ליום עיון מקיף בנושא ליום עיון מקיף בנושא הזמנה אישית דיני עבודה סים

‫הזמנה אישית ליום עיון מקיף בנושא‪:‬‬
‫יום העיון מאושר ע"י לשכת רו"ח כחלק מתוכנית ההשתלמות‬
‫שעל חשבי שכר מוסמכים לעבור מידי שנה‪) .‬יום העיון מהווה ‪ 50%‬מדרישות הלשכה(‬
‫יום העיון מיועד ל‪ :‬מנהלי חשבונות‪ ,‬חשבי שכר בכירים‪ ,‬יועצי מס‪ ,‬רו"ח‪ ,‬מנהלי כספים‪ ,‬מנהלי משאבי אנוש וכ"א‪.‬‬
‫מיקום‪:‬‬
‫דיני עבודה‬
‫‪21/05/14‬‬
‫בתאריך‬
‫רביעי‬
‫ביום‬
‫יתקיים‬
‫העיון‬
‫יום‬
‫מערכות נוכחות ארגוניות )"פנקס שעות עבודה"(‬
‫בין השעות ‪8:30-16:00‬‬
‫בעידן החדש של הגברת האכיפה בדיני עבודה‪ ,‬נובעת חשיבות מכרעת להתאמה מרבית‬
‫מלון שרתון רח' הירקון ‪ 115‬ת"א‬
‫של מערכות הנוכחות הארגוניות לדרישות חוק שעות עבודה ומנוחה‪.‬‬
‫תכלית מפגש העיון לסקור מגוון דרכים להשאת התועלת הארגונית של מערכות‬
‫מחיר‪:‬‬
‫הנוכחות)תוך מזעור החשיפה הארגונית במישורי האחריות בדיני עבודה(‪.‬‬
‫המחיר ‪ 540‬ש"ח לפני מע"מ )‪ 637‬כולל(‬
‫למשלמים לאחר יום העיון ‪ 570‬ש"ח לפני מע"מ )‪ 672‬כולל(‬
‫המחיר כולל ארוחת צהרים ‪+‬תיק מקצועי מורחב‬
‫יום העיון השני בנושא דיני עבודה ו ביטוח לאומי יתקיים‬
‫בתאריך ‪ ,19/06/14‬לנרשמים ל‪ 2 -‬ימי עיון מראש‪,‬‬
‫עלות ‪ 2‬ימי העיון ‪ + ₪ 1,020‬מע"מ‪.‬‬
‫ביטולים יתקבלו בפקס אך ורק עד ‪ 5‬ימי עבודה‬
‫לפני האירוע‪ ,‬לאחר מועד זה יחויב תשלום מלא‪.‬‬
‫נושאי ההרצאה‪:‬‬
‫)א( "פנקס שעות עבודה"‪ -‬מהו? חובת ניהול; בחינת היקף תחולתו לגבי עובדים‬
‫בשכר כולל )גלובאלי(‪.‬‬
‫)ב( "שעות עבודה"‪ -‬מהן?; נוכחות לא מאושרת )הסדרי "חסימה או חתימה"(;‬
‫שעות פיצול; זמני הגעה לעבודה ובחזרה; ביטול זמן ועוד‪.‬‬
‫)ג( אפיוני הסכמי נוכחות בהתאם לתבניות העסקה ארגוניות‪.‬‬
‫)ד( ניתוח נתוני הנוכחות )מקדמי שכר; מוני שעות נוספות יומי ושבועי‪ ,‬מנוחה‬
‫שבועית ועוד(‪.‬‬
‫)ה( שילוב מסכת התראות להצפה ולמזעור החריגות מדרישות החוק‪.‬‬
‫)ו( חידושי חקיקה ופסיקה בדיני עבודה‪.‬‬
‫מישלב קורסים המכללה לחשבים ומנהלים‬
‫מח' קורסים והשתלמויות‬
‫ת‪.‬ד‪ 21048 .‬ת"א ‪61210‬‬
‫מספר המקומות מוגבל‬
‫להרשמה נא להחזיר טופס זה חתום‬
‫‪03-52621‬‬
‫לפקס‪5262118 :‬‬
‫‪03-5262118‬‬
‫טלפון‪5262118/9 ,*2028 :‬‬
‫למורן‬
‫מרצה‪ :‬מיקי בן דב‪ ,‬מומחה בדיני עבודה‬
‫מס הכנסה‬
‫לאורך שנים רבות‪ ,‬אחד העקרונות במיסוי יחידים בישראל היה שיש לראות בתא‬
‫המשפחתי כיחידת המיסוי של מס הכנסה‪ .‬לאור שינויים חברתיים מחד ונורמטיביים‬
‫מאידך התגבשה חקיקה חדשה ונקבעו עקרונות חדשים שיש בהם כדי לשנות את‬
‫עיקרון התא המשפחתי כיחידת המיסוי לצרכי מס הכנסה‪.‬‬
‫בין נושאי יום העיון שיסקרו‪:‬‬
‫ עקרונות מיסוי התא המשפחתי‬‫ חישוב מאוחד ונפרד‬‫ נקודות זיכוי בגין כל אחד מהילדים‬‫ בחינת נושא הגדרת "בני זוג בפקודה" וכן עמדת מס הכנסה בנושא זוגות חד‬‫מיניים‪.‬‬
‫ משפחה חד הורית והורה יחיד‪ .‬דרכי הוכחה וההשלכה על מילוי טופס ‪101‬‬‫והדוח השנתי‪.‬‬
‫מרצה‪ :‬רו"ח )ומשפטן( אפרים נדיב‬
‫ספח הרשמה‪-‬להרשמה נא פקסס‪/‬י טופס זה ‪ +‬חותמת החברה‬
‫רשמו את הר"מ ליום חשבי שכר ‪: 2012‬‬
‫‪ .1‬שם ‪ +‬משפחה________________ ת‪.‬ז______________ טל נייד__________________‬
‫‪ .2‬שם ‪ +‬משפחה________________ ת‪.‬ז______________ טל נייד___________________‬
‫שם החברה‪ ________________ :‬ח‪.‬פ ___________________ תפקיד‪_____________ :‬‬
‫כתובת )ע(‪_______________ :‬טלפון‪ ___ ____________ :‬פקס )ע( ____________‬
‫‪www.Mishlav.co.il‬‬
‫חתימה וחותמת‪_______________ :‬‬
‫אתר מישלב‬