Publication 9-76

‫א' סיו תשע"ב ‪ 22‬מאי ‪ 2012‬גיליו ‪ 9‬כר ‪76‬‬
‫פינתי‬
‫תוכן עניינים‬
‫חג הביכורים ויום מתן תורה‬
‫‪...‬אבל אל נא תשכחו דבר אחד עיקרי!‬
‫והוא‪ :‬כי השרשרת הלאומית של האומה‬
‫מתחילה בחג שאנו חוגגים היום‪ :‬חג‬
‫השבועות‪ ,‬חג זה לא היה רק חג הטבע‪,‬‬
‫חג הביכורים של פרי האדמה והעבודה‪:‬‬
‫זהו יום "מתן תורה" ובו היינו לעם‪ .‬ואין‬
‫להפריד בין שני החגים האלה‪ .‬ביום אחד‬
‫נוצרנו כאומה ונעשינו עם עובד אדמתו‬
‫בזיעת אפיו‪ .‬פירוד זה יכול להעמיד אותנו‬
‫בפני מכשולים‪ ,‬שעמדו בפנינו במשך הדור‬
‫האחרון‪ ,‬ועלינו להמנע מהם‪.‬‬
‫פינתי‬
‫‪2‬‬
‫מעט המזכירי"‬
‫‪3‬‬
‫מוועדת משק‬
‫‪4‬‬
‫ברכות‪,‬הודעות‬
‫‪5‬‬
‫מוועדת איכות הסביבה‬
‫‪6‬‬
‫חברי" כותבי"‬
‫‪7‬‬
‫ספרי" חדשי" בספרייה‬
‫‪11‬‬
‫פרידה מיהודה שולדוס ז“ל‬
‫‪12‬‬
‫ד‪ ,‬לט‪,‬‬
‫‪14‬‬
‫מנחם אוסישקין‪ ,‬בחגיגת הביכורים בחיפה‪ ,‬תרצ"ב‪,‬‬
‫‪1932‬‬
‫בית מעברות אבל במות‬
‫יהודה שולדוש ז“ל‬
‫תנחומי" למשפחה‬
‫בית מעברות אבל במות אביו‬
‫של ברו וול‪,‬‬
‫תנחומי" למשפחה‬
‫"ידיעות מעברות" דושבועו‬
‫הפצה דואר מעברות‬
‫חברי מערכת‪:‬‬
‫עינת פלד‬
‫יור" גרינבלט‬
‫הגהה – נועה אבנט‬
‫עריכה גרפית‪:‬נורית לומני‪$‬‬
‫עורכת – מיכל גאו הרוש‬
‫רות ובועז מאת הצייר הצרפתי גוסטב דורה‪18321883 ,‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪2‬‬
‫מעט המזכירים‬
‫סיכו" ישיבת המזכירות מיו" ‪ 29.4.2012‬ישיבה מספר ‪1012‬‬
‫א‪.‬איחוד תפקיד המזכירי ע מנהל ענפי שירות‪ .‬המזכירי" הביאו למזכירות הצעה לאחד את‬
‫תפקידי מנהל ענפי שירות ע" תפקיד המזכיר‪ .‬הרעיו הוא שמזכיר אחד במשרה מלאה יעסוק‬
‫ג" בתפעול פעילויות ענפי הקהילה‪ .‬לידו ימשי לכה מזכיר נוס‪) ,‬יריב ממשי למלא את‬
‫תפקידו( בחצי עד שליש משרה‪ .‬ההתלבטות היא בי הרצו לצמצ" את היק‪ ,‬המשרות‬
‫שמוקדשות לניהול הקיבו‪ $‬וכ ליצור אחידות בי הניהול התקציבי של פעילויות הקהילה‬
‫לניהול התוכני‪ .‬מצד שני עולה החשש שהמשימה כבדה מדי לממלא תפקיד אחד וכ חשש‬
‫הציבור מריכוזיות‪ .‬הנושא יובא לשיחת הקיבו‪ $‬להחלטה‪.‬‬
‫ב‪.‬נוהל עבודה בחו"ל‪ .‬בעקבות מספר פניות בשנה האחרונה עוסקת המזכירות פע" נוספת‬
‫בניסיו להציע נוהל לעבודה של חבר בחו"ל‪ .‬מצד אחד מכירי" רוב חברי המזכירות בצור‬
‫לאפשר מסלול של שליחות או עבודה בחו"ל במעמד של חבר‪ ,‬א מצד שני מתעוררי" קשיי"‬
‫באשר להגדרת המנגנוני" לביצוע החלטה זאת‪ .‬קיי" קושי להגדיר את אופ העברת הכנסת‬
‫החבר לקיבו‪ $‬כאשר משכורתו משולמת בחו"ל‪ .‬כמו כ ישנה התלבטות לגבי המטרות של‬
‫עבודה זאת‪ :‬עבודה במפעלי הקיבו‪ ,$‬שליחות לאומית ואולי אפילו מימוש עצמי‪ .‬הדיו ימש‬
‫בישיבות המזכירות הבאות‪.‬‬
‫ג‪.‬פרסו מכתב של יריב לקראת מועמדות של גל רוזוב‪ .‬חברי" במזכירות דרשו לפרס" הבהרה‬
‫לקראת שיחת הקיבו‪ $‬באשר לעמדת המזכירות בעניי הצעה להסדר מועמדותו של גל‪.‬‬
‫לקראת השיחה פרסמו המזכירי" וחברי" במזכירות דפי" שמבהירי" שהמזכירות התנגדה‬
‫לקבלת גל למועמדות בתנאי" שבה" עלתה בקשה זאת‪.‬‬
‫ד‪.‬אורית קליינהאוז הודיעה על עזיבת הקיבו‪ .‬המזכירות שמעה בצער את הודעתה של אורית‬
‫על החלטתה לעזוב את הקיבו‪ $‬לאחר שנתיי" של חופש מחו‪ $‬לקיבו‪ .$‬אנו מאחלי" לה‬
‫הצלחה בדרכה וחייה‪.‬‬
‫הודעות מהדואר‬
‫‪ .1‬להזכירכ" שעות פתיחת הדואר ה‪ :‬ימי א' עד ה' ‪ 7:00 :‬עד ‪ 10:30‬ו ‪ 12:00‬עד ‪,13:00‬‬
‫ויו" ו'‪ 8:00 :‬עד ‪.11:00‬‬
‫נא להגיע לדואר רק בשעות האלו‪.‬‬
‫‪ .2‬כל דברי הדואר החריגי" כגו דואר רשו" או חבילות‪ ,‬ג" לחו"ל וג" ארצי‪ ,‬יש להגיע לדואר‬
‫אישית‪.‬‬
‫אי להשאיר חבילות או דואר בחו‪.$‬‬
‫‪ .3‬נא לכתוב ש" שולח וכתובת על כל דואר יוצא‪.‬‬
‫‪ .4‬במידה שקיבלת" הודעה על דברי דואר‪ ,‬חייבי" להביא את ההודעה לדואר כדי שתוכלו‬
‫לקבל את הדואר‪.‬‬
‫‪ .5‬דואר רשו" או חבילות שלא יאספו יוחזרו לשולח אחר ‪ 14‬ימי"‪.‬‬
‫‪ .6‬חדש בדואר‪ :‬כרטיס ויזה נטע במטבע אירו בעמלה של ‪ 40‬ש"ח‪ ,‬אפשר לרכוש עד ‪ 2000‬אירו בלי‬
‫עמלות נוספות‪ .‬כרטיס ישראכרט מהקיבו‪ $‬מחייב ‪ 1.75%‬עמלה על כל קניה באירו‪ .‬פרטי" בדואר‪.‬‬
‫‪ .6‬חדש בדואר ‪ :‬כרטיס ‪ SIM‬חו"ל שמאפשר שיחות מטלפו נייד במחירי" זולי" ביותר‪ 1.25 ,‬ש"ח‬
‫עד ‪ 2.50‬ש"ח לדקה ברוב מדינות בעול"‪.‬‬
‫פרטי" בדואר‪.‬‬
‫רותי ומשה‬
‫‪3‬‬
‫מוועדת משק‬
‫סיכו" ישיבת ועדת המשק מתארי ‪ 30/04/2012‬ישיבה מספר ‪0612‬‬
‫‪.1‬הנושא‪ :‬תרימה – סיכו" פעילות כלכלית‪/‬עסקית בשנת ‪ – 2011‬נמסר ע"י המנכ"ל‬
‫יוחנ פורמ‪.‬‬
‫נקודות מרכזיות‪:‬‬
‫חציו ראשו הסתיי" בהפסד ובחציו השני נרש" רווח‪ .‬סה"כ ההכנסות בשנה זו כ‪78‬‬
‫♦‬
‫מיליו ‪.3‬‬
‫בחציו השני נחתמו הסכמי יבוא למספר תכשירי"‪ ,‬שעברו לתהלי רישו" בשנת ‪.2012‬‬
‫♦‬
‫בשנה זו ייצרנו כ‪ 3.5%‬יותר מוצרי" משנת ‪.2010‬‬
‫♦‬
‫התפלגות המכירות בש"ח‪ :‬כ‪ 3‬מיליו לייצוא‪ ,‬כ‪ 43‬מיליו לשוק המקומי‪ ,‬כ‪ 32‬מיליו‬
‫♦‬
‫שכר עיבוד‪.‬‬
‫תכנית ‪ 2012‬מבוססת על פעילות שנה זו‪ .‬במחלקת הייצור תוכניות לשיפור יעדי" ללא‬
‫♦‬
‫הגדלת עלויות‪ .‬הוגדל תקציב הרווחה במטרה לשמור על העובדי" ורווחת" בתקופה זו של‬
‫המו"מ ע" השותפי" למיזוג אוניפאר"‪ .‬תכנית ההשקעות מבוססת על פי סדר עדיפויות‬
‫לביצוע בשנת ‪.2012‬‬
‫במהל הדיווח נמסרו נתוני" כספיי" לגבי שטחי הפעילויות של תרימה בתחומי שיווק‪,‬‬
‫♦‬
‫מו"פ‪ ,‬מנהלה וכד'‪ .‬נמסרו נתוני" השוואתיי" לגבי ימי העבודה של חברי" ושכירי" מש‬
‫השנה‪ ,‬ה במספר" וה בעלות"‪.‬‬
‫סה"כ הסתכמה השנה בתוצאות טובות‪ ,‬בצל המו"מ המתנהל על המיזוג ע" אוניפאר"‪ ,‬שישפיע‬
‫על העובדי" ועתיד"‪.‬‬
‫‪.2‬הנושא‪ :‬שונות – נמסר ע"י אמנו אברמוב‪ ,‬מרכז המשק‪.‬‬
‫הסתיימו המהלכי" ע" הגורמי" השוני" לאישור האזור המיועד להרחבת שטח התעשייה‬
‫♦‬
‫במוצרי מעברות ותרימה‪ .‬האישורי" החתומי" צריכי" לעבור דר הוועדה המקומית‬
‫לוועדה המחוזית אשר תעביר" להפקדה‪ .‬לאחר מכ נפעל מול מנהל מקרקעי ישראל‬
‫בנושא דמי היוו וחוזה החכירה‪ .‬במקביל נתחיל במהלכי" לביצוע ההרחבה‪ ,‬כפי שמתוכנ‪.‬‬
‫טיפול בחריגות בנייה נדרשנו לבצע מדידות בבתי" בה" בוצעה החריגה‪ .‬מהל זה‬
‫♦‬
‫הסתיי"‪ .‬כרגע עלינו להגיש בקשות להיתרי בנייה לוועדה המקומית‪.‬‬
‫ועדת המשק שמעה ואישרה הקצאה של כ‪ 600‬אל‪ 3 ,‬למהלכי" הנ"ל‪.‬‬
‫נמסר דיווח בלבד על מצב המו"מ ע" אוניפאר" לגבי המיזוג‪ ,‬כאשר נשארו מספר נקודות מחלוקת‬
‫♦‬
‫לגבי ההסכ"‪ ,‬אשר הובאו לידיעת חברי הוועדה‪ .‬הסיכומי" לגבי ההסכ" וחומר רקע נוס‪ ,,‬יובאו‬
‫במלוא" לדיו והחלטה בהקד" בוועדת המשק‪ .‬א" יהיה צור יובאו ג" לשיחת הקיבו‪ .$‬הדיוני"‬
‫ייערכו בהשתתפות גורמי" מקצועיי" המלווי" את הקיבו‪.$‬‬
‫‪4‬‬
‫ברכות‬
‫מזל טוב‬
‫מזל טוב‬
‫לגלית גזית לרגל נישואיה עם בח“ל חגי‬
‫לאמיתי וילק לרגל נישואיו עם בח“ל שחר‬
‫ברכות לבקי ואבנר‬
‫ברכות לתמר חיים ולסבתא אדית‬
‫ברכות לכל בני המשפחה‬
‫ברכות לכל בני המשפחה‬
‫בית מעברות‬
‫בית מעברות‬
‫הודעה מועדת השתלמות מבוגרי"‪:‬‬
‫בקשות להשתלמות מבוגרי" לשנת הלימודי" תשע"ב יש להעביר לתא הדואר ‪ 1002‬עד תארי ‪.30.6.2012‬‬
‫הבקשה צריכה לכלול את‪ :‬מטרת הלימודי"‪ ,‬נושא הלימוד‪ ,‬מוסד הלימודי" )לצר‪ ,‬סילבוס(‪ ,‬עלות‬
‫הלימודי" )יש לצר‪ ,‬שובר ממוסד הלימוד(‪ ,‬מש הלימודי"‪.‬‬
‫משתלמי" מתשע"א המעונייני" להמשי את לימודיה"‪ ,‬מתבקשי" ג" ה" להגיש בקשה לשנה זו‪ ,‬לפי‬
‫המפורט מעלה‪.‬‬
‫הועדה תדו רק בבקשות הכוללות את המפורט מעלה‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫ועדת השתלמות מבוגרי"‬
‫שלו לכול!‬
‫בעקבות המלצת מבקר הפני"‪ ,‬לאחר ביקורת שעשה בתחומי הבריאות השוני" ובעקבות דיו במע"ש‪,‬‬
‫התקיי" דיו ג" בועדת בריאות‪.‬‬
‫הועדה קיבלה את המלצת המבקר ומע"ש כשהנושא המרכזי הוא שינוי המבנה הארגוני של מער‬
‫הבריאות‪ .‬הנושא הועבר למזכירי ויובא לדיו במזכירות ובשיחת קיבו‪.‬‬
‫לידיעת כלל תושבי הקיבו ‬
‫ביו רביעי ה ‪ 30‬במאי‪ ,‬תתקיי במעברות התרמת ד‪.‬‬
‫למע בריאות ובריאות של אחרי‪ ,‬תרומת ד היא בריאה וחשובה!!!‬
‫חשוב שיהיו במעברות מספר תורמי רב ככל האפשר‪ .‬ע"י כ יש לכל תור ומשפחתו ביטוח‬
‫בבנק הד למש שנה‪.‬‬
‫מחכי ל כ ו ל כ !‬
‫בריאות טובה לכול‪#‬‬
‫נאוה גלעדי רכזת ועדת בריאות ורווחה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫איכות הסביבה במעברות – דיווח מהוועדה ובקשות וצרכי"‬
‫ועדת איכות הסביבה מתכנסת לעיתי" רחוקות וזאת מכיוו שחבריה עמוסי" ולא מכיוו שאי עבודה‪.‬‬
‫עבודה דווקא יש והרבה‪ .‬אנו חושבי" אי לקד" את איכות הסביבה בקיבו‪ $‬ה בהיבטי" הירוקי"‬
‫והפשוטי" של הנושא וה בהיבטי" "כבדי"" יותר‪ .‬שיטת העבודה היא כזו שחברי הועדה לוקחי" על‬
‫עצמ" אחריות לקד" נושא כלשהו ומנסי" לעשות זאת לצד המשפחה והעבודה‪ .‬זו בעיה )ג" בוועדה‬
‫שלנו( ויש צור רב בעזרה ומר של חברי נוספי ורצוי מאד פנסיונר הנענה לאתגר‪ .‬בבקשה להתנדב‬
‫ולפנות אלי‪.‬‬
‫במסגרת המיחזור אותו מובילה המועצה האזורית אנו עדי לא בסטנדרט המבוקש וזה מעט מבייש את‬
‫הקיבו‪ $‬וחבריו‪ ...‬אני מציע לזכור את האמרה האינדיאנית האומרת שלא ירשנו את העול" מהורינו‪,‬‬
‫אלא השאלנו אותו מנכדינו‪ .‬אמרה זו גורמת לי למחזר בשמחה ולהרגיש שג" א" רק מעט הרי שזה‬
‫משהו‪ .‬אד" הרוצה להיות בחורי חייב לראות את עצמו כחלק מהכלל‪ ,‬ולבחו את היחס שלו אל‬
‫הכלל‪ .‬במוב זה הכלל כולל ג" את הדורות הבאי"‪ ...‬כמוב שלדברי" יש משמעות כספית מול קנסות‬
‫וכדומה‪ .‬תנסו למחזר יותר ולאחר זמ מה תגלו שזו פשוט הרגשה טובה‪ .‬זה שווה את המאמ‪!$‬‬
‫במסגרת הפעילות לאיכות הסביבה יש מרכיבי" רבי" בחיי" וצרי לפעול בכול"‪ .‬אנו בקיבו‪ $‬ובוועדה‬
‫עדי לא קרובי" לכ ובכל זאת מנסי" לנוע לכיוו‪ ...‬חושבי" על מרכיבי" של בנייה‪ ,‬רכבי"‪ ,‬זיקוקי"‬
‫)נזק ישיר למי הבאר שלנו(‪ ,‬חשמל‪ ,‬מי"‪ ,‬אנרגיה סולרית‪ ,‬קומפוסטרי" מקומיי" והורדת משאית‬
‫האיסו‪ ,,‬ועוד‪ .‬שאלות של רמת חיי" וסגנונ"‪ ,‬מוסריות הילודה‪ ,‬חלוקת העושר וכדומה‪ ,‬אנו משאירי"‬
‫לעת עתה לקברניטי העול" ולמלומדיו‪ ...‬בנוס‪ ,‬לכל הפעולות האלו תמיד יש את האפשרות החשובה‬
‫לצרו בצמצו" וחכ"‪ ,‬כי אנו צורכי" הרבה בהשוואה לאנשי" החיי" באותה רמת חיי"‪.‬‬
‫בראייה רחבה ועכשווית נית לחיות חיי" ה"מחזירי"" את כדורהאר‪ $‬לנכדינו ולדורות הבאי" ואפילו‬
‫בחסכו כספי ובטח שללא עלות כספית משמעותית‪ .‬השאלות ה הא" אנו מעונייני" לעשות זאת‬
‫במסגרת הקיבו‪ $‬והחברה שלנו? הא" אנו רוצי" לקיי" חברה מוסרית מהבחינה הסביבתית? והא" כל‬
‫אחד מאיתנו רוצה להשתדל לכיוו הזה?‬
‫ביחד ע" כל המילי" הסתומות הללו בוועדה אנו מנסי" להוביל בקיבו‪ $‬קו המוצא את השיפור הסביבתי‬
‫ביחד ע" רווח כלכלי לחבר הפרטי ולקיבו‪ $‬כולו‪ ,‬או לפחות ללא הוצאה כספית גבוהה‪ .‬ולש" כ אנו‬
‫זקוקי" למתנדבי" נוספי" לקידו" הנושאי" השוני"‪ .‬וספציפית אנו מאד מחפשי" מישהו למשרה‬
‫חלקית של טיפול בקומפוסטרי" במימו המועצה האזורית‪.‬‬
‫לחיי" איכותיי" ושלמי" מעט יותר!‬
‫בש" ועדת איכות הסביבה‬
‫יריב‬
‫לקחת לתשומת לבנו‬
‫ע בוא הקי הרינו מרענני את נוהלי כיבוי האש‪.‬‬
‫‪.1‬להרחיק חומר דליק ממקור אש כגו גז וכו'‪.‬‬
‫‪.2‬לכבות מדורות עד כלות‪.‬‬
‫‪.3‬במקרה של שרפה יש מטפי" וזרנוקי"‪ ,‬שנמצאי" בארונות חירו" אדומי" לחירו" בלבד‪.‬‬
‫יש לחבר אות" לברזי הכיבוי ג" ה" אדומי"‪.‬‬
‫‪.4‬במקרה הצור אפשר לקרוא למיכה מעיי או לכל אחד אחר מצוות הכיבוי לעזרה‪.‬‬
‫)צחי הללי‪ ,‬קארל ויסל‪ ,‬יניב בוארו(‪.‬‬
‫זכרו שריפה מתחילה בקט ואפשר וצרי לכבות שהיא קטנה‪.‬‬
‫מיכה מעיי אחראי כיבוי אש‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫חג השבועות ‪ -‬מדברי א‪ .‬שלונסקי‬
‫אני יכול לראות את אשכול‪ ,‬איש דגניה‪ ,‬עובר בקמה והשיבולים אומרות לו‪! :‬לוי‪ ,‬לוי‬
‫והוא יודע שמדובר עליו‪ ,‬ומסב את ראשו ואומר‪ :‬שלום שיבולים!‬
‫היה לנו סמל כפול של חרב ושיבולת‪ ,‬על החרב אמרנו תמיד‪ :‬הלוואי ולא נצטרך לה!‬
‫על השיבולת התפללנו ‪...‬‬
‫אני אוהב שליטים המקבלים בעצבות את הכרח החרב‪ ,‬אבל אורם ומאורם ‪ -‬השיבולת‪.‬‬
‫חברים כותבים‬
‫מעבר "רמות חפר" למקומו החדש ב"מבואות י"‬
‫ההחלטה להוציא את בית החינו "רמות חפר" מתו שטח הקיבו‪ – $‬נפלה כבר לפני יותר מ – ‪ 15‬שני"‪,‬‬
‫והייתה מקובלת על כל הגורמי" השותפי" לדבר‪.‬‬
‫לאחר השתלשלות ענייני" ארוכה‪ ,‬וניסיונות שלא צלחו‪ ,‬הוחלט לפני כ ‪ 6‬שני" ש"רמות חפר" יעברו‬
‫ויתאחדו ע" בית הספר "מבואות י"" שבמכמורת‪.‬‬
‫מאז ועד היו" הביצוע הול ונסחב בצעדי טנגו‪ ,‬אחד קדימה ושניי" אחורה‪ ...‬והיו" דומני כי אנו עומדי"‬
‫בסיטואציה של רגרסיה‪ .‬לא רק שלא בוני" ב"מבואות י""‪ ,‬אלא שמה שכבר נבנה – נמצא בנסיגה וא‪,‬‬
‫פירוק של חלקי" שנבנו כבר‪...‬‬
‫להערכתי לא יתבצע מעבר ל"מבואות י"" לפני ‪2015‬‬
‫וזה למרות מכתבו של ראש המועצה אלי )ראה בהמש( שכבר היו" מדבר על סיו" בניה ב – ‪.2014‬‬
‫העיכוב ב ‪ 3 – 4‬שנות בניה גור" לנו נזק עצו"‪ .‬ואנחנו לא יודעי" לתבוע פיצוי עבורו‪ .‬כל לקוח שחברת‬
‫בניה או קבל פרטי שהיה נגר" לו נזק כזה של עיכוב בשני" היה תובע פיצויי"‪ .‬הובטח לנו ע"י המועצה‬
‫האזורית שבשנת ‪ 2012‬יתפנה המקו"‪ ,‬והדבר אינו מתבצע‪ .‬ואנחנו שותקי"‪ .‬מדוע?‬
‫אני חושב שבעניי זה אנחנו תבוסתני"‪ .‬תפסנו רפיו ידיי" ואנחנו לא יודעי" לתבוע את המגיע לנו‪.‬‬
‫חלק מהמהל נעשה מאחורי גבנו וללא ידיעתנו‪ ,‬אנחנו לא יודעי" מה קורה בשטח‪ .‬וחלק אחר שמאפשר‬
‫את הסחבת הוא אולי הכחשה ואי רצו להסתכס ע" המועצה האזורית – וזה ע"י המוסדות שלנו‪.‬‬
‫תראו‪ ,‬הרי רודפי" אותנו כל הזמ כל גופי הרגולציה‪ :‬חריגות בניה‪ ,‬חריגות שימוש בשטח‪ ,‬חריגות במי"‬
‫ועוד‪ ...‬למה אנחנו‪ ,‬שיש לנו הפע" כוח בידיי" לא יודעי" להגיב ?‬
‫במקו" זה תורמי" עשרות אלפי ‪ 3‬למסיבת סיו" בית החינו "רמות חפר" ב"גשרי" בנחל"‪ ,‬שזה‬
‫למעשה זריית חול בעיניי"‪ .‬מה הטע"? הרי המעבר האמיתי יהיה ‪ 3,4‬שני" אחרי החגיגה‪ .‬לדעתי‪ ,‬לא‬
‫מאוחר עדיי לבטל את התרומה ואיתה את האירוע‪.‬‬
‫סבורני שצרי למנות צוות אדהוק לטיפול‬
‫בנושא זה‪ ,‬שיפעל באופ מיליטנטי ואגרסיבי‪,‬‬
‫ויעמוד על זכויותינו לפיצוי על העיכוב במעבר זה‪) .‬יש כמה אפשרויות ולאו דווקא פיצוי בכס‪.(,‬‬
‫בואו נגמור ע" "שתיקת הכבשי"" הארוכה שלנו ונתחיל לתבוע את שמגיע לנו‪.‬‬
‫בברכה – יוסי ב שאול‬
‫רצ"ב מכתבי לראש המועצה‬
‫ותשובתו הלקונית בהתא"‪.‬‬
‫המש בד‪ ,‬הבא‪...‬‬
‫‪7‬‬
‫לכ'‬
‫מר רני איד‬
‫ראש מוא"ז עמק חפר‬
‫שלו" רב !‬
‫הנדו ‪ :‬עיתוי העברתו של בית החינו רמות חפר למשכנו החדש במכמורת‬
‫אני חבר קיבו‪ $‬מעברות הגר בסמיכות לבית החינו בו מדובר‪.‬‬
‫כידוע ל שטח בית החינו הוא עתודת הקרקע האחרונה של מעברות לבניית מגורי" לחברינו ובנינו‬
‫כאשר הקיבו‪ $‬מאוכלס כבר עד תו"‪.‬‬
‫כבר זמ רב‪ ,‬ומשנה לשנה‪ ,‬מבטיחי" לנו שבקרוב‪" ,‬בשנה הבאה" רמות חפר יעבור למבואות י"‪ .‬היו" יש‬
‫הרגשה בקרב חברי" רבי" בקיבו‪ $‬שההעברה לא רק הולכת ונדחית משנה לשנה אלא בכלל לא ידוע מתי‬
‫תקרה‪ .‬כמות הדיסאינפורמציה מתעצמת‪ ,‬ויש תחושה ש"עובדי" עלינו"‪ .‬מבטיחי" ומבטיחי" ואי‬
‫רואי" או שומעי" דבר‪.‬‬
‫אני כאזרח ותושב של המועצה של זכאי לתשובה ישירה ממ‪:‬‬
‫מתי בית החינו עומד לעבור למיקומו החדש ולפנות את השטח לטובת מעברות ??‬
‫לא אסתפק בתשובה להנהלה שלנו‪.‬‬
‫אני מבקש תשובה ישירה ממ ורצוי בכתב‪.‬‬
‫בתודה מראש ובברכה‬
‫יוסי ב שאול מעברות‬
‫העתקי"‪:‬‬
‫מזכירי קיבוצינו‬
‫רכז משק‬
‫סג רמא"ז אלדד של"‬
‫מנהלת רמות חפר ברוריה סלע‬
‫‪8‬‬
‫הישרדות ברמצווה‪ ,‬או כפי שנית לקרוא לזה יריב‪ ,‬צחי ושביל ישראל‬
‫כתב וציל"‪:‬צחי הללי‬
‫בבוקרו של יו" שישי‪ ,‬לאחר שהעמסנו את שני הטנדרי" המזוודי" שלנו לעייפה‪ ,‬יצאנו לדר‪.‬‬
‫זו היתה אמורה להיות הרפתקה של פע" בחיי"‪ .‬הרי לא בכל פע" הנערי" חוגגי" בר‪/‬בת מצווה‪.‬‬
‫קראנו לנסיעה "הישרדות בר מצווה" ובניגוד להישרדות המשודרת בטלווזיה כא אי הדחות או מועצת‬
‫השבט‪.‬‬
‫הכוונה היתה לחרוש את נחל פאר ונקודות העניי שלאורכו כשהנערי" יילכו קצת‪ ,‬יטפסו‪ ,‬יזחלו‪ ,‬יזיעו‬
‫והכי חשוב יחוו את הקבוצה שלה"‪.‬‬
‫א" כ‪ ,‬נהגנו שני הורי"‪ ,‬יריב וצחי ומלווה איש סיירת שקד ששמו אסור לפרסו"‪ ,‬רק נוכל לומר שבי‬
‫השאר קוראי" לו ג" סבא שאול‪.‬‬
‫בקבוצת שנת הבר מצווה השנה ישנ" ‪ 7‬נערי"‪ .‬למסע יצאו ‪ ,5‬מרב יערי‪ ,‬גלי גרסטנר‪ ,‬גיא קרייר‪ ,‬אוריי‬
‫אהרוני ושח‪ ,‬הללי‪.‬‬
‫הנקודה הראשונה היתה עצירה בתחנת הדלק שבכניסה למצפה רמו לצור תדלוק‪ ,‬חילו‪ $‬עצמות‬
‫ויאללה ממשיכי" בכיוו כללי דרו"‪ ,‬אל באר עדה‪ .‬מי" לא מצאנו ש" אבל עדויות לבארות ובורות מי"‬
‫שהיו בשימוש ובודאי ישמשו את הנוודי" בחור‪ ,‬הבא‪.‬‬
‫המשכנו בנסיעה מזרחה וכניסה לערוצו הרחב והמשתנה של נחל פאר‪ .‬בדר פגשנו בטיילי" אחרי"‬
‫ובתופעות טבע יחודיות לאזור כמו צבע" המשתנה של ההרי"‪.‬‬
‫בשעות אחר הצהריי" הגענו לנקודת החניו שלנו אלא שקבוצה גדולה ורעשנית תפסה לנו את המקו"‪,‬‬
‫על כ החלטנו לצאת ולחפש איזה "שיבר" מי" של קידוח נסיוני שמוציא מי" חמי" ומליחי"‪ .‬לצערנו‬
‫חלו" המקלחת החמה התחל‪ ,‬בתסכול יבשושי‪.‬‬
‫חזרנו לכיוו חניו הלילה ומצאנו לנו מקו" מוג מרוח ושקט‪ ,‬רחוק מהמולת הקבוצה הרועשת‪ ,‬ש"‬
‫קבענו את האוהלי"‪.‬‬
‫הילדי" יצאו לתור את הסביבה הקרובה ואנחנו המבוגרי" הדלקנו אש והכנו אוכל‪.‬‬
‫הישיבה מסביב למדורה העלתה בנערי" תחושה של אי היינו פע" כקבוצת ילדי" ומסלול החיי"‬
‫הארו מבית התינוקות‪ ,‬דר בתי הילדי" ועד לכניסת" לחטיבות הצעירות‪ ,‬א" ביובלי" וא" בגבעול‪.‬‬
‫אנחנו הקשישי" הלכנו לישו מוקד" ועזבנו את הקבוצה העליזה לענינה‪.‬‬
‫בבוקר השני קמנו והתחלנו בהתארגנות ליציאה‪ .‬הנערי" עזרו לארוז ולנקות את השטח טר" העזיבה‪.‬‬
‫נסענו לכיוו דרו" מערב‪ ,‬חזרה בערוצו של פאר לקניו ורדית‪ ,‬ש" צחי ליווה את הקבוצה עד למישור‬
‫הרמה וחזר להעביר את הרכבי" לנקודת הסיו" בקניו ברק‪.‬‬
‫הילדי" חזרו מהמסע סחוטי" א שמחי"‪ .‬יצאנו מיד מהשטח להתרעננות במקדונלד עי יהב ומש"‪,‬‬
‫לאחר שמילאנו את הבט המקרקרת יצאנו הביתה‪ ,‬למעברות‪.‬‬
‫אז תודה מיוחדת לסבא שאול איש הסיירת‪ ,‬לאבא של‪ ...‬יריב יערי על בחירת המסלול ולנערי" שלפתע‬
‫התבגרו לנו מול העיניי" ויצאו למסע ללא חשש מהמטלה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫על יזמים‪" ,‬צודקים"‪" ,‬חכמים" "ואיכותיים"‬
‫הארות מאת דליה ארנו‪.‬‬
‫מושגי" "חדשי"" הופיעו במקומותינו‪ ,‬כדי לשכנע אותנו לחשיבה "חדשה"‪.‬‬
‫‪.1‬יזמי‬
‫קיבו‪ $‬מעברות מתקיי" כבר קרוב ל ‪ 80‬שנה‪ .‬כאשר הגיעו לכא ראשוני "היזמי""‪ ,‬אשר עלו ארצה‬
‫מתו "יוזמת"" והתנועה שהשתייכו אליה‪ ,‬לא היה כא כלו"!‬
‫ה" יזמו את הקמת הקיבו‪ ,$‬יזמו ענפי חקלאות‪ ,‬גידולי שדה וירקות‪.‬‬
‫ובמש השני" יזמו פיתוח גידולי שדה חדשניי"‪ ,‬שלא היו באר‪ ,$‬יזמו הקמת מטעי" של עצי פרי‬
‫חדשי"‪ ,‬גידול דגי" ועוד‪.‬‬
‫"במתכת מעברות" – יזמו בניית מכונות חדשות ומכשירי" למפעלי" אשר בינתיי" קמו ביזמויות‬
‫שונות של חברי"‪ .‬מכונות מיו לירקות ועוד‪.‬‬
‫מחנכות ברמות חפר יזמו גישה לימודית חדשנית הנקראת "דיאלוג יצירתי" אשר התקבלה במשרד‬
‫החינו בהערכה רבה‪ .‬יש חברי" אשר יזמו חגי" לתפארת ועוד ועוד‪.‬‬
‫חישבו את" הא" הסגידה פתאו" למושג יזמות אינה מוגזמת! והא" היא חדשה במקומותינו?‬
‫‪.2‬צודקי‬
‫תמיד כדאי‪ ,‬לדעתי‪ ,‬להיות צודקי" – הצדק הוא ער אוניברסאלי‪" :‬ואהבת לרעת – כמו"‪.‬‬
‫לפי האנציקלופדיה "כרטא" – איש צדיק תמי" הינו "ההפ מהרוע"‪ .‬כאשר אנו עומדי" אפילו בפני‬
‫ערכי" סותרי"‪ ,‬כמו "פיקוח נפש דוחה שבת"‪ ,‬הצדק גובר!‬
‫‪.3‬חכמי‬
‫האמירה "להיות חכמים ולא צודקי"" מביאה בכנפיה סכנות רבות וג" אסוציאציות מההיסטוריה‬
‫הרחוקה והלא רחוקה כלכ‪ .‬שלמה המל היה החכ" באד" – ולכ היו לו אל‪ ,‬נשי" לשירותיו‪ .‬דוד‬
‫המל היה חכם? ולא צודק? כאשר בחר לשלוח את אוריה לקרב ולקח את בתשבע?? באירופה בשנות‬
‫ה ‪ 40 ,30‬ג" היו "חכמים"‪ ,‬אשר רצו לסלק את היהודי" מתוכ"‪ ,‬היות ונתפשו כמתחרי" כלכליי"‬
‫לה" )אולי בשל חוכמת"?( ולכ לא חיפשו צדק כלל! אלא את עליונות הגזע‪ .‬הג" אצלנו נבחר את‬
‫הטובים "היזמים" ואילו לבנינו‪ ,‬חלק" היותר חלשי" ולא "איכותיי"" נדאג שלא למצוא‬
‫פתרונות יצירתיים ובכ להראות לה" את הדר החוצה?!‪ ...‬והמבי ייזכר ויבי‪.‬‬
‫"איכותיי"‬
‫במה מישהו איכותי? ביושרה והתנהגות? בשירה? בריקוד? בזריזות בעבודה‪ ,‬ביזמות ועוד‪...‬ועוד‪ ...‬לפי‬
‫מה נבחר את זה כ ואת השני – פחות??‬
‫אמת המידה של "איכותיי"" יכולה אולי להתקבל כמרכיב אחד מתו מכלול רב להחלטה לקבלה‬
‫לחברות‪ .‬הבה נזכיר‪ ,‬כי בנינו ה" חלק אינטגראלי מהקיבו‪ $‬וכל אחד ואחת מה" תור" מגוו יתרונות‬
‫ותרומות לחברתנו‪.‬‬
‫לסיכו‪ :‬כולנו היינו רוצי" להיות ג" חכמי"‪ ,‬ג" צודקי"‪ ,‬ג" איכותיי" וג" יזמי" ועוד היבטי" שלא‬
‫הוזכרו‪ ...‬ובדר כלל‪ ,‬אי סתירה להיות את כול"!‬
‫בחברה דמוקרטית כשלנו‪ ,‬כדאי לשמור על הכללי אשר כבר הוחלטו‪ ,‬או לשנות כ‪ ,‬שכל הציבור‬
‫יהיה זכאי לנהוג לפיה! אנא תחשבו על זה!!‬
‫‪10‬‬
‫תשובתי לכתבה של יריב יערי בעלו האחרו‬
‫יריב שלו"‪,‬‬
‫בדר כלל אני מעריכה אות וא‪ ,‬מעריצה אות על השקפת העול" הליברלית של‪ .‬אתה רואה קוד"‬
‫כל את האד" ורק אחרי זה את התקנוני"‪ .‬גישת ביסוד חברתית וכשפונה אלי חבר במצוקתו‪ ,‬אתה‬
‫משתדל לעזור‪ .‬אתה קורא לזה מוסר ואולי בגדול זה נכו‪.‬‬
‫אבל הפע" אינני מסכימה ע" דעותי‪ .‬אנחנו חיי" בקיבו‪ ,$‬קיבו‪ $‬שיתופי‪ ,‬שיש לו מוסדות ובראש"‬
‫המזכיר)י"(‪ ,‬ודווקא אי זה מוסרי שהיחיד יכול לעשות מה שהוא רוצה‪ .‬הבאת לנו דוגמה של מקרה‪ ,‬בו‬
‫אתה‪ ,‬לפי השקפת‪ ,‬בדילמה‪ .‬אתה מציי שלא נראה ל נכו שחבר‪ ,‬במקרה של פנסיונר‪ ,‬לא יכול לקבל‬
‫תמורה עבור מאמ‪ ,$‬כלומר עבודה מפרנסת‪ ,‬כשאחרי" במצבו לא עושי" את אותו המאמ‪ .$‬התשובה‬
‫היא‪ ,‬שאי אצלנו תמורה לעבודה!‬
‫אנחנו החלטנו לא פע" אחת שאי קשר בי העבודה של החבר והתמורה שעבודתו מביאה‪ ,‬הוא מקבל‬
‫תקציב! אנחנו לא "מתגמלי" בכס‪ ,‬על פרנסה גבוהה ותרומה ייחודית"‪ ,‬ציטוט דברי‪ ,‬אחרת אנחנו כבר‬
‫לא קיבו‪ $‬שיתופי‪.‬‬
‫מהבחינה הזאת אי זה מוסרי לפצות חבר בעל צרכי" פסיכולוגיי" בכס‪.,‬‬
‫ל כמזכיר יש באמת תפקיד קשה‪ ,‬כי המנגנו לפעמי" מדכא‪ ,‬וזאת במצבי" רבי" ושוני"‪ ,‬אבל ללא‬
‫מנגנו נוצר בלג‪ ,‬איסדר‪ ,‬והגבולות מטשטשי"‪ .‬ראה עניי התושבות‪ ,‬חריגות בניה ועוד נושאי"‬
‫שמעסיקי" אותנו‪.‬‬
‫אישית לא לקחתי את דברי קשה‪ ,‬אל תדאג‪ ,‬לא הפסדתי שינה בגלל"‪ .‬אבל בעיני החלוקה בי חברי"‬
‫עשירי" וחברי" עניי"‪ ,‬כפי שזה קרה בקיבוצי" המחודשי"‪ ,‬מפחידה אותי‪ ,‬זה הדבר הלא מוסרי בעליל‪.‬‬
‫שיהיה ל בהצלחה בהמש מילוי התפקיד‪.‬‬
‫שושנה אפרתי‬
‫ספרים חדשים בספרייה‬
‫האספה האחרונה ישראל עוז‬
‫סיפור דרמטי מתפתח סביב החלטה מתגבשת לשינוי הקיבו‪ .$‬חמש נשי" עורכות חשבו נפש‪ ,‬נוקב וכ‬
‫כשה יושבות שבעה על אבי המשפחה שנפטר‪ .‬הנפטר היה האיש הדומיננטי בקיבו‪ $‬ומתנגד לשינוי‪ .‬נחש‪,‬‬
‫מאבק ארו שני" על מעמדה ומקומה של כל אחת מהנשי"‪.‬‬
‫חוטי" מקשרי" ויקטוריה היסלופ‬
‫הסיפור מתחיל בסלוניקי ב ‪ .1917‬ביו" שבו נולד דמיטריוס‪ ,‬מאכלת שרפה נוראה את העיר המשגשגת‪.‬‬
‫בעיר סמירנה בטורקיה נאלצת קטרינה בת החמש לברוח מביתה‪ ,‬מאבדת את אמה ומגיעה ליעד לא ידוע‬
‫ביוו‪ .‬בקרוב ישזרו חייה בחייו של דמיטריוס‪ .‬סיפור אהבה סוח‪.,‬‬
‫שלוש נשי" חזקות מרי נדיאי‬
‫נורה‪ ,‬פנטה וקארי ה הגיבורות של הרומ המורכב משלשה חלקי"‪ ,‬שלוש נפשות הקרועות בי אירופה‬
‫ואפריקה‪ .‬הסופרת זכתה בשבחי הביקורת ובפרס גונקור היוקרתי‪ ,‬שהוענק בפע" הראשונה לאישה‬
‫אפריקאית‪.‬‬
‫נפש הומיה ר" אור‬
‫אהבת" של נפתלי הר‪ $‬אימבר ובת האצילי"‪ ,‬אליס אשתו של לורנס אוליפנט‪ ,‬הפכה לאחת הפרשיות‬
‫המרתקות שהתרחשו במאה התשע עשרה‪ .‬היא מסופרת כא‬
‫‪11‬‬
‫פרידה מיהודה שולדוס‬
‫מאת לינה דר‬
‫נפרדנו מיהודה בעוד הוא בחייו‪ .‬יהודית‪ ,‬בת הזקוני" הנאמנה‪ ,‬שמרה עליו‪ ,‬עת היינו נכנסי" בלא‬
‫אומר‪ ,‬רואי" אותו בתו" מסע חייו הארוכי"‪ .‬בשיחה האחרונה סיפר לי בשמחה כי סו‪,‬סו‪ ,‬אנו‬
‫יודעי" )מדעית‪ ,‬מצילו" הטלסקופ( כי מקומנו ביקו" הוא בקצהקצה שביל החלב‪...‬‬
‫ליל שימורי"‪ .‬אי לכתוב על יהודה דברי" קצרי" על קברו? אני שבויה בי" העדויות שלו עצמו‪ ,‬החדור‬
‫בתחושת החשיבות של עדות ממקור ראשו על אירועי" חשובי" בתולדות הע" היהודי‪ ,‬אשר חווה והיה‬
‫מעורב בה" מתו אחריות שאי היו" כמותה; אי לכתוב? הלילה חול‪ ,‬וטר" עיכלתי קצה קצהו של‬
‫סיפור חייו‪ .‬אולי אעשה כמו שעשה יהודה ‪ ,‬עת ניגש להספיד את ישראל גור חברו‪ :‬שהרי הוא ידע את‬
‫חשיבות המסגרת הפורמאלית‪ ,‬ואת היציאה ממנה אל עומק החיי האמיתיי‪.‬‬
‫יהודה שולדוס נולד בינואר ‪ 1914‬בבודפסט‪ ,‬הונגריה‪ ,‬לרגינה ושמחה שולדוס‪ ,‬שהיה אחד מארבעה‬
‫שופטי" יהודיי" שכיהנו אז בעיר‪ ,‬וגדל בבית מסורתי‪ .‬את מלחמת העול" הראשונה הוא עבר בלא אב‬
‫אשר גויס למלחמה‪ .‬כאשר שב האב‪ ,‬התיית" הילד מאמו‪ ,‬והוא נותר ע" אח ואחות‪ ,‬אמו של יונת פלד‬
‫חברנו‪ .‬האב והאח נספו במלחמת העול" השנייה‪ .‬נספו ג" עשרות דודי" ובני דודי" בני המשפחה‪ .‬זהו‬
‫ההסבר הפשוט להתגייסותו לבריגאדה היהודית‪ ,‬אחר קבלתו לחברות בקיבו‪ $‬במאי ‪ 1940‬וכ עזב‬
‫יהודה בשנת ‪ 1942‬את משפחתו‪ :‬אביבה תג'ר‪ ,‬חברתו לחיי"‪ ,‬ואת רחל‪ ,‬בתו הבכורה שכבר נולדה‪.‬‬
‫דבורה נולדה רק בספטמבר ‪ ,1947‬אחר שובו מ המלחמה‪ .‬ציטוט‪" :‬אד מחפש משמעות‪ .‬אני מצאתי‬
‫משמעות בשני דברי – במלחמה בנאצי ובחברות בקיבו"‪.‬‬
‫מגיל ‪ 14‬חבַ ר יהודה לתנועת השומר הצעיר‪ .‬המשטר הצבאי והנוקשה שהנהיג אביו בבית מאז מות הא"‬
‫גר" לו שימצא תיקו בתנועה ציונית וסוציאליסטית‪ ,‬שפעלה בתנאי" מיוחדי"‪ :‬מדינה עוינת‪,‬‬
‫אנטישמית‪ ,‬ויהדות לא ציונית בכללה‪ .‬ולהמחשה‪ :‬בשנת ‪ 1933‬הוצאה תנועת השומר הצעיר בהונגריה‬
‫מ המסגרת הציונית!‬
‫יהודה למד בגימנסיה‪ ,‬ועוד שלוש שני" לימודי כימייה באוניברסיטה ובבי"ס גבוה לכימיה של טקסטיל‬
‫– השכלה רחבה יחסית לזו של חבריו במעברות‪ .‬בעוד שנה אחת של לימודי" זכה מק‪ $‬שני" רבות‪,‬‬
‫כהשתלמות של מורה במוסד החינוכי‪ .‬את כל היתר – למד בעצמו‪ ,‬ללא עזרה‪ :‬באר‪ ,$‬במדבר הצפו‬
‫אפריקני‪ ,‬בשירותו בבריגאדה‪ ,‬בעבודתו בחקלאות בקיבו‪ ,$‬במש כל חייו הארוכי"‪ .‬ציטוט‪ :‬לא נכו&‬
‫שאינני מסכי לקבל עזרה‪ .‬אני כ& נות& לעזור לי‪ .‬יש בחור שמקריא לי דר קבע‪ ,‬כי אני מתקשה‬
‫בקריאה‪ .‬אבל כדאי לשמור על עצמאות‪ .‬הייתי יכול להגיע לכדי כ‪ ,‬שג יאכילו אותי"‪...‬‬
‫‪ – 19371938‬יהודה נלקח מעבודתו בהנהגה הראשית להיות חייל בצבא ההונגרי‪ ,‬שפעל כב ברית של‬
‫היטלר‪ .‬שירת בצ'כיה‪.‬‬
‫‪ – 1939‬יהודה זכה בסרטיפיקט ועלה לפלשתינה א"י ולקיבו‪ $‬מעברות‪ .‬ציטוט‪" :‬ראינו את הקיבו‬
‫כעי& כוכב רחוק‪ ,‬המבטיח שינוי של נוהגי החיי הפגומי"‪.‬‬
‫‪ – 1940‬יהודה התקבל לחברות‪ .‬החלו ג" האכזבות‪ .‬ציטוט‪" :‬להיות ביחד – פירוש הדבר לשוחח‪ .‬וא‬
‫מישהו מ& הקיבו יכול לעמוד לידי שעה ארוכה ולא להגיד מילה – הרי היה זה מאכזב ביותר"‪...‬ועוד‬
‫ציטוטי"‪" :‬עד היו אני רואה את הקיבו בעיניי של ילד או של נער‪ ,‬שיש לו שאלות תמימות‬
‫ומוכרחי לענות עליה& בצורה תמימה‪ ,‬ושו תירוצי לא יעזרו כא&"‪" .‬מאד כואב לי על הגישה‬
‫)הקיבוצית( ההולכת ונעלמת‪ ,‬כתוצאה מהתעשרות של חברי הקיבו‪ ,‬מאגירת ההו& על יד –‬
‫חפצי במקו ערכי"‪.‬‬
‫אכזבות שלא יכלו לנאמנות של יהודה לערכיו‪:‬‬
‫‪ – 1946‬חזרה מ המלחמה באירופה לעבודה בחקלאות‪ ,‬פרדס‪ ,‬ג ירק‪ .‬יהודה העדי‪ ,‬עבודת כפיי"‪.‬‬
‫רק מחלתו וניתוח קשה זיכו אותנו‪ ,‬תלמידיו הרבי"‪ ,‬במורה הנפלא‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ – 1948‬כניסה להוראה במוסד החינוכי; מאמ‪ $‬של בעל ניסיו בביצור ההגנה על מעברות ועמק‬
‫חפר‪ :‬חלקו בקרב קאקו‪ ,‬ליד קיבו‪ $‬המעפיל; פרשת האונייה 'אלטלנה' ליד כפר ויתקי‪ .‬כבעל‬
‫תודעה היסטורית השאיר בידינו חוברת‪" :‬הקיבו‪ $‬בימי מבח‪ ,‬מעברות באביב ‪ ."1948‬ראוי‬
‫מאד לקריאה הפרק מעמוד ‪ ,29‬על הקרב בקאקו והקללה התנ"כית‪ ,‬עת ביכה את גורל‬
‫הפליטי" הערבי" שברחו‪ ,‬והדורה שהבשילה – ונקצרה בידי יהודי"‪ .‬ציטוט‪" :‬כאב הלב‬
‫למראה המחזה הזה‪ .‬ונזכרתי בקללת התנ" – 'ותזרע א לא אתה תקצור את שד'‪...‬‬
‫‪ – 1956‬סדר עבודה ביחד ע" חיותה כה‪ ,‬ציטוט לא מדויק‪" :‬מטיבי אינני אוהב מעורבות‬
‫חברתית‪ .‬לכ& לא הייתי בתפקידי רבי‪ .‬אני מעדי* להסתכל מ& הצד‪ .‬א השתדלתי לעשות‬
‫בתפקידי את הטוב ביותר"‪.‬‬
‫‪ – 1963‬ריכוז מוקפד של ועדת החברי"‪ .‬ציטוט‪" :‬עיקר המאמ – לעצור את דהירת אי‪+‬השוויו&"‪...‬‬
‫עוד ציטוט מחיי על שפתו המדייקת ועל הצור בקליטה‪" :‬בדקתי וחישבתי‪ :‬אנו אוזלי בקצב‬
‫של ‪ 2‬ויותר חברי לשנה‪...‬‬
‫‪ – 198385‬חבר במזכירות הקיבו‪ .$‬השתתפות מתו יחס ערכי והנמקות לוגיות‪ ,‬רציונאליות‪,‬‬
‫ובמלוא ההבנה הרגשית‪.‬‬
‫מאז וכל עוד היותו חי ‪ +‬מאבקי" אישיי" ולא אישיי" להגנה על המבצר הדמוקרטי של הקיבו‪,$‬‬
‫שיש לשמור עליו תמיד‪.‬‬
‫‪ – 1986‬רק בשנה זו פרש יהודה מהוראה רבת שני"‪ 38 :‬שני" היה מורה במוסד החינוכי רמותחפר‪,‬‬
‫וקשה לנקוב בש" כל אלה שזכו ללמוד אצלו בבגרות"‪.‬‬
‫אוקטובר ‪" – 2000‬נטיעה באדמת טרשי" מאת יהודה שולדוס‪ .‬פרסו" שהפתיע את כל מי שלא‬
‫ידע דבר על עבודתו בת ‪ 10‬השני" של יהודה‪ ,‬על תיעוד "תנועת השומר הצעיר בהונגריה‬
‫מראשיתה ועד פרו‪ $‬מלה"ע השנייה"‪ .‬יצא לאור על ידי "מערכת" קיבו‪ $‬דליה‪.‬‬
‫בערוב ימיו שוחחנו הרבה‪ .‬בעיקר על שלו" בני משפחותינו‪ .‬בשנת ‪ 2000‬באתי אליו בטרוניה‪ ,‬כנציג דור‬
‫המייסדי"‪" :‬מה עשית" לנו! ראה את התהלי המתרגש עלינו בפירוק"‪ ...‬זכור לי שעקב אחר סערת‬
‫רוחי‪ ,‬וניסה להרגיע בחוש אמפאתי מדהי"‪ .‬הוא היה מוכ& אפילו להרפות מנאמנותו הערכית‪" :‬חשבי‬
‫על החיי‪ .‬ה כמו נהר גדול‪ .‬לעיתי נפרד לו פלג קט&‪ ,‬יוצא לדרכו בי& סלעי ואבני‪ ,‬ולבסו* – חוזר‬
‫אל הנהר"‪...‬ולא נרגע‪ ,‬עד שתרג" בשבילי בפתק חרוזי" משל הורציוס הרומאי‪ ,‬שנודע כמשורר‬
‫באמרתו‪ – Carpe Diem :‬נצל את הזמ‪ ,‬כי קצר הוא‪ ...‬אני מדמה לעצמי את יהודה‪ ,‬במבטאו ההונגרי‬
‫הכבד‪ ,‬קורא תרגו" עילג במאמ‪ $‬חרזני משלו‪...‬‬
‫בנות יקרות‪ ,‬הרשו לי לצטט קטע מ השיר שזכר בעלפה בלטינית‪ ,‬זכר לאד" כה עקרוני‪ ,‬וכה מציאותי‬
‫ג" יחד‪:‬‬
‫כל יופיי" של השירה והטבע‬
‫"מאושר המרוחק משאו העול"‪,‬‬
‫חי לעצמו ועובד אדמת ֹו‪,‬‬
‫נמצאי" מסביב לא שאתה בָ א‪,‬‬
‫רחוק מחיי העיר והעושר‬
‫ובבוא שעת המפגש המיוחלת‬
‫כ‪ ,‬בדר ביניי" ש" את כל תקוות ֹו‪.‬‬
‫כה מתוקות לחישות האהבָ ה‪.‬‬
‫הברק מכה בצוקי ההרי"‪,‬‬
‫את מי תעדי‪ ?,‬את ‪ Phloe‬או את ‪? Myrrha‬‬
‫הסופה רק עצי" גבוהי" מפילה‪,‬‬
‫א הזמ בורח סת"‪ ,‬בפטפוטי"‪.‬‬
‫א הכול מוריק בעמק הטי‪ ֶ:‬ר‬
‫קטו‪ ,‬את הפרח של כל שעה ושעה‬
‫על הפרחי" מרחפת רוח קלילה‪.‬‬
‫ומ העתיד אל תצפה לחלוטי"‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫צבעו בהנאה‬
‫צבעו אותי בהנאה‬
‫‪14‬‬