להורדה

‫‪1‬‬
‫‪Benchmarking‬‬
‫‪ Benchmarking‬היא שיטה ללמידה "חכמה" ויעילה מניסיונם (המוכח) של אחרים‪.‬‬
‫התהליך מבוסס על התארגנות של קבוצת ארגונים‪/‬בתי עסק הפועלים באותו תחום‪ -‬כאלה‬
‫שאינם מתחרים זה בזה או כאלה שיש ביניהם פוטנציאל של תחרות אבל זה לא מונע מהם‬
‫להיפתח ללמידה הדדית‪.‬‬
‫ב"יציאה לדרך" נציג של כל ארגון מקבוצת הארגונים מגיע לפגישה עם הנציגים האחרים‬
‫ויחד הם קובעים את המדדים החשובים לקבוצה ואת מועדי המדידה של כל אחד‪.‬‬
‫בזמנים עליהם הוסכם‪ ,‬נציג התוכנית בכל ארגון מעביר את הנתונים להשוואה יחסית‬
‫למנהל הקבוצה באתר יהב‪.‬‬
‫אחרי שכל חברי הקבוצה העבירו את הנתונים תפורסם טבלה ובה לכל משתנה שנמדד‬
‫יוצגו‪ ,‬על גבי "סרגל המדידה"‪ ,‬הנתונים האלה‪:‬‬
‫מיקומו של מי שקיבל את הציון הנמוך ביותר‬
‫המיקום שלך‬
‫הממוצע‬
‫מיקומו של מי שקיבל את הציון הגבוה ביותר‬
‫המיקום שלך‪-‬יחסית לממוצע ולסך כל ההתפלגות מראה את פוטנציאל ההשתפרות שלך‬
‫במשתנה זה!!!‬
‫בכל משתנה נמדד‪ ,‬מי שקיבל את הציון הגבוה ביותר‪- ,‬יפורסם שמו ופרטיו (טלפון‪ ,‬מייל‬
‫וכו') ושאר חברי הקבוצה יוכלו לפנות אליו ולבקש ליהנות מניסיונו‪.‬‬
‫דוגמא‪ :‬קבוצת "השוואה יחסית" של בתי קפה‪:‬‬
‫מספר חברי הקבוצה‪10 :‬‬
‫המשתנים בהם חברי הקבוצה החליטו לבצע "השוואה יחסית"‪:‬‬
‫(כל נתוני הכסף הם בש"ח כולל מע"מ)‬
‫אתה המנהל של בית קפה(‪)1‬‬
‫הכנסות חודשיות למטר מרובע(נטו)‬
‫הוצאות תפעוליות למטר מרובע(נטו)‬
‫‪2‬‬
‫תשלום חודש לספק קפה‪ ,‬למטר מרובע(נטו)‬
‫תשלום חודשי לספק מוצרי חלב למטר מרובע(נטו)‬
‫משכורת חודשית ממוצעת של מלצרים‬
‫משכורת חודשית ממוצעת של צוות מטבח‬
‫שביעות רצון לקוחות‪ :‬ממוצע תשובות לשאלון ‪ CSS‬סטנדרטי המופץ מידי חודש‬
‫למדגם של חמישים לקוחות בכל בתי הקפה‬
‫שביעות רצון עובדים‪ :‬ממוצע תשובות לשאלון ‪ ESS‬סטנדרטי המופץ מידי חודש‬
‫לעובדים בכל בתי הקפה‬
‫הוצאות ישירות ועקיפות על פרסום למ"ר‬
‫‪ .1‬הכנסות חודשיות למטר מרובע (בש"ח כולל מע"מ)‪:‬‬
‫חודש‪:‬‬
‫ינואר‬
‫פברואר‬
‫מרץ‬
‫אפריל‬
‫מאי‬
‫אתה ב"ק ‪1‬‬
‫‪2660‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1800‬‬
‫‪4200‬‬
‫‪4200‬‬
‫ב"ק ‪2‬‬
‫‪4800‬‬
‫‪2900‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪1750‬‬
‫‪2400‬‬
‫ב"ק ‪3‬‬
‫‪2400‬‬
‫‪1700‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪1900‬‬
‫‪2300‬‬
‫ב"ק ‪4‬‬
‫‪1800‬‬
‫‪1750‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1750‬‬
‫‪1500‬‬
‫ב"ק ‪5‬‬
‫‪1900‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪2500‬‬
‫‪3350‬‬
‫‪1500‬‬
‫ב"ק ‪6‬‬
‫‪3050‬‬
‫‪2400‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪3000‬‬
‫ב"ק ‪7‬‬
‫‪2250‬‬
‫‪3300‬‬
‫‪4500‬‬
‫‪2500‬‬
‫‪2000‬‬
‫ב"ק‪8‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪1950‬‬
‫‪3300‬‬
‫‪3350‬‬
‫‪1100‬‬
‫ב"ק ‪9‬‬
‫‪2900‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪4200‬‬
‫‪2000‬‬
‫ב"ק ‪10‬‬
‫‪3500‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪3300‬‬
‫‪1550‬‬
‫‪1750‬‬
‫ממוצע‬
‫‪2826‬‬
‫‪2070‬‬
‫‪2610‬‬
‫‪2675‬‬
‫‪2175‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .2‬הוצאות חודשיות למ"ר בש"ח כולל מע"מ‬
‫חודש‪:‬‬
‫ינואר‬
‫פברואר‬
‫מרץ‬
‫אפריל‬
‫מאי‬
‫אתה ב"ק ‪1‬‬
‫‪570‬‬
‫‪750‬‬
‫‪650‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪2750‬‬
‫ב"ק ‪2‬‬
‫‪2100‬‬
‫‪1100‬‬
‫‪1400‬‬
‫‪950‬‬
‫‪850‬‬
‫ב"ק ‪3‬‬
‫‪850‬‬
‫‪700‬‬
‫‪650‬‬
‫‪800‬‬
‫‪1300‬‬
‫ב"ק ‪4‬‬
‫‪750‬‬
‫‪900‬‬
‫‪800‬‬
‫‪700‬‬
‫‪550‬‬
‫ב"ק ‪5‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪900‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪650‬‬
‫ב"ק ‪6‬‬
‫‪890‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪800‬‬
‫‪1700‬‬
‫‪1400‬‬
‫ב"ק ‪7‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪900‬‬
‫‪2500‬‬
‫‪1100‬‬
‫‪950‬‬
‫ב"ק‪8‬‬
‫‪900‬‬
‫‪950‬‬
‫‪1250‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪450‬‬
‫ב"ק ‪9‬‬
‫‪800‬‬
‫‪750‬‬
‫‪950‬‬
‫‪2700‬‬
‫‪1100‬‬
‫ב"ק ‪10‬‬
‫‪1100‬‬
‫‪300‬‬
‫‪1750‬‬
‫‪550‬‬
‫‪700‬‬
‫ממוצע‬
‫‪4‬‬
‫‪ .3‬משכורת חודשית ממוצעת של מלצרים‬
‫חודש‪:‬‬
‫ינואר‬
‫פברואר‬
‫מרץ‬
‫אפריל‬
‫מאי‬
‫אתה ב"ק ‪1‬‬
‫‪4700‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪4900‬‬
‫‪3900‬‬
‫‪4000‬‬
‫ב"ק ‪2‬‬
‫‪4800‬‬
‫‪4500‬‬
‫‪5800‬‬
‫‪5900‬‬
‫‪4900‬‬
‫ב"ק ‪3‬‬
‫‪4500‬‬
‫‪5500‬‬
‫‪4300‬‬
‫‪4300‬‬
‫‪5750‬‬
‫ב"ק ‪4‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪5900‬‬
‫‪6200‬‬
‫‪6000‬‬
‫‪6300‬‬
‫ב"ק ‪5‬‬
‫‪4800‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪4800‬‬
‫‪4100‬‬
‫ב"ק ‪6‬‬
‫‪4550‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪6000‬‬
‫‪4900‬‬
‫‪4900‬‬
‫ב"ק ‪7‬‬
‫‪4900‬‬
‫‪4500‬‬
‫‪4500‬‬
‫‪3900‬‬
‫‪5000‬‬
‫ב"ק‪8‬‬
‫‪4800‬‬
‫‪6700‬‬
‫‪6000‬‬
‫‪6500‬‬
‫‪4900‬‬
‫ב"ק ‪9‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪4700‬‬
‫‪5900‬‬
‫‪5900‬‬
‫‪6000‬‬
‫ב"ק ‪10‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪3300‬‬
‫‪1550‬‬
‫‪1750‬‬
‫ממוצע‬