תוכניה

‫של‬
‫זרעימ‬
‫שתיקה‬
‫מחזה ישראלי חדש‬
‫מאת רובי פורת שובל בימוי‪ :‬משה קפטנ‬
By Ruby Porat Shoval
Directed by Moshe Kepten
Dramaturge Oren Yacobi
Designed by Dana Tsarfati
Music by Ori Widislavsky
Movement by Avichai Hacham
Lighting by Meir Alon
Video by Gerard Allon
:‫מנהלת הפקה‬
‫דנה כץ נעמן‬
:‫עוזרת בימאי‬
‫אורית גפן‬
‫עוזרת למעצבת‬
:‫תפאורה ותלבושות‬
‫ליטל רייס‬
:‫עריכת תכנייה‬
‫רות טון‬
‫ורמי סמו‬
:‫צילום‬
‫ג'ראר אלון‬
:‫עיצוב תכנייה‬
‫נוטלסטודיו‬
Production Manager:
Dana Katz-Naaman
Assistant Director:
Orit Gefen |
Assistant
Designer:
Lital Reis
Program editors:
Ruth Tonn,
Rami Semo
Photographer:
Gerard Allon
Program designed by
Nutelstudio
3
‫ משה קפטן‬:‫בימוי‬
‫ אורן יעקובי‬:‫דרמטורגיה‬
‫ דנה צרפתי‬:‫עיצוב תפאורה ותלבושות‬
‫ אורי וידיסלבסקי‬:‫מוסיקה‬
‫ אביחי חכם‬:‫תנועה‬
‫ מאיר אלון‬:‫עיצוב תאורה‬
‫ ז'ראר אלון‬:‫וידיאו‬
THE CAST:
Rona Ben Ari, a film director,
single mother:
Ruby Porat Shoval
Michael Ben Ari,
her 18-year old son:
Yon Tomarkin
Naomi Moav
, a lawyer, her friend:
Maya Maoz
Daniela Goren,
film producer, her friend:
Naomi Fromovitch
Yadin Elyashiv, Lieutenant
Colonel: Amit Epstein
Dr. Yinon, Fertility
Institute manager:
Eyal Shechter
Doron Shomron,
a television celebrity:
Kobi Livne
Michael as a 6-year old:
Sean Gittelman/
Noam Osdon/
Liam Sagie
Amalya,
a lab technician:
Liat Akta
‫מאת רובי פורת שובל‬
:‫בהשתתפות‬
‫ בימאית‬,‫רונה בן ארי‬
:‫ אם יחידנית‬,‫סרטים‬
‫רובי פורת שובל‬
,‫ בנה‬,18 ‫ בן‬,‫מיכאל בן ארי‬
:‫ערב גיוסו לצבא‬
‫יון תומרקין‬
,‫ עורכת דין‬,‫נעמי מואב‬
:‫חברתה של רונה‬
‫מאיה מעוז‬
‫ מפיקת‬,‫דניאלה גורן‬
:‫ חברתה של רונה‬,‫סרטים‬
‫נעמי פרומוביץ‬
:‫ סא"ל‬,‫ידין אלישיב‬
‫עמית אפשטיין‬
‫ מנהל‬,‫דר' ינון‬
:‫מכון פוריות‬
‫אייל שכטר‬
,‫דורון שומרון‬
:‫איש טלויזיה ידוע‬
‫קובי ליבנה‬
:6-‫מיכאל בן ה‬
/‫נועם אוסדון‬
/‫שון גיטלמן‬
‫ליאם שגיא‬
‫ לבורנטית‬,‫עמליה‬
:‫במכון הפוריות‬
‫ליאת אקטע‬
2
The play
A drama that deals with the dilemma between adults' right to parenthood and the right
of the child to know his familial roots.
Rosh Hashanah Eve (Jewish New Year) in the home of Rona, a single mother and a
successful film director. Around the table are: 18-year old Michael, who is about to join
the army; Naomi, a successful lawyer and an eternal bachelorette; and Daniella, a film
producer currently going through treatments for infertility. This is the evening in which
Michael's journey begins, trying to discover his father's identity.
The documents Michael is required to submit to the army opens a Pandora box that
will cause an earthquake in his life, and in the lives of the three close friends – Rona,
Naomi and Daniella. In the journey to discovering his roots, Michael will look for
the truth about his past that was hidden from him by his mother, in order to protect
him. Rona will fight to protect her small family and will also question the choices
that Daniella and Naomi have made in their lives regarding motherhood, romantic
relationships and family.
In addition to the secrets that are revealed and the lies that get discovered, moral
questions are raised about the right to be a single parent versus every child's right
to know their roots, and about medical-technological advancements and the ethical
dilemmas they create.
Opening 1 February, 2014, The Anis Theatre, Jaffa, Length: 1:30 Hrs., without interval
5
‫המחזה‬
.‫דרמה העוסקת בדילמה בין הזכות להורות לבין זכות הילד לדעת מה הם שורשיו‬
‫ סביב שולחן החג מסבים‬.‫ אם יחידנית ובימאית סרטים מצליחה‬,‫ בביתה של רונה‬,‫ערב ראש השנה‬
,‫ עורכת דין מצליחה ורווקה נצחית ודניאלה מפיקת סרטים‬,‫ נעמי‬.‫ ערב גיוסו לצה"ל‬,18-‫מיכאל בן ה‬
‫ זה הערב בו מתחיל מסעו של מיכאל בניסיון להתחקות אחר‬.‫הנמצאת בעיצומם של טיפולי הפריה‬
‫ פותחים תיבת פנדורה שתחולל רעידת אדמה‬,‫ המסמכים להם הוא נדרש בצבא‬.‫זהותו של אביו‬
.‫ נעמי ודניאלה‬,‫ רונה‬- ‫בחייו ובחיי שלוש החברות הקרובות‬
‫ היא‬.‫ כדי להגן עליו‬,‫ שאמו הסתירה ממנו‬,‫ מיכאל יחפש את האמת על עברו‬,‫במסע לגילוי שורשיו‬
‫תלחם בחירוף נפש על משפחתה הקטנה ותעמיד בסימן שאלה גם את הבחירות שדניאלה ונעמי‬
.‫ זוגיות ומשפחה‬,‫עשו בחייהן בנוגע לאימהות‬
‫ זכות ההורות‬,‫ מהדהדות שאלות על מוסר‬,‫מעל הסודות הנחשפים והשקרים שמתגלגלים ומתגלים‬
‫ הטכנולוגית‬- ‫ ההתפתחות הרפואית‬,‫היחידנית למול זכותו של כל ילד לדעת מה הם שורשיו‬
.‫והדילמה האתית שהיא יוצרת‬
‫ האם ניתן להתעלם מבעיות אתיות‬,‫בעידן שבו ניתן לייצר משפחות באמצעות רפואה מתקדמת‬
?‫ומוסריות? האם מיכאל ימצא תשובה שתאחה את שברי חייו ואת שברי משפחתו‬
‫ דר' אמיר‬,‫ אל"מ משה גבעתי‬,‫ נעמת‬,‫ עו"ד אידית טיטנוביץ‬,‫ מנהל מכון הפוריות בתל השומר‬,‫ דר' יגאל מג'ר‬:‫תודות‬
‫ ורדית שלפי ולכל הנשים‬,‫ מספרה רמה"ש‬,‫ גדי עמר‬,‫ בי"ח וולפסון‬,‫ רופא בכיר מהיחידה להפריה חוץ גופית‬,‫רב הון‬
‫והילדים שהעדיפו להישאר בעילום שם‬
‫ ללא הפסקה‬,‫ שעה וחצי‬:‫ משך הצגה‬,‫ יפו‬,‫ אולם אניס‬,2014 ,‫ בפברואר‬1 :‫הצגה ראשונה‬
4
‫ֲע ָק ָרה ‪ /‬רחל‬
‫ֵבּן לוּ ָהיָ ה ִלי! יֶ ֶלד ָק ָטן‪,‬‬
‫ְשׁחֹר ַתּ ְל ַתּ ִלים וְ נָ בוֹן‪.‬‬
‫ֶל ֱאחֹז ְבּיָ דוֹ וְ ִל ְפס ַֹע ְלאט‬
‫ִבּ ְשׁ ִב ֵילי ַהגָּ ן‪.‬‬
‫יֶ ֶלד‪.‬‬
‫ָק ָטן‪.‬‬
‫אוּרי ֶשׁ ִלּי!‬
‫אוּרי ֶא ְק ָרא לוֹ‪ִ ,‬‬
‫ִ‬
‫ַר‪ ‬וְ ָצלוּל הוּא ַה ֵשּׁם ַה ָקּ ָצר‪.‬‬
‫ְר ִסיס נְ ָה ָרה‪.‬‬
‫ְליַ ְל ִדּי ַה ְשּׁ ַח ְר ַחר‬
‫"אוּרי!" –‬
‫ִ‬
‫ֶא ְק ָרא!‬
‫עוֹד ֶא ְת ַמ ְר ֵמר ְכּ ָר ֵחל ָה ֵאם‪.‬‬
‫עוֹד ֶא ְת ַפּ ֵלּל ְכּ ַחנָּ ה ְבּ ִשׁי‪‬ה‪.‬‬
‫עוֹד ֲא ַח ֶכּה‬
‫לוֹ‪.‬‬
‫תרפ"ח‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫לידת‬
‫המחזה‬
‫‪8‬‬
‫בשבוע בו ילדה חברתי תאומים מקסימים מתרומת זרע‪ ,‬הגיע לביתי נער מוכשר‪ ,‬לתקן את המחשב‪ .‬השיחה‬
‫עם הנער גלשה מעבר לענייני המחשב והוא פתח בפני את סגור ליבו וסיפר כי אינו יודע מי אביו‪ ,‬שכן אמו‬
‫עברה הפרייה בבנק הזרע‪ .‬בעודי מקשיבה לנער‪ ,‬צלצל חבר משפחה שהוא רופא נשים במקצועו‪ ,‬לספר כי‬
‫הוא עושה דרכו לכנס עולמי‪ ,‬בנושא הפריה חוץ גופית‪.‬‬
‫תהיתי האם באותו כנס רופאים בכירים‪ ,‬תעלה גם הסוגיה של זכות ילד לדעת מה הם שורשיו‪ .‬משעזב הנער‬
‫את ביתי‪ ,‬החלטתי להפגיש על הבמה את האם היחידנית‪ ,‬שמימשה את כמיהתה לילד‪ ,‬את הרופא המומחה‬
‫להפריה ואת הנער היוצא למסע התחקות אחר זהות אביו‪.‬‬
‫במהלך התחקיר המקדים לכתיבת המחזה‪ ,‬פגשתי אימהות יחידניות‪ ,‬ילדים שהובאו לעולם מתרומת זרע‬
‫וכמובן רופאים מומחים לפלא היצירה‪ ,‬יצירת האדם‪.‬‬
‫להלך ראיון עם דר' אמיר רב הון‪ ,‬רופא בכיר ביחידה להפריה חוץ גופית‪ ,‬בי"ח וולפסון‬
‫רובי‪ :‬ההתפתחות הטכנולוגית הרפואית בתחום ההפריה יצרה דילמה מוסרית בעניין זכות ילד לדעת מה הם‬
‫שורשיו‪ .‬מה דעתך?‬
‫דר' רב הון‪ :‬מצד אחד אין ספק שלאדם יש זכות לדעת מה הם השורשים שלו‪ .‬מצד שני‪ ,‬תרומת הזרע ניתנה‬
‫בתנאי שה"אבא" ישאר אנונימי‪ .‬אם לא היתה ודאות שההסכם הזה אכן יקוים‪ ,‬קרוב לוודאי שהזרע לא היה‬
‫נתרם והילד לא היה בא כלל לעולם‪ .‬כך שבעצם הדילמה היא מה עדיף‪ :‬להיות קיים מבלי לדעת מה השורש‬
‫או לא להיות קיים?‬
‫רובי‪ :‬ואינך סבור שהבאת ילד לעולם בתא משפחתי "חסר" יוצרת אצל הילד בעיה אתה יצטרך להתמודד‬
‫כל חייו?‬
‫דר' רב הון‪ :‬אם ההתייחסות לתא המשפחתי המקובל של אבא אימא‪ ,‬הוא הסטנדרט המקובל להבאת ילד‬
‫מאושר‪ ,‬אז את צודקת‪ .‬מאידך‪ ,‬היום ההתפתחות הרפואית הטכנולוגית פותחת את מנעד האפשרויות‪ ,‬להבאת‬
‫ילדים לעולם‪ ,‬למגוון רחב של תאים משפחתיים‪.‬‬
‫ההתפתחות הטכנולוגית הזאת מקדימה בצעדים רבים את הפן החברתי‪ ,‬התרבותי והמשפטי‪ .‬ישנן תרבויות‬
‫בהן זוגיות גבר ואישה איננה מחויבת מציאות להבאת ילדים‪ .‬השבט כולו מגדל את הילדים‪ .‬עם הזמן‪ ,‬אני‬
‫משער‪ ,‬שהחברה תהיה סובלנית יותר לקבלת תאי משפחה שונים ומגוונים‪.‬‬
‫רובי‪ :‬מה אתה ממליץ לאם יחידנית‪ ,‬שקיבלה תרומת זרע‪ ,‬לספר לילד?‬
‫דר' רב הון‪ :‬אני ממליץ מאוד לספר לילד את האמת ‪.‬‬
‫רובי‪ :‬יש רופאים שממליצים לספר לילד את מה שהאם סיפרה למשפחתה‪ ,‬גם אם זו אינה האמת‪.‬‬
‫דר' רב הון‪ :‬לא ממליץ‪ .‬כי האמת תעלה מתישהו וההתמודדות תהיה קשה יותר‪.‬‬
‫רובי‪ :‬מהן ההשלכות של מיעוט התורמים ביחס לדרישה הגבוהה של נשים לתרומת זרע?‬
‫דר' רב הון‪ :‬לצערי אין רגולציה ברורה‪ ,‬אין פיקוח מסודר או מגבלות על מספר ההפריות מתורם בודד‪ .‬נוצר‬
‫מצב שבגלל מיעוט התורמים‪ ,‬אל מול הדרישה ההולכת וגוברת‪ ,‬מופרות עשרות נשים מאותו תורם‪ .‬מאחר‬
‫והאפשרות של הולדה מתרומת זרע מקובלת בחברה ה"פחות שמרנית"‪ ,‬מטבע הדברים רוב הנתרמות הינן‬
‫מגוש דן והסביבה‪ .‬לכן‪ ,‬יכול להיווצר מצב שבו אחאים מתגוררים באותה סביבה‪ .‬בפריפריה זה פחות שכיח‪.‬‬
‫כדי למזער את הבעיה הדתית בעניין פסולי החיתון‪ ,‬גילוי העריות ובעיות גנטיות עתידיות‪ ,‬הבנקים הציבוריים‬
‫והפרטיים מאפשרים קניית תרומות זרע מחו"ל‪ .‬אלא שפתרון זה נועד כיום לבעלות אמצעים כלכליים‪ .‬מחיר‬
‫תרומת זרע מחו"ל הינו פי ‪ 5‬מתרומה מקומית‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫מונולוג של‬
‫אם יחידנית‬
‫"‪..‬הייתי בת ‪ ,38‬ללא בן זוג באופק ובסביבתי לא נראה גבר פוטנציאלי לזוגיות‪.‬‬
‫בבדיקה שגרתית אצל הגניקולוג‪ ,‬הוא הסביר לי שמגיל ‪ 35‬הסיכויים להיכנס להיריון‬
‫פוחתים באופן דרמתי ועד אמצע שנות הארבעים‪ ,‬הסיכויים להרות כבר יורדים לאפס‪.‬‬
‫המשמעות הייתה‪ ,‬שאם אמתין‪ ,‬ההיריון לא יהיה רק מתרומת זרע אלא גם מתרומת‬
‫ביצית‪ .‬חזרתי הביתה והרגשתי שהבטן שלי צורחת‪ .‬חלל גדול שרוצה להתמלא‪.‬‬
‫קשה להסביר את התשוקה הזאת‪ ,‬כמו שקשה להסביר תחושת רעב או תשוקה‬
‫למין‪ .‬שבוע לאחר מכן‪ ,‬התייצבתי במכון ההפריה‪ .‬זה היה מסע ארוך של שנתיים‪.‬‬
‫שנתיים של טיפולים‪ ,‬הפריות שנגמרות בתשובה שלילית כשאין מי שיחזיק לך את‬
‫היד ברגעים הקשים האלה‪ .‬ההמתנה בתור להזרעה עם נשים אחרות הייתה מביכה‬
‫ולעיתים עצובה‪..‬‬
‫עלתה גם השאלה מה לספר לילד לכשיגדל‪ ,‬מה תהיה תגובתו על כך שאין לו אבא?‬
‫ידעתי שאם יאשים אותי‪ ,‬אפגע עד עמקי נשמתי‪ .‬לכן הגעתי למסקנה שאספר לו‬
‫מההתחלה‪ ,‬כך הוא לעולם לא יתעמת איתי‪ .‬אין אבא וזה מה יש! בלידה צעקתי‪:‬‬
‫"יש לי ילד‪ ,‬אני אימא"‪ ,‬ובכיתי מאושר‪ .‬אך גם פחדתי פחד מוות‪ .‬סרטי אימה רצו לי‬
‫בראש‪ .‬איך אסתדר עם ילד לבד? איך אסתדר מבחינה כלכלית? אם יקרה לי משהו‪,‬‬
‫מי יהיה אתו?‬
‫קשה להסתדר עם הבדידות‪ .‬הבילוי היחיד שלי ושל הילד הוא קניות בסופרמרקט‪.‬‬
‫אין קולנוע ואין הצגות‪ .‬הסימביוזה מוחלטת‪ .‬הוא מרגיש אותי יותר מכל אדם‬
‫שהכרתי בחיי‪ .‬הוא חרד מאוד כשאני חולה ולא מפסיק לשאול מה יקרה אם אמות‬
‫ואני מבטיחה לו שזה לא יקרה אף פעם‪ .‬עם כל הקושי‪ ,‬אני מאושרת אתו‪ .‬מאושרת‬
‫שקיבלתי את ההחלטה‪"..‬‬
‫הזכות‬
‫לאמהות‬
‫בנק הזרע הוא מפלטן האחרון של נשים רבות‪ ,‬הכמהות לממש את זכותן לאמהות‪.‬‬
‫על‪-‬פי הדין בישראל‪ ,‬התרומה היא אנונימית‪ .‬לנולד מתרומת זרע אנונימית יש דין‬
‫שתוקי‪ ,‬שהוא מכיר את אמו ואינו מכיר את אביו‪ ,‬שקורא "אבא" ואמו משתיקתו‪,‬‬
‫ואנוס הוא לשתוק כל אימת שנשאל על אודות אביו‪ .‬אף שנטיית הפוסקים להביא‬
‫את השתוקי בקהל ישראל‪ ,‬עדיין נשאלת השאלה אם יש לאפשר לילד זה להיוודע‬
‫לזהותו של אביו‪-‬התורם‪ .‬זו נחשבת זכות אנושית בסיסית‪ ,‬המהווה חלק מזכותו של‬
‫אדם לכבוד ‪" -‬מותר האדם מהבהמה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בידיעת האדם על מוצאו"‪ .‬זכות זו‬
‫מתנגשת בזכותו של התורם לאנונימיות ולפרטיות‪ .‬פגיעה בה עלולה לגרום לירידה‬
‫חדה בנכונות תורמי זרע לעשות כן‪ ,‬דבר שיגרור פגיעה בזכות ההורות של נשים‪.‬‬
‫יכול וניתן למצוא פתרון חוקי‪ ,‬שיאפשר איזון מוצלח יותר בין הזכויות המתנגשות‬
‫ושיאפשר‪ ,‬בתנאים מסוימים‪ ,‬לגלות לאדם את זהות אביו‪ .‬פתרון שכזה כבר קיים‬
‫במדינות נאורות אחרות‪.‬‬
‫אידית טיטונוביץ‪ ,‬עו"ד' מנהלת הלשכות המשפטיות של נעמן‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫זכותו של ילד לדעת‬
‫את זהותו וייחוסו‬
‫השימוש בתרומת זרע מגבר זר החל כפתרון לבעיות פריון של זוגות הנובעות מעקרות הגבר‪ .‬תרומת זרע מזר‬
‫משמשת בשתי דרכים‪ :‬הזרקה ישירה לתוך הרחם; הפריה חוץ גופית של ביצית והחזרתה לרחם של האישה‪.‬‬
‫בשנת ‪ 1988‬הותר השימוש בתרומות זרע לנשים רווקות‪ .‬כיום פועלים בישראל‪ ,‬באישור משרד הבריאות‪,‬‬
‫‪ 12‬בנקי זרע המסונפים לבתי החולים‪ .‬בנוסף קיימים בישראל שני בנקים פרטיים‪ ,‬מרביתם מאפשרים לייבא‬
‫דרכם תרומת זרע מחו"ל‪.‬‬
‫ניהול מאגר רישום ושמירת האנונימיות של תורמי זרע‬
‫הנימוק העיקרי בעד חשיפת זהותם של תורמי זרע היא זכותו של הילד לדעת את זהותו וייחוסו‪ ,‬זכות העולה‬
‫בקנה אחד עם האמנה הבין‪-‬לאומית בדבר זכויות הילד משנת ‪ .1989‬הנימוק העיקרי של מצדדי שמירת‬
‫האנונימיות של התורמים הוא שאי‪-‬שמירת אנונימיות התורם תפחית את מספר התורמים הפוטנציאליים‪,‬‬
‫שכן אלה אינם חפצים שתיחשף זהותם בעתיד‪ .‬הוועדה הציבורית לבחינת הנושא של הפריה חוץ‪-‬גופית‪,‬‬
‫"ועדת אלוני"‪ ,‬דנה בהיבטים החברתיים‪ ,‬האתיים ההלכתיים והמשפטיים של השיטות הטיפוליות הקשורות‬
‫בהפריה חוץ‪-‬גופית ובכלל זה תרומת זרע‪ .‬הסוגיות העיקריות שבהן דנה הוועדה בנוגע לתרומות זרע היו‬
‫שאלת זכותו של הילד שנולד מתרומת זרע להתחקות על מוצאו הביולוגי בהגיעו לגיל בגרות וניהול רישום‬
‫מרכזי שיכלול את זהות ההורים הביולוגיים וזהות ההורים החוקיים של הילד‪ .‬הוועדה המליצה לבסוף שלא‬
‫לנהל רישום מרכזי כזה‪ ,‬הנימוק העיקרי שלה היה שבשבדיה ירד מספר תורמי הזרע לאחר שנחקק החוק‬
‫בדבר זכותו של הילד לדעת את זהות התורם בהגיעו לבגרות‪ ,‬והדבר עלול לקרות גם בארץ‪ .‬הוועדה המליצה‬
‫על ניהול מרשם רפואי מרכזי‪ ,‬בלתי מזהה‪ ,‬של תרומות תאי רבייה‪ .‬הרשומה של התורם לא תאפשר כל זיהוי‪,‬‬
‫אך תציין פרטים ותכונות אישיות‪ ,‬לרבות מחלות תורשתיות‪ .‬המרשם הרפואי המרכזי ישמש אך ורק לצרכים‬
‫סטטיסטיים‪ ,‬לקביעת מדיניות או למחקר ולא יהיה נגיש לילד בבגרותו‪.‬‬
‫הזכות האנושית הבסיסית של כל אדם לאתר את שורשיו‬
‫הרב ד"ר מרדכי הלפרין הציג דעת מיעוט והביא את הנימוקים העיקריים בעד ניהול מאגר מרכזי של תרומות‬
‫זרע‪ .‬לדבריו יש שני נימוקים עיקריים בעד רישום ושימור פרטי ההורה הגנטי‪:‬‬
‫‪ .1‬הזכות האנושית הבסיסית של כל אדם לאיתור שורשיו‪:‬‬
‫לדברי הרב ד"ר הלפרין‪ ,‬החוק השבדי מ – ‪ ,1987‬אשר קובע את זכות הילד שנולד מתרומת זרע לקבל בהגיעו‬
‫לבגרות מידע על אביו הביולוגי‪ ,‬נחשב לאחד החוקים המתקדמים בעולם המערבי‪ .‬בשבדיה נשמרת זכות‬
‫האנוש הבסיסית המאפשרת לכל אדם לדעת מיהו אביו הביולוגי‪ ,‬גם אם נולד מתרומת זרע‪ .‬החוק מושתת‬
‫על העיקרון ששום אינטרס אינו יכול להיות בעל עוצמה מספיקה לשלול מיצור אנושי‪ ,‬השואף לידע הבסיסי‬
‫ביותר על זהותו‪ ,‬את הידע הזה‪ ,‬שכן רק מעט מאוד זכויות הן בסיסיות יותר מהזכות של יצור אנושי להכיר‬
‫את הוריו‪ .‬חקיקה על פי המודל של שבדיה תתאים לרוח האמנה הבין‪-‬לאומית בדבר זכויות הילד מ‪,1989-‬‬
‫המכירה בזכויות הילד "לשמר את זהותו‪ ,‬כולל לאום‪ ,‬שם וייחוס משפחתי"‪ .‬לדעת הרב ד"ר הלפרין‪ ,‬בהחלטה‬
‫בנושא זה נשקלת הזכות לפרטיות של התורם לעומת זכות בסיסית יותר של הצאצא – לדעת את זהותו‪.‬‬
‫השמירה הראויה על טובת הילד היא אחד מביטוייו של כבוד האדם‪ .‬בשקילת הזכויות גוברת זכותו של הקטין‪.‬‬
‫‪ .2‬מניעת גילוי עריות ומומים מולדים עקב נישואי אח ואחות גנטיים‬
‫אנשי מקצוע רבים טוענים כי ההסתברות הסטטיסטית של נישואי אחים למחצה בשל הפריה מתורם זרה‬
‫זעירה‪ ,‬ואינה עולה על ההסתברות של נישואי אחים באוכלוסייה הכללית בעקבות יחסי מין מחוץ לנישואין‪.‬‬
‫ד"ר הלפרין הציג חישובים המוכיחים כי ההסתברות גבוהה הרבה יותר‪ ,‬בייחוד בשל היותנו מדינה קטנה‪.‬‬
‫מנהלי בנק הזרע טוענים שאפשר להקטין את הסיכון של נישואי אח ואחות על ידי הגבלה של מספר ההריונות‬
‫מתורם יחיד‪ .‬טיעון זה אינו עומד במבחן המציאות‪ ,‬שכן אף על פי שכל תורם מתחייב שלא לתרום זרע בבנק‬
‫זרע אחר‪ ,‬הגבלה זו אינה ניתנת לאכיפה בלא מרשם מרכזי מלא‪ .‬בכנסים מקצועיים של אנשי רפואה התברר‬
‫שההנחיות אינן נשמרות ואין אפשרות לאכוף אותן‪ .‬ההשלכות של האפשרות שאחים למחצה יינשאו זה לזה‬
‫קשות הן מבחינה הלכתית והן מבחינה רפואית‪ :‬לפי הדת היהודית ילדים שנולדו מגילוי עריות הם ממסרים‬
‫ופסולי חיתון; מנישואי אח ואחות עלולים להיוולד תינוקות הסובלים ממחלות וממומים‪.‬‬
‫יש לציין כי ילדים הנולדים מתרומת זרע נתונים בסכנות רפואיות נוספות בשל חוסר המידע על המטען הגנטי‬
‫שלהם וחוסר האפשרות לקבל מידע חיוני במצב חירום רפואי‪.‬‬
‫מתוך מערכת "דברי הכנסת"‪ ,‬אסופת מסמכים‪ ,‬דוחות ופרוטוקולים העוסקים בבעיות חקיקה‪ ,‬מדיניות‪ ,‬כלכלה‪,‬‬
‫חינוך‪ ,‬תרבות וחברה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫השבחת המינ האנושי‬
‫בדרך ההתנדבות‬
‫בשנת ‪ 1939‬החל הביולוג האמריקאי‪ ,‬זוכה פרס הנובל‪ ,‬ד"ר הרמן ג'וסף מילר במסע "למען השבחת המין‬
‫האנושי בדרך ההתנדבות"‪ .‬מילר הציע להקים בנקי זרע ובהם "תרומות" מסווגות על פי תכונות התורם‪ .‬לפי‬
‫הצעתו יתקבלו לבנק תרומות אך ורק של "אנשים מחוננים במיוחד‪ ,‬בגוף וברוח‪ ,‬באופי ובמזג"‪ .‬ייערך קטלוג‬
‫מפורט ומדויק ויוטל איסור על שימוש בתרומות עד עשרים שנה ממות התורם‪ .‬מילר האמין‪ ,‬שזוגות עקרים‬
‫יהיו חלוצי השימוש בבנק הזרע הזה וזוגות שאינם עקרים ילכו בעקבותיהם‪ ,‬לפחות לגבי אחד מצאצאיהם‪.‬‬
‫"תהא זו הרחבת החירות האנושית בכיוון נוסף" טען מילר‪ ,‬שניסח את רעיונו בספרו "מתוך הלילה" )"‪Out‬‬
‫‪ ("of the Night‬שפורסם בשנת ‪ .1935‬את המעצור הפסיכולוגי העיקרי שניצב בפני שיטה זו הגדיר מילר‬
‫כ"מיסטיקה"‪ :‬הפרת משאלתו של כל בעל להוסיף ולהתקיים באמצעות יוצאי חלציו‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫הרמן האמין כי יצר זה יפנה את מקומו ליצר האהבה ובעתיד‪ ,‬הבעל לא יפלה בין ילדיו שלו לבין ילדים שתלד‬
‫אשתו באמצעות הפרייה מלאכותית‪ .‬בשנת ‪ 1961‬הציע מילר למכון האמריקאי למדעים ביולוגיים לייסד בנק‬
‫זרע )ספרמה( לשימור תאי הריבוי של אנשי צבא מפני פגיעה רדיואקטיבית‪ .‬הצעה זו התבססה על תוצאות‬
‫מחקרו משנת ‪ ,1946‬בעקבותיו זכה בפרס "נובל"‪ ,‬לפיו גורמת הקרינה‪ ,‬בתנאים מסויימים‪ ,‬לשינויים תורשתיים‬
‫בתאי הריבוי של אורגניזמים חיים‪.‬‬
‫מאת ד"ר הרמן ג'וסף מילר מתוך‪:‬‬
‫‪Pontecorvo,G. (1968). "Hermann Joseph Muller. 1890-1967". Biographical Memoirs of Fellows‬‬
‫‪of the Royal Society‬‬
‫‪15‬‬
‫בתוקף הסמכות לפי סעיף ‪33‬‬
‫לפקודת בריאות העם‪,1940 ,‬‬
‫שנטלתי לעצמי לפי סעיף ‪32‬‬
‫לחוק יסוד‪ :‬הממשלה‪ ,‬וסעיף‬
‫‪ 8‬לפקודת השלטון והמשפט‪,‬‬
‫וסעיף ‪ 8‬לפקודת סדרי השלטון‬
‫ומשפט‪ ,‬תש"ח‪ ,1948-‬אני‬
‫מתקין תקנות אלה‪:‬‬
‫תקנות בריאות העמ )בנק הזרע(‪,‬‬
‫תשל"ט‪1979-‬‬
‫‪ .1‬הגדרות‬
‫בתקנות אלה –‬
‫"המנהל" – המנהל הכללי של‬
‫משרד הבריאות או מי שהוא‬
‫הסמיך לעניין תקנות אלה;‬
‫"בית החולים – בית חולים‬
‫הרשום בהתאם לסעיף ‪25‬‬
‫לפקודת בריאות העם‪,1940 ,‬‬
‫לרבות בית חולים ממשלתי;‬
‫‪ .2‬ניהול בנק זרע‬
‫לא ינהל אדם בנק זרע ולא‬
‫יעסוק בו אלא אם הכיר המנהל‬
‫באותו בנק זרע‪ ,‬ובהתאם לתנאי‬
‫ההכרה )להלן‪-‬בנק הזרע(;‬
‫המנהל לא יכיר בבנק זרע אלא‬
‫אם הוא מנוהל בבית חולים‬
‫וכחלק ממנו‪.‬‬
‫‪ .3‬הזרעה מלאכותית‬
‫הזרעה מלאכותית מתורם לא‬
‫תבוצע אלא בבית חולים שיש‬
‫בו בנק זרע ומזרע שהתקבל‬
‫מבנק הזרע‪.‬‬
‫כ"ג בסיון תשל"ט‬
‫)‪ 18‬ביוני ‪(1979‬‬
‫אליעזר שוסטק‬
‫שר הבריאות‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫ת
מונת‬
‫החור השחור‬
‫בישראל קיימים ‪ 12‬בנקי זרע המאושרים ע"י משרד הבריאות‪,‬‬
‫המצורפים לבתי החולים‪ .‬בשנת ‪ 1992‬קבע משרד הבריאות‬
‫כללים בדבר ניהולו של הבנק והנחיות לביצוע הזרעה‬
‫מלאכותית‪ :‬בנק הזרע ינהל רישום פרטי התורם והנתרמת‬
‫בנפרד‪ ,‬בכרטיסיות שונות‪ ,‬שישמרו אצל הרופא המטפל‪.‬‬
‫תקנות משרד הבריאות קובעות במפורש כי המחלקה בה‬
‫בוצעה ההפריה אינה רשאית לשחרר כל מידע בנוגע לזהות‬
‫תורם הזרע או הביצית‪ .‬היעדר זהות אב יוצר מחסור אישיותי‪,‬‬
‫הגורם‪ ,‬לפחות לחלק מילדי בנק הזרע‪ ,‬לצאת במרדף למציאת‬
‫האב האבוד או אחאים‪ ,‬כלומר ילדים אחרים שנוצרו מאותו‬
‫התורם‪ .‬תופעה זו מכונה "תסמונת החור השחור"‪ .‬מחקרים‬
‫מראים כי לשמירה על סודיות התרומה עלולות להיות הלשכות‬
‫פסיכו‪-‬סוציאליות על הקשר המשפחתי בין ההורים‪ ,‬בין‬
‫ההורים לילד ועל כלל המערכת המשפחתית‪.‬‬
‫"שתוקי"‬
‫השלכות של תופעה זו יכולות להתעורר בעת רישום הנישואין‪.‬‬
‫משום שהליך זה נעשה ברבנות הראשית‪ ,‬קיימת הדרישה‬
‫לוודא כי הבאים להינשא אינם קרובי משפחה וכן כי אין‬
‫מדובר בנשואי כהן וגרושה האסורים על פי ההלכה‪ .‬על רושם‬
‫הנישואין לברר את יחוסו של המבקש להינשא‪ ,‬במידה ואין‬
‫רשום ברור על זהות האב והאם‪ ,‬הרושם חוקר עד כמה שידו‬
‫משגת‪ ,‬ואם אין ידיעה ברורה הנושא נשלח לבירור והכרעה‬
‫של בית הדין הרבני‪ .‬במקרה של ילד שנולד לאב לא ידוע‪ ,‬כמו‬
‫במקרה של ילד שנולד כתוצאה מתרומת זרע אנונימית‪ ,‬דינו‬
‫כ"שתוקי" )אדם שאמו ידועה ואביו לא ידוע( שאינו יכול‬
‫להינשא‪ ,‬שמא הוא פסול חיתון או קרוב ראשון‪ .‬יש מצבים‬
‫בהם מתירים ל"שתוקי" להינשא‪ ,‬אך הדבר מצריך בירור בבית‬
‫דין ומקשה על הנרשמים‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫"יהודי וכשר לבוא בקהל"‬
‫בתאריך ה–‪ 29‬באפריל ‪ 2002‬פורסמה כתבה בעיתון‬
‫"הארץ" אודות אישה שבנה נולד מתרומת זרע‬
‫שפנתה בבקשה לבית הדין הרבני כי הנ"ל יקבע‬
‫שבנה נולד לאם יהודיה ורווקה ולכן הוא "יהודי‬
‫וכשר לבוא בקהל"‪ .‬בעקבות פנייה זו‪ ,‬דרש בית הדין‬
‫הרבני לקבל את פרטי תורם הזרע מבית החולים "עין‬
‫כרם"‪ ,‬ממנו התקבלה התרומה‪ .‬אולם‪ ,‬תקנות משרד‬
‫הבריאות בנוגע לשמירה על חיסיון מלא לפרטי‬
‫תרומת זרע מנעו מבית החולים גילוי פרטים אודות‬
‫התורם‪ .‬למרות הקושי‪ ,‬בתי המשפט כבר חיוו לא‬
‫פעם את דעתם על העדפת טובת הילד להכיר את‬
‫אביו על פני עקרונות רבים אחרים‪ ,‬כולל הגנה על‬
‫זכויות האב‪ ,‬ונקבע כי זכות הילד לדעת מי אביו היא‬
‫זכות שמעוגנת בחוק יסוד‪ :‬כבוד האדם וחירותו‪ .‬חוק‬
‫מידע גנטי )עריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה‪,‬‬
‫תיעוד ושמירת תוצאותיה(‪ ,‬שהותקן לראשונה‬
‫בשנת ‪ 2000‬ועודכן ב–‪ ,2010‬קובע מתי וכיצד ניתן‬
‫לחייב גבר לעבור בדיקת אבהות‪ ,‬כך שבניגוד לעבר‬
‫ניתן כיום לחייב גבר המסרב לעבור בדיקת אבהות‬
‫לבצע את הבדיקה‪.‬‬
‫מבוסס על המסמך "בנק הזרע – שמירה על‬
‫אנונימיות התורמים"‪ .‬אתר הכנסת – מרכז מחקר‬
‫ומידע‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫יוצרי ההצגה‬
‫רובי פורת שובל )מחזה‪ /‬בתפקיד רונה בן ארי(‬
‫בוגרת החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב‪ .‬בוגרת החוג לספרות וסוציולוגיה‬
‫באוניברסיטת בר אילן‪ .‬בין עבודותיה כמחזאית‪" :‬סוף העולם שמאלה")כתיבה‬
‫משותפת(‪",‬נעמי")הצגת יחיד‪ ,‬פרס פסטיבל עכו(‪" ,‬תשליך" )תיאטרון באר שבע(‪ .‬בין‬
‫תפקידיה‪" :‬נעמי"‪" ,‬עור" )פרס שחקנית מצטיינת בפסטיבל עכו(‪ .‬בתיאטרון הבימה‪:‬‬
‫"בוסתן ספרדי"‪" ,‬נאסר א‪-‬דין"‪" ,‬תמרה"‪" ,‬כתם לידה" )בתיה(‪" ,‬גבירתי הנאווה")גברת‬
‫פירס(‪ .‬בתיאטרון בית ליסין‪" :‬אחד משלנו"‪" ,‬מות הלבנה"‪" ,‬אלבום משפחתי"‪ .‬בתיאטרון‬
‫באר שבע‪" :‬חשבון פתוח"‪" ,‬תשליך"‪ .‬בתיאטרון לילדים ולנוער‪" :‬שרה גיבורת ניל"י"‪" ,‬שיר‬
‫שלא נגמר"‪" ,‬יחסים מסוכנים"‪" ,‬אריות בירושלים"‪ .‬בטלוויזיה‪" :‬רובי")הנחיה‪ ,‬ערוץ ‪" ,(2‬כן‬
‫או לא" )הנחיה‪ ,‬ערוץ ‪ ,(1‬בסדרות‪" :‬מיכאלה"‪" ,‬סלבריטי"‪" ,‬עצ'פור"‪" ,‬מועדים לשמחה"‪,‬‬
‫"חלומות מתוקים")ערוץ‪" ,(1‬עד החתונה")ערוץ ‪ .(2‬בקולנוע‪" :‬סוף העולם שמאלה"‪" ,‬אשה‬
‫זרה"‪" ,‬אחד משלנו"‪" ,‬מחפשת בעל"‪" ,‬מלך של קבצנים"‪" ,‬שבעה"‪.‬‬
‫משה קפטן )בימוי(‬
‫בוגר בהצטיינות של החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל‪-‬אביב‪ .‬בין עבודותיו בתיאטרון‪:‬‬
‫"גבירתי הנאווה"‪" ,‬עובד בשביל שניים"‪" ,‬האמת"‪" ,‬פאנק רוק"‪" ,‬שם פרטי"‪" ,‬ינטל"‪" ,‬כנר‬
‫על הגג"‪" ,‬בחורים טובים" ‪" ,‬קומדיה של טעויות"‪" ,‬ארוחה עם אידיוט" ‪" ,‬אם יש גן עדן" ‪,‬‬
‫"רעל ותחרה"‪" ,‬כתם לידה" ‪" ,‬אוליבר"‪" ,‬צלילי המוסיקה"‪" ,‬הכבש הששה עשר"‪" ,‬בת הים‬
‫הקטנה"‪" ,‬היפה והחיה"‪" ,‬סיפורי נרניה"‪ .‬זוכה פרס הבמאי ע"ש יוסף מילוא לשנת ‪2008‬‬
‫עבור בימוי ההצגה "כנר על הגג"‪ .‬זוכה פרס הבמאי לשנת ‪ 2006‬ב"פרס הבמה לילדים‬
‫ולנוער" עבור בימוי ההצגה "שומבצל"‪ .‬מנהל אמנותי בתיאטרון המדיטק לילדים ולנוער‬
‫בשנים ‪ 2007-2010‬ומנהל אמנותי של פסטיבל ישראל לשנים ‪ .2011-2013‬נשוי לשחקנית‬
‫מאיה מעוז ואב למיקה ואדם‪.‬‬
‫רן יעקובי )דרמטורגיה(‬
‫תסריטאי ומחזאי‪ .‬בין המחזות שכתב‪ :‬תיאטרון בית ליסין‪" :‬קיר זכוכית"‪" ,‬יומנים"‪,‬‬
‫"דצמבר"‪" .‬ציפור הנפש" )ע"פ מיכל סנונית( )ת‪ .‬המדיטק בשיתוף פסטיבל ישראל(‪' .‬מרד‬
‫הבובות' )הסטודיו של יורם לוינשטיין( בין התסריטים שכתב ויצר‪" :‬רביעיית רן" )יחד עם‬
‫גיורא יהלום‪ yes -‬ורשת( ‪ ,‬עלילת ים‪ -‬יבשה "מסכים ‪ ,(yes) "2‬העלילה והסיפור מקורי‬
‫של הסדרה "ניו‪-‬יורק" )יחד עם שחר סגל ‪ . (yes -‬מועמד לפרס התאטרון ‪ 2012‬כמחזאי‬
‫השנה על כתיבת המחזה "קיר זכוכית" בתאטרון בית ליסין‪ ,‬מועמד לפרס תסריטאי השנה‬
‫)יחד עם גיורא יהלום( על יצירת סדרת הטלוויזיה "רביעיית רן"‪ .‬אב ליונתן ורומי‪.‬‬
‫אורי וידיסלבסקי )מוסיקה(‬
‫מלחין מוזיקה לתיאטרון‪ ,‬קולנוע ומחול מזה למעלה מעשרים שנה‪ .‬במהלך השנים הלחין‬
‫מוזיקה ליותר מ‪ 200 -‬הצגות תיאטרון‪ ,‬עשרות סרטי קולנוע וכ‪ 20 -‬ערבי מחול‪ ,‬שחלקם‬
‫מבוססים במלואם על המוזיקה שלו‪ .‬בין עבודותיו בארץ ובחו"ל ‪ -‬בתיאטרון‪" :‬עת דודים"‪,‬‬
‫"איש חסיד היה"‪" ,‬הסוחר מוונציה "‪" ,‬כטוב בעיניכם"‪" ,‬ריצרד השלישי" ‪" ,‬יוליוס קיסר"‪,‬‬
‫"משרתם של שני אדונים"‪" ,‬מנדרגולה"‪" ,‬מראה מעל הגשר"‪" ,‬כריתת ראש"‪" ,‬יהוא"‪" ,‬נמר‬
‫חברבורות"‪" ,‬החילוני האחרון"‪" ,‬נוצות"‪" ,‬מפעל חייו"‪" ,‬חצוצרה בואדי"‪" ,‬אקורדיונים"‪,‬‬
‫"גורודיש"‪" ,‬בויטרה"‪" ,‬השחקן"‪" ,‬עיר הנפט"‪" ,‬ריגוש"‪" ,‬נהג צירת"‪" ,‬אהבה ממבט שלישי"‪,‬‬
‫"הופס והופלה"‪" ,‬המכשפה"‪" ,‬מבקר המדינה"‪" ,‬אונור"‪" ,‬התאונה"‪" ,‬פונדק הרוחות "‪" ,‬שש‬
‫נשים מדברות על יופי"‪" ,‬הנסיגה ממוסקבה"‪" ,‬גוד ביי אפריקה"‪" ,‬אנדה"‪" ,‬ולנטינו"‪" ,‬לילה‬
‫במאי"‪" ,‬אוגוסט"‪" ,‬מסילה לדמשק"‪" ,‬רוחלה מתחתנת"‪" ,‬מכולת"‪" ,‬שיינדלה"‪ .‬בקולנוע‪:‬‬
‫"שחור"‪" ,‬ארץ חדשה"‪" ,‬פיתוי"‪You are rejected"", " "Between The sand and the ,‬‬
‫‪" ,"sky‬אני ישנה וליבי ער"‪" ,‬גיא אוני"‪ .""The monarch of crystal falls ,‬במחול‪" :‬דירת‬
‫שני חדרים"‪" ,‬חמורים"‪" ,‬במערבולת התשוקה"‪" ,‬תא"‪" ,‬דיו‪-‬כן"‪once upon a time"," ,‬‬
‫‪" ,""peace of cake‬רק גברים רוקדים"‪ -‬ערב שלם שהוקדש ליצירותיו במרכז סוזן –דלל‪.‬‬
‫משמש כבמאי בקבוצת הקרקס "קרקס‪ ,"y -‬במסגרת זו הועלתה העבודה "קאראבינה"‪,‬‬
‫בפסטיבל עכו האחרון‪ .‬הלחין את השיר "ילדי חורף ‪."'73‬‬
‫מאיר אלון )עיצוב תאורה(‬
‫מנהל מחלקת התאורה של תיאטרון "הבימה"‪ .‬בין עבודותיו בתיאטרון הבימה‪" :‬שלוש‬
‫נשים גבוהות"‪" ,‬מלחמת אחים"‪" ,‬סוניה מושקט"‪" ,‬קולות"‪" ,‬מכתב אהבה"‪" ,‬ואז התחבקנו"‪,‬‬
‫"מחילה"‪" ,‬נשיקת אשת העכביש"‪" ,‬אנשים קשים"‪" ,‬הבבונים חוזרים"‪" ,‬במלחמה כמו‬
‫במלחמה"‪" ,‬עקב אכילס"‪" ,‬מרי לו"‪" ,‬אוהבים את אופל"‪" ,‬מאמי"‪" ,‬פרפרים הם חופשיים"‪,‬‬
‫"אוסקר ודודה רוזה"‪" ,‬אני והוא"‪" ,‬תשמ"ד"‪" ,‬זמן אמת"‪" ,‬העז או מי זאת סילביה"‪" ,‬רכוש‬
‫נטוש"‪" ,‬תקופת הסתגלות"‪" ,‬מישהו שישמור עלי"‪" ,‬סונטת סתיו"‪" ,‬הנהג של מיס דייזי"‪,‬‬
‫"שעה יפה ליוגה"‪" ,‬משוגעת"‪" ,‬כל החיים לפניו"‪" ,‬אוגוסט‪ :‬מחוז אוסייג'"‪" ,‬טיקוצ'ין"‪,‬‬
‫"הזוג המוזר"‪" ,‬בגידה"‪" ,‬הקומקום והמטאטא"‪" ,‬לילה במאי"‪" ,‬ארוחה עם אידיוט"‪" ,‬כי‬
‫בנו בחרת"‪" ,‬סיגל"‪" ,‬אם יש גן עדן"‪" ,‬לא ביום ולא בלילה"‪" ,‬מלכת היופי של לינאן"‪" ,‬שרי‬
‫המלחמה"‪" ,‬כמעט נורמלי"‪" ,‬רעל ותחרה"‪" ,‬איש חסיד היה" "משהו טוב"‪" ,‬ערי מדבר‬
‫אחרות"‪" ,‬אם הבית"‪" ,‬החייל האמיץ שוייק"‪" ,‬מירל'ה אפרת"‪" ,‬עת דודים"‪" ,‬הכיתה שלנו"‪.‬‬
‫כמו כן עיצב תאורה לתיאטרון בית ליסין‪ ,‬תיאטרון לילדים ולנוער‪ ,‬פסטיבל עכו‪ ,‬פסטיבלי‬
‫תיאטרונטו‪.‬‬
‫ז'ראר אלון )וידיאו(‬
‫דנה צרפתי )עיצוב תפאורה ותלבושות(‬
‫בוגרת תואר שני בחוג לתיאטרון‪ ,‬אוניברסיטת תל אביב‪ .‬מרצה במגמה לעיצוב במה‬
‫במכללת "סמינר הקיבוצים"‪ .‬עיצבה תפאורה ותלבושות להצגות רבות‪ ,‬מהאחרונות‬
‫שבהן‪ :‬בתיאטרון הבימה‪" :‬עת דודים" )תלבושות(‪ .‬תיאטרון ‪ ,Kiel‬גרמניה‪"Liebelei" :‬‬
‫מאת ארתור שניצלר )תפאורה(‪ .‬בתיאטרון הקאמרי‪" :‬הם יורים גם בסוסים" )תפאורה‬
‫ותלבושות(‪ .‬בתיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער‪" :‬אקסודוס" )תפאורה(‪ .‬בתיאטרון‬
‫המדיטק‪" :‬צפרדי וקרפד" )זוכת פרס הבמה לילדים ולנוער ‪ 2013‬על עיצוב תלבושות(‪.‬‬
‫בתיאטרון החאן הירושלמי "תעלולי סקפן" )תלבושות(‪" ,‬ירושלים החדשה" )תפאורה(‪.‬‬
‫באופרה הישראלית‪" :‬אליסה בארץ הפלאות" )תלבושות(‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫אמן העוסק בצילום‪ ,‬הולוגרפיה‪ ,‬ווידאו‪ .‬עבודותיו הוצגו בארץ )במוזיאון ישראל‪ ,‬מוזיאון‬
‫תל‪-‬אביב לאמנות‪ ,‬מוזיאון חיפה ועוד( ובחו"ל)‪The Jewish Museum in NYC, The‬‬
‫‪ .(Neikrug Gallery in NYC, and The Harvard Library, etc‬בתחום ההולוגרפיה פיתח‬
‫טכניקות שונות ליצירת הולוגרמות ורשם על שמו פטנט למצלמה הולוגרפית אוטומטית‬
‫ליצירת פורטרטים‪.‬‬
‫בתחום הקולנוע ביים מספר סרטים שהשתתפו בפסטיבלים בינ"ל כגון‪" :‬החגורה של נעמי"‬
‫שזכה ב‪ ,Prix special du Jury, Biarritz 2005-‬ו"שברים ‪.“1990-2006‬‬
‫ג'ראר אלון הוא צלם הבית של תיאטרון הבימה ב‪ 30-‬השנים האחרונות‪ .‬הוא יצר מספר‬
‫עבודות וידאו‪-‬ארט שהוו חלק אינטגרלי בהצגות כגון‪" :‬קדיש לנעמי" )ב‪ 1975-‬עם ליא‬
‫קניג‪ ,‬ובשנת ‪ 2000‬עם גילה אלמגור(‪" ,‬זוגיות"‪" ,‬מאמי"‪" ,‬מותו של סוכן"‪ ,‬ו"מונולוגים‬
‫מהואגינה"‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הוא מרצה לצילום ווידיאו‪-‬ארט באקדמיית בצלאל לאמנות‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫השחקנים‬
‫יון תומרקין‬
‫בין תפקידיו בטלוויזיה‪" :‬הילדים מגבעת‬
‫נפוליאון"‪" ,‬האי"‪" ,‬חצויה" ו"מועדון החנונים"‪,‬‬
‫"סימני שאלה"‪" ,‬תנוחי" ו"הבורר" )העונה‬
‫הרביעית(‪ .‬בקולנוע‪" :‬רוק בקסבה" ו"זכוכיות"‬
‫)בבימוי האחים דורון ויואב פז(‪ ,‬העתיד לצאת‬
‫בקרוב לאקרנים‪ .‬בתיאטרון הפרטי‪" :‬שכחו‬
‫אותי בבית" ו"הפסטיגל"‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫מאיה מעוז‬
‫בוגרת בית הספר למשחק "בית צבי"‪ .1995 ,‬בין תפקידיה‪ :‬בתיאטרון‬
‫החאן‪" :‬החתונה"‪" ,‬יש מלחמה בחוץ"‪" ,‬הא הא"‪" ,‬אנה גלקתיה" )הנער(‪,‬‬
‫"קילר ג'ו" )דוטי(‪" ,‬אנטיגונה" )אנטיגונה(‪" ,‬מידה כנגד מידה" )ז'ולייט(‪,‬‬
‫"נוף ילדות" )אנג'לה(‪" ,‬שמיים" )הילד(‪" ,‬האישה מן הים" )הילדה(‪,‬‬
‫"הבתולה מלודמיר" )רות(‪" ,‬צל חולף" )הילדה והנערה(‪" ,‬השחף" )נינה(‪,‬‬
‫"קריפס" )פטרה(‪" ,‬מילה של אהבה" )נעומי(‪ .‬בתיאטרון צוותא ואנסמבל‬
‫הרצליה‪" :‬ים יבשה ים"‪ .‬בתיאטרון בית ליסין‪" :‬מכתב לנעה"‪" ,‬פלדה"‬
‫)ג'וזי(‪" ,‬ריגוש" )סופי(‪ .‬באנסמבל הרצליה‪" :‬איפיגניה" )איפיגניה(‬
‫"גשם שחור"‪" ,‬עירם של האנשים הקטנים"‪" ,‬שלוש אחיות")נטשה(‪,‬‬
‫"המתאבד"‪" ,‬דצמבר"‪" ,‬אברם"‪ .‬תיאטרון חיפה "יוליסס על הבקבוקים"‪.‬‬
‫בתיאטרון הספרייה‪" :‬נס של אנטוניו הקדוש"‪ ,‬בתיאטרון הקיבוץ‪:‬‬
‫"שמונה בעקבות אחד"‪ .‬בתיאטרון המדיטק‪" :‬בן יהודה"‪ .‬בטלוויזיה‪:‬‬
‫"דשאים סגולים"‪" ,‬טירונות"‪" ,‬המכון"‪" ,‬רצח מצלמים"‪" ,‬מילואים"‬
‫"כוונות טובות"‪" ,‬אבודים באפריקה"‪ .‬בקולנוע‪" :‬ערבים רוקדים"‪ .‬זוכת‬
‫פרס התיאטרון ‪ 1997‬לשחקנית המבטיחה על תפקידה ב"אנטיגונה"‬
‫ופרס התיאטרון ‪ 2005‬לשחקנית המשנה על תפקידה בהצגה "ריגוש"‪.‬‬
‫נעמי פרומוביץ‬
‫בוגרת בית הספר למשחק "בית צבי"‪ .1995 ,‬בין תפקידיה‪ :‬בתיאטרון החאן‪:‬‬
‫"החתונה"‪" ,‬יש מלחמה בחוץ"‪" ,‬הא הא"‪" ,‬אנה גלקתיה" )הנער(‪" ,‬קילר ג'ו" )דוטי(‪,‬‬
‫"אנטיגונה" )אנטיגונה(‪" ,‬מידה כנגד מידה" )ז'ולייט(‪" ,‬נוף ילדות" )אנג'לה(‪" ,‬שמיים"‬
‫)הילד(‪" ,‬האישה מן הים" )הילדה(‪" ,‬הבתולה מלודמיר" )רות(‪" ,‬צל חולף" )הילדה‬
‫והנערה(‪" ,‬השחף" )נינה(‪" ,‬קריפס" )פטרה(‪" ,‬מילה של אהבה" )נעומי(‪ .‬בתיאטרון‬
‫צוותא ואנסמבל הרצליה‪" :‬ים יבשה ים"‪ .‬בתיאטרון בית ליסין‪" :‬מכתב לנעה"‪,‬‬
‫"פלדה" )ג'וזי(‪" ,‬ריגוש" )סופי(‪ .‬באנסמבל הרצליה‪" :‬איפיגניה" )איפיגניה( "גשם‬
‫שחור"‪" ,‬עירם של האנשים הקטנים"‪" ,‬שלוש אחיות")נטשה(‪" ,‬המתאבד"‪" ,‬דצמבר"‪,‬‬
‫"אברם"‪ .‬תיאטרון חיפה "יוליסס על הבקבוקים"‪ .‬בתיאטרון הספרייה‪" :‬נס של‬
‫אנטוניו הקדוש"‪ ,‬בתיאטרון הקיבוץ‪" :‬שמונה בעקבות אחד"‪ .‬בתיאטרון המדיטק‪:‬‬
‫"בן יהודה"‪ .‬בטלוויזיה‪" :‬דשאים סגולים"‪" ,‬טירונות"‪" ,‬המכון"‪" ,‬רצח מצלמים"‪,‬‬
‫"מילואים" "כוונות טובות"‪" ,‬אבודים באפריקה"‪ .‬בקולנוע‪" :‬ערבים רוקדים"‪.‬‬
‫זוכת פרס התיאטרון ‪ 1997‬לשחקנית המבטיחה על תפקידה ב"אנטיגונה" ופרס‬
‫התיאטרון ‪ 2005‬לשחקנית המשנה על תפקידה בהצגה "ריגוש"‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫ליאת אקטע‬
‫בוגרת הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין‪.1996 ,‬‬
‫בין תפקידיה‪ :‬בתיאטרון הבימה‪" :‬ונוס בפרווה" )ונדה‬
‫ג'ורדון(‪" ,‬ביקור הגברת הזקנה"‪" ,‬שעה יפה ליוגה" )רותי(‪,‬‬
‫"פאטי דיפוזיה" )פאטי(‪ .‬תיאטרון הקיבוץ‪" :‬מחוק"‬
‫)שירה(‪" ,‬לכלוכית ‪) "98‬לכלוכית(‪ .‬תיאטרון קדם‪" :‬חתולה‬
‫עם כתם לבן" )החתולה(‪ .‬מרכז הפרינג'‪" :‬פיפ שואו"‬
‫)פסטיבל עכו ‪ ,1997‬פרס השחקנית המצטיינת(‪ .‬פסטיבל‬
‫תיאטרון קצר‪" :‬למה מי מת" )לי(‪ .‬תיאטרון תמונע‪" :‬קשר‬
‫דם" )הזונה(‪" ,‬חיי נישואין"‪ .‬תיאטרון הנפש‪" :‬מסך עשן"‪.‬‬
‫בתיאטרון הפרטי‪" :‬אשתי לא מבינה אותי"‪" ,‬טרזן וג'ין"‪,‬‬
‫"הקוסם"‪ .‬בקולנוע‪" :‬אנטרקטיקה" )מיכל(‪" ,‬גוליה מיה"‬
‫)רבקה(‪" ,‬פקינג דיפרנט"‪" ,‬הנדר דוג"‪" ,‬סוף משחק" )סנדי(‪,‬‬
‫"תגובה מאוחרת" )ריקי(‪ .‬בטלוויזיה‪" :‬הבורר"‪" ,‬זינזאנה"‬
‫)ריקי(‪" ,‬שלווה" )מירי(‪" ,‬אשליות" )קלרה(‪.‬‬
‫עמית אפשטיין‬
‫בוגר הסטודיו למשחק מיסודו של יורם לוינשטיין‪.2013 ,‬‬
‫בין תפקידיו‪ :‬בתיאטרון באר שבע‪" :‬רק אתמול נולדה"‪,‬‬
‫"פיאף"‪ .‬בתיאטרון המדיטק‪" :‬הכיתה המעופפת"‪" ,‬אמיל‬
‫והבלשים"‪ .‬בתיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער‪:‬‬
‫"משחקים בחצר האחורית"‪ .‬זוכה פרס השחקן הטוב‬
‫ביותר בפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון "‪ "itself‬בוורשה‪.‬‬
‫זוכה מלגת צל"ש השחקן המבטיח פסטיבל "עתיד‬
‫התיאטרון" בצוותא‪.‬‬
‫נועם אוסדון‬
‫קובי ליבנה‬
‫בן ‪ ,10‬משחק בתוכניות וסדרות טלוויזיה מגיל‬
‫‪ .5‬בין היתר‪" :‬רוי בוי"‪" ,‬גילי בא לבקר"‪" ,‬רחוב‬
‫סומסום"‪ .‬בחנוכה ‪ 2013‬שחק בהצגה "ספר‬
‫הג'ונגל" בתפקיד מוגלי בבימויו והפקתו של‬
‫חנוך רוזן‪.‬‬
‫בוגר בית הספר למשחק בית צבי‪.1998 ,‬‬
‫בין תפקידיו‪ :‬בתיאטרון הבימה‪ :‬אנה‬
‫קרנינה )ורונסקי(‪ .‬בתיאטרון הספריה‪:‬‬
‫"מלחמת טרויה לא תפרוץ"‪" ,‬שרה‬
‫סמסון"‪ .‬בתיאטרון תמונע‪" :‬העורבים‬
‫של מר ולסר"‪" ,‬שעונים"‪ .‬בתיאטרון בית‬
‫לסין‪" :‬סקפינו"‪",‬על עכברים ואנשים"‪,‬‬
‫"אלטלנה"‪" ,‬רק אתמול נולדה"‪,‬‬
‫"הבאנליות של האהבה"‪ .‬בתיאטרון‬
‫חיפה‪" :‬עד התביעה"‪" ,‬מפעל חייו"‪.‬‬
‫הצגות ילדים‪" :‬מכתבים לאחי"‪" ,‬אהבת‬
‫איתמר"‪" ,‬מעלה קרחות"‪" ,‬נטע זר"‪,‬‬
‫"שבעה במכה אחת"‪ .‬טלוויזיה וקולנוע‪:‬‬
‫"לגעת באושר"‪" ,‬תיק סגור"‪" ,‬משפחת‬
‫עזאני"‪" ,‬מיכאלה"‪" ,‬אהבת קיץ"‪" ,‬כיפור"‪,‬‬
‫"תסתכל לי בעיניים"‪ .‬במסגרת לימודיו‬
‫זכה במלגות רבות‪ ,‬ביניהן‪ :‬מלגה ע"ש‬
‫רפאל קלצ'קין‪ ,‬מלגת קרן שרת‪.‬‬
‫שון גיטלמן‬
‫בן ‪ 11‬וחצי‪ ,‬משחק ושר מגיל צעיר‪ .‬השתתף‬
‫בתכניות הטלוויוזיה‪" :‬אחד נגד מאה"‪" ,‬בית ספר‬
‫למוסיקה"‪ .‬בערוץ הילדים‪" :‬בית ספר למוסיקה‬
‫עולים כיתה"‪" ,‬הפיג'מות"‪ .‬מדובב סרטים‬
‫וסדרות לערוצי הילדים‪ .‬משתתף בפרסומות‬
‫של חברת המזגנים "טורנדו"‪ .‬שר עם התזמורת‬
‫הקאמרית במופע למרים ילן שטקליס‪ ,‬ביום‬
‫העצמאות במופע המרכזי אצל נשיא המדינה‬
‫ולכבוד ראש השנה בבית ראש הממשלה‪ .‬נבחר‬
‫על ידי ערוץ החדשות הישראלי לכתוב את ברכת‬
‫יום ההולדת לנשיא שמעון פרס לרגל יום הולדתו‬
‫ה‪ 90-‬כנציג ילדי ישראל‪.‬‬
‫ליאם שגיא‬
‫בן ‪ 10‬וחצי מגבעתיים‪ .‬מופיע מגיל צעיר משחק‬
‫כדורסל בנבחרת ומשתתף בתכניות מצוינות‬
‫לילדים בגבעתיים‪.‬‬
‫אייל שכטר‬
‫סולן להקת אבטיפוס )"בוקר טוב עולם"‪" ,‬תשאירי לי‬
‫מקום לחבק אותך"‪" ,‬מועקה"(‪ .‬בשנת ‪ 2002‬יצא תקליט‬
‫הסולו שלו‪ .‬בין תפקידיו בתיאטרון‪" :‬אדם גייסט"‪,‬‬
‫"האישה מן הים"‪" ,‬בכל מקום באמבטיה שאין בו מים"‪,‬‬
‫"רצח בכביש המהיר"‪" ,‬הנחשול"‪" ,‬תיאור של בוקר"‪,‬‬
‫"לב"‪" ,‬חלום על נייר זכוכית"‪" ,‬תג מחיר"‪" ,‬אחוזת וייס"‪,‬‬
‫"חולת אהבה"‪" ,‬זרעים רעים"‪" ,‬החולה ההודי"‪ .‬בין‬
‫תפקידיו בטלוויזיה ובקולנוע‪" :‬לנגד עיניים מערביות"‪,‬‬
‫"בסמה מוצ'ו"‪" ,‬שבעה"‪" ,‬משחק החיים"‪" ,‬אלביס רוזנטל‬
‫והאישה המסתורית"‪" ,‬שנת אפס"‪" ,‬באמצע הסרט"‪,‬‬
‫"כתב פלילי"‪" ,‬ראש גדול"‪" ,‬טוב שחזרת הביתה"‪" ,‬מתוק‬
‫ומר"‪" ,‬הנפילים"‪" ,‬פעם הייתי"‪" ,‬גירושים נפלאים"‪" ,‬דני‬
‫הוליווד"‪" ,‬האמת העירומה"‪" ,‬יומני החופש הגדול"‪" ,‬בית‬
‫המשאלות"‪" ,‬חשופים"‪" ,‬שירת החטאים"‪ .‬מוסיקה‬
‫לסרטים וסדרות‪" :‬סופרוומן"‪" ,‬כתב פלילי"‪" ,‬שניים יוסי"‪,‬‬
‫"בקבר יוסף"‪" ,‬עכשיו אני"‪" ,‬כוכבים נוצצים"‪" ,‬ראיתי‬
‫ציפור"‪" ,‬המורדים האחרונים"‪ .‬השתתף בזוכי פרסי‬
‫וולגין – "לנגד עיניים מערביות" )תפקיד ראשי‪ ,‬זוכה פרס‬
‫"האקומני" בברלין(‪" ,‬בסמה מוצ'ו"‪" ,‬שנת אפס"‪" ,‬פעם‬
‫הייתי"‪ .‬זוכה פרס השחקן הטוב ביותר‪ ,‬עכו ‪") 2013‬תג‬
‫מחיר"( זוכה תיאטרונטו ‪") 2010‬רצח בכביש המהיר"(‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫אייל שכטר‬
‫ליאת אקטע‬
‫עמית אפשטיין‬
‫קובי ליבנה‬
‫‪25‬‬
‫זוכה‬
‫פר‬
‫ישראל‬
‫אגודת ידידי הבימה‬
‫אגודת ידידי הבימה תומכת בפרוייקטים מיוחדים ושותפה בעשייה התרבותית והחברתית‪-‬קהילתית של‬
‫התיאטרון‪ .‬אנו‪ ,‬באגודת הידידים של התיאטרון הלאומי‪ ,‬גאים להיות חלק מהווייה שאינה מפסיקה להתחדש‪,‬‬
‫גם בגוף – המשכן המחודש של התיאטרון וגם בנפש – טיפוח ושכלול היצירה והשפה האמנותית‪ .‬אגודת‬
‫הידידים של תיאטרון הבימה‪ ,‬שמה לה למטרה לפתח את היצירה התיאטרונית ולאפשר לקהל צעיר‪ ,‬הן במרכז‬
‫והן בפריפריה‪ ,‬ללמוד ולחוות‪ ,‬באופן בלתי אמצעי‪ ,‬את קסמה של אמנות התיאטרון‪ .‬אגודת הידידים מכירה גם‬
‫בחשיבות הדיאלוג עם מדינות שונות בעולם ועל כן מסייעת לתיאטרון‪ ,‬כחבר בארגון תיאטרוני אירופה המכובד‪,‬‬
‫ה‪ ,UTE-‬בנסיעותיו לחו"ל ובחשיפת היצירה הישראלית בתיאטרונים רבים בעולם ופיתוח הדיאלוג עם יוצרים‬
‫ואנשי תיאטרון ממדינות שונות‪.‬‬
‫יו"ר אגודת ידידי התיאטרון הלאומי הבימה‪ :‬עו"ד‪ ,‬ציפי רובין‬
‫חברי הנהלה‪:‬‬
‫ארליך גל‪ ,‬הראל אורה‪ ,‬חיימוביץ רונית‬
‫לנדאו ליאורה‪ ,‬סביר רינת‪ ,‬רביד נאוה‬
‫רוזנברג ריקי – גזברית כבוד‬
‫מייסדת ונשיאת כבוד‪ :‬גולדנברג אורה‬
‫מזכ"ל‪ :‬כהן פולין‬
‫ידידימ הבימה‬
‫אבידן בריר ברוריה ודר' אברהם בריר‬
‫אדלר רונית וראובן‬
‫אהובי יגאל‬
‫אור מיכאלה ותיאודור‬
‫אחיטוב אורינובסקי ארזה‬
‫אפרת צבי ודרורה‬
‫אונגר יעל ורמי‬
‫איזקסון אירית‬
‫אילין שרה‬
‫איתן פולט‬
‫אלאלוף שרה‬
‫אלאלוף אילנה וג'קי‬
‫אלון אידה ושמעון‬
‫אלחנני איטה‬
‫אלקון עידית‬
‫אפרתי אורית ודוד‬
‫אקרשטיין סטפני וגיורא‬
‫ארליך גל ומישל‬
‫ארליך מירה וגיורא‬
‫ארקין דוריס ומורי‬
‫בארינבוים צביקה ונטלי‬
‫בלנש קיי‬
‫בלומנטל נעמי‬
‫בנק לאומי‬
‫בנק הפועלים‬
‫בהר יוסי ועירית‬
‫בר ריבה וצבי‬
‫בר שלמה‬
‫ברק אהרון ואליקה‬
‫ברטפלד אסי‬
‫ברניצקי קוני ודן‬
‫גבריאלי עדנה וארנן‬
‫גבאי נרדה ועזרא‬
‫גולדנברג אורה‬
‫גור אלן‬
‫גורביץ מוניק‬
‫גורביץ אריאלה וגרשון‬
‫גיגר מיכה ושרה‬
‫גלר אתי ואהוד‬
‫גרינברג יפית ודר' בני ארד‬
‫גרנות נעמי ויוסי‬
‫דואק אבלין‬
‫דנקנר אורלי ונוחי‬
‫החברה לישראל‬
‫הורביץ דליה‬
‫הירש תמי‬
‫הכהן יעקב וציפי‬
‫דר' אביקם ואורה הראל‬
‫וילנר חגית‬
‫זמיר רינה ויצחק‬
‫זיו צבי וג'וספין‬
‫זרניצקי אורה ויוסי‬
‫חיימוביץ רונית‬
‫חכמי קנפר ניצה‬
‫חכמי יוסף דוד‬
‫חנן אריה ופסיה‬
‫טייק עירונה‬
‫טייק יהודית ודר' הנרי‬
‫טלר גדען‬
‫ים שחור נעמי ומנחם‬
‫ינאי שלמה ואהובה‬
‫יפו עליזה‬
‫ירון גיורא וצילה‬
‫יונס אלי וחנה‬
‫כהן אלי ואיילה‬
‫כהן פיני ופנינית‬
‫כרמל שוש‬
‫לוי גיטה‬
‫ליאון אמנון ומלכה‬
‫ליבאי דוד‬
‫לנדאו מרינה ואילן בן זאב‬
‫לנדאו ליאורה ואלי‬
‫לנדסברג ברונו‬
‫לנדסברג דיתי ואלכס‬
‫לסט רותי וגבי‬
‫מאור גליה ויהושע‬
‫מטלון מוריאל וענת‬
‫מיתר עפרה ואלי אפשטיין‬
‫מלמד אלדד ודליה‬
‫נאמן אייבי ודליה‬
‫נמרודי עופר ורוית‬
‫נתנאל ענגי ועוזי‬
‫סביר רינת‬
‫סגול טובה וסמי‬
‫פרופ' סוארי יצחק ועדיה‬
‫סטיבה אורה ואיתן‬
‫סמית רלי‬
‫סלע יהודית‬
‫סדן שמחה‬
‫עופר עידן ובתיה‬
‫עזריאלנט איה‬
‫פדרמן ליאורה ומיכאל‬
‫פישמן טובה ואליעזר‬
‫פלדמן איה וזאב‬
‫פלטק שרה ואבנר‬
‫פרופר אתי וגד‬
‫פרופ' פרשקר יוסף ודליה‬
‫צ'רניאק עפרה‬
‫קונדה אפרים וציפי‬
‫קורת אורי ועפרה‬
‫קוריצקי נירה‬
‫קז נילי וישראל‬
‫קפלן שרה‬
‫קצין יהודית‬
‫קרן מיקה ורוני‬
‫קריב נילי‬
‫רב חן רפי‬
‫רב‪-‬הון יעל‬
‫רבינוביץ רונית‬
‫רביד נאוה ואברהם‬
‫רהב רני והילה‬
‫רובין ציפי ופנחס‬
‫רובינשטיין מיכל ומאיר שמגר‬
‫רוזנברג מילו ורחל‬
‫רוזנברג ריקי‬
‫רוטר גבריאל ואסתר‬
‫ריס איטה‬
‫רפפורט עירית‬
‫שוסטר דליה‬
‫שטראוס בן דרור רעיה‬
‫שלזינגר שמואל‬
‫שפיגלר רותי‬
‫שקד שושנה וישעיהו‬
‫שקד חיה‬
‫רות לבהר שרון‬
‫שריזלי דניאלה ודני‬
‫שרף רותי ואהרון‬
‫תאומים מושיק ועירית‬
‫תשובה יצחק וחיה‬
‫התיאטרון הלאומי "הבימה" טל'‪ | 03-5266666 :‬פקס‪ 03-526677 :‬קופה‪ | 03-6295555 :‬אתר אינטרנט‪www.habima.org.il :‬‬
‫‪26‬‬
‫מועצת הנאמנים של התיאטרון | יו“ר‪ :‬דוד בועז‬
‫פרופ‘ מירה זכאי‪ ,‬יוכי דביר‪ ,‬אדריאן הרשקוביץ‪ ,‬דוד סיני‪ ,‬עמירה דותן‬
‫דירקטוריון הבימה | יו“ר‪ :‬יוחנן צנגן | סגנית יו“ר‪ :‬נורית דאבוש‬
‫אסתי אפלבאום פולני‪ ,‬אמנון דיק‪ ,‬אורלי מלסה‪ ,‬שאול משעל‪ ,‬בן עמי עינב‪ ,‬יוסי שחק‬
‫מנכ"ל‪ :‬אודליה פרידמן | מנהל אמנותי‪ :‬אילן רונן | סמנכ"ל‪ :‬בני צרפתי‬
‫במאי בית וחבר הנהלה אמנותית‪ :‬חנן שניר‬
‫מנהלת מחלקה אמנותית ומלהקת‪ :‬רות טון‪-‬מנדלסון‬
‫מנהל פרויקטים מיוחדים‪ :‬גדי בר עוז‬
‫מנהלת פרסום ויחסי ציבור‪ :‬אסנת חן‪ ,‬ריאל שמיר‬
‫מנהלת פיתוח עסקי וגיוס משאבים‪ :‬יונית וייס‬
‫שחקני התיאטרונ‪:‬‬
‫אורי אברהמי‪ ,‬נירית אהרוני‪-‬שוויצר‪ ,‬עודד‬
‫אהרליך‪ ,‬ג'סיקה אוזן‪ ,‬טלי אורן‪ ,‬אלון אופיר‪,‬‬
‫תמר אילנאי‪ ,‬דורון אורן‪ ,‬אושרת אינגדשט‪,‬‬
‫גורג‘ אסכנדר‪ ,‬אניטל אלבכר‪ ,‬נצר אלוני‪,‬‬
‫אביב אלוש‪ ,‬גילה אלמגור‪ ,‬אהרון אלמוג‪ ,‬עידן‬
‫אלתרמן‪ ,‬יפית אסולין‪ ,‬עמית אפשטיין‪ ,‬ליאת‬
‫אקטע‪ ,‬עדי ארד‪ ,‬נעמה ארמון‪ ,‬דפנה ארמוני‪,‬‬
‫אורי בדר‪ ,‬עמוס בוארון‪ ,‬רותם בלוטניק‪,‬‬
‫דייוויד בילנקה‪ ,‬ריקי בליך‪ ,‬שמיל בן‪-‬ארי‪,‬‬
‫אורי בנאי‪ ,‬טליה בן‪-‬מזי"א‪ ,‬שמחה ברבירו‪,‬‬
‫ליליאן ברטו‪ ,‬שלומי ברטונוב‪ ,‬עידו ברטל‪,‬‬
‫דוית גביש‪ ,‬מרים גבריאלי‪ ,‬רינת גולדמן‪,‬‬
‫שושה גורן‪ ,‬גלית גיאת‪ ,‬לאה גלפשטיין‪,‬‬
‫אשוט גספריאן‪ ,‬אילנית גרשון‪ ,‬תומר דהן‪,‬‬
‫גבי אוהד‪-‬דוד‪ ,‬יבגניה דודינה‪ ,‬יואב דונט‪,‬‬
‫נתן דטנר‪ ,‬רן דנקר‪ ,‬ארז דריגס‪ ,‬אורי הוכמן‪,‬‬
‫צחי הלוי‪ ,‬רוברט הניג‪ ,‬דור הררי‪ ,‬אמנון וולף‪,‬‬
‫אתי וקנין‪ ,‬גיא זו‪-‬ארץ‪ ,‬ניר זליחובסקי‪ ,‬אורן‬
‫חבוט‪ ,‬סיגי חזמה‪-‬פריצקר‪ ,‬ענת טוביה‪,‬‬
‫לירון יואלי‪ ,‬איציק כהן‪ ,‬יעקב כהן‪ ,‬שמוליק‬
‫כהן‪ ,‬שמעון כהן‪ ,‬שני כהן‪ ,‬מיכאל כורש‪ ,‬לילך‬
‫כספי‪ ,‬אדם להב‪ ,‬קובי ליבנה‪ ,‬אמיר לוי‪ ,‬אילן‬
‫ליבוביץ‪ ,‬מוטי לוגסי‪ ,‬לירון לוי‪ ,‬רותי לנדאו‪,‬‬
‫דני לשמן‪ ,‬קובי מאור‪ ,‬תות מולאור‪ ,‬אבינועם‬
‫מור חיים‪ ,‬הראל מורד‪ ,‬יגאל מזרחי‪ ,‬רוי מילר‪,‬‬
‫רינת מטטוב‪ ,‬מאיה מעוז‪ ,‬שפי מרציאנו‪,‬‬
‫ערן חגי נויברג‪ ,‬אלון נוימן‪ ,‬לואי נופי‪ ,‬נעמה‬
‫נחום‪ ,‬אורית נחמיאס‪ ,‬דוריס נמני‪ ,‬נתן נתנזון‪,‬‬
‫דניאל סבג‪ ,‬שחף סגל‪ ,‬עמי סמולרצ'יק‪ ,‬גאסן‬
‫עבאס‪ ,‬יוסף סוויד‪ ,‬מיכאל עינב‪ ,‬דורון עמית‪,‬‬
‫גבי עמרני‪ ,‬רוברטו פולק‪ ,‬רובי פורת‪-‬שובל‪,‬‬
‫אסנת פישמן‪ ,‬מיקי פלג‪ ,‬הילה פלדמן‪ ,‬אלינור‬
‫פלקסמן‪ ,‬רונה פרמצ‘נקו‪ ,‬נעמי פרומוביץ‪,‬‬
‫פיני קדרון‪ ,‬נדיה קוצ‘ר‪ ,‬אבי קושניר‪ ,‬יותם‬
‫קושניר‪ ,‬דבורה קידר‪ ,‬רותם קינן‪ ,‬ליא קניג‪,‬‬
‫טטיאנה קנליס‪-‬אולייר‪ ,‬גיל קפטן‪ ,‬רועי קקון‪,‬‬
‫אלכס קרול‪ ,‬ראודה‪ ,‬נתן רביץ‪ ,‬ארז רגב‪ ,‬עופר‬
‫רגירר‪ ,‬אייל רדושיצקי‪ ,‬אילת רובינסון‪ ,‬אורנה‬
‫רוטברג‪ ,‬שחר רז‪ ,‬דב רייבי‪ ,‬דב רייזר‪ ,‬פולי‬
‫רשף‪ ,‬סנדרה שדה‪ ,‬יגאל שדה‪ ,‬נגה שחר‪ ,‬ניר‬
‫שיבר‪ ,‬קארין שיפרין‪ ,‬אייל שכטר‪ ,‬הילה שלו‪,‬‬
‫יובל שלומוביץ‪ ,‬תומר שרון‪ ,‬עודד תאומי‪ ,‬יפה‬
‫תוסיה‪-‬כהן‪ ,‬נלי תגר‪ ,‬יון תומרקין‬
‫להצגת‬
‫"זרעימ‬
‫של שתיקה"‬
‫מנהל כספים‪ :‬יגאל ספיבק‬
‫מנהל שיווק‪ :‬יגאל הרטל‬
‫השחקנימ הוותיקימ‪:‬‬
‫יהודה אפרוני‪ ,‬ישראל בידרמן‪ ,‬שלמה בר שביט‪,‬‬
‫רולף ברין‪ ,‬מרים זוהר‪ ,‬שמואל עצמון‪,‬‬
‫פנינה פרח‪ ,‬דליה פרידלנד‪ ,‬אתל קובינסקה‪,‬‬
‫אלכס פלג‬
‫מנהלת לשכת מנכ“ל‪ :‬רונית עוזיאל‬
‫מנהל כח‪-‬אדם‪ :‬שוש בן‪-‬דוד‬
‫פקידת כח‪-‬אדם‪ :‬טל אבו‪-‬גוז‬
‫מנהלה ‪ -‬אחזקה‪:‬‬
‫מנהל הבית‪ :‬חיים אמויאל‬
‫חשמלאי הבית‪ :‬סלומון עובדיה‬
‫מרכזיה‪ :‬אסנת אורן‪ ,‬טלי דובינסקי‪ ,‬יעלה סגל‬
‫מנהל רכש וסדרנים‪ :‬יניב איתן‬
‫ס‪ .‬מנהל מחלקת סדרנים‪ :‬עמית אופנר‪,‬‬
‫יוסי דיל‬
‫סדרן אחראי‪ :‬נתי חכים‪ ,‬יאיר טלמור‪,‬‬
‫יואב אמיר‪ ,‬בועז וולנשטיין‬
‫אחראית מחלקת כספים‪ :‬אורית מושקוביץ‬
‫מח‘ כספים‪ :‬תקוה גחפי‪ ,‬שרית דניאל‪,‬‬
‫קרן קורקוס‬
‫הנהלת חשבונות‪:‬‬
‫מנהלת חשבונות ראשית‪ :‬שרה שדה‬
‫מנהלת מדור שכר‪ :‬עדי ארזי‬
‫מחלקת שיווק ומכירות‪:‬‬
‫מנהלת מכירות‪ :‬חתונה קיפניס‬
‫עוזרת למנהל מחלקת שיווק‪ :‬ענת נתן‬
‫מנהלת מחלקה חינוכית‪ :‬ניצה שכנר‬
‫מנהל מחלקת שיווק מגזר עסקי‪ :‬איתן אדר‬
‫שיווק פרויקטים ומכירה לקבוצות‪:‬‬
‫סיגל סויד‪ ,‬שרית בן מיכאל‪ ,‬פריאל דלל‪,‬‬
‫אנטון גלאשוילי‪ ,‬איילת רובינזון‬
‫מנהל מחלקת שרות לקוחות‪-‬מנויים‪:‬‬
‫אילן וולשטיין‬
‫מנהלות משמרת‪ :‬שני לוייפעת פרג' חסן‬
‫קופאים‪ :‬עליזה וילחוביק‪ ,‬שירלי כהן‪,‬‬
‫אחינועם לוי‪ ,‬רונית פרידמן‬
‫מנהלת מחלקת הפקות‪ :‬רויטל שקורי‬
‫מנהל במה ‪ :‬גיא פיילר‬
‫סגן ‪ :‬נועם ויסמן‬
‫תאורה ‪ :‬יוסי רווח‬
‫סאונד ‪ :‬שלומי גילר‬
‫מנהלי הצגות‪ :‬אבי גז‪ ,‬כרמית חלק‪ ,‬דנה כץ‪-‬‬
‫נעמן‪ ,‬חגית נמרודי‪ ,‬יעל פורת‪ ,‬דנה פלסר‪,‬‬
‫דקלה פרבר‪ ,‬כנרת צור דבורי ריס‪ ,‬מיכל‬
‫שטרנליב‪ ,‬עדו שנון‬
‫מנהל מחלקת במה‪ :‬מאיר אלון‬
‫מנהל ייצור‪ :‬איתן סיביליה‬
‫עוזר למנהל מח'במה‪ :‬אורן חדידה‬
‫מחלקת במה‪ :‬שמואל בושארי‪ ,‬גידי בלילתי‪,‬‬
‫יוסי ברכה‪ ,‬משה דוד‪ ,‬טל זוהר‪ ,‬יצחק חיים‪ ,‬ניקי‬
‫לוי‪ ,‬דוד מלכה‪,‬דרור מנדלסון‪ ,‬גיא פיילר‪ ,‬יוסי‬
‫דבח‪ ,‬קונסטנטין מרקובאנו‪ ,‬מיכאל רוקובסקי‪,‬‬
‫יוסף שרייבר‪ ,‬סלימאן שתאת‬
‫נגר‪ :‬רוני סלם‬
‫מחלקת תאורה‪ :‬יורק אורוושר‪ ,‬ראובן יצחק‪,‬‬
‫ליאור לוין‪ ,‬איתן ממיה‪ ,‬אבי פקלר‪ ,‬רונן צור‪ ,‬יוסי‬
‫רווח‪ ,‬שלומי שטרית‪ ,‬חזי שלמה‬
‫מנהל מחלקת קול ווידאו‪ :‬אריק אביגדור‬
‫סגן מנהל‪ :‬ליאוניד פרל‬
‫תפעול קול‪ :‬אוהד ורסנו‪ ,‬סאשה דולגוב‪ ,‬יאשה‬
‫ניקולשין‪ ,‬שלומי גילר‪ ,‬מורן דוידיאן‪ ,‬דפנה‬
‫ביאליסטוק‪ ,‬שי זר‪ ,‬איציק נחמיאס‪ ,‬מאור עידן‬
‫מנהלת מחלקת ייצור אביזרים‪:‬‬
‫טלי זליגמן‪-‬שטוקהמר‬
‫מחלקת אביזרים‪ :‬ויטלי רוזנזפט‬
‫מעצבת ומנהלת מחלקת פיאות‪:‬‬
‫אסנת שגיא‬
‫פיאניות‪ :‬עירית אבידן‪ ,‬אווה אוסנה‪,‬‬
‫ליאת אמיר‪ ,‬עינב וינשטיין‪-‬קרן‪ ,‬נדיה סמורגון‪,‬‬
‫קוסטי צ'באנה‪ ,‬לילך שם טוב‬
‫מנהלת מתפרה‪ :‬ילנה קלריך‬
‫תפירה‪ :‬ואדים לוין‪ ,‬לודמילה קוזלוב‬
‫מנהלת תפעול אבזרים ותלבושות‪:‬‬
‫ענבל יונה לוי‬
‫מחלקת תפעול אבזרים ותלבושות‪:‬‬
‫עופרה אדרי‪ ,‬נועה אתגר‪ ,‬מינה בן לולו‪ ,‬אלה‬
‫בקר‪ ,‬נועה בקר‪ ,‬אושרית טרבלסי‪ ,‬אפרת כהן‪,‬‬
‫הילה כהן‪ ,‬יוליה לוי‪ ,‬רונית מאק‪ ,‬ג‘טה מילר‪,‬‬
‫לירון מינקין‪,‬אביטל פלג‪ ,‬אברהם פפו‪ ,‬רחל‬
‫צמח‪ ,‬מיכל רואף‪ ,‬לינה שניר‬
‫ארכיון הבימה פתוח לקהל‬
‫בימים ג' ‪ 10:00‬עד ‪14:00‬‬
‫ויום ה' ‪ 14:00‬עד ‪18:00‬‬
‫טלפון‪03-5266720 :‬‬
‫מייל‪[email protected] :‬‬
‫וידאו‪ :‬תמיר שמש ‪ /‬שלומי מזרחי‬
‫תלבושות ואביזרים ‪ :‬אורטל כהן‪/‬‬
‫אינה טוקר‬
‫‪27‬‬