לכבוד: יפתח שרון - עדי ישוב קהילתי בעמק יזרעאל

‫‪1‬‬
‫עדי – יישוב קהילתי בגליל‬
‫טל' ‪40-2685609 :‬‬
‫פקס‪40-2686699 :‬‬
‫ד‪.‬נ‪ .‬המוביל מיקוד ‪4620444‬‬
‫נוהל מספר (‪8.6.9 ) 5‬‬
‫‏‪90049045‬‏‬
‫תקנון‏בית‏העלמין‏עדי‏‬
‫‪ .4‬כללי‬
‫זכאות‏לקבורה‏בבית‏הקברות‏‏הישובי‏‬
‫א‪ .‬לחברים ולתושבים (כולל דיירים בשכירות‪ 0‬דיירי משנה ) הגרים‬
‫בישוב וכתובתם בת"ז "עדי" הזכות להיקבר בבית העלמין אם בזמן‬
‫פטירתם גרו בישוב בדרך קבע ו‪0‬או מעל שנה‪.‬‬
‫ב‪ .‬לחברי אגודה שעזבו את המקום מטעמי בריאות או זקנה לבית‬
‫אבות או למוסד טיפול אחר נשמרת הזכות להיקבר במקום‪.‬‬
‫אחריות הקבורה בעדי‪ ,‬סדרי הקבורה‪ -‬בהתאם לנוהלי המועצה‬
‫הדתית עמק יזרעאל‪.‬‬
‫אופי ההלוויה יקבע ע"י המשפחה האבלה‬
‫קבורה אפשרית בארון או ללא ארון עפ"י בקשת המשפחה‪.‬‬
‫תחזוקת בית העלמין ‪ -‬באחריות האגודה השיתופית‪.‬‬
‫תחזוקת הקברים ‪ -‬באחריות המשפחה‪.‬‬
‫סדרי הלוויה ומועד הלוויה – בתיאום עם מזכיר‪0‬ת הישוב‪.‬‬
‫הקבורה בבית העלמין בישוב תעשה בהתאם לזמינות הקברים‪ ,‬ולפי רצף‬
‫קבוע ומסודר כאשר בחלקה זוגית הקבורה הראשונה היא משמאל‬
‫לחלקה‪ ,‬במקרה של קבורת כהן לא ישמר רצף הקבורה‪.‬‬
‫מצבה ‪ -‬באחריות המשפחה‪ .‬גבולות המצבה יועברו ע"י מזכירות‬
‫הישוב למשפחה‪ .‬חל איסור מוחלט לגלוש מהגבולות‪ ,‬שנקבעו‪.‬‬
‫‪.1‬גבולות המצבה הינם במחצית בתחום משטח שבלונת‬
‫שהוכנה‬
‫לכך‪.‬‬
‫‪ .9‬גובה המצבה לא יעלה על ‪ 4.64‬ס"מ מעל מפלס‬
‫הבטון‪.‬‬
‫הבטון‬
‫שבלונת‬
‫‪2‬‬
‫‪ .9‬כר המצבה במידה במאונך לא יעבור ‪ 4.5‬מ'‬
‫ממפלס‬
‫שבלונת הבטון‪.‬‬
‫‪.0‬המשפחה מחויבת לתאם עם איש האחזקה ולקבל‬
‫אישורו‬
‫לתכולת העבודה ( מידות‪ ,‬שמירה על ניקיון לאחר העבודה חיבור מים‬
‫לגינון צמחיה )‪.‬‬
‫‪ .9‬קבורת‏בני‏זוג‬
‫‪ 9.4‬עפ"י בקשת בן‪0‬בת הזוג‪ ,‬תישמר חלקת הקבר הסמוכה בלבד‪ ,‬וזאת בכפוף לכך‬
‫שתיעשה פנייה‪ ,‬תוך ‪ 94‬יום ‪ ,‬של בן‪0‬בת הזוג מיום הפטירה של בן‪0‬בת הזוג‪.‬‬
‫‪ 9.9‬מכתב זה ישמר בתיק האישי של החבר‪0‬התושב ויצוין בספר רישום הקבורה‬
‫בבית העלמין‪.‬‬
‫‪9.9‬בגין שמירת החלקה‪ ,‬ישלם החבר‪0‬התושב סך השווה לעלות הכשרת חלקת‬
‫קבר‪ ,‬במועד הגשת הבקשה‪.‬‬
‫העלות‪0‬ההוצאה הישירה לקבורה בעדי נכון ל‪409045-‬‬
‫עומדת על סך של ‪ 5.595 :‬ש"ח ‪.‬‬
‫‪9.0‬לא יקבר בבית העלמין מי שעזב את הישוב אף אם בן‪0‬בת זוגו קבור‪0‬ה‬
‫בעדי‪ ,‬למעט אם הוקצאה לו‪0‬לה חלקת קבר במועד פטירת בן‪0‬בת הזוג‪,‬‬
‫כמפורט בסעיף ‪ 9.4‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .9‬קבורת‏ילדים‬
‫‪1.1‬‏זכאות‏לקבורה‪:‬‬
‫לילדי חברים הגרים בישוב וכתבתם בת"ז "עדי" הזכות להיקבר בבית‬
‫העלמין אם בזמן פטירתם גרו בישוב ‪.‬‬
‫‪1.3‬‏קבורת‏ילדי‏‏תושבים‏בתשלום‬
‫למרות האמור בסעיף ‪ 9.4‬לעיל‪ ,‬ניתן לקבור בבית העלמין‪ ,‬ילד של תושב‬
‫עדי‪ ,‬שאינו נכלל בהגדרה של סעיף ‪ 9.4‬לעיל ובלבד והוא גר דרך קבע ו‪0‬או מעל‬
‫שנה‪.‬‬
‫‪ ,‬בכפוף לתשלום הוצאות העלות הישירה כמצוין בסעיף ‪9‬‬
‫שמירת‏חלקת‏קבר‏להורים‏בסמיכות‏לחלקת‏הקבר‏של‏ילדם‬
‫‪ 9.9.4‬עפ"י בקשת חבר‪ 0‬תושב עדי שילדם נפטר בטרם עת‪ ,‬תישמר חלקת‬
‫הקבר הסמוכה בלבד‪ ,‬או ‪ 9‬חלקות קבר עבור ‪ 9‬ההורים‪ ,‬במידת האפשר‬
‫‪3‬‬
‫וזאת בכפוף לכך שתיעשה פנייה בכתב ולא יאוחר מתום ‪ 94‬יום‪ ,‬מיום‬
‫הקבורה‪ ,‬של ילדם‪.‬‬
‫‪ 9.9.9‬מכתב זה ישמר בתיק האישי של התושב ויצוין בספר רישום קבורה‬
‫בבית העלמין‪.‬‬
‫‪ 9.9.9‬בגין שמירת כל חלקה‪ ,‬ישלם החבר‪0‬התושב סך השווה לעלות‬
‫עלות הכשרת חלקת קבר‪ ,‬במועד הגשת הבקשה‪.‬‬
‫‪ .0‬שמירת‏חלקה‏בנסיבות‏אחרות‏‬
‫לא תתאפשר שמירת חלקה או בחירת חלקה עתידית בנסיבות אחרות‬
‫‪ .5‬קבורת‏הורים‪/‬בני‏משפחה‏‏אחרים‏של‏תושבים‬
‫לא תתאפשר קבורת הורים ו‪0‬או בני משפחה אחרים למעט אלו שפורטו‬
‫לעיל‪.‬‬
‫‪ .8‬תשלום בגין הוצאות קבורה‬
‫חברי‏אגודה‏‏ו‪/‬או‏ילדיהם המתגוררים דרך קבע בעדי וכתובתם בת"ז הינה‬
‫עדי יהיו פטורים (להבדיל משמירה) מתשלום הוצאות הקבורה ‪ ,‬תשלום זה‬
‫ניגבה במסגרת מיסי האגודה‪.‬‬
‫תושבים‏אחרים‏ הזכאים להיקבר בישוב‪ ,‬בכפוף לתשלום עלויות‪0‬הוצאות‬
‫הקבורה נכון למועד הבקשה‪.‬‬
‫(במידה ויזוכה היישוב מהביטוח הלאומי בגין קבורה זו יועבר מלוא הזיכוי‬
‫למשפחה‪) .‬‬
‫‪ .6‬וועדת חריגים‬
‫לוועד היישוב נשמרת הזכות ולחרוג מנוהל זה במקרים חריגים בלבד ולאחר מתן‬
‫נימוק בכתב‪.‬‬
‫‪ .6‬רק גורם מוסמך של הישוב יהיה אחראי לנטיעות של עצים ושיחים כמו גם‬
‫לעקירת עצים קיימים בשטח בית העלמין וזאת על פי תכנית גינון‬
‫מסודרת אשר תתייחס הן למיקום והן לסוג העצים והשיחים שיינטעו‪.‬‬