תת מודע? אי-שפיות זמנית? אם תשאלו את פרופ` יעקב רופא , אין דבר כזה

‫עמוד ‪1‬‬
‫טעות‬
‫רוידיאנית‬
‫‪05‬‬
‫בטיפול‬
‫תת־מודע?אי־שפיות‬
‫זמנית? אם תשאלו‬
‫פרופ׳יעקב רופא‪ ,‬אין דבר‬
‫כזה‪.‬פרויד? טעהבגדול‬
‫את‬
‫הוא‬
‫מטיל‬
‫ספק‬
‫וההדחקה‪,‬‬
‫קיומם‬
‫בדבר‬
‫ומשוכנע כי‬
‫אי־שפיות זמנית״‪,‬‬
‫דבר כזה‬
‫טוען ש״איו‬
‫אדם‬
‫של‬
‫התת־מודע‬
‫בהתנהגות‬
‫בותר‬
‫״משוגעת״ באופו‬
‫אלכסדורון‬
‫ציונאלי‪ ,‬כדי להסית‬
‫שלוש שנים לאתר שחולל מהומה בקהילה‬
‫המדעית‬
‫העוסקת בפסיכולוגיה ובמחלות הנפש‪,‬‬
‫הבינלאומית‬
‫שמאיימת‬
‫חדשה‪,‬‬
‫פצצה‬
‫פרופסור יעקב רופא‬
‫מטיל‬
‫את‬
‫לערער‬
‫‪//‬‬
‫אלכס‬
‫מהתיאוריות‬
‫כמה‬
‫הדעת‬
‫של‬
‫מבעיותיו וצרותיו‬
‫פרויד‬
‫זיגמונד‬
‫דורון‬
‫לוש‬
‫^^^^^‪.‬‬
‫שנים‬
‫לאחר‬
‫‪$DN2$‬מוצקה‪ $DN2$‬שקיים אותו דבר אפוף‬
‫צקה‬
‫שחולל מהומה‬
‫מפלצתי‬
‫ודמוני‪,‬‬
‫מסתורין‬
‫מעורפל‪,‬‬
‫המכונה תת־מורע‪ ,‬או תת־‬
‫‪$TS1$‬תתהכרה‪$TS1$,‬‬
‫\^^^^^^^‪/‬‬
‫״פרויד שאל‬
‫סיפק‬
‫את‬
‫השאלות‬
‫תשובותמוטעות״‪,‬‬
‫הנכונות‪,‬‬
‫אבל‬
‫קובע פרופ׳ רופא‪.‬‬
‫ההדחקה‪ ,‬למשל‪ ,‬כאבן הרא־‬
‫‪$TS1$‬הראשה‪$TS1$‬‬
‫לאומית העוסקתבפסיכולוגיה‬
‫‪$DN2$‬תתהכרה‪ $DN2$,‬ושהאדם נתוןלחסדיו‬
‫הכרה‪,‬‬
‫ובמחלות הנפש‪ ,‬הטיל‬
‫‪11‬‬
‫לו לפתע פתאום לשיתוק‬
‫עתה‬
‫הדחקה ואין תת־‬
‫‪$TS1$‬תתמורע‪$TS1$‬‬
‫כשמתברר שלמעשה אין‬
‫‪23 51,‬ואפילו‬
‫פרופ׳ יעקב תופא פצצה חדשה‪ ,‬לאגרופוביה‪ ,‬אולהופעתן של‬
‫‪qc rrcx e25:r■nf‬‬
‫אפשר‬
‫פסיכואנליזה ואי‬
‫אז אין גם‬
‫‪ 100‬אישיויות"‪.‬‬
‫ששוב מכהגלים ויוצדת אדוות‬
‫מורע‬
‫‪$DN2$‬תתמורע‪$DN2$‬‬
‫לבנותעליה שיטותטיפול ובתיחוליםלחולי‬
‫ועכשיו‪ ,‬במחקרו החדש‪,‬‬
‫ומתפשטות במהידות‪.‬‬
‫שפורסם באחרו־‬
‫‪$TS1$‬באחרונה‪$TS1$‬‬
‫ההולכות‬
‫נפש‪ ,‬ואי אפשרלהסביר על בסיסה מהן הפר־‬
‫‪$TS1$‬הפרעות‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬באחרונה‪ $DN2$‬בכתב העת היוקרתי לא פחותי^ ‪Journal‬‬
‫יש‬
‫נה‬
‫בפעם הראשונה הוא העז‬
‫‪$DN2$‬הפרעות‪ $DN2$‬נפשיות״‪.‬‬
‫‪$TS1$‬אינטלקטואלי‪ Psychologyintegration $TS1$‬קובע פרופ׳ רופא‬
‫אומרים תוך הפגנת אומץ לבאינטל־‬
‫עות‬
‫נחרצות‪" :‬אין דבר כזה ׳אי־שפיות‬
‫‪$DN2$‬אינטלקטואלי‪ $DN2$‬גדול להטיל ספק בקדושתה הבל־‬
‫‪$TS1$‬הבלתי‪$TS1$‬‬
‫קטואלי‬
‫משום כך‪ ,‬ממשיך רופאלטעון‪,‬‬
‫״בדרך כללהטיפול הפסיכואנ־‬
‫‪$TS1$‬הפסיכואנליטי‪$TS1$‬‬
‫תיאוריית‬
‫של‬
‫תי‬
‫כל‬
‫זמנית׳‪.‬‬
‫פתיר‪,‬‬
‫זיגמונד‬
‫‪$DN2$‬הבלתי‪ $DN2$‬מעורערת‬
‫כמעט‬
‫ההפרעות‬
‫יעיל‪ ,‬במיוחד לא‬
‫הפסיכיאטריות‪ ,‬או בלשון‬
‫בדבר קיומם של התת־מודע וההדחקה‪ ,‬אבני‬
‫‪$DN2$‬הפסיכואנליטי‪ $DN2$‬איננו‬
‫ליטי‬
‫בהשוואה לתרופותולטי־‬
‫‪$TS1$‬ולטיפול‪$TS1$‬‬
‫העממית המופרעויות או‬
‫הבניין המרכזיות‬
‫בפסיכואנליזה‪.‬‬
‫פול‬
‫רציונא־‬
‫‪$TS1$‬רציונאליות‪$TS1$,‬‬
‫‪$TS1$‬חסידים‪ $TS1$‬ה׳שיגעון‪ ,‬הן‬
‫פתיר קמו עם השנים חסי־‬
‫לתיאוריית‬
‫‪$DN2$‬ולטיפול‪ $DN2$‬ההתנהגותי‪ .‬לעו־‬
‫‪$TS1$‬לעומת‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬חסידים‪ $DN2$‬נלהבים‬
‫‪$DN2$‬לעומת‪ $DN2$‬זאת‪ ,‬ישנםטיפולים‬
‫מת‬
‫התפיסה הסו־‬
‫‪$TS1$‬הסובייקטיבית‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬רציונאליות‪ $DN2$,‬לפי‬
‫‪$TS1$‬עכשיו‪ $TS1$‬ליות‪,‬‬
‫דים‬
‫שממש סוגדים לה‪,‬ואילו עכ־‬
‫מסורתיים המצליחים‬
‫‪$DN2$‬הסובייקטיבית‪ $DN2$‬שלהאדם׳׳‪.‬‬
‫בייקטיבית‬
‫‪$DN2$‬עכשיו‪ $DN2$‬קובע פרופ׳ רופא‪ ,‬ראש החוג המשולב‬
‫שיו‬
‫בהפרעות ושה־‬
‫‪$TS1$‬ושהתיאוריה‪$TS1$‬‬
‫לטפל‬
‫אחרות‪:‬‬
‫באוניברסיטת בראילן‪ ,‬כי‬
‫במילים‬
‫החברה‬
‫למדעי‬
‫ער‬
‫שהוא גורם‬
‫"הוא‬
‫החשיב את‬
‫בתיאוריההפסיכואנליטית שלו‪ .‬אבל‬
‫שה‬
‫‪$DN2$‬הראשה‪$DN2$‬‬
‫מצמית‪,‬לפאניקה‪,‬‬
‫‪V^B^^^^J‬‬
‫^^ ^^^^^‬
‫^^^^^^^^‬
‫״אין‬
‫דבר כזה‬
‫בעצם שולח‬
‫טיעון‬
‫אי־שפיות זמנית״‪.‬‬
‫גם‬
‫רמז‬
‫ברבר קיומה‬
‫במהלך‬
‫‪$DN2$‬שהתנהלו‪ $DN2$‬כאן‬
‫נהלו‬
‫כמה‬
‫בכך הוא‬
‫הפסיכיאט־‬
‫‪$TS1$‬הפסיכיאטריות‪$TS1$‬‬
‫ההפרעות‬
‫ריות‬
‫‪$DN2$‬הפסיכיאטריות‪$DN2$‬‬
‫ברור לכל מי שהציג‬
‫של‬
‫מהמשפטים‬
‫האי־שפיות‬
‫הזמנית‬
‫‪$TS1$‬שהתנהלו‪$TS1$‬‬
‫שהת־‬
‫המתוקשרים‬
‫באחרונה‪.‬‬
‫‪$TS1$‬הפסיכואנליטית‪$TS1$‬‬
‫הפסיכואנלי־‬
‫תיאוריה‬
‫‪$DN2$‬ושהתיאוריה‪$DN2$‬‬
‫‪$DN2$‬הפסיכואנליטית‪ $DN2$‬לאיכולה להסביר‬
‫טית‬
‫בארצות‬
‫מדוע‪ .‬למשל‪:‬‬
‫העולם השלישי טיפולים‬
‫הניתנים בירי רופאי אליל‪,‬‬
‫אינן‬
‫אקראיות‪.‬‬
‫צרכים‬
‫האדם‪.‬‬
‫התנהגויות‬
‫הן‬
‫משרתות‬
‫ומטרות חיוניות‬
‫ההתנהגויות‬
‫של‬
‫השונות‬
‫של האדם‪ ,‬לטוב אולרע‪,‬נשלטות‪.‬‬
‫במאמר מגובה בשפע של‬
‫בשנת ‪2008‬‬
‫המוכר בחוגים דתיים בישראל מצליחים‪.‬‬
‫בכתב‬
‫שפורסם‬
‫ונתונים‬
‫הןכולן מתוך בחירה‪ .‬האדם איננו קורבן לתת־‬
‫‪$TS1$‬לתתמודע‪$TS1$‬‬
‫העת‬
‫מדעיים‬
‫עובדות‬
‫שום תיאוריה‪ ,‬מלבד תיאוריית הבחירה הר־‬
‫‪$TS1$‬הרציונאלית‪$TS1$‬‬
‫‪Review‬‬
‫הנחשב ‪of General Psychology‬‬
‫ביולוגייםהמתחול־‬
‫‪$TS1$‬המתחוללים‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬לתתמודע‪ $DN2$‬שלו אולתהליכים‬
‫מודע‬
‫שאותה פיתחתי‪,‬‬
‫‪$DN2$‬הרציונאלית‪ $DN2$‬של הנוירוזות‪,‬‬
‫ציונאלית‬
‫‪$DN2$‬המתחוללים‪ $DN2$‬במוחו‪.‬‬
‫לים‬
‫טען פרופ׳ רופא‪ :‬״אין שום הוכחה מרעית מו־‬
‫‪$TS1$‬מוצקה‪$TS1$‬‬
‫איננה מסוגלת לתת הסברמדוע״‪.‬‬
‫שאמאנים‪ ,‬או‬
‫פרופ'‬
‫רופא‪" :‬אין‬
‫דבר כזה 'אי־שפיות זמנית‪/‬‬
‫הפסיכיאטריות‪ ,‬או בלשון‬
‫ההפרעות‬
‫כמעט כל‬
‫המופרעויות אוהישיגעון‪ /‬הןרציונאליות‪,‬‬
‫העממית‬
‫הסובייקטיבית של האדם״‬
‫התפיסה‬
‫לפי‬
‫שאלות‬
‫על‬
‫טקס‬
‫הוצאת דיבוק‬
‫פתוחות‬
‫פי פרופ׳‬
‫רופא‬
‫)‪ ,‬התיאוריות הק־‬
‫‪$TS1$‬הקיימות‪$TS1$‬‬
‫‪68‬‬
‫יימות‬
‫‪$DN2$‬הקיימות‪ $DN2$‬אינן מסוגלות להסביר מדוע‬
‫המכריע של‬
‫ההפרעות‬
‫הנפשיות‬
‫הרוב‬
‫נמצאות‬
‫בשכיחות גבוהה יותר עד כדי ‪ 80‬אחוז‬
‫בקרב‬
‫הנשים‪ .‬למה ‪ 80‬אחוזמהסובלים‬
‫פחד‬
‫לצאת‬
‫מאגרופוביה‬
‫נשים? מרוע ‪ 90‬אחוז‬
‫מהבית‪ ,‬הן‬
‫מהסובלים מאנורקסיה הן נשים? למה‬
‫מהסובלים מפאניקה הן נשים? למה‬
‫הרוב הגדול‬
‫ריבוי־אישיות‬
‫זאת‪ ,‬מדוע‬
‫אין הבדל‬
‫רק‬
‫הן‬
‫‪ 80‬אחוז‬
‫בהפרעת‬
‫נשים?לעומת‬
‫טורדנית־כפייתית‬
‫בהפרעה‬
‫בין המינים?‬
‫מרוע לא‬
‫רופא‪" :‬אין לאיש‬
‫אנורקסיה‪,‬בולימיה וריבוי־אישיויות במרי‬
‫נותהעולםהשלישי‪ ,‬באפריקה‪ ,‬דרום אמריקר‬
‫להופיע במדינות המת‬
‫ואסיה‪ .‬הןמתחילות‬
‫הסבר‬
‫פתחות‬
‫יות‪.‬‬
‫כאשר הן נעשות יותר ויותר מערב‬
‫מדוע חלה‬
‫בשיעורי‬
‫מוצאים‬
‫רק‬
‫בשנים‬
‫האחרונותעלייר‬
‫האנורקסיה וריבוי־האישיות?‬
‫אינו מסוגל לתת לכך‬
‫הייתה בעבר‬
‫נפוצה‬
‫הסבר‪.‬‬
‫בשכבות‬
‫איש‬
‫האנורקסיר‬
‫הגבוהות יותר‬
‫והנה עתה היא בתפוצהגדולה בכל‬
‫מדוע?בולימיה לא הייתה מוכרת כלללפני‬
‫שנות ה־ ‪ 80‬של המאה ה־ ‪ 20‬אם יש חומר מוחי‬
‫השכבות‪.‬‬
‫ש׳אשם׳ בה‪,‬‬
‫כיצד הוא‬
‫צץ רק‬
‫עתה‪ ,‬לפתע‬
‫ביולוגיות‪,‬‬
‫ומהיכן? אם ההפרעות הנפשיות הן‬
‫מדוע אי אפשר לאבחן את קיומן באמצעות‬
‫ביולוגיותבלבד‪,‬בלי תצפית על הת‬
‫בדיקות‬
‫החולים?״‪.‬‬
‫נהגותם של‬
‫"בתקופתפרויד״‪,‬‬
‫מסביר‬
‫רופא‪ .‬״דיברו על‬
‫כך שבהפרעת ריבוי־אישיות ישלחולה‬
‫אישיויות‪ .‬במדריך הדיאגנוסטי לפסיכיאט‬
‫הפסיכיאטרים‪ ,‬נאמר‬
‫דיה ‪ dsmti‬התנ״ך של‬
‫עתה שהממוצע עומר על ‪ 15‬אישיויות לחו‬
‫לה‪ .‬אבל יש כבר מקרים שבהם מדווחים על‬
‫שיאים של ה־ ‪ 100‬אישיויות שונות שאובחנו‬
‫שתי‬
‫באדם אחד‪ .‬איזה חומר מוחי‬
‫משתנה לפתע‬
‫בחולה במעבר מאישיות אחת לאחרת?‬
‫שיטותטיפול מסוימות (כמוהטיפול‬
‫מרוע‬
‫הקוגני‬
‫עמוד ‪2‬‬
‫"כדויד‬
‫אבל‬
‫שאל‬
‫סיפק‬
‫כשמתברר‬
‫תת־מודע אז‬
‫טיבי־ההתנהגותי‬
‫אוהטיפוללשינוי‬
‫את‬
‫השאלות‬
‫תשובות‬
‫מוטעות‪ .‬אבל‬
‫שלמעשה‬
‫אין גם פסיכואנליזה"‬
‫אין‬
‫הדחקה ואין‬
‫רמת‬
‫משת־‬
‫‪$TS1$‬משתפר‪$TS1$‬‬
‫מחשבה)‬
‫‪$DN2$‬כשרמת‪ $DN2$‬החומר הכימי המוחי הזהעולה‬
‫פר‬
‫עוזרותלכ־ ‪ 60‬אחוזמהמטופלים במיידי‪ ,‬אבל‬
‫‪$DN2$‬משתפר‪ $DN2$‬מצב הרוח‪.‬‬
‫לחלק‬
‫קדים‪ $DN2$‬המטופל‬
‫דים‬
‫הנכונות‪,‬‬
‫אלאשהחולה‬
‫איננו‬
‫נפטר בכך‬
‫רק אחרי שנה? מדוע ב־ ‪ 25‬אחוז מהמק־‬
‫‪$TS1$‬מהמקדים‪$TS1$‬‬
‫מצרותיו‪ .‬האדם מפתח הפרעה נפשית בעקבות‬
‫מהדיכאון ומההפרעה‬
‫הנגרם מתשלובת של גור־‬
‫‪$TS1$‬גורמים‪$TS1$.‬‬
‫משתחרר‬
‫דיכאוןבלתי נסבל‬
‫‪$DN2$‬גורמים‪ $DN2$.‬הגורם המרכזי הוא מצב לחץ‬
‫מים‪.‬‬
‫ההתנהגותיתשלו‪ ,‬ואחרים לא? למה לאחר‬
‫האדם איננויכוללהתמודד״‪.‬‬
‫מהפסקתהטיפול ההפרעות חוזרות? אף‬
‫שנה‬
‫למצב הדיכאון‪ ,‬על פי רופא‪ ,‬נכנס האדם‬
‫אחת מהתיאוריות הקיימות לא מסוגלתלהס־‬
‫‪$TS1$‬להסביר‪$TS1$‬‬
‫עליו ונובע מצ־‬
‫‪$TS1$‬מצרותיו‪$TS1$.‬‬
‫היעילות של שיטותהטיפול השונות‬
‫ביר‬
‫שלא מתוך בחירה‪ .‬הוא נכפה‬
‫ביר‪ $DN2$‬את‬
‫‪$DN2$‬מצרותיו‪ $DN2$.‬אבל לא בהכרח הדיכאון גורם להתפת־‬
‫‪$TS1$‬להתפתחות‪$TS1$‬‬
‫רותיו‪.‬‬
‫במסגרת המונחים התיאורטייםשלה״‪.‬‬
‫קשה‬
‫יש רואים‬
‫במחקר‬
‫האחרון‬
‫‪$DN2$‬להתפתחות‪ $DN2$‬הפרעה נפשית‪.‬‬
‫חות‬
‫שפרסם פרופ׳‬
‫שאיתו‬
‫״כשהאדם שרוי בדיכאון‬
‫אופציות התגובה שלו מצטמצ־‬
‫‪$TS1$‬מצטמצמות‪$TS1$.‬‬
‫רופא בגדר פריצת דרך בתחום‪ ,‬כיוון שהוא בלתינסבל‪,‬‬
‫‪$DN2$‬מצטמצמות‪ $DN2$.‬כל מה שיעשה יהיה רע‪ .‬הואיכול לב־‬
‫‪$TS1$‬לבחור‪$TS1$‬‬
‫מות‪.‬‬
‫מראה כי כל שיטות הטיפול הקיימות‪ ,‬לר־‬
‫‪$TS1$‬לרבות‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬לבחור‪ $DN2$‬להישאר בדיכאון‪,‬להתאבד‪ ,‬או להתמכר‬
‫חור‬
‫בות‬
‫רבות‪$DN2$‬הטיפולים המסורתיים‪ ,‬ניתנות להסברה‬
‫במסגרת התיאוריה שאותה הוא מציע‪ .‬רופא לסמים‪ .‬לנקוטבפעולה אלימה כלפי הגו־‬
‫‪$TS1$‬הגורם‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬הגורם‪ $DN2$‬המתסכל‪ ,‬או לפתח הפרעה נפשית‪ .‬ראש‬
‫רם‬
‫טוען שכל שיטותהטיפול הקיימות מטפלות‬
‫הממשלה המנוח מנחם בגין נכנסלדיכאון‬
‫בסימפטוםבלבד‪ ,‬ומציע במאמרו שיטתטיפול‬
‫בלתי נסבל כתוצאה ממלחמתלבנון הראשו־‬
‫‪$TS1$‬הראשונה‪$TS1$,‬‬
‫חדשנית הגורמתלדבריו לאדםלהיות מודע‬
‫ומות‬
‫ביתו‬
‫מול‬
‫נה‪,‬‬
‫‪$DN2$‬הראשונה‪$DN2$,‬‬
‫רציו־‬
‫‪$TS1$‬רציונאלית‪$TS1$,‬‬
‫לבעיותיו העכשוויותולטפל בהן בצורה‬
‫ההפגנות‬
‫רעייתו‪,‬‬
‫שנערכו‬
‫ששימשהלו משענת במשך שנים רבות‪ .‬בגין‬
‫לית‪ $DN2$,‬תוך תמיכה מצדהמטפל‪.‬‬
‫נאלית‪,‬‬
‫התרופות הניתנותלחולים בהפרעות הנפ־‬
‫‪$TS1$‬הנפשיות‪$TS1$,‬‬
‫בחר להישאר בדיכאון‪ ,‬מאחר שכל האופצ־‬
‫‪$TS1$‬האופציות‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬האופציות‪ $DN2$‬האחרות‪ ,‬לפי גישתו‪ ,‬היו פחות כדאיות‬
‫יות‬
‫יעילות באופן מוג־‬
‫‪$TS1$‬מוגבל‪$TS1$:‬‬
‫פשיות‪ $DN2$,‬הדגיש פרופ׳ רופא‪,‬‬
‫שיות‪,‬‬
‫שלו׳׳‪.‬‬
‫מבחינת התפיסה הקוגניטיבית‬
‫נוטלן‪ ,‬ב־ ‪ 60‬אחוז מהמק־‬
‫‪$TS1$‬מהמקרים‪$TS1$‬‬
‫‪ $DN2$:‬״כל עודהחולה‬
‫בל‪:‬‬
‫קרים‪ $DN2$‬ניכרת ירידה בהתנהגות המופרעת‪.‬אולם‬
‫רים‬
‫רופא כי אין‬
‫עוד אומר פרופ׳‬
‫הסבר‬
‫תפוצת‬
‫כשמפסיקיםליטול תרופה לשלושה חודשים‪,‬‬
‫התקשורת השפיעה על‬
‫מדוע‬
‫לחזור‪ .‬הסיבה‪ :‬רוב התרופות‬
‫ההפרעהעלולה‬
‫ממוקדותבהעלאת‬
‫רמת הסרוטונין במוח‪ .‬כש־‬
‫‪$TS1$‬כשרמת‪$TS1$‬‬
‫התשר בענ‪11‬‬
‫הבא‬
‫^^‬
‫עמוד ‪3‬‬
‫מהעמוד‬
‫המשו‬
‫ההפרעות‬
‫הקודם‬
‫^^‬
‫הנפשיות כמו האנורקסיה‪,‬הבולי־‬
‫‪$TS1$‬הבולימיה‪$TS1$‬‬
‫מיה‬
‫‪$DN2$‬הבולימיה‪ $DN2$‬והריבוי אישיות‪ .‬״יש עדויות‬
‫העלתה‬
‫גם את שיעורי‬
‫סבירות גבוהה‬
‫שהתקשורת‬
‫ההתאבדויות‪.‬‬
‫התקשורת‬
‫שהפרסום באמצעי‬
‫תרומה משמעותיתלעלייה‬
‫הרצח של נשים בידי‬
‫בעליהן״‪.‬‬
‫תורם‬
‫מקרי‬
‫האם‬
‫אתה‬
‫קיימת‬
‫בשיעור‬
‫משוגע?‬
‫התיאוריות עד כה לא הצליחו להגדיר‬
‫‪dsm‬‬
‫מיהו אדם מופרע או משוגע‪ .‬גם ^־‬
‫אין קריטריונים מוגדריםלאבחון שיגעון או‬
‫הפרעה נפשית‪ ,‬אבל בתיאוריה הבחירה הר־‬
‫‪$TS1$‬הרציונאלית‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬הרציונאלית‪ $DN2$‬של הנוירוזות‪ ,‬שאותה פירט רופא‬
‫ציונאלית‬
‫‪$TS1$‬קריטריונים‪$TS1$.‬‬
‫קריטריו־‬
‫החדש‪ ,‬הוא סימן חמישה‬
‫במחקרו‬
‫‪$DN2$‬קריטריונים‪ $DN2$.‬אם כולם‬
‫נים‪.‬‬
‫להיות מוגדרים כמשוגעים‬
‫קיימים‬
‫אנשים‬
‫אלה‬
‫צריכים‬
‫או מופרעים‪.‬‬
‫בשההתנהגות המופרעת מטילה נטל‬
‫התפקוד היומ־יומי והקשב של החולה‪.‬‬
‫כבד‬
‫על‬
‫למשל‬
‫במקרה שלחולות האנורקסיה‪ ,‬שע־‬
‫‪$TS1$‬שעסוקות‪$TS1$‬‬
‫סוקות‬
‫‪$DN2$‬שעסוקות‪ $DN2$‬כל‬
‫היום‬
‫במחשבות עלאוכל‪.‬‬
‫ההתנהגות המופרעת מופיעה ספונטנית‪.‬‬
‫יש גורם מעורר‪,‬‬
‫טריגר‪ ,‬אך אין גורם הק־‬
‫‪$TS1$‬הקשור‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬הקשור‪ $DN2$‬לכל הפרעה באופן‬
‫שור‬
‫בלעדי‪.‬‬
‫פרופ׳ רופא‪:‬‬
‫״בסוכרת‪ ,‬למשל‪ ,‬קיים גורם מוגדר(נזק לב־‬
‫‪$TS1$‬לבלוטת‪$TS1$‬‬
‫האינסולין)להופעת ההפרעה‪ .‬אין מצב‬
‫לוטת‬
‫‪$DN2$‬לבלוטת‪$DN2$‬‬
‫כזה באף אחת מההפרעות הנפשיות״‪.‬‬
‫חומר מודעות‪ .‬האדם לאיכול להסביר‬
‫את הסיבותלשינויהרדיקלי שחל בהתנה־‬
‫‪$TS1$‬בהתנהגות‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬בהתנהגות‪$DN2$‬שלו‪,‬‬
‫גות‬
‫ולעיתים איננו יודע כלל שההתנ־‬
‫‪$TS1$‬שההתנהגות‪$TS1$‬‬
‫"התרופות‬
‫עוד אומר פרופ׳ רופא כי כל היסח דעת‬
‫לסלק‬
‫הניתנות‬
‫מהקשבשלו‪.‬‬
‫לחולים‬
‫נפשיות‬
‫בהפרעות‬
‫יעילות‬
‫באופן‬
‫מוגבל"‬
‫הגות‬
‫‪$DN2$‬שההתנהגות‪ $DN2$‬שלו היא מופרעת‪.‬‬
‫ההתנהגות המופרעת נדירה‪ .‬קיימת רק‬
‫הוא אמצעי לצמצם‬
‫הפסיכיאטרים עצמם משפיעים על בחי־‬
‫‪$TS1$‬בחירת‪$TS1$‬‬
‫לו‬
‫‪$DN2$‬ואפילו‪$DN2$‬‬
‫‪$DN2$‬לשלוט‪ $DN2$‬בצורה משמעותית בגורמי הלחץ‪.‬‬
‫לוט‬
‫מגיע לממדים מעיקים‪ :‬׳׳אדם בוחר בהתנ־‬
‫‪$TS1$‬בהתנהגות‪$TS1$‬‬
‫באוכלוסייה‪.‬‬
‫אחוזים‬
‫בשיעור של‬
‫כאשר הוא נתון‬
‫מפתח‬
‫שהאדם‬
‫רת‬
‫רציונאלי‪ ,‬כיוון שהיא‬
‫‪$DN2$‬בהתנהגות‪ $DN2$‬משוגעת באופן‬
‫הגות‬
‫האנשים או המערבת הרפואית מתיי־‬
‫‪$TS1$‬מתייגימ‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬בחירת‪ $DN2$‬השיגעון‬
‫את‬
‫גימ‬
‫‪$DN2$‬מתייגימ‪$DN2$‬‬
‫במצב של לחץ בלתינסבל‪.‬‬
‫התזנהגות כמחלה‪ ,‬שיגעת‪» ,‬י‬
‫מבחינתו אמצעי דרסטי בהסחתהדעת"‪.‬‬
‫צא דיבוק צא!‬
‫"בחירת השיגעון מושפעתמשיקולים של‬
‫פרופ׳ רופא מסכים עם פרויד‬
‫שההדחקה‬
‫מופרעות‪.‬‬
‫נמצא בדי־‬
‫‪$TS1$‬בדיכאון‪$TS1$‬‬
‫פרופ׳ רופא טוען עוד שהשיגעון הוא בגדר עלות מולתועלת‪ .‬העיקרון הזהיכול להס־‬
‫‪$TS1$‬להסביר‪$TS1$‬‬
‫היא מושג מרכזי וחשוב לשם הסברת ההפר־‬
‫‪$TS1$‬ההפרעות‪$TS1$‬‬
‫מפתח‬
‫ההתנהגות המופרעת‬
‫לפרויר‪ ,‬רופא‬
‫‪$DN2$‬ההפרעות‪ $DN2$‬הנפשיות‪ ,‬אלא שבניגוד‬
‫ביר‬
‫‪$DN2$‬בדיכאון‪ $DN2$‬בלתי נסבל‪ ,‬בלחץ ובמועקה שאיננו‬
‫כאון‬
‫עות‬
‫‪$DN2$‬להסביר‪ $DN2$‬את השכיחות הגבוהה יותר של ההפרעות‬
‫׳מוצר׳ שהאדם צריך אותו כדי להתמודד עם‬
‫הנפשיות בקרב נשים‪ .‬הפרעות כמו אגורפו־‬
‫‪$TS1$‬אגורפוביה‪$TS1$‬‬
‫טוען שהשיגעון הוא הגורם להדחקה‪ ,‬ולא‬
‫יכול לעמוד בהם‪ .‬הגורם המרכזילדיכאון‬
‫מצב הלחץ הבלתי נסבל שבו הוא נתון‪ .‬בדו־‬
‫‪$TS1$‬בדומה‪$TS1$‬‬
‫ביה‬
‫‪$DN2$‬בדומה‪ $DN2$‬לבחירת מוצריםכלכליים‪ ,‬בחירת שי־‬
‫‪$TS1$‬שיגעון‪$TS1$‬‬
‫מה‬
‫ההיפר‪ .‬במילים אחרות‪ :‬אדם בוחר באחת‬
‫‪$DN2$‬אגורפוביה‪ $DN2$‬והיסטריה פוגעותביכולת של האדםלע־‬
‫‪$TS1$‬לעבוד‪$TS1$,‬‬
‫הוא מצב לחץ העכשווי‪ .‬כמו פיטורים מע־‬
‫‪$TS1$‬מעבודה‪$TS1$,‬‬
‫בהתנהגויות‬
‫בוד‪,‬‬
‫התקשו־‬
‫‪$TS1$‬התקשורת‪$TS1$‬‬
‫מצינורות‬
‫הגשת כתב אישום‪.‬‬
‫בודה‪,‬‬
‫‪$DN2$‬לעבוד‪$DN2$,‬ולכן גברים ימעטו לבחור‬
‫ההפרעות הנפשיות כאשר הוא לאיכול לה־‬
‫‪$TS1$‬להסיח‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬שיגעון‪ $DN2$‬ספציפי מושפעת‬
‫געון‬
‫‪$DN2$‬מעבודה‪ $DN2$,‬גירושין‪ ,‬או עקב‬
‫‪$DN2$‬להסיח‪ $DN2$‬דעתו מצרותיו באמצעי היסח מקובלים‬
‫רת‬
‫סיח‬
‫הדיכאון מושפע גם מגורמים גנטיים או‬
‫‪$DN2$‬התקשורת‪ $DN2$‬שמביאיםלתודעת האדם את דבר קיומו אלו‪ .‬כמו כן‪ ,‬ההפרעות הנפשיות מראות על‬
‫כמו עיסוק בספורט‪ ,‬קריאה‪ ,‬וכןהלאה‪ ,‬וכך‬
‫חולשהולנשים יש יותרלגיטימיות להתנ־‬
‫‪$TS1$‬להתנהגויות‪$TS1$‬‬
‫של מוצר השיגעון לשם הקלת מצב הלחץ‪.‬‬
‫בהיעדר תמיכה חברתית‪.‬‬
‫בדיכאון‬
‫כאשר‬
‫הוא‬
‫בנוסף‪,‬‬
‫את‬
‫המחשבות המעיקות‬
‫ההפרעה‬
‫בהתאם‬
‫לכך יש כבר עדויות רבות שהטל־‬
‫‪$TS1$‬שהטלוויזיה‪$TS1$,‬‬
‫‪$TS1$‬לשלוט‪ $TS1$‬וויזיה‪,‬‬
‫מאפשרת לו לש־‬
‫הנפשית‬
‫‪$DN2$‬שהטלוויזיה‪ $DN2$,‬העיתונות‪,‬‬
‫‪$TS1$‬ואפילו‪$TS1$‬‬
‫ואפי־‬
‫המשפחה‪ ,‬החברים‪,‬‬
‫‪$DN2$‬להתנהגויות‪ $DN2$‬כאלה‪.‬‬
‫הגויות‬
‫לא חייביםלהציג‬
‫החולהיכול לצאת‬
‫לעבודה׳׳‪.‬‬
‫לדברי פרופ׳ רופא‪ ,‬לגבר‬
‫בהתנהגות‬
‫את‬
‫הונאה‬
‫עצמית‬
‫ליאונרד‬
‫המקרה שלחיליאם‬
‫פרופסור רופא‬
‫מספת‬
‫במאמתו־מחקתו האחתון‬
‫עשרות‬
‫מטרים והסתגר בבית ההוריםלחודש‪ .‬האוני־‬
‫‪$TS1$‬האוניברסיטה‪$TS1$‬‬
‫משול לבובה הנשלטת‬
‫בירי תת־מודע שאינו‬
‫טורדנית‬
‫התסמין‬
‫כפייתית‬
‫בפומבי‪,‬ולכן‬
‫תהיה‬
‫מבוכה‬
‫ובולימיה‪,‬‬
‫חברתית ופחד מפיתוח אנורקסיה‬
‫והוא גם לאיכול להרשותלעצמו לפתח אג־‬
‫‪$TS1$‬אגרופוביה‪$TS1$‬‬
‫רופוביה‬
‫‪$DN2$‬אגרופוביה‪ $DN2$‬שלא תאפשר לו לצאתלעבודה‪.‬‬
‫׳׳בחברה כשלנו האישה עדיין איננה חייבת‬
‫לצאת‬
‫לעבודה‪ ,‬וכשאיננה עובדת לא נפגע‬
‫קיים‪.‬‬
‫הסטטוס שלה‪ .‬כשגבר מפתח הפרעותכאלו‪,‬‬
‫‪$DN2$‬האוניברסיטה‪ $DN2$‬שגרהאליו הודעת אזהרהלפיה‬
‫ברסיטה‬
‫‪6781-7491‬‬
‫וויליאםליאונתר‬
‫( על פתופסות‬
‫)‪,‬‬
‫גיליתי שאמו רשמה‬
‫ובתחכום רבלהתנהג באופןמוזר‪.‬‬
‫ליאונרר שכר‬
‫‪$TS1$‬באוניבתסיטת‪ $TS1$‬לעבודתו כמרצה‪ ,‬יפוטר מיד‪ .‬בתגובה‪,‬‬
‫השא־‬
‫‪$TS1$‬השאמאני‪$TS1$‬‬
‫בטקס‬
‫אם כך‪ ,‬מדוע רופאי אליל‬
‫משודר‪ ,‬מחזאי‪ ,‬מתרגם‪ ,‬מתצה נחשב לספתות באוני־‬
‫לגון!‬
‫שנכנס‬
‫השבטי להרחקת ״שד״‬
‫מאני‬
‫‪$DN2$‬השאמאני‪$DN2$‬‬
‫ביומנה את שאירעלו בהיותו בן שנתיים וטרחהיום־יום‬
‫דירה בקרבת הקמפוס ושבלהרצות‪.‬‬
‫בתסיטת‪ $DN2$‬וויסקונסין באתצות הבתית‪ ,‬מחבת ׳׳התכבת‬
‫בתסיטת‬
‫בהוצאת‬
‫דתיים‬
‫חוגים‬
‫או‬
‫האדם‪,‬‬
‫לא‬
‫הוא‬
‫המקרה‪.‬‬
‫פרטי‬
‫את‬
‫כילד‪,‬‬
‫באוזניו‪,‬‬
‫ולשנן‬
‫לחזור‬
‫״ליאונרר‬
‫אומר‪:‬‬
‫המקרה‪,‬‬
‫את‬
‫שניתח‬
‫רופא‪,‬‬
‫פרופ׳‬
‫אוטוביוגרפיה‬
‫‪Locomotive‬‬
‫‪God‬‬
‫האלוהית׳׳‬
‫)‪,‬‬
‫העומקים‬
‫שאשתו‬
‫הרחיק‪ ,‬אלא זכרבגלל אמו‪ .‬עדגיל ‪ 36‬לפני‬
‫היה מאור מתוחכם‪ .‬כדי לקנותלעצמו מצרכי מזון‬
‫פסיכולוגית‪.‬‬
‫״דיבוק״ מצליחים?‬
‫בילדות‬
‫אילו‬
‫ברכבות‪.‬‬
‫התאבדה‪,‬‬
‫חסידי‬
‫קושי‪.‬‬
‫כל‬
‫ללא‬
‫למרכז‬
‫באופניים‬
‫רכב‬
‫הוא‬
‫מציג‬
‫שאדם‬
‫ב־‬
‫ואגרופוביה‪.‬‬
‫פאניקה‬
‫פיתח‬
‫ליאונתד‬
‫"ההתנהגות‬
‫‪1928‬‬
‫השפיע‬
‫נסע‬
‫בטענה‬
‫המופרעת‬
‫האירוע‬
‫העיר‬
‫הפרעת‬
‫ש׳נכנס בו שד׳ או׳דיבוק׳ היא פשוט הונ־‬
‫‪$TS1$‬הונאה‪$TS1$‬‬
‫מלעלות על רכבת‪ .‬יתר על כן‪ ,‬התברר‬
‫התאבדה אשתווקהילתו נידתה אותו‪ .‬עשתה ימים‬
‫‪$TS1$‬כעבור‪ $TS1$‬עליו‪ ,‬היה נמנע‬
‫פרויד הסבירו שזה מקרה של תת־מודע והדחקה‪ .‬כע־‬
‫‪$DN2$‬הונאה‪ $DN2$‬עצמית‪ .‬כשהפציינט מתיישב מול מטפל‬
‫אה‬
‫שכילד אהב לשחק ברכבות‪.‬‬
‫‪$DN2$‬כעבור‪ $DN2$‬כמה שנים הכנים עצמוליאונתד‬
‫בור‬
‫לטיילועל שפת‬
‫לאחת שנקבתה יצא עם חברו‪ ,‬אגתונום‪,‬‬
‫להיפנוזה‪,‬עליה‬
‫דתי בעל סמכות גבוהה שמקובלת גם‬
‫כתב כי נזכה שבהיותו בן שנתיים כמעט נדרם בירי‬
‫עליו‪,‬‬
‫״ליאונרד אכן היה ארם מסכן והרגיש רע מאוד עם‬
‫אגם‪ ,‬שקע במחשבות‪ ,‬״עשה חשבון עם‬
‫חייו״‪ .‬חבתו עתר‬
‫יהיהלו קשה להתעלם מהמסר שמשגראליו‬
‫עצמובגלל התאבדות אשתו‪ .‬הוא שקללהתאבד‪ ,‬אבל‬
‫שנחרטה‬
‫רכבת‪ .‬חסידי פדויי הסבירו שזו הטראומה‬
‫מרידות קרקע‪ .‬מרחוק נראתה רכבת משא‪.‬ליאונרר‬
‫חיפש פתרון למצבו ואימץ את התקף הפאניקה והא־‬
‫‪$TS1$‬והאגרופוביה‪$TS1$,‬‬
‫לחוויתילדות מודח־‬
‫‪$TS1$‬מודחקת‪$TS1$,‬‬
‫בתת־המורעשלו‪ ,‬שהיה קורבן‬
‫המטפל במהלך הטקס הדתי‪ ,‬שזה הצליח‬
‫נתקף בפאניקה‪ ,‬זעק שהנה־הנה הרכבתעולהעליו‬
‫גרופוביה‪,‬‬
‫‪$DN2$‬והאגרופוביה‪ $DN2$,‬מתוךהחלטה‪ .‬הוא קרא את כל ספרי פתיר‬
‫ושהתאברות אשתו והנידוי החברתי היוו טריגר‬
‫קת‪,‬‬
‫‪$DN2$‬מודחקת‪$DN2$,‬‬
‫ולהצילו‪ .‬אלא שזה אמרלו׳תפסיק!‬
‫וקראלחברו למהר‬
‫לסלק מתוכו את השד או את הדיבוק‪ .‬בעק־‬
‫‪$TS1$‬בעקבות‪$TS1$‬‬
‫‪$DN2$‬בעקבות‪ $DN2$‬זאת‪ ,‬האדם מאבד אתהרציונל להמשך‬
‫בות‬
‫הרכבת נמצאת חצי ק״ממכאן!׳‪ .‬לאחר ההתקף‪ ,‬כשהוא להתנהגות הביזארית המופתעת‪ .‬אני אומת שהסברם והצליחלהונות את עצמו שההתנהגותשלו נשלטת על‬
‫הצגת הסימפטום‪ .‬למעשה הוא נאלץ לנטוש‬
‫והשתמש באפיזודה שלגיל שנתיים‪,‬‬
‫ידי תת־ההכרה‪,‬‬
‫משולל יסוד‪.‬‬
‫כולו ונתמך בחברו ובחבורת נערים שפגש‪ ,‬הובא‬
‫רועד‬
‫אי־נטישת‬
‫אותו‪.‬‬
‫אותה זכר היטב‪ ,‬כרילחזק את האמונה ההונאתית וכך‬
‫״פרויד הציג את האנשים הנוירוטיים כמסכנים‬
‫ליאונררלבית הוריו ואמרלהם‪:‬׳אבא‪ ,‬אמא‪ ,‬אניהולך‬
‫הסימפטום מהווה כמעין‬
‫כפירה בסמכות הדתית‪,‬ולמעשה גם באמו־‬
‫‪$TS1$‬באמונה‪$TS1$‬‬
‫הפתולוגי שפיתח"‪.‬‬
‫לשמור על מנגנון ההתמודדות‬
‫ובקורבנות של תת־ההכרה‪ .‬האדםהנוירוטי‪,‬‬
‫לישון‪ .‬כשהתעורר לאהצליחלצעוד אלא‬
‫למות!׳‪,‬והלך‬
‫לרעתו‪,‬‬
‫אם לא יחזור‬
‫בניגוד לעמדהזו‪ ,‬אני טועןשליאונרר בחר במודע‬
‫מעמדו‬
‫נה‬
‫‪$DN2$‬באמונה‪$DN2$‬‬
‫החברתייורד״‪.‬‬
‫הדתית של רפציינט"‪.‬‬