76 כרך 7 גיליון 2012 אפריל " ב22 אייר תשע `א

‫א' אייר תשע"ב ‪ 22‬אפריל ‪ 2012‬גיליו ‪ 7‬כר ‪76‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫פינתי‬
‫אין לנו חיילים אלמונים‬
‫אין לנו קבר החייל האלמוני‪,‬‬
‫מי שרוצה להניח זרו‬
‫צריך לפרק את זרו‬
‫להרבה פרחים ולחלקם‬
‫לעלים ולפזרם‪.‬‬
‫וכל המתים שבים הביתה‬
‫ולכולם שמות‪..‬‬
‫יהודה עמיחי‬
‫פינתי‬
‫‪2‬‬
‫דברי לזכר יו השואה והגבורה‬
‫‪3‬‬
‫מסענו‬
‫‪4‬‬
‫רשימת חברי הקיבו" שנפלו במערכות‬
‫‪5‬‬
‫מעט המזכירי‬
‫‪6‬‬
‫מוועדת משק‬
‫‪7‬‬
‫ממע“ש‬
‫‪8‬‬
‫פינת ההודעות‬
‫‪9‬‬
‫ברכות‬
‫‪10‬‬
‫חברי כותבי‬
‫‪11‬‬
‫מהחינו‬
‫‪15‬‬
‫מעבר רמות חפר למבואותי‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫"ידיעות מעברות" דושבועו‬
‫הפצה דואר מעברות‬
‫חברי מערכת‪:‬‬
‫עינת פלד‬
‫יור גרינבלט‬
‫הגהה – נועה אבנט‬
‫עריכה גרפית‪:‬נורית לומני"‬
‫עורכת – מיכל גאו הרוש‬
‫‪[email protected]‬‬
‫"ידיעות הקיבוץ" מופיע במלואו‪,‬‬
‫במהדורה צבעונית‪ ,‬באתר הקיבוץ‪ ,‬לפני‬
‫בית מעברות אבל במות אימה‬
‫הוצאת הגרסה המודפסת‪ :‬כתבות‬
‫של עופרה זמיר‬
‫שמגיעות למערכת מועלות מיד לאתר‪.‬‬
‫מרי אגסי ז“ל‬
‫קריאה נעימה‪,‬‬
‫תנחומי למשפחה‬
‫מערכת העיתון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫דברים לזכר יום השואה והגבורה‬
‫חוויה מפלנטה אחרת‬
‫במש ארבע שני חייתי מוות בחופשה‪ .‬ניסיתי בכתבות מספר לשטח לפניכ את הנו‪ -‬הגהינומי של‬
‫אות ימי ‪ ,‬נו‪ -‬שלא צמחו בו פרחי ושלא צייצו בו ציפורי ‪ :‬נו‪ -‬השוקע מרוב קברי שבו‪ :‬שימשי‬
‫לשקוע עוד זמ רב‪.‬‬
‫כל יו שעבר עלי הוא סיפור‪ .‬אי גבול לסיפורי ‪ ,‬סיפורי זוועה ושואה פיזית‪ ,‬אבל בשו אופ לא‬
‫רוחנית‪.‬‬
‫בכל פגישה ע חברי מהימי הה מתגלה משהו חדש‪ .‬איש מזכיר לרעהו מאורע מסויי ‪ ,‬ולפתע ג‬
‫אתה נזכר בפרטי המקרה‪.‬‬
‫"אתה זוכר את איזידור לוי? ירו בו שמונה כדורי ‪ ,‬ועוד נש ‪ .‬וזוכר את מרטו? אד ‪ ,‬אציל נפש‪ .‬תמיד‬
‫אמר‪ :‬אחי ‪ ,‬נתגבר‪ .‬הצדק ינצח‪ .‬ומה היה סופו? מת ממכת פטיש ע""‪.‬‬
‫"זוכר את רבקה וזלדה? בחורות נפלאות וחברות נאמנות‪ .‬מסרו אות במתנה לשומרי המחנה‪".‬‬
‫"זוכר את אמ‪ ,‬את אחות‪ ,‬את כל מכרי הקרובי והרחוקי ‪ ,‬אבות ובני ‪ ,‬אמהות ובנות?"‬
‫את כול ‪ ,‬את כול אני זוכר ולעול לא אשכח אות ‪.‬‬
‫ארווי מילר מתו עיתו הקיבו" ‪.1980‬‬
‫לרועי בעקבות נסיעתו לפולי אוקטובר ‪2009‬‬
‫נכדנו היקר‬
‫זה לא מהיו שיש ל פינה חמה בלב בכל הנוגע למשפחת ולשורשיה‪.‬‬
‫אתה תהיה בניכר בתו טבע מדהי של יערות עבותי ‪ ,‬נחלי עזי וירק מרני של מדשאות‪ .‬זהו‬
‫הטבע במקצבו הנצחי של אור וחוש לאור כל עונות השנה‪ .‬דבר לא יגרו לו לסטות מ השגרה‬
‫הזאת‪ .‬הוא לא ייעצר ג כאשר יידלק אור אדו כשהיצור העליו של הטבע הוא האד ‪ ,‬עומד‬
‫להשחית‪ .‬כפי שאומר ביאליק ב"העיר ההרגה"‪ :‬כי קרא אדוני לאביב ולטבח ג יחד‪ .‬השמש זרחה‪,‬‬
‫השיטה פרחה והשוחט שחט" כאילו אי אל בשמי שיזעק‪ :‬חדל! המאז של בריאה הופר‪ :‬מיליוני ‪,‬‬
‫וביניה תינוקות מובלי בלי הר‪ -‬לתאי הגזי ‪ ,‬נשמותיה עולות בהבל העש של המשרפות והטבע‬
‫נוהג כתמול שלשו ‪.‬‬
‫ואתה רועי באת אל העיר ההרגה הזאת ומראי ל את תילי המשקפיי והנעליי ותמונות‬
‫האומללי שהמוות מביט מעיניה ‪ .‬כל זה מעיד על כ עד היכ ידו הזדונית של המשחית מגעת‪ .‬כל‬
‫המראות האלה שתראה ה תיעוד זעיר מ הסבל שעבר על יקירינו שאפילו קבר אי לה ‪ .‬ה רק‬
‫צרורי בזיכרוננו‪ ,‬מש א‪ -‬היד השטנית ביותר לא יכולה לקחת אות מאתנו‪.‬‬
‫לא סבלתי בחיי שלי מחרפת רעב וג נסיונ של הנאצי למוטט את זקיפות קומתי לא צלח‪.‬‬
‫ניצלתי‪ ,‬א לא זכיתי שזה יהיה גורל של הורי‪ .‬עזבתי אות וראיתי אות כאשר עולמ הרוחני‬
‫חרב עליה ‪ .‬כל בוקר עיניה מביטות אלי כאשר אני מקי"‪ .‬זה מה שנשאר לי מה וזה מה שנשאר‬
‫מה ‪ .‬ה חלק ממני וממה שאני‪ ,‬ואת יקירי שאתי בחיי ‪.‬‬
‫את הדור שגדל באר"‪ ,‬בני חורי וזקופי קומה‪ ,‬שנוטע בנו את האמו בעול שבו השמש זורחת‬
‫והתקווה פורחת‪.‬‬
‫אנו מלווי אות ב מסע חשוב זה‬
‫הסבי רבקה ויהודה‬
‫‪3‬‬
‫מסענו‬
‫לחברי הקיבו" שלו !‬
‫לפני כשבוע‪ ,‬בבוקר של ערב ליל הסדר ‪ 6.4.2012‬חזרנו אנו חלק מחברי קבוצת עופר‪ ,‬י"א‪ ,‬מהמסע‬
‫לפולי ע תנועתנו השומר הצעיר‪ .‬חשוב לנו לשת‪ -‬אתכ בדילמות‪ ,‬השאלות התובנות והחוויות‬
‫שעברנו במהל המסע לפולי שעבורנו עוד לא נגמר‪ .‬כמו כל הדברי בחיי הכול התחיל מבחירה‪ .‬שלא‬
‫תחשבו שהבחירה לצאת ע השומר הצעיר הייתה מובנת מאליה‪ .‬רוב בני גילנו אפילו לא היו מעלי על‬
‫הדעת לצאת ע תנועת הנוער שלה למסע מסוג זה‪ .‬אפילו לפני שהכול התחיל ייחסנו למסע לפולי‬
‫חשיבות רבה‪ ,‬זאת בעיקר מפני שחודשי רבי לפני תחילת המסע כבר היינו בעיצומ של דיוני‬
‫סוערי בקשר לשאלה הא לצאת למסע ע תנועת השומר הצעיר או ע בית ספרנו רמות חפר‪ .‬בנוס‪,-‬‬
‫המסע לפולי הינו מסע מטיל אימה בפני עצמו‪ ,‬הזוועות הבלתי ניתנות לתפיסה שמכירי במסע זה לא‬
‫רק איומות ונוראות אלא ג העלו דילמות ושאלות מטרידות על טבע האד שאולי היינו מעדיפי בכלל‬
‫לא להתעסק אית‪ .‬כתוצאה מכל הסיבות הללו נוצר אצלנו הצור במסגרת בה אנו מרגישי בנוח‪,‬‬
‫ואנחנו יודעי שתספק לנו את חווית פולי שתתאי לנו‪ .‬כידוע‪ ,‬אחרי התלבטויות מתישות ומטריפות‪,‬‬
‫ואיחור קל‪ ,‬בחרנו‪ .‬בלב של אנו יכולי להגיד שאנחנו לא מתחרטי לרגע‪ .‬כל אחד מאיתנו התחבר‬
‫וזוכר דברי מהמסע בצורה שונה‪.‬‬
‫אני )עידו בג(‪ ,‬זוכר את הטקס של הקבוצה שלנו באוושווי" בירקנאו‪ ,‬ההתרגשות‪ ,‬הקור והלח" שפקדו‬
‫אותי באותה עת‪ ,‬הרגע בו עליתי לקרוא את הסיפור של סבתא שלי )רחל מרמלשטיי(‪ .‬לא זכור לי שאי‬
‫פע רעדתי מהתרגשות ומהקור כל כ עד שקשה היה לי לזוז‪ .‬החוויה הזאת הראתה לי כמה חשוב‬
‫להמשי לספר את הסיפור של משפחתי ועוד של ‪ ,6,000,000‬יהודי שאיבדו את חייה בשואה‪.‬‬
‫"נשבעתי שאזכור ולא אשכח"‪.‬‬
‫אני )אלמוג הללי( יותר מהמראות המזעזעי שראינו )שאד שלא היה ש לא מסוגל לעכל(‪ ,‬מה שתפס‬
‫אותי במסע היה נפש האד ומה גר לה לעולל דברי כאלה נוראיי ואי זה משלי על החברה שלנו‬
‫היו ‪ ,‬בניכור‪ ,‬באדישות ובאלימות שפוקדי את החברה של שני אלו‪ ,‬ואי לעזאזל מפסיקי את‬
‫מחול הטירו‪ -‬שנקלענו אליו‪.‬‬
‫אני )איתי גרסטנר( אהבתי מאוד במסע לפולי שלא הרגשתי שטסתי לפולי רק כדי להרחיב את הידע‬
‫שלי על השואה להתגבש ע חבריי ולהתרגש יחד‪ ,‬אלא הרגשתי שיצאנו כולנו יחד כל המשלחת כדי‬
‫להצליח לחבר את המושג העצו הזה שנקרא שואה לחיי האישיי שלנו‪ .‬זו אינה משימה פשוטה‬
‫ועשינו זאת בעזרת חשבו נפש של כל אחד ע עצמו‪ ,‬שיחות כנות ופתוחות אחד ע השני ותובנות‬
‫קריטיות שהפקנו במקומות וברגעי בלתי נשכחי שבזמ הזה ממש מעצבות את אופיינו ומשפיעות‬
‫באופ ישיר על התנהגותנו ועל החיי האישיי שלנו‪.‬‬
‫לסיו חשוב לנו להגיד שלדעתנו המסע לפולי הוא מסע הכרחי שכל מי שיכול צרי לעבור‪ .‬השואה היא‬
‫בלתי נתפסת ואפשר לחוות את המסע הזה עוד מאה פעמי ולחוות בכל פע חוויה שונה‪ .‬אנחנו‬
‫מעריכי מאוד את המסע שעברנו ולא נית לו להיות לשווא‪.‬‬
‫"הננו בתו תוכ של החלאה והניוו‪ .‬בתו הזוהמה הזאת נטושה מלחמתנו‪ .‬אל נשכח שהכבדה‬
‫במלחמות היא המלחמה בנו עצמנו‪ :‬לא להתרגל ולא להסתגל לתנאי האלה! המסתגל חדל להבדיל בי‬
‫טוב לרע הוא נעשה עבד בגו‪ -‬ובנפש‪ .‬בכל אשר יקרה איתכ ‪ ,‬זכרו תמיד‪ :‬אל תתרגלו ! אל תסתגלו !‬
‫מרדו במציאות הזאת !" מרדכי אנילבי"'‪.‬‬
‫תודה‬
‫עידו בג‪ ,‬אלמוג הללי ואיתי גרסטנר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫רשימת חברי הקיבוץ שנפלו במערכות ישראל‬
‫יעקב ארנסט מילר‬
‫השתת‪ -‬בליווי שיירה ובדר לקיבו" גת עלה על מארב ונהרג‪ .‬ב עשרי ושמונה היה במותו‪ .‬נקבר בקיבו" נגבה‪.‬‬
‫השאיר אישה – מרי ‪ ,‬שילדה את בנו יעקב מילר‪ ,‬לאחר נופלו‪.‬‬
‫יעקב גנסי‬
‫בראשית קרבות השחרור התנדב לצה"ל לתפקיד של חבל‪ .‬נספה תו כדי פינוי מוקשי ‪ .‬נקבר בקיבו" נגבה‪ .‬ב‬
‫‪ 24‬היה במותו‪.‬‬
‫מנח זינגר‬
‫ב ‪ ,11.6.48‬סמו להפוגה הראשונה‪ ,‬ניהל את ההתקפה על שריוני הלגיו הערבי ונפל בקרב יהודיה‪ .‬על שמו‬
‫נקראת הספרייה של רמות חפר‪ .‬השאיר אישה – מרי ‪ .‬בתו רונית‪ ,‬נולדה לאחר מותו‪.‬‬
‫צבי יתו‬
‫ב הקיבו" הראשו‪ ,‬בנ של ז'ניה ודב יתו ‪ ,‬אח של שרה ושי‪.‬‬
‫בשנת ‪ ,1950‬במסגרת מילואי יצא ע יחידתו לסיור אויר ובו נספה בתאונה‪.‬‬
‫הובא למנוחות בבית העלמי במעברות‪ .‬ב ‪ 19‬היה במותו‪.‬‬
‫ראוב שרגאי‬
‫ב הקיבו"‪ ,‬בנ של לאה ומוקוש שרגאי‪ ,‬אח למאיר‪ ,‬רוחמה ומיה‪.‬‬
‫ב ‪ 1955‬התגייס לחיל האויר‪ ,‬גמר קורס טייס‪ ,‬ובטיסת אימוני נספה‪ .‬הובא למנוחות במעברות‪ .‬הקיבו" הקי‬
‫לזכרו את "בית ראוב" הספרייה‪ ,‬וכ ער תחרויות שנתיות בשח‪ ,‬בש "גביע ראוב"‪ .‬הניח אישה דבורה‪ .‬ב‬
‫‪ 21‬היה במותו‪.‬‬
‫גדעו ברניר‬
‫ב הקיבו"‪ ,‬בנ של חנה ויעקב ברניר‪ ,‬אח של שולה ויוסי ברניר‪.‬‬
‫במלחמת ששת הימי ‪ ,1967‬כקצי במילואי פיקד על יחידת שריו בקרבות על אבועגילה‪ .‬נפל בקרב והועלה‬
‫לדרגת סר‪ .‬נטמ באדמת מעברות‪ .‬היה ב ‪ 24‬במותו‪.‬‬
‫אוהד שדמי‬
‫מראשוני בני הקיבו"‪ ,‬בנ של מנח וחנה שדמי‪ ,‬אח לאילנה גילת‪.‬‬
‫טייס בחיל האוויר‪ .‬שירת כ‪ 17‬שני והגיע לדרגת סגאלו‪.-‬‬
‫ב‪ ,1970‬בטיסת אימוני במטוס הפנטו החדש חלה תקלה שכתוצאה ממנה נפל‪ .‬הובא לקבורות באדמת‬
‫מעברות‪ .‬הניח אישה רותי ושלוש בנות‪ :‬נועה‪ ,‬נוגה ונורית‪ .‬ב ‪ 35‬היה במותו‪.‬‬
‫רמי גבעוני‬
‫ב הקיבו"‪ ,‬בנ של בוקיצה ואיזיו גבעוני‪ ,‬אח לאמנו ובקי‪.‬‬
‫נפל במלחמת יו הכיפורי ‪ 1973‬כסמ"פ בדרגת רב סר במילואי ‪ .‬לח בדרו הרמה הסורית‪ .‬הטנק נגרר‬
‫לשבי הסורי וגופתו הוחזרה והובאה לקבורה בבית העלמי במעברות‪.‬‬
‫על שמו הקי הקיבו" את "פינת רמי"‪ ,‬בלב מטע הסובטרופי אשר טיפח‪ .‬השאיר אישה דליה ושלושה ילדי ‪:‬‬
‫אורית‪ ,‬נירית ושי‪ .‬ב ‪ 34‬היה במותו‪.‬‬
‫אורנה אשל‬
‫בת הקיבו"‪ ,‬בת של פנינה ופינקו בשאול‪ ,‬אחות לדרורה ואירית‪.‬‬
‫ב ‪ ,29.10.02‬בשעות הערב‪ ,‬פר" מחבל חמוש לבית משפחת אשל בישוב חרמש‪ ,‬רצח את אורנה ופצע את יובל‬
‫בעלה‪.‬‬
‫אורנה הותירה אחריה שלושה ילדי ‪.‬‬
‫אד גור‬
‫ב ונכד הקיבו"‪ ,‬בנ של עליזה ז"ל ויגאל גור‪ ,‬נכד של קלרה וישראל גור ז"ל‪ .‬אח לטלי וחנ‪.‬‬
‫התגייס לצה"ל ובמלחמת לבנו השנייה חבר לכוח בניה וביחד לחמו בחירו‪ -‬נפש לחילו" החיילי שלחמו בשטח‬
‫ על כ קיבל ע חבריו ציו לשבח‪.‬‬
‫נהרג בסלוקי בפעולת חילו" ב – ‪ .12.8.2006‬על שמו הקי הקיבו" את חדר הכושר‪ .‬ב ‪ 21‬היה במותו‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫מעט המזכירים‬
‫סיכו ישיבת המזכירות מיו ‪ 18.3.2012‬ישיבה מספר ‪0612‬‬
‫שימוש בתקציב תרומות‬
‫המזכירות מפעילה צוות תרומות שעוסק בשימוש בתקציב תרומות שהקיבו" אישר בשני‬
‫האחרונות‪ .‬הצוות הגיש ד‪ -‬שמגדיר מגבלות ושימושי בתקציב תרומות‪ .‬הוגשה בקשה לאישור‬
‫תרומה לגשרי בנחל עבור אירוע "סיו מוסד רמות חפר"‪.‬‬
‫מצור‪ -‬הד‪ -‬שאושר בישיבה‪.‬‬
‫המש‪ $‬דיו בתקנו הקיבו‪#‬‬
‫המזכירות‪ ,‬בעיקר בהובלת המזכיר‪ ,‬מנהלת בחצי השנה האחרונה דיוני בעדכו תקנו הקיבו"‪.‬‬
‫בשלב זה אושר בשיחת הקיבו" נוסח טקסט שמתייחס לסעיפי שעוסקי בזכויות וותק ובחלק שנקרא‬
‫נכסי החבר‪.‬‬
‫הוגשה דרישה לעסוק במרכיב "קצבת שארי " מתו התקבולי שמקבל החבר מהביטוח הלאומי‪.‬‬
‫כמו כ הייתה לנו הרגשה שסעי‪ -‬הוותק מעורר מחלוקת‪.‬‬
‫לדעת המזכירות שני נושאי עדיי עומדי על הפרק לאישור הנוסח וה קליטה ונוהלי דיו וסמכויות‬
‫המזכירות ושיחת הקיבו"‪.‬‬
‫כרגע אנו ממתיני לתחילת הדיוני בתהלי ההסכמות‪ :‬במידה שבפני צוות ההסכמות תעלה דרישה‬
‫ויהיו חברי שרוצי לעסוק בעדכו התקנו נמתי לעבודת צוות זה‪ .‬במידה שלא‪ ,‬המזכירות תמשי‬
‫לנהל את תהלי האישור‪.‬‬
‫בדעתנו להעמיד כל פרק חדש להצבעה בנפרד‪ ,‬כאשר כל שינוי צרי לעבור ברוב מיוחד )שני שלישי‬
‫לפחות מחברי הקיבו"(‪.‬‬
‫שימוש בתקציב תרומות‬
‫א‪.‬קיבו" מעברות לא יתרו לעמותות שונות שפונות לקבלת תרומה בשיחת טלפו או פקס‪.‬‬
‫ב‪.‬קיבו" מעברות יתרו לפעולות שונות לפי הפירוט הבא‪:‬‬
‫א‪.‬פניות של חברי מתנדבי להחזר נסיעות בסביבה הקרובה לקיבו" במסגרת פעילות‬
‫בעמותות מוכרות‪.‬‬
‫ב‪.‬תרומות בנושאי אישיי שיגיעו דר המועצה המקומית‪ ,‬על פי שיקול דעתו של צוות‬
‫התרומות )מזכירי ומנהל כספי (‪.‬‬
‫ג‪.‬לגופי )עמותות( שהקיבו" נמצא אית בקשר ישיר )אימו"‪ ,‬פעילות משותפת( כחלק‬
‫מפעילות מקיפה יותר‪.‬‬
‫ג‪.‬באופ חד פעמי‪ ,‬כדי להמשי פעילות קיימת‪ ,‬יתרו הקיבו" לפעילויות שמומנו בשני האחרונות‪.‬‬
‫ד‪.‬הקיבו" יתרו ‪ 3 20000‬לאירוע "סיו רמות חפר" במסגרת פסטיבל גשרי בנחל‪.‬‬
‫מוצע על ידי צוות תרומות‪ ,‬אושר בישיבת המזכירות ‪18.3.2012‬‬
‫לידיעה – השנה תקציב פרויקט חברתי ותרומות הוא ‪.3 150,000‬‬
‫‪6‬‬
‫מוועדת משק‬
‫סיכו ישיבת ועדת המשק מתארי ‪ 02/04/2012‬ישיבה מספר ‪0412‬‬
‫מגזר המוצרי ההומניי‪:‬‬
‫החברה הפולנית –‬
‫מטרנה‬
‫החל ממועד רכישת החברה באוגוסט ‪ 2011‬נעשו‬
‫סגירת פערי לרמות בטיחות במזו של נסטלה‪,‬‬
‫מהלכי לביסוסה‪ ,‬כנושאת פעילות בפולי ומזרח‬
‫שינויי בתהליכי הייצור‪ ,‬בדיקות מיקרוביולוגיות‬
‫אירופה‪ .‬הוטמעו תהליכי עבודה‪ ,‬מעקב באמצעות‬
‫לאור כל תהלי הייצור והאריזה‪.‬‬
‫דוחות‪ ,‬בנייה ומעקב על תקציבי ‪ .‬הוק אתר‬
‫לקראת כניסת "טבע" לשוק התחליפי התכוננו‬
‫ייצור חדש ובוצע ביסוס מער מכירות חדש‪ .‬גובשה‬
‫היטב ב"נסטלה" ו"אס " ובשלב זה אי פגיעה‬
‫אסטרטגיה שיווקית ויוצבה מחלקת השיווק‪.‬‬
‫במכירות מטרנה‪.‬‬
‫במקביל התווספו מוצרי חדשי למכירה‪ .‬מוסדו‬
‫יש השפעה למחאה החברתית‪ .‬נתח השוק של‬
‫מטרנה נשאר יציב כל השנה – כ‪ ,56%‬כמו בשנת תהליכי לפיתוח מוצרי חדשי ‪ ,‬עפ"י רמות‬
‫‪ .2010‬זאת‪ ,‬למרות התחרות הקיימת בשוק‬
‫הפיתוח של מוצרי מעברות‪ ,‬תו שליטה והכוונה‬
‫וכניסת מתחרי חדשי ‪.‬‬
‫של אנשי המקצוע מטט"א‪.‬‬
‫נתח השוק לדייסות מטרנה נותר יציב כל השנה‬
‫מגזר חיות המחמד‪:‬‬
‫– כ‪ 76%‬מהשוק‪.‬‬
‫נשמר נתח השוק במזו יבש לכלבי במש כל‬
‫במוצרי "גרבר" בוצע שינוי באריזה ועתה יש‬
‫ה‬
‫שימוש בתינוק של "גרבר" ואילו הכתוביות‬
‫השנה וכ מזו יבש לחתולי ‪ .‬סיכו הפעילות‬
‫של "מטרנה"‪.‬‬
‫מצביע על עמידה וביצוע של תכניות העבודה לשנת‬
‫השנה הייתה שנה טובה ולמעשה היו מכירות‬
‫‪.2011‬‬
‫גבוהות משני קודמות‪.‬‬
‫מגזר החקלאות‪:‬‬
‫מגזר תוספי התזונה‪ ,‬ויטמיני ומזו אורגני‪:‬‬
‫שיא מכירות ומעבר לרווחיות תפעולית בחציו‬
‫טט"א –‬
‫השני של השנה‪ .‬השנה מתאפיינת בעליית מחירי‬
‫ירידה מתמשכת בעקבות התמתנות השוק‬
‫ח"ג‪ ,‬שחייבה עלייה במחירי המוצרי ללקוחות‪.‬‬
‫והמחאה החברתית והתאמת הוצאות השיווק‪.‬‬
‫המותג "אלטמ" יציב ומתחזק‪ ,‬בערוצי המכירות אי פגיעה ברמת המכירות‪ .‬החל הייצור במכונת‬
‫יש יציבות בבתי המרקחת‪,‬‬
‫הערבול החדשה וכ החל ייצוא לחו"ל‪.‬‬
‫לעומת הירידה בבתי הטבע ועלייה משמעותית‬
‫לקראת שנת ‪ 2012‬הוחל תהלי תכנו של איזור‬
‫בארגוני הבריאות‪.‬‬
‫התעשייה המורחב‪ ,‬ע"מ לעמוד בביצוע ההרחבות‬
‫הנדרשות להבטחת מקורות פרנסה‪.‬‬
‫אדמה –‬
‫בוצעו מספר שינויי ארגוניי ‪ ,‬מתו מטרה לשמור במש שנת ‪ 2011‬הייתה תנועה של חברי וחברות‬
‫קיבו" במוצרי מעברות‪ .‬הצטרפו חברי צעירי ‪,‬‬
‫על ביצוע התכניות לשנה זו – ‪.2011‬‬
‫אול יש עדיי מקו וצור למעורבות רבה יותר‬
‫אנליט –‬
‫של חברי וחברות צעירי במחלקות וברמות‬
‫בפעילות באר"‪ ,‬עומדי בתכניות המכירה‬
‫השונות‪.‬‬
‫וההכנסות‪ ,‬לעומת הייצוא‪ ,‬שבו לא הייתה עמידה‬
‫לכ‪ ,‬יש צור בפעולת הסברה ושכנוע – ה של‬
‫בתכניות העבודה ונושא זה נמצא בבדיקה‬
‫המפעל וה של מש"א – בקרב החברי והחברות‬
‫ובהתארגנות בהתא ‪.‬‬
‫שטר מצאו מקו עבודה הול ומפרנס‪.‬‬
‫סיכ ורש ‪:‬אית בג‬
‫‪7‬‬
‫ממע“ש‬
‫לחברי שלו ‪,‬‬
‫במסגרת דיוני מנהלת ענפי השירות בחודש האחרו עלו הנושאי הבאי ‪:‬‬
‫‪ .1‬קר תורנויות – בשני האחרונות יש חריגה בקר כתוצאה מכ שהתשלו מתקציב החברי )‪3 13‬‬
‫לחבר בחודש( אינו מכסה את העלות בגי שעות התורנות שעל הקר לשאת‪ .‬עקב כ נעשתה בדיקה על‬
‫השעות שנרשמו עבור כל ענ‪ ,-‬נעשה שינוי באופ המעקב והדיווח על שעות אלה‪ ,‬והובהרה מחדש‬
‫מסגרת השעות לכל ענ‪ .-‬הוחלט כי במהל שנה זו יעשה מעקב תו הקפדה על רישו מדוייק‪ ,‬על פי‬
‫ההחלטות ולקראת סו‪ -‬השנה נשקול הא נדרש שינוי על מנת להביא את הקר לאיזו‪.‬‬
‫‪ .2‬בעקבות המלצת מבקר הפני נער דיו במבנה מערכת הבריאות‪ .‬הוחלט לאמ" את המלצתו ולערו‬
‫שינוי כ שכל פעילויות הבריאות והרווחה יהיו תחת אחריות מרכז‪/‬ת‬
‫הבריאות‪ .‬כיו כל פעילות מתנהלת באופ ישיר מול מע"ש‪ .‬ההצעה היא להכפי‪ -‬את הפעילויות‬
‫השונות‪ :‬שיז‪ ,-‬הגיל השלישי וסיעוד בית‪ ,‬שיקו ‪ ,‬יעו" ילדי ומבוגרי ‪ ,‬מרפאת השיניי וכ את‬
‫משרד המרפאה לרכז‪/‬ת הבריאות‪ .‬ועדת הבריאות תמנה ‪ 7‬חברי בה המרכז‪/‬ת‪ 3 ,‬נציגי ציבור ו – ‪3‬‬
‫רכזי פעילות מתו מער הבריאות‪ .‬נושא זה אמור להגיע להכרעת הציבור‪.‬‬
‫‪ .3‬לאחר פירסו החלטת מע"ש לחייב את החברי על שימוש פרטי בבית ראוב – ‪ 3 50‬לערב‪ ,‬הגיע‬
‫אלינו העתק מכתב של מספר חברי המערערי על החלטה זו‪.‬‬
‫כותבי המכתב הוזמנו לשיחה ולדיו במע"ש א לא נענו להזמנה‪ .‬סוכ כי פניית תידו‪ ,‬בשלב ראשו‪,‬‬
‫במזכירות‪.‬‬
‫עד כא להפע – בברכה‪,‬‬
‫ענת‪ ,‬בש חברי מע"ש – איזי‪ ,‬עופר‪ ,‬עינת ‪ ,‬עמית‪ ,‬דבורה‪ ,‬אית‪ ,‬דורית‪.‬‬
‫יו ראשו ‪ 25‬מר" ‪2012‬‬
‫הסכ התקשרות ע חברת סייבקו – הודעה לציבור‬
‫לחברי שלו רב‪,‬‬
‫כזכור‪ ,‬מזה כמה חודשי פועל צוות תקשורת טכנולוגית שהוק ביוזמת הנהלת ענפי שירות‪.‬‬
‫לאחרונה החליט הצוות להתקשר ע חברה חיצונית‪ ,‬חברת "סייבקו " לניטור הסכמי אורנג'‪.‬‬
‫בפועל מדובר בכ שנציג החברה יבדוק את ההתנהלות השוטפת שלנו מול אורנג' בכל הקשור לחיובי‬
‫וזיכויי על שימוש בסלולר – טלפוני ומגשרי ‪.‬‬
‫חברה זאת כבר עובדת ע המפעלי ומצאה הרבה טעויות שזיכו את הארגו בכס‪ -‬רב‪.‬‬
‫על פי הסכ ההתקשרות ע החברה הזיכויי שנקבל בעקבות המהל יממנו את הוצאות הבדיקה‬
‫והשאר יעבור לזיכוי החברי כפיצוי על חיובי שגויי שיתגלו בחשבונ בעקבות המהל‪.‬‬
‫נציג סייבקו אינו משרת ישירות את החברי ‪ .‬הוא יעבוד ביחד ע נציגינו בארגו )יואב‪ ,‬מנולו ומת(‬
‫ויקבל יפויי כוח לניהול האינטרסי שלנו מול אורנג'‪.‬‬
‫ענת קדר בש מע"ש ‪ ,‬יעקב אבנט מרכז צוות תקשורת‬
‫‪8‬‬
‫‪15.4.2012‬‬
‫לחברי שלו ‪,‬‬
‫בימי אלה אנחנו מסדרות את התיקי האישיי שבארכיו‪.‬‬
‫נוכחנו לדעת שבחלק מהתיקי חסרי פרטי אישיי ‪.‬‬
‫לנו להשלי את פרטי המידע החסרי ‪.‬‬
‫מכיוו שכ הכנו שאלו שיעזור‬
‫השאלו יחולק בתאי הדואר ואנו מזמינות אתכ למלא אותו בתשומת לב כי הוא ישמש‬
‫מקור מידע חשוב לדורות הבאי ‪ .‬כל מידע שישמר בתיק האישי נועד לשימוש משפחתכ‬
‫וישמר היטב לפי חוקי הארכיונאות‪.‬‬
‫כמו כ אנו מזמיני אתכ להביא פריטי למשמרת‪:‬צילומי ‪,‬אלבומי ‪,‬תעודות‪,‬‬
‫מאמרי ‪ ,‬עבודות גמר וכו'‪.‬‬
‫את השאלוני המלאי יש להביא למזכירות הקיבו"‪.‬‬
‫תודה לכ ‪ ,‬מחכות לתשובותיכ‬
‫עינת טחנאי ועדיקה נקש‬
‫ארכיו הקיבו"‬
‫חברינו בעלי הקלנועיות‬
‫לקראת האביב והקי" כידוע כיסוי הגש נעשה מיותר‪.‬‬
‫אבל – נצטר אותו בחור‪ -‬הבא‪ ,‬ועל כ יש לטפל בו בדר הבאה‪:‬‬
‫א‪.‬כדאי לנקות אותו על ידי שטיפה או בעזרת תרסיס לניקוי שמשות‪.‬‬
‫ב‪.‬לקפל )כשהוא יבש( ולאכס בביתכ או במחסנכ ‪.‬‬
‫ג‪.‬במידה ומתקשי בקיפול ובאריזה יש להתקשר אלינו הח"מ ואנו נעשה זאת‪.‬‬
‫ד‪.‬בא הכיסוי קרוע‪ ,‬או רוכס מקולקל או ניזוק‪ ,‬יש לבצע הכל כמו בסעיפי א' וב' ‪ ,‬לרשו‬
‫פתק ע הש ומהות הנזק ולהשאיר ליד הבית ואנו נאסו‪ -‬אותו מש ונשלח במרוכז לתיקו‪.‬‬
‫ולסיו – סעו בזהירות ושיהיה קי" ללא תאונות‪.‬‬
‫יוסי ב שאול וד יוס‪. -‬‬
‫‪9‬‬
‫ברכות‬
‫מזל‪-‬טוב‬
‫לפליסה והקטור‬
‫מזל‪-‬טוב ללני ויורם‬
‫להולדת הנכדה עדי‬
‫להולדת התאומים אור ועלמה‬
‫בת לאלון ורוית‬
‫בן ובת לגדי וליאת‬
‫צרור ברכות חמות לכל‬
‫צרור ברכות חמות לכל‬
‫המשפחה המורחבת‬
‫המשפחה המורחבת‬
‫בית מעברות‬
‫בית מעברות‬
‫מזל‪-‬טוב‬
‫קיבוץ מעברות‪ ,‬משפחת דניאל‪/‬דניאלס‬
‫לאירה ושרון להולדת הבת יעל‬
‫מברכים את אלה דניאל עם קבלת תואר‬
‫הדוקטורט‬
‫צרור ברכות חמות לכל המשפחה המורחבת‬
‫כה לחי כן ירבו‪.‬‬
‫בית מעברות‬
‫לכבוד‬
‫מזכירות קיבו‪ #‬מעברות‬
‫המו תודות לכ על הענותכ היפה באירוח‬
‫משפחות ויחידי בליל הסדר‪.‬‬
‫מתנה יפה זאת היא עדות נפלאה לתחושת‬
‫הסולידריות והערבות ההדדית בי כל חלקי ע‬
‫ישראל‪.‬‬
‫היו ברוכי במעשיכ הנותני פתח תקווה‬
‫לדורות הבאי ‪.‬‬
‫לרגל סיום‬
‫שירותם הצבאי את‬
‫מאי יערי‬
‫גלעד כתר‬
‫כל קיבוץ מעברות‬
‫ותודה מיוחדת לדליה לביא‪.‬‬
‫כל‬
‫אנו מברכים‬
‫טוב‬
‫יואל מרשק‬
‫מרכז אג( המשימות‬
‫‪10‬‬
‫חברים כותבים‬
‫יש מצב ששכחנו כמה דברי ?‬
‫למשל – אני בתפקיד זה או אחר‪ ,‬על מנת להיטיב ע החברי בקהילה‪.‬‬
‫♦‬
‫בתפקידי זה‪ ,‬המחובר לענייני תקציב‪ ,‬אעשה הכל כדי להגיש לחבר את השרות‬
‫♦‬
‫המקסימלי לטובתו העליונה בכל השטחי ‪.‬‬
‫כהורה‪ ,‬אשחרר מוסכמות‪ ,‬ארחיב אופקיי‪ ,‬על מנת לתת לילדי מרחב לצמוח לפי‬
‫♦‬
‫הצרכי שלה ואלווה אות בחיבוק גדול ואוהב‪.‬‬
‫כולנו אמורי לתרו לקהילה את המרב‪ :‬בנתינה בעבודה ובהתנדבות לביצוע משימות‬
‫♦‬
‫יצירתיות לטובת כ‪..‬ו‪..‬ל‪! ..‬‬
‫שכחנו לומר תודה‪ ,‬בבקשה‪ ,‬מילה טובה‪ .‬שכחנו לתת‪ ,‬ולהפתח לקבלה – קבלת האחר‬
‫♦‬
‫)שהוא‪ ,‬כמוב‪ ,‬שונה ממני(‪.‬‬
‫שכחנו לדבוק באמת‪ ,‬צדק‪ ,‬יושרה‪.‬‬
‫♦‬
‫הבה נזכיר לעצמנו את האימרה הפשוטה‪" :‬ואהבת לרע‪ $‬כמו‪."$‬‬
‫חג שמח! כ יהי!‬
‫שושי ארדזינגר‪.‬‬
‫סיכום ההתרמה לפסח ‪2012‬‬
‫השנה תרמו ‪ 135‬חברים‪/‬ות‪.‬‬
‫נתרמו‪ 184 :‬ק"ג אורז‪.‬‬
‫‪ 177‬שקיות קמח מצה‪.‬‬
‫‪ 180‬ק"ג סוכר‪.‬‬
‫‪ 174‬בקבוקי שמן‪.‬‬
‫‪ 150‬קופסאות ממרח שוקולד‪.‬‬
‫וכמה מילים על מפגש מתרימים ותורמים שהתקיים בחדרה ביום שני ‪ .26/03‬במפגש סופר על פעילות עמותת "לב חם" הפועלת‬
‫תחת ארגון "לתת"‪.‬‬
‫העמותה עוזרת לכל נזקק ללא הבדל דת גזע או מין‪ .‬כל יום הם מאכילים ‪ 120‬נזקקים שלולא הארוחה המסופקת להם ע"י‬
‫העמותה הם לא היו זוכים לארוחה חמה פעם ביום‪.‬‬
‫העמותה דואגת גם לתמיכה כספית לאימהות חד‪-‬הוריות שנקלעו לתסבוכת משפטית בעיקר בנושא של תשלום דמי מזונות‬
‫לילדים וגם לזקנים מעוטי יכולת‪ .‬מרגש היה לשמוע את אחד התורמים הגדולים‪ ,‬ערבי מבקעה אל גרבייה שהוא ועוד בחור ערבי‬
‫תורמים ביד נדיבה כולל הובלות ללא תשלום לכתובות שונות‪ .‬ברגע שהבחור הערבי ציטט פסוקים מהתנ"ך בנושא עזרה‬
‫לנזקקים היה נידמה לי שמתחיל חזון אחרית הימים‪ .‬הבאתי כאן ממש על קצה המזלג מהמפגש המרגש‪.‬‬
‫לסיכום תודה רבה רבה לתורמים בתקוה שיגיעו ימים שלא נזדקק לזה‪.‬‬
‫ולכולנו חג נפלא תמיד!‬
‫חנו וציון‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫בסוף השבוע האחרון יצאה משפחתנו לממשית‪ ,‬אי שם בערבות הדרום‪ ,‬ואפילו ישנו באוהל!‬
‫הצטרף אלינו למסע שחקן חיזוק משמעותי‪ ,‬סבא שאול‪ ,‬שהוא שועל טיולים ותיק‪ .‬שלא כמוהו‪,‬‬
‫אנחנו משפחה ביתית ביסודה‪ ,‬שלא לומר שוחרת כורסאות‪ ,‬ספות‪ ,‬מיטות וכיוצא באלה אביזרי‬
‫נוחות‪ ,‬כך ששינה באוהל עבורנו אינה דבר של מה בכך‪ .‬העילה למאורע בלתי שיגרתי זה הייתה‬
‫ארגון מתוקתק‪ ,‬בחסות קיבוץ מעברות‪ ,‬של טיול משפחות אליו יצאו ‪ 130‬נועזים‪.‬‬
‫ייזכרו לטוב הטיול לגב ימין והדיונה התלולה שכבשה את הילדים שהעפילו עליה בקלילות מרגיזה‬
‫אינספור פעמים בעוד אנו ההורים עמלים על הפעם האחת שלנו ועל החיוך המאולץ בסוף‪ .‬נהננו גם‬
‫מטיול הלילה )המקוצר משהו( ומההדרכה הפעילה של יריב‪ ,‬מהטיול האתגרי לנחל תמר ועוד ועוד‪.‬‬
‫ובאשר לנוחות‪ ,‬בחסות הצוות המארגן לא ידענו רגע של מצוקה‪ .‬המגורים באוהלים היו נוחים וכל‬
‫ארוחה התארגנה כמו מעצמה תוך שיתוף פעולה יפה בין כולם‪.‬‬
‫מיותר לציין שנהנינו מאוד‪ .‬בשמנו ואני מניח שגם בשם רבים נוספים שנטלו חלק בטיול‪ ,‬רצינו‬
‫להודות מקרב הלב לצוות המארגן – רז אליה‪ ,‬ברק חפר‪ ,‬יעל דיין‪ ,‬רונית ינאי‪ ,‬עמית קורן‪-‬רומי‪,‬‬
‫נורית לומניץ – ליריב שנטל חלק משמעותי בהדרכה של הטיול‪ ,‬לצחי שנתן את הטון בארוחות‪,‬‬
‫ולכל מי שעזר בלוגיסטיקות‪ ,‬בהכנת האוכל ובכלל‪.‬‬
‫היה לנו כיף גדול ועל כך תודה תודה רבה!‬
‫משפחת דניאלס‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫מעט על ההחלטה להביא הצעה של סיוע להשתלמות לדוקטורט ישיר‬
‫למרות שעבר כבר כחודש משיחת הקיבו" בה הצבענו על הצעתנו‪ ,‬חשוב לנו לסכ את התהלי כ שנדע‬
‫כולנו‪ ,‬חברי הקיבו"‪ ,‬להיות ערניי לפרסומי והחלטות המתקבלי בישיבות המזכירות והופכי‬
‫לנוהלי א אי מערערי עליה ‪.‬‬
‫ראשית‪ ,‬תודה לכל החברי שהתעניינו‪ ,‬הבינו את חשיבות העניי והצביעו‪.‬‬
‫שנית‪ ,‬ברצוננו לשת‪ -‬את החברי בתהלי קבלת ההחלטה עד להצבעה בשיחת הקיבו"‪:‬‬
‫לאחר שקראנו בעיתו הקיבו" על החלטת המזכירות מישיבתה בתארי ‪) 20.1.11‬כפי שפורסמה‬
‫ב"ידיעות הקיבו""( עלו אצל כל אחת מאתנו תהיות ושאלות לגבי ההחלטה‪:‬‬
‫אי יתכ שהמזכירות מחליטה על לימודי על חשבו ועדת השתלמות רק כמה שבועות לאחר‬
‫♦‬
‫שקיבלנו תקנו השתלמות חדש בשיחת הקיבו" וסעי‪ -‬כזה לא היה כתוב בו?‬
‫אי יתכ שהמזכירות מחליטה על סטטוס חדש של צעיר במסלול כשכל בני גילו ממשיכי כפי‬
‫♦‬
‫שנקבע במסלול?‬
‫אי יתכ שאי התייחסות‪/‬תגובה של ועדת בני להחלטת מזכירות הנוגעת לבני במסלול? הא‬
‫♦‬
‫ישבו על המדוכה של הצעה זו וחשבו על המשמעויות החברתיות שלה?‬
‫מה יהיה מעמדו של צעיר במסלול ייחודי זה? הא יתכ שיצבור שנות ותק כשאינו עובד בקיבו"‬
‫♦‬
‫אלא ממשי ולומד על חשבו הקיבו"? הא יקבל בנוס‪ -‬לתשלומי שכר הלימוד תקציב בתקופה‬
‫זו? הא יקבל בונוס? מה יהיו חובות העבודה שלו?‬
‫אי נעודד צעירי ללימודי דוקטורט ישיר ולא רק ללימודי רפואה? כ נית הזדמנות שווה‬
‫♦‬
‫לסטודנטי מצטייני נוספי ‪.‬‬
‫זיהינו בלבול בהחלטת המזכירות בי המסלול היש לבי המסלול החדש עליו החלטנו כולנו‬
‫♦‬
‫בשיחת הקיבו" )הא נכו לקיי את המסלול היש לסטודנטי בודדי ‪ ,‬וא כ מדוע(?‬
‫לאחר שזיהינו שאנחנו שותפות לתהיות אלו החלטנו להגיש בקשה למזכירי לשנות את החלטת‬
‫המזכירות‪ .‬פנינו אל המזכירי בכתב עוד לפני שעברו שבועיי מפרסו הידיעה וביקשנו להיפגש איתנו‬
‫לבחינה של שינויי בהחלטה‪.‬‬
‫לאחר שקיימנו שיחה ע המזכירי ובתהלי ארו של כמה מפגשי בישיבות המזכירות הבהרנו את‬
‫הנושאי שבה אי לדעתנו הלימה בי החלטות שונות של הקיבו" להחלטה זו ויש אפילו טע לפג‬
‫בקביעת מעמד מיוחד של צעירי במסלול‪ ,‬קיבלנו את ברכת הדר של המזכירות להציע הצעה חלופית‬
‫שא‪ -‬הבאנו אותה לדיו שבסופו נכתב לנו שהמזכירות תומכת בהצעתנו ותגיש אותה לשיחת הקיבו"‬
‫יחד איתנו‪.‬‬
‫לצערנו הרב כל תמיכתה של המזכירות נעשתה בדבריו החשובי והמבהירי את עיקרי הדברי ‪ ,‬של‬
‫יריב‪ ,‬בשיחת הקיבו"‪) ,‬בה משתתפי א בפועל וא בהשתתפות פסיבית כצופי ‪ ,‬מעטי מחברי‬
‫הקיבו"(‪.‬‬
‫למרות כל האמור ההחלטה עברה בשיחת הקיבו" ושוב אנו מודי לכל החברי שתמכו בשינוי‬
‫המתחייב לדעתנו‪ ,‬שהכניס מעט סדר בהחלטה הקודמת של המזכירות‪ .‬אנו ג מקוות שמהל ציבורי זה‬
‫יהווה‪ ,‬בהעדר כלי ציבוריי אחרי ‪ ,‬חס בפני ניסיונות עתידיי של מזכירות זו או אחרת לקבל‬
‫החלטות הסותרות החלטות קיימות של שיחת הקיבו" ונוהגי מקובלי בקיבו"‪.‬‬
‫דורית‪ ,‬דלית עליזה וחיותה‬
‫‪13‬‬
‫ילדי זה שמחה‬
‫במסגרת פרויקט ההתנדבות של הקיבו"‬
‫ביו ראשו של חול המועד פסח אירחנו בקיבו" שני ילדי חמודי בני שמונה ותשע מפנימיית נווה הדר‬
‫)הפנימייה מטפלת בילדי בי הגילאי ‪ 8‬עד ‪ 15‬שהמשפחות שלה לא מסוגלות לטפל בה (‪.‬‬
‫הקשר ע הפנימייה החל לפני כחודשיי כשחיפשנו מקומות בסביבה שנוכל לתרו בה ‪ .‬עופר יצר קשר‬
‫ע ענבר‪ ,‬רכזת החינו הבלתי פורמאלי בפנימייה ובעקבות הקשר הראשוני נוצר מפגש רחב יותר שבו‬
‫הועלו רעיונות וכמה חברי הציעו להתנדב בדרכי שונות‪.‬‬
‫המועד הקרוב ביותר שבו יכולנו להירת היה חול המועד‪ .‬בחגי המגמה בפנימייה היא‪ ,‬עד כמה‬
‫שאפשר‪ ,‬לשלוח את הילדי לבתי ההורי א לא לכל הילדי יש תמיד לא לחזור )לפני כמה ימי היו‬
‫צריכי להיער במהירות בפנימייה לקלוט שתי אחיות שהיו אמורות לצאת הביתה א אביה החליט‬
‫ברגע האחרו שלא לקחת – "אי ל מושג איזה שברו לב היה כא‪ "...‬אמרה לי ענבר(‪.‬‬
‫אלינו הייתה אמורה להגיע קבוצה של כ – ‪ 10‬ילדי ‪ .‬בסופו של דבר הגיעו שני ילדי – חדשות משמחות‬
‫עבור ילדי רבי שבסופו של דבר כ יצאו לבתיה ‪.‬‬
‫בתחילת הבוקר הילדי בילו שעה קלה בפינת החי‪ ,‬האכילו וליטפו את החיות‪ .‬בהמש עברו למתקני‬
‫ונהנו מחילו" עצמות בסביבה שונה מ הפנימייה שבה ה נמצאי רוב ימות השנה‪.‬‬
‫בצהריי הילדי נעצו שיניי במנת ילדי של מקדונלד )אושר צרו‪ -‬לכל הדעות( ולבסו‪ -‬התארחו בקיר‬
‫הטיפוס של העוג‪ .‬בקיר אחד הילדי ממש התנסה באתגר שבטיפוס ונהנה מחוויית ההצלחה והשני‬
‫הסתפק בצפייה מרחוק וייעו"‪ .‬המשוב שקיבלנו מהמטפלי שליוו את הילדי ומאוחר יותר מענבר היה‬
‫חיובי מאוד‪.‬‬
‫תודה רבה לכל מי שנטל חלק ביו ‪ :‬אלי זמיר‪ ,‬עליזה מעיי‪ ,‬עמוס דביר‪.‬‬
‫לדברי ענבר‪ ,‬כל מה שנוכל ונרצה לתת לילדי יתקבל בברכה‪ :‬תחביב שאפשר לחלוק ע ילד או קבוצה‬
‫של ילדי ‪ ,‬עזרה בהסעה להצגה‪ ,‬אירוח כלשהו‪ ,‬חונכות אישית‪ ,‬סיוע בהפקה של חג וכו' וכו'‪.‬‬
‫כל מי שמעוניי לקחת חלק כלשהו בפעילויות מול הפנימייה מוזמ לפנות אלי‪.‬‬
‫תודה‪ ,‬אריאל‬
‫צילומי ‪:‬עינת פלד‬
‫הכנות לחג הפסח תשע“ב‬
‫‪14‬‬
‫‪8.4.12‬‬
‫פרויקט "מתוק בלב"‬
‫אחד האתגרי והמשימות העומדי לנגד עינינו )צוות החינו הבלתי פורמאליחברת הילדי ( הוא‬
‫לחשו‪ -‬את הילדי לאוכלוסיות שונות באר"‪ ,‬לתרו לזולת )ללא תמורה( ולצאת קצת מ"הבועה" בה‬
‫אנחנו חיי ‪.‬‬
‫פע בשנה עושי ילדי המרכז פרויקט איסו‪ -‬תרומות לארגו מסוי כאשר במהלכו הילדי אחראי על‬
‫הכנת מוצרי )אפיה‪ ,‬תכשיטי וכו'( ומכירת לחברי הקיבו"‪ .‬בשנה שעברה מכרו הילדי תכשיטי‬
‫אות הכינו בעצמ ותרמו את הכס‪ -‬שנאס‪ -‬לפנימיית "ימי אורד" שנשרפה בדלקה בכרמל‪ .‬כחלק‬
‫מהעבודה החינוכית חשוב לנו לחבר בי הילדי לגו‪ -‬הנתר ולכ אנחנו מקפידי על מפגש בינ לבי‬
‫הגו‪ -‬הנתר ‪ .‬בשנה שעברה ביקרנו בפנימייה‪ ,‬ערכנו סיור וראינו את תוצאות השריפה‪.‬‬
‫השנה בחרנו לתרו לארגו "עמ"‪ ,‬ארגו למע ניצולי שואה אשר מאפשר לניצולי להיפגש במועדוני‬
‫מסודרי במס' ערי באר"‪ ,‬ובנוס‪ -‬מסייע נפשית לניצולי ‪ .‬בחרנו בסני‪ -‬נתניה‪ .‬במהל התקופה‬
‫האחרונה אפו הילדי עוגות‪ ,‬עוגיות ושאר מטעמי וערכו שתי מכירות בכניסה לחדר האוכל‪ .‬הענות‬
‫החברי הייתה גדולה והצלחנו לאסו‪ . 3 3605 -‬תו כדי התהלי ולאחר דיבור ע מנהלת הסני‪-‬‬
‫התברר לנו שהקשישי שמגיעי למועדו אוהבי לצפות בטלוויזיה א לרשות טלוויזיה קטנה אשר‬
‫מכבידה על ראיית ‪ .‬בכס‪ -‬שאספנו קנינו למועדו טלוויזיה ‪ 50‬אינ"' ע מס שטוח ששימח את כל חברי‬
‫המועדו‪ .‬ג פה הייתה חשיבות גדולה למפגש של הילדי ע הניצולי ‪ .‬ולכ‪ ,‬במהל הפסח נסענו ע‬
‫הילדי לנתניה ש התקבלנו באהבה אדירה ע"י חברי המועדו שחיכו לנו בהתרגשות‪ .‬לאחר הסבר קצר‬
‫על המועדו התחלקו הילדי לקבוצות קטנות ואישיות וישבו ע הניצולי לשיחות מרגשות על העבר‬
‫וג על ההווה‪ .‬החוויה הייתה מדהימה ומרגשת והשאירה טע של עוד‪ .‬מקווי לעוד פרויקטי ‪ ,‬עזרה‬
‫לנזקקי ועבודה חינוכית פוריה‪.‬‬
‫עטרה‪ ,‬ארז אלו וילדי מרכז חברת הילדי ‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫כ"א ניס תשע"ב‬
‫‪ 28‬בפברואר ‪2012‬‬
‫לכבוד‬
‫נציגי הישובי הממופי לרמות חפר‬
‫שלו רב‪,‬‬
‫הנדו‪ :‬עדכו לגבי מעבר רמות חפר למבואות י‬
‫חשוב לנו להמשי לעדכ אתכ ביישו התוכניות לקראת המעבר למבואות י ‪.‬‬
‫בחירת הש לבי"ס החדש כל תלמידי בתי הספר‪ ,‬ההורי והמורי הציעו שמות רבי ‪ .‬את בחירת‬
‫הש הסופי בחרו ‪ 2‬מועצות התלמידי של ‪ 2‬בתי הספר‪.‬‬
‫הש שנבחר הוא "רמות י "‪ .‬ג חידוש וג קידוש של העבר‪.‬‬
‫כ"א ‪ 2‬ההנהלות עסקו בנושאי כ"א פדגוגי ומנהלי לבי"ס החדש‪ .‬החשיבה נבעה בהתחשב בשינויי‬
‫בצרכי הנובעי מאיחוד בתי הספר ובבניית מער ארגוני חדש התוא את התפיסה הניהולית השש‬
‫שנתית‪.‬‬
‫שיתופי תלמידי מבואות י חברו לתלמידי רמות חפר לשני ימי ניווטי של שכבת ט' וצפויי ‪ 2‬ימי‬
‫ניווט נוספי ‪ .‬מועצות התלמידי נפגשו כדי להציע פעילויות משותפות‪ .‬ג הנהלות ‪ 2‬בתי הספר נפגשו‬
‫לתכנוני משותפי ‪.‬‬
‫מורי מבואות י סיימו בימי אלה השתלמות בנושא "הדיאלוג היצירתי" שהועברה ע"י מורי רמות‬
‫חפר‪.‬‬
‫כיו מתחנכי ‪ 20‬תלמידי פנימייה ממבואות י בכיתות זט‪ .‬השילוב מוכיח את עצמו‪.‬‬
‫חזו ‪ 2‬בתי הספר עבדו על החזו המשות‪ -‬וערכי הליבה שלו ויחד ע זה חיפשו את הדר למנ‪ -‬את‬
‫החזו ע"י הכרות ע הייחודיות ו"הצבע" שכל בי"ס מביא עימו לאיחוד‪ .‬בנושא זה עוד תיעשה עבודה‬
‫משותפת‪.‬‬
‫מצב הבנייה אכ על פי התכנו שלנו‪ ,‬היינו אמורי להיכנס בשנה הקרובה לבית הספר החדש‪.‬‬
‫לצערנו עקב עיכובי בבנייה אנחנו נאלצי להודיע לכ שלא נעבור למבואות י בשנת הלימודי‬
‫הקרובה תשע"ג‪ .‬אנחנו "ע היד על הדופק" מול המנהלי והקבלני של הפרויקט‪ .‬כאשר נראה‬
‫שהמבנה בשלבי גמר אחרוני נסיי את ההערכות למעבר וניידע את כול ‪.‬‬
‫את הפרידה "מהגבעה" מרמות חפר – בהשתתפות חניכי ומורי לדורותיה ‪ ,‬נציי השנה באוגוסט‬
‫במסגרת "גשרי בנחל" של המועצה‪.‬‬
‫נאחל לכולנו שפרויקט הבנייה יגיע לסיומו המיוחל בקרוב מאד‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫חינה קור‬
‫העתק‪ :‬רני איד – ראש המועצה‪.‬‬
‫מנהלת אג‪ -‬חינו‪.‬‬
‫ברוריה סלע – מנהלת ביה"ס רמות חפר‪.‬‬
‫משה דולב – מנהל ביה"ס מבואותי ‪.‬‬
‫‪16‬‬