הגדרה אחת מני רבות ברפורמה בתכנון ובנייה

‫על קצה המזלג‪-‬הגדרה אחת מני רבות ברפורמה בתכנון ובנייה‬
‫כמו נחום תקום מתעוררת לה מתרדמתה הרפורמה בתו"ב ‪( -‬הצעת חוק התכנון והבנייה התש"ע‬
‫– ‪ ,)0202‬חוק הכולל מעל ‪ 022‬סעיפים‪ ,‬במטרה להחליף את חוק התכנון והבנייה הנוכחי (להלן‪:‬‬
‫"הרפורמה")‪ .‬במאמר קצר זה‪ ,‬נסקור על קצה המזלג שינוי אחד‪ ,‬מהותי‪ ,‬שהוכנס דווקא לפרק‬
‫ההגדרות‪.‬‬
‫אף כי הוא נתפס כפרק "טכני" ושיגרתי פרק זה הינו כר פורה לביצוע שינויים‪ ,‬אשר לעיתים הינם‬
‫שינויים מרחיקי לכת‪.‬‬
‫הפעם נטיל אלומת אור על שינוי ההגדרה של "תשתיות" ו"מתקני תשתית" במסגרת הרפורמה‪.‬‬
‫הגדרת תשתיות ומתקני תשתית ברפורמה הינה‪:‬‬
‫"‬
‫"מתקן תשתית" – כל אחד מאלה‪:‬‬
‫מתקן לייצור‪ ,‬להפקה או לניפוק של גז טבעי‪ ,‬גז פחממני מעובה‪,‬‬
‫(‪)0‬‬
‫דלק‪ ,‬או נפט ומוצרי הדלק המופקים מנפט‪ ,‬וכן חומרי גלם חלופיים שאינם‬
‫מופקים מנפט‪ ,‬כפי שקבע השר‪ ,‬בהתייעצות עם שר האנרגיה והמים‪,‬‬
‫להספקתם‪ ,‬להולכתם‪ ,‬לחלוקתם‪ ,‬לאגירתם או להחסנתם‪ ,‬ולמעט תחנת‬
‫תדלוק; לעניין זה‪" ,‬נפט" – כהגדרתו בחוק הנפט‪ ,‬התשי"ב–‪;10590‬‬
‫מתקן לייצור‪ ,‬להפקה או להספקה‪ ,‬לחלוקה‪ ,‬להולכה‪ ,‬צבירה שינוי‬
‫(‪)0‬‬
‫או השנאה של חשמל;‬
‫מתקן להולכה‪ ,‬לאגירה‪ ,‬לאחסנה‪ ,‬להפקה או להספקה של מים‪,‬‬
‫(‪)3‬‬
‫לטיפול במים או להתפלתם ומתקן לטיהור שפכים או להולכתם;‬
‫(‪)4‬‬
‫מתקן תקשורת;‬
‫(‪)9‬‬
‫אתר לטיפול בפסולת; בחוק זה –‬
‫"אתר לטיפול בפסולת" – אתר או מתקן לסילוק או למיחזור‬
‫פסולת‪ ,‬לטיפול בה או להשבתה‪ ,‬ובכלל זה מתקני הכנה‪ ,‬איסוף‬
‫ומיון לפעולות כאמור;‬
‫"פסולת" – פסולת מוצקה מכל סוג‪ ,‬לרבות פסולת בניין;‬
‫(‪)0‬‬
‫‪ 1‬ס"ח התשי"ב‪ ,‬עמ' ‪.300‬‬
‫מתקן הנדרש לצורך כרייה או חציבה;‬
‫(‪)7‬‬
‫מעגן‪ ,‬נמל ושדה תעופה; "‬
‫נקדים ונאמר‪ ,‬כי שינוי זה‪ ,‬הינו אחת הסיבות העיקריות להתנגדות הארגונים הירוקים‬
‫לרפורמה‪ .2‬זאת הואיל והמחוקק‪ ,‬מחד‪ ,‬הרחיב את הגדרת המונח "מתקני תשתית"‪ ,‬אך מאידך‬
‫לא הגביל את הסמכויות המוקנות לועדות לתשתיות‪ ,‬בעת הכנת תוכנית לתשתיות‪ ,‬לרבות הפקעה‬
‫לצורך הקמת תשתיות‪ ,‬מאידך‪ .‬הארגונים הירוקים מתרעמים כי בשל הגדרה זאת שטחים‬
‫ציבוריים נרחבים יופקעו מהציבור לטובת מתקני תשתית מסוגים שונים ללא בקרה מספקת‪,‬‬
‫ומעלים חשש לפגיעה בהיקף השטחים הירוקים‪.‬‬
‫על פי חוק התכנון והבנייה התשכ"ה – ‪"( 0509‬החוק הקיים") מתקני תשתית הינם קווי תשתית‪,‬‬
‫כבלי תקשורת‪ ,‬מתקנים להולכת גז וצינורות להולכת חומרים מסוכנים‪ .‬דהיינו‪ ,‬על פי החוק כיום‬
‫מתקני תשתית הינם מתקנים המוטמנים באדמה‪ ,‬אינם מהווים (לרוב) מפגע או מטרד ואף אינם‬
‫מחייבים הפקעת שטח נרחב מהציבור‪.‬‬
‫לעומת זאת‪ ,‬הרפורמה הרחיבה עד מאד את המונח "מתקן תשתית" וקבעה‪ ,‬כי הינו‪ ,‬בין היתר‪,‬‬
‫מתקן לייצור‪ ,‬להפקה או לניפוק של גז‪ ,‬דלק ונפט‪ ,‬חשמל ומים (לרבות התפלת מים)‪ ,‬מתקן‬
‫תקשורת‪ ,‬אתר לטיפול בפסולת‪ ,‬מעגן‪ ,‬נמל ושדה תעופה;‬
‫דהיינו – מתקן תשתית על פי הרפורמה עשוי להיות מתקן המשתרע על פני שטח רחב ידיים‪ ,‬ואף‬
‫בולט באופן ניכר מעל פני הקרקע כגון נמלי תעופה או נמלי ים אשר לכל הדעות ראו בהם עד היום‬
‫כמתחמים מרובי בנייה מורכבת הכוללת מתקנים שונים ומבנים המשרתים מגוון צרכים לרבות‬
‫משרדים‪ ,‬טרמינלים‪,‬חניונים‪ ,‬מסלולי נחיתה‪ ,‬רציפים‪ ,‬מעגנים‪ ,‬מסופים‪ ,‬מחסנים ומתקני הטענה‪,‬‬
‫מנופים ועוד ועוד‪ .‬לדעת המתנגדים‪ ,‬הביטוי "מתקן תשתית" אינו משקף את מכלול השימושים‬
‫שנתפסים אינטואיטיבית ככלולים בביטוי "מצומצם" הטמון בצמד המילים "מתקן תשתית"‪.‬‬
‫מתי אנו נדרשים בחוק וברפורמה להגדרה של המונח "מתקן תשתית"?‬
‫הרפורמה קובעת (בפרק ההגדרות)‪ ,‬כי המונח "תשתית" כולל אתר כרייה או חציבה‪ ,‬דרך‪ ,‬מבנה‬
‫דרך‪ ,‬מסילת ברזל ומתקני תשתית‪.‬‬
‫על פי הרפורמה ניתן לאשר תוכניות לתשתיות (הכוללת‪ ,‬כאמור‪ ,‬גם מתקני תשתית‪ ,‬כהגדרתם‬
‫הרחבה ברפורמה) בדרך מקוצרת‪ ,‬אשר נועדה לקדם תוכניות פיתוח ובעיקר תוכניות לתשתיות‬
‫‪3‬‬
‫ביוזמת משרדי הממשלה או גופים שיש להם רשיון או הסמכה לאותה תשתית ‪.‬‬
‫‪ 2‬ראו לעניין זה ניר עמדה של מכון דש"א‪ ,‬השטחים הפתוחים בישראל‪ :‬השלכות הרפורמה המוצעת בתכנון‪ ,‬מחודש‬
‫מאי ‪0200‬‬
‫‪3‬‬
‫הרפורמה אף מעניקה עדיפות לתוכניות לתשתיות על פני תוכניות אחרות‪ .‬מפאת קוצר המקום לא נרחיב בעניין זה‪.‬‬
‫חשוב לציין‪ ,‬כי החוק הקיים כלל אינו מכיר במונח "תשתיות" כי אם – במונח "תשתיות‬
‫לאומיות"‪ .‬ההגדרה של "תשתיות לאומיות" כוללת‪ ,‬בדומה לרפורמה‪ ,‬מתקני תשתית‪ ,‬אלא‬
‫שכזכור‪ ,‬בחוק מוגדרים מתקני תשתית בצמצום ככבלים וצינורות להולכה‪ .‬כמו כן‪ ,‬נכנסים תחת‬
‫הגדרה זו מתקנים שונים‪ ,‬הדומים במהותם למתקנים המנויים תחת ההגדרה של "מתקני‬
‫‪4‬‬
‫תשתית" ברפורמה‪ ,‬דהיינו – נמל תעופה‪ ,‬אתר חציבה וכיוב' ‪.‬‬
‫כפי שנפרט להלן‪ ,‬ניתן למצוא שני הבדלים מהותיים בין החוק הקיים לרפורמה‪ ,‬בכל הנוגע‬
‫להגדרת "תשתיות" ו"מתקני התשתית"‪:‬‬
‫הבדל משמעותי ראשון הוא‪ ,‬שעל פי החוק הקיים‪ ,‬ניתן לאשר תוכניות תשתיות במסלול מיוחד‬
‫רק אם שר הפנים‪ ,‬שר האוצר וראש הממשלה הכריזו על כך‪ .‬ברפורמה אין צורך בהכרזה כאמור‪.‬‬
‫הבדל שני הוא‪ ,‬שהגדרת מתקני התשתית כוללת גם נמלי ים ונמלי אוויר שחורגים מההגדרה‬
‫"המסורתית" של תשתיות כמקובל היום‪ :‬קווי צנרת והולכה‪ ,‬כבישים‪ ,‬מסילות אנטנות וכו'‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫המשמעות הינה שכל פרויקט תשתיתי יוכל להתאשר במסלול מקוצר מבלי יצירת תבחינים‬
‫מבחינת ההיקף של הפרויקט ושל הבניה הכלולה בו‪ ,‬בין אם בניה מסיבית או מינורית‪.‬‬
‫סיכום‪:‬‬
‫הממשלה בחרה בדרך של האצת פרויקטים המוגדרים בעולם הכלכלה כתשתיות לאומיות במובן‬
‫הרחב של המילים‪ :‬נמלי ים ואוויר‪ ,‬מחצבים וכן מתקני תשתית הקיימים בחוק הקיים דהיום‪.‬‬
‫תכלית ההגדרה כפי הנראה הינה השגת יעדים כלכליים וקידומם המהיר תוך התגברות על‬
‫בירוקרטיה ומכשולים תכנוניים שמעכבים‪ ,‬לדעת הממשלה‪ ,‬את מימושן של החלטות ממשלה‬
‫להקמתם ובהכרח‪ ,‬לדעת המצדדים בהקמתם‪ -‬גורמים לפיגור תשתיתי של המשק הישראלי‬
‫ופגיעה בצמיחה הכלכלית‪.‬‬
‫אלו הן מטרות חשובות‪ ,‬אך יש לבחון האם פרויקטים כגון נתב"ג ‪ 0222‬או הרכבת הקלה‬
‫בירושלים ואף זו שטרם קמה בגוש דן אכן התעכבו ממושכות רק בשל בירוקרטיה תכנונית או‬
‫שמא סיבות נוספות ומכריעות יותר גרמו לכך‪ .‬לבל נתקן את מה שלאו דווקא התקלקל במחיר‬
‫פגיעה בהליכי תכנון נאותים‪ .‬נעיר עם זאת כי אף אנו סבורים כי האצת פרויקטים חיוניים‬
‫מבחינה תשתית היא מטרה ראויה ועל כן אם האצתם תלווה במנגנון ראוי ‪ -‬ויעיל ובחינת‬
‫השלכותיהם התכנוניות ‪ -‬לא תירמסנה מטרות חשובות אחרות ‪ -‬ערכי טבע וסביבה‪ ,‬פגיעה‬
‫בזכויות הקניין של הזולת ומטרדי רעש וסביבה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫בחוק התכנון והבנייה הוגדרו "תשתיות לאומיות" כך‪" :‬מיתקני תשתית‪ ,‬נמל תעופה‪ ,‬נמל‪ ,‬מעגן‪ ,‬מיתקן להתפלת‬
‫מים‪ ,‬מיתקני מים וביוב לרבות מאגרים‪ ,‬אתרי סילוק וטיפול בפסולת‪ ,‬מיתקני תקשורת‪ ,‬תחנת כוח‪ ,‬מיתקן אחסון גז‬
‫ודלק‪ ,‬דרך‪ ,‬מיתקני גז ומיתקני גט"ן כהגדרתם בסעיף ‪ 0‬לחוק משק הגז הטבעי‪ ,‬התשס"ב‪ ,0220-‬אתרי כרייה וחציבה‪,‬‬
‫והכל אם ראש הממשלה‪ ,‬שר האוצר ושר הפנים הכריזו‪ ,‬על כל אחד מהם‪ ,‬כי הוא בעל חשיבות לאומית"‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ראו הערת שוליים ‪ 0‬לעיל‪.‬‬
‫השינוי שנעשה בהגדרת המונח "מתקן תשתית"‪ ,‬כפי שתואר לעיל‪ ,‬הינו שינוי של הגדרה אחת‬
‫מני רבים‪ .‬לכן‪ ,‬המלצתנו היא לקרוא היטב את פרק ההגדרות ולחזור אליו כל אימת שאנו‬
‫נתקלים במונח המצריך פרשנות‪ .‬המלצה זו נכונה לכל דברי החקיקה אך יפה שבעתיים בכל‬
‫הנוגע לרפורמה‪ ,‬הכוללת פרק הגדרות מקיף וארוך הפרוש על פני מספר עמודים‪.‬‬