מנועי חשמל

‫מהנדס אייל לוי‬
‫מהו מנוע חשמלי ?‬
‫זוהי מכונה להמרת אנרגיה חשמלית באנרגיה מכאנית סיבובית‬
‫מנוע‬
‫מאזן אנרגטי במכונה‬
‫‪ .1‬הספק מכאני ‪ – P2‬זהו ההספק המכאני על ציר המנוע‪.‬‬
‫הספק זה מבטא את יכולתו המכאנית של המנוע ‪.‬‬
‫בד"כ הספק זה נתו מהיצר ביחידות כוח סוס ‪.1HP=736W‬‬
‫‪ .2‬הספק חשמלי ‪ – P1‬זהו ההספק החשמלי שצורכת המכונה מהרשת‬
‫הספק זה נמדד ביחידות ‪. KW‬‬
‫נצילות המכונה‬
‫בתהלי המרת האנרגיה מהספק חשמלי ‪ P1‬להספק מכאני ‪P2‬‬
‫מאבדי הספק לצור‪:‬‬
‫• יצירת שדה מגנטי במכונה – הפסדי ברזל‪.‬‬
‫‪ .2‬הפסדי הספק בסלילי המנוע – הפסדי נחושת‪.‬‬
‫‪ .3‬הפסדי מכאניי‪.‬‬
‫חישוב הנצילות‬
‫‪P1‬‬
‫‪P2‬‬
‫מנוע‬
‫‪P2‬‬
‫‪η = × 100‬‬
‫‪P1‬‬
‫דוגמא‬
‫נתו מנוע בהספק ‪ 15‬כוח סוס הצור מהרשת הספק ‪. 14.72kw‬‬
‫מהי נצילות המנוע ?‬
‫פתרו‪:‬‬
‫‪P2 = 15 × 736 = 11.04 KW‬‬
‫‪11.04 K‬‬
‫=‪η‬‬
‫‪× 100 = 75%‬‬
‫‪14.72 K‬‬
‫יתרונות המנוע החשמלי‬
‫לעומת מנוע שריפה‬
‫‪ .1‬נצילות גבוהה – בי ‪ 97%%85%‬לעומת ‪ 40%‬במנוע שריפה‪.‬‬
‫‪ .2‬זמינות‪.‬‬
‫‪ .3‬פשטות תפעולית‪.‬‬
‫‪ .4‬תחזוקה מינימאלית‪.‬‬
‫‪ .5‬עלות נמוכה‪.‬‬
‫סוגי מנועים שימושיים בתעשייה‬
‫מנועי השראה – כ‪70%%‬‬
‫מנועי ‪ – DC‬כ‪20%%‬‬
‫מנועי סינכרוניי – כ‪10%%‬‬
‫באופ כללי כל מכונת חשמל היא דו כיוונית ויכולה לתפקד ג כגנראטור‬
‫היסטוריה וראשית הדרך‬
‫מכונות החשמל התפתחו במאה האחרונה הודות למדעני הראשוני‬
‫שחקרו את תופעת השדה המגנטי ביניה ‪ :‬אמפר ‪ ,‬פאראדי ‪ ,‬לנ‪ , +‬לורנ‪+‬‬
‫את מסקנותיה אנו מיישמי כיו לצור בניית מכונות החשמל השונות‬
‫מנועי וגנראטורי‪.‬‬
‫לכל מכונות החשמל קיי עקרו משות‪ ,‬הדרוש לש פעולת‪.‬‬
‫עקרו זה מורכב מ‪ 3%‬פרמטרי הכרחיי ‪ ,‬נסכ זאת ב‪ 3%‬כללי זהב ‪.‬‬
‫שלושת כללי הזהב‬
‫‪ .1‬חובת נוכחות שדה מגנטי במכונה לכל אור זמ פעולתה‪.‬‬
‫‪ .2‬אספקת זר למכונה ע"י חיבור המכונה למתח חשמלי‪.‬‬
‫‪ .3‬מומנט סיבוב‪.‬‬
‫שלושת הפרמטרי הללו קיימי כל העת בכל מכונת חשמל ‪.‬‬
‫ההבדלים בין המכונות השונות‬
‫‪ .1‬מתח עבודה בזר חילופי או בזר ישר‪.‬‬
‫‪ .2‬אופ יצירת שדה מגנטי‪.‬‬
‫‪ .3‬שיטות קירור המכונה‪.‬‬
‫‪ .4‬עבודת המכונה כמנוע או כגנראטור‪.‬‬
‫‪ .5‬עלויות‪.‬‬
‫נוסחאות המכונה‬
‫קיימות ‪ 2‬נוסחאות לבניית מכונה חשמלית‪:‬‬
‫‪ .1‬נוסחת הכא"מ‬
‫‪ .2‬נוסחת המומנט‬
‫‪E = CE × φ × n‬‬
‫‪M = CM × φ × I‬‬
‫מתו נוסחאות אילו נית ללמוד על אופ פעולת כל מכונה חשמלית‪.‬‬
‫מכונה כמנוע‬
‫סדר הפעולות ‪:‬‬
‫אספקת מתח חשמלי למכונה‬
‫צריכת זרם בסלילי המנוע‬
‫יצירת שדה מגנטי‬
‫הופעת מומנט סיבוב על הציר‬
‫מסקנה‪ :‬ע"י אספקת אנרגיה חשמלית ‪ P1‬מתקבל הספק מכני ‪P2‬‬
‫מכונה כגנראטור‬
‫סדר הפעולות ‪:‬‬
‫אספקת מומנט סיבוב לציר המכונה‬
‫יצירת שדה מגנטי ממקור חיצוני‬
‫הופעת מתח חשמלי מושרה בהדקי המכונה‬
‫מסקנה‪ :‬ע"י אספקת אנרגיה מכאנית ‪ P2‬מתקבל הספק חשמלי ‪P1‬‬
‫מנוע מול גנראטור‬
‫ההבדל המהותי בי ‪ 2‬מכונות אילו הוא בכיוו זרימת ההספק ‪.P1‬‬
‫מנוע – צור זר ומייצר מומנט סיבוב‪.‬‬
‫גנראטור – דרוש לייצר לו מומנט סיבוב ואז הוא מספק זר‪.‬‬
‫‪P1‬‬
‫‪M‬‬
‫‪P1‬‬
‫‪G‬‬
‫כוח אלקטרו‪-‬מניע במכונה‬
‫‪E = CE × φ × n‬‬
‫נוסחא זו מבוססת על עיקרו שניסח פאראדי ‪:‬‬
‫על כל מולי שנע בתו שדה מגנטי מתפתח מתח חשמלי מושרה וא‬
‫המעגל סגור יזרו זר במולי‪.‬‬
‫מומנט מכאני על ציר המכונה‬
‫‪M = CM × φ × I‬‬
‫עיקרו זה הוא ג הפי ‪ ,‬כלומר א מספקי זר למולי הנמצא בתו‬
‫שדה מגנטי הוא יחל לנוע ‪.‬‬
‫מבנה‬
‫המנוע מורכב מ‪ 2%‬חלקי עיקריי‪:‬‬
‫א‪ .‬סטטור‪ % STATOR %‬זהו החלק הסטטי במכונה שאותו מחברי לרשת ‪ ,‬כא מיוצר‬
‫השט‪ ,‬של המכונה לצור פעולתה‪.‬‬
‫ב‪ .‬רוטור‪ – ROTOR %‬זהו החלק המסתובב במכונה ולצירו מחברי עומס מכני‪.‬‬
‫סטטור‬
‫רוטור‬
‫עיקרון פעולה‬
‫‪ .1‬בעת חיבור הסטטור למתח רשת ‪ ,‬מתפתח שדה מגנטי מסתובב ‪.‬‬
‫‪ .2‬שדה זה חוצה את מרווח האוויר שבי הסטטור לרוטור ומשרה כא"מ על פני סלילי‬
‫הרוטור‪.‬‬
‫‪ .3‬דואגי לקצר את סלילי הרוטור וכ נוצר זר בסלילי הרוטור‪.‬‬
‫‪ .4‬הזר המושרה בסלילי הרוטור בתוספת השדה המגנטי ‪ ,‬מייצרי כוח על כל אחד‬
‫מסלילי הרוטור וגורמי לו להסתובב‪.‬‬
‫למה א‪-‬סינכרוני ?‬
‫המושג א‪%‬סינכרוני פירושו‪ :‬אי‪%‬תיאו‪.‬‬
‫כלומר אי שוויו בי מהירות השדה הסינכרונית בסטטור ‪n1‬‬
‫לבי המהירות בפועל של הרוטור ‪.n2‬‬
‫חוסר התיאו נובע מהעובדה הפשוטה שהגור הראשוני ליצירת‬
‫הסיבוב הוא השראת השדה ‪ n1‬ולכ מהירות הרוטור ‪ n2‬תמיד תפגר‬
‫אחר השדה שייצר אותה מלכתחילה‪.‬‬
‫חליקה – ‪Slip‬‬
‫מקובל לבטא את חוסר התיאו בי המהירויות באמצעות פרמטר ‪. S‬‬
‫פרמטר זה חסר יחידות ו מתאר את ההפסד בערכה של המהירות‬
‫במעבר מסטטור לרוטור‪:‬‬
‫‪n1 − n2‬‬
‫=‪S‬‬
‫‪n1‬‬
‫כאשר‪ – n1 :‬מהירות סינכרונית של השדה המסתובב בסטטור‪.‬‬
‫‪ – n2‬מהירות בפועל של ציר הרוטור‪.‬‬
‫המהירויות נמדדות ביחידות ‪. r.p.m‬‬
‫מהירות השדה המסתובב‬
‫מהירות השדה של מנוע השראה‬
‫נקבעת לפי הנוסחא ‪:‬‬
‫‪60× f‬‬
‫= ‪n1‬‬
‫‪P‬‬
‫טבלאות חישוב מהירות סינכרונית‬
‫סוגי מנועי השראה תלת פאזיים‬
‫‪ .1‬רוטור כלוב‪.‬‬
‫‪ .2‬רוטור מלופ‪.,‬‬
‫מנוע רוטור כלוב‬
‫אילו מנועי הנפוצי ביותר בתעשייה ‪.‬‬
‫במנועי מסוג זה הרוטור מקוצר באופ קבוע ע"י פחיות פלדה ולא נית לבצע בו שינויי‪.‬‬
‫יתרו השימוש במנוע מסוג זה הוא הפשטות שלו‪.‬‬
‫בניית הרוטור‬
‫מבט על ציר המכונה‬
‫מכונת השראה וחלקיה‬
‫סטטור ורוטור‬
‫מנוע רוטור מלופף‬
‫מנועי מסוג זה כמעט ואינ שימושיי בתעשייה ‪ ,‬פרט למערכות הינע‬
‫מיוחדות הדורשות את תכונות המכונה הזו‪.‬‬
‫במנועי מסוג זה הרוטור עשוי מסלילי נחושת בחיבור ‪. Y‬‬
‫ומכא שמו ‪,‬כלומר ג הרוטור מלופ‪ ,‬בסלילי נחושת‪.‬‬
‫את הקצה של כל סליל מחברי לטבעת החלקה חיצונית‪.‬‬
‫את הקצר ברוטור מבצעי פיזית ע"י חיבור גשר בי ‪ 3‬הטבעות‪.‬‬
‫קיימת ג אפשרות לקצר את הרוטור דר נגדי הספק ‪.‬‬
‫סטטור של מנוע רוטור מלופף‬
‫ליפופים בסטטור‬
‫רוטור מלופף‬
‫טבעות החלקה ברוטור‬
‫שיטת קרמר‬
‫שיטות ויסות מהירות‬
‫חשמלית‬
‫‪Stand alone‬‬
‫מיכנית‬
‫מבוקר‬
‫שיטות חשמליות‬
‫‪ .1‬שינוי תדירות מתח ההזנה למנוע‬
‫‪ .2‬שיטת קרמר‬
‫‪ .3‬שינוי מתח ההזנה למנוע‬
‫מהירות השדה המסתובב‬
‫מהירות השדה של מנוע השראה‬
‫נקבעת לפי הנוסחא ‪:‬‬
‫‪60× f‬‬
‫= ‪n1‬‬
‫‪P‬‬
‫‪ .2‬שיטת קרמר‬
‫מחברים נגדי הספק בטור למעגל הרוטור‬
‫שיטה זו מוגבלת רק למנועים בעלי רוטור מלופף‬
‫משתמשים בשיטה זו לצורך בלימה חשמלית של מערכות‬
‫הינע כגון‪ :‬מעליות ‪ ,‬מנופים ‪.‬‬
‫‪ .3‬שינוי מתח הרשת‬
‫שינוי אמפליטודת המתח המזין את סטטור המנוע‬
‫שיטה זו מגבילה את המומנט המפותח במנוע‬
‫יתרון השיטה הוא בפשטות שלה ) וריאטור(‬
‫שיטה מיכנית‬
‫שימוש במערכת גלגלי שיניים )גיר (‬
‫‪ .1‬המהירות נקבעת ע"פ יחס התמסורת‬
‫‪ .2‬ריסו מערכת ההינע‬
‫‪ .3‬תוספת כח למנוע‬
‫מהו ווסת מהירות ?‬
‫זהו התקן חשמלי מבוסס אלקטרוניקת הספק‬
‫שבעזרתו ניתן לשנות מהירות של מנוע חשמלי‬
‫על ידי שינוי תדר ומכאן גם שמו "ווסת תדר"‬
‫סוגי ווסתים‬
‫לזרם חילופין‬
‫חד פאזי‬
‫לזרם ישר‬
‫תלת פאזי‬
‫מבנה ועקרון פעולה ווסת ז"ח‬
‫הווסת מורכב מרכיבים אלקטרוניים תעשייתים שתפקידם‬
‫לייצר גל בתדירות הרצויה ‪.‬‬
‫הגל המתקבל הוא תוצאה של הצתת הרכיבים בזוית‬
‫שמכונה "זוית הצתה" ‪.‬‬
‫הצתת התריסטורים מתבצעת בעזרת מעגל בקרת רוחב‬
‫פולס פנימי שמתזמן את הצתת הרכיבים כך שבמוצא‬
‫הווסת יתקבל התדר שאליו תוכנת הווסת ‪.‬‬
‫נוסחאת המנוע‬
‫‪U =4.44× f ×N×φ‬‬
‫הווסת שומר על היחס בין מתח לתדר באופן הבא ‪:‬‬
‫‪U‬‬
‫‪= 4.44× N ×φ‬‬
‫‪f‬‬
‫סוגי כרטיסים‬
‫כרטיס‬
‫דיגיטלי‬
‫אנלוגי‬
‫נתונים חשמליים‬
‫יש‪/‬אין מתח‬
‫"‪ "0" / "1‬לוגי‬
‫זרם ישר ‪ 24 -‬וולט‬
‫מתח ‪ 0-10 -‬וולט‬
‫זרם – ‪ 4-20‬מיליאמפר‬
‫כרטיס דיגיטלי‬
‫‪ .1‬אפשרות לויסות מהירות המנוע בי ‪ 4‬מהירויות ) ‪.( jog‬‬
‫‪ .2‬אפשרות הפיכת כיוו סיבוב‪.‬‬
‫‪ .3‬רגל אפשור ) ‪( enable‬‬
‫‪ .4‬יציאת מתח עבודה ‪ 24‬וולט על פני הכרטיס ) משמש לצור‬
‫חיווט אביזרי קצה (‪.‬‬
‫כרטיס אנלוגי‬
‫‪ .1‬אפשרות בקרת זר ‪.‬‬
‫‪ .2‬אפשרות בקרת מתח‪.‬‬
‫תרשים חיבורים פנימי‬
‫ציוד קצה‬
‫נתונים טכניים של ווסתים לזרם חילופין‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫מתח הזנה – חד ‪/‬תלת פאזי‬
‫מתח יציאה – חד‪/‬תלת פאזי‬
‫הספק ביחידות ‪KW‬‬
‫תחו ויסות תדרי‬
‫דוגמא נתונים חשמליים‬
‫מידות‬
‫חיבור מהדקים כח‬
‫ווסת חד פאזי‬
‫ווסת תלת פאזי‬
‫אפשרויות תכנות‬
‫תצוגת תקלות‬
‫חיבור מהדקים פיקוד‬
‫יתרונות שימוש בווסת‬
‫‪ .1‬שימוש בתחו רחב של מהירויות‬
‫‪ .2‬נית להפעילו בשיטת ‪ stand alone‬או לשלבו ע בקר מתוכנת‬
‫‪ .3‬אפשרות לבקרה רציפה אנלוגית‬
‫‪ .4‬אפשרות לבקרה דיגיטלית‬
‫‪ .5‬חסכו באביזרי פיקוד ) לחצני ‪ ,‬ממסרי (‬
‫‪ .6‬עבודה במתח נמו מאוד ‪24v‬‬
‫‪ .7‬מאפשר חיבור נגד בלימה – שיטת קרמר‬
‫‪ .8‬נית לתכנות ולעריכת שינויי מיידיי ללא צור בהחלפת חמרה‬
‫‪ .9‬מאפשר חיבור כרטיסי חכמי ‪/‬תקשורת‬
‫‪ .10‬כולל מבטח לזר יתר והתנעה רכה‪.‬‬
‫‪ .11‬בהספקי נמוכי ‪ ,‬מאפשר חיבור ישיר למנוע תלת פאזי מרשת חד פאזית‬
‫‪ .12‬דיוק‬
‫‪ .13‬אמינות‬
‫חסרונות‬
‫‪ .1‬הווסת מייצר הרמוניות ברשת החשמל‬
‫‪ .2‬עלות‬
‫‪ .3‬רגישות לזרמי זליגה‬
‫‪ .4‬מתאפס בנפילת מתח‬
‫‪ .5‬חוסר ניסיו של אנשי מקצוע‬
‫שיקולים בבחירת ווסת‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫כלכלי‬
‫יצר בעל מוניטי‬
‫מתח כניסה לווסת – חד‪/‬תלת פאזי‬
‫מתח מוצא – חד‪/‬תלת פאזי‬
‫התאמת חיבור המנוע למוצא הווסת ) משולש ‪/‬כוכב (‬
‫שיטת בקרה – אנלוגית‪/‬דיגיטלית‬
‫שיטת התקנה ותנאי סביבה‬
‫התאמת הווסת למתחי העבודה של מערכת הפיקוד – ממסרי"‬
‫בקר ‪ ,‬חיישני" ‪ ,‬לחצני" וכו'‪.‬‬
‫התאמת הספק הווסת להספק המנוע‬
‫צעדים ראשונים בתכנות ווסת‬
‫‪ .1‬יש להקליד נתוני המנוע – מתח ‪ ,‬זר ‪,‬מקד הספק‬
‫ומהירות בערכי נקובי‪.‬‬
‫‪ .2‬יש לקבוע שיטת בקרה – דיגיטלי ‪,‬אנלוגי ‪,‬משולב‪.‬‬
‫בווסת קיימת פונקציה מתאימה‬
‫‪ .3‬במידה והבקרה דיגיטלית יש לקבוע דרגות מהירות‪.‬‬
‫‪ .4‬במידה והבקרה אנלוגית יש לקבוע ערכי של זר‬
‫או מתח אנלוגי ‪.‬‬
‫דוגמא לבקרה דיגיטלית‬