרונות‪.20.11.2002 .‬‬
‫"דרושה רשות שידור חדשה"‪ .‬ידיעות אחרונות‪.29.9.2002 .‬‬
‫"אין תקומה לרשות השידור"‪ .‬הארץ‪.6.8.2002 .‬‬
‫"כרכיב נסבל נוסף בשגרה"‪ .‬ידיעות אחרונות‪.31.1.2002 .‬‬
‫"להבריא ולא להמית ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 22.7.2001.‬‬
‫"שידור ציבורי ללא פיקוח ציבורי ‪.‬ידיעות אחרונות‪. 25.6.2001.‬‬
‫"עם כל הכבוד לפרס ישראל ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 30.4.2001‬‬
‫"מאין יבואו הצופים ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 23.4.2001.‬‬
‫"מי מפחד מהטלוויזיה הפלשתינית ‪".‬ידיעות אחרונות ‪. 13.3.2001.‬‬
‫"חפרפרות עם כל דבר ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 6.3.2001.‬‬
‫"מבחן הישרדות ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 27.2.2001.‬‬
‫"סקרים לבנים ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 25.1.2001.‬‬
‫"מי צריך פרסומת בערוץ ‪". 33‬ידיעות אחרונות‪. 10.1.2001‬‬
‫"הם לא מפחדים ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 20.12.2000.‬‬
‫"לנו הנצחון ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 14.12.2000‬‬
‫"אמריקה ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 27.11.2000‬‬
‫"געגועים לקיסינג'ר ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 6.11.2000‬‬
‫"מדוע האריה שואג ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 26.9.2000‬‬
‫"דמעות של ילדים ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 6.9.2000‬‬
‫"כי מצורן תצא תורה ‪".‬ידיעות אחרונות" ‪. 23.8.2000‬‬
‫"אל תבכי‪ ,‬ישראל ‪".‬ידיעות אחרונות" ‪. 8.8.2000‬‬
‫‪27‬‬
‫"לקום אתמול בבוקר ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 24.7.2000‬‬
‫"האצילות מחייבת ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 30.5.2000.‬‬
‫"בשם השלום"‪ .‬ידיעות אחרונות‪.13.3.200 .‬‬
‫"שיעור בפוליטיקה‪ ".‬ידיעות אחרונות‪26.1.2000 .‬‬
‫"מוגבלות נשיאותית"‪ .‬ידיעות אחרונות‪27.12.1999 .‬‬
‫"לא צריך משאל ‪ ".‬ידיעות אחרונות‪. 16.12.1999.‬‬
‫"הערוץ הנחוץ ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 28.11.1999.‬‬
‫"מדוע שתקו נכי צה"ל ‪".‬ידיעות אחרונות ‪. 8.11.1999.‬‬
‫"לחזק את התקשורת הציבורית ‪".‬הארץ‪. 3.11.1999.‬‬
‫"בזכות‪ ,‬לא בחסד"‪ .‬ידיעות אחרונות‪.18.10.1999 .‬‬
‫"התקשורת בין הברונים"‪ .‬הארץ‪.21.9.1999 .‬‬
‫"רשות השידור תחילה ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 19.8.1999.‬‬
‫"נכון לערוץ הראשון ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 2.8.1999.‬‬
‫"להוציא את הדוחות מהמגירות ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 19.7.1999‬‬
‫"בניגוד לאמריקה ‪".‬הארץ‪. 14.6.1999.‬‬
‫"בחירות בלי הפסקה ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 10.5.1999.‬‬
‫"הזמן האפל ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 29.4.1999.‬‬
‫"מי צריך עימותים ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 26.4.1999‬‬
‫"שיעור לפיד בתקשורת ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 29.3.1999.‬‬
‫"בין העבריין והסופרסטאר ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 22.3.1999.‬‬
‫"פוליטיקה של טיפק'ס ‪".‬הארץ‪. 11.3.1999.‬‬
‫"מבחן האולפן ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 9.2.1999.‬‬
‫"חוג בית אלקטרוני ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 1.2.1999.‬‬
‫"משאלה רחבה ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 24.1.1999.‬‬
‫"הם יורים גם בערוץ ‪ ."2‬מוסף ידיעות אחרונות‪. 18.9.1998.‬‬
‫"מזנים את מקצועם ‪".‬הארץ‪. 3.9.1998.‬‬
‫"החיים ללא דפוס ‪".‬הארץ‪. 24.8.1997.‬‬
‫"הערוץ הנחוץ ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 3.6.97.‬‬
‫"אל תגעו בפרס זה ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 3.4.1997.‬‬
‫"הכו בתקשורת והצילו את המשטר ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 4.3.1997.‬‬
‫"תחנה אחרונה ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 23.1.97.‬‬
‫"עם קצת עזרה משותפים ‪".‬ידיעות אחרונות‪. 15.1.1997.‬‬
‫"למרות חסרונותיה ‪".‬הארץ‪. 17.11.1996.‬‬
‫"להניח לתקשורת ‪".‬הארץ‪. 14.11.95.‬‬
‫"אל תפנו אליו"‪ .‬אנשים בחזית ‪.‬מוסף הארץ‪. 27.1.1995.‬‬
‫"קודם תחזרו לחוף ‪".‬מעריב‪. 16.8.95.‬‬
‫‪28‬‬
‫"פעולה מתקנת"‪ .‬אנשים בחזית ‪.‬מוסף הארץ‪. 28.4.95.‬‬
‫"כלב טוב‪ ,‬כלב השמירה של הדמוקרטיה ‪".‬כל העיר‪. 26.8.94.‬‬
‫"האזרח נון מם ‪".‬חדשות‪. 8.10.92.‬‬
‫"המנצח היחיד היה רעיון העימות ‪".‬הארץ‪. 17.6.92.‬‬
‫"סימום כלב השמירה" ‪.‬הארץ‪. 2.12.1991.‬‬
‫"המנצח היחיד היה רעיון העימות"‪ .‬הארץ‪.17.6.1990 .‬‬
‫"כבלים מסוכנים"‪ .‬הארץ‪.12.2.1990 .‬‬
‫"היש טלפוליטיקה בישראל" ‪ .‬הארץ‪). 2.3.1989 .‬עם חנה לוינסון(‪.‬‬
‫"נתונים סקריים"‪ .‬הארץ‪24.11.1988 .‬‬
‫"היחצ"ן כתחליף לאיש הרוח"‪ .‬הארץ‪23.11.1988 .‬‬
‫"חשדנות הפוליטיקאים לרועץ"‪ .‬הארץ‪22.11.1988 .‬‬
‫"הערות נוספות על האתיקה של הסקרים"‪ .‬הארץ‪.7.9.1988 .‬‬
‫"יותר מקצועי‪ ,‬יותר יקר‪ ,‬יותר אמריקני"‪ .‬קול ירושלים‪.12.8.1983 .‬‬
‫"מיתוס השיקולים המקצועיים"‪ .‬הארץ‪ .23.3.1981 .‬ע' ‪.13‬‬
‫‪29‬‬