2013 מחירון האבקה לשנת

‫‪.‬‬
‫מחירון האבקה לשנת ‪2013‬‬
‫תקופת האבקה‬
‫העונה‬
‫(בש"ח לכוורת ללא מע"מ)‬
‫צפון‬
‫דרום‬
‫מרכז‬
‫קו רוחב‬
‫חדרה‬
‫מחדרה בצפון‬
‫ועד אשדוד‬
‫מאשדוד‬
‫דרומה‬
‫הבקעה הערבה‬
‫אביב מוקדם‬
‫‪1.1.2013 – 28.2.2013‬‬
‫‪190‬‬
‫‪190‬‬
‫‪190‬‬
‫‪612‬‬
‫אביב‬
‫‪1.3.2013 - 30.4.2013‬‬
‫‪420‬‬
‫‪420‬‬
‫‪438‬‬
‫‪612‬‬
‫קיץ‬
‫‪1.5.2013 – 31.7.2013‬‬
‫‪244‬‬
‫‪244‬‬
‫‪261‬‬
‫‪393‬‬
‫‪1.8.2013 – 31.12.2013‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪393‬‬
‫סוף קיץ‪,‬‬
‫סתיו‬
‫(ממחולה‬
‫דרומה)‬
‫הגידולים העיקריים המואבקים‪:‬‬
‫אביב מוקדם‪ :‬שקדים‪ ,‬גידולי מקשה בשטח הפתוח ובחממות‬
‫אביב‪ :‬אבוקדו‪ ,‬נשירים ממשפחת הוורדניים‬
‫קיץ‪ :‬חמניות‪ ,‬תלתן‪ ,‬גידולי מקשה‬
‫סוף קיץ סתיו‪ :‬כותנה לזרעים‪ ,‬שסק‪ ,‬קישוא‬
‫הערות מחייבות‪:‬‬
‫במקרה של כוורת הנשארת בשטח האבקה מעונה לעונה – חובה לגבות תשלום לכל עונה‬
‫בנפרד‪ .‬יש להקפיד על הנחיות מקצועיות מחייבות לגבי חוזק כוורות להאבקה ובריאותן‪.‬‬
‫העונה‬
‫תקופה‬
‫חלות‬
‫מאוכלסות‬
‫מתוכן‪ ,‬חלות‬
‫ולד‬
‫אביב‬
‫‪1.1.2013 - 28.2.2013‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫קיץ‬
‫‪1.3.2013 - 30.6.2013‬‬
‫‪10‬‬
‫‪7‬‬
‫קיץ‬
‫מאוחר‬
‫סתיו‬
‫‪1.7.2013 – 30.9.2013‬‬
‫‪1.10.2013 - 1.12.2013‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫הנחיות ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫אכלוס כוורות‪ -‬הדרישות הנ "ל הן דרישות מינימום הכרחי ‪ " .‬חלות ולד " פירושן‪ :‬חלות‬
‫מלאות בוולד או שווה ערך להן‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מצב הכוורות ‪ -‬חייבת להיות מלכה צעירה מטילה בכוורת בציוד תקין ומטופל‪.‬‬
‫"בית יחזקאל"‪,‬רח' יוני נתניהו ‪ 5‬אור יהודה‪.‬מען למכתבים‪ :‬ת‪.‬ד‪ 1129.‬מיקוד ‪ 50600‬אור יהודה‬
‫טל‪ 03-5621515 :‬פקס‪E-mail: dalia @honey.org.il 03-5623636 :‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בריאות ‪ -‬הדבורית חייבת להיות בריאה ומטופלת נגד‬
‫המחלות והמזיקים על פי המלצות המחלקה לדבורים‬
‫בשה"מ ‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫רשיון לגידול דבורים ‪ -‬יש לשכור כוורות להאבקה‪ ,‬אך ורק מדבוראי בעל רשיון תקף‬
‫לגידול דבורים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ביקורת ‪ -‬המועצה לייצור ושיווק דבש תספק שרות ביקורת ל טיב ה כוורות הנמצאות‬
‫בהאבקה‪ ,‬לפי דרישה‪ ,‬תמורת תשלום ובהתאם לנוהל הבא‪- :‬‬
‫‪5.1‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪5.5‬‬
‫‪5.6‬‬
‫מועד הבדיקה ‪ -‬בסמוך למועד הצבת הכוורות‪ ,‬ולא יאוחר משבוע לאחר מכן‪.‬‬
‫נוהל הזמנה ‪ -‬ניתן לפנות למשרד מועצת הדבש או ישירות לבודקים‪:‬‬
‫‪050-5960164‬‬
‫כפר פינס‬
‫יהודה קנדל‪,‬‬
‫‪054-4425632‬‬
‫אורות‬
‫דוד גרטל‬
‫המלצה ‪ -‬מומלץ להזמין ביקורת לגבי כוורות שיש חשש שאינן עומדות‬
‫בדרישות ההנחיות המקצועיות ‪ ,‬ולאחר בירור נוסף עם הכוורן ועם מדריך‬
‫הדבורים האזורי‪.‬‬
‫מכוורת ללא ר ישיון גידול דבורים לא תיבדק והיא אף מועדת לתפיסה ע "י‬
‫מועצת הדבש‪.‬‬
‫נוכחות ‪ -‬הביקורת תבוצע‪ ,‬במידת האפשר‪ ,‬בנוכחות הדבוראי והחקלאי‬
‫המזמין‪ .‬זימון הדבוראי‪ ,‬מבצע האבקה‪ ,‬באחריות החקלאי המזמין‪.‬‬
‫סיכום ‪ -‬סיכום ודו"ח הביקורת יימסר ע "י מועצת הדבש למזמין ‪ ,‬והעתקו‬
‫יועבר לדבוראי ולגורמים נוספים לפי שיקול דעת המועצה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הובלה ‪ -‬המחירים אינם כוללים את עלות ההובלה ‪ ,‬אותה יש לחשב על פי משרדי‬
‫ההובלה‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫ריסוסים ‪ -‬באחריות החקלאי ‪ ,‬מזמין שרות ההאבקה ‪ ,‬להימנע מביצוע ריסוסים‬
‫העלולים לפגוע בדבורים ‪ .‬במידה וקיים הכרח לבצע ריסוס כל שהוא יש להתייעץ‬
‫תחילה עם הדבוראי ועם הרשויות שעוסקות בתחום הגנת הצומח‬
‫המועצה לייצור ולשיווק דבש‬
‫"בית יחזקאל"‪,‬רח' יוני נתניהו ‪ 5‬אור יהודה‪.‬מען למכתבים‪ :‬ת‪.‬ד‪ 1129.‬מיקוד ‪ 50600‬אור יהודה‬
‫טל‪ 03-5621515 :‬פקס‪E-mail: dalia @honey.org.il 03-5623636 :‬‬
‫‪.‬‬
‫גידולים חקלאיים הדורשים האבקה בעזרת דבורי דבש בישראל‬
‫טבלה למפתח כוורות לגידול דף מעודכן‪:‬ינואר ‪2013‬‬
‫סוג הגידול‬
‫הגידול‬
‫נשירים‬
‫שקד‬
‫גודגדן‬
‫גודגדן בבתי צמחיה‬
‫דובדבן‬
‫תפוחי עץ‬
‫אגס‬
‫שזיף‬
‫משמש‬
‫ליצי‬
‫אבוקדו‬
‫מנגו (בערבה)‬
‫קיווי‬
‫מלון‪-‬אבטיח חממה‬
‫מלון בשטח פתוח‬
‫(קיץ)‬
‫אבטיח סידלס (בשטח‬
‫פתוח)‬
‫אבטיח לזרעים לפיצוח‬
‫פלפל במבנים‬
‫תות שדה שטח פתוח‬
‫תות שדה חממה‬
‫מלפפון לתעשייה‬
‫קישוא‬
‫דלעת‬
‫תלתן לזרעים‬
‫אבטיח‪,‬מלון לזרעים‬
‫בצל לזרעים‬
‫כותנה לזרעים‬
‫חמניות שלחין‬
‫חמניות בעל‬
‫סובטרופיים‬
‫ירקות וגידולי‬
‫מקשה‬
‫גידולי שדה‬
‫וגידולי זרעים‬
‫המלצות‬
‫מספר‬
‫דונם‬
‫לכוורת‬
‫‪1-4‬‬
‫‪1-3‬‬
‫‪0.5 - 1‬‬
‫‪1-3‬‬
‫‪1-4‬‬
‫‪2-4‬‬
‫‪1-4‬‬
‫‪2-4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1-4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.5 - 1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3-4‬‬
‫‪10 - 20‬‬
‫‪2-3‬‬
‫‪2-4‬‬
‫‪1-3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3-4‬‬
‫‪3-4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1-2‬‬
‫‪5-7‬‬
‫‪7 - 10‬‬
‫"בית יחזקאל"‪,‬רח' יוני נתניהו ‪ 5‬אור יהודה‪.‬מען למכתבים‪ :‬ת‪.‬ד‪ 1129.‬מיקוד ‪ 50600‬אור יהודה‬
‫טל‪ 03-5621515 :‬פקס‪E-mail: dalia @honey.org.il 03-5623636 :‬‬