טויס אר אס – יטבתה פעילות תקנון

‫תקנון פעילות יטבתה – טויס אר אס‬
‫‪.1‬‬
‫הגדרות‬
‫למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן‪:‬‬
‫מחלבות יטבתה ע"ש אורי חורזו ז"ל בע"מ שכתובתה רח' הסיבים ‪ ,94‬קריית מטלון‪,‬‬
‫"עורכת הפעילות"‬
‫ת‪.‬ד‪ ,94 .‬פתח תקווה‪.‬‬
‫"הפעילות"‬
‫המשתתפים יוזמנו לרכוש מוצר ממוצרי יטבתה המשתתפים בפעילות (כהגדרתם‬
‫להלן)‪ ,‬להירשם לאתר הפעילות באמצעות הזנת‪ :‬שם מלא‪ ,‬טלפון נייד או מייל‬
‫וברקוד המוצר‪ ,‬לבחור הטבה מתוך מגוון של כ – ‪ 03‬הטבות ולקבל קוד קופון סלולרי‬
‫למימוש ברשת הצעצועים "טויס אר אס"‪.‬‬
‫"משתתף"‬
‫הפעילות פתוחה לכל גולש באתר הפעילות‪ ,‬שרכש מוצר ממוצרי יטבתה המשתתפים‬
‫בפעילות (כהגדרתם להלן)‪.‬‬
‫"אתר הפעילות"‬
‫אתר יטבתה בכתובת ‪.www.yotvata.co.il‬‬
‫"מוצרי יטבתה"‬
‫אחד ממוצרי יטבתה המפורטים בנספח א' לתקנון זה‪[.‬על המוצרים לא תהיה‬
‫הדפסה של ברקוד מיוחד עבור המבצע אלא הברקוד הרגיל בלבד}‬
‫"טויס אר אס"‬
‫כל סניפי הרשת למעט סניף יקנעם וסניף ‪.toybox‬‬
‫‪.2‬‬
‫תקופת הפעילות‬
‫‪.1.2‬‬
‫הפעילות תיערך החל מיום ‪ 21.1.1329‬ועד ה – ‪( 21.0.1329‬להלן‪" :‬תקופת הפעילות")‪.‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫מובהר בזאת כי עורכת הפעילות‪ ,‬תהא רשאית להאריך ו‪/‬או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול‬
‫דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫השתתפות בפעילות‬
‫‪.0.2‬‬
‫כל משתתף שרכש אחד ממוצרי יטבתה המשתתפים במבצע ונרשם באתר הפעילות באמצעות‬
‫ברקוד המוצר‪ ,‬יוכל לבחור הטבה למימוש ברשת "טויס אר אס"‪ .‬לאחר השלמת ההרשמה לאתר‬
‫הפעילות יישלח לכתובת המייל או מספר הטלפון הסלולרי של המשתתף קוד קופון סלולרי‬
‫באמצעות הודעת ‪.SMS‬‬
‫‪.0.1‬‬
‫בעת מימוש ההטבה ברשת טויס אר אס יש להציג למוכר את קוד הקופון הסלולרי שהתקבל‪.‬‬
‫‪.0.0‬‬
‫ההטבה תכלול הנחה של עד ‪ 03%‬על מגוון מוצרים שבמבצע אשר יוצגו באתר השירות ואשר‬
‫נמכרים ברשת טויס אר אס‪.‬‬
‫‪.0.9‬‬
‫ההטבה תמומש רק לאחר שהמשתתף הציג בסניף הרשת את הודעת ‪ SMS‬הכוללת את ההטבה‪.‬‬
‫מובהר כי בכל קניה על ידי לקוח‪ ,‬יתאפשר מימוש בהנחה של פריט אחד כנגד הצגת הודעת ‪SMS‬‬
‫אחת במסגרת תנאי המבצע‪ .‬לקוח יהיה רשאי לממש את ההטבה כמספר הודעות ה‪ SMS‬שנשלחו‬
‫אליו‪.‬‬
‫‪.0.0‬‬
‫לא יתאפשרו כפל מבצעים והנחות‪ ,‬לרבות לחברי מועדון "חבר" או הנחות עובדים‪.‬‬
‫‪.0.1‬‬
‫ההטבה ניתנת למימוש ברכישה בכרטיסי אשראי בלבד מסוג‪ :‬ישראכרט‪ ,‬ויזה‪,power card ,‬‬
‫לאומי קארד ‪ ,‬אמריקן אקספרס‪ .‬לא ניתן לשלם במזומן ו‪/‬או בצ'קים‪.‬‬
‫‪.0.3‬‬
‫רשימת מוצרי "טויס אר אס" הנכללת ברשימת ההטבות‪ ,‬עשויה להשתנות מעת לעת בהתאם‬
‫למלאי המוצרים‪.‬‬
‫‪.0.3‬‬
‫מימוש ההטבה הינו עד גמר המלאי ברשת "טויס אר אס" ולא יאוחר ממועד תום הפעילות‪ .‬מובהר‬
‫למשתתפים כי ייתכן מצב ובו מוצר שנבחר כהטבה באתר הפעילות אזל באחד או יותר מסניפי‬
‫רשת "טויס אר אס" עד למועד המימוש‪.‬‬
‫‪.0.4‬‬
‫משתתף שלא יקבל הטבה מכל סיבה שהיא לרבות מחסור במלאי‪ ,‬יהיה מנוע מלטעון כל טענה‬
‫כנגד עורכת המבצע ו‪/‬או מי מטעמה‪.‬‬
‫‪-1-‬‬
‫‪.0.23‬‬
‫אי עמידת משתתף באחד או יותר מתנאי המבצע עלולים למנוע את השתתפותו במבצע‪.‬‬
‫‪.0.22‬‬
‫האחריות הבלעדית למוצרי טויס אר אס שיירכשו או יסופקו במסגרת מבצע זה הינה של רשת‬
‫טויס אר אס‪ ,‬לרבות כל טענה ביחס לטיב‪ ,‬איכות או תקינות המוצר שיירכש‪.‬‬
‫‪.0.21‬‬
‫ככל שיידרש שירות תיקונים או מימוש האחריות למוצר כלשהו שנרכש במסגרת מבצע זה יש‬
‫לפנות לרשת טויס אר אס בענין‪ .‬תיקונים והחלפות הינם באחראיות רשת טויס אר אס‪.‬‬
‫‪.0.20‬‬
‫כל משתתף בפעילות שימסור מספר טלפון סלולרי יקבל הודעת ‪ SMS‬עם קוד הקופון והודעת‬
‫תזכורת למימוש ההטבה‪.‬‬
‫‪.0.29‬‬
‫משתתף שלא קיבל את הודעות ה ‪ SMS‬או נתקל בתקלה בעת ההרשמה לפעילות מוזמן לפנות‬
‫לשירות הצרכנים של שטראוס‪.‬‬
‫‪.0.20‬‬
‫המשתתף אינו חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינו מסכים אינו רשאי להשתתף‬
‫בפעילות‪.‬‬
‫‪.0.21‬‬
‫עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא‬
‫צורך בהודעה על כך‪ ,‬מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עורכת הפעילות‪ .‬האחריות‬
‫להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף ‪.‬‬
‫‪.0.23‬‬
‫בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת‬
‫הפעילות או מפעילת האתר‪ ,‬תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ואת‬
‫זכייתו‪ .‬משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה‪ ,‬טענה או תביעה כנגד עורכת הפעילות‬
‫כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫מדיניות פרטיות‬
‫‪.9.2‬‬
‫כל משתתף הנרשם למבצע מסכים כי הפרטים שמסר ישמרו במאגר מידע לקוחות המתנהל על ידי‬
‫שטראוס גרופ בע"מ ובמאגר מידע המנוהל באחריות טויס אר אס‪.‬‬
‫‪.9.1‬‬
‫עורכת הפעילות מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע‪ .‬בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים‬
‫את הסיכונים לחדירה בלתי‪-‬מורשית לנתונים שיאספו במסגרת הפעילות‪ ,‬אין בהם בטחון מוחלט‪.‬‬
‫לכן‪ ,‬עורכת הפעילות לא מתחייבת שהשתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה‬
‫בלתי‪-‬מורשית למידע שייאסף במסגרתה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫כללי‬
‫‪.0.2‬‬
‫תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי עורכת הפעילות וכן באתר הפעילות‪.‬‬
‫‪.0.1‬‬
‫בהשתתפותו בפעילות מסכים‪ ,‬מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון ומקבל עליו‬
‫את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילות כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו‬
‫לכל דבר ועניין‪.‬‬
‫‪.0.0‬‬
‫עורכת הפעילות או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה‬
‫של רשת האינטרנט‪ ,‬החשמל‪ ,‬או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר‪ ,‬על כל רכיביהן ולא תשא‬
‫באחריות להפסקות‪ ,‬הפרעות‪ ,‬ניתוקים‪ ,‬נזקים‪ ,‬הוצאות‪ ,‬מניעת רווח וכיו"ב‪ ,‬אשר יגרמו למשתתף‬
‫בקשר עם השתתפות בפעילות‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪.‬‬
‫‪.0.9‬‬
‫ארעה תקלה‪ ,‬מכל סוג שהוא‪ ,‬לרבות אך לא רק‪ ,‬ברשת התקשורת ו‪/‬או באתר הפעילות‪ ,‬שיש בה כדי‬
‫להשפיע במישרין או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא‪ ,‬ו‪/‬או כדי למנוע‬
‫מבעד מי שמעוניין מלהשתתף בפעילות‪ ,‬לא תהא למשתתפים כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה כלפי‬
‫עורכת הפעילות‪ .‬עורכת הפעילות לא תשא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף‬
‫כלשהו‪ ,‬בגין כל הוצאה ו‪/‬או נזק ישיר ו‪/‬או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה‬
‫מהשתתפותו בפעילות‪.‬‬
‫‪.0.0‬‬
‫עורכת הפעילות רשאית להפסיק או לבטל את הפעילות (במהלך הפעילות או בסיומה) או לשנות את‬
‫תנאיה (שינויים סבירים) בתקנון זה‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪.0.1‬‬
‫עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר‬
‫במהלכה ו‪/‬או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו‪/‬או בעיה ו‪/‬או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך‬
‫הפעילות‪ ,‬בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך‪.‬‬
‫‪-0-‬‬
‫‪.0.3‬‬
‫למען הסר ספק מובהר בזאת‪ ,‬כי עורכת הפעילות אינה אחראית כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו‪/‬או‬
‫רכוש ו‪/‬או אחר אשר ייגרם למשתתף ו‪/‬או לאחר עקב הפעילות ו‪/‬או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו‪/‬או‬
‫עקב השתתפותו בפעילות ו‪/‬או נזק שנגרם במהלך הפעילות‪.‬‬
‫‪-9-‬‬
‫נספח א' – רשימת מוצרי יטבתה המשתתפים במבצע‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫שוקו יטבתה ‪ 1‬ליטר‪.‬‬
‫מוקה ‪ 1‬ליטר‪.‬‬
‫אייסקפה ‪ 1‬ליטר‪.‬‬
‫בננה ‪ 1‬ליטר‪.‬‬
‫ונילה ‪ 1‬ליטר‬
‫שוקו כד ‪ 2‬ליטר‪.‬‬
‫מארז ‪ 8‬שקיות שוקו‪.‬‬
‫מארז ‪ 6‬שקיות מוקה‪.‬‬
‫‪-0-‬‬
‫נספח ב' – רשימת סניפי טויס אר אס המשתתפים במבצע‬
‫שם סניף‬
‫כתובת‬
‫טלפון‪/‬פקס‬
‫אשדוד‬
‫מתחם‬
‫‪STAR CENTER‬‬
‫אשדוד‬
‫טל‪370-0109313.‬‬
‫באר שבע‬
‫מתחם‬
‫‪one plaza‬‬
‫באר שבע‬
‫טל‪370-0109319.‬‬
‫בילו‬
‫א‪.‬ת עקרון‬
‫צומת בילו‬
‫טל‪370-0109331.‬‬
‫גן שמואל‬
‫פארק מסחרי‬
‫קיבוץ גן שמואל‬
‫טל‪370-0109312.‬‬
‫גרנד קניון‬
‫נווה שאנן‬
‫טל‪370-0109307.‬‬
‫דיזנגוף‬
‫סנטר‬
‫דיזנגוף‬
‫סנטר‬
‫טל‪370-0109310.‬‬
‫חיפה מפרץ‬
‫חלוצי התעשייה ‪ 112‬מפרץ חיפה‬
‫טל‪370-0109332.‬‬
‫ירושלים‬
‫קניון מלחה‬
‫טל‪370-0109312.‬‬
‫ירקונים‬
‫צומת ירקונים‬
‫טל‪370-0109330.‬‬
‫סינמה סיטי‬
‫מתחם סינמה סיטי‬
‫טל‪370-0109301.‬‬
‫פקר כ"ס‬
‫וייצמן ‪ ,101‬מתחם ‪ ,G‬כפר סבא‬
‫טל‪370-0109302.‬‬
‫כרמיאל‬
‫מרכז ביג‬
‫טל‪370-0109310.‬‬
‫‪-1-‬‬
‫מרכז וייצמן‬
‫רחוב וייצמן ‪,11‬‬
‫תל אביב‬
‫טל‪370-0109301.‬‬
‫מודיעין‬
‫רח' המלאכות ‪ ,121‬א‪ .‬מודיעין‪ ONE ,‬סנטר‬
‫טל‪370-0109332.‬‬
‫נצרת‬
‫דרך יוסף בוקנבאום‪ ,‬כביש ‪ 57‬נצרת עילית (מול‬
‫מגה מזון)‬
‫טל‪370-0109337.‬‬
‫רגבה‬
‫כביש‬
‫עכו‪-‬נהריה‬
‫טל‪370-0109303.‬‬
‫שפיים‬
‫מתחם שפיים‬
‫טל‪370-0109302.‬‬
‫תל חנן‬
‫דרך בר יהודה ‪115‬‬
‫טל‪370-0109302.‬‬
‫רחובות‬
‫רח' בילו ‪1‬‬
‫טל‪370-0109300.‬‬
‫חולון‬
‫גולדה מאיר ‪5‬‬
‫טל‪370-0109339.‬‬
‫עכו‬
‫החרושת ‪2‬‬
‫טל‪32-2092211.‬‬
‫קרית אתא‬
‫העצמאות ‪15‬‬
‫טל‪1733732073.‬‬
‫ב"ש גרנד קניון‬
‫שדרות טוביהו ‪127‬‬
‫טל‪370-0109319.‬‬