פתרון פסיכומטרי דצמבר 2011

‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫פתרונות בחינת מועד דצמבר ‪2011‬‬
‫חשיבה מילולית ‪ -‬פרק ראשון‬
‫מספר‬
‫השאלה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫*את תשובותיכם למבחן זה תוכלו להזין למערכת "תחקור מבחנים"‪ ,‬ולקבל תחקור ופילוח של אחוזי ההצלחה שלכם בנושאים השונים‪.‬‬
‫מילים וביטויים‬
‫‪ .1‬הבליח פירושו נצנץ‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .2‬קבס פירושו גועל‪ ,‬בחילה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .3‬קיקיוני פירושו זמני‪ ,‬בן חלוף‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .4‬בזעיר אנפין פירושו בקנה מידה מוקטן‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫אנלוגיות‬
‫‪ .5‬אבניים הן כלי העבודה המשמש את הקדר‪ ,‬כשם שנול הוא כלי העבודה המשמש את האורג‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(1‬נעימה היא מה שיוצר המלחין‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(2‬ריבית היא הרווח של המלווה על הסכום המקורי שהלווה‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(3‬עור הוא חומר הגלם שבו משתמש הרצען )סנדלר(‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫]‪[1‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .6‬הפליג בשבחים הוא מי ששיבח בעוצמה רבה‪ ,‬כשם שהפציר הוא מי שביקש בעוצמה רבה‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(1‬נעתר הוא מי שהשיב בחיוב‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(2‬השלה הוא מי שהבטיח הבטחת שווא‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(3‬התנצל הוא מי שהתחרט וביקש מחילה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .7‬השעה פירושו פיטר לפרק זמן קצר‪ ,‬כשם שהשאיל פירושו העניק לפרק זמן קצר‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(1‬השתיק פירושו גרם לכך שמישהו אחר נדם‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(2‬השבית הוא מי שביצע פעולה מסוימת המביעה את כך שהוא מחה‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(4‬השליך פירושו גרם למישהו אחר לבצע פעולה בה הוא תפס‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .8‬מנץ הוא מי שמוציא ניצנים‪ ,‬כשם שרושף הוא מי שמוציא ניצוצות‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(1‬אוכל הוא מי שמכניס מאכלים לתוכו‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(3‬חוקר הוא מי שגובה עדויות‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(4‬שובר הוא מי שיוצר שברים‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .9‬תמימי דעים הם מי שיש להם אותה דעה‪ ,‬כשם שמתחרזים הם מי שיש להם אותה סיומת‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(2‬מתכתבים הם מי שמעבירים ביניהם מכתב)ים(‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(3‬מתחרים הם מי שמנסים להשיג ניצחון‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(4‬מתוודעים הם מי שיוצרים היכרות‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .10‬עדיף הוא תיאור לדבר שיש לו יתרון‪ ,‬כשם שפתיר תיאור לדבר שיש לו פתרון‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(1‬קליט הוא מה שקל לבצע עליו את פעולת הקליטה‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(3‬חרישי הוא מי שמדבר בלחש‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(4‬נזקק הוא מי שצריך עזרה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[2‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫החלפת אותיות‬
‫‪ .11‬השלשה הנכונה היא ע‪.‬ת‪.‬ק‪.‬‬
‫תשובה )‪ (4‬היא תשובה טובה לחפש בה עוגן היות והיא צרה במשמעותה וכוללת ביטוי נפוץ‬
‫)"מה קורה לנשימה בזמן מאמץ ממושך?"(‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .12‬השלשה הנכונה היא ס‪.‬ב‪.‬ל‪.‬‬
‫מסיח מוליך שולל נ‪.‬ע‪.‬ר‪ .‬מתאים לתשובות )‪ (2‬ו‪ .(3)-‬מבין שתי תשובות אלו‪ ,‬תשובה )‪ (2‬צרה‬
‫מאוד במשמעותה )"מה כדאי לעשות למגבת על מנת לנקות אותה מהחול?" לנער אותה(‪,‬‬
‫לעומת תשובה )‪ (3‬שבה קיימות כמה אפשרויות להשלמה )נערים‪ ,‬אנשים‪ ,‬סבלים‪ .(...‬לכן‬
‫במידת הצורך היה נכון לנחש את תשובה )‪ ,(2‬הצרה יותר במשמעותה‪ ,‬כתשובה הנכונה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬בחיפוש עוגן חדש‪ ,‬יש להקפיד לחפשו בשתי התשובות שהמסיח לא התאים אליהן ‪-‬‬
‫תשובה )‪ (4‬היא תשובה טובה לחפש בה עוגן היות והיא יחסית צרה במשמעותה )"מה זה‬
‫ההיפך מלצאת לפעולה?"(‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .13‬השלשה הנכונה היא ס‪.‬פ‪.‬ר‪.‬‬
‫תשובה )‪ (3‬היא תשובה טובה לחפש בה עוגן היות והיא צרה במשמעותה )"מה מופיע בדרך‬
‫כלל על צג של מכשיר?" ספרות או אותיות(‪ .‬גם תשובה )‪ (2‬היא תשובה יחסית צרה‬
‫במשמעותה )"מה יכול להלום את יוכבד?" תספורתה‪ ,‬תסרוקתה או תלבושתה(‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .14‬השלשה הנכונה היא מ‪.‬ש‪.‬כ‪.‬‬
‫תשובה )‪ (4‬היא תשובה טובה לחפש בה עוגן היות והיא יחסית צרה במשמעותה )"מה ניתן‬
‫לעשות במהלך הקיץ עם שיעורי המחול?" להתחיל‪ ,‬להפסיק‪ ,‬להמשיך‪.(...‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[3‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫השלמת משפטים‬
‫הערה‪ :‬מוצגת העבודה עם הזוגות בתשובות כך שמספר התשובות הנבדקות יהיה מינימלי‪ .‬יש‬
‫לוודא בתחקור שהקפדתם לעבוד כך‪.‬‬
‫בכל תשובה שנבדקה מופיע תמצות חלקו הראשון של המשפט לאחר פישוט המילים שבו‪ .‬לאחר‬
‫מכן מופיעה הובלה עצמאית של המשפט בהתאם להקשר‪ .‬לאחר מכן נבדקת התאמה של המשך‬
‫המשפט להקשר‪ .‬הקווים האנכיים ‪ - | -‬מייצגים את נקודות העצירה המומלצות‪.‬‬
‫‪ .15‬תשובות )‪ (1‬ו‪ (2)-‬מתחילות באופן דומה‪ .‬נתחיל לבדוק מהן‪:‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬אף על פי שלהערכת הדוכסית המחירים שנקב היו נמוכים בהתחשב בערכם‬
‫האמנותי" כלומר‪ :‬למרות שהמחיר נמוך | "היא לא נמנעה מלהתמקח איתו שעה ארוכה"‬
‫כלומר‪ :‬היא התמקחה איתו | הובלת משפט‪ :‬היא התמקחה איתו למרות המחיר הנמוך‪ ,‬ולכן‬
‫החלק הבא של המשפט צריך להסביר מדוע‪ .‬נמשיך לקרוא‪" :‬וזאת לא משום שהתקשתה‬
‫לשלם עבורם‪ ,‬אלא משום שהפקעת המחירים העלתה את חמתה"‪ .‬כלומר‪ :‬לא בגלל שאין לה‬
‫כסף אלא בגלל שהמחירים הגבוהים הרגיזו אותה‪ .‬ההמשך אינו מתאים‪ ,‬כיוון שבתחילת‬
‫המשפט נאמר שהמחירים נמוכים‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬אף‪-‬על‪-‬פי שלהערכת הדוכסית המחירים שנקב היו נמוכים בהתחשב בערכם‬
‫האמנותי" כלומר‪ :‬למרות שהמחיר נמוך | "היא לא ניסתה להתמקח עמו" כלומר‪ :‬היא לא‬
‫התמקחה | ניתן לפסול את התשובה כבר בשלב זה‪ ,‬שכן המילה "למרות" אינה מתאימה‬
‫לקשר שבין שני חלקי המשפט‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬אף על פי שלהערכת הדוכסית המחירים שנקב היו מופרזים בהתחשב בערכם‬
‫האמנותי"‪ ,‬כלומר‪ :‬למרות שהמחיר גבוה מדי | "היא הסכימה מיד לשלמם"‪ ,‬כלומר‪ :‬היא לא‬
‫התמקחה | הובלת משפט‪ :‬היא לא התמקחה איתו למרות המחיר הגבוה‪ ,‬ולכן החלק הבא‬
‫של המשפט צריך להסביר מדוע‪ .‬נמשיך לקרוא‪" :‬וזאת לא משום שחששה להכעיס אותו‪ ,‬אלא‬
‫משום שנהנתה מהתמקחות לשמה"‪ .‬כלומר‪ :‬לא בגלל שפחדה להרגיז אלא בגלל שנהנית‬
‫להתמקח‪ .‬ההמשך אינו מתאים‪ ,‬כיוון שנאמר שהיא לא התמקחה‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫לאחר שנפסלו שלוש התשובות הראשונות‪ ,‬יש לסמן את התשובה הרביעית מבלי לבדוק‬
‫אותה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .16‬תשובות )‪ (1‬ו‪ ,(2)-‬ותשובות )‪ (3‬ו‪ (4)-‬מתחילות באופן דומה‪ .‬נתחיל לבדוק משתי התשובות‬
‫הראשונות‪:‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬השנה הציבה הוועדה דרישות מחמירות בהשוואה לשנים הקודמות" כלומר‪:‬‬
‫השנה הדרישות מחמירות | "ובשל כך" כלומר‪ :‬לכן | הובלת משפט‪ :‬המשך המשפט צריך‬
‫להתאים לכך שהדרישות מחמירות‪ .‬נמשיך לקרוא‪" :‬לא ציפינו שהשנה יחולקו יותר מלגות‬
‫מבשנה שעברה"‪ .‬ההמשך מתאים למה שצפינו‪ :‬הדרישות מחמירות יותר ולכן מפתיע שחולקו‬
‫יותר מלגות‪ .‬ניתן לסמן את התשובה כנכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫]‪[4‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .17‬אין תשובות שמתחילות באותו האופן בדיוק‪ ,‬ולכן נתחיל לבדוק אותן לפי הסדר‪:‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬המערכת המשפטית אינה פועלת באורח עצמאי"‪ ,‬כלומר‪ :‬המערכת לא עצמאית‬
‫| הובלת משפט‪ :‬ההמשך צריך להתאים לכך שיש עוד גורמים שבהם תלויה המערכת‪ .‬נמשיך‬
‫לקרוא‪" :‬שהרי תכתיבים חיצוניים מעניקים לה חופש פעולה"‪ ,‬כלומר‪ :‬כי יש גורמים‬
‫שמאפשרים לה חופש‪ .‬ההמשך אינו מתאים למה שצפינו‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬המערכת המשפטית אינה פועלת בחלל ריק"‪ ,‬כלומר‪ :‬המערכת לא עצמאית |‬
‫הובלת משפט‪ :‬ההמשך צריך להתאים לכך שיש עוד גורמים שבהם תלויה המערכת‪ .‬נמשיך‬
‫לקרוא‪" :‬שהרי כללי המוסר של החברה מעניקים לה מסגרת לפעולה"‪ ,‬כלומר‪ :‬יש עוד‬
‫גורמים שמכתיבים את פעולתה‪ .‬ההמשך מתאים למה שצפינו‪ ,‬ולכן ניתן לסמן את התשובה‬
‫כנכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .18‬תשובות )‪ (1‬ו‪ ,(3)-‬ותשובות )‪ (2‬ו‪ (4)-‬מתחילות באופן דומה‪ .‬נתחיל לבדוק מהזוג הראשון‪:‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬רותי טוענת שהתנהגותו של אדם אמנם מורכבת יותר משל בעל חיים‪ ,‬אבל‬
‫דומה לה במהותה"‪ ,‬כלומר‪ :‬האדם יותר מורכב מחיה אבל דומה לה | "ולכן אפשר להסתייע‬
‫במחקר בבעלי חיים כדי ללמוד על התנהגותו של האדם"‪ ,‬כלומר‪ :‬ולכן אפשר ללמוד מבעלי‬
‫חיים על אדם | הובלת משפט‪ :‬נצפה להמשך שיתאים לדעתה של רותי‪ .‬נמשיך לקרוא‪" :‬יואב‪,‬‬
‫לעומתה‪ ,‬מאמין שההבדלים אינם מהותיים אלא כמותיים בלבד"‪ ,‬כלומר‪ :‬בניגוד לרותי יואב‬
‫חושב שההבדלים אינם מהותיים‪ .‬יואב מציג עמדה תואמת לרותי‪ ,‬ולכן המילה "לעומתה"‬
‫אינה תואמת את מה שצפינו‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬רותי טוענת שהתנהגותו של אדם אמנם מורכבת יותר משל בעל חיים‪ ,‬אבל‬
‫דומה לה במהותה"‪ ,‬כלומר‪ :‬האדם יותר מורכב מחיה אבל דומה לה | "ולכן אי אפשר‬
‫להסתייע במחקר בבעלי חיים כדי ללמוד על התנהגותו של האדם"‪ ,‬כלומר‪ :‬ולכן אי אפשר‬
‫ללמוד מבעלי חיים על אדם‪ .‬החלק השני של המשפט אינו מתאים לראשון‪ ,‬שכן אם‬
‫ההתנהגויות דומות אז אפשר ללמוד מבעלי החיים על האדם‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬רותי טוענת שהתנהגותו של אדם לא רק מורכבת יותר משל בעל חיים‪ ,‬אלא גם‬
‫שונה ממנה במהותה"‪ ,‬כלומר‪ :‬האדם גם מורכב יותר מחיה וגם שונה ממנה מהותית | "ולכן‬
‫אפשר להסתייע במחקר בבעלי חיים כדי ללמוד על התנהגותו של האדם"‪ ,‬כלומר‪ :‬ולכן אפשר‬
‫ללמוד מבעלי חיים על אדם‪ .‬החלק השני של המשפט אינו מתאים לראשון‪ ,‬שכן אם‬
‫ההתנהגויות שונות כל כך‪ ,‬הרי שאי אפשר ללמוד מבעלי החיים על האדם‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫לאחר שנפסלו שלוש התשובות הראשונות‪ ,‬ניתן לסמן את התשובה הרביעית מבלי לבדוק‬
‫אותה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫]‪[5‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .19‬תשובות )‪ (1‬ו‪ ,(2)-‬ותשובות )‪ (3‬ו‪ (4)-‬מתחילות באופן דומה‪ .‬נתחיל לבדוק מהזוג הראשון‪:‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬נסיוני מלמדני שאצל הפולמונזים אין דבר מחייב פחות מהצהרות ממשלתיות"‬
‫כלומר‪ :‬ההצהרות לא מחייבות | "לפיכך‪ ,‬אף שהממשלה הצהירה כי לעולם לא תנתק את‬
‫קשריה עם אורציה"‪ ,‬כלומר‪ :‬לכן‪ ,‬למרות שהצהירו שלא ינתקו את הקשרים | הובלת משפט‪:‬‬
‫אם ההצהרות לא מחייבות‪ ,‬ההמשך צריך לכלול משהו שיסתור את ההצהרה כי לעולם לא‬
‫ינתקו את הקשרים‪ .‬נמשיך לקרוא‪" :‬אינני מוציא מכלל אפשרות שהשגריר הפולמונזי יוחזר‬
‫מאורצניה לארצו"‪ ,‬כלומר‪ :‬יש סיכוי שינתקו את הקשרים‪ .‬ההמשך מתאים למה שצפינו‪,‬‬
‫ולכן ניתן לסמן את התשובה כנכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫היגיון‬
‫‪ .20‬שאלת הגיון בריא מסוג משמעות משל‪ .‬המשל "כשתסיר את מבטך מהטלפון‪ ,‬הוא יצלצל"‬
‫מתייחס למצב שבו דווקא כאשר האדם מפסיק לחכות למאורע שצריך להתרחש‪ ,‬אותו‬
‫מאורע מתרחש סוף סוף‪ .‬במצב המתואר בשאלה‪ ,‬נחמיה מדמה את הישיבה הממושכת מול‬
‫הדף להסתכלות הממושכת בטלפון‪ ,‬את הציפייה להצליח למצוא רעיון לשיר לציפייה‬
‫שהטלפון יצלצל‪ ,‬ואת מציאת הרעיון לכתיבת שיר לצלצול הטלפון‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .21‬שאלת הגיון בריא מסוג עריכת ניסוי‪ .‬יש למצוא מה יחליש את מסקנתה של גל‪ .‬גל מתבססת‬
‫במסקנתה על שני נתונים‪:‬‬
‫א‪ .‬הגיעו ליריד יותר גברים מאשר נשים‪.‬‬
‫ב‪ .‬נמכרו ביריד יותר ספרי מתח מהומור‪.‬‬
‫גל הסיקה כי אם מרבית המבקרים היו גברים‪ ,‬ומרבית הספרים שנמכרו הם ספרי מתח‪ ,‬הרי‬
‫שגברים מעדיפים ספרי מתח‪ .‬יש למצוא בתשובות גורם נוסף שיחליש את מסקנתה‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬מסקנתה של גל נבעה מכך שכמות הגברים שביקרו ביריד עולה על כמות הנשים‪.‬‬
‫תשובה זו מציינת עובדה נוספת – אמנם ביקרו ביריד יותר גברים מאשר נשים‪ ,‬אך הנשים הן‬
‫אלו שקנו יותר ספרים‪ .‬תשובה זו מחלישה את המסקנה שכן מי שביצע את רוב הרכישות הן‬
‫נשים‪ ,‬ולכמות המבקרים הכוללת אין כל חשיבות‪ .‬התשובה נכונה‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬אם נשים שהגיעו ליריד קנו את הספרים לפי בקשת בני זוגן‪ ,‬ונקנו ביריד יותר‬
‫ספרי מתח‪ ,‬הרי שזה מתאים למסקנתה של גל כי גברים מעדיפים ספרי מתח‪ ,‬ולכן מחזק את‬
‫המסקנה‪ .‬תשובה זו נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬אם נשים מעדיפות ספרי הומור על פני ספרי מתח‪ ,‬הרי שזה מתאים למסקנתה‬
‫של גל‪ ,‬ולכן מחזק את המסקנה‪ .‬תשובה זו נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬אם ביריד קודם הגיעו יותר נשים ונקנו יותר ספרי הומור‪ ,‬הרי שזה מתאים‬
‫למסקנתה של גל‪ ,‬ולכן מחזק את המסקנה‪ .‬תשובה זו נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫]‪[6‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .22‬חידת היגיון מסוג אמת ושקר‪ .‬יש למצוא איזו מבין השיחות שבתשובות ייתכן שהתקיימה‪.‬‬
‫ראשית יש להבין את כללי הדיבור הנתונים בשאלה‪:‬‬
‫א‪ .‬האדם הנמוך יאמר אמת למי שגבוה ממנו‪ ,‬והאדם הגבוה ישקר למי שנמוך ממנו‪.‬‬
‫ב‪ .‬טוטו ולוטו שונים בגובהם‪ ,‬משמע שאחד מהם דובר אמת והשני משקר‪.‬‬
‫ניתן לתאר את שני המצבים האפשריים באמצעות טבלה המציגה את מגמות הדיבור השונות‬
‫)אמת ושקר(‪:‬‬
‫טוטו‬
‫לוטו‬
‫מצב ראשון‬
‫דובר אמת‬
‫נמוך מלוטו‬
‫משקר‬
‫גבוה מטוטו‬
‫מצב שני‬
‫משקר‬
‫גבוה מלוטו‬
‫דובר אמת‬
‫נמוך מטוטו‬
‫כעת ניתן לעבור על השיחות הנתונות בתשובות‪ ,‬ולבדוק מי מהן תיתכן על‪-‬פי הטבלה שבנינו‪:‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬אם טוטו דובר אמת הרי שהוא נמוך מלוטו‪ .‬במצב זה‪ ,‬הוא אינו יכול לטעון "אני‬
‫גבוה ממך"‪ ,‬שכן זהו שקר‪ .‬אם טוטו משקר הרי שהוא גבוה מלוטו‪ .‬במצב זה‪ ,‬הוא אינו יכול‬
‫לטעון "אני גבוה ממך"‪ ,‬שכן זו האמת‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬אם טוטו דובר אמת הרי שהוא נמוך מלוטו‪ .‬במצב זה‪ ,‬הוא יכול לטעון "אני נמוך‬
‫ממך"‪ ,‬שכן זו האמת‪ .‬אם טוטו דובר אמת הרי שלוטו משקר‪ ,‬כיוון שהוא גבוה מטוטו‪ .‬במצב‬
‫זה‪ ,‬לוטו יכול לטעון "אתה גבוה ממני"‪ ,‬שכן זהו שקר‪ .‬שיחה זה תיתכן על‪-‬פי המצב הראשון‬
‫בטבלה‪ ,‬ולכן אין צורך לבדוק גם את המצב השני‪ .‬תשובה זו נכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .23‬חידת היגיון מסוג שיבוץ וסידור‪ .‬יש למצוא מה ניתן לדעת לגבי ציון‪ .‬הכלל המרכזי שיש‬
‫לעבוד לפיו בשאלה הוא שכל אחד מהאנשים מכיר את כל השירים שאביו מכיר‪ :‬אב מכיר ←‬
‫בן מכיר‪ .‬מכאן נובע כי אם אדם מכיר יותר שירים מאדם אחר‪ ,‬הרי שהוא יהיה בנו או נכדו‬
‫של אותו אדם‪ .‬יש לבנות תרשים ולשבץ בו את נתוני השאלה‪:‬‬
‫סב‬
‫בן‬
‫נכד‬
‫על פי נתון א' יהודה מכיר שיר שציון אינו מכיר‪ ,‬ולכן יהודה הוא בנו או נכדו של ציון‪ .‬על‪-‬פי‬
‫נתון ב' שאול מכיר שיר שיהודה אינו מכיר‪ ,‬ולכן שאול הוא בנו או נכדו של יהודה‪ .‬על פי נתון‬
‫א'‪ ,‬יהודה אינו יכול להיות הסב )שכן אז לא היה יכול להכיר שיר שציון אינו מכיר(‪ ,‬ולכן ניתן‬
‫לשבץ באופן הבא בלבד‪:‬‬
‫]‪[7‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫סב‬
‫בן‬
‫נכד‬
‫ציון‬
‫יהודה‬
‫שאול‬
‫מכאן נובע שציון הוא אביו של יהודה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .24‬שאלת הגיון פורמלי‪ .‬נתונות שתי טענות כלליות‪ ,‬ויש למצוא איזו מהתשובות תאפשר לדעת‬
‫בוודאות האם פרי הוא רעיל או לא‪ ,‬על‪-‬פי צורתו‪ .‬ראשית יש להצרין את הטענות הנתונות‪.‬‬
‫טענה א' מתחלקת למעשה לשתי טענות‪:‬‬
‫‪ .1‬כל הפירות העגולים מתוקים‪ :‬עגול ← מתוק‬
‫‪ .2‬רק הפירות העגולים מתוקים‪ :‬רק עגול ← מתוק‪ .‬לאחר פעולות "רק" ושלילה יתקבל‪:‬‬
‫לא עגול ← לא מתוק‪.‬‬
‫את טענה ב' יש להצרין כך‪:‬‬
‫כל פרי שאינו עגול הוא עסיסי‪ :‬לא עגול ← עסיסי‬
‫כעת יש לחפש תשובה שבצירוף לטענות הנתונות תאפשר לדעת האם הפרי רעיל‪ ,‬על‪-‬פי צורתו‬
‫בלבד‪:‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬תשובה זו מתחלקת גם כן לשתי טענות‪:‬‬
‫ כל הפירות הרעילים מתוקים‪ :‬רעיל ← מתוק‪.‬‬‫ננסה לקשר טענה זו לטענות שבנתוני השאלה כדי להסיק מסקנה‪ .‬ניתן לראות שהגורם‬
‫המקשר הינו "מתוק"‪ .‬גורם זה מופיע בטענה א' בלבד‪ .‬לא ניתן לצרף טענה זו לחלק הראשון‬
‫של טענה א' שכן הגורם "מתוק" מופיע בשתי הטענות שווה סימן ובתוצאה‪ .‬לעומת זאת‪,‬‬
‫גורם זה מופיע שונה סימן ובתוצאה בחלק השני של טענה א'‪ .‬כדי לצרף טענות‪ ,‬על הגורם‬
‫המקשר להופיע שווה סימן‪ ,‬פעם בתנאי ופעם בתוצאה‪ .‬לכן נבצע פעולות היפוך סדר ושלילה‬
‫על הטענה שבתשובה זו‪ :‬רעיל ‪ Å‬מתוק יהפוך ל‪ -‬לא מתוק ‪ Å‬לא רעיל‪.‬‬
‫בצירוף חלקה השני של טענה א' נקבל‪ :‬לא עגול ‪ Å‬לא מתוק ‪ Å‬לא רעיל‪.‬‬
‫צירוף זה מלמד על פירות שאינם עגולים‪ .‬כעת‪ ,‬יש לבחון האם ניתן ללמוד על יתר הפירות‪,‬‬
‫כלומר על פירות עגולים‪.‬‬
‫ לפי חלקה השני של הטענה בתשובה זו‪ ,‬רק הפירות הרעילים מתוקים‪ :‬רק רעיל ← מתוק‪.‬‬‫לאחר פעולות "רק" והיפוך סדר יתקבל‪ :‬מתוק ← רעיל‪.‬‬
‫בצירוף לחלק הראשון של טענה א' יתקבל‪ :‬עגול ← מתוק ← רעיל‪ .‬ומכאן ניתן לדעת כי כל‬
‫הפירות העגולים הם רעילים‪.‬‬
‫תשובה זו נכונה‪ .‬אין צורך לבדוק את שאר התשובות‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫]‪[8‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫הבנת הנקרא‬
‫תמצות הקטע‪:‬‬
‫פסקה ראשונה‪ :‬בעבר נמנעו מלחקור באופן מדעי את התודעה האנושית‪ ,‬מכיוון שבמהותה היא‬
‫דבר סובייקטיבי‪.‬‬
‫פסקה שנייה‪ :‬יש הבדל בין חקר התפקוד המוחי שיוצר את התודעה )"הבעיה הקלה"( לבין חקר‬
‫החוויה הסובייקטיבית של התודעה )"הבעיה הקשה"(‪.‬‬
‫פסקה שלישית‪ :‬גם הפיזיקה לא תוכל להסביר בעתיד את החוויה של התודעה‪.‬‬
‫‪ .25‬שאלה ממוקדת‪ .‬מכוונת לפסקה הראשונה‪ .‬יש למצוא מה נאמר בה על שיטות של עיבוד‬
‫מידע‪ .‬שורות ‪" :7-10‬הגישה הקוגניטיבית שצמחה אחר כך דווקא התמקדה בתהליכים‬
‫פנימיים‪ ...‬המחקר במסגרתה עסק בנושאים כגון אסטרטגיות חשיבה‪ ,‬תהליכי זיכרון ושיטות‬
‫לעיבוד מידע‪ ."...‬מכאן ששיטות של עיבוד מידע הן דוגמה לתהליך פנימי‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .26‬שאלה ממוקדת‪ .‬מכוונת לפסקה הראשונה‪ .‬יש למצוא איזו מבין הטענות שבתשובות נכונה‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬על‪-‬פי הפסקה‪ ,‬הגישה ההתנהגותית נמנעה מחקר התודעה מכיוון שלטענתה לא‬
‫ניתן לחקור משהו סובייקטיבי כמו תודעה בכלים אובייקטיביים של מדע )שורות ‪ ,(4-7‬ולא‬
‫מכיוון שבעת צמיחתה היו חסרים לה כלים מחקריים לשם כך‪ .‬תשובה זו נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬על‪-‬פי הפסקה‪ ,‬אסטרטגיות חשיבה ותהליכי זיכרון הם דוגמה ל"תהליכים‬
‫פנימיים" של המוח‪ ,‬ולא חלק מהתודעה )שורות ‪ .(7-8‬תשובה זו נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬על‪-‬פי הפסקה‪ ,‬בשנים האחרונות אנשי מחקר רבים מתחילים לדון באפשרות‬
‫לחקור את התודעה )שורות ‪ .(10-11‬תשובה זו נכונה‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬על‪-‬פי הפסקה‪ ,‬הגישה הקוגניטיבית התמקדה בתהליכים פנימיים אך עדיין‬
‫השאירה את התודעה "מחוץ לתחום" )שורות ‪ .(7-8‬תשובה זו נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .27‬שאלה ממוקדת‪ .‬מכוונת לפסקה השנייה‪ ,‬מכיוון שהיא מתייחסת למושג "הבעיה הקלה"‪ .‬על‬
‫פי הפסקה השנייה‪ ,‬יש הבדל מהותי בין חקר התפקודים המוחיים שיוצרים את התודעה ‪-‬‬
‫"הבעיה הקלה"‪ ,‬לבין חקר החוויה הסובייקטיבית של התודעה ‪" -‬הבעיה הקשה"‪ .‬לכן‪ ,‬דוגמה‬
‫ל"בעיה קלה" יכולה להיות כל מה שמתייחס לתפקוד מנגנוני המוח‪ .‬תשובות )‪ (3) ,(1‬ו‪(4)-‬‬
‫מתייחסות כולן לתפקוד המוח‪ ,‬ולכן נפסלות‪ .‬תשובה )‪ (2‬היא היחידה שמתייחסת לחוויה‬
‫שנוצרת אצל האדם‪ ,‬ולכן היא מהווה דוגמה ל"בעיה הקשה"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[9‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .28‬שאלה ממוקדת‪ .‬מכוונת לפסקה השנייה‪ ,‬מכיוון שהיא מתייחסת לניסוי המחשבתי שניסח‬
‫הפילוסוף ג'קסון במטרה להמחיש את ההבדל בין "הבעיה הקלה" ל"בעיה הקשה"‪ .‬בדוגמה‬
‫של ג'קסון‪ ,‬מארי ממוקמת בחדר שחור‪-‬לבן על מנת להמחיש כי כל הידע הקשור בתהליכים‬
‫המוחיים שקשורים בראיית צבע‪ ,‬אינו יכול להסביר איך מרגישים באמת כאשר רואים צבע‪.‬‬
‫לכן‪ ,‬החדר השחור‪-‬לבן הוא דוגמה למצב שבו חסרה לאדם היכולת לחוות את החוויה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .29‬שאלה כללית‪ .‬יש למצוא מה אינו משתמע מהקטע‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬הקטע אינו טוען כי פתרון כל "הבעיות הקלות" יביא גם לפתרון "הבעיה הקשה"‪,‬‬
‫אלא בדיוק להיפך‪ .‬לפי שורות ‪" :25-26‬גם אילו כל המבנים התפקודיים המוחיים הפיזיים‬
‫הקשורים לתודעה היו מוסברים )בעיה קלה(‪ ,‬עדיין הייתה נותרת השאלה מדוע התפקודים‬
‫האלה מלווים בחוויה תודעתית" )בעיה קשה(‪ .‬תשובה זו נכונה‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬על‪-‬פי הקטע‪" ,‬הבעיות הקלות" הן בעיות שניתן לפתור אותן בכלים מחקריים‬
‫קיימים‪ ,‬ולכן סביר כי בעתיד ימצא לכולן פתרון‪ .‬תשובה זו משתמעת מהקטע ולכן נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬על‪-‬פי הקטע‪ ,‬המדע כיום אינו מסוגל להסביר "מדוע התפקודים האלו מלווים‬
‫בחוויה תודעתית‪ ,‬וכיצד הם יוצרים חוויה זו" )שורות ‪ .(26-27‬תשובה זו משתמעת מהקטע‬
‫ולכן נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬על‪-‬פי הפסקה הרביעית‪ ,‬מדע הפיזיקה ככל הנראה לא יוכל לסייע בחקר התודעה‪,‬‬
‫כלומר לא יצליח לפתור את "הבעיה הקשה"‪ .‬תשובה זו משתמעת מהקטע ולכן נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .30‬שאלה כללית‪ .‬יש למצוא איזו מהכותרות היא המתאימה ביותר לקטע‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬מתייחסת למדע הפיזיקה שמוזכר רק בפסקה האחרונה‪ ,‬ולכן תשובה זו צרה‬
‫מדי‪ .‬תשובה זו נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬הקטע כולו עוסק בתודעה האנושית ובאופי החידתי שלה‪ ,‬המקשה על מחקרה‪.‬‬
‫תשובה זו נכונה‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬מתייחסת למנגנוני ראיית הצבע‪ ,‬שמוזכרים רק בפסקה השנייה כדוגמה‬
‫להמחשת הרעיון‪ ,‬ולכן תשובה זו צרה מדי‪ .‬תשובה זו נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬מחשבים אינם מוזכרים כלל בקטע‪ .‬תשובה זו נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[10‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫חשיבה מילולית ‪ -‬פרק שני‬
‫מספר‬
‫השאלה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫*את תשובותיכם למבחן זה תוכלו להזין למערכת ה"מבחנים שלי"‪ ,‬ולקבל תחקור ופילוח של אחוזי ההצלחה שלכם בנושאים השונים‪.‬‬
‫מילים וביטויים‬
‫‪ .1‬דרגש פירושו כיסא נמוך או ספה למנוחה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .2‬זה לא כבר פירושו לפני זמן לא רב‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .3‬חיוניות פירושה רעננות )חיוני הוא רענן‪ ,‬שופע חיים(‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .4‬אימננטי פירושו מהותי‪ ,‬שנובע מעצם מהותו של הדבר‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫אנלוגיות‬
‫‪ .5‬בשוגג פירושו ללא כוונה‪ ,‬כשם שעל נקלה פירושו ללא קושי‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(2‬על רגל אחת פירושו בחיפזון‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(3‬על קרן הצבי פירושו מתוך סיכון‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(4‬על פרשת דרכים היא ביטוי המעיד על התלבטות‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .6‬סנגור הוא מי שתפקידו למנוע הרשעה‪ ,‬כשם ששומר הוא מי שתפקידו למנוע פריצה‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(1‬חובש הוא מי שתפקידו לטפל בפציעה‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(3‬מצביא הוא מי שתפקידו לפקד על הקרב‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(4‬שמאי הוא מי שתפקידו להעריך את מידת הנזק‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[11‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .7‬מקשה היא מקום הגידול של אבטיח‪ ,‬כשם שפרדס הוא מקום הגידול של תפוז‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(1‬כרם הוא מקום הגידול של משהו )ענב( שממנו ניתן לייצר צימוק‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(2‬דקל הוא עץ שהפרי שלו הוא תמר‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(3‬גפן היא צמח שפירותיו צומחים בצורה של אשכול‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .8‬זבן הוא סוג של משלח יד‪ ,‬כשם שרקיק הוא סוג של מאפה‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(1‬בשר הוא החומר ממנו עשויה אומצה‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(2‬צלחת היא כלי שמשמש להגשה של משהו שמכינים בסיר‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(3‬מלח הוא אמצעי שמשמש לשיפור טעמו של תבשיל‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .9‬משכין פירושו גורם למשהו להיות שורר‪ ,‬כשם שמבשר פירושו גורם למשהו להיות ידוע‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(1‬מאזין הוא מי ששומע מתוך תשומת לב‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(3‬משכיח פירושו גורם למשהו להיות לא זכור‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪ :(4‬מאכיל פירושו גורם למישהו להיות לא רעב‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪" .10‬סליחה" היא מילה שאמירתה מבטאת חרטה‪ ,‬כשם ש"בוז!" היא מילה שאמירתה מבטאת‬
‫שאט נפש‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪" :(2‬לחיים!" היא מילה שמטרתה לברך בשעת שתייה‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪" :(3‬אויה!" היא סוג של אנחה )קריאת צער‪ ,‬כאב או תלונה(‪.‬‬
‫פסילת תשובה )‪" :(4‬הס!" היא מילה שמטרתה לצוות על שתיקה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫]‪[12‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫החלפת אותיות‬
‫‪ .11‬השלשה הנכונה היא ע‪.‬י‪.‬נ‪.‬‬
‫תשובה )‪ (1‬היא תשובה טובה לחפש בה עוגן היות והיא צרה במשמעותה וכוללת ביטוי נפוץ‬
‫)"להתיק את עיניה"(‪ .‬גם תשובה )‪ (4‬טובה לחיפוש עוגן מאחר והיא צרה במשמעותה )"מה‬
‫יכול להיות קיים בין אנשים כך שלא יוכלו לעבוד בצוותא?"(‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .12‬השלשה הנכונה היא ח‪.‬פ‪.‬ר‪.‬‬
‫מסיח מוליך שולל ב‪.‬צ‪.‬ר‪ .‬מתאים לתשובות )‪ (1‬ו‪ .(3)-‬מבין שתי תשובות אלו‪ ,‬תשובה )‪ (1‬צרה‬
‫מאוד במשמעותה )"בציר משובח"(‪ ,‬לכן במידת הצורך היה נכון לנחש אותה כתשובה‬
‫הנכונה‪ .‬כמו כן‪ ,‬בחיפוש עוגן חדש‪ ,‬יש להקפיד לחפשו בשתי התשובות שהמסיח לא התאים‬
‫להן ‪ -‬תשובה )‪ (2‬היא תשובה טובה לחפש בה עוגן היות והיא צרה במשמעותה )"היכן ניתן‬
‫למצוא שרידים עתיקים?" בחפירות ארכיאולוגיות(‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .13‬השלשה הנכונה היא ש‪.‬מ‪.‬ט‪.‬‬
‫תשובה )‪ (4‬היא תשובה טובה לחיפוש עוגן היות והיא צרה במשמעותה )"כיצד סביר שיראה‬
‫ראשו של אדם שישן בזמן הרצאה?" כפוף‪ ,‬שמוט‪.(...‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .14‬השלשה הנכונה היא כ‪.‬ת‪.‬ר‪.‬‬
‫מסיח מוליך שולל פ‪.‬ס‪.‬ל‪ .‬מתאים לתשובות )‪ (3‬ו‪ .(4)-‬מבין שתי תשובות אלו‪ ,‬תשובה )‪ (4‬צרה‬
‫מאד במשמעותה )המילה "אך" מרמזת על כך שאף אחד מהמועמדים שרואיינו לא התקבל‪,‬‬
‫כלומר כולם נפסלו(‪ ,‬לכן במידת הצורך היה נכון לנחש אותה כתשובה הנכונה‪ .‬בתשובה )‪,(3‬‬
‫לעומתה‪ ,‬יתכנו מגוון אפשרויות מתאימות )פסל‪ ,‬כתר‪ ,‬חפץ‪.(...‬‬
‫כמו כן‪ ,‬בחיפוש עוגן חדש‪ ,‬יש להקפיד לחפשו בשתי התשובות שהמסיח לא התאים להן ‪-‬‬
‫תשובה )‪ (2‬היא תשובה טובה לחפש בה עוגן היות והיא צרה במשמעותה )"מה יכול לגרום‬
‫למפקד להורות על כניעה?"(‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫]‪[13‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫השלמת משפטים‬
‫הערה‪ :‬מוצגת העבודה עם הזוגות בתשובות כך שמספר התשובות הנבדקות יהיה מינימלי‪ .‬יש‬
‫לוודא בתחקור שהקפדתם לעבוד כך‪.‬‬
‫בכל תשובה שנבדקה מופיע תמצות חלקו הראשון של המשפט לאחר פישוט המילים שבו‪ .‬לאחר‬
‫מכן מופיעה הובלה עצמאית של המשפט בהתאם להקשר‪ .‬לאחר מכן נבדקת התאמה של המשך‬
‫המשפט להקשר‪ .‬הקווים האנכיים ‪ - | -‬מייצגים את נקודות העצירה המומלצות‪.‬‬
‫‪ .15‬תשובות )‪ (2) ,(1‬ו‪ (4)-‬מתחילות כולן באופן דומה‪ ,‬ולכן נתחיל לבדוק את שלושתן לפי הסדר‪:‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬אי אפשר לייחס את נסיעותיה של שירה אלא לרצונה לנקר עיניים"‪ ,‬כלומר‪:‬‬
‫שירה נוסעת לחו"ל כדי לנקר עיניים | הובלת משפט‪ :‬נצפה שההמשך יתאים לכך ששירה‬
‫מנסה לנקר עיניים‪ .‬נמשיך לקרוא‪" :‬שהרי ידוע כי אין אדם ראוותן יותר ממנה"‪ .‬המשך‬
‫המשפט מסביר מדוע היא רוצה לנקר עיניים‪ ,‬ולכן המשפט הגיוני‪ .‬ניתן לסמן את התשובה‬
‫כנכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .16‬תשובות )‪ (1‬ו‪ ,(4)-‬ותשובות )‪ (2‬ו‪ (3)-‬מתחילות באופן דומה‪ .‬נתחיל לבדוק מהזוג בעל הטון‬
‫החיובי‪:‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬כמשתמע משמו‪ ,‬הספר 'זהירות טלוויזיה'"‪ ,‬כלומר‪ :‬כמו שניתן להבין משמו של‬
‫הספר | הובלת משפט‪ :‬הספר מנסה להזהיר מפני סכנות הטלוויזיה‪ .‬המשך המשפט צריך‬
‫להתאים לכך‪ .‬נמשיך לקרוא‪" :‬אינו עוסק אלא בהשפעות החיוביות של הטלוויזיה"‪ .‬ההמשך‬
‫בעל טון חיובי דווקא‪ ,‬ואינו עוסק בסכנות הטלוויזיה‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬כמשתמע משמו‪ ,‬הספר 'הידד טלוויזיה'"‪ ,‬כלומר‪ :‬כמו שניתן להבין משמו של‬
‫הספר | הובלת משפט‪ :‬הספר עוסק ביתרונות הטלוויזיה‪ .‬המשך המשפט צריך להתאים לכך‪.‬‬
‫נמשיך לקרוא‪" :‬אינו פוסח על הדיון בהשפעות השליליות של הטלוויזיה"‪ .‬ההמשך בעל טון‬
‫שלילי דווקא‪ ,‬ואינו עוסק ביתרונות הטלוויזיה‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬שלא כמשתמע משמו‪ ,‬הספר 'הידד טלוויזיה'"‪ ,‬כלומר‪ :‬בניגוד למה שניתן להבין‬
‫משמו של הספר | הובלת משפט‪ :‬הספר מנסה להזהיר מפני סכנות הטלוויזיה‪ .‬המשך המשפט‬
‫צריך להתאים לכך‪ .‬נמשיך לקרוא‪" :‬אינו פוסח על הדיון בהשפעות החיוביות של הטלוויזיה"‪.‬‬
‫ההמשך בעל טון חיובי דווקא‪ ,‬ואינו עוסק בסכנות הטלוויזיה‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫לאחר שנפסלו שלוש תשובות ניתן לסמן את התשובה הרביעית מבלי לבדוק אותה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫]‪[14‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .17‬תשובות )‪ (1‬ו‪ ,(2)-‬ותשובות )‪ (3‬ו‪ (4)-‬מתחילות באופן דומה‪ .‬נתחיל לבדוק מהזוג הראשון‪:‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬אם תחושת חרדה מפחיתה יצירתיות‪ ,‬ותחושה זו גוברת במזג אויר קר" כלומר‪:‬‬
‫חרדה וקור מפחיתים יצירתיות | הובלת משפט‪ :‬נצפה להמשך שיתאים לנאמר בנוגע לחרדה‬
‫וקור‪ .‬נמשיך לקרוא‪" :‬סביר שאדם החפץ להיות יצירתי יאהב את החורף"‪ .‬ההמשך מתייחס‬
‫לכך שהקור )בחורף( דווקא מגביר יצירתיות‪ ,‬ולכן אינו מתאים למה שצפינו‪ .‬תשובה זו‬
‫נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬אם תחושת חרדה מפחיתה יצירתיות‪ ,‬ותחושה זו נחלשת במזג אויר חם"‬
‫כלומר‪ :‬חרדה מפחיתה יצירתיות וחום מגביר אותה | הובלת משפט‪ :‬נצפה להמשך שיתאים‬
‫לנאמר בנוגע לחרדה ולחום‪ .‬נמשיך לקרוא‪" :‬סביר שאדם החפץ להיות יצירתי יאהב את‬
‫הקיץ"‪ .‬ההמשך מתייחס לכך שהחום )בקיץ( דווקא מגביר יצירתיות‪ ,‬ולכן מתאים למה‬
‫שצפינו‪ .‬תשובה זו נכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .18‬תשובות )‪ (1‬ו‪ ,(3)-‬ותשובות )‪ (2‬ו‪ (4)-‬מתחילות באופן דומה‪ .‬נתחיל לבדוק מהזוג בעל הטון‬
‫החיובי‪:‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬מכיוון שגדליה תמיד ביקש להיות באור הזרקורים" כלומר‪ :‬גדליה אוהב‬
‫תשומת לב | "איני מטיל ספק בדבריו" כלומר‪ :‬אני מאמין לו | הובלת משפט‪ :‬אם גדליה אוהב‬
‫תשומת לב ואני מאמין לו‪ ,‬הרי שהוא בטח אומר שהוא אוהב תשומת לב‪ .‬נצפה להמשך‬
‫שמתייחס לכך שגדליה מצהיר כי הוא נהנה להיות במרכז תשומת הלב‪ .‬נמשיך לקרוא‪:‬‬
‫"שלפיהם לולא היה מוכרח להתראיין הוא לא היה עושה זאת" ההמשך אינו מתאים כיוון‬
‫שהוא מתייחס לכך שגדליה אינו אוהב את תשומת הלב‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬מכיוון שגדליה נהנה להיות באור הזרקורים" כלומר‪ :‬גדליה אוהב תשומת לב |‬
‫"איני מתייחס ברצינות לדבריו" כלומר‪ :‬אני לא מאמין לו | הובלת משפט‪ :‬אם גדליה אוהב‬
‫תשומת לב ואני לא מאמין לו‪ ,‬הרי שהוא בטח אומר שהוא לא אוהב תשומת לב‪ .‬נצפה‬
‫להמשך שמתייחס לכך שגדליה מצהיר כי הוא אינו נהנה להיות במרכז תשומת הלב‪ .‬נמשיך‬
‫לקרוא‪" :‬שלפיהם גם אילו היה מוכרח להתראיין הוא לא היה עושה זאת"‪ .‬ההמשך מתאים‬
‫כיוון שהוא מתייחס לכך שגדליה מצהיר כי הוא אינו אוהב את תשומת הלב‪ .‬תשובה זו נכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫]‪[15‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .19‬תשובות )‪ (2) ,(1‬ו‪ (4)-‬מתחילות באופן דומה‪ .‬נתחיל לבדוק מהן‪:‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬לנוכח ההססנות שבה ביטא אורי את עמדתו" כלומר‪ :‬אורי מהסס | "מפתיע‬
‫שבסופו של דבר דבק בה‪ ,‬חרף‪ "...‬כלומר‪ :‬מפתיע שדבק בעמדתו‪ ,‬למרות‪ | ...‬הובלת משפט‪:‬‬
‫אורי מהסס אבל דבק בעמדתו‪ .‬בגלל המילה "למרות" נצפה להמשך שיציין מכשול כלשהו‬
‫לכך שהוא דבק בעמדתו‪ .‬נמשיך לקרוא‪" :‬תגובתם האוהדת של שאר חברי הועד"‪ .‬ההמשך‬
‫אינו מצביע על מכשול כלשהו‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬לנוכח ההססנות שבה ביטא אורי את עמדתו" כלומר‪ :‬אורי מהסס | "מפתיע‬
‫שבסופו של דבר הוא נסוג ממנה‪ ,‬עקב‪ "...‬כלומר‪ :‬מפתיע שנסוג מעמדתו‪ ,‬בגלל‪ | ...‬הובלת‬
‫משפט‪ :‬אורי מהסס ומפתיע שלא דבק בעמדתו‪ .‬המילה "בגלל" מרמזת על כך שהמשך‬
‫המשפט יציין משהו שהיה אמור לגרום לו לדבוק בעמדתו‪ .‬נמשיך לקרוא‪" :‬תגובתם הצוננת‬
‫של שאר חברי הועד"‪ .‬ההמשך מצביע דווקא על מכשול‪ ,‬ולא על משהו שאמור לגרום לאורי‬
‫לדבוק בעמדתו‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬לנוכח ההססנות שבה ביטא אורי את עמדתו" כלומר‪ :‬אורי מהסס | "אין זה‬
‫מפתיע שבסופו של דבר נסוג ממנה‪ ,‬חרף‪ "...‬כלומר‪ :‬צפוי שהוא נסוג מעמדתו‪ ,‬למרות‪| ...‬‬
‫הובלת משפט‪ :‬אורי מהסס ונסוג מעמדתו‪ .‬המילה "למרות" מרמזת על כך שהמשך המשפט‬
‫יציין משהו שהיה אמור לגרום לו דווקא לדבוק בעמדתו‪ .‬נמשיך לקרוא‪" :‬תגובתם הצוננת של‬
‫שאר חברי הועד"‪ .‬ההמשך מצביע דווקא על מכשול‪ ,‬ולא על משהו שאמור לגרום לאורי‬
‫לדבוק בעמדתו‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫לאחר שנפסלו שלוש תשובות ניתן לסמן את התשובה הרביעית מבלי לבדוק אותה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫]‪[16‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫היגיון‬
‫‪ .20‬חידת הגיון מסוג שיבוץ וסידור‪ .‬יש למצוא מה משתמע מהנתונים‪.‬‬
‫ראשית יש להבין מהם כללי השיבוץ לאור הנתון כי איש מהשלושה אינו מחבב את רעהו‪:‬‬
‫א'‪ :‬אם יצחק מחבב את כל האנשים המבוגרים ממנו‪ ,‬ויצחק אינו מחבב אף אחד משני‬
‫האנשים האחרים‪ ,‬הרי שיצחק הוא המבוגר ביותר מבין השלושה‪.‬‬
‫ב'‪ :‬אם שמוליק מחבב את כל האנשים הצעירים ממנו‪ ,‬ושמוליק אינו מחבב אף אחד משני‬
‫האנשים האחרים‪ ,‬הרי ששמוליק הוא הצעיר ביותר מבין השלושה‪.‬‬
‫ג'‪ :‬אם משה מחבב את כל האנשים המחבבים אותו‪ ,‬ואיש אינו מחבב את משה‪ ,‬הרי שמשה‬
‫אינו מחבב אף אחד אחר‪ .‬בנוסף‪ ,‬על פי שני הנתונים הקודמים‪ ,‬משה הוא האמצעי בגילו‪.‬‬
‫כעת ניתן לשבץ את שלושתם על הציר שבין מבוגר לצעיר‪:‬‬
‫מבוגר‬
‫אמצעי‬
‫צעיר‬
‫יצחק‬
‫משה‬
‫שמוליק‬
‫מכאן שמתוך השלושה יצחק הוא המבוגר ביותר‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .21‬שאלת הגיון פורמלי מסוג סתירת טענה‪ .‬נתונה טענה כללית ויש למצוא מה סותר אותה‪.‬‬
‫הצרנת הטענה‪ :‬עיניים כחולות ← מנהל יומן‪.‬‬
‫על מנת לסתור טענה כללית יש למצוא טענה ישית שמקיימת את התנאי בטענה הכללית‪ ,‬אך‬
‫לא את התוצאה‪ .‬יש לבדוק את התשובות‪:‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬מקיימת את התנאי וגם את התוצאה‪ ,‬ולכן לא סותרת את הטענה הנתונה‪.‬‬
‫התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬אינה מקיימת את התנאי‪ ,‬אך מקיימת את התוצאה‪ ,‬ולכן לא סותרת את הטענה‬
‫הנתונה‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬מקיימת את התנאי אך אינה מקיימת את התוצאה‪ ,‬ולכן היא סותרת את הטענה‬
‫הנתונה‪ .‬תשובה זו נכונה‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬אינה מקיימת את התנאי וגם את התוצאה‪ ,‬ולכן לא סותרת את הטענה הנתונה‪.‬‬
‫התשובה נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫]‪[17‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .22‬שאלת היגיון בריא מסוג עריכת ניסוי‪ .‬יש למצוא מה יחליש את השערתה של ציפי‪.‬‬
‫המחקר המתואר מצא כי מי שאוכל גבינות צאן לוקה בבעיות זיכרון‪ ,‬ולכן ניתן לתאר את‬
‫תוצאותיו כך‪)* :‬גבינות צאן ‪ +‬בעיות זיכרון(‪.‬‬
‫על פי השערתה של ציפי גבינות צאן גורמות ליצירת אקטומון‪ ,‬הפוגע בזיכרון‪ ,‬ולכן ניתן לתאר‬
‫את השערתה כך‪ :‬גבינות צאן ← אקטומון ← בעיות זיכרון‪.‬‬
‫יש לבדוק את התשובות‪:‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬הנתון שאנשים שאינם אוכלים גבינות צאן אינם סובלים מבעיות זיכרון תואם‬
‫את השערתה של ציפי ולכן מחזק אותה‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬הנתון כי מי שאוכל תרד‪ ,‬המכיל אקטומון‪ ,‬לוקה בבעיות זיכרון‪ ,‬תואם את‬
‫השערתה של ציפי ולכן מחזק אותה‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬הנתון כי הפרשת אקטומון מעוררת רצון לאכול גבינות צאן כולל מסקנה חלופית‬
‫לממצאי המחקר‪ ,‬שניתן לתאר אותה כך‪ :‬אקטומון ← גבינות צאן‪ .‬מסקנה חלופית‪ ,‬שהופכת‬
‫את הקשר בין הגורם המשפיע לגורם המושפע‪ ,‬מחלישה את המסקנה המקורית‪ .‬תשובה זו‬
‫נכונה‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬הנתון כי אצל מי שאינו אוכל גבינות צאן יש רמות נמוכות של אקטומון תואם‬
‫את השערתה של ציפי ולכן מחזק אותה‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .23‬חידת הגיון מסוג אמת ושקר בשילוב עקרונות של שיבוץ וסידור‪ .‬יש למצוא איזה מהמצבים‬
‫בתשובות לא ייתכן‪ .‬ראשית יש להבין מהם כללי הדיבור בשאלה‪ :‬ידוע כי שניים מהאנשים‬
‫עומדים ואחד יושב‪ .‬בנוסף‪ ,‬ידוע כי כאשר יואב יושב הוא דובר אמת‪ ,‬ואז גרשון ואהוד‬
‫עומדים ומשקרים‪ ,‬וכי כאשר יואב עומד הוא משקר‪ ,‬ואז גרשון ואהוד דוברים אמת )אחד‬
‫מהם עומד והשני יושב(‪ .‬ידוע כי איש מספר ‪ ,3‬העומד‪ ,‬אומר‪" :‬אני יואב"‪ .‬ניתן לבנות טבלה‬
‫המפרטת את המצבים השונים האפשריים במציאות‪ .‬יש להתחיל את הטבלה מאיש מספר ‪,3‬‬
‫שכן הוא הדובר בשאלה‪:‬‬
‫מצב ראשון‬
‫איש מספר ‪3‬‬
‫)עומד(‬
‫דובר אמת‬
‫יואב יושב‪/‬עומד‬
‫מתקיימת סתירה!‬
‫איש מספר ‪2‬‬
‫)יושב(‬
‫איש מספר ‪1‬‬
‫)עומד(‬
‫]‪[18‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫מצב שני‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫אם איש מספר ‪ 3‬דובר אמת הרי שמתקיימת סתירה בין הנתונים‪ :‬איש מספר ‪ 3‬עומד‪ ,‬ומכאן‬
‫שאם הוא יואב הוא צריך לשקר )ולכן לא יכול להעיד על עצמו שהוא יואב(‪ .‬ניתן לפסול את‬
‫כל הטור המתייחס למצב הראשון‪ ,‬ולעבור למלא את המצב השני‪:‬‬
‫מצב ראשון‬
‫איש מספר ‪3‬‬
‫)עומד(‬
‫דובר אמת‬
‫יואב יושב‪/‬עומד‬
‫מתקיימת סתירה!‬
‫מצב שני‬
‫משקר‬
‫גרשון או אהוד‬
‫איש מספר ‪2‬‬
‫דובר אמת‬
‫יואב‬
‫איש מספר ‪1‬‬
‫משקר‬
‫גרשון או אהוד‬
‫)יושב(‬
‫)עומד(‬
‫כעת יש לבדוק את התשובות לאור הטבלה‪ .‬ניתן לפסול כל תשובה שתיתכן על פי הטבלה‬
‫שבנינו‪:‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬איש מספר ‪ 1‬אומר "אני אהוד" ‪ -‬ייתכן על‪-‬פי הטבלה‪ .‬אם איש מספר ‪ 1‬הוא‬
‫גרשון‪ ,‬הוא יכול לשקר ולומר "אני אהוד"‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬איש מספר ‪ 1‬אומר "יואב יושב" ‪ -‬לא ייתכן על‪-‬פי הטבלה‪ .‬איש מספר ‪ 1‬הוא‬
‫שקרן‪ ,‬ולכן הוא אינו יכול לומר את האמת‪ .‬תשובה זו נכונה‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬איש מספר ‪ 2‬אומר "אני יואב" ‪ -‬ייתכן על‪-‬פי הטבלה‪ .‬איש מספר ‪ 2‬הוא יואב‬
‫והוא דובר אמת‪ ,‬ולכן הוא יכול לומר על עצמו "אני יואב"‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬איש מספר ‪ 2‬אומר "איש מספר ‪ 3‬הוא גרשון" ‪ -‬ייתכן על‪-‬פי הטבלה‪ .‬איש מספר ‪2‬‬
‫הוא יואב והוא דובר אמת‪ ,‬ולכן במידה ואיש מספר ‪ 3‬הוא אכן גרשון‪ ,‬יואב יכול לומר עליו כי‬
‫הוא גרשון‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .24‬שאלת הגיון פורמלי מסוג הסקת מסקנה‪ .‬נתונות שתי טענות כלליות ומסקנה ישית‪ ,‬ויש‬
‫למצוא האם המסקנה נובעת מהטענות הכלליות או סותרת אותן‪.‬‬
‫יש להצרין את הטענות‪:‬‬
‫א'‪ :‬רק עוזי ← הזמין אותי לביתו‬
‫ב'‪ :‬לא הזמין אותי לביתו ← דובר פולנית‬
‫מסקנה‪)* :‬חני ‪ +‬דוברת פולנית(‬
‫]‪[19‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫על‪-‬מנת לחבר בין שתי הטענות הכלליות לכדי מסקנה‪ ,‬יש לבצע פעולות "רק" ו"שלילה" על‬
‫טענה א'‪ ,‬כך שיתקבל‪ :‬לא עוזי ← לא הזמין אותי לביתו‪ .‬כעת ניתן לצרף את שתי הטענות‬
‫הכלליות לכדי מסקנה‪ :‬לא עוזי ← לא הזמין אותי לביתו ← דובר פולנית‪.‬‬
‫על‪-‬פי המסקנה שהתקבלה מצירוף הטענות הכלליות נובע כי כל מי שאינו עוזי צריך להיות‬
‫דובר פולנית‪ .‬ומכאן שהמסקנה *)חני ‪ +‬דוברת פולנית( נובעת מצירוף שני הנתונים‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫הבנת הנקרא‬
‫תמצות הקטע‪:‬‬
‫פסקה ראשונה‪ :‬מחקר בדק האם מצביעים למפלגות הדמוקרטיות הם אכן דמוקרטים‪ ,‬והאם הם‬
‫צפויים להתנגד לנאציזם‪.‬‬
‫פסקה שנייה‪ :‬המחקר חילק את המצביעים למפלגות הדמוקרטיות לארבע קבוצות בעלות‬
‫מאפיינים שונים‪.‬‬
‫פסקה שלישית‪ :‬המחקר העריך שרק דמוקרטים "אמיתיים" צפויים להתנגד במשטר הנאצי‪.‬‬
‫פסקה רביעית‪" :‬דמוקרט אמיתי" נמדד בכך שהוא דבק בעקרונותיו גם כאשר המשטר אינו‬
‫מתגמל התנהגות דמוקרטית‪.‬‬
‫‪ .25‬שאלה ממוקדת‪ .‬יש למצוא מדוע התעניין פרום בתשובותיהם של ‪ 79%‬בלבד מהמשיבים‬
‫לשאלון‪ .‬השאלה מכוונת לשורה ‪" :7‬עיקר עניינו של פרום היה נתון ל‪ 79%-‬מתוך המשיבים‬
‫לשאלון‪ ,‬שהצביעו למפלגות הדמוקרטיות"‪ .‬פרום התמקד בחלק זה של המשיבים כיוון‬
‫שמטרתו הייתה לבחון באיזו מידה המצביעים למפלגות הדמוקרטיות‪ ,‬שהיוו ‪ 79%‬מתוך‬
‫המשיבים לשאלון‪ ,‬הם באמת דמוקרטים‪ ,‬כפי שמוצג בשורות ‪" :1-3‬תהה‪ ..‬אריך פרום באיזו‬
‫מידה האנשים שהצביעו למפלגה הסוציאל‪-‬דמוקרטית‪ ...‬האם באמת דמוקרטים"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫]‪[20‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .26‬שאלה ממוקדת‪ .‬יש למצוא במה נבדלים זה מזה ארבעת הטיפוסים שאפיין פרום‪ .‬השאלה‬
‫מכוונת לקריאת הפסקה השנייה כולה‪ .‬על‪-‬פי פסקה זו‪ ,‬הטיפוסים שאפיין פרום נבדלים זה‬
‫מזה ברמת המחויבות שלהם לערכים דמוקרטים כגון חירות ושוויון‪ .‬שורה ‪" :10‬תשובותיהם‬
‫הראו כי מחויבותם לשוויון ולחירות חזקה‪ ."...‬שורה ‪" :13‬בעיני אנשים אלה‪ ,‬הערכים‬
‫החשובים ביותר היו הקרבה‪ ,...‬ולא חירות הפרט וזכותו לאושר ושוויון"‪ .‬שורות ‪:17-18‬‬
‫"‪...‬מחויבותם הפוליטית הייתה בעלת תשתית רגשית חלשה‪."...‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .27‬שאלה ממוקדת‪ .‬יש למצוא למי מהקבוצות רמז פרום באומרו כי "לא די בהעדר סמכותנות‬
‫כדי להתנגד באופן פעיל לנאציזם"‪ .‬השאלה מפנה לשורה ‪ ,24‬אך התשובות מתייחסות‬
‫לטיפוסים המתוארים בפסקה השנייה‪ .‬הפסקה השנייה מתארת שלוש קבוצות )הקבוצה‬
‫הרביעית היתה לא עקבית בתשובותיה ולכן פרום לא התייחס אליה(‪ :‬הדמוקרטים‬
‫ה"אמיתיים"‪ ,‬שהם בעלי מחויבות חזקה לערכי הדמוקרטיה ולכן יטו לדבוק בערכים אלו גם‬
‫כאשר הסיטואציה החברתית אינה מעודדת זאת; הדמוקרטים ה"סמכותניים"‪ ,‬שאינם‬
‫מחזיקים בעמדות דמוקרטיות‪ ,‬ומצביעים למפלגות הדמוקרטיות משיקולים אחרים;‬
‫והדמוקרטים בעלי ה"תשתית הרגשית החלשה"‪ ,‬שמחזיקים בעמדות דמוקרטיות אך אינם‬
‫מחוייבים לערכים אלו במידה רבה‪ .‬בשורות ‪ 25-27‬נאמר כי‪..." :‬הוא העריך כי אם יעלו‬
‫הנאצים לשלטון‪ ,‬אין לצפות להתנגדות של ממש‪ ,‬משום שרוב רובם של הגרמנים היו לכל‬
‫היותר בעלי נטיות דמוקרטיות‪ ,‬אך חסרי שכנוע פנימי עמוק בערכי הדמוקרטיה"‪ .‬מכאן‬
‫שפרום סבר כי הקבוצה השלישית‪ ,‬ברגע המבחן‪ ,‬לא תתנגד באופן פעיל לנאציזם‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .28‬שאלה ממוקדת‪ .‬יש למצוא איזו תכונה אינה מוזכרת בקטע בתור אחד ממאפייניו של‬
‫"דמוקרט אמיתי"‪ .‬שאלה זו מכוונת לפסקה הרביעית‪ ,‬שבה מוזכר "הדמוקרט האמיתי"‪ ,‬אך‬
‫גם לערכים הדמוקרטים המוזכרים בפסקה השנייה‪ .‬יש לעבור על התשובות ולפסול כל‬
‫תשובה המוזכרת בקטע‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬אינה מוזכרת בקטע‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬מוזכרת בשורות ‪..." :31-32‬ימשיך לתמוך בעקרונותיה גם בנסיבות היסטוריות‬
‫שבהן אין המשטר מתגמל עוד על התנהגות דמוקרטית"‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬מוזכרת בשורה ‪..." :10‬מחויבותם לשוויון ולחירות חזקה‪."...‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬מוזכרת בשורה ‪..." :11‬דוגלים בזכותו של הפרט לראות באושרו ובהתפתחותו‬
‫עיקרון ראשון במעלה‪."...‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫]‪[21‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .29‬שאלה כללית‪ .‬יש למצוא כיצד סביר שיפעלו דמוקרטים "סמכותניים"‪ .‬על‪-‬פי הפסקה‬
‫השנייה‪ ,‬הדמוקרטים ה"סמכותניים" אינם מחזיקים בעמדות דמוקרטיות‪ ,‬אך מצביעים‬
‫למפלגות הדמוקרטיות משיקולים אחרים‪ .‬לכן‪ ,‬ניתן יהיה למצוא אנשים כאלו במשטרים‬
‫דמוקרטים‪ ,‬אשר בהם המשטר מעודד ומתגמל התנהגות דמוקרטית‪ .‬אנשים אלו ייטו לזנוח‬
‫את עקרונות הדמוקרטיה ברגע שהתנהגות זו כבר לא תהיה מתוגמלת על‪-‬ידי המשטר‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .30‬שאלה כללית‪ .‬יש למצוא איזו מהטענות אינה נכונה בנוגע לקטע‪ .‬ממבט לתשובות ניתן‬
‫לראות כי הן מתייחסות לתפקידן של ארבע הפסקות בקטע‪ .‬יש להיעזר בתמצות הפסקות‬
‫שנעשה תוך כדי הקריאה‪ ,‬ולפסול תשובות‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬הפסקה הראשונה מתארת את שאלת המחקר שהעלה פרום ואת אופן ביצוע‬
‫המחקר‪ .‬תשובה זו נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬הפסקה השנייה מציגה את ממצאי המחקר ואת הניתוח שערך פרום‪ .‬תשובה זו‬
‫נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬הפסקה השלישית מציגה את הערכותיו של פרום בנוגע למה שיקרה בפועל אם‬
‫יעלו הנאצים לשלטון‪ ,‬לאור ממצאי המחקר‪ .‬על‪-‬פי פסקה זו‪ ,‬המציאות לא רק אישרה את‬
‫הערכותיו של פרום‪ ,‬אלא גם חיזקה אותן )שורות ‪ .(28-29‬לפיכך‪ ,‬פסקה זו אינה מסבירה מדוע‬
‫לא התממשו הערכותיו של פרום‪ ,‬ולכן זו התשובה הנכונה‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬הפסקה הרביעית מציגה ניסוח אחר לטענותיו של פרום‪" :‬את עמדתו של פרום‪...‬‬
‫אפשר לנסח גם במונחים של שכר ועונש הניתנים על התנהגויות" )שורות ‪ .(29-30‬תשובה זו‬
‫נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫]‪[22‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫חשיבה כמותית ‪ -‬פרק ראשון‬
‫מספר‬
‫השאלה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫*את תשובותיכם למבחן זה תוכלו להזין למערכת "תחקור מבחנים"‪ ,‬ולקבל תחקור ופילוח של אחוזי ההצלחה שלכם‬
‫בנושאים השונים‪.‬‬
‫‪ .1‬שאלת מילולית העוסקת בחלוקה של מספרים שלמים‪ .‬נתון ‪ X‬שהוא מספר בלונים שמתחלק‬
‫שווה בשווה בין חמישה ילדים‪ .‬יש למצוא מה יכול להיות ‪ X‬על‪-‬פי ההגבלות הניתנות‬
‫‪x‬‬
‫בשאלה‪:‬‬
‫‪5‬‬
‫מתחלק ללא שארית ב‪ 3-‬וב‪ .2-‬ניתן לפתור באמצעות הצבת תשובות‪.‬‬
‫‪x‬‬
‫‪5‬‬
‫‪x‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬עבור ‪ 4 . = 4 ,X = 20‬אינו מתחלק ב‪ 3-‬ללא שארית‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪x‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬עבור ‪ 6 . = 6 ,X = 30‬מתחלק ללא שארית ב‪ 2-‬וב‪ .3-‬התשובה נכונה‪ ,‬ולכן אין‬
‫‪5‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬עבור ‪ 3 . = 3 ,X = 15‬אינו מתחלק ב‪ 2-‬ללא שארית‪.‬‬
‫צורך לבדוק גם את התשובה האחרונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .2‬שאלת אלגברה העוסקת בשברים‪ .‬יש לחשב את ערך הביטוי הכולל כפל בין ארבעה שברים‪,‬‬
‫באמצעות כפל בין כל המונים וכפל בין כל המכנים‪ .‬על מנת לפשט את החישוב יש ראשית‬
‫לצמצם את השברים הנתונים‪ .‬ניתן לצמצם את ‪ 5‬שמופיע בשבר אחד במונה ובשבר שני‬
‫במכנה‪ ,‬את ‪ 3‬שמופיע בשבר אחד במונה ובשבר שני במכנה‪ ,‬את ‪ 4‬שמופיע במונה עם ‪ 2‬שמופיע‬
‫במכנה‪ ,‬ואת ‪ 14‬שמופיע במונה עם ‪ 7‬שמופיע במכנה‪ .‬יתקבל‪:‬‬
‫‪5 4 3 14 1 2 1 2 4‬‬
‫‪= ⋅ ⋅ ⋅ = =4‬‬
‫‪3 7 2 5 1 1 1 1 1‬‬
‫⋅ ⋅ ⋅ ‪ .‬התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .3‬שאלת גיאומטריה העוסקת בזוויות במעגל‪ .‬יש למצוא את ערכה של‬
‫זווית ‪ ,α‬שהיא זווית היקפית במעגל‪ ,‬ובנוסף היא זווית קטנה בין‬
‫שני ישרים מקבילים‪ .‬נתון כי ‪ AD‬הוא קוטר במעגל וכן ‪)COD‬‬
‫שווה ל‪ . 150° -‬המשולש ‪ COD‬הוא משולש שווה שוקיים כיוון ש‪CO -‬‬
‫ו‪ DO-‬הם רדיוסים במעגל‪ .‬מכאן שזוויות הבסיס שלו שוות זו לזו‪,‬‬
‫וכל אחת מהן שווה ל‪ . 15° -‬ידוע כי כל הזוויות הקטנות בין ישרים‬
‫מקבילים שוות‪ ,‬ולכן הזווית ‪ α‬שווה ל‪ , )ADC -‬כלומר שווה ל‪. 15° -‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[23‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪B‬‬
‫‪α‬‬
‫‪A‬‬
‫‪O‬‬
‫‪D‬‬
‫‪α‬‬
‫‪150°‬‬
‫‪α‬‬
‫‪C‬‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪.4‬‬
‫שאלת אלגברה מסוג מספרים ואותיות‪ .‬נתון כי האותיות ‪ A‬ו‪ B-‬מייצגות ספרות שונות בין ‪1‬‬
‫‪×AB‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ,‬ויש לחשב את ערך הביטוי ‪ .B - A‬מהנתון כי תוצאת המכפלה‬
‫ל‪ .9-‬בנוסף נתון כי‬
‫‪B0‬‬
‫‪ B ⋅ 2‬היא ‪ ,0‬ניתן להסיק כי ‪ B‬הוא ‪ .5‬כעת ניתן לראות כי תוצאת המכפלה ‪ A5 ⋅ 2‬שווה ל‪.50-‬‬
‫המספר שאותו יש להכפיל ב‪ 2-‬כדי לקבל ‪ 50‬הוא ‪ ,25‬ולכן ‪ . A = 2‬ערך הביטוי אם כן הוא‬
‫‪.B−A = 5−2 = 3‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .5‬שאלת אלגברה מסוג משוואה‪ .‬נתונה משוואה אחת בשני נעלמים‪ ,‬ויש לחשב את ערכו של‬
‫הביטוי ‪ . x + y‬יש לפשט את המשוואה‪ , x ≠ 0 .‬ולכן ניתן לחלק בו‪:‬‬
‫‪x‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫⇒ ‪= 3x‬‬
‫)‪= 3 ⇒ 1 = 3( x + y) ⇒ = ( x + y‬‬
‫‪x+y‬‬
‫‪x+y‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .6‬שאלה מילולית מסוג סיפור אלגברי‪ .‬נתון שמחיר כרטיס להצגה הוא ‪ .₪ 10‬משפחת כהן‬
‫קנתה ‪ 7‬כרטיסים‪ ,‬אך השתמשה רק ב‪ 6-‬מהם‪ .‬יש למצוא את מחירו של כל אחד מ‪6-‬‬
‫הכרטיסים שבהם השתמשה המשפחה‪ .‬בסה"כ שילמה המשפחה ‪ ₪ 70‬עבור כל הכרטיסים‬
‫‪70‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫שנרכשו‪ .‬את הסכום הכולל ששילמה המשפחה יש לחלק ב‪= 11 = 11 :6-‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .7‬שאלת אלגברה העוסקת בעקרונות הערך המוחלט‪ .‬נתון כי ‪ . x > 1, y ≠ 0‬כמו כן נתון קשר בין‬
‫הנעלמים‪ ,‬המתואר במשוואה‬
‫‪1‬‬
‫‪y‬‬
‫‪x‬‬
‫= ‪ . x y‬יש להסיק מתוך המשוואה על תכונותיו של הנעלם‬
‫‪ .Y‬כל התשובות מתייחסות לתכונותיו של ‪ ,Y‬ולכן ניתן להציב מספר כלשהו עבור הנעלם ‪X‬‬
‫‪1‬‬
‫ולבדוק את התנהגותו של ‪ .Y‬בהצבת ‪ . 2 y = y : x = 2‬כעת ניתן לראות שמדובר בחוק‬
‫‪2‬‬
‫חזקות העוסק במעריך שלילי‪ .‬לפיכך‪ ,‬על‪-‬מנת שהמשוואה תתקיים על הנעלם ‪ Y‬להיות‬
‫שלילי‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .8‬שאלת גיאומטריה העוסקת בזוויות במצולע משוכלל‪ .‬נתון מחומש‬
‫משוכלל ויש למצוא את ערכה של זווית ‪ , α‬שהיא זווית בסיס‬
‫במשולש שווה שוקיים ששוקיו הן צלעות המחומש המשוכלל‪ .‬כל‬
‫הזוויות הפנימיות במחומש משוכלל שוות ל‪ , 108° -‬ולכן ערכן של‬
‫זוויות הבסיס במשולש תהיינה ‪. 36°‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫]‪[24‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪α‬‬
‫‪108°‬‬
‫‪α‬‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .9‬שאלה מילולית המשלבת עקרונות של ממוצע‪ .‬נתון כי סכום המשכורות של ארז‪ ,‬ברכה וגלעד‬
‫גדול פי ‪ 5‬ממשכורתו של דותן‪ .‬יש לחשב פי כמה גדול ממוצע משכורותיהם של השלושה‬
‫ממשכורתו של דותן‪.‬‬
‫על‪-‬מנת לחשב את ממוצע המשכורות יש לחלק את סכום המשכורות ב‪) 3-‬מספר האיברים‬
‫בקבוצה זו(‪ .‬לכן‪ ,‬ממוצע המשכורות של השלושה יהיה ‪ ⋅ 5‬דותן‪ .‬כעת ניתן לראות שממוצע‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫המשכורות של השלושה גדול פי‬
‫‪3‬‬
‫ממשכורתו של דותן‪.‬‬
‫ניתן לפתור גם באמצעות הצבת מספרים‪ :‬ניתן להציב עבור משכורתו של דותן ‪ , 100‬ולכן‬
‫סכום המשכורות של החברים יהיה‪ . 100 ⋅ 5 = 500 :‬ממוצע המשכורות יתקבל בחלוקת הסכום‬
‫‪500‬‬
‫ב‪ ,3-‬ולכן יהיה‬
‫‪3‬‬
‫לחלק ביניהן‪:‬‬
‫‪ .‬על מנת לראות פי כמה גדול ממוצע המשכורות ממשכורתו של דותן יש‬
‫‪500‬‬
‫‪3 = 500 = 5‬‬
‫‪100 300 3‬‬
‫‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .10‬שאלת הסקה מתרשים‪ .‬יש למצוא את המשכורת הממוצעת הגבוהה ביותר אצל הגברים‬
‫שהשכלתם נמוכה מ‪ 16-‬שנות לימוד‪ .‬בתרגום השאלה למונחי התרשים ‪ -‬יש להסתכל על‬
‫התרשים העוסק במשכורות הגברים )משמאל( ולחפש את הנקודה הגבוהה ביותר‪ ,‬שמעידה‬
‫על המשכורת הממוצעת הגבוהה ביותר‪.‬‬
‫יש לשים לב שהקו‬
‫העליון ביותר מתאר‬
‫גברים שהשכלתם היא‬
‫‪ +16‬שנות לימוד‪ ,‬ולכן‬
‫אינו רלוונטי לשאלה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫]‪[25‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .11‬שאלת הסקה מתרשים‪ .‬יש למצוא את השנה שבה ההפרש בין המשכורת הממוצעת של נשים‬
‫שהשכלתם ‪ +16‬שנים לבין נשים שהשכלתן ‪ 0-8‬שנים הוא הקטן ביותר‪ .‬בתרגום למונחי‬
‫התרשים ‪ -‬יש להסתכל על התרשים העוסק במשכורות הנשים )מימין(‪ ,‬ולחשב את ההפרש בין‬
‫הקו העליון ביותר לתחתון ביותר עבור השנים הנקובות‪ .‬אמנם חלק מהמספרים אינם נתונים‬
‫במדויק‪ ,‬אך ניתן להעריך את ערכם המשוער‪ .‬בבדיקת התשובות מתקבל‪:‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬בשנת ‪ 1971‬ההפרש בין הקו העליון בתרשים לקו התחתון בתרשים הוא‬
‫‪.6000 − 3400 = 2600‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬בשנת ‪ 1977‬ההפרש בין הקו העליון בתרשים לקו התחתון בתרשים הוא‬
‫‪.5500 − 3000 = 2500‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬בשנת ‪ 1973‬ההפרש בין הקו העליון בתרשים לקו התחתון בתרשים הוא‬
‫‪.6500 − 3400 = 3100‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬בשנת ‪ 1974‬ההפרש בין הקו העליון בתרשים לקו התחתון בתרשים הוא‬
‫‪.5500 − 3400 = 2100‬‬
‫‪1974‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1977‬‬
‫‪1973‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫]‪[26‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .12‬שאלת הסקה מתרשים‪ .‬יש לבחור מבין התשובות את זוג השנים העוקבות שעבורו המשכורת‬
‫הממוצעת של גברים שהשכלתם ‪ 12‬שנות לימוד או פחות עלתה‪ ,‬ובמקביל המשכורת‬
‫הממוצעת של גברים שהשכלתם ‪ 13‬שנות לימוד או יותר ירדה‪ .‬בתרגום למונחי התרשים ‪ -‬יש‬
‫לחפש בתרשים השמאלי עבור זוגות השנים שבתשובות‪ ,‬עלייה עבור ‪ 12‬שנות לימוד או פחות‬
‫מזה‪ ,‬וירידה עבור ‪ 13‬שנות לימוד או יותר מזה‪ .‬בבדיקת התשובות‪:‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬בין השנים ‪ 1971-1972‬נראית עלייה עבור כל הקווים בתרשים‪ ,‬המבטאת עלייה‬
‫במשכורת הממוצעת עבור כל שנות הלימוד‪ .‬התשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬בין השנים ‪ 1972-1973‬נראית עלייה עבור כל קבוצות הגברים שמתחת ל‪ 12-‬שנות‬
‫לימוד‪ ,‬וירידה עבור כל קבוצות הגברים בעלי ‪ 13‬שנות לימוד ומעלה‪ .‬התשובה נכונה‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬בין השנים ‪ 1973-1974‬נראית ירידה עבור כל הקווים בתרשים‪ ,‬המבטאת ירידה‬
‫במשכורת הממוצעת עבור כל שנות הלימוד‪ .‬התשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬בין השנים ‪ 1974-1975‬נראות ירידות וחוסר שינוי לסירוגין עבור כל הקבוצות‪,‬‬
‫המבטאות ירידה או חוסר שינוי במשכורת הממוצעת עבור שנות הלימוד השונות‪ .‬התשובה‬
‫אינה נכונה‪.‬‬
‫ירידה עבור כל‬
‫הגברים עם‬
‫יותר מ‪13-‬‬
‫שנות לימוד‬
‫תשובה )‪(2‬‬
‫עליה עבור כל‬
‫הגברים עם‬
‫פחות מ‪12-‬‬
‫שנות לימוד‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[27‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .13‬שאלת הסקה מתרשים‪ .‬יש למצוא את הטענה שאיננה נכונה‪ .‬יש לעבור על התשובות ולתרגם‬
‫אותן למונחי התרשים‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬ככל שרמת ההשכלה של הנשים גבוהה יותר המשכורת הממוצעת שלהן גבוהה‬
‫יותר" ‪ -‬בתרגום למונחי התרשים‪ ,‬יש לבחון את התרשים העוסק במשכורות הנשים )מימין(‬
‫ולוודא שאין נקודות חיתוך בין הקווים בתרשים‪ .‬יש לשים לב כי הקו הכהה שעליו מסומן‬
‫הממוצע‪ ,‬אינו נכלל בנתונים לגבי שנות ההשכלה‪ .‬הטענה נכונה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬ככל שרמת ההשכלה של הגברים גבוהה יותר המשכורת הממוצעת שלהם גבוהה‬
‫יותר" ‪ -‬בתרגום למונחי התרשים‪ ,‬יש לבחון את התרשים העוסק במשכורות הגברים‬
‫)משמאל( ולוודא שאין נקודות חיתוך בין הקווים בתרשים‪ .‬גם כאן יש לשים לב כי הקו הכהה‬
‫שעליו מסומן הממוצע‪ ,‬אינו נכלל בנתונים לגבי שנות ההשכלה‪ .‬הטענה נכונה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬בכל רמת השכלה המשכורת הממוצעת של גברים גבוהה מהמשכורת הממוצעת‬
‫של נשים באותה רמת השכלה" ‪ -‬בתרגום למונחי התרשים‪ ,‬יש להשוות בין הקווים‬
‫המודגשים שמסמלים את הממוצע עבור הנשים והגברים‪ .‬הממוצע עבור הגברים גבוה יותר‬
‫עבור כל אחת מרמות ההשכלה‪ .‬הטענה נכונה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬בכל רמת השכלה המשכורת הממוצעת של נשים גבוהה מהמשכורת הממוצעת‬
‫של גברים באותה רמת השכלה" ‪ -‬טענה זו הפוכה לטענה שבתשובה מספר ‪ ,3‬ולכן היא איננה‬
‫נכונה‪ .‬בתרגום למונחי התרשים ‪ -‬הקו המודגש שמסמל את הממוצע עבור קבוצת הגברים‬
‫וקבוצת הנשים גבוה יותר בתרשים הגברים )משמאל( עבור כל אחת מרמות ההשכלה‪ .‬הטענה‬
‫איננה נכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .14‬שאלה מילולית מסוג בעיית תנועה‪ .‬יובל ועדי נעים בשני כיוונים מנוגדים‪ .‬נתון כי מהירותו‬
‫של יובל גדולה פי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 1‬ממהירותה של עדי‪ ,‬וכן נתון כי הדרך שעוברת עדי ארוכה פי ‪ 2‬מהדרך‬
‫שעובר יובל‪ .‬יש למצוא את היחס בין הזמנים שיהיו דרושים לכל אחד מהם כדי להגיע ליעדו‪.‬‬
‫ניתן להציב את הנתונים בטבלת יחס‪:‬‬
‫מהירות‬
‫יובל‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫עדי‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫זמן‬
‫דרך‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫]‪[28‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫כעת ניתן לחשב את הזמנים על‪-‬ידי שימוש בנוסחת התנועה‪:‬‬
‫מהירות‬
‫יובל‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫עדי‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫זמן‬
‫דרך‬
‫‪1‬‬
‫‪1 2‬‬
‫= =‬
‫‪1 3 3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪=2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫היחס בין זמן הנסיעה של יובל לזמן הנסיעה של עדי‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3 ⇒ 2 ⇒1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2⋅3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .15‬שאלת גיאומטריה העוסקת ביחס בין שטחים‪ .‬נתונים שני ריבועים‪,‬‬
‫ונתון כי שטחו של הריבוע הקטן שווה למחצית משטחו של הריבוע‬
‫‪B‬‬
‫הגדול‪ .‬יש למצוא את היחס בין השטח הכהה לשטח המנוקד‪ .‬ניתן‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫לפתור את השאלה בהצבת מספרים‪ :‬היות ומדובר בצורות‬
‫‪1‬‬
‫משוכללות וסימטריות ניתן להציב בשטחו של הריבוע הקטן ‪ ,2‬כך‬
‫‪A‬‬
‫שכל אחד משטחי המשולשים הקטנים שבסרטוט יהיה ‪.1‬‬
‫שטחו של הריבוע הגדול הוא פי ‪ 2‬משטחו של הריבוע הקטן‪ ,‬ולכן שטחו של הריבוע הגדול‬
‫יהיה ‪ ,4‬ושטחיהם של כל אחד מהמשולשים הגדולים הוא ‪ .2‬כעת ניתן לראות כי כל משולש‬
‫גדול מחולק לשני חלקים ששטחם זהה‪ .‬אם שטח המשולש הקטן שבתוכו שווה ל‪ ,1-‬הרי שגם‬
‫השטח שנותר )שצורתו היא טרפז( יהיה שווה ל‪ .1-‬ומכאן שהיחס בין השטח הכהה לשטח‬
‫המנוקד הוא ‪.1 : 1‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪C‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .16‬שאלת גיאומטריה העוסקת בעקרונות של משולשים דומים‪ .‬נתונים שני משולשים בסרטוט‬
‫מוכר של "שעון חול"‪ ,‬ומכאן ששני המשולשים דומים זה לזה‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪x−1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪E‬‬
‫‪3‬‬
‫‪x+1‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫]‪[29‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫יש למצוא את ערכו של ‪ X‬שמהווה חלק מתוך שתיים מהצלעות שבסרטוט‪ .‬הקווים ‪ AB‬ו‪DC-‬‬
‫מקבילים זה לזה‪ ,‬ומכאן ניתן להסיק שהזוויות ‪ )EDC‬ו‪, )ABE -‬שהן זוויות בין ישרים‬
‫מקבילים‪ ,‬שוות זו לזו‪ .‬בנוסף‪ )AEB ,‬ו‪ )DEC -‬הן זוויות קודקודיות ולכן שוות זו לזו‪ .‬מכאן‬
‫שהמשולשים ‪ ABE‬ו‪ EDC-‬הם משולשים דומים‪ .‬מכאן שמתקיים אותו יחס קווי בין הצלעות‬
‫‪AB AE‬‬
‫=‬
‫המתאימות‪:‬‬
‫‪DC EC‬‬
‫‪ .‬כעת ניתן לבנות משוואה על‪-‬פי הנתונים שבסרטוט‪:‬‬
‫‪x −1‬‬
‫‪⇒ 2 ( x + 1) = 3 ( x − 1) ⇒ 2x + 2 = 3x − 3 ⇒ x = 5‬‬
‫‪x +1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫= ‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .17‬שאלת אלגברה העוסקת במספרים ראשוניים‪ .‬נתון כי מספר "מעניין" הוא מספר שסכום כל‬
‫המספרים הראשוניים מ‪ 2-‬ועד אליו )כולל( הוא ראשוני‪ .‬יש למצוא מי מבין המספרים‬
‫שבתשובות הוא ראשוני‪ .‬ניתן לפתור באמצעות הצבת התשובות‪ .‬יש לחשב את סכום‬
‫המספרים הראשוניים עד למספרים המופיעים בתשובות‪ ,‬ולבדוק האם מתקבל מספר‬
‫ראשוני‪:‬‬
‫תשובה )‪ , 2 + 3 + 5 + 7 + 11 = 28 :(1‬סכום המספרים אינו ראשוני‪ ,‬ועל כן המספר אינו "מעניין"‪.‬‬
‫התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ , 2 + 3 + 5 = 10 :(2‬סכום המספרים אינו ראשוני‪ ,‬ועל כן המספר אינו "מעניין"‪.‬‬
‫התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ , 2 + 3 = 5 :(3‬סכום המספרים ראשוני‪ ,‬ועל כן המספר "מעניין"‪ .‬התשובה נכונה‪.‬‬
‫אין צורך לבדוק את התשובה הרביעית שנותרה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .18‬שאלת גיאומטריה העוסקת במשולשים‪ .‬משולש ‪ ABC‬הוא‬
‫משולש שזוויותיו חדות‪ .‬יש לסמן נקודה ‪ D‬על הצלע ‪ ,BC‬כך‬
‫‪A‬‬
‫שנקודה זו תהיה הקרובה ביותר ל‪ A-‬מכל שאר הנקודות שעל‬
‫הצלע‪ .‬כלומר‪ ,‬יש למתוח קו מקודקוד ‪ A‬של המשולש‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫לצלע ‪ BC‬כך שהמרחק ‪ AD‬יהיה הקצר ביותר‪.‬‬
‫‪O‬‬
‫‪D‬‬
‫ידוע כי המרחק הקצר ביותר בין קו לנקודה כלשהי הוא האנך‪ ,‬או הגובה‪ .‬יש לשים לב שכל‬
‫קו אחר שאפשר להעביר בתוך המשולש בין קודקוד ‪ A‬לצלע ‪ BC‬יהיה ארוך יותר מהגובה‬
‫)ראה סרטוט(‪ .‬במשולש שכל זוויותיו חדות כל הגבהים עוברים בתוך המשולש‪ ,‬ולכן הטענה‬
‫הנכונה בהכרח היא הטענה השלישית‪ .‬יש לשים לב כי טענות )‪ (1‬ו‪ (2)-‬היו נכונות אילו היה‬
‫מדובר במשולש שווה שוקיים )‪ ,(AB = AB‬אך לא ניתן להסיק זאת מהנתונים‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫]‪[30‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .19‬שאלה מילולית מסוג בעיית אחוזים‪ .‬נתון כי ירון קנה חולצה ב‪ 80% -‬ממחירה המקורי‪.‬‬
‫בנוסף נתון כי אילו היה מחכה היה משלם רק ‪ 40%‬ממחירה של החולצה ועוד ‪ 40‬שקלים‪,‬‬
‫ובכך היה חוסך ‪ 25%‬מהסכום ששילם‪ .‬יש למצוא את מחירה המקורי של החולצה‪ .‬היות‬
‫ומדובר בשאלת אחוזים שבה יש למצוא את השלם‪ ,‬ניתן להציב את התשובות‪ .‬יש להתחיל‬
‫מתשובה הנוחה ביותר לחישוב‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬מחיר החולצה המקורי הוא ‪ ,200‬ולכן ירון שילם על החולצה ‪ 160‬שקלים‪ .‬לאחר‬
‫שבוע היה משלם רק ‪ 40%‬ממחירה‪ ,‬שהם ‪ 80‬שקלים וכן תוספת של ‪ 40‬שקלים‪ ,‬כלומר‬
‫בסך‪-‬הכול היה משלם ‪ 120‬שקלים‪ 25% .‬מהסכום ששילם ירון בפועל )‪ (160‬הם ‪ 40‬שקלים‪.‬‬
‫ואכן ‪ .120 + 40 = 160‬התשובה מתאימה‪ ,‬ולכן אין צורך לבדוק את התשובות הנותרות‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .20‬שאלת גיאומטריה העוסקת בשטחים‪ .‬נתונים שני מעגלים‪ ,‬וכן הנתונים הבאים‪ :‬רדיוס המעגל‬
‫הגדול שווה לפעמיים רדיוס המעגל הקטן‪ ,‬ו‪ . α = 2β -‬יש להשוות בין השטחים הכהים‬
‫המופיעים בשני הטורים‪ ,‬שהם שטחים של גזרה בשני מעגלים שונים‪ .‬יש לחשב את שטחי‬
‫הגזרה השונים עבור שני המעגלים‪ ,‬וכדי להשוות ביניהם‪ ,‬יש להשתמש בנתונים על הקשר בין‬
‫הזוויות ובין רדיוסי המעגלים‪.‬‬
‫שטח הגזרה המופיעה בטור א'‪:‬‬
‫‪α‬‬
‫‪πr 2‬‬
‫‪360‬‬
‫‪.‬‬
‫שטח הגזרה המופיעה בטור ב' )תוך שימוש ב‪ α -‬ו‪:(r-‬‬
‫‪R‬‬
‫‪β‬‬
‫‪α‬‬
‫‪α‬‬
‫‪2α 2‬‬
‫= ‪. 2 π ( 2r )2‬‬
‫= ‪4πr 2‬‬
‫‪πr‬‬
‫‪360‬‬
‫‪2 ⋅ 360‬‬
‫‪360‬‬
‫‪r‬‬
‫‪α‬‬
‫כעת ניתן לראות כי הביטוי שבטור ב' גדול יותר מהביטוי שבטור א'‪.‬‬
‫ניתן לפתור את השאלה גם בהצבת מספרים המקיימים את הנתונים‪ ,‬וחישוב שני השטחים‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .21‬שאלה מילולית מסוג בעיית הסתברות‪ ,‬בפורמט השוואות כמותיות‪ .‬נתון כי בכובע קסמים יש‬
‫‪ 6‬ארנבים ו‪ 6-‬יונים‪ .‬מהכובע שולפים באקראי ‪ 2‬חיות בזו אחר זו וללא החזרה‪ .‬יש למצוא מה‬
‫גדול יותר‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ,‬או ההסתברות לכך ששתי החיות הן מסוגים שונים‪ .‬מדובר בשאלת הסתברות‬
‫שבה צריכים להתרחש שני מאורעות יחדיו‪ ,‬ולכן יש לחשב את הסיכוי לכל מאורע בנפרד‬
‫ולהכפיל בין ההסתברויות‪.‬‬
‫המאורע הראשון‪ :‬בשלב הראשון אין חשיבות לסוג החיה שתיבחר‪ ,‬ולכן הסיכוי להוציא‬
‫מהכובע חיה שהיא ארנב או יונה היא‬
‫‪12‬‬
‫‪=1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪.‬‬
‫]‪[31‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫המאורע השני‪ :‬לאחר שנשלפה חיה אחת מהכובע‪ ,‬נותרו בו ‪ 11‬חיות בלבד‪ .‬כעת יש להוציא‬
‫חיה שונה מזו שנשלפה במאורע הראשון‪ .‬מבין ‪ 11‬החיות שנותרו בכובע‪ 6 ,‬מתוכן הן מסוג‬
‫שונה מזה שנשלף בפעם הראשונה‪ .‬לכן הסיכוי למאורע השני הוא‪:‬‬
‫כעת יש לכפול בין ההסתברויות‪:‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫=‬
‫‪11 11‬‬
‫⋅‪ . 1‬ערכו של‬
‫‪6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪6‬‬
‫‪11‬‬
‫‪.‬‬
‫גדול מערכו של‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ,‬ומכאן שטור א'‬
‫גדול יותר מטור ב'‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .22‬שאלת אלגברה העוסקת באי‪-‬שוויונות‪ ,‬בפורמט השוואות כמותיות‪ .‬נתונים ‪ X‬ו‪ Y-‬חיוביים‬
‫שעבורם מתקיימים אי‪-‬השוויונות הבאים‪ . x − y > 30, x + y < 50 :‬יש למצוא מה גדול יותר ‪-‬‬
‫‪ Y‬או ‪ .10‬ניתן לפשט את אי‪-‬השוויונות כך שיהיה נוח להציב מספרים‪.‬‬
‫)א(‪. x > 30 + y :‬‬
‫)ב(‪. x < 50 − y :‬‬
‫כעת ניתן להציב מספרים על‪-‬מנת ללמוד על התנהגותו של הנעלם‪ .‬ניתן להציב ‪ Y = 10‬ולבדוק‬
‫האם שני האי‪-‬שוויונות מתקיימים‪.‬‬
‫אם ‪:Y = 10‬‬
‫)א(‪. x > 30 + 10 ⇒ x > 40 :‬‬
‫)ב(‪. x < 50 − 10 ⇒ x < 40 :‬‬
‫התקבלו ערכי ‪ X‬מנוגדים‪ ,‬ולכן לא ייתכן כי ‪ Y‬שווה ‪ .10‬ניתן לפסול את תשובה )‪.(3‬‬
‫כעת ניתן להציב ערך אחר ולבדוק האם ‪ Y‬יכול להיות גדול מ‪.10 -‬‬
‫אם ‪:Y = 11‬‬
‫)א(‪. x > 30 + 11 ⇒ x > 41 :‬‬
‫)ב(‪. x < 50 − 11 ⇒ x < 39 :‬‬
‫לא קיימים ערכים של ‪ X‬שמקיימים את שני אי‪-‬השוויונות שהתקבלו‪ ,‬ולכן לא ייתכן כי ‪Y‬‬
‫גדול מ‪ .10 -‬ניתן לפסול את תשובה )‪.(2‬‬
‫כעת ניתן להציב ערך אחר ולבדוק האם ‪ Y‬יכול להיות קטן מ‪.10 -‬‬
‫אם ‪: Y = 5‬‬
‫)א(‪. x > 30 + 5 ⇒ x > 35 :‬‬
‫)ב(‪. x < 50 − 5 ⇒ x < 45 :‬‬
‫עבור ‪ Y = 5‬התקבלו ערכי ‪ X‬שמקיימים את שני אי‪-‬השוויונות‪ ,‬ולכן ניתן לקבוע כי ‪. y < 10‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫]‪[32‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .23‬שאלת גיאומטריה העוסקת במשולשים‪ .‬משולש ‪ ABC‬הוא‬
‫משולש שווה שוקיים )‪ .(AB = AC‬כמו כן נתון ש‪ BD-‬חוצה‬
‫את הזווית ‪ . )ABC‬יש להשוות בין ‪ α‬שהיא זווית הראש‬
‫במשולש שווה שוקיים‪ ,‬לבין זווית ‪ β‬שמהווה מחצית‬
‫מזווית הבסיס באותו המשולש‪ .‬היות ואין בשאלה נתונים‬
‫מספריים‪ ,‬מדובר בסרטוט גמיש שניתן לסרטטו גם באופן‬
‫אחר על‪-‬פי אותם הנתונים‪.‬‬
‫ניתן לפתור בהצבת מספרים עבור הזוויות הנתונות‪:‬‬
‫בהצבת ‪ ,α = 80°‬כל אחת מזוויות הבסיס יהיו שוות ‪,50°‬‬
‫ולכן ‪ .β = 25°‬טור א' גדול יותר ולכן ניתן לפסול את‬
‫תשובות )‪ (2‬ו‪.(3)-‬‬
‫בהצבת ‪ ,α = 20°‬כל אחת מזוויות הבסיס יהיו שוות ‪,80°‬‬
‫ולכן ‪ .β = 40°‬כעת טור ב' גדול יותר‪ ,‬וניתן לפסול גם את‬
‫תשובה )‪.(1‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪A‬‬
‫‪α‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪β‬‬
‫‪2β‬‬
‫‪β‬‬
‫‪B‬‬
‫‪ .24‬שאלת גיאומטריה העוסקת בשטחים‪ .‬נתון מלבן שעל רוחבו מונח משולש ישר זווית‪.‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫בנוסף נתון כי צלע המשולש ‪ AB‬שווה באורכה לצלע המלבן ‪ .CE‬יש להשוות בין שטח המשולש‬
‫למחצית משטח המלבן‪ .‬מכיוון שאין נתונים מספריים‪ ,‬ניתן להציב מספרים עבור צלעותיו של‬
‫המשולש‪ .AC = 2 ,AB = 1 .‬ניתן לחשב על‪-‬ידי שימוש במשפט פיתגורס את היתר במשולש‬
‫שמהווה גם אחת מצלעות המלבן‪. AB2 + AC2 = BC2 ⇒ 12 + 22 = BC2 ⇒ BC = 5 :‬‬
‫כעת ניתן לחשב את שני השטחים המבוקשים‪ :‬שטח מחצית מלבן הוא‬
‫קצת יותר גדול מ‪ .1-‬שטח המשולש הוא‬
‫‪1⋅ 2‬‬
‫‪=1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5 ⋅1‬‬
‫‪5‬‬
‫=‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ,‬כלומר‬
‫‪ .‬מכאן ששטח מחצית המלבן גדול יותר‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[33‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .25‬שאלת אלגברה העוסקת בציר המספרים‪ .‬נתון אי‪-‬שוויון לפיו ‪ a‬ו‪ x-‬הם מספרים הגדולים מ‪,1-‬‬
‫וכן ידוע ש‪ x -‬גדול מ‪ .a-‬יש להשוות בין הביטויים ‪ a x‬ו‪ . x a -‬ניתן להציב מספרים ולפסול‬
‫תשובות‪:‬‬
‫‪xa‬‬
‫הצבת מספרים‬
‫‪ax‬‬
‫‪a = 2, x = 3‬‬
‫‪3 =9‬‬
‫‪2 =8‬‬
‫‪a = 2, x = 5‬‬
‫‪52 = 25‬‬
‫‪25 = 32‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫יחס הגדלים בין הטורים‬
‫טור א' גדול יותר‪ ,‬ולכן ניתן לפסול את‬
‫תשובות )‪ (2‬ו‪(3)-‬‬
‫טור ב' גדול יותר‪ ,‬ולכן ניתן לפסול גם‬
‫את תשובה )‪(1‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫]‪[34‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫חשיבה כמותית ‪ -‬פרק שני‬
‫מספר‬
‫השאלה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫*את תשובותיכם למבחן זה תוכלו להזין למערכת "תחקור מבחנים"‪ ,‬ולקבל תחקור ופילוח של אחוזי ההצלחה שלכם‬
‫בנושאים השונים‪.‬‬
‫‪ .1‬שאלת גיאומטריה העוסקת במעגלים‪ .‬נתון מעגל ובתוכו משולש‬
‫ישר זווית‪ .‬נתון כי מיתר ‪ BD‬חוצה את מיתר ‪ AC‬באמצעו‪ .‬יש‬
‫למצוא מה גדול יותר ‪ -‬מיתר ‪ AC‬או מיתר ‪ .BD‬המיתר ‪ AC‬נשען‬
‫על זווית של ‪ , 90°‬ועל כן מהווה קוטר במעגל‪ .‬נתון כי ‪ BD‬חותך‬
‫את ‪ AC‬בדיוק באמצעו‪ ,‬וידוע כי אמצעו של קוטר הוא מרכז‬
‫המעגל‪ .‬מכאן ניתן להסיק שגם המיתר ‪ BD‬עובר דרך מרכז‬
‫המעגל‪ ,‬ועל כן גם הוא מהווה קוטר במעגל‪ .‬מכאן ששני המיתרים‬
‫שווים זה לזה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬
‫‪O‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪ .2‬שאלת אלגברה מסוג חלוקה של מספרים שלמים‪ ,‬בפורמט של השוואות כמותיות‪ .‬יש למצוא‬
‫מה גדול יותר ‪ -‬מספר המספרים בין ‪ 1‬ל‪ 420-‬המתחלקים ללא שארית ב‪ ,7-‬או מספר‬
‫המספרים בין ‪ 1‬ל‪ 420-‬המתחלקים ללא שארית ב‪ 2-‬וגם ב‪ .3-‬מספר המתחלק ללא שארית ב‪2-‬‬
‫וגם ב‪ 3-‬הוא למעשה מספר המתחלק ללא שארית ב‪ .6-‬המספרים המתחלקים ב‪ 7-‬יהיו‪:‬‬
‫‪ ...7,14,21,28,35‬כלומר‪ ,‬כל הכפולות של ‪ .7‬כדי למצוא את מספר המספרים שהם כפולות של ‪7‬‬
‫‪420‬‬
‫עד המספר ‪ ,420‬יש לבצע פעולת חילוק פשוטה‪= 60 :‬‬
‫‪7‬‬
‫כלומר ישנם ‪ 60‬מספרים שיתחלקו‬
‫ללא שארית ב‪ .7-‬באותו האופן‪ ,‬ניתן לחשב את מספר המספרים המתחלקים ללא שארית‬
‫‪420‬‬
‫ב‪= 70 :6-‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ .‬ערכו של טור ב' גדול יותר‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[35‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .3‬שאלת אלגברה מסוג ציר המספרים‪ ,‬בפורמט השוואות כמותיות‪ .‬נתון כי ‪ p‬ו‪ q-‬חיוביים‪ ,‬וכן‬
‫שסכומם שווה ל‪ .1-‬יש למצוא מה גדול יותר ‪ -‬המכפלה של שני הנעלמים‪ ,‬או ‪ .1‬ניתן לפתור‬
‫באמצעות הצבת מספרים‪ .‬היות ומדובר בשני מספרים מאותו התחום על ציר המספרים‪ ,‬ניתן‬
‫להסתפק בהצבה אחת בלבד‪ .‬עבור‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫= ‪ p = , q‬יתקבל בטור ב'‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1 1‬‬
‫‪2 2‬‬
‫= ⋅ = ‪ . p ⋅ q‬מכאן‬
‫שערכו של טור א' גדול יותר‪ .‬ניתן ללמוד מכך‪ ,‬שמכפלתם של שני מספרים חיוביים שקטנים‬
‫מ‪ ,1-‬תהיה לעולם קטנה מסכומם‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .4‬שאלה מילולית מסוג בעיית הספק‪ ,‬בפורמט השוואות כמותיות‪ .‬נתון שהספקם של ‪ 3‬פועלים‬
‫שעובדים בהספק זהה שווה להספקן של ‪ 4‬מכונות שעובדות גם הן בהספק זהה‪ .‬יש להשוות‬
‫את הספקו של פועל אחד להספקה של מכונה אחת‪ .‬ניתן לסמן את הספקו של פועל ב‪ p-‬ואת‬
‫הספקה של המכונה ב‪ ,m-‬ולמצוא את היחס בין ‪ p‬ל‪:m-‬‬
‫‪4m‬‬
‫‪p 4‬‬
‫= ⇒‬
‫‪3‬‬
‫‪m 3‬‬
‫= ‪. p ⋅3 = m ⋅ 4 ⇒ p‬‬
‫מכאן שהספקו של פועל אחד גדול יותר מהספקה של מכונה אחת‪ ,‬ולכן טור א' גדול יותר‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .5‬שאלת גיאומטריה העוסקת בהיקפים‪ ,‬בפורמט של השוואות‬
‫כמותיות‪ .‬נתון משולש ‪ ABC‬שהוא משולש שווה צלעות‪ .‬כמו כן‬
‫נתון כי על גבי אחת מצלעותיו נבנו ‪ 4‬ריבועים חופפים‪ .‬יש‬
‫להשוות בין היקף המשולש לבין הקו המודגש‪ ,‬שמהווה חלק‬
‫מסכום היקפי המרובעים‪ .‬הסרטוט מדויק‪ ,‬שכן הוא עוסק‬
‫בצורות משוכללות‪ ,‬ולכן ניתן לפתור באמצעות הצבת מספרים‪.‬‬
‫יש לסמן את צלע הריבוע ב‪ ,1-‬ולחשב באמצעותה גם את היקף‬
‫המשולש‪ .‬היקף המשולש כולל ‪ 3‬צלעות שערכה של כל אחת מהן‬
‫הוא ‪ ,4‬ולכן ההיקף הכולל שווה ‪ .12‬אורך הקו המודגש הוא ‪, 13‬‬
‫שכן הוא כולל ‪ 13‬צלעות שערכה של כל אחת מהן הוא ‪ .1‬מכאן‬
‫שערכו של טור ב' גדול יותר‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[36‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪A‬‬
‫‪4‬‬
‫‪C‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪B‬‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .6‬שאלת גיאומטריה העוסקת במשולשים‪ ,‬בפורמט השוואות כמותיות‪ .‬נתון משולש שווה‬
‫שוקיים ‪ ,ABC‬ששוקיו השוות הן ‪ AB‬ו‪ ,AC-‬וחלק מזווית הראש שלו שווה ל‪ . 100° -‬יש למצוא‬
‫מה גדול יותר ‪ -‬זווית ‪ a‬או ‪. 40°‬‬
‫‪A‬‬
‫‪α 100° α‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪180°‬‬
‫‪B‬‬
‫ידוע כי בכל משולש סכום הזוויות הוא ‪ . 180°‬יש לנסות ולהשוות את המצב הנתון בשאלה‬
‫למצב מוכר‪ .‬לדוגמה‪ ,‬ניתן לבדוק מה היה קורה אם הזווית ‪ a‬הייתה שווה בדיוק ל‪. 40° -‬‬
‫במקרה זה‪ ,‬זווית הראש במשולש שווה השוקיים ‪ ABC‬הייתה שווה ‪ , 180°‬ומצב כזה לא יכול‬
‫להתקיים במשולש )ראה סרטוט(‪ .‬לכן‪ ,‬על‪-‬מנת ש‪ ABC-‬יהיה משולש‪ ,‬על הזווית ‪ a‬להיות‬
‫קטנה מ‪ .40°-‬התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .7‬שאלת הסקה מטבלה‪ .‬יש למצוא את הארוחה בה אכל נדב את הכמות הגדולה ביותר של‬
‫סיבים תזונתיים‪ .‬בתרגום למונחי הטבלה ‪ -‬יש להסתכל על העמודה השמינית בטבלה ולסכום‬
‫את המספרים שמבטאים את הסיבים התזונתיים שאכל בכל ארוחה‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬בארוחת הבוקר ‪. 0.0 + 0.5 + 0.0 + 0.2 = 0.7‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬בארוחת הצהריים ‪. 0.0 + 0.0 + 2.4 + 0.0 = 2.4‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬בארוחת אחרי הצהריים ‪. 0.0 + 1.1 = 1.1‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬בארוחת הערב ‪. 0.0 + 1.5 + 0.0 + 0.0 + 2.6 + 1.8 = 4.9‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫]‪[37‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .8‬שאלת הסקה מטבלה‪ .‬יש למצוא באיזה ממנות המזון שבתשובות מספר הקלוריות היה‬
‫הגדול ביותר‪ .‬בתרגום למונחי הטבלה ‪ -‬יש לחפש עבור ארבעת המזונות שבתשובות את ערכן‬
‫הקלורי בעמודה השלישית‪ .‬יש לשים לב שאיננו נשאלים על כמות הקלוריות שיש ב‪ 100-‬גרם‬
‫של המנה‪ ,‬אלא במנה כולה‪ .‬כלומר‪ ,‬יש לחפש זאת בעמודה השלישית בטבלה ולא ברביעית‪:‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬קרואסון ‪ 227‬קלוריות‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬חביתה ‪ 100‬קלוריות‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬גביע יוגורט ‪ 232‬קלוריות‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬פרוסת לחם מלא ‪ 63‬קלוריות‪.‬‬
‫תשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .9‬שאלת הסקה מטבלה‪ .‬יש למצוא את מנת המזון הקרובה ביותר לסלט במספר הקלוריות‬
‫שבה‪ ,‬אך רחוקה ממנו ביותר במספר הקלוריות ל‪ 100 -‬גרם‪ .‬בתרגום למונחי הטבלה ‪ -‬יש‬
‫לחפש עבור התשובות את ההפרש בין הקלוריות שנמצאות בעמודה השלישית בטבלה לבין ‪28‬‬
‫שהוא מספר הקלוריות בסלט‪ ,‬וכן את ההפרש בין הקלוריות שנמצאות בעמודה הרביעית‬
‫בטבלה לבין ‪ 18‬שהוא מספר הקלוריות בסלט ל‪ 100 -‬גרם‪ .‬יש לשים לב שיש למצוא את‬
‫המרחק בין הערכים השונים‪ ,‬ולכן ניתן להתייחס תמיד להפרש החיובי‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬עבור ספל הקפה‪ :‬ההפרש בקלוריות למנה הוא ‪ ,28 − 5 = 23‬ההפרש בקלוריות‬
‫ל‪ 100 -‬גרם הוא ‪.18 − 2 = 16‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬עבור החמאה‪ :‬ההפרש בקלוריות למנה הוא ‪ ,35 − 28 = 7‬ההפרש בקלוריות ל‪100 -‬‬
‫גרם הוא ‪.720 − 18 = 702‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬עבור ספל המרק‪ :‬ההפרש בקלוריות למנה הוא ‪ ,63 − 28 = 35‬ההפרש בקלוריות‬
‫ל‪ 100 -‬גרם הוא ‪.25 − 18 = 7‬‬
‫]‪[38‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬עבור התפוז‪ :‬ההפרש בקלוריות למנה הוא ‪ ,62 − 28 = 34‬ההפרש בקלוריות ל‪100 -‬‬
‫גרם הוא ‪.48 − 18 = 30‬‬
‫ניתן לראות כי מנת החמאה היא הקרובה ביותר לסלט במספר הקלוריות שבה‪ ,‬אך הרחוקה‬
‫ביותר ממנו במספר הקלוריות ב‪ 100-‬גרם‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .10‬שאלת הסקה מטבלה‪ .‬יש למצוא את המשקל הגדול ביותר של מנת מזון שאכל נדב בארוחה‬
‫אחת‪ .‬בתרגום למונחי הטבלה ‪ -‬יש לחפש בעמודה השנייה בטבלה שמייצגת את משקלי‬
‫המנות בגרמים את הערך הגבוה ביותר עבור מנה בודדת‪ .‬הערך הגבוה ביותר הוא ‪.250‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫]‪[39‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪y‬‬
‫‪ .11‬שאלת גיאומטריה אנליטית‪ .‬נתונות ‪ 3‬נקודות ‪ B ,A‬ו‪ C-‬על‬
‫מערכת צירים‪ ,‬ויש למצוא מהו ערכה של הזווית ‪. )ABC‬‬
‫יש לסרטט את שלוש הנקודות על גבי מערכת הצירים‪ .‬היות‬
‫ושלוש הנקודות יוצרות קו ישר שמקביל לציר ה‪ ,Y-‬הזווית‬
‫המבוקשת ‪ )ABC‬שווה בדיוק ל‪. 180° -‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫)‪A(1,3‬‬
‫)‪B(1,0‬‬
‫‪x‬‬
‫)‪(0,0‬‬
‫)‪C(1,−2‬‬
‫‪ .12‬שאלת אלגברה מסוג מספרים שלמים‪ ,‬העוסקת בעקרונות של זוגיות‪ a .‬ו‪ b-‬הם מספרים‬
‫שלמים וחיוביים‪ ,‬ונתון כי ‪ . a > b‬כמו כן נתון כי הביטוי ‪ a 2 b‬הוא מספר זוגי‪ ,‬ומכאן ניתן‬
‫להסיק כי אחד מהנעלמים הוא בהכרח זוגי‪ .‬בנוסף‪ ,‬נתון כי הביטוי ‪ a + b‬הוא מספר אי‪-‬זוגי‪,‬‬
‫ומכאן ניתן להסיק כי הנעלם השני הוא אי‪-‬זוגי‪ .‬יש למצוא את הטענה שאיננה נכונה‪ .‬ניתן‬
‫לפתור באמצעות הצבת מספרים‪ .‬יש להציב מספרים עבור הנעלמים ‪: a = 2, b = 1‬‬
‫תשובה )‪ 1⋅ ( 22 + 2 ) = 6 :(1‬הוא מספר זוגי‪ .‬הטענה נכונה ולכן ניתן לפסול תשובה זו‪.‬‬
‫תשובה )‪ ( 2 + 1 − 1) = 2 :(2‬הוא מספר זוגי‪ .‬הטענה נכונה ולכן ניתן לפסול תשובה זו‪.‬‬
‫תשובה )‪ 2 ⋅12 = 2 :(3‬הוא מספר זוגי‪ ,‬ולא אי‪-‬זוגי‪ ,‬ולכן הטענה אינה נכונה‪.‬‬
‫תשובה )‪ ( 2 − 1) = 1 :(4‬הוא מספר אי‪-‬זוגי‪ .‬הטענה נכונה ולכן ניתן לפסול תשובה זו‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .13‬שאלת מילולית מסוג בעיית אחוזים‪ .‬נתון כי ‪ 20%‬מ‪ 2x -‬שווים ל‪ ,10 -‬ויש לחשב כמה אחוזים‬
‫מ‪ x-‬שווים ל‪ .10-‬יש לתרגם את המלל לאלגברה‪ ,‬תוך שימוש בנוסחת האחוז‪ ,‬על מנת לחשב‬
‫את ערכו של ‪:x‬‬
‫‪20‬‬
‫‪40x‬‬
‫‪4x‬‬
‫⇒ ‪⋅ 2x = 10‬‬
‫⇒ ‪= 10‬‬
‫‪= 10 ⇒ 4x = 100 ⇒ x = 25‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪10‬‬
‫‪.‬‬
‫כעת ניתן להציב שוב בנוסחת האחוז‪ .‬נבטא את ‪ a‬כאחוז המבוקש בשאלה‪:‬‬
‫‪a‬‬
‫‪25a‬‬
‫‪a‬‬
‫⇒ ‪⋅ 25 = 10‬‬
‫‪= 10 ⇒ = 10 ⇒ a = 40‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .14‬שאלת אלגברה מסוג ביטויים‪ .‬יש לפשט את הביטוי תוך שימוש בחוקי חזקות ושורשים‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 4 4‬‬
‫‪2 4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫= ‪.  −  =  −  =  ‬‬
‫‪81‬‬
‫‪3 9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ 9 9‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[40‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .15‬שאלת גיאומטריה העוסקת בשטחים של מרובעים‪ .‬נתונים ‪12‬‬
‫ריבועים חופפים‪ ,‬אשר צלע כל אחד מהם שווה ל‪ 1-‬ס"מ‪ .‬יש‬
‫למצוא את גודל השטח הכהה‪ .‬כל הריבועים חופפים‪ ,‬ולכן שטח‬
‫כל אחד מהם הוא ‪ 1‬סמ"ר‪ .‬ניתן לחלק את המלבן הגדול‬
‫לצורות משנה קטנות‪ ,‬ולנסות להרכיב מהשטח הכהה בכל אחת‬
‫מהן ריבועים שלמים )ראה סרטוט(‪ .‬בצורה הימנית למעלה‬
‫)סרטוט מספר ‪ (3‬ניתן לראות כי השטח הכהה יוצר ‪ 3‬ריבועים‬
‫שלמים‪ .‬בצורה השמאלית למעלה )סרטוט מספר ‪ (2‬ניתן לראות‬
‫כי השטח הכהה יוצר ריבוע שלם אחד‪ .‬בצורה התחתונה‬
‫)סרטוט מספר ‪ (1‬ניתן לראות כי השטח הכהה יוצר ריבוע שלם‬
‫אחד‪ .‬ובסך הכל השטח הכהה יוצר ‪ 5‬ריבועים שלמים‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫=‬
‫‪+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .16‬שאלה מילולית מסוג סיפור אלגברי‪ .‬נתון כי בשני שקים יחד יש ‪ 60‬ק"ג של קפה‪ .‬ידוע כי‬
‫העברה של‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫מכמות הקפה שבשק א' תשווה בין כמויות הקפה בשני השקים‪ ,‬ויש למצוא‬
‫כמה קפה יש בשק א'‪ .‬ניתן לפתור בהצבת התשובות‪ .‬יש להציב את המספרים בתשובות עבור‬
‫כמות הקפה שבשק א'‪ ,‬ולחשב את כמות הקפה שבשק ב'‪ .‬לאחר מכן יש לבדוק האם העברה‬
‫של‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫מכמות הקפה שבשק א' תשווה בין כמויות הקפה בשני השקים‪.‬‬
‫מספר‬
‫תשובה‬
‫כמות הקפה‬
‫בשק א'‬
‫כמות הקפה‬
‫בשק ב'‬
‫‪1‬‬
‫‪35‬‬
‫‪25‬‬
‫‪2‬‬
‫‪42‬‬
‫‪18‬‬
‫כמה הם‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫מכמות הקפה‬
‫בשק א'‬
‫‪2‬‬
‫‪⋅ 35 = 10‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪⋅ 42 = 12‬‬
‫‪7‬‬
‫לאחר‬
‫העברה ‪-‬‬
‫שק א'‬
‫לאחר‬
‫העברה ‪-‬‬
‫שק ב'‬
‫‪25‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫בהצבת תשובה )‪ (2‬ניתן לראות כי התשובה נכונה‪ ,‬ולכן אין צורך לבדוק תשובות נוספות‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[41‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .17‬שאלה מילולית מסוג סיפור אלגברי‪ .‬נתון כי בשדה יש זברות ויענים בלבד‪ .‬מהנתון כי בשדה‬
‫יש ‪ 50‬ראשים‪ ,‬ניתן ללמוד כי יש ‪ 50‬חיות בשדה‪ .‬לכל יען יש ‪ 2‬רגליים ולכל זברה יש ‪ 4‬רגליים‪,‬‬
‫וכן ידוע כי יש ‪ 120‬רגליים בשדה‪ .‬יש למצוא את מספר הזברות בשדה‪ .‬ניתן לפתור באמצעות‬
‫הצבת תשובות‪ .‬יש להציב את המספרים בתשובות עבור מספר הזברות‪ ,‬ולחשב את מספר‬
‫היענים‪ .‬לאחר מכן יש לבדוק האם סך כל הרגליים מסתכם ב‪.120-‬‬
‫כדאי להתחיל מתשובה אמצעית ונוחה‪:‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬אם בשדה ‪ 20‬זברות‪ ,‬מספר רגלי הזברות הכולל הוא ‪ ,80‬כמו כן ניתן לומר‬
‫שמספר היענים בשדה הוא ‪ ,30‬ולהן ‪ 60‬רגליים‪ .‬מספר הרגליים הכולל הוא ‪ , 80 + 60 = 140‬אך‬
‫ידוע כי בשדה יש בסה"כ ‪ 120‬זוגות רגליים‪ .‬התשובה אינה מתאימה ולכן נפסלת‪ .‬בנוסף‪ ,‬ניתן‬
‫לראות כי תשובה זו גדולה מדי עבור נתוני השאלה‪ ,‬ולכן יש לבחור במספר קטן יותר של‬
‫זברות להצבה השנייה‪ .‬התשובה היחידה הקטנה יותר היא תשובה )‪ ,(1‬ולכן יש להציב אותה‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬אם בשדה ‪ 10‬זברות‪ ,‬מספר רגלי הזברות הכולל הוא ‪ ,40‬מספר היענים בשדה הוא‬
‫‪ ,40‬ולהן ‪ 80‬רגליים‪ .‬מספר הרגליים הכולל הוא ‪ . 40 + 80 = 120‬התשובה נכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .18‬שאלת גיאומטריה המשלבת משולשים‪ ,‬ריבוע ומעגל‪ .‬נתונה צלעו של‬
‫ריבוע שערכה ‪ .a‬הנקודה ‪ E‬היא אמצע צלעו של הריבוע ולכן‬
‫‪a‬‬
‫‪2‬‬
‫‪a‬‬
‫‪2‬‬
‫= ‪ . AE = ED‬כמו כן‪ ,‬נתון כי קוטר המעגל שווה ל‪ ,a-‬ומכאן ניתן‬
‫להסיק שכל אחד מהרדיוסים במעגל שווים ל‪-‬‬
‫‪a‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .‬זווית ‪, )FOA = 90°‬‬
‫‪O‬‬
‫‪a‬‬
‫‪2‬‬
‫‪D‬‬
‫ויש למצוא את הצלע ‪ AF‬שהיא היתר במשולש ישר זווית‪ .‬על מנת לחשב‬
‫צלע כלשהי במשולש ישר זווית יש להשתמש במשפט פיתגורס ולהציב בו‬
‫את שני הניצבים האחרים‪.‬‬
‫‪a‬‬
‫‪2‬‬
‫= ‪ , OF = R‬את הניצב השני ‪ OA‬ניתן לחשב‬
‫מהמשולש ‪ OEA‬שהוא משולש ישר זווית בעצמו‪ ,‬כיוון שהוא נוצר‬
‫מהורדת רדיוס לנקודת ההשקה של המעגל עם הריבוע‪.‬‬
‫‪a2‬‬
‫‪a‬‬
‫=‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪a2 a2‬‬
‫‪+‬‬
‫=‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪a‬‬
‫‪a‬‬
‫= ‪. OE + EA = OA ⇒   +   = OA 2 ⇒ OA‬‬
‫‪2‬‬
‫‪  2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫כעת ניתן לחשב את היתר ‪ AF‬במשולש ‪:AOF‬‬
‫‪3a 2‬‬
‫‪3a‬‬
‫=‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪a2 a2‬‬
‫‪+‬‬
‫=‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪a  a ‬‬
‫‪2‬‬
‫‪AO 2 + FO 2 = AF2 ⇒   + ‬‬
‫= ‪ = AF ⇒ AF‬‬
‫‪2  2 ‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫]‪[42‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪F‬‬
‫‪C‬‬
‫‪E‬‬
‫‪a‬‬
‫‪2‬‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .19‬שאלת גיאומטריה העוסקת בהיקפים של מרובעים‪ .‬נתון מלבן ‪ABCD‬‬
‫‪D‬‬
‫שהיקפו ‪ 22‬ס"מ‪ .‬כמו כן נתונה צלע ‪ EF‬שאורכה ‪ 5‬ס"מ‪.‬‬
‫יש למצוא את היקף המרובע ‪.AEFD‬‬
‫‪ 5‬ס"מ‬
‫היקף המרובע שווה ל‪.DA+ FD+ EF+ AE-‬‬
‫נתון כי ‪ ,BE = DF‬ולכן ‪.DF+ AE = BE + AE = AB‬‬
‫סכום הצלעות ‪ AB‬ו‪ DA-‬שווה למחצית מהיקפו של‬
‫‪C‬‬
‫המלבן ולכן שווה ל‪ 11-‬ס"מ‪.‬‬
‫כעת ניתן לחשב את היקף המרובע המבוקש‪.DA+ FD+ EF + AE = 11 + 5 = 16 :‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪A‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E‬‬
‫‪B‬‬
‫‪ .20‬שאלת אלגברה מסוג פעולות מומצאות‪ .‬מוגדרת הפעולה ‪ ,$‬ויש לחשב את ערכו של הביטוי‬
‫)‪ .$(5‬עבור ‪ n‬שלם וחיובי מוגדרת הפעולה ‪ $‬כך‪:‬‬
‫כאשר ‪. $ ( n ) = 3 , n = 1‬‬
‫כאשר ‪$ ( n ) = $ ( n − 1) + 1 , n > 1‬‬
‫עבור ‪ n = 5‬מתקיים התנאי השני‪ ,‬ולכן ‪. $ ( 5 ) = $ ( 5 − 1) + 1 = $ ( 4 ) + 1 :‬‬
‫גם כעת מתקיים התנאי השני‪ ,‬ולכן מדובר בפעולה שחוזרת על עצמה‪ .‬יש להמשיך ולחשב עד‬
‫להגעה ל‪. n = 1 -‬‬
‫עבור ‪$ ( 4 ) + 1 = $ ( 4 − 1) + 1 + 1 = $ ( 3) + 2 : n = 4‬‬
‫עבור ‪: n = 3‬‬
‫עבור ‪: n = 2‬‬
‫עבור ‪ : n = 1‬הפעולה ‪ , $ ( n ) = 3‬ועל כן ‪. $ (1) + 4 = 3 + 4 = 7‬‬
‫‪$(3) + 2 = $(3-1) + 1 + 2 =$(2) + 3‬‬
‫‪$ ( 2 ) + 3 = $ ( 2 − 1) + 1 + 3 = $ (1) + 4‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .21‬שאלה מילולית מסוג בעיית ממוצע‪ .‬נתון כי ממוצע של ‪ 4‬מספרים שלמים וחיוביים קטן או‬
‫שווה ל‪ .10-‬יש למצוא את ערכו של המספר הגדול ביותר מביניהם‪ ,‬המקיים את הנתון‪ .‬היות‬
‫ומבקשים את המספר הגדול ביותר‪ ,‬יש להשתמש בממוצע הגדול ביותר האפשרי של ארבעת‬
‫סכום‬
‫‪ .‬כדי למצוא את המספר הגדול ביותר‬
‫המספרים ‪ -‬שהוא ‪ .10‬מכאן‪ = 40 :‬סכום ⇒ ‪= 10‬‬
‫‪4‬‬
‫האפשרי‪ ,‬יש לדאוג לכך ששלושת המספרים האחרים יהיו הקטנים ביותר האפשריים עבור‬
‫סכום זה‪ 1 .‬הוא המספר השלם והחיובי הקטן ביותר‪ .‬מכיוון שהנתונים אינם מחייבים שכל‬
‫המספרים יהיו שונים זה מזה‪ ,‬ניתן להציב ‪ 1‬עבור כל אחד משלושת המספרים האחרים‪:‬‬
‫‪. 1 + 1 + 1 + x = 40 ⇒ x = 37‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫]‪[43‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .22‬שאלת גיאומטריה העוסקת בנפחים‪ .‬נתון גליל שרדיוס הבסיס שלו ‪ ,r‬וקובייה שחסומה‬
‫בתוכו כך שגובה הגליל הוא בעצם גובה הקובייה‪ .‬יש לחשב את יחס הנפחים בין הקובייה‬
‫לגליל‪ .‬בקובייה כל הצלעות שוות זו לזו‪ ,‬ולכן גובה הגליל שווה באורכו לאורך צלעה של‬
‫הקובייה‪ .‬הקוטר במעגל שיוצר את בסיסו של הגליל שווה ל‪ ,2r-‬ומהווה גם את האלכסון‬
‫בקובייה‪ .‬מכאן ניתן לחשב את אורך צלעה של הקובייה על‪-‬פי היחס ‪. 1:1: 2‬‬
‫‪2r‬‬
‫אורך צלעה של הקובייה יהיה‬
‫‪= 2r‬‬
‫‪2r‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .‬כעת‪ ,‬ניתן לחשב את היחס בין‬
‫‪2r‬‬
‫הנפחים על‪-‬ידי הצבה בנוסחאות הנפח המתאימות‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪π‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫=‬
‫‪2 r3‬‬
‫‪πr 2 2r‬‬
‫=‬
‫) ‪( 2r‬‬
‫=‬
‫‪πr 2 2r‬‬
‫‪a3‬‬
‫‪πr 2 h‬‬
‫‪ .‬תשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .23‬שאלה מילולית מסוג סיפור אלגברי‪ .‬נתון כי באקווריום יש ‪ 100‬דגים ‪ -‬גדולים‪ ,‬בינוניים‬
‫וקטנים‪ .‬יש לחשב כמה מהדגים באקווריום אינם גדולים‪ .‬על‪-‬מנת לעשות זאת יש למצוא את‬
‫מספרם של הדגים הקטנים והבינוניים‪ .‬יש לעשות זאת באמצעות שימוש בשני הנתונים‬
‫הנוספים‪:‬‬
‫נתון כי ‪ 43‬מהדגים אינם בינוניים‪ ,‬כלומר יש ‪ 100 − 43 = 57‬דגים בינוניים‪.‬‬
‫נתון כי ‪ 71‬מהדגים אינם קטנים‪ ,‬כלומר יש ‪ 100 − 21 = 29‬דגים קטנים‪.‬‬
‫דגים קטנים ‪ +‬דגים בינוניים = דגים שאינם גדולים‪ ,‬ולכן ‪.57 + 29 = 86‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .24‬שאלה מילולית מסוג סיפור אלגברי‪ .‬נתון כי דורון זורק שתי קוביות‪ ,‬ואומר לאפרת מה‬
‫הסכום שהתקבל‪ .‬על אפרת לנחש את שני המספרים על הקובייה שיצרו את הסכום שהתקבל‪.‬‬
‫יש למצוא את מספר הסכומים האפשריים בהם אפרת תזדקק לניחוש אחד בלבד‪ .‬כלומר‪ ,‬יש‬
‫למצוא את הסכומים אשר אותם יכול להרכיב רק זוג מספרים אחד )אין חשיבות לסדר‬
‫ההטלה(‪ .‬סכומים אלו הם‪ , 11 = 5 + 6 , 12 = 6 + 6 , 2 = 1 + 1 :‬וכן ‪ . 3 = 2 + 1‬בסך הכל מדובר‬
‫בארבעה סכומים שונים שבהם יספיק ניחוש אחד על מנת לנחש נכונה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .25‬שאלת אלגברה מסוג ביטויים‪ .‬נתון הביטוי‬
‫‪1+ 2‬‬
‫ויש למצוא את התשובה ששווה בערכה‬
‫לערכו של הביטוי‪ .‬התשובות נתונות כביטויים ללא מכנה‪ ,‬ומכך ניתן ללמוד כי במהלך‬
‫הפישוט האלגברי יש "להיפטר" מהמכנה של הביטוי הנתון‪ .‬על מנת לעשות זאת‪ ,‬ניתן לכפול‬
‫ב"אחד מיוחד"‪ ,‬כלומר‪ ,‬להרחיב את המונה והמכנה פי אותו הביטוי‪ .‬יש לכפול בביטוי ‪1 − 2‬‬
‫על‪-‬מנת שיהיה אפשר להשתמש בנוסחת הכפל המקוצר השלישית‪:‬‬
‫‪2 −2‬‬
‫‪= 2− 2‬‬
‫‪−1‬‬
‫‪2 −2‬‬
‫=‬
‫‪1− 2‬‬
‫=‬
‫)‬
‫(‬
‫‪2 1− 2‬‬
‫) ‪(1 + 2 )(1 − 2‬‬
‫=‬
‫‪1− 2‬‬
‫⋅‬
‫‪2‬‬
‫‪1+ 2 1− 2‬‬
‫=‬
‫‪2‬‬
‫‪1+ 2‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫]‪[44‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫אנגלית ‪ -‬פרק ראשון‬
‫מספר‬
‫השאלה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫*את תשובותיכם למבחן זה תוכלו להזין למערכת "תחקור מבחנים"‪ ,‬ולקבל תחקור ופילוח של אחוזי ההצלחה שלכם בנושאים‬
‫השונים‪.‬‬
‫השלמת משפטים‬
‫‪ .1‬מילות המפתח במשפט הן "‪ mental‬ו‪ ,"physical"-‬מדובר בתיאורים‪ ,‬ויש למצוא שם עצם‬
‫שמילים אלו יכולות לתאר‪ .‬כמו כן‪ ,‬יש לחפש משהו שניתן להעריך אותו‪ ,‬כמו בריאות‪.‬‬
‫תשובה )‪ - thought :(1‬מחשבה‬
‫תשובה )‪ - health :(2‬בריאות‬
‫תשובה )‪ - reason :(3‬סיבה‬
‫תשובה )‪ - body :(4‬גוף‬
‫"בעשר השנים האחרונות מתפתח עניין רב בהערכת הבריאות המנטאלית והפיזית של‬
‫האמריקאים"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .2‬מילת המפתח היא מילת הקישור ‪ although‬שיוצרת ניגוד בין חלקי המשפט‪ .‬בחלקו השני של‬
‫המשפט ניתן לזהות את המילים ‪ ,reliable‬ו‪ .always-‬יש לייצר ניגוד ועל כן התשובה המתאימה‬
‫היא מילה שתציג ששמועות הן לא תמיד שקריות‪.‬‬
‫תשובה )‪ - similarly :(1‬באופן דומה‬
‫תשובה )‪ - eventually :(2‬בסופו של דבר‬
‫תשובה )‪ - surprisingly :(3‬במפתיע‬
‫תשובה )‪ - necessarily :(4‬בהכרח‬
‫"למרות ששמועות אינן בהכרח שקריות‪ ,‬הן גם אינן תמיד מתארות נכונה את העובדות"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .3‬מילות המפתח הן "‪) "cynics‬מילה שנשמעת כמו ציני(‪ - "fiction" ,"happy marriages" ,‬שנשמע‬
‫כמו פיקציה‪ ,‬דמיון‪ .‬המילה החסרה עונה על השאלה מה יכולים לטעון ציניקנים לגבי‬
‫נישואים מאושרים?‬
‫תשובה )‪ - common :(1‬שכיחים‬
‫תשובה )‪ - careful :(2‬זהירים‬
‫תשובה )‪ - aware :(3‬מודעים‬
‫תשובה )‪ - alive :(4‬חיים‬
‫"ציניקנים טוענים כי נישואים מאושרים שכיחים יותר בסיפורים מאשר בחיים האמיתיים"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫]‪[45‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .4‬מילות המפתח הן "‪ "huge" ,"bronze‬ו‪ ."god"-‬המילה החסרה היא שם עצם שניתן לתארו‬
‫כגדול‪ ,‬עשוי ברונזה‪ ,‬ושייך לאל‪.‬‬
‫תשובה )‪ - margin :(1‬קצה‪ ,‬שוליים‬
‫תשובה )‪ - surface :(2‬שטח פנים‬
‫תשובה )‪ - statue :(3‬פסל‬
‫תשובה )‪ - material :(4‬חומר‬
‫"הקולוסוס של רודס היה פסל ברונזה עצום של אל השמש היווני היליוס"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .5‬מילות המפתח במשפט הן "‪ "sights‬ו"‪ ."sounds‬המילה החסרה היא פעולה שניתן לעשות עם‬
‫מראות וקולות‪ .‬כל תשובה שלא מתאימה להקשר זה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ - exchange :(1‬ממיר‪ ,‬מחליף‬
‫תשובה )‪ - expand :(2‬מתרחב‬
‫תשובה )‪ - experience :(3‬לחוות‬
‫תשובה )‪ - excuse :(4‬מתנצל‬
‫"טיול רגלי במדינה מאפשר לאדם את הפנאי לחוות את המראות והקולות בקצב האישי שלו"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .6‬מילות המפתח במשפט הן "‪ "area‬ו"‪ ."largest‬לפי חלקו השני של המשפט ידוע כי לוס אנג'לס‬
‫היא הרביעית בגודלה ‪ -‬המילה החסרה צריכה להסביר כיצד נתון זה מתקשר לשטח‪.‬‬
‫תשובה )‪ - Beyond any :(1‬מעבר לכל‬
‫תשובה )‪ - In terms of :(2‬במונחים של‬
‫תשובה )‪ - Instead of :(3‬במקום‬
‫תשובה )‪ - As opposed of :(4‬בניגוד‬
‫"במונחים של שטח' לוס אנג'לס היא העיר הרביעית בגודלה בארצות הברית"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .7‬מילות המפתח במשפט הן "‪ ,"Industrial Revolution‬המהפכה התעשייתית‪ .‬יש לבחון כיצד היא‬
‫קשורה לחלקו השני של המשפט העוסק ב‪ "increase"-‬ו‪ - "machinery"-‬שנשמעת כמו ‪,machine‬‬
‫מכונה‪ .‬המילה החסרה תענה על השאלה כיצד שימוש מוגבר במכונות קשור למהפכה‬
‫התעשייתית?‬
‫תשובה )‪ - characterized :(1‬לאפיין‬
‫תשובה )‪ - released :(2‬לשחרר‬
‫תשובה )‪ - mastered :(3‬להתמחות‬
‫תשובה )‪ - investigated :(4‬לחקור‬
‫"המהפכה התעשייתית אופיינה בגידול בשימוש במכונות"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫]‪[46‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .8‬מילות המפתח הן "‪ "read" ,"everyone‬ו‪ ."retained"-‬כולם קראו ספר מסוים‪ ,‬ועל כן‪ ,‬המילה‬
‫החסרה היא חיובית וניתן לתארה כמשהו שנשמר עד היום‪.‬‬
‫תשובה )‪ - appeal :(1‬משיכה‬
‫תשובה )‪ - caution :(2‬זהירות‬
‫תשובה )‪ - allowance :(3‬קצבה‬
‫תשובה )‪ - challenge :(4‬אתגר‬
‫"כש'מסעות גוליבר' של ג'ונתן סוויפט הופיע לראשונה‪ ,‬כולם ‪ -‬ילדים ומבוגרים כאחד ‪ -‬קראו‬
‫אותו‪ ,‬ועד היום הוא שמר על המשיכה האוניברסאלית שלו"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .9‬מילות המפתח הן "‪ "live" ,"habitation" ,"air-conditioning‬ו‪ ."humid"-‬המילה החסרה היא‬
‫מסבירה כיצד מיזוג אוויר קשור לחיים באזור בעל מזג אוויר קשה‪.‬‬
‫תשובה )‪ - continual :(1‬מתמשך‬
‫תשובה )‪ - available :(2‬ניתן להשגה‬
‫תשובה )‪ - bearable :(3‬נסבל‬
‫תשובה )‪ - natural :(4‬טבעי‬
‫"רק בקרת יתושים ומיזוג אוויר הופכים את המגורים לנסבלים עבור האנשים החיים לאורך‬
‫קו החוף הלח של מקסיקו"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .10‬מילות המפתח במשפט הן "‪ "wood" ,"forests‬ו‪ ."large amount"-‬המילה החסרה היא תשובה‬
‫לשאלה מה יכולים לעשות יערות לכמות גדולה של עצים‪.‬‬
‫תשובה )‪ - yield :(1‬מניבים‬
‫תשובה )‪ - clasp :(2‬מהדקים‬
‫תשובה )‪ - merge :(3‬ממזגים‬
‫תשובה )‪ - rinse :(4‬רוחצים‬
‫"היערות בצפון ססקצ'ואן מניבים כמויות עצומות של עצי אורן"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .11‬מילות המפתח במשפט הן "‪ "companies‬ו‪ ."worker's efficiency"-‬המילה החסרה היא פעולה‬
‫שחברות ירצו לעשות ליעילות עובדיהם ‪ -‬להגביר ‪ ,‬לקדם‪.‬‬
‫תשובה )‪ - radiate :(1‬לזרוח‬
‫תשובה )‪ - enlighten :(2‬להאיר‬
‫תשובה )‪ - cleanse :(3‬לטהר‬
‫תשובה )‪ - boost :(4‬להגביר‬
‫"הדרישה העולה לרשתות ממוחשבות נוצרה על‪-‬ידי הרצון של חברות מודרניות להגביר את‬
‫יעילות עובדיהן"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫]‪[47‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫ניסוח מחדש‬
‫‪ .12‬תמצות המשפט‪ :‬הנשיא לא יצליח ללא תמיכת ההתאחדות )גם אם יתאמץ(‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬ללא תמיכת ההתאחדות הנשיא יצליח רק אם ינסה מאוד" ‪ -‬במשפט המקורי‬
‫הנשיא לא יצליח‪ .‬מידע סותר‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪..." :(2‬הנשיא יצליח רק אם ההתאחדות תתמוך בו" ‪ -‬התשובה מתאימה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬למרות שהנשיא לא ישיג את תמיכת ההתאחדות‪ - "...‬לא נאמר במשפט המקורי‬
‫שהוא לא ישיג את התמיכה‪ .‬מידע נוסף‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬הנשיא מנסה מאוד‪ ,‬אבל הוא יצליח יותר אם ישיג את תמיכת ההתאחדות" ‪-‬‬
‫משמע שהוא עשוי להצליח גם ללא תמיכה‪ .‬מידע סותר‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .13‬תמצות המשפט‪ :‬ב‪ 1609-‬הטלסקופ של גלילאו גילה עולמות שלא חלמו עליהם לפני כן‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬לפני ‪ 1609‬לא חלמו שטלסקופ יגלה‪ - "...‬במשפט המקורי לא חלמו על העולמות‪,‬‬
‫ולא על הטלסקופ‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬עם הטלסקופ של גלילאו עולמות שלא דומיינו לפני כן התגלו" ‪ -‬התשובה‬
‫מתאימה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬גלילאו חלם‪ - "...‬המשפט המקורי אינו עוסק בחלומותיו של גלילאו‪ .‬מידע נוסף‪.‬‬
‫התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬אף אחד לא דמיין שגלילאו ימציא את הטלסקופ‪ - "...‬מדובר במידע נוסף‪,‬‬
‫התשובה נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .14‬תמצות המשפט‪ :‬אין זה ידוע אם יש לארה"ב )שמעמדה הפוליטי המוביל אינו ניתן לערעור(‬
‫את הרצון או האמצעים להתמודד עם משברים קיימים‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬למרות שלארה"ב אין את הרצון‪ - "...‬במשפט המקורי נאמר שאין זה ידוע אם‬
‫יש רצון‪ .‬מדובר במידע סותר‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬אין ערעור על מנהיגותה של ארה"ב מכיוון שיש לה את הרצון ואת האמצעים" ‪-‬‬
‫במשפט המקורי לא ניתנה סיבה לעובדה שארה"ב מובילה‪ ,‬כמו כן‪ ,‬לא ידוע אם קיימים‬
‫הרצון והאמצעים‪ .‬מידע נוסף‪ ,‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬למרות שארה"ב היא מנהיגה בלתי מעורערת ספק אם יש לה את הרצון או‬
‫האמצעים לפעול במשברים קיימים" ‪ -‬התשובה מתאימה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬רצון או אמצעים לפעול במשבר הנוכחי היו בוודאות מביאים את ארה"ב להיות‬
‫מנהיגה בלתי מעורערת‪ - "...‬במשפט המקורי ארה"ב מוצגת כמנהיגה בלתי מעורערת‪ ,‬ולא‬
‫ככזו שצריכה להיהפך למנהיגה‪ .‬מידע סותר‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫‪ - indisputable‬שאינו ניתן לערעור‪.‬‬
‫‪ - resolutely‬בנחישות‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫]‪[48‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .15‬תמצות המשפט‪ :‬בעשור האחרון מדינת ‪ XXX‬חזתה את העימותים הכי אלימים בהודו‪.‬‬
‫תשובה )‪..." :(1‬בשנים האחרונות העימותים האלימים ביותר היו ב‪ .XXX-‬התשובה מתאימה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬הקרבות‪...‬שהתחילו לפני עשר שנים‪ - "...‬מדובר במידע נוסף‪ ,‬כיוון שלא נאמר‬
‫במשפט המקורי כי העימותים החלו לפני ‪ 10‬שנים‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬עדים לאלימות שהיתה בפנג'ב אומרים‪ - "...‬במשפט המקורי לא דובר על העדים‬
‫עצמם )הפועל מהמשפט המקורי שונה לשם עצם(‪ .‬מדובר במידע נוסף‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬האלימות ב‪ XXX-‬הייתה מקור לקונפליקט בהודו‪ - "...‬במשפט המקורי לא‬
‫התקיים קשר של סיבה ותוצאה בין האלימות שהייתה לקונפליקט אלא נאמר שהקונפליקט‬
‫היה אלים‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫‪ - witnessed‬היה עד‪ ,‬חזה )גם במשמעות של חווה(‪.‬‬
‫‪ - sectarian‬כת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .16‬תמצות המשפט‪ :‬המחסור בגשם באפריקה מיוחס לאל ניניו‪ ,‬שגורמת לשינויים‬
‫אטמוספריים ‪ -‬כולל ‪ - drought‬בחלקים רבים בעולם‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬אל ניניו‪ ,‬מים חמים‪ ,‬ושאר תנאים אטמוספריים משפיעים על ‪ - "...‬במשפט‬
‫המקורי מים חמים ותנאי אטמוספרה הם חלק מהתופעה המכונה אל ניניו‪ .‬מידע סותר‪.‬‬
‫התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬אל ניניו‪....‬משפיע על הגשם באפריקה יותר מבמקומות אחרים" ‪ -‬במשפט‬
‫המקורי לא היתה השוואה למקומות אחרים‪ .‬מדובר במידע נוסף‪ ,‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬חושבים שאל ניניו‪ ...‬אחראי ל ‪ drought‬באפריקה" ‪ -‬התשובה מתאימה‪.‬‬
‫תשובה )‪ drought" :(4‬היא תופעת אקלים שמשפיעה על אפריקה‪ ,‬למרות‪ – "...‬במשפט המקורי‬
‫לא הופיע קשר של ניגוד‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫‪ - drought‬בצורת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .17‬תמצות המשפט‪ :‬בחודשי החורף‪ ,‬תנינים מצויים בתנומת חורף במים רדודים ובוציים‪.‬‬
‫יש לשים לב כי מדובר בשאלת אוצר מילים‪ .‬ללא המילה ‪ hibernate‬לא ניתן לפתור את‬
‫השאלה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬בחורף תנינים צדים אוכל במים רדודים ובוציים" ‪ -‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬תנינים ישנים במים רדודים ובוציים במהלך החורף" ‪ -‬התשובה נכונה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬תנינים מטילים ביצים במים רדודים ובוציים‪ ,‬בזמן החורף" ‪ -‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬בחורף‪ ,‬תנינים מבלים את רוב זמנם במים רדודים ובוציים" ‪ -‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫‪ - Hibernate‬להיות בתרדמת חורף‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[49‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫הבנת הנקרא ‪ -‬קטע א'‬
‫‪ .18‬שאלה כללית על מטרתו של הקטע‪ .‬יש להשאירה לסוף הפיתרון‪.‬‬
‫פסקה ראשונה‪ :‬הטלפון ושימושיו השונים‪.‬‬
‫פסקה שנייה‪ :‬מחקר שנעשה על תקשורת באמצעות הטלפון‪ ,‬והותיר מסקנות שליליות‪.‬‬
‫פסקה שלישית‪ :‬טלפון יעיל מאוד לשימושים שונים‪.‬‬
‫הקטע עוסק ביתרונות ובחסרונות של הטלפון‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .19‬שאלת רעיון מרכזי של הפסקה הראשונה‪ .‬הפסקה מדברת על השימושים השונים שיש לטלפון‬
‫בחיינו ועד כמה אנו תלויים בו‪ .‬תשובה )‪ (4‬קרובה במשמעותה לתשובה זו‪ ,‬אך לפיה התפקיד‬
‫שהטלפון תופס בחיינו גדול מדי‪ ,‬עובדה שלא מוזכרת בפסקה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .20‬שאלה ממוקדת המפנה לשורה ‪ .11‬יש לקרוא את השורה בעיון‪" :‬חלק אומרים שאינם יכולים‬
‫לתקשר היטב ללא תנועות ידיים והבעות פנים"‪ .‬יש לקרוא גם את השורה שלפני על מנת‬
‫להבין את ההקשר בו נאמרו הדברים‪" :‬הרבה מצאו את הטלפון 'קר ולא אישי' ואמרו שהיה‬
‫להם קושי להביע עצמם בצורה טבעית כשהם משתמשים בו"‪ .‬כעת ניתן להבין שמדובר‬
‫במשהו שחסר לאנשים כאשר הם מדברים בטלפון‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .21‬שאלת רעיון מרכזי של הפסקה השנייה‪ .‬הפסקה מתארת מחקר שעסק בהתנגדויות שונות‬
‫שהעלו משתמשים לשימוש בטלפון‪ ,‬כפי שניתן ללמוד מתחילתה של הפסקה‪Even though " :‬‬
‫‪we all depend on the telephone, many people feel that it has serious limitations. Some of these‬‬
‫…‪) "were addressed in a study on telephone‬שורות ‪.(5-6‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .22‬שאלה ממוקדת המפנה לפסקה השלישית ועוסקת בתקשורת על ידי הטלפון‪ .‬בשורות ‪17-18‬‬
‫כתוב שניהול עסקים דרך הטלפון יכול לחסוך כסף וזמן רב‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[50‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫הבנת הנקרא ‪ -‬קטע ב'‬
‫‪ .23‬שאלת ממוקדת המפנה לכינוי ‪ they‬בשורה ‪ .6‬יש לקרוא את המשפט בעיון‪ .‬המשפט פותח‬
‫במילים "‪ "They may also seem...‬כלומר‪ ,‬יש לחפש את התשובה במשפט שקדם‪ .‬בו נאמר‪:‬‬
‫"…‪ ."Between these two periods lie four centuries, which may seem‬ניתן להסיק אם כן‪ ,‬שמדובר‬
‫על אותן ארבע המאות‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .24‬שאלה ממוקדת‪ ,‬הבוחנת את תפקיד מילת הקישור ‪ yet‬בפתיחת הפסקה השנייה‪ .‬מדובר‬
‫במילת ניגוד שמטרתה להציג התנגדות לנאמר בפסקה הראשונה‪ .‬יש לקרוא את המשפט‬
‫האחרון של הפסקה הראשונה‪ ,‬כדי להבין את ההקשר בה נאמרה המילה‪:‬‬
‫"…‪) "They may also seem less intellectually intriguing‬שורות ‪ .(6-7‬עובדה זו עומדת בניגוד‬
‫לנאמר בפתחה של הפסקה השנייה‪ ."Yet those four centuries were a crucial period" :‬כלומר‬
‫אין הצדקה לכך שהתקופה נחשבת פחות מעניינת מבחינה אקדמית‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .25‬שאלת רעיון מרכזי בנוגע לפסקה השנייה‪ .‬הפסקה השנייה מסבירה את המשמעות של‬
‫התקופה ההסטורית שעליה דיברו בסוף הפסקה הראשונה‪ ,‬כפי שניתן לזהות מהמשפט‬
‫שבראשיתה‪) "those four centuries were a crucial period" :‬שורה ‪.(10‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .26‬שאלת מסקנה בנוגע לפסקה השנייה‪ ,‬השואלת על הרומאים שאימצו את התרבות היוונית‬
‫וכפו אותה על העולם‪ .‬יש לחפש מידע מסוג זה בפסקה‪ .‬במשפט האחרון של הפסקה נאמר‪:‬‬
‫‪"…thus ensuring that the achievements of classical Greece were kept alive instead of fading away‬‬
‫"‪) with the decline of Greece political power‬שורות ‪.(18-19‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .27‬שאלה ממוקדת העוסקת בפירושה של המילה ‪ slippery‬מתוך ההקשר בו היא נתונה בשורה‬
‫‪ .23‬מקריאת המשפט כולו ניתן לראות שהמשמעות היא שיש ויכוח בין החוקרים כיצד‬
‫להגדיר את התקופה‪."but also slippery, with scholars disagreeing about the exact begging and end" :‬‬
‫לכן פירושה של המילה הוא "קשה להגדרה"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫]‪[51‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫אנגלית ‪ -‬פרק שני‬
‫מספר‬
‫השאלה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫*את תשובותיכם למבחן זה תוכלו להזין למערכת "תחקור מבחנים"‪ ,‬ולקבל תחקור ופילוח של אחוזי ההצלחה שלכם בנושאים‬
‫השונים‪.‬‬
‫השלמת משפטים‬
‫‪ .1‬מילות המפתח הן "‪ "contain" ,"salt‬ו‪ ."other minerals"-‬המילה החסרה היא מילת קישור‬
‫שמקשרת בין המלח למינרלים אחרים שמכיל ים המלח‪.‬‬
‫תשובה )‪ - Before :(1‬לפני‬
‫תשובה )‪ - Among :(2‬בין‬
‫תשובה )‪ - Around :(3‬סביב‬
‫תשובה )‪ - Besides :(4‬לצד‪ ,‬בנוסף ל‪-‬‬
‫"בנוסף למלח‪ ,‬ים המלח מכיל מגנזיום ברומיד ומינרלים רבים אחרים"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .2‬מילות המפתח במשפט הן "‪ ,"most important" "correct" ,"ingredients‬ו‪ ."baking"-‬המילה‬
‫החסרה היא משהו שצריך להיות מדויק בשביל אפייה טובה וקשור למרכיבים‪ .‬כל תשובה‬
‫שאינה מתאימה להקשר זה תפסל‪.‬‬
‫תשובה )‪ - services :(1‬שירותים‬
‫תשובה )‪ - experiments :(2‬ניסויים‬
‫תשובה )‪ - quantities :(3‬כמויות‬
‫תשובה )‪ - principles :(4‬עקרונות‬
‫"שימוש בכמויות הנכונות של מרכיבים והגדרה נכונה של טמפרטורת התנור הם הכי חשובים‬
‫כאשר אופים"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .3‬מילות המפתח במשפט הן "‪ "example" ,"victory‬ו‪ ."deception"-‬המילה החסרה היא תיאור‬
‫שמתאים לשימוש בהונאה‪ ,‬וגרם לניצחון‪.‬‬
‫תשובה )‪ - regimental :(1‬גדודי‬
‫תשובה )‪ - pessimistic :(2‬פסימי‪ ,‬רואה שחורות‬
‫תשובה )‪ - trivial :(3‬טריוויאלי‪ ,‬רגיל‬
‫תשובה )‪ - strategic :(4‬אסטרטגי‬
‫"נצחונו הצבאי של אלנבי נגד הטורקים בפלשתין בשנת ‪ 1917‬נחשב לדוגמא קלאסית לשימוש‬
‫אסטרטגי בהונאה"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫]‪[52‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .4‬מילות מפתח במשפט הן "‪ ,"writings‬ו‪ ."foundations"-‬המילה החסרה במשפט היא פעולה‬
‫שעשו הכתבים ליסודות החשיבה המדעית המודרנית‪.‬‬
‫תשובה )‪ - felt :(1‬הרגישו‬
‫תשובה )‪ - laid :(2‬הניחו‬
‫תשובה )‪ - sent :(3‬שלחו‬
‫תשובה )‪ - kept :(4‬שמרו‬
‫"כתבי אריסטו הניחו את היסודות לחשיבה מדעית מודרנית"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .5‬המשפט פותח במילת ניגוד‪ .‬בחלקי המשפט יש מחד "‪ ,"never married‬ומאידך‪"children" ,‬‬
‫ו‪ ."amuse"-‬המילה החסרה פעולה שקשורה לשעשוע הילדים‪ ,‬למרות שלא התחתן‪.‬‬
‫תשובה )‪ - fond of :(1‬חיבב‬
‫תשובה )‪ - alarmed by :(2‬הוזעק על‪-‬ידי‬
‫תשובה )‪ - worried about :(3‬מודאג לגבי‬
‫תשובה )‪ - confident in :(4‬בטוח בקרב‬
‫"על אף שלואיס קרול‪ ,‬מחבר עליסה בארץ הפלאות‪ ,‬מעולם לא התחתן‪ ,‬הוא מאוד חיבב‬
‫ילדים ואהב לשעשע אותם"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .6‬מילות המפתח במשפט הן "‪ ."transferring heat" ,"greater‬המילה החסרה היא משהו שיש‬
‫לאוקיינוס יותר מאשר לאדמה בכל הנוגע למעבר חום‪.‬‬
‫תשובה )‪ - substance :(1‬חומר‬
‫תשובה )‪ - capacity :(2‬יכולת‬
‫תשובה )‪ - motivation :(3‬מניע‪ ,‬מוטיבציה‬
‫תשובה )‪ - exposure :(4‬חשיפה‬
‫"לאוקיינוס יש יכולת גדולה יותר להעברה של חום מאשר ליבשה"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .7‬מילות המפתח במשפט הן "‪ "discuss" ,"economic" ,"political‬ו‪ ."closer"-‬המילה המתאימה‬
‫היא משהו פוליטי וכלכלי שניתן לדון עליו‪ ,‬ויביא לקרבה‪.‬‬
‫תשובה )‪ - vacancy :(1‬חלל‪ ,‬מקום פנוי‬
‫תשובה )‪ - alliance :(2‬שיתוף פעולה‪ ,‬ברית‬
‫תשובה )‪ - interruption :(3‬הפרעה‬
‫תשובה )‪ - nomination :(4‬מינוי‬
‫"מנהיגי מרכז אסיה החלו לדון בשיתוף פעולה פוליטי וכלכלי שיכול לקרב בין מדינותיהם"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[53‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .8‬מילות המפתח במשפט הן "‪ "qualities" ,"development‬ו‪ ."animals"-‬המילה החסרה היא תיאור‬
‫של התכונות שמפתחים‪.‬‬
‫תשובה )‪ - rational :(1‬רציונאליות‬
‫תשובה )‪ - failed :(2‬נכשלות‬
‫תשובה )‪ - previous :(3‬קודמות‬
‫תשובה )‪ - desirable :(4‬רצויות‬
‫"הפיתוח של תכונות רצויות אצל חיות חווה ‪ -‬כמו יחס גבוה בין בשר לשומן ‪ -‬מקודם על ידי‬
‫רבייה סלקטיבית"‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .9‬מילות מפתח במשפט‪ "any" ,"government" :‬ו‪ ."threatened"-‬המילה החסרה היא פעולה‬
‫שממשלה עושה למשהו שמאיים עליה‪ .‬יש לחפש מילה בעלת טון שלילי‪.‬‬
‫תשובה )‪ - conceived :(1‬יזמה‬
‫תשובה )‪ - distributed :(2‬הפיצה‬
‫תשובה )‪ - imposed :(3‬הטילה‬
‫תשובה )‪ - suppressed :(4‬דיכאה‬
‫"הממשלה הסובייטית דיכאה כל דת שאיימה על עוצמתה ועל האידיאולוגיה הקומוניסטית‬
‫שלה"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .10‬מילות המפתח במשפט הן "'‪ ,"financial" ,"responsibilities" ,"worried‬ו‪."psychological"-‬‬
‫המילה החסרה היא שם עצם‪ ,‬שניתן לתארו כפיננסי ופסיכולוגי ויכול להדאיג את האזרחים‪.‬‬
‫תשובה )‪ - burden :(1‬נטל‬
‫תשובה )‪ - outlet :(2‬עודף‪ ,‬שארית‬
‫תשובה )‪ - revival :(3‬התחדשות‬
‫תשובה )‪ - dispute :(4‬מחלוקת‬
‫"רוב הגרמנים בתקופה שלאחר המלחמה הקרה היו מודאגים בקשר לאחריות הגדלה של‬
‫מדינתם‪ ,‬שנראתה להם כנטל פיננסי ופסיכולוגי "‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .11‬מילות המפתח הן‪ "hunt by" :‬ו‪ ."sneaking"-‬המילה החסרה היא פעולה שעושים החתולים‬
‫לטרף לאחר ההתגנבות‪.‬‬
‫תשובה )‪ - pouncing :(1‬זינוק‬
‫תשובה )‪ - croaking :(2‬קרקור‬
‫תשובה )‪ - mourning :(3‬אבלות‬
‫תשובה )‪ - budging :(4‬תזוזה‬
‫"חתולי בר צדים על ידי התגנבות אל טרפם וזינוק עליהם"‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫]‪[54‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫ניסוח מחדש‬
‫‪ .12‬תמצות המשפט‪ :‬שום נתפס כ ‪ repel‬ליתושים‪.‬‬
‫אם פירושה של המילה ‪ repel‬אינו מוכר‪ ,‬יש לנסות לפסול לפחות חלק מהתשובות‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬אנשים מאמינים ששום מרחיק יתושים" ‪ -‬לא קיימת סיבה לפסול תשובה זו‪.‬‬
‫התשובה מתאימה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬לשום יש השפעה מועטה‪ - "...‬במשפט המקורי לא צוינה הערכה לגודל‪ .‬מדובר‬
‫במידע נוסף‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬משתמשים בשום כדי לטפל בעקיצות יתוש" ‪ -‬במשפט המקורי לא דובר על‬
‫עקיצות ‪ -‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬אנשים מחשיבים את השום כדרך הטובה ביותר להרוג יתושים" ‪ -‬אם המילה‬
‫‪ repel‬אינה מוכרת‪ ,‬אין סיבה לפסול תשובה זו‪ ,‬ויש לבחור בין שתי התשובות הנותרות‪.‬‬
‫תשובה זו אינה נכונה‪ ,‬ונפסלת‪.‬‬
‫‪ - repel‬לדחות‪ ,‬להרחיק‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .13‬תמצות המשפט‪ :‬בתקופה המודרנית החיפוש אחר "הבלוקים האולטימטיביים" מתמקדת‬
‫לא באטום‪ ,‬אלא בחלקיקים תת אטומיים שנקראים "קוארקים ו"לפטונים"‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬קוארקים ולפטונים הם שמות שניתנו על ידי מדענים‪ ."...‬המשפט המקורי לא‬
‫הזכיר מי נתן את השמות לחלקיקים‪ .‬מידע נוסף‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬במקום התמקדות במבנה החומר‪ ,‬המדע המודרני חוקר חלקיקים תת אטומיים‬
‫וגם אטומים‪ - "...‬המשפט המקורי הציג ניגוד בין האטומים לחלקיקים תת אטומיים‪,‬‬
‫ובתשובה זו הם מופיעים יחדיו‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬כיום‪ ,‬חלקיקים תת אטומיים‪ ,‬יותר מאשר האטומים‪ ,‬הם מרכז המחקר" ‪-‬‬
‫התשובה מתאימה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬השמות החדשים שהמדענים נתנו לאטום‪ - "...‬לא דובר על השמות לאטום‪.‬‬
‫מדובר במידע נוסף‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .14‬תמצות המשפט‪ :‬תרבויות שייכו את כוכב ונוס לפוריות בגלל שמשך הופעתו דומה למשך‬
‫תקופה חקלאית‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬תרבויות ביססו את התקופה החקלאית‪ ...‬על הופעתו של ונוס בשמים"‪ .‬במשפט‬
‫המקורי לא נאמר שהתקופה החקלאית התבססה על הופעת ונוס אלא רק דומה במשכה‪.‬‬
‫מדובר במידע נוסף‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬ונוס מקושר לפוריות בגלל שמשך הופעתו בשמים ‪ XXX‬למשך התקופה‬
‫החקלאית"‪ .‬אין סיבה לפסול את תשובה זו‪ .‬התשובה מתאימה‪.‬‬
‫]‪[55‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬אורך התקופה החקלאית בתרבויות שונות משתנה בהתאם לונוס‪ ."...‬במשפט‬
‫המקורי לא נאמר שהתקופה החקלאית משתנה בין תרבויות בגלל ונוס‪ .‬מדובר במידע נוסף‪.‬‬
‫התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬שתילה וקצירה מקושרים לונוס‪ ."...‬המשפט המקורי קישר בין ונוס לבין‬
‫פוריות‪ .‬מדובר במידע נוסף‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫‪ - disparate‬שונה‪ ,‬נבדל‪.‬‬
‫‪ - approximate‬מקורב‪ ,‬משוער‪.‬‬
‫‪ - Correspond‬תואם‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .15‬תמצות המשפט‪ :‬משאב הטבע החשוב ביותר באי היווני היה ‪ marble‬לבן‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬היסטורית‪ ,‬האי היווני היה חשוב בגלל‪ ."...‬המשאב היה חשוב‪ ,‬ולא האי‪ .‬מדובר‬
‫במידע נוסף‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬עתיקות מהאי היווני‪ "...‬המילה ‪ antiquity‬הוחלפה ב‪ antiques-‬שהם עתיקות‪.‬‬
‫המשפט המקורי לא דיבר על עתיקות‪ .‬מדובר במידע נוסף‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬בימים עברו‪ marble ,‬לבן היה משאב הטבע בעל החשיבות הרבה ביותר באי‬
‫היווני" ‪ -‬התשובה מתאימה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬פעם‪ marble ,‬לבן היה הכי חשוב לאי היווני כי‪ - "...‬תוספת של קשר סיבה שלא‬
‫הופיע במשפט המקורי ‪ -‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫‪ - antiquity‬ימי קדם‪.‬‬
‫‪ - marble‬שיש‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .16‬תמצות המשפט‪ :‬כניסת שחקנים בינלאומיים לבייסבול האמריקאי ‪ XXX‬עם העלייה‬
‫בפופולאריות של הספורט‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬הכניסה של בייסבול אמריקאי‪ - "...‬במשפט המקורי דובר על כניסה של‬
‫שחקנים לתוך הבייסבול האמריקאי‪ .‬מידע סותר‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬כאשר קבוצות אמריקאיות החלו להכניס שחקנים זרים‪ ,‬היתה עליה‬
‫בפופולאריות המשחק" ‪ -‬התשובה מתאימה‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬כאשר בייסבול נעשה פופלארי בעולם‪ ,‬שחקנים זרים מקצועיים‪ ."...‬לא נאמר‬
‫במשפט המקורי שהשחקנים היו מקצועיים‪ .‬מדובר במידע נוסף‪ ,‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬במטרה להעלות עניין בבייסבול‪ - "...‬במשפט המקורי לא היה קשר של מטרה‪.‬‬
‫מידע נוסף‪ ,‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫‪ - Coincided‬קרה בד בבד‪ ,‬בו זמנית‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[56‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫‪ .17‬תמצות המשפט‪ :‬ספרו של מלקולם לורי חוקר את עומק הייאוש האנושי‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(1‬הרס האנושות הוא הנושא המרכזי של הספר‪ ."...‬המשפט המקורי לא דיבר על‬
‫הרס האנושות‪ ,‬ולכן‪ ,‬המידע סותר‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(2‬בספר‪ ,‬מלקולם לורי מתייחס לאיך אנשים יכולים להתגבר על סבל"‪ .‬מדובר‬
‫במידע סותר‪ ,‬שכן הספר דיבר על עומק הייאוש‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(3‬לפי הספר של מלקולם לורי‪ ,‬ייאוש הוא המקור לכל טעויות האנוש‪ ".‬שוב מדובר‬
‫במידע שאינו נכתב במשפט המקורי על הספר‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪" :(4‬נושא הספר של מלקולם לורי הוא חוסר תקווה קיצוני" ‪ -‬התשובה מתאימה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫הבנת הנקרא ‪ -‬קטע מספר ‪1‬‬
‫‪ .18‬שאלה ממוקדת לגבי הסיבות המובילות למוות אצל אמריקנים במאה ה‪ .20-‬בשורה ‪14‬‬
‫מופיעים גורמי המוות שבתשובות )‪ (2) ,(1‬ו‪ .(3)-‬יש לבחור בתשובה שאינה מופיעה במשפט‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .19‬שאלה ממוקדת המפנה לפסקה השלישית‪ .‬יש לחפש בפסקה מה נאמר לגבי ‪ .1946‬התאריך‬
‫מופיע בשורה ‪ ,12‬ועל כן יש לקרוא בקפידה את כל המשפט‪ .‬נאמר כי הנשים גברו במספרם‬
‫של הגברים‪."females outnumbered males" :‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .20‬שאלת מסקנה מהפסקה הרביעית‪ ,‬יש לחפש במה שונה ההתנהגות הגברית מהנשית‪ .‬הפסקה‬
‫מתחילה ב‪ ,self-inflict -‬בנוסף נאמר כי גברים שותים יותר אלכוהול‪ ,‬מעשנים יותר‪ ,‬מעורבים‬
‫יותר בתאונות דרכים קטלניות‪ ,‬וכו'‪ .‬כל אלו מציגים פעולות המבטאות הרס עצמי‪ ,‬בדומה‬
‫לתשובה )‪.(1‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .21‬שאלה ממוקדת העוסקת בסיבה הסבירה ביותר שעשויה לגרום למוות הן של נשים והן של‬
‫גברים‪ .‬בשורה ‪ 21‬נאמר כי עבור שני המינים הסיבה המובילה למוות היא מחלות לב‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(4‬‬
‫‪ .22‬שאלה כללית‪ ,‬הבוחנת מתי נשים מתות יותר ממחלות לב לפי הטקסט‪ .‬בפסקה האחרונה‬
‫נאמר כי לאחר שנשים מפסיקות לייצר אסטרוגן‪ ,‬שיעור המוות שלהן עולה‪But from the " :‬‬
‫‪ ."time that women's estrogen levels begin to drop, the death of women increases steadily‬מכאן‬
‫ניתן להסיק שיש קשר בין הפסקת האסטרוגן לבין סיכוי מוגבר ללקות בהתקף לב‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫]‪[57‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬
‫‪1-800-80-2000‬‬
‫‪www.kidum.com‬‬
‫הבנת הנקרא ‪ -‬קטע מספר ‪2‬‬
‫‪ .23‬שאלה כללית‪ ,‬יש להשאירה לסוף‪.‬‬
‫הפסקה הראשונה‪ :‬מציגה את הנושא שהוא הצפייה בציפורים‪.‬‬
‫הפסקה השנייה‪ :‬מתארת את החוויה וההנאה שבכך‪.‬‬
‫הפסקה השלישית‪ :‬מדברת על האתגרים שבעיסוק‪.‬‬
‫הפסקה הרביעית‪ :‬מציגה זיהוי ציפורים לפי שמיעה‪.‬‬
‫כעת יש לבחון את התשובות ולפסול את אלו שאינן מתאימות‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(1‬ספציפית רק לפסקה השלישית‪ ,‬ועל כן נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(2‬הקטע נכתב באווירה חיובית‪ ,‬ומתאר את המעלות של העיסוק ועל כן זו התשובה‬
‫הנכונה‪ .‬ניתן לשים לב שמילים כמו‪ appeal ,beautiful ,pleasure :‬משמשות לתיאור הצפייה‬
‫בציפורים‪ .‬יש לפסול את התשובות האחרות על מנת לקבל מושג טוב יותר על תשובה זו‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(3‬הקטע אינו נותן הסבר מדעי על שיטות לצפייה בציפורים‪ .‬התשובה נפסלת‪.‬‬
‫תשובה )‪ :(4‬הקטע לא נותן פירוט על פעילויות של קבוצת צופי ציפורים‪ .‬גם תשובה זו אינה‬
‫מדויקת‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫‪ .24‬שאלה ממוקדת המפנה לשורות ‪ .4-5‬יש לקרוא את המשפט מתחילתו‪ ,‬המשפט מתחיל‬
‫במילים "קל להבין את המשיכה של צפייה בציפורים‪ ,"...‬שאר המשפט עוסק בסיבות שונות‬
‫לכך שהעיסוק מהנה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .25‬שאלה ממוקדת המפנה לשורה ‪ 16‬ועוסקת בסיבה לכך שמתחילים מתוסכלים‪ .‬במשפט נאמר‬
‫כי העוסק המתחיל‪ ,‬שמלווה בעוסק מיומן יותר‪ ,‬מתוסכל כיוון שהמנוסה יודע לזהות ציפור‬
‫על‪-‬ידי מבט חטוף בלבד בכנפיה‪ .‬ניתן להסיק אם כן‪ ,‬שהמילה ‪ frustrated‬מדברת על הקושי‬
‫בזיהוי הציפור‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(1‬‬
‫‪ .26‬שאלה ממוקדת‪ ,‬העוסקת בביטוי "‪ "the work‬המופיע בשורה ‪ 19‬ולכן יש לקרוא את השורה‪.‬‬
‫במשפט נאמר שחלק גדול מהעבודה נעשה עם האוזן ולא עם העין‪ .‬העבודה שנעשית עם העין‬
‫היא כמובן איתור וזיהוי הציפורים‪ .‬במידת הצורך‪ ,‬ניתן לקרוא גם את המשפט הקודם כדי‬
‫לזהות שמדובר בעבודה המדוברת‪. "…his partner knows that the bird they just saw.." :‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(3‬‬
‫‪ .27‬שאלת רעיון מרכזי העוסקת בפסקה האחרונה‪ .‬הפסקה האחרונה פותחת בכך שניתן לזהות‬
‫ציפור לא רק בעזרת צפייה אלא גם בעזרת שמיעה‪ ,‬גם בהמשך הפסקה ישנה התייחסות‬
‫לשמיעה בנוסף לצפייה‪.‬‬
‫התשובה הנכונה היא )‪.(2‬‬
‫]‪[58‬‬
‫© כל הזכויות שמורות להוצאת קבוצת קידום בע"מ‬