רבי אלעזר ברבי שמעון

‫‪15‬‬
‫יומא דהילולא‬
‫רבי אלעזר בן רבי שמעון‬
‫כ"ה אלול‬
‫מעשה באחד שהיה חשוך בנים רח"ל וזכה‬
‫לבן זכר ע"י שנדב שמן זית לקברו של צדיק‪.‬‬
‫כשמדליקים נר לכבוד הצדיק אז הצדיק‬
‫מליץ יושר עליו בשמים ושומר אותו מלמעלה‬
‫השמן זית לנשמה‬
‫הוא כמו מים קרים לנפש עייפה‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫הנשמה נהנית בהדלקת הנרות‬
‫רבי אלעזר ברשב"י‬
‫נהגו בכל תפוצות ישראל להדליק נר שמן‬
‫יום הבר מצוה היה גם חתונתו‬
‫נר תמיד של שמן זית מציל מגזירת שמד‬
‫אפילו אדם גדול וקדוש מבקש נר‬
‫לעילוי נשמתו‬
‫‪4‬‬
‫יום הבר מצוה היה גם חתונתו‬
‫כוחו של רבי אלעזר אחר פטירתו‬
‫‪5‬‬
‫הטעם שלא חשש רבי אלעזר לקבורה מידי‬
‫דברי רבי אלעזר נזכר פעם אחת במשנה‬
‫רבי אלעזר הקליר הוא רבי אלעזר ברשב"י‬
‫ר' אלעזר בן רשב"י היה טמון קודם בגוש חלב‬
‫והעלו אותו לציון הרשב"י‬
‫לא שלטה בו רימה‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫בענין תפלה בריחוק מקום מהקבר‪ ,‬אם נחשב‬
‫כהתפלל לצד הקבר‬
‫בקברי צדיקים התפילה נתקבל ביותר‬
‫‪8‬‬
‫שלא להסתובב סתם על הקברות‪ ,‬וגם כשמייחד שם‬
‫יחודים צריך להיות ראוי לזה‪ ,‬אבל לבוא להשתטח על‬
‫קברי הצדיקים בוודאי יש ענין גדול בזה על פי דברי חז"ל‬
‫‪9‬‬
‫בראות המלך גודל כבוד הנביא שלא נרקבו‬
‫עצמותיו בקבר‪ ,‬ולהבדיל אותו האיש נרקבו עצמותיו‬
‫ונסרח מאוד בקבר‪ ,‬הלך המלך ועבדיו ונתגיירו‬
‫‪-‬סיפור‪-‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫קברי צדיקים‬
‫מקור בתורתינו הקדושה על השתטחות בקברי צדיקים‬
‫‪ 20‬בחורים ווערן געהאלפן מיט שידוכים ביז א יאר‬
‫א איד ווערט ניצול פון מאפיע‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫רשימת קברי צדיקים שאפשר להשתתף בעה"י‬
‫עם זכות "הדלקת נר תמיד"‬
‫מען באקומט מער וויפיל מען געבט‬
‫ווער צינד עס אן?‬
‫אגודת נר תמיד ‪ 24 -‬שעה א טאג‬
‫ר' שמעון בר יוחאי (מירון) יום‬
‫הילולא ל"ג בעומר‬
‫(ג"א תתפ"א)‬
‫ר' חיים אבועלפיה ב"ר יעקב‬
‫(בר' משה)‬
‫(טבריה) יום פטירתו ו' ניסן (תק"ד)‬
‫ר' אלעזר ברשב"י‬
‫יום פטירתו כ"ה אלול‬
‫(מירון)‬
‫הלל הזקן ואשתו‬
‫ושלושים‬
‫ר' משה בן מימון הרמב"ם‬
‫פטירתו כ' טבת (ד"א תתקס"ה) ואביו‬
‫ונכדו ר' דוד הנגיד (טבריה)‬
‫יום‬
‫תלמידיו (מירון)‬
‫ר' יוחנן הסנדלר‬
‫(מירון)‬
‫ר' ישעיהו הורביץ ב"ר אברהם‬
‫השל"ה הקדוש‬
‫(טבריה) יום פטירתו י"א ניסן (ש"צ)‬
‫אלקנה אבי שמואל ורב בנאה‬
‫האמורה בריה דרב עולה‬
‫ר' יוחנן בן זכאי‬
‫(טבריה)‬
‫(בין מירון לצפת)‬
‫ר' יהודה בר עילאה‬
‫ועוד עשרים תנאים‬
‫ותלמידיהם וגם‬
‫אביו (בין מירון לצפת)‬
‫ר' עקיבא‬
‫תת"פ) וכ"ד אלף תלמידיו (טבריה)‬
‫ר' אברהם דוב בער מאבריטש‬
‫בן ר' דוד בעל הבת עין‬
‫ר' משה חיים לוצאטו ב"ר‬
‫יעקב חי הרמח"ל‬
‫אט וועט איר הערן דעם ענטפער‬
‫יום פטירתו י"ב כסליו (תר"א)‬
‫והבעל ערבי נחל ולבושי שרד‬
‫ר' דוד שלמה אייבשיץ ב"ר‬
‫ירחמיאל‬
‫(יום פטירתו כ"ב חשון (תקע"ה)‬
‫ר' אריה לייב מוואלטדיסק‬
‫יום פטירתו כ"ג תמוז (תקע"ג)‬
‫ר' יששכר דוב מזלאטשוב‬
‫יום פטירתו כ"ה אב (תקנ"ה)‬
‫ועוד כחמישים‬
‫פארוואס צינדען א ליכטל?‬
‫צדיקים (צפת)‬
‫ר' משה האלשיך הקדוש בר' חיים‬
‫יום פטירתו י"ג ניסן (שנ"ג)‬
‫ור' אברהם גלאנטי ועוד תנאים‬
‫הרדב"ז ר' דוד בן זמרא‬
‫יום פטירתו א' תשרי (שמ"ט)‬
‫ביומא דהילולא‬
‫המבי"ט ר' משה ב"ר יוסף‬
‫יום פטירתו יום אחרון‬
‫של פסח (ש"מ) (צפת)‬
‫הושע בן בארי עם אביו יום‬
‫הילולא באסרו חג שבועות‬
‫ויהושע בן חנניה (צפת)‬
‫ר' מאיר בעל הנס וסומכוס‬
‫(טבריה) יום הילולא י"ד אייר (פסח שני)‬
‫ר' חנינא בן דוסה ואשתו‬
‫(הוא היה בנו דדוסא‬
‫בן הרכינס) (ערבה)‬
‫רב אמי רב‬
‫אסי (טבריה)‬
‫יום פטירתו ט' תשרי (ג"א‬
‫(טבריה) יום פטירתו כ"ו אייר (תק"ז)‬
‫(טבריה) יום פטירתו ב' תמוז תקכ"ה)‬
‫ר' מנחם מנדל ב"ר משה‬
‫מויטבסק‬
‫בלהה וזלפה וצפורה אשת‬
‫משה ויוכבד אימו של משה‬
‫ואלישבע בת עמינדב אשת‬
‫אהרן‬
‫ואביגיל אשת דוד המלך‬
‫ומרים הנביאה‬
‫(טבריה)‬
‫ר' חיים מטשערנוביץ ב"ר‬
‫שלמה בעל באר מים חיים‬
‫ועוד הרבה צדיקים‪,‬‬
‫(צפת יום פטירתו כ"ז כסליו (תקע"ג)‬
‫חנה ושבעת בניה ורבינו‬
‫בחיי ב"ר פקודה בעל החובת‬
‫הלבבות‬
‫‪14‬‬
‫דן בן יעקב‬
‫(דאנא)‬
‫יהודה בן יעקב (יהוד) יום‬
‫פטירתו ט"ו סיון (ב"א שי"ד)‬
‫ר' שמעון ב"ר‬
‫אלעזר ברשב"י‬
‫יונתן בן עוזיאל‬
‫חוני המעגל‬
‫רבי יוחנן ורב חננאל ורב‬
‫ברונה ועוד אמוראים‬
‫ורב כהנא (טבריה)‬
‫(חצור)‬
‫ר' אברהם יהושע העשיל‬
‫מאפטה ב"ר שמואל (בעל‬
‫האוהב ישראל) (טבריה)‬
‫ר' ישמעאל כהן גדול בן‬
‫אלישע‬
‫יום פטירתו ה' ניסן (תקפ"ה)‬
‫(שזור) יום פטירתו כ"ה סיון (ג"א תתע"ה)‬
‫שי"ח)‪ ,‬שמעון‪ ,‬יום פטירתו כ"א טבת‬
‫שמואל הנביא בן אלקנה‬
‫ואימו חנה (הר רמות) יום פטירתו כ"ח‬
‫ראובן‬
‫יום פטירתו י"ד כסלו (ב"א‬
‫(ב"א שי"ד) לוי‬
‫(ב"א של"ה)‪ ,‬ודינה בת יעקב‬
‫(ארבל)‬
‫ר' יעקב שמשון משפיטיבקע‬
‫בר' יצחק‬
‫(טבריה) יום פטירתו ג' סיון (תקס"א)‬
‫אסתר המלכה‬
‫(כפר ברעם)‬
‫ישעיהו הנביא בן‬
‫אמוץ (כפר ברעם)‬
‫עובדיה הנביא‬
‫(כפר ברעם)‬
‫ר' מאיר בעל‬
‫האקדמות (גוש חלב)‬
‫שמעיה‬
‫אייר (ב"א תתפ"ב)‬
‫ר' אברהם יצחק הלר מצפת‬
‫ב"ר שמואל‬
‫(צפת) יום פטירתו כ"ג תמוז (תרס"ט)‬
‫ר' יוסף חיים ב"ר אליהו ב"ר‬
‫משה חיים הבן איש חי (הר‬
‫הזיתים) יום פטירתו י"ג אלול (תרס"ט)‬
‫ר' אהרן ב"ר שמואל יעקב בעל‬
‫השומר אמונים‬
‫(ה' הזיתים) יום פטירתו ו' ניסן (תש"ז)‬
‫ר' אברהם יצחק ב"ר אהרן דוד‬
‫הכהן בעל דברי אמונה‬
‫(הר הזיתים) יום פטירתו‬
‫כ"ז כסליו (תשנ"ז)‬
‫ואבטליון (גוש חלב)‬
‫(צפת)‬
‫ר' יוסף קארו ב"ר אפרים בעל‬
‫הבית יוסף‬
‫(צפת) יום פטירתו י"ג ניסן (של"ה)‬
‫ר' יוסי הגלילי‬
‫ר' יצחק ב"ר שלמה האר"י‬
‫הקדוש‬
‫חבקוק הנביא‬
‫(חוקוק)‬
‫(צפת) יום פטירתו ה' אב (של"ב)‬
‫ר' לייב בעל היסורים ב"ר יצחק‬
‫(צפת) יום פטירתו ט"ו חשון (תקצ"ז)‬
‫ר' משה קורדבירו בר' יעקב‬
‫הרמ"ק‬
‫ר' שלמה אלקבץ בר'‬
‫משה גיסו של הרמ"ק‬
‫בעל לכה דודי (צפת) (של"א)‬
‫ר' נחום איש גמזו‬
‫(צפת)‬
‫(טבריה) יום פטירתו ר"ח אייר (תקמ"ח)‬
‫(טבריה) יום פטירתו ד' שבט (תק"ע)‬
‫אביי ורבא ורב דימי מנהרדעה‬
‫וגם רב ביבי בר אביי ושאר‬
‫בניו‪ ,‬גם בני רבא קבורים שם‬
‫ר' יהודה הלוי אשלג בן ר'‬
‫שמחה בעל הסולם‬
‫יוחאי אבי רשב"י ואימו‬
‫ועוד צדיקים (גוש חלב)‬
‫(דלתון)‬
‫ר' יהודה נשיאה ובית‬
‫דינו (בין צפת לעמוקה)‬
‫ר' אברהם מקאליסק ב"ר‬
‫אלכסנדר הכהן‬
‫ר' ירמיהו‬
‫(טבריה)‬
‫(שזור)‬
‫יום פטירתו ט"ז ניסן‬
‫(צפת) יום פטירתו כ"ג בתמוז (ש"ל)‬
‫ר' נחמן מהורדונקה ב"ר יצחק‬
‫מראשוני תלמידי הבעש"ט‬
‫וסבו של ר' נחמן מברסלב‬
‫רב טרפון‬
‫(בין מירון לצפת)‬
‫יום הילולא כ"ו סיון (עמוקה)‬
‫רב חייא ובניו יהודה וחזקיה‬
‫ורב הונא ריש גלותא‬
‫ורב המנונה סבא (טבריה)‬
‫יום הילולא י"ט אייר‬
‫ואלו הן‪ :‬רב אחה בריה דרבא‬
‫מר קשישה בריה דרבא רב‬
‫יוסף בריה דרבא‬
‫רב חיננה בריה דרבא רב‬
‫מנשיא בריה דרבא רבה בריה‬
‫דרבא רב המנונה בריה דרבא‬
‫רב הונא בריה דרבא‬
‫רב סמא בריה דרבא רב‬
‫חביבה בריה דרבא רב חנן‬
‫בריה דרבא (בין צפת למירון)‬
‫רב כרספדאי האמורא ועוד‬
‫שני צדיקים (בין מירון לצפת)‬
‫חושי הארכי (רעהו של דוד‬
‫המלך) (בכפר יסיף ירכא)‬
‫מיכה הנביא (כבול)‬
‫חרש (עילבון)‬
‫ר' אלעזר בן עזריה‬
‫ר' אלעזר בן ערך‬
‫ר' יוסי‬
‫ר' גרשון קיטיווער בן ר'‬
‫אפרים ואשתו (הר הזיתים)‬
‫יום פטירתו כ"ה אדר א' (תקכ"א)‬
‫רבינו בחיי ב"ר אשר‬
‫בעל רבינו בחיי (חוקוק)‬
‫ר' מתיה בן‬
‫(הר המנוחות) יום‬
‫פטירתו י' תשרי (תשט"ו)‬
‫אור החיים הקדוש רבי חיים‬
‫בן עטר ב"ר משה (הר הזיתים) יום‬
‫פטירתו ט"ו תמוז (תק"ג)‬
‫הפרי חדש רבי חזקיה ב"ר‬
‫דוד סילוה‬
‫(הר הזיתים) יום פטירתו כ"ח כסלו (תנ"ח)‬
‫זכריה הנביא בן יהוידע הכהן‬
‫(הר הזיתים) יום פטירתו במקדש ה'‬
‫בשבת שחל ביום הכפורים‬
‫"מעל מערת הכהנים בני חיזיר"‬
‫(עלמה)‬
‫(עלמה)‬
‫הכהן (עלמה)‬
‫רבינו הקדוש ר' יהודה הנשיא‬
‫בן רבן שמעון‬
‫אלעזר חניה יועזר יהודה‬
‫שמעון יוחנן בני יוסף בן עובד‬
‫יוסף ואלעזר בני חניה כהנים‬
‫מבני חיזיר (הר הזתים)‬
‫ר' משה בידרמן אדמו"ר‬
‫מלעלוב יום פטירתו י"ג‬
‫טבת (תרי"א (הר הזיתים)‬
‫(ציפורי) יום פטירתו ט"ו‬
‫כסליו (ג"א תתקנ"ג)‬
‫בניהו בן יהודעי‬
‫ר'‬
‫(צפת)‬
‫מרדכי שרעבי (הר המנוחות) יום‬
‫פטירת כ' חשון (תשמ"ד)‬
‫‪15‬‬
‫ציון‬
‫רבי אלעזר בן רבי שמעון‬