לעבור את מחסום הבדידות בהוראה שרון פיימן נמסר כדי ללוות מורים חדשים, לא

‫סדרת מאמרים על הוראה איכותית | קרן טראמפ וברנקו וייס‬
‫איכותית‬
‫סדרת מאמרים על הוראה‬
‫לעבור את מחסום‬
‫הבדידות בהוראה‬
‫שרון פיימן נמסר‬
‫כדי ללוות מורים חדשים‪ ,‬לא מספיק להקל את‬
‫כניסתם לתפקיד; צריך לשלב אותם בקהילה‬
‫מקצועית שיתופית לומדת‬
‫‪Sharon Feiman-Nemser, "Beyond Solo Teaching," Educational Leadership 69(8) (May 2012): 10-16.‬‬
‫הספרות המקצועית מתעדת מזה עשרות‬
‫שנים את האתגרים העומדים בפני מורים‬
‫חדשים‪ .‬עדויות אוטוביוגרפיות של מורים‬
‫אידאליסטים בתחילת דרכם‪ ,‬שניסו לצלוח‬
‫סבך ביורוקרטי ולבנות מערכות יחסים עם‬
‫תלמידים ומשפחות‪ ,‬והצליחו בסופו של‬
‫דבר לרכוש הבנה עצמית וידע פדגוגי‪,‬‬
‫כגון במעלה המדרגות היורדות של בל‬
‫קאופמן (‪ ,)8691‬או ́‪Educating Esme‬‬
‫מאת אסמה ראג'י קודל (‪ ,)Codell 1999‬הן‬
‫דוגמאות שכיחות בספרות החינוך‪.‬‬
‫גם מחקרים אקדמיים בדקו מהם הנושאים‬
‫שמטרידים מורים בתחילת דרכם‪ ,‬וכן‬
‫מהם שאיפותיהם והצרכים הלימודיים‬
‫שלהם‪ .‬לפני חמישים שנה כמעט דימה‬
‫לורטי (‪ )Lortie 1966‬את המורה החדש‬
‫לרובינזון קרוזו ‪ -‬נטוש על אי בודד‪ ,‬נאלץ‬
‫לשרוד לבדו‪ .‬במחקר עדכני יותר מצא‬
‫ג'ונסון (‪ )Johnson 2004‬שמורים חדשים‬
‫רבים מרגישים אבודים ואינם זוכים כמעט‬
‫להנחיה מעמיתים או במסגרת של תכנית‬
‫הלימודים‪ .‬חרף שינויים ברקע של המורים‬
‫ובהקשרי ההוראה‪ ,‬שני היבטים נותרו על‬
‫כנם‪ :‬שנות ההוראה הראשונות הן ללא‬
‫ספק תקופה של למידה אינטנסיבית‪,‬‬
‫ותכופות הן מתאפיינות גם בבדידות‬
‫עצומה‪.‬‬
‫מחשבות על הקלת המצב גם הן אינן‬
‫חדשות‪ .‬בתחילת שנות השישים הציע‬
‫ג'יימס קוננט (‪ ,)Conant 1963‬נשיא‬
‫אוניברסיטת הרווארד דאז‪ ,‬כמה הצעות‬
‫הנוגעות למורים חדשים‪ .‬הוא הפציר‬
‫במועצות הבית‪-‬ספריות לתמוך במורים‬
‫בדרכים אלה‪( :‬א) להטיל עליהם אחריות‬
‫הוראה מצומצמת; (ב) לעזור להם באיסוף‬
‫חומרי הוראה; (ג) להבטיח שמורים‬
‫מנוסים ייעצו להם‪ ,‬ולהפחית את הנטל‬
‫של מורים אלה בצורה שתאפשר להם‬
‫לעבוד עם המורה החדש בכיתתו; (ד)‬
‫להעביר תלמידים שההתמודדות עמם‬
‫מצריכה ניסיון של מורה ותיק למורים‬
‫הוותיקים; (ה) לתת הנחיה מיוחדת‬
‫המותאמת למאפייניהם של הקהילה‪ ,‬של‬
‫השכונה ושל התלמידים שהמורה החדש‬
‫עומד לפגוש בהם (שם‪ ,‬עמ' ‪.)282‬‬
‫סדרת מאמרים על הוראה איכותית | קרן טראמפ ומכון ברנקו וייס‬
‫בערך באותו זמן כתב רוברט שפר‬
‫(‪ ,)Schaeffer 1967‬דיקן הקולג' למורים‬
‫באוניברסיטת קולומביה‪ ,‬ניתוח שעדיין‬
‫רלוונטי לימים אלה‪ :‬אין טעם לדון ברמת‬
‫הידע שצריך כדי להתחיל ללמד אם אנו‬
‫מתעלמים מהשאלה איך לאפשר למורים‬
‫להמשיך ללמוד במהלך הקריירה שלהם‪.‬‬
‫הבעיה האמתית הנוגעת לידע שמורים‬
‫חדשים מחזיקים בו איננה כמות הידע‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫לעבור את מחסום הבדידות בהוראה | שרון פיימן נמסר‬
‫אלא העובדה שהאקלים הבית‪-‬ספרי‬
‫מספק תנאים מועטים כל כך להעמקה‬
‫מתמשכת שלו (עמ' ‪.)14‬‬
‫קוננט הבין שמורים מתחילים זקוקים‬
‫לתמיכה כדי להקל את המעבר להוראה‬
‫במשרה מלאה‪ ,‬אבל המלצותיו לא‬
‫התייחסו לפרדיגמה הבסיסית של מורה‬
‫יחיד המלמד לבדו בכיתה סגורה‪ .‬הנחת‬
‫היסוד של פרדיגמה זו היא שברגע שמורים‬
‫חדשים מבינים את הנהלים וצוברים קצת‬
‫ביטחון‪ ,‬הם יכולים להתחיל לתפקד לבדם‪.‬‬
‫שפר הכיר בעובדה שמורים מתחילים‬
‫אינם "מוצר מוגמר" ושיש להם עוד הרבה‬
‫מה ללמוד‪ .‬הוא הבין גם שניסיון לבדו‪,‬‬
‫ובעיקר ניסיון אישי ולא רפלקטיבי‪ ,‬אינו‬
‫מוביל אוטומטית לצמיחה‪ .‬כל המורים‬
‫צריכים ללמוד במהלך הקריירה שלהם‪.‬‬
‫הבעיה היא שבתי הספר אינם ערוכים‬
‫לתמוך בלמידת מורים‪.‬‬
‫קוננט מצייר את רעיון הליווי המקיף‬
‫כמערך שלם של מרכיבים‪ ,‬ולא רק‬
‫כהכוונה תמציתית או כתכנית חונכות‬
‫אישית (‪.)Ingersoll and Smith 2004‬‬
‫שפר מצייר את רעיון הליווי כמנוף לשינוי‬
‫תרבות ההוראה (‪Fulton, Yoon, and Lee‬‬
‫‪ .)2005‬בשנים האחרונות זכו שתי הגישות‬
‫לתמיכה במחקר ולתשומת לבם של מנהיגי‬
‫חינוך וקובעי מדיניות‪.‬‬
‫סדרת מאמרים על הוראה איכותית | קרן טראמפ ומכון ברנקו וייס‬
‫מאמצע שנות השמונים תכניות ליווי‬
‫(‪ )induction‬וחונכות (‪ )mentoring‬למורים‬
‫הן חלק בלתי נפרד מהנוף החינוכי‪.‬‬
‫בתחילת שנות התשעים השתתפו‬
‫ארבעים אחוזים מהמורים החדשים‬
‫בתכנית ליווי מוכרת‪ .‬עד שנת ‪2001-2002‬‬
‫עלה מספר המורים החדשים שעברו‬
‫חונכות או תכנית ליווי ביותר מפי שניים‬
‫והגיע ל‪ 16.1-‬אחוזים (דיווח אישי מאת‬
‫תומס סמית בתאריך ‪ 89‬בפברואר ‪,2082‬‬
‫על סמך ניתוח נתוני ‪ 2001-2002‬מסקר בתי‬
‫הספר והסגל הבית‪-‬ספרי)‪.‬‬
‫אולם חרף העלייה הדרמטית הזאת‬
‫בהתעניינות ובפעילות‪ ,‬איכותן של תכניות‬
‫החונכות והתדירות שלהן אינן אחידות‪.‬‬
‫אף שיש הוכחות חד‪-‬משמעיות לקשר‬
‫בין חונכות איכותית ואינטנסיבית למורים‬
‫חדשים לבין הישארותם במערכת‪ ,‬והוכחות‬
‫מסוימות המצביעות גם על שיפור ההוראה‪,‬‬
‫רק ‪( Kapadia, Coca, and Easton‬שיעור‬
‫נמוך של מורים חדשים עובר תכניות‬
‫אינטנסיביות מסוג זה ‪Smith and ;2007‬‬
‫‪ .)Finch 2010‬בדומה לחקלאי שאמר לאיש‬
‫ההכשרה החקלאית "העבודה שלי בשטח‬
‫לא מגיעה אפילו לחצי מכמות הידע שיש‬
‫‪2‬‬
‫לעבור את מחסום הבדידות בהוראה | שרון פיימן נמסר‬
‫לי"‪ ,‬גם אנחנו איננו מיישמים את מה שידוע‬
‫לנו על חונכות מורים איכותית‪.‬‬
‫תפקידו המתפתח של הליווי‬
‫ספרות מחמישים השנים האחרונות‬
‫העוסקת בליווי ובחונכות של מורים מגלה‬
‫שינויים מובהקים בחשיבה על הליווי‬
‫ועל תפקידיו‪ .‬התומכים המוקדמים ראו‬
‫בליווי מורים חדשים גשר זמני שנועד‬
‫להקל את כניסתם להוראה‪ .‬גישה נוספת‬
‫ שקיבלה חיזוק מכיוונן של רפורמות‬‫מבוססות סטנדרטים‪ ,‬של תביעות‬
‫להגברת המקצועיות ושל הכרה בחשיבות‬
‫של למידת מורים ‪ -‬ראתה בליווי פיתוח‬
‫מקצועי פרטני‪ .‬בשנים האחרונות קידמו‬
‫סדרת מאמרים על הוראה איכותית | קרן טראמפ ומכון ברנקו וייס‬
‫ליווי כשינוי תרבותי‬
‫ליווי כפיתוח‬
‫מקצועי פרטני‬
‫ליווי כתמיכה‬
‫זמנית‬
‫תרשים ‪ .1‬מודלים של ליווי מקצועי למורים‬
‫יעדים‬
‫מרכיבים‬
‫תוצאות‬
‫להקל את המעבר להוראה‪.‬‬
‫עומס עבודה מופחת‪.‬‬
‫הישרדות והישארות של מורים‬
‫במערכת‪.‬‬
‫להפחית לחץ ולתת מענה לקשיים של מורים חדשים‪ .‬הסתגלות לבית הספר ולקהילה‪.‬‬
‫לקדם פיתוח מורים חדש‪.‬‬
‫לקדם הוראה ולמידה אפקטיביות יותר לכל‬
‫התלמידים‪.‬‬
‫להפחית את הבידוד של המורים‪.‬‬
‫לצרף מורים חדשים לקהילה בית‪-‬ספרית משולבת‬
‫התומכת בלמידה מתמשכת של כל המורים‪.‬‬
‫לקדם הוראה ולמידה אפקטיביות יותר לכל‬
‫התלמידים‪.‬‬
‫לצמצם את פער ההישגים‪.‬‬
‫מערכת לא פורמלית של חברים המשיאים עצה ונותנים‬
‫תמיכה רגשית‪.‬‬
‫הסתגלות לבית הספר ולקהילה‪.‬‬
‫עומס עבודה מופחת‪.‬‬
‫הדרכה קוריקולרית‪.‬‬
‫חונכות רצינית למשך שנתיים לפחות (זמן מוגדר‪ ,‬הדרכה‬
‫ראשונית‪ ,‬פיתוח מתמשך‪ ,‬ציוותים הולמים)‪.‬‬
‫הוראה ולמידה משופרות‪.‬‬
‫סיפוק של מורים והישארות של‬
‫מורים במערכת‪.‬‬
‫תמיכה אדמיניסטרטיבית‪.‬‬
‫עומס עבודה מופחת או מטלת הוראה קבוצתית‪.‬‬
‫למידה מתמשכת לכל המורים‪.‬‬
‫חונכות רצינית (ראו פרטים לעיל)‪.‬‬
‫אחריות שיתופית להוראה וללמידה‪.‬‬
‫קבוצות למידה בין‪-‬דוריות‪.‬‬
‫אקלים למידה איכותי לתלמידים‪.‬‬
‫שיפור בהישגי התלמידים‪.‬‬
‫מעורבות אדמיניסטרטיבית‪.‬‬
‫מסלול קריירה מתגמל למורים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לעבור את מחסום הבדידות בהוראה | שרון פיימן נמסר‬
‫מנהיגי חינוך תפיסה הרואה בליווי תהליך‬
‫של שילוב מורים חדשים בקהילות למידה‬
‫מקצועיות ושיתופיות‪.‬‬
‫ליווי כתמיכה זמנית‬
‫נדמה שתמיכה למורים מתחילים היא‬
‫הפתרון האנושי ללחצים המאפיינים את‬
‫שנת ההוראה הראשונה‪ .‬מדוע שמורים‬
‫חדשים ייאבקו לבדם מאחורי דלת כיתתם‬
‫הסגורה ולא ייעזרו בעמיתים מנוסים יותר?‬
‫מדוע לצפות שמורים חדשים יֵ דעו הכול‬
‫ויצליחו להתמודד בעצמם (‪Breaux and‬‬
‫‪?)Wong 2003‬‬
‫הצעות חכמות כמו אלה של ג'יימס קוננט‬
‫נועדו להקל את המעבר של סטודנטים‬
‫מלימודים להוראה מעשית בבתי ספר‪.‬‬
‫אולם בתרבות בית‪-‬ספרית שוויונית‪ ,‬שכל‬
‫המורים בה עושים את אותה עבודה‪ ,‬קשה‬
‫למצוא הגנות ותמיכות מסוג זה (למשל‪,‬‬
‫לתת למורים חדשים משימות מותאמות‬
‫ליכולתם‪ ,‬לספק להם גישה למורים מנוסים‬
‫שיכולים להקדיש זמן ולייעץ)‪.‬‬
‫הפחתת נטל עבודה למורים חדשים לא‬
‫ממש קורה בשטח (‪.)Shields et al. 2003‬‬
‫למעשה‪ ,‬למורים חדשים יש סיכוי גדול‬
‫יותר לקבל כיתות גדולות יותר‪ ,‬מספר רב‬
‫יותר של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים‬
‫או בעיות התנהגות‪ ,‬מטלות נוספות‬
‫וכיתות שיש בהן פחות ציוד‪ .‬שיטות אלה‪,‬‬
‫שפטרסון מכנה "רדיפת מורים חדשים"‬
‫(‪ ,)Patterson 2005‬אינן אלא התנכלות‬
‫למורים החדשים שלנו והתעלמות‬
‫ממעמדם כמתחילים‪ .‬יתרה מזו‪ ,‬הן עוזרות‬
‫להבין מדוע מורים רבים עוזבים את‬
‫ההוראה בתחילת דרכם‪.‬‬
‫סדרת מאמרים על הוראה איכותית | קרן טראמפ ומכון ברנקו וייס‬
‫הדרך הטובה ביותר לעזור למורים חדשים‬
‫להתחיל ברגל ימין היא מערכת לא רשמית‬
‫של עמיתים‪ ,‬שבה חונכים משיאים עצות‬
‫טכניות ומעניקים תמיכה רגשית‪ .‬חונכת‬
‫אחת מסבירה‪ :‬החונכת אמורה להיות‬
‫זמינה כשצריך אותה לכל דבר שהוא [‪]...‬‬
‫אני מבהירה כבר בתחילת השנה למורים‬
‫שאני חונכת שאני כאן כדי לעזור להם‬
‫בכל דבר‪ .‬אני מציעה הצעות‪ ,‬אבל אני‬
‫אומרת להם "אתם לא מחויבים לקבל‬
‫אותן‪ .‬יכול להיות שאתן עצה שלא תהיה‬
‫שימושית לכם" (‪Feiman-Nemser and‬‬
‫‪.)Parker 1993, 699‬‬
‫חונכים שרואים בעצמם חברים מצפים‬
‫להקטין את מעורבותם ככל שהמורה‬
‫החדש צובר ביטחון ושליטה‪ .‬מורים‬
‫חדשים‪ ,‬מצדם‪ ,‬עשויים לראות ביחסים‬
‫שלהם עם החונכים יחסים זמניים‪ .‬כמו‬
‫שאמרה מורה חדשה אחת‪" ,‬אם הכול‬
‫‪4‬‬
‫לעבור את מחסום הבדידות בהוראה | שרון פיימן נמסר‬
‫הולך טוב‪ ,‬היא פחות או יותר מניחה לי"‬
‫(‪.)Feiman-Nemser and Parker 1992, 18‬‬
‫כשחונכות מסתכמת בפגישות עדכון‬
‫מזדמנות או בשיחות לא רשמיות‪ ,‬סביר‬
‫להניח שלא תהיה לה השפעה של ממש‬
‫על ההוראה‪ ,‬לא כל שכן על למידת‬
‫התלמידים‪ .‬יש הטוענים שתפיסה צרה‬
‫של ליווי המורה החדש כתמיכה זמנית‬
‫עדיפה על פני היעדר מוחלט של ליווי‪.‬‬
‫אבל האם זה מספיק? הנתונים מראים‬
‫שלא די בהקצאת חונך אם רוצים לתת‬
‫למורים חדשים את העזרה שהם זקוקים‬
‫לה‪ .‬חונכות גרועה עלולה אפילו להניב‬
‫תוצאות שליליות‪ :‬כשלחונכים אין הכשרה‬
‫מתאימה‪ ,‬כשאין להם יעדים וציפיות‬
‫ברורים ואין להם די זמן לעשות את‬
‫העבודה‪ ,‬הם עלולים להוסיף לתחושת‬
‫הייאוש והבידוד של המורים החדשים‪,‬‬
‫ואפילו לעורר ציניות (‪Breaux and Wong‬‬
‫‪.)2003; Johnson 2004‬‬
‫ליווי כפיתוח מקצועי פרטני‬
‫מודל הליווי השני נותן מענה לכמה‬
‫מהמגבלות האלה בעזרת שילוב של‬
‫התמיכה במורים מתחילים עם פיתוח‬
‫מקצועי מתמשך המותאם לצורכיהם‪.‬‬
‫מודל זה מכיר בעובדה שמורים חדשים‬
‫עדיין לומדים ללמד‪ ,‬וסביר להניח שלא‬
‫יפתחו פרקטיקה אפקטיבית בעצמם‪.‬‬
‫פיתוח מקצועי פרטני‪ ,‬תהליך חיוני לכלל‬
‫המורים החדשים‪ ,‬חשוב במיוחד למורים‬
‫שהכשרתם מצומצמת‪ ,‬ובמיוחד למורים‬
‫המלמדים בבתי ספר שרמת העוני של‬
‫תלמידיהם גבוהה‪.‬‬
‫סדרת מאמרים על הוראה איכותית | קרן טראמפ ומכון ברנקו וייס‬
‫לפי מודל זה‪ ,‬חונכות היא עדיין‬
‫אסטרטגיית הליווי המובילה‪ ,‬אבל היא‬
‫מקבלת על עצמה תפקיד מקצועי‪.‬‬
‫התומכים משתמשים במונחים שונים‬
‫(מודל חינוכי‪ ,‬מבוסס סטנדרטים‪ ,‬מוכוון‬
‫רפורמה‪ ,‬מבוסס על הנחיה צמודה‪,‬‬
‫איכות גבוהה) כדי להבחין בין חונכות זו‬
‫לבין תמיכה חברית‪ ,‬שהיא מעין עידוד‬
‫לא רשמי‪ .‬מחקרים מראים שהתנאים‬
‫התומכים בחונכות אפקטיבית כוללים‬
‫קרבה פיזית‪ ,‬התאמה של קבוצת גיל ו‪/‬או‬
‫תחום ההוראה‪ ,‬התאמה אישית והקצאת‬
‫זמן (‪,)Public Education Network 2003‬‬
‫וכן סינון קפדני‪ ,‬הכשרה מתקדמת ופיתוח‬
‫מקצועי מתמשך לחונכים (‪Achinstein‬‬
‫‪and Athanases 2006; Moir, Barlin,‬‬
‫‪.)Gless, and Miles 2009‬‬
‫מקרי מבחן של חונכים מוצלחים מראים‬
‫שהם חושבים ומתכננים במשותף‪,‬‬
‫עוזרים למורים חדשים להבנות מחדש‬
‫‪5‬‬
‫להעלות את איכות המורים בכל העולם | ויויאן סטיוארט‬
‫אתגרים‪ ,‬מעצבים ומתאימים את ההוראה‬
‫וההערכות‪ ,‬מנתחים את למידת התלמידים‬
‫ומקדמים אותה‪ .‬חונכים גם נותנים משוב‬
‫מורכב ושואפים מצד אחד לתמוך במורים‬
‫החדשים‪ ,‬ומצד אחר לדרבן אותם להתפתח‬
‫(‪Wang, Strong, and Odell 2004; Yusko‬‬
‫‪.)and Feiman-Nemser 2008‬‬
‫סקרים רחבי היקף מצביעים על קשר‬
‫בין חונכות חזקה לבין מחויבות של‬
‫מורים והישארותם במערכת (‪Smith and‬‬
‫‪ .)Ingersoll, 2004‬קפאדיה ועמיתיו מצאו‬
‫שמורים חדשים בבית ספר יסודי שעברו‬
‫חונכות רצינית נטּו יותר מאחרים להצהיר‬
‫שהם מתכוונים להמשיך ללמד (‪Kapadia,‬‬
‫‪ .)Coca, and Easton 2007‬חוקרים החלו‬
‫לתעד גם את השפעות החונכות על ציוני‬
‫התלמידים במבחנים (‪Fletcher, Strong,‬‬
‫‪ ,)and Villar 2008‬אף שקשה לבסס קשר‬
‫כזה‪.‬‬
‫הודות לסימנים המבטיחים האלה‪,‬‬
‫ממצאיו של מחקר ניסויי גדול על ליווי‬
‫מקיף מפתיעים במיוחד‪ .‬חוקרים במכון‬
‫מתמטיקה (‪ )Mathematica‬חילקו ל‪17-‬‬
‫בתי ספר במחוזות ששיעור העוני בהם גבוה‬
‫תכנית ליווי מקיפה או את תכנית התמיכה‬
‫הרגילה של המחוז‪ ,‬לפי חלוקה שרירותית‬
‫(‪Glazerman et al. 2008; Isenberg et al.‬‬
‫‪ .)2009‬המחוזות קבעו עבור בתי הספר‬
‫שקיבלו ליווי מקיף אם יקבלו אותו מהמרכז‬
‫למורים חדשים או משירות המבחנים‬
‫החינוכיים‪ .‬שני הגופים הללו הציעו תכניות‬
‫אינטנסיביות שכללו פגישות שבועיות עם‬
‫חונכים שעברו הכשרה‪ ,‬הערכות מעצבות‬
‫שכללו צפייה ומשוב מבוסס‪-‬סטנדרטים‬
‫והזדמנויות פיתוח מקצועי אחרות‪.‬‬
‫נתונים מן השנה הראשונה הראו שלא‬
‫היה הבדל ניכר בין המורים שעברו חונכות‬
‫נרחבת לבין קבוצת הבקרה מבחינת‬
‫ביצועים בכיתה‪ ,‬הישארות במערכת או‬
‫תוצאות התלמידים במבחנים‪ .‬אולם שלוש‬
‫שנים לאחר מכן היו תוצאות התלמידים של‬
‫מורים שקיבלו שנתיים של ליווי אינטנסיבי‬
‫גבוהות במידה ניכרת מאלה של תלמידים‬
‫שמוריהם היו בקבוצת הבקרה‪.‬‬
‫סדרת מאמרים על הוראה איכותית | קרן טראמפ ומכון ברנקו וייס‬
‫הצמדת חונך כשלעצמה אינה‬
‫מבטיחה שהמורה הצעיר יקבל‬
‫את העזרה שלה הוא זקוק‪.‬‬
‫ממצאים אלה היכו גלים בקרב גורמים‬
‫שחוקרים ומובילים ליווי של מורים חדשים‪,‬‬
‫והועלו שאלות על צורת המחקר (האם‬
‫החלוקה השרירותית של המחקר תואמת‬
‫את אי‪-‬הסדר של עולם החינוך?) ועל יישום‬
‫התכנית‪ .‬הצופים ציינו‪ ,‬למשל‪ ,‬שהחונכים‬
‫בשנה הראשונה עברו הכשרה בזמן יישום‬
‫התכנית והערכתה‪ ,‬ושההבדל בזמן שמורים‬
‫חדשים בילו עם חונכיהם בשתי הקבוצות‬
‫עמד על ‪ 21‬דקות בשבוע בלבד (‪Moir et al.‬‬
‫‪6‬‬
‫לעבור את מחסום הבדידות בהוראה | שרון פיימן נמסר‬
‫‪ .)2009; Smith and Finch 2010‬מורים אמרו‬
‫בקבוצות מיקוד שתלמידים נזקקים וחובות‬
‫חוץ‪-‬הוראתיות מנעו מהם לעתים להיפגש‬
‫עם חונכיהם (‪.)Isenberg et al. 2010‬‬
‫תובנות אלה מחזקות את הגישה שיש‬
‫להכניס את הליווי למסגרת התפתחותית‬
‫(בין שנה לשלוש שנים)‪ .‬תכניות של שנה‬
‫אחת עשויות לעזור למורים חדשים לשרוד‪,‬‬
‫אך הן לא נותנות בדרך כלל למורים די זמן‬
‫ועזרה שיאפשרו להם לבסס פרקטיקה‬
‫אפקטיבית‪ .‬האתגר הטמון במתן סיוע‬
‫נאות ומקיף מעורר גם את השאלה אם‬
‫תמיכה במורים חדשים ופיתוח שלהם‬
‫צריכים או יכולים להיות אחריותו היחידה‬
‫של חונך אחד‪ .‬אף שחונכות רצינית‬
‫ממלאת בבירור תפקיד מרכזי בתהליך‬
‫הליווי‪ ,‬אפילו החונכות המתוחכמת ביותר‬
‫אינה יכולה לפצות על אקלים בית‪-‬ספרי‬
‫הרסני או על מטלת הוראה לא נאותה‪.‬‬
‫ליווי כשינוי תרבותי‬
‫מודל הליווי השני מרחיב את הראשון‬
‫והופך את התמיכה הלא רשמית לפיתוח‬
‫מכוון‪ .‬המודל השלישי‪ ,‬לעומת זאת‪,‬‬
‫ממקם את פיתוחם של מורים חדשים‬
‫בקהילת הוראה מקצועית ובתרבות בית‪-‬‬
‫ספרית התומכת בלמידה מתמדת לכל‬
‫המורים (‪ .)Fulton et al. 2005‬מודל שינוי‬
‫זה מצריך מעבר מתפיסה הרואה בהוראה‬
‫פרטיקה עצמאית לתפיסה הרואה‬
‫בהוראה פרקטיקה של יחסי גומלין‪.‬‬
‫סדרת מאמרים על הוראה איכותית | קרן טראמפ ומכון ברנקו וייס‬
‫מחקרים מן העשורים האחרונים מאששים‬
‫את כוחם של הקשרים בית‪-‬ספריים לעצב‬
‫את מה שהמורים עושים ולומדים (‪Bryk‬‬
‫‪and Schneider 2002; McLaughlin and‬‬
‫‪ .)Talbert 2001; Rosenholtz 1989‬משתנה‬
‫בולט בלמידה הוא שיתוף פעולה‪ :‬הראיות‬
‫מראות בבירור ש"תלמידים לומדים יותר‬
‫ומורים מרגישים סיפוק ומחויבות גדולים‬
‫יותר כשהם עובדים עם עמיתיהם‪,‬‬
‫משפרים את ההוראה ומחזקים את בתי‬
‫הספר" (‪Johnson, Berg, and Donaldson‬‬
‫‪.)2005, 72‬‬
‫חוקרים שבדקו את הקשר בין חילופי‬
‫מורים לבין סוגים שונים של תמיכה למורים‬
‫מתחילים מצאו שהגורמים הבולטים ביותר‬
‫היו אלה‪ )1( :‬חונך מאותו תחום; (‪ )2‬זמן‬
‫תכנון משותף עם מורים אחרים באותו תחום‬
‫או שיתוף פעולה עם מורים אחרים בענייני‬
‫הוראה; (‪ )3‬השתייכות לרשת חיצונית של‬
‫מורים (‪ .)Ingersoll and Smith 2004‬כל‬
‫אחד מהגורמים האלה הוא וריאציה על‬
‫התמה של שיתוף פעולה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫לעבור את מחסום הבדידות בהוראה | שרון פיימן נמסר‬
‫שיתוף פעולה הוא גם תמה מרכזית במחקר‬
‫"הפרויקט של דור המורים הבא" (‪Johnson‬‬
‫‪ .)et al. 2005‬החוקרים ראיינו חמישים‬
‫מורים ממסצ'וסטס בשנה הראשונה או‬
‫השנייה להוראה שלהם וזיהו שלושה סוגים‬
‫של תרבות מקצועית בבתי הספר‪ .‬מקצת‬
‫המורים החדשים מצאו את עצמם בתרבויות‬
‫המחשיבות במיוחד את גורם הוותק‪,‬‬
‫ודפוסים של עבודה עצמאית בודדו אותם‬
‫מעמיתיהם המנוסים‪ .‬מורים אחרים מצאו‬
‫את עצמם בבתי ספר שבמרכז תרבותם‬
‫המקצועית עומדים מורים מתחילים;‬
‫האנרגיה והמחויבות שהמורים החדשים‬
‫הביאו עמם לבתי הספר האלה לא הצליחו‬
‫לפצות על היעדרה של הנחיה מעמיתים‬
‫מנוסים יותר‪ .‬בני המזל מצאו את עצמם‬
‫בבתי ספר שבהם תרבות מקצועית משלבת‬
‫ בתי ספר שקידמו יחסי גומלין מקצועיים‬‫בין רמות ניסיון שונות ותמיכה מתמדת לכלל‬
‫המורים (‪.)Kardos and Johnson 2007‬‬
‫תרבויות מקצועיות משלבות מיטיבות עם‬
‫מורים מתחילים ועם מורים ותיקים כאחד‪.‬‬
‫מורים חדשים מקבלים תמיכה והנחיה‪,‬‬
‫מורים ותיקים זוכים להכרה ולהתחדשות‪,‬‬
‫וכל המורים מתמקדים בלמידת התלמידים‬
‫ובשיפור בית‪-‬ספרי‪ .‬בתנאים אלה ההוראה‬
‫של המאה ה‪ ,20-‬של המורה היחיד הבודד‪,‬‬
‫מפנה את מקומה לדגם של המאה ה‪- 21-‬‬
‫דגם של הוראה ולמידה שאלה מאפייניו‪:‬‬
‫מורים מרגישים אחריות משותפת‬
‫להצלחתם של כל התלמידים‪ ,‬ולא רק‬
‫לתלמידים שהם מלמדים‪ .‬איש אינו יוצא‬
‫"בשלים‬
‫ֵ‬
‫מנקודת הנחה שמורים חדשים‬
‫לגמרי" ברגע שהם מסיימים את תכנית‬
‫ההכשרה שלהם‪ .‬למורים מתחילים וותיקים‬
‫יש ציפייה משותפת‪ ,‬והיא שמורים חדשים‬
‫ְילמדו מכל שאר המורים בבית הספר‬
‫(‪.)Fulton, Yoon, and Lee 2005, 15‬‬
‫סדרת מאמרים על הוראה איכותית | קרן טראמפ ומכון ברנקו וייס‬
‫הפער בין החזון הזה לבין המתרחש ברוב‬
‫בתי הספר הלכה למעשה גדול‪ ,‬והוא מסביר‬
‫מדוע רוב המורים עדיין עובדים לבדם בתוך‬
‫הכיתות‪ .‬עם זאת יש כמה מקרים של בתי‬
‫ספר ושל מחוזות חדשניים שאפשר לראות‬
‫בהם מורים ברמות ותק שונות עובדים יחד‬
‫כדי לקדם את למידתם של כל התלמידים‬
‫ עובדה המוכיחה שאפשר לחולל שינוי‬‫כזה (‪Alliance for Excellent Education‬‬
‫‪2004; Johnson et al. 2005; Moir et al.‬‬
‫‪ .)2009‬ליווי מורים חדשים לאקלים מקצועי‬
‫משולב כזה מפחית את בעיית הבידוד‪ ,‬ולא‬
‫זו בלבד אלא שהוא מטפח למידת עמיתים‬
‫ולמידה מעמיתים ומעורר תחושה של‬
‫אחריות משותפת‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫לעבור את מחסום הבדידות בהוראה | שרון פיימן נמסר‬
‫זרז לשינוי‬
‫בשל השיעורים הגבוהים של עזיבת‬
‫המקצוע והמחיר היקר של חילופי מורים‬
‫מובן מדוע חוקרים‪ ,‬מנהיגי חינוך וקובעי‬
‫מדיניות רוצים לדעת אם ליווי מורים‬
‫משפר את סיכויי הישארותם במערכת‪.‬‬
‫אולם לא די להשאיר מורים במערכת‬
‫אם מתעלמים מאיכות ההוראה שלהם‬
‫ומלמידת תלמידיהם‪.‬‬
‫עלינו להסיט את המוקד המחקרי שלנו‬
‫מן השאלה "האם הם נשארים?" לשאלות‬
‫"האם הם לומדים?" ו"האם תלמידיהם‬
‫לומדים?" אלה הן שאלות חמקמקות‬
‫ומורכבות יותר למחקר‪ ,‬אולם הן נוגעות‬
‫ללב לבו של הליווי כתהליך חינוכי‪.‬‬
‫אנו יודעים שמורים חדשים עדיין לומדים‬
‫ללמד‪ ,‬בלי קשר לסוג ההכשרה שעברו‪ .‬אנו‬
‫יודעים גם שהדור החדש של המורים שונה‬
‫מהדור הפורש מהוראה בדרכים שאיננו‬
‫יכולים להרשות לעצמנו להתעלם מהן‪.‬‬
‫מורים חדשים כיום מחפשים הזדמנויות‬
‫רבות יותר לשיתוף פעולה ומייחסים‬
‫חשיבות פחותה לפרטיות ולאוטונומיה‪.‬‬
‫הם גם מגיעים ברמות משתנות של הכנה‬
‫ותפיסות קריירה (‪.)Johnson et al. 2005‬‬
‫סדרת מאמרים על הוראה איכותית | קרן טראמפ ומכון ברנקו וייס‬
‫היבטים אלה מדגישים את הצורך בדפוסי‬
‫העסקה וליווי חדשים שייתנו מענה‬
‫לשונות בין מורים‪ .‬השאלה איזה ידע‬
‫מביאים מורים חדשים לכיתה חשובה‬
‫פחות מן השאלה איך לעזור להם ללמוד‬
‫את מה שהם צריכים לדעת כדי ללמד‬
‫בצורה אפקטיבית‪ .‬אם נתאים את הליווי‪,‬‬
‫הן ברמת המדיניות הן בפועל‪ ,‬לצרכים של‬
‫דור המורים הנוכחי‪ ,‬הליווי עשוי לשמש‬
‫זרז לבניית קהילות למידה מקצועיות‬
‫שמורים מכל רמות הוותק יעבדו בהן יחד‬
‫כדי להבטיח הוראה ולמידה חזקות‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫לעבור את מחסום הבדידות בהוראה | שרון פיימן נמסר‬
‫סדרת מאמרים על הוראה איכותית | קרן טראמפ ומכון ברנקו וייס‬
‫מקורות‬
Achinstein, B., & Athanases, S. (Eds.). (2006). Mentors in the making. New York:
Teachers College Press.
Alliance for Excellent Education. (2004). Tapping the potential: Retaining and
developing high quality new teachers. Washington, DC: Author.
Breaux, A., & Wong, H. (2003). New teacher induction: How to train, support and
retain new teachers. Mountain View, CA: Harry K. Wong Publications.
Bryk, A., & Schneider, B. (2002). Trust in schools: A core resource for improvement.
New York: Russell Sage Foundation.
Conant, J. (1963). The education of American teachers. New York: McGraw Hill.
Feiman-Nemser, S., & Parker, M. B. (1992). Los Angeles mentors: Local guides
or educational companions? East Lansing, MI: National Center for Research on
Teacher Learning.
Feiman-Nemser, S., & Parker, M. (1993). Mentoring in context: A comparison of
two U.S. programs for beginning teachers. International Journal of Educational
Research, 699–718.
Fletcher, S., Strong, M., & Villar, A. (2008). An investigation of the effects of mentorbased induction on the performance of students in California. Teachers College
Record, 110(10), 2271–2289.
Fulton, K., Yoon, I., & Lee, C. (2005). Induction into learning communities.
Washington, DC: National Commission on Teaching and America's Future.
Glazerman, S., Dolfin, S., Bleeker, M., Johnson, A., Isenberg, E., Lugo-Gil, J., et al.
(2008). Impacts of comprehensive teacher induction: Results from the first year of
randomized controlled study. Washington, DC: Mathematica Policy Research.
Ingersoll, R., & Smith, T. (2004). Do teacher induction and mentoring
matter? NASSP Bulletin, 88(638), 28–40.
10
‫לעבור את מחסום הבדידות בהוראה | שרון פיימן נמסר‬
‫סדרת מאמרים על הוראה איכותית | קרן טראמפ ומכון ברנקו וייס‬
Isenberg, E., Glazerman, S., Bleeker, M., Johnson, A., Lugo-Gil, M., Grider, S., et al.
(2009). Impacts of comprehensive teacher induction: Results from the second year
of a randomized controlled study. Washington, DC: Mathematica Policy Research.
Isenberg, E., Glazerman, S., Johnson, A., Dolfin, S., & Bleeker, M. (2010). Linking
induction to student achievement. In J. Wang, S. Odell, & R. Clift (Eds.), Past,
present and future research on teacher induction (pp. 221–240). New York: Rowman
& Littlefield.
Johnson, S. M. (2004). Finders and keepers: Helping new teachers survive and
thrive in our schools. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Johnson, S. M., Berg, J., & Donaldson, M. (2005). Who stays in teaching and why:
A review of the literature on teacher retention. Cambridge, MA: Harvard Graduate
School of Education, Project on the Next Generation of Teachers.
Kapadia, K., Coca, V., & Easton, J. Q. (2007). Keeping new teachers: A first look at
the influences of induction in the Chicago Public Schools. Chicago: Consortium on
Chicago School Research, University of Chicago.
Kardos, S., & Johnson, S. M. (2007). On their own and presumed expert: New
teachers' experiences with their colleagues. Teachers College Record, 109(9), 2083–
2106.
Lortie, D. C. (1966). Teacher socialization: The Robinson Crusoe model. In The real
world of the beginning teacher: Report of the 19th National TEPS Conference (pp.
54–66). Washington, DC: National Education Association.
McLaughlin, M. W., & Talbert, J. E. (2001). Professional communities and the work of
high school teaching. Chicago: University of Chicago Press.
Moir, E., Barlin, D., Gless, J., & Miles, J. (2009). New teacher mentoring: Hopes and
promise for improving teacher effectiveness. Cambridge, MA: Harvard University
Press.
Patterson, M. (2005). Hazed!Educational Leadership, 62(8), 20–23.
Public Education Network. (2003). The voice of the new teacher. Washington, DC:
Author.
11
‫לעבור את מחסום הבדידות בהוראה | שרון פיימן נמסר‬
‫סדרת מאמרים על הוראה איכותית | קרן טראמפ ומכון ברנקו וייס‬
Rosenholtz, S. J. (1989). Teachers' workplace: The social organization of schools.
New York: Longman.
Schaeffer, R. (1967). The school as a center of inquiry. New York: Harper and Row.
Shields, P., Esch, C., Humphrey, D., Wechsler, M., Chang-Ross, C., Gallagher,
A. (2003). The status of the teaching profession 2003: Research findings and
policy recommendations. Santa Cruz, CA: Center for the Future of Teaching and
Learning.
Smith, T., & Finch, M. (2010). Influence of teacher induction on teacher retention.
In J. Wang, S. Odell, & R. Clift (Eds.), Past, present and future research on teacher
induction (pp. 109–124). Lanham, MD: Rowman and Littlefield.
Smith, T., & Ingersoll, R. (2004). What are the effects of induction and mentoring on
beginning teacher turnover? American Educational Research Journal, 41(3), 681–714.
Wang, J., Strong, M., & Odell, S. J. (2004). Mentor-novice conversations about
teaching: A comparison of two U.S. and two Chinese cases. Teacher College
Record, 106(4), 775–813.
Yusko, B., & Feiman-Nemser, S. (2008). Embracing contraries: Assistance and
assessment in new teacher induction. Teachers College Record, 110(5), 923–953.
‫ מחברת הספר‬.‫נמסר היא פרופסור לחינוך יהודי באוניברסיטת ברנדייס‬-‫שרון פיימן‬
.Harvard Education Press )2102( ‫ בהוצאת‬,Teachers as Learners
Translated and published by the Trump Foundation and the Branco Weiss Institute with permission from ASCD. This
translated work is based on: Sharon Feiman-Nemser, "Beyond Solo Teaching," originally published in Educational
Leadership, 69(8), May 2012, pp. 12-11. © 2012 ASCD. All Rights Reserved. ASCD is not affiliated with the Trump
Foundation and the Branco Weiss Institute or responsible for the quality of this translated work.
12
‫לעבור את מחסום הבדידות בהוראה | שרון פיימן נמסר‬