תוכ ענייני TradeOne www.trade1.co.il

‫תוכן עניינים‬
‫דרישות מינימום ‪2 ...........................................................................................................‬‬
‫הוראות התקנה ‪3 ............................................................................................................‬‬
‫הסרת תוכנת ‪ TradeOne‬הנוכחית ‪3 ...................................................................................‬‬
‫התקנת תוכנת ‪10 .............................................................................................. Trade1‬‬
‫שאלות נפוצות ‪13 ............................................................................................................‬‬
‫‪TradeOne‬‬
‫מגדל שקל רח' תש"ח ‪ 2‬תל – אביב‪ .‬טל‪ 077-5551111 :‬פקס‪E-mail: [email protected] .077-5551155 :‬‬
‫‪Shekel Tower, 2 Tashach St. Tel – Aviv Tel: 972-77-5551111 Fax: 972-77-5551155‬‬
‫‪www.trade1.co.il‬‬
‫דרישות מינימום‬
:‫דרישות מערכת מינימליות‬
Windows XP
AMD Athlon 64 3500+ ‫ או‬Pentium 4 3.0 Ghz
RAM ‫ של‬512 MB ‫לפחות‬
.NET framework 3.5
.‫חיבור תקין לאינטרנט‬
•
•
•
•
•
:‫דרישות מערכת מומלצות‬
Windows XP/7
‫מחשב בעל ליבה כפולה‬
2 GB RAM
.NET framework 3.5
‫כרטיס גרפי‬
2.5 Mbps :DownStream
128 Kbps :UpStream
•
•
•
•
•
•
•
TradeOne
E-mail: [email protected] .077-5551155 :‫ פקס‬077-5551111 :‫ טל‬.‫ תל – אביב‬2 ‫מגדל שקל רח' תש"ח‬
Shekel Tower, 2 Tashach St. Tel – Aviv Tel: 972-77-5551111 Fax: 972-77-5551155
www.trade1.co.il
‫הוראות התקנה‬
‫על מנת לעדכן את תוכנת ‪ ,TradeOne‬יש קודם להסיר את הגרסה הקודמת‪.‬‬
‫הסרת תוכנת ‪ TradeOne‬הנוכחית‬
‫על מנת להסיר את הגרסה הקיימת של תוכנת ‪ Trade1‬בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪Windows XP .1‬‬
‫‪Windows 7 .2‬‬
‫‪ Windows 7 .3‬בעברית‬
‫‪TradeOne‬‬
‫מגדל שקל רח' תש"ח ‪ 2‬תל – אביב‪ .‬טל‪ 077-5551111 :‬פקס‪E-mail: [email protected] .077-5551155 :‬‬
‫‪Shekel Tower, 2 Tashach St. Tel – Aviv Tel: 972-77-5551111 Fax: 972-77-5551155‬‬
‫‪www.trade1.co.il‬‬
Windows XP
. Control Panel ‫ ובחר ב‬Start ‫ לחץ על כפתור‬.1
.Control Panel ‫ בחלון ה‬Add or Remove Programs ‫ לחץ פעמיים על כפתור ה‬.2
‫ ל‬Control Panel ‫ החלף את המראה של ה‬Add or Remove Programs ‫אם אינך רואה את ה‬
‫ בחלק השמאלי עליון של‬Switch to Classic View ‫ על ידי לחיצה על אופציית ה‬classic view
.Control Panel ‫חלון ה‬
TradeOne
E-mail: [email protected] .077-5551155 :‫ פקס‬077-5551111 :‫ טל‬.‫ תל – אביב‬2 ‫מגדל שקל רח' תש"ח‬
Shekel Tower, 2 Tashach St. Tel – Aviv Tel: 972-77-5551111 Fax: 972-77-5551155
www.trade1.co.il
Change/Remove ‫ מתוך הרשימה ולחץ על כפתור ה‬Trade1.application ‫ בחר בתוכנת‬.3
.‫ועקוב אחר הוראות ההסרה של התוכנה‬
.Trade1.application Maintenance ‫ בחלון‬OK ‫ לחץ על כפתור ה‬.4
.‫ יתכן ותידרש לבצע אתחול מחדש של המחשב‬Trade1.application ‫ לאחר הסרת תוכנת‬.5
TradeOne
E-mail: [email protected] . 077-5551155 :‫ פקס‬077-5551111 :‫ טל‬.‫ תל – אביב‬2 ‫מגדל שקל רח' תש"ח‬
Shekel Tower, 2 Tashach St. Tel – Aviv Tel: 972-77-5551111 Fax: 972-77-5551155
www.trade1.co.il
Windows 7
.Control Panel ‫ובחר ב‬
start ‫ לחץ על כפתור‬.1
.Control Panel ‫ בחלון‬Uninstall a program ‫ לחץ פעמיים על כפתור ה‬.2
‫ ל‬Control Panel ‫ החלף את המראה של‬Uninstall a program ‫אם אינך רואה את כפתור ה‬
.‫ בחלק השמאלי עליון של לוח הבקרה‬View By ‫ על ידי לחיצה על אופציית ה‬Category
TradeOne
E-mail: [email protected] .077-5551155 :‫ פקס‬077-5551111 :‫ טל‬.‫ תל – אביב‬2 ‫מגדל שקל רח' תש"ח‬
Shekel Tower, 2 Tashach St. Tel – Aviv Tel: 972-77-5551111 Fax: 972-77-5551155
www.trade1.co.il
‫‪ .3‬בחר בתוכנת ‪ Trade1.application‬מתוך הרשימה ועקוב אחר הוראות ההסרה של התוכנה‪.‬‬
‫‪ .4‬לחץ על כפתור ה ‪ OK‬בחלון ‪.Trade1.application Maintenance‬‬
‫‪ .5‬לאחר הסרת תוכנת ‪ Trade1‬יתכן ותידרש לבצע אתחול מחדש של המחשב‪.‬‬
‫‪TradeOne‬‬
‫מגדל שקל רח' תש"ח ‪ 2‬תל – אביב‪ .‬טל‪ 077-5551111 :‬פקס‪E-mail: [email protected] . 077-5551155 :‬‬
‫‪Shekel Tower, 2 Tashach St. Tel – Aviv Tel: 972-77-5551111 Fax: 972-77-5551155‬‬
‫‪www.trade1.co.il‬‬
‫‪ Windows 7‬בעברית‬
‫‪ .1‬לחץ על כפתור התחל‬
‫ובחר בלוח הבקרה‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ פעמיים על כפתור ה הסר התקנת תוכניות בחלון לוח הבקרה‪.‬‬
‫אם אינך רואה את כפתור ה הסר התקנת תוכניות החלף את המראה של לוח הבקרה ל קטגוריה על‬
‫ידי לחיצה על אופציית ה הצג לפי בחלק השמאלי עליון של חלון לוח הבקרה‪.‬‬
‫‪TradeOne‬‬
‫מגדל שקל רח' תש"ח ‪ 2‬תל – אביב‪ .‬טל‪ 077-5551111 :‬פקס‪E-mail: [email protected] .077-5551155 :‬‬
‫‪Shekel Tower, 2 Tashach St. Tel – Aviv Tel: 972-77-5551111 Fax: 972-77-5551155‬‬
‫‪www.trade1.co.il‬‬
‫‪ .3‬בחר בתוכנת ‪ Trade1.application‬מתוך הרשימה ועקוב אחר הוראות ההסרה של התוכנה‪.‬‬
‫‪ .4‬לחץ על כפתור ה ‪ OK‬בחלון ‪.Trade1.application Maintenance‬‬
‫‪ .5‬לאחר הסרת תוכנת ‪ Trade1‬יתכן ותידרש לבצע אתחול מחדש של המחשב‪.‬‬
‫‪TradeOne‬‬
‫מגדל שקל רח' תש"ח ‪ 2‬תל – אביב‪ .‬טל‪ 077-5551111 :‬פקס‪E-mail: [email protected] . 077-5551155 :‬‬
‫‪Shekel Tower, 2 Tashach St. Tel – Aviv Tel: 972-77-5551111 Fax: 972-77-5551155‬‬
‫‪www.trade1.co.il‬‬
‫התקנת תוכנת ‪TradeOne‬‬
‫‪ .1‬הפעל את התקנת תוכנת ‪.(TradeOneSetup.exe) TradeOne‬‬
‫‪ .2‬בחר את שפת ההתקנה מתוך הרשימה ולחץ על כפתור ה ‪.OK‬‬
‫‪ .3‬לחץ על כפתור ה ‪ OK‬במסך ‪.Setup – TradeOne‬‬
‫‪ .4‬בחר היכן להתקין את תוכנת ‪ Trade1‬ולחץ על הבא‪.‬‬
‫‪TradeOne‬‬
‫מגדל שקל רח' תש"ח ‪ 2‬תל – אביב‪ .‬טל‪ 077-5551111 :‬פקס‪E-mail: [email protected] .077-5551155 :‬‬
‫‪Shekel Tower, 2 Tashach St. Tel – Aviv Tel: 972-77-5551111 Fax: 972-77-5551155‬‬
‫‪www.trade1.co.il‬‬
‫‪ .5‬בחר את שם התיקייה בתפריט 'התחל' ולחץ על הבא‪.‬‬
‫‪ .6‬בחר אילו משימות נוספות על תוכנת ההתקנה לבצע ולחץ על הבא‪.‬‬
‫‪TradeOne‬‬
‫מגדל שקל רח' תש"ח ‪ 2‬תל – אביב‪ .‬טל‪ 077-5551111 :‬פקס‪E-mail: [email protected] .077-5551155 :‬‬
‫‪Shekel Tower, 2 Tashach St. Tel – Aviv Tel: 972-77-5551111 Fax: 972-77-5551155‬‬
‫‪www.trade1.co.il‬‬
.‫ וודא את הגדרות ההתקנה ולחץ על התקן‬.7
.‫ לחץ על סיים‬.8
TradeOne
E-mail: [email protected] .077-5551155 :‫ פקס‬077-5551111 :‫ טל‬.‫ תל – אביב‬2 ‫מגדל שקל רח' תש"ח‬
Shekel Tower, 2 Tashach St. Tel – Aviv Tel: 972-77-5551111 Fax: 972-77-5551155
www.trade1.co.il
‫שאלות נפוצות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫איך מורידים את האפליקציה?‬
‫‪ o‬ע"י לחיצה על מקש "‪ "LOG ON‬המופיע בראש העמוד‪.‬‬
‫אני לא מצליח להתקין את התוכנה‪.‬‬
‫‪ o‬יש לוודא שמותקן במחשבך ‪.NET framework 3.5‬‬
‫‪ o‬יש לוודא כי הינך מוריד את האפליקציה בעזרת דפדפן ‪. Internet Explorer‬‬
‫‪ o‬במידה ומופיע חלון שגיאה "‪ "Cannot Start Application‬יש לנטרל את חומת האש‬
‫המותקנת במחשב לצורך ההתקנה‪ .‬ניתן להשיבה לאחר התקנת האפליקציה‪.‬‬
‫מופיעה לי הודעת שגיאה "לא ניתן להתחבר לשרת המרכזי )‪".(3‬‬
‫‪ o‬יש לוודא חיבור תקין לאינטרנט‪.‬‬
‫מופיעה לי הודעת שגיאה "שם המשתמש או הסיסמה שהוקלדו שגויים )מספר("‬
‫‪ o‬יש לוודא הקלדת שם משתמש וסיסמה נכונים )שפה אנגלית במקלדת(‪ .‬מידה והודעת‬
‫השגיאה חוזרת יותר מפעם אחת‪ ,‬יש לפנות לתמיכה בציון המספר המופיע בהודעת‬
‫השגיאה‪.‬‬
‫ נסיונות התחברות חוזרים ונשנים עלולים לגרום לחסימה‪.‬‬
‫המערכת נתקעת לי בשלב העלאה‪.‬‬
‫‪ o‬יש לוודא שהשעה והתאריך במחשב נכונים‪.‬‬
‫במידה ולאחר שינוי השעה והתאריך המערכת עדיין לא נטענת כשורה‪ ,‬יש לפנות‬
‫לתמיכה‪.‬‬
‫‪TradeOne‬‬
‫מגדל שקל רח' תש"ח ‪ 2‬תל – אביב‪ .‬טל‪ 077-5551111 :‬פקס‪E-mail: [email protected] .077-5551155 :‬‬
‫‪Shekel Tower, 2 Tashach St. Tel – Aviv Tel: 972-77-5551111 Fax: 972-77-5551155‬‬
‫‪www.trade1.co.il‬‬