אוניברסיטה 2014.pdf - מועצת העובדים

‫אוקטובר ‪2014‬‬
‫•‬
‫מידי שנה האוניברסיטה מציגה לציבור העובדים מצגת שווא‬
‫על מצב כספי קשה‬
‫•‬
‫המטרה ‪ -‬שלא נדרוש את המגיע לנו‪ ,‬וכך במשך שנים‬
‫נדחות דרישות כספיות של הסגל המנהלי טכני‬
‫המצב האמיתי‬
‫אין גרעונות באוניברסיטה!!!‬
‫הדוחות הכספיים מזה שנים מציגים עודפים של מיליונים‬
‫אוקטובר ‪2014‬‬
‫המצב כל כך "קשה" וצריך לצמצם ולכן‬
‫ההנהלה הידקה חגורה והחליטה לגיייס‬
‫• מהנדס קמפוס בנוסף לקיים בעלות שכר‬
‫ותקורה )משרד ‪ ,‬מזכירה וכו'( של למעלה‬
‫ממיליון ‪ ₪‬בשנה‪.‬‬
‫• יועצי תדמית ושווק בנוסף ליחידה הקיימת‬
‫• יועצת תקשורת ארגונית‬
‫• יועצים משפטיים בנוסף להגדלת המשרות‬
‫בלשכה המשפטית‬
‫מדובר בעלות של מיליוני ‪ ₪‬בשנה ובבזבוז‬
‫כספי ציבור‬
‫אוקטובר ‪2014‬‬
‫מאז ומתמיד האוניברסיטה לא מחלקת באופן הוגן את העוגה‬
‫•‬
‫הסגל האקדמי הבכיר קיבל תוספת שכר בשש השנים האחרונות‬
‫קרוב ל ‪40%-‬‬
‫•‬
‫הסגל האקדמי הזוטר למעלה מ ‪ 20%‬בנוסף לשיפור בתנאי‬
‫העסקה‬
‫•‬
‫הסגל המנהלי טכני קיבל החל משנת ‪ 5% 2008‬בשלוש פעימות ‪+‬‬
‫‪ 7%‬בשלוש פעימות כאשר האחרונה נדחתה לינואר ‪2015‬‬
‫סגל אקדמי בכיר‬
‫סגל אקדמי זוטר‬
‫סגל מנהלי טכני‬
‫אוקטובר ‪2014‬‬
‫רוב עובדי האוניברסיטה הינם בתקן שמתח הדרגות הינו ‪ 6-9‬או ‪7-10‬‬
‫ורובם בדירוג המח"ר )תואר ראשון ושני(‬
‫בכל מתח הדרגות התקניות )לא אישיות( יש השלמה לשכר מינימום‬
‫כל עוד לעובד אין גמולי השתלמות‪.‬‬
‫המשמעות היא שעובד המתחיל בדרגה ‪ ,6‬ולאחר לפחות ‪ 9‬שנות עבודה‬
‫מגיע לדרגה ‪ 10‬אין כל שינוי בשכרו !‬
‫שכר משולב‬
‫‪3,000‬‬
‫שכר משולב‬
‫‪3,400‬‬
‫השלמה‬
‫למינימום‬
‫‪800‬‬
‫השלמה‬
‫למינימום‬
‫‪400‬‬
‫התייעלות‬
‫‪300‬‬
‫לאחר העלאה בדרגה‬
‫טלפון‬
‫‪100‬‬
‫התייעלות‬
‫‪300‬‬
‫‪4,200‬‬
‫טלפון‬
‫‪100‬‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫‪4,200‬‬
‫אוקטובר ‪2014‬‬
‫•‬
‫בשנת ‪ 1994‬עודכן בפעם האחרונה סולם הדרגות בהסכם‬
‫שנחתם עם האוצר‬
‫•‬
‫•‬
‫דפי התקנים נכתבו לפני יותר מ‪ 20 -‬שנה‬
‫•‬
‫התקן שבו רובנו משובצים אינו מתאים כלל לתפקיד אותו‬
‫אנו מבצעים‬
‫ההנהלה בוחרת שלא לעדכן את השינויים בדף התקן‬
‫בהתאם לשינוי בפועל‪ ,‬וזאת על מנת לא לעדכן את מתח‬
‫הדרגות בהתאם‬
‫כל דרגה = למעלה מ‪ 10%‬תוספת בשכר‬
‫אוקטובר ‪2014‬‬
‫במשך ‪ 7‬שנים אגף משאבי אנוש עבר טלטלות‪ ,‬הוחלפו ‪ 4‬סמנכ"לים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫יוסי מימון – עזב באופן מפתיע‬
‫פנינה קרן – באופן דיי מפתיע !!! הסתיימה העסקתה‬
‫חני לאופר – חיכינו למעלה מחצי שנה לעילוי הגדול‪ ,‬בתום שנה‬
‫פוטרה‬
‫שמעון ישי – מינוי ללא כל זיקה למשאבי אנוש וללא כישורים‬
‫לתפקיד‪ ,‬אדם בעל ראייה כלכלית ופיננסית בלבד‬
‫ככה מתייחסת אוניברסיטה למשאב החשוב ביותר‬
‫המשאב האנושי ‪ -‬אנחנו‬
‫אוקטובר ‪2014‬‬
‫דרוג‬
‫אחיד‪/‬מנהלי‬
‫מח"ר‬
‫מהנדסים‬
‫הנדסאי‪/‬טכנאי‬
‫בן גוריון‬
‫מספר‬
‫משרות‬
‫באונ'‬
‫‪271 9,631‬‬
‫‪457 12,852‬‬
‫‪17,423‬‬
‫‪16,951‬‬
‫‪196‬‬
‫‪139‬‬
‫חיפה‬
‫תל‬
‫אביב‬
‫בר‬
‫אילן‬
‫‪12,516 13,684‬‬
‫‪12,093‬‬
‫‪13,723 14,254‬‬
‫‪20,457 19,322‬‬
‫‪14,995 18,402‬‬
‫‪12,902‬‬
‫‪18,169‬‬
‫‪17,518‬‬
‫טכניון‬
‫העברית‬
‫‪13,123 11,647‬‬
‫‪14,595 13,104‬‬
‫‪16,974‬‬
‫‪17,138‬‬
‫‪19,546‬‬
‫‪20,355‬‬
‫פער שכר‬
‫באחוזים‬
‫מהגבוה‬
‫ביותר‬
‫‪30%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪17%‬‬
‫**הנתונים נלקחו מאתר הממונה על השכר באוצר והם נכונים לשנת ‪2012‬‬
‫דגל האוניברסיטה הינו מצויינות‬
‫אם אנו מצויינים ביחס לאוניבסיטאות אחרות ‪,‬‬
‫מדוע זה לא מקבל ביטוי בשכר‬
‫אוקטובר ‪2014‬‬
‫•‬
‫תוספת התייעלות מחושבת על פי נוסחה הכוללת את צמיחת‬
‫האוניברסיטה )שטחים‪+‬סטודנטים( ביחס למס' העובדים בה‬
‫והיא חלק מהשכר הפנסיוני ‪.‬‬
‫•‬
‫תוספת זו עומדת על ‪ 21%‬באונ' בן גוריון והתעדכנה בפעם‬
‫האחרונה בשנת ‪ 1996‬באופן אחיד לכל המוסדות להשכלה‬
‫גבוהה‬
‫•‬
‫תוספת ההתייעלות באונ' ת"א עומדת על ‪ 36%‬לעובד ותיק‬
‫ו‪ 34% -‬לעובד חדש‬
‫•‬
‫בהתאם לנוסחה הנ"ל המוסכמת ע"י האוצר‪ ,‬המוסדות‬
‫להשכלה גבוהה וההסתדרות‪ ,‬זכאים עובדי האוניברסיטה‬
‫לתוספת התייעלות של עשרות אחוזים‬
‫אוקטובר ‪2014‬‬
‫אנו דורשים‬
‫‪ .1‬השוואת שכר למוסדות להשכלה גבוהה אחרים‬
‫‪ .2‬בחינה מחדש של נושא מתח הדרגות באוניברסיטה‬
‫והתאמתם לתפקיד‬
‫‪ .3‬הגדלת תוספת ההתייעלות בהתאם לנוסחת‬
‫האוצר‬
‫אוקטובר ‪2014‬‬
‫אוקטובר ‪2014‬‬