"מ יעוץ מים וסביבה בע – מיטרא הנדסה

‫מיטרא הנדסה – יעוץ מים וסביבה בע"מ‬
‫‪10/07/2011‬‬
‫לכבוד‪,‬‬
‫ישראל אושר‬
‫מרכז איכות אויר‬
‫מחוז מרכז‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬תאגיד מי הוד השרון ‪ -‬דוח פעילות חודשי בנושא טיפול במטרדי ריחות‬
‫‪ .1‬דוחות התקדמות פרויקטים במכון טיהור השפכים‬
‫‪ 1.1‬פרויקט הלפיד‬
‫א‪ .‬הלפיד הקיים אינו פועל בצורה רציפה ונדרש להחליפו מהסיבות הבאות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫מנגנון הצתה אינו תקין‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שריפה לא מושלמת של הגז‪.‬‬
‫ב‪ .‬בניית הלפיד החדש מלוה בעבודות צנרת אשר ישפרו את הולכת הגז לשריפה כך שיעבור‬
‫ישירות מאוגר הגז ללפיד‪.‬‬
‫‪ .3‬להלן לוח הזמנים לגמר הפרויקט‪:‬‬
‫‪‬‬
‫הלפיד החדש יצא מהמפעל בהובלה יבשתית בתאריך ‪ 05/07/2011‬ונמצא בדרכו לשדה‬
‫התעופה בניו יורק ואמור לנחות בישראל בתאריך ‪.16/07‬‬
‫‪‬‬
‫עם הגעתו ושחרורו מהמכס יועבר ישירות למט"ש לצורך הרכבתו והפעלתו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫פורקי לחץ והשלמת עבודות חיבור הצנרת ללפיד החדש יבוצעו עם הגעת הלפיד‬
‫‪‬‬
‫מהנדס מטעם יצרן הלפיד אמור להגיע לצורך ההפעלה כבר ב‪ 20/07-‬לישראל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לוח זמנים לסיום והפעלת הלפיד החדש סוף יולי ‪.2011‬‬
‫‪ 1.2‬פרויקט קירוי מערך טיפול הקדם וסחיטת הבוצה‬
‫א‪ .‬מתקן ניטרול הריחות החדש ייתן מענה למטרדי ריחות לשני אזורים שטרם בוצע בהם נטרול‬
‫ריחות במט"ש‪:‬‬
‫‪‬‬
‫שלב טיפול הקדם‬
‫‪‬‬
‫שלב סחיטת הבוצה‬
‫ב‪ .‬אוויר המכיל ריכוז גזים של סולפידים מהאזורים הנ"ל ייעבור דרך מפוחים ויסנק לתוך מיתקן‬
‫ניטרול ריחות הפועל כביופילטר (באמצעות חיידקים)‪.‬‬
‫‪Mitra Engineering – Water & Environmental Consulting LTD.‬‬
‫‪Tel: 074-7031188, Mobile: 054-6650273, Fax: 074-7031188‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫‪Hod Hasharon, 5 Hahaganah st. Israel‬‬
‫מיטרא הנדסה – יעוץ מים וסביבה בע"מ‬
‫ג‪ .‬להלן עדכון לגבי לוח הזמנים לגמר הפרויקט‪:‬‬
‫‪‬‬
‫צנרת הולכת אויר תושלם עד ‪16/07‬‬
‫‪‬‬
‫מילוי מצע ביולוגי יושלם עד תאריך ‪21/07‬‬
‫‪‬‬
‫כיסוי לעגלת גרוסת וגמר ביצוע גלילות מתרוממות למכולות הבוצה עד תאריך ‪25/07‬‬
‫‪‬‬
‫סיום פרויקט מתוכנן לסוף יולי ‪.2011‬‬
‫להלן מספר תמונות מפרויקטי ההקמה של מיתקן הניטרול והלפיד‬
‫תמונה מס' ‪ :1‬מבנה מיתקן ניטרול ריחות לשלב טיפול הקדם וסחיטת הבוצה מקדימה קירוי‬
‫משאבות שפכים‬
‫‪ .2‬ניסוי בעבוע אויר בקווי הולכת השפכים‬
‫‪‬‬
‫ניסוי ביעבוע האוויר המאולץ בקווי הולכת השפכים למכון הטיהור בוצע בשני שלבים‪.‬‬
‫בשלב ראשון הותקנו המערכות במרחקים של כקילומטר אחד מנקודת הכניסה‪ .‬ובשלב‬
‫השני קודמו המערכות למרחק של כמאה מטרים מנקודת הכניסה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בכל שלב נבחנו המערכות במתכונת הבאה‪ :‬הפעלה רצופה למשך כשבוע עד עשרה ימים‬
‫והדממה למשך אותו הזמן‪.‬‬
‫‪Mitra Engineering – Water & Environmental Consulting LTD.‬‬
‫‪Tel: 074-7031188, Mobile: 054-6650273, Fax: 074-7031188‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫‪Hod Hasharon, 5 Hahaganah st. Israel‬‬
‫מיטרא הנדסה – יעוץ מים וסביבה בע"מ‬
‫‪‬‬
‫ריכוזי סולפיד נבדקו בכניסה למכון הטיהור‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תוצאות השלב הראשון לא נתנו תשובה חד משמעית‪ ,‬ולפיכך הוחלט לבצע שלב ניסוי שני‬
‫כמפורט לעיל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ניסוי זה הסתיים לפני כשבועיים ותוצאותיו נערכות בימים אלה‪.‬‬
‫‪ .3‬ניטור‬
‫בעיר הוד השרון מוצבים מזה כחצי שנה שלושה גלאי ‪( H2S‬סולפידים) בעלי רגישות גבוהה‬
‫במיוחד‪ .‬לניטור ובקרה על תלונות התושבים‪ .‬הגלאים משדרים באמצעות תקשורת סלולרית‬
‫למערכת בקרה אשר מנוטרת באופן רציף‪ .‬כל תלונה המגיעה למוקד נבדקת ומוצלבת כן נערכת‬
‫בדיקה לגבי מקור הריח במכון הטיהור‪.‬‬
‫במסגרת הבדיקה נערך מיתאם בין גלאים על מנת לראות את התפשטות הריחות במרחב העיר‪.‬‬
‫בעקבות הניטור ניתן לקבוע כי ‪:‬‬
‫‪ .1‬רב התלונות נמצאו מוצדקות ונמצא מתאם בין הגלאים והתלונות‪ ,‬כלומר הגלאים נמצאו‬
‫אמינים‬
‫‪ .2‬הודות לגלאים ניתן מענה מהיר יותר לפניות‪.‬‬
‫‪ .3‬בעקבות ניתוח פרופיל התלונות בוצעו מספר שיפורים במכון הטיהור אשר מפחיתים באופן ניכר‬
‫את תלונות התושבים‪.‬‬
‫‪ .4‬הודק הקשר בין התאגיד לתושבים ומתנהל דו שיח ועידכון שוטף‪.‬‬
‫להלן טבלה ובה ריכוז מספר ארועי תלנות תושבים שהתקבלו במוקד העירוני בחודשים מרץ‪-‬יוני‬
‫‪.2011‬‬
‫חודש‬
‫מספר ארועי‬
‫תלונות מוקד‬
‫פברואר‬
‫‪3‬‬
‫מרץ‬
‫‪11‬‬
‫אפריל‬
‫‪9‬‬
‫מאי‬
‫‪18‬‬
‫יוני‬
‫‪36‬‬
‫מתוך הטבלה ניתן לראות כי עם העליה בטמפרטורה מתרבות התלונות על מטרדי ריחות וזאת‬
‫עקב התפשטות גבוהה יותר של הגז באויר כאשר הטמפרטורה עולה‪.‬‬
‫‪Mitra Engineering – Water & Environmental Consulting LTD.‬‬
‫‪Tel: 074-7031188, Mobile: 054-6650273, Fax: 074-7031188‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫‪Hod Hasharon, 5 Hahaganah st. Israel‬‬
‫מיטרא הנדסה – יעוץ מים וסביבה בע"מ‬
‫בגרפים הבאים מוצגים ריכוזי הסולפיד שנרשמו בגלאים ברחבי העיר‪ .‬עקב ריבוי הנתונים חולק‬
‫הגרף החודשי לשניים‬
‫גרף מס' ‪ :1‬ריכוז סולפיד כל נקודות הניטור בתאריכים ‪01-11/0//2011‬‬
‫‪Mitra Engineering – Water & Environmental Consulting LTD.‬‬
‫‪Tel: 074-7031188, Mobile: 054-6650273, Fax: 074-7031188‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫‪Hod Hasharon, 5 Hahaganah st. Israel‬‬
‫סף הריח‬
‫מיטרא הנדסה – יעוץ מים וסביבה בע"מ‬
‫סף הריח‬
‫גרף מס' ‪ :2‬ריכוז סולפיד כל נקודות הניטור בתאריכים ‪1/-30/0//2011‬‬
‫‪ .1‬מתוך הגרפים ניתן לראות את פיזור הסולפיד במזרח העיר ובהתאם לכיוון הרוח הרגעי מתפזר‬
‫הסולפיד באוויר‪.‬‬
‫‪ .2‬עובדה נוספת מלמדת על אורכם של גלי הריח באזור‪ ,‬שנמשכים בד"כ כ‪ 30- 20-‬דקות‪.‬‬
‫ערך‪:‬‬
‫ארנון מאיר ‪ -‬מיטרא הנדסה בע"מ‬
‫מהנדס מכון הטיהור‬
‫‪Mitra Engineering – Water & Environmental Consulting LTD.‬‬
‫‪Tel: 074-7031188, Mobile: 054-6650273, Fax: 074-7031188‬‬
‫‪E-mail: [email protected]‬‬
‫‪Hod Hasharon, 5 Hahaganah st. Israel‬‬