התפלגות נורמאלית

‫התפלגות נורמאלית‬
‫שאלה ראשונה‪:‬‬
‫בית חרושת לממתקים מייצר שוקולדים בחפיסות שמשקלן מתפלג נורמאלית עם ממוצע ‪ 100‬וסטיית תקן ‪ .8‬בית‬
‫החרושת מצהיר על משקל של ‪ .90‬התקן דורש שלא יותר מ‪ 20%-‬יסטו מטה מהמשקל המוצהר על החפיסה‪.‬‬
‫האם בית החרושת עומד בתקן ? מה תמליץ לעשות ? ומה יקרה אם המפעל יצהיר על המשקל הממוצע במקום ה‪.90-‬‬
‫שאלה שנייה‪:‬‬
‫ידוע כי התפלגות הציונים בקורס "מבוא לסטטיסטיקה" היא נורמאלית‪ .‬בשנה מסוימת קיבלו ‪ 60%‬מהסטודנטים ציון‬
‫גבוה מ‪ 74-‬ו‪ 9%-‬ציון גבוה מ‪.87.4-‬‬
‫מה היה הציון הממוצע ? ומהי סטיית התקן ?‬
‫שאלה שלישית ‪:‬‬
‫רוצה להיות מקובל‪ :‬אבי רוצה להיות מקובל ולכן לא רוצה לסטות מהממוצע יותר מסטיית תקן אחת בהינתן שמדובר‬
‫בהתפלגות נורמאלית מה הסיכוי שזה יקרה ?‬
‫שאלה רביעית‪:‬‬
‫נתונה התפלגות עם שתי מחלקות ‪ 20-30 :‬ו‪ . 30-40 -‬גובה המחלקה הראשונה גבוה פי ‪ 3‬מהשנייה‪.‬‬
‫א‪ .‬מצא את החציון ‪,‬הממוצע‪ ,‬וסטיית התקן‪.‬‬
‫ב‪ .‬נתונה ההתפלגות ‪ . N(30,7) :‬איפה העשירון העליון יהיה יותר גבוה ?‬
‫‪1‬‬
‫כפיר תשובה – תרגולים בתחומי הכלכלה המימון והסטטיסטיקה ‪. 050-5620534 -‬כל הזכויות שמורות ‪.‬‬
‫במקצועות ‪ :‬יסודות המימון‪ ,‬תורת ההשקעות‪ ,‬סטטיסטיקה א' ו‪ -‬ב'‪ ,‬מיקרו ‪,‬מאקרו‪ ,‬פירמה והצרכן‪ ,‬הסביבה המאקרו כלכלית‪ ,‬יסודות החשבונאות‪ ,‬מתמטיקה א' ו‪-‬‬
‫ב'‪ ,‬אקונומטריקה ועוד‪ .‬פרטים נוספים באתר‪www.ktnet.co.il :‬‬
‫תשובות‪:‬‬
‫שאלה ראשונה‪:‬‬
‫אנחנו רוצים לראות כמה באחוזים )שטח( מהחפיסות נמצאים מתחת ל‪. 90-‬‬
‫נחשב את ציון התקן של ‪ . (90-100) /8=1.25 : 90‬בגלל שהערך ‪ 90‬משמאל לממוצע נקבל את השטח מימין השווה ל‪-‬‬
‫לממוצע ‪ 0.8944‬מכאן השטח משמאל הוא ‪ 0.1056‬מכאן ‪ 10.56%‬מהחפיסות יהיו מתחת למשקל המוצהר ולכן המפעל עומד‬
‫בתקן‪ .‬אם המפעל יצהיר על המשקל הממוצע ‪ 50%‬מהחפיסות יהיו מתחת למשקל המוצהר והמפעל לא יעמוד בתקן‪.‬‬
‫שאלה שנייה‪:‬‬
‫נתון כי ‪ 60%‬קיבלו ציון גבוה מהערך ‪ 74‬מכאן שערך זה נמצע משמאל לממוצע‪ .‬ערך ציון התקן שלו יהיה בסימן שלילי‬
‫‪-0.26=(74- X )/S‬‬
‫)מהטבלה( ‪. -0.26 :‬‬
‫נתון כי ‪ 9%‬קיבלו ציון גבוה מהערך ‪ 87.4‬מכאן שערך זה נמצע מימין לממוצע‪ .‬השטח משמאל הוא ‪ 0.91‬וערך ציון התקן שלו‬
‫‪1.34=(87.4- X )/S‬‬
‫)מהטבלה( ‪. 1.34 :‬‬
‫קיבלנו שני משוואות עם שני נעלמים‪S=8.375 .‬‬
‫‪X =76.17‬‬
‫שאלה שלישית‪:‬‬
‫סטייה של סטיית תקן אחת היא ציון תקן בגובה ‪ .1‬נמצא את השטח הכלוא בין ציון תקן ‪ 1‬ו‪. -1 -‬מהטבלה השטח של ציון תקן אחד הוא‬
‫‪ 0.8413‬זאת אומרת מימין לציון ‪ 1‬יש ‪ 15.87‬אחוז ההתפלגות‪ .‬בגלל הסימטריה גם משמאל ל‪ -1 -‬יש ‪ 15.87‬אחוז‪ .‬ולכן בין הציונים‬
‫נשאר ‪ 68.26% . 1-0.1587*2=0.6826 :‬סיכוי להיות מקובל‪.‬‬
‫שאלה רביעית‪:‬‬
‫סה"כ ההסתברות שווה לאחד בשתי המחלקות‪ .‬בגלל שהרוחב זהה אז השטח )גובה כפול רוחב( של המחלקה הראשונה הוא פי ‪3‬‬
‫מהמחלקה השנייה‪ .‬מכאן אם יש שטח של ‪ X‬במחלקה השנייה יש שטח של ‪ 3X‬במחלקה הראשונה וסה"כ שטח של ‪ .4X‬לכן המחלקה‬
‫הראשונה מהווה ‪ 3/4‬מהתפלגות והשנייה ‪ 1/4‬מהתפלגות‪ .‬נבנה טבלת עזר ‪:‬‬
‫)‪f (x‬‬
‫צפיפות =‬
‫רוחב‬
‫‪0.075‬‬
‫‪0.025‬‬
‫= גובה‬
‫רוחב‬
‫נ‪.‬אמצע‬
‫‪F(x)/n‬‬
‫‪f(x)/n=p‬‬
‫‪X‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪25‬‬
‫‪35‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3/4‬‬
‫‪20-30‬‬
‫‪1/4‬‬
‫‪30-40‬‬
‫‪n‬‬
‫לפי טבלת העזר נחשב את הממוצע לפי הנוסחה הבאה‪:‬‬
‫‪∑ p*x‬‬
‫‪i‬‬
‫ונקבל ‪ .27.5‬נחשב את השונות לפי הנוסחה‬
‫‪i =1‬‬
‫‪n‬‬
‫‪2‬‬
‫‪p * x i2 − X‬‬
‫∑‬
‫= ‪ 18.75‬סטיית התקן שווה ‪ .4.33 :‬חציון נמצא בהסתברות המצטברת של ‪ 0.5‬מכאן הוא נמצא במחלקה‬
‫‪i =1‬‬
‫הראשונה‪:‬‬
‫‪Md = Lo + (n/2 – F(x-1))/d=20+(0.5-0)/0.075=26.66‬‬
‫א‪ .‬העשירון העליון נמצא בהסתברות מצטברת של ‪ 0.9‬ולכן הוא במחלקה השנייה ‪:‬‬
‫‪ /100– F(x-1))/d =30+(0.90-0.75)/0.025=36‬אחוזון*‪ = Lo + (n‬אחוזון‬
‫בהתפלגות הנורמאלית נחפש את ציון התקן של ‪ . 1.282 = 0.9‬נציב בנוסחת ציון התקן ‪:‬‬
‫‪ 1.282=(X-20)/7‬מכאן ‪ X=28.974‬ולכן העשירון הגבוה בהתפלגות הראשונה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫כפיר תשובה – תרגולים בתחומי הכלכלה המימון והסטטיסטיקה ‪. 050-5620534 -‬כל הזכויות שמורות ‪.‬‬
‫במקצועות ‪ :‬יסודות המימון‪ ,‬תורת ההשקעות‪ ,‬סטטיסטיקה א' ו‪ -‬ב'‪ ,‬מיקרו ‪,‬מאקרו‪ ,‬פירמה והצרכן‪ ,‬הסביבה המאקרו כלכלית‪ ,‬יסודות החשבונאות‪ ,‬מתמטיקה א' ו‪-‬‬
‫ב'‪ ,‬אקונומטריקה ועוד‪ .‬פרטים נוספים באתר‪www.ktnet.co.il :‬‬