בית היוצר למצוינות בקשר ובתקשוב

‫בה"ד‬
‫‪7‬‬
‫בית היוצר למצוינות‬
‫בקשר ובתקשוב‬
‫ואלה שמות‪...‬‬
‫‪‬‬
‫בהד ‪ 7‬הוקם בדצמבר ‪ 1948‬בשם "גבעת האלחוט"‬
‫תרגום לשם האנגלי ‪ ,Signal Hill‬ע"ש תחנת רדיו בריטית‬
‫שפעלה במקום בתקופת המנדט‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הארצי לקשר"‪.‬‬
‫ת הספר הארצ‬
‫בית‬
‫ם שונה השם ל"ב‬
‫השנים‬
‫במרוצת השנ‬
‫עם הקמת אגף התקשוב הוסב השם ל"בית הספר למקצועות‬
‫התקשוב"‪.‬‬
‫"‪..‬‬
‫התקשוב‬
‫המחנה בו שוכן בה"ד ‪ 7‬נקרא "מחנה הגדעונים"‬
‫ע"ש אלחוטני ההעפלה שכונו "הגדעונים"‪.‬‬
‫תגי היחידה של בה"ד ‪7‬‬
‫‪1951-1948‬‬
‫‪1981-1951‬‬
‫‪2004-2001‬‬
‫‪2001-1981‬‬
‫‪ 2004‬ואילך‬
‫רוח הבה"ד מאז ומתמיד‬
‫ק עבור יעבור"‬
‫"המברק‬
‫" אם לא השכיל החניך לקנות דעת‪,‬‬
‫אות הוא כי המדריך הרע ללמד"‬
‫"הדרכה ומשמעת – חד‬
‫הם"‬
‫מקצועות וקורסים‬
‫‪‬‬
‫בעבר‬
‫איתות ראיה‬
‫אלחוט מורס‬
‫קוונות עלית‬
‫קוונות שדה ‪ /‬ק‬
‫ק‬
‫נוהל דיבור ברדיו‬
‫הצפנה ופענוח‬
‫רדיוו‬
‫ציוד רד‬
‫תפעול צ וד‬
‫תפעול מרכזיות‬
‫נוהל משרד קשר‬
‫מפ"טים ‪ /‬בצ"קיות‬
‫מש"קי קשר‬
‫קציני קשר‬
‫ואלקטרוניקה מתקדם‬
‫קציני קשר ל‬
‫אימון יחידות‬
‫הכשרת מדריכים‬
‫‪‬‬
‫כיום‬
‫ייעודית ורדיו‬
‫מבצעית ע‬
‫ע‬
‫תקשורת‬
‫תמי"ר ‪ -‬ק‬
‫מית"ר ‪ -‬מפעיל תקשוב ורדיו‬
‫צפ"ר ‪ -‬צופן פענוח רשת‬
‫טכנולוגיות‬
‫ות‬
‫צפ"ט ‪ -‬צופן פענוח טכנולוג‬
‫רא"ת ‪ -‬רכז אמצעי תקשוב‬
‫מנו"ר ‪ -‬מש"קית ניהול ורישום‬
‫מר"ם ‪ -‬מנהל רשת מבצעי‬
‫מדריך מטמיע‬
‫נתמ"מ ‪ -‬ניהול תשתיות מערכות מחשב‬
‫כות"ל ‪ -‬כותב תוכנה‬
‫בודק תוכנה‬
‫תוכניתן‬
‫מסלול ייעודי לקצונה קרבית‬
‫טמ"מ ‪ -‬טכנאי מערכות מחשב מתקדמות‬
‫טכנאי מרו"ם‬
‫טמ"ח ‪ -‬טכנאי מערכות חשמל‬
‫קציני קשר‬
‫דים‬
‫ם‬
‫פים ומג"ד‬
‫מ"פ ם‬
‫אימון יחידות‬
‫הכשרת מדריכים‬
‫מבנה הבה"ד‬
‫בעבר‬
‫ענף אלחוט ‪ /‬רדיו‪:‬‬
‫ציוד רדיו‬
‫נוהל דיבור‬
‫נוהל מורס‬
‫ענף קשר קווי‪:‬‬
‫קוונות שדה‬
‫קוונות עלית‬
‫תפעול מרכזיות‬
‫ענף כללי‪:‬‬
‫הצפנה ופענוח‬
‫קשר‬
‫משרד ק‬
‫מפ"טים ‪ /‬בצקיות‬
‫יחידות כוח‬
‫טלפרינטר‬
‫מפקדים ואימוןן יחידות‪:‬‬
‫ענף ק‬
‫עף‬
‫מש"קי קשר‬
‫קציני קשר‬
‫קציני קשר ואלקטרוניקה מתקדם‬
‫אימון יחידות‬
‫ן‬
‫כיום‬
‫ענף מקצועות יסוד‬
‫ענף מפקדים‬
‫ענף אימון יחידות‬
‫וטירונות‬
‫רונות‬
‫טכנולוגי וט‬
‫תחום טכנולוג‬
‫בסמ"ח ‪ -‬בי"ס למקצועות‬
‫המחשב‬
‫ענף נפ"ה ‪ -‬ניהול ופיתוח‬
‫הוראת הדרכה‬
‫כיתות ומתקני לימוד בעבר‬
‫קשר פנים ברק"ם‬
‫מכשירי רדיו‬
‫מורס‬
‫הכשרת מדריכים‬
‫טלפרינטר‬
‫קוונות שדה‬
‫כיתות לימוד כיום‬
‫כיתת מק‪) 106-‬חדפס(‬
‫הדרכה מקוונת וממוחשבת‬
‫כיתת "בית היוצר"‬
‫כיתת אימון יחידות )תג"ם(‬
‫כיתת מערכת "מכלול"‬
‫כיתת שו"ב – צי"ד‬
‫כיתות לימוד צי"ד – צבא יבשה דיגיטלי‬
‫בחירה מדוקדקת של מדריכים‬
‫בתרגילים‬
‫ל‬
‫• התנסות‬
‫• דימוי המציאות בכיתות‬
‫• שילוב ביחידות שדה‬
‫• לימוד יחידני במחשבים‬
‫ההדרכה‬
‫מקצוע‬
‫• מעקב ומדידת הישגים‬
‫• עזרים‬
‫• פיתוח תורת ההדרכה‬
‫סימולציה‬
‫ל‬
‫במעגל סגור‬
‫ל‬
‫צילום‬
‫ל‬
‫משוב‬
‫המשמעת משליכה על התפקוד‬
‫משפחתיות‬
‫הווי‬
‫הוו‬
‫זוגיות‬
‫שום דבר לא זז בלי‬
‫תחזוקה‬
‫קמפוס‬
‫תומך‬
‫למידה‬
‫מגורים בעבר‬
‫שקמית‬
‫חדר האוכל הישן‬
‫לקהילה‬
‫לה‬
‫תרומה לקה‬
‫בעבר‬
‫• בי"ס מקצועי בבה"ד‬
‫• קליטת עלייה‬
‫• לימוד עברית‬
‫כיום ‪ -‬קליטת מתנדבים‪ ,‬הכשרתם ושיבוצם לתפקידי עזר‬
‫הנצחה ומורשת‬
‫לזכרם‪...‬‬
‫טיפוח המורשת‬
‫‪‬‬
‫ח‬
‫אולם השמות‬
‫באתר ההנצחה ביהוד‬
‫ביתן חיל הקשר והתקשוב‬
‫ערכות מורשת‬
‫במוזיאון בתי האוסף ביפו‬
‫תרומה במלחמות‬
‫והטמעה מהירים‬
‫מעבר ט ע‬
‫ע‬
‫של לקחי‬
‫מלחמות‬
‫קרבי‬
‫ווידע‬
‫דע‬
‫ההון האנושי‬
‫מפעיל הטכנולוגיה‬
‫ע‬
‫סיכום‬
‫כום‬
‫ס‬
‫עמוד השדרה הרוחני של חיל הקשר והתקשוב‬
‫מקנה ומגבש תורת החיל‬
‫כלי להכשרת האדם‪:‬‬
‫ללמקצועיות‬
‫למשמעת קשר‬
‫לדבקות בנהלים‬
‫לרעות ולאהבת הארץץ‬