ב אלול תשע;quot& 0220 אוגוסט ג מטרות ויעדי משרד החינוך

‫עיריית אילת‬
‫מינהל שח"ק‬
‫שירותים חברתיים חינוך ספורט אקדמיה וקהילה‬
‫אגף החינוך‬
‫אלול תשע"ב‬
‫אוגוסט ‪0220‬‬
‫מנהלים יקרים‪,‬‬
‫ברוכים הבאים לשנה"ל תשע"ג‪.‬‬
‫קיץ עמוס וגדוש מאחורינו במהלכו נערכנו לפתיחתו של ביה"ס החדש ברנקו וייס‪,‬התמודדנו ועדין‬
‫מתמודדים עם פסק הדין בנושא המהגרים הבלתי חוקיים‪ ,‬נערכנו להצמחת ביה"ס "ימין הרצוג" לשמונה‬
‫שנתי‪ ,‬טיפלנו בהצלחה במעברים שבין הגן לכיתה א' ובין ו' ל‪-‬ז'‪ ,‬כשברקע שקע לו גג ביה"ס "אלמוג" ביחד‬
‫עם קולות העמל של אנשי האחזקה וקבלני השיפוץ שעבדו ללא לאות להכנת כל מוסדות החינוך לפתיחת‬
‫השנה‪.‬‬
‫אולם ביחד עם עומס המטלות קיימת התרגשות גדולה של התחלה כבכל שנה‪ ,‬שמטעינה את מצברינו‬
‫ומחדשת את כוחותינו‪.‬‬
‫מאחלת לכולנו שתהא השנה שופעת הצלחות והישגים‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫מירי קופיטו‬
‫מטרות ויעדי משרד החינוך לתשע"ג‬
‫‪ .1‬חיזוק החינוך לערכים ציוניים‪ ,‬יהודיים‪ ,‬דמוקרטיים וחברתיים‪.‬‬
‫יעדים‪:‬‬
‫א‪ .‬העמקת החינוך לערכים‪.‬‬
‫ב‪ .‬מאבק באלימות ועיצוב אקלים חינוכי מיטבי‪.‬‬
‫‪ .2‬קידום המצוינות‪ ,‬שיפור בהישגים ובאיכות החינוכית וצמצום הפערים החברתיים‪.‬‬
‫יעדים‪:‬‬
‫א‪ .‬שיפור ההישגים הלימודיים‪ -‬שיפור הדרגתי ועקבי במבחני המיצ"ב ובמבחנים הבינלאומיים‪.‬‬
‫ב‪ .‬העלאת שיעור הזכאים לתעודת בגרות מלאה ואיכותית‪.‬‬
‫ג‪ .‬צמצום פערים לימודיים‪.‬‬
‫ד‪ .‬חיזוק מעמד המורה ושיפור איכות ההוראה‪.‬‬
‫ה‪ .‬חיזוק מעמד המנהל‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫התמקדות במקצועות הליבה‪.‬‬
‫ז‪ .‬חיזוק החינוך הטכנולוגי‪ -‬מקצועי‪.‬‬
‫‪ .3‬קידום מערכת חינוך אפקטיבית ויעילה יותר‪ ,‬שתשרת את צרכי הפרט ואת צרכיה המשתנים של מדינת‬
‫ישראל‪.‬‬
‫יעדים‪:‬‬
‫א‪ .‬ניצול מקסימלי של זמן הלימוד‪.‬‬
‫ב‪ .‬התאמת תכנית הלימודים למציאות החינוכית המשתנה‪.‬‬
‫ג‪ .‬תקשוב מערכת החינוך והתאמתה למאה ה‪.02-‬‬
‫יעדי מינהל שח"ק*‬
‫‪ .2‬הגדלת מעורבות המערכת האקדמית באילת במערך החינוך העירוני הפורמאלי והבלתי פורמאלי ובתחומי‬
‫רווחה (פרויקטים משותפים‪ ,‬חונכות‪ ,‬הכשרת מורים וכיו"ב)‪.‬‬
‫‪ .0‬הרחבת הטיפול באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים‪ :‬ילדים בסיכון‪ ,‬מחוננים‪ ,‬תלמידי חינוך מיוחד‬
‫ומשולבים‪ ,‬עולים חדשים‪ ,‬תושבים חדשים באילת‪ ,‬קהילת צרכני השירותים החברתיים (רווחה) וכיו"ב‪.‬‬
‫‪ .3‬הטמעת תרבות של הערכה ובקרה של הפעילות ותוצריה והפקת לקחים‪ ,‬כבסיס לתרבות של שיפור מתמיד‪.‬‬
‫‪ .4‬הידוק הקשר של הקהילה וההורים עם מערכות החינוך‪ ,‬הרווחה‪ ,‬הקהילה והאקדמיה‪.‬‬
‫‪ .5‬פיתוח מנהיגות חינוכית וקהילתית‪.‬‬
‫‪ .6‬המשך הטמעת והרחבת תוכניות עיר ללא אלימות‪.‬‬
‫‪ .7‬פיתוח הון אנושי עירוני (שיתוף פעולה של אגף החינוך והאקדמיה)‪.‬‬
‫‪ .8‬טיפוח מצוינות עירונית‪.‬‬
‫‪ .9‬הטמעת המדע והטכנולוגיה כתרבות במערכת החינוך ובקהילה‪.‬‬
‫‪ .22‬הרחבת העיקרון של "חינוך לאורך כל היום"‪.‬‬
‫_________________________________‬
‫*יעדים הקשורים למערכת החינוך בלבד‬
‫יעדי אגף החינוך לשנת תשע"ג‬
‫‪ .2‬המשך הטמעת תוכניות "עיר ללא אלימות" וקידום אקלים חינוכי מיטבי‪ ,‬המבטיח מוגנות לכל באי מוסדות‬
‫החינוך‪.‬‬
‫‪ .0‬המשך פיתוח והעמקה של תחום החינוך הסביבתי ‪.‬‬
‫‪ .3‬המשך קידום רצפים פדגוגיים במעברים מהקדם יסודי ליסודי ומהיסודי לעל‪-‬יסודי‪.‬‬
‫‪ .4‬עיצוב מרחבי למידה בדגש פדגוגי‪.‬‬
‫‪ .5‬קידום הצטיינות‪ ,‬מצוינות ומיצוינות‪.‬‬
‫‪ .6‬המשך הטמעת תכנית התקשוב העירונית‪.‬‬
‫‪ .7‬המשך השקעה בתשתיות של טכנולוגיות חינוכיות‪.‬‬
‫‪ .8‬המשך הטמעת תרבות של הערכה ומדידה במערכת החינוך‪.‬‬
‫יעדים חדשים‪:‬‬
‫‪ .9‬קידום צריכה מושכלת של תרבות הפנאי של התלמיד ע"י העמקת שיתופי הפעולה בין החינוך הפורמלי‬
‫לבלתי פורמלי‪.‬‬
‫‪ .01‬יישום של יעד ההכלה ופיתוח מענים לתלמידים מאתגרים‪.‬‬
‫‪ .00‬פיתוח תכנית עירונית בנושא השנתי‪ -‬מנהיגים ומנהיגות‪.‬‬
‫‪ .20‬המשך פיתוח מנהיגות חינוכית‪.‬‬
‫‪ .1‬קליטת מורים חדשים‪ -‬השנה קלטנו לקהילת המורים באילת ‪ 52‬מורים‪.‬‬
‫חשוב שנעשה כל מאמץ לסייע לקליטתם המוצלחת בכל בי"ס הן מבחינה מקצועית והן מבחינה אישית וחברתית‪.‬‬
‫‪ .2‬דגלים‪ -‬יש להקפיד על הצבת דגל המדינה ודגל אילת בכניסה לביה"ס באופן קבוע‪ ,‬כמו כן בטקסים ובאירועים‬
‫בית ספריים יש להקפיד על הנפת דגל המדינה ודגל העיר אילת‪ .‬הם מקור גאוותנו וחשוב להנחיל גאווה זו‬
‫לתלמידים‪.‬‬
‫‪ .3‬היום הראשון ללימודים‪-‬‬
‫א‪ .‬חשוב לקבל את פני התלמידים החדשים בבית ספרכם ולברכם‪ ,‬רצוי עוד לפני תחילת שנת הלימודים‪ .‬כמו כן יש‬
‫להקפיד על קבלת פנים לתלמידי כתות א' ו‪-‬ז'‪.‬‬
‫קבלת פניהם של כל התלמידים בשער ביה"ס תיתן הרגשה טובה ונעימה‪ ,‬ביום הראשון ובכל ימות השנה‪.‬‬
‫ב‪ .‬מסורת היא ברוב בתי הספר ‪,‬ואף הפכנו זאת להנחיה מסודרת‪ ,‬שביום הלימודים הראשון‪ ,‬עם קבלת פני‬
‫התלמידים תושמע מוסיקת רקע של שירים עבריים‪.‬‬
‫ג‪ .‬יש להקפיד על בדיקת נוכחות התלמידים ויצירת קשר מיידי עם הורי התלמידים שנעדרו מביה"ס כבר ביום‬
‫הראשון ללימודים‪ .‬יש ליידע את אגף החינוך מיידית לגבי תלמידים שעזבו את העיר או כל העדרות חריגה‪.‬‬
‫ד‪ .‬יש להזמין את יו"ר ועד ההורים ליום הראשון לפתיחת שנת הלימודים‪.‬‬
‫‪ . 4‬מסדרי בוקר‪ -‬אנו מבקשים להמשיך ולקיים את מסורת הכינוס השבועי‪ ,‬במעמד הנפת הדגל ושירת התקווה‪,‬‬
‫בבתי הספר ובגני הילדים‪.‬‬
‫‪ . 5‬קימה בעת כניסת מורה‪ -‬בבתי ספר רבים קיים הנוהג של קבלת פני המורה בקימה בעת כניסתו לכיתה‪ .‬אנו‬
‫ממליצים להרחיב נוהג זה לכל בתי הספר‪.‬‬
‫‪ .6‬הפניית תלמיד לבית החולים‪ -‬בעת הפניית תלמיד לקבלת טיפול במיון‪ ,‬עקב פציעה במהלך שעות הלימודים‪ ,‬יש‬
‫להקפיד שמזכירת בית הספר תצייד את ההורים במכתב הפניה מבית הספר‪ .‬מכתב זה פוטר את ההורים מתשלום‬
‫אגרת מיון‪ .‬אנא הקפדתכם על נוהל זה על מנת למנוע מההורים תשלום מיותר או תביעות משפטיות כתוצאה מאי‬
‫תשלום אגרת מיון‪.‬‬
‫‪ .7‬דיווח על תאונות תלמידים‪ -‬באוגוסט השנה פרסם משרה"ח חוזר המדגיש את השינוי בשיטת הדיווח על תאונות‬
‫תלמידים במסגרת ביה"ס‪ .‬מעתה יש לדווח באופן מקוון במודול "אירועים חריגים" במערכת המנב"סנט בלבד!‬
‫הדרכות על השימוש במערכת יערכו במועדים שפרסם משרה"ח בחוזר‪.‬‬
‫להזכירכם חלה חובת דיווח של מנהל ביה"ס על כל תאונה אשר אירעה לתלמיד במהלך פעילות רשמית של המוסד‬
‫החינוכי ושבעקבותיו נדרש לטיפול רפואי‬
‫‪ .8‬דיווח להורים גרושים‪ -‬בכפוף להנחיות חוזר מנכ"ל (תשס"ג ‪( 5‬א') ‪ )0.3-4‬חובה עלינו לדווח ולידע את שני הוריו‬
‫של התלמיד על פעילויות ביה"ס‪ ,‬ימי הורים‪ ,‬אירועים חריגים‪ ,‬מידע שוטף‪ ,‬משלוח תעודות ועוד‪ .‬אנא הקפידו על‬
‫נוהל זה בבית ספרכם ועדכנו את המחנכים שיש לקיימו‪ .‬לאחרונה אנו נחשפים לתביעות הורים על זכות זו‪ -‬נא‬
‫הקפדתכם!‬
‫‪ .9‬ביקורי בית‪ -‬לביקור של המחנך בבית התלמיד ישנה חשיבות רבה להכרת התלמיד בסביבת מגוריו‪ ,‬ביתו וחיק‬
‫משפחתו‪( .‬חוזר מנכ"ל תשס"א\ ‪ 2‬א') כמו כן מסייע ביקור הבית בחיזוק הקשר בין בית הספר והורי התלמיד ומעקב‬
‫אחר התלמיד‪ .‬אנו מבקשים הקפדתכם כי מחנך הכיתה מ‪-‬א' ועד י"ב יבקר בבית כל תלמידיו לפחות פעם אחת‬
‫בשנה‪ ,‬במיוחד באם הוא מחנך חדש‪ .‬סדר העדיפות לביקורי הבית יקבע על פי הדחיפות‪ .‬ביקורים חוזרים בבית‬
‫תלמיד יתקיימו בהתאם למצב התלמיד‪ .‬לידיעתכם‪ ,‬בתי ספר שהנהיגו את ביקורי הבית כמדיניות בית ספרית הציגו‬
‫נתונים מרשימים בשיפור התפקוד של התלמיד בבית הספר ובשיתוף הפעולה של ההורים עם הסגל החינוכי‪.‬‬
‫‪ . 11‬תברואה בחדרי שירותים‪ -‬אנא הקפידו על אספקת נייר טואלט‪ ,‬סבון ידיים ונייר ניגוב ידיים במהלך כל השנה‪,‬‬
‫על מנת לספק לתלמידים תנאי נקיון והיגיינה‪.‬‬
‫‪ .12‬לווי הסעות‪-‬‬
‫א‪ .‬לווי הסעות ע"י הסייעות מחייב שיבוץ ואישור מהמח' לטיפול בפרט‪ .‬סייעת שלא קיבלה הודעת שיבוץ לא‬
‫תלווה הסעה‪ -‬אנא הקפדתכם!‬
‫ב‪ .‬יש להקפיד שרשימות מעודכנות של התלמידים המוסעים בפועל תשלחנה לאגף החינוך‪ .‬אנא הקפידו לא להעלות‬
‫תלמידים שאינם זכאים להסעות‪ ,‬אלא אם קיבלו אישור חריג מאגך החינוך בלבד!‬
‫ג‪ .‬בשנה"ל תשע"ג יעמיד אגף החינוך הסעות עירוניות לרשות תלמידי החינוך המיוחד‪ ,‬שאינם זכאים להסעה מפאת‬
‫אי התאמה לקריטריונים של המרחק ‪ .‬מכתבים נשלחו להורים על זכאות\אי זכאות‪ .‬הסעות אלה תעבורנה במספר‬
‫תחנות שתקבענה ע"י אגף החינוך‪ .‬פירוט על כך ישלח אליכם בחוזר נפרד‪.‬‬
‫ד‪ .‬יש להקפיד על קיום כל הנהלים וההנחיות בנושא‪.‬‬
‫‪ .11‬עידוד אוריינות‪ -‬גם בשנה"ל תשע"ג נמשיך לעודד את התלמידים לקריאה בכלל וקריאת ספרות יפה בפרט‪ .‬שתי‬
‫הספריות העירוניות‪ ,‬המופעלות ע"י רשת המתנ"סים באילת‪ ,‬מזמינות את התלמידים והוריהם להחלפת ספרים ללא‬
‫כל תשלום!‬
‫‪ . 12‬בטיחות ובטחון‪ -‬יש להגביר ערנות בנושא הבטחון; להקפיד שהמאבטח ימלא תפקידו כנדרש ויקפיד במיוחד על‬
‫נעילת השערים ובדיקה יסודית של באי ביה"ס‪.‬‬
‫‪ .13‬נוהל פניה לאגף לשירותים חברתיים – להזכירכם רענון לנוהל פניה לאגף לשירותים חברתיים‪.‬‬
‫נא הקפידו לפעול עפ"י ההנחיות הבאות‪:‬‬
‫‪ .2‬רק מנהל‪/‬ת ביה"ס או היועצת ידווחו לאגף לשירותים חברתיים לפקס – ‪ 6367220‬או למייל‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ .0‬הדיווח יכלול את כול הפרטים שנראים רלוונטים לפנייה כולל כל הנתונים (שם מלא‪ ,‬מספר‬
‫תעודת זהות‪ ,‬כתובת‪ ,‬כיתה וכו')‪.‬‬
‫‪ .3‬ממשרדה של הגב' רחל שקד‪ ,‬סגנית מנהלת האגף והממונה על הנושא‪ ,‬ישלח לביה"ס אישור על‬
‫קבלת הפנייה (רצ"ב דוגמת הטופס‪ -‬נספח מס' ‪.)0‬‬
‫‪ .4‬העתק של הפנייה יחד עם מכתב האישור מהאגף‪ ,‬יישמרו בתיק חסוי‪.‬‬
‫‪ .6‬כיוון שבדרך כלל מדובר במשפחות או יחידים מורכבים שלעיתים כבר מטופלים ע"י האגף‪,‬‬
‫ולאור חיסיון המידע‪ ,‬לא ניתן ליידע את ביה"ס בפרטי הטיפול‪.‬‬
‫‪ .5‬במקרים חריגים מיוחדים בחומרתם‪ ,‬יכול‪/‬ה מנהל‪/‬ת ביה"ס‪ ,‬לפנות לגב' פרידה בן לולו‪,‬‬
‫מנהלת האגף‪ ,‬בטלפון – ‪.6367237/8‬‬
‫‪ .24‬ועדות בחינוך‪ -‬לשירותכם ועדות שונות המתכנסות לבקשתכם‪ ,‬לצורך התייעצות והכוונה בעניינם של‬
‫תלמידים בעלי קשיים‪( .‬מצ"ב פירוט על כל ועדה בנספח מס' ‪)0‬‬
‫‪ .25‬אגרת חינוך‪ -‬נבקש את הקפדתכם על פרסום מוקדם ככל האפשר‪ ,‬נכון ומדויק של תשלומי ההורים לשנה"ל‬
‫תשע"ג‪ .‬יש להקפיד לפעול עפ"י נוהלי משרד החינוך‪.‬‬
‫‪ . 26‬דו"חות שכר של סייעות‪ -‬יש להקפיד לשלוח את דיווחי השכר של סייעות ילכ"א ושל עובדי העיריה‬
‫בכלל בזמן‪ .‬את הדו"חות של סייעות ילכ"א יש להעביר עד ל‪ 04 -‬בחודש למח' לטיפול בפרט‪.‬‬
‫מכרזים ומינויים‪ -‬שלי מוזס מונתה למנהלת ביה"ס אופיר במקומה של יוכי קולנגי שיוצאת לשבתון‪.‬‬
‫ורד צרפתי מונתה למנהלת מתי"א‪ ,‬במקומה של חיה עוזרי שפרשה לגימלאות‪.‬‬
‫דיאנה אמקייס מונתה למנהלת ביה"ס אורים במקומה של ורד צרפתי‪.‬‬
‫רמי לב מונה למנהל ביה"ס ברנקו וייס‪.‬‬
‫נקדמם בברכת ברוכים הבאים למשפחת המנהלים‪ .‬אנו בטוחים כי תהיו להם לעזר ולעצה בכל עת‪.‬‬
‫קליטת מורים חדשים‪ -‬כ – ‪ 52‬מורים חדשים נקלטו במערכת החינוך באילת‪ .‬המורים בעי"ס ילוו עם קליטתם‬
‫ובמהלך כל שנת הלימודים במסגרת פרויקט קמ"ח – סדנה לקליטת מורים חדשים בהנחיית סוזי בן‪-‬אליהו ובסיוע‬
‫מורים ותיקים‪.‬‬
‫תקציב החינוך העירוני לשנת ‪ 2112‬עומד על ‪ 119‬מיליון ‪.₪‬‬
‫שיפוצים והצטיידות מוסדות החינוך‪ -‬במסגרת שיפוצי הקיץ שופצו מוסדות החינוך בעלות של כ – ‪ 5‬מיליון ‪.₪‬‬
‫נצבעו בבתי הספר כל הכיתות והמסדרונות‪ ,‬חדרי המנהלה וחדרי השירותים‪ .‬בנוסף נצבעו ‪ 32‬גני ילדים‪ .‬סופקו ‪282‬‬
‫טון בגני הילדים‪ .‬רוצפו כ‪ 522-‬מ"ר‪ ,‬כיתות‪ ,‬מסדרונות‪ ,‬חדרי שירותים ומנהלות‪ .‬פיתוח תשתיות בחצרות‪ ,‬החלפת‬
‫מדרכות באבן משתלבת כ‪ 2622-‬מ"ר‪ .‬שופצו לוחות חשמל‪ ,‬בניית לוחות חדשים והסרת ליקויים בעלות של ‪422,222‬‬
‫‪ .₪‬התקנת מערכת גילוי וכיבוי והסרת ליקויים ע"פ דוח כבאות בעלות של ‪ .₪ 242,222‬הוחלפו ‪ 62‬דלתות כניסה‬
‫ומחסנים במוסדות החינוך‪ .‬בית הספר "יעלים" נצבע חיצונית‪ .‬הוסרו כל ליקויי הבטיחות בקדימות על סמך דו"חות‬
‫הממונה על הבטיחות‪ .‬הותקנו סככות הצללה בעלות של ‪ .₪ 332,222‬נערכו בדיקות אלקטרו מגנטיות בכל מוסדות‬
‫חינוך‪ ,‬בדיקת שנאים ובדיקת אנטנות סולאריות‪ ,‬כל מבני החינוך נמצאו תקינים למעט ‪ 0‬כיתות בבית הספר "אור‬
‫החיים" שטופלו בעלות של ‪ .₪ 82,222‬בית הספר "ברנקו וייס" יחל לפעול בבית הספר "אלון" לשעבר‪ ,‬שם תוקנו כל‬
‫ליקויי הבטיחות בעלות של ‪ .₪ 222,222‬נצבעו ‪ 8‬מגרשי ספורט חיצוניים ועוד ‪ 8‬ייצבעו במהלך החגים‪ .‬בנוסף‪ ,‬תוקנו‬
‫ושודרגו מתקני ספורט בבתי הספר בעלות כוללת של כ ‪.₪ 522,222‬‬
‫ימי הערכות‪-‬‬
‫א‪ .‬כל מנהלי מינהל שח"ק ביניהם מנהלי בתי הספר‪ ,‬מנהלי המתנ"סים‪ ,‬מנהלים באגף החינוך ובאגף‬
‫לשירותים חברתיים והצוות המוביל של מינהל שח"ק התכנסו ליום ההערכות במלון הרודס שעסק בהעמקת‬
‫שיתופי הפעולה בין היחידות השונות של מינהל שח"ק‪ ,‬דרך סדנאות בהנחייתו של דני אדרעי‪ .‬כמו כן נהנו‬
‫המנהלים מהרצאה של דינה רוקסא שעסקה בשפת הגוף‪.‬‬
‫ב‪ .‬שני ימי הערכות התקיימו במלון דן פנורמה לכלל סייעות החינוך המיוחד בכל המסגרות‪ .‬ימי ההערכות‬
‫שעסקו בעולמם של בעלי הצרכים המיוחדים תוכננו ואורגנו ע"י יעל מלכה‪ ,‬מנהלת המח' לטיפול בפרט‪.‬‬
‫נוכחות הסייעות היתה גבוהה והשתתפותם פעילה‪ .‬בין הנושאים שנדונו‪ :‬איתור מוקדם והתפתחות תקינה‬
‫(ד"ר קבוט)‪ ,‬חשיבותה ומקומה של הסייעת במערכת החינוכית(דיאגו רוגובסקי) קשב וויסות עצמי (ד"ר‬
‫שושי קרן)‪ ,‬פאנל הורים לילדים עם לקויות מורכבות בהנחיית עו"סית טל אפנג'ר מאלו"ט וורד צרפתי‪.‬‬
‫הסייעות זכו לסיים את היום בהצגה המרגשת של טל קרביץ‪ ,‬ממסע חייו של ילד מאתגר‪.‬‬
‫ג‪ .‬יום הערכות לגננות ולסייעות‪ ,‬מדריכי קרב וצוותים פארפואיים התקיים בקמפוס בן גוריון בהובלתה של‬
‫המפקחת גילה נחמני‪ .‬היום עסק בחשיפת יעד ‪ – 20‬יעד ההכלה‪ .‬גילה נחמני הציגה את הדגשים לשנת תשע"ג‬
‫וד"ר רמי כץ‪ ,‬פסיכולוג התפתחותי‪ ,‬הרצה בנושא קידום כישורי למידה והתנהגות בגיל הרך בגישה הנוירו‪-‬‬
‫התפתחותית תפקודית‪ .‬בהמשך התקיימו סדנאות שעסקו בהיבטים התפתחותיים ורכישת שפה ותפקודים‬
‫סנסומוטוריים ומתן מענים הולמים במסגרת הגן‪ ,‬בהובלתן של לידיה אלדן ודלית בנבנישתי‪.‬‬
‫התקיימה גם פעילות תנועה מובנית כמנוף לביסוס התנהגות בהנחיית רונית רודשטיין מדריכת קרב מחוזית‪.‬‬
‫הגננות והסייעות נפרדו מאילנה פרידמן מפקחת גני הממ"ד שפרשה לגמלאות‪.‬‬
‫פתיחת ביה"ס ברנקו וייס‪ -‬יפתח שעריו במבנה ביה"ס אלון לשעבר ויתן מענה לכ‪ 82 -‬תלמידים בכיתות י' עד י"ב‪.‬‬
‫מנהל ביה"ס רמי לב גייס במהלך החופשה את צוות המורים והמינהלה‪ ,‬נערכו ראיונות לתלמידים בהם הוסבר על‬
‫אופיו המיוחד של ביה"ס והמחוייבות הנדרשת מצד התלמיד‪.‬‬
‫ביה"ס הממ"ד "ימין הרצוג" שמונה‪-‬שנתי‪ -‬ביה"ס הממלכתי דתי "ימין הרצוג" יקלוט החל משנה"ל הבאה‬
‫תלמידים בכיתות ז' וח' ובכך יצמח להיות בי"ס שמונה שנתי‪ .‬הבנות שיסיימו את כיתה ו' בבית הספר ימשיכו את‬
‫לימו דיהן באולפנא שבאילת‪ .‬בקיץ הוכשרו בביה"ס כיתות לימוד נוספות והתאמה פדגוגית להרחבת ביה"ס לגילאים‬
‫הנ"ל‪.‬‬
‫רפורמת "עוז לתמורה"‪ -‬בשנה הבאה תופעל בבתי הספר העל יסודיים רפורמת "עוז לתמורה" שמטרתה לאפשר‬
‫מענה פרטני ואישי לתלמיד ולחזק את הקשר האישי עם המורה‪ .‬רפורמה זו תאפשר להוביל שינוי משמעותי הן‬
‫מבחינה פדגוגית והן מבחינה ניהולית ועתידה להעצים את מעמדו ותנאיו של המורה‪" .‬עוז לתמורה" מצטרפת‬
‫לרפורמת "אופק חדש" שהחלה לפני ארבע שנים בכלל בתי הספר היסודיים באילת‪.‬‬
‫חינוך חינם לגילאי שלוש‪-‬‬
‫בעקבות החלטת הממשלה מיום ‪ 28‬בינואר ‪ ,0220‬על הפעלת חוק חינוך חינם לגילאי שלוש‪-‬ארבע‪ ,‬יופעל חוק זה‬
‫בתשע"ג בגני הילדים העירוניים שברחבי העיר‪ .‬העיר אילת היא בין הרשויות שערוכות להפעלת החוק בהצלחה‬
‫לעומת רשויות רבות שמתקשות לספק את השירות לכלל האוכלוסיה‪ .‬ראוי לציין שעוד טרם הפעלת החוק היה‬
‫ביקוש רב מצד ההורים לגני הילדים העירוניים בגילאי שלוש‪ ,‬בזכות מבני הגנים המטופחים והאסטתיים‪ ,‬העבודה‬
‫החינוכית המקצועית והאיכותית של צוותי הגן‪ ,‬ותכניות הלימודים הכוללות פדגוגיה קדם יסודית מובילה‪.‬‬
‫פרויקט השאלת ספרים‪-‬‬
‫בשנת הלימודים הבאה תופעל ברוב בתי הספר תכנית השאלת ספרים במהלך משותף עם משרה"ח‪ .‬באותם בתי ספר‬
‫שהצביע רוב של ‪ 62%‬מכלל ההורים תופעל התכנית ובכך תקל על ההורים את העול הכלכלי של רכישת ספרי לימוד‪.‬‬
‫למרות שברוב בתי הספר אילת הופעל הפרויקט ביוזמת ועדי ההורים הבית ספריים‪ ,‬השנה יעמיד משרה"ח סיוע של‬
‫כ"א לטיפול בכל ארגון הפרויקט‪.‬‬
‫הנושא השנתי‪ -‬מנהיגות ומנהיגים‪ -‬שנת הלימודים תשע"ג תעמוד בסימן מנהיגות ומנהיגים בדגש על שני המנהיגים‬
‫דוד בן גוריון ומנחם בגין כמטביעי חותם על אופיה ודמותה של מדינת ישראל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יודגשו הנושאים‪ :‬חינוך למנהיגות‪ ,‬חזון ומעשה וקבלת החלטות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מנהיגים פורצי דרך בדגש על חזונם של בן גוריון ובגין‪ -‬אירועים הסטוריים בתקופתם‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חשיבות זכרון של דמויות מופת במורשת הדורות ומה ניתן ללמוד ממנהיגותם של אישים‪.‬‬
‫מכלול הפעילויות המתקיימות במערכת החינוך של הנושאים השנתיים‪ :‬השפה העברית ואורח חיים בריא‪ ,‬ימשיכו‬
‫להתקיים גם בשנת תשע"ג‪.‬‬
‫תקשוב עירוני‪ -‬בתשע"ג אנו ממשיכים בהובלת מהלך התקשוב במערכת החינוך‪ .‬מהלך זה שנכנס בהצלחה לכל בתי‬
‫הספר בעיר ימשיך ויוטמע לקידום מערכת חינוך המותאמת למאה ‪ . 02‬מהלך זה מפתח תהליכי הוראה‪-‬למידה‬
‫והערכה בעידן המודרני ומפתח קהילה חינוכית משתפת‪ ,‬המגבשת הסכמות פדגוגיות‪ ,‬פועלת לניהול ידע‬
‫והרחבת אפשרויות התקשורת‪ .‬למהלך שותף משרד החינוך‪ ,‬בלווי ובהדרכת מט"ח‪ .‬מלאכת התקנת‬
‫"כיתות חכמות" הסתיימה בהצלחה בכל בתי הספר היסודיים והכשרת והדרכת צוות המורים להוראה‪-‬‬
‫למידה חכמה‪ ,‬תוך שימוש באמצעים מתוקשבים מתקדמים תמשיך גם בתשע"ג על פי התכנית הבית ספרית‬
‫והעירונית‪ .‬בתחום התקשוב ישנם שני חידושים בתשע"ג‪ -‬תכנית התקשוב הלאומית מורחבת לחט"ב ובבתי‬
‫הספר היסודיים יופעל המיזם ססמה לכל תלמיד‪.‬‬
‫הרחבת התקשוב בחט"ב‪ -‬משרה"ח ירחיב בתשע"ג את התקשוב בחט"ב על פי המודל שהפעיל ביסודיים‪ .‬התקנת‬
‫תשתיות טכנולוגיות מקוונות‪ ,‬הדרכה ושירות של טכנאים בית ספריים‪ .‬ההדרכה תתווה בשיתוף עם פסג"ה‪ ,‬מט"ח‬
‫והפיקוח‪.‬‬
‫ססמה לכל תלמיד‪ -‬מיזם חדש שהוכנס ליסודיים ביוזמתו של ראש העירייה‪ ,‬לאור חזונו להפוך את אילת לעיר‬
‫דיגיטאלית‪ .‬המיזם פועל באמצעות עמותה לה שותפים ותורמים שונים ומטרתם קידום התקשוב כתרבות בית‬
‫ספרית‪ .‬המיזם פועל בישובי פריפריה בודדים ומסייע לכל בי"ס לגבש מרחב מקוון לתלמיד ולמורה באמצעות פורטל‬
‫בית ספרי‪ .‬החוזקות של המיזם‪ :‬טיפול משלב התשתיות (מיפוי בית ספרי)‪ ,‬דרך יצירת הפורטל בשיתוף רכזות‬
‫התקשוב‪ ,‬לווי צמוד עד אחרון המורים בדגש על תמיכה טכנולוגית (מטמיעים של המיזם יפעלו בתוך בתי הספר‬
‫לשירות המורים)‪ .‬אופק הזמן של המיזם‪ -‬לווי של חמש שנים‪.‬‬
‫צהרונים בגנים ובבתי ספר‪ -‬מינהל שח"ק בעיריית אילת ורשת המתנ"סים ימשיכו להפעיל מערך צהרונים בגני‬
‫הילדים ובמספר בתי ספר יסודיים ברחבי העיר (גלים‪ ,‬הרי‪-‬אילת‪ ,‬צאלים‪ ,‬היובל ומצפה‪-‬ים) בצהרונים צוות חינוכי‬
‫מקצועי מפוקח ומודרך‪ ,‬ארוחת צהרים חמה‪ ,‬העשרה מקצועית ועוד‪.‬‬
‫מיזם רבדים‪ -‬מיזם שהחל בתשע"ב על ידי אגף החינוך וקרן רש"י‪ ,‬בשיתוף משרד החינוך‪ .‬המיזם‪ ,‬שהחל לפעול‬
‫בתשע"ב ב‪ 32 -‬בתי ספר בארץ‪ ,‬ביניהם שני בתי ספר יסודיים מאילת (יעלים ועציון‪-‬גבר) ימשיך בתשע"ג ויורחב לשני‬
‫בתי ספר נוספים (אופיר ואלמוג) המיזם כולל גיבוש תכנית תמיכה ייחודית לבית הספר בראייה הוליסטית‪ ,‬במטרה‬
‫לחזק ולקדם בבית הספר את ההישגים הלימודיים‪ ,‬לצמצם פערים ולפתח אקלים מיטבי‪ ,‬כל זאת בדגש על‬
‫עבודהמערכתית תלת שנתית ושיתוף של כלל הגורמים החינוכיים והטיפוליים הפועלים בבתי הספר‪.‬‬
‫תכנית אמירים‪ -‬בשנת הלימודים תשע"ג תורחב תכנית אמירים ותופעל בכלל בתי הספר היסודיים‪ .‬התכנית מטעם‬
‫האגף למחוננים ולמצטיינים‪ ,‬תמשיך לפעול לטיפוח תרבות של מצוינות בבית הספר ולטיפוח התלמידים המצטיינים‬
‫הלומדים בו‪ .‬על פי התכנית צוות ביה"ס מאתר את התלמידים לתכנית‪ ,‬בונה את תכניה‪ ,‬מלמד ומטפח מצוינות של‬
‫התלמידים והמורים‪ .‬המורים שילמדו בתכנית יעברו הכשרה מיוחדת ולווי צמוד מטעם מדריכי האגף למחוננים‬
‫ומצטיינים‪.‬‬
‫ילדי אילת שרים‪ -‬גם השנה אנחנו ממשיכים במפעל שירת הרבים‪ ,‬כשהשנה הנושא הנבחר הוא משיריו של היוצר‬
‫אהוד מנור ז"ל‪ .‬החידוש השנה הוא הרחבת הפרויקט לילדי כיתות ז' ובכך אנו יוצרים רצף של תלמידים שרים בין‬
‫היסדי לע"יס‪.‬‬
‫ילדי אילת רוקדים‪-‬‬
‫פיילוט שהתחלנו בשנה שעברה הוכנס השנה כחלק מתכנית הלמודים בשיתוף קרן קרב‪ .‬שיעור ריקודי עם לכל‬
‫תלמידי כיתות ד' ה' כשבחודש מרץ יערך כבשנה שעברה כנס מחולות עירוני לכלל תלמידי ביה"ס‪.‬‬
‫חינוך ימי ביסודי‪ -‬עד לפני שנה הופעל חינוך ימי לכיתות ז' במסגרת יום הלימודים‪ .‬בתשע"ב התחלנו בפיילוט של‬
‫לימודים במרכז לחינוך ימי לכיתות ו' מביה"ס גלים‪ .‬המהלך הוכתר כהצלחה והוחלט להרחיבו השנה לשני בתי ספר‬
‫נוספים מתוך מטרה להצעיר את גיל הלומדים חינוך ימי ולנצל באופן מקסימלי את המשאב המקומי ומתוך מטרה‬
‫השנה‪ ,‬יותר מתמיד התחלנו להרגיש את החסרון המשמעותי במשאבים טבעיים שהיו עד כה זמינים לנו כמו‬
‫אנרגיה ומים שהגיע לשיא יכולת התפוקה והייצור‪ .‬יחד עם זאת על לנו לאבד תקווה ועלינו לזכור כי האנושות ובני‬
‫האדם ידועים ביכולתם לעשות שינויים באורחות חייהם‪ ,‬לצרוך בתבונה ולעודד שימוש מושכל במשאבים‪ .‬תהליך‬
‫שכבר מתקיים מזה כמה שנים בעיר אילת ובמערכת החינוך בפרט‪.‬‬
‫כדי להמשיך ולסייע לכם‪ ,‬מנהלים‪ ,‬מורים ותלמידים להמשיך ולקדם את המודעות‪ ,‬הידע‪ ,‬החוויה והעשייה‬
‫הסביבתית עד לשינוי הרגלי ההתנהגות והפיכתם למקיימים יותר‪ ,‬המחלקה לחינוך סביבתי שבה ופותחת בפניכם‬
‫אפשרות להתנסות ולצעוד בתוכניות העשרה סביבתיות מגוונות וייחודיות המתאימות לסביבה הייחודית של העיר‬
‫אילת‪.‬‬
‫יחד עם זאת חשוב לי לציין ולהדגיש‪ ,‬לאור מחקרים שנכתבו לאחרונה‪ ,‬כי כדי להוביל שינוי סביבתי – חברתי‬
‫שישפיע על כלל אוכלוסיית בית הספר והקהילה מומלץ שהנושא יובל ע"י דמות בכירה בבית הספר‪ ,‬תוך שיתוף‬
‫ודיאלוג פתוח עם המורים לברור עמדותיהם והכרותם עם הנושא‪ .‬לצד הכשרת התלמידים ולתמיכת התהליך יש‬
‫לבנות הכשרה מתאימה לצוות מורי בית הספר כדי שיוכלו לברר את תפיסותיהם ועמדותיהם ולרכוש ידע מקצועי‬
‫עדכני שיסייע להם להמשך הובלת הנושא בבית הספר‪.‬‬
‫ב"סל" תוכניות החינוך הסביבתי לשנת הלימודים תשע"ג נערכו שינויים והתאמות בהתאם למשובים שהתקבלו‬
‫לאורך השנה מבתי הספר שהשתתפו בתוכניות‪ .‬להלן רשימת הנושאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מהי קיימות עירונית? – תוכנית להכרות עם מושגי הקיימות בהיבטים של דילמות עירוניות ופתרונם‪.‬‬
‫אנרגיה מתחדשת והתייעלות אנרגתית– תוכנית חוויתית המחברת בין הנושא לבין טכנולוגיות ירוקות‪.‬‬
‫טבע עירוני בוואדי שחמון – תוכנית חקר ייחודית ללימוד והעמקה בנושא הטבע העירוני בוואדי שחמון‪.‬‬
‫חוף מעשה במחשבה תחילה – תוכנית המתמקדת בהיכרות עם חופי ומפרץ אילת הייחודי‪ .‬כוללת ליווי‬
‫מורים וסיורים ממונים בחופים‪.‬‬
‫מהתפלה ועד להשבה לחקלאות – סיור לימודי חד פעמי במתקן ההתפלה ובתאגיד המים‪.‬‬
‫ליווי מועצות ירוקות – לבניית תוכנית בית ספרית ליישום הקיימות בשני נושאים שונים באמצעות תלמידים‬
‫ובליווי מקצועי של מדריכי החברה להגנת הטבע (התוכנית שונתה משנה שעברה)‪.‬‬
‫כלבים‪ ,‬אנשים והקשר הרב דורי – תוכנית ייחודית לתלמידי מחויבות אישית‪ ,‬כיתות י' העוסקת בהכרות‬
‫מעמיקה עם עולם האילוף והכלבים וליווי חברתי בבתי קשישים באמצעות תלמידים‪ .‬מלווה בעו"ס‪ ,‬מאלף‬
‫כלבים מקצועי ומדריך חברתי‪ .‬פיילוט ראשון מסוגו בארץ‪.‬‬
‫ההרשמה לתוכניות החינוך הסביבתי לשנת הלימודים תשע"ג תסתיים ב‪.9.9.12 -‬‬
‫"אל תטיל ספק ביכולתה של קבוצה קטנה ומחויבת לשנות סדרי עולם‪ .‬למען האמת אין כל דרך אחרת"‬
‫(מרגרט מיד)‬
‫אשמח לעמוד לשרותכם‪.‬‬
‫רונה שפירא‪,‬‬
‫מנהלת המחלקה לחינוך סביבתי‬
‫יחידה אזורית לאיכות הסביבה‬
‫אילת – חבל אילות‬
‫בשנת הלימודים תשע"ב החל אגף החינוך ביוזמה חדשה לתכנון חדשני של מרחבי למידה במבואות כניסה במספר‬
‫בתי ספר‪ .‬פעולות אלו נובעות מתוך תפיסת עולם ההולכת ומתפתחת כיום הרואה את הקשר ההדוק והשפעתה‬
‫הנרחבת של סביבת הלימודים על הלמידה‪ ,‬ההתנהגות והמוטיביציה הן בקרב התלמידים‪ ,‬המורים וההורים‪.‬‬
‫מחקרים שנעשו בתחום מוכיחים כי סביבת לימודים אסתטית‪ ,‬בעלת צבעים רגועים‪ ,‬המשלבת אוריינות חזותית‬
‫ופדגוגית מזמנת למידה‪ ,‬חקר‪ ,‬תחושת שייכות וחיבור ומפחיתה משמעותית את האלימות במסדרונות בית הספר‪.‬‬
‫מתוך תפיסה זו החל פיילוט לעיצוב מספר מרחבי למידה נבחרים כאשר הקו המנחה של אגף החינוך הוא לייצר‬
‫בשלב הראשון מבואות כניסה ייחודיים בכל בית ספר כך שיבטאו את ייחודו‪ ,‬תפיסת עולמו‪ ,‬חזונו‪ ,‬ערכיו ופועלו‪.‬‬
‫בחירת מוסדות החינוך נעשתה בשיתוף פעולה שבין אגף החינוך לאגף אחזקת מוסדות חינוך‪ ,‬כאשר בתי הספר‬
‫שנכנסו לתהליך נדרשו להקים צוות בית ספרי לבחירת ומיפוי הצרכים‪ ,‬איסוף חומרים נדרשים לעיצוב ועבודה‬
‫ישירה מול הצוות המקצועי המלווה‪.‬‬
‫במימון אגף החינוך קיבלו בתי הספר ליווי אדריכלי מקצועי וליווי מקצועי של אורנית גולדשטיין‪ ,‬המדריכה‬
‫העירונית לעיצוב סביבות למידה ורונה שפירא אחראית תחום עיצוב מרחבי למידה מטעם אגף החינוך‪ .‬יתר המימון‬
‫לביצוע הפרויקט נעשה בחלקו משיפוצי הקיץ ובמימון עצמי של בתי הספר‪.‬‬
‫להלן כמה דוגמאות‪:‬‬
‫מבואת הכניסה לגולדווטר במהלך שיפוץ‬
‫מרחבים בפסג"ה‬
‫מבואת הכניסה לאגף החינוך‬
‫מבואת הכניסה בבית ספר "עציון גבר"‬
‫‪‬‬
‫‪ -29.28.20‬ימי הערכות מנהלים‪ -‬במלון "הרודס פורום"‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -02-00.20‬ימי הערכות לסייעות החינוך המיוחד‪ -‬מלון דן פנורמה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -00.28.20‬יום הערכות לגננות וסייעות גני ילדים‪ -‬קמפוס בן גוריון‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪- 03.28.20‬סיור ומסיבת עיתונאים לפתיחת שנת הלימודים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -03.28.20‬כנס מנהלי בתי ספר בבאר שבע‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ -06.28.20‬שידורים ברדיו "קול הים האדום" לפתיחת שנה"ל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ - 07.2820‬פתיחת שנת הלימודים‪.‬‬
‫ברכות ואיחולים‬
‫ליוכי קולנגי‪ -‬עם יציאתך לשבתון‪ ,‬הרבה הנאה ומנוחה‪.‬‬
‫לחיה עוזרי‪ -‬עם פרישתך לגימלאות דרך צלחה‪ ,‬הרבה הנאה ונחת‪.‬‬
‫למזל קציר‪ -‬מזל טוב לנישואי בתך‪.‬‬
‫בברכת שנה טובה ומוצלחת‬
‫שלכם‪,‬‬
‫מירי קופיטו‬
‫מנהלת אגף החינוך‬
‫נספח מס' ‪1‬‬
‫מיפוי ועדות אגף החינוך‬
‫שם הועדה‬
‫מועדים‬
‫מיקום‬
‫ועדת השמה‬
‫ינואר‪-‬‬
‫מאי‬
‫אגף החינוך‬
‫ועדה בין‬
‫מקצועית‬
‫נובמבר‪-‬‬
‫יוני‬
‫אגף החינוך‬
‫צוות טיפולי‬
‫אוקטובר‪ -‬המוסד‬
‫החינוכי‬
‫יוני‬
‫ועדת התמדה‬
‫פעמיים‬
‫בשנה‬
‫בחודשים‬
‫דצמבר‬
‫ואפריל‪.‬‬
‫המוסד‬
‫החינוכי‬
‫חברי הוועדה‬
‫יו"ר הועדה‪ -‬נציג‬
‫הרשות המקומית‪.‬‬
‫המפקח על החינוך‬
‫המיוחד או נציג‬
‫מטעמו‪ .‬מנהל‬
‫השירות הפסיכולוגי‬
‫חינוכי ‪.‬‬
‫עובד סוציאלי‪ -‬אגף‬
‫לשירותיים חברתיים‬
‫מנהלת אגף החינוך‪.‬‬
‫מנהלת המח' לטיפול‬
‫בפרט‪.‬‬
‫קצין ביקור סדיר‪.‬‬
‫מנהלת אגף הרווחה‬
‫או נציג מטעמה‪.‬‬
‫מנהל השירות‬
‫הפסיכולוגי חינוכי‪.‬‬
‫מרכז הצוות הטיפולי‬
‫בביה"ס‪.‬‬
‫מחנכת הכיתה‪.‬‬
‫יועצת השכבה‪.‬‬
‫מנהלת המחלקה‬
‫לטיפול בפרט או נציג‬
‫מטעמה ‪.‬‬
‫פסיכולוג ביה"ס‪.‬‬
‫נציגות רווחה‪ -‬עו"ס‪.‬‬
‫מנהלת בית הספר‪.‬‬
‫יועצת וצוות חינוכי‬
‫רלוונטי‪.‬‬
‫קב"ס ביה"ס‪.‬‬
‫מנהלת המחלקה‬
‫לטיפול בפרט‪.‬‬
‫המפקחת על ביה"ס‬
‫העי"ס‪.‬‬
‫ראש מינהל שח"ק‪.‬‬
‫מי מזמן ?‬
‫מטרת הועדה‬
‫הורים‪ ,‬מוסד‬
‫חינוכי‪ ,‬ועדת‬
‫שילוב‪ ,‬מכון‬
‫להתפתחות הילד‪,‬‬
‫או מי ששר‬
‫העבודה והרווחה‬
‫או שר החינוך‬
‫הסמיכו לכך‪.‬‬
‫תפקידה של ועדת ההשמה‬
‫הוא להחליט על המסגרת‬
‫החינוכית ועל המשך‬
‫ההתערבות החינוכית טיפולית‬
‫המתאימה לתלמיד‪ .‬ועדת‬
‫ההשמה היא ועדה‬
‫סטאטוטורית המוסמכת‬
‫להעביר תלמיד מהחינוך‬
‫הרגיל לחינוך המיוחד ‪.‬‬
‫הועדה מתקיימת בנוכחות‬
‫התלמיד והוריו‪.‬‬
‫תפקידה של הועדה הוא לדון‬
‫במציאת פתרונות‬
‫לתלמידים עם בעיות חריגות‬
‫וקשות‪ .‬הפנייה לוועדה‬
‫תעשה לאחר שביה"ס מיצה‬
‫את כל התהליכים‬
‫הטיפוליים האפשריים קרי‪:‬‬
‫צוותים טיפוליים‪,‬‬
‫התייעצות עם פסיכולוג‬
‫המסגרת בחינוכית‪,‬‬
‫קיום פגישות עם ההורים‪,‬‬
‫בניית תוכנית טיפולית‬
‫אישית‪.‬‬
‫הדיון מתקיים בנוכחות‬
‫התלמיד והוריו‪.‬‬
‫יועצת ‪ /‬מנהלת‬
‫ביה"ס‪.‬‬
‫תפקידו של הצוות הטיפולי‬
‫הוא לדון בעניינם של‬
‫תלמידים הזקוקים לטיפול‬
‫הוליסטי ‪ -‬מערכתי‪ .‬נציגי‬
‫הרווחה‪ ,‬החינוך והשירות‬
‫הפסיכולוגי מתכנסים‬
‫במטרה לתת מענה והמלצות‬
‫אופרטיביות לביה"ס‬
‫בהתמודדות עם התלמיד‬
‫וצרכיו‪.‬‬
‫הדיון מתקיים לעיתים עם‬
‫התלמיד והוריו‪.‬‬
‫המחלקה לטיפול‬
‫בפרט בתיאום עם‬
‫מנהלות ביה"ס‪.‬‬
‫מטרתה של הועדה לדון‬
‫בתלמידים הנמצאים במצב‬
‫נשירה גלויה ‪ /‬סמויה‪ ,‬אשר‬
‫להם למעלה מ‪31%-‬‬
‫היעדרות‪ ,‬תפקוד לימודי לקוי‬
‫ומורכבויות נוספות‪.‬‬
‫מנהל המוסד‬
‫החינוכי‪.‬‬
‫נספח מס' ‪2‬‬
‫עיריית אילת‬
‫משנה למנכ"ל‬
‫וראש מינהל שח"ק‬
‫שירותים חברתיים חינוך ואקדמיה קהילה‬
‫ב' תמוז‪ ,‬תשע"א‬
‫‪ 14‬יולי‪2111 ,‬‬
‫נספח מס' ‪3‬‬
‫מסמך הסכמות לשיתופי פעולה‬
‫בין המנהיגות העירונית המכהנת ‪ -‬ראש מינהל שח"ק‪ ,‬מנהלת אגף החינוך‪ ,‬נציג מנהלים ‪-‬‬
‫לבין פורום ההורים העירוני‬
‫א‪ .‬יידוע הדדי ושיח שיטתי‬
‫‪ . 2‬היו"רים יקבלו מידע שוטף בנושאי בטחון ובטיחות כל אחד בבית ספרו‪ ,‬ע"י מנהל‪/‬ת‬
‫ביה"ס‪.‬‬
‫‪ .0‬במצבים חריגים (לפי נוהל הודעה לפיקוח) יעודכן היו"ר במידע ראשוני ע"י מנהל‪/‬ת‬
‫בית הספר‪.‬‬
‫‪ .3‬היו"ר העירוני יעודכן על פרסומי חוזרי מנכ"ל הנוגעים בתחומי הורים ע"י מנהלת אגף‬
‫החינוך ויביאם לידיעת כל הפורום‪.‬‬
‫‪ . 4‬היו"ר העירוני יעודכן על מצבים חריגים העלולים לפגוע בסיכויי התלמידים להצליח‬
‫ע"י ראש מינהל שח"ק ומנהלת אגף החינוך‪.‬‬
‫‪ .5‬יו"ר הועד העירוני יגיש סדר יום עם פירוט נושאים לדיון עד שבוע לפני הפגישות‬
‫הקבועות עם ראש העיר וההנהגה החינוכית העירונית‬
‫‪ .6‬היו"ר או נציג מטעמו‪ ,‬יידע את ההנהגה החינוכית העירונית המכהנת בתופעה‪ /‬בעיה‪/‬‬
‫צורך משמעותיים העולים מקרב ההורים ולא מצאו את פתרונם ברמה הבית ספרית‪.‬‬
‫‪ .7‬פורום היו"רים יוזמן להשתתף בועדת החינוך העירונית‪.‬‬
‫‪ .8‬עם הבחרם לתפקיד ‪ -‬היו"רים וסגניהם יחתמו על טופס שמירה על סודיות‪( .‬באמצעות‬
‫מנהלי ביה"ס)‪.‬‬
‫‪ .9‬בכל מקרה של בעיה שלא באה על פתרונה – יפנו היו"רים וסגניהם תחילה למנהל‪/‬ת‬
‫בית הספר לקבלת מענה תוך זמן סביר (עד שבוע)‪.‬‬
‫ב‪ .‬מפגשים קבועים‬
‫‪ .2‬מנהלי בתי הספר יקבעו מפגשי עבודה קבועים עם היו"ר וסגנו הבית ספריים‪.‬‬
‫‪ . 0‬פעמיים בשנה יתקיים מפגש בין ראש העיר ופורום ההורים (יו"רים וסגניהם)‬
‫מידי שישה שבועות יתקיים מפגש בין ההנהגה החינוכית העירונית ובין הפורום‬
‫ובהשתתפות המפקחת‪.‬‬
‫‪ .3‬מידי שישה שבועות יתקיים מפגש בין ראש מינהל שח"ק ויו"רים בתי ספר על יסודיים‪.‬‬
‫מידי שישה שבועות יתקיים מפגש שוטף בין מנהלת אגף החינוך ויו"רים בתי ספר‬
‫יסודיים‪.‬‬
‫על פי הצורך יתכנסו הרשומים מעלה לדיון‪/‬טיפול במצב דחוף‪.‬‬
‫‪ .4‬מידי שנה‪ ,‬בהיבחר פורום הורים עירוני‪ ,‬תתקיים פגישה עם בעלי תפקידים בכירים‬
‫במינהל שח"ק והגזברות העירונית להכרות‪ ,‬תאום ציפיות ונוהלי תקשורת‪.‬‬
‫ג‪ .‬כספי הורים‬
‫‪ .2‬תתקיים שקיפות מלאה בנושא כספי הורים בבית הספר תוך שיתוף פעולה ובכפוף‬
‫לנוהלי חוזר מנכ"ל ונוהל תשלומי הורים עירוני מיום ‪05.8.27‬‬
‫בעיה או קושי המזוהים כנושא מערכתי יעלו לדיון משותף בין ראש מינהל שח"ק‪,‬‬
‫מנהלת אגף החינוך ונציגי פורום הורים‪.‬‬
‫‪ .0‬מידי חודש יגיש המנהל או אדם מטעמו ליו"ר והסגן הבית ספרי דו"ח מפורט של‬
‫כספי הורים‪ :‬מאזן ופירוט גביית כספים מהורים לעיון‪ .‬ליו"ר ולסגנו תפקיד בגביית‬
‫כספים ויקחו חלק בהעמקת הגבייה של תשלומי הורים לבתי הספר‪.‬‬
‫‪ .3‬מידי שנה‪ ,‬בהיבחר פורום הורים עירוני‪ ,‬תתקיים השתלמות בתחום כספי הורים‪.‬‬
‫‪ .4‬יו"ר בית ספר או נציג מטעמו‪ ,‬ישתתף באורח קבע בועדת הנחות תוך הקפדה על‬
‫הסודיות הנדרשת‪.‬‬
‫‪ .5‬לרשות פורום ההורים יועמד תקציב פעילות שנתי (באגף החינוך)‪ ,‬לצרכי הרצאות‪,‬‬
‫פעולת העשרה וגיבוש‪ .‬קבלת התקציב מותנית בהגשת תכנית עבודה שנתית‪.‬‬
‫ד‪ .‬פניות הורים למנהיגות החינוכית העירונית‬
‫היו"רים והסגנים הבית ספריים הינם הכתובת המרכזית לפניות הורים‪ .‬פניות ההורים‬
‫למנהיגות החינוכית העירונית יקבלו התייחסות הולמת רק לאחר שיח קודם של ההורה‬
‫עם מנהל‪/‬ת בית הספר ‪ /‬היו"ר או סגנו‪.‬‬
‫ה‪ .‬עידוד יזמות לעשייה משותפת‬
‫‪ .2‬מידי שנה‪ ,‬לאחר כניסתו של פורום ההורים לפעילות שוטפת‪ ,‬יחל תהליך של זיהוי‬
‫צרכים ועידוד יזמות לעשייה מורחבת של הורים לקידום החינוך‪ ,‬בשיתוף מינהל‬
‫שח"ק‪ ,‬מנהלי בתי ספר ומועצת התלמידים‪.‬‬
‫‪ .0‬יוקדש זמן ללמידת תחומי היזמות‪ ,‬יבחר התחום‪ ,‬תוכן תכנית עבודה ע"י פורום‬
‫מצומצם משותף עם מינהל שח"ק ובהמשך יתקבלו החלטות לקראת הביצוע‪.‬‬
‫ו‪ .‬התמודדות במצבי אי הסכמה‬
‫היו"רים וסגניהם יפעלו לישוב מצבי אי הסכמה עפ"י הדרכים שנקבעו במסמך זה‪.‬‬
‫במצבי אי הסכמה חריגים ולאחר שמוצה הנוהל הרגיל (פניה למחנך‪,‬להנהלת ביה"ס‪,‬‬
‫ליו"ר הוועד הבית ספרי‪,‬למפקחת משה"ח גנ"י‪/‬יסודי‪/‬עי"ס‪,‬ליו"ר העירוני‪,‬למנהלת אגף‬
‫החינוך) ‪,‬‬
‫ניתן לפנות לראש מינהל שח"ק ולמפקחת‪/‬מנהלת המחוז שיחליטו על פתרון‪.‬‬
‫במצבי אי הסכמה חריגים בנושאים שבתחום הרשות המקומית ניתן לפנות לראש מינהל‬
‫שח"ק ואח"כ לראש העירייה שיחליטו על פתרון‪.‬‬
‫בכול מקרה נדרשת התנהלות הדדית השומרת על כבוד כולם‪.‬‬
‫מסמך זה תקף לשנה"ל תשע"ב – תשע"ג‪.‬‬
‫מסמך זה הוכן על בסיס המסמך המקורי (‪ , )0226-7‬כשיאו של תהליך להתויית דרכים‬
‫שיאפשרו שיתופי פעולה ותקשורת יעילה בין המנהיגות החינוכית העירונית המכהנת‪ ,‬מנהלי‬
‫בתי הספר ומנהיגות ההורים למטרת קידום החינוך באילת‪ .‬עדכונים נעשו ב ‪02/5/29‬‬
‫וב ‪.27/7/29‬‬
‫ביום ‪ 3/7/22‬באסיפת פורום הורים‪ ,‬אושרר המסמך מחדש‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫ד"ר דרורי גניאל‬
‫העתק‪:‬‬
‫מר מאיר יצחק הלוי ‪ -‬ראש העירייה‬
‫ גזבר העירייה‬‫מר אסי בן חמו‬
‫ מנהלת אגף החינוך‬‫גב' מירי קופיטו‬
‫ מנהלת אגף כספים במינהל שח"ק‬‫גב' ליזי רכבוך‬
‫ יו"ר ועד הורים מרכזי‬‫גב' סיגל טלקר‬