של ההרצאה

‫הישויות ביישוב‪,‬‬
‫סמכויות ואחריות‪,‬‬
‫האגודה והוועד‬
‫המקומי‬
‫מיכאל עובדיה‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪050-5304005‬‬
‫רקע‬
‫עד לאמצע שנות ה‪ ,80-‬כל עוד המערכות השיתופיות היו‬
‫חזקות והיו להן משאבים כלכליים משלהן‪ ,‬מילאו וועדי‬
‫האגודות השיתופיות את התפקידים המוניציפאליים‬
‫ביישובים וסיפקו לתושבים שירותים מקומיים וציבוריים‪.‬‬
‫לאחר המשבר הכלכלי‪ ,‬שהתרחש בשנות ה‪ ,80-‬נפגעה‬
‫יכולתן של האגודות השיתופיות לשאת בנטל השירותים‬
‫המקומיים‪ ,‬ונדרשה התארגנות אחרת לניהול מוניציפאלי‬
‫של היישובים‪.‬המערכת היחידה שיכלה‪ ,‬בתוקף מעמדה‬
‫הסטטוטורי‪ ,‬להציע חלופה אפשרית לניהול של היישוב‬
‫היתה המועצה האזורית‪.‬‬
‫רקע‬
‫כך הפכו המועצות האזוריות תוך זמן קצר למערכות‬
‫המנהלות בפועל את המרחב הכפרי‪.‬‬
‫בשנת ‪ 1999‬ועדת אמרני ממליצה להרחיב את סמכויות‬
‫המועצה האזורית על חשבון סמכויות הוועד המקומי‪ ,‬אבל‬
‫להשאיר את הוועד המקומי על כנו כגוף סטטוטורי עם‬
‫סמכויות מצומצמות שיוגדרו בצו‪.‬‬
‫עד שנת ‪ 2004‬היו לוועד המקומי בתחום הנהלתו סמכויות‬
‫בדיוק כפי שנקבעו למועצה האזורית על פי הצו‪ .‬ביולי‬
‫‪ 2004‬תוקן הצו‪ ,‬וסמכויותיו של הוועד המקומי הוגבלו‬
‫לאותן סמכויות שהמועצה מאצילה לו‪.‬‬
‫רקע‬
‫בשנים האחרונות עוברים על היישובים שינויים רבים‪:‬‬
‫המבנה הבסיסי של המושב והקיבוץ‪ ,‬משתנים ‪ -‬המבנה‬
‫הארגוני ‪ ,‬המבנה המשפטי‪ ,‬המבנה הפיסי‪/‬תכנוני של‬
‫היישוב ומשתנה האוכלוסייה‪.‬‬
‫מה שהיה ישוב שיתופי שהתבסס על חברות בתאגיד‬
‫שיתופי הופך למיעוט באוכלוסייה המתרחבת והישוב‬
‫עובר תהליך של מעבר מישוב בעל מסגרת סגורה לישוב‬
‫פתוח ומגוון‪.‬‬
‫שינויים אלה מחייבים לימוד יסודי והבנת המשמעויות של‬
‫השינויים הללו והשלכותיהן על דרכי ניהול היישוב‪.‬‬
‫משרד הפנים‬
‫מליאת המועצה‬
‫הוועד המקומי‬
‫הנהלה ציבורית‬
‫תושבים‬
‫וועדת ביקורת‬
‫ורו"ח‬
‫הוועד המקומי‬
‫כרשות מנהלית‬
‫וועד מקומי הינו בגדר "רשות מקומית" ואו "מועצה‬
‫מקומית"‪ .‬הוועד הינו רשות משפטית מנהלית ‪,‬המהווה‬
‫חלק מהשלטון המקומי‪ ,‬אשר הוקמה בהתאם ומכוח‬
‫הוראות הדין‪ ,‬דהיינו ‪ ,‬כפי שנהוג לכנות זאת בעגה‬
‫המשפטית "גוף סטטוטורי" וככזה חלות עליו הוראות‬
‫וכללי המשפט המנהלי‪ ,‬על כל המשתמע מכך‪.‬‬
‫בתיקון צו המועצות האזוריות מחודש יולי ‪ 2004‬ושנכנס‬
‫לתוקף מינואר ‪ – 2005‬נקבע שינוי משמעותי במצב‬
‫המשפטי ששרר עד אז לפיו הועדים המקומיים יהיו החל‬
‫מ‪ 1.1.05-‬בעלי סמכויות רק ככל שאלו הואצלו להם‬
‫במפורש ע"י המועצה‪.‬‬
‫הוועד המקומי הינו רשות מנהלית וככזה חלות עליו‬
‫הוראות הדין הכללי המתייחסות לרשויות מנהליות‪.‬‬
‫רשות מנהלית מוסמכת לפעול ולחייב רק אם הוסמכה‬
‫לעשות כן בהתאם להוראות כל דין‪.‬‬
‫כל פעולה של וועד מקומי שאין לגביה הסמכה בדין לא‬
‫תהיה תקפה‪ ,‬על כל המשתמע מכך‪.‬‬
‫הוועד המקומי הינו גוף משפטי נפרד ובאופן מוחלט ומלא‬
‫מהאגודה השיתופית הפועלת במסגרת אותו ישוב‪.‬‬
‫לכן‪ ,‬מן ההכרח והראוי כי כל חשבונות הבנק‪ ,‬הפנקסים‪,‬‬
‫הדו"חות‪ ,‬הנהלת חשבונות‪ ,‬המאזנים‪ ,‬התקציב‪ ,‬וכיו"ב‪,‬‬
‫המסמכים והפעולות של האגודה השיתופית ושל הוועד‬
‫המקומי – ינוהלו בנפרד מובחן‪.‬‬
‫הוועד המקומי –‬
‫האגודה השיתופית‬
‫האגודה השיתופית פועלת מכוח ובהתאם להוראות‬
‫של תקנון האגודה‪ ,‬ואלו מחייבות רק את חבריה‪ .‬לעומת‬
‫זאת הוועד המקומי פועל מכוח הוראות הדין ופעולותיו‬
‫חלות ומחייבות את כל תושבי היישוב‪.‬‬
‫החלטות בנוגע למיסי הוועד המקומי אינן נושא המסור‬
‫מבחינה הסמכות להחלטת האגודה השיתופית‪.‬‬
‫תקציב הוועד המקומי אינו נושא להחלטת האגודה השיתופית‪.‬‬
‫החלטות הוועד המקומי אינן ניתנות לערעור ואו לבדיקה‬
‫ע"י האגודה השיתופית‪.‬‬
‫בעקבות "וועדת רייף" וועד מקומי יחויב לקיים אסיפות תושבים‬
‫לפחות אחת לשנה‪ ,‬ערב אישור תקציב‪ .‬זאת על מנת‬
‫לאפשר שיתוף התושבים ופיקוח ישיר שלהם על פעילות הוועד‪.‬‬
‫ההבדלים בין הישויות‬
‫הוועד המקומי ‪-‬‬
‫לאגודה השיתופית‬
‫הנושא‬
‫וועד מקומי‬
‫אגודה שיתופית‬
‫הסמכות המשפטית‬
‫מנהלית ‪ -‬סטטוטורית‬
‫פרטי‬
‫כפיפות‬
‫מליאה המועצה‬
‫אסיפה כללית‬
‫מספר חברי וועד‬
‫‪ 5-7‬בהתאם לבעלי זכות‬
‫בחירה ביישוב‬
‫לפחות ‪ 5‬ובהתאם‬
‫להחלטת אסיפה כללית‬
‫תקופת קדנציה‬
‫‪ 5‬שנים‬
‫שנתיים‪-‬שלוש‬
‫בעלי זכות בחירה‬
‫תושב שמלאו לו ‪ 17‬שנה‬
‫חבר אגודה בלבד‬
‫תהליך ההצבעה‬
‫בקלפי מבוקר ע"י משרד‬
‫פנים‬
‫בקלפי מבוקר ע"י וועדת‬
‫קלפי ואו על פי תקנון‬
‫מהות השירותים‬
‫מוניציפאליים‬
‫קהילתיים‪ ,‬חברתיים‬
‫מקבל סמכויות‬
‫מואצלות לו מהמועצה‬
‫מאסיפה כללית‬
‫תוקף סמכויותיו‬
‫פועל במגבלות החוק‬
‫במגבלות תקנון האגודה‬
‫סמכויות גבייה‬
‫צו מיסים ולפי מ"ר למגורים‬
‫דמי חבר על פי החלטת‬
‫אסיפה כללית‬
‫הנושא‬
‫וועד מקומי‬
‫אגודה שיתופית‬
‫אישור תקציב‬
‫מליאת המועצה‬
‫אסיפה כללית‬
‫עדכון תקציב‪/‬צו מיסים‬
‫על פי חוק ההסדרים‬
‫החלטת אסיפה כללית‬
‫סוגי תשלומים‬
‫ארנונה‪/‬צו מיסים‪/‬אגרה‬
‫דמי השתתפות‪/‬היטלים‪/‬דמי‬
‫חבר‬
‫אישור וועדת ביקורת‬
‫מליאת המועצה‬
‫אסיפה כללית‬
‫אישור רו"ח‬
‫מליאת המועצה‬
‫אסיפה כללית‬
‫דין וחשבון‬
‫מליאת המועצה‬
‫אסיפה כללית‬
‫אישור מאזן כספים‬
‫מליאת המועצה‬
‫אסיפה כללית‬
‫ניהול חשבונאי‬
‫נפרד ומוחלט מהאגודה נפרד ומוחלט מהוועד המקומי‬
‫זהות לוועד המקומי‬
‫"זהות פרסונאלית" לאגודה‬
‫שיתופית קהילתית‬
‫"זהות וועדים" לאגש"ח בלבד‬
‫נבחן לשנותו לאגודה הקהילתית‬
‫בחירת הוועדים‬
‫ בוועד המקומי הנציגים נבחרים‪ ,‬ביום הבחירות לרשות‬‫המועצה‪(,‬זכות בחירה לכל מי שמלאו לו ‪ 17‬שנים)‪ .‬הבחירות‬
‫מתנהלות ע"י ובפיקוח משרד הפנים‪.‬‬
‫ באגודה חברי הוועד נבחרים ע"י חברי האגודה בלבד‪.‬הבחירות‬‫מתבצעות באמצעות קלפי ואו הצבעה באסיפה הכללית בהתאם‬
‫לתקנון האגודה‪.‬‬
‫מספר חברים ומשך קדנציה‬
‫ בוועד המקומי לרוב מכהנים בין ‪ 5-7‬חברים תלוי בגודל היישוב‬‫(מספר בעלי זכות בחירה המאושר)‪ .‬ולתקופה של ‪ 5‬שנים כאורך‬
‫תקופת בחירת ראש הרשות‪.‬‬
‫ באגודה נבחרים בין ‪ 5-9‬חברים ובהתאם לתקנון האגודה‪.‬‬‫ולתקופה של ‪ 2-3‬שנים‪.‬‬
‫קבלת החלטות ואישורן‬
‫ חברי הוועד המקומי הנבחרים מקבלים החלטות ומבצעים אותן‬‫בהתאם למה שהואצל לוועד ע"י המועצה‪ .‬הוועד המקומי יחויב‪,‬‬
‫לכנס לפחות אחת לשנה אסיפת תושבים על מנת להציג להם‬
‫את התקציב ותוכנית העבודה ולקבל את התייחסותם‬
‫לנושאים כאלו ואחרים‪.‬‬
‫ הוועד המקומי כגוף סטטוטורי אמור לתת את השירותים‬‫המוניציפאליים בהתאם ליכולות התקציביות‪.‬‬
‫ באגודה‪ ,‬וועד ההנהלה מחויב לקבל אישור מהאסיפה הכללית‬‫בנושאים המוגדרים בתקנון‪ ,‬ולתת דין וחשבון על כל פעילותיו‬
‫שאושרו ע"י חברי האגודה‪.‬‬
‫‪ -‬האגודה השיתופית מטרותיה‪ ,‬מתן שירותים חברתיים ביישוב‪.‬‬
‫אישור בעלי תפקידים‬
‫ בוועד המקומי מליאת המועצה מאשרת את רו"ח ונציגי וועדת‬‫ביקורת‪.‬‬
‫ באגודה האסיפה הכללית מאשרת את רו"ח האגודה ונציגי‬‫וועדת ביקורת‪.‬‬
‫דין וחשבון‬
‫ וועדת ביקורת של הוועד המקומי מחויבת להגיש דו"ח ביקורת‬‫למועצה לקראת סוף שנת התקציב‪.‬‬
‫ מאזן הכספים של הוועד המקומי לשנת הפעילות מחויב להיות‬‫מבוקר ע"י רו"ח ולהעבירו למועצה‪.‬‬
‫ וועדת ביקורת של האגודה מציגה את נתוני הביקורת לקראת‬‫סוף שנת התקציב באסיפת הכללית‪.‬‬
‫ מאזן הכספים של האגודה לשנת הפעילות יועבר לאישור אסיפה‬‫כללית ויופץ לרשם האגודות‪.‬‬
‫גבית מיסים‬
‫מקורות התקציב של הוועד המקומי ‪ -‬חלקם מ"סל שירותים"‬
‫הנקבע ע"י המועצה וחלקם על פי צו המיסים‪ ,‬הנגבה כ‪30%-‬‬
‫מארנונה המועצה וממגורים בלבד‪.‬‬
‫כמו כן לפרויקטים ייעודיים‪ ,‬ניתן להשיג מקורות המוגדרים‬
‫כתב"ר (תקציב בלתי רגיל)‪.‬‬
‫מקורות האגודה השיתופית – הינן על פי החלטות האסיפה‬
‫הכללית אשר מתירה לגבות מיסי חבר‪ ,‬על בסיס נכס או "מס‬
‫גולגולת"‪.‬‬
‫לביצוע השקעות ופרויקטים‪ ,‬האגודה משתמשת בהון שנצבר‬
‫לפיתוח תשתיות ציבורית‪.‬‬
‫הבחירה לוועד‬
‫המקומי‬
‫הבחירות לוועד המקומי מתבצע על ידי הגשת רשימה של קבוצת‬
‫תושבים שמעוניינת לקחת חלק בניהול היישוב ע"י הוועד המקומי‪.‬‬
‫הוועד המקומי נבחר במועד הבחירה לראש הרשות‪.‬‬
‫גודלו של הוועד המקומי תלוי במספר התושבים ביישוב‪,‬לרוב הוא‬
‫מונה בין‪ 5-7-9 :‬תושבים‪.‬‬
‫ניתן להקים במועד שנקבע ע"י משרד הפנים מספר רשימות‬
‫שתתמודדנה ביניהן במועד הבחירות‪.‬‬
‫רשימה מאושרת על ידי משרד הפנים ובתנאי שמספר התומכים‬
‫לרשימה לוועד הוא ‪ 2%‬מהבוחרים הרשומים בפנקס הבוחרים‬
‫המאושר או ולא פחות מ‪.5 -‬‬
‫לאחר הבחירות וספירת הקולות הכשרים נקבע לכל יישוב מודד‬
‫למנדט שמאפשר למשרד הפנים לקבוע כמה תושבים יכנסו מכל‬
‫רשימה ואשר ירכיבו את מספר המקומות בוועד המקומי‪.‬‬
‫החישוב אינו לפי אחוזים אלא לפי מספרי קולות‪ .‬לדוגמא‪ :‬ביישוב‬
‫‪ 400‬בוחרים‪ 300 ,‬הצביעו בפועל‪ 250 ,‬קולות כשרים‪.‬‬
‫עומדים לבחירה בוועד ‪ 5‬חברי וועד‪ .‬מכאן שמודד מנדט הוא‪:‬‬
‫‪ 250/5‬קרי ‪ 50‬קולות כשרים‪ .‬להלן חלוקה למנדטים‪:‬‬
‫רשימה א – ‪ 200‬קולות = ‪ 200/50‬המשמעות ‪ 4‬מנדטים (ללא‬
‫עודף)‪.‬‬
‫רשימה ב – ‪ 30‬קולות = ‪( 0‬עודף של ‪ 30‬קולות)‪ ,‬תקבל את המנדט‬
‫החמישי היות ויש לה את העודף הגדול ביותר‪.‬‬
‫רשימה ג ‪ 20 -‬קולות = ‪( 0‬עודף של ‪ 20‬קולות)‪.‬‬
‫ההבדלים‬
‫המהותיים בין‬
‫האגודה השיתופית‬
‫לוועד המקומי‬
‫הנושא‬
‫וועד מקומי‬
‫דמוקרטיה והגוף‬
‫המנהל‬
‫דמוקרטיה ייצוגית‪ 5 ,‬תושבים דמוקרטיה ישירה וכפופה‬
‫נבחרים לתקופה של ‪ 5‬שנים לאסיפה חברים‪.‬הוועד נבחר‬
‫ע"י האסיפה ומחויב לחברי‬
‫עם מחויבות למועצה‪.‬‬
‫האגודה‪.‬‬
‫מקבל את סמכויותיו מהמועצה סמכויות נרחבות ומקבל אותן‬
‫באסיפה הכללית‪.‬‬
‫ועל פי החלטתה‪.‬‬
‫לחברי האגודה‪.‬‬
‫מחויב דיווח למועצה בלבד‪.‬‬
‫סמכויות הוועד‬
‫חובת הדיווח‬
‫גובה מיסים‬
‫תקציב‬
‫הנחות ממיסים‬
‫מתן שירותים‬
‫נמוך‪ ,‬על פי השיטה המטרית‬
‫וצמוד לחוק ההסדרים‪ .‬עד‬
‫‪ 30%‬למ"ר ממגורים‪ .‬המיסוי‬
‫מחייב אישור משרד הפנים‬
‫והאוצר‪.‬‬
‫אינו גמיש ומוגבל בהתאם‬
‫לחוק‪.‬‬
‫מחויב על פי הקריטריונים‬
‫המקובלים בחוק‪.‬‬
‫אגודה שיתופית‬
‫חיוב לפי בית אב‪ ,‬בהתאם‬
‫לצרכי היישוב ומחייב אישור‬
‫אסיפה הכללית‪ .‬מחייבת את‬
‫כלל חבריה בהתאם להחלטת‬
‫הרוב‪.‬‬
‫גמיש‪ ,‬נקבע ע"י חברי האגודה‪,‬‬
‫מאפשר ערבות הדדית‪.‬‬
‫בהתאם להחלטת הוועד ואו‬
‫האסיפה‪.‬‬
‫על פי החלטת המועצה – "סל על פי רצון החברים‪.‬‬
‫שירותים"‪.‬‬
‫הנושא‬
‫וועד מקומי‬
‫אגודה שיתופית‬
‫מכרזים‬
‫מחויב לחוק המכרזים‪.‬‬
‫מסתפק בהצעות מחיר‪.‬‬
‫העסקת עובדים‬
‫מחויב באישור המועצה‪.‬‬
‫כמקובל במשק‪.‬‬
‫השקעות‬
‫בהתאם לסדר עדיפות שנקבע‬
‫ע"י המועצה ובאמצעות תב"ר‪.‬‬
‫החלטת האסיפה ממקורות הון‬
‫האגודה‪.‬‬
‫גיוס תרומות‬
‫מחייב אישור ודרך המועצה‪.‬‬
‫יכולות גיוס באופן ישיר‪.‬‬
‫קבלת הלוואות‬
‫מחייב אישור המועצה ומשרד‬
‫הפנים (ערבות מועצה)‪.‬‬
‫מחייב אישור אסיפה כללית‪.‬‬
‫סיווג הישויות‬
‫מלכ"ר (מוסד ללא כוונות רווח)‬
‫מלכ"ר או עסקי‬
‫אוטונומיה‬
‫מוגבלת‪ .‬תלות רבה במועצה‪.‬‬
‫רבה‪ .‬פועלת מכוח תקנון‬
‫האגודה ובהתאם להחלטות‬
‫חבריה‪.‬‬
‫לוועדה הסמכות להמליץ מי‬
‫יתקבל כחבר לאגודה‪.‬‬
‫וועדת קבלה‪/‬קליטה אין סמכות להחליט מי ייקלט‪.‬‬
‫קביעת צביון היישוב השפעה נמוכה‪.‬‬
‫יכולת השפעה גבוהה בהתאם‬
‫לאסיפה כללית‪.‬‬