5102 ארנונה הודעה בדבר תשלומי הארנונה 5102 דף הסבר למבקשים הנחה

‫בס"ד‬
‫ארנונה ‪5102‬‬
‫הודעה בדבר תשלומי הארנונה‬
‫בתוקף סמכות הממונה ביהודה ושומרון לתקנון המועצות המקומיות (יהודה‬
‫ושומרון) התשמ"א ולפי כל דין הוטלה הארנונה במועצה מקומית בית אל לשנת‬
‫הכספים ‪ 1025‬על‪ -‬פי העלאת החובה בשיעור של ‪ ,07.5%‬הודעות תשלום מחולקות‬
‫בימים אלו‪7‬‬
‫תשלום מראש‬
‫המועד האחרון לתשלום ארנונה מראש בהנחה של ‪ 1%‬הינו יום שישי י' שבט‬
‫תשע"ה (‪7)12/02/1025‬‬
‫הסדרי הוראת קבע‬
‫תשלומים בהסדרי הוראת קבע בהנחה של ‪ 1%‬לכל תשלום יערכו השנה ב ‪21‬‬
‫תשלומים צמודים למדד החל מחודש ינואר ‪ 71025‬מי ששילם בשנת ‪ 1024‬את‬
‫הארנונה בהסדר הוראת קבע‪ ,‬ההסדר ימשך אוטומטית גם בשנת ‪ ,1025‬אלא אם‬
‫תימסר למועצה הודעה אחרת‪ 7‬ניתן להצטרף להסדרים האמורים באמצעות טופס‬
‫הודעת התשלום‪7‬‬
‫ארנונה ברשת‬
‫תשלום שובר ומידע מפורט בנושא הארנונה (כגון‪ :‬החלטות המועצה‪ ,‬צו ארנונה‪,‬‬
‫פירוט הנחות‪ ,‬טפסים ועוד) ניתן למצוא באתר המועצה‪7‬‬
‫הנחה מטעמי הכנסה‬
‫משרד הפנים טרם קבע את טבלאות שיעורי ההנחה בארנונה מטעמי הכנסה לשנת‬
‫‪ ,1025‬ועם קביעתן ע"י משרד הפנים תדאג המועצה לפרסמן בידיעון ובאתר‬
‫המועצה‪7‬‬
‫דף הסבר למבקשים הנחה בארנונה בשנת ‪5102‬‬
‫הנחות חוק‬
‫הנחה מטעמי הכנסה‬
‫הנחה בארנונה מטעמי הכנסה תוענק בשנת ‪ 1025‬בהתאם למספר הנפשות‬
‫המתגוררות בנכס ולרמת הכנסותיהן בחודשים אוקטובר‪ -‬נובמבר‪ -‬דצמבר (‪20-22-‬‬
‫‪ ,1024 )21‬כמובא בטבלאות ההכנסה שיפורסמו במהלך חודש ינואר בידיעון ובאתר‬
‫המועצה‪7‬‬
‫את הבקשות להנחה ניתן להגיש לכל המאוחר עד ‪12701725‬‬
‫מה יחשב כהכנסה?‬
‫הכנסה חודשית ברוטו בממוצע לחודשים אוק'‪-‬נוב'‪-‬דצמ' ‪ 1024‬של המתגוררים בנכס‬
‫למעט מחצית הכנסתם של בן או בת(לא תובא בחשבון הכנסה של עד שכר המינימום של‬
‫ילד‪/‬ה אחד)‪,‬קצבבאות זקנה ‪ ,‬שארים וילדים וקצבת ילד נכה‪ 7‬לכן‪ ,‬במסגרת טופס‬
‫הבקשה יש לפרט את העיסוק וההכנסות של כל בני הבית מגיל ‪ 01‬ומעלה‪ ,‬ולצרף‬
‫אישורים מתאימים לגבי כל אחד מבני הבית ביחס לחודשים האמורים‪7‬‬
‫חריגים בחישוב הכנסה‪:‬‬
‫‪ ‬לא יכללו כהכנסה תשלומים שהביטוח הלאומי משלם בגין קצבאות ילדים‪ ,‬גמלת‬
‫ילד נכה‪ ,‬זקנה ושארים‪7‬‬
‫‪ ‬מחצית בלבד מהכנסת הילדים הרווקים (מעל גיל ‪ )21‬הגרים בדירה‪ ,‬תחשב כהכנסה‬
‫‪ ‬אדם שמשכיר את דירתו לאחר ושוכר דירה אחרת למגוריו‪ ,‬רק ההפרש (אם ישנו)‬
‫בין דמי השכירות יחשב לו כהכנסה‪7‬‬
‫חשוב לדעת‪ ,‬ההנחה מוגבלת לגבי ‪ 200‬מ''ר בלבד משטח הדירה‪7‬‬
‫מהם האישורים הנדרשים לקבלת ההנחה ?‬
‫בקשה להנחה יש להגיש רק על גבי טופס בקשה המיוחד לכך‪ ,‬שמולא על כל סעיפיו‪.‬‬
‫לטופס הבקשה יש לצרף אישורים ומסמכים המפרטים את העיסוק וההכנסות של כל‬
‫בני הבית‪ ,‬כמובא להלן‪:‬‬
‫‪ ‬טופס בקשה להנחה מלא וחתום‪7‬‬
‫‪ ‬צילום ת‪7‬ז‪ 7‬של שני בני הזוג המבקשים את ההנחה ‪ +‬ספח בו מצוין כי גרים בבית‪-‬‬
‫אל‪7‬‬
‫‪ ‬במידה ומדובר בשוכר‪/‬ת – חוזה שכירות בתוקף‪7‬‬
‫‪ ‬תלושי משכורת של ‪ 1‬חודשים האחרונים(‪ )20,22,21‬של השנה שקדמה לבקשת‬
‫ההנחה (‪ )1024‬של כל הגרים בנכס‪7‬‬
‫‪ ‬במידה ולא עובדים יש להמציא אישור מביטוח לאומי כי לא קיבלו שום קצבה‬
‫בתקופה הנ"ל‪7‬‬
‫הנחות לזכאים‬
‫להלן רשימת הנחות בארנונה הקבועות בהוראות הדין‪ .‬יודגש‪:‬‬
‫א‪7‬‬
‫ב‪7‬‬
‫ג‪7‬‬
‫ד‪7‬‬
‫המידע המובא להלן הינו כללי ולנוחות המשתמש בלבד‪ 7‬הכללים המלאים‬
‫והמחייבים למתן כל הנחה מופיעים בהוראות הדין הרלוונטיות כפי תוקפן מעת‬
‫לעת‪7‬‬
‫רשימת ההנחות שלהלן איננה רשימה ממצה‪.‬‬
‫הנחות המסומנות בכוכבית הן הנחות חובה ע"פ דין‪ 7‬כל שאר ההנחות‪ ,‬הינן‬
‫הנחות רשות והרשות המקומית רשאית שלא לתיתן או לתיתן בתנאים שיפורסמו‬
‫על ידה‪.‬‬
‫על מנת לוודא את הזכאות להנחה ואת התנאים והפרוצדורה להענקתה‪ ,‬יש‬
‫לפנות לרשות המקומית‪.‬‬
‫א‪.‬הנחה לאזרח ותיק‬
‫סוג ההנחה‬
‫אזרח ותיק המקבל הבטחת הכנסה*‬
‫מגבלת שטח‬
‫שיעור ההנחה‬
‫‪200%‬‬
‫עד ‪ 200‬מ"ר‬
‫‪10%‬‬
‫עד ‪ 200‬מ"ר‬
‫אזרח ותיק המקבל קצבה ללא‬
‫השלמת הכנסה‬
‫‪15%‬‬
‫עד ‪ 200‬מ"ר‬
‫הזכאי לגמלת סיעוד‬
‫‪20%‬‬
‫אין‬
‫אזרח ותיק (מותנה במבחן הכנסה)*‬
‫ב‪.‬הנחה בגין נכות‬
‫‪10%‬‬
‫אין‬
‫נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה ‪,‬אשר‬
‫דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור‬
‫של ‪ %.5‬ומעלה‬
‫נכה אשר טרם קבלת קצבת הזקנה‬
‫נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר‬
‫השתכרות בשיעור של ‪ %.5‬ומעלה‬
‫נכה (בעל נכות רפואית של ‪00%‬‬
‫ומעלה)‬
‫נכה מלחמה בנאצים*‬
‫‪10%‬‬
‫אין‬
‫‪40%‬‬
‫אין‬
‫‪66%‬‬
‫עד ‪ .0‬מ"ר‪ 7‬מעל ‪4‬‬
‫נפשות – עד ‪ 00‬מ"ר‬
‫נכה רדיפות הנאצים )כולל קבלת‬
‫גמלת נכות מהמדינות‪:‬‬
‫גרמניה‪/‬הולנד‪/‬אוסטריה‪/‬בלגיה)‬
‫מקבלי גמלה לילד‪/‬ה נכה עד גיל ‪( 21‬או‬
‫מעל גיל ‪ 21‬ובלבד שקיבל גמלה זו‬
‫מתחת לגיל ‪)21‬‬
‫נכה צה"ל ומשפחות שכולות*‬
‫‪66%‬‬
‫עד ‪ .0‬מ"ר‪ 7‬מעל ‪4‬‬
‫נפשות – עד ‪ 00‬מ"ר‬
‫‪33%‬‬
‫עד ‪ 100‬מ"ר‬
‫‪66%‬‬
‫נכה משטרה*‬
‫‪66%‬‬
‫נכה שירות בתי הסוהר*‬
‫‪66%‬‬
‫עיוור הנושא תעודת עיוור‬
‫נכה נפש בקהילה‬
‫‪00%‬‬
‫זכאים להנחה באותו האופן‬
‫לו היה הנכה המחזיק בנכס‪7‬‬
‫החישוב יחסי ע"פ מספר‬
‫המתגוררים‪7‬‬
‫עד ‪ .0‬מ"ר‪ 7‬מעל ‪4‬‬
‫נפשות – עד ‪ 00‬מ"ר‬
‫עד ‪ .0‬מ"ר‪ 7‬מעל ‪4‬‬
‫נפשות – עד ‪ 00‬מ"ר‬
‫עד ‪ .0‬מ"ר‪ 7‬מעל ‪4‬‬
‫נפשות – עד ‪ 00‬מ"ר‬
‫אין‬
‫אין‬
‫ג‪ .‬הנחות אחרות‬
‫אסיר ציון המקבל תגמול לפי מבחן‬
‫הכנסה*‬
‫אסיר ציון‬
‫‪100%‬‬
‫עד ‪ 100‬מ"ר‬
‫‪66%‬‬
‫עולה חדש )לתקופה של שנה בלבד(‬
‫‪90%‬‬
‫עד ‪ .0‬מ"ר‪ 7‬מעל ‪4‬‬
‫נפשות – עד ‪ 00‬מ"ר‬
‫עד ‪ 100‬מ"ר‬
‫עולה התלוי בעזרת הזולת הזכאי‬
‫לגמלה מיוחדת או גמלת סיעוד עולה‬
‫‪80%‬‬
‫אין‬
‫איש צד"ל )לתקופה של שנה בלבד(‬
‫‪90%‬‬
‫עד ‪ 100‬מ"ר‬
‫חסיד אומות העולם‬
‫‪66%‬‬
‫אין‬
‫הורה יחיד לילד מתחת לגיל ‪ ,18‬או‬
‫הורה יחיד לילד המשרת שירות‬
‫סדיר‪/‬מתנדבת בשירות הלאומי‬
‫פדוי שבי‬
‫‪20%‬‬
‫אין‬
‫‪20%‬‬
‫אין‬
‫נפגע פעולות איבה*‬
‫‪66%‬‬
‫בן משפחה של הרוג מלכות‬
‫‪66%‬‬
‫חיילים בשירות חובה )עד ארבעה‬
‫חודשים לאחר שחרורם(*‬
‫מתנדבת בשירות הלאומי*‬
‫‪100%‬‬
‫עד ‪ .0‬מ"ר‪ 7‬מעל ‪4‬‬
‫נפשות – עד ‪ 00‬מ"ר‬
‫עד ‪ .0‬מ"ר‪ 7‬מעל ‪4‬‬
‫נפשות – עד ‪ 00‬מ"ר‬
‫עד ‪ .0‬מ"ר‪ 7‬מעל ‪4‬‬
‫נפשות – עד ‪ 00‬מ"ר‬
‫עד ‪ .0‬מ"ר‪ 7‬מעל ‪4‬‬
‫נפשות – עד ‪ 00‬מ"ר‬
‫‪100%‬‬
‫משרת בשירות האזרחי*‬
‫מסלול מלא – ‪100%‬‬
‫מסלול חלקי – ‪50%‬‬
‫עד ‪ .0‬מ"ר‪ 7‬מעל ‪4‬‬
‫נפשות – עד ‪ 00‬מ"ר‬
‫ניצולי שואה נזקקים*‬
‫‪66%‬‬
‫עד ‪ .0‬מ"ר‪ 7‬מעל ‪4‬‬
‫נפשות – עד ‪ 00‬מ"ר‬
‫‪100%‬‬
‫עד ‪ .0‬מ"ר‪ 7‬מעל ‪4‬‬
‫נפשות ‪-‬עד ‪ 00‬מ"ר‬
‫הורה של חייל שפרנסתו על החייל*‬
‫ד‪ .‬הנחה בגין מצב כלכלי‬
‫מקבל הנחה ע"פ מבחן הכנסה‬
‫בהתאם לטבלת מבחן‬
‫ההכנסה (‪(40%-90%‬‬
‫טבלת מבחן הכנסה‬
‫נזקק )דיון בפני וועדה(‬
‫‪%.0‬‬
‫אין‬
‫מקבל קצבת הבטחת הכנסה (ובתנאי‬
‫שהחל לקבל את התשלומים לפני ה‪-‬‬
‫‪ 272701‬ולא חלה הפסקה רצופה של ‪6‬‬
‫חודשים בזכאותו)‬
‫‪%.0‬‬
‫אין‬
‫מקבל קצבת מזונות (ובתנאי שהחל‬
‫לקבל את התשלומים לפני ה‪272701-‬‬
‫ולא חלה הפסקה רצופה של ‪ 6‬חודשים‬
‫בזכאותו)‬
‫‪%.0‬‬
‫אין‬
‫ה‪ .‬הנחה לסוגי נכסים‬
‫בניין ריק – עד ‪ 6‬חודשים‬
‫נכס שאינו ראוי לשימוש*‬
‫‪200%‬‬
‫אין‬
‫פטור לכל הנכס‬
‫אין‬