חידון על מסכת מגילה

‫בס"ד‬
‫ניתן לקבל את החידון במייל‪[email protected] :‬‬
‫חידון על מסכת מגילה‬
‫פרק א‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫אלו ימים ראויים למקרא מגילה?‬
‫י"ד וט"ו באדר‪.‬‬
‫כל חודש אדר‪.‬‬
‫י"א עד ט"ו אדר‪.‬‬
‫י"ג לא‪ ,‬כי בי"ג מתענים תענית אסתר‪.‬‬
‫מתי קוראים את המגילה בכרכים המוקפים חומה?‬
‫ט"ו באדר‪.‬‬
‫כרכים מקדימים ליום הכניסה‪.‬‬
‫לכתחילה בט"ו‪ ,‬ובשעת הדחק אפשר גם בי"ד‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫מתי קוראים את המגילה בכפרים ובעיירות?‬
‫י"ד באדר‪.‬‬
‫כפרים ‪ -‬י"ד‪ ,‬עיירות ‪ -‬ט"ו‪.‬‬
‫כפרים ‪ -‬מקדימים ליום הכניסה‪ ,‬ועיירות ‪ -‬או בי"ד או בט"ו‪.‬‬
‫עיירות ‪ -‬י"ד; כפרים ‪ -‬י"ד או יום הכניסה‪ ,‬המוקדם מביניהם‪.‬‬
‫מתי קוראים את המגילה ‪ 3‬ימים רצופים?‬
‫כשחל י"ד באדר בשבת‪.‬‬
‫כשחל ט"ו באדר ביום ששי‪.‬‬
‫כשחל י"ד באדר ביום שלישי‪.‬‬
‫כשחל ט"ו באדר באחד בשבת‪.‬‬
‫כשי"ד באדר חל בשבת‪ ,‬מתי קוראים את המגילה?‬
‫כולם ביום ראשון ט"ו באדר‪.‬‬
‫כפרים מקדימים ליום הכניסה‪ ,‬ועיירות וכרכים ביום ראשון‪.‬‬
‫עיירות מקדימים ליום ששי וכפרים ליום הכניסה‪.‬‬
‫כפרים ועיירות מקדימים ליום הכניסה‪ ,‬וכרכים במוצאי שבת‪.‬‬
‫כשט"ו באדר חל ביום שני‪ ,‬מתי קוראים את המגילה?‬
‫כרגיל‪ ,‬כפרים ועיירות בי"ד וכרכים בט"ו‪.‬‬
‫כפרים ביום חמישי‪ ,‬עיירות ביום ראשון וכרכים ביום שני‪.‬‬
‫כפרים ועיירות מקדימים ליום הכניסה‪ ,‬וכרכים בו ביום‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫מה נחשב לעיר גדולה לענין מקרא מגילה?‬
‫עיר שתחום שבת שלה הוא ‪ 2,000‬אמה לכל רוח‪.‬‬
‫עיר שיש בה לפחות ‪ 10‬אנשים שאינם עובדים אלא עוסקים בתורה‪.‬‬
‫ִיּבֹו (‪ )10,000‬תושבים‪.‬‬
‫עיר שיש בה לפחות ר‬
‫עיר שאין בה בטלנים שאינם עוסקים במלאכה‪.‬‬
‫באיזה הקשר מוזכר ט' באב במסכת מגילה?‬
‫ט' באב לא מוזכר במסכת מגילה אלא במסכת תענית‪.‬‬
‫בט' באב הקריבו קרבן עצים‪.‬‬
‫ירושלים שנחרבה בט' באב‪ ,‬נחשבת לעיר מוקפת חומה מימות יהושע‪.‬‬
‫ט' באב שחל בשבת נדחה ליום ראשון‪.‬‬
‫האם מותר להקריב קרבן חגיגה בשבת?‬
‫תלוי אם השבת חלה ביום טוב או בחול המועד‪.‬‬
‫תלוי אם הוא קרבן חגיגה של יחיד או של ציבור‪.‬‬
‫יש הבדל בין סוכות ופסח‪ ,‬לחג השבועות שהוא רק יום אחד‪.‬‬
‫קרבן חגיגה אינו דוחה שבת‪.‬‬
‫באר‪" :‬אע"פ שאמרו מקדימין‪ ...‬מותרין בהספד ובתעניות‪!"...‬‬
‫כשמקדימים לקרוא מגילה ביום הכניסה‪ ,‬מותר להתענות באותו יום‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫כשבני הכפרים מקדימים לקרוא מגילה‪ ,‬מותר לבני עיירות להתענות‪.‬‬
‫כשמקדימים לקרוא מגילה ביום הכניסה‪ ,‬מותר להתענות בי"ד אדר‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫מתי קוראים את המגילה בשנה מעוברת?‬
‫באדר א' ובאדר ב'‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫אפשר לקרוא או באדר א' או באדר ב'‪.‬‬
‫רק באדר א'‪.‬‬
‫רק באדר ב'‪.‬‬
‫אורות עציון‬
‫בנים‬
‫השלם‪" :‬אין בין אדר הראשון לאדר השני אלא _________"!‬
‫מקרא מגילה ומתנות לאביונים‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫משלוח מנות ומתנות לאביונים‪.‬‬
‫מקרא מגילה וסעודת פורים‪.‬‬
‫הספד ותענית בלבד‪.‬‬
‫באר‪" :‬אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש"!‬
‫פיקוח נפש דוחה שבת אבל לא יום טוב‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫מותר להכין אוכל ביום טוב לצורך יום טוב‪.‬‬
‫מותר לעשות מלאכה לצורך פיקוח נפש ביום טוב אבל לא בשבת‪.‬‬
‫בשבת חייבים לאכול ‪ 3‬סעודות‪ ,‬ביום טוב אין חובה‪.‬‬
‫העושה מלאכה בשבת או ביום הכיפורים‪ ,‬מה דינו?‬
‫סקילה‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫מיתה בידי שמים‪.‬‬
‫בשבת ‪ -‬חייב סקילה‪ ,‬ביום הכיפורים ‪ -‬חייב כרת‪.‬‬
‫בשבת ‪ -‬חייב כרת‪ ,‬ביום הכיפורים ‪ -‬חייב סקילה‪.‬‬
‫המודר מאכל מחברו‪ ,‬במה הוא אסור?‬
‫אסור לו להנות מכל דבר של חברו שאפשר למוכרו ולקנות אוכל‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫אסור לו אפילו לדרוך בביתו של חברו‪.‬‬
‫אסור לו לשאול ממנו אפילו כלים שאין עושין בהן אוכל נפש‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫לאיזה ענין שונה דין נדר מנדבה?‬
‫נדר ונדבה הן מילים נרדפות לאותו הדבר‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫נדר ‪ -‬קרבן למזבח‪ ,‬נדבה ‪ -‬הקדש לבדק הבית‪.‬‬
‫ְמֹו'‪ ,‬נדבה ‪ -‬לא‪.‬‬
‫ְשל‬
‫ֵר ל ַׁ‬
‫ְַאח‬
‫נדר ‪ -‬עובר על 'לֹא ת‬
‫הפריש בהמה לנדרו ואבדה ‪ -‬חייב להביא אחרת‪ ,‬נדבה ‪ -‬לא‪.‬‬
‫מה דין זב?‬
‫ראה שלש ראיות ‪ -‬חייב טבילה‪ ,‬ראה שתיים ‪ -‬אינו חייב‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫חייב להביא תמיד קרבן חטאת‪.‬‬
‫מֹושבֹו‪.‬‬
‫חנֶה ָּ‬
‫ַׁמ ֲ‬
‫ִחּוץ ל ַׁ‬
‫ֵשב‪ ,‬מ‬
‫ָּד י ֵ‬
‫ָּד‬
‫ּב‬
‫רק הרואה שלש ראיות חייב קרבן‪.‬‬
‫מה ההבדל בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט?‬
‫מוסגר ‪ -‬טהור‪ ,‬מוחלט ‪ -‬טמא‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫מוחלט ‪ -‬חייב בפריעה ופרימה‪ ,‬מוסגר ‪ -‬לא‪.‬‬
‫מוחלט ‪ -‬חייב גילוח כשנטהר וצריך להביא ‪ 2‬צפורים‪ ,‬מוסגר ‪ -‬פטור‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫מה ההבדל בין ספר תורה למזוזה?‬
‫ספר תורה נכתב בכתב אשורית בלבד‪ ,‬מזוזה ‪ -‬בכל לשון‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫ספר תורה יכול להכתב ע"י כמה סופרים‪ ,‬מזוזה ע"י סופר יחידי‪.‬‬
‫מזוזה נכתבת בכתב אשורית בלבד‪ ,‬ספר תורה ‪ -‬בכל לשון‪.‬‬
‫ספר תורה נכתב בעברית או ביונית‪ ,‬מזוזה ‪ -‬בכל לשון‪.‬‬
‫מיהו כהן 'מרובה בגדים'?‬
‫כל כהן גדול‪ ,‬כי יש לו ‪ 8‬בגדים בניגוד לכהן הדיוט שיש לו רק ‪.4‬‬
‫‪20‬‬
‫כהן גדול נקרא כהן משוח‪ ,‬כהן הדיוט נקרא מרובה בגדים‪.‬‬
‫'משוח' ‪ -‬כ"ג שנמשח בשמן המשחה‪' ,‬מרובה בגדים' ‪ -‬לא נמשח‪.‬‬
‫'מרובה בגדים' ‪ -‬כהן גדול במקדש ראשון‪' ,‬משוח' ‪ -‬במקדש שני‪.‬‬
‫מי מביא מנחה עשירית האיפה בכל יום?‬
‫המשמש ככהן הגדול בבית המקדש‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫כהן משוח בלבד‪.‬‬
‫כהן מרובה בגדים בלבד‪.‬‬
‫גם מי ששימש ככהן גדול ועבר מתפקידו‪.‬‬
‫מהי במה גדולה ומהי במה קטנה?‬
‫קטנה ‪ -‬אמה על אמה‪ ,‬גדולה ‪ 4 -‬אמות על ‪ 4‬אמות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫קטנה ‪ -‬של יחיד‪ ,‬גדולה ‪ -‬של כלל הציבור‪.‬‬
‫קטנה ‪ -‬נוב וגבעון‪ ,‬גדולה ‪ -‬שילֹה‪.‬‬
‫קטנה ‪ -‬משכן‪ ,‬גדולה ‪ -‬בית המקדש‪.‬‬
‫היכן צריך לאכול בשר קדשים קלים?‬
‫בתוך העזרה‪ ,‬לאו דוקא בצפון‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫לפנים מחומת הר הבית‪.‬‬
‫לפנים מחומת העיר ירושלים‪.‬‬
‫בכל הארץ בתנאי שהוא מקום טהור‪.‬‬
‫באר‪" :‬ירושלים ‪ -‬אין אחריה היתר"!‬
‫אחר שבנה שלמה המלך את המקדש‪ ,‬נאסר להקריב בבמה לעולם‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫אסור לאכול בשר קדשים אחר ירושלים‪ ,‬כלומר חוץ לחומת ירושלים‪.‬‬
‫לאחר שנבנה המקדש בירושלים‪ ,‬אסור היה לבנותו בשום מקום אחר‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫פרק ב‬
‫פרק ג‬
‫מה קדוש יותר‪ ,‬בית כנסת או ספר תורה?‬
‫ספר תורה קדוש יותר מכל דבר אחר‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫בית כנסת‪ ,‬כי בו מתפללים הציבור וגם קוראים בתורה‪.‬‬
‫קדושת שניהם שווה‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫האם מותר למכור בית כנסת?‬
‫לגוי ‪ -‬אסור‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫מחלוקת אם מותר למוכרו לתמיד‪.‬‬
‫תלוי לאיזו מטרה‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫מיהו 'הקורא את המגילה למפרע'‪ ,‬ומה דינו?‬
‫קרא את המגילה בהפסקות‪ ,‬לא יצא ידי חובה‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫קרא את המגילה פסוק פסוק בסדר הפוך‪ ,‬לא יצא ידי חובה‪.‬‬
‫קרא את המגילה פרק פרק בסדר הפוך‪ ,‬יצא ידי חובה‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫האם יש קדושה במקום שהיה בית כנסת ונחרב?‬
‫אין בו קדושה‪ ,‬רק אסור לבנות שם מרחץ וכדו'‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫יש בו קדושה‪ ,‬ולכן אסור לעשות במקום שימוש של ביזיון‪.‬‬
‫ֶם'‪ ,‬מכאן שאין בו קדושה‪.‬‬
‫ְשיכ‬
‫קד ֵ‬
‫מְ‬
‫ֶת ִ‬
‫ִי א‬
‫שמֹות‬
‫הִ‬
‫כתוב 'וֲַׁ‬
‫תלוי אם הוא בכפר‪ ,‬בעיירה גדולה או בכרך‪.‬‬
‫האם מותר לקרוא את המגילה בעל פה?‬
‫רק לבעל קורא בקי ומנוסה‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫את הפסוק הראשון והאחרון חייבים להקפיד לקרוא מן הכתב‪.‬‬
‫את עשרת בני המן חייבים לקרוא מן הכתב ובנשימה אחת‪.‬‬
‫בית כנסת שחרב ועלו בו עשבים‪ ,‬מה הדין?‬
‫חייב לתלוש אותם מיד‪ ,‬כי זה ביזיון למקום‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫אסור לתלוש אותם‪ ,‬כדי לצער את תושבי העיר שימהרו לבנות אותו‪.‬‬
‫אסור לתלוש אותם כדי להאכילם לבהמתו‪ ,‬כי יש בהם קדושה‪.‬‬
‫מותר לגדל שם עצי פרי אבל לא עשבים שוטים‪.‬‬
‫מהי 'קריאה לסירוגין'‪ ,‬והאם יוצא ידי חובת מקרא מגילה?‬
‫כל פרק קורא בעל קורא אחר ‪ -‬לא יוצאים ידי חובה‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫כל פרק קורא בעל קורא אחר ‪ -‬יוצאים ידי חובה‪.‬‬
‫קרא מן הסוף להתחלה ‪ -‬לא יצא ידי חובה‪.‬‬
‫קרא את המגילה בהפסקות‪ ,‬אפילו אם דיבר באמצע ‪ -‬יצא ידי חובה‪.‬‬
‫מהו זמן קריאת פרשת 'שקלים'?‬
‫שבת שלפני ר"ח אדר‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫ר"ח אדר שחל להיות בשבת‪.‬‬
‫כשקוראים פרשת כי‪-‬תשא יוצאים ידי חובת פרשת 'שקלים'‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫מי שגר בכרך והלך לעיר או ההיפך‪ ,‬היכן יקרא מגילה?‬
‫היכן שירצה‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫חייב לקרוא פעמיים בשני המקומות‪.‬‬
‫תלוי אם עתיד לחזור למקום מגוריו‪.‬‬
‫תלוי אם הוא קורא בעצמו או שומע משליח ציבור‪.‬‬
‫מהו זמן קריאת פרשת 'זכור'?‬
‫שבת שאחרי פרשת שקלים‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫שבת שלפני י"ד אדר‪.‬‬
‫כשחל י"ד אדר בשבת‪ ,‬קוראים פרשת 'זכור' בי"ד‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫האם חובה לקרוא את כל המגילה?‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫ודאי‪.‬‬
‫את המשתאות שבתחילת המגילה לא חייבים‪ ,‬אבל מצוה מן המובחר‪.‬‬
‫מי שלא קרא את עשרת בני המן‪ ,‬לא יצא ידי חובתו‪.‬‬
‫מהו זמן קריאת פרשת 'פרה'?‬
‫שבת שאחר פורים‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫שבת שלפני ר"ח ניסן‪.‬‬
‫שבת שלפני שבת 'החודש'‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫מי כשר למקרא מגילה?‬
‫אפילו נשים‪ ,‬עבדים וקטנים‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫כולם‪ ,‬חוץ מחרש שוטה וקטן‪.‬‬
‫מחלוקת אם קטן כשר‪.‬‬
‫רק בעל קורא מנוסה ומעל גיל ‪.40‬‬
‫מהו זמן קריאת פרשת 'החודש'?‬
‫שבת הקרובה לר"ח ניסן‪ ,‬לפניו או לאחריו‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫שבת שלפני ר"ח ניסן‪.‬‬
‫שבת שחל בה ר"ח ניסן‪.‬‬
‫תשובות ב' וג' נכונות‪.‬‬
‫מצוות הנעשות דוקא ביום‪ ,‬ממתי אפשר לקיימן?‬
‫אחר זריחת החמה‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫תנֵץ החמה‪.‬‬
‫ש ָּ‬
‫מֶ‬
‫מעלות השחר‪ ,‬ובדיעבד ִ‬
‫אחר שיעברו ‪ 3‬שעות מן היום‪.‬‬
‫מצוה לקיימן מיד אחר עלות השחר‪ ,‬שזריזין מקדימין למצוות‪.‬‬
‫באר‪" :‬בחמישית חוזרין לכסדרן"!‬
‫בשבת החמישית של חודש אדר חוזרים לקרוא בפרשת השבוע‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫בימי חמישי קוראים בתורה את תחילת פרשת השבוע של שבת‪.‬‬
‫בשבת שאחר שבת 'החודש' חוזרים לקריאת פרשת שבוע כרגיל‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫אלו מצוות כשרות דוקא ביום?‬
‫מקרא מגילה‪ ,‬הלל‪ ,‬שופר ולולב‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫תפילת מוסף ונעילה‪ ,‬וספירת העומר‪.‬‬
‫קצירת העומר‪ ,‬תנופה והגשה‪.‬‬
‫עריפת עגלה‪ ,‬השקית סוטה והקטרת אברים ע"ג המזבח‪.‬‬
‫באלו פרשות מצווה התורה על המועדות?‬
‫אמור ופנחס‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫אחרי‪-‬מות וקדושים‪.‬‬
‫אמור ובהר‪.‬‬
‫פנחס ובהעלותך‪.‬‬
‫מהו 'וידוי מעשר'?‬
‫מי שאינו נותן מעשר כספים חייב להתוודות על כך ביום הכיפורים‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בשנה הרביעית והשביעית כשמבערים את כל המעשרות אומרים וידוי‪.‬‬
‫הנוסח שאומרים כשמפרישים תרומות ומעשרות נקרא 'וידוי מעשרות'‪.‬‬
‫המפריש מעשר בהמה אומר וידוי מעשר‪.‬‬
‫האם קוראים בתורה בחנוכה?‬
‫כן‪ ,‬בפרשת חנוכת המשכן שבפרשת 'נשֹא'‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫לא‪ ,‬כי חנוכה איננו חג מן התורה‪.‬‬
‫קוראים בכל שמונת ימי החנוכה‪ ,‬את פרשת הדלקת המנורה‪.‬‬
‫רק בר"ח טבת שחל בחנוכה‪ ,‬קוראים את פרשת מוסף ר"ח‪.‬‬
‫אלו מצוות כשרות בלילה?‬
‫כל מצוה שכשרה ביום כשרה גם בלילה‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫כל מצוה שכשרה בלילה‪ ,‬ודאי כשרה גם ביום‪.‬‬
‫קצירת העומר‪.‬‬
‫הקטר חלבים ואברים דוקא בלילה ולא ביום‪.‬‬
‫פרק ד‬
‫האם מותר לקרוא את המגילה בישיבה?‬
‫אסור‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫עדיף בישיבה‪ ,‬שלא יראה כאילו הוא רוצה לסיים מהר וללכת‪.‬‬
‫בציבור ‪ -‬מותר‪ ,‬ביחיד ‪ -‬אסור‪.‬‬
‫האם צריך לברך על קריאת מגילת אסתר?‬
‫לפני ‪ -‬צריך‪ ,‬אחרי ‪ -‬תלוי במנהג‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫צריך‪ ,‬כמו שמברכים על כל מצוה לפניה ולאחריה‪.‬‬
‫אין צורך‪ ,‬כיון שזו רק מצוה מדרבנן‪.‬‬
‫מברך שלש ברכות לפניה כמו בנר חנוכה‪ ,‬ואחת לאחריה‪.‬‬
‫האם מותר להוסיף על מנין העולים בקריאת התורה?‬
‫כל המוסיף‪ ,‬מוסיפין לו מן השמים‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫אסור‪ ,‬משום 'טרחא דציבורא'‪.‬‬
‫אם מנין העולים מועט ‪ -‬אסור‪ ,‬אם מנין העולים מרובה ‪ -‬מותר‪.‬‬
‫אם מנין העולים מרובה ‪ -‬אסור‪ ,‬אם מנין העולים מועט ‪ -‬מותר‪.‬‬
‫מתי מפטירין בקריאת התורה ומתי לא?‬
‫בשני ובחמישי ובשבת ‪ -‬מפטירין‪ ,‬בר"ח ובחוה"מ ‪ -‬אין מפטירין‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫בשני ובחמישי ובשבת ‪ -‬אין מפטירין‪ ,‬בר"ח ובחוה"מ ‪ -‬מפטירין‪.‬‬
‫בשבת בשחרית ‪ -‬מפטירין‪ ,‬ביום הכיפורים ‪ -‬אין מפטירין‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫האם העולה לתורה צריך לברך?‬
‫בתקופת המשנה נהגו שהראשון מברך לפניה והאחרון לאחריה‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫לפניה ‪ -‬צריך‪ ,‬לאחריה ‪ -‬תלוי במנהג‪.‬‬
‫תלוי אם כבר ברך ברכות התורה בבוקר עם ברכות השחר‪.‬‬
‫‪ 7‬העולים בשבת בשחרית מברכין; אם הוסיפו עולים אין מברכין‪.‬‬
‫מתי קוראים בתורה ‪ 4‬עולים?‬
‫בר"ח וביו"ט אחרון של חג פסח וחג סוכות‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫בחוה"מ ובר"ח‪.‬‬
‫בחוה"מ ובחג השבועות‪.‬‬
‫ביום הכיפורים במנחה ובנעילה‪.‬‬
‫כמה עולים צריך לקריאת התורה ביום הכיפורים?‬
‫בשחרית ‪ -‬ששה‪ ,‬במנחה ‪ -‬שלשה‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫כמו בכל יום טוב ‪ -‬חמישה‪.‬‬
‫אם חל יום הכיפורים בשבת ‪ -‬ששה‪ ,‬חל בשאר הימים ‪ -‬חמישה‪.‬‬
‫תמיד ששה‪ ,‬בין בשחרית ובין במנחה‪.‬‬
‫לאלו מצוות צריך עשרה אנשים לפחות?‬
‫קריאת שמע ונשיאת כפיים‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫זימון ותפילת שמונה עשרה‪.‬‬
‫קריאה בתורה וברכת חתנים‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫כמה פסוקים צריך לקרוא כל עולה לתורה?‬
‫בין ‪ 3‬ל ‪.10 -‬‬
‫‪54‬‬
‫כהן ולוי ‪ -‬כל אחד ‪ 5‬פסוקים‪ ,‬שאר העולים ‪ -‬מספיק ‪.3‬‬
‫מספר זוגי אבל יותר מ ‪.3 -‬‬
‫‪3‬‬
‫האם מותר לקטן לקרוא בתורה בציבור?‬
‫רק אם הגיע לגיל חינוך‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫קורא אבל אינו מברך‪.‬‬
‫קורא בתורה אבל אינו מפטיר בנביא‪.‬‬
‫האם סומא יכול להיות ש"ץ לקריאת שמע וברכותיה?‬
‫לא‪ ,‬כי יש חשש שהוא יתבלבל בתפילתו‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫למה לא?!‬
‫יש הבדל בין סומא מלידה ולמי שהיה רואה ונהיה סומא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫איזה כהן לא יכול לשאת את כפיו?‬
‫בעל מום‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫חיגר‪.‬‬
‫מי שיש לו מום בידיו‪.‬‬
‫ִיס ּופּוָאה‪.‬‬
‫סט‬
‫אְ‬
‫מי שרגליו צבועות ִ‬
‫ָה"!‬
‫גל‬
‫עֻ‬
‫ָתֹו ֲ‬
‫פל‬
‫תִ‬
‫עֹושה ְּ‬
‫ה ֶׂ‬
‫באר‪ָ " :‬‬
‫מי שמתפלל "בערך" ומעגל פינות‪ ,‬אין תפילתו תחנונים‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫תפילין עגולות פסולות‪.‬‬
‫ְוָּה‪.‬‬
‫מצ‬
‫ָּּה ִ‬
‫ֵין ּב‬
‫המתפלל קרוב לסוף הזמן ‪ -‬א‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫מה דין האומר בתפילתו "על קן ציפור יגיעו רחמיך"?‬
‫משתקין אותו‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫אומרים לו‪ :‬יישר כח!‬
‫הרי זו דרך מינות‪.‬‬
‫לא יצא ידי חובתו‪.‬‬
‫אלו פרשיות קוראים בציבור אבל לא מתרגמים?‬
‫מעשה ראובן ומעשה תמר‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫ברכת כהנים‪.‬‬
‫מעשה העגל המספר על אהרון הכהן‪ ,‬ומעשה ראובן‪.‬‬
‫מעשה דוד ואמנון ומעשה העגל‪.‬‬
‫תשובון‬
‫ש‪ .‬ת‪.‬‬
‫ג‬
‫א‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ד‬
‫‪5‬‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ד‬
‫א‬
‫‪10‬‬
‫ד‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫א‬
‫‪15‬‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ג‬
‫‪20‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫א‬
‫ב‬
‫‪25‬‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ג‬
‫א‬
‫ג‬
‫‪30‬‬
‫א‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫א‬
‫‪35‬‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ב‬
‫‪40‬‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ג‬
‫א‬
‫א‬
‫‪45‬‬
‫ב‬
‫א‬
‫ג‬
‫ד‬
‫א‬
‫‪50‬‬
‫ב‬
‫א‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ב‬
‫‪55‬‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ב‬
‫א‬
‫ג‬
‫‪60‬‬