ביטוח נזקי טבע ביטוח הכנסה שים לב כיצד מצטרפים לביטוח נזקי טבע

‫שלום רב‪,‬‬
‫ביטוח נזקי טבע‬
‫ביטוח הכנסה‬
‫בימים אלה החלה ההרשמה לביטוח פלחה‪.‬‬
‫הנזקים בשנים האחרונות הוכיחו לנו שאין נזק גדול יותר ובלתי‬
‫ניתן לריסון מזה של מזג האוויר ההפכפך‪ .‬בשנה האחרונה‬
‫שילמה קנט למבוטחיה כ‪ 8.5 -‬מיליון ‪ ₪‬בעקבות נזקי טבע (סערה‬
‫וגשם) וכ‪ 10-‬מיליון ‪ ₪‬פיצויים בביטוח הכנסה עקב הפגיעה ביבול‬
‫החיטה‪.‬‬
‫כדי שנוכל לעמוד לצדך באופן מלא בשעת הצורך‪ ,‬אנו ממליצים‬
‫לך לרכוש ביטוח הכנסה לחיטה ושעורה בבעל בנוסף לביטוח‬
‫נזקי הטבע‪.‬‬
‫לידיעתך‪ ,‬בעת רכישת שני הביטוחים תקבל הנחה בדמי הביטוח‬
‫עבור גידולים אלה בביטוח נזקי טבע‪.‬‬
‫ביטוח נזקי טבע בפלחה בא לתת מענה לסיכונים שאינם ניתנים למניעה כמו עצירת‬
‫גשמים‪ ,‬אירועי סערה ועוד‪.‬‬
‫ניתן לרכוש תמורת תוספת דמי ביטוח ובכפוף לקבלת אישור קנט מראש ובכתב‪:‬‬
‫• ביטוח אש ‪ -‬לגידולים שאינם מבוטחים כנגד אש בחוזה הביטוח‪.‬‬
‫• ביטוח כנגד גשם בגידולים לשחת‪ -‬למועדים שאינם מכוסים בחוזה הביטוח‪.‬‬
‫להזכירך‪ ,‬חובה לבצע שינוי ייעוד לפסי אש המבוטחים במסגרת חלקות לגרעינים‪.‬‬
‫במידה ולא תדווח לקנט על שינוי ייעוד במועד ופסי האש יינזקו כתוצאה מגשם‪ ,‬לא‬
‫תהיה זכאי לקבלת תגמולי ביטוח בגין הנזק לפסי האש‪.‬‬
‫במקרה של נזק מוחלט בחלקה המבוטחת‪ ,‬יסתיים הביטוח לגידול‪ .‬במידה ותחליט‬
‫לזרוע מחדש‪ ,‬עליך לחדש את הביטוח‪.‬‬
‫תוכנית הביטוח החדשנית והמצליחה בשיתוף עם המדינה וארגון עובדי הפלחה‪,‬‬
‫מאפשרת לך לבטח את גידולי החיטה והשעורה בבעל בביטוח הכנסה‪ .‬כזכור‪,‬‬
‫התוכנית תוכננה ופותחה מתוך מודעות והכרה בחשיבות הלאומית של אחזקה ועיבוד‬
‫השטחים הפתוחים ומאפשרת ייצוב מהותי בהכנסות החקלאים ויכולת משופרת לתכנון‬
‫כלכלי‪ .‬התוכנית פועלת על פי מודל אזורי (ולא אישי) לקביעת יבול‪ ,‬שמה דגש על מחירי‬
‫התוצרת שעד כה לא נכללו בביטוח ומבטחת את מכפלת היבול האזורי הצפוי במחיר‬
‫הצפוי‪ ,‬תוך מתן מענה גם לשינויים בשערי המטבע‪.‬‬
‫כיצד מצטרפים לביטוח נזקי טבע?‬
‫• מלא את טופס ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח המצ”ב‪ .‬שים לב‪ ,‬כל פרט בטופס חשוב‪,‬‬
‫לכן עליך להקפיד למלאו בשלמות‪.‬‬
‫• בטח כל חלקה בנפרד בהתאמה לשטח הזרוע‪ .‬השטח חייב להיות לפי חלקה רציפה‬
‫אחת‪ ,‬אין לאחד חלקות ולרשום אותן כחלקה אחת‪.‬‬
‫• את קוד הגידול ניתן לאתר בדף דמי הביטוח וסכומי הפיצוי (שיפוי) המצ”ב‪.‬‬
‫• בטופס ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח סמן את אחד ממסלולי התשלומים שבאמצעותו‬
‫ברצונך לשלם את דמי הביטוח‪.‬‬
‫• באפשרותך להעביר את הטופס בפקס ‪ .03-6270206‬העברה בפקס מחייבת בדיקתך‬
‫כי אכן הפקס התקבל במשרדי קנט‪.‬‬
‫• תוכל לעדכן את השטחים המבוטחים לאחר סיום הזריעות‪ ,‬בתנאי שהבקשה לעדכון‬
‫היקף השטח המבוטח הגיעה למשרדי קנט לפחות ‪ 3‬ימים לפני קרות מקרה‬
‫ביטוח וזאת עד לתאריכים הבאים‪:‬‬
‫בגידולי חורף עד ‪31.12.2011‬‬
‫באפונת דן לזרעים‪ ,‬אפונה לשחת‪ ,‬תלתן לזרעים‪ ,‬תלתן לשחת‪ ,‬בקיה לזרעים‪ ,‬בקיה‬
‫לשחת‪ ,‬חילבה עד ‪15.02.2012‬‬
‫בשטח מזרע חימצה עד ‪15.03.2012‬‬
‫בשטח מזרע חמניות‪ ,‬סורגום ואבטיח לגרעינים עד ‪25.04.2012‬‬
‫בשטח תירס עד ‪30.06.2012‬‬
‫מחיר גרעיני החיטה מבוטח בגבול אחריות של ‪ ₪ 1252‬לטון במכפלת היבול האזורי‪.‬‬
‫מחיר גרעיני השעורה מבוטח בגבול אחריות של ‪ ₪ 1064‬לטון במכפלת היבול האזורי‪.‬‬
‫‪‎‬צילום‪ :‬דובי קלעי‬
‫כדי להצטרף לביטוח הכנסה‪ ,‬עליך להעביר לנו את המסמכים הבאים‪:‬‬
‫• טופס הזמנה לקבלת הצעה‪.‬‬
‫• אישורים בדבר החזקתך בקרקע כדין ו‪/‬או הצהרה אישית שלך המאשרת החזקתך‬
‫בקרקע כדין‪.‬‬
‫• מפה ממוחשבת בה מסומנים השטחים המבוקשים לביטוח‪ ,‬באחד הפורמטים הבאים‬
‫‪ shp ,dxf ,kml ,kmz ,dwg‬או מפה טופוגרפית‪.‬‬
‫שים לב‬
‫שיעור ההשתתפות העצמית ‪ -‬יהיה ‪ 25%‬ממכפלת הסכום המבוטח (מכפלת המחיר‬
‫המבוטח ביבול המבוטח) בשטח המבוטח לכל אזור גידול גיאוגרפי בנפרד‪ .‬הסכום‬
‫המבוטח המינימאלי לאחר ניכוי השתתפות עצמית יהיה באזורים ד’‪-‬ה’ ‪ ₪ 120‬לדונם‪,‬‬
‫ובשאר האזורים הגיאוגרפים ‪ ₪ 160‬לדונם‪.‬‬
‫שיעור הנזק ‪ -‬הביטוח הינו ברמה אזורית ולא אישית ולכן אין צורך להודיע לקנט על‬
‫הנזק‪ .‬הזכאות לפיצוי תקבע לכלל האזור הגיאוגרפי בו נמצאים השטחים המבוטחים‬
‫שלך‪ .‬על סמך ממצאי חלקות מדגם אזוריות‪ ,‬מחיר החיטה בפועל ושער הדולר בפועל‪,‬‬
‫יקבע האם חלה פחיתה בסכום המבוטח ברמה האזורית‪ .‬יבול גרעינים מינימאלי בפועל‬
‫במדגם יעמוד על ‪ 30‬ק”ג לדונם‪ .‬במידה וימצא כי באזור גיאוגרפי מסוים חלה פחיתה‬
‫בסכום המבוטח (לאחר ניכוי השתתפות עצמית)‪ ,‬קנט תשלם תגמולי ביטוח לחלקות‬
‫המבוטחות באזור גיאוגרפי זה בשיעור הפחיתה ובניכוי השתתפות עצמית וכל הכנסה‬
‫אחרת אותה קיבלת או תוכל לקבל‪ ,‬בגין אותו הגידול‪ ,‬לרבות תגמולי ביטוח נזקי טבע‬
‫ופיצויי בצורת‪.‬‬
‫יובהר‪ ,‬כי קביעת יבול הגרעינים בפועל בשעורה תתבצע על סמך חלקות מדגם‬
‫אזוריות של חיטה בלבד‪.‬‬
‫תקרת גבול אחריות‪ -‬גבול אחריות קנט לביטוח ההכנסה יעמוד על סך כל דמי‬
‫הביטוח שנגבו על ידי קנט במסגרת ביטוח זה בעונה הנוכחית (כולל השתתפות‬
‫המדינה ובניכוי הוצאות קנט) בתוספת ביטוחי משנה של המדינה וקנט‪ ,‬הכל כפי‬
‫שנקבע על ידי המדינה‪ .‬במידה והסך הכולל של תגמולי הביטוח‪ ,‬אותו תידרש קנט‬
‫לשלם למבוטחים בגין החלקות הניזוקות במסגרת ביטוח ההכנסה‪ ,‬יעלה על תקרת‬
‫גבול אחריות זו‪ ,‬תגמולי הביטוח אשר ישולמו למבוטחים יחושבו באופן יחסי לפי‬
‫היחס שבין תקרת גבול אחריות זו לבין הסך הכולל של תגמולי הביטוח‪.‬‬
‫כיצד מצטרפים לביטוח ההכנסה ?‬
‫‪‎‎‬צילום‪ :‬דני זריהן‬
‫• יש לבטח את כל השטחים מאותו סוג גידול במסגרת ביטוח ההכנסה‪.‬‬
‫• ניתן לבצע שינויים בגודל השטח המבוטח עד ליום ‪ 29.12.2011‬ובכפוף לאישור קנט‬
‫והמדינה‪.‬‬
‫• רכישת הביטוח אפשרית רק למי שירכוש בקנט ביטוח נזקי טבע לגידולי החיטה‬
‫ו‪/‬או השעורה‪.‬‬
‫• ניתן לבטח רק שטחי חיטה ו‪/‬או שעורה מסוג בעל ו‪/‬או בהשקיית עזר עד ‪ 150‬מ”ק‬
‫לדונם‪ ,‬הנמצאים בבעלותך ובהחזקתך כדין‪.‬‬
‫‪ .1‬השנה נערכו שינויים באזורים וביבולים המבוטחים כמפורט במפה המצ”ב‪.‬‬
‫‪ .2‬בקשה שתועבר ללא הטופס ו‪/‬או ללא הצהרה ו‪/‬או ללא המסמכים הנדרשים‬
‫בהודעת משרד החקלאות לא תטופל!‬
‫‪ .3‬הודעה על אי אישור מתן תמיכה למבקש התמיכה‪ ,‬כאמור בהודעת משרד‬
‫החקלאות‪ ,‬הנה למעשה אי עמידה בתנאי מקדים השולל אפוא את כשירותך לרכוש‬
‫בקנט ביטוח הכנסה‪ ,‬ועל כן מהווה גם תנאי מתלה בפוליסת הביטוח‪.‬‬
‫‪ .4‬היה ותתקבל בקנט הודעה כאמור‪ ,‬תחשב פוליסת הביטוח כאילו לא נכנסה לתוקף‬
‫ולא תהיה זכאי לקבל בגינה תגמולי ביטוח‪.‬‬
‫‪ .5‬בנוסף למפה שתעביר לקנט‪ ,‬עליך לערוך מיפוי של שטחי הגידול במשרד החקלאות‬
‫בכל אחד מהביטוחים המוצעים‪:‬‬
‫המועד האחרון להצטרפות לביטוח הינו עד לתאריך ‪ 15.12.2011‬ובתנאי שהטפסים‬
‫יגיעו למשרדי קנט לפחות ‪ 3‬ימים לפני קרות מקרה הביטוח‪.‬‬
‫במסגרת שיפור השירות ללקוחותינו‪ ,‬אנו מיישמים מערכת שבאמצעותה תוכל לקבל‬
‫את פוליסת הביטוח שלך באמצעות הדואר האלקטרוני‪ .‬לצורך כך נבקשך לעדכן את‬
‫פרטי הדואר האלקטרוני בטפסי הביטוח המצ”ב‪.‬‬
‫כמו תמיד‪ ,‬נשמח לעמוד לשרותך עם מידע נוסף במחלקת ביטוח במשרדי קנט בטלפון‬
‫‪.03-6270200‬‬
‫לקבלת חוזה הביטוח אנא היכנס לאתר קנט בכתובת ‪ .www.kanat.co.il‬או פנה‬
‫למחלקת ביטוח בטלפון ‪.03-6270200‬‬
‫יובהר בזאת כי חוזה ביטוח פלחה לעונת ‪ ,2011/12‬מהווה את המסמך הסופי והמחייב‬
‫והוא הקובע לכל עניין ועניין‪.‬‬
‫בברכה‪ ,‬קנט‪-‬קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות‬
‫ביטוח פלחה‬
‫לעונת‬
‫‪2011 /12‬‬
‫על הצעתך להגיע לקנט עד ליום ‪15.12.2011‬‬
‫‪‎‎‬צילום‪ :‬דני זריהן‬
‫‪‎‬צילום‪ :‬שגיא פייס‬