עולים חדשים מבריטניה לשלם מס בישראל על הכנסותיהם מקצבאות המתקבלות

*
*
'
(!!!)
)
)
%
'#%
!
*
,
.
-
!
" #!!$
'
$ & %
' "#
-
)
% #!!$ (
)
%
' % + *
)
% "
'
*
'
$
.
&%
'
'
*
$
*
,
- !
)
#! *
(
)
(
(
+
'
%
#
!
(
$
#! !
-
-
*
'
%
*
Vienna Convention on the Law
' %/
Treaties
)
"A treaty shall be interpreted in good faith in
accordance with the ordinary meaning to be given
to the terms of the treaty in their context and in the
light of its object and purpose"
# + #!!"
'*
0
%
OECD
"it is agreed that States do not )
have to grant the benefits of a double taxation
'
convention where arrangements that constitute an
!
abuse of the provisions of the convention have been
'
'
entered into."
'
!
"*
%
'
"
"