ידיעון שבועות תשע"א. - המועצה האזורית שפיר

‫בס‪¢‬ד‬
‫ידיעון מ‪ Æ‬א‪ Æ‬שפיר‬
‫‪www.shaffir.org.il‬‬
‫גליון מס‘ ‪ ≤¥‬סיון תשע“א‬
‫ח‬
‫ג‬
‫ש‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ע‬
‫ו‬
‫ת‬
‫שמח‬
‫ישובי המועצה∫ אבן שמואל¨ איתן¨ אלומה¨ זבדיאל¨ זרחיה¨ מרכז שפירא¨ משואות יצחק¨ נועם¨ עוזה¨ עין צורים¨ קוממיות¨ רווחה¨ שלוה¨ שפיר‬
‫ברכת ראש הממשלה‬
‫דבר‬
‫ראש המועצה‬
‫לחגיגות ה≠∞∂ למ‪Æ‬א‪ Æ‬שפיר‬
‫מסופר בתלמוד הבבלי במסכת שבת דף‬
‫ל“ג על רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר‬
‫בנו ששהו במערה שתים עשרה שנים‬
‫וכשיצאו ראו בני אדם ”חורשים וזורעים“‬
‫אמר ר‘ שמעון ”כיצד מניחים חיי עולם‬
‫ועוסקים בחיי שעה‪ “°ø‬כל מקום שנתנו בו‬
‫עיניהם נשרף¨ יצאה בת קול ואמרה להם∫‬
‫”הלהחריב את עולמי יצאתם‪ “°ø‬מייד חזרו‬
‫למערה לעוד שניים עשר חודשים¨ כתוב זה‬
‫מחדד ומבהיר את הקשר בין פסח לעצרת‬
‫הוא חג השבועות ומדגיש את הממשק בין‬
‫שני העולמות‪ Æ‬עולם הרוח לעולם החומר¨‬
‫ועולם החומר≠חג הפסח¨ בו מקריבים את‬
‫קרבן העומר משעורים ועולם הרוח הוא‬
‫חג השבועות חג מתן תורה¨ מעמד בו‬
‫קיבלנו את תורתנו הקדושה‪Æ‬‬
‫תושבים יקרים¨ בימים אלו סיימנו לחגוג‬
‫את אירועי שנת ה≠∞∂ למועצה באירוע‬
‫מרכזי במיצג אומר זמר וצליל‪ Æ‬לכבוד‬
‫האירוע חוברו והולחנו שני שירים כאשר‬
‫אחד מהם התבסס על נבואת הנביא מיכה‬
‫בפרק א‘ י“א ”עברי לכם יושבת שפיר“‬
‫במילות השיר אותו זימרו תלמידי מקהלות‬
‫בתי הספר אבן שמואל ושפיר בא לידי‬
‫ביטוי רעיון הפרחת השממה בחבל שפיר‬
‫ובכך הפכנו נבואת זעם לנבואת נחמה‪Æ‬‬
‫אלפי תושבים גדשו את רחבת הדשא‬
‫המרכזית בקיבוץ עין צורים ונהנו מפרי‬
‫יצירותיהם של תלמידים ואומנים תושבי‬
‫האזור‪ Æ‬לאורך השנה שמנו דגש מיוחד‬
‫על כך שציון ∞∂ שנות המועצה יהווה כר‬
‫נרחב להעמקת ההיכרות של הדור הצעיר‬
‫עם המועצה¨ ישוביה¨ תושביה¨ מנהיגיה¨‬
‫סיפורי הקמת הישובים ועוד‪ÆÆÆ‬‬
‫שיתוף התושבים בגיבוש התוכניות‬
‫התכנים וההכנות יצר אווירה נפלאה של‬
‫אחווה והערכה הדדית מתוך היכרות‬
‫מעמיקה יותר‪ Æ‬בלשכתי נתקבלו תגובות‬
‫רבות ופניות נרגשות של תושבים שמצאו‬
‫רגעי נחת באירועים ובמפגשים‪ Æ‬אני רוצה‬
‫להודות לחברי הוועדה הציבורית שרקמה‬
‫את הת‪À‬צ ְרף ©פאזל®¨ שכלל אירועים לשלל‬
‫גווני האוכלוסיה ולאורך כל השנה כאשר‬
‫המטרה היא חשיפה ושיתוף של כלל‬
‫הציבור‪Æ‬‬
‫תודתי נתונה גם לצוות שהופקד על‬
‫יישום התוכנית¨ למנהל המתנ“ס מר בני‬
‫לוי ולכל צוות המתנ“ס על ההירתמות‬
‫וביצוע מוצלח של האירועים והמופעים¨‬
‫למערכת החינוך כולה על שעות רבות‬
‫של השקעה והצבה של תערוכה יפהפיה‬
‫”מיני שפיר“¨ שכללה דגמים מרהיבים של‬
‫יישובי המועצה‪Æ‬‬
‫לכל העוסקים במלאכה שאו ברכה‪Æ‬‬
‫אני מאחל לכולנו עוד שנים רבות של‬
‫עשייה מתוך בריאות ונחת‪Æ‬‬
‫חג שמח‬
‫אשר אברג‘ל‬
‫‪2‬‬
‫תושבי מ‪Æ‬א‪ Æ‬שפיר היקרים¨‬
‫אני שמח לברך את‬
‫ראש המועצה אשר אברג‪ß‬ל¨‬
‫את חברי המועצה ואתכם ליום חגכם‪Æ‬‬
‫לפני שישים שנה הוקמה המועצה האזורית שפי ‪Æ‬ר‬
‫באותם ימים זו הייתה מועצה קטנה שנאבקה על עצם קיומה‪Æ‬‬
‫במהלך השנים הצלחתם להגדיל את מספר היישובים והתושבים¨‬
‫לבסס את כוחכם ולהפוך את חבל הארץ של המועצה לגן פורח¨‬
‫משגשג ומתקדם‪ Æ‬בניתם מוסדות חינוך לתפארת‪Æ‬‬
‫פיתחתם ושכללתם את החקלאות‪Æ‬‬
‫יצרתם רקמת חיים בריאה לכל העדות והמגזרים החיים המועצה‪Æ‬‬
‫אני מאחל לכם שנים רבות של המשך בנייה ועשייה‪Æ‬‬
‫בברכה¨‬
‫בנימין נתניהו‬
‫לכבוד מר אשר אברג‘ל‬
‫ראש המועצה האזורית שפיר‬
‫אשר שלום רב¨‬
‫מבקש להודות לך על מכתבך¨‬
‫ד‬
‫על ההזמנה ועל האיחולים לרגל כניסתי לתפקי ‪Æ‬‬
‫התרגשתי לקרוא על תגובתו של המורה מרדוק¨ לימודיי בבית‬
‫הספר היסודי שפיר היוו את אחת מאבני הדרך הראשונות בחיי‬
‫בכל הקשור בחינוך לאהבת הארץ ולערכים‪Æ‬‬
‫קיבלתי לידיי את תפקיד הרמטכ“ל ה≠∞≤ של צה“ל בתקופה‬
‫המעמידה לפתחנו אתגרים רבים ומשמעותיים‪ Æ‬נמשיך ונעשה הכל‬
‫על מנת להבטיח את שלומה ואת בטחונה של מדינת ישראל‪Æ‬‬
‫באשר לחגיגות ה≠∞∂ למועצה האזורית¨ צר לי¨ אך מפאת אילוצי‬
‫לו“ז לא אוכל להגיע‪ Æ‬אני מודה לך על ההזמנה ומאחל לכם אירוע‬
‫מוצלח‪Æ‬‬
‫שב ומודה לך ולתושבי מועצה אזורית שפיר על התמיכה‬
‫בברכה‬
‫בנימין ©בני® גנץ¨ רב אלוף‬
‫ראש המטה הכללי‬
‫מורה טוב מורה לחיים‬
‫המורה מרדוק ז“ל והתלמיד בני גנץ‬
‫בני גנץ הועלה לדרגת רב אלוף ומונה לרמטכ“ל החדש של צה“ל‪Æ‬‬
‫בני גנץ נולד וגדל בכפר אחים‪ Æ‬למד בבית הספר היסודי ”שפיר“‪Æ‬‬
‫זכיתי לשאול את מרדוק¨ לפני פטירתו האם הוא זוכר את התלמיד בני גנץ‪ø‬‬
‫מרדוק סיפר לי שהוא היה המורה לחקלאות של גנץ‪ Æ‬יום אחד נודע למרדוק שהתלמיד גנץ‬
‫חולה ולא מגיע לבית הספ ‪Æ‬ר בשעות אחר הצהריים של אותם ימים¨ רכב מרדוק על אופניו‬
‫ד מצא חן בעיניו של בני גנץ שמורו‬
‫ממשואות לכפר אחים¨ כדי לשאול לשלומו של התלמי ‪Æ‬‬
‫ד‬
‫עשה דרך ארוכה עם אופניו כדי לבקרו והוא הודה לו על כך מאו ‪Æ‬‬
‫מרדוק נפטר בנתיים ויהי זכרו ברו ‪Æ‬ך שאלתי השבוע את שמואל שפירא ומאיר באום את‬
‫הידוע להם על התלמיד בני גנץ‪ Æ‬שמואל שפירא אשר היה באותה תקופה מנהל בי“ס שפיר¨‬
‫סיפר לי שבני גנץ היה ספורטאי מצטיין ומקובל בחברה‪ Æ‬מאיר באום היה מורה מחנך בכיתה‬
‫בה למד גנץ‪ Æ‬מאיר אמר לי שגנץ היה תלמיד חרוץ וחכם‪ Æ‬פרט נוסף הוסיף לי עזריאל בן דב¨‬
‫אשר סיפר שהוא הכיר את נחום גנץ ז“ל¨ אביו של בני‪Æ‬‬
‫עזריאל אמר שאביו נחום ז“ל היה פעיל בקליטת העולים החדשים בתנועת המושבים‪ Æ‬באינטרנט‬
‫כתוב שנחום ז“ל היה ממקימי ”כפר אחים“‪ Æ‬כמו כן שימש כסגן מנהל המחלקה להתיישבות‬
‫של הסוכנות היהודית וסגן מזכיר תנועת המושבים‪Æ‬‬
‫ישראל זיסק¨ משואות יצחק‪Æ‬‬
‫‪www.shaffir.org.il‬‬
‫גליון מס‘ ‪ ≤¥‬סיון תשע“א‬
Ï¢Ê Ï‰Ë˘ ®È„© Ô„ ̉¯·‡ ÒÈÈˉ ¯ÎÊÏ
¨¢ÂËȘÒÂÓ¢ ÒÂËÓ ˙˜ү˙‰· ÏÙ˘
±µÆ¥Æ±πµ∂ ¨Ï¢‰ˆ ÈÏÏÁÏ Ô¯Îʉ ÌÂÈ ¨Ê¢Ë˘˙ ¯Èȇ ß„
„„‰ Ô· ˙‡ Ì‚ ÛÂÒ·Ï ¨¯ÈÙ˘Ó Ì¯ ˜˘ÂÓ ¨Ìȯˆ ÔÈÚÓ Â· Ï·ÂÈ
‰È‰˘ ¯ÂÙÈÒ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ‰Ù˘Á ‡¯ÈÙ˘ ÊίÓÓ Ï‡Ë˘ ÈÒÂÈ
̉ÈÓÂÈ· ‡¯˜Â ˙ÂÂȇ¯ Í¯Ú ˜ÒÈÊ Æ¯Âʇ‰ ȘÈ˙Â Ï˘ ̉È˙Â¯ÎÈÊ·
Ô„ Ï˘ ÂÒÂËÓ ˙˜ү˙‰ ¯ÂÙÈÒ ˙‡ ˘„ÁÓ ‰ÏÈ‚ Ì˘Â ÌȘÈ˙‰ Ï˘
‰·È·Ò‰ ÔÓ ÌÈ¢ ‰È¯ÂËÒȉ È··ÂÁÏ ‰˘˜·· ‰Ù ˙ˆ‰ ÆÏ‰Ë˘
ÆÚ¯ȇ‰ ˙„‡ ÒÈÈˉ ˙„‡ ÌÈÙÒÂ ÌÈ˯٠ÈÂÏÈ‚· ÂÏ ÂÚÈÈÒÈ˘
̉¯·‡ Ï˘ Â˙ÂÓ ÂÈÈÁ ¯ÂÙÈÒ ˙‡ ÁÙË ¯Á‡ ÁÙË Û˘Á ¯È˜Á˙‰
ÌÈ·¯ ÌÈ˘‡Â ÒÂËÓ‰ ˙ÏÈÙÏ ÌÈ·¯ ÌÈ„Ú Âȉ˘ ¯·˙Ò‰ ÆÏ‰Ë˘ Ô„
ÔÎ ÂÓÎ ÆÈ„ÈÓ ¯ÁÂ‡Ó ÂÚÈ‚‰ ÌÏÂÎ Ìχ ¨ÚÈÈÒÏ ˙Ó ÏÚ ÂÈχ ¯‰
‡¯ÈÙ˘ Êίӷ ÌÂÈÎ ÈÁ ≠ Ï‡Ë˘ ÈÒÂÈ ≠ ÒÈÈˉ Ï˘ „„ Ô·˘ ¯¯·˙‰
®Ô„≠̉¯·‡© ÂÓ˘ ÏÚ È¯˜ Ô„È·‡ Â·Â
‰˙ÈΉ È„ÏÈ Â‡ˆÈ ˙˜ү˙‰‰ ÌÚ „ÈÓ¢ ∫ÌȘÈ˙‰ ˙Â¯ÎÈÊÓ
˙‡ ˙‡¯Ï ¨¯ÙÒ‰ ˙È· ¯ˆÁÏ ˙ÎÁÓ‰ ‰¯ÂÓ‰ ÌÚ „ÁÈ ®ß· ‰˙ÈΩ
Æ®ÔÂӯΠ·ÊÚ˘ ·Â˘È‰ ÔÓ ÂϘ· ‰˘Ó© ¢Ú¯ȇ‰ ̘Ó
Ô· ƉÈ˙ ¯ÈÚ· ȇ·ˆ‰ ÔÈÓÏÚ‰ ˙È·· ÌÈÓÏÂÚ ˙ÁÂÓÏ ‡·Â‰ È„
ÆÂÏÙÂ· ‰È‰ ≤≥
Ï˘Ó ‰ÁÙ˘Ó ÌȘ‰Ï ˜ÈÙÒ‰ ‡Ï ¨Ìȯ‰ Á‡ ÂȯÁ‡ ¯È˙‰
ÆÂÓˆÚ
Â˙ÁÙ˘Ó ¨ÔÂÁË·‰ „¯˘Ó Ï¢‰ˆ ÌÚ ÛÂ˙È˘· ¯ÈÙ˘ ˙ȯÂʇ ‰ˆÚÂÓ
¯ÎÊ ˙‡Â Ï‰Ë˘ Ô„ ̉¯·‡ Ï˘ ¯ÎÊ ˙‡ ÁȈ‰Ï ÂËÈÏÁ‰ ÂÈ„È„ÈÂ
ÏÒÙ‰ Ï˘ ÔÂÎ˙ ÈÙ ÏÚ ¨‰Ê ̘ӷ ̘Â˙˘ ‰Ë¯„‡· Ú¯ȇ‰
ÆÔÓÈȉ Ô¢¯‚
≥≠· „ÏÂ Ï‰Ë˘ ̉¯·‡
¨„ω· ¨±π≥≥ ¯·Â˘‡·
Æ˙È„Â‰È ÌÈÓÂÏ‰È ˙ÁÙ˘ÓÏ
ÌÏÂÚ‰ ˙ÓÁÏÓ ˙Ù˜˙·
Â˙ÁÙ˘ÓÓ „¯Ù‰ ‰ÈÈ˘‰
˙Ó ÏÚ ‡Â·ÁÓ· ¯˙Ò‰Â
‰ÓÈÈ˙Ò˘Ó ÆÌȈ‡‰ ÔÓ ÏˆȉÏ
‰ÁÙ˘Ó‰ ‰„Á‡˙‰ ‰ÓÁÏÓ‰
¯Á‡Ï ¨±π¥∏ ˙˘·Â ˘„ÁÓ
ÌÈÓÚËÓ ‰˙ÏÚ ‰È„Ó‰ ˙Ó˜‰
‰·˘ÈÈ˙‰Â χ¯˘È ı¯‡Ï ÌÈÈÂȈ
˙‡ ‰È˘ ̉¯·‡ ¯Ú‰ ƉÈ˙·
ı·Ș· ÍÁ˙‰ È„ ÆÈ„Ï ÂÓ˘
˙ˆÂ·˜Ó ˜ÏÁÎ ˜ÓÚ‰ ¯Ó˘Ó
ÆÌÈÏÂÚ ÌȯÚ
È„ ÒÈÈ‚˙‰ ±πµ∞ ¯·Â˘‡·
͇ ¨ÔÂȯ˘Ï ‰ÏÈÁ˙ ¨Ï¢‰ˆÏ
ÏÈÁÏ ¯·Ú ÂÈ˙¢˜· ˙·˜Ú·
¯Á‡Ï ÆÒÈÈËÎ ˙¯È˘Â ¯È‡‰
‰ÁÙ˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÓÂωȉ ȘÒÚ Ï‡ ·Â˘Ï ‰٠Ϣ‰ˆÓ ¯¯Á˘
ı¯‡Ï ‡·ˆ· Âȯ·ÁÏ ÂÈÚ‚ڂ ¨˜ÂÙÈÒ Ì‰· ‡ˆÓ ‡Ï Ìχ ¨‰È‚Ï··
‰Ù˜˙‰ ‰˙Â‡Ó Âȯ·Á Æ˘„ÁÓ ÒÈÈ‚˙‰Â ı¯‡Ï ·˘ ‡Â‰Â ¨Â¯·‚˙‰
È˙ÈÓ‡ ÈÂȈΠ¨¯·Ò ÌÈÚ ¯˘È ¨Ô‚‰ ¨ÁÓ˘ ˘È‡Î Â˙‡ Ìȯ‡˙Ó
˙È҇Ϙ ‰˜ÈÒÂÓ ÚÂÓ˘Ï ·‰‡˘ ÌȯÙÒÓ Ì‰ ÆÏÈ‚¯ È˙Ï· ˘È‡Â
Ɖ٠ÏÚ· ˙·¯ ˙Â¯ÈˆÈ ˜Â¯˘Ï Ú„ÈÂ
≠ ±∞π ˙ÒÈÈË ‡È‰ ÏÙ ‰˙Â¯È˘ ˙Á˙ ˙¯È˘ ‰· ‰¯Á‡‰ ˙ÒÈÈˉ
·¯˜ ÒÂËÓ ≠ ÂËȘÒÂÓ ÈÒÂËÓ Ï˘ ˙ÒÈÈË ÂÊ ‰˙Èȉ ƘÓÚ‰ ˙ÒÈÈË
È˙ÈÏÎ˙≠·¯Â ÔÈÂˆÓ ÒÂËÓ ‰È‰ ÂËȘÒÂÓ‰ ÆıÚÓ Â·Â¯· È¢ډ ÈËȯ·
˙ˆˆÙ ˙‡˘Ï ‰ÏÎÈ ÂÏ˘ ıȈÙÓ‰ ˙Ò¯‚ ¨Ï˘ÓÏ ÍΠƇÈÏÙ‰Ï
˯ÈÈÏ ‰È‰ ‰˘˜˘ ÂÊÎ ˙¯ȉӷ ¨˙¯·ÈÏ ¥∞∞∞ „Ú Ï˘ Ϙ˘Ó·
ÌÁÏÈ‰Ï ‰Ï ¯˘Ù‡˘ Ô¯Ó˙ ¯˘Âη ‰ÁÈ ·¯˜‰ ˙Ò¯‚ ÂÏȇ ¨Â˙‡
ª±πµ∂ „Ú ±π¥± ÌÈ˘‰ ÔÈ· ÈÚˆ·Ó ˙Â¯È˘· ‰È‰ ÒÂËÓ‰ Ưȇ ˙·¯˜·
Ʊπµ∂ ˙˘ „Ú ±πµ≤ ˙˘Ó ¨˘ÂÓÈ˘ · ‰˘Ú Èχ¯˘È‰ ¯È‡‰ ÏÈÁÂ
Æ˙Â¯È˘Ó ‡ˆÈ ±πµ∂ · ÈÈÒ ˙ÓÁÏÓ· Û˙˙˘‰ ÂËȘÒÂÓ‰ ÒÂËÓ
˙Ó¯Ó ÂËȘÒÂÓ ÒÂËÓ· Ï‰Ë˘ È„ Ô‚Ò ‡ˆÈ ±πµ∂ Ïȯه· ±µ≠·
ÆÍÂÓ ‰·Â‚· ËÂÂÈ ژ¯˜ ˙¯ËÓ ˙ÙȘ˙· ÌÈÂÓȇ ˙ÒÈËÏ „„
≠ÔÈÚ ıÂ·È˜Ï ¯ÈÙ˘ ·˘ÂÓ ÔÈ·˘ ¯Âʇ· ¨ÌÈ¯Ó˙‰ „Á‡ Íωӷ
‰ÒÈ ‡Â‰ Ư¯ÁÒÏ ÒÎ ÂÒÂËÓ ¨‰„Á ‰ÈÈÙÏ ÒÎ ‡Â‰ ¨Ìȯˆ
ʇ˘ ‡Ï‡ ¨Ï‚¯ ¥∞∞ ‰·Â‚· ˙‡Ê ˙¢ÚÏ ÁÈψ‰Â ÒÂËÓ‰ ˙‡ ·ˆÈÈÏ
ÍÂÓÒ ˘ÈÎÏ ÏÁ· ¨˜Ò¯˙‰ ÒÂËÓ‰ ÆÛÒÂ ¯Â¯ÁÒÏ ÒÂËÓ‰ ÒÎ
Æ‚¯‰ Ï‰Ë˘ ®È„© Ô„ ̉¯·‡ ÒÈÈˉ ¨¯ÈÙ˘ ¯ÙÒ‰ ˙È·Ï
Ì˘Â¯ ÒÂËÓ‰ ˙˜ү˙‰ ‰¯È‡˘‰ ‰˙¢Á¯˙‰ ˙Ú·˘ ˙¯ÓÏ
˜¯ ÆÁ΢ ¯ÂÙÈÒ‰ Íω ÌÈ˘‰ ÛÂÏÁ ÌÚ ¨‰·È·Ò‰ È·˘Â˙ ÏÚ ÊÚ
˙‡ ÂÈχ Û¯ˆ˘ ˜ÁˆÈ ˙‡¢ÓÓ ˜ÒÈÊ Ï‡¯˘È Ï˘ Â˙ÂÈÈÚ˙‰
‫ כל ילדי הגנים התאספו‬Æ‫ שפיר חוגגים עצמאות והפעם בסימן ∞∂ למועצה‬Æ‫א‬Æ‫ילדי גני מ‬
‫ובאו מכל רחבי המועצה אל חדר האוכל הממוזג בעין צורים¨ דגלים בידיים¨ אור בעיניים‬
‫ תקע בשופר הרב לפיד¨ הרב‬Æ‫ושירה על השפתיים¨ ברכו ראש המועצה והרב דרוקמן‬
Æ‫מיכה ברך את המדינה ואלי כהן התכבד בברכת כוהנים‬
Æ‫יישר כח למארגנים‬
3
‫≤ סיון תשע“א‬¥ ‘‫גליון מס‬
www.shaffir.org.il
‫מועצה אזורית שפיר מודה למייסדיה ומוקירה אותם על פועלם‬
‫בכינון המועצה ובהנחת אבני היסוד‬
‫עליהם נבנית המועצה נדבך אחר נדבך‪Æ‬‬
‫בערב מיוחד מסוגו הצדיעה מ‪Æ‬א‪ Æ‬שפיר לותיקיה מייסדי המועצה‪Æ‬‬
‫במסגרת חגיגות ה≠ ∞∂ למועצה תוכנן אירוע ההצדעה‪ Æ‬התכנית כללה ברכות¨ תצלומים‬
‫נדירים¨ ראיונות עם תושבים מייסדים¨ חלוקת תעודות לחברי מליאת המועצה לדורותיה¨‬
‫הענקת תעודות הוקרה לראשי מועצות בעבר¨ מתן אות למתנדב המועצה ומתן אות‬
‫יקיר המועצה‪Æ‬‬
‫החל מהשעה ∞∞∫‪ ±π‬בערב החלו לזרום אל היכל אידית בקרית גת מאות תושבי המועצה¨‬
‫מי ברכבו הפרטי ומי בציבורי¨ תושבים ותיקים מכל רחבי המועצה שנפגשו לאחר שלא‬
‫התראו שנים רבות¨ נפלו זה על צווארו של זה וההתרגשות ניכרה בעיני כל‪Æ‬‬
‫ראש המועצה איחל אישית בריאות והצלחה לחברי המליאה בעבר והעניק להם תעודה‬
‫נאה המוקירה את פועלם‪ Æ‬אל ההיכל התקבצו ובאו מקימי ומייסדי המועצה מראשיתה‬
‫לפני כ≠ ∞∂ שנה ועד כה‪Æ‬‬
‫בשעה ∞∞∫∞≤ נפתחו דלתות ההיכל ומאות התושבים זרמו פנימה¨ מראה משובב לב‬
‫אולם מלא מפה לפה כולל היציע וכולם תושבי מ‪Æ‬א‪ Æ‬שפיר‪ Æ‬הנחה את הערב ברוב חן‬
‫וטוב ≠ מר מאיר מלכה ממושב שפיר‪Æ‬‬
‫הערב נפתח בדברי תורה וברכה מפי המרא דאתרא הרב חיים דרוקמן‪Æ‬‬
‫שר המדע ≠ פרופ‘ דניאל הרשקוביץ בירך וחידש¨ אברהם דובדבני¨ יו“ר ההסתדרות‬
‫הציונית הזכיר לכולם שאביו ברוך דובדבני ז“ל הוא שהעלה רבים מתושבי שפיר אל חבל‬
‫ארץ זה וציין בסיפוק כי ההישגים כיום של המועצה הם גאווה לכולנו‪Æ‬‬
‫ח“כ זבולון אורלב כיבד בנוכחותו ובירך את הנוכחים על פועלם‪Æ‬‬
‫חתם את סדר הדוברים ראש המועצה מר אשר אברג‘ל אשר בהתרגשות עצומה הודה‬
‫למייסדים שבזכותם הגענו עד הלום וכי הם השתיתו את היסודות האיתנים שהובילו‬
‫לשגשוג ופריחת המועצה האזורית‪ Æ‬ראש המועצה חתם את דבריו בתודה לצוות האחראי‬
‫על תכנון והפקת האירוע ולכל צוות המתנ“ס והמועצה על פועלם המבורך להצלחת‬
‫האירוע‪Æ‬‬
‫לסיום הוענק האות למתנדב המצטיין לאורך השנים בהתנדבות ללא סייג ובכל עת בכל‬
‫מזג אוויר ובכל מצב ≠ הלא הוא מר שלום זהבי מאבן≠שמואל¨ מורה ומחנך דורות אשר‬
‫המשפט∫ ”מורה טוב מורה לחיים“ ≠ נועד עבורו‪ Æ‬מר שלום זהבי הוזמן אל הבמה וקיבל‬
‫את אות המתנדב והודה בהתרגשות לנוכחים‪Æ‬‬
‫אות יקיר המועצה הוענק למייסד ומכונן המועצה¨ מי שהניח את אבני היסוד מתוך‬
‫ראייה לטווח ארוך והקים מוסדות חינוך לתפארת אשר שמם יצא למרחקים‪ Æ‬משה‬
‫מושקוביץ איש משואות יצחק ששימש גם כראש המועצה במשך כ≠ ∞≤ שנים ובתום‬
‫התקופה התפנה לבנות את העיר אפרת ולהיות שותף בתכנון ישובים רבים נוספים‬
‫ובצנעה הוא אומר ”כי זה מה שאני יודע לעשות“‪ Æ‬מושקה מתוך רגש רב מסר תודתו‬
‫ואהבתו לכולם‪ Æ‬הערב נחתם בהופעת אומר אורח של הגדול מכולם בנוסטלגיה ושיר ≠‬
‫יהורם גאון‪ Æ‬בהופעה מרגשת ושירים וצלילים מימים עברו ומימים אלו‪Æ‬‬
‫יהורם גאון בירך את תושבי שפיר לרגל חגם וענד בגאווה את סיכת ה≠ ∞∂ על הדש‪Æ‬‬
‫בסיום הערב התקשו החברים להיפרד ונשארו למרות השעה המאוחרת להחליף חוויות‬
‫ולהודות על ערב מדהים ומרגש‪Æ‬‬
‫‪4‬‬
‫‪www.shaffir.org.il‬‬
‫עברי לכם‬
‫מילים ו יושבת שפיר‬
‫לח‬
‫ן∫ יאיר שרגאי‬
‫”עברי לכם‬
‫יושבת שפיר“‬
‫את אדמותייך‬
‫ליישב הגענו‬
‫שישים שני‬
‫ם בנינו¨ שפיר‬
‫ועוד‬
‫נבנה ©נוסיף נ‬
‫בנ‬
‫ה®‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ש‬
‫ם‬
‫עימנו‪ÆÆÆÆ‬‬
‫כה אמר מי‬
‫כה המורשתי‬
‫במצוות ה‬
‫אל ליבו המה∫‬
‫”עברי לכם יו‬
‫שבת שפיר‪“ÆÆÆ‬‬
‫א‬
‫ך אנו¨ כן אנו‬
‫נהפוך נ‬
‫בואה של זעם‬
‫לנבואת נחמה‪°‬‬
‫לתושבי מ‪Æ‬א‪ Æ‬שפיר‬
‫על זקניהם טפיהם ונשותיהם‬
‫בעבר בהווה ובעתיד‪ª‬‬
‫בפריה¨ רביה¨ שגשוג והצלחה‬
‫לשנים רבות טובות ונעימות‪Æ‬‬
‫אלי סוויד¨‬
‫יו“ר ועד אבן שמואל‬
‫בשם תושבי אבן שמואל‬
‫השנה נחגוג‬
‫שנים של לך ∞∂ שנים‪Æ‬‬
‫עשיה וד‬
‫את כבר לא צעירהאגה לתושבים‪Æ‬‬
‫וכבר‬
‫אך באה בימים‬
‫משתבחת‬
‫כ‬
‫מו היין שמי‬
‫טי‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ם‬
‫ה‬
‫ש‬
‫נים‬
‫א‬
‫ט‬
‫טל גו ה¨‬
‫חבר מלי‬
‫את המועצה¨‬
‫שלווה‬
‫גליון מס‘ ‪ ≤¥‬סיון תשע“א‬
‫מ‪Æ‬א‪ Æ‬שפיר חוגגת שישים‬
‫במיצג אומר צליל וזמר‪ÆÆÆ‬‬
‫תמר רחמים‬
‫”כדי להגשים חלום אחד קטן יש צורך במיליון חולמים שלא עוצמים את עיניהם¨ שלא אוטמים‬
‫את אוזניהם¨ שמוכנים אל החלום להתקרב‪ ÆÆÆ‬ולגלות שעוד נשאר להם מקום בלב‪ “ÆÆÆ‬מילים‬
‫אלו שכתב אהוד מנור ז“ל מבטאות להפליא את תחילתו של תהליך ארוך ומורכב שתוצאותיו‬
‫המדהימות ניכרות בערב זה‪Æ‬‬
‫לפני כשנה הקים ראש מ‪Æ‬א‪ Æ‬שפיר מר אשר אברג‘ל ועדה ציבורית שתפקידה הכנת מתווה לציון‬
‫שנות ה≠ ∞∂ במ‪Æ‬א‪ Æ‬שפיר‪Æ‬‬
‫הועדה שקדה על המלאכה והתוצרים ניכרו במהלך כל השנה תוך התייחסות לכלל האוכלוסיה‬
‫על גווניה‪ Æ‬האירוע הראשון היה ערב הצדעה למייסדים ≠ ערב בו הצדענו לותיקי המועצה¨‬
‫ראש המועצה חילק תעודות הוקרה לחברי מליאת המועצה לדורותיה וכן את אות‬
‫המתנדב ואות יקיר המועצה‪ Æ‬הותיקים צולמו והסרט הוקרן במהלך הערב ויהורם גאון‬
‫הנעים בשיריו‪Æ‬‬
‫בהמשך קיימנו ערב נשים אזורי אליו הוזמנו נשים מכל רחבי המועצה אל אולפנת אבן‬
‫שמואל שם אירחה אתי אנקרי המדהימה את לאה שבת והנעימה בשירת ר‘ יהודה‬
‫הלוי‪Æ‬‬
‫חובבי הספורט אף הם לא קופחו מרוץ שפיר הראשון יצא לדרך בערב חג הפסח‪Æ‬‬
‫עפ“י החלטת הועדה הציבורית תוכנן אירוע מרכזי לכל המשפחה אליו הוזמנו כל‬
‫תושבי מ‪Æ‬א‪ Æ‬שפיר‪ Æ‬אלפי תושבינו התקבצו ובאו אל רחבת הדשא המרכזי בעין צורים¨‬
‫במקום הוצגה תערוכת דגמים ומבנים מרהיבה ”מיני שפיר“ ילדי בתי הספר כחלק‬
‫מהעמקת ההיכרות עם המועצה וישוביה שנערכה לאורך השנה¨ בנו והקימו את ישובי‬
‫המועצה על הדשא¨ מי בנה בית כנסת ומי מועדון ואף בתים רבים נצפו בסביבה¨ הילדים‬
‫סבבו על הדשא גאים ביציר כפיהם ומזמינים כל דיכפין לבוא ולהנות מעמלם‪Æ‬‬
‫השוטר הקהילתי והמתמיד הקימו תערוכת משטרה ואף הציגו את פועלם הרב במ‪Æ‬א‪Æ‬‬
‫שפיר מתנדבי הנוער עלו ובאו ובלונים חולקו לילדים שנהנו מהפעילות במקום‪Æ‬‬
‫מטוס חג בשמיים ובכנפיו איחולי ”מזל טוב לרגל שנת ה ≠ ∞∂ לשפיר“ וטרקטורונים‬
‫מעופפים חילקו סוכריות מהאוויר לילדים גם אומני האזור הציגו את יצירותיהם‬
‫לעיני כל‪Æ‬‬
‫אווירת חג הורגשה באוויר והתושבים נעו בין הדוכנים לבין התערוכות והתרגשו‬
‫ממפגש הרעים‪ Æ‬אורחים רבים זרמו אל האירוע ממשרד הפנים¨ מהחברה למתנ“סים¨‬
‫משותפות ∞∞∞≤ ועוד רבים וטובים‪Æ‬‬
‫מאיר מלכה תושב שפיר מנחה בחן וחסד פתח בדברי הנביא יחזקאל והמשיך‬
‫בדברי שבח וברכות לדוברים על עשייתם הציבורית הענפה‪Æ‬‬
‫כיבדו בדברים המרא דאתרא הרב דרוקמן¨ אברהם דובדבני≠יו“ר ההסתדרות‬
‫הציונית¨ ח“כ זבולון אורלב¨ מפכ“ל המשטרה רב ניצב יוחנן דנינו שהוא בוגר‬
‫ישיבת אור עציון¨ הרב פרופ‘ דניאל הרשקוביץ‘≠שר המדע וחתם ראש המועצה בדברי מליצה‬
‫וברכות לתושבים ולעוסקים במלאכה ואף הזמין את התושבים לצפות במופע המרהיב שכלל‬
‫מיצג זמר אומר וצליל והכל מחומרים שנאספו מהישובים והתושבים‪Æ‬‬
‫שיחקו הציגו ושרו תושבים וילדים‪ ª‬ילדי מקהלות בתי הספר בשפיר ובאבן שמואל‪Æ‬‬
‫בתום המופע שהרטיט כל לב הוזמן הזמר הנודע אביהו מדינה להנעים בשיריו מתוך‬
‫הרפרטואר הנודע ”ברכנו“ לסיום חתמו אשר אברג‘ל רהמ“ע ואביהו בשירת התקווה‬
‫ואני מאמין‪Æ‬‬
‫תושבים רבים עמדו נפעמים וברכו על ההזדמנות שנתנה להם לחוות חוויה בלתי‬
‫נשכחת שתזכר עוד שנים רבות‪Æ‬‬
‫הצעירים שביננו ברכו נפגש בחגיגות ה≠ ∞∑‪ Æ‬בעז“ה‪Æ‬‬
‫‪www.shaffir.org.il‬‬
‫גליון מס‘ ‪ ≤¥‬סיון תשע“א‬
‫‪5‬‬
‫ל¨ לחברי‬
‫שר אברג‘‬
‫מר א‬
‫ש¨‬
‫ד‬
‫לראש המועצה משרתים בקו ה‘ עליכם‪Æ‬‬
‫לכל ה‬
‫רכת‬
‫ברך יחון‬
‫המליאה¨ ו ועצה היקרים ב נה¨ ה‘ ית‬
‫המ‬
‫מו‬
‫בב שלם‪Æ‬‬
‫ולתושבי בצורכי ציבור בא רצונך בל‬
‫ת‬
‫ם‬
‫באמונה‬
‫לעוסקי דעת נכונה לעשו מלאכתם‬
‫אותנו ב‬
‫ת‬
‫שו א‬
‫ליחך¨‬
‫שליחי הציבור יע א תקלה ע‪¢‬י ש וה‘ ימלא‬
‫א תבו‬
‫דיהם¨‬
‫ו‬
‫ובאהבה¨ ושל לחה במעשה י בנעימים¨‬
‫צ‬
‫נותינו‬
‫כה וה‬
‫אלא בר ליבנו לטובה וש בבית ה‘‬
‫נהיה‬
‫אלות‬
‫מש דשנים ורעננים ת ישראל‪Æ‬‬
‫ה‬
‫עמך בי‬
‫ואי‪ ¢‬לגאולת‬
‫ונזכה‬
‫לה‬
‫ז שפירא‬
‫אמן‪Æ‬‬
‫ציון בוסקי עצה מרכ‬
‫את המו‬
‫חבר מלי‬
‫קבוצת‬
‫האזו עין צורים‬
‫שו‬
‫ל‬
‫ח‬
‫ת‬
‫א‬
‫ת ברכ‬
‫רית שפי‬
‫המועצה‪ Æ‬ש ר ולעומד בראשה ב תה למועצה‬
‫יו‬
‫ש‬
‫האזור ולמ ה עשורים של עשייה ם חגה של‬
‫ען‬
‫ב‬
‫שי‬
‫תו‬
‫רו‬
‫ש‬
‫ת ישובי‬
‫המועצה ועין צו ביהם פרוסי‬
‫ם‬
‫ל‬
‫נג‬
‫ד‬
‫ע‬
‫ינ‬
‫רים בתו‬
‫ינו‪ Æ‬יישובי‬
‫את קומתם לאור ההי כם יכולים ל‬
‫ה‬
‫רי‬
‫ם‬
‫בז‬
‫קי‬
‫פות‬
‫פירות המסירות והה שגים האזוריי‬
‫ם‬
‫ב‬
‫חו‬
‫מ‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ברוח¨‬
‫תמד‬
‫מ‬
‫שנות דור ועד עתה‪ Æ‬ה של המוע‬
‫נ‬
‫צה האזורית‬
‫ב‬
‫רכם בברכת‬
‫”‬
‫גי‬
‫לו‬
‫ו‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ה‬
‫גרנות בר וה‬
‫חו בה‘ א≠להי‬
‫שיקו היקבים תירוש וי כם‪ ÆÆÆ‬ומלאו‬
‫צהר“‪Æ‬‬
‫יוא‬
‫ל קרצ‘מר ≠‬
‫ר‬
‫זי‬
‫א‬
‫ל‬
‫ו‬
‫מי‬
‫קי קנדל‬
‫בשם קבוצ‬
‫ת עין צורים‬
‫רוצים אנו להצטרף לציבור מתיישבי המועצה האזורית¨‬
‫על יישוביה ולברך יחד עם חברי המועצה והנהלתה לרגל‬
‫חגיגות ששים השנה לקיום המועצה‪Æ‬‬
‫זכות גדולה היא לנו להשתייך למועצה בראשותך המעלה‬
‫בראש תפקידה את החינוך לתורה וליישובה של ארץ‬
‫ישראל‪ Æ‬יהי רצון שתמשיך אתה וחבריך בניהול המועצה‬
‫בדרך מייסדיה להגדיל תורה ולהאדירה תוך המשך בניה‬
‫בחומר וברוח‪Æ‬‬
‫בברכה¨‬
‫הרב חיים דרוקמן‬
‫משה מושקוביץ‬
‫ראש הישיבה‬
‫יו“ר ההנהלה‬
‫לכל תושבי האזור‬
‫בר‬
‫כות חמות לרגל‬
‫יהי רצון שנזכה חגיגות ה ≠ ∞∂¨‬
‫להמשך שגשוג¨‬
‫פיתוח ופריחה‪Æ‬‬
‫ששון איובי‬
‫חבר מ‬
‫אבן ליאת המועצה¨‬
‫שמואל‬
‫‪6‬‬
‫‪www.shaffir.org.il‬‬
‫מ‬
‫ב‬
‫ר‬
‫כ‬
‫י‬
‫ם‬
‫א‬
‫ת‬
‫ש‬
‫פי ר‬
‫”והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאוד“ ©איוב ח‘¨ ז‘®‬
‫בהסטוריה של ישובי המועצה האיזורית שפיר רואים עין‬
‫בעין את התגשמות חזון הנביאים של קבוץ גלויות וישוב‬
‫הארץ‪ Æ‬המשיכו בכוחם זה והושעתם את ישראל‪Æ‬‬
‫זו הזדמנות טובה להוקיר תודה למועצה על שידעה‬
‫לקלוט אותנו לתחומה לאחר שגורשנו מנחלתינו בגוש‬
‫קטיף¨ ולתת לנו את כל הסיוע הנדרש להקים ולשקם את‬
‫חיי הקהילה‪Æ‬‬
‫בברכת ישוב הארץ‬
‫אליעזר אוירבך¨‬
‫אתר מגורשי גוש קטיף‬
‫בעין צורים‬
‫”בת שי‬
‫ונועלת שים פוקחת עין‬
‫נעלה‪Æ‬‬
‫יום גדול‬
‫זה היו ממתין בפתח¨‬
‫ם שלה‪“ÆÆÆ‬‬
‫לר‬
‫ו אש המועצה מ‬
‫ר‬
‫א‬
‫ש‬
‫ר‬
‫א‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ג‘‬
‫ל‬
‫למועצה‬
‫אנו פו האזורית שפיר‬
‫קחים עיניים‬
‫תנופת עשייה ופי ומביטים סביב‬
‫תוח‬
‫קיבוצים¨ מושבים ויי את הלב תרחיב‬
‫שו‬
‫משתלבים ומיישבים בים קהילתיים‬
‫יחדיו ע‬
‫ברכות לחגנו ≠ חג המועצ בר הווה ועתיד‬
‫ה‬
‫במלא‬
‫ת שישים שנה‬
‫בפרקי אבות נאמר לעשייה פוריה‬
‫”בן שישים‬
‫חז“ל∫‬
‫לזקנה“ ואמרו‬
‫”‬
‫אין זקנה אלא ז‬
‫ה‬
‫ש‬
‫קנ‬
‫ה‬
‫חו‬
‫כ‬
‫מה“‪Æ‬‬
‫חכמה‬
‫ומסי שנקנתה בהרב‬
‫ה‬
‫ע‬
‫בו‬
‫ד‬
‫ה¨‬
‫ה‬
‫ש‬
‫רות‪Æ‬‬
‫קעה‬
‫כה‬
‫ב‬
‫ר‬
‫נ לחי ו כות ל‬
‫ה‬
‫מ‬
‫ש‬
‫ך‬
‫שג‬
‫ש‬
‫וג‬
‫הנה כולנו‪Æ‬‬
‫והצלחה מהם‬
‫בית‬
‫משואות יצחק‬
‫אנו מברכים את התושבים¨ חברי מועצה ואנשי‬
‫הנהלתה על השיגים גדולים בעבודתם בהקמה¨‬
‫פיתוח ותחזוקת ישובי מועצה‪ Æ‬מאחלים לכם‬
‫להישאר תמיד ברוח חיבור¨ ערבות הדדית ואהבת‬
‫חברים‪°‬‬
‫א‪Æ‬נ‪ Æ‬עזיזי עבודות עפר כבישים ופיתוח בע“מ‬
‫ות שלי עם ראש המועצה‬
‫במשך שנים של המעורב‬
‫אנשי המקצוע שעובדים‬
‫כל‬
‫מר אשר אברג‘ל ו שותפים אמיתיים לקידום‬
‫איתי¨ שיקאגו מצאה‬
‫ים של תושבי מ‪Æ‬א שפיר‪Æ‬‬
‫החי‬
‫לינדה אפשטיין‬
‫נהלת המשרד הישראלי‬
‫מ‬
‫פדרציית שיקגו בישראל‬
‫של‬
‫גליון מס‘ ‪ ≤¥‬סיון תשע“א‬
‫רגע של היסטוריה‬
‫הרכבת התורכית שחצתה את שטחי משואות יצחק‬
‫פרק א‘∫ השנה מלאו ∞‪ ±±‬שנים לרכבת הראשונה בארץ¨ שפעלה בין יפו‬
‫לירושלים‪ Æ‬הרכבת הראשונה הייתה פריצת דרך בהתאמת דפוסי כלכלה‬
‫וחברה בארץ ישראל¨ לצרכים מודרניים של אותה העת‪Æ‬‬
‫הרכבת ליוותה במשך התקופות שלאחר מכן את הפעילות הכלכלית‬
‫בארץ‪ Æ‬השנה מלאו ‪ ∏µ‬שנה לרכבת התורכית שחצתה את שטחי משק‬
‫משואות יצחק‪ Æ‬שרידי מסילת הברזל שנמצאו לפני שנים רבות בשטחי‬
‫המשק¨ שימשו לבניית הרפת הישנה והמוסך‪ Æ‬עיצובה הגיאוגרפי של‬
‫רשת מסילות הברזל המצויה כיום בארץ¨ נקבע בתקופת שלטון התורכים‬
‫בארץ במלחמת העולם הראשונה ©∏‪Æ®±π±¥≠±π±‬‬
‫מסילות הברזל היו אמצעי אסטרטגי וטקטי בעל חשיבות עליונה לצרכי‬
‫תנועת גייסות בקנה מידה גדול¨ לרבות העברת אספקה ותחמושת‪Æ‬‬
‫במשך תקופה זו של ‪ ¥‬שנים¨ ניבנו מעל כ ≠ ∞∞∑ ק“מ מסילות בתחומי‬
‫ארץ ישראל‪ Æ‬חלק ניכר ממסילות אלה לא קיים כבר¨ ורק שרידיהן נראים‬
‫פה ושם לעיני המטייל‪ Æ‬קטרי הרכבות של אותם ימים הופעלו ע“י קיטור‪Æ‬‬
‫מהשלטון התורכי הוצאה פקודה לכרות כל עץ עשירי¨ פרי או סרק‬
‫כדי לספק חומר בעירה להסקת דודי הקיטור ולייצור אדנים למסילות‬
‫הנבנות‪ Æ‬קרונות הנוסעים היו בנויים מעץ¨ הכניסה לקרונות והמעברים‬
‫היו מרפסות עשויות מעקה מתכת מסוגננים‪Æ‬‬
‫פרק ב∫ מסילת הברזל מאזור טינה ©כפר מנחם היום® דרך שטחי‬
‫משואות יצחק עד לבית חנון‪ Ø‬עזה‪ Æ‬אנו מדברים על תקופת סוף מלחמת‬
‫העולם הראשונה‪ Æ‬הבריטים החלו לכבוש את ארץ ישראל מידי התורכים¨‬
‫לאחר שהם שלטו בארץ שנים רבות‪ Æ‬בעיר עזה התנהלו קרבות קשים‬
‫בין התורכים לבריטים‪ Æ‬בתחילה הבריטים נחלו כישלון במתקפתם בעזה‪Æ‬‬
‫באפריל ∑‪ ±π±‬התכוננו שני המחנות לקרב המכריע‪Æ‬‬
‫בשל העדר הכבישים וכדי להחיש הובלות צבאיות לקו החזית¨ התורכים‬
‫בנו בזמן קשר מסילת ברזל מאזור טינה ©כפר מנחם של היום® דרך‬
‫קסטינה¨ באר טוביה¨ אזור סאופיר ©מרכז שפירא של היום® שטחי‬
‫משואות יצחק¨ אזור מחנה ג‘וליס¨ צומת הודיה¨ לאורך חוף הים דרומה¨‬
‫דיר סוניד ©קיבוץ ארז היום® ועד לבית חנון‪ Æ‬אורך המסילה ≠ ∞‪ ¥‬ק“מ‬
‫ורוחב הפסים ‪ ±∞µ‬ס“מ‪ Æ‬לאחר שהבריטים כבשו את הארץ בסוף ∑‪¨±π±‬‬
‫הם החליטו לפרק את מסילת הברזל מטינה לבית חנון¨ והמסילות‬
‫הועברו לשיפוץ מסילת הברזל מיפו לירושלים‪Æ‬‬
‫פרק ג‘∫ היכן עברה הרכבת התורכית באזור משואות יצחק‪ø‬‬
‫במשך מספר חודשים ניסיתי לבדוק היכן עברה הרכבת התורכית‬
‫בשטחי המשק‪ Æ‬המידע שלי מבוסס על צילום אווירי מ ≠ ∑‪ ±π±‬של האזור‬
‫וממפות ישנות¨ ומשיחות עם שמואל ליבנה‪Æ‬‬
‫להלן מסלול מסילת הברזל בשטחי משואות יצחק∫‬
‫הרכבת הגיעה מאזור מחנה ג‘וליס ומשם לאזור בור כורכר ©לא הרחק‬
‫מפינת החי לשעבר® ‪ º‬שטחי הפרדס לשעבר ©ליד מפעל על בד® ‪ º‬אזור‬
‫מגורי התאילנדים ומפעל על בד ‪ º‬שטח י“ג ‪ º‬באר ג‘ ‪ º‬שטח י“א‪Ø‬קו‬
‫ברזים ≥ ‪ º‬שטח א‘ פרדס ‪ º‬שטח ד‘ ‪Ø‬אזור בית הספר של הכפר סאופיר‬
‫©ליד באר א‘® ‪ º‬שטח ד‘ ≥≠≤ ‪ º‬ומשם לבאר טוביה¨ קסטינה וכפר טינה‬
‫©כפר מנחם של היום®‪Æ‬‬
‫באזור בית הספר סאופיר ©ליד באר א‘® הייתה ממוקמת תחנת הרכבת‬
‫של הישוב סאופיר‪Æ‬‬
‫באזור הלול ליד מרכז שפירא היה ממוקם ב ≠ ∑‪ ±π±‬שדה תעופה גרמני‪Æ‬‬
‫היה זה שדה תעופה צבאי של הגרמנים שסייעו לתורכים במלחמתם‬
‫בבריטים‪Æ‬‬
‫מקורות∫‬
‫”מאה שנה לרכבת ישראל“ ≠ הוצאת רכבת ישראל ≤‪ ±ππ‬מאת אילן פלקוב‪Æ‬‬
‫”מבט ועוד מבט על ארץ ישראל“ ≠ בהוצאת מ‪ Æ‬הביטחון ויד בן צבי ≠ ‪Ʊππ±‬‬
‫”רכבת ישראל עבר¨ הווה ועתיד“ ≠ מאת אילן פלקוב¨ הוצאת רכבת ישראל‪Æ‬‬
‫”קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישוביה“ ≠ בהוצאת יד בן צבי ‪Ʊπ∑π‬‬
‫תודה לשמואל ליבנה ©משואות יצחק® על עזרתו‪Æ‬‬
‫תודה למוזיאון הרכבת בחיפה וליעקב אבוטבול מרכבת ישראל‪Æ‬‬
‫ישראל זיסק‬
‫למועצתנו החביבה‬
‫ולעומד בראשה ≠ ר‘ אשר היקר‬
‫המשיכו לפעול ולעשות ברוח שמה של המועצה‬
‫”שפיר“ עיסקו ב“שפיר ושליה“ והמשיכו לשפר¨‬
‫לשפר ולשפר‪Æ‬‬
‫תודה גדולה על הכל‪Æ‬‬
‫מכולנו באולפנת בנ“ע‬
‫אבן שמואל‬
‫לראש ה‬
‫לחברי מועצה אשר אברג‘ל¨‬
‫המו מליאת המועצה¨ ל‬
‫מנכ‪¢‬ל¨ למ‪Æ‬מ מזכיר‬
‫עצה¨‬
‫למנה למנהלי המחלקות¨‬
‫לי‬
‫לעובדים המסורים¨‬
‫מו‬
‫ס‬
‫דו‬
‫ת‬
‫החינוך ולכל‬
‫שולח‬
‫העוסקים במלאכה¨‬
‫אני‬
‫א‬
‫ת ברכותי החמות‬
‫ח‬
‫גי‬
‫לרגל גו‬
‫בריאות ת ה≠∞∂ למ‪Æ‬א‪ Æ‬שפיר¨‬
‫איתנה ופרנסה‬
‫בשפע וע‬
‫וד ∞∂ שנות שגשוג‪Æ‬‬
‫אבי יפרח‬
‫ס‪ Æ‬רהמ“ע‬
‫ו‬
‫חבר המליאה¨ נועם‬
‫‪www.shaffir.org.il‬‬
‫חונכים את‬
‫בית המדרש‬
‫המחודש‬
‫בית המדרש של הישיבה הגבוהה‬
‫”אור עציון“ שופץ וחודש‬
‫ולכבוד כך התקיימה חגיגה ואירוע מיוחד כיאה לבית מדרש נאה¨‬
‫לחנוכת הבית הוזמנו בוגרים רבים של הישיבה שחלקם הגדול‬
‫תושבי המועצה‪Æ‬‬
‫כיבדו את האירוע הראשון לציון הרה“ג שלמה עמאר¨ המרא‬
‫דאתרא הרב דרוקמן¨ וראש המועצה שבדבריו הדגיש את הקשר‬
‫המיוחד בין תושבי המועצה לישיבה והביע תקוותו כי הישיבה‬
‫תעמיק את פעילותה התורנית בקרב התושבים‪Æ‬‬
‫גליון מס‘ ‪ ≤¥‬סיון תשע“א‬
‫‪7‬‬
‫אצלנו החינוך תמיד בראש‬
‫המסע הישראלי≠ היחידה לקידום נוער‬
‫מקסי זיטונה מנהל היחידה‬
‫השנה הייתה ליחידה את הזכות לקחת חלק במסע הישראלי מבראשית‪Æ‬‬
‫מטרתו של המסע הינו חיזוק תחושת הזהות¨ השייכות¨ הזיקה והאהבה‬
‫לעם¨ לארץ ולמדינה‪ Æ‬תוך כדי בירור ערכי¨ רעיוני וחוויתי של זהותם‬
‫האישית¨ הציונית¨ היהודית והישראלית‪ Æ‬כל זה נעשה במסגרת מסע‬
‫בנופי הארץ והעם‪Æ‬‬
‫ביקרנו בכרמל¨ בטבריה¨ בגלבוע¨ בהר הרצל¨ בעיר העתיקה בירושלים¨‬
‫שישי≠שבת באכסנית בית וגן וכו‘‪ Æ‬למסע יצאו ‪ ±µ‬נערים שנהנו מאוד‬
‫והצליחו לסיים אותו בהצלחה רבה‪Æ‬‬
‫שאלנו את הנערים מספר שאלות בקשר למסע∫‬
‫איך הרגשת במסע‪ ø‬מהו הקושי שעלה במסע והצלחת להתגבר עליו‪ø‬‬
‫מספר דברים מפי הנערים שיצאו למסע ישראלי∫‬
‫”בתחילת המסע הרגשתי שאני אדם שלא בנוי לקשיים של הליכות¨‬
‫שיש המון אנשים¨ האוכל לא טעים הרגשתי שאני לא אצליח להמשיך‬
‫את המסע¨ בערב הראשון הרגשתי שממש המדריכים עוזרים לי הרגשתי‬
‫שאני יכול להמשיך את המסע הלאה¨ אך עם הזמן הרגשתי שזה הופך‬
‫להיות מאתגר ומהנה‪Æ‬‬
‫ביום השני של המסע הלכנו לעזור לאנשים עם מוגבלויות וממש נהניתי‬
‫שאני יכול לעזור לאנשים¨ הרגשתי שאני עושה להם טוב וזה גם עושה‬
‫לי טוב בלב שהם מחייכים¨ נהניתי מאוד לתת ובירושלים שמחתי‬
‫להכיר חיילים ששומרים על המדינה‪ Æ‬בסופו של דבר הרגשתי שזה לא‬
‫היה קשה כי ששומעים מאנשים זה נשמע מאוד קשה אבל לבסוף‬
‫התגברתי על כל הקשים והצלחתי במסע הזה‪© “Æ‬נער מאבן שמואל®‬
‫≠“הייתה חוויה של פעם בחיים¨ נהניתי מכל רגע¨ הימים הראשונים היו‬
‫קשים כי היינו ערים לילה שלם לאחר זה טיפסנו ≤‪ ±‬שעות למרות שלא‬
‫היה קל¨ בכל זאת הגעתי למעלה‪© “Æ‬נער מזבדיאל®‬
‫”בתחילת המסע הרגשתי שאני לא יכול להתמודד עם הקשיים שהיו‬
‫שם¨ חברי והמדריכים תמכו בי בשעת הצורך וללא התמיכה שלהם לא‬
‫ללמוד קרוב ולהגיע רחוק‪ÆÆÆ‬‬
‫ימי זיכרון ועצמאות ≠ טקסי יום השואה נערכו בבית הספר בסימן עדות‬
‫אישית של דור שני לניצולי שואה‪ Æ‬המורה גבי הרמן שיתף אותנו בשיחה‬
‫מרגשת בתחושות והזיכרונות שהולכים איתו כבן הדור השני של ניצולי שואה‬
‫והמורה עירית בנתה עם כיתתה טקס בו שולבו קטעי קריאה ואזכרה‪Æ‬‬
‫את יום הזיכרון לחללי צה“ל פתחנו בטקס שערכה החטיבה בפעם הראשונה‬
‫לזכרו של הטייס אברהם דן שטאל ז“ל שנפל בהתרסקות מטוסו ליד גשר‬
‫הולכי הרגל לפני ‪ µµ‬שנים‪ Æ‬בטקס השתתפו ראש המועצה¨ חברי הטייס¨‬
‫משפחתו וכל תלמידי החטיבה‪ Æ‬אנו תקווה כי הטקס יהפך למסורת שנתית של‬
‫החטיבה ויציין כי אנו מעריכים וזוכרים את אלה שנפלו כדי שנזכה לחיות כאן‪Æ‬‬
‫ביום הזיכרון לחללי צה“ל השתתפנו באזכרות ממלכתיות בבית הקברות‬
‫בנגבה ובפנימייה הצבאית לפיקוד ”אור עציון“‪ Æ‬לקראת יום העצמאות קיימו‬
‫המחנכים שיחה בכיתות על מנת לצקת תוכן רוחני ליום‪Æ‬‬
‫שבתות סמנריון לכיתות בית מדרש \ אולפנית∫ החודש יצאו כיתות‬
‫האולפנית בלווי המחנכות והיועצת לשבת סמינריון בגבעת וושינגטון ולאחר‬
‫מכן כיתות בית המדרש בלווי מחנכי הכיתות‪ Æ‬נושא השבת היה ”אני והחבר‘ה“‬
‫≠ השפעה חברתית ומצוות שבין אדם לחברו‪ Æ‬השבת הייתה שבת סיכום לנושא‬
‫”מידות ודרך ארץ“ שהיה הנושא השנתי של החטיבה‪ Æ‬לקראת סיום בימים‬
‫אלו מתכוננים תלמידי כיתות ח‘ לאירועי סיום שנה“ל הכוללים את טקס‬
‫הסיום ואת פרויקט ההתנדבות בקהילה ”החטיבה מצדיעה לקהילה“‪Æ‬‬
‫התחלה חדשה מערך קליטת התלמידים החדשים לחטיבה כלל השנה בחינות‬
‫כניסה¨ מבחן יכולות וראיונות לתלמידים‪ Æ‬ב“ה זכינו למחזור בנים גדול ואיכותי‬
‫ולכיתת אולפנית מצוינת‪ Æ‬במהלך החופש הגדול נקיים שבוע קייטנה לימודית‬
‫להשלמת פערים לימודיים ופעילות גיבוש לתלמידים שיקלטו בחטיבה‪Æ‬‬
‫‪8‬‬
‫‪www.shaffir.org.il‬‬
‫הייתי מסיים את המסע ומכך הבנתי שאין דבר העומד בפני הרצון‪Æ‬‬
‫קושי נוסף שהיה לי הוא לא להרים את הקול על אנשים לא להתפרץ‬
‫על מדריכים¨ במסע הזה למדתי איך לשלוט בעצמי¨ למדתי גם איך‬
‫להתמודד עם כל מיני קשיים שצצים‪© “Æ‬נער מאיתן®‬
‫”היה כיף וטוב היו מלא צחוקים נהניתי מאוד הכרתי אנשים מכל מיני‬
‫מקומות חוויתי חוויות משמעותיות אני וחברי התגבשנו ואני מאוד‬
‫שמח על זה¨ היו מסלולים קשים ומעייפים כאבו לי הרגלים אבל ראיתי‬
‫שאפשר להתמודד ולבסוף סיימתי את המסלול ומאוד שמחתי שעברתי‬
‫חוויה מעשירה והייתי שמח לעבור אותה שוב“ ©נער מאבן שמואל®‬
‫”במסע ישראלי באים המון רגשות ביחד אתה לומד להכיר את האני‬
‫הפנימי שלך גם במצבים שאתה לבד וגם שאתה עם החברה להתמודד‬
‫במצבים שלפעמים מתאים לך להיות לבד אבל את נמצאת בתוך‬
‫קבוצה ואת צריכה לשתף לחייך ולעזור אחת לשניה‪ Æ‬המסע הזה נותן‬
‫אפשרות לגיבוש בתוך קבוצה בדברים הכי‪ ª‬לתת יד למשהו שמפחד‬
‫לרדת מההר או סתם לצחוק ולעשות שמח לבן≠אדם שקצת קשה לו‬
‫בקיצור¨ מסע ששווה כל שנייה¨ אני אישית נהניתי‪© “Æ‬נערה מעין צורים®‬
‫”המסע היה חוויה מדהימה לכשעצמה למדתי המון דברים ממנו¨ קשיים‬
‫שלא הייתי יכולה להתגבר עליהם אילולא כל התמיכה והפעילות שהיו‬
‫במסע זה היה מאוד מגבש ומאחד את כל הקבוצה וגם אנשים שבכלל‬
‫לא יצא לי להכיר‪ Æ‬היו כמה קשיים פיזיים וגם נפשיים למשל כל המסע‬
‫בכרמל מסלול של ‪ ±±‬שעות החום טיפוס בעליות¨ עלו בי כמה מחשבות‬
‫של ייאוש ורציתי כבר לנשור מהמסע אבל לא ויתרתי לעצמי‪ Æ‬כי אם‬
‫אני יוותר בקטנה הזו אני יוותר על עוד דברים חשובים במשך החיים‪Æ‬‬
‫זאת הייתה חוויה שאי אפשר לחוות אותה שוב ובשום מקום אחר‪“Æ‬‬
‫©נערה מאלומה®‬
‫נערים יקרים אנו גאים בכם‬
‫שהצלחתם לסיים את המסע הקשה הזה בהצלחה‪°°°‬‬
‫חטיבה שפיר‬
‫הודעות בנושא ישלחו להורים בדואר‪ Æ‬נתפלל כולנו לקב“ה שגם בשנה“ל‬
‫תשע“ב נזכה שתלמדינו ילמדו קרוב ויגיעו רחוק‪°‬‬
‫ארוח קבוצת תלמידים משקגו במסגרת פרוייקט שותפות ∞∞∞≤ ארחנו‬
‫בחטיבה קבוצת תלמידים משיקגו‪ Æ‬כיתות ח‘ נסעו לפעילות משותפת בשטח‬
‫והכנו בעבור האורחים ארוחת ערב חגיגית‪ Æ‬בסיום הארוחה פנו אורחנו ללון בבתי‬
‫התלמידים‪ Æ‬נוצרו קשרים חברתיים וחוויה משותפת שיהווה בסיס לשמירה‬
‫על קשר בין שתי הקבוצות‪” Æ‬החטיבה עולה לירושלים“ ביום שני כו‘ אייר‬
‫השכמנו קום ויצאנו לתפילת שחרית בכותל המערבי‪ Æ‬לאחר התפילה המשכנו‬
‫למסלולים מגוונים בהדרכת ”יד בן צבי“ וחזרנו הביתה עייפים אך מרוצים‪Æ‬‬
‫בברכת קבלת תורה מתוך שמחה‪Æ‬‬
‫גליון מס‘ ‪ ≤¥‬סיון תשע“א‬
‫אמונים על הביטחון בשפיר‬
‫בסיס ההפעלה מתמיד שפיר‬
‫בסיס המתמיד בשפיר בתנופה מתמדת‪Æ‬‬
‫הוקמה מפקדת נוער מדובר בתלמידים‬
‫מישיבת בני עקיבא אור עציון ובני נוער‬
‫מהמכינה הקדם צבאית‪ Æ‬המפקדה מונה כ≠‪≥µ‬‬
‫נערים אשר באופן שוטף בזמנם הפנוי יוצאים‬
‫לפעילות ביחד עם המתמידים בכדי לשמור‬
‫על ביטחון תושבי המועצה ואפילו השתתפו‬
‫במעצר שב‘‘חים באבן שמואל‪ Æ‬גויסו עד היום‬
‫‪ ≤±‬מתנדבים חדשים ובחודש הקרוב יפתח‬
‫קורס שלב א‘ בעבורם¨ הנ“ל יוכשרו ולאחר‬
‫ההכשרה יוכלו להצטרף למתמידים הוותיקים‬
‫ולצאת לפעילות השוטפת של שמירה על‬
‫ביטחון תושבי המועצה‪ Æ‬כ≠∞≤ מועמדים נוספים‬
‫מאבן שמואל ממתינים לגיוס‪Æ‬‬
‫לרשות המתמידים שתי ניידות המופעלות‬
‫מידי בוקר‪Ø‬צהריים‪Ø‬ערב ולילה לטובת פעילות‬
‫שוטפת בישובי המועצה‪ Æ‬הניידות הם שלנו‬
‫©תושבי המועצה® ולכן ככל שיהיו מתנדבים‬
‫פעילים וזמינים לצאת עם הניידות לסיורים כך‬
‫ייטב לכולנו‪Æ‬‬
‫בשושן פורים התקיים פורימון למתמידים ובני‬
‫משפחותיהם במושב שפיר ©מול ביתי® אשר‬
‫כלל אטרקציות לילדים¨ מתנפחים גדולים¨‬
‫רכיבה על סוסי פוני¨ טיול בכרכרה רתומה‬
‫לסוס במושב שפיר¨ שערות סבתא¨ פופקורן¨‬
‫לימונדה¨ הפתעות לילדים¨ מאפרת שצבעה‬
‫את הילדים¨ מנגל ענק עם כל טוב גם לילדים‬
‫וגם למבוגרים¨ ירי ברובה צבע ©פיינטבול®‬
‫רס‘‘ב נסים אוחיון¨ מב‘‘ס מוא‘‘ז שפיר‬
‫ולקינוח מסוק משטרתי עם הטייס נחמיה שגר‬
‫במושב שפיר חג מעל הילדים ואיחל להם‬
‫פורים שמח‪ Æ‬לכבוד חג הפסח התקיימה הרמת‬
‫כוסית במועדון שפיר למתמידים‪ Æ‬בהרמת‬
‫כוסית נשאו דברים לכבוד החג ≠ ראש המועצה‬
‫מר אשר אברג‘ל ©מתנדב במתמיד שפיר® הרב‬
‫מיכה קלצהנדלר ומב‘‘ס נסים אוחיון‪Æ‬‬
‫לסיכום הוגשה ארוחת ערב דשנה לכלל‬
‫המשתתפים‪ Æ‬בסיס ההפעלה הינו בתנופה אני‬
‫מצפה להמשיך בגיוס של אנשים מקרב תושבי‬
‫המועצה אשר מעוניינים להתגייס למתמיד‬
‫ולהצטרף לקבוצה האיכותית אשר עושה ימים‬
‫כלילות בכדי לשמור על ביטחון תושבי המועצה‬
‫ומשפחותיהם‪ Æ‬אני מאחל לכלל תושבי המועצה‬
‫ולמתמיד שפיר במיוחד המשך עשייה פורייה‬
‫במתמיד שפיר‪Æ‬‬
‫חג שבועות שמח‬
‫מגג העולם¨ד‪¢‬שחלנןמתמידים‬
‫בד‬
‫רום אמריקה‬
‫על מרדף בשדה ועל נהיגה בשכרות‬
‫במהלך סיור שגרתי של צוות מתמי“ד של‬
‫המועצה האזורית שפיר הבחינו המתנדבים נתן¨‬
‫אופיר ואלי ברכב שעמד בצד וכאשר הבחין בהם‬
‫החל בנסיעה¨ הצוות ביצע פניית פרסה ועצר‬
‫את הרכב ובו נהג ושני נוסעים לבדיקה שגרתית‪Æ‬‬
‫במהלך הבדיקה שמו לב המתנדבים שיש ריח‬
‫חריף של אלכוהול הנודף מהרכב¨ לנהג אין‬
‫תעודה מזהה והוא לא זוכר שום פרט מזהה‪Æ‬‬
‫המתנדבים עיכבו את הנהג לצורך זיהוי ובעוד‬
‫שהם ממתינים לניידת שבדרך הנ“ל החל‬
‫לפתע לרוץ לעבר שדה החיטה הרטוב והחשוך‪Æ‬‬
‫המתנדבים דלקו אחריו בריצה והצליחו‬
‫לתפוס אותו מנסה לשכב ולהסתתר בחיטה¨‬
‫כמובן שהבחור נעצר ואז הוחלט לערב גם‬
‫את מתנ“א דרום בתמונה‪ Æ‬בבדיקה נמצא כי‬
‫בדמו יש קרוב ל∞∞∂ מק“ג אלכוהול לליטר‬
‫אוויר והוא נעצר לחקירה בתחנת קרית מלאכי‬
‫שם נפתחו נגדו תיקים על נהיגה בשכרות‬
‫והכשלת שוטר והוא שוחרר עד תום ההליכים‪Æ‬‬
‫זה הסיור הראשון של אופיר שחזר אלינו אחרי‬
‫תקופה ארוכה אז כל הכבוד לנתן¨ אלי ואופיר‬
‫שהם צוות מנצח של מתמי“ד שפיר‪Æ‬‬
‫‪www.shaffir.org.il‬‬
‫נתפסו על חם‬
‫נערות ”הזהב“ ≠ הוגש כתב אישום כנגד‬
‫שלוש נערות ששדדו כספת שהכילה‬
‫∞∞∞¨∞∞‪ ±‬ש‘‘ח במזומן של בית הארחה בישוב‬
‫קוממיות ויצאו לחגוג בעיר הגדולה‪Æ‬‬
‫נתפס טרקטור שנגנב מהישוב ניר בנים‬
‫ע‘‘י צוות מתמיד שפיר‪Æ‬‬
‫נתפסו ≤ עריקים מצה‘‘ל והובלו כלאחר‬
‫כבוד למ‪Æ‬צ‪ Æ‬יואב‪Æ‬‬
‫במושב שלווה נתפסו בעת הסגר על‬
‫השטחים ∑ שבח‘‘ים ´ ≤ מעסיקים ≠‬
‫החשודים הועברו לתחנה להמשך חקירה‪Æ‬‬
‫בהרחבה באבן שמואל נתפסו ≤ שבח‘‘ים‬
‫שעוכבו להמשך חקירה ≠ מעסיקים אותרו‬
‫וזומנו לחקירה‪Æ‬‬
‫נתפס נהג שנהג בשכרות‬
‫לאחר שנמלט מצוות מתמיד‪Æ‬‬
‫המתמי‪¢‬ד והשיטור הקהילתי‬
‫במסיבת ה≠∞∂ למועצה‪Æ‬‬
‫בתאריך ה≠‪ ≤µØµ‬התקיימה חגיגת ה≠∞∂ למועצה‬
‫במדשאות שבעין צורים¨ גם השיטור הקהילתי‬
‫לקח חלק באירוע ובמקום נערכה תצוגה של‬
‫התחומים שבהם לוקח השיטור הקהילתי חלק‬
‫בחיי הקהילה‪ Æ‬הוצגו קטנועים ואופנועים¨ כלבן¨‬
‫יחידת החבלה¨ נשקים ואמצעים אחרים¨ ניידת‬
‫תנועה וכמובן הניידת של מתנדבי המועצה‬
‫בפיקודו של נסים אוחיון משפיר שביחד עם‬
‫חנן פרץ המש“ק ועזרתם הרבה של שוטרי‬
‫המועצות האזוריות האחרות ומתנדבי הנוער‬
‫הקימו את הדוכן המכובד של השיטור‪Æ‬‬
‫את האירוע כיבדו בנוכחותם המפכ“ל החדש‬
‫רנ“צ עו“ד יוחנן דנינו שהינו בוגר ישיבת ”אור‬
‫עציון“¨ מפקד מחוז דרום¨ מפקד מרחב לכיש¨‬
‫קצין המתנדבים של מג“ב כפרי לכיש¨ מפקד‬
‫מג“ב דרום¨ קציני הישובים והמתנדבים במג“ב‬
‫דרום¨ מ“פ כפרי לכיש וקצינים נוספים‪Æ‬‬
‫במסגרת האירוע נערך טקס הסיום של פרויקט‬
‫”אני והשוטר שלי“ בגני הילדים אשר שרו את‬
‫שיר ”השוטר“¨ הוצגה מפקדת הנוער החדשה‬
‫של המועצה¨ הוקרנו דברי ברכה של חנן פרץ‬
‫המש“ק לתושבי המועצה ובוצעו ≤ מופעי‬
‫טיסה של מטוס קל שחג מעל הקהל כשעל‬
‫כנפיו הופיע שילוט של ברכת מתמי“די שפיר‬
‫למועצה ושל אלי דדון שהינו מתנדב פעיל‬
‫במתמי“ד וטס עם הטרקטורון המעופף ביחד‬
‫עם מנחם צייזלר וזרקו על הקהל סוכריות‬
‫מלמעלה ואליהם הצטרפו ≤ טרקטורונים‬
‫מעופפים נוספים של חבריו של אלי דדון‪Æ‬‬
‫האירוע תועד על≠ידי יחידת ההפקה של בסיס‬
‫מג“ב בית חורון‪Æ‬‬
‫גליון מס‘ ‪ ≤¥‬סיון תשע“א‬
‫‪9‬‬
‫תכנון ופיתוח ≠ סקירה תקופתית‬
‫רז דיאור¨ תכנון אסטרטגי‬
‫שיקום תשתיות ביישוב הכפרי∫‬
‫משרד החקלאות יצא לאחרונה בקול קורא‬
‫לשיקום תשתיות בישובים הכפריים‪ Æ‬המועצה‬
‫מעוניינת לקדם את בקשות היישובים ביחס‬
‫לתוכנית זו‪ Æ‬חומר מסודר יצא מטעמנו לכל‬
‫מזכירויות היישובים‪ Æ‬ממשלת ישראל קיבלה‬
‫החלטה ברוכה בדבר הקצבת מליארד שקל ב ∞‪±‬‬
‫שנים ©∞∞‪ ±‬מיליון‪ ₪‬בשנה®¨ לטיפול בתשתיות‬
‫ישנות ביישובים הכפריים ובמיוחד ביישובים‬
‫הוותיקים‪ Æ‬סכום זה הינו יפה אך בוודאי שאינו‬
‫עונה לכל הצרכים העולים מהשטח‪ Æ‬אנחנו‬
‫מקווים שנצליח להגיש את הבקשות בצורה‬
‫מסודרת ומנומקת כך שבמרוצת השנים נצליח‬
‫לגייס תקציבי פיתוח לכל יישובינו‪Æ‬‬
‫מתכנון לפיתוח∫‬
‫לשמחתנו הרבה לאחר שנים של השקעה אין‬
‫סופית של המועצה והיישובים הצלחנו לקבל‬
‫תוקף לכל ההרחבות של מושבי המועצה¨‬
‫לרבות המושבים בגוש המרכזי והדרומי‪ Æ‬כיום‬
‫אנו עוסקים בקידום התכנון המפורט¨ השיווק‬
‫והפיתוח באמצעות המושבים ו‪Ø‬או יזמים‬
‫פרטיים אשר הגיעו להסכמות מול המושב‬
‫והמועצה‪ Æ‬בכותבי שורות אלו אני חייב לומר‬
‫שיש לנו במה להתגאות ולהיות אופטמיים‬
‫ביחס לצמיחת אותם מושבים¨ שבשל שלל‬
‫בעיות כלכליות¨ ארגוניות ותכנוניות לא הצליחו‬
‫עד כה לטפל בפיתוח ”הצלע“ הדמוגרפית של‬
‫המושב‪Æ‬‬
‫תוכנית ליזמות כפרית¨ פל“ח ©פעילות לא‬
‫חקלאית® ≠ במושבי המועצה∫‬
‫לאחר הרצת פיילוט במושב שפיר בו ניסחנו‬
‫בעזרת וועד היישוב והתושבים את התקנון‬
‫לתוכנית זו¨ החליטה המועצה להכין תוכנית‬
‫ליזמות כפרית ©פל“ח® לכלל מושבי המועצה‪Æ‬‬
‫תוכנית זו הוגשה לוועדה המקומית¨ ואנחנו‬
‫מקווים לאשרה בהקדם בוועדות התכנון¨ ועל‬
‫ידי כך לאפשר מבחינה תכנונית וחוקית ליזום‬
‫עסקים כפריים כלכליים בשטח המגורים‬
‫בנחלות‪ Æ‬אנחנו רואים בתוכנית זו פוטנציאל‬
‫גדול לשיפור והגדלת מקומות העבודה וכושר‬
‫ההתפרנסות במושבינו‪Æ‬‬
‫תושבי גוש קטיף לשעבר ≠ מעבר ליישובי‬
‫הקבע‬
‫כשש שנים גרים תושבים מנווה דקלים¨ נצר‬
‫חזני וגדיד באתר הקראווילות שבעין צורים‪Æ‬‬
‫לצערי איני יכול לומר שהנחישות שאחזה‬
‫בממשלתנו בעת הפינוי הינה דומה במשהו‬
‫לנחישות שהמדינה מפגינה בקידום יישובי‬
‫הקבע‪ Æ‬לצערי הרב הטיפול ביישובי הקבע‬
‫במרוצת השנים היה איטי ומסורבל ומנותק‬
‫מהמציאות הקשה שנכפתה על תושבי הגוש‪Æ‬‬
‫פעמים רבות עולה במוחי השאלה כיצד נבנתה‬
‫כאן המדינה‪ ø‬האם גם אז¨ בימי טרום מדינה‬
‫ובימים שלאחר מלחמת השחרור¨ יישוב עלה‬
‫לקרקע רק אחרי שש שנים של תכנון¨ בדיקת‬
‫זכאויות וסתם שחיקה ביורוקרטית‪øÆÆÆ‬‬
‫עם זאת יש לדעת גם להודות ולציין שניתן כבר‬
‫לחזות את מועדי המעבר של תושבי הקראוילות‬
‫שבעין צורים ליישובי הקבע שלהם‪ Æ‬בהערכה‬
‫אופטימית אך סבירה ניתן לשער כי עד סוף‬
‫≤‪ ≤∞±‬יזכו רוב תושבי הקראוילות לעבור לבתי‬
‫הקבע שלהם‪ Æ‬נווה דקלים לגבעת חזן¨ נצר חזני‬
‫ליסודות וגדיד לניצן‪Æ‬‬
‫יש לי העונג להעיד על טיב הפעילות הניהולית¨‬
‫החברתית והתרבותית של הקהילות אשר‬
‫פועלות באופן מעורר הערצה¨ ביחס לניהול חיי‬
‫היום יום וביחס לתכנון ופתוח יישובי הקבע‪Æ‬‬
‫מהנדס חדש במועצה‬
‫האגף לאיכות הסביבה‬
‫הערכות למניעת יתושים‪Ø‬זבובים בחודשי הקיץ‪ Æ‬על מנת למנוע התפתחות יתושים יש לאתר כל‬
‫מקור מים עומדים בחצרות הבית ובסביבתם הקרובה∫ מערכת הביוב ≠ לתקן ולאטום את שוחות‬
‫הביוב‪ Æ‬גגות ומקלטים לייבש ולנקז‪ Æ‬דליים¨ צמיגים חביות ומיכלים מלאים במים לרוקן‪ Æ‬בריכות‬
‫נוי ≠ להכניס דגי גמבוזיה‪ Æ‬במושבים יש למנוע היקוות מים כתוצאה מהשקייה בעודף¨ השקיות‬
‫סרק¨ היקוות מי קירור¨ או לולים וחממות‪Æ‬‬
‫המועצה מבצעת פעולת מניעה לדגירת יתושים בבריכות חימצון ובמאגרים¨ כל תושב המאתר נק‘‬
‫מים עומדים בשטחים ציבוריים יש להתקשר למח‘ תברואה ולהתריע על המפגע‪Æ‬‬
‫מפגעי זבובים∫ מניעת מפגעי הזבובים מתבססת על איתור מוקדי הדגירה באמצעות ניטור‬
‫לנוכחות הרימות והטיפול בהם ©לולים¨ רפתות¨ דירי כבשים¨ ערימות זבל לא מטופלות® זבוב‬
‫הבית מתרבה בחומר אורגני לח במצב של רקבון¨ או תסיסה כגון זבל בעלי חיים בלתי מעובד¨‬
‫פירות וירקות מרקיבים‪Æ‬‬
‫אשפה ביתית∫ יש לדאוג לפחי אשפה סגורים וכן למנוע גלישת אשפה סביב פחי האשפה‪ Æ‬רצוי‬
‫לשטוף את פחי אשפה לפחות אחת לשבוע לאחר הפינוי‪ Æ‬למנוע התפתחות רימות בתחתית‬
‫פחי אשפה‪ Æ‬רצוי לפנות ערימות זבל¨ פסולת וגזם בזמן וכן זבל רטוב שמיועד לזיבול הגינה עלול‬
‫להיות מקור להתפתחות זבובים‪ Æ‬בימים אלו מולאו מלכודות הזבובים בחומר פיתיון בכל הישובים‪Æ‬‬
‫לצערנו התושבים בחלק מהמקומות מורידים מלכודות ומציבים אותם בחצרות הפרטיים¨ דבר‬
‫המונע במהלך כל העונה מילוי חומר פיתיון למלכודות‪ Æ‬מלכודות אלו הן חלק מהטיפול בזבובים¨‬
‫אך כפי שהצגנו בתחילה רצוי למנוע את התפתחות הזבובים במקור ©חומר אורגני¨ לולים¨ רפתות‬
‫וכו‘®‪Æ‬‬
‫נחשים ומזיקים רצוי לשמור על סביבה נקיה¨ מגרוטאות¨ ניכוש עשבייה וקוצים מסביב החצרות‬
‫לאורך כל חודשי הקיץ‪Æ‬‬
‫אינג‘ שמעון אוזילבסקי © ‪®MSc‬‬
‫יליד בלרוסיה¨ עליתי ארצה בשנת ∞‪Ʊππ‬‬
‫בן ≤‪ ¨µ‬מהנדס בתחום הנדסה אזרחית¨‬
‫בעל ניסיון של ∏≤ שנים בתחום‪ Æ‬ב≠‪±¥‬‬
‫השנים האחרונות שמשתי כמהנדס‬
‫מחוזות דרום ומרכז בחברה למתנסים‪Æ‬‬
‫החל מאפריל ‪ ≤∞±±‬התחלתי לעבוד‬
‫כמהנדס המועצה האזורית שפי ‪Æ‬ר‬
‫אני משוכנע ומאמין שעם רצון¨ שילוב‬
‫כוחות¨ איגום משאבים¨ ידע ונחישות¨‬
‫ניתן להגיע להישגים מרשימים‪Æ‬‬
‫נתקלת במפגע תברואתי¨ דווח למענך ולמען סביבתך‬
‫התקשר למח‘ תברואה ואיה“ס ≠ ∏∞‪ ∞∏ ≠ ∏µ∞∏π‬או למוקד ≠ ‪Ʊ∞π‬‬
‫‪10‬‬
‫‪www.shaffir.org.il‬‬
‫גליון מס‘ ‪ ≤¥‬סיון תשע“א‬
‫שלכם ובשבילכם‬
‫תורת חיים ‪ ‬לכלל ולפרט‬
‫הרב דרוקמן‬
‫פעמיים ביום אנחנו מזכירים שהקב“ה‬
‫אוהב אותנו¨ בבוקר ובערב¨ בברכה‬
‫שלפני קריאת שמע‪Æ‬‬
‫בבוקר אנחנו אומרים∫ ”הבוחר בעמו‬
‫ישראל באהבה“¨ ובערב אנו אומרים∫‬
‫”אוהב עמו ישראל“‪Æ‬‬
‫במה באה לידי ביטוי האהבה הגדולה‬
‫של הקב“ה אלינו‪ ø‬מסבירים אנחנו∫‬
‫”תורה ומצוות¨ חוקים ומשפטים אותנו‬
‫לימדת“‪ Æ‬בזה מתבטאת אהבת הנצח של‬
‫הקב“ה אלינו‪ Æ‬מתוך כך באה המסקנה‬
‫שלנו∫ ”על כן בשכבנו ובקומנו נשיח‬
‫בחקיך¨ ונשמח בדברי תלמוד תורתך‬
‫ובמצוותיך לעולם ועד“‪ Æ‬מהו הערך‬
‫הגדול של תורה ומצוותיה‪ ø‬מביאים‬
‫רבותינו∫ ”אמר רבי פנחס בר חמא∫ לכל‬
‫מקום שתלך המצוות מלוות אותך“‬
‫©דברים רבה¨ ו¨ ג®‪ Æ‬זה עניינה הגדול של תורה‪ Æ‬היא נותנת לנו בני לויה¨ שומרי‬
‫שׁמ‪ְÀ‬רך בְכ ‪À‬ל דרכ ֶיך“ ©תהלים צ“א¨ י“א®‪Æ‬‬
‫ראש צמודים‪” Æ‬כ ִי מַלְא‪À‬כ ‪À‬יו יְצ ַ‪ֶ‬ה לך ל ִ ְ‬
‫אלה מלאכים טובים שמלוים אותנו בכל תחומי חיינו ומורים לנו את דרך‬
‫האמת‪ Æ‬מוסיפים רבותינו∫ ”’אור זרוע לצדיק‘ ≠ זרע הקב“ה את התורה ואת‬
‫מנכ“ל משרד החקלאות וצוותו הבכיר הגיעו לסיור‬
‫על מנת לסקור מקרוב את התמורות החלות בתחום‬
‫החקלאות במ‪Æ‬א‪ Æ‬שפיר תוך שילוב אלטרנטיבות נוספות‬
‫שאינן חקלאיות כגון∫ תיירות¨ שבילי אופניים¨ שבילי הליכה‬
‫ותעשייה חקלאית מתקדמת¨ במהלך הביקור התארחנו‬
‫ביקב ”מראשה“ במושב זרחיה ובשבילי אופניים בבקעת‬
‫שפיר¨ מנכ“ל המשרד הביע את התרשמותו העמוקה‬
‫מהתמורות ומהתוכניות אותן מקדמת המועצה והביע‬
‫שמחתו על הביקור שכן הוא הופתע מהחידושים‬
‫ומהתוכניות ארוכות הטווח‪Æ‬‬
‫שותפות ∞∞∞≤ ועדת ההיגוי שיקגו ישראל ביקרה באזור‬
‫בראשית מאי התכנית כללה סיורים בפרוייקטים פעילים‬
‫ובחינת פרוייקטים חדשים מוצעים‪ Æ‬בתמונה החברים‬
‫מסיירים במקום המיועד להקמת מדרשה אקולוגית‬
‫סביבתית באבן שמואל‪Æ‬‬
‫‪www.shaffir.org.il‬‬
‫המצוות‪ ÆÆÆ‬ולא הניח דבר בעולם שלא נתן בו מצוה לישראל‪© “ÆÆÆ‬במדבר‬
‫רבה י“ז¨ ה®‪ Æ‬התורה ומצוותיה הן אור שבא להאיר את דרך חיינו¨ של הכלל‬
‫ושל הפרט¨ של המצבים הרגילים והבלתי רגילים¨ של הסטנדרטיים ושל‬
‫האינדיבידואליים‪Æ‬‬
‫מעבר להדרכת התורה למצבים הרגילים הסטנדרטיים¨ מדריכה אותנו‬
‫התורה גם למצבים בלתי רגילים אידודואליים‪ Æ‬ישנה הדרכה מיוחדת‬
‫לטיפול בסוטה¨ העלולה להביא למשבר במשפחה‪ Æ‬וישנה הדרכה לאדם‬
‫שנמצא במצב נפשי מיוחד¨ בו הוא מרגיש צורך להינזר‪ Æ‬ורבותינו מביאים‬
‫על כך משל∫ ”משל לאחד מושלך לתוך המים¨ הושיט הקברניט את החבל‬
‫ואמר לו תפוס חבל זה בידיך ואל תניחהו¨ שאם תניחהו אין לך חיים‪ Æ‬כך‬
‫אמר להם הקב“ה לישראל כל זמן שאתם מדובקים במצווות ‪ ‬ואתם‬
‫הדבקים בד‘ א≠להיכם חיים כלכם היום“ ©במדבר רבה י“ז¨ ו‘®‪ Æ‬המצוות‬
‫הן חבל הנצח שמאפשר לנו את הקיום האמיתי בעולם הזה¨ שהוא‬
‫עולם חומרי¨ וקיימת סכנה של טביעה בחומר‪ Æ‬והנה¨ מתייחסת התורה‬
‫גם למקרים אינדיבידואליים חריגים¨ שהיתה בהם כבר מבחינה מסוימת‬
‫עזיבת החבל¨ ואף על פי כן דואגת לנו התורה על ידי מצוותיה המיוחדות‬
‫למצבים אלה¨ למעין חגורת הצלה כדי שנינצל‪Æ‬‬
‫”כ ִי נ ֵר מִצ ְו‪À‬ה ו ְתוֹרה אוֹר“ ©משלי ו‘¨ כ“ג® אור תורה מאיר לנו על ידי נרות‬
‫חשֶׁך‬
‫המצוה את כל פינות חיינו¨ כולל הפינות החשוכות ביותר‪” Æ‬כ ִי אֵשֵׁב ב ַ ֹ‬
‫‪ ‬ה‘ אוֹר ל ִי“ ©מיכה ז‘¨ ח‘®¨ ”ג ַם כ ִי אֵל ֵך ב ְגֵיא צַלְמ‪À‬וֶת ¿א אִירא רע כ ִי אַת‪À‬ה‬
‫עִמ‪À‬די‪© “ÆÆÆ‬תהלים כ“ג¨ ד‘®‪Æ‬‬
‫מנהלת מחוז ירושלים בממ“י¨‬
‫הגב‘ אפרת שטראוס וצוות משרדה ערכו סיור בהרחבת אב“ש‬
‫ומפגש עם תושבים כדי לשמוע ולבחון את התקדמות ההרחבה‬
‫ואכלוסה¨ סוכם כי מנהלת המחוז תפעל על מנת לקדם את‬
‫אכלוס ההרחבה במהרה ולטפל בסוגיות שהועלו ע“י התושבים¨‬
‫הגב‘ שטראוס התרשמה חיובית מאופי ההרחבה ומהיקף עבודות‬
‫הפיתוח המתבצעות בשכונה ובישוב הוותיק¨ ראש המועצה הציג‬
‫בפני הגב‘ שטראוס מיזמים חדשים ומתוכננים שיגיעו לדיון על‬
‫שולחן ראש המינהל וסגנו‪Æ‬‬
‫הביקור נחתם בסיור במרכז‬
‫המזון במשואות יצחק הצפוי‬
‫להתרחבות נוספת ובמפעל‬
‫על בד‪Æ‬‬
‫מנהלת המחוז הנחתה את‬
‫הכפופים לה לפעול במלוא‬
‫המרץ לאישור התוכניות‪Æ‬‬
‫מהנדס המחוז במקורות וצוותו הגיעו לסיור בו נסקרו‬
‫בפני רהמ“ע וצוותו המתקנים בגרנות והשירותים‬
‫הניתנים כולל השירותים העתידיים שינתנו עד כניסת‬
‫מכוני ההתפלה לפעולה¨ נערך סיור ברחבי המועצה‬
‫בפרויקטים הקשורים למים וסוכם ואושרר חיבור רווחה‬
‫וזבדיאל לשפד“ן ומי קולחין לצרכי חקלאות‪Æ‬‬
‫גליון מס‘ ‪ ≤¥‬סיון תשע“א‬
‫‪11‬‬
‫מרוץ שפיר הראשון‬
‫מתעדכנים ממתנ“ס שפיר‬
‫כחלק מארועי ה≠∞∂‬
‫למועצה בחרנו לציין‬
‫זאת בארוע ספורט ארצי‪Æ‬‬
‫עומס מרוצי הכביש של החודשים‬
‫האחרונים לא הפריע למרוץ חדש‬
‫לעלות על מפת מרוצי הכביש‬
‫בישראל‪ Æ‬כשבוע בלבד ממרתון תל‬
‫אביב ‪ ≤∞±±‬יצא לדרכו הבוקר מרוץ‬
‫שפיר הראשון בשדות הירוקים של‬
‫המועצה האזורית שפיר‪Æ‬‬
‫למצוא יום שישי פנוי ממרוצי‬
‫כביש במדינת ישראל בחודשים‬
‫שבין פברואר למאי הינו מחזה נדיר‬
‫ביותר‪ Æ‬ואכן הבוקר יצא מרוץ יחיד‬
‫לדרכו ≠ מרוץ שפיר הראשון‪Æ‬‬
‫במרוץ השתתפו כ≠∞‪ ±µ‬רצים מכל‬
‫הארץ שעוסקים בספורט זה במשך‬
‫השנה‪ Æ‬המרוץ נערך ל≠≤ מקצים‬
‫עיקריים ‪ µ‬ק“מ ו≠∞‪ ±‬ק“מ‪ Æ‬מרוץ עממי למרחק‬
‫‪ ≤Ƶ‬ק“מ ו≠ ∞∞≥ מטר למשפחות וילדים‪Æ‬‬
‫מסלול שטוח¨ מעט פניות נקודות מים בשפע¨‬
‫נוער נמרץ ומסביר פנים הממתין לרצים בדרך¨‬
‫אולם ספורט המשמש כאכסניה לאורחים‬
‫שבאו מרחוק ומקום כינוס לטכס הסיום‪ Æ‬כל‬
‫זאת בעמידה בלוח זמנים והשתתפות פעילה‬
‫של התושבים הביאו להצלחתו של המרוץ‬
‫הראשון‪Æ‬‬
‫אנו מודים לכל המתנדבים הרבים שעזרו לנו‬
‫בכל השלבים¨ מהתכנון ועד לביצוע‪ Æ‬תודה‬
‫מיוחדת לראש המועצה ≠ מר אשר אברג‘ל אשר‬
‫נכח בכל שלבי המרוץ¨ ברך את המשתתפים‬
‫והעניק את הגביעים למנצחות והמנצחים‬
‫במקצים השונים ונתן את ברכתו למרוץ הבא‪Æ‬‬
‫ברכות לזוכים משלנו‬
‫מקום ראשון מקצה ∞‪ ±‬ק“מ גברים≠ מאלקמו‬
‫גמבר¨ תלמיד המכינה הקדם צבאית ”אור‬
‫מאופיר“¨ מקום שלישי מקצה ∞‪ ±‬ק“מ‬
‫נשים≠ דיה וגשל¨ מעין צורים‪ Æ‬מקצה ‪ µ‬ק“מ‬
‫פרסקי הראל≠מקום ≥¨ חמי ראם≠מקום ≤¨‬
‫דויטש דיאן≠מקום ≤¨ שוהם שכטר≠מקום ‪¨±‬‬
‫רוני שכטר≠ מקום ≥‪ Æ‬מקצה ∞‪ ±‬ק“מ אריק‬
‫שמעון ≠ מקום ‪ ¨±‬איתן אלדר ≠ מקום ‪ Ʊ‬דוד‬
‫פולק ≠ מקום ≤‪Æ‬‬
‫מחלקת ילדים ונוער של מתנ“ס שפיר‬
‫שמחה להזמינכם‬
‫להרצאה השלישית בסידרה להורים בנושא∫‬
‫‪π‬‬
‫קריירה והורות‪ ÆÆÆø‬אפשרי‪°‬‬
‫אז למה נקיפות מצפון‪°ø‬‬
‫מפי פרופסור עמוס רולידר‬
‫אי“ה ביום שני י“א סיון תשע“א‬
‫‪ ±≥Æ∂Æ≤∞±±‬בשעה ∞∞∫∞≤‬
‫במבנה הציבורי במרכז שפירא‬
‫כרטיסים במתנ“ס ∑∑∑≤‪∞∏≠∏∂±‬‬
‫ואצל רכזי הישובים‬
‫הגן הלאומי בית גוברין‬
‫≤‪ ∏≠±‬ביוני ‪≤∞±±‬‬
‫ו‘ ≠ י‘ בסיון תשע“א‬
‫∂‪ ∏Æ‬ו‘ בסיון‬
‫∂‪ πÆ‬ז‘ בסיון‬
‫∞∞∫∑‪ ≠ ±‬מערת הפעמון‬
‫∞∞∫‪ ≠ ≤±‬מרכז קק“ל‬
‫מתנ“ך ועד תש“ח‬
‫בגבעת ישעיהו‬
‫‪ ≠ ±π∫¥µ‬מערת הפעמון‬
‫בין הנהר לים‬
‫∞≥∫‪ ≠ ≤±‬האמפיתיאטרון הרומי שרים תהילים‬
‫משה להב “הטיש הגדול“ ∞≥∫‪ ≠ ≤±‬האמפיתיאטרון הרומי‬
‫∂‪ ±±Æ‬ט‘ בסיון‬
‫∂‪ ±≤Æ‬י‘ בסיון‬
‫אם נדע לאהוב‬
‫∞∞∫≤≤ ≠ מערת הפעמון‬
‫שיר השירים‬
‫הצדעה לפסטיבל‬
‫הזמר החסידי‬
‫כ≠ ∞‪ ≥µ‬מילדי מרכז שפירא וישובי הסביבה‬
‫בתהלוכה מרשימה‬
‫כחל עיצובים‬
‫יואב ≠ יהודה‬
‫בלג בעומר האחרון צעדו‬
‫∞≥∫‪ ≠ ≤±‬האמפיתיאטרון הרומי ∞≥∫∞≤ ≠ האמפיתיאטרון הרומי‬
‫בליווי מוזיקה ולהקת מתופפים ברחובות אחוזת אתרוג‪Æ‬‬
‫הצעדה הסתיימה באולם האירועים שם צפו הילדים בהצגת‬
‫תאטרון מבית שיק הפקות¨ אמרו פסוקי תורה וזכו בפרסים¨‬
‫ביניהם שלשה ילדים ≠ בכרטיס טיסה בשמי הארץ‪ Æ‬הארוע‬
‫אורגן ע‪¢‬י בית חב‪¢‬ד בשיתוף המתנ‪¢‬ס והמועצה הדתית‬
‫האזורית¨ ובסיועה של הגב‪ ß‬תמר רחמים‪Æ‬‬
‫התנ“ך בנשמה‬
‫מגוון פעילויות של רשות הטבע והגנים בכל ימי הפסטיבל פרטים ב“כוכבית בטבע“ ‪™≥∂≥π‬‬
‫מגוון טיולים של הקרן הקיימת לישראל פרטים והרשמה ב“קו ליער“¨ ∞‪±≠∏∞∞≠≥µ∞≠µµ‬‬
‫מרכז מידע ”יואב יהודה“ ∞‪∞∏≠∏µ∞≤≤¥‬‬
‫‪www.touryoav.org.il‬‬
‫משרד התרבות והספורט‬
‫מינהל התרבות‬
‫‪12‬‬
‫משרד החינוך‬
‫האגף לתרבות תורנית‬
‫עמותת התיירות‬
‫‪www.shaffir.org.il‬‬
‫גליון מס‘ ‪ ≤¥‬סיון תשע“א‬
‫שומרים על סביבה ירוקה‬
‫תחום הטבע והסביבה‬
‫בבית ספר≠אבן שמואל‬
‫כתבו∫ בנות כיתה ו‘‪≤ Ø‬‬
‫במשך השנה בשיעורי טבע וסביבה¨ למדנו כיצד לעבוד את האדמה¨‬
‫הכנו ערוגות¨ דישנו אותם ושתלנו שומר וזרענו שמיר‪ Æ‬למרות שהיה‬
‫קצת מעייף נהננו לעבוד בשיתוף‪ Æ‬בשיעור שלמדנו על מחזור‬
‫ואקולגיה עשינו תרגיל מיוחד שבו‬
‫היינו צריכות להסתדר בצורת עיגול‬
‫כשאנחנו בעצם נשענות אחת על‬
‫השניה וכל אחת תלויה בשניה ומזה‬
‫למדנו על המצב בעולם ושהאחריות‬
‫של כולנו היא למחזר וכל אחד תלוי‬
‫בשני¨ אם מישהו אחד לא ממחזר‬
‫כולנו מפסידים כמו בתרגיל שאם‬
‫משהו אחד נופל כולם נופלים‪ Æ‬ולסיום‬
‫מאוד נהננו¨ תודה למורה אלונה‪Æ‬‬
‫שומרים על איכות חיים‬
‫סיכול ממוקד‬
‫תוכנית להקמת תחנת כח להפקת חשמל¨ ©מקבילה לתוכנית‬
‫המפורסמת במ‪Æ‬א‪ Æ‬באר טוביה שבגינה יצאו תושבי מ‪Æ‬א‪ Æ‬באר טוביה‬
‫וקרית מלאכי למאבק ציבורי עיקש שעדיין לא הסתיים® תכנית‬
‫להקמת תחנה מן הסוג הזה¨ בצמוד למושב נועם¨ בין נועם לאבן‬
‫שמואל מערבית לנועם ומזרחית לאבן שמואל¨ הונחה על שולחן‬
‫המועצה הארצית וכך התוודענו לתכנית¨ בשלב בו הוגשו התכניות‬
‫למועצה הארצית‪ Æ‬בדיון עיריית קרית גת הביעה את הסכמתה‬
‫העקרונית להקמת תחנת הכח‪ Æ‬ראש המועצה אשר אברג‘ל שהינו‬
‫חבר במועצה הארצית הבין את גודל המפגע העתידי הן לתושבים‬
‫הקיימים והן לתושבי ההרחבות בעתיד ופעל נמרצות לביטול‬
‫התוכנית¨ ברוך השם הוא הצליח לסכל את התכנית ולהעביר את‬
‫רוע הגזירה‪Æ‬‬
‫שיעור ירוק‬
‫בבית ספר שפיר‬
‫כתבו∫ כיתה ו‘‪¥ Ø‬‬
‫אנחנו רוצות לספר לכם על שיעור מיוחד במינו וטעים מאוד‪°‬‬
‫בשיעור טבע וסביבה אחד הכנו קציצות חובזה‪ Æ‬בהתחלה למדנו‬
‫מתי ואיך השתמשו בחובזה בזמן המצור על ירושלים‪ Æ‬לאחר מכן‬
‫בחנו את העלים¨ כתשנו אותם והוספנו להם ביצים תבלינים ומלח‬
‫וטיגנו את זה במחבת וזה היה מאוד טעים‪ Æ‬שיעור אחר למדנו איך‬
‫לעבוד בגינה‪ Æ‬זרענו זרעים של גזר ולימדו אותנו תוך כמה זמן הם‬
‫יהיו מוכנים וכמה צריך להשקות אותם‪ Æ‬כך עשינו ובסוף קיבלנו‬
‫גזרים טעימים‪Æ‬‬
‫כנס הילדים האזורי‬
‫של תוכנית‬
‫”שותפים לסביבה“‬
‫תוכנית החינוך הסביבתי‬
‫בה שותפים ילדי האזור‬
‫ילדי ביה“ס היסודי אבן שמואל העלו ביכורים‬
‫לראש המועצה לרגל חג השבועות‪Æ‬‬
‫הטנא כלל ביכורים ופירות מובחרים מפירות הארץ‪Æ‬‬
‫‪www.shaffir.org.il‬‬
‫שותפים לסביבה בחול המועד פסח תשע“א‬
‫אלפים נהנו וחוו סביבה¨ נוף ויצירה בחול המועד‬
‫במושב שקף בחבל לכיש‬
‫באירוע שותפים לסביבה ‪≤∞±±‬‬
‫להערכת המשטרה מעל ל∞∞∞∑ איש הגיעו ליהנות משלל החוויות‬
‫במתחם המרכזי בשקף בחול המועד ועוד מאות רבות בסיורים באזור‪Æ‬‬
‫באירוע שהוקדש השנה לסביבה וקהילה¨ ומטרתו היתה לחשוף את‬
‫יופיו של האיזור בפני אנשי הקהילה ואנשים מכל רחבי הארץ¨ לחשוף‬
‫את האמנים והיוצרים המקומיים ולחבר בין התושב לסביבה בה אנו‬
‫חיים‪ Æ‬לדברי אילה עזרן¨ עין צורים¨ מ“אומני נוף ודרך“ על התערוכה‬
‫במקום ∫“כל האומנים המציגים קיבלו השראה ועליית מדרגה מעצם‬
‫השיתוף בתערוכה¨ התגובות של הקהל מדהימות והמשוב אדיר“‪Æ‬‬
‫איטה פרוכט¨ מייצרת מוצרי קוסמטיקה טבעיים ייחודיים ממושב שקף‬
‫”ההמונים שבאו לראות¨ לבקר¨ לקנות ולתת משוב השרו אווירת חג‬
‫אמיתית ואמון רב ביכולות ובמוצרים שלנו“‬
‫”המכירות באירוע עמדו ביעדים שהצבנו לעצמנו אבל חשוב יותר יעד‬
‫החשיפה לציבור של התוצרת איכותית שלנו“ איריס תשובה¨ ממארגני‬
‫ביתן החקלאות המשותפת של חקלאי שקף‬
‫מארגני האירוע ציינו בסיפוק את השתתפות הקהל¨ ההנאה שניכרה‬
‫לעין מהסדנאות¨ הסיורים ומגוון כישורי תושבי האזור והתנועה הערה‬
‫בכל האזור¨ מחכים לראותכם בשנה הבאה‪°‬‬
‫באירוע אשר בוצע בשיתוף פעולה בין שותפות ∞∞∞≤ קרית גת≠‬
‫לכיש≠שפיר≠שיקגו של הסוכנות היהודית ומט“י קרית גת אזורי¨ חיכו‬
‫למטיילים בין השאר∫ תערוכת אומני האזור בנושא ”האדם תבנית נוף‬
‫מולדתו“¨ סדנאות מיחזור¨ סביבה ויצירה¨ יצירה והפרחה חגיגית של‬
‫עפיפונים מנייר עיתון¨ מפגן ראווה של חוות הרכיבה הטיפולית ”רגעים“¨‬
‫בתים פתוחים בין גלריות האומנים במושב¨ תצוגה חקלאית של מיטב‬
‫התוצרת של חקלאי האזור ומפגן כלים חקלאיים¨ שוק איכרים מקומי‬
‫עם יין וגבינות בוטיק¨ שמן זית¨ זיתים¨ ריבות ועוד¨ שדרת אומנים מגוונת‬
‫של עשרות אומנים יוצרים מקומיים¨ משחק ניווט סלולרי מחפשים‬
‫את המטמון באזור¨ סיורים והדרכות לתל לכיש¨ חירבת לויה¨ שיח עלי‬
‫ומקומות ייחודים נוספים בהדרכת מרכז יעקב הרצוג¨ מדרשת הדרום¨‬
‫קק“ל ורט“ג‪ Æ‬מוצרי מתפרת האיכות ”נתפר באהבה“¨ מוזיאון מורשת‬
‫של שקף וחבל לכיש ובית קפה בטבע של קפה ג‘ו קסטינה‪Æ‬‬
‫גליון מס‘ ‪ ≤¥‬סיון תשע“א‬
‫‪13‬‬
‫רווחה בקהילה‬
‫מחלקה לשירותים חברתיים‬
‫מספר פקס‘ חדש‬
‫למח‘ הרווחה ≠ ∂‪∞∏≠∏∂±≤∞µ‬‬
‫חוגגים ראש חודש באיתן‪Æ‬‬
‫כמיטב המסורת ממשיכים ומציינים ר“ח במושב איתן בין המשתתפות גם‬
‫אורחת שהגיעה במיוחד ממושב שלווה הסמוך‪ Æ‬את הערב פתחה בדבר תורה‬
‫מושקע ביותר ועמוק¨ אורנה חדד מהמושב היה מרגש ומקסים‪ Æ‬בנוסף הייתה‬
‫הקרנה של הסרט שהפיקה אופירה חדד ©הבת של משה ודינה חדד® ולאחריו‬
‫התקיים דיון מרתק בנושא זוגיות‪ Æ‬לבסוף יצירה וכיבוד טוניסאי עשיר באררגון‬
‫של גלית דהאן ובת≠חן טרבלסי‪Æ‬‬
‫סדנה בתנאי נופש‬
‫במהלך חודש יוני תצא קבוצה של ∞≥ נשים לסדנת למידה בתנאי נופש‪Æ‬‬
‫הסדנה תתקיים בבית מלון באשקלון והנשים ייהנו מתנאי נופש מלאים‪Æ‬‬
‫במהלך הסדנה יתקיימו מספר הרצאות שיעסקו בהורות ובקשר ילדים≠הורים‬
‫חלק מההרצאות יהיו עם מאפיינים אומנותיים‪ Æ‬בהמשך מתוכננות קייטנות‬
‫נופש לאימהות מהיישובים אלומה וקוממיות‪ Æ‬פרטים נוספים במחלקה‪Æ‬‬
‫נשים בונות קהילה‬
‫מכלול קהילה הכולל את היחידה להתנדבות מהמחלקה לשירותים חברתיים‬
‫©עדי נגר¨ סוזן כהן¨ מרגלית רייז¨ סברינה בן מוחא® זיהה את הכוח המניע של‬
‫נשים מתנדבות הפועלות למען הקהילה‪ Æ‬מתוך כך¨ התחלנו בקיום מפגשי‬
‫העצמה לנשות כלל המועצה במטרה לגבש קבוצת נשים בעלת הווי חברתי‬
‫ובעלות מוטיבציה למעורבות חברתית גבוהה¨ אשר יהוו כוח מניע בקהילה‬
‫ויפעל להגברת מעורבות קהילתית ברמה המושבית וברמה המועצתית‪ Æ‬כיום‬
‫מתקיימים במספר מושבים ©איתן¨ זבדיאל¨ אב“ש¨ אחוזת אתרוג®¨ מפגשי נשים‬
‫אחת לחודש‪ Æ‬ארגון הערב מתבצע ע“י נשים פעילות ומתנדבות מהמושב‬
‫ומתוקצב ע“י השתתפות סמלית וכן סיוע מוועד הישוב‪ Æ‬ברצוננו להרחיב את‬
‫המפגשים למושבים נוספים וכן להעצים נשים אלו להובלת תהליכי שינוי‬
‫ביישובן וכן בכלל המועצה‪Æ‬‬
‫ערב ראשון משותף התקיים בחודש אדר הערב הוקדש לקבוצות הנשים‬
‫במועצה שחוגגות את תחילתו של כל חודש יהודי‪Æ‬‬
‫ראש המועצה כיבד את הנשים בנוכחותו בתחילת הערב ובירך את הנשים‬
‫על היוזמה וציין את השינוי החיובי שהמחלקה לשירותים חברתיים עוברת‬
‫מתהליך פרטני לתהליך קהילתי‪ Æ‬אורנה חדד מאיתן הרחיבה את אופקינו‬
‫על המגילה¨ חווה אמסלם מאבן שמואל ורינה מזוז מאיתן ספרו לנו על‬
‫רעיון שנולד וכיצד ערבי ראש חודש הופכים לאירועים מרכזים ומאחדים בין‬
‫קבוצות נשים ביישובים‪ Æ‬קינחנו בהצגה ”אסתר“ מתיאטרון נקודה בהיכלא‬
‫שהוקם ע“י נשים צעירות שחלקן מהמועצה‪ Æ‬ראינו כיצד אסתר הנסיכה‬
‫הופכת את הקערה על פיה¨ וכל זה תוך שירה¨דרמה וצחוק כיאה לחודש‬
‫אדר‪ Æ‬נשות שלווה קבלו על עצמן להניע את הנשים ביישוב לערבים מסוג זה‬
‫עם מכלול קהילה ועם סוזן כהן¨ עו“ס המושב‪ Æ‬מושבים נוספים המעוניינים‬
‫לקדם תהליכים קהילתיים מוזמנים לפנות לעו“ס המושב במחלקה לשירותים‬
‫חברתיים¨ ‪ ¨∞∏≠∂∏∑µ≤≥±Ø≤±¥‬או לעדי נגר¨ עו“ס קהילתית ‪∞∏≠∂∏∑µ≤±π‬‬
‫מרכז תעסוקה ≠ אבן שמואל‬
‫במחלקה לשירותים חברתיים באבן שמואל¨ המשרד פתוח לקהל הרחב‬
‫בימים ב¨ ג‘ ו ה‘ ≠ בין השעות ∞∞‪ ∞πÆ∞∞≠±µÆ‬בזמנים אחרים בתאום מראש‪Æ‬‬
‫במרכז ניתן לקבל ייעוץ במגוון נושאים∫ ראיון והכוונה מקצועית¨ כתיבת‬
‫קורות חיים¨ הכוונה ללימודים¨ מידע על הזכויות המגיעות לתושבים¨ שילוב‬
‫האוכלוסייה בפרויקטים לתעסוקה כלל אזוריים‪ Æ‬התושבים מקבלים ליווי‬
‫לקראת יציאה לתעסוקה‪ Æ‬במסגרת המרכז מתקיימות סדנאות למחפשי‬
‫עבודה בנושאים∫ הקניית מיומנות לחיפוש עבודה¨ ראיון אישי ומקצועי¨ ושיפור‬
‫קורות חיים‪ Æ‬לאחרונה הסתיימה סדנה בה השתתפו ‪ ±µ‬דורשי עבודה‪Æ‬‬
‫חלקם מהמשתתפים עברו אימון אישי לתעסוקה‪Æ‬‬
‫משפחתוני תמ“ת‬
‫ברחבי המועצה פועלים מספר משפחתונים לתינוקות ופעוטות הנותנים‬
‫טיפול אישי ומסור לתינוקות‪ Æ‬ישנה דרישה הולכת וגוברת מצד המשפחות‬
‫שמשפחתונים אלו יוכרו ע“י משרד התמ“ת¨ דבר המאפשר גם פיקוח של‬
‫אנשי מקצוע וכן קבלת הנחות לאימהות עובדות ע“פ קריטריונים של משרד‬
‫התמ“ת‪ Æ‬בימים אלו אנו נערכים במחלקה לשירותים חברתיים יחד עם נציגת‬
‫משרד התמ“ת לפעול יחד על מנת לקדם פתיחת משפחתונים מוכרים¨‬
‫מפוקחים ומסובסדים באמצעות משרד התמ“ת‪Æ‬‬
‫כל מפעילת משפחתון אשר רוצה להצטרף להסדר החדש תוכל לפנות‬
‫למחלקה לשירותים חברתיים אל גב‘ יעל אופק ≠ עו“ס¨ רכזת גיל הרך על מנת‬
‫להירשם‪ Æ‬גם משפחתונים שכבר פועלים באופן פרטי ומעוניינים לפעול דרך‬
‫משרד התמ“ת מוזמנים לפנות‪ Æ‬מספר הטלפון לפניות∫ ‪Æ∂∏∑µ≤±¥Ø≤≥±Ø≤∞π‬‬
‫‪14‬‬
‫‪www.shaffir.org.il‬‬
‫היחידה לפיתוח ההון האנושי ושיקום שכונות‬
‫מרכז התעסוקה במחלקה לשירותים החברתיים באבן שמואל¨ פתוח‬
‫לקהל הרחב בימי שני¨ שלישי¨ חמישי ≠ בין השעות ∞∞∫‪ ∞π∫∞∞≠±µ‬וכן על פי‬
‫תאום‪ Æ‬במרכז ניתן ליהנות ממגוון שירותים∫ ראיון והכוונה מקצועית¨ כתיבת‬
‫קורות חיים¨ הכוונה ללימודים¨ מידע על הזכויות המגיעות לתושבים¨ שילוב‬
‫האוכלוסייה בפרויקטים לתעסוקה כלל אזוריים‪Æ‬‬
‫מפעילויות היחידה סדנאות למחפשי עבודה הקניית מיומנות לחיפוש‬
‫עבודה¨ כיצד לעבור ראיון אישי ושיפור קורות חיים¨ המשתתפים מקבלים‬
‫ליווי אישי לתעסוקה באזור‪Æ‬‬
‫בוגרי צבא≠ יצרנו קשר עם משרד הביטחון על מנת לקבל אינפורמציה על‬
‫משוחררי צבא≠ כדי ליידע את כל בוגרי הצבא בפרויקטים¨ סדנאות ובזכויות‬
‫המיוחדות שקיימים למשוחררים‪ Æ‬אנו מבקשים מכל החיילים המשוחררים‬
‫ליצור אתנו קשר על מנת להירשם במאגר המידע שלנו‪Æ‬‬
‫מלגות תנופה≠ תושבי המושבים∫ שלווה¨ עוזה¨ איתן¨ נעם¨ רווחה¨ זבדיאל‬
‫וקוממיות קיבלו מלגות תנופה‪ Æ‬ניתן להשיג פרטים ביחידה‪Æ‬‬
‫תוכנית הלימודים להכשרת נשים‬
‫לתפעול רשת מחשבים וטכנאי ‪pc‬‬
‫הסתיימה¨ נשות המועצה שהשתתפו‬
‫בקורס סיימו את שלושת השלבים‬
‫בהצלחה‪Æ‬‬
‫בעזרת גורמים שונים בתעסוקה אנו‬
‫תקווה שהבנות תשתלבנה במהירות‬
‫במקצוע שרכשו‪Æ‬‬
‫קורס אימון¨ בעיצומו במושב רווחה‬
‫קורס איפור מבית רווית אסף¨ נותרו מקומות אחרונים‪Æ‬‬
‫מתנדבים‪ ÆÆÆ‬מתנדבים‪ÆÆÆ‬‬
‫למען הקשיש בביתו ≠ הקשישים זוכים לביקור של פעם בשבוע מהמכינה‬
‫הקדם צבאית וישיבת אור עציון וכן בנות צהלי¨נוצרו קשרים מיוחדים בין‬
‫הקשישים למתנדבים‪ Æ‬מתנדבים מקרב תלמידי היחידה לקידום נוער אורזים‬
‫שקיות של ירקות ופרות אחת לשבוע בקהילה התומכת המחולקים בפעילות‬
‫ערב וכן לבתי הקשישים שאינם יכולים להגיע למרכז‪Æ‬‬
‫קבוצת נערים מנצר חזני עם המדריך איציק חג‘בי ניקו ושתלו גינות של‬
‫קשישים לפני פסח זה היה מבצע בזק שנתן אור לקשישים‪Æ‬‬
‫לצוותי צח“י הישוביים דרושים מתנדבים לשעת חירום‬
‫מוקדניות בחדר הפעלה¨ אחיות¨ אנשי חינוך¨ המתנדבים יעברו הכשרה‪Æ‬‬
‫לפרטים נא לפנות ליחידה להתנדבות ‪ ∞∏≠∂∏∑µ≤±¥‬או למרגלית ≥≥‪∞µ∞≠∏∏µ¥±‬‬
‫ד“ר אתי רום ≠ מסיבת פרידה‬
‫נמעורפאת‬
‫רים‬
‫לי א ו ר‬
‫ד“ר אתי רום תושבת מושב שפיר סיימה את עבודתה כמנהלת‬
‫מרפאת נעורים‪ Æ‬ד“ר אתי רום ניהלה את המרפאה ‪ ≤¥‬שנה‪Æ‬‬
‫המרפאה נתנה מענה טיפולי ורפואי למאות ואלפי בני נוער מהרשויות‬
‫שפיר¨ יואב וקריית מלאכי בתחומים רפואיים שונים המעסיקים את‬
‫בני הנוער‪ Æ‬ד“ר אתי רום עשתה עבודה רבה עם בני הנוער והיא ראויה‬
‫למלוא ההערכה על עבודה מקצועית ומסורה תוך ראיית טובת בני‬
‫הנעורים תושבי המועצה והאזור‪Æ‬‬
‫מרפאת נעורים ממשיכה לפעול באותה מתכונת‬
‫וכל נער‪Ø‬ה יכול‪Ø‬ה לפנות בצורה ישירה‬
‫בכל יום חמישי בין השעות ∞≥∫‪±¥∫±µ≠±µ‬‬
‫המרפאה נמצאת בקרית מלאכי פרטים ניתן למצוא באתר‬
‫מרפאת נעורים ”לי≠אור“¨ פקס∫ ‪∞∏≠∏µ∏∂π∑π‬‬
‫‪[email protected] WWW.NEURIMLIOR.COM‬‬
‫גליון מס‘ ‪ ≤¥‬סיון תשע“א‬
‫שעת סיפור‬
‫בספרייה¨ קיימנו שעת סיפור עם אמא מתנדבת¨‬
‫והיה פשוט נהדר‪ ÆÆÆ‬הגיעו כארבעים ילדים חלקם מלווים‬
‫באימהות‪ Æ‬הם הקשיבו לסיפור ‪¢‬בארץ ההבעות‪ ¢‬והשתתפו‬
‫בפעילות יצירה אחר כך‪ Æ‬קראנו לפעילות∫ ‪¢‬שעת סיפור‬
‫עם אמא של גילי ונגה‪ ≠ ¢‬כי כל הרעיון הוא לשתף את‬
‫האימהות בפעילות הספרייה‪ Æ‬מיותר לציין שגילי ונגה היו‬
‫בעננים‪ ÆÆÆ‬אמא שלהן הייתה הכוכבת והן נהנו מכל רגע¨‬
‫אפשר לראות את האושר על פניהן בתמונות‪Æ‬‬
‫המון המון תודה לעדנה שסיפרה לילדים≠ כמו מספרת‬
‫מקצועית‪ Æ‬כולם נהנו‪ Æ‬אם יש עוד אימהות שרוצות‬
‫להשתתף בפעילות¨ אני אשמח‪Æ‬‬
‫מפעל בתנופה‪ÆÆÆ‬‬
‫ספריית מרכז שפירא‬
‫המפעל הרב נכותי באבן שמואל מוסיף לגדול ולהתפתח‪Æ‬‬
‫לאחרונה הצטרפו עוד משתקמים¨ תושבי המועצה וסביבתה‪Æ‬‬
‫הצוות מונה חמישה עובדים ביניהם עובדת סוציאלית המלווה את‬
‫המשתקמים אישית ומתווה להם תכניות קידום אישיות‪ Æ‬לסדנאות‬
‫העבודה נרכש ציוד חדיש ומתקדם וחדר האוכל רוהט ושינה את פניו‪Æ‬‬
‫האווירה במפעל נעימה וביתית¨ ארוחת צהריים חמה מוגשת בכל יום‬
‫מימות השבוע ובכל יום חמישי לומדים רעיון מפרשת השבוע‪Æ‬‬
‫חגי ישראל נחגגים ברוב פאר¨ הדר ושמחה‪Æ‬‬
‫אנו מזמינים את התושבים לבקר ולהתרשם¨‬
‫ולסייע בהפניית המתאימים דרך המחלקה לשירותים חברתיים‪Æ‬‬
‫עובדי התחזוקה במועצה עוברים‬
‫הכשרה והסמכה לעבודה בגובה‪Æ‬‬
‫תודה רבה וישר כח‬
‫לכל השותפים במצוות קמחא דפסחא תשע“א¨‬
‫השנה חילקנו כ≠∞∞≤ חבילות ותלושי מזון‪Æ‬‬
‫אנו מודים לכל התורמים שתרמו בעין יפה ולכל המתנדבים‬
‫שהתנדבו ברוחב לב‬
‫תזכו לשנים רבות‪Æ‬‬
‫קהילה כפרית תומכת‬
‫עמל סיעודית‬
‫קהילה תומכת הינה תוכנית שנועדה לספק מגוון‬
‫שירותים לשיפור חייו של המבוגר בביתו‪Æ‬‬
‫השירותים הניתנים במסגרת קהילה כפרית תומכת‬
‫מוקד רפואי ≠ לחצן מצוקה בעזרתו ניתן להתקשר למוקד‬
‫לקבלת סיוע ‪ ≤¥‬שעות ביממה‬
‫אב קהילה ≠ סיוע בכל בקשה¨ תיקונים ועזרה טכנית‪ Æ‬פעילות‬
‫חברתית אחה“צ במרכז יום באבן שמואל‬
‫מתנדבים המגיעים הביתה‬
‫אוזן קשבת‬
‫בנוסף ניתנים שירותים‬
‫המסייעים בבית‬
‫וממשיכים לשמור על אורח חיים עצמאי‪Æ‬‬
‫הצטרפו לתוכנית ואתם כבר לא לבד‪Æ‬‬
‫בת שבע דוד¨ רכזת קהילה כפרית תומכת ‪∞µ∞≠µ≥¥µµ≥π‬‬
‫‪www.shaffir.org.il‬‬
‫מרכז יום לקשיש אבן שמואל‬
‫לתושבים הותיקים‬
‫של ישובי מ‪Æ‬א שפיר‬
‫ברכת ה‘ עליכם‪°‬‬
‫התחדשנו¨ השתפרנו¨ ואנחנו בצמיחה מתמדת‪Æ‬‬
‫מרכז יום לקשיש באבן שמואל עובר לאחרונה שינויים שהביאו‬
‫לצמיחה והתחדשות‪Æ‬‬
‫מרכז היום פועל ‪ µ‬ימים בשבוע בין השעות ∞∞∫‪∏∫∞∞≠±¥‬‬
‫יום גדוש פעילות∫ לאחר ארוחת הבוקר ≠ סדנא לכתיבת סיפור‬
‫חיים אישי ובסוף התהליך כל אחד ואחת יצאו עם ספר תיעוד‬
‫חייהם‪ Æ‬חוג התעמלות יום יומי¨ תרפיה בתנועה¨ תרפיה באומנות¨‬
‫חוג נגרות¨ ימי בריאות בנושאים שונים≠ ראיה¨ שמיעה¨ בריאות‬
‫הפה ועוד‪ Æ‬שיעורים תורניים¨ מסיבות ראש חודש¨ מסיבות חגים¨‬
‫לימוד עברית¨ חוג אפיה¨ שעת אקטואליה¨ הדרכה לבטיחות בגיל‬
‫הזקנה¨ בקרוב∫ גינון טיפולי¨ קורס יישומי מחשב¨ טיול‪Æ‬‬
‫מערך הסעות מביא אתכם מהבית ומחזיר אתכם הביתה‬
‫בשעות הצהריים¨ לאחר ארוחת צהריים מזינה וטעימה‪Æ‬‬
‫צוות מרכז היום של עמל סיעודית באבן שמואל מחכה לכם‪Æ‬‬
‫בואו אלינו תהנו מחברה טובה ותרגישו בבית‪Æ‬‬
‫מיכל שומרון ≠ מנהלת מרכז היום ∏∂‪∞µ¥≠π≤π≤π‬‬
‫שרון ביאליק ≠ רכזת תעסוקה ∞≥≥≤‪∞µ¥≠π≤π‬‬
‫משרד מרכז היום ≠ ≤‪∞∏≠∂∏±¥µ¥‬‬
‫מירה גואטה ≠ הסעות ∑‪∞µ≤≠≥µ∑≥∂π‬‬
‫גליון מס‘ ‪ ≤¥‬סיון תשע“א‬
‫‪15‬‬
‫עוגת‬
‫גבי‬
‫נה אפויה בציפוי שמנת‬
‫מכינים את התחתית∫‬
‫‪ Ʊ‬מ‬
‫≤‪ Æ‬ב חממים תנור ל≠∞∏‪ ±‬מעלות‪Æ‬‬
‫מע‬
‫בד‬
‫מזון‬
‫עם‬
‫ל‬
‫הב מתכת מעבדים במס‬
‫חלמונים¨ סוכר ואבקת אפייה¨ רק עד שנוצפר פולסים קצרים חמאה¨‬
‫≥‪ Æ‬מוסיפים ק‬
‫רת תערובת אחידה‪Æ‬‬
‫מח ומעבדים ב≠≤≠≥ פולסים‬
‫נו‬
‫ספ‬
‫ים¨‬
‫רק‬
‫ב‬
‫עד‬
‫ש‬
‫מת‬
‫רים‬
‫חיל להתגבש‬
‫‪ Æ¥‬מ צק ©נזה מעיבוד יתר®‪Æ‬‬
‫וצי‬
‫אים‬
‫את‬
‫הב‬
‫צק ו‬
‫מגלגלים לכדו ‪Æ‬ר אם הבצק‬
‫‪ Ƶ‬יחד מוסיפים מעט קמח‪ Æ‬אם הבצק יבש ופירורידביק מאוד ולא מתגבש‬
‫משטחים את הבצק בידיים בתחתית התבנית מדי מוסיפים כף מים‪Æ‬‬
‫∂‪ Æ‬אופים כ≠≤‪ ±‬דקות¨ עד שהבצק מתחיל לה ©לא מעצבים שוליים®‪Æ‬‬
‫זהיב‪Æ‬‬
‫מכינים את ה‬
‫∑‪ Æ‬מחממים ת מלית¨ מרכיבים ואופים∫‬
‫נור ל≠∞∂‪ ±‬מעלות‪Æ‬‬
‫∏‪ Æ‬במיקסר מ‬
‫קציפים חלבונים וכוס מהסו‬
‫כר‬
‫לק‬
‫צף‬
‫ת‬
‫פוח‬
‫ו‬
‫‪ Æπ‬בקערה‬
‫כמ‬
‫מע‬
‫עט‬
‫רב‬
‫בים‬
‫יציב‪Æ‬‬
‫ואינסטנט פודינג‪ Æ‬חלמונים עם יתרת הסוכ‬
‫ר‬
‫¨‬
‫סו‬
‫כר‬
‫וני‬
‫ל‬
‫¨‬
‫גבי‬
‫נה¨‬
‫קור‬
‫נפלור‬
‫∞‪ Ʊ‬מקפלים את קצף הח‬
‫‪ Ʊ±‬מעבירים כ≠≥‪ ±Ø‬מכמותלבונים לתערובת הגבינה‪Æ‬‬
‫הקצף לתערובת‬
‫מעבירים את תערובת הגבינה לקערת הגבינה ומערבבים היטב‪Æ‬‬
‫≤‪±‬‬
‫≤‪ Ʊ‬יוצקים‬
‫הקצף ומקפלים עד איחו ‪Æ‬‬
‫ד‬
‫זהובה את המלית על התחתית‬
‫ה‬
‫אפו‬
‫יה‪Æ‬‬
‫או‬
‫פים‬
‫כ≠‬
‫‪≥µ‬‬
‫דקות¨ עד שהעוגה‬
‫©רק למעלה וכמעט יציבה‪Æ‬‬
‫מעט רוט‬
‫משאירים לה טת‪ Æ‬העוגה תתפח מאוד‬
‫ב‬
‫אפ‬
‫ייה‬
‫ות‬
‫רד‬
‫ק‬
‫צת‬
‫א‬
‫חר כך®‪Æ‬‬
‫תקרר בתנור ה‬
‫מכינים את הציפוי ומצפים∫ כבוי¨ כשהדלת סגורה¨ כ≠‬
‫כ≠≥ שעות‪Æ‬‬
‫• מוציאים‬
‫מעט מי את העוגה מהתנור ומחמ‬
‫מים‬
‫או‬
‫תו‬
‫ל≠∞‬
‫∏‪±‬‬
‫מ‬
‫על‬
‫ות‪Æ‬‬
‫יש‬
‫רים ומחלי‬
‫בידיים רטובות‬
‫קים את פני העוגה¨ עד ש‬
‫•‬
‫מערבבים יחד שמנת חמוצה וסוכ ‪Æ‬ר מורחים על הם אחידים וללא סדקים‪Æ‬‬
‫ומ‬
‫חזי‬
‫רים‬
‫ל‬
‫תנו‬
‫ר‬
‫¨‬
‫פני העוגה האפויה‬
‫ל‬
‫אפ‬
‫• מעבירים למקרר לה ייה של ∞‪ ±‬דקות‪ Æ‬מצננים‪Æ‬‬
‫תיי‬
‫צבו‬
‫ת¨‬
‫ללי‬
‫לה‬
‫ל‬
‫פח‬
‫שומ‬
‫ות ©עד יומיים®‪Æ‬‬
‫רים במקרר ומגישים ק ‪Æ‬ר‬
‫תבנ‬
‫לתחית עגולה בקוטר ∂≤ ס“מ‬
‫תית∫‬
‫∞‪ µ‬גרם חמ‬
‫≥ חלמונים אה קרה¨ חתוכה לקוביות‬
‫∞‪ µ‬גרם סוכר ©¼ כוס®‬
‫≥ג‬
‫רם אבקת אפייה ©‪ ±‬כפית®‬
‫‪±∑µ‬‬
‫ג‬
‫רם‬
‫ק‬
‫מח‬
‫©‬
‫‪ ± ±Ø¥‬כוסות®‬
‫למלית∫‬
‫‪ µ‬ביצים‬
‫∞‬
‫∞≥ גרם סוכר ©½‪ ±‬כוסות®‬
‫∞‪±‬‬
‫ג‬
‫רם‬
‫סוכר וניל ©‪ ±‬שקית®‬
‫∞‪ ∑µ‬ג‬
‫∞‪ ¥‬ג רם גבינה לבנה •‪ π‬שומן‬
‫רם‬
‫קור‬
‫נפ‬
‫לור ©‪ ¥‬כפות®‬
‫∞‪ ¥‬גרם אבקת אינסטנט‬
‫פוד‬
‫ינג‬
‫בט‬
‫עם‬
‫וניל ©‪ ¥‬כפות®‬
‫לציפוי שמנת חמוצה∫‬
‫∞∞‪ ¥‬מ“ל‬
‫‪ ∂µ‬גרם שמנת חמוצה ©≤ גביעים®‬
‫סו‬
‫כר‬
‫©⅓‬
‫כוס®‬
‫פרטים במתנ‪¢‬ס‬
‫עריכה∫ תמר רחמים עיצוב והפקה∫ כחל עיצובים‬
‫‪ruo{tuxxxs‬‬
‫«‬
‫‪H‬‬
‫מספר הטלפון למוקד‬
‫תשלומי ארנונה‬
‫≤‪∞∑≥≠≤±∞∞±µ‬‬
‫או דרך האינטרנט ‪www.mybills.co.il‬‬
‫‪§ª · ¡ ¥D‬‬
‫‪§¡T VªpOpDoŸ£¸£§£®¥Ÿ£V§· D‬‬
‫‪©°‬‬
‫פרטים במתנ‪¢‬ס‬
‫‪O‬‬
‫לשכת ראש המועצה ≤≠‪ ∞∏≠∏µ∞∏π∞±‬גזברות ‪ ∞∏≠∏µ∞∏π∞≥ص‬מנכ“ל ≥‪ ∞∏≠∏µ∞∏π∞∑Øππ‬משאבי אנוש ∂‪ ∞∏≠∏µ∞∏π∞∑Ø‬חינוך ≤‪∞∏≠∏µ∞∏π±∞Øπµ‬‬
‫גנים ‪ ∞∏≠∏µ∞∏π≥≥Øπ≤π‬תכנון אסטרטגי ‪ ∞∏≠∏µ∞∏π≤±‬תברואה ∏∞‪ ∞∏≠∏µ∞∏π‬הנדסה ‪ ∞∏≠∏µ∞∏π∞¥‬המחלקה לשירותים חברתיים ‪∞∏≠∂∏∑µ≤≥±Ø≤±¥‬‬
‫ארנונה ≤‪ ∞∏≠∏µ∞∏πµ¥Ø≥±‬רשוי עסקים ‪ ∞∏≠∏µ∞∏ππ¥‬משק ‪ ∞∏≠∂∏∑µ≤∞µ‬תחבורה ∏‪ ∞∏≠∏µ∞∏π¥‬שרות פסיכולוגי ‪ ∞∏≠∏∂∞∞±¥π‬אגודה לקשיש ≤‪∞∏≠∂∏±¥µ¥‬‬
‫מועצה דתית ‪ ∞∏≠∂∏±¥π±±‬מתנ“ס ∑∑∑≤‪ ∞∏≠∏∂±‬מרכז שפירא∫ דואר מרכז שפירא מיקוד ‪ ∑π¥±±‬טלפון∫ ≤≤‪ ¨∞∏≠∏µ∞∏π‬פקס∫ ∞‪∞∏≠∏µ∞±∑π‬‬
‫מרכז אבן שמואל∫ ד‪Æ‬נ‪ Æ‬שדה גת מיקוד ‪ ∑πµ∏µ‬טלפון∫ ≤≤≤‪ ¨∞∏≠∂∏∑µ‬פקס∫ ∂∏‪∞∏≠∂∏±±π‬‬
‫קווי חירום∫ נושא מים וביוב ‪ ¨∞µ∞≠∏∏µ¥±±µ‬נושא ביטחון¨ ‪ ¨∞µ∑≠∑∑≥µ≥∂π‬רווחה ∏≥‪∞µ∞≠∏∏µ¥±‬‬
‫מוקד ‪±∞π‬‬
‫מנייד ≠ ≥≥∑∞∞∂∏≠∏∞‬