221 - שילוב תוכנת CAAT במחזור החיים של פרוייקט ביקורת

‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫שילוב תוכנה במחזור החיים של‬
‫מטלת ביקורת – אתגר ומציאות‬
‫מרצה‪ :‬דן נתניהו‪ ,‬מנכ"ל ‪ ,IACS‬משווקת תוכנת‬
‫‪CaseWare-IDEA‬‬
‫נושאי ההרצאה‬
‫§ אתגרים מרכזיים בניתוח כמותי לצרכי ביקורת‬
‫§ שילוב תוכנת ‪ CAATT‬בכל שלבי מחזור החיים של פרויקט‬
‫ביקורת‬
‫= ‪CAATT = Computer Aided Audit Tools & Techniques‬‬
‫תוכנה ייעודית לביקורת פנימית‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪1‬‬
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫אתגרים ובעיות בניתוח כמותי‬
‫ייבוא וקליטת נתונים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מהם הנתונים הנדרשים לביצוע מטלת הביקורת?‬
‫היכן ניתן למצוא את הנתונים?‬
‫כיצד ניתן לייבא את הנתונים לתוכנה?‬
‫האם קיימת מגבלה על מספר הרשומות שניתן לקלוט?‬
‫כיצד נייבא נתונים ממערכות ‪?ERP‬‬
‫איתור כפילויות ואי רציפויות בקובץ נתונים‬
‫• האם ניתן לאתר כפילויות )במספרי חשבוניות( ואי רציפויות )במספרי צ'קים( ?‬
‫איחוד קבצים‬
‫• האם ניתן לחבר נתונים מתקופות שונות לקובץ אחד ולחסוך בזמן ניתוח?‬
‫הצלבת נתונים בין קבצים לאיתור ליקויים בבקרות‬
‫• כיצד ניתן להשוות נתונים בקבצים שונים שהם זהים באופים אך שונים בהגדרתם‪:‬‬
‫לדוגמא‪ ,‬אחד טקסט והשני נומרי?‬
‫כיצד ניתן להגן על ממצאים מפני שינויים‪ ,‬ע"י המבוקר?‬
‫האם ניתן לקצר את משך הזמן המושקע בבדיקת תיקון ליקויים?‬
‫האם ניתן להקטין תלות ב ‪?IT‬‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪2‬‬
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫מחזור החיים של פרויקט ביקורת‬
‫איסוף מידע‬
‫לימוד התהליכים והבקרות‬
‫ביצוע סקר מוקדם‪ :‬שליפת מידע‬
‫מעקב תקופתי אחר‬
‫ביצוע ההמלצות‬
‫מעקב יישום‬
‫המלצות‬
‫עריכת הדוח‬
‫במתכונת‬
‫שלמה‬
‫לימוד‬
‫הנושא‬
‫מחזור חיים‬
‫של‬
‫פרויקט‬
‫ביקורת‬
‫תכנון‬
‫זיהוי ומיון הנתונים‬
‫העיקריים הדרושים‬
‫לביצוע המטלה‬
‫הביקורת תכנון הבדיקות‬
‫ביצוע הביקורת‬
‫הקצאה ועדכון‬
‫משאבים נדרשים‬
‫הגדרת לו"ז לביצוע‬
‫ותאריך יעד‬
‫איסוף‪ ,‬מיון וסיווג המידע‬
‫ניתוח ועיבוד המידע‬
‫השלמת מידע חסר‬
‫דגימה לבדיקת ציות‬
‫אימות ממצאים מול המבוקרים‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪3‬‬
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫סיכום‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫תוכנה ייעודית תומכת בכל שלבי מחזור החיים בפרויקט‬
‫ביקורת‪.‬‬
‫שילוב תוכנה ייעודית מאפשרת לבצע יותר משימות בזמן נתון‬
‫ולקצר את משך פרויקט הביקורת‪.‬‬
‫ככלל‪ ,‬ניתן לייבא כל סוג קובץ לתוכנת ‪ CAATT‬מכל מערכת‬
‫תפעולית‪.‬‬
‫תוכנה ייעודית מאפשרת לבצע מעקב אחר תיקון ליקויים‬
‫בתהליכי העבודה הממוחשבים בזמן זניח !‬
‫התוכנה מאפשרת קליטת קבצי ענק וניתוחם במגוון שיטות‬
‫במהירות הבזק‬
‫שימוש בתוכנה מקטין את התלות באנשי טכנולוגית המידע‬
‫תוכנה ייעודית אינה מחליפה את השכל הישר של המבקר‬
‫הפנימי‪....‬‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪4‬‬
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫נשאלו‪....‬‬
‫שאלות שלא נשאלו‪....‬‬
‫אתגרים בשליפת נתונים ממערכות ‪ERP‬‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪5‬‬
Internal Audit Consulting Services
! ‫תודה על ההקשבה‬
6
© ‫כל הזכויות שמורות‬
15.11.2010
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫מהו ממצא ?‬
‫בחינת מצב קיים‬
‫סטייה של‬
‫מצב קיים‬
‫מהנורמה ?‬
‫לא‬
‫לא ממצא‬
‫כן‬
‫ממצא‬
‫מסקנה‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪7‬‬
Internal Audit Consulting Services
‫שליפת נתונים באמצעות תוכנה לביקורת‬
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
ASCII & EBCIDIC fixed length
‫בקליטה‬
‫( יכולות‬including Comma Separated Value)
ASCII
delimited
‫ועיבוד קבצים‬
Dbase III and IV
‫גדולים‬
Microsoft Excel
Microsoft Access
ODBC
SAP/AIS
AS400
XML
Lotus (.wk1, .wk3, .wk4)
DART
Accounting packages
Print Report and Adobe PDF
© ‫כל הזכויות שמורות‬
‫סוגי קבצים‬
: ‫שניתן לייבא‬
15.11.2010
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫זיהוי הנתונים הנדרשים לביקורת‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫הכנת רשימת שאלות ‪ /‬קו מנחה‪ ,‬לבקרה ו‪/‬או ביקורת‬
‫זיהוי הקבצים המכילים את הנתונים הנדרשים‪ ,‬בהתייעצות‬
‫עם מחלקת ‪.IT‬‬
‫קבלת מבנה הרשומות ) ‪ (Record Layout‬לכל קובץ מבוקש‪.‬‬
‫בחינה באם מבנה הרשומה לכל קובץ‪ ,‬מכיל את הנתונים‬
‫הנדרשים אותם נמזג עם נתונים מקבצים נוספים על מנת‬
‫לתת מענה לשאלות הביקורת‪.‬‬
‫בקשת קבצים גנריים מיחידת ‪ – IT‬המבטיחים אי תלות‬
‫הביקורת‪.‬‬
‫במסגרת הבקשה הדפסה של כ ‪ 50‬רשומות דוגמא ונתוני‬
‫‪# Total‬‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪9‬‬
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫תכנון הביקורת‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הגדרת מטרה ‪ /‬צורך‬
‫זיהוי קבצי נתונים רלוונטיים והורדה‬
‫ניסיונית‬
‫קביעת שדות נדרשים לניתוח‬
‫תכנון אופן ביצוע הבדיקה‬
‫בדקות תקפות באמצעות נתוני דמה‬
‫אימות ואישור‬
‫אוטומציה ע"י יצירת סקריפט‬
‫ביצוע הבדיקות בקבלת קבצי אמת‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪10‬‬
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫ניהול מטלת ביקורת באמצעות כלי ‪CAATT‬‬
‫שדות אפשריים בתצוגת ניהול המטלות‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪11‬‬
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫הצלבת מידע‬
‫§ יצירת קשרים בין קבצים עפ"י שדות קשר משותפים‬
‫§ איחוד מספר קבצים בהם חלק מהשדות זהים‪ ,‬לקובץ אחד‬
‫§ השוואה בין קבצי תנועות מתקופות שונות‬
‫§ חיתוך נתונים בין קבצים ) ‪( Join‬‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪12‬‬
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫איסוף‪ ,‬מיון‪ ,‬סיווג‪ ,‬ניתוח ועיבוד‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫קיבול נתונים‬
‫איתור שגויים בנתונים‬
‫יצירת שדות עזר‬
‫סינון רשומות‬
‫סכימה‬
‫ניתוח אשכולות‬
‫איתור כפולים‬
‫איתור אי רציפויות‬
‫טבלת ציר‬
‫גיול‬
‫מבחן בנפורד‬
‫שיטות סטטיסטיות‪ :‬קורלציה‪ ,‬רגרסיה ליניארית‪ ,‬סדרות עיתיות‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪13‬‬
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫דגימה לבדיקת ציות‬
‫ביצוע דגימה בעין‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪14‬‬
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫אימות מול המבוקרים‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫ייצוא נתונים לפורמט "מוגן" מפני שינויים ‪PDF -‬‬
‫משלוח קבצים למבוקרים‬
‫ייצוא תוצאות ניתוח לאקסל‬
‫הצגת מתודולוגית הניתוח הכמותי‪ :‬שדות עזר לניתוח‪ ,‬תרשים‬
‫ויזואלי‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪15‬‬
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫קיבול נתונים – סטטיסטיקה לנתונים נומריים ותאריך‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪16‬‬
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫איתור שגויים בנתונים‬
‫נוצר קובץ שגויים ‪ :‬סיבת השגיאה‪ ,‬ערך השדה‪ ,‬שם השדה ומספר הרשומה‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪17‬‬
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫דיווח דגימת פריטים במלאי – שדות עריכה‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪18‬‬
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫סינון רשומות עפ"י קריטריונים‬
‫שליפת רשומות לקבצים חדשים לפי קריטריונים‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪19‬‬
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫סוגי שדות עזר‬
‫סוג שדה‬
‫שימושים‬
‫וירטואלי‪ :‬נומרי‬
‫בדיקת חישובים‪ ,‬חישוב הפרשים‬
‫וירטואלי‪ :‬טקסט‬
‫המרה מנומרי‪/‬תאריכי בד"כ להשוואה מול‬
‫נתונים מקובץ אחר‬
‫וירטואלי‪ :‬תאריך‬
‫המרה מפורמט תאריך אחר ‪ /‬מטקסט ‪/‬‬
‫מנומרי‪ ,‬ליצירת שדה תאריך בפורמט מוכר‬
‫וירטואלי‪ :‬רב מצבי‬
‫יצירת שדה עריכה לסימון אחד ממספר‬
‫מצבים‪ , , , :‬בבדיקות ציות‪ /‬מלאי‬
‫שדות עריכה‪ :‬נומרי‪,‬‬
‫טקסט‪ ,‬תאריך‬
‫בעת ביצוע בדיקות ציות‪ :‬שליפת מדגם ודיווח‬
‫בטבלה של התאמות ואי התאמות‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪20‬‬
Internal Audit Consulting Services
Print Report ‫ייבוא נתונים באמצעות‬
21
© ‫כל הזכויות שמורות‬
15.11.2010
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫משלוח קבצים למבוקרים‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪22‬‬
Internal Audit Consulting Services
‫סכימה‬
23
© ‫כל הזכויות שמורות‬
15.11.2010
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫השוואה בין נתונים מתקופות שונות‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪24‬‬
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫איחוד קבצים לניתוח משותף‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪25‬‬
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫יצירת קשרים בין קבצים‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪26‬‬
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫איתור אי רציפות תאריכי‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪27‬‬
Internal Audit Consulting Services
‫איתור כפילויות‬
28
© ‫כל הזכויות שמורות‬
15.11.2010
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫ניתוח אשכולות‬
‫בחירת סוג הגרף‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪29‬‬
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫מעקב תקופתי אחר ביצוע המלצות‬
‫§ אוטומציה של תהליכי בחינה לבדיקת תיקון ליקויים‬
‫§ ניטור מתמיד – העברת "המקל" ליחידת הבקרה‬
‫• המרה מתמדת של נתונים למידע בעל ערך‬
‫• כסוי ‪ 100%‬של התנועות‬
‫• ניתוח של תנועות שהתווספו אחרי הניטור הקודם‬
‫)‪(Incremental Analysis‬‬
‫• דיווח בכל תקופת זמן על מידע פיננסי‪ ,‬חריגים ושגיאות‪,‬‬
‫שלמות ותקפות הנתונים‬
‫• ניתוח "תפור לצרכים" על מגמות והשוואה בין נתונים‬
‫ממקורות שונים‬
‫• הרמת דגלים אדומים בעת הצורך‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪30‬‬
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫מטלות בסיום כתיבת הדוח‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫§‬
‫בחינה והערכה‬
‫עיון בהיסטוריה‬
‫הדפסת לוג פעולות הניתוח‬
‫גיבוי קבצי הניתוח‬
‫תיעוד‪:‬‬
‫• אופן ביצוע השליפות‬
‫• מבני הרשומות לכל קובץ‬
‫• הסברים והערות לגבי לוגיקת הבדיקות‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪31‬‬
Internal Audit Consulting Services
‫הדפסת מבנה טבלה‬
32
© ‫כל הזכויות שמורות‬
15.11.2010
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫אתגרים בשליפת נתונים ממערכות ‪ERP‬‬
‫לייבוא קבצים ממערכת ‪ ,Oracle applications‬נדרש כי עובד‬
‫המיומן בכתיבת שאילתות ‪ SQL‬והמכיר את המודול ממנו‬
‫מבקשים לשלוף נתונים‪ ,‬יבצע את השלבים הבאים‪:‬‬
‫• הגדרת שאילתא לשליפת נתונים מאורקל‬
‫• שמירת השאילתא והפעלתה‬
‫• העברת הקובץ לסביבת המחשוב האישית‪ ,‬בכונן רשת כלשהוא‬
‫ייבוא הקובץ מכונן הרשת לתוכנת ה‪ CAAT-‬ייעשה ע"י המבקר באחת‬
‫משתי שיטות‪:‬‬
‫‪ ü‬באמצעות ‪ ODBC‬באם מותקן ‪ORACLE ODBC driver‬‬
‫‪ ü‬בקליטה ישירה באם לתוכנה יכולת ייבוא של הנתונים בפורמט‬
‫השליפה )אקסל‪ ,‬אקסס‪ ASCII Delimited ,‬וכו'(‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪33‬‬
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫בעיתיות בייבוא נתונים מ ‪SAP‬‬
‫ייבוא נתונים מ ®‪ SAP‬בעייתי כתוצאה מהמורכבות לעומת‬
‫אורקל‪ :‬קיום שכבה נוספת בין האפליקציה ובין מערכת‬
‫ההפעלה‪ .‬הנתונים אותם ניתן לשלוף ממוקמים ב ‪Logical Data‬‬
‫‪.Dictionary‬‬
‫ב ®‪ SAP‬כ‪ 50,000-‬טבלאות‪ .‬אם המבקר אינו יודע מאיזו טבלה‬
‫ברצונו לשלוף נתונים‪ ,‬יש לו בעיה רצינית‪.‬‬
‫שימוש ישיר בכלי ®‪ SAP‬לצרכי שליפת מידע לצרכי בקרה וביקורת‬
‫מחייב מיומנות טכנולוגית ותלות במנהלני ®‪ SAP‬בארגון‪ ,‬לקבלת‬
‫שירותי מידע‪.‬‬
‫שיטות לייבוא נתוני ‪SAP‬‬
‫‪ .1‬ניתן להוריד חינם מאתר ‪ SAP‬דרייבר ‪ ODBC‬ולייבא נתונים באמצעות‬
‫הגדרת שאילתות‪ .‬הבעייתיות היא באיתור הטבלה‪.‬‬
‫‪ –Audit Info System = AIS .2‬מודול חינם ב ‪ SAP‬הכולל שאילתות‬
‫בנושאים שונים לצורך ביקורת‪ .‬באמצעות ‪ AIS‬ניתן לנתח היבטי‬
‫אבטחה במערכת‪:‬‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪34‬‬
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫שיטות לייבוא נתוני ‪SAP‬‬
‫‪§ Auditing procedures and documentation‬‬
‫‪§ Auditing evaluations‬‬
‫‪§ Audit data downloads‬‬
‫ניתן ב ‪ AIS‬להרחיב את סוגי הדוחות והשאילתות‪ .‬עבודה עם ‪ AIS‬מחייבת‬
‫הבנה של היכולות והמגבלות בכלי‪.‬‬
‫‪ .3‬שאילתות ‪– (Advanced Business Application Programming) ABAP‬‬
‫ממשק גרפי מורכב לבניית שאילתות מכל מודול ב ‪.SAP‬‬
‫‪ .4‬תוכניות ‪ - ABAP‬תוכניות ייעודיות לבניית דוחות מורכבים ולשליפת‬
‫כמויות נתונים גדולות מ ‪ .SAP‬נדרש ידע נרחב בשפה ולכן התוכניות‬
‫יקרות מאד לכתיבה ותחזוקה‪.‬‬
‫‪ – SAP Data Browser .5‬השיטה הישירה ביותר לייבא נתוני טבלה מתוך‬
‫‪ .SAP‬הייבוא מוגבל ל ‪ 500‬רשומות‪.‬‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪35‬‬
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫שיטות לייבוא נתונים מ ‪SAP‬‬
‫‪ – (Data Retention Tool) DART .3‬דרישת רגולציה לשליפת נתונים‬
‫ודיווח לרשויות המס‪ .‬מאפשר לשלוף ולייצא נתונים מסוימים‬
‫מאפליקציות ‪ SAP‬פעילות ומארכיונים‪.‬‬
‫‪ .3‬דוחות ‪ SAP‬סטנדרטיים – קיימים למעלה מ ‪ 12,000‬דוחות‬
‫סטטיים סטנדרטיים בתוכנה‪ .‬ניתן לשלוף את הדוחות בפורמט‬
‫‪ PDF‬ולייבא אותם לתוכנת ה ‪ CAAT‬לניתוח לאחר הגדרת מסכת‬
‫קלט פעם אחת ושימוש באותה מסכה ביבוא נתונים חדשים‪.‬‬
‫פתרון זה מקנה עצמאות ואי תלות מוחלטת של המבקר הפנימי‪.‬‬
‫לא יעיל בניתוח נתונים לפני ריצת עדכון‪ .‬תהליך הגדרת המסכה‬
‫עשוי להיות מורכב‪.‬‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪36‬‬
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫מה בכל זאת ניתן לעשות ?‬
‫‪ - SmartExporter‬כלי בתשלום המאפשר גישה עצמאית להורדת נתונים‬
‫בכלי זה קיימת אפשרות לבחור טבלה עפ"י תיאור של שם שדה‪.‬‬
‫להלן מאפיינים מרכזיים‪:‬‬
‫‪ü‬‬
‫‪ü‬‬
‫‪ü‬‬
‫‪ü‬‬
‫‪ü‬‬
‫‪ü‬‬
‫‪ü‬‬
‫‪ü‬‬
‫‪ü‬‬
‫‪ü‬‬
‫‪ü‬‬
‫סביבת עבודה מוכרת‪ ,Windows ,PC :‬תבניות אינטרנט‪ TASKS ,‬ומועדפים‪.‬‬
‫מערכת תפריטים המנחה את המשתמש בכל צעד‪.‬‬
‫ממשק פשוט ל‪ SAP® -‬והתקנה קלה בסביבת תחנת העבודה ובסביבת ה ‪.SAP® -‬‬
‫קישור אוטומטי למערכת ®‪ SAP‬באמצעות פרוטוקול סטנדרטי ומנגנון הרשאות‪.‬‬
‫הגדרת פילטרים לסינון נתונים רלוונטיים ולהקטנת נפח השליפה‪.‬‬
‫שליפה מידית של המידע )שליפה סינכרונית( ו‪/‬או עבודה א‪-‬סינכרונית כלומר‬
‫דחיית ביצוע השליפה לשעות בהם אין עומס על מערכת ה‪.SAP® -‬‬
‫מענה לדרישות מידע של מבקרים חיצוניים אשר אין להם גישה למערכת ®‪:SAP‬‬
‫העברת קובץ ‪ XML‬למחשב האישי של משתמש פנימי וביצוע השליפה על ידו‪.‬‬
‫שמירת דרישות שליפה בספריית מועדפים‪.‬‬
‫תזמון דרישות שליפה באמצעות ‪Windows Scheduler‬‬
‫ניהול ‪ Audit Trail‬של כל הפעילויות אשר בוצעו באמצעות כל משתמש‪.‬‬
‫ייצוא נתונים לפורמטים הבאים‪ MDB ,CSV ,IMD :‬ו ‪.TXT‬‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪37‬‬
Internal Audit Consulting Services
DART ‫ייבוא באמצעות‬
DART ‫תהליך היבוא באמצעות‬
:‫ייבוא אפשרי מהמודולים הבאים‬
§
§
§
§
§
§
§
38
© ‫כל הזכויות שמורות‬
Financial Accounting (FI)
Account Management (AM)
Controlling (CO)
Materials Management (MM)
Purchase Orders (MM)
Sales and Distribution (SD)
Sales and Tax data.
15.11.2010
‫‪Internal Audit Consulting Services‬‬
‫‪ - ODBC Driver‬בדיקת קיום‬
‫לבדיקת קיום דרייבר ‪ ODBC‬לאורקל נדרש לפעול כך‪:‬‬
‫באם יש לך הרשאות אדמיניסטראטור על התחנה‪ ,‬לחץ ‪ Start‬ואח"כ‪:‬‬
‫)‪Control Panel > Administrative Tools > Data Sources (ODBC‬‬
‫באמצעות ‪ Add‬הוסף את הדרייבר תוך הגדרת הפרמטרים הנדרשים‬
‫‪15.11.2010‬‬
‫כל הזכויות שמורות ©‬
‫‪39‬‬