של חוק שירותי תעופה

‫עיכוב ממושך‬
‫חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) התשע"ב – ‪.2102‬‬
‫תנאי זכאות להטבות‬
‫הינך זכאי להטבות המפורטות בהודעה זו‪ ,‬בהתאם למשך העיכוב המפורט בכל הטבה‪ ,‬ובלבד ש‪:‬‬
‫(א) טיסתך מתוכננת לצאת משדה תעופה בישראל וממדינות בהן לא קיבלת את ההטבות לפי דין זר‪.‬‬
‫(ב) יש לך מקום מוזמן ומאושר בטיסה‪.‬‬
‫(ג) התייצבת במועד לטיסה‪.‬‬
‫(ד) אינך מחזיק בכרטיס חינם או בהנחה אשר אינו זמין‪ ,‬באופן ישיר או עקיף‪ ,‬לציבור‪ .‬לצורך הודעה זו‪,‬‬
‫נסיעה במסגרת תכנית מועדון "הנוסע המתמיד" או כחלק מחבילת נופש לא תחשב כנסיעה בחינם או‬
‫בהנחה‪.‬‬
‫סיוע‬
‫במידה והעיכוב בטיסה נמשך שעתיים (‪ )2‬או יותר והינך עומד בתנאי הזכאות להטבות‪ ,‬הינך זכאי ל‪ :‬מזון‬
‫ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה; שתי שיחות טלפון; וכן ל משלוח הודעה בפקס או בדואר אלקטרוני לפי‬
‫בחירתך‪.‬‬
‫טיסה חלופית‪/‬החזר‬
‫במידה והעיכוב בטיסה נמשך חמש (‪ )5‬שעות או יותר והחלטת לוותר על הטיסה המתאחרת‪ ,‬וכן במידה והינך‬
‫עומד בתנאי הזכאות להטבות‪ ,‬עומדת בפניך הבחירה באחת (‪ )0‬מבין שלוש (‪ )3‬האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫(‪ )0‬החזר התשלום עבור כרטיס הטיסה לקטע התובלה שלא נוצל‪ ,‬ובמקרה והעיכוב ארע בחניית ביניים‬
‫גם לקטעי הטיסה שנוצלו‪ .‬בנוסף‪ ,‬אם רלבנטי‪ ,‬טיסה חלופית למקום המוצא שבחוזה התובלה שלך‪,‬‬
‫בהקדם האפשרי בהתאם לזמינות המקומות‪ ,‬או;‬
‫(‪ )2‬טיסה חלופית לשדה היעד הסופי במועד המוקדם ביותר שניתן בהתאם לזמינות המקומות (או לשדה‬
‫תעופה אחר שבאותה עיר או מחוז‪ ,‬כאשר במקרה כזה נספק לך תחבורה יבשתית לשדה היעד)‪ ,‬או;‬
‫(‪ )3‬טיסה חלופית לשדה היעד הסופי במועד מאוחר יותר ( או לשדה תעופה אחר שבאותה עיר או מחוז‪,‬‬
‫כאשר במקרה כזה נספק לך תחבורה יבשתית לשדה היעד)‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬נוסע שהוצע לו כרטיס טיסה חלופי לטיסה שאמורה להמריא ביום שלמחרת ובחר לקבלו‪ ,‬יהא זכאי‬
‫לשירותי לינה במידת הצורך ולתחבורה יבשתית משדה התעופה וחזרה; ואולם המריאה הטיסה באיחור כאמור‬
‫בשל שביתה או השבתה מוגנת‪ ,‬יהיה הנוסע זכאי להשבת תמורה (אפשרות ‪ 0‬לעיל) וכן לסיוע בלבד‪.‬‬
‫אם הנך ילד שאינו מלווה במבוגר או אדם מוגבל בתנועה או אדם המלווה אדם המוגבל בתנועה‪ ,‬נעניק לך את‬
‫הסיוע הנ"ל בהקדם האפשרי‪ ,‬ביחס סביר לצרכיך‪.‬‬
‫לפרטים נוספים בדבר זכויותיך אנא פנה אל מחלקת קשרי לקוחות ‪ [email protected]‬או‪ ,‬באמצעות אתר‬
‫האינטרנט ‪www.elal.co.il‬‬
‫*הודעה זו מהווה תמצית בלבד בלתי ממצה של חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי‬
‫בתנאיה) התשע"ב ‪ .2102 -‬במקרה של סתירה בין הודעה זו ו לבין החוק (לרבות פסיקה הנוגעת לו)‪ ,‬הוראות‬
‫החוק תגברנה‪.‬‬
LONG DELAY
Israeli Aviation Services Law (Compensating and Assistance for Flight Cancellation and
Change of Conditions) 5772-2012.
ELIGIBILITY FOR BENEFITS
You will be entitled to certain benefits described in this notice according to the duration of the
delay as indicated below, provided (a) Your flight is scheduled to depart from an airport in Israel, or to Israel from other
airports where local law does not provide benefits;
(b) You hold a confirmed reservation for the flight;
(c) You have met the applicable check-in deadline;
(d) You are not traveling free of any fare charge or at a reduced fare not available directly
or indirectly to the public. For the purposes of this notice, travel in the context of a
Frequent Flyer program or as part of a holiday package will not be treated as
traveling free of any charge or at a reduced fare.
ASSISTANCE
If the delay exceeds two (2) hours and you meet the above eligibility criteria, you are entitled
to meals and refreshments in reasonable relation to the waiting time, two (2) telephone calls,
and your choice of sending a fax or e-mail.
RE-ROUTING / REIMBURSEMENT
If the delay lasts five (5) hours or more and you decide not to travel on the delayed flight,
and you meet the above eligibility criteria, you may choose one (1) of the following three (3)
options:
(a) We will reimburse the fare paid for your ticket for those parts of carriage not used
and, if the delay occurs at a stopover point, for those parts of the carriage used. Also,
if relevant, we will carry you to the first point of origin in your flight ticket on the
earliest flight subject to space available; or,
(b) We will carry you to the final destination on your flight ticket on the earliest flight
subject to space available (or to a different airport in the same city or district, in which
case we will provide ground transportation to the destination airport); or,
(c) We will carry you to the final destination on your flight ticket at a later date (or to a
different airport in the same city or district, in which case we will provide ground
transportation to the destination airport).
Additionally, a passenger who was offered and chose to accept an alternative flight the
following day, will entitled to Hotel Accommodation if necessary and Transportation between
the airport and such accommodation; however, if the flight was delayed due to a strike or a
protected work-by-rule strike, the passenger will only be eligible for reimbursement (option (a)
above) and Assistance.
If you are an Unaccompanied Child or have Reduced Mobility or are accompanying someone
with reduced mobility, you will be afforded the assistance as soon as possible, reasonably
according to your needs.
For further information regarding your rights, please contact Customer Relations by e-mail:
[email protected] or via our website www.elal.co.il.
*This Notice is merely a non-comprehensive summary of the Israeli Aviation Service Law
(compensating and assistance for flight cancellation and change of conditions) 5772-2012. In
the event of any contradiction between this notice and the Law (including relevant case law),
the provisions of the Law shall prevail.
‫הקדמת טיסה‬
‫חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) התשע"ב ‪.2102 -‬‬
‫תנאי זכאות להטבות‬
‫הינך זכאי להטבות המפורטות בהודעה זו‪ ,‬בהתאם למועד הקדמת הטיסה המפורט בכל הטבה‪ ,‬ובלבד ש‪:‬‬
‫(א) טיסתך מתוכננת לצאת משדה תעופה בישראל וממדינות בהן לא קיבלת את ההטבות לפי דין זר‪.‬‬
‫(ב) יש לך מקום מוזמן ומאושר בטיסה‪.‬‬
‫(ג) התייצבת במועד לטיסה‪ ,‬ככל שרלוונטי‪.‬‬
‫(ד) אינך מחזיק בכרטיס חינם או בהנחה אשר אינו זמין‪ ,‬באופן ישיר או עקיף‪ ,‬לציבור‪ .‬לצורך הודעה זו‪,‬‬
‫נסיעה במסגרת תכנית מועדון "הנוסע המתמיד" או כחלק מחבילת נופש לא תחשב כנסיעה בחינם או‬
‫בהנחה‪.‬‬
‫(ה) לא נמסרה לך הודעה על ההקדמה ‪ 01‬ימים לפני מועד הטיסה‪.‬‬
‫טיסה חלופית‪/‬החזר‬
‫במידה והינך עומד בתנאי הזכאות להטבות‪ ,‬וכן טיסתך הוקדמה ביותר מחמש (‪ )5‬שעות‪ ,‬עומדת בפניך‬
‫הבחירה באחת (‪ )0‬מבין שלוש (‪ )3‬האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫(‪ )0‬החזר התשלום עבור כרטיס הטיסה לקטע התובלה שלא נוצל‪ ,‬ובמקרה והעיכוב ארע בחניית ביניים‬
‫גם לקטעי הטיסה שנוצלו‪ .‬בנוסף‪ ,‬אם רלבנטי‪ ,‬טיסה חלופית למקום המוצא שבחוזה התובלה שלך‪,‬‬
‫בהקדם האפשרי בהתאם לזמינות המקומות‪ ,‬או;‬
‫(‪ )2‬טיסה חלופית לשדה היעד הסופי במועד המוקדם ביותר שניתן בהתאם לזמינות המקומות (או לשדה‬
‫תעופה אחר שבאותה עיר או מחוז‪ ,‬כאשר במקרה כזה נספק לך תחבורה יבשתית לשדה היעד)‪ ,‬או;‬
‫(‪ )3‬טיסה חלופית לשדה היעד הסופי במועד מאוחר יותר (או לשדה תעופה אחר שבאותה עיר או מחוז‪,‬‬
‫כאשר במקרה כזה נספק לך תחבורה יבשתית לשדה היעד)‪.‬‬
‫פיצוי כספי‬
‫במידה והינך עומד בתנאי הזכאות להטבות וטיסתך הוקדמה ביותר משמונה (‪ )8‬שעות‪ ,‬הינך זכאי לפיצוי כספי‬
‫כמפורט בחוק שירותי תעופה‪ ,‬בשיעורים המתעדכנים מעת לעת‪ .‬ואולם‪ ,‬אינך זכאי לפיצוי במידה והטיסה‬
‫הוקדמה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטת מפעיל הטיסה או המארגן‪ ,‬וגם אם היה עושה כל אשר‬
‫ביכולתו – לא היה יכול למנוע את הקדמתה וכן במידה והטיסה הוקדמה בשל שביתה או השבתה מוגנת‪.‬‬
‫אם הנך ילד שאינו מלווה במבוגר או אדם מוגבל בתנועה או אדם המלווה אדם המוגבל בתנועה‪ ,‬נעניק לך את‬
‫הסיוע הנ"ל בהקדם האפשרי‪ ,‬ביחס סביר לצרכיך‬
‫לפרטים נוספים בדבר זכויותיך אנא פנה אל מחלקת קשרי לקוחות ‪ [email protected]‬או‪ ,‬באמצעות אתר‬
‫האינטרנט ‪www.elal.co.il‬‬
‫*הודעה זו מהווה תמצית בלבד בלתי ממצה של חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי‬
‫בתנאיה) התשע"ב ‪ .2102 -‬במקרה של סתירה בין הודעה זו ו לבין החוק (לרבות הפסיקה הנוגעת לו)‪ ,‬הוראות‬
‫החוק תגברנה‪.‬‬
A FLIGHT WHICH HAS BEEN BROUGHT FORWARD
Israeli Aviation Services Law (Compensating and Assistance for Flight Cancellation and
Change of Conditions) 5772-2012.
ELIGIBILITY FOR BENEFITS
You will be entitled to certain benefits described in this notice according to the duration of the
time your flight has been brought forward as indicated below, provided (a) Your flight is scheduled to depart from an airport in Israel, or to Israel from other
airports where local law does not provide benefits;
(b) You hold a confirmed reservation for the flight;
(c) You have met the applicable check-in deadline (if relevant);
(d) You are not traveling free of any fare charge or at a reduced fare not available directly
or indirectly to the public. For the purposes of this notice, travel in the context of a
Frequent Flyer program or as part of a holiday package will not be treated as
traveling free of any charge or at a reduced fare.
(e) You have received notice regarding the change less than 14 days before the flight
time
RE-ROUTING / REIMBURSEMENT
If the flight has been brought forward by five (5) hours or more, and you meet the above
eligibility criteria, you may choose one (1) of the following three (3) options:
(a) We will reimburse the fare paid for your ticket for those parts of carriage not used
and, if the delay occurs at a stopover point, for those parts of the carriage used. Also,
if relevant, we will carry you to the first point of origin in your flight ticket on the
earliest flight subject to space available; or,
(b) We will carry you to the final destination on your flight ticket on the earliest flight
subject to space available (or to a different airport in the same city or district, in which
case we will provide ground transportation to the destination airport); or,
(c) We will carry you to the final destination on your flight ticket at a later date (or to a
different airport in the same city or district, in which case we will provide ground
transportation to the destination airport).
COMPENSATION
If the flight has been brought forward by eight (8) hours or more, and you meet the above
eligibility criteria, you are entitled to monetary compensation as set forth in the Israeli Aviation
Services Law, the amount of which is updated periodically, except in the following instances
and subject to the restrictions of the law:
(a) The change was caused due to extraordinary circumstances that were not within our
control, and which could not have been avoided even if all reasonable measures
were taken; or,
(b) The change was due to a strike or a protected work-by-rule strike; or,
If you are an Unaccompanied Child or have Reduced Mobility or are accompanying someone
with reduced mobility, you will be afforded the assistance as soon as possible, reasonably
according to your needs.
For further information regarding your rights, please contact Customer Relations by e-mail:
[email protected] or via our website www.elal.co.il.
*This Notice is merely a non-comprehensive summary of the Israeli Aviation Service Law
(compensating and assistance for flight cancellation and change of conditions) 5772-2012. In
the event of any contradiction between this notice and the Law (including relevant case law),
the provisions of the Law shall prevail.
‫דחייה מטיסה‬
‫חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) התשע"ב ‪.2102 -‬‬
‫תנאי זכאות להטבות‬
‫לעיתים אנו נאלצים לדחות נוסע מטיסה למרות שיש לו מקום מוזמן ומאושר בטיסה‪ .‬אנו נשתדל להימנע‬
‫מהצורך לדחות נוסעים מטיסה על ידי כך שנציע לך ולנוסעים אחרים את האפשרות לוותר מרצון על המקום‬
‫בטיסה בתמורה לפיצוי כספי והטבות אחרות‪.‬‬
‫אם נדחית מטיסה הינך זכאי להטבות המפורטות בהודעה זו‪ ,‬ובלבד ש‪:‬‬
‫(א) טיסתך מתוכננת לצאת משדה תעופה וממדינות בהן לא קיבלת את ההטבות לפי דין זר‪.‬‬
‫(ב) יש לך מקום מוזמן ומאושר בטיסה‪.‬‬
‫(ג) התייצבת במועד לטיסה‪.‬‬
‫(ד) אינך מחזיק בכרטיס חינם או בהנחה אשר אינו זמין‪ ,‬באופן ישיר או עקיף‪ ,‬לציבור‪ .‬לצורך הודעה זו‪,‬‬
‫נסיעה במסגרת תכנית מועדון "הנוסע המתמיד" או כחלק מחבילת נופש לא תחשב כנסיעה בחינם או‬
‫בהנחה‪.‬‬
‫(ה) לא נמנעה הטסתך מהטעמים המעוגנים בחוק‪ ,‬וביניהם‪ ,‬טעמי ביטחון‪ ,‬בריאות‪ ,‬בטיחות הטיסה ועוד‪.‬‬
‫טיסה חלופית‪/‬החזר‬
‫במידה והינך עומד בתנאי הזכאות להטבות עומדת בפניך הבחירה באחת (‪ )0‬מבין שלוש (‪ )3‬האפשרויות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫(‪ )0‬החזר התשלום עבור כרטיס הטיסה לקטע התובלה שלא נוצל ובמקרה והעיכוב ארע בחניית ביניים גם‬
‫לקטעי הטיסה שנוצלו‪ .‬בנוסף‪ ,‬אם רלבנטי‪ ,‬טיסה חלופית למקום המוצא שבחוזה התובלה שלך‪,‬‬
‫בהקדם האפשרי בהתאם לזמינות המקומות‪ ,‬או;‬
‫(‪ )2‬טיסה חלופית לשדה היעד הסופי במועד המוקדם ביותר שניתן בהתאם לזמינות המקומות (או לשדה‬
‫תעופה אחר שבאותה עיר או מחוז‪ ,‬כאשר במקרה כזה נספק לך תחבורה יבשתית לשדה היעד)‪ ,‬או;‬
‫(‪ )3‬טיסה חלופית לשדה היעד הסופי במועד מאוחר יותר (או לשדה תעופה אחר שבאותה עיר או מחוז‪,‬‬
‫כאשר במקרה כזה נספק לך תחבורה יבשתית לשדה היעד)‪.‬‬
‫סיוע‬
‫במידה והינך עומד בתנאי הזכאות להטבות‪ ,‬הינך זכאי‪ :‬למזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה; שתי שיחות‬
‫טלפון; וכן למשלוח הודעה בפקס או בדואר אלקטרוני לפי בחירתך ‪.‬כמו כן‪ ,‬באם נדרשת שהייה נוספת על זו‬
‫שתוכננה על ידך משום שמועד הנחיתה המשוער של הטיסה החלופית הוא באיחור של יום אחד או יותר לעומת‬
‫מועד הנחיתה המתוכנן של הטיסה שנדחית ממנה‪ ,‬אזי תהא זכאי לסידורי לינה ותחבורה יבשתית משדה‬
‫התעופה למלון וחזרה‪.‬‬
‫פיצוי כספי‬
‫במידה ונדחית מטיסה בניגוד לרצונך ולא התנדבת לוותר על מקומך בטיסה‪ ,‬וכן במידה והינך עומד בתנאי‬
‫הזכאות להטבות‪ ,‬הינך זכאי לפיצוי כספי כמפורט בחוק שירותי תעופה‪ ,‬בשיעורים המתעדכנים מעת לעת‪.‬‬
‫אם הנך ילד שאינו מלווה במבוגר או אדם מוגבל בתנועה או אדם המלווה אדם המוגבל בתנועה‪ ,‬לא נדחה‬
‫אותך מהטיסה בניגוד לרצונך‪ ,‬אלא אם כן הדבר בלתי נמנע‪.‬‬
‫לפרטים נוספים בדבר זכויותיך אנא פנה אל מחלקת קשרי לקוחות ‪ [email protected]‬או באמצעות אתר‬
‫האינטרנט ‪www.elal.co.il‬‬
‫*הודעה זו מהווה תמצית בלתי ממצה בלבד של חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי‬
‫בתנאיה) התשע"ב ‪ .2102 -‬במקרה של סתירה בין הודעה זו לבין החוק (לרבות פסיקה הנוגעת אליו)‪ ,‬הוראות‬
‫החוק תגברנה‪.‬‬
DENIED BOARDING
Israeli Aviation Services Law (Compensating and Assistance for Flight Cancellation and
Change of Conditions) 5772-2012.
ELIGIBILITY FOR BENEFITS
Sometimes it is necessary for us to deny boarding to a passenger even though he or she
holds a confirmed reservation. We will try to avoid any need to deny you boarding by offering
you and all other similar passengers, the opportunity to volunteer to surrender one or more
confirmed reservations in exchange for compensation and other benefits.
If you are denied boarding, you are be entitled to certain benefits described in this notice,
provided (a) Your flight is scheduled to depart from an airport in Israel, or to Israel from other
airports where local law requirements providing for benefits do not exist;
(b) You hold a confirmed reservation for the flight;
(c) You have met the applicable check-in deadline;
(d) You are not traveling free of any fare charge or at a reduced fare not available directly
or indirectly to the public. For the purposes of this notice, travel in the context of a
Frequent Flyer program or as part of a holiday package will not be treated as
traveling free of any charge or at a reduced fare; and,
(e) You are not precluded from boarding due reasons derivate from law, including
security reasons, health, safety, etc.
RE-ROUTING / REIMBURSEMENT
If the above eligibility criteria apply to you, you may choose one (1) of the following three (3)
options –
(a) We will reimburse the fare paid for your ticket for those parts of carriage not used
and, if the delay occurs at a stopover point, for those parts of the carriage used. Also,
if relevant, we will carry you to the first point of origin in your flight ticket on the
earliest flight subject to space available; or,
(b) We will carry you to the final destination on your flight ticket on the earliest flight
subject to space available (or to a different airport in the same city or district, in which
case we will provide ground transportation to the destination airport); or,
(c) We will carry you to the final destination on your flight ticket at a later date (or to a
different airport in the same city or district, in which case we will provide ground
transportation to the destination airport).
ASSISTANCE
If you meet the above eligibility criteria, you will be entitled to meals and refreshments in
reasonable relation to the waiting time, two (2) telephone calls, and your choice of sending a
fax or e-mail.
Furthermore, if your rescheduled flight is estimated to arrive one day or later than your
originally scheduled arrival time, you will be entitled to Hotel Accommodation if necessary and
Transportation between the airport and such accommodation.
COMPENSATION
If you are denied boarding against your will and do not volunteer to waive your confirmed
reservation, and if you meet the eligibility criteria above, you will also be entitled to monetary
compensation as set forth in the Israeli Aviation Services Law, the amount of which is
updated periodically.
If you are an Unaccompanied Child or a person with reduced mobility or a person
accompanying a person with reduced mobility, we will not deny you boarding against your will
unless otherwise unavoidable.
For further information regarding your rights, please contact Customer Relations by e-mail:
[email protected] or via our website www.elal.co.il.
*This Notice is merely a non-comprehensive summary of the Israeli Aviation Service Law
(compensating and assistance for flight cancellation and change of conditions) 5772-2012. In
the event of any contradiction between this notice and the Law (including relevant case law),
the provisions of the Law shall prevail.
‫ביטול טיסה‬
‫חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) התשע"ב ‪.2102 -‬‬
‫תנאי זכאות להטבות‬
‫אם בוטלה טיסתך או התעכבה בשמונה (‪ )8‬שעות או יותר‪ ,‬הינך זכאי להטבות המפורטות בהודעה זו‪,‬‬
‫ובלבד ש‪:‬‬
‫(א) טיסתך מתוכננת לצאת משדה תעופה וממדינות בהן לא קיבלת את ההטבות לפי דין זר‪.‬‬
‫(ב) יש לך מקום מוזמן ומאושר בטיסה‪.‬‬
‫(ג) אינך מחזיק בכרטיס חינם או בהנחה אשר אינו זמין‪ ,‬באופן ישיר או עקיף‪ ,‬לציבור‪ .‬לצורך הודעה‬
‫זו‪ ,‬נסיעה במסגרת תכנית מועדון "הנוסע המתמיד" או כחלק מחבילת נופש לא תחשב כנסיעה‬
‫בחינם או בהנחה‪.‬‬
‫סיוע‬
‫במידה והינך עומד בתנאי הזכאות להטבות‪ ,‬הינך זכאי‪ :‬למזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה; שתי שיחות‬
‫טלפון; וכן למשלוח הודעה בפקס או בדואר אלקטרוני לפי בחירתך‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬במקרה של טיסה חלופית‪ ,‬באם נדרשת שהייה של לילה אחד או יותר‪ ,‬או שהייה נוספת על זו שתוכננה‬
‫על ידך‪ ,‬משום שמועד הנחיתה המשוער של הטיסה החלופית הוא באיחור של יום אחד או יותר לעומת מועד‬
‫הנחיתה המתוכנן של הטיסה שבוטלה‪ ,‬אזי תהא זכאי לסידורי לינה ותחבורה יבשתית משדה התעופה למלון‬
‫וחזרה‪.‬‬
‫טיסה חלופית‪/‬החזר‬
‫במידה והינך עומד בתנאי הזכאות להטבות‪ ,‬עומדת בפניך הבחירה באחת (‪ )0‬מבין שלוש (‪ )3‬האפשרויות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫(‪ )0‬החזר התשלום עבור כרטיס הטיסה לקטע התובלה שלא נוצל ובמקרה והעיכוב ארע בחניית ביניים גם‬
‫לקטעי הטיסה שנוצלו‪ .‬בנוסף‪ ,‬אם רלבנטי‪ ,‬טיסה חלופית למקום המוצא שבחוזה התובלה שלך‪,‬‬
‫בהקדם האפשרי בהתאם לזמינות המקומות‪ ,‬או;‬
‫(‪ )2‬טיסה חלופית לשדה היעד הסופי במועד המוקדם ביותר שניתן בהתאם לזמינות המקומות (או לשדה‬
‫תעופה אחר שבאותה עיר או מחוז‪ ,‬כאשר במקרה כזה נספק לך תחבורה יבשתית לשדה היעד)‪ ,‬או;‬
‫(‪ )3‬טיסה חלופית לשדה היעד הסופי במועד מאוחר יותר (או לשדה תעופה אחר שבאותה עיר או מחוז‪,‬‬
‫כאשר במקרה כזה נספק לך תחבורה יבשתית לשדה היעד)‪.‬‬
‫פיצוי כספי‬
‫במידה והינך עומד בתנאי הזכאות להטבות‪ ,‬הינך זכאי לפיצוי כספי כמפורט בחוק שירותי תעופה‪ ,‬בשיעורים‬
‫המתעדכנים מעת לעת‪ ,‬למעט במקרים הבאים ובכפוף לסייגים המצויינים בחוק‪:‬‬
‫(א) נמסרה לך הודעה על ביטול הטיסה ‪ 01‬ימים לפחות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה‪,‬‬
‫או;‬
‫(ב) נמסרה לך הודעה על ביטול הטיסה בין שבעה (‪ )7‬ל‪ 01-‬ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס‬
‫הטיסה‪ ,‬והוצעה לך טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעתיים (‪ )2‬לפני מועד‬
‫הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי‪ ,‬ומועד נחיתתה ביעד הסופי הוא לא יאוחר מארבע (‪)1‬‬
‫שעות לאחר המועד המקורי לנחיתה באותו יעד‪ ,‬או;‬
‫(ג) נמסרה לך הודעה על ביטול הטיסה פחות משבעה (‪ )7‬ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס‬
‫הטיסה‪ ,‬והוצעה לך טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעה (‪ )0‬לפני מועד הטיסה‬
‫הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי‪ ,‬ומועד נחיתתה ביעד הסופי הוא לא יאוחר משעתיים (‪)2‬‬
‫מהמועד המקורי לנחיתה באותו יעד ‪ ,‬או;‬
‫(ד) הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו של מפעיל הטיסה או המארגן‪ ,‬וגם אם‬
‫היה עושה כל אשר ביכולתו – לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות‪ ,‬או;‬
‫(ה) הטיסה בוטלה בשל שביתה או השבתה מוגנות‪ ,‬או;‬
‫(ו) הטיסה בוטלה כדי להימנע מחילול שבת או חג‪.‬‬
‫אם הנך ילד שאינו מלווה במבוגר או אדם המוגבל בתנועה או אדם המלווה אדם המוגבל בתנועה‪ ,‬נעניק לך את‬
‫הסיוע הנ"ל בהקדם האפשרי‪ ,‬ביחס סביר לצרכיך‪.‬‬
‫לפרטים נוספים בדבר זכויותיך אנא פנה אל מחלקת קשרי לקוחות ‪ [email protected]‬או באמצעות אתר‬
‫האינטרנט ‪www.elal.co.il‬‬
‫*הודעה זו מהווה תמצית בלתי ממצה בלבד של חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי‬
‫בתנאיה) התשע"ב ‪ .2102 -‬במקרה של סתירה בין הודעה זו ו לבין החוק (לרבות פסיקה הנוגעת לו)‪ ,‬הוראות‬
‫החוק תגברנה‪.‬‬
FLIGHT CANCELLATION
Israeli Aviation Services Law (Compensating and Assistance for Flight Cancellation and
Change of Conditions) 5772-2012.
ELIGIBILITY FOR BENEFITS
If your flight was cancelled, or if your flight has been delayed by eight (8) hours or more,
you are entitled to certain benefits described in this notice, provided –
(a) Your flight is scheduled to depart from an airport in Israel, or to Israel from other
airports where local law requirements providing for benefits do not exist;
(b) You hold a confirmed reservation for the flight;
(c) You are not traveling free of any fare charge or at a reduced fare not available directly
or indirectly to the public. For the purposes of this notice, travel in the context of a
Frequent Flyer program or as part of a holiday package will not be treated as
traveling free of any charge or at a reduced fare; and,
ASSISTANCE
If you meet the above eligibility criteria, you are entitled to meals and refreshments in
reasonable relation to the waiting time, two (2) telephone calls, and your choice of sending a
fax or e-mail.
Likewise, if a stay of one or more nights, or an additional stay to the one intended by you
becomes necessary in the case of re-routing, and the reasonably expected time of arrival of
the new flight is one day or more later than the scheduled arrival date of the cancelled flight,
you will be entitled to Hotel Accommodation and Transportation between the airport and such
accommodation.
RE-ROUTING / REIMBURSEMENT
If you meet the above eligibility criteria, you may choose one (1) of the following three (3)
options:
(a) We will reimburse the fare paid for your ticket for those parts of carriage not used
and, if the delay occurs at a stopover point, for those parts of the carriage used. Also,
if relevant, we will carry you to the first point of origin in your flight ticket on the
earliest flight subject to space available; or,
(b) We will carry you to the final destination on your flight ticket on the earliest flight
subject to space available (or to a different airport in the same city or district, in which
case we will provide ground transportation to the destination airport); or,
(c) We will carry you to the final destination on your flight ticket at a later date (or to a
different airport in the same city or district, in which case we will provide ground
transportation to the destination airport).
COMPENSATION
If you meet the above Eligibility for Benefits criteria, you are entitled to monetary
compensation as set forth in the Israeli Aviation Services Law, the amount of which is
updated periodically, except in the following instances and subject to the restrictions of the
law:
(c) You have been informed of the cancellation at least 14 days before the scheduled
departure date on your ticket; or,
(d) You have been informed of the cancellation between seven (7) and fourteen (14)
days before the departure date on your ticket, and you were offered re-routing on a
flight which is scheduled to leave no more than two (2) hours earlier than the
scheduled time of the cancelled flight, and is scheduled to arrive no later than four (4)
hours after the scheduled arrival time of such cancelled flight; or
(e) You have been informed of the cancellation less than seven (7) days before the
departure date on your ticket, and have been offered re-routing on a flight which
leaves no more than one (1) hour earlier than the scheduled time of the cancelled
flight and arrives no more than two (2) hours after the scheduled arrival time of such
cancelled flight; or,
(f) The cancellation was caused due to extraordinary circumstances that were not within
our control, and which could not have been avoided even if all reasonable measures
were taken; or,
(g) The flight has been cancelled due to a strike or a protected work-by-rule strike; or,
(h) The flight has been cancelled in order to prevent the desecration of the Sabbath or a
Jewish Holiday.
If you are an Unaccompanied Child or have Reduced Mobility or are accompanying someone
with reduced mobility, you will be afforded the assistance as soon as possible, reasonably
according to your needs.
For further information regarding your rights, please contact Customer Relations by e-mail:
[email protected] or via our website www.elal.co.il.
*This Notice is merely a non-comprehensive summary of the Israeli Aviation Service Law
(compensating and assistance for flight cancellation and change of conditions) 5772-2012. In
the event of any contradiction between this notice and the Law (including relevant case law),
the provisions of the Law shall prevail.