מכרז לתפקיד של מזכיר הועד המקומי

‫מזכיר ועד מקומי‬
‫נתוני המשרה‬
‫סוג התפקיד‪:‬‬
‫התפקיד איננו מוגדר בחקיקה‬
‫תיאור התפקיד‬
‫ייעוד‪:‬‬
‫יישום מדיניות הוועד כפי שנקבעה בישיבות הוועד ובספר התקציב השנתי‪ ,‬אל מול הרשות שאליה‬
‫שייך היישוב ואל מול תושבי היישוב‪.‬‬
‫תחומי אחריות‪:‬‬
‫‪ .1‬הפעלת הוועד ומוסדותיו‪.‬‬
‫‪ .2‬ניהול עובדי הוועד‪.‬‬
‫‪ .3‬ביצוע החלטות הוועד‪.‬‬
‫‪ .4‬תפעול השירותים שבאחריות הוועד‪.‬‬
‫‪ .5‬ניהול כספי של תקציב הוועד‪.‬‬
‫‪ .6‬ניהול מאגר תושבים‪.‬‬
‫פירוט הביצועים והמשימות העיקריות‪ ,‬כנגד תחומי האחריות‪:‬‬
‫‪ .1‬הפעלת הוועד ומוסדותיו‪:‬‬
‫א‪ .‬בקרה כי הוועד נותן מענה לצרכים המוניציפאליים של תושבי המקום ובקרה על‬
‫התנהלותו היעילה של הוועד‪.‬‬
‫ב‪ .‬הכנת ישיבות הוועד‪ ,‬לרבות הכנת חומר רקע‪ ,‬הכנת סדר היום ופרסומו‪.‬‬
‫ג‪ .‬רישום פרוטוקול ישיבות הוועד‪ ,‬השתתפות בהן ומתן חוות דעת בסוגיות העולות בהן‪.‬‬
‫ד‪ .‬אישור פרוטוקול ישיבות הוועד‪ ,‬אל מול חברי הוועד‪.‬‬
‫‪ .2‬ניהול עובדי הוועד‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הגדרת תפקידים בוועד‪ ,‬ניסוח וליווי פורמאלי בהליכים הקשורים בהעסקת עובדי‬
‫הוועד‪.‬‬
‫איתור‪ ,‬גיוס וקליטה של עובדים חדשים לוועד‪.‬‬
‫טיפול במקרים של תלונות או העדר שביעות רצון מתפקודם של העובדים‪.‬‬
‫וידוא ביצוע המשימות של חברי הוועד‪.‬‬
‫הדרכה והנחייה של עובדי הוועד‪ ,‬לצורך קידומם האישי והמקצועי‪.‬‬
‫‪ .3‬ביצוע החלטות הוועד‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫גיבוש תוכניות עבודה תקופתיות‪ ,‬לוחות זמנים והערכת עלויות לכל משימה‬
‫שאושרה‪.‬‬
‫בקרה על יישום החלטות הוועד לאחר אישורן בכל הדרגים‪.‬‬
‫הפקת דוחו"ת על ביצוע והצבעה על תקלות‪ ,‬או עיכובים עם התגלותם‪.‬‬
‫זימון עובדי הוועד לאירועים ולפגישות עם נציגים רלוונטיים מחוץ ליישוב‪.‬‬
‫ייעוץ מקצועי ליו"ר הוועד ולחבריו בנושאים מוניציפאליים שונים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .4‬תפעול השירותים שבאחריות הוועד‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מיפוי צרכי התושבים והשירותים הניתנים להם‪.‬‬
‫מינוי רכזים לוועדות השונות (תרבות‪ ,‬בריאות‪ ,‬ביטחון‪ ,‬נוער‪ ,‬וכד') וניהול תקציבן‪.‬‬
‫בקרת ביצוע נאות של השירותים לציבור‪.‬‬
‫בקרת איכות השירותים ע"י השוואה עם יישובים אחרים‪ ,‬עריכת סקרי שביעות רצון‬
‫וכד'‪.‬‬
‫ניהול מערך הרכש והאספקה שבאחריות הוועד‪.‬‬
‫ו‪ .‬ניהול אינוונטר‪ ,‬עפ"י מודל של הרשות המקומית‪.‬‬
‫‪ .5‬ניהול כספי של תקציב הוועד‪:‬‬
‫א‪ .‬הכנת תקציב לפעילות השוטפת‪.‬‬
‫ב‪ .‬הכנת תקציב תיכנון ופיתוח‪.‬‬
‫ג‪ .‬הכנת מסמך "הודעה על הטלת מיסים" ודברי הסבר לתקציב‪.‬‬
‫ד‪ .‬גביית מיסי וועד מקומי מהתושבים‪ ,‬עפ"י הקבוע בחוק ועפ"י החלטת ועד‬
‫היישוב ובהתאם למדיניות הרשות שאליה שייך היישוב‪.‬‬
‫ה‪ .‬ניהול קופת הוועד עפ"י הנחיות הרשות שאליה שייך היישוב‪.‬‬
‫ו‪ .‬ניהול מערכת הנה"ח של הוועד וקבלת דוחו"ת שוטפים‪.‬‬
‫‪ .6‬ניהול מאגר תושבים‪:‬‬
‫א‪ .‬ריכוז נתוני התושבים המתגוררים ביישוב‪ :‬שם‪ ,‬ת‪.‬ז‪ ,.‬שנת לידה‪ ,‬כתובת‪,‬‬
‫טלפונים‪ ,‬דואר אלקטרוני‪ ,‬וכד'‪.‬‬
‫ב‪ .‬עדכון המאגר באופן תדיר ורציף‪ :‬לידות‪ ,‬פטירות‪ ,‬תושבים חדשים וכד'‪.‬‬
‫ג‪ .‬מיפוי האוכלוסיה לפי קבוצות אוכלוסיה שונות (חיילים‪ ,‬ילדים‪ ,‬ונוער‪ ,‬גיל הזהב‬
‫וכד')‪.‬‬
‫מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫עבודה בשעות לא שגרתיות‪.‬‬
‫ייצוגיות אל מול גורמים שונים ביישוב ואל מול הרשות אליה שייך היישוב‪.‬‬
‫איזון בין צרכי היישוב לצרכי המועצה האזורית‪.‬‬
‫תיאום ‪ ,‬סיוע ועבודה עם ועדות יישוביות (חינוך‪ ,‬תרבות‪ ,‬קשרי קהילה וכו) הבנויות על‬
‫מתנדבים‪.‬‬
‫ייזום ותיאום פעילויות קהילתיות ביישוב‪.‬‬
‫מתן מענה וסיוע לפניות תושבים (מייל‪ ,‬טלפון‪ ,‬פגישות) בנושאים מוניציפאליים‪.‬‬
‫במשמרות מערכת חינוך יישובית הכוללת צהרון‪ ,‬מועדון נוער‪ ,‬וגני ילדים‪ .‬המערכת‬
‫מנוהלת באופן שוטף על ידי רכז החינוך‪ .‬הרכז המוניציפאלי אחראי על תפקודה התקין‬
‫של המערכת ומסייע לרכז החינוך בתחומי גיוס עובדים‪ ,‬ניהול התקציב ופיתוח‬
‫התשתיות‪.‬‬
‫הישוב נמצא בצמיחה דמוגרפית חדה ועל כן התפקיד דורש ייזום וניהול של פרויקטים‬
‫‪2‬‬
‫להקמת מבנים ומתקנים ציבוריים ( גני ילדים‪,‬מגרשי ספורט‪,‬משרדים וכ"ו)‪.‬‬
‫כפיפות‪:‬‬
‫ליושב ראש הוועד‪.‬‬
‫תנאים מקדימים למינוי‬
‫ידע והשכלה‪:‬‬
‫השכלה‪ :‬בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה‬
‫גבוהה‪ ,‬או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים‬
‫בחו"ל‪.‬‬
‫קורסים והכשרות מקצועיות‪:‬‬
‫המזכיר יחויב לסיים בהצלחה קורס מזכירים‪/‬מנהלי‬
‫קהילה אזורי‪ ,‬לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו‪.‬‬
‫עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור‪.‬‬
‫שפות‪:‬‬
‫עברית ברמה גבוהה‪.‬‬
‫יישומי מחשב‪:‬‬
‫היכרות עם תוכנת ‪OFFICE‬‬
‫רישיון נהיגה‪:‬‬
‫נדרש‪.‬‬
‫רישום מקצועי‪:‬‬
‫לא נדרש‬
‫ניסיון מקצועי‪:‬‬
‫לפחות ‪ 3‬שנות ניסיון בעבודה בתחום הקהילה‪ ,‬או‬
‫לפחות ‪ 3‬שנות כהונה בתפקיד במגזר הציבורי שמתח‬
‫דרגותיו ‪ 33 – 33‬ומעלה‪.‬‬
‫היכרות עם אופן התנהלות השלטון המקומי‪-‬יתרון‬
‫ניסיון ניהולי‪:‬‬
‫ניסיון של ‪ 3‬שנים לפחות בניהול ישוב כפרי‬
‫(מושב‪,‬קיבוץ‪,‬ישוב קהילתי וכדומה)‪.‬‬
‫רישום פלילי‪:‬‬
‫העדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫נספח א' – מכרז פנימי‪/‬פומבי לתפקיד מזכיר ועד מקומי‬
‫היחידה‪:‬‬
‫ועד היישוב‪.‬‬
‫תואר המשרה‪:‬‬
‫מזכיר וועד מקומי‪.‬‬
‫דרגת המשרה ודירוגה‪:‬‬
‫היקף העסקה‪:‬‬
‫סוג מכרז‪:‬‬
‫פנימי‪/‬פומבי‪.‬‬
‫תיאור התפקיד‪:‬‬
‫יישום מדיניות הוועד‪ ,‬כפי שנקבעה בישיבת הוועד ובספר התקציב‬
‫השנתי‪ ,‬אל מול הרשות שאליה שייך היישוב ואל מול תושבי‬
‫היישוב‪ .‬עיקרי התפקיד‪:‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫מאפייני העשייה‬
‫הייחודיים בתפקיד‪:‬‬
‫א‪ .‬הפעלת הוועד ומוסדותיו‪.‬‬
‫ב‪ .‬ניהול עובדי הוועד‪.‬‬
‫ג‪ .‬ביצוע החלטות הוועד‪.‬‬
‫ד‪ .‬תפעול השירותים שבאחריות הוועד‪.‬‬
‫ה‪ .‬ניהול כספי של תקציב הוועד‪.‬‬
‫ו‪ .‬ניהול מאגר התושבים‪.‬‬
‫השכלה ודרישות מקצועיות‬
‫א‪ .‬בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה‬
‫להשכלה גבוהה‪ ,‬או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת‬
‫תארים אקדמיים בחו"ל‪.‬‬
‫ב‪ .‬המזכיר יחוייב לסיים בהצלחה קורס מזכירים‪/‬מנהלי‬
‫קהילה אזורי‪ ,‬לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו‪ .‬עדכון‬
‫שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור‪.‬‬
‫דרישות ניסיון‪:‬‬
‫א‪ .‬ניסיון מקצועי – לפחות ‪ 3‬שנות ניסיון בעבודה בתחום‬
‫הקהילה‪ ,‬או לפחות ‪ 3‬שנות כהונה בתפקיד במגזר הציבורי‬
‫שמתח דרגותיו ‪ 33 – 33‬ומעלה‪.‬‬
‫ב‪ .‬ניסיון ניהולי – ניסיון של ‪ 3‬שנים לפחות בניהול ישוב כפרי‬
‫(מושב‪,‬קיבוץ‪,‬ישוב קהילתי וכדומה)‪.‬‬
‫ג‪ .‬דרישות נוספות‪:‬‬
‫שפות ‪ -‬עברית ברמה גבוהה‪.‬‬
‫יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ‪OFFICE‬‬
‫רישיון נהיגה – בתוקף‪.‬‬
‫‪ ‬עבודה בשעות לא שגרתיות‪.‬‬
‫‪ ‬ייצוגיות בפני גורמים מקצועיים ביישוב וברשות‪.‬‬
‫‪ ‬איזון בין צרכי היישוב למועצה האזורית‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫כפיפות‪:‬‬
‫ליושב ראש הוועד המקומי‪.‬‬
‫מינהלה‪:‬‬
‫מועד פרסום המכרז‪______________ :‬‬
‫בקשות למכרז יש להגיש עד יום‪_______________ :‬‬
‫טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי הרשות המקומית בכתובת‪:‬‬
‫___________________________________________‬
‫איש קשר לעניין מכרז זה‪________________________ :‬‬
‫טלפון‪____________________ :‬‬
‫על החתום – ראש הרשות‬
‫__________________‬
‫הבהרה מגדרית‪:‬‬
‫המכרז נכתב בלשון זכר‪ ,‬אך מופנה לגברים ונשים כאחד‪.‬‬
‫‪5‬‬