סטטוס התקדמות פרויקט -דצמבר 2014

‫מדפיס‪ -‬זרזקי הנדסה בע"מ‬
‫טל'‪ 09-7423222 :‬פקס‪09-7423212 :‬‬
‫פרויקט קריניצי ר"ג‬
‫דיווח חודשי‪ -‬דצמבר ‪.2014‬‬
‫רח' הנגר ‪ ,22‬נווה נאמן‪ ,‬הוד השרון ‪22, Hanagar St.Neve-Ne'eman, Hod Hasharon , 45240‬‬
‫טל' ‪ , Tel : 09-7423222:‬פקס ‪ , Fax: 09-7423212 :‬אמייל ‪[email protected] Email: :‬‬
‫תאריך‪30/12/14 :‬‬
‫סימוכין‪5065/6667.13 :‬‬
‫לכבוד‬
‫חברי וועד קבוצת רכישה קריניצי‪.‬‬
‫הנידון‪ :‬דיווח חודשי מס' ‪ –13‬דצמבר ‪2014‬‬
‫פרויקט קריניצי ר"ג‪.‬‬
‫‪ .1‬רישוי‪:‬‬
‫כל ההיתרים הדרושים קיימים‪.‬‬
‫‪ .2‬תכנון‪ :‬כל התכנון של הבניין קיים‪ ,‬פרט ל‪:‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.2‬‬
‫תכניות זיון של קומות ‪ 27‬עד לגג‪.‬‬
‫תכניות אדריכלות לביצוע של הגג‪.‬‬
‫עיצוב פנים‪ -‬של שטחים ציבוריים‪ .‬מעצבת הפנים ערכה תכנון ראשוני הנמצא בהליך תמחור‬
‫והצגה לאישור הוועד‪.‬‬
‫‪ .3‬התקשרויות‪:‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.2‬‬
‫הקבלן התקשר עם מרבית קבלני המשנה‪ .‬עדיין על הפרק‪.‬‬
‫דלתות כניסה לדירות‪.‬‬
‫אלומיניום‪ -‬אלקטרה בחרה קבלן‪ -‬טרם הודיעה לנו על כך‪.‬‬
‫‪ .4‬לוח זמנים‪:‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪1.4‬‬
‫החוזה עם אלקטרה נחתם ביום ‪.05/22/22‬‬
‫צו התחלת עבודה הוצא ליום ‪.10/22/22‬‬
‫מועד השלמה ‪ 21‬חודש עד ‪( 29/09/26‬בנוסף נקבעו בחוזה ‪ 2‬חודשי גרייס ‪ ,‬כלומר עד‬
‫‪.)29/21/26‬‬
‫עד היום עברו ‪ 22.5‬חודש מתקופת הביצוע‪ .‬נותר ‪ 10.5‬חודש עד הסיום המתוכנן‪.‬‬
‫הביצוע עומד בלוח הזמנים החוזי‪ ,‬ביום ‪ 22/21/21‬מתוכננת יציקה חלקית של רצפת קומה ‪.7‬‬
‫אלקטרה ערכה לוח זמנים כללי המקדים את המועד החוזי בחודשיים‪ .‬מלוח זמנים שאפתני זה‬
‫יש היום פיגור של כשבועיים‪.‬‬
‫אלקטרה הגישה שתי דרישות לאישור הארכת מועד הביצוע‪ :‬האחת‪ ,‬בגלל העיכובים שנגרמו‬
‫לה בתקופת מלחמת צוק איתן‪ ,‬והשנייה‪ ,‬עקב איחור בקבלת היתר הבנייה למגדל( יולי ‪.)1021‬‬
‫את שתי הבקשות התליתי בנימוק שאין לאלקטרה צורך בהארכת משך הביצוע לאור העובדה‬
‫שלוח הזמנים נשמר‪.‬‬
‫נערך לוח זמנים נוסף לעבודות הפנים בשיטה חדשה‪ .‬הוחל בעבודות אלה בחודש ‪ 21/21‬ונעשות‬
‫עבודות בקומות ‪ ( 2-2‬ראה תמונות)‪.‬‬
‫‪ .5‬תקציב‪:‬‬
‫אין שינוי בתקציב מאז החתימה על החוזה‪:‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪5.1‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪. ₪ 90,055,000‬‬
‫שכר חוזה קבלן‪:‬‬
‫‪424,750‬‬
‫קירות דיפון‪:‬‬
‫‪2,014,125‬‬
‫התייקרויות עד היום‪:‬‬
‫אין כעת לפנינו שום תביעות כספיות של הקבלן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .6‬ביצוע העבודות‪:‬‬
‫במהלך חודש דצמבר בוצעו‪:‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪5.1‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪5.1‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.6‬‬
‫יציקת רצפת קומות ‪ 7,6,5‬חלקית‪.‬‬
‫עבודות בנייה בקומות ‪.2,1,2‬‬
‫עבודות חשמל ואינסטלציה קומות ‪ 1 ,2‬חלקית‪.‬‬
‫עבודות אינסטלציה במרתף‪.‬‬
‫התזת בטון על כלונסאות הדיפון במרתף (‪.)-2‬‬
‫עבודות צביעה במרתף חלקית‪.‬‬
‫‪ .7‬איכות העבודות‪:‬‬
‫איכות העבודות משביעה את רצוני‪ .‬אני מקבל שיתוף פעולה יפה מחברת אלקטרה‪.‬‬
‫‪ .4‬עבודות לחודש הקרוב‪:‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪7.6‬‬
‫יציקת תקרת קומה ‪( 6‬חלקית)‪.‬‬
‫יציקת תקרות קומות ‪.4 ,7‬‬
‫עבודות בנייה בקומות ‪.5 ,1‬‬
‫עבודות חשמל ואינסטלציה קומות ‪.1, 2 ,1‬‬
‫עבודות טיח קומה ‪.2‬‬
‫יציקת רצפה על קרקע מרתף (‪ ,)-2‬חלקית‪.‬‬
‫‪ .9‬מבט כללי‪:‬‬
‫שיעור הביצוע עד ‪ 22/21/21‬עפ"י לוח התשלומים הוא‪:‬‬
‫עברו ‪ 22.2‬חודשים מתוך ‪ 21‬שהם ‪:‬‬
‫‪.20%‬‬
‫‪.10%‬‬
‫אורי מדפיס‪.‬‬
‫לוטה‪ :‬תמונות מתאריך ‪28-29/12/14‬‬
‫‪3‬‬
‫עבודות ברצפת קומה ‪ 19/21/1021 .7‬מבט מדרום מערב‬
‫מבט מדרום ‪14/21/21‬‬
‫‪4‬‬
‫עבודה מעל קומה ששית ‪15/21/21‬‬
‫מבט מערבה מקומה ששית‪ .‬נוף נפלא‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫עבודות פנים בקומה ‪ 1‬חשמל ואינסטלציה‬
‫עבודות פנים בקומה ‪1‬‬
‫‪6‬‬