שירון לסדר פסח

‫חגיגת אביב בבית ספר תל“י ”נעורים“‬
‫שירון לסדר פסח‬
‫ניסן תשע“ב ‪,‬מרץ ‪2102‬‬
‫‪ .1‬שמחה רבה‬
‫‪ .2‬הביטו ילדים סביב‬
‫הביטו ילדים סביב‪,‬‬
‫בכל מקום רואים אביב‪.‬‬
‫כל פרח חן יפרח‬
‫והזמיר יפצח‬
‫בשיר עליז כל— כך‪.‬‬
‫מילים‪ :‬בלהה יפה‬
‫לחן‪ :‬ידידיה אדמון‬
‫ִׂש ְמחָ ה ַרבָ ה‪ִׂ ,‬ש ְמחָ ה ַרבָ ה‪,‬‬
‫ָאבִׂ יב ִׂהגִׂ יעַ ‪ ,‬פֶּ סַ ח בָ א!‬
‫ִׂש ְמחָ ה ַרבָ ה‪ִׂ ,‬ש ְמחָ ה ַרבָ ה‪,‬‬
‫ָאבִׂ יב ִׂהגִׂ יעַ ‪,‬פֶּ סַ ח בָ א!‬
‫יסים‪.‬‬
‫ָתפְ רּו‪ָ ,‬תפְ רּו‪ָ ,‬תפְ רּו לִׂ י בֶּ גֶּד עִׂ ם כִׂ ִׂ‬
‫ִׂמלְ אּו‪ִׂ ,‬מלְ אּו‪ִׂ ,‬מלְ אּו כִׂ יסַ י בֶּ אֱ גוֹזִׂ ים‪.‬‬
‫‪ .4‬עבדים היינו‬
‫עבדים היינו‪ ,‬עתה בני חורין‬
‫ִׂש ְמחָ ה ַרבָ ה‪...‬‬
‫עבדים היינו‪ ,‬עתה בני חורין‪.‬‬
‫ַארבַ ע קֻ ְשיוֹת‬
‫ָשאוֹל אֶּ ְשַאל‪ָ ,‬שאוֹל אֶּ ְשַאל ְ‬
‫ַארבַ ע כוֹסוֹת‪.‬‬
‫ָשתֹה אֶּ ְש ֶּתה‪ָ ,‬שתֹה אֶּ ְש ֶּתה ְ‬
‫‪ .3‬מה נשתנה?‬
‫מַ ה נ ְִׂש ַתנָה הַ לַיְ לָה‬
‫הַ זֶּ ה‬
‫ִׂמכָ ל הַ לֵּילוֹת‬
‫ִׂמכָ ל הַ לֵּילוֹת?‬
‫ֶּשבְ כָ ל הַ לֵּילוֹת‬
‫ָאנּו אוֹכְ לִׂ ים‬
‫חָ מֵּ ץ ּומַ צָ ה‬
‫חָ מֵּ ץ ּומַ צָ ה;‬
‫הַ ַל ְילָה הַ זֶּ ה‪ ,‬הַ לַיְ לָה‬
‫הַ זֶּ ה‬
‫כֻל ֹו מַ צָ ה‪.‬‬
‫הַ ַל ְילָה הַ זֶּ ה‪ ,‬הַ לַיְ לָה‬
‫הַ זֶּ ה‬
‫כֻל ֹו מַ צָ ה‪.‬‬
‫ֶּשבְ כָ ל הַ לֵּילוֹת‬
‫ָאנּו אוֹכְ לִׂ ים ְשָאר‬
‫יְ ָרקוֹת‬
‫ָאנּו אוֹכְ לִׂ ים ְשָאר‬
‫יְ ָרקוֹת;‬
‫הַ ַל ְילָה הַ זֶּ ה‪ ,‬הַ לַיְ לָה‬
‫הַ זֶּ ה‬
‫מָ רוֹר‪ ,‬מָ רוֹר‪.‬‬
‫הַ ַל ְילָה הַ זֶּ ה‪ ,‬הַ לַיְ לָה‬
‫הַ זֶּ ה‬
‫מָ רוֹר‪ ,‬מָ רוֹר‪.‬‬
‫ֶּשבְ כָ ל הַ לֵּילוֹת‬
‫ָאנּו אוֹכְ לִׂ ין‬
‫בֵּ ין יו ְֹשבִׂ ין ּובֵּ ין‬
‫ְמסֻ בִׂ ין‬
‫בֵּ ין יו ְֹשבִׂ ין ּובֵּ ין‬
‫ְמסֻ בִׂ ין;‬
‫הַ ַל ְילָה הַ זֶּ ה‪,‬‬
‫הַ ַל ְילָה הַ זֶּ ה‬
‫ֻכלָנּו ְמסֻ בִׂ ין‪.‬‬
‫הַ ַל ְילָה הַ זֶּ ה‪,‬‬
‫הַ ַל ְילָה הַ זֶּ ה‬
‫ֻכלָנּו ְמסֻ בִׂ ין‬
‫‪ .5‬במצרים היינו עבדים‬
‫במצרים היינו‬
‫עבדים עבדים‬
‫לפני רבות‬
‫בשנים בשנים‪.‬‬
‫סחבנו על כתפינו‬
‫לבנים לבנים‬
‫צעדנו בכבדות‬
‫יחפים יחפים‪.‬‬
‫הו‪ ,‬הו‪ ,‬הו‬
‫קראנו אז בקול‬
‫הו‪ ,‬הו‪ ,‬הו‬
‫לחופש ולדרור‬
‫ואלוהים שמע תפילתנו‬
‫וממצרים הוציאנו‪.‬‬
‫‪ .6‬פסח כאן‬
‫מילים ולחן ‪:‬נעמי שמר‬
‫ריח שיבולים ירוקות‬
‫ועוגות אגוז מתוקות‬
‫ריח ניקיון‬
‫ויונה ויון‬
‫זה סימן שפסח כאן‬
‫צליל של חזרות מקהלה‬
‫קול חתן וקול כלה‬
‫רוח מדבר‬
‫והסתיו עבר‬
‫זה סימן שפסח כאן‬
‫יוצאים בחודש האביב‬
‫הבן שואל האב מקשיב‬
‫וקול התור‬
‫ושיר מזמור‬
‫ואור גדול סביב‬
‫השמיים כבר אחרים‬
‫זה הזמן לקרוא בשיר‬
‫השירים‬
‫בגד חג חדש‬
‫ומצה בדבש‬
‫זה סימן שפסח כאן‬
‫בוא ונערוך ת'שולחן‬
‫ונשים גם אפיקומן‬
‫וארבע כוסות‬
‫וארבע קושיות‬
‫זה סימן שפסח כאן‬
‫יוצאים בחודש האביב‬
‫הבן שואל האב מקשיב‬
‫וקול התור‬
‫ושיר מזמור‬
‫ואור גדול סביב‬
‫ריח שיבולים ירוקות‬
‫ועוגות אגוז מתוקות‬
‫השמיים כבר אחרים‬
‫זמן לקרוא בשיר‬
‫השירים‬
‫כאן‬
‫‪ .7‬בכול‬
‫דור ודור‬
‫מתוך ההג‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ל‬
‫פ‬
‫סח‬
‫לחן‪:‬‬
‫נעמי שמר‬
‫בכ‬
‫חי ל דור ודור‬
‫יב אדם‬
‫לראו‬
‫כאילות את עצמו‬
‫הוא יצ‬
‫א ממצרים‪.‬‬
‫‪ .8‬אחד מי יודע‬
‫מילים ולחן‪ :‬עממי‬
‫אחד מי יודע?‬
‫אחד אני יודע‪:‬‬
‫אחד אלוהינו‬
‫שבשמיים ובארץ‪.‬‬
‫שניים מי יודע?‬
‫שניים אני יודע‪:‬‬
‫שני לוחות הברית‪,‬‬
‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ‪.‬‬
‫שלושה מי יודע?‬
‫שלושה אני יודע‪:‬‬
‫שלושה אבות‪ ,‬שני לוחות הברית‬
‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ‪.‬‬
‫ארבע מי יודע?‬
‫ארבע אני יודע‪:‬‬
‫ארבע אימהות‪ ,‬שלושה אבות‬
‫שני לוחות הברית‬
‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ‪.‬‬
‫חמישה מי יודע?‬
‫חמישה אני יודע‪:‬‬
‫חמישה חומשי‬
‫תורה‪,‬‬
‫ארבע‬
‫אימהות‪,‬‬
‫שלושה אבות‪ ,‬שני לוחות הברית‪,‬‬
‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ‪.‬‬
‫שישה מי יודע?‬
‫שישה אני יודע‪:‬‬
‫שישה סידרי‬
‫משנה‪,‬‬
‫חמישה‬
‫חומשי‬
‫תורה‬
‫ארבע אימהות‪ ,‬שלושה אבות‬
‫שני לוחות הברית‪,‬‬
‫אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ‪.‬‬
‫‪.....‬‬