משואה מפתח לקבצים א

‫״משואה״‬
‫מפתחות לקבצים א‪-‬כ‬
‫משואה‬
‫מפתחות לקבצים א־כ‬
‫תוכן החוברות‪ ,‬מפתח שמות המחברים‬
‫מפתח הנושאים‪ ,‬מפתח המקומות‪ ,‬מפתח השמות‬
‫ערכה דר׳ יעל ולדמן‬
‫משואה‪ т ,‬לחברי תנועת נוער ציוניות בשואה ובמרי‬
‫תלייצחק‪ ,‬תשנ״ג‬
‫©‬
‫כל הזכויות שמורות‬
‫משואה‪ т ,‬לחברי תנועת נוער ציוניות בשואה ובמרי‬
‫תל־יצחק‬
‫דפוס‪£‬שסרן‪,‬תל־אביב‬
‫התוכן‬
‫תוכן החוברות‬
‫מפתח שמות המחברים‬
‫מפתח הנושאים‬
‫מפתח המקומות‬
‫מפתח השמות‬
‫‪9‬‬
‫‪25‬‬
‫‪39‬‬
‫‪55‬‬
‫‪1‬ך‬
‫מבוא‬
‫הקבצים השנתיים של ׳׳משואה״ מופיעים מאז שנת תשל׳׳ג בהוצאת משואה‪ ,‬יד לחברי‬
‫התנועות הציוניות בשואה ובמרי‪ ,‬תל־יצחק‪ .‬הקבצים מכילים חומר מגוץ בנושאי‬
‫השואה‪ ,‬תפוצות ישראל והיישוב היהודי בארץ ישראל‪ .‬במאמרים דברי הגות ועיון‪,‬‬
‫מחקר היסטורי ועדויות‪ ,‬ביקורת ספרים וסקירות על פעולות ׳׳משואה״‪ .‬כעת‪ ,‬עם צאת‬
‫החוברת העשרים‪ ,‬מצאנו לנכון להוציא כיד מפתחות‪ ,‬שייקל על ההתמצאות בחומר‪.‬‬
‫לקבצי משואה אופי כפול‪ .‬המערכת הציבה לה למטרה לתרום לחקר השואה‬
‫ובמקביל להקים מצבת זכרץ לסבלם ולעמידתם של היהודים בשואה‪ ,‬יד לקהילות‬
‫ולקרבנות‪ .‬בהתאם אאת‪ ,‬הכנו מפתחות מפורטים מהמקובל בכתבי‪-‬עת‪ ,‬כך‬
‫שתתאפשר גישה למידע המפחד על קהילות‪ ,‬ארגתים ואנשים בודדים‪ .‬בנוסף‬
‫למפתחות המתבססים על תוכן העניינים ושמות המחברים‪ ,‬מובאים כאן מפתחות‬
‫המתייחסים למקומות‪ ,‬לנושאים ולשמות הנזכרים בתוך המאמרים‪ .‬אנו תקווה‬
‫שמפתחות אלה יאפשרו גישה קלה לחומר וישרתו ביעילות חוקרים‪ ,‬תלמידים‬
‫ומעיינים‪.‬‬
‫עריכת המפתחות העלתה בעיה מיוחדת‪ ,‬משום ששמותיהם של מקומות ואנשים‬
‫רבים נכתבו במאמרים שתים בתעתיקים שונים‪ ,‬ולפעמים אף בשמות מוסעים‪.‬‬
‫לדוגמא‪ ,‬המקום שמופיע במפתח בשם ״בלטון בוגלאר״‪ ,‬מופיע במאמרים שתים הן‬
‫כ״אלאטון בוגלאר״ והן כ״באלטון בוגלאר״‪ .‬כמו כן‪ ,‬בחורה בשם מידה גולה מופיעה‬
‫גם בשמות גולה מירה וגילה מירה‪ .‬בנוסף לכר‪ ,‬שמות של ארגתים תורגמו לפעמים‬
‫באופנים שתים‪ .‬״המועצה לעזרת היהודים״ מופיעה בחוברות גם תחת השם ״המועצה‬
‫למען עזרה ליהודים״ ו״המפלגה הקומתיםטית הפולנית״ מופיעה גם תחת השם‬
‫״מפלגת הפועלים הפולנית״‪ .‬יש לקחת דברים אלה בחשבון כאשר מתקשים במציאת‬
‫ערך מסמים במפתחות‪.‬‬
‫יעל ולדמן‬
‫תוכן החוברות‬
‫חוברת א‪ ,‬תשל״ג ‪1973 -‬‬
‫אתגרי משואה‬
‫השריון הרוחני‬
‫בעיות דידקטיות בהוראת השואה‬
‫הלחימה היהודית בתקופת הכיבוש הנאצי ‪ -‬צורותיה ובעיותיה‬
‫חברי קבוצת ״עקיבא״ בדרך לא דדך‬
‫התנועה בגטו וילנה וביערות ליטא‬
‫פרקי ״הנוער הציוני״ באונגריה‬
‫תנועת המרד של הנוער היהודי בקרקוב‬
‫ברומניה בימי השואה‬
‫אנית המעפילים ‪ -‬אסיפי‬
‫בעירות פולםיה לפני השואה‬
‫משה הול‬
‫גדעון האומר‬
‫חיים שגהר‬
‫יצחק ארד‬
‫הלל זיידל‬
‫ניסן יזניק‬
‫משה בידרפן‬
‫משה זינגר‬
‫יצחס ארצי‬
‫יעהכ גן־יהורה‬
‫משה קול‬
‫א ל כ » ד ר גוממן‬
‫ואסתר גוסמן־הרצברג בגטו בגדין ‪ -‬פרוטוקולים‬
‫מכתבים כימי מסר‪.‬‬
‫המבנים המונומנטליים של מרכז משואה בתל‪-‬יצחק‬
‫ברוד שרתי‬
‫מדגם של תכנית להשתלמות בנושא השואה והגבורה‬
‫משואה ומוסדותיה‬
‫‪8‬‬
‫‪14‬‬
‫‪18‬‬
‫‪27‬‬
‫‪40‬‬
‫‪50‬‬
‫‪66‬‬
‫‪90‬‬
‫‪104‬‬
‫‪152‬‬
‫‪165‬‬
‫‪172‬‬
‫‪180‬‬
‫‪200‬‬
‫‪205‬‬
‫‪208‬‬
‫חוברת ב‪ ,‬חשל׳׳ד ‪1974 -‬‬
‫משה קדל‬
‫גדעון האדזנר‬
‫שמואל אםינגר‬
‫משה קול‬
‫יוסף הרמיש‬
‫כרקאאורכד‬
‫עוזיאל ליכמנברנ‬
‫יעקב רוזנברג‬
‫מיכאל יצהקי‬
‫דוד מרגלית‬
‫משה גונדה‬
‫קולות פ ן הגיפו‬
‫אטדים המרדן‬
‫תניח‬
‫אלף שדדרצבאום‬
‫נחמן בלומנפל‬
‫שמעיה א מ י‬
‫תודעת השואה ובטחון ישראל‬
‫‪9‬‬
‫משפטים נגד פושעי מלחמה‬
‫‪14‬‬
‫השפעת השואה כגורם בהתעוררות הלאומית של יהודי ברית־הפועצות ‪20‬‬
‫מאמצי הצלה ועזרה‬
‫‪30‬‬
‫על מחוללי הםדד בגיטו וארשה‬
‫‪44‬‬
‫״הנוער הציוני״ •ניטו וארשה וחלקו במדד‬
‫‪52‬‬
‫הודי הגיטו‬
‫‪59‬‬
‫בודדים במאבק‬
‫‪73‬‬
‫ימי זוועה בפדרט התשעי‬
‫‪85‬‬
‫מיבצעי ההצלה בהדנגריה‬
‫‪90‬‬
‫הנר׳הצ בהונגריה בתקופת השואה‬
‫‪96‬‬
‫צרוד מכתבים‬
‫‪100‬‬
‫החזית המאוחדת של הגוער היהודי נגד הנאצים בשנים ‪1938-1934‬‬
‫‪112‬‬
‫התנועה בפולין לאחר המלחמה‬
‫‪117‬‬
‫פעולות עזרה משדדייץ בשנים ‪1945-1942‬‬
‫‪131‬‬
‫״ידמנה של יוםטינה״ לופדתה של שזברת היומן‬
‫‪148‬‬
‫עם יתדמי טרנםניםטריה‬
‫‪154‬‬
‫תוכן החוברות‬
‫‪10‬‬
‫כיידקמין‬
‫נ‪.‬צחר‬
‫מנחם ד ר ס‬
‫הצניחה לתוך לוע הארי‬
‫כנס משואה תשל׳׳ד‬
‫ארכיון משואה‬
‫פעילות משואה במונטריאול‪ ,‬קנדה‬
‫משואה בהתפתחותה‬
‫חוברת ג‪ ,‬תשל״ה ‪1975 -‬‬
‫משה קול‬
‫גדעון האומר‬
‫כנו כהן‬
‫יופף קרמיש‬
‫אריה בא וממגד‬
‫אתהמוסקם‬
‫קולות זעקה‬
‫אתה לד‬
‫שמואל מ א י ת‬
‫יעקב רוזנברג‬
‫סלדה מ ע ץ‬
‫קלמהמר‬
‫יהודה אורגשםיץ‬
‫שמעיה אבני‬
‫ח ב ת סיכדן ״עקיבא״‬
‫בוילנה‬
‫‪ p‬ציון ש ת פ ט ר‬
‫אחתן מעץ‬
‫‪165‬‬
‫‪178‬‬
‫‪180‬‬
‫‪186‬‬
‫‪188‬‬
‫—‬
‫‪- -‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫האמנם לא ילמדו לקח‬
‫שלושים שנה לגמר מלחמת העולם השנייה‬
‫בצבת הנאצים ‪ -‬יהדות גרמניה בשנים ‪1938-1932‬‬
‫המאבק הדו־חזיתי של גיסו וארשה‬
‫על האמנות כתקופת השואה‬
‫פרשיות נעלמות ‪ -‬יהודים כובשים את אלג׳יר)‪(1942‬‬
‫מכתבים משטחי הכיבוש הנאצי‬
‫בית הילדים ע׳׳ש אבא ברדיצ׳ב בדברצן‪ ,‬הונגריה‬
‫בשורות הבריגדה‬
‫בהונגריה‬
‫פעילות תנועתית בתחילת המלחמה‬
‫זיוף תעודות בזמן המלחמה‬
‫פתח דבר למהדורה השנייה של ״יומנה של יוםטינה׳׳‬
‫ת מ נ י ה בחדשי השואה האחרונים ומיד לאחריה‬
‫‪9‬‬
‫‪19‬‬
‫‪27‬‬
‫‪38‬‬
‫‪48‬‬
‫‪57‬‬
‫‪64‬‬
‫‪73‬‬
‫‪90‬‬
‫‪129‬‬
‫‪136‬‬
‫‪141‬‬
‫‪149‬‬
‫‪156‬‬
‫אודות מאופל‪ ,‬יומן נדודים‬
‫תנועת ״הרצליה״ בלטביה בימי מלחמת העולם השנייה‬
‫זכרונות על ״הנוער הציוני׳׳ בלבוב‬
‫‪182‬‬
‫‪197‬‬
‫‪206‬‬
‫חוברת ד‪ ,‬תשל״ו ‪1976 -‬‬
‫משה קול‬
‫גדעון האומר‬
‫חיים שצקר‬
‫משח מ ב ר‬
‫משה קלכהיים‬
‫מסן* קרמיש‬
‫אתהפופקמ‬
‫פשה קול‬
‫דודצימנד‬
‫חיים כרלפ‬
‫חביב כנען‬
‫מדעם ד ץ‬
‫רדד ש ע ת‬
‫‪ 40,1936-1976‬שגה לתחילת ההתקפה המשולבת של הערבים‪ ,‬הנאצים‬
‫והפשיסטים נגד הישוב בא״י דהדות העולם‬
‫השואה בראי דודנו‬
‫השואה כמשל ‪ -‬על סכנותיה של התפיסה האינסטרומנטלית של‬
‫‪20‬‬
‫הוראת השואה‬
‫‪25‬‬
‫ימים ולילות בדכאו ובמידלדודף ו אלו לגר‬
‫‪44‬‬
‫מהגטו אל היער‬
‫‪53‬‬
‫בעקבותיו של קורצ׳אק ועפו יחדיו‬
‫‪60‬‬
‫יהדות בלגיה תחת השלטון הנאצי‬
‫‪65‬‬
‫המאבק המחתרתי על הקיום הציוני בברית המועצות‬
‫‪89‬‬
‫בשליחות הצלה‬
‫‪125‬‬
‫פגישות בקושטא‬
‫‪134‬‬
‫הישוב היהודי בא״י בימי מלחמת העולם השנייה‬
‫יחס האיטלקים ליהודים בימי מלחמת העולם השנייה‬
‫‪163‬‬
‫)מעשי עזרה והצלה בשנים ‪(1939-1943‬‬
‫‪180‬‬
‫״הנוער הציוני״ במחנות הגירוש בקפריסין‬
‫‪5‬‬
‫‪15‬‬
‫תוכן החוגרות‬
‫אליהו נלאור‬
‫חיים שני ומשה שדף‬
‫יצחל! שידלו‬
‫ישראל פופ‬
‫דכ למן‬
‫נפתלי!דור‬
‫יעקב גיל‬
‫מנחם ד ר ט‬
‫‪11‬‬
‫ניצניו המופלאים של ״הענף היבש״)לתולדות החינוך היהודי‬
‫בהונגריה אחרי מלחמת העולם השנייה(‬
‫״הנוער הציוני״ בסרנםניסטריה‪ ,‬בגיטאות דז׳ורץ ושארגורוד‬
‫במתנה מטהאוזן‬
‫קווים לדמותו של יצחק שטיינר)‪ 40‬שנה לפטירתו(‬
‫פריחתה וחורבנה של ירושלים דליטא מאת ל׳ ראן‬
‫שואת העם היהודי באירופה לנתן עק‬
‫פרקי שואה ושארית לדר׳ צמח צמרית‬
‫פעולות ״משואה״ בשנה החולפת‬
‫‪198‬‬
‫‪209‬‬
‫‪215‬‬
‫‪219‬‬
‫‪223‬‬
‫‪227‬‬
‫‪229‬‬
‫‪231‬‬
‫חוברת ה‪ ,‬תשל״ז ‪1977 -‬‬
‫פשה קול‬
‫גדעון האתגר‬
‫שמעיה אבני‬
‫שמאי פלד‬
‫מאיר ח ר מ ‪p‬‬
‫אריה אברהמי‬
‫כלה פלד)גוכרמן(‬
‫אברהם טלדרנפל‬
‫פשה קול‬
‫חביב כנען‬
‫אהרן ד י ס‬
‫דב ל ד ן‬
‫אדיה מוסקט‬
‫אידנה וקלמן הפר‬
‫לנה הולנר־כק‬
‫משה בייפקי‬
‫מיכאל לנדאו‬
‫בן־ציון שרוספד‬
‫צבי הדפן‬
‫יהודה תלמי‬
‫קבוצת חברים מכפר‬
‫נליקפון‬
‫יהושע גלבוע‬
‫דוד שעדי‬
‫פיצ׳יה ורוצלכפקי‬
‫צבי מדין‬
‫הרהורים ליובל ״הנוער הציוני״‬
‫הנסיונות לסילוף האמת על השואה‬
‫״הנוער הציוני״ ברומניה‬
‫קן ״השופר הלאומי״ במינסק‬
‫הסתדרות הנדעד הציוני ״הרצליה״‬
‫הנסיות לעצמאות ב״הנוער הציוני״ בתפניה‬
‫בשליחות ‪ -‬בראשית שנות השואה‬
‫על תנועת ״הנוער הציוני״ בטרנסילבניה בין שתי מלחמות עולם‬
‫בשליחות התנועה העולמית‬
‫איבת האוקראינים ליהודים ‪ -‬גורמיה והתפתחותה‬
‫היחסים בין היודנראט‪ ,‬המשטרה היהודית והמחתרת היהודית‬
‫הלוחמת בקראקוב‬
‫חיי שעה בטרם שואה‬
‫ספרד דחסה ליהודים בתקופת מלחמת העולם השנייה‬
‫קטעים מתוך ממן‬
‫הפרידה פקראקוב‬
‫שחרור שאין עמו חופש‬
‫הישוב בתקופת הסער‬
‫בתםיה הסובייטית‪-‬פגישות עם יהודים‬
‫העליהב׳‬
‫״הבריחה״ בהונגריה‬
‫חברים מספרים על ״אםיפי״‬
‫משודר עברי על נהרות היגון ‪ -‬על אלישע רודין‬
‫הביוגרפיה של ״הנוער הציוני״ הכללי‪ ,‬על ספרו של‬
‫יוחנן כהן‪ ,‬׳׳הנוער הציוני‪ ,‬צמיחתה של תנועה״‬
‫יהודית רזניק דיל‬
‫״משואה״ בפעילותה החינוכית‬
‫‪7‬‬
‫‪15‬‬
‫‪21‬‬
‫‪42‬‬
‫‪44‬‬
‫‪48‬‬
‫‪51‬‬
‫‪53‬‬
‫‪56‬‬
‫‪69‬‬
‫‪111‬‬
‫‪126‬‬
‫‪146‬‬
‫‪152‬‬
‫‪166‬‬
‫‪169‬‬
‫‪179‬‬
‫‪199‬‬
‫‪213‬‬
‫‪229‬‬
‫‪255‬‬
‫‪273‬‬
‫‪278‬‬
‫‪286‬‬
‫‪289‬‬
‫חוברתו‪ ,‬תשל׳יח‪1978-‬‬
‫משה סול‬
‫גדעון האוזגר‬
‫ישראל בת ‪30‬‬
‫עלילת ההם של ימינו‪ :‬״היהודים המציאו את השואה״‬
‫‪7‬‬
‫‪• 23‬‬
‫תוכן החוברות‬
‫‪12‬‬
‫רב סדן‬
‫יוסף נדבה‬
‫נח קפלינפקי‬
‫דבלמן‬
‫פרנקלץ לימטל‬
‫אשר כ ה‬
‫משה כייפקי‬
‫משה קלכהייפ‬
‫אברהם תורי־גולוב‬
‫שרגא קוליש‬
‫יצחק ילמ‬
‫אירנה וקלמן המר‬
‫משה בן־אביגדור‬
‫משה קול‬
‫מורשת יהדות פולין‪ ,‬דברים ליובל התשעים של אנשל רייס‬
‫היודנראטים ‪ -‬כמה היבטים משומם‬
‫לאט לנו עם היודנראטים‬
‫המחתרת הציונית בליטא בימי שלטון הסובייטים‬
‫על משמעותה של השואה‬
‫האנטישמיות הפאשיסמית־פלבאית‪ ,‬מפלגת ״צלב החץ״ בהוגגריה‬
‫בתקופת השואה‬
‫על ח ס י ד אופות העולם‬
‫ביערות ליטא‬
‫ה־‪ 28‬באוקטובר‬
‫בגיא צלמוות‪ ,‬סיפורו של הבורח הראשון מהפורט התשעי‬
‫מעפילים במחנות קפריסין‬
‫דפי יומן‪ ,‬חלק ב׳‬
‫קווים לדמותה של יהודית ת נ י ק ז״ל‬
‫אכרו של זאב שטרנפינקל דיל‬
‫צרור ידיעות ״במשואה״‬
‫‪29‬‬
‫‪36‬‬
‫‪53‬‬
‫‪57‬‬
‫‪102‬‬
‫‪119‬‬
‫‪134‬‬
‫‪150‬‬
‫‪163‬‬
‫‪176‬‬
‫‪202‬‬
‫‪217‬‬
‫‪228‬‬
‫‪231‬‬
‫‪232‬‬
‫חוברת ז תשל״ט ‪1979 -‬‬
‫׳‬
‫משה קול‬
‫גדעון האוזנר‬
‫דוד שערי‬
‫יודעם ד ץ‬
‫יופףקרמיש‬
‫דכלדן‬
‫יוחנן כהן‬
‫יצחק ארצי‬
‫משה בייםהי‬
‫מיכאל יצחהי‬
‫אלכפנדר שפינלבלט‬
‫אלכסנדר דונמ‬
‫ת ל י הוץ־סרידלר‬
‫אהרון מזיא‬
‫י הודה תלמי‬
‫נוכח אירועי התקופה‬
‫לבעיות לימוד השואה‬
‫שארית הפליטה ‪ -‬ק ו ד יחוד‬
‫על האדם בשואה‬
‫על היחסים ב ץ הפולנים והיהודים בתקופת המלחמה והשואה‬
‫)בשולי מחקרו של עמנואל רינגלבלום(‬
‫המחתרת הציונית בליטא בימי שלטון הסובייטים)חלק בי(‬
‫הבריחה הגדולה מפולין‬
‫יופנה של אניית המעפילים ״כנסת ישראל״‬
‫בחזרה לעמק הבכא‬
‫על אדמת פולין‬
‫שידת הנעורים של מ ר שלפ‪ ,‬על ספרו של שפעיה אבני‪,‬‬
‫״גאולים מיד צר״‬
‫מכתב לנכדי‬
‫מחול האימה‬
‫על אריה שץ ז״ל‬
‫צבי)גיורי( אורוס דיל‬
‫‪7‬‬
‫‪15‬‬
‫‪20‬‬
‫‪45‬‬
‫‪53‬‬
‫‪99‬‬
‫‪125‬‬
‫‪158‬‬
‫‪185‬‬
‫‪189‬‬
‫‪193‬‬
‫‪195‬‬
‫‪202‬‬
‫‪211‬‬
‫‪216‬‬
‫חוברת ח‪ ,‬תש״ם ־‪1980‬‬
‫משה הול‬
‫גדעון האתגר‬
‫יהודה תלמי‬
‫שלמה גצר‬
‫משה הול‬
‫מול עולם אכזר וצבוע‬
‫לא כצאן לטבח!‬
‫דברים ביום השואה והגבורה‬
‫קווי יסוד במאבק הפוליטי של יהודי פולין למען זכדותיהם‬
‫האזרחיות והלאומיות ברפובליקה הסולנית השנייה)‪(1922-1918‬‬
‫יצחק גריגבדם ‪ -‬מדינאי לו‪1‬ע‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪14‬‬
‫‪20‬‬
‫‪23‬‬
‫‪32‬‬
‫תוכן הזווכרית‬
‫מאיר הרטמן‬
‫אברהם רוזנמן‬
‫יצחק נריגבוים‬
‫ירחמיאל אשל‬
‫אריה פריים‬
‫חיים שםראוס‬
‫צבי וינטרוכ‬
‫יוסף קרפיש‬
‫יעקב רחנכרנ)קובה(‬
‫אריה ל ד‬
‫קולות זעקה ואזעקה‬
‫משה שדפי‬
‫יעקבקלימבדם‬
‫חייט זד‬
‫ח ו ד אוריאל‬
‫יהודה לד)פיצי(‬
‫ד נ מ ו נ ד שמרוכליץ‬
‫אברהם צבי בדאון‬
‫יהושע דגודפקי‬
‫שמואל הםאירי‬
‫מנתם ד ר ט‬
‫יהושע דגודפקי‬
‫‪13‬‬
‫מפולין לארץ ישראל‬
‫ביקוריו של גרינבוים כפולין לאחר השואה‬
‫נאומו בלוח׳ בפברואר ‪1947‬‬
‫קוים לדמותו של יצחק גרינבוים‬
‫תגובת המחתרות בא״י לתהליך השמדת יהדות אירופה‬
‫חג הפסח בגיסאות ה״גנרל גובדנפנט׳׳‬
‫בר מצווה במחנה ריכוז‬
‫״הנוער הציוני׳׳ ובמאתו המחתרתי בגמזו וארשה ״שביבי׳‬
‫ושוב בידי הגיםםאפו‬
‫ארגון ויחפה ספונטאנית בפעולות הצלה‬
‫מכתבים פן הגיטאות‬
‫כשבי‬
‫גלגולו של ניגון‬
‫בטרנםניסטדיה‬
‫בחוצות)שיר(‬
‫בין גבולות‬
‫מטע אל העבר‬
‫על לקחי הארגון הלוחם של יהודי קובנה‬
‫בצהרי יום)סיפור(‬
‫אנדרטת השופרות‬
‫על פעולות השנה‪ :‬פרסים ומלגות; סמינרים‪ :‬תערוכות!‬
‫ספרי משואה ומדרשת פודדר‬
‫דברים לדגל קבלת פרם גוטמן‬
‫‪38‬‬
‫‪41‬‬
‫‪45‬‬
‫‪47‬‬
‫‪51‬‬
‫‪83‬‬
‫‪102‬‬
‫‪105‬‬
‫‪112‬‬
‫‪127‬‬
‫‪135‬‬
‫‪148‬‬
‫‪151‬‬
‫‪154‬‬
‫‪168‬‬
‫‪169‬‬
‫‪184‬‬
‫‪202‬‬
‫‪207‬‬
‫‪211‬‬
‫‪215‬‬
‫‪219‬‬
‫חוברת ט‪ ,‬תשמ״א ‪1981 -‬‬
‫משה קול‬
‫גדעון מ נ ו מ ר‬
‫ר א ו ת כףשם‬
‫פ ש ה קול‬
‫יוסף קרפיש‬
‫חנה יםול‬
‫נפתלי צחר‬
‫יהודית ירדן‬
‫איילת בהן‬
‫תעודה‬
‫שמעון דרננר‬
‫שדה בדנמן־ניפקה‬
‫מ ש ה קול‬
‫דמים מן הארכיון‬
‫רותליכליך‬
‫אברהם קוטל‬
‫חייםשצקר‬
‫אהוד אפק‬
‫יעל דגיאלי‬
‫האנטישמיות ביפינו‬
‫עשרים שנה למשפט אייכפן‬
‫מתוך יומן גיטו וארשה‬
‫דדי ‪ р я п‬בךשם)פלדשווה(‬
‫על פעילותם ובטאונם המחתרתי של הציונים הכלליים בגיטו וארשה‬
‫תנועת־נוער יהודית באיזוד זאגלפביה בתקופת השואה‬
‫דואר השואה כמקור לתאז־ר אירועים‬
‫התמודדות היודנראט בבעיות הבריאות בגיטו ל ו ח ׳‬
‫דמותו הרוחנית של הילד היהודי בשואה‬
‫רוצחי עפים)על השמדת יהודי פינסק(‬
‫בלי בהלה ובלי פחד מפני ה מ ו ו ת ‪ -‬ק ו ל קורא אל הנוער‪,‬‬
‫בצרוף דברי הקדמה פאת דד׳ יהודה אודנשסיין‬
‫בדרך חתחתים מגיסו סוםנוביץ לארץ‬
‫יהושע א׳ גלבוע דיל‬
‫מכתבים ואגרות םץ‪2‬י השואה‬
‫דפי יומן‪ ,‬בצרוף הקדמה פאת דרי דוד יעקובוביץ‬
‫ביה״ם הימי של״איחוד הנוער הציוני‪-‬עקיבא״באלבלונג‬
‫הודאת ה ש ו א ה ‪ -‬ד י ל מ ו ת ושיקולים‬
‫תפורות בגישה לנושא השואה במדינת ישראל‬
‫מיתאם ההתערבות בדרכי ההסתגלות השתות של משפחות ניצולי‬
‫השואה‬
‫‪7‬‬
‫‪16‬‬
‫‪24‬‬
‫‪44‬‬
‫‪46‬‬
‫‪50‬‬
‫‪67‬‬
‫‪75‬‬
‫‪81‬‬
‫‪89‬‬
‫‪92‬‬
‫‪98‬‬
‫‪107‬‬
‫‪109‬‬
‫‪!28‬‬
‫‪141‬‬
‫‪149‬‬
‫‪156‬‬
‫‪169‬‬
‫תוכן החוברות‬
‫‪14‬‬
‫אברהם תורי‬
‫אהרון מזיא‬
‫צכי וזר‪0‬ך‬
‫יצחק ארצי‬
‫אריה בךטוכ‬
‫נתן גרוס‬
‫־‬
‫בין פליטי השואה באיטליה)דפי ‪(pv‬‬
‫הסנטור ‪ -‬לדמותו של אינג׳ משה קרנר‬
‫״משפט ירושלים״ לגדעון האוזנר‬
‫פרקים נוספים באפוס של ״הנוער הציוני״ ברומניה‪ ,‬על ספרו‬
‫של שמעיה אבני ״גאולים מיד צר״ ועל הספר‬
‫״אשר לא נשאו לשוא נעוריהם״‬
‫״גירוש קפריסין״ ‪ -‬ספרו של דוד שערי‬
‫״מי יתן לילה״ לצבי ברלב‬
‫ב״משואה״ פרסים‪ ,‬מלגות וספרים‬
‫‪179‬‬
‫‪191‬‬
‫‪206‬‬
‫‪217‬‬
‫‪221‬‬
‫‪227‬‬
‫‪229‬‬
‫חוברתי‪ ,‬תשמ״ב‪1982-‬‬
‫תאריכים היסטוריים‬
‫משה קול‬
‫אינטלקטואלים בשרות ההשמדה‬
‫גדעון האוזנד‬
‫אני מאמין‬
‫אפרים קציר‬
‫בזכרנו את באבי־יאר‬
‫אליויזל‬
‫ראובן ברשם)פלדשוה( מתוך יומן גיטו וארשה‬
‫בשולי ״פנקס הרשימות״ של בךשם‬
‫יוסף קרמיש‬
‫הוראתה של תקופת השואה במסגרת תכנית הלימודים‬
‫שמעון הרמן‬
‫של החינוך היהודי‬
‫על מהותה של האנסישמיות המודרנית ודרכי המאבק נגדה‬
‫שמואל אמינגר‬
‫תופעת האנטישמיות ‪ -‬התמודדות עמה במישור החינוכי‬
‫חייט שצקר‬
‫עובדות והערכות על היהודים בצבא האדום במלחמת העולם השנייה‬
‫רב לוין‬
‫בעל־הברית הנשכח‬
‫יהושע גלבוע‬
‫מסע לטרנסניסטריה‬
‫יצחק ארצי‬
‫מכתבים ואגרות מימי השואה‬
‫דפים ‪ р‬הארכיון‬
‫״עקיבא״ ביוגוסלביה‬
‫עמיאל שומרוני‬
‫על קבת של צבי הירש גרץ‬
‫כ׳ מארק‬
‫״יציאת תמניה״ ‪1980-1944‬‬
‫שמעיה אבני‬
‫במרדף אחר ראש העיר של קובנה‬
‫א׳ תורי‬
‫על יהושע גלבוע‬
‫משה קול‬
‫על יהושע ודרכו‬
‫שלום זבולוני‬
‫אשר לא התהלל בגבורתו ובחכמתו ‪ -‬לדמותו של אלכם גתמון‬
‫נפתלי צחר‬
‫חבתם מספרים על אלכס‬
‫על ולאדיסלבה חומס ‪ -‬אחת מחסידי אומות העולם‬
‫וילה אורבך‬
‫קולות ‪ р‬השואה)תמונות מתוך מחזה(‬
‫פביאן שלנג‬
‫עדות על מחנה הריכח אושוויץ‬
‫יעקב ביסטתץ‬
‫על ספרו של יוסף ברוידה ״זכרונות של פרטיזן יהודי‬
‫יצחק אלפרוביץ‬
‫ביעתת בריינםק״‬
‫תערוכת ״הנוער הציוני״‬
‫יוחנן כ ת‬
‫לסיכום פעולות ״משואה״‬
‫מגחם דרט‬
‫‪7‬‬
‫‪19‬‬
‫‪23‬‬
‫‪28‬‬
‫‪33‬‬
‫‪52‬‬
‫‪59‬‬
‫‪66‬‬
‫‪74‬‬
‫‪79‬‬
‫‪106‬‬
‫‪112‬‬
‫‪118‬‬
‫‪126‬‬
‫‪131‬‬
‫‪148‬‬
‫‪175‬‬
‫‪187‬‬
‫‪191‬‬
‫‪195‬‬
‫‪198‬‬
‫‪200‬‬
‫‪207‬‬
‫‪218‬‬
‫‪223‬‬
‫‪227‬‬
‫‪230‬‬
‫חוברת יא‪ ,‬תשמ״ג ‪1983 -‬‬
‫משה קול‬
‫המשואה שהודלקה בגיסו וארשה לא אוכלה‬
‫‪7‬‬
‫תוכן החוגרות‬
‫‪15‬‬
‫גדעון האוזנר‬
‫האנטישמיות בדורנו‬
‫ראובן כרשם)פלדשוה( ‪пп‬־‪ р‬ופרד‪ ,‬פרקיט מתוך ‪ p v‬גיטו וארשה‬
‫יוסף קרםיש‬
‫על עצרת־נוער בלתי ידועה בגיטו וארשה‬
‫יהושע גלבוע‬
‫האיש יאנוש קורצ׳אק‬
‫יוליאן טובים‪,‬‬
‫ק״י גאלצ׳ינפקי‪,‬‬
‫יאן פאראגדוכפקי‬
‫ביום השנה החמישי לפרד כגיסו‬
‫יום עיון‬
‫המחתרת החלוצית בהונגריה ביפי מלחמת העולם ה־‪ 2‬בהשתתפות‪:‬‬
‫פרופ׳ בלה ואגו‪ ,‬דר׳ זיגפריד רוט‪ ,‬יעקב רוזנברג‪ ,‬תושיההרצברג‪,‬‬
‫אליהו גלאור‪ ,‬אריה לוי‬
‫מתוך הארכיון‬
‫דר׳ י׳ קרמיש‪ :‬על מחוללי הפרד)קטע(; ב׳ אאורבך‪:‬‬
‫״הנוער הציוני״ בגיטו וארשה וחלקו במרד‬
‫מאקט שטיינביל‬
‫אירועי השואה בקראקוב‬
‫אכרהפ גולדברג‬
‫פעולת נקם של חברי ״הנוער הציוני״ בלבוב‬
‫יוט עיון‬
‫יהדות צפון אפריקה ומדינת ישראל‪ ,‬בהשתתפות‪ :‬יוחנן כהן‪,‬‬
‫יהודה דופיניץ‪ ,‬דד׳ מ׳ אביטבול‪ ,‬משה קול‬
‫מאיר כניה‬
‫דרכי הודאת השואה כמשואה‬
‫אשר כהן‬
‫עובדות ופרשנות בהוראת השואה‬
‫שמעיה אגני‬
‫יציאת רומניה)חלק בי(‬
‫משה ל ד ג‬
‫יחסם של הבריטים למעפילים במחנות בקפריסין‬
‫זינמונד שמרוכליץ‬
‫הנוכל אי־פעם לשכוחז‬
‫אכרהפ קולדבפקי‬
‫עם ״הנוער הציוני״ מפולין לליטא‬
‫משה קול‬
‫הצלה ושיקום ‪ -‬ליובלה של עה״נ‬
‫זליגר‬
‫מנחם‬
‫אכן הגיעה שעתנו‬
‫שפרה וטמדייך‬
‫ימים בגטו קראקוב‬
‫עזריאל ל ד‬
‫ראיון עם ברוך שדוני על פעילותו בקרב אנשי־צבא‬
‫‪18‬‬
‫‪26‬‬
‫‪101‬‬
‫‪108‬‬
‫‪112‬‬
‫‪115‬‬
‫‪137‬‬
‫‪147‬‬
‫‪152‬‬
‫‪156‬‬
‫‪172‬‬
‫‪181‬‬
‫‪192‬‬
‫‪216‬‬
‫‪222‬‬
‫‪224‬‬
‫‪231‬‬
‫‪234‬‬
‫‪241‬‬
‫‪247‬‬
‫חוברת יב‪ ,‬תשמ״ד ‪1984 -‬‬
‫משה קול‬
‫גדעון האומר‬
‫ד ג לדן‬
‫י ע ק ג רותם‬
‫אליהו שמואל אביהר‬
‫יהודית תידור־גאומל‬
‫יוסף קדמיש‬
‫תדאוש פנקיביץ׳‬
‫ידן דגן‬
‫גימה עמיפז־זילכר‬
‫כלה ג ו ט ר ‪p‬‬
‫רפאל כלומגפלד‬
‫משה קלכהיים‬
‫אברהם קלודכפקי‬
‫הסכנות לעתידו של העם היהודי‬
‫מדע וטוטאליםאדיזם‬
‫יהדות הארצות הבלטיות בפריחתם ובכליונם‬
‫יאנוש קורצ׳אק ‪ -‬הכהן הגדול של רפואת הילדים‬
‫השםדת־עם בתורות האנטישמיות של המאה ה־‪19‬‬
‫בדרך לארץ הבחירה‪ :‬עליית הנוער והילדים הפליטים‬
‫היהודיים בבריטניה במלחמת העולם השנייה‬
‫נאומו של אדם צ׳רניאקוב בעצרת ההכרזה על חודש הילד‬
‫בגיטו וארשה‬
‫בית המרקחת בגיטו קדאקוב‬
‫״יהודים א ן לחמר׳‬
‫יהודי אלג׳יריה בימי משמד ד ש י‬
‫מחנה יאנובסקי‬
‫קיבח ״איחוד הנוער הציוני ‪ -‬עקיבא״ בקילצה‬
‫לפני ואחרי הפוגרום‬
‫המצוד הגדול‬
‫עם ״הנוער הציוני״ מפולין לליטא בדרך לא״י‬
‫‪7‬‬
‫‪13‬‬
‫‪17‬‬
‫‪42‬‬
‫‪47‬‬
‫‪71‬‬
‫‪81‬‬
‫‪88‬‬
‫‪103‬‬
‫‪116‬‬
‫‪124‬‬
‫‪136‬‬
‫‪164‬‬
‫‪171‬‬
‫אריה לוי‬
‫אננה פדרבוש־אוםיר‬
‫משה קול‬
‫יצחק ארצי‬
‫מנחפ זלינר‬
‫אלישבע באריל‬
‫‬‫מיכאל יצחקי‬
‫מנחם ד ר ט‬
‫תנועות הנוער הציוניות וחלקן בפעולות ההצלה בעת כיבוש‬
‫בודפשט על ידי הנאצים‬
‫תקופת השואה והפרי בעיר טרנופול‬
‫םלחפת הגבורה של קיבוץ ניצנים‬
‫אפיזודה ושפה מחנות הגירוש בקפריסין‬
‫בחיפוש אחר פתח הצלה‬
‫פסע המוות‬
‫איקה גרינברג ‪ 40 -‬שנה להירצחו‬
‫יעדים ומעשים ב׳׳משואה״‬
‫‪185‬‬
‫‪191‬‬
‫‪195‬‬
‫‪204‬‬
‫‪211‬‬
‫‪226‬‬
‫־ ‪234‬‬
‫‪236‬‬
‫חוברת יג‪ ,‬תשמ״ה ‪1985 -‬‬
‫משה קול‬
‫גדעון האתגר‬
‫יצחק ארצי‬
‫חנה שלומי‬
‫יעקב ליברמן‬
‫מרים עקיבא‬
‫• יעקב רתגכרג‬
‫משה קלכהיים‬
‫ג׳ד׳מייכסקי‬
‫פשה שדמי‬
‫יוחנן כחך‬
‫שמואל מאירי‬
‫חיים חרמש‬
‫דוד שערי‬
‫סטפישפיגל‬
‫רפאל בלומנפלד‬
‫דניאל קארפי‬
‫שלום חולבסקי‬
‫דכ לוין‬
‫לורגס רחננרט‬
‫רות סידר‬
‫יעל שגיא‬
‫יוסף קרמיש‬
‫בלה גוטרפן‬
‫כת־שבעשביכ‬
‫מקץ ארבעים שנה‬
‫לקידום תודעת השואה‬
‫‪ 40‬שנה לתבוסתה של גרמניה‬
‫יום השחרור של יהדות רומניה)‪ 23‬באוגוסט ‪(1944‬‬
‫פחדים ותקוות בגמד המלחמה‬
‫שוחררתי בםמהאחן‬
‫מם הניצחץ שלי‬
‫כ ץ פולין לרומניה‬
‫בחזית הדרומית של הצבזרהאדום‪ ,‬על אדמת גרמניה‬
‫בברלין הבוערת‬
‫מ ה ש ב י ‪ -‬ל ק ר א ת הגאולה‬
‫בדרך אל שרידי השואה‬
‫בבריגדה ‪ -‬פגישות ראשונות עם ניצולים‬
‫מבצע אמסטרדם ‪ -‬הסוף‬
‫אזכרה לאבא ברדיצ׳ב‬
‫עם חברים לאורך כל הדרך ‪ -‬ראיון‬
‫קיבוץ ״איחוד הנוער הציוני ‪ -‬עקיבא״ לפגי ואחרי הפוגרום‬
‫בקילצה)חלק ב(‬
‫מספר היהודים בצרפת לפי פרוטוקול ׳׳ועידת ואנזה״‬
‫)ינואר ‪ - (1942‬דמית ומציאות‬
‫לאחר השיחרור ‪ -‬בביאלורוםיה הסובייסית המזרחית‬
‫חלקם של יהודי מזרח אירופה בלחימה פרטיזנית‬
‫במלחמת העולם השנייה‬
‫חיי היהודים במחנה דראנםי‬
‫השואה במקראות ‪1984-1948‬‬
‫זכרון השואה בציבוריות הישראלית בימינו‬
‫הספד ב״עתג שבת״ על ק ב ת הבלתי נודע של היסטוריון צעיר‪,‬‬
‫הרב שפעת הוברבאנד‬
‫דברי עדות מתוך ״תיק לבוב״‬
‫י‬
‫משואה ‪ -‬סקירה פדגוגית‬
‫‪9‬‬
‫‪17‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪30‬‬
‫‪36‬‬
‫‪40‬‬
‫‪42‬‬
‫‪45‬‬
‫‪49‬‬
‫‪52‬‬
‫‪54‬‬
‫‪59‬‬
‫‪70‬‬
‫‪73‬‬
‫‪75‬‬
‫‪107‬‬
‫‪129‬‬
‫‪133‬‬
‫‪147‬‬
‫‪152‬‬
‫‪177‬‬
‫‪203‬‬
‫‪219‬‬
‫‪225‬‬
‫‪236‬‬
‫תוכן החוברות‬
‫‪17‬‬
‫חוברת יד‪ ,‬תשמ״ו ‪1986 -‬‬
‫משה הול‬
‫משה הול‬
‫גדעון האוזנר‬
‫צבי ב כ ת‬
‫יהויקים כוכבי‬
‫יעל סלד‬
‫שלוט חולבפקי‬
‫מ ח ה ארד‬
‫ניטה עמיפז־זילבר‬
‫אליהו אביהר‬
‫אלי ש מ ע ת י‬
‫דוד כוכבי‬
‫יצחק ארצי‬
‫יוחנן כהן)עודד(‬
‫סופיה לופטינ‬
‫פ׳ ברגמן‬
‫א׳ פלק‬
‫שרה גצלר‬
‫מסף קרמיש‬
‫בלה גוםרמן‬
‫אריה מוסקט‬
‫שלמה קודש‬
‫דכ לוין‬
‫ג׳קרסל‬
‫ס׳ א׳ אלפברג‬
‫מנחם ד ר ס‬
‫שמואל הפאירי דיל‬
‫ששים שנות טרור‬
‫משפט אייכמן‬
‫מקומו של האדם בתפיסה הנאצית‬
‫לקראת בית ספר ״יהודי במהותו״‬
‫לדמותה של המחנכת היהודית בקראקוב‬
‫השלטונות הסובייטים ופינוי היהודים פביאלורוסיה המזרחית‬
‫הכנסיות הנוצריות ורדיפה היהודים בשטחים הכבושים של‬
‫בתתיהמועצות‬
‫יפאני הציל יהודים‬
‫התעוררות המודעות הגרמנית לפשע נגד העם היהודי‬
‫יהדות אלג׳יתה‬
‫אנסישמיות בברזיל בין שתי מלחמות עולם‬
‫הבריחה מהונגריה לרומניה‬
‫עם לאון לוססיג‬
‫פרקי מילנובק ופרד וארשה‬
‫לא כחרם הנשבר‬
‫ממחנות ההשמדה לישראל)זכרתות(‬
‫פרקי גיטו טרנוב מתוך ״חשופה במחתרת״)זכרונות(‬
‫מכתבים חשאיים מגיסו וילנה וגיטו וארשה‬
‫לבוב תחת הכיבוש הגרפני)מתוך ״תיק לבוב״(‬
‫פרם על שם יצחק קובוביצקי דיל לשנת ‪1985‬‬
‫לגב׳ גיסה עמיפז־זילבר‬
‫עלםפר״מריאנפולליטא״‬
‫ב ץ הגיטו ליערות הפרטיזנים‪ ,‬על הספר ״גיטו ויער״‬
‫פאת משה שוטן‬
‫האירגון היהודי הלוחם בקראקוב‬
‫על ס פ ת של יוחנן כהן ״אופות בפבחן״‬
‫צרור ידיעות מ״פשואה״‬
‫‪7‬‬
‫‪11‬‬
‫‪17‬‬
‫‪25‬‬
‫‪32‬‬
‫‪38‬‬
‫‪50‬‬
‫‪55‬‬
‫‪64‬‬
‫‪68‬‬
‫‪78‬‬
‫‪86‬‬
‫‪95‬‬
‫‪101‬‬
‫‪113‬‬
‫‪121‬‬
‫‪138‬‬
‫‪175‬‬
‫‪191‬‬
‫‪104‬‬
‫‪211‬‬
‫‪213‬‬
‫‪215‬‬
‫‪219‬‬
‫‪222‬‬
‫‪225‬‬
‫חוברת טו‪ ,‬תשמ״ז ‪1987 -‬‬
‫משה קול‬
‫גדעון האתגר‬
‫שרה גצלר‬
‫רב שיח‬
‫ר מ ת נורודנציק‬
‫תושיה הרצכרג‬
‫דאקבתלמן‬
‫אתהכאומינגד‬
‫צבי קלפנטיגוכפקי‬
‫דב ל ד ן‬
‫חנה זימפלד‬
‫חשבון צודק כלפי מנהיגותו הציתית של הישוב‬
‫המשמעות ההיסטורית של המדד היהודי בתקופת השואה‬
‫א כ ר עמי שגספה בשואה)שיר(‬
‫הישוב בארץ ישראל תושא ההצלה בתקופת השומז‬
‫ב ת ח ת חברי תנועות־הנוער בזאגלפביה)‪(1944-1943‬‬
‫״לכי‪ ,‬עשי דבר פה>׳‬
‫יובל שכזה? לא עוד‪ ,‬לעולם‬
‫חסידי אומות ה ע ו ל ם ‪ -‬ל מ ה הם עשו זאתז‬
‫מכתב למערכת‬
‫לחם ועבודה כמשק מולאם‬
‫ראשיתו של המונח ״שואה״ כפתיחס לחוז־ח יהדות א י ת פ ה‬
‫ד‬
‫‪12‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪36‬‬
‫‪51‬‬
‫‪53‬‬
‫‪62‬‬
‫‪71‬‬
‫‪74‬‬
‫‪101‬‬
‫תוכן החוגרות‬
‫‪18‬‬
‫האם השפיע נסיון העבר על תגובת מנהיגי הישוב כלפי‬
‫אליהו שטרן‬
‫שואת יהודי אירופה?‬
‫בין זכרון לאנדרטה‬
‫ג׳יימפ א׳ יאנג‬
‫היחסים בין יהודים לערבים באלגייריה של וישי‬
‫ניטה עמיפדזילבר‬
‫כיצד נפתרה בעיית המיעוט הגרמני בצ׳כוסלובקיה‬
‫פנחס גיל‬
‫על הארכיון המחתרתי ״עונג שבת״‬
‫יוסף קרמיש‬
‫מחנה וסטרבורק‬
‫אלפרד קויפמן‬
‫שותים לחיים עם המוות; קורות מחנה יאנובסקי בשנים ‪1943-1941‬‬
‫בלה גומרמן‬
‫שיתוף פעולה בין איינזאצגרופה־ס לבין הוורמכט‬
‫רוני שטאובר‬
‫בהשמדת יהודי קרים‬
‫פריצת המחסום התורכי בדרך העולה מליטא הסובייטית‬
‫אהרון מזיא‬
‫אחר המבול‬
‫ל׳ אטינגר‬
‫מסע אל העבר ‪ -‬פולין ‪1986‬‬
‫הלינה בירנכאום‬
‫קורות הקהילה היהודית של סלוניקי בשואה‬
‫יעקב הנדלי)חנדלי(‬
‫מדצל־משה איינטראכט במונטהלופי‬
‫בחיפוש אחרי חברים ברחבי ברית־המועצות‬
‫נחום שוחט‬
‫זכרונותיו של שגריר דרום־אמריקני באירופה; על ספרו של‬
‫משהנם־אל‬
‫אדוארדו לבוגלה ״שליחות בברליד׳‬
‫שני צנחנים פרסמו את זכרונותיהם‬
‫שמעיה אבני‬
‫צרור ידיעות מ״משואה״‬
‫מנחם מרט‬
‫‪114‬‬
‫‪132‬‬
‫‪140‬‬
‫‪151‬‬
‫‪159‬‬
‫‪168‬‬
‫‪187‬‬
‫‪212‬‬
‫‪222‬‬
‫‪243‬‬
‫‪257‬‬
‫‪270‬‬
‫‪277‬‬
‫‪281‬‬
‫‪284‬‬
‫‪290‬‬
‫‪295‬‬
‫חוברת טז‪ ,‬תשמ״ח ‪1988 -‬‬
‫משה קול‬
‫גדעון האחנר‬
‫שלום חולכפקי‬
‫רב לדן‬
‫עמנואל מלצר‬
‫דוד כוכבי‬
‫יעקב גלד‬
‫ח ד ה אייכלר‬
‫יאן זאבורובסקי‬
‫יוסף גוכרץ‬
‫כמים כך־שלום‬
‫עחיאל ליכטנכרג‬
‫נאוה סמל‬
‫יעקב שטול ‪-‬‬
‫מיכאל יצחקי‬
‫יצחק יורמן‬
‫ארטור שניידר‬
‫יוסף קרמיש‬
‫אברהם רחנמן‬
‫אחרי ארבעים שנה‬
‫פלא היסטורי‬
‫יהדות ביילורוסיה המזרחית ערב השואה‬
‫לחם ועבודה במשק מולאם)חלק ב(‬
‫השפעות החברה הסובבת על הציונות בפולין בין שתי מלחמות עולם‬
‫יחסו של הציבור היהודי בגרמניה למדינאים היהודים‬
‫בשנות התהפוכות‪1924-1918 ,‬‬
‫העמידה היהודית בשואה‪ :‬תיאטרון‪ ,‬תזמורת סימפונית‪,‬‬
‫בית ספר למחיקה ולאמנויות ברומניה‪1944-1941 ,‬‬
‫תנועת ״הנוער הציוני״ בהונגריה‬
‫יהודי פולין‪ ,‬זכרם ומורשתם‬
‫מאבקו של ״ועד המשלחות היהודיות״ ב״חבר הלאומים״ בז׳נבה‬
‫להחזרת הזכויות שנשללו מיהודי גרמניה‪ ,‬מאי‪-‬ספטמבר ‪1933‬‬
‫חניכי תנועת הנוער החלוצית בשולי השואה‬
‫תנועת ״הנוער הציוני״ בווארשה הכבושה‪1941-1940 ,‬‬
‫איגוף בנשמתי‬
‫זכרונותי‪1983-1943 ,‬‬
‫דרכי הבריחה מקובנה שבליטא‬
‫פרקי זכרונות מתקופת השואה‬
‫הטיול להרי הטאטארה של חברי תנועת ״עקיבא״ באוגוסט ‪1939‬‬
‫לתולדות כתב היד של ״הספר השחור״ בעריכת איליה ארנבורג‬
‫וואסילי גרוםמן‬
‫יצחק גרינבוים‪ ,‬נוסח ח מ ן פריסמר‬
‫‪7‬‬
‫‪13‬‬
‫‪20‬‬
‫‪46‬‬
‫‪74‬‬
‫‪86‬‬
‫‪109‬‬
‫‪118‬‬
‫‪126‬‬
‫‪132‬‬
‫‪145‬‬
‫‪156‬‬
‫‪176‬‬
‫‪181‬‬
‫‪186‬‬
‫‪188‬‬
‫‪193‬‬
‫‪197‬‬
‫‪205‬‬
‫תוכן החוברות‬
‫‪19‬‬
‫אדיה בדאונד‬
‫האמת ללא כחל וסרק; ספרו של הנריק גרינברג‬
‫נתן גרוס‬
‫לעשות היסטוריה ולכתוב היסטוריה‪ :‬על אברהם לייביביץ׳)לבן(‬
‫יעקב ורקד‬
‫חנה בנט)םרקום( וספרה‬
‫ליממן מור)מורבצ׳יק( ע ל ״חורבן מלנה״ סאת אלכסנדר רינח׳יונםקי‬
‫קז׳ימייז׳ טרצ׳יביץ׳‬
‫אירוע מיוחד)ידיעה מקרקוב(‬
‫קלדה מעין‬
‫הכינוס הבינלאומי לתולדות יהודי פולין ותרבותם‬
‫מנחם וירט‬
‫צרור ידיעות מ״משואה״‬
‫דברים בטקס הענקת פרס ״משואה״ ע״ש יהושע א׳ גלבוע‬
‫לשנת תשמ״ז‪:1987-‬‬
‫דינה פורת‬
‫נימוקי ועדת השופטים להענקת הפרס לדר׳ שלום חולבסקי‬
‫צבי ה י מ ן‬
‫נימוקי ועדת השופטים להענקת הפרס לפרופ׳ מתתיהו מינץ‬
‫חולכסקי‬
‫שלום‬
‫דברים מפי חתן הפרם‬
‫מארכיון ״משואה״ ־ גלדות מתקופת השואה‬
‫‪219‬‬
‫‪227‬‬
‫‪232‬‬
‫‪235‬‬
‫‪237‬‬
‫‪239‬‬
‫‪243‬‬
‫‪247‬‬
‫‪249‬‬
‫‪251‬‬
‫‪256‬‬
‫חוברת יז‪ ,‬תשמ״ט ‪1989 -‬‬
‫משה קול‬
‫גדעון האוזנר‬
‫אהרן כדק‬
‫שרהגצלר‬
‫דניאל קארפי‬
‫שלמה נצר‬
‫דב לוין‬
‫רות זריז‬
‫חנה שלומי‬
‫רות כראודה‬
‫אביהו דתן‬
‫ברכה אברמוב‬
‫שמעיה אבני‬
‫אפרים אופיר‬
‫דוד כוכבי‬
‫מרים בר‪03‬ך‬
‫יצחק ארצי‬
‫גבריאל הורוביץ‬
‫יעקב רוזנברג‬
‫עוזיאל ליבטנכרג‬
‫שואה ותקומה‬
‫שני שיאים‬
‫חליפת מכתבים בין גדעון האוזנר ופרופ׳ נח קפלינסקי‬
‫דברים להופעת ספרו של א׳ תורי ״גיסו יום־יום׳׳‬
‫קינה על קרבנות השואה)שיר(‬
‫תעודה גרמנית על עמדת השלטונות האיטלקיים כלפי היהודים‬
‫באיזורי הכיבוש‬
‫יחסי פולניס‪-‬יהודים בעשור הראשון לקיומה של הרפובליקה‬
‫הפולנית השנייה‪1928-1918 ,‬‬
‫לפרשת היחסים בין העמים הבלטים לבין שכניהם היהודים‬
‫במלחמת העולם השנייה‪ ,‬לפניה ואחריה‬
‫יהודי גרמניה בין הגירה לבריחה! חמישים שנה לפוגרום‬
‫ב־‪ 10-9‬בנובמבר ‪1938‬‬
‫ניצולים מיהודי פולין בשטחים שסופחו לברית־המועצות‬
‫בספטמבר ‪1939‬‬
‫בעיית שירותם של יהודים פולנים בצבא הפולני הגולה‬
‫במלחמת העולם השנייה‬
‫״הפונקט הגדול״ ‪12.8.1942 -‬‬
‫יהודי בולגריה במאבק בכובש הנאצי‬
‫״הנוער הציוני״ ברומניה‪ -1940 :‬שנת המפנה הגדול‬
‫נמיונות הצלה מהונגריה‬
‫יחסו של קארל מרכס ליהודים‬
‫היהודים בצרפת בתקופת ממשלת וישי‬
‫צנחני ההצלה‬
‫עדות זכרון על פעילות תנועת ״הנוער הציוני״ בהונגריה‬
‫בתקופת מלחמת העולם השנייה ולאחריה‬
‫פעילות מחתרתית של קבוצת ״הנועד הציוני״ םזאגלמביה‬
‫תנועת ״הנוער הציוני״ בפולין ‪;1944-1940‬‬
‫פרק סלובקיה‪ ,‬מרס ‪ -1941‬סרס ‪1942‬‬
‫‪7‬‬
‫‪11‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪27‬‬
‫‪39‬‬
‫‪57‬‬
‫‪73‬‬
‫‪90‬‬
‫‪102‬‬
‫‪148‬‬
‫‪153‬‬
‫‪174‬‬
‫‪180‬‬
‫‪188‬‬
‫‪195‬‬
‫‪203‬‬
‫‪211‬‬
‫‪217‬‬
‫תוכן החוברות‬
‫‪20‬‬
‫יעקב ליברמן‬
‫ושלום דיס‬
‫אריה כאומינגר‬
‫נומקה שטנדיג‬
‫ח ד שערי‬
‫יעקב רותם‬
‫יוחנן כהן‬
‫מנחם ד ר ס‬
‫‪239‬‬
‫בדרך למולדת‬
‫‪242‬‬
‫זכרונות מ׳׳מכבי״יקראקוב‬
‫‪252‬‬
‫בשורות ממרחקים‪ :‬פדות?)שיר(‬
‫‪253‬‬
‫אגודת הנוער העברי ״עקיבא׳׳ ומורשתה‪ :‬על ספרו של ברוך יחיאלי‬
‫‪264‬‬
‫א מ ה מרז׳ן ‪ -‬קווים לדמותה‬
‫‪270 .‬‬
‫אלכםגטמון‪1981-1926-‬״‬
‫צרור ידיעות‪ :‬פעולות ״משואה״ בשנת תשמ״ח‪ - .‬נוער גרמני‬
‫מביע את רשמיו מהסמינר ב״משואה״‪ - .‬מכתב להנהלת‬
‫מכון ״משואה״‪ - .‬סמינר לנוער יהודי מגרמניה המערבית‪- .‬‬
‫‪273‬‬
‫פרסי ״משואה״‪1988 ,‬‬
‫חוברת יח ‪ -‬תשמ ״ט ‪1990 -‬‬
‫משה קול דיל ‪ -‬החבר והידד‬
‫צכיהרמן‬
‫משה קול דיל ‪ -‬האיש ופעלו‬
‫יצחק גולן‬
‫‪ 50‬שנה לתחילת מלחמת העולם השנייה ‪ -‬אושוויץ‬
‫גדעון האוזנר‬
‫דברים לפתיחת יום העיון אכרו של יו״ר הנהלת ״משואה״‪,‬‬
‫דניאל קארטי‬
‫משה קול דיל‬
‫סיכויי ההצלה בתקופת השואה‬
‫דינה פורת‬
‫הצלה וגאולה‪ :‬ניגוד או השלמה? גאולת העם או גאולת הארץ?‬
‫יחיעם דיץ‬
‫השאחות לפולין אחר השואה‪ .‬הבריחה מפולין ‪1946-1945‬‬
‫יוחנן כחך‬
‫יהודי בסרביה וצפון בוקובינה החת השלטון הסובייטי‬
‫דכלדן‬
‫במלחמת העולם השנייה)‪(1945-1940‬‬
‫צידוק הדין מתוך השואה‬
‫פסח שמדלר‬
‫היודנראט בלבוב ‪ -‬דין וחשבון של מחלקת המשק אל נשיאות‬
‫כלה ג ו ט ר מ‬
‫הקהילה היהודית בלבוב‬
‫היהודים בצרפת בתקופת ממשלת דשי)חלק ב(‬
‫מרים בר‪03‬ך‬
‫הנציונל־סוציאליזם כנושא בהוראת ההיסטוריה בבתייספר‬
‫פ ר ת הוטמן‬
‫בצפוךוסטפליה מ־‪ 1935‬עד ‪1988‬‬
‫סילדן)שלמה( כרכפלד הצלת ילדים יהודים בבלגיה‬
‫חיסול תנועות הנוער הציוניות ברומניה; פרק בסולידריות יהודית‬
‫אייל כפכפי‬
‫״מלחמה יהודית״ ‪ -‬הלוחמה הפסיכולוגית של הנאצים‬
‫נפתלי צחר‬
‫באמצעות זיוף בולי דואר‬
‫חברים מעלים‬
‫רב־שיח של ותיקי קן ״הנוער הציוני״ בלוח׳ על פעילותם בגיטו‬
‫זכרונות‪...‬‬
‫תנועת ״הנוער הציוני׳׳ בפולין ‪.1944-1940‬‬
‫עוזיאל ליכטנכרג‬
‫פרק הונגריה‪ ,‬מרס ‪ -1942‬מרס ‪) 1944‬חלק א(‬
‫‪ -1944‬מצילים במדי אדיב‬
‫משה וטנשטייךוטי‬
‫״הנוער הציוני״ ברומניה‪ ,‬הגלישה למחתרת פעילה ‪1943-1942‬‬
‫שמעיה אכגי‬
‫חג השבועות ב״ביח יהושוע״ ‪1940 -‬‬
‫יהודה אורנשטיין‬
‫תולדוח המחתרת היהודית בדלנה‬
‫ניטן רזגיק‬
‫עם הנשיא אנואר םאדאת ב״יד ושם״‬
‫גדעון האוזנר‬
‫א כ ר ו של יוסף םלר דיל‬
‫משה ד מ ר ת‬
‫אלף שוורצבאום ז״ל)‪(1990-1896‬‬
‫גפתלי צחר‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪16‬‬
‫‪23‬‬
‫‪25‬‬
‫‪32‬‬
‫‪43‬‬
‫‪52‬‬
‫‪62‬‬
‫‪78‬‬
‫‪90‬‬
‫‪96‬‬
‫‪102‬‬
‫‪из‬‬
‫‪132‬‬
‫‪138‬‬
‫‪151‬‬
‫‪174‬‬
‫‪178‬‬
‫‪197‬‬
‫‪200‬‬
‫‪206‬‬
‫‪212‬‬
‫‪215‬‬
‫תוכן החוברות‬
‫דוד שעדי‬
‫נתן נרופ‬
‫צבי הרמן‬
‫יצחק גולן‬
‫מרדכי נדב‬
‫יוחנן כהן‬
‫מרדכי נדב‬
‫מרדכי נדב‬
‫מרדכי נדב‬
‫מרדכי נדב‬
‫אכרהם קופלוביץ׳‬
‫מנחם ד ד ט‬
‫‪21‬‬
‫זכרונותיו של הרב הראשי ליהודי רומניה‪ ,‬דר׳ אלכסנדר שפרן‬
‫)‪(1947-1940‬‬
‫לב חם וטיפת מזל ‪ -‬על ספרם של מרים פלג ומרדכי בךצבי‬
‫״ פ ח ח לחומות הגיפו בקראקוב הכבושה״‬
‫על ספרה של נאוה סמל ״כובע הזכוכית״‬
‫״הנהר והגרעינים״ מאת צבי ה ר ת‬
‫דר׳ משה לנדא וספרו ״מיעוט לאומי לוחם״‬
‫בלה גוטרמן וספרה ״קורות מחנה יאנובסקי״‬
‫הספר ״תקופה בסוגריים״ מאח דב לוין‬
‫״פליטים יהודים מפולין בברית־הפועצות ‪1946-1939‬״‬
‫מאת יוסף ליטוואק‬
‫״הגן המפליג למרחקים״ מאת אידה פינק‬
‫חלומותיו של נער בן ארבע־עשרה! השלמה ל׳׳השיר ישרד שלם״‬
‫חלום)שיר(‬
‫צרור ידיעות מ׳׳משואה״‬
‫‪219‬‬
‫‪225‬‬
‫‪227‬‬
‫‪229‬‬
‫‪232‬‬
‫‪234‬‬
‫‪235‬‬
‫‪237‬‬
‫‪238‬‬
‫‪240‬‬
‫‪243‬‬
‫‪244‬‬
‫חוברת יט‪ ,‬ת ש נ ״ א ‪1991 -‬‬
‫משה קול ז״ל‬
‫גדעון האוזנר ז״ל‬
‫משה כייפקי‬
‫צבי הרמן‬
‫אביהו רונן‬
‫דתי שטאובר‬
‫דב לוין‬
‫מרגלית שלאין‬
‫יצחק גדינפלד‬
‫שמעיה אבני‬
‫יעקב נלד‬
‫דינה פורת‬
‫דד־ כוכבי‬
‫ישראל נוטמן‬
‫עוזיאל ליכטנברנ‬
‫משה זימרת‬
‫בלה גוטרמן‬
‫אברהם רחנמן‬
‫רפאל בלומנפלד‬
‫גרשון הל‬
‫אריה באומינגר‬
‫יעקב ליברמן‬
‫ע ת פלג‬
‫יהודה אורנשפיין‬
‫נגע האנטישמיות והניארנאציות מתפשט מחדש‬
‫הונגריה והיהודים‬
‫א כ ד ו ש ל גדעון האוזנר דיל‬
‫גדעץ האוזנר דיל‬
‫אלכס גתמון‪ ,‬לוחם‬
‫פעולות עזרה והצלה פהונגדיה בשטחי ה ש א פ ה וההשפעה הגרמנית‬
‫לתולדות ״ארגוךברית־ציון״ במלחמת העולם השנייה‬
‫מאמצי הטעייה גרמניים בטרזיינשטאט בראי תעודה‬
‫מאוקטובר ‪1942‬‬
‫ה פ א ש ה האיטלקית לאתיופיה והפלשים‬
‫מחירה של ע א י ה המונית‬
‫אסון טביעתה של אנייח המעפילים ״מפקודה״ באוגוסט ‪1944‬‬
‫בעיה בהיסטוריוגרפיה‪ :‬יחסו של דוד בךגוריון‬
‫אהדדי אירופה בתקופת השואה‬
‫האנטישמיות לאחר ‪1945‬‬
‫מאפר בנושא פולין‬
‫תנועת ״הנוער הציוני״ בפולין ‪: 1944-1940‬‬
‫פרק הונגריה)חלק ב(‬
‫־‬
‫שתי מזוזות‬
‫קודם א ב ר ו של גיבור יהודי ‪ -‬רישיק אקסר מלבוב‬
‫״האיחוד״ ‪ -‬קווים לדמותו ולפעילותו‬
‫״איחוד הנוער הציוני ‪ -‬עקיבא״ תנועה מאוחדת‬
‫שקפה לתחייה‬
‫מיכאל קוסובד ‪ -‬האדם והציוני‬
‫ראשית דרכו של ״האיחוד״ בפולין‬
‫בעקבות ביקור בפולין‬
‫עם קריאת חורשה ע״ש פשה קול דיל‪ ,‬רפות יער‪ ,‬ירושאם‬
‫םזכרונותי על יואל דרייבלאט דיל‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪14‬‬
‫‪18‬‬
‫‪22‬‬
‫‪63‬‬
‫‪95‬‬
‫‪105‬‬
‫‪114‬‬
‫‪126‬‬
‫‪148‬‬
‫‪154‬‬
‫‪166‬‬
‫‪174‬‬
‫‪181‬‬
‫‪194‬‬
‫‪198‬‬
‫‪204‬‬
‫‪211‬‬
‫‪217‬‬
‫‪220‬‬
‫‪227‬‬
‫‪230‬‬
‫‪231‬‬
‫תוכן החוגרות‬
‫‪22‬‬
‫דב לדן‬
‫גוטקה שטנדיג‬
‫אלונה כריג‬
‫יצחק גולן‬
‫יוחנן כהן‬
‫ישראל גוטמן‬
‫יהודה אורנשטיץ‬
‫יוחנן בהן‬
‫מנחם ד ר ט‬
‫‪234‬‬
‫‪238‬‬
‫‪240‬‬
‫‪242‬‬
‫‪.251‬‬
‫על מיכאל יצחקי)גלבסרונק( כדמות מופת של דור השואה‬
‫דבר ‪ -‬להבה)שיר(‬
‫הדודה מדתה)שיר(‬
‫חליפת מכתבים בין פרופ׳ יהודה באואר ויוחנן כהן‬
‫ליאון לוסטיג דיל ‪ -‬חמש שנים למותו‬
‫על החלטת ועדת השופטים להענקת הפרס ע״ש ליאון לוסטיג ז׳׳ל‬
‫‪252‬‬
‫לשנת תשנ״א‬
‫על עבודתה של יעל פלד)מרגולין( ״תנועת ההתנגדות בקראקוב ־ ־ ־ ־ ־‬
‫‪256‬‬
‫בתקופת הכיבוש הנאצי על רקע החיים בקהילה ובגיטו״‬
‫מכתב ברכה להלה רופאייזךשיפר להופעת ספרה‬
‫‪258‬‬
‫״פרידה ממילא ‪18‬״‬
‫על הציונות הכללית)כפי שהיתה פעם(‪ ,‬ספרו ש ל דוד שערי‬
‫‪259‬‬
‫״ מ ׳סתם ציונות׳ ל׳ציונות כללית׳ ״‬
‫‪261‬‬
‫צרור ידיעות מ׳׳פשואה״‬
‫חוברת כ‪ ,‬תשנ״ב ‪1992 -‬‬
‫יוחנן כחך‬
‫יצחק גולן‬
‫צבי חר‪0‬ך‬
‫משה כייסקי‬
‫גדעון האוזנר‬
‫אביהו רוגן‬
‫אניטה שפירא‬
‫דכ ל ד ן‬
‫דינה פורת‬
‫יעל פלד)מרגולין(‬
‫יגאל בנימין‬
‫בלה ‪p ^ u‬‬
‫יצחק ילון‬
‫צבי חר‪0‬ך‬
‫דוד כוכבי‬
‫פסח שיגדלר‬
‫חנה שלומי‬
‫גוסטה דדדזון־דרנגר‬
‫יהודה אורנשטיין‬
‫עוזיאל ליכטנכרג‬
‫אריה באומיגגר‬
‫עזריאל ל ד‬
‫עם הופעת הקובץ העשרים‬
‫‪ 45‬שנים לשחרור מחנות ההשמדה‬
‫יצחק גולן איש החובה‬
‫א כ ו ר ולא לשכוח!‬
‫אטימות לרגשותיהם של רבים‬
‫אלכס גתמון‪ ,‬לוחם‬
‫שואה וכוח‬
‫הדיוויזיה ה־‪ 16‬ה״קלאיפדאית״‬
‫האגדה על מאבקם של יהודים ‪ p‬הרייך בפורט התשיעי‬
‫א ד קובנה‪1942-1941 ,‬‬
‫ארגון ״החלוץ הלוחם״ בקרקוב‪.‬‬
‫ההכשרות בהולנד בתקופת השואה ‪ -‬בירור הנתונים‬
‫המספריים ומשמעותם‬
‫מיפגש הדמים ‪ -‬יהודי לבוב בימי פורענות ראשונים‬
‫שואת יהודי רומניה במספרים‬
‫הרהורים היסטוריים על האנטישמיות והתפתחותה‬
‫הספרות האנטישמית בעת החדשה‬
‫״תיקון״ כתגובה לחורבן‪ :‬״אם הבנים שפחה״ פאת‬
‫הרב יששכר שלפה טייכטל‪ ,‬בודפשט‪1943 ,‬‬
‫תולדות ה״איחוד״ ‪ -‬התאחדות ״ציונים דפוקרםיים״ בפולין‪,‬‬
‫בשנה הראשונה לקיומו‪ :‬אוגוסט ‪ -1944‬אוגוסט ‪1945‬‬
‫)ועד בכלל(‬
‫מבין חופות הכלא‬
‫דפי ‪p v‬‬
‫תנועת ״הנוער הציוני״ בפולץ ‪! 1944-1940‬‬
‫פרק הונגריה)חלק שאשי(‬
‫ראשית דרכו של ה״איחוד״ בפולין)חלק שני(‬
‫המסע לאוגוסטובו‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪14‬‬
‫‪18‬‬
‫‪23‬‬
‫‪26‬‬
‫‪42‬‬
‫‪65‬‬
‫‪72‬‬
‫‪96‬‬
‫‪114‬‬
‫‪128‬‬
‫‪140‬‬
‫‪148‬‬
‫‪160‬‬
‫‪167‬‬
‫‪191‬‬
‫‪200‬‬
‫‪207‬‬
‫‪218‬‬
‫‪231‬‬
‫‪240‬‬
‫תוכן החוברות‬
‫יצחק ברקאי‬
‫נתן גרוס‬
‫צבי שפט‬
‫צבי הרמן‬
‫מנחם וירט‬
‫‪23‬‬
‫המעגל נסגר ‪ -‬בעקבות ביקור בלבוב‬
‫״בין צללי עירי׳ מאת מאיר בוסאק‬
‫״קשת בענף׳ פאת נוח קפלינםקי‬
‫״בקומה זקופה״ בעריכת משה קלכהייס‬
‫צתר ידעות פ״משואה״‬
‫מפתח שמות המחברים‬
‫אאורבך‪ ,‬ברק‬
‫ב ‪58-52‬‬
‫״הנוער הציוני״ בגיטו וארשה וחלקו במרד‬
‫יא ‪146-138‬‬
‫״הנוער הציוני״ בגיטו וארשה וחלקו במרד‬
‫אאורכך‪ ,‬כדק‬
‫יב ‪71-47‬‬
‫אביהר‪ ,‬אליהו שמואל השמדת־עם בתורות האנטישמיות של המאה ה־‪19‬‬
‫‪77-68 T‬‬
‫אכיהר‪ ,‬אליהו שמואל התעוררות המודעות הגרמנית לפשע נגד העם היהודי‬
‫יא ‪165-160‬‬
‫יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה‬
‫אכיטבול‪ ,‬מ׳‬
‫ב ‪164-154‬‬
‫עם יתומי טרנסניסטריה‬
‫אבני‪ ,‬שמעיה‬
‫ג ‪181-156‬‬
‫רומניה בחדשי השואה האחרונים ומיד לאחריה‬
‫אבני‪ ,‬שמעיה‬
‫ה ‪41-21‬‬
‫״הנוער הציוני״ ברומניה‬
‫אבני‪ ,‬שמעיה‬
‫י ‪174-148‬‬
‫״יציאת תמניה״ ‪1980-1944‬‬
‫אבני‪ ,‬שמעיה‬
‫יא ‪215-192‬‬
‫יציאת רומניה)חלק בי(‬
‫אבני‪ ,‬שמעיה‬
‫סו ‪294-290‬‬
‫שני צנחנים פרסמו את זכרונותיהם‬
‫אבני‪ ,‬שמעיה‬
‫יז ‪173-153‬‬
‫״הנוער הציוני״ בתפניה; ‪ -1940‬שנת המפנה הגדול‬
‫אבני‪ ,‬שמעיה‬
‫״הנוער הציוני״ בתמניה‪ ,‬הגלישה למחתרת פעילה ‪ 1943-1942‬יח ‪196-178‬‬
‫אבני‪ ,‬שמעיה‬
‫יט ‪147-126‬‬
‫מחירה של עלייה המונית‬
‫אבני‪ ,‬שמעיה‬
‫ה ‪50-48‬‬
‫הנטיות לעצמאות ב״הנוער הציוני״ ברומניה‬
‫אברהמי‪ ,‬אריה‬
‫יז ‪152-148‬‬
‫יהודי בולגתה במאבק בכובש הנאצי‬
‫אכרמוכ‪ ,‬ברכה‬
‫‪179-174 Г‬‬
‫נסיונות הצלה מהונגריה‬
‫אופיר‪ ,‬א פ ת מ‬
‫י ‪206-200‬‬
‫על ולאדיסלבה חומס ‪ -‬אחת מחסידי אומות העולם‬
‫אורכך‪ ,‬וילה‬
‫ח ‪168‬‬
‫בחוצות)שיר(‬
‫א ו ת א ל ‪ ,‬חווי‬
‫ג ‪155-149‬‬
‫פתח דבר למהדורה השנייה של ״יומנה של יוסטינה״‬
‫אורנשטיין‪ ,‬יהודה‬
‫יח ‪19^-197‬‬
‫חג השבועות ב״בית יהושוע״ ‪1940 -‬‬
‫אורנשטיין‪ ,‬יהודה‬
‫יט ‪233-231‬‬
‫פזכרונותי על יואל דרייבלאמ דיל‬
‫אותשטיין‪ ,‬יהודה‬
‫מכתב ברכה להלה תפאייזך־שיפד להופעת ספדה‬
‫אורנשטיין‪ ,‬יהודה‬
‫יט ‪258‬‬
‫״פרידה ממילא ‪18‬״‬
‫דפי יומן‬
‫כ ‪217-207‬‬
‫אודנשטיין‪ ,‬יהודה‬
‫טו‪256-243‬‬
‫אחר המבול‬
‫אטינגר‪ ,‬ל׳‬
‫השפעת השואה כגורם בהתעוררות הלאומית של יהודי‬
‫אטינגר‪ ,‬שמואל‬
‫ב ‪28-20‬‬
‫ברית־הפועצות‬
‫אטיננר‪ ,‬שמואל‬
‫י ‪73-66‬‬
‫על מהותה של האנטישמיות המודרנית ודרכי המאבק ע ד ה‬
‫תנועת ״הנוער הציוני״ בהונגריה‬
‫אייכלר‪ ,‬חווה‬
‫טז‪125-118‬‬
‫טו‪280-277‬‬
‫איינטראבט‪ ,‬םרצל־משה במונטהלופי‬
‫על ספרו של יוחנן כהן ״אומות במבחן״‬
‫אלפברג‪ ,‬פ״א‬
‫‪224-222Т‬‬
‫על ספרו של יוסף ברוידה ״זכרונות של פרטיזן יהודי‬
‫אלפרוביץ‪ ,‬יצחק‬
‫ב י ע ת ת בתינסק״‬
‫י ‪225-223‬‬
‫ט ‪168-156‬‬
‫אפק‪ ,‬אהוד‬
‫ת מ ו ת ת בגישה לנושא השואה במדינת ישראל‬
‫ארד‪ ,‬יצחק‬
‫הלחימה היהודית בתקופת הכיבוש הנאצי ‪ -‬צורותיה ובעיותיה‬
‫א ‪37-27‬‬
‫ארד‪ ,‬יצחק‬
‫הכנםיות הנוצתות ורדיפת היהודים בשטחים הכבושים של‬
‫‪63-55Т‬‬
‫בתת־הםועצות‬
‫ארנבורנ‪ ,‬איליה‬
‫רוצחי עמים)על השמדת יהודי פינסק(‬
‫ט ‪91-89‬‬
‫ברומניה בימי השואה‬
‫ארצי‪ ,‬יצחק‬
‫א ‪150-104‬‬
‫‪26‬‬
‫ארצי‪ ,‬יצחק‬
‫ארצי‪ ,‬יצחק‬
‫ארצי‪ ,‬יצחק‬
‫ארצי‪ ,‬מ ח ק‬
‫ארצי‪ ,‬יצחק‬
‫ארצי‪ ,‬מ ח ק‬
‫ארצי‪ ,‬מ ח ק‬
‫אשל‪ ,‬ירחמיאל‬
‫באומינגר‪ ,‬אריה‬
‫באומינגר‪ ,‬אריה‬
‫כאומיננר‪ ,‬א ת ה‬
‫באומיננר‪ ,‬א ת ה‬
‫באומינגר‪ ,‬אריה‬
‫באריל‪ ,‬אלישבע‬
‫בידרמן‪ ,‬משה‬
‫בייפקי‪ ,‬משה‬
‫בייפקי‪ ,‬משה‬
‫בייסקי‪ ,‬משה‬
‫בייפקי‪ ,‬משה‬
‫בייסקי‪ ,‬משה‬
‫ביטטתץ‪ ,‬יעקב‬
‫בירנבאופ‪ ,‬הלינה‬
‫בכרך‪ ,‬צכי‬
‫בלומנטל‪pro ,‬‬
‫כלומנפלד‪ ,‬רפאל‬
‫בלומנטלד‪ ,‬רפאל‬
‫בלומנפלד‪ ,‬רפאל‬
‫בדאכיגדור‪ ,‬משה‬
‫ברטוב‪ ,‬אריה‬
‫כךיהודה‪ ,‬יעקב‬
‫בךשלום‪ ,‬בוניט‬
‫ברשם‪ ,‬ר א ו ת‬
‫בךשט‪ ,‬ראובן‬
‫בףשפ‪ ,‬ר א ו ת‬
‫בניה‪ ,‬מאיר‬
‫כנימץ‪ ,‬יגאל‬
‫בראויה‪ ,‬רות‬
‫ביאון‪ ,‬אביהם צבי‬
‫כיאוני‪ ,‬אייה‬
‫כ י ג מ ה מיים‬
‫מפתח שמות המחברים‬
‫יומנה של אניית המעפילים ״כנסת ישראלי׳‬
‫פרקים נוספים באפוס של ״הנוער הציוני״ ברומניה‪ ,‬על ספרו‬
‫של שמעיה אבני ״גאולים מיד צר״ ועל הספר‬
‫״אשד לא נשאו לשוא נעוריהם״‬
‫מסע לטרנסניםטריה‬
‫אפיזודה ושמה מחנות הגירוש בקפריסין‬
‫יום השחרור של יהדוח רומניה)‪ 23‬באוגוסט ‪(1944‬‬
‫הבריחה מהונגריה לרומניה‬
‫צנחני ההצלה‬
‫קדם לדמוחו של יצחק גרינבוים‬
‫‪184-158Т‬‬
‫‪220-217 0‬‬
‫י ‪117-112‬‬
‫יב ‪210-204‬‬
‫יג ‪29-24‬‬
‫‪100-95V‬‬
‫יז ‪202-195‬‬
‫ח ‪49-47‬‬
‫ג ‪56-48‬‬
‫טו‪70-62‬‬
‫‪251-242 Г‬‬
‫יט ‪226-220‬‬
‫כ ‪239-231‬‬
‫יב ‪233-226‬‬
‫א ‪89-66‬‬
‫ה ‪178-169‬‬
‫ו ‪149-134‬‬
‫ז ‪188-185‬‬
‫יט ‪17-14‬‬
‫כ ‪22-18‬‬
‫י ‪222-218‬‬
‫טו ‪269-257‬‬
‫‪31-25Т‬‬
‫‪153-1483‬‬
‫על האמנות בתקופת השואה‬
‫חסידי אומות העולם ‪ -‬למה הם עשו זאתז‬
‫זכרונות מ׳׳םכבי״־קראקוב‬
‫ראשית דרכו של ״האיחוד״ בפולין‬
‫ראשית דרכו של ה״איחוד״ בפולין)חלק שני(‬
‫מסעהמדת‬
‫פרקי ״הנוער הציוני״ באונגריה‬
‫שחרור שאין עמו חופש‬
‫על חסידי אומות העולם‬
‫בחזרה לעמק הבכא‬
‫א ב ר ו של גדעון האוזנר דיל‬
‫א כ ו ר ולא לשכוח!‬
‫עדות על מחנה הריכח אושוויץ‬
‫מסע אל העבר ‪ -‬פולין ‪1986‬‬
‫מקומו של האדם בתפיסה הנאצית‬
‫יומנה של יוטטינה‪ ,‬לדמותה של מחברת היומן‬
‫קיבוץ ״איחוד הנוער הציוני ‪ -‬עקיבא״ בקילצה‬
‫יב ‪163-136‬‬
‫לפני ואחרי הפוגרום‬
‫קיבוץ ״איחוד הנוער הציוני ‪ -‬עקיבא״ בקילצה‬
‫יג ‪128-107‬‬
‫לפני ואחרי הפוגרום)חלק ב(‬
‫״איחוד הנוער הציוני ‪ -‬עקיבא״ תנועה מאוחדת שקמה לתחייה יט ‪216-211‬‬
‫ו ‪230-228‬‬
‫קודם לדמותה של יהודית ת נ י ק דיל‬
‫ט ‪226-221‬‬
‫״גירוש קפריסין״ ‪ -‬ספרו של דוד שערי‬
‫א ‪164-152‬‬
‫אנית המעפילים ‪ -‬אסימי‬
‫טז ‪155-145‬‬
‫חניכי תנועת הנועד החלוצית בשולי השואה‬
‫ט ‪43-24‬‬
‫מחוך יומן גיטו וארשה‬
‫י ‪51-33‬‬
‫מתוך יומן גיטו וארשה‬
‫יא ‪100-26‬‬
‫‪пп‬־‪ р‬ומרד‪ ,‬פרקים מתוך יומן גיטו וארשה‬
‫יא ‪180-172‬‬
‫דרכי הוראת השואה במשואה‬
‫ההכשרות בהולנד בתקופת השואה ‪ -‬ב י ת ר הנתונים‬
‫ב ‪127-114‬‬
‫המספריים ומשמעותם‬
‫בעיית שירותם של יהודים פולנים בצבא הפולני הגולה‬
‫יז ‪101-90‬‬
‫במלחמת העולם השנייה‬
‫ח ‪206-202‬‬
‫על לקחי הארגון הלוחם של יהודי קובנה‬
‫טז‪226-219‬‬
‫האמת ללא כחל וסרק‪ :‬ספרו של ה נ ת ק ג ת נ ב ר ג‬
‫‪194-188 Г‬‬
‫היהודים בצרפת בתקופת ממשלת דשי‬
‫מפתח שמות המחברים‬
‫‪27‬‬
‫בר‪03‬ך‪ ,‬מריט‬
‫ברגמן‪ ,‬פ׳‬
‫ברגמן־ניפקה‪ ,‬שרה‬
‫בדיג‪ ,‬אלונה‬
‫כדילמה ז׳אק‬
‫כרכסלד‪ ,‬סילוון‬
‫ברלפ‪ ,‬חייט‬
‫ברק‪ ,‬אהרון‬
‫ברקאי‪ ,‬יצחק‬
‫היהודים בצרפת בתקופת ממשלת וישי)חלק ב(‬
‫לא כחרם הנשבר‬
‫בדרך חתחתים מגיטו םוסנוביץ לארץ‬
‫הדודה מדתה)שיר(‬
‫יובל שכזהז לא עוד‪ ,‬לעולם‬
‫הצלת ילדים יהודים בבלגיה‬
‫פגישות בקושטא‬
‫דברים להופעת ספרו של א׳ תורי ״גיפו יוםייום״‬
‫המעגל נסגר ‪ -‬בעקבות ביקור בלבוב‬
‫יוז ‪95-90‬‬
‫‪137-121T‬‬
‫ס ‪106-98‬‬
‫יט ‪241-240‬‬
‫טו‪61-53‬‬
‫יח ‪112-102‬‬
‫ד ‪133-125‬‬
‫יז ‪17-16‬‬
‫כ ‪247-244‬‬
‫גוברין‪ ,‬יופף‬
‫מאבקו של ״ועד המשלחות היהודיות״ ב״חבר הלאומים״‬
‫בז׳נבה להחזרת הזכויות שנשללו מיהודי גרמניה‪,‬‬
‫מאי‪-‬ספטמבר ‪1933‬‬
‫מז ‪144-132‬‬
‫גוטמה אלכפנדר‬
‫וגוטמן־הרצברנ‪,‬‬
‫אטתר‬
‫גוטמן‪ ,‬ישראל‬
‫גומת‪ ,‬ישראל‬
‫גוטרמ‪ ,‬בלה‬
‫גוטרמן‪ ,‬בלה‬
‫גוטרת‪ ,‬כלה‬
‫גוטרמן‪ ,‬כלה‬
‫גוטרמן‪ ,‬כלה‬
‫גוטרמ^ בלה‬
‫נוטרמן‪ ,‬בלה‬
‫גולדברג‪ ,‬אברהם‬
‫גולן‪ ,‬מחק‬
‫גולן‪ ,‬יצחק‬
‫גולן‪ ,‬מחק‬
‫גולן‪ ,‬מחק‬
‫גונדה‪ ,‬משה‬
‫גורודנציק‪ ,‬ריגת‬
‫גירן׳ ‪P‬‬
‫גיל‪ ,‬יעקב‬
‫גיל‪ ,‬פגחם‬
‫גלאור‪ ,‬אליהו‬
‫גלאור‪ ,‬אליהו‬
‫גלבוע‪ ,‬יהושע‬
‫גלבוע‪ ,‬יהושע‬
‫גלבוע‪ ,‬יהושע‬
‫גלד‪ ,‬יעקב‬
‫בגטו בנדין ‪ -‬פרוטוקולים‬
‫מאמר בנושא פולין‬
‫על עבודתה של יעל פלד)מרגולין( ״תנועת ההתנגדות‬
‫בקראקוב בתקופת הכיבוש הנאצי על רקע החיים‬
‫בקהילה ובגיסר׳‬
‫מחנה יאנובסקי‬
‫דברי עדות מתוך ״תיק לבוב״‬
‫לבוב תחת הכיבוש הגרמני)מתוך ״תיק לבוב״(‬
‫שוחים לחיים עם המוות! קורות מחנה יאנובםקי‬
‫בשנים ‪1943-1941‬‬
‫היודנראט בלבוב ‪ -‬דין וחשבון של מחלקת המשק אל‬
‫נשיאות הקהילה היהודית בלבוב‬
‫קווים א כ ת של גיבור יהודי ‪ -‬רישיק אקטר מלבוב‬
‫מיפגש הדמים ‪ -‬יהודי לבוב בימי פורענות ראשונים‬
‫פעולת נקם של חברי ״הנוער הציוני״ בלבוב‬
‫משה קול ז״ל ‪ -‬האיש ופעא‬
‫״הנהר והגרעינים״ מאת צבי הרת‬
‫אאון אםטיג דיל ‪ -‬חמש שנים למותו‬
‫‪ 45‬שנים לשחרור מחנות ההשמדה‬
‫״הנוער הציוני״ בהונגריה בחקופח השואה‬
‫בריחת חברי תנועות־הנוער בזאגלמביה)‪(1944-1943‬‬
‫התנועה בפולין לאחר המלחמה‬
‫פרקי שואה ושארית לדרי צמח צמדיץ‬
‫כיצד נפתרה בעיית המיעוט הגרמני בצ׳כוסלובקיה‬
‫ניצניו המופלאים של ״הענף היבש״)לתולדות החינוך‬
‫היהודי בהונגריה אחרי מלחמת העולם השנייה(‬
‫ההצלה כבניני החסות‬
‫משורר עברי על נהתת היגון ‪ -‬על אלישע רודין‬
‫בעאהברית הנשכח‬
‫האיש יאנוש קורצ׳אק‬
‫העמידה היהודית בשואה‪ :‬תיאטרון‪ ,‬תזמורת סימפונית‪,‬‬
‫בית ספר למוזיקה ולאפנויות ברומניה‪1944-1941 ,‬‬
‫א ‪179-172‬‬
‫יט ‪180-174‬‬
‫יט ‪257-256‬‬
‫יב ‪135-124‬‬
‫יג ‪235-225‬‬
‫‪210-204T‬‬
‫טו‪211-187‬‬
‫יח ‪89-78‬‬
‫יט ‪203-198‬‬
‫כ ‪139-128‬‬
‫יא ‪155-152‬‬
‫יח ‪15-11‬‬
‫יח ‪231-229‬‬
‫יט ‪251‬‬
‫כ ‪13-10‬‬
‫ב ‪99-96‬‬
‫טו ‪10-36‬‬
‫ב ‪136-117‬‬
‫ד ‪230-229‬‬
‫טו‪158-151‬‬
‫ד ‪208-198‬‬
‫יא ‪134-132‬‬
‫ה ‪277-272‬‬
‫י ‪111-106‬‬
‫יא ‪111-108‬‬
‫טז ‪117-109‬‬
‫‪28‬‬
‫גלד‪ ,‬יעקב‬
‫גצלר‪ ,‬שרה‬
‫גצלר‪ ,‬שרה‬
‫גצלר‪ ,‬שרה‬
‫גרוס‪ ,‬נתן‬
‫גרוס‪ ,‬נתן‬
‫גרופ‪ ,‬נתן‬
‫גרוס‪ ,‬גתן‬
‫גריגבויפ‪ ,‬יצחק‬
‫גרינפלד‪ ,‬יצחק‬
‫מפתח שמות המחברים‬
‫אסון טביעתה של אניית המעפילים ״מפקודה״ באוגוסט ‪1944‬‬
‫פרקי גיטו טרנוב מתוך ״חשופה במחתרת״)זכרונות(‬
‫א ב ר עמי שנספה בשואה)שיר(‬
‫קינה על קרבנות השואה)שיר(‬
‫״מי יתן לילה״ לצבי ברלב‬
‫לעשות היסטוריה ולכתוב היסטוריה;‬
‫על אברהם איבוביץ׳)לבן(‬
‫לב חם וטיפת מזל ‪ -‬על ספרם של מרים פלג ומרדכי בן־צבי‬
‫״ מ ח ת לחומות הגיטו בקראקוב הכבושה״‬
‫״בין צללי עיר״ מאת מאיר בוסאק‬
‫נאומו בלוח׳ בפברואר ‪1947‬‬
‫ה פ א ש ה האיטלקית לאתיופיה והפלשים‬
‫דגן׳ ימ‬
‫דוידזוךדרנגר‪ ,‬גוסטה‬
‫דומיניץ‪ ,‬יהודה‬
‫דונט‪ ,‬אלכסנדר‬
‫דניאלי‪ ,‬יעל‬
‫״היהודים לא לחמו״‬
‫מבין חומות הכלא‬
‫על אלכם גתמון ז״ל‬
‫מכתב לנכדי‬
‫מיתאם ההתערבות בדרכי ההסתגלות השונות של משפחות‬
‫ניצולי השואה‬
‫ב א בהלה ו ב א פחד מפני המוות ‪ -‬קול קורא אל הגוער‪,‬‬
‫בצרוף דברי הקדמה מאת דר׳ יהודה אורנשטיין‬
‫ה ׳ חיים‬
‫האוזנר‪ ,‬גדעון‬
‫האוזנר‪ ,‬גדעון‬
‫האוזנר‪ ,‬גדעון‬
‫האוזנר‪ ,‬גדעון‬
‫האוזנר‪ ,‬גדעון‬
‫האוזנר‪ ,‬גדעון‬
‫האתגר‪ ,‬גדעת‬
‫האוזגר‪ ,‬גדעון‬
‫האוזגר‪ ,‬גדעת‬
‫האחנר‪ ,‬גדעת‬
‫האוזנר‪ ,‬גדעת‬
‫האוזנר‪ ,‬גדעת‬
‫האחנר‪ ,‬גדעת‬
‫האוזנר‪ ,‬גדעת‬
‫האתגר‪ ,‬גדעת‬
‫האתנר‪ ,‬גדעת‬
‫האתנר‪ ,‬גדעת‬
‫האחנר‪ ,‬גדעת‬
‫האתנר‪ ,‬גדעת‬
‫האתנר‪ ,‬גדעת‬
‫האתנר‪ ,‬גדעת‬
‫הולנדר־כהן‪ ,‬לנה‬
‫הופמן‪ ,‬פ ר ת‬
‫בטרנסניסטריה‬
‫השריון הרוחני‬
‫משפטים נגד פושעי מלחמה‬
‫שלושים שנה לגמר מלחמת העולם השנייה‬
‫השואה בראי דורנו‬
‫הנסיונות לסילוף האמת על השואה‬
‫עלילת הדם של ימינו‪ :‬״היהודים המציאו את השואה״‬
‫לבעיות לימוד השואה‬
‫לא כצאן לטבח!‬
‫עשרים שנה למשפט אייכמן‬
‫אינטלקטואלים בשרות ההשמדה‬
‫האנטישמיות בדורנו‬
‫מדע וטוטאליטאריזם‬
‫לקידום תודעת השואה‬
‫משפט א י י כ ת‬
‫המשמעות ההיסטורית של המרד היהודי בתקופת השואה‬
‫פלא היסטורי‬
‫שני שיאים‬
‫‪ 50‬שנה לתחילת מלחמת העולם השנייה ‪ -‬אושוויץ‬
‫עם הנשיא אנואר סאדאת ב״יד ושם״‬
‫הונגריה והיהודים‬
‫אטימות לרגשותיהם של רבים‬
‫הפרידה מקראקוב‬
‫הנציונאסוציאאזם כנושא בהוראת ההיסטוריה בבתי־ספר‬
‫בצפוךוטטפאה ם־‪ 1935‬עד ‪1988‬‬
‫דרנגר‪ ,‬שמעון‬
‫ים ‪153-148‬‬
‫‪190-175 T‬‬
‫סו ‪18‬‬
‫יז ‪18‬‬
‫ט ‪228-227‬‬
‫טז ‪231-227‬‬
‫יח‪227-225,‬‬
‫כ ‪250-248‬‬
‫‪47-45 П‬‬
‫יט ‪125-114‬‬
‫יב ‪115-103‬‬
‫כ ‪206-200‬‬
‫יא ‪160-158‬‬
‫ז ‪201-197‬‬
‫ט ‪178-169‬‬
‫ט ‪97-92‬‬
‫ח ‪168-154‬‬
‫א ‪17-14‬‬
‫ב ‪19-14‬‬
‫ג ‪25-19‬‬
‫ד ‪19-15‬‬
‫ה ‪19-15‬‬
‫ו ‪28-23‬‬
‫ז ‪19-15‬‬
‫ח‪1*-14‬‬
‫ט ‪22-16‬‬
‫י ‪22-19‬‬
‫יא ‪25-18‬‬
‫יב ‪16-13‬‬
‫יג ‪22-17‬‬
‫‪24-17 T‬‬
‫טו ‪17-12‬‬
‫טז‪19-13‬‬
‫‪15-11 Г‬‬
‫יח ‪22-16‬‬
‫יח ‪211-206‬‬
‫יט ‪13-10‬‬
‫כ ‪25-23‬‬
‫ה ‪167-166‬‬
‫יח ‪101-96‬‬
‫מפתח שמות המחברים‬
‫הורוביץ‪ ,‬גבריאל‬
‫הל‪ ,‬גרשון‬
‫המאירי‪ ,‬שמואל‬
‫המר‪ ,‬קלמן‬
‫המר‪ ,‬אידנה וקלמן‬
‫המר‪ ,‬אירנה וקלמן‬
‫הגדלי‪ ,‬יעקב‬
‫הרממן‪ ,‬מאיר‬
‫הרטמה מאיר‬
‫הרמן‪ ,‬צבי‬
‫חרמן‪ ,‬צבי‬
‫רר‪0‬ך‪ ,‬צבי‬
‫חרמן‪,‬‬
‫הרמן‪,‬‬
‫חרמן‪,‬‬
‫תר‪0‬ך‪,‬‬
‫הרמ!‪/‬‬
‫הרמן‪/‬‬
‫חרמן‪/‬‬
‫צבי‬
‫צבי‬
‫צבי‬
‫צבי‬
‫צבי‬
‫צבי‬
‫שמעון‬
‫הרצברנ‪ ,‬תושיה‬
‫הדצברג‪ ,‬תושיה‬
‫ואגו‪ ,‬בלה‬
‫וטגשטייךוטי‪ ,‬משה‬
‫ויגודסקי‪ ,‬יהושע‬
‫ויגודטקי‪ ,‬יהושע‬
‫מזל‪,‬אלי‬
‫וייס‪ ,‬אהח‬
‫וייץ‪,‬יחיעם‬
‫וייץ‪ ,‬יחיעם‬
‫וייץ‪ ,‬יחיעם‬
‫וינטרוכ‪ ,‬צבי‬
‫דרט‪ ,‬מנחט‬
‫דרס‪ ,‬מנחם‬
‫וירט‪ ,‬מנחם‬
‫דרט‪ ,‬מנחם‬
‫וירט‪ ,‬מנחם‬
‫דרט‪ ,‬מנחט‬
‫ד ד ם ‪ ,‬מנחם‬
‫דרט‪ ,‬מנחם‬
‫דרט‪ ,‬מנחם‬
‫עדות זכחץ ע ל פעילות תנועת ״הנוער הציוני״‬
‫בהונגריה בתקופת מלחמת העולם השנייה ולאחריה‬
‫מיכאל קוםובר ‪ -‬האדם והציוני‬
‫אנדרטת השופרות‬
‫זיוף תעודות בזמן המלחמה‬
‫קטעים מתוך יומן‬
‫דפי יומן‪ ,‬חלק ב׳‬
‫קורות הקהילה היהודית של סלוניקי בשואה‬
‫הסתדרות הנוער הציוני ״הרצליה״‬
‫מפולין לארץ ישראל‬
‫העליהב׳‬
‫״משפט ירושלים״ לגדעון האחנר‬
‫נימוקי ועדת השופטים להענקת פרס ״משואה״ ע״ש‬
‫יהושע גלבוע לפרופ׳ מתתיהו מעץ‬
‫משה קול דיל ‪ -‬החבר והידד‬
‫ע ל ספרה של נאוה סמל ״ מ ב ע הזכוכית״‬
‫גדעון האוזנר דיל‬
‫יצחק גולן איש החובה‬
‫הרהורים היסטוריים על האנטישמיות והתפתחותה‬
‫״בקומה זקופה״ בעריכת משה קלכהיים‬
‫הוראתה של תקופת השואה במסגרת תכנית הלימודים‬
‫ש ל החינוך היהודי‬
‫עזרה הדדית ביפי המלחמה‬
‫״לכי‪ ,‬עשי דבר מה״‬
‫‪29‬‬
‫יז ‪210-203‬‬
‫ימ ‪219-217‬‬
‫ח ‪214-211‬‬
‫ג ‪145-141‬‬
‫ה ‪165-152‬‬
‫ו ‪227-217‬‬
‫טו‪276-270‬‬
‫ה ‪47-44‬‬
‫ח ‪40-38‬‬
‫ה ‪228-213‬‬
‫ט ‪216-206‬‬
‫טז‪250-249‬‬
‫יח ‪10-9‬‬
‫יח ‪229-227‬‬
‫יט ‪21-18‬‬
‫כ ‪17-14‬‬
‫כ ‪159-148‬‬
‫כ ‪255-253‬‬
‫י ‪65-59‬‬
‫יא ‪132-131‬‬
‫טו‪52-15‬‬
‫המחתרת היהודית בהונגריה במלחמת העולם השנייה‬
‫‪ -1944‬מצילים ב מ ד אוייב‬
‫בצהרי יום)סיפור(‬
‫דברים לרגל קבלת פרס ג ו ט ת‬
‫בזכרנו את באבי־יאר‬
‫היחסים בין היודנראט‪ ,‬המשטרה היהודית והמחתרת היהודית‬
‫הלוחמת בקראקוב‬
‫ה ‪125-111‬‬
‫יחם האיטלקים ליהודים בימי מלחמת העולם השנייה‬
‫)מעשי עזרה והצלה בשנים ‪(1939-1943‬‬
‫ד ‪179-163‬‬
‫על האדם בשואה‬
‫ז ‪51-45‬‬
‫הצלה וגאולה‪ :‬ניגוד או השלמה? גאולת העם‬
‫או גאולת הארץ? ‪.‬‬
‫יח ‪42-32‬‬
‫בר מצווה במחנה דיכח‬
‫ח ‪104-102‬‬
‫משואה בהתפתחותה‬
‫ב ‪189-188‬‬
‫החולפת‬
‫בשנה‬
‫פעולות ״משואה״‬
‫ד ‪233-231‬‬
‫ע ל פעולות השנה ב״פשואה״‬
‫ח ‪219-215‬‬
‫לסיכום פעולות ״משואה״‬
‫י ‪234-230‬‬
‫ב״פשואה״‬
‫יעדים ומעשים‬
‫יב ‪238-236‬‬
‫צרור ידיעות מ״משואה״‬
‫‪227-225T‬‬
‫צרוד ידיעות ם״םשואה״‬
‫טו‪298-295‬‬
‫צרור ידיעות מ״משואה״‬
‫נח ‪246-243‬‬
‫צרור ידיעות! פעולות ״משואה״ בשנתתשפ״ח‬
‫‪281-273 Г‬‬
‫יא ‪116-115‬‬
‫יח ‪177-174‬‬
‫ח ‪211-207‬‬
‫ח ‪219‬‬
‫י ‪31-28‬‬
‫מפתח שמות המחברים‬
‫‪30‬‬
‫וירט‪ ,‬מנחם‬
‫דרט‪ ,‬מנחם‬
‫וירט‪ ,‬מנחם‬
‫וסטרייך‪ ,‬שפרה‬
‫ודוצלבפקי‪ ,‬מיצ׳יה‬
‫ורקד‪ ,‬יעקב‬
‫צרור ידיעות פ׳׳משואה״‬
‫צרור ידיעות מ׳׳משואה״‬
‫צרור ידיעות פ׳׳משואה״‬
‫ימים בגטו קראקוב‬
‫יהודית רזניק ז״ל‬
‫חנה בנם)מרקוס( וספרה‬
‫יח ‪248-244‬‬
‫יס ‪265-261‬‬
‫כ ‪264-256‬‬
‫יא ‪246-241‬‬
‫ה ‪288-286‬‬
‫טז ‪234-232‬‬
‫זאבורובפקי‪ ,‬יאן‬
‫זכולוני‪ ,‬שלום‬
‫זיידל‪ ,‬הלל‬
‫זיינפלד‪ ,‬חנה‬
‫זימרת‪ ,‬משה‬
‫זימרת‪ ,‬משה‬
‫זינגר‪ ,‬משה‬
‫זליגר‪ ,‬מנחם‬
‫זליגר‪ ,‬מנחם‬
‫זגבר‪ ,‬משה‬
‫זריז‪ ,‬רות‬
‫יהודי פולין‪ ,‬זכרם ומורשתם‬
‫על יהושע ודרכו‬
‫חברי קבוצת ״עקיבא״ בדרך לא דרך‬
‫ראשיתו של המונח ״שואה״ כמתיחס לחורבן יהדות אירופה‬
‫לזכרו של יוסף מלר ז״ל‬
‫שתי מזוזות‬
‫תנועת המרד של הנוער היהודי בקרקוב‬
‫אכן הגיעה שעתנו‬
‫בחיפוש אחר פתח הצלה‬
‫ימים ולילות בדכאו ובמידלדורף ואלדלגר‬
‫יהודי גרמניה בין הגירה לבריחה‪ :‬חמישים שנה לפוגרום‬
‫בי‪ 10-9‬בנובמבר ‪1938‬‬
‫טז ‪131-126‬‬
‫י ‪194-191‬‬
‫א ‪49-40‬‬
‫טו‪113-101‬‬
‫יח ‪214-212‬‬
‫יט ‪197-194‬‬
‫א ‪103-90‬‬
‫יא ‪240-234‬‬
‫יב ‪225-211‬‬
‫ד ‪43-25‬‬
‫חולבפקי‪ ,‬שלוט‬
‫חולכסקי‪ ,‬שלום‬
‫חולכפקי‪ ,‬שלום‬
‫חולבפקי‪ ,‬שלום‬
‫חרמש‪ ,‬חיים‬
‫לאחר השיחרור ‪ -‬בביאלורוסיה הסובייטית המזרחית‬
‫השלטונות הסובייטים ופינוי היהודים מביאלורוסיה המזרחית‬
‫יהדות ביילורוסיה המזרחית ערב השואה‬
‫דברים מפי חתן הפרס‬
‫מבצע אמסטרדם ‪ -‬הסוף‬
‫טובים‪ ,‬יוליאן‪,‬‬
‫גאלצ׳ינפקי‪ ,‬ק״י‬
‫ויאן פאראגדוכפקי‬
‫טרצ׳יכיץ׳‪ ,‬קז׳ימייז׳‬
‫ביום השנה החמישי למרד בגיטו‬
‫אירוע מיוחד)ידיעה מקרקוב(‬
‫יא ‪113-112‬‬
‫טז‪238-237‬‬
‫בין זכרון לאנדרטה‬
‫פרקי זכרונות מתקופת השואה‬
‫מעפילים במחנות קפריסין‬
‫שואת יהודי רומניה במספרים‬
‫תנועתינוער יהודית באיזור זאגלמביה בתקופת השואה‬
‫ימי זוועה בפורט התשעי‬
‫ע ל אדמת פולין‬
‫איקה גרינברג ‪ 40 -‬שנה להירצחו‬
‫דרכי הבריחה מקובנה שבליטא‬
‫התמודדות היודנראט בבעיות הבריאות בגיטו ל ו ח ׳‬
‫טו‪139-132‬‬
‫טז ‪192-188‬‬
‫ו ‪216-202‬‬
‫כ ‪147-140‬‬
‫ט ‪66-50‬‬
‫ב ‪89-85‬‬
‫ז ‪192-189‬‬
‫יב ‪235-234‬‬
‫טז ‪187-186‬‬
‫ט ‪80-75‬‬
‫יאגג‪ ,‬ג׳יימפ א׳‬
‫יורמן‪ ,‬יצחק‬
‫ילון‪ ,‬יצחק‬
‫ילון‪ ,‬יצחק‬
‫יסול‪ ,‬חגה‬
‫יצדוקי‪ ,‬מיכאל‬
‫‪ .‬יצחקי‪ ,‬מיכאל‬
‫יצחקי‪ ,‬מיכאל‬
‫יצחקי‪ ,‬מיכאל‬
‫ירח‪ ,‬יהודית‬
‫כת‪ ,‬איילת‬
‫כהן‪ ,‬אשר‬
‫‪72-57 Г‬‬
‫יג ‪146-133‬‬
‫יד ‪54-50‬‬
‫טז ‪45-20‬‬
‫טז‪255-251‬‬
‫יג ‪72-70‬‬
‫ט ‪88-81‬‬
‫דמותו הרוחנית של הילד היהודי בשואה‬
‫האנטישמיות הפאשיסטיתיפלבאית‪ ,‬מפלגת ״צלב החץ״ בהונגריה‬
‫בתקופת השואה‬
‫יא ‪191-181‬‬
‫עובדות ופרשנות בהוראת השואה‬
‫ג ‪-27‬ד‬
‫בצבת הנאצים ‪ -‬יהדות גרמניה בשנים ‪1938-1932‬‬
‫‪1 3 3 - 1 1 9 1‬‬
‫כ ת ‪ ,‬אשר‬
‫כת‪ ,‬כנו‬
‫‪3‬‬
‫מפתח שמות המחברים‬
‫כחך‪ ,‬יוחנן‬
‫כחך‪ ,‬יוחנן‬
‫כחך‪ ,‬יוחנן‬
‫בהן‪ ,‬יוחנן‬
‫כחך‪ ,‬יוחנן‬
‫בוץ‪ ,‬יוחנן‬
‫כהן‪ ,‬יוחנן‬
‫כחך‪ ,‬יוחנן‬
‫כהן‪ ,‬יוחנן‬
‫כהן‪ ,‬יוחנן‬
‫כחך‪ ,‬יוחנן)עורך(‬
‫כוכבי‪ ,‬דוד‬
‫כוכבי‪ ,‬דוד‬
‫כוכבי‪ ,‬דוד‬
‫כוכבי‪ ,‬דוד‬
‫כוכבי‪ ,‬דוד‬
‫כוכבי‪ ,‬יהויקים‬
‫כנען‪ ,‬חביב‬
‫כנען‪ ,‬חביב‬
‫כפכפי‪ ,‬א י ל‬
‫לוי‪ ,‬אריה‬
‫לוי‪ ,‬אריה‬
‫לוי‪ ,‬אריה‬
‫לד‪ ,‬אריה‬
‫לד‪ ,‬יהודה)פיצי(‬
‫לד‪ ,‬עזריאל‬
‫לד‪ ,‬עזריאל‬
‫לדב‪ ,‬משה‬
‫לדן‪,‬דב‬
‫לדן‪,‬דב‬
‫לדן‪,‬דב‬
‫לדן‪ ,‬דב‬
‫לדן‪,‬דכ‬
‫לדן״דכ‬
‫לדן‪,‬דכ‬
‫לדן‪,‬דב‬
‫לדן‪,‬דכ‬
‫לדן‪,‬דכ‬
‫הבריחה הגדולה מפולין‬
‫תערוכת ״הנוער הציוני״‬
‫דברי פתיחה ביום עיון אכרו של אלכם גתמון‬
‫בדרך אל שרידי השואה‬
‫אלכם גטםון ‪1981-1926 -‬‬
‫ה ש א ח ו ח לפולין אחר השואה‪ .‬הבריחה מפולין ‪1946-1945‬‬
‫בלה ג ו ט ר ת וספרה ״קורות מחנה יאנובסקי״‬
‫ע ל החלטת ועדת השופטיםלהענקת הפרס ע״ש‬
‫ליאון לוסטיג דיל לשנת תשנ״א‬
‫על הציונות הכלאת)כפי שהיתה פעם(‪ ,‬ספרו של‬
‫דוד שערי ״מ׳סתם ציונות׳ אציונות כללית׳״‬
‫עם הופעת הקובץ העשרים‬
‫עם לאון לוססיג‬
‫אנטישמיות בברזיל בין שתי מלחמות עולם‬
‫יחסו של הציבור היהודי בגרמניה למדינאים היהודים‬
‫בשנות התהפוכות‪1924-1918 ,‬‬
‫יחסו של קארל מרכס ליהודים‬
‫האנטישמיות לאחר ‪1945‬‬
‫הספרות האנטישמית בעת החדשה‬
‫לקראת בית ספר ״יהודי במהותו״‬
‫הישוב היהודי בא״י בימי מלחמת העולם השנייה‬
‫איבת האוקראינים אהודים ‪ -‬גורמיה והתפתחותה‬
‫חיסול תנועות הנוער הציוניות ברומניה‪:‬‬
‫פרק בסולידריות יהודית‬
‫בית הילדים ע״ש אבא ברדיצ׳ב בדברצן‪ ,‬הונגריה‬
‫ארגון ויוזמה ספונטאנית בפעולות הצלה‬
‫לאחר השחרור‬
‫תנועות הנוער הציוניות וחלקן בפעולות ההצלה בעת כיבוש‬
‫בודפשט על י ד הנאצים‬
‫בין גבולות‬
‫ראיון עם ברוך שרוני על פעילותו בקרב אנשי‪-‬צבא‬
‫המסע לאוגוסטוכו‬
‫יחסם של הבריטים למעפילים במחנות בקפריסין‬
‫פריחתה וחורבנה של ירושאם דליטא פאת א ראן‬
‫חיי שעה בטרם שואה‬
‫הפחתרת הציונית בליטא ביפי שלטון הסובייטים‬
‫המחתרת הציונית בליטא ביפי שלטון הסובייטים)חלק ב׳(‬
‫עובדות והערכות על היהודים בצבא האדום‬
‫כמלחמת העולם השנייה‬
‫יהדות הארצות הבלטיוח בפריחתם ובכליונם‬
‫חלקם של יהודי מזרח אירופה בלחימה פרטיזנית‬
‫במלחמת העולם השנייה‬
‫בין הגיטו א ע ר ו ת הפרטיזנים‪ ,‬על הספר ״גיטו ויער׳׳‬
‫מאת משה שוטן‬
‫לחם ועבודה כמשק מולאם‬
‫לחם ועבודה כמשק מ ו א ט ) ח ל ק ב(‬
‫‪31‬‬
‫ז ‪156-125‬‬
‫י ‪229-227‬‬
‫יא ‪158-156‬‬
‫‪58-54 Г‬‬
‫יז ‪272-270‬‬
‫יח ‪51-43‬‬
‫יח ‪235-234‬‬
‫יט ‪255-252‬‬
‫יט ‪260-259‬‬
‫כ ‪9-7‬‬
‫יד‪112-101‬‬
‫‪94-86T‬‬
‫טז‪108-86‬‬
‫יז ‪187-180‬‬
‫יט ‪173-166‬‬
‫כ ‪166-160‬‬
‫‪37-32T‬‬
‫ד ‪162-134‬‬
‫ה ‪110-69‬‬
‫יח ‪131-113‬‬
‫ג ‪89-73‬‬
‫ח ‪134-127‬‬
‫יא ‪136-134‬‬
‫יב ‪190-185‬‬
‫ח ‪183-169‬‬
‫יא ‪249-247‬‬
‫כ ‪243-240‬‬
‫יא ‪221-216‬‬
‫ד ‪226-223‬‬
‫ה ‪145-126‬‬
‫ו ‪101-57‬‬
‫‪124-991‬‬
‫י ‪105-79‬‬
‫יב ‪41-17‬‬
‫יג ‪151-147‬‬
‫‪.218-215 T‬‬
‫טו‪100-74‬‬
‫טז‪73-46‬‬
‫‪32‬‬
‫לדן‪ ,‬דכ‬
‫לדן‪ ,‬דב‬
‫לדן‪ ,‬דכ‬
‫לדן‪ ,‬דכ‬
‫־־ ־‬
‫לדן‪ ,‬רב‬
‫לוטמינ‪ ,‬סופיה‬
‫ליכליך‪ ,‬רות‬
‫ליברמן‪ ,‬יעקב‬
‫ליברמן‪ ,‬יעקב‬
‫ל י כ ר מ ‪ ,‬יעקב‬
‫ווייס‪ ,‬שלום‬
‫ליטטל‪ ,‬פרנקלין‬
‫ליכטנכרג‪ ,‬עוזיאל‬
‫ליכטנכרג‪ ,‬עוזיאל‬
‫ליכטנכרג‪ ,‬עוזיאל‬
‫ליכטנכרג‪ ,‬עוזיאל‬
‫ליכטנברג‪ ,‬עוזיאל‬
‫ליכטנברג‪ ,‬עוזיאל‬
‫לנדאו‪ ,‬מיכאל‬
‫מאירי‪ ,‬שמואל‬
‫מאירי‪ ,‬שמואל‬
‫מארק‪ ,‬כ׳‬
‫מדין‪ ,‬צבי‬
‫מוסקט‪ ,‬אריה‬
‫מופקט‪ ,‬אריה‬
‫מופקט‪ ,‬אריה‬
‫מופקט‪ ,‬אריה‬
‫מור‪ ,‬ל י פ ת‬
‫מזיא‪ ,‬אהרון‬
‫סזיא‪ ,‬אהרון‬
‫מזיא‪ ,‬אהרון‬
‫מייכפקי‪ ,‬ג״ד‬
‫מלצר‪ ,‬עמנואל‬
‫מעץ‪ ,‬אהרון‬
‫מעץ‪ ,‬קלרה‬
‫מעץ‪ ,‬קלרה‬
‫מרגלית‪ ,‬דוד‬
‫מפתח שמות המחברים‬
‫לפרשת היחסים בין העמים הבלטים לבין שכניהם היהודים‬
‫במלחמת העולם השנייה‪ ,‬לפניה ואחריה‬
‫יהודי בסרביה וצפון בוקובינה תחת השלטון הסובייטי‬
‫במלחמת העולם השנייה)‪(1945-1940‬‬
‫לתולדות ״ארגוךבריח־ציון״ במלחמת העולם השנייה‬
‫על מיכאל יצחקי)גלבטרונק( כדמות מופת של מ ר השואה‬
‫הדיוויזיה ה־‪ 16‬ה״קלאיפדאית״‬
‫פרקי מילנובק ומרד וארשה‬
‫דפי יומן‪ ,‬בצרוף הקדמה מאת דר׳ מ ד יעקובוביץ‬
‫שוחררתי במטהאוזן‬
‫בעקבות ביקור בפולין‬
‫בדרך למולדת‬
‫על משמעותה של השואה‬
‫הווי הגיטו‬
‫תנועת ״הנוער הציוני״ בווארשה הכבושה‪1941-1940 ,‬‬
‫תנועת ״הנוער הציוני״ בפולין ‪!1944-1940‬‬
‫פרק סלובקיה‪ ,‬מרס ‪ -1941‬מרס ‪1942‬‬
‫תנועת ״הנוער הציוני״ בפולין ‪.1944-1940‬‬
‫פרק הונגריה‪ ,‬מרס ‪ -1942‬מרס ‪) 1944‬חלק א(‬
‫תנועת ״הנוער הציוני״ בפולין ‪:1944-1940‬‬
‫פרק הונגריה)חלק ב(‬
‫תנועח ״הנוער הציוני״ בפולין ‪;1944-1940‬‬
‫פרק הונגריה)חלק שלישי(‬
‫הישוב בתקופת הסער‬
‫בשורות הבריגדה‬
‫בבריגדה ‪ -‬פגישות ראשונות עם ניצולים‬
‫על קברו של צבי הירש גרץ‬
‫״משואה״ בפעילותה החינוכית‬
‫פרשיות נעלמות ‪ -‬יהודים כובשים את אלג׳יר)‪(1942‬‬
‫י ה מ ת בלגיה תחת השלסון הנאצי‬
‫ספרד דחסה ליהודים בתקופת מלחמת העולם השנייה‬
‫פרס על שם יצחק קובוביצקי דיל לשנת ‪1985‬‬
‫לגב׳ גיטה עםלפז־זילבר‬
‫על ׳׳‪пп‬־‪ р‬דלנה״ מאת אלכסנדר רינח׳יונסקי‬
‫על אריה שץ דיל‬
‫הסנטור ‪ -‬לדמותו של אינג׳ משה קרנו־‬
‫פריצת המחסום התורכי בדרך העולה מליטא הסובייטית‬
‫בברלין הבוערת‬
‫השפעות החברה המובכת על הציתות בפולין‬
‫בין שתי מלחמות עולם‬
‫זכרתות על ״הנוער הציתי״ בלבוב‬
‫פעילות תנועתית בתחילת המלחמה‬
‫הכינוס הבינלאומי לתולדות יהודי פולין ותרבותם‬
‫מיבצעי ההצלה בהונגריה‬
‫יז ‪56-39‬‬
‫יח ‪61-52‬‬
‫יט ‪104-95‬‬
‫יט ‪237-234‬‬
‫‪71-650‬‬
‫‪120-113 T‬‬
‫ט ‪140-128‬‬
‫יג ‪39-36‬‬
‫יט ‪229-227‬‬
‫‪241-239 P‬‬
‫ו ‪118-102‬‬
‫ב ‪72-59‬‬
‫טז ‪175-156‬‬
‫‪238-217V‬‬
‫יח ‪173-151‬‬
‫יט ‪193-181‬‬
‫כ ‪230-218‬‬
‫ה ‪198-179‬‬
‫ג ‪126-90‬‬
‫יג ‪69-59‬‬
‫י ‪147-131‬‬
‫ה ‪296-289‬‬
‫ג ‪62-57‬‬
‫‪64-601‬‬
‫ה ‪151-146‬‬
‫‪212-211T‬‬
‫טז‪236-235‬‬
‫ז ‪215-211‬‬
‫ט ‪205-191‬‬
‫טו‪242-222‬‬
‫יג ‪51-49‬‬
‫טז ‪85-74‬‬
‫ג ‪208-206‬‬
‫ג ‪140-136‬‬
‫סז‪242-239‬‬
‫ב ‪95-90‬‬
‫מפתח שמות המחברים‬
‫נדב‪ ,‬מרדכי‬
‫נדב‪ ,‬מרדכי‬
‫נדב‪ ,‬מרדכי‬
‫נדב‪ ,‬מרדכי‬
‫נדב‪ ,‬מרדכי‬
‫נדכה‪ ,‬יוםף‬
‫נט־אל‪ ,‬משה‬
‫נצר‪ ,‬שלמה‬
‫נצר‪ ,‬שלמה‬
‫‪33‬‬
‫יח ‪240-238‬‬
‫״הגן המפליג למרחקים״ פאת אידה פינק‬
‫״פליטים יהודים מפולין בברית־המועצות ‪1946-1939‬״‬
‫מאת יוסף ליטוואק‬
‫‪238-237‬‬
‫לוחם״‬
‫לאומי‬
‫״מיעוט‬
‫דר׳ משה לנדא וספרו‬
‫‪233-232‬‬
‫הספר ״תקופה בסוגריים״ מאת דב לוין‬
‫‪237-235‬‬
‫חלומותיו של נער בן אדבעיעשרה!‬
‫השלמה ל״השיר ישרד שלם״‬
‫‪242-240‬‬
‫היודנראטים ‪ -‬כמה היבטים משווים‬
‫ו ‪51-36‬‬
‫זכרונותיו של שגריר דדום‪-‬אמריקני באירופה; על ספרו של‬
‫סו ‪289-284‬‬
‫אדוארדו לבוגלה ״שליחות בברלין״‬
‫קווי יסוד במאבק הפוליטי של יהודי פולין למען זכדותיהם‬
‫האזרחיות והלאומיות ברפובליקה הפולנית השנייה)‪ (1922-1918‬ח ‪31-23‬‬
‫יחסי פולנים‪-‬יהודים בעשור הראשון לקיופה של‬
‫הרפובליקה הפולנית השנייה‪1928-1918 ,‬‬
‫‪38-27 Г‬‬
‫פח‪ ,‬דכ‬
‫סוס‪ ,‬ישראל‬
‫סמל‪ ,‬נאוה‬
‫פורשת יהדות פולין‪ ,‬דברים ליובל התשעים של אנשל רייס‬
‫קווים לדפותו של יצחק שסיינר)‪ 40‬שנה לפטירתו(‬
‫איגוף מ ש פ ת י‬
‫ו ‪35-29‬‬
‫ד ‪222-219‬‬
‫סז ‪180-176‬‬
‫עמיפז־זילבד‪ ,‬ניטה‬
‫עמיפדזילכר‪ ,‬ניטה‬
‫עמיסז־זילבר‪ ,‬נימה‬
‫עקיבא‪ ,‬מריט‬
‫יהודי אלג׳יריה בימי משטר וישי‬
‫יפאני הציל יהודים‬
‫היחסים בץ יהודים לערבים באלג׳יריה של וישי‬
‫יום הניצחון שלי‬
‫יב ‪123-116‬‬
‫‪67-64Т‬‬
‫סו ‪150-140‬‬
‫יג ‪41-40‬‬
‫פדרבוש־אופיר‪ ,‬אנה‬
‫פורת‪ ,‬דינה‬
‫פורת‪ ,‬דינה‬
‫פורת‪ ,‬דינה‬
‫פורת‪ ,‬דינה‬
‫פירר‪ ,‬רות‬
‫פלג‪ ,‬ערן‬
‫פ ל ד ) נ ו ב ר ^ ‪ ,‬בלה‬
‫פלד‪ ,‬יעל‬
‫פלד)מרגולין(‪ ,‬יעל‬
‫פלד‪ ,‬שמאי‬
‫פלורנמל‪ ,‬אברהם‬
‫פלק‪ ,‬א'‬
‫פנקיכיץ׳‪ ,‬תדיאוש‬
‫פריים‪ ,‬אריה‬
‫צחר‪ ,‬נפתלי‬
‫צחד‪ ,‬נפתלי‬
‫צחר‪ ,‬נפתלי‬
‫תקופת השואה והמרי בעיר טרנופול‬
‫נימוקי ועדת השופטים להענקת פרס ״משואה״‬
‫ע׳׳ש יהושע גלבוע לדר׳ שלום חולבסקי‬
‫סיכויי ההצלה בתקופת השואה‬
‫בעיה בהיסטוריוגרפיה‪ :‬יחסו של דוד בךגוריון‬
‫ליהודי אירופה בתקופת השואה‬
‫האגדה על מאבקם של יהודים ‪ р‬הרייך בפורט התשיעי‬
‫ליד קובנה‪1942-1941 ,‬‬
‫השואה במקראות ‪1984-1948‬‬
‫עם קריאת חורשה ע״ש משה קול דיל‪ ,‬רמות יער‪ ,‬ירושלים‬
‫בשליחות ‪ -‬בראשית שנות השואה‬
‫לדמותה של המחנכת היהודית בקראקוב‬
‫ארגון ״החלוץ הלוחם״ בקרקוב‬
‫קן ״השומר הלאומי״ בפינםק‬
‫על תנועת ״הנוער הציוני״ במרנסילבניה‬
‫בין שתי מלחמות עולם‬
‫ממחנות ההשמדה לישראל)זכרונות(‬
‫בית המרקחת בגיסו קראקוב‬
‫תגובת המחתרות בא״י לתהליך השמדת יהדות אירופה‬
‫ה ‪55-53‬‬
‫‪174-138Т‬‬
‫יב ‪102-88‬‬
‫ח ‪81-51‬‬
‫ארכיון ״משואה״‬
‫שואת העם היהודי באירופה לנתן עק‬
‫דואר השואה כמקור לתאור אירועים‬
‫ב ‪187-180‬‬
‫ד ‪228-227‬‬
‫ט ‪74-67‬‬
‫יב ‪194-191‬‬
‫טז‪248-247‬‬
‫יח ‪31-25‬‬
‫יט ‪165-154‬‬
‫כ ‪95-72‬‬
‫יג ‪202-177‬‬
‫יט ‪230‬‬
‫ה ‪52-51‬‬
‫‪49-38Т‬‬
‫כ‪113-96‬‬
‫ה‪42‬י־‪43‬‬
‫‪34‬‬
‫צחר‪ ,‬נפתלי‬
‫צחר‪ ,‬נפתלי‬
‫צזזר‪ ,‬נפתלי‬
‫צימנד‪ ,‬דוד‬
‫יןארפי‪ ,‬דניאל ״‪.‬‬‫קאר&י‪ ,‬דניאל‬
‫קארפי‪ ,‬דניאל‬
‫קודש‪ ,‬שלמה‬
‫קוטל‪ ,‬אברהם‬
‫ק ו י פ ^ אלסרד‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬פ ש ה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫קול‪ ,‬משה‬
‫מפתח שמות המחברים‬
‫י ‪198-195‬‬
‫אשר לא התהלל בגבורתו ובחכמתו ‪ -‬לדמותו של אלכם גתפון‬
‫״מלחמה יהודיה״ ‪ -‬הלוחמה הפסיכולוגית של הנאצים‬
‫יח ‪137-132‬‬
‫באמצעות זיוף בולי דואר‬
‫יח ‪218-215‬‬
‫אלף שוורצבאום ז״ל)‪(1990-1896‬‬
‫‪124-89 7‬‬
‫בשליחות הצלה‬
‫מספר היהודים בצרפת לפי פרוטוקול ״ועידת ואנזה״‬
‫)ינואר ‪ - (1942‬דמיון ומציאות‬
‫תעודה גרמנית ע ל עמדת השלטונות האיטלקיים כלפי‬
‫היהודים באיזורי הכיבוש‬
‫דברים לפתיחת יום העיון א כ ר ו של יו״ר הנהלת ״משואה׳‪/‬‬
‫מעזה קול ז״ל‬
‫על ספר ״מריאנפול ליטא״‬
‫ביה״ס הימי של ״איחוד הנוער הציוני ‪ -‬עקיבא״ באלבלונג‬
‫מחנה וססרבורק‬
‫אתגרי משואה‬
‫בעירות פולסיה לפני השואה‬
‫תודעת השואה ובטחון ישראל‬
‫מאמצי הצלה ועזרה‬
‫האמנם לא ילמדו לקח‬
‫‪ 40:1936-1976‬שנה לתחילת ההתקפה המשולבת של הערבים‪,‬‬
‫הנאצים והפשיסטים נגד הישוב בא״י ויהדות העולם‬
‫המאבק המחתרתי על הקיום הציוני בברית המועצות‬
‫הרהורים ליובל ״הנוער הציוני״‬
‫בשליחות התנועה העולמית‬
‫ישראל בת ‪30‬‬
‫לזכרו ש ל זאב שסרנפינקל דיל‬
‫נוכח אירועי התקופה‬
‫מול עולם אכזר וצבוע‬
‫יצחק גרינבוים ‪ -‬מדינאי לוחם‬
‫האנטישמיוח בימינו‬
‫דר׳ ר א ו ת בךשם)פלדשוה(‬
‫יהושע א׳ גלבוע ז״ל‬
‫תאריכים היסטוריים‬
‫על יהושע גלבוע‬
‫המשואה שהודלקה בגיטו וארשה לא אוכלה‬
‫ע א י ת הנוער מצפוךאפריקה‬
‫הצלה ושיקום ‪ -‬א ו ב ל החמישים של ע א י ת הנוער‬
‫הסכנות לעתידו ש ל העם היהודי‬
‫מלחמת הגבורה של קיבוץ ניצנים‬
‫מקץ ארבעים שנה‬
‫שמואל הפאירי דיל‬
‫ששים שנות טרור‬
‫חשבון צודק כלפי מנהיגותו הציונית של הישוב‬
‫אחרי ארבעים שנה‬
‫שואה ותקומה‬
‫נגע האנטישמיות והניאר־נאציות מתפשט מחדש‬
‫יג ‪132-129‬‬
‫יז ‪26-19‬‬
‫יח ‪24-23‬‬
‫יד ‪214-213‬‬
‫ט ‪147-141‬‬
‫טו ‪186-168‬‬
‫א ‪11-8‬‬
‫א ‪169-165‬‬
‫ב ‪12-9‬‬
‫ב ‪42-30‬‬
‫ג ‪18-9‬‬
‫ד ‪14-5‬‬
‫ד ‪88-65‬‬
‫ה ‪13-7‬‬
‫ה ‪67-56‬‬
‫ו ‪22-7‬‬
‫ו ‪231‬‬
‫ז ‪14-7‬‬
‫ח ‪13-7‬‬
‫ח ‪38-32‬‬
‫ט ‪15-7‬‬
‫ט ‪45-44‬‬
‫ט ‪108-107‬‬
‫י ‪18-7‬‬
‫י ‪191-187‬‬
‫יא ‪17-7‬‬
‫יא ‪171-166‬‬
‫יא ‪233-231‬‬
‫יב ‪12-7‬‬
‫יב ‪203-195‬‬
‫יג ‪16-9‬‬
‫‪10-7 T‬‬
‫‪16-11V‬‬
‫טו‪11-7‬‬
‫טז‪12-7‬‬
‫יז ‪10-7‬‬
‫יט ‪9-7‬‬
‫מפתח שמות המחברים‬
‫קוליש‪ ,‬שרגא‬
‫קופלוכיץ׳‪ ,‬אברהם‬
‫קוץ‪-‬פרידלר‪ ,‬רולי‬
‫קולדכסקי‪ ,‬אברהם‬
‫קלודכסקי‪ ,‬אכרהט‬
‫קליינבוים‪ ,‬יעקב‬
‫קלכהיים‪ ,‬משה‬
‫קלכהיים‪ ,‬משה‬
‫קלכהיים‪ ,‬משה‬
‫קלכהיים‪ ,‬משה‬
‫קלמנמינובפקי‪ ,‬צבי‬
‫קמין‪ ,‬ברוך‬
‫קמרון‪ ,‬אפריט‬
‫קפלינסקי‪ ,‬נח‬
‫קציר‪ ,‬אפרים‬
‫קרמיש‪ ,‬חיים)עורך(‬
‫קרמיש‪,‬‬
‫קרמיש‪,‬‬
‫קרמיש‪,‬‬
‫קרמיש‪,‬‬
‫יוסף‬
‫יוסף‬
‫יוסף‬
‫יוסף‬
‫קדמיש‪ ,‬יוסף‬
‫קרמיש‪ ,‬מסף‬
‫קרמיש‪,‬‬
‫קרמיש‪,‬‬
‫קרמיש‪,‬‬
‫קרמיש‪,‬‬
‫יוסף‬
‫יוסף‬
‫יוסף‬
‫יוסף‬
‫קדמיש‪ ,‬יוסף‬
‫קרמיש‪ ,‬יוסף‬
‫קדמיש‪ ,‬מסף‬
‫קרמיש‪ ,‬מסף‬
‫קרפל‪ ,‬ג׳‬
‫רוזנברג‪ ,‬יעקב‬
‫רוזגכרג‪ ,‬יעקכ‬
‫רוזנברג‪ ,‬יעקב‬
‫רחגברג‪ ,‬יעקב‬
‫רוזנברג‪ ,‬יעקב‬
‫רוזנברג‪ ,‬יעקב‬
‫רוזגגרט‪ ,‬לורנס‬
‫‪ , р я п‬אברהם‬
‫ר ו מ מ ה אברהם‬
‫‪35‬‬
‫בגיא צלמוות‪ ,‬סיפורו של הבורח הראשון פהפורט התשיעי‬
‫חלום)שיר(‬
‫מחול האימה‬
‫עם ״הנוער הציוני״ מפולין לליטא‬
‫עם ״הנוער הציוני״ מפולין לליטא‬
‫גלגולו של ניגון‬
‫מהגטו אל היער‬
‫ביערות ליטא‬
‫המצוד הגדול‬
‫בחזית הדרומית של הצבא־האדום‪ ,‬על אדמת גרמניה‬
‫מכתב למערכת‬
‫הצניחה לתוך לוע הארי‬
‫החזית המאוחדת של הנוער היהודי נגד הנאצים‬
‫בשנים ‪1938-1934‬‬
‫ב ‪116-112‬‬
‫לאט לנו עם היודנראטים‬
‫ו ‪56-53‬‬
‫אני מאמין‬
‫י ‪27-23‬‬
‫אורות מאופל‪ p v ,‬נדודים של חברי קיבוץ‬
‫״עקיבא״ בקראקוב‬
‫ג ‪194-182‬‬
‫על מחוללי המרד בגיטו וארשה‬
‫ב ‪51-44‬‬
‫המאבק הדדיחזיתי של גיטו וארשה‬
‫ג ‪47-38‬‬
‫בעקבותיו של קורצ׳אק ועמו יחדיו‬
‫ד ‪58-53‬‬
‫על היחסים בין הפולנים והיהודים בתקופת המלחמה והשואה‬
‫)בשולי מחקרו של עמנואל רינגלבלום(‬
‫ז ‪98-53‬‬
‫״הנוער הציוני״ ובטאונו המחתרתי בגיסו וארשה ״שביב״‬
‫ח ‪111-105‬‬
‫על פעילותם ובטאונם המחתרתי של הציונים הכלליים‬
‫כגיסו וארשה‬
‫ט ‪49-46‬‬
‫בשולי ״פנקס הרשימות״ של בךשם‬
‫י ‪58-52‬‬
‫על עצרתינוער בלתי מדעה בגיםו וארשה‬
‫יא ‪107-101‬‬
‫קטע מתוך ״מחוללי המרד כגיסו וארשה״‬
‫יא ‪137‬‬
‫נאומו של אדם צ׳רניאקוב בעצרת ההכרזה על חודש הילד‬
‫•ניסו וארשה‬
‫יב ‪87-81‬‬
‫הספד ב״עונג שבת״ על קברו הבלתי נודע של היסטוריון‬
‫צעיר‪ ,‬הרב שמעון הוברבאנד‬
‫יג ‪224-219‬‬
‫מכתבים חשאיים פגיטו וילנה וגיסו וארשה‬
‫‪203-191T‬‬
‫על הארכיון המחתרתי ״עונג שבת״‬
‫טו‪167-159‬‬
‫לתולדות כתב היד של ״הספר השחור״ בעריכת איליה ארנבורג‬
‫וואסילי גרוםמן‬
‫«‪204-197‬‬
‫האירגון היהודי הלוחם בקראקוב‬
‫יל ‪221-219‬‬
‫בודדים במאבק‬
‫ב ‪84-73‬‬
‫בהונגריה‬
‫ג ‪135-129‬‬
‫ושוב בידי הגיססאפו‬
‫ח ‪126-112‬‬
‫פעילותינו בהונגריה‬
‫יא ‪130-128‬‬
‫בין פולין לרומניה‬
‫יג ‪44-42‬‬
‫פעילות מחתרתית של קבוצת ״הנוער הצמני״ מזגלפביה‬
‫‪216-211 Г‬‬
‫חיי היהודים במחנה דדאנםי‬
‫יג ‪176-152‬‬
‫ביקוריו של גרינבוים בפולין לאחר השואה‬
‫ח ‪45-41‬‬
‫יצחק גרינבוים‪ ,‬נוסח ‪ р п‬פריסטר‬
‫טז ‪218-205‬‬
‫ו ‪201-176‬‬
‫יח ‪243‬‬
‫ז ‪210-202‬‬
‫יא ‪230-224‬‬
‫יב ‪184-171‬‬
‫ח ‪153-151‬‬
‫ד ‪52-44‬‬
‫ו ‪162-150‬‬
‫יב ‪170-164‬‬
‫‪48-45V‬‬
‫טו ‪73-71‬‬
‫ב ‪176-165‬‬
‫מפתח שמות המחברים‬
‫‪36‬‬
‫רוזנמן‪ ,‬אברהם‬
‫רוט‪ ,‬זיגפריי‬
‫רונן‪ ,‬אביהו‬
‫רונן‪ ,‬אביהו‬
‫דתן‪ ,‬אביהו‬
‫רותם‪ ,‬יעקב‬
‫רותם‪ ,‬יעקב‬
‫רזניק‪.,‬ניםן‬
‫רזניק‪ ,‬ניסן‬
‫״האיחוד׳ ‪ -‬קווים לדמותו ולפעילותו‬
‫זכרונות מימי השואה והמחתרת בהונגריה‬
‫״הפונקט הגדול״ ‪12.8.1942 -‬‬
‫אלכס גתמון‪ ,‬לוחם‬
‫אלכס גתמון‪ ,‬לוחם‬
‫יאנוש קורצ׳אק ‪ -‬הכהן ה ג ד ל של רפואת הילדים‬
‫אידה מרז׳ן ‪ -‬קווים לדמותה‬
‫התנועה בגטו וילנה וביערות ליטא‬
‫תולדות המחתרת היהודית בוילנה‬
‫משואה ‪ -‬סקירה פדגוגית‬
‫שביב‪ ,‬בת־שבע‬
‫זכדון השואה בציבוריות הישראלית בימינו‬
‫שגיא‪ ,‬יעל‬
‫בשבי‬
‫שדמי‪ ,‬משה‬
‫מן השבי ‪ -‬לקראת הגאולה‬
‫שדמי‪ ,‬משה‬
‫פעולות עזרה משייייץ בשנים ‪1945-1942‬‬
‫שוורצבאום‪ ,‬אלף‬
‫בחיפוש אחרי חברים ברחבי בריתיהמועצות‬
‫שוחט‪ ,‬נחום‬
‫״עקיבא״ ביוגוסלביה‬
‫שומרתי‪ ,‬עמיאל‬
‫שיתוף פעולה בין איינזאצגרופה־ם לבין הוורמכס‬
‫שטאובר‪ ,‬ד ת י‬
‫בהשמדת יהודי קרים‬
‫פעולות עזרה והצלה מהונגריה בשטחי השליטה‬
‫שטאובר‪ ,‬ד ת י‬
‫וההשפעה הגרמנית‬
‫זכרונותי‪1983-1943 ,‬‬
‫שטול‪ ,‬יעקב‬
‫אירועי השואה בקראקוב‬
‫שטיינגיל‪ ,‬מקם‬
‫בשורות ממרחקים‪ :‬פדותז)שיר(‬
‫שטנדיג‪ ,‬גוטקה‬
‫דבר‪-‬להבה)שיר(‬
‫שטנדיג‪ ,‬גוטקה‬
‫חג הפסח בגיטאות ה״גנרל גוברנמנט״‬
‫שטראוס‪ ,‬חיים‬
‫מסע אל העבר‬
‫שטרובליץ‪ ,‬זיגמונד‬
‫הנוכל אייפעם לשכוח?‬
‫שטרובליץ‪ ,‬זיגמתד‬
‫האם השפיע נסיון העבר על תגובת מנהיגי הישוב‬
‫שטרן‪ ,‬אליהו‬
‫כלפי שואת יהודי אירופה?‬
‫במחנה מסהאוזן‬
‫שידלו‪ ,‬יצחק‬
‫צידוק הדין מתוך השואה‬
‫שינדלר‪ ,‬פטח‬
‫״תיקון״ כתגובה לחורבן‪ :‬״אם הבנים שמחה״ מאת‬
‫שינדלר‪ ,‬פסח‬
‫הרב יששכר שלמה טייכטל‪ ,‬בודפשט‪1943 ,‬‬
‫מאמצי הטעייה גרמניים בטרזיינשטאט בראי תעודה‬
‫שלאין‪ ,‬מרגלית‬
‫מאוקטובר ‪1942‬‬
‫פחדים ותקוות בגמר המלחמה‬
‫שלומי‪ ,‬חנה‬
‫ניצולים מיהודי פולין בשטחים שסופחו לבריתיהפועצות‬
‫שלומי‪ ,‬חגה‬
‫בספטמבר ‪1939‬‬
‫תולדות ה״איחוד״ ‪ -‬התאחדות ״ציונים דמוקרטיים״ בפולין‪,‬‬
‫שלומי‪ ,‬חנה‬
‫בשנה הראשונה לקיומו‪ :‬אוגוסט ‪ -1944‬אוגוסט ‪1945‬‬
‫)ועד בכלל(‬
‫קולות מן השואה)תמונות מתוך מחזה(‬
‫שלנג‪ ,‬פכיאן‬
‫יהדות אלג׳יריה‬
‫שמעתי‪ ,‬אלי‬
‫שני‪ ,‬חייפ ושרף‪ ,‬משה ״הנוער הציוני״ בסרנסניסטריה‪ ,‬בגיטאות דז׳ורין ושארגורוד‬
‫הטיול להרי הסאסארה של חברי תנועת ״עקיבא״‬
‫שניידר‪ ,‬ארטור‬
‫באוגוסט ‪1939‬‬
‫יט ‪210-204‬‬
‫יא ‪128-116‬‬
‫יז ‪147-102‬‬
‫יט ‪62-22‬‬
‫כ ‪41-26‬‬
‫יב ‪46-42‬‬
‫‪269-264 Г‬‬
‫א ‪65-50‬‬
‫יח ‪205-200‬‬
‫יג ‪238-236‬‬
‫יג ‪218-203‬‬
‫ח ‪150-148‬‬
‫יג ‪53-52‬‬
‫ב ‪145-138‬‬
‫סו ‪283-281‬‬
‫י ‪130-126‬‬
‫טו‪221-212‬‬
‫יט ‪94-63‬‬
‫טז‪185-181‬‬
‫יא ‪151-147‬‬
‫‪252 Г‬‬
‫יט ‪239-238‬‬
‫ח ‪101-83‬‬
‫ח ‪201-184‬‬
‫יא ‪223-222‬‬
‫טו‪131-114‬‬
‫ד ‪218-215‬‬
‫יח ‪77-62‬‬
‫כ ‪190-167‬‬
‫יט ‪113-105‬‬
‫יג ‪35-30‬‬
‫יז ‪89-73‬‬
‫כ ‪199-191‬‬
‫י ‪217-207‬‬
‫‪85-78 Т‬‬
‫ד ‪214-209‬‬
‫טז‪196-193‬‬
‫מפתח שמות המחברים‬
‫שערי‪ ,‬ת ד‬
‫שערי‪ ,‬דוד‬
‫שערי‪ ,‬דוד‬
‫שערי‪ ,‬דוד‬
‫שערי‪ ,‬דוד‬
‫שעדי‪ ,‬דוד‬
‫שפט‪ ,‬צבי‬
‫שפיגל‪ ,‬סטפי‬
‫שפינלכלט‪ ,‬אלכסנדר‬
‫שפירא‪ ,‬אניטה‬
‫שצקר‪ ,‬חיים‬
‫שצקר‪ ,‬חיים‬
‫שצקר‪ ,‬חיים‬
‫שצקד‪ ,‬חיים‬
‫שדוני‪ ,‬ברוך‬
‫שדוטטד‪ ,‬כן ציון‬
‫שרוטטר‪ ,‬בדציון‬
‫תורי‪ ,‬אבדהט‬
‫ת ו ת ‪ ,‬אבדהט‬
‫תורי‪ ,‬אברהם‬
‫תידותבאומל‪ ,‬יהודית‬
‫תלמי‪ ,‬יהודה‬
‫תלמי‪ ,‬יהודה‬
‫תלמי‪ ,‬יהודה‬
‫״הנוער הציוני״ במחנות הגירוש בקפריסין‬
‫הביוגרפיה של ״הנוער הציוני״ הכללי‪ ,‬על ספרו של‬
‫יוחנן כהן ״הנוער הציוני‪ ,‬צמיחתה של תנועה״‬
‫שאריח הפליסה ‪ -‬קווי יחו‪7‬‬
‫אזכרה לאבא ברריצ׳ב‬
‫אגורת הנוער ה ע ב ת ״עקיבא״ ומורשתה; על ס פ ת של‬
‫ברוך יחיאלי‬
‫זכרונותיו של הרב הראשי ליהורי רומניה‪,‬‬
‫‪7‬ר׳ אלכסנרר שפח)‪(1947-1940‬‬
‫״קשת בענף׳ מאת נוח קפלינסקי‬
‫עם חברים לאורך כל ה‪7‬רך ‪ -‬ראיון‬
‫שירת הנעורים של ח ד שלם‪ ,‬על ספרו של‬
‫שמעיה אבני ״גאולים מי‪ 7‬צר״‬
‫שואה וכוח‬
‫בעיות ‪7‬י‪7‬קטיות בהוראת השואה‬
‫השואה כמשל ‪ -‬על סכנותיה של התפיסה האינסטרומנטלית‬
‫של הוראת השואה‬
‫הוראת השואה ‪ -‬דילמות ושיקולים‬
‫תופעת האנטישמיות ‪ -‬התמו‪77‬ות עמה במישור החינוכי‬
‫המבנים המונומנטליים של מרכז משואה בתל־יצחק‬
‫תנועת ״הרצליה״ בלטביה בימי מלחמת העולם השנייה‬
‫ברוסיה הסובייטית ‪ -‬פגישות עם יהודים‬
‫ה־‪ 28‬באוקטובר‬
‫בין פליטי השואה באיטליה)דפי יומן(‬
‫במרדף אחר ראש העיר של קובנה‬
‫בדרך לארץ הבחירה‪ :‬עליית הנוער והילדים הפליטים‬
‫היהודיים בבתםניה במלחמת העולם השנייה‬
‫״ ה ב ת ח ה ״ בהונגריה‬
‫צבי)גיורי( א ו ת ם ז״ל‬
‫דברים ביום השואה והגבורה‬
‫‪37‬‬
‫‪197-1807‬‬
‫ה ‪285-278‬‬
‫‪44-201‬‬
‫יג ‪74-73‬‬
‫יז‪263-253‬‬
‫יח ‪225-219‬‬
‫כ ‪252-251‬‬
‫יג ‪106-75‬‬
‫ז ‪196-193‬‬
‫כ ‪64-42‬‬
‫א ‪26-18‬‬
‫‪24-20 7‬‬
‫ט ‪155-149‬‬
‫י ‪78-74‬‬
‫א ‪204-200‬‬
‫ג ‪205-197‬‬
‫ה ‪212-199‬‬
‫ו ‪175-163‬‬
‫ס ‪190-179‬‬
‫י ‪186-175‬‬
‫יב ‪80-71‬‬
‫ה ‪254-229‬‬
‫ז ‪219-216‬‬
‫ח ‪22-20‬‬
‫מפתח הנושאים‬
‫אבגניקה יב ‪16‬‬
‫‪ ;158‬יט ‪216 ,209 ,207‬‬
‫‪ ;136‬ה ‪ ;45-44‬י ‪157‬‬
‫אביבה־בתםיה א ‪ :66‬טז ‪,118‬‬
‫אוצר החייל ג ‪103‬‬
‫איחוד)עיתון( כ ‪197-196‬‬
‫‪121,120,119‬‬
‫אוצר החקלאות ח ‪40‬‬
‫ה׳׳איחוז״)ה׳׳קואורדינציה״( ג‬
‫חברתי‬
‫לטעד‬
‫האגודה היהודית‬
‫טז‬
‫‪:98‬‬
‫‪,97‬‬
‫‪,74‬‬
‫ה‬
‫אוקראינים‬
‫‪ :122 ,113 ,110‬ד ‪,109‬‬
‫)ר‪.‬ט‪.‬או‪.‬ס‪ (.‬ב ‪,64 ,56 ,53‬‬
‫‪ ;189-188 ,74‬יז ‪ ;76 ,75‬יט‬
‫‪ ;111-110‬ו ‪ ;231‬ז ‪,133‬‬
‫‪ ;72‬יא ‪ ;142 ,140‬יב ‪;91 ,83‬‬
‫‪ ;175‬כ ‪138-137 ,133 ,128‬‬
‫‪,82 ,78 P ;44 П ;136-135‬‬
‫‪ ; 2 2 3 2 1 9 У ; V‬כ ‪97-96‬‬
‫‪43‬‬
‫‪,74‬‬
‫‪,72-71‬‬
‫ה‬
‫אנטישמיות‬
‫‪ ;216 ,87‬יח ‪ ;202‬יט ‪-204‬‬
‫ג‬
‫‪;142‬‬
‫‪,116‬‬
‫ב‬
‫ישראל‬
‫אגודת‬
‫‪107-97‬‬
‫‪,85‬‬
‫‪,84-81‬‬
‫‪,75‬‬
‫‪-220 ,217 ,212-211 ,210‬‬
‫‪ ;81‬ח ‪ ;48‬י ‪ ;158‬יב ‪:32 ,31‬‬
‫היוזם ליהודים ה ‪,81 ,80-76‬‬
‫‪ ;226‬כ ‪,234-231 ,199-191‬‬
‫טז ‪ ;211‬יח ‪ :26‬כ ‪124-123‬‬
‫;‬
‫‪П‬‬
‫‪167,159‬‬
‫‪:138‬‬
‫ו‬
‫‪;85-84‬‬
‫‪260-259 ,238‬‬
‫‪;48‬‬
‫בפולין ב ‪ :132‬ז ‪ ;138‬ח‬
‫‪190‬‬
‫טו‬
‫‪;192‬‬
‫יב‬
‫‪;71‬‬
‫יא‬
‫האיחוד הארצי של יהודי גר­‬
‫‪;115 Г ;82,80 ,79 ,74 П‬‬
‫אהדה לציונוח ה‬
‫מניה ‪г61,6990 ,73‬‬
‫יח ‪ ;48‬יט ‪31 2 5‬‬
‫העי‬
‫האיחוד הכללי של יהודי צרפח‬
‫‪26‬‬
‫סו‬
‫אנטייציונית‬
‫תעמולה‬
‫‪,72-71‬‬
‫ה‬
‫ביהודים‬
‫פרעות‬
‫)אוגיף(יב ‪ :123‬יג ‪,156,154‬‬
‫אגוז)אוניה( יא ‪ :159‬כ ‪33-32‬‬
‫‪ТО ;105-97 № ,75 ,74‬‬
‫‪ ;164 ,158 ,157‬יח ‪92‬‬
‫‪ ; г‬יח ‪233‬‬
‫האוגודה ‪34‬‬
‫‪126‬‬
‫איחוד המאמינים הפונוטאים־‬
‫‪;13‬‬
‫ד‬
‫‪;,16‬‬
‫ג‬
‫המאוחדות‬
‫האומות‬
‫‪,70-69‬‬
‫ה‬
‫בפולנים‬
‫מאבק‬
‫סים טו ‪145 ,142‬‬
‫ו ‪ :20,9‬ח ‪ :46,12,11‬ט ‪,11‬‬
‫‪ ,86-85 ,80-75 ,73-71‬איחוד הנוער הציוני ‪ -‬עקיבא ט‬
‫‪12‬‬
‫‪101 ,96-92 ,89-88‬‬
‫‪ ;225 ,142 ,141‬י ‪,123-120‬‬
‫הצבעה על הקמת המדינה ו‬
‫שיתוף פעולה עם הגרמנים ה‬
‫‪ 226‬חי; יב ‪ ;163-142 ,137‬יג‬
‫‪ ;213‬י ‪69‬‬
‫‪105-92‬‬
‫‪-239 Р ;110 Г :115-107‬‬
‫‪,168‬‬
‫יא‬
‫‪:157‬‬
‫‪,122,121‬‬
‫אודה י‬
‫ראו גם‪ ,‬״אוקראינה״ במפתח‬
‫‪ ;240‬יח ‪ ;138 ,47 ,44-43‬יט‬
‫‪169‬‬
‫המקומות‬
‫‪248 216-211‬‬
‫אוי־קלט)עיתמ( ד ‪ 199‬העי‪ :‬ה אוראם)הלשכה הרתעית לתיי­‬
‫קיבוצי הכשרה יב ‪ :143‬יט‬
‫‪ :61 ,55‬י ‪124‬‬
‫רות( א ‪ :144 ,138‬ג ‪-163‬‬
‫‪216-215‬‬
‫‪:172,171‬‬
‫‪,170,153‬‬
‫אומדה יח‬
‫‪25‬‬
‫יג‬
‫‪;173‬‬
‫‪,164‬‬
‫איינזאצגרופן א ‪ ;31‬ב ‪ :16‬ח‬
‫יט ‪188 ,187‬‬
‫אורט ט ‪ ;196,63,52‬י ‪ ;157‬יב‬
‫‪ ;52‬יב ‪ ;39 ,34,27 2 1‬יג ‪;20‬‬
‫אונזער האפנונג)עיתון( ב ‪:46‬‬
‫‪ ;83‬טז ‪52‬‬
‫‪V ;129 П) ;221-212 W ;59‬‬
‫ט ‪ ;49-47‬יא ‪137‬‬
‫‪61-60‬‬
‫טז‬
‫אזע‬
‫‪ ;47 ,46‬יט ‪ ;12‬כ ‪,98 ,77‬‬
‫אוניברסיטאות‬
‫אחדות העבודה יט ‪129‬‬
‫‪130-129‬‬
‫ה א ו נ י ב ר ס י ט ה ה ע ב ר י ת אחווה כ ‪122‬‬
‫אייניקייט )עיתון( ה ‪ :207‬ח‬
‫‪г‬‬
‫יתשלים ‪171-169‬‬
‫איגוד הנוער הציוני)א‪.‬ט‪.‬ס‪ (.‬ה‬
‫‪ ;167‬י ‪ ;108 ,88‬יד ‪ ;54‬טז‬
‫יהודים ב ‪ (113-112‬ה ‪-28‬‬
‫‪30-29‬‬
‫‪7? Г ;202‬‬
‫‪ ,88 ,86 ,74 /15-44 29‬איגוד הפטריוטים הפולנים איםלם טו ‪150-140‬‬
‫‪ , • П‬ס ‪ (195‬י‬
‫‪.•231‬ו ‪189 ;59‬‬
‫)ז‪.‬פ‪.‬פ‪ (.‬יז ‪74‬‬
‫איסקרא יד ‪ :48,42‬יט ‪256‬‬
‫‪ : 160‬י ב ‪ ;58,36‬טז ‪ Г ;241‬האיגוד הצבאי היהודי ג ‪,43,41‬‬
‫‪г‬‬
‫איק׳׳א ‪67‬‬
‫‪42,33‬‬
‫‪45,44‬‬
‫אל נא תאט־ הנה דרכי האוד‬
‫ט‬
‫‪;34‬‬
‫‪,27‬‬
‫‪,25‬‬
‫‪,21‬‬
‫אתר׳׳א ז‬
‫איגוד יהודי ת מ נ י ה ה ‪29,24‬‬
‫ד ת ה ד ‪226‬‬
‫‪ТО‬‬
‫‪252‬‬
‫‪;65‬‬
‫‪ ;188 ,184‬יג‬
‫‪64‬‬
‫ה‬
‫שטיסה)עיתון(‬
‫אידישע‬
‫אלגמיין צייטוגג דם יודנטום טז‬
‫אדפיניה)עיתון( ט ‪ ; 145‬יב ‪ ,146‬איחוד )מפא״י( * ‪ ;88‬ב ‪-120‬‬
‫‪105 ,100 ,98 ,97 ,91‬‬
‫‪40‬‬
‫מפתח ה נ ו ש א י ם‬
‫‪ !212‬יא ‪166‬‬
‫אטרטו ה ‪223 ,222 ,221‬‬
‫אלטלנה )אוניה( כ ‪28-27‬‬
‫יציאת אירופה תש׳׳ז)‪(1947‬‬
‫אירופה ח ‪ :63‬י ‪151‬‬
‫האנדקים )נארודובה דמוקרזד‬
‫ד ‪ !192,116‬ה ‪ :227‬ז ‪:183‬‬
‫אלי ה ‪223‬‬
‫‪,‬‬
‫‪Г28,33,93‬‬
‫ציה( ז ‪;65 ,60‬‬
‫י ‪ !125‬כ ‪21‬‬
‫אסטיה ה ‪223‬‬
‫‪250‬‬
‫כ׳׳ג יורדי הסירה ד ‪ :186‬ז‬
‫אסימי א ‪ ;162-152‬ד ‪12 ,12‬‬
‫אנטישמיות א ‪ :91-90 ,10‬ב‬
‫‪178‬‬
‫ת׳; ה ‪-255 ,223 ,66 ,50‬‬
‫‪ :16‬ג ‪ :11 ,10‬ד ‪,11-10‬‬
‫כ״ס בנובמבר ד ‪189‬‬
‫‪Р‬‬
‫‪ 255 ,271‬ת׳; ‪158‬‬
‫‪; П‬‬
‫‪ ;127 ,14-13‬ה ‪13-12 :8‬‬
‫כנסת ישראל ד ‪ :190 ,187‬ה‬
‫אסתיר א ‪ :163 ,161 ,160‬ה‬
‫ט ‪ ;155 ,15-7‬י ‪,25 ,14-9‬‬
‫‪ :237 ,227-226‬ז ‪,160‬‬
‫‪269 ,259-258 ,224‬‬
‫‪ ;78-66‬יא ‪ :173 ,25-18‬יב‬
‫‪:184-183 ,177-162‬י ‪169‬‬
‫אף־על־פי־כן ד ‪ ;190 ,189‬ה‬
‫‪; Г О‬‬
‫‪224-220‬‬
‫‪ !69-47‬יג ‪:19‬‬
‫כתריאל יפה ד ‪186‬‬
‫‪227‬‬
‫יח ‪ ;18‬יט ‪ :172-166 ,9-7‬כ‬
‫לא תפחידונו ד ‪ :189‬ה ‪227‬‬
‫אקסודוס‪ :‬ראו‪ ,‬יציאת אירר‬
‫‪165-160 ,159-148 ,22-21‬‬
‫לסרון ד ‪ :186‬ה ‪226‬‬
‫‪ .‬פה‬
‫אנטי־ציוניות י ‪,14 ,11-10‬‬
‫ליברטו ה ‪224‬‬
‫ארבע חרויות ה ‪226‬‬
‫‪;72-69‬יא ‪ ;24 ,23-20‬טו‬
‫ליזל ה ‪223‬‬
‫רטימלזנה ה ‪223‬‬
‫‪ ;11‬יט ‪169‬‬
‫לנגב ד ‪19‬‬
‫בולבול א ‪ :140‬י ‪ :151‬יג ‪,26‬‬
‫אצל יהודים יז ‪,181-180‬‬
‫מדינת היהודים ד ‪ !192‬ה‬
‫‪ ;27‬טו ‪ ;293‬יט ‪150 ,149‬‬
‫‪ ;185-184‬כ ‪54‬‬
‫‪ ;227‬ו ‪ ;206 ,205‬י ‪,168‬‬
‫בונים ולוחמים ד ‪180‬‬
‫בין סוציאליסטים יב ‪:62-59‬‬
‫‪172‬‬
‫בלצ׳יטה יג ‪ :26‬יט ‪148‬‬
‫ח ‪181‬‬
‫מולדת־פטריה ד ‪ ;189‬ה ‪,225‬‬
‫בן הכט ד ‪189‬‬
‫הבנת הנושא ג ‪ ;22-21‬יא‬
‫‪ ; Г‬כ ‪19‬‬
‫‪ ;227‬ח ‪64 ;76 ,64‬‬
‫ברכה פולו־ ד ‪186‬‬
‫‪179‬‬
‫מורדי הגיטאות ד ‪ ,189‬ה ‪227‬‬
‫בדל כצנלטון ה ‪226‬‬
‫התעלמות העולם מיחס הנא­‬
‫מורינה א ‪ :140‬י ‪ :151‬יג ‪,26‬‬
‫בשבי ד ‪181‬‬
‫צים ליהודים ג ‪;24-23 ,11‬‬
‫‪;27‬יט ‪149‬‬
‫גאולה ה ‪ ;227 ,192‬ו ‪-205‬‬
‫ד ‪ :18-16‬ט ‪ :211‬י ‪ ;24‬סו‬
‫מיכאי ד ‪ :145‬י ‪151‬‬
‫‪ ;211 ,206‬י ‪172 ,168‬‬
‫‪ ;9‬יח ‪133 ,20-19‬‬
‫מילוס ה ‪225‬‬
‫דה־ואל י ‪151‬‬
‫נוצרית ו ‪-111 ,106 ,104‬‬
‫מילכה ה ‪ :226‬י ‪ :151‬יג ‪;26‬‬
‫דורה ה ‪ :224‬י ‪ :151‬יז ‪64‬‬
‫‪ ;116-114 ,112‬כ ‪159-152‬‬
‫יס ‪148‬‬
‫דוריאן א ‪ ;133 ,111‬ה ‪,37‬‬
‫סספאות אנטישמיות ט ‪ 8‬ת׳‪:‬‬
‫מירצ׳יה י ‪151‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪ ;225-224‬י ‪172 ;151‬‬
‫י ‪ 13‬ת׳‬
‫מכס נורדאו ד ‪ ;114 ,104‬ה‬
‫דימיטריוס ה ‪223‬‬
‫תדמית כוחו של היהודי סו‬
‫‪ ;237 ,226‬י ‪169 ,165‬‬
‫הגנה ה ‪ ;226‬ז ‪ ;159‬ח ‪ ;168‬י‬
‫‪130-122‬‬
‫המעפיל האלמתי ד ‪189‬‬
‫‪169‬‬
‫ראו גם‪ ,‬ארצות נפרדות‬
‫מפקודה א ‪ !146 ,143 ,140‬ג‬
‫הילדה א ‪ ;163‬ה ‪224‬‬
‫אניות מעפילים‬
‫‪ ;168 ,158‬י ‪ ;151‬יג ‪,26‬‬
‫הנרייטה סאלד יב ‪204‬‬
‫אבא ברדיצ׳ב ה ‪ ;34‬ז ‪,158‬‬
‫‪ ;27‬סו ‪ :293‬יס ‪-148 ,127‬‬
‫וודג׳ווד ה ‪226‬‬
‫‪ ;184 ,166-164 ,162‬י ‪169‬‬
‫‪ ;152‬כ ‪146 ,145 ,19‬‬
‫וולוס ה ‪218-217 ,216,215‬‬
‫אגיה אנסטםיה! ראו‪ ,‬אבא‬
‫ויטורלי ח ‪ :63‬י ‪151‬‬
‫פרינו טו ‪293‬‬
‫ברדיצ׳ב‬
‫חיים ארלוזורוב ד ‪;190,189‬‬
‫מריצה א ‪ :140‬ה ‪ ;226‬י ‪;151‬‬
‫אגיום־ניקולס א ‪ :163,160‬ה‬
‫‪Г‬‬
‫ה ‪ ;227‬יג ‪241 ;39‬‬
‫יג ‪ ;26‬יט ‪148‬‬
‫‪223‬‬
‫סאלח־א־דין ד ‪ ;103‬י ‪161‬‬
‫חנה םנש ה ‪237 ,226‬‬
‫אחידים ה ‪224‬‬
‫םטרומה א ‪ !133 ,10‬ד ‪,17‬‬
‫טאורוס ד ‪ ;103‬י ‪161‬‬
‫אולואה‪ :‬ראו‪ ,‬חיים ארלוזר‬
‫טייגר היל ה ‪224‬‬
‫‪, П‬‬
‫‪ ;145‬ה ‪64 :226 ,225‬‬
‫רוב‬
‫טנדו ה ‪223‬‬
‫‪ ;76 ,71‬י ‪ ;151‬יג ‪ ;26‬טו‬
‫האומות המאוחדות ד ‪189‬‬
‫טרנסילבניה ד ‪ :111‬יא ‪201‬‬
‫‪ ;24‬יט ‪ ;151 ,148‬כ ‪,19‬‬
‫אוניון ה ‪216‬‬
‫יגור יב ‪204‬‬
‫‪146 ,145 ,49‬‬
‫אוקסין י ‪151‬‬
‫י״ד חללי גשר־הזיו ד ‪189‬‬
‫םינאיהה‪34‬‬
‫אטלגסיק ה ‪ :225,224‬ח ‪,61‬‬
‫יהודה הלוי ד ‪ :189 ,180‬ו‬
‫סלבדור ה ‪ ;224‬ח ‪ :61‬כ ‪19‬‬
‫‪64‬‬
‫מפתח הנושאים‬
‫‪41‬‬
‫)או‪.‬וו‪.‬או‪ (.‬ה ‪95-92 ,89-88‬‬
‫ה ס י ע ה ה מ ה פ כ נ י ת )או­‬
‫‪ .‬או‪ .‬נ‪.‬ר‪ (.‬ה ‪,99 ,97 ,95‬‬
‫‪ ;100‬כ ‪129‬‬
‫הסיעה הםולידאריםסית )או־‬
‫‪.‬או‪.‬נ‪.‬מ‪ (.‬ה ‪96 ,95‬‬
‫הארגץ הצבאי היהודי)ז׳‪.‬ז‪.‬וו‪(.‬‬
‫ב ‪51‬‬
‫הארגון הצבאי הלאומי)אצ׳יל(‬
‫ד ‪ ;157-156 ,149 ,136‬ה‬
‫; יא‬
‫‪П74-71,77‬‬
‫‪;217‬סז‪ ;81‬יח‪:230‬יט ‪ ;60‬כ‬
‫‪49 ,27-26‬‬
‫בליטא ו ‪,74-73 ,64-63 ,60‬‬
‫‪ ;89‬ז ‪106 ,105‬‬
‫ברומניה י ‪ ;158‬יא ‪208‬‬
‫התגובה להשמדת יהודי‬
‫אירופה ח ‪-77 ,74-70 ,52‬‬
‫‪78‬‬
‫הארגון לשחרור פלשמין‬
‫)אש״ף( ג ‪ :16‬ד ‪ ;13‬ו ‪:21,16‬‬
‫ט ‪ ;12‬י ‪ ;10‬יא ‪ ;20‬יח ‪ ;207‬יט‬
‫‪171‬‬
‫ארגון עזרה יז ‪69 ,67‬‬
‫ארמיה לודובה )א‪.‬ל‪ (.‬א ‪ ;30‬ז‬
‫‪ ;93 ,87 ,86‬טו ‪ ;12‬ים ‪254‬‬
‫ארמיה קראיובה)א‪.‬ק‪ (.‬א ‪ :30‬ב‬
‫‪ ;75‬ז ‪,93-92,90 ,87 ,86 ,85‬‬
‫‪ ;143‬י ‪ ;224,205,202‬יג ‪;30‬‬
‫‪ ; T‬טו ‪ ;44 ,12‬יט ‪224‬‬
‫‪105‬‬
‫םמירנה‪ :‬ראו‪ ,‬מכס נורדאו‬
‫עלייה ד ‪189‬‬
‫אקסיאבר )עיתון( טז ‪,29-28‬‬
‫עמירם ד ‪189‬‬
‫‪41 ,40 47 ,36 43 ,32‬‬
‫עצמאות ד ‪ :194-192 ,181‬ה‬
‫אקציות א ‪,91 ,56 ,45 43‬‬
‫‪ ;228-227 ,39‬ו ‪;211 ,204‬‬
‫‪ ;116-15‬ב ‪ ;49-48‬ג ‪,53 ,43‬‬
‫י ‪ ;173-172‬סו ‪ ;276‬יח‬
‫‪ ;55‬ד ‪ ;210 ,91 ,55‬ה‬
‫‪117-116‬‬
‫‪ ;132-122 ,118-117‬י ‪-46‬‬
‫הפאנים )פאן יורק ופאן‬
‫‪ ;58 ,47‬יא ‪;103,100,61-43‬‬
‫קרסנם(‪ :‬ראו‪ ,‬״עצמאות״‬
‫יב ‪ ;235 ,102-88 ,22‬יג‬
‫ו ״ ק י ב ת גלויות״‬
‫‪,221 ,92 49-88 ,87 ,85-84‬‬
‫פולקדור ח ‪63‬‬
‫‪ ;180‬ז ‪;40‬‬
‫‪,184-182‬‬
‫‪,180 ,178 Т ;232‬‬
‫פוסיז־ס ה ‪219‬‬
‫‪ ;205 402 ,196 ,189-188‬סו‬
‫הפורצים ד ‪ :189‬ה ‪227‬‬
‫‪-202 ,199-198 ,197 ,166‬‬
‫‪ ; Г‬יח ‪ ;80 ,72‬כ ‪,73‬‬
‫פסריה‪ :‬ראו‪ ,‬מולדת־פסריה‪47 ;103‬‬
‫פייסרו ה ‪ :226‬סו ‪238‬‬
‫‪103 ,102‬‬
‫פסיפיק ה ‪225 424‬‬
‫ארגון ברית ציון ו ‪42-78 ,75‬‬
‫פרוסולה ה ‪224‬‬
‫‪ ;85 ,84‬ז ‪ ;112 ,103‬ט ‪ ;86‬יב‬
‫פריטה ה ‪224‬‬
‫‪ ;234 ,26‬יט ‪ ;235 ,104-95‬כ‬
‫קדימה ד ‪189‬‬
‫‪241-240‬‬
‫קולורדו ה ‪224‬‬
‫ארגון היהודים החופשיים ג ‪,44‬‬
‫קזבק ד ‪ ;99‬ט ‪ :106‬י ‪ :151‬יג‬
‫‪46-45‬‬
‫‪ ;26‬יט ‪148‬‬
‫הארגון היהודי הלוחם‬
‫ק י ב ת גלויות ד ‪,192 ,181‬‬
‫)ז׳‪.‬או‪.‬ב‪ (.‬ב ‪ 51-49‬ג ‪,41 49‬‬
‫‪ ;194-193‬ה ‪:228-227 49‬‬
‫‪ ;47-43‬ה ‪ ;123-122 ,119‬ו‬
‫ו ‪ ;211 ,204‬טו ‪ ;276‬יח‬
‫‪ :9‬ז ‪ ;91 45 ,78 ,77 ,75‬ח‬
‫‪117-116‬‬
‫‪; Т О‬‬
‫‪ :90‬יא ‪ ;9 4‬סו ‪228 ;15‬‬
‫קריי־נאו י ‪151‬‬
‫‪ ; Г‬יט ‪,83 ,69-68 43‬‬
‫‪258‬‬
‫רומניה ח ‪145‬‬
‫‪ ;84‬כ ‪,107 ,104 ,101-100‬‬
‫שאר ישוב ד ‪189‬‬
‫‪108‬‬
‫שבתאי לוזינםקי ד ‪ ;189‬יב הארגון הלוחם הסוציאליסטי‪48‬‬
‫‪241-240 Р ;196‬‬
‫)ם‪.‬או‪.‬ב‪ (.‬ז ‪84‬‬
‫שיבת צ י ץ ד ‪ :189 ,180‬ה הארגון הלוחם ש ל הנוער ארמנים ד ‪126‬‬
‫‪227‬‬
‫החלוצי ) ה ח ל ת הלוחם( א‬
‫‪;34‬ה ‪;123-118‬ח ‪ ;206-202‬באייר ב ‪115‬‬
‫תיאודור הרצל ד ‪227 ,189‬‬
‫תל־חי ג ‪ :126-125‬יג ‪68‬‬
‫‪ ;258 Р ;221-219 ,49-45 Т‬הבונד ה ‪ ;9 4‬טז ד ‪42 ,28 4‬‬
‫ראו‪,‬‬
‫תנועת המרי העברי‪:‬‬
‫‪33 ГГ ;90 Г ;33‬‬
‫ים ‪ ;257‬כ ‪112-96 ,11‬‬
‫כנסת ישראל‬
‫בארצות הבלטיות ו‪;61 ,57 .‬‬
‫ראו גם‪ ,‬דרנגר‪ ,‬שמשון וגום־‬
‫ה‬
‫תקווה ד ‪227190,189Г‬‬
‫יב ‪ :33 41‬יח ‪203‬‬
‫טה‬
‫אסיר ציון‬
‫בברית המועצות יב ‪ ;62‬יח‬
‫הארגון ה פ ר ט י ז נ י המאוחד‬
‫ברומניה יא ‪411-202 ,198‬‬
‫‪58 ,55‬‬
‫)פ‪.‬פ‪.‬א‪ (.1‬א ‪-54 ,48 ,47-46‬‬
‫בפולין ב ‪ :132 ,121‬ה ‪,45‬‬
‫‪ ;214-213‬יח ‪ ;124 ,123‬יט‬
‫‪ ;60 49‬ד ‪ 45 ,45-44‬העי‪,‬‬
‫‪ ; 7 7 ,‬ז ‪ ;91 ,75 ,74‬ח‬
‫‪89‬‬
‫‪146-130‬‬
‫‪ ;109 ,106 42 ,46‬ה ‪ ;287‬ו‬
‫‪, Г О74,77‬‬
‫סו ‪;13‬‬
‫‪ ; 160‬י ב ‪ ; 144‬י ג ‪;42 ,24,96‬‬
‫בברית המועצות ה ‪:277-275‬‬
‫‪,105,97‬‬
‫‪ ; Г Г‬יט‬
‫‪141‬‬
‫‪:83 ,82,182‬‬
‫‪ ;106‬יד ‪ ;216 415‬טז ‪40‬‬
‫י ‪ ;193 ,190-189‬יב ‪ ;8‬יח‬
‫‪210‬‬
‫; ב‬
‫‪Г‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪400‬‬
‫‪204-203 214‬‬
‫‪;183‬‬
‫בגטו וארשה ב ‪,49 ,47 /45‬‬
‫האסיפה הכללית של המועצה‬
‫‪108‬‬
‫‪ :58 ,50‬ג ‪ ;40‬יא ‪;145 ,9‬‬
‫העולמית של הכנסיות ו ‪ -104‬הארגון ה צ ב א י האוקראיני‬
‫יב ‪82‬‬
‫‪42‬‬
‫מפתח הנושאים‬
‫‪ :174 ,172-171‬ד ‪ !213‬ו‬
‫צבא יהודי יז ‪93-92‬‬
‫הבונים ג ‪ :113‬ה ‪ ;31‬מ ‪,167‬‬
‫‪ !154-153 ,1391 !231‬י ‪,117‬‬
‫תרוםת הישוב בא׳׳י ד ‪-135‬‬
‫‪ ;174‬יח ‪116‬‬
‫‪ ; 1 2 3 - 1 2 0 ,‬יא ‪,135,109‬‬
‫‪164,141-138 ,136‬‬
‫‪147 ,144‬‬
‫הבונים החופשיים טו ‪124‬‬
‫‪ ; 1 8 6 ,‬יב ‪P ;224 43‬‬
‫ראו ‪ до‬הצבא האדום‪219:‬‬
‫הצבא‬
‫ביל״ו ה ‪ :278‬י ‪8‬‬
‫‪ГГ43,111-208‬‬
‫‪;208-207‬‬
‫בין)דבורה( ד ‪224‬‬
‫הבריטי‬
‫בית הילדים בדורנה ג ‪-73‬‬
‫ביח באמסברי יב ‪77‬‬
‫בר־כוכבא יב ‪191‬‬
‫‪ :89‬ז ‪ ;164‬יא ‪198 ,135‬‬
‫בית הזכוכית א ‪ 85 46-83‬ת׳‪ :‬הבריגדה הארץ ישראלית ג‬
‫בגטו וארשה ד ‪ ;5&-53‬י‬
‫יא ‪-132‬‬
‫ב ‪129 ;97 ,95‬‬
‫תי; ד ‪ 82 ,64‬ת׳;‬
‫‪126-90‬‬
‫‪104; П‬‬
‫‪ 34 45-33‬ת׳‪56 ,‬‬
‫‪;133‬יב ‪189‬‬
‫‪, Р93,99‬‬
‫ה ‪ ;187‬יג ‪;61-59‬‬
‫בתי כנסת ג ‪ 65 46 43‬תי; ח‬
‫ביח א ח פ י הגיטאוח ט ‪;21,16‬‬
‫‪100‬‬
‫‪,187 ,174 ,167 ,164 ,156‬‬
‫יא ‪10‬‬
‫מלחמה בנאצים ג ‪99-96‬‬
‫‪ ;192-190 ,188‬ט ‪ ;135‬יב‬
‫ביח״ר א ‪ :88‬ג ‪ :203,113‬ד ‪127‬‬
‫פגישה עם שארית הפליטה ג‬
‫‪ ;101 44 43‬יג ‪ ;235‬טו ‪;271‬‬
‫העי‪ :‬ה ‪ ;283 479 ,97 ,9‬ז‬
‫‪ 110 ,112-96‬ת׳‪-124 ,‬‬
‫‪Р ;241-240 ,190 ,154 П9‬‬
‫‪ ;138‬ט ‪ ;182 ,181 ,44‬טו ‪;13‬‬
‫‪ ;126‬ז ‪ ;138 40 47‬יג‬
‫‪ ;79‬יח ‪ ;59‬יט ‪29‬‬
‫; יח ‪53‬‬
‫‪Р148,253‬‬
‫‪ ; Т‬טו ‪256-254‬‬
‫‪8 ;68-62‬‬
‫בארצות הבלטיות א ‪ :54‬ו‬
‫טיוע בארגון ״הבריחה״ ג‬
‫‪ ;126-124 ,111 ,106-103‬נדת־ העבודה יח ‪40 47‬‬
‫‪49 43 ,73 ,70 ,69 ,60‬‬
‫ד ‪ ;118-116‬ה ‪ -175 ,174‬הג׳וינט ב ‪ ;139-138,42,41‬יא‬
‫‪ ;91‬ז ‪ ;112-103‬יב ‪47 ,19‬‬
‫‪ ;239 ,47‬יב ‪ ;121‬יד ‪ ;70‬טו‬
‫‪ ;38‬יח ‪203‬‬
‫‪ ;226 ,178‬ז ‪ ;133‬ט ‪-179‬‬
‫‪ ; 5 : 2 5 1 П 3 4‬יח‬
‫‪ ;2Г 2 64,67‬כ ;‬
‫‪Г‬‬
‫‪1-240‬‬
‫כפולין א ‪,7:168‬ה ;‪48 ГГ42‬‬
‫‪:180‬‬
‫‪12‬‬
‫בגטו וארשה ב ‪41 ,47 ,45‬‬
‫‪239-238‬‬
‫בהונגריה ה ‪ :242 437‬יז ‪207‬‬
‫הבריחה ב ‪ ;136-123‬ה ‪-172‬‬
‫‪ :72‬ג ‪ ;41‬יא ‪90‬‬
‫פיפון בתי ילדים ג ‪,75,74‬‬
‫‪ 222 ,178‬ת׳; ז ‪,42-23 43‬‬
‫בקפריסין ד ‪ ;184‬ו ‪210 409‬‬
‫‪89 47 41 ,78 ,76‬‬
‫‪ 124‬ת׳‪,160-158 ,156-125 ,‬‬
‫ברומניה א ‪ :113‬ה ‪-48 41‬‬
‫בליטא ו ‪ ;90 ,62‬ט ‪ :115‬יא‬
‫‪;218 415-213‬יב ‪;160,147‬‬
‫‪ :49‬י ‪ ;158‬יא ‪Р ;208 ,193‬‬
‫‪;226‬יכ ‪26‬‬
‫יג ‪,65-64 47 46 49-38‬‬
‫‪161‬‬
‫במתנות בקפריטין ד ‪,182‬‬
‫‪ ;68‬טו ‪;294 483 456-250‬‬
‫תנועת העפלה א ‪ ;152‬ה ‪416‬‬
‫‪ ;196 ,185‬ו ‪ ;209‬יא ‪,216‬‬
‫טז ‪ ;186‬יט ‪-213 412 48‬‬
‫‪218‬‬
‫‪419 ,217‬‬
‫‪ ;249-242 436 415‬יז ‪-78‬‬
‫בלרוייס ה ‪ !279 40‬ז ‪ :212‬יח‬
‫בפולין א ‪ :125 45,54‬ב ‪,68‬‬
‫‪ ;241-240 416 ,198 49‬יח‬
‫‪145‬‬
‫‪ ; П‬ט ‪;46 49‬‬
‫‪44‬‬
‫‪97‬‬
‫‪,199-198;135‬‬
‫‪ ;51-43‬כ ‪,192‬‬
‫בני בריח ח ‪ ;12‬ט ‪ :9-8‬י ‪ :12‬טו‬
‫יב ‪:83‬יד‪;191‬טז‪;160‬יח‬
‫‪259 439-234‬‬
‫‪ ;123‬טז ‪ ;135‬כ ‪22‬‬
‫‪48‬‬
‫תפקיד הבריגדה ג ‪,106-102‬‬
‫;‬
‫‪р‬‬
‫בני עקיבא ג ‪ :81‬ד ‪175 :205‬‬
‫ברומניה א ‪,125 ,121 ,116‬‬
‫‪ ;126-124 ,111‬ד ‪-116‬‬
‫ברומניה א ‪:137,109‬ה ‪ ;31‬י‬
‫‪ ;126‬ג ‪ ;174‬ד ‪-120 ,118‬‬
‫‪ ;118‬ה ‪,17&-175 ,174‬‬
‫‪ ;158‬יא ‪ ;197 ,193‬יח ‪114‬‬
‫‪ ;121‬י ‪ ;112‬יא ‪ ;197‬יח‬
‫‪ ;226‬ז ‪ ;133‬ט ‪Р ;180-179‬‬
‫ב א ט א ו ‪;85 43 ,74 ,72 ,63‬‬
‫‪193-192‬‬
‫‪ ; Г Г‬כ ‪-238‬‬
‫‪48‬‬
‫‪;241-240‬‬
‫ז ‪ ;103‬יט ‪99 ,96‬‬
‫סיוע בארגון הבריחה ב ‪:121‬‬
‫‪239‬‬
‫ב ע א ת הברית‬
‫ז ‪ ;161 ,155 ,149 ,135‬ט‬
‫ראו ‪ до‬העפלה‪ :‬שארית‬
‫היחס לשואה טו ‪ :9‬יח ‪40-19‬‬
‫‪ ;189 ,184 ,183 ,180‬י‬
‫הפליטה‬
‫‪ ;133‬כ ‪46 40,19‬‬
‫; יח ‪51‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪440‬‬
‫‪;165‬‬
‫‪ 241‬ב‬
‫הארגונים החלוציים‬
‫‪ - р‬ברית‬
‫הצבא הפולני בגולה ‪90‬‬
‫סיוע בעליית הנוער יא ‪,166‬‬
‫‪37 43‬‬
‫‪100‬‬
‫‪168,167‬‬
‫ת ר ו ם ח היהודים למאמץ ברית הקנאים )בר״ק( א ‪,109‬‬
‫סיוע לשארית הפליטה ז ‪41‬‬
‫‪ ;113‬ו ‪ ;59‬י ‪ ;157‬יא ‪90‬‬
‫המלחמתי ג ‪42-57 ,12‬‬
‫‪ - П‬ברשיאום טז ‪ 111,110‬ת׳‪.114 ,‬‬
‫‪ ;153 44 47 46‬ס ‪ ;142‬י‬
‫‪ ;96^99‬ד ‪148 ;19-18‬‬
‫‪ ;157 ,125 ,122‬יב ‪148‬‬
‫בתי ילדים ב ‪-124 ,121 ,98‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ ;149‬י ‪ ;15‬יא ‪4 ; 13-12‬‬
‫‪ ;160-154 ,132 ,125‬ג ‪ ,160‬גודדוניה ב ‪ ;148‬ג ‪ !113,112‬ה‬
‫‪Т212-211;Р 9 3 6 0 ;99,‬‬
‫מפתח הנושאים‬
‫‪43‬‬
‫‪ ;279‬ו ‪ ;83 ,75 ,74‬ז ‪-142‬‬
‫‪ ;34 ,29‬טז ‪87‬־&‪ ,93 ,92 4‬ההולנדי המעופף ה ‪215‬‬
‫‪, Р‬‬
‫‪ ;143‬ט ‪ ;125‬יב ‪220 ;75‬‬
‫‪102‬‬
‫ההסתדרות הציונית א ‪-108‬‬
‫‪221‬‬
‫דמוניזציה א ‪ ;20‬ט ‪ ;151‬יג ‪;19‬‬
‫‪-116 ,114 ,112 ,111 ,109‬‬
‫בפולץ ט ‪ ;68,63,62‬יב ‪,146‬‬
‫טו ‪ :129‬יח ‪19-18‬‬
‫‪,134-131 ,125-124 ,117‬‬
‫‪;162 ,160ТО;48ТО;157‬‬
‫מ ר וועקער)עיתון( טז ‪28‬‬
‫‪ ; 4 Д‬ד‬
‫‪36‬‬
‫‪195 ;148‬ב ג ‪49‬‬
‫יז ‪ ;129‬יט ‪35 43‬‬
‫דער פאמענט ו ‪ ;67 49‬ז ‪103‬‬
‫‪ ;221‬ה ‪ ;58 42‬י ‪,151‬‬
‫בגטו וארשה ב ‪,48,46,45‬‬
‫עסעס)עיתון( טז ‪199 43‬‬
‫‪- 1 5 9 - 1 5 6 ,174-162,‬‬
‫דער ‪167‬‬
‫‪;72 ,71 48 47 ,50 ,49‬‬
‫דער רוף)עיתון( ז ‪56‬‬
‫‪ ;174‬יא ‪ ;199-192‬יג ‪T ;13‬‬
‫ג ‪ ;40‬יא ‪145 ,144‬‬
‫דער‬
‫‪,‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫;‬
‫‪П‬‬
‫שטערן)עיתון( ה ‪ :139‬טז‪28‬‬
‫‪43-74,‬‬
‫‪135-134‬‬
‫ברומניה א ‪ :142,130,109‬ה‬
‫‪П4 412‬‬
‫‪413‬‬
‫יח ‪40613756‬‬
‫‪, :40 ,36‬‬
‫‪ ; 4 1‬ו ‪ ;203‬י ‪,157‬‬
‫‪163‬‬
‫דר שטורם)עיתון( ג ‪42‬‬
‫‪ ;217‬יז ‪-154 ,100-99 ,92‬‬
‫;‬
‫‪Г166,170‬‬
‫‪ ;171‬יא ‪;193‬‬
‫דר שטירמר)עיתון( ג ‪33‬‬
‫‪ ;160,156‬יח ‪,119,118 ,117‬‬
‫יח ‪123 ,120 ,114‬‬
‫דרור ג ‪113 ,112‬‬
‫‪ :179 ,178 ,159 ,124 ,120‬יס‬
‫גזענות ג ‪ ;31‬יב ‪,65-63 ,15‬‬
‫בהונגריה טז ‪ :123 ,122‬יט‬
‫‪259 409-208,132,100,97‬‬
‫‪ :66‬יג ‪ :153‬יז ‪192‬‬
‫‪41‬‬
‫ההקדש המוסלמי )הואקף( ה‬
‫הגזע הארי יב ‪63 ,16 ,15‬‬
‫בליטא א ‪ ;59‬ו ‪ :77 ,75‬ז‬
‫‪180‬‬
‫גטאות א ‪ ;35-32‬ז ‪ : 18‬י ‪:24-23‬‬
‫‪103-102‬‬
‫ההתאחדות הארצית של יהודי‬
‫טז ‪129‬‬
‫ג‬
‫‪:121‬‬
‫‪,74‬‬
‫ב‬
‫‪:90‬‬
‫א‬
‫בפולין‬
‫‪т‬‬
‫גרמניה ‪37-36‬‬
‫חיי תרבות ואמנות ג ‪;56-48‬‬
‫‪ ;152‬ה ‪ ;119‬יב ‪ ;159 ,146‬ההתאחדות הציונית ההונגרית‬
‫י ‪ ;24‬יב ‪193 134-128‬‬
‫‪ : Т‬טו ‪ ;48‬טז ‪Р ;228‬‬
‫‪42 , V‬‬
‫סז ‪123-122 ,121‬‬
‫‪202-201 ,199‬‬
‫‪ ;139 ,129 ,127 ,112-111‬הוראת נושא השואה א ‪,17-16‬‬
‫‪ : П‬י ‪,103‬‬
‫‪ ТЮ‬א ‪46 ;35-34‬‬
‫יח ‪ ;202‬יט ‪,242 48 ,33‬‬
‫‪ ;208-205 ,26-18‬ד ‪43-20‬‬
‫‪ :111‬נח ‪ :19-13 ,12-11‬כ‬
‫‪ ;247‬כ ‪,109 ,101-100 ,96‬‬
‫‪ ; 230‬ה ‪ :296-289‬ו ‪-232‬‬
‫‪200‬‬
‫‪59-58 47-56‬‬
‫‪ ;233‬ז ‪ :19-15‬ס ‪,155-149‬‬
‫מלקציות ו ‪ :46-44‬ז ‪ :46‬יא‬
‫בגטו וארשה ב ‪,48,46,45‬‬
‫‪ ;163 ,161-160‬י ‪ ;65-59‬יא‬
‫‪143 49-67‬‬
‫‪ ;72 ,49‬ג ‪ ;43 ,40‬ד ‪54‬‬
‫‪ :182-172‬יג ‪-177 42-21‬‬
‫פעילות המחתרת היהודית א‬
‫‪238-236 417-211 ,198‬‬
‫ברומניה א ‪,130 ,109 ,188‬‬
‫‪ ;34-33 ,29‬י ‪ ;24‬יא ‪,11‬‬
‫‪ :131‬ה ‪ ;31‬י ‪ ;158 ,157‬יא‬
‫גישה אינססדומנפלית ד ‪-22‬‬
‫‪ ;13‬יב ‪192 45-34 ,22‬־‬
‫‪,115 ,114 ,113 ГР ;193‬‬
‫‪ ;23‬ט ‪ ;153-152‬יא ‪172‬‬
‫‪ ;194‬יג ‪ТО 16-15 ;184‬‬
‫‪121 ,120 ,119‬‬
‫היאם יז ‪ :67‬כ ‪37‬‬
‫ראו ‪ до‬אקציות‪ :‬היודנראט‪ :‬דרכונים של מדינות נייטרליות הייבסקציה‪ :‬ראו‪ ,‬קומוניסטים‬
‫המשטרה היהודית‬
‫א ‪ ;83‬ב ‪ ;145-142‬ד ‪ ;92‬ט‬
‫יהודים‬
‫ראו ‪ до‬גטאות םפציפים ע׳׳פ‬
‫‪ ;63,62-6149‬יא ‪ ,124-123‬היסטוריוגרפיה י ‪,141-138‬‬
‫שמות המקומות‬
‫‪ ;134-132‬טו ‪Р ;41 47-36‬‬
‫‪ ;147‬יא ‪ :115‬יג ‪ :17‬טו‬
‫‪43216‬‬
‫‪;213‬ברית המועצות י ‪41‬‬
‫גיבור‬
‫; יט‬
‫‪Г‬‬
‫‪Г160,174,‬‬
‫‪ :160 45 ,11-10‬טז ‪440‬‬
‫‪ ;111 ,107 ,95-90 48 44‬כ‬
‫‪69 43 45‬‬
‫‪ ;254 453‬יט ‪163-154‬‬
‫‪70‬‬
‫ראו ‪ до‬תעודות חסות‬
‫היצ׳ם יז ‪67‬‬
‫גרייט אנג׳ם יב ‪77 ,74‬‬
‫דרכים חדשות)עיתון( ז ‪71‬‬
‫הלינקהיגרד יז ‪233 419‬‬
‫הסכם מולוטורריבנטרופ ג ‪: 11‬‬
‫דאט ווארט)עיתון( ו ‪ :67 49‬ז הבימה ה ‪194‬‬
‫‪ГО41;Г219,164‬‬
‫ז ‪95:‬ה‪;7‬‬
‫‪109‬‬
‫ההגנה ד ‪ ,144 ,139 ,138 ,136‬הטתדרות הנוער החלוצי א ‪;90‬‬
‫דארוויניזם יב ‪,16 ,15-14 ,13‬‬
‫‪,156 ,153-152 , 151-146‬‬
‫כ ‪200 46‬‬
‫‪ 1 6 1‬ה ‪50:‬‬
‫‪ ; 8 0 И ) 1 9 ,‬הסתדרות העובדים הכללית ב‬
‫‪228-219‬‬
‫‪г154,172‬‬
‫ש‬
‫‪ 42-35‬יח‬
‫ח ‪ :77 ,70-55 42‬סז ‪!81‬‬
‫‪ ; 4 1‬ד ‪ ;90 4‬ה‬
‫די אידישע שםיםע)עיתון( ו ‪49‬‬
‫‪40‬‬
‫‪; 1 1 - 1 0 ,‬‬
‫‪48,13‬‬
‫‪284,61-59‬‬
‫‪ (70 47‬ז ‪109‬‬
‫‪П119‬‬
‫‪;П‬‬
‫‪7 ,8 ;ГР :49‬‬
‫‪;260‬‬
‫עצמית ה ‪ :241‬ו ‪ ;62‬ט‬
‫הגנה סו‬
‫די יודישה רונדשאו)עיתון( ג‬
‫‪40 46‬‬
‫‪204 ,41 Г ;28 47 П‬‬
‫ץ‬
‫‪44‬‬
‫מ פ ת ח הנושאים‬
‫ו ע ז ת אוויאן ג ‪ :10‬ד ‪ ;16 ,10‬ו‬
‫הוורמכט‪ :‬ראו‪ ,‬הצבא הגרמני‬
‫הסתדרות י ה ז י ת לוחמת א ‪90‬‬
‫‪З‬‬
‫העפלה )עלייה ב( א ‪ :164-152‬ועד הארבעה יז ‪ ;211 0;137 177 ,175‬יח ‪1 9 ; 1 3 3‬‬
‫ו ע ז ת אנפה ג ‪62‬‬
‫ג ‪ -125 ,112-111 ,106-101‬ועד הארץ יב ‪24‬‬
‫ועד ההגנה היהודי יח ‪ ,106‬ועידת ברמודה ו ‪ ; 10-9‬ח ‪ ;72‬יח‬
‫‪ ;126‬ד ‪,103 ,99 ,90 ,10‬‬
‫‪З‬‬
‫‪ ;133‬יט ‪19 ;162‬‬
‫‪110 ,108-107‬‬
‫‪ ;197-180 ,104‬ה ‪,66 ,34‬‬
‫‪ ;228-213‬ז ‪ -158 ,143 ,9-8‬הוועד היהודי האנטי־פשיסטי ב ועידת הלסינגפורס ה ‪ ;8‬ח ‪33‬‬
‫‪ ; V‬ועידת השלום בפאריס ח ‪ :24‬טו‬
‫‪ ;24‬י ‪54 ;108 ,107 ,100‬‬
‫‪ ;184‬ט ‪ ;180 ,179‬י ‪,151‬‬
‫‪ ;126-125 ,123‬טז ‪,132 ,76‬‬
‫טו ‪ :282‬טז ‪201-200‬‬
‫‪ ;173-172 ,166-165 ,161‬יא‬
‫‪ ;133‬יז ‪31-30 ,28‬‬
‫הוועד היהודי הדמוקרטי ז ‪;195‬‬
‫‪ ;200‬יב ‪ ;207-204‬יג ‪,27-25‬‬
‫י ‪ ;169 ,167 ,166 ,163‬יא ועידת ואנזה ה ‪ ;18‬ו ‪ ;25‬ח ‪ ;52‬י‬
‫‪ ;68 ,55‬טו ‪ ;8‬יז‪;156‬יח‪223‬‬
‫‪ ;21 40 ,19 ,10-9‬יג ‪-129‬‬
‫‪ ;201 ,199-196 ,194‬יח ‪,117‬‬
‫בתקופת שלטון הטורקים ה‬
‫‪;130‬כ ‪18‬‬
‫‪423 ,125 ,124 ,119 ,118‬‬
‫‪214-213‬‬
‫הפרוטוקול יג ‪132-130‬‬
‫‪ ;224‬יט ‪131 ,130 ,129‬‬
‫ראו גם‪ ,‬אוניות מעפילים‬
‫הוועד הלאומי היהודי ז ‪ ,75 ,74‬ועידת טהרן יח ‪136‬‬
‫הצהרת בלפור א ‪ :169‬ה ‪,27 ,8‬‬
‫ו ע ז ת מינכן ג ‪ :9‬ד ‪10‬‬
‫‪91,80‬‬
‫‪ ;29 ,28‬ו ‪7‬‬
‫הרצליה ב ‪ ;197‬ג ‪ :205-197‬ד הוועד המרכזי ליהודי פולין ז ו ע ז ת סנט ג׳יימם י ‪20‬‬
‫‪ ;133‬יב ‪ ;143-142‬טו ‪ ;281‬ו ע ז ת פוטםדם סו ‪156-155‬‬
‫‪ ;221 ,66‬ה ‪47 ,47^44 ,42‬‬
‫יח ‪;45‬יט ‪226-222‬‬
‫ת׳‪ ;281 ,63 ,57 ,‬י ‪157‬‬
‫ויאצה אבריאםקה )עיתץ( י ז׳‪.‬ט‪ .‬או‪.‬ס‪ :.‬ראו‪ ,‬האגודה היהו­‬
‫השמדת־עם יב ‪56 43 ,49-47‬‬
‫דית לסעד חברתי‬
‫‪153‬‬
‫האמנה בדבר מניעתו ועניש־‬
‫ז׳אגייו ג ‪42‬‬
‫תו של פשע השמדת־עם יב ויצ״ו יס ‪207‬‬
‫ז׳גוטה‪ :‬ראו‪ ,‬המועצה לעזרת‬
‫ועד המשלחות היהודיות‬
‫‪49-47‬‬
‫היהודים‬
‫ע ל י ז ו ע ז ת השלום בפאריס‬
‫התאבדויות ג ‪ ;29‬ד ‪,216 ,28‬‬
‫‪г‬‬
‫הברזל)ולדמראם( ‪41‬‬
‫ח ‪ !24‬טו ‪ ;123‬פז ‪,76‬זאב‬
‫‪,132‬‬
‫‪, П‬‬
‫‪ ;218‬ה ‪ ;167‬ז ‪197 ;78 45‬‬
‫זיוף מסמכים א ‪ :78‬ב ‪,95 ,93‬‬
‫‪ ;133‬יז ‪31 40‬‬
‫‪ ;211-207‬ט ‪ ;77‬י ‪ ;50-49‬יא‬
‫‪ ;130‬ג ‪,145-138 ,130 ,73‬‬
‫בחבר הלאומים טז ‪144-132‬‬
‫‪ :36‬יב ‪ ; 127 ,97‬י ג ‪; 168,166‬‬
‫‪ 15‬ת׳‪ :‬ו ‪ :90‬ז ‪,113 ,112‬‬
‫ועד העזרה וההצלה של הםד‬
‫ז ‪;145,119 , 1 1 5‬טו ‪43,15‬‬
‫‪;175 ,113 П ;218-217 ,134‬‬
‫כנות היהודית א ‪,126-125‬‬
‫‪,63 Г ;185 ,16 П) ;184 ,183‬‬
‫ט ‪ ;146 ,103‬י ‪ ;203 ,166‬יא‬
‫‪ ;132‬ב ‪ ;35 ,33‬ד ‪ ;89‬ה ‪432‬‬
‫‪,140 ,133 ,130 ,128 ,90‬‬
‫‪;125‬יב ‪ ;227 ,188‬יג ‪;87 42‬‬
‫‪ ;235‬ז ‪;155-154 ,153 ,136‬‬
‫‪ ;199‬יח ‪ ;155 ,148 ,21‬יט ‪11‬‬
‫; יח‬
‫‪Т‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪,44‬‬
‫‪405 ,129‬‬
‫‪Р ; ,120‬‬
‫‪214‬‬
‫‪ ;131‬יג‬
‫‪ ; П‬יא‬
‫התאחדות ה י ה ז י ם בבלגיה ד‪35‬‬
‫‪ ;191 ,177-174 ,156‬כ ‪-102‬‬
‫‪ ;44 ,42‬טו ‪,27-23 ,9-8‬‬
‫‪62,61‬‬
‫‪111 ,103‬‬
‫‪ ;31-30‬יט ‪89-63 ,47 ,41‬‬
‫התאחדות הנוער הלאומי יט‬
‫ע׳׳י הגרמנים יח ‪137-134‬‬
‫ועד שליחי הקהילות יז ‪,94 ,91‬‬
‫‪104-103‬‬
‫‪98 ,97 ,95‬‬
‫התאחדות הנוער הציוני בהונג­‬
‫הוועד הפולני לשחרור לאומי חב׳׳ד יא ‪ ;166‬טז ‪29‬‬
‫ריה טז ‪121,120-119‬‬
‫חבר הלאומים ד ‪ ;5‬נח ‪144-132‬‬
‫)פ‪.‬ק‪.‬וו‪.‬נ‪ (.‬יז ‪75 ,74‬‬
‫התאחדות יוצאי אלג׳יריה ז ‪84‬‬
‫הוועד הציתי המחתרתי)בבל־ החברה הגרמנית לחינוך אזרחי‬
‫התבוללות ב ‪ :22‬ד ‪ :17‬ה ‪,9-8‬‬
‫םו ‪122‬‬
‫גיה( ד ‪61‬‬
‫‪ ;230 ,46 ,45 ,44 ,25-23‬ז‬
‫‪ ;213 ,127‬ח ‪ ;187 ,155 ,154‬י הוועד למען המזרח טו ‪ -116‬חגים; ראו‪ ,‬מטורת יהודית‬
‫חוג הסופרים היהודים הצעירים‬
‫‪ ;124‬יח ‪48‬‬
‫ט ‪ ;113‬י ‪ ;137 ,135 ,101‬יא‬
‫כ ‪200,96‬‬
‫הוועד לעזרת יהודי בטרביה יח‬
‫‪ ;213‬יב ‪ ;11-9‬יג ‪ ;12‬ז‬
‫חתה ורסאי ג ‪ :21‬ה ‪7‬‬
‫‪58‬‬
‫‪85 40-79‬‬
‫התעוררות הנוער)עיתון( ה ‪ 62‬הוועדה האגגלו־אמריקנית ז חומה ומגדל ד ‪ ;7‬ה ‪181‬‬
‫חוקי נירנברג ג ‪ ;31-30‬ד ‪;126‬‬
‫‪ ;155 ,144-143‬ט ‪190-181‬‬
‫יב ‪54‬‬
‫וואפס )ליגה ללוחמי תפש( יב ועדת הטיול יט ‪89-80 ,70 48‬‬
‫החזית הלאומית הדמוקרטית‬
‫ועדת פיל ד ‪ ;7‬ו ‪ ;7‬ז ‪ ;8‬ח ‪34‬‬
‫‪37‬‬
‫מפתח הנושאים‬
‫‪45‬‬
‫)רומניה( י ‪ :170 ,169‬יז ‪153‬‬
‫‪Р;123 ,122,121 ,120 ,119‬‬
‫‪;205-204 ,178 T ;222 ,159‬‬
‫החזית העממית פולין ז ‪68‬‬
‫‪140‬‬
‫יח‬
‫‪;260‬‬
‫‪,156‬‬
‫טו ‪,191 ,190 ,56-55 ,14‬‬
‫החזית לשחרור לאומי)פ‪.‬ל‪.‬נ‪ (.‬ה ח ל ת הלוחם )בטאון( א ‪,99‬‬
‫‪ ;199‬טז ‪ 109‬העי‪ ;110 ,‬יז‬
‫יד ‪ :82 40‬טו ‪148‬‬
‫‪ ;102‬ג ‪ ;152‬ה ‪ ;122‬ט ‪;97-92‬‬
‫‪,113 ,111-108 ,107 ,105‬‬
‫‪,139‬‬
‫יח‬
‫המדבר‬
‫חזית דור בני‬
‫‪;221-219‬‬
‫‪,49‬‬
‫‪,48‬‬
‫‪,47‬‬
‫‪,44‬‬
‫יד‬
‫‪,128 ,123-119 ,117-115‬‬
‫‪150 ;,144Г ,142-141‬‬
‫‪ ; 2 3 1 - 2 2 7ГО‬כ ‪108‬‬
‫‪258 ,140‬‬
‫‪ ;133 ,131-130‬יח ‪49-28‬‬
‫חזית האקטיביסטים הליטאים החלוץ הצעיר )ירחץ( א ‪ ;59‬ד‬
‫‪,107-106 ,105-104 49-78‬‬
‫‪Г44,47‬‬
‫)ל‪.‬א‪.‬פ‪ (.‬יב ‪;27‬‬
‫‪54‬‬
‫‪402 ,179-178 ,110 ,109‬‬
‫חזית הנוער הציוני יח ‪ ,139‬החפר־רוז׳ ח ‪8 ,7‬‬
‫‪ ;221‬יט ‪,33 42 40-29‬‬
‫‪144 ,142 ,140‬‬
‫חסידי אומות העולם א ‪ ;9‬ד‬
‫‪:199 ,157 ,106 48 45-34‬‬
‫להגנת‬
‫הועד‬
‫חזית העצמאות‪,‬‬
‫כ ‪107‬‬
‫‪Т‬‬
‫‪47‬‬
‫‪ ;18-17‬ו ‪;149-134‬‬
‫היהודים ד ‪62‬‬
‫‪ ;128‬ס ‪ ;213‬י ‪;206-200 47‬‬
‫ראו ‪ до‬פקופות םפציפים‬
‫החטיבה של ש ר י ד מזרח אירו­‬
‫יא ‪ ;12‬יב ‪ ;88 45‬טו ‪;70-62‬‬
‫יום הזכרון לשואה ולגבורה א‬
‫פה ז ‪39 ,33 40‬‬
‫‪,64 ,45 Г ;246-245 441 ГО‬‬
‫‪Л/198‬ת׳; ב ‪8‬‬
‫‪197 ,19 ,15‬‬
‫חיבת צ י ץ ו ‪ ;57‬ט ‪ ;39‬י ‪8‬‬
‫ת׳‪ ;224 ,‬כ ‪20‬‬
‫‪ ;65‬יח ‪ ;110‬יט‬
‫; י‬
‫‪П‬‬
‫‪40‬‬
‫‪22‬‬
‫‪;179-178‬‬
‫חיפושי קרובים א ‪ ;65‬ג ‪ :109‬ז חרפ ^על סחורות גרמניות ב‬
‫‪ ;65‬יג ‪179‬‬
‫‪ ;126-125‬יב ‪,140,138-137‬‬
‫‪ ;116-114‬נ ‪;28‬יט ‪27‬‬
‫יום החלוץ ד ‪188-187‬‬
‫‪ :150 ,143‬יג ‪ ,63 ,48-47 42‬חשמתיאה ה ‪29-28‬‬
‫יום העצמאות בגולה א ‪15‬‬
‫‪ ; Т 1 6 3;Г135;78,64‬יט‬
‫יום פטלורה ג ‪ :140‬כ ‪138‬‬
‫‪223‬‬
‫׳׳טודט״‪ ,‬ארגון עבודה א ‪ -124‬יידיש ד ‪ :58‬ה ‪,135-133 47‬‬
‫ז‬
‫‪;89‬‬
‫‪46‬‬
‫‪44‬‬
‫‪,78-75‬‬
‫ו‬
‫חירות‬
‫ה‬
‫העי‪:‬‬
‫‪36‬‬
‫‪45‬‬
‫הע׳‬
‫‪30‬‬
‫ד‬
‫‪:125‬‬
‫‪ ;208-207 ,199‬יא ‪ ;92‬יב ‪;25‬‬
‫‪П159,163‬‬
‫‪ ;103-102‬יב ‪;12126‬‬
‫‪ ; Т‬טז ‪ ;38-35 43‬יח ‪45‬‬
‫; י ‪192 202‬‬
‫ה ח ל ת א ‪ ;164 ,152 42 ,40‬ב טוהר הנשק יא ‪16 ,14-13‬‬
‫‪ ;60 49 46‬יט ‪ ;25‬כ ‪68-67‬‬
‫‪ ;140 46‬ג ‪ ;40‬ד ‪ ,90,67 ,11‬טוטליטריות א ‪21-20‬‬
‫ייווא יד ‪,195 ,193 ,192 ,191‬‬
‫‪ :121 ,100‬ו ‪ ;75,71,67 49‬ז טורול יז ‪204‬‬
‫‪ ;200 ,198-197‬טו ‪161‬‬
‫‪ ;103-102‬ט ‪ ;60‬יא ‪ ;102‬יב טינרטול נאו)עיתון( י ‪153‬‬
‫ייטעג ה ‪138‬‬
‫‪40‬‬
‫‪78‬‬
‫יג ‪;25‬‬
‫‪ , Г О‬הטלאי הצהוב ב ‪ ;47‬ג ‪ :29‬ד ייקאר )הארגון היהודי לתר­‬
‫‪V64,453‬‬
‫‪; П‬‬
‫‪182 ;206 402 1 ,12‬‬
‫; יח‪;216‬‬
‫‪т‬‬
‫בות(ט יא ‪ ; 104‬י ג ‪195 ;219‬‬
‫‪114 ,40 ,38 46-34‬‬
‫‪ ;114‬י ‪177‬‬
‫ילדי טהרן ד ‪ ;86-85‬טו ‪9‬‬
‫‪,115‬‬
‫ט‬
‫בארצות הבלטיות‬
‫‪231‬‬
‫ה‬
‫הלח‬
‫הטרור‬
‫ילדים בשואה ב ‪,132 ,66-65‬‬
‫‪ ;118‬יב ‪173‬‬
‫‪ ;160-157 ,156-154‬ג ‪ ;52‬ד‬
‫בפולין א ‪ :166‬ט ‪ :197‬טז יד ושם א ‪; » » 4 6 , 1 9 , 1 5 , 1 1‬‬
‫‪ ;213 ,62 49-53‬ז ‪;199-197‬‬
‫‪;169 ,164 ,162 ,161 ,160‬‬
‫ה ‪ ;19 ,16 ,15‬ו ‪ :141‬ט ‪,16‬‬
‫ח ‪ ;211-207 ,104-102‬ט‬
‫‪-228‬‬
‫‪,118‬‬
‫;‬
‫‪Т‬‬
‫‪66‬‬
‫‪;20‬‬
‫יג‬
‫‪;12‬‬
‫יא‬
‫;‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫יז ‪162 ,112-111‬‬
‫‪ ;140-128 48-81 47-24‬י‬
‫‪ ;229‬יט ‪ ;35 43‬כ ‪200‬‬
‫‪;138-137 ,65 ,62 ,11 ТОГО‬‬
‫‪;57-56 41-50 49 46-33‬‬
‫בגטו וארשה ב ‪ :72-71‬יב‬
‫‪ ; Г‬יח‬
‫‪14‬‬
‫‪:252 440 402‬‬
‫יא ‪ 33‬ת׳‪ ;107 ,106 ,‬יב‬
‫‪82‬‬
‫‪17‬‬
‫יט‬
‫‪:211‬‬
‫‪407‬‬
‫‪ ;225-224‬יג ‪;161 ,160,158‬‬
‫ברומניה ה ‪ :40 45 41 40‬י ידיעות)עיתץ( ז ‪56‬‬
‫‪-175 45-23 ,9TO;124 Т‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪ :156 ,155‬יא ‪156 ;197‬‬
‫היודנראט ה ‪-115 ,113-111‬‬
‫‪ ;198 ,184 ,181 ,176‬יח ‪,48‬‬
‫‪33‬‬
‫ה ח ל ת האחיד ז‬
‫‪,48-36‬‬
‫ו‬
‫‪;164‬‬
‫‪,122‬‬
‫‪,117‬‬
‫‪112-106 ,102‬‬
‫ה ח ל ת הכלל ציוני א ‪,154,153‬‬
‫‪ ;167-163 46-53‬ז ‪ ;17‬ח‬
‫ספרות יג ‪,191 ,184-181‬‬
‫‪ ;168 ,166‬ב ‪ ;101 46 44‬ד‬
‫‪94 43‬־־‪ ;204-203 ,97‬ט‬
‫‪194-193‬‬
‫‪ ;66 4‬ה ‪,61-60 48 ,48 ,11‬‬
‫‪53‬־‬
‫י‬
‫‪;209‬‬
‫‪,70-69‬‬
‫‪,64-50‬‬
‫בגטו וארשה יב ‪86-84 43‬‬
‫‪ ; 6 4 ,‬ז ‪-214 412-211‬‬
‫‪281‬‬
‫‪ ;54‬יא ‪,45-44 ,40 48-37‬‬
‫בגטו קרקוב יב ‪-98 ,92-90‬‬
‫‪ :215‬ט ‪П ;201 ,198 ,196‬‬
‫‪ ;242 441 ,164-160 ,47‬יב‬
‫‪100‬‬
‫‪ ; 1 0 7 ,‬י ‪ ;192‬יא ‪-140‬‬
‫‪137‬‬
‫‪,112 ,91 49-88 ,82 41‬‬
‫‪ .‬ראו ‪ до‬בתי ילדים‬
‫‪,‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪О‬‬
‫‪118‬‬
‫‪;177‬‬
‫יב‬
‫‪;224‬‬
‫‪,141‬‬
‫‪,157‬‬
‫‪,156‬‬
‫‪44‬‬
‫יג‬
‫‪;115‬‬
‫‪,114‬‬
‫יק׳׳א ט ‪ ;198‬יא ‪224‬‬
‫מפתח הנושאים‬
‫‪46‬‬
‫ירדניה ה ‪ :46-44‬ו ‪68‬‬
‫הישוב בארץ ישראל ג ‪ :10‬ד‬
‫היחס ליהודים ו ‪ :116-102‬יא‬
‫‪,‬‬
‫‪ ;24‬יב ‪Т21-^2;50‬‬
‫‪ ;162-134 ,10-5‬ה ‪ ;181‬יג‬
‫‪ :54‬סו ‪29 ,10‬‬
‫‪ ;62-58‬סו ‪ ;69-68‬יח ‪;19‬‬
‫כ ‪159-152‬‬
‫היחס לשואה ה ‪-186 ,179‬‬
‫‪ : П‬יח‬
‫‪78-51‬‬
‫‪;191 ,190‬‬
‫יחם ליהודים בעת המלחמה א‬
‫‪25‬־‪ ;41-32 ,27‬יט ‪ ;161‬כ‬
‫‪259-257 ,62-42‬‬
‫תגובת המנהיגות טו ‪,11-7‬‬
‫‪ ;10‬ג ‪ ;104‬ד ‪ ;129-128‬ה‬
‫‪ ;232‬ו ‪ ;140‬ז ‪43 ,68-67‬‬
‫‪,47 ,46 Г ;199-197 ,153‬‬
‫‪ ;49‬יח ‪203 ,201‬‬
‫‪ ;28 ,27-23‬יט ‪163-154‬‬
‫הצלת יהודים ד ‪-173 ,62‬‬
‫המאורעות ה ‪ :180,179‬כ ‪51‬‬
‫הכנות לפלישת הגרמנים ב‬
‫‪ :174‬ח ‪ :131-130‬טו ‪69‬‬
‫יחס הנאצים יד ‪57-56‬‬
‫היחס כלפי הנאצים יד ‪58-57‬‬
‫‪ ;31-30‬ד ‪-145 ,144 ,142‬‬
‫כפר הישוב ה ‪119-179‬‬
‫‪ ;162‬ה ‪187‬‬
‫השימוש בשארית הפליטה כצאן לטבח א ‪,103 ,24 ,22‬‬
‫‪ ;182‬ב ‪ ;156 ,49 ,48‬ג ‪48‬‬
‫כלחץ לפתיחת שערי א׳׳י ז‬
‫‪ ; 4 0 ,41,149,172‬ה ‪ ;167‬ו‬
‫‪143 ,28‬‬
‫‪, П‬‬
‫הבריטי ז ד‪19-14 ;51-45 ,16‬‬
‫‪;53‬‬
‫התנדבות לצבא‬
‫‪ ;62 ,56 ,46‬ט ‪,158 ,97 ,56‬‬
‫‪,141-139 ,138 ,136-135‬‬
‫‪ ;170 ,161 ,160‬י ‪ ;61‬יא ‪;12‬‬
‫‪,77 ,71 ,58-57 П ;147‬‬
‫; טו‬
‫‪Т47,49,220‬‬
‫‪ ;148‬יגיב‪;9552‬‬
‫‪:14‬טז ‪ ;179‬יט ‪ ;15‬כ ‪,53-51‬‬
‫מיסוי ה ‪191,190-179‬‬
‫‪204 ,106 ,102 ,58 ,56‬‬
‫נסיונות סיוע ליהודים בשואה‬
‫ב ‪ ;42-31‬ה ‪ ;188-187‬יס‬
‫‪89-63‬‬
‫ראו גם‪ ,‬ועד העזרה וההצ­‬
‫לה של הסוכנות היהודית‬
‫סיוע לשארית הפליסה ז ‪-27‬‬
‫‪143-136 ,28‬‬
‫צנחנים ארצישדאלים מאחרי‪ ;158-157 ,136‬ה ‪52 ;180‬‬
‫‪;78-75‬כ ‪49‬‬
‫קווי הגרמנים א ‪:144-141‬‬
‫ליברלים ה ‪13 ,12‬‬
‫ב ‪ ;176-165‬ד ‪-111 ,99‬‬
‫‪ ,175-174 ,67-66'П ;112‬הליגה למען ארץ ישראל החופ­‬
‫שית ‪ ;189 7‬כ ‪260 ,195‬‬
‫‪ ;182‬ס ‪ ;121‬י ‪ ;152‬יג‬
‫ליל הבדולח ג ‪ :35-34‬ד ‪;13,11‬‬
‫‪TO 45-19 ;72-69 ,29-27‬‬
‫ה ‪ ;219‬ז ‪ ;11‬ט ‪ :209‬טו ‪,103‬‬
‫; יט‬
‫‪Г‬‬
‫‪202-195 ;294-290‬‬
‫‪ ;286-285‬יז ‪62 ,61 47‬‬
‫‪;127‬כ ‪45‬‬
‫הבריגדה‬
‫‪61-54‬‬
‫כ״ג יורדי הסירה ד ‪138‬‬
‫כוחות מזרנים לאומיים)נ‪.‬ס‪.‬ז‪(.‬‬
‫ז ‪ ;93 ,92 ,90 48 49‬יג ‪117‬‬
‫הכנסיה הנוצרית ו ‪ ; 114-109‬יד‬
‫‪;56-55‬יח ‪99‬‬
‫ראו ‪ до‬העפלה‬
‫המועצה היהודית הלאומית הז­‬
‫מנית )בפולניה( ח ‪25‬‬
‫המועצה היהודית)ברומניה( יח‬
‫‪223 ,221 ,180‬‬
‫המועצה הלאומית הפולנית‬
‫בגולה יז ‪96-95 ,9*0‬‬
‫המועצה למען יהודי גרמניה יב‬
‫‪77‬‬
‫המועצה לעזרת היהודים )דגו־‬
‫טה( ז ‪,90-89 ,86 ,84-79 ,58‬‬
‫‪ ;91‬י ‪ ;205-203‬טז ‪ ;227‬יח‬
‫‪ ;227-225‬יט ‪202‬‬
‫מועצת היהודים )בהונגריה( יב‬
‫‪226‬‬
‫מורשת ט ‪ ;21 ,16‬טז ‪ :251‬יז‬
‫‪254‬‬
‫המזרחי א ‪ ;137 48,76‬ד ‪;221‬‬
‫ט ‪ ;123 ,115‬יא ‪ ;120‬טו ‪;238‬‬
‫‪,115 ,14 Г ;162 ,79 ,75 ГО‬‬
‫‪ ;244‬יח ‪;152 ,119 ,48 ,20‬‬
‫יט ‪259 ,99 40 ,25‬‬
‫מחנות העולים כ ‪61-59‬‬
‫לאחדות העבודה ד ‪ ;184‬יח מחנות ריכוז א ‪ ;36-35‬ה ‪-169‬‬
‫‪- Т‬‬
‫‪209‬‬
‫‪ ;170‬ז ‪ ;24‬ט ‪;67‬‬
‫‪;115‬יט ‪129‬‬
‫‪ ;210‬טו ‪,163 ,135-134 ,55‬‬
‫הלגיון הערבי ד ‪143‬‬
‫‪ ; Г‬יח‬
‫‪222‬‬
‫‪;187 ,179-178‬‬
‫הלגיונרים‪ :‬ראו‪ ,‬משמר הברזל‬
‫‪ ;71‬יט ‪ ;198 ,104-103 ,39‬כ‬
‫לוחמי חירות ישראל )לח׳׳י( ד‬
‫‪, П‬‬
‫ראו גם‪,‬‬
‫הארצישראלית‬
‫שלילת הגלות כ ‪,52 ,44-43‬‬
‫‪ !159‬ח ‪ :126‬יג ‪ ;65‬טו ‪30‬‬
‫מבצע אמסטרדם יג ‪72-69‬‬
‫מגבית ההתגייסות וההצלה ה‬
‫‪191,190-186‬‬
‫‪;119 ,11815-14‬‬
‫מגילת לונדון ב יא‬
‫מוזיאון לדואר השואה ט ‪68,67‬‬
‫מוזלמנים ד ‪ :30 ,28‬ה ‪ :169‬יד‬
‫‪ ;152‬טו ‪204‬‬
‫מומרים יז ‪181-180‬‬
‫המוסד לעלייה ב׳ ז ‪,138-136‬‬
‫‪10‬‬
‫לפני המלחמה ג ‪45-34 ,28‬‬
‫‪37‬‬
‫ראו גם מחנות ריכוז ספציפ­‬
‫יים ע׳׳פ שם המקום‬
‫מחנוח שבויים ח ‪ ;149‬ט ‪т ;68‬‬
‫‪ТО;191 ,130 ,127 ,125-124‬‬
‫‪294 ,292 ,164‬‬
‫מיח״א יב ‪74 ,72‬‬
‫המחר א ‪68‬‬
‫מינטואיריה)עיתון( י ‪153‬‬
‫מכבי ו ‪ ;68 41‬ט ‪ :123‬י ‪:157‬‬
‫‪,‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪221-219‬‬
‫‪437 ,235 ,227 ,224 223,‬‬
‫‪251-242‬‬
‫המכבי הצעיר ד ‪ ;205‬ו ‪ ;73‬יב‬
‫‪,221 420 ,219 ,148 Г ;73‬‬
‫‪ ;235 224,‬יט ‪99 ,95‬‬
‫מפתה הנישאים‬
‫‪47‬‬
‫‪, r e‬‬
‫‪119‬‬
‫מכביאה א ‪:67 ,66‬‬
‫‪126 ,118‬‬
‫‪,ТВ‬‬
‫‪ ;227‬טו ‪11 ;298-295,11‬‬
‫‪122 ,121‬‬
‫מפלגת הלאום )ברומניה(‬
‫‪ ; P‬יח‬
‫‪271‬‬
‫‪,251‬יז ‪;244-243‬‬
‫המכון לבקרה היסטורית יא ‪24‬‬
‫‪153‬‬
‫‪ ;12‬ים ‪ ;265-264 461 ,17‬כ‬
‫מכון רוטנבדג ו ‪209‬‬
‫המאוחדת‬
‫הפועלים‬
‫מפלגת‬
‫‪12 ,7‬‬
‫המליציה היהודיה במזרח גלי­‬
‫)מפ׳׳ם( ד ‪ :184‬יא ‪ ;194‬טז‬
‫הארכיון ב ‪ ;185-180‬ט ‪;68‬‬
‫ציה ה ‪80-77‬‬
‫‪ ;216 412‬יח ‪:126-113 ,40‬‬
‫טו ‪ ;9‬יח ‪217‬‬
‫‪195‬‬
‫‪,191‬‬
‫מנגד)עיתון( ד‬
‫‪43‬‬
‫כ‬
‫‪ ; т‬כ ‪9-7‬‬
‫כתב העת ‪10-9‬‬
‫המסגרת כ ‪37-31‬‬
‫מפלגת פועלי ארץ־ישראל‬
‫פעילות חינוכית ה ‪;296-289‬‬
‫מסורת יהודית א ‪ ;94-93,41‬ב‬
‫‪ :114-112‬ד‬
‫‪ ; П‬ט‬
‫‪219-215;233-232‬‬
‫)מפא״י( ג ‪ ,105‬ו‬
‫‪ ;70‬ג ‪,186-185 ,155-153‬‬
‫פז‬
‫‪;24‬‬
‫‪,7‬‬
‫טו‬
‫‪;184‬‬
‫‪,156-155‬‬
‫‪ ;21 ,16‬י ‪-230 ,18-16‬‬
‫‪ ;190-189‬ד ‪ ;202‬ה ‪ ;129‬ו‬
‫‪,41-40‬‬
‫‪,36-35‬‬
‫יח‬
‫‪:213-212‬‬
‫‪-273 Г ;245-243 Ш ;234‬‬
‫‪ ;209 ,204‬ז ‪П ;104-83‬‬
‫‪ ;126-114‬כ ‪47‬‬
‫‪ ;281‬יח ‪ ;247-244‬יט ‪-261‬‬
‫‪83‬־‪ ;97‬ס ‪ ;41-40‬י ‪ ;56‬יא‬
‫יהודי‬
‫ל‬
‫ש‬
‫האדצי‬
‫הסעד‬
‫מפעל‬
‫‪;263‬כ ‪264-261‬‬
‫‪ ;143 ,142 ,95‬יב ‪;149-148‬‬
‫‪74‬‬
‫א‬
‫אוגגריה‬
‫משטרת הישובים היהודיים‬
‫‪189‬־‬
‫יג ‪,184-183 ,174 ,79‬‬
‫מצעד המוות ה ‪ :234 ,169‬ו‬
‫)הנוטרים( ה ‪259 ,185 ,181‬‬
‫‪,13‬‬
‫טו‬
‫‪ ;190‬ידי ‪:220 ,155‬‬
‫‪ ;142‬ח ‪ ;130-129‬יב ‪ -229‬המשלוחים למזרח ד ‪,63-62‬‬
‫‪49-28‬‬
‫‪,15 TO ;250 ,181‬‬
‫יד‬
‫‪;101-100‬‬
‫‪,40‬‬
‫יג‬
‫‪;233‬‬
‫‪;173,171 ,166,164,96-95‬‬
‫‪,165-164 ,115 ,56 47-31‬‬
‫‪- Г О‬‬
‫‪189‬‬
‫‪ ;158-156‬טו ‪;274‬‬
‫יא ‪,73-72 ,61-45 47-36‬‬
‫‪ ;234-232‬יז ‪406 44 ,13‬‬
‫‪ ; Г‬יט ‪253‬‬
‫‪206 ;190‬‬
‫‪ ;75-74‬יב ‪-217 415 ,22‬‬
‫‪-248‬‬
‫‪433 ,224-223 ,221‬‬
‫‪114‬‬
‫ז‬
‫פצר‬
‫‪,161 ,158-157 ,154 Г ;220‬‬
‫‪ :262-261 456 449‬יח ‪ 139‬המרד הערבי ד ‪ :134‬ה ‪-179‬‬
‫‪ :174 ,173 ,167-164‬טו ‪44‬‬
‫ת'‪,154 ,149 ,147 ,140 ,‬‬
‫‪180‬‬
‫‪ ;186-181‬יט ‪;106‬כ ‪,74-73‬‬
‫‪ ;199-197 ,181‬יט ‪;101 ,99‬‬
‫‪202-201‬‬
‫טו‬
‫הוויטמינים‬
‫ח‬
‫י‬
‫פ‬
‫‪88‬‬
‫מחדשא‬
‫הנאצים‬
‫כ ‪ -167 ,106 ,105 ,98 ,68‬מרי יהודי םזויץ נגד‬
‫‪,‬‬
‫‪г105,109‬‬
‫יישוב‬
‫‪217-209 ,184‬‬
‫‪ 37 47-27 ,25-24 ,22‬תי; ‪П‬‬
‫‪;115‬יט ‪108‬‬
‫‪40‬‬
‫מפחז אזרחי ח‬
‫‪,164‬‬
‫‪,163-160‬‬
‫ט‬
‫‪;206-202‬‬
‫משמר הברזל א ‪ ,111-108‬ה‬
‫‪221-219‬העצפאית‬
‫המפלגה האברלית‬
‫טו‬
‫;‬
‫‪V‬‬
‫‪49-38,‬‬
‫‪;213‬‬
‫‪ ;37 42‬ז ‪ ;194‬ח ‪ ;156 ,155‬י‬
‫יט ‪14‬‬
‫‪ ;210 ,208-207 ,17-12‬טז‬
‫‪;172,168 ,163 ,153 Г ;161‬‬
‫המפלגה הסוציאליסטית ה פ ד‬
‫‪-227 ,199 ,185-181 ,19-13‬‬
‫יח ‪ :221 ,185 ,181‬כ ‪,140‬‬
‫)פ‪.‬פ‪.‬ס‪ (.‬א ‪ ;98 ,97‬ב‬
‫; יח‬
‫‪Р141,258-157‬‬
‫לנית ‪;231‬‬
‫‪142‬‬
‫‪ ;126 ,114 ,112‬ג ‪ ;39‬ה ‪ ;77‬ז‬
‫‪ ;29‬יט ‪ -256 453 ,41 48‬משמר המולדת )אייזמארגי( יב‬
‫‪ ;93 47 46 40 ,67 ,61‬יא‬
‫‪;257‬כ ‪11‬‬
‫‪33 42‬‬
‫‪ ;79 « ;82‬יח ‪226-225‬‬
‫ראו ‪ до‬פרטיזנים יהודים‪ :‬משפם הרופאים ב ‪ ;25‬ה ‪409‬‬
‫א‬
‫היהודית‬
‫קבוצת הלוחמים‬
‫הארגון היהודי הלוחם;‬
‫‪ ; Г Г‬יט ‪168 ,146‬‬
‫‪18 ;211‬‬
‫‪103 ,100‬‬
‫הנוער‬
‫ל‬
‫ש‬
‫הלוחם‬
‫הארגון‬
‫משפטי נירנברג ה ‪ ;18‬ח ‪ :16‬ט‬
‫‪74‬‬
‫םז‬
‫הפולקיסטית‬
‫המפלגה‬
‫החלוצי‬
‫‪- Т 6 9 - 6 8‬‬
‫‪,17 ; ;218 ТО 18‬‬
‫המפלגה הפרוגרסיבית יט ‪14‬‬
‫מרכז היהודים א ‪ ;111‬טז ‪109‬‬
‫‪ ; Г Г‬יט ‪157‬‬
‫‪98 ;220‬‬
‫המפלגה הקומוניסטית הפולנית‬
‫העי‪ :112,110 ,‬יח ‪221 ,178‬‬
‫משפטי ראווה טז ‪65-63‬‬
‫)פ‪.‬פ‪.‬ד‪ (.‬ב ‪ :126,47‬יב ‪;157‬‬
‫‪54-52‬‬
‫ט‬
‫הקהיאת‬
‫מרכז‬
‫המשרד הארץ ישראלי א ‪ :83‬ג‬
‫‪T41,42,44,45,48‬‬
‫; כ המרכז לגולה ג ‪ ;120 ,111‬ה‬
‫‪ ;36‬ד‪Г;120,118,114,112‬‬
‫‪110‬‬
‫‪,107‬‬
‫‪,102‬‬
‫‪,99-98‬‬
‫‪ ;244‬ז ‪ ;155 47 46‬ט ‪ ;180‬י‬
‫‪ ;235 419 ,156‬יח ‪,155 ,152‬‬
‫‪,49‬‬
‫‪,48‬‬
‫ב‬
‫היהודית‬
‫הקבוצה‬
‫‪181-180‬‬
‫‪158‬‬
‫‪46 V ;50‬‬
‫המרכז לדוקומנטציה יט ‪ 60-59‬משתפי פעולה ומלשינים יהו­‬
‫הליט­‬
‫הקומוניסטית‬
‫המפלגה‬
‫משואה ב ‪ :187-186 ,12 ,9‬ד‬
‫דים ג ‪ ;44-42‬ה ‪-119 ,118‬‬
‫‪65‬‬
‫‪;57-56‬ו‬
‫‪44‬‬
‫א‬
‫אית‬
‫‪,157‬‬
‫יא‬
‫‪;11‬‬
‫ה‬
‫‪;233-231‬‬
‫‪ ;165-164 ,122‬ז ‪43,68 45‬‬
‫הקומוניסטית הישרא־‬
‫‪ ; 1 7 8 - 1 7 2 ,‬יב ‪-236‬‬
‫המפלגה ‪250-247‬‬
‫‪ ;208 48‬ט ‪ ;93 ,48‬יד ‪,185‬‬
‫א ת )םק׳׳י( ד ‪ ;7‬מז ‪:215‬‬
‫‪- Т‬‬
‫‪225‬‬
‫‪;238‬יח יג ‪;238-236‬‬
‫‪;278 455 ,15ТО;209 ,189‬‬
‫מפתח הנושאים‬
‫‪48‬‬
‫י‬
‫;‬
‫‪ ;174 ,168 ,163-162‬ס‬
‫בליטא ד ‪ ;77-65‬ו ‪-118 44‬‬
‫יס ‪ ;201‬כ ‪107‬‬
‫‪ ;220-218 ,104‬י ‪,153‬‬
‫‪ ;120‬יא ‪ ;230-226‬יב ‪-171‬‬
‫מתרס החירות)עיתון( ז ‪71‬‬
‫‪ ;157‬יא ‪,198 ,197 ,193‬‬
‫‪184‬‬
‫‪ ;203‬יג ‪ ;29-27 ,25‬יד‬
‫בוילנה א ‪ 38‬ת ‪,42-41 /‬‬
‫נאכטינגל ה ‪ ; 100,98,97,96‬כ‬
‫‪ ;100-95‬סו ‪ :20‬נח ‪г :113‬‬
‫‪ ;53‬ג ‪ 139-138‬ה ‪-286‬‬
‫‪-134 ,132-131 ,129 ,128‬‬
‫‪ ;196 ,177 ,172-153‬יח‬
‫‪ 2 8 7‬ו ‪-П135; 156-153 :‬‬
‫‪137‬‬
‫‪ :195-181 ,119‬יט ‪,135‬‬
‫‪ ;137‬ט ‪ ;120-115‬טז‬
‫נאציזם א ‪ :20‬ג ‪ ;37-27 ,22‬ו‬
‫‪141 ,138‬‬
‫‪ ;182‬יח ‪205-200‬‬
‫‪ 2 1 1 0 9 - 1 0 8‬־‬
‫בטרנסניסטריה א ‪-116‬‬
‫‪г‬‬
‫‪238-220‬‬
‫בסלובקיה‪V ;16‬‬
‫‪ ;22‬יא ‪;20 ,19‬יב‪,15‬‬
‫‪ ;129-126 ,117‬ד ‪-209‬‬
‫בפולין א ‪-165 ,154-152‬‬
‫‪58-56,30-25;214-213ТО‬‬
‫; י ‪-112‬‬
‫‪П‬‬
‫‪167-154-101‬‬
‫‪ ;177 ,174 ,169‬ב‪;214‬‬
‫‪т‬‬
‫אוטנזיה יב ‪22 :16‬‬
‫‪117‬‬
‫‪ ;148 ,136-117 ,108‬ג‬
‫כנושא במערכה החינוך בגר­‬
‫הכשרה חקלאית א ‪,105‬‬
‫‪ ;140-136‬ד ‪ ;90‬ה ‪,47-42‬‬
‫מניה יח ‪101-96‬‬
‫‪ ;57 ,52-51‬ט ‪,192 ,98‬‬
‫‪ ;109-107‬ב ‪ ;67 ,66‬ג‬
‫נאשה גרופה יא ‪ ;120‬יט ‪-41‬‬
‫‪ ;202-198 ,196‬י ‪-187‬‬
‫‪ ;120 ,116-115‬ד ‪ ;67‬ה‬
‫‪77 ,57 45‬‬
‫‪,197-196 ,192-191 ,188‬‬
‫‪ 35 ,34‬חי‪ ;49 ,37 ,36 ,‬ו‬
‫ראו גם‪ ,‬הנוער הציוני‪,‬‬
‫‪ ;198‬יא ‪-152 ,140-138‬‬
‫‪,155 ,106-105 П ;202‬‬
‫בהונגריה‪ ,‬הקבוצה הפר‬
‫‪ ;226-224 ,155‬יב ‪,144‬‬
‫‪ ;156‬ס ‪ ;202-198 ,192‬י‬
‫לניח‬
‫‪;193‬‬
‫‪ ; 1 1 8 ,‬יא ‪ ;224‬סו ‪;227‬‬
‫‪192 ,191 ,161-158 ,146‬‬
‫מ ב י קורייר וארשרבסקי )עי־‬
‫יד ‪ ;105-103 ,95‬טו ‪-37‬‬
‫‪, г‬‬
‫מז ‪163 ;163,161 ,158‬‬
‫תון(ז‪70‬‬
‫‪ ;225 ,169 ,167‬יט ‪40‬‬
‫‪-156 т ;282-281 ,49‬‬
‫הנוער הציוני א ‪ :53‬ב ‪44 43‬‬
‫‪195-194‬‬
‫‪,125 ,113 ,112 V ;175‬‬
‫‪ 34‬ת'‪;188,180,40 48 47 ,‬‬
‫יטוד התנועה והתפתחותה עד‬
‫‪;217 ,139 ,131-130 ,128‬‬
‫ג ‪,119-118 ,115 ,113 ,91‬‬
‫למלחפה ד ‪ ;222-219‬ה‬
‫יח ‪ ;235 ,150-138 ,49‬יט‬
‫‪ ;124-122‬ד ‪7‬־‪;88-65,12 4‬‬
‫‪285-278 409 ,67-56‬‬
‫‪ ;212 411 ,99 ,96‬כ ‪,96‬‬
‫‪- П‬‬
‫‪140‬‬
‫ז ‪;184-183 ,164‬‬
‫‪245 444 ,192‬‬
‫‪ ;150 ,141‬י ‪ ;16‬יב ‪ ;195‬יג‬
‫תערוכה י ‪ 6‬ת׳‪229-227 ,‬‬
‫בגטו וארשה ב ‪ ,47-46,45‬נוער חלוצי מאוחד )נוח״ם( ו‬
‫‪ ;73‬יד ‪ :8‬טו ‪ :10‬טז ‪ :119‬יז‬
‫‪ :261 456 455 40‬יח ‪,11‬‬
‫‪135 43 Т ;82‬‬
‫‪ 51 40 ,49 ,48‬ח ‪,‬‬
‫‪ ;114 ,12‬יט ‪ ;192‬כ ‪11‬‬
‫‪ ;72-71 47-65 ,58-52‬ניאו־נאצים ז ‪ ;11‬ח ‪ :12‬ט ‪4‬‬
‫‪ ;154 ,14-13‬י ‪;11,10‬יא‪;23‬‬
‫ג ‪ ;40‬ח ‪ :111-105‬יא‬
‫הארכיון טו ‪9‬‬
‫בהונגריה א ‪ :89-66‬ב ‪42‬‬
‫‪146-140 ,137 ,10‬‬
‫יח ‪ ;98‬יט ‪171 ,9-7‬‬
‫‪ ;99-93‬ג ‪-129 49-75‬‬
‫בלוח׳ ב ‪ 58 42‬ת׳‪ -61 ,‬הניצת)עיתון( ו ‪ :85 42-81‬יט‬
‫‪ ;135‬ד ‪ ;205‬ה ‪,62-61‬‬
‫‪104 ,103 ,101 ,98 ,97-96‬‬
‫‪ 69 ,62‬ת׳‪ :‬ד ‪ ;67‬ח ‪,105‬‬
‫‪ 254 450‬ת׳; ח ‪;183-169‬‬
‫ניצים צעירים)נואורד קוטקאד(‬
‫‪153-151 ,106‬‬
‫י ‪ ;199-198 ,124‬יא ‪-115‬‬
‫‪41 г‬‬
‫בלבוב ג ‪-206 ,140-139‬‬
‫‪ ;136‬יב ‪ ;190-185‬יג ‪;42‬‬
‫נפט‬
‫‪ ;208‬יא ‪155-152‬‬
‫‪;210-203‬‬
‫‪Г ;124-118 П‬‬
‫השפעה פוליטית ג ‪ :20,15‬ד‬
‫בזאגלפביה א ‪,174-172‬‬
‫יח ‪-174 ,156 ,154-153‬‬
‫‪ ; П‬ט ‪13-12‬‬
‫‪ ;179-177‬ט ‪12 ;21 ,13,62 48‬‬
‫‪ ;177‬יט ‪46 ,44 ,43 ,41‬‬
‫‪ ;,99-98‬יט ‪ 40 48-27‬נצ׳׳ח יח ‪115 ,114‬‬
‫בהונג­‬
‫הקבוצה הפולנית‬
‫נשק ורכישתו א ‪,49-46 ,29‬‬
‫‪ :86 ,41 -33‬כ ‪12-11‬‬
‫ריה א ‪ ;76-75‬ב ‪,94-90‬‬
‫‪ ;144 ,139 ,98 ,61 ,60 45‬ב‬
‫בקפריסין ד ‪181 ,197-180‬‬
‫‪ ;96‬ג ‪ :135-129‬ח ‪-112‬‬
‫‪ ;93 ,74‬ג ‪;133-132 ,45 ,39‬‬
‫ת׳; ו ‪213-212‬‬
‫‪ ;126‬ט ‪ :103-101‬יא‬
‫יא ‪,129 ,100 ,95 ,85-82‬‬
‫ברומניה א ‪,180 ,150-104‬‬
‫‪,123 ,120 ,119 ,116‬‬
‫‪;213-212 Г ;182 ;144 ,130‬‬
‫‪ ;194-183‬ג ‪,157-156 ,67‬‬
‫‪Г ;96-95 Т ;132-128‬‬
‫‪ 161‬ת׳‪ ;181-166 ,‬ה ‪-30‬‬
‫יט ‪ ;236 ,37-36 44‬כ ‪110‬‬
‫‪ ;216-211‬יח ‪ ;45‬יט‬
‫‪ 55-53 ,50-48 ,41‬ז ‪;195‬‬
‫‪77 ,55-41‬‬
‫ח ‪,156-155 ,145 ,142‬‬
‫הסוכנות היהודית א ‪ ;83 ,9‬כ‬
‫‪,‬‬
‫מפתח הנושאים‬
‫‪49‬‬
‫; ד ‪,79‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪,‬‬
‫‪4538,4‬‬
‫‪ ;185‬יט ‪224‬‬
‫יט ‪,131 ,129 ,128 ,127‬‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫‪125,‬‬
‫‪132,‬‬
‫‪134‬‬
‫על המשמר ח ‪ :39‬טז ‪,206 ,79‬‬
‫‪139 ,138 ,136‬‬
‫‪П‬‬
‫‪44‬‬
‫‪;183‬‬
‫ה‬
‫‪:158‬‬
‫‪,149,146‬‬
‫‪34‬‬
‫יח‬
‫‪;207‬‬
‫תעמולה ב ‪ ;158 ,114‬ג‬
‫‪ ;69 ,65‬יא ‪ ;196‬יח ‪ ,12‬על הסף )עיתון( ו ‪209‬‬
‫‪ ;84-83 ,81 ,75-74‬ד ‪-205‬‬
‫‪117-116‬‬
‫עלייה לאת ישראל א ‪,65‬‬
‫‪ ;206‬ז ‪ ;143 ,28 46‬ח‬
‫כ‬
‫‪:67-66‬‬
‫יז‬
‫לואים)אוניה(‬
‫סט‪.‬‬
‫‪121‬׳‬
‫ת׳‪,‬‬
‫‪43‬‬
‫‪,41‬‬
‫ב‬
‫‪;154-152‬‬
‫‪ ;110‬ט ‪ ;147‬י ‪ ;165‬יב‬
‫‪19‬‬
‫‪ ;160-158 ,136-133 ,122‬ג‬
‫‪ ;77 ,74-73‬כ ‪192‬‬
‫סטריאוטיפים חברתיים י ‪-72‬‬
‫‪ 74‬ת׳‪,189-188 48-87 ,‬‬
‫ראו ‪ до‬העפלה; הבריגדה‬
‫‪73‬‬
‫‪-103‬‬
‫‪,74‬‬
‫‪,73‬‬
‫‪,11‬‬
‫ד‬
‫‪;190‬‬
‫עליית הנוער ד ‪ ;86-85‬ו ‪ :231‬י‬
‫םלובו מלחייך ב ‪46‬‬
‫‪,213‬‬
‫‪,66-65‬‬
‫ה‬
‫‪;112‬‬
‫‪,104‬‬
‫‪ ;168 ,151 ,122 ,121‬יא‬
‫סלקציות ו ‪ ;172-169‬ז ‪ :46‬י‬
‫‪ ;275‬ז ‪ ;37‬ח ‪ ;47 ,42‬י ‪,7‬‬
‫‪-231 ,171-166 ,158-157‬‬
‫‪ ;222-221‬יב ‪ ;127‬טו ‪,196‬‬
‫מו‬
‫‪;63‬‬
‫‪,43‬‬
‫יג‬
‫‪:10‬‬
‫יב‬
‫‪;118‬‬
‫‪ ;233‬יב ‪,195 ,177 ,78-71‬‬
‫‪ ;199‬יז ‪,111 ,108 ,107-106‬‬
‫‪-77‬‬
‫‪ГО‬‬
‫‪;256-246‬‬
‫‪442-224‬‬
‫‪ ;209‬יג ‪ ;83‬ט‪Г ;69-68 ,9 1‬‬
‫‪128-122‬‬
‫‪,124-123 42 41 40 ,78‬‬
‫‪;69-68‬יה ‪14-13‬‬
‫הספר הלבן ד ‪ :135-134‬ה ‪,186‬‬
‫‪Р‬‬
‫‪;212‬‬
‫‪,190-188‬‬
‫‪,186‬‬
‫‪,159‬‬
‫עלילות־דס ד ‪ :224‬ה ‪405 ,93‬‬
‫; ח ‪,52 49‬‬
‫‪Т133,143‬‬
‫‪;220‬‬
‫‪,198 ,162 ,79 ,69 ,61 ,59‬‬
‫‪ ; t‬יא ‪ ;21-20‬יב‬
‫‪148 ;230‬‬
‫‪ ;68 ,67 ,64 ,63‬ט ‪; 186‬יג ‪;9‬‬
‫‪,124‬‬
‫‪,118‬‬
‫‪,46‬‬
‫יח‬
‫‪:210-209‬‬
‫‪ ;69‬יג ‪;140 ,123 ,117-115‬‬
‫‪ : г а‬כ ‪19‬‬
‫‪206‬‬
‫‪ ;223 ,214 ,189 ,179‬ימ ‪48‬‬
‫יח ‪ :46‬יט ‪ ;11‬כ ‪,157-156‬‬
‫יז‬
‫‪:98-97‬‬
‫‪,96‬‬
‫טז‬
‫םפרטקוס‬
‫‪160‬‬
‫‪249‬‬
‫‪ ;156‬יט ‪45 41‬‬
‫געגועים ה ‪ ;277-275‬ט ‪ -87‬עקיבא א ‪,91 ,90 42 ,49-40‬‬
‫סרטיפיקטים ד ‪ ;135‬ה ‪,51 44‬‬
‫‪-129 ,118 ,97-96 ,88‬‬
‫‪ ;100 ,93‬כ ‪ ;188 ,180 44‬ג‬
‫‪ ;217 ,215 ,185 ,149 ,65‬יא‬
‫‪190-184 ,144 ,140‬‬
‫‪ ;122‬ט ‪ ;87‬יא ‪,119 ,118‬‬
‫‪ ;132 ,124‬יב ‪ ;77 ,73‬יג‬
‫העליה‬
‫אופי‬
‫על‬
‫‪p‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫הויכוח‬
‫‪ :137‬יד ‪ :8‬טו ‪ :297 ,15‬טז‬
‫‪83-82‬‬
‫‪162-161‬‬
‫‪ ;228 ,159‬יח ‪ :41-32‬יט‬
‫‬‫‪Г‬‬
‫‪441-240‬‬
‫‪254‬‬
‫ראו ‪ до‬עלייה לאת ישראל‬
‫בישוב‬
‫העליה‬
‫על‬
‫המאבק‬
‫‪ ; Г Г‬יט ‪411‬‬
‫‪199-197‬‬
‫‪;262‬‬
‫בעקבות השואה ח ‪,61-60‬‬
‫‪ ;233-232 ,212‬כ ‪408-207‬‬
‫עבודה עברית ה ‪193‬‬
‫‪73 ,70-67 ,65-62‬‬
‫‪217‬‬
‫עבודת ההווה טז ‪,79 ,78 ,75‬‬
‫יט‬
‫‪;275‬‬
‫ה‬
‫המועצות‬
‫מברית‬
‫ביוגוסלביה י ‪130-126‬‬
‫‪ ; Г‬יח ‪39‬‬
‫‪256 ;209‬‬
‫‪196‬‬
‫בליטא ג ‪ 192,194-183‬ת׳; ו‬
‫עבריה יט ‪26‬‬
‫‪34‬‬
‫ג‬
‫מגרמניה‬
‫‪ ;228 ,162-150‬יג ‪93-78‬‬
‫עברית‪ :‬ראו‪ ,‬שפה ותרבות‬
‫מהארצות הבלטיות יא ‪-227‬‬
‫בפולין ב ‪,122 ,116-112‬‬
‫עברית‬
‫יט‬
‫‪:184-171‬‬
‫‪43‬‬
‫יב‬
‫‪;230‬‬
‫‪ ; 1 4 8 ,150,153‬ד ‪:87 ,45‬‬
‫העובד יז ‪219‬‬
‫‪235‬‬
‫‪, П‬‬
‫ה ‪106 ;282 47 46‬‬
‫העובד הציוני א ‪ :189‬ב ‪:34-31‬‬
‫מהונגריה ה ‪ ;62‬יט ‪192,188‬‬
‫‪ ;107‬ט ‪ ;128‬יב ‪,158 ,146‬‬
‫ג ‪ ;124-112‬ד ‪,187 ,184 42‬‬
‫‪,46‬‬
‫ה‬
‫‪;88-67‬‬
‫‪,11‬‬
‫ד‬
‫מפולין‬
‫‪ ;224-222 ,161‬יג ‪;77-75‬‬
‫‪ ;197 ,195 ,193 ,192‬ה ‪,10‬‬
‫‪218‬‬
‫יט‬
‫‪;51‬‬
‫יד ‪ ;104‬טז ‪ ;196-193‬כ ‪,11‬‬
‫י‬
‫‪; П‬‬
‫‪150 ;184 41-59 ,11‬‬
‫פצפון אפריקה יא ‪:160-159‬‬
‫‪-103 ,101-100 48 ,96‬‬
‫‪ ; Г‬יח ‪12‬‬
‫‪ ;157‬יא ‪208 ;203‬‬
‫‪84-82‬‬
‫‪Т‬‬
‫‪205-200 ,192 ,106‬‬
‫הועידה בפריס ג ‪ 92‬חי‪,‬‬
‫‪216-213‬‬
‫ו‬
‫מקפריסין‬
‫בגטו וארשה ב ‪48,46 45‬‬
‫‪ 121,122-120‬ת׳‪ 126 ,‬ת׳‬
‫מרומניה א ‪,125 ,111 ,107‬‬
‫‪ ;66 45 40 ,49‬ג ‪ ;40‬יא‬
‫העובד הציוני)עיתון( ד ‪;74,72‬‬
‫‪-144 ,141-140 ,134-132‬‬
‫‪10‬‬
‫ו ‪ :68‬ח ‪ :137‬ט ‪ :126‬יא ‪ .10‬כ‬
‫‪;190-188‬‬
‫‪,183‬‬
‫‪,149‬‬
‫‪,146‬‬
‫בקרקוב ג ‪-182,155-149‬‬
‫‪195-194‬‬
‫ג ‪,169-168 ,160 ,159 ,67‬‬
‫‪ ;183‬ה ‪,121 ,120 ,118‬‬
‫ה‬
‫ו‪.‬פ‪.‬ר‪(.‬‬
‫)‪л‬‬
‫האדומה‬
‫העזרה‬
‫‪ ;181 ,173‬ה ‪-40 49-38‬‬
‫‪ ;164-162 ,152‬יא ‪-149‬‬
‫‪143 ,140 ,137 ,133 ,127‬‬
‫‪,165‬‬
‫‪,151‬‬
‫י‬
‫‪:49-48‬‬
‫‪,41‬‬
‫‪- 1 5 0 ; Т‬‬
‫‪49-38‬‬
‫‪219‬‬
‫״העיירה בוערת״ )עם ברענט(‬
‫‪Г‬‬
‫‪440‬‬
‫‪ -199‬ט‪:15 1‬‬
‫‪ ;167-166‬יא ‪;221 ,192‬‬
‫א ‪ ;140‬ג ‪ ;166 46‬יב ‪ГГ ;223‬‬
‫‪;97,96Т‬‬
‫‪;215-211‬‬
‫‪402‬‬
‫‪ ;258-257 455‬י‪452 0‬‬
‫‪50‬‬
‫מפתח הנושאים‬
‫‪132-131‬‬
‫פרטיזנים‪ ,‬חלוצים‪ ,‬לוחפים‬
‫)פח״ח( ז ‪135‬‬
‫הפתרון הטופי א ‪ ;56 ,53‬ג ‪;23‬‬
‫ד ‪ ;16‬ה ‪ ;18‬ח ‪ ;54 43-52‬ט‬
‫‪ ;210‬י ‪ ;19 ,10-9‬יב ‪ ;21‬יג‬
‫‪ ;187 ,167 ,129‬יח ‪ ;181‬יט‬
‫‪ ;105 ,16-15‬כ ‪89-87 ,18‬‬
‫אי־האמון באפשרות ההשכד‬
‫דה ד ‪ ;156 ,91-90‬ח ‪-52‬‬
‫‪ ;97 ,55‬יא ‪123-122‬‬
‫‪ :145 ,123‬י ‪ ;158 41‬יא ‪;120‬‬
‫‪257‬‬
‫יב ‪ ;146‬טו ‪ ;14‬טז ‪40 ,27‬‬
‫ראו גם‪ ,‬הארגון הלוחם‬
‫‪ ; Г‬י ח ‪;203‬יט‬
‫‪112 ;122 ,33‬‬
‫של הנוער הציוני‬
‫‪259 ,129‬‬
‫הכשרה חלוצית כ ‪205-200‬‬
‫פושעי מלחמה יג ‪ ;43‬טו ‪ ;9‬יט‬
‫ערבים‬
‫‪60-58‬‬
‫ד‬
‫הבריטי‬
‫לצבא‬
‫התנדבות‬
‫משפטים ב ‪ ,19-14‬ה ‪,18-17‬‬
‫‪136‬‬
‫‪ ;252‬ו ‪ ;25-24‬ז ‪П ;200‬‬
‫תמיכה בנאצים ד ‪,141 ,137‬‬
‫‪ ;16‬ט ‪ :18‬י ‪ ;186-181‬יב‬
‫‪157 ,146 ,143‬‬
‫‪ ; 2 3 ,‬יג ‪Т ;145-144‬‬
‫‪35‬‬
‫ראו גם‪ ,‬פלשתינאים‬
‫‪- Т О189,218‬‬
‫‪;69-68 ,17‬‬
‫עת לבנות ב ‪ :122‬טז ‪ :77‬יז‬
‫‪ ;220‬יח ‪ ;98‬יט ‪157‬‬
‫‪ ;260‬יח ‪34-33‬‬
‫ראו גם‪ ,‬אייכמן‪ ,‬משפט איי־ הצבא האדום ה ‪ ;74‬ט ‪ ;122‬יג‬
‫; טז ‪;147‬‬
‫‪T‬‬
‫‪169-163 ;46-45‬‬
‫כמן‬
‫פאלקסבלאט )עיתון( ו ‪ ;60‬טז‬
‫; יט ‪ ;224‬כ ‪65‬‬
‫‪Г77,78,‬‬
‫‪81‬‬
‫‪,160,156,151-149‬‬
‫הפלמ״ח ד‬
‫‪52 ,51,50‬‬
‫היהודים בשורותיו א ‪,9-8‬‬
‫‪ ;162‬ה ‪ ;187‬ח ‪,61 ,58 47‬‬
‫פאנאגיה־קונסטריו א ‪158‬‬
‫‪ ;65 ,11‬ג ‪ ;205-201‬ד‬
‫‪ ;77 ,69-68 ,65 ,62‬כ ‪58,57‬‬
‫פאשיזם א ‪ :21,20‬ד ‪;19 ,6 ,5‬‬
‫‪ ;226 ,114 42-81‬ה ‪-201‬‬
‫פיין טריז יב ‪75-74‬‬
‫‪Т25,92-89‬‬
‫ב ‪;15-13‬‬
‫‪ ;204‬ח ‪ ;203 ,167-166‬ט‬
‫הפדרציה של הקהילות היהוד­ פלשתינאים א ‪ ;193‬ו ‪,15-14‬‬
‫‪ ;112‬י ‪ ;111-79‬יב ‪,33,27‬‬
‫‪ ;22-21‬ז ־‪ ;177‬יא ‪ ;14‬טז‬
‫יות )ברומניה( י ‪156‬‬
‫‪ ;115-104 49‬טז ‪-191 ,28‬‬
‫‪ ;9-7‬יח ‪ ;207 ,13‬כ ‪47‬‬
‫פוגרומים א ‪ ;114-113‬ב ‪-131‬‬
‫‪ ; Г‬יח ‪ ;59 47‬יט‬
‫הפרוטוקולים של זקני ציון ב‪77 ;192‬‬
‫‪ ;132‬ג ‪ ;158 ,56‬ה ‪,79 ,72‬‬
‫‪;56-55‬כ ‪71-66‬‬
‫‪ ;11‬ג ‪ ;22‬ז ‪ ;70‬ט ‪ ;9‬יא ‪Т;19‬‬
‫‪ ;97‬ו ‪ ;47-46‬ז ‪,78 45 43‬‬
‫הדיביזיה האסטונית י ‪86‬‬
‫‪ ; Т О123,124‬יח ‪ ;18‬יט‬
‫‪П ;148 ,146;88‬‬
‫‪,130 ,129 ,91‬‬
‫הדיביזיה הלטבית ג ‪ ;203‬ה‬
‫‪;171‬כ ‪163‬‬
‫‪,156 ,107 ,46 ,44 ,53-52‬‬
‫‪ ;204-201‬י ‪86 44‬‬
‫‪ ;197 ,193 -189‬ט ‪ ,91 ,60‬פרטיזנים א ‪ :32-29‬טו ‪,20,12‬‬
‫הדיביזיה הליטאית ד ‪ ;226‬י‬
‫‪ ; Г‬יט ‪235‬‬
‫‪ ;93‬י ‪,21;191 ,15-150 ,7‬יא‪214 ;217‬‬
‫‪ ;110 46-85 44‬יב ‪ ;27‬כ‬
‫היחס ליהודים א ‪42-30 ,11‬‬
‫‪ ; 2 9 - 2 7 ,‬יב ‪,137-136‬‬
‫‪37-35‬‬
‫‪71-65‬‬
‫‪ ;62-61 ,46 44‬ז ‪49-58‬‬
‫‪ ;157-153‬יג ‪ТО ;128-110‬‬
‫הצבא הפולני של אנדרט ה‬
‫‪ ;86 ,78‬יט ‪ ;46‬כ ‪20‬‬
‫‪ :122-121 ,127-125‬יח ‪;221‬‬
‫; טו‪9‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪5 1 - 4 9 ; 116 42-30‬‬
‫פרטיזנים יהודים א ‪ ;201‬ז‬
‫יט ‪211 ,177 ,167‬‬
‫‪ ;99-98 ,65-59‬ג ‪ ;101‬ד הצבא הבריטי‪ ,‬הארפיה השמי­‬
‫פרעות הפ־הפ יב ‪46 45-54‬‬
‫נית ד ‪162 ,159 ,141 ,139‬‬
‫‪-105 47-86 ,63-62 ,52-44‬‬
‫‪58‬‬
‫‪ ;106‬ה ‪ ;173 ,119‬ו ‪ -229‬הצבא הגרמני)הוורפאכט(‬
‫יום פטלורה ג ‪ : 140‬כ ‪138‬‬
‫מעורבותו בהשמדה ה ‪ ;15‬טו‬
‫‪ ;230‬ז ‪ ;108 ,106 ,93 ,92‬ט‬
‫‪.‬הפולקיססיםיט‪25‬‬
‫‪220-212‬‬
‫‪ ;93‬י ‪ ;225-223 ,111‬יב ‪49‬‬
‫; יט‬
‫‪г‬‬
‫הפונקט הגדול ‪141-102‬‬
‫הקורפוס האפריקאי ד ‪,137‬‬
‫‪ ;170-164 ,155 ,106 45‬יג‬
‫‪31‬‬
‫‪162-161 ,146 ,142 ,139‬‬
‫‪,142-140 ,139 ,138 43‬‬
‫הפועל המזרחי א ‪,137,113 42‬‬
‫‪ -215Т ;186-185 ,151-147‬הצופה א ‪90‬‬
‫‪ ;164 ,154 ,153‬ב ‪ ;72‬ד ‪,12‬‬
‫‪г‬‬
‫‪163 ,17‬‬
‫הצופים‬
‫‪ :218‬טו ‪ ;16-15‬טז‬
‫‪;184‬י ‪158‬‬
‫‪ ,78 ,76 Р :236 ,185-183‬ציאניד יב ‪ ;127‬יד ‪145‬‬
‫הפועל הצעיר ד ‪156‬‬
‫‪ :151-149‬כ ‪ -253 443-241‬ציגנריה יד ‪ ;220 ,47-46‬נח‬
‫פועלי אגודת ישראל ד ‪ :184‬י‬
‫‪ ; Г‬כ ‪11‬‬
‫‪258 ;230-229 428‬‬
‫‪255‬‬
‫‪158‬‬
‫מחנות משפחה א ‪ !32‬יג ‪ ,134‬הציונים הכלליים א ‪48 67-66‬‬
‫פועלי ציון א ‪ :59‬ב ‪,49,46,45‬‬
‫;ה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪,153,168,191,200 151‬‬
‫‪;132,121,119,118,7240‬‬
‫‪П‬‬
‫‪46‬‬
‫גדוד יהודי א ‪ ;194 ,180 62-61‬ו ‪;70-69‬‬
‫ג ‪ ;40‬ד ‪ ;221 ,72‬ה ‪ ;89 40‬ו‬
‫‪ ;47 ,40‬ס ‪ ;49-46‬י ‪,125‬‬
‫לאחר המלחמה ה ‪ :119‬ז ‪44‬‬
‫‪ ;66-65‬ז ‪ ;99‬ח ‪ ;154 ,24‬ט‬
‫מפתח הנושאים‬
‫‪51‬‬
‫‪ ;157‬יא ‪ ;137‬יב ‪ ;191‬טז ‪,75‬‬
‫‪ ;128‬ה ‪ ;119‬יב ‪ :174 ,158‬יג‬
‫‪,45 ,40 39-38 ,30-29 ,20‬‬
‫‪,219 ,90 Р ;122 ,121 ,119‬‬
‫‪ :117 ,110 ,109‬יד ‪,70 49‬‬
‫‪ :60‬יט ‪-211 ,206-204 ,16‬‬
‫‪ ;260 ,259 ,154‬יט ‪260-259‬‬
‫‪,34 ,33-31 ,28ГО;105-104‬‬
‫‪ : ,223-221212‬כ ‪1-20Д‬‬
‫ציונים ראדיקלים ח ‪33‬‬
‫‪ ;37 46-35‬יז ‪ ;81‬יח ‪,47‬‬
‫‪193 ,57 ,55-53‬‬
‫הצלב האדום הבינלאומי א ‪,133‬‬
‫‪,125-124 ,121 ,119 ,117‬‬
‫חיפושי קרובים ג ‪ :109‬ז‬
‫‪ ;138‬ב ‪ ;130‬ג ‪ ;73‬ד ‪,112‬‬
‫‪ ;223‬יט ‪,206,168,145,100‬‬
‫‪ ;126-125‬יב ‪,138-137‬‬
‫‪ 118‬ח ‪ ;176‬ט ‪ :110‬טז ‪ :62‬יז‬
‫‪ ;226-225 ,210 ,208‬כ ‪,234‬‬
‫‪ ;150 ,143 ,140‬יג ‪42‬‬
‫‪238‬‬
‫‪ ;46‬יט ‪196 ,150 ,53‬‬
‫‪T ;135 ,64 ,63 ,48-47‬‬
‫ביקורים במחנות ריכח ה ‪ 18‬הקומיסריון הכללי לענייני יהו­‬
‫‪;163‬יז‪ ;78‬יט ‪ ;223‬כ ‪233‬‬
‫דברי דואר א ‪ :117 ,112‬יז‬
‫דים יג ‪154 ,132‬‬
‫מחנות עקורים ד ‪ :230-229‬ה‬
‫‪ ;232‬יח ‪188-185‬‬
‫קונגרס ויקלי ד ‪101‬‬
‫‪ ;227 ,176-175‬ז ‪,29-23‬‬
‫‪,97‬‬
‫‪,95‬‬
‫חסות ליהודים ב‬
‫ה‬
‫‪:83,8,6‬‬
‫ד‬
‫ציוניים‬
‫קונגרסים‬
‫‪145 Д7 ,34‬‬
‫;ט‬
‫‪П39,40‬‬
‫‪ ;99-98‬יב ‪ ;60 ,55 188‬ו ‪ ;8‬ז ‪;8‬‬
‫משפחות של ניצולי־שואה ט‬
‫צלב החץ ב ‪ :99 ,98 ,97 ,92‬ג‬
‫‪ ;196 ,8‬י ‪ ;170‬יא ‪ ;117‬יב‬
‫‪ ;178-169‬טז ‪180-176‬‬
‫‪ ;133 ,129‬ד ‪ ;200‬ה ‪,234‬‬
‫‪ :10‬סו ‪ :123‬סז ‪,82 ,10 ,8‬‬
‫ראו גם‪ ,‬הבריחה‬
‫‪260‬‬
‫‪;206 ,133‬‬
‫‪ ;235‬ו ‪ ;131-119‬ח ‪,159‬‬
‫‪ ; Г‬יח ‪ ,13‬שביב ‪ -‬בטאון הנוער הכלל־‬
‫‪ ; 134‬י ב ‪ ;229 ,227 ,69‬יג ‪:43‬‬
‫‪ ;179‬יט ‪260 408‬‬
‫ציוני ב ‪ :66 44 ,47‬ח‬
‫יח ‪ ;175 ,174‬יט ‪54‬‬
‫הקונגרס היהודי העולמי יז ‪,95‬‬
‫‪ ;111-108‬יא ‪ 141 ,137‬ת׳‪,‬‬
‫‪98‬‬
‫צלב החרמש ו ‪120‬‬
‫‪ ;142‬טו ‪13‬‬
‫צלב הרעם )פארקונקרוסמ( יב קוקוס )אוניה( כ ‪36‬‬
‫השואה טו ‪ ;110-101‬טז ‪-252‬‬
‫‪43 ,41 Г ;33 42‬‬
‫‪ ; Г‬יח ‪18 ,16‬‬
‫‪12-11,41-39‬‬
‫הקיבוץ המאוחד יח ‪;253‬‬
‫‪126-113‬‬
‫צנטוס ד ‪ ;57‬י ‪ :51‬יב ‪83‬‬
‫בנאליזציה של השואה יא‬
‫קרן היסוד יא ‪195‬‬
‫צעירי ציון יח ‪54-53‬‬
‫‪ ;128-127‬טז ‪-222 ,179‬‬
‫קרן הקיימת לישראל ס ‪ : 1%‬יא‬
‫הצפירה)עיתץ( ח ‪33‬‬
‫‪223‬‬
‫‪;226,195‬יז‪;162‬יח‪119 ,55‬‬
‫הוראת נושא השואה א ‪-16‬‬
‫?אפ ארקונה טו ‪132‬‬
‫‪ :208-205 ,26-18 ,17‬ב‬
‫רביזיוניסטים א ‪ :54‬ב ‪:132,45‬‬
‫קאפו ד ‪ 33 43‬העי‪40-39 ,‬‬
‫‪ ;189 ,187-186‬ד ‪,23-20‬‬
‫קבוצת באבי יט ‪83-82‬‬
‫ג ‪ :41‬ד ‪ :11‬ה ‪ ;9‬ו ‪46 49‬‬
‫‪ ;230‬ה ‪ :296-289‬ו ‪-232‬‬
‫קדימה יב ‪ :191‬טז ‪30‬‬
‫‪ ;88‬ס ‪ ;188 ,187 ,181 ,44‬י‬
‫‪ ;233‬ז ‪ ;19-15‬ט ‪,155-149‬‬
‫קואורדינציה)בזמן המלחמה( א‬
‫‪ ;158‬יא ‪ ;208 ,193‬יב ‪,32‬‬
‫‪ ;163 ,161-160‬י ‪;65-59‬‬
‫‪; Г О75,79‬‬
‫סו ‪;10‬‬
‫‪П ;149‬‬
‫‪;102-101‬‬
‫‪50‬־‪ ;53 41‬ב ‪47‬‬
‫יא ‪ ;182-172‬יג ‪42-21‬‬
‫יח ‪;230 ,129 ,48 47 43,26‬‬
‫‪ ;106‬יב ‪82‬‬
‫‪-236 417-211 ,198-177‬‬
‫יס ‪259‬‬
‫קול ירושלים ו ‪ ;85-84‬יט ‪97‬‬
‫‪238‬‬
‫קול לונדון א ‪45‬‬
‫רולאנד ה ‪ :100 ,98 ,96‬כ ‪129‬‬
‫היבט דתי ז ‪ :200 43-32‬ח‬
‫)עיתון( א‬
‫‪; T O‬‬
‫‪ ;190‬ט ‪29-28 ;20‬‬
‫קולטורה )כתב עת( טז ‪ -225‬רינשסריה נוססרה ‪41‬‬
‫‪226‬‬
‫‪ ;30‬י‬
‫‪ ;148 ,111‬ה ‪49-28‬‬
‫‪ : Г О‬יח ‪73-62‬‬
‫‪234-232‬‬
‫קומוניזם א ‪ :149-147‬ב ‪,45‬‬
‫‪,160 ,156 ,153‬‬
‫‪, r e‬‬
‫‪440‬‬
‫‪ ;163‬ז ‪253 109‬‬
‫היסטוריוגרפיה‬
‫‪ ;48 ,47‬ג ‪;198-197 42 ,41‬‬
‫‪ ; Г‬יח ‪ ;179‬יט ‪143‬‬
‫העי; ‪154‬‬
‫‪254‬‬
‫‪213‬‬
‫ד‬
‫‪7 ; Ю 4‬ה ‪ ,9-8 ,‬רליקו יח ‪216‬‬
‫הכחשת השואה ד ‪ :20‬ה‬
‫‪,154‬‬
‫י‬
‫;‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪,‬‬
‫‪45-44,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-28‬‬
‫ח‬
‫המיעוטים‬
‫גוש‬
‫רשימת‬
‫‪ ;19-16‬ו ‪ ;28-23‬ז ‪ ;188‬ט‬
‫‪- 1 6 4 - 1 6 1 ,168-16‬‬
‫‪32 Г ;78 ,77 re :33 49‬‬
‫‪ ;232 ,11-10 4‬י ‪ :10‬יא‬
‫;‬
‫‪Г‬‬
‫‪ ;174‬יא ‪ ;9‬יב ‪148 ;22 ,18‬‬
‫‪ ;24-23 ,12‬יט ‪ ;172‬כ ‪21‬‬
‫‪,130-127‬‬
‫‪,102‬‬
‫‪ ; Г Г‬ים‬
‫‪203‬‬
‫ז‬
‫‪:172-170‬‬
‫ה‬
‫הפליטה‬
‫שארית‬
‫התעלפות העולם הנאור ג‬
‫‪190‬‬
‫‪ 52 ,42-20‬ת׳; יב ‪;163-137‬‬
‫‪ :24-23 ,11‬ד ‪ !18-16‬ח‬
‫ראו גם‪ :‬מפלגות קומוניסט־‬
‫יג ‪ ;68-62 48 48 45-31‬יד‬
‫‪ ;42‬ט ‪ :211‬י ‪ :24‬ט ו ‪ : 9‬יח‬
‫יות‬
‫‪;276-275‬‬
‫‪456-243‬‬
‫‪ГС:‬‬
‫‪163‬‬
‫‪133 40-19‬‬
‫‪,119407‬‬
‫;‪ 241-239‬ב‬
‫קומוניסטים יהודים‬
‫‪49-73‬‬
‫יח‬
‫חוסר אמון ד ‪ :156 ,91-90‬ח‬
‫‪52‬‬
‫‪ ; Т О‬יט ‪222‬‬
‫‪281 123-122‬‬
‫‪;44‬‬
‫‪ ;97 ,55-52‬יא‬
‫השומר הצעיר א ‪,76 ,73 ,67‬‬
‫חוק ״השואה והגבורה״ ט‬
‫‪ ;90 48‬ג ‪,120 ,112 ,105‬‬
‫‪162‬‬
‫‪ ;207 ,206 ,203 ,152‬ד ‪,67‬‬
‫יחס הגרמנים לסיוע ליהודים‬
‫‪ ;220 ,205‬ה ‪,279 246 ,9‬‬
‫ו ‪141-138‬‬
‫‪ ;281‬ז ‪ ;55‬י ‪ ;188‬יב ‪,73 47‬‬
‫יחס הישראלים ס ‪:165-156‬‬
‫‪ ;180 ,74‬טו ‪ ;13‬טז ‪Г ;30‬‬
‫יא ‪180-178‬‬
‫'‪ :254 ,148‬יח ‪43 ,40 ,39-37‬‬
‫לקחי השואה ג ‪ ;25-9‬ה ‪ :16‬ו‬
‫‪;113‬יט ‪;248,247 ,243,242‬‬
‫‪ ;21‬י ‪ ;26 ,24‬ז ‪;201-199‬‬
‫כ ‪47 ,46‬‬
‫; יא‬
‫‪П22-21,202,206‬‬
‫בליטא ו ‪,71 45-64 ,61-60‬‬
‫‪ ;180‬יג ‪,206-205 ,192‬‬
‫‪ ;85 44‬ז‪T‬‬
‫‪4543 ,7537‬‬
‫‪,74 ,72‬‬
‫; יח ‪ :35‬כ‬
‫‪Г‬‬
‫‪13-12 ;218‬‬
‫‪;115 43112‬‬
‫‪40,103 ,102-99‬‬
‫‪50 ,48-47 ,19‬‬
‫בוילנה א ‪ ;54 43,42‬ז ‪;100‬‬
‫מחזה י ‪217-207‬‬
‫ט ‪ ;118‬יח ‪203 402 401‬‬
‫מפעלי הנצחה א ‪ ;15‬ב ‪,187‬‬
‫בהונגריה ב ‪ :96‬ג ‪ ;81‬יא‬
‫‪ ;188‬ז ‪ ;16 ,15‬ס ‪;153 40‬‬
‫‪Г;122 ,121 ,118rt);120‬‬
‫י ‪ТО 223 ;27-23‬‬
‫‪ ;204‬יח ‪ ;152‬יט ‪40 ,41‬‬
‫אנדרטאות ומצבות זכרון ז‬
‫‪190 44‬‬
‫‪ 6‬ת׳‪ 191 ,‬ת׳; ח ‪ 6‬ת׳‪,‬‬
‫ביוגוסלביה י ‪,127-126‬‬
‫‪ 50 ,22‬ת׳‪414-211 ,‬‬
‫‪129-128‬‬
‫‪ 213‬ת׳; י ‪ ;32‬טו ‪-132‬‬
‫בסלובקיה יז ‪235 419 418‬‬
‫‪ ;139‬יט ‪215‬‬
‫בפולין א ‪ :177‬ב ‪,121 ,119‬‬
‫נקמה בנאצים ד ‪ :111‬ח ‪,22‬‬
‫‪ :135‬ה ‪ ;119 ,76 ,42‬ו ‪;29‬‬
‫‪ ;206 ,71 ,57‬י ‪,101 ,100‬‬
‫ט ‪ :115 ,114 ,62 43‬יב‬
‫‪ :180‬יא ‪ ;7‬יג ‪,47 ,46 ,43‬‬
‫‪ТО ;43 ,42 Т ;159 ,146‬‬
‫‪, Т 4 2‬‬
‫‪;;181ГО188-187‬‬
‫‪,162 ,160 ГО ;248 ,48‬‬
‫‪ ; Г‬יט ‪,48 ,40-39‬‬
‫‪77 ;183‬‬
‫‪,120 ,112 Г ;228 ,187‬‬
‫‪50‬־‪ ;60-57 46 ,51‬כ ‪-28‬‬
‫‪,139 ,132 ,129-128 ,124‬‬
‫‪69 ,48 ,29‬‬
‫‪ ;255‬יט ‪;257 414 45 43‬‬
‫תודעת השואה א ‪ :22‬ב ‪:12-9‬‬
‫כ ‪245 400 ,104 ,99 ,96‬‬
‫ד ‪ :21‬ח ‪ :20‬יג ‪42-17‬‬
‫בגטו וארשה ב ‪,48,46,45‬‬
‫‪-133 ТО ;218-203 ,188‬‬
‫‪ ;72,71,50 ,49‬ג ‪43,40‬‬
‫‪,15-14 Г ;11-10ГО;139‬‬
‫בקפריסין ד ‪188 ,184‬‬
‫‪180-176‬‬
‫ברומניה א ‪,136 ,130 ,120‬‬
‫תיעוד ב ‪ ;185-180‬ד ‪-104‬‬
‫‪ ;142‬ה ‪,49 45 41 40‬‬
‫‪;105‬יט ‪59‬‬
‫‪ ;54‬יא ‪ТО ;208 ,196 ,193‬‬
‫תפקידה בפוליטיקה היהודית‬
‫‪ ;251‬יז‪;170,169,167‬יח‬
‫יא ‪127‬‬
‫‪,121-119 ,117 ,116 ,114‬‬
‫שואה )טדרת טלוויזיה( ז ‪-10‬‬
‫‪ 183,126-125‬העי; יט ‪129‬‬
‫‪ ;11‬ט ‪ :150‬יא ‪11‬‬
‫השומר ה ‪ 47 44-53 41 40‬שיח לוחמים ז ‪ :42-41‬ט ‪ ;21‬טו‬
‫‪16‬‬
‫‪ ; Р‬יח ‪40‬‬
‫‪254 ;281‬‬
‫השומר הדתי א ‪ ;103 ,90‬יז שיץ‪ :‬ראו‪ ,‬תעודות עבודה‬
‫‪102;250‬‬
‫‪ ;245 444‬יט ‪ ; 235 ,77 43‬כ שלהבת)עיתון( יט ‪,100‬‬
‫שליחים מארץ ישראל ה ‪-238‬‬
‫‪200 ,109 ,99‬‬
‫‪ ;254‬יב ‪ ;209 ,162-158‬יד‬
‫השומר הלאומי ד ‪ ;165‬ה ‪-42‬‬
‫‪,163-158 Г ;7ТО;82-81‬‬
‫‪ 56 ,43‬ת׳‪ ;281 479 47 ,‬ט‬
‫מםתח הנושאים‬
‫‪ ;239 ,215‬יה ‪,48-47 ,44-43‬‬
‫‪50‬‬
‫ראו ‪ до‬הבדיחה‬
‫השמאל החדש ד ‪12‬‬
‫שפה ותרבות עברית א ‪-165‬‬
‫‪ ;183 ,167 ,166‬ג ‪46-83 ,78‬‬
‫‪ ;169 ,115‬ד ‪,76 ,73 ,68‬‬
‫‪ ;206-202‬ה ‪-273 43 4‬‬
‫‪ ;277‬ו ‪П ;87-83 40-79 ,58‬‬
‫‪ ;136‬ם ‪86 ,46‬־ ‪-128 48‬‬
‫‪ :140‬י ‪ ;122‬יא ‪ ;102‬יב ‪;26‬‬
‫‪,ГО‬‬
‫‪27‬‬
‫; טו ‪;251‬‬
‫; יח‬
‫‪Г207,240‬‬
‫‪ ;236 ,147 ,143 ,140‬יט ‪47‬‬
‫‪ ;101 ,96‬כ ‪68‬‬
‫תאי גזים ה ‪18-17‬‬
‫תחבולות הגרמנים להונאת‬
‫היהודים א ‪ ;59 46‬ג ‪,41 49‬‬
‫‪ ;137 43 ,46‬ה ‪ ;234-233‬ו‬
‫‪ ;166-164‬ז ‪ !50‬יא ‪47 4-7‬‬
‫‪ ;188 ,73-72‬יב ‪ ;95‬יג ‪;155‬‬
‫‪,109 ГГ 116 ,108-105 P‬‬
‫‪ ;133-132‬יט ‪ ;112-105‬כ‬
‫‪84-83 ,74-73‬‬
‫התחייה יח ‪146 ,145 ,144‬‬
‫ת כ ל ת י ל ח י ‪128 ,127‬‬
‫תכניח בלטיםור ח ‪ ;35‬יח‬
‫‪ ;38-37‬יט ‪162 ,160 ,159‬‬
‫תכנית מדגסקר יא ‪188 ,186‬‬
‫תכנית צ ד ‪144‬‬
‫תמורות)עיתון( יד ‪9‬‬
‫התנועה למען ילדים פליטים יב‬
‫‪77 ,74 ,72‬‬
‫תנועות נוער חלוציות א ‪,9 4‬‬
‫‪ ;56-50 44 ,11‬ה ‪;279-278‬‬
‫ו ‪ ;208-207‬יג ‪ ;44‬סו ‪,14-13‬‬
‫‪-253 439 409 ,148 Г ;15‬‬
‫‪ ;254‬יח ‪236 46‬‬
‫בהונגריה א ‪-108 49-66‬‬
‫‪ :145-138 ,117‬ג ‪48-66‬‬
‫‪ ;165 ,162 49-73‬ה ‪-27‬‬
‫‪447 434 433-232 48‬‬
‫; יא ‪,118‬‬
‫‪П127,128‬‬
‫‪ ;135‬יב ‪ ;190-185‬ים ‪41‬‬
‫‪83‬‬
‫בליטא א ‪ 38‬ת׳‪ ;54-50,42 ,‬ו‬
‫מפתח הנושאים‬
‫‪ ;91-59‬ז ‪ ;108-99‬יח ‪212‬‬
‫בפולין א ‪ ;103-90‬ב ‪-112‬‬
‫‪ ;116‬ט ‪43 ,74-67 ,64-50‬‬
‫‪; 4 9 ; 3 9 Т ;88-86‬‬
‫‪,‬‬
‫‪Г113-111,116‬‬
‫‪;7‬‬
‫‪,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪,‬‬
‫‪118,‬‬
‫‪127,‬‬
‫‪1‬‬
‫‪;80 ,73-72‬‬
‫‪ГГ ;249 -248‬‬
‫‪106‬‬
‫‪;215 ,141-138‬‬
‫‪ ;47‬יט ‪67 ,23‬‬
‫בגטו וארשה ב ‪,58-44‬‬
‫‪ ;72-70 ,67-65‬ג ‪,40‬‬
‫‪45-44‬‬
‫ברומניה א ‪ :150-104‬ד ‪;121‬‬
‫ה ‪ ;35-29 ,25-24‬י ‪,151‬‬
‫‪-164 ,156-155 ,153 ,152‬‬
‫‪ ;165‬יא ‪-195 ,193-192‬‬
‫‪; Т О‬‬
‫‪ ;199‬ט‪113 ;293 43 1‬‬
‫‪, Г 1 7 5;,126‬‬‫‪ ;189‬יט ‪131‬‬
‫‪53‬‬
‫הכשרה חלוצית ב ‪ 63‬ת׳‪,‬‬
‫‪215-213 ,139 ,135 ,131‬‬
‫‪ 69 ,67-66‬ת׳‪-128 ,125 ,‬‬
‫ראו גם‪ ,‬תנועות נוער נפרדות‬
‫‪ 139 ,139 ,131‬העי; ג ‪ ,44‬תנועת המרי העברית ח ‪,62 42‬‬
‫‪ ;120 ,116-115‬ה ‪41 40‬‬
‫‪77 ,69‬‬
‫‪ ;164 ,48 ,41-38 46-33‬ו תעודות חסות א ‪ 80-79‬ת׳‪,‬‬
‫‬‫‪T102,214‬‬
‫‪ ;84-83‬ג ‪ 142‬ת׳; ה ‪П ;148‬‬
‫; ט ‪-197‬‬
‫‪П‬‬
‫‪49‬‬
‫‪ ;130 ,128‬יב ‪;227 ,189 ,188‬‬
‫יב‬
‫‪;199-198‬‬
‫‪,195‬‬
‫יא‬
‫‪;198‬‬
‫יח ‪175-174‬‬
‫‪40 № ;208-207 ,143 ,25‬‬
‫ראו גם‪ ,‬דרכונים של מדינות‬
‫‪,164-161 ,123-120 42‬‬
‫נייטרליות‬
‫‪ ,162 ,157 ,64 Г ;166‬תעודות עבודה א ‪52‬‬
‫‪ ;235 434-232 427-225‬התקווה )כתב עת( ה ‪27‬‬
‫יח‪;119‬יט‪ ;206 ,132,130‬תקומה יא ‪137 ,104‬‬
‫כ ‪125-114‬‬
‫תרבות)בתי ספר( ח ‪ ;39 43‬ט‬
‫‪,173‬‬
‫‪,172‬‬
‫ה‬
‫לעקורים‬
‫סיוע‬
‫‪, T O‬‬
‫‪ ;47 ,46‬יב ‪242-241 ;191‬‬
‫‪178‬‬
‫‪;253‬כ ‪244‬‬
‫פקודת לוחמים א ‪ 28‬ת׳‬
‫הרצון לעלות ה ‪ :219 416‬ז‬
‫מפתח המקומות‬
‫אביחיל א ‪ ;153‬ד ‪ ;12‬ה ‪,255‬‬
‫אזרביז׳אן ד ‪70‬‬
‫האנטי־גרמנית ה ‪101,100‬‬
‫‪260‬‬
‫אסאקי א ‪157 ;127‬‬
‫ראו ‪ до‬״אוקראינים׳׳ במפ­‬
‫אביניון יב ‪52‬‬
‫תח הנושאים‬
‫איוואנובו יב ‪20‬‬
‫אדיס אבבה יט ‪121,120 ,119‬‬
‫אוראדור יא ‪22‬‬
‫איטליה ג ‪ ; 100,97‬ד ‪; 135,6 4‬‬
‫אוברטאופקירכן ד ‪ 30‬הע׳‬
‫אוראל ה ‪ ;200‬יד ‪79‬‬
‫ח ‪ ;148‬יא ‪ ;117‬יב ‪49 ,14‬‬
‫אוגוםטובו )יערות( ב ‪ :29‬כ אורדה־פארה‪ :‬ראו‪ ,‬נאג׳יווארד‬
‫‪ ;72‬יג ‪ ;61-60 46‬טו ‪-253‬‬
‫‪243-241‬‬
‫אורדז׳מיקודזה יב ‪105‬‬
‫‪255‬‬
‫אודסה טו ח ‪ ;238-236 :52‬טז אוריול יב ‪30‬‬
‫גזרות על היהודים ד ‪163‬‬
‫‪25‬‬
‫אורן ג ‪61 49-58‬‬
‫יהודי איטליה ט ‪180‬‬
‫אוורטה סו ‪254-253‬‬
‫אודניינבודג ז ‪ :64‬יג ‪49‬‬
‫כיבוש אתיופיה יט ‪117‬‬
‫אוזבקיסטן ד ‪80‬‬
‫אודפלד יז ‪64‬‬
‫מחנות מעבר ד ‪ :116 ,111‬ה‬
‫אהדה ‪re 28‬‬
‫אורשה יד ‪ :53-52‬טז ‪ ,21‬טז ‪37‬‬
‫‪ ;239 ,178-173‬ט ‪-179‬‬
‫אוטשיצזז ס ‪91‬‬
‫אושא א ‪ :162‬ד ‪ :194‬ה ‪41‬‬
‫‪ ;190‬י ‪ ;166‬כ ‪239-238‬‬
‫‪, г‬‬
‫אולקוש ב ‪ :139‬ט ‪106 ;50‬‬
‫‪ ;284‬יכ ‪159‬‬
‫פניפטט הגזע האיטלקי ד ‪163‬‬
‫‪114 ,111 ,108‬‬
‫אושווינצ׳ים)העיירה( ם ‪ ;68‬יז‬
‫סיוע ליהודים ג ‪ ;104‬ד ‪-164‬‬
‫אולקניק ה ‪144‬‬
‫‪115 ,114‬‬
‫‪ ;178‬ו ‪ ;139-138‬יא ‪;165‬‬
‫אומאן ה ‪72‬‬
‫אושוויץ )אושוינצ׳ים( א ‪,10‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪24-19‬‬
‫אומברארשט ה ‪34‬‬
‫‪,175 ,174 ,94 ,93 43‬‬
‫‪г‬‬
‫‪175 ;177‬‬
‫אייסו‬
‫אונגואר )אוז׳הודוד( ה ‪ :61‬יט‬
‫ב ‪ ;90 ,73 45‬ג ‪,111‬‬
‫איישישוק יב ‪ ;28‬יג ‪79-78‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ :177-176‬ד ‪ 36 41,17‬העי‪,‬‬
‫איכטימן יז ‪149‬‬
‫אועריה‪ :‬ראו‪ ,‬הונגריה‬
‫‪20‬י ע ‪re 120‬‬
‫‪ ;218 ,128 ,91‬ה ‪,18 ,17‬א י נ‬
‫אוםסדוב‪-‬מזובייצק ח ‪ :52‬ט‬
‫ת׳‪ ;291 ,234 ,167 ,‬ו ‪45‬‬
‫איסטנבול‪ :‬ראו‪ ,‬קושטא‬
‫‪142 ,114‬‬
‫‪ ;143-142 ,105 ,103‬ז ‪44‬‬
‫איססריה ד ‪168‬‬
‫‪197‬‬
‫כ‬
‫‪:108‬‬
‫ח‬
‫אוטטרוביץ‬
‫י‬
‫‪;199-197‬‬
‫‪47‬‬
‫ח‬
‫‪;192‬‬
‫‪,187‬‬
‫אל־עלמיין א ‪ :25‬ד ‪,152 ,143‬‬
‫אוםטרוג ד ‪ :70‬יח ‪212‬‬
‫‪ ;222 -218‬יא ‪ ;122‬יג ‪40‬‬
‫‪;161‬י ‪14‬‬
‫אוסטריה ג ‪ ;107‬ט ‪ ;184‬יא ‪;21‬‬
‫‪,123 ,29 ,17 Т ;44 ,36 ,31‬‬
‫אלבלונג ב ‪ 124 ,124‬העי; ס‬
‫יב ‪ ;233-232‬טו ‪;155 ,124‬‬
‫‪,135‬‬
‫‪,134‬‬
‫‪,9‬‬
‫סו‬
‫‪;156-147‬‬
‫‪147-141‬‬
‫יט ‪197-196‬‬
‫‪,129ГО;273-272 467 450‬‬
‫אלג׳יר ד ‪ !162‬יב ‪ ;118 ,117‬יד‬
‫‪-65‬‬
‫יב‬
‫‪;127‬‬
‫ד‬
‫אנטישמיות‬
‫‪,106 ,105 Г ;222 ,179 ,177‬‬
‫‪79‬‬
‫‪68;124‬‬
‫‪Т‬‬
‫‪,137‬‬
‫‪,116‬‬
‫‪,115‬‬
‫‪,112‬‬
‫‪,109‬‬
‫המחתרת היהודית ג ‪;62-57‬‬
‫יהודים בניירות אריים ‪т‬‬
‫‪,104 ,98 47 41-20 ГГ ;206‬‬
‫טו ‪148‬‬
‫‪ ;137-122‬םו ‪41-39‬‬
‫‪ ;148 ,147 ,143 ,139‬יט ‪,10‬‬
‫אלגייריה יא ‪,162 ,161 ,160‬‬
‫‪;101‬‬
‫ג‬
‫כיעד בארגון הבריחה‬
‫‪18‬‬
‫כ‬
‫‪;174‬‬
‫‪45‬‬
‫‪49‬‬
‫‪48‬‬
‫‪,16‬‬
‫‪164‬‬
‫י ‪166‬‬
‫אנדרטת זיכרון ז ‪ 191‬ת׳‬
‫אנטישמיות ג ‪ :58‬יב ‪,117‬‬
‫‪127‬‬
‫אוסייק י‬
‫הםנעות בעלות הברית‬
‫‪119‬‬
‫‪;23‬‬
‫ב‬
‫‪:45‬‬
‫‪42‬‬
‫‪40‬‬
‫א‬
‫אוקראינה‬
‫‪24‬‬
‫ג‬
‫המחנה‬
‫את‬
‫מלהפציץ‬
‫היהודים ג ‪ :62 48‬יב ‪-116‬‬
‫יג ‪ ;144‬יד ‪ :60 43‬טו ‪:15‬סז‬
‫; סו ‪-140‬‬
‫‪V‬‬
‫המוזיאון ז ‪ : 185‬טו ‪84-78 г :123 201 :32‬‬
‫כ ; ‪,12854‬‬
‫‪ ; 3 5,29;Г74‬יח‬
‫המרד א ‪36‬‬
‫‪150‬‬
‫‪137К133‬‬
‫‪,138‬‬
‫‪25‬‬
‫ו‬
‫המשפט‬
‫היודנראט יב ‪ 123 ,123‬הע׳‬
‫‪59‬‬
‫‪47-55‬‬
‫יד‬
‫הכנסייה‬
‫יב‬
‫‪:47‬‬
‫‪,46‬‬
‫ו‬
‫‪:56‬‬
‫א‬
‫אושמיאנה‬
‫המחתרת היהודית ג ‪:62-57‬‬
‫המחתרת האוקראינית‬
‫‪ ;28‬יג ‪84‬‬
‫; טו ‪148 ,146‬‬
‫‪T‬‬
‫‪212-211‬‬
‫‪ ; П‬י ‪114‬‬
‫‪56‬‬
‫מפתח המקומות‬
‫; יז ‪206‬‬
‫יז ‪Т156,162-159 44-43‬‬
‫‪;35;38-37‬‬
‫השלטץ הצרפתי ויחסו ליהו­‬
‫בוכניה ב ‪ ;90‬יב ‪ ;225-212‬יג‬
‫הכנסייה יד ‪62-55‬‬
‫דים יד ‪ ;80,78‬טו ‪149-142‬‬
‫ראו ‪ до‬לטביה‪ :‬ליסא; אסס׳‬
‫‪ ;85‬טו ‪ ;197‬יט ‪73‬‬
‫אלאכנה כ ‪67‬‬
‫וניה‬
‫הגטו ח ‪ ;94 ,93‬יב ‪225-213‬‬
‫אלכסייבקה כ ‪69 ,66‬‬
‫היודנראט יב ‪,214 ,212‬‬
‫ארצות הברית ח ‪ :11,10‬י ‪,35‬‬
‫אלוני אבא יג ‪ ;73‬טו ‪ :19‬יז ‪157‬‬
‫‪ ;38‬יב ‪ :180‬טז ‪8 ,7‬‬
‫‪215‬‬
‫אלוני יצחק א ‪ :183 ,66‬ח ‪47‬‬
‫אנטישמיות ב ‪ ;186‬ו ‪-111‬‬
‫המשטרה היהודית יב ‪,216‬‬
‫‪49-48‬‬
‫‪225 ,224-221‬‬
‫‪ :112‬ים ‪170‬‬
‫אלזס־לוריין יב ‪ ;52‬יג ‪ ;153‬יז‬
‫הגירה מגרמניה יז ‪61-60‬‬
‫בוכרה ד ‪86 ,81‬‬
‫‪190‬‬
‫ויהודי צפון אפריקה טו ‪147‬‬
‫בולגריה ד ‪,111 ,104 ,101 ,98‬‬
‫אלטייסקי־קראי יג ‪49‬‬
‫היהודים ט ‪ ;96‬י ‪ ;8-7‬יב ‪:9‬‬
‫‪ ; П‬ט ‪ ;123-122‬י‬
‫‪54 :168‬‬
‫אליטה ה ‪143‬‬
‫םו‪118,10‬‬
‫‪:172‬טו ‪291 ,157‬‬
‫אלכסנדריה ד ‪144 ,141‬‬
‫היחס לשואה ו ‪ :21‬טו ‪;137,9‬‬
‫היהודים יז ‪151-148‬‬
‫אלפאיאטה יח ‪58‬‬
‫ה י ח ס ליהודים בתקופת‬
‫סז ‪223‬‬
‫אלקסוט יב ‪28‬‬
‫סיוע לארגון הבריחה לאחר‬
‫אלשד יז ‪155‬‬
‫המלחמה ד ‪ ;129‬ו ‪139‬‬
‫המלחמה ז ‪150 ,145-144‬‬
‫אמסטרדם ‪то 14‬‬
‫סיוע האיטלקים ליהודים ד‬
‫אתונה ד ‪171 ,170 ,168 ,130‬‬
‫אמפפינג ד ‪ 30‬העי‪35 ,‬‬
‫‪177-176‬‬
‫אתיופיה ג ‪ :11‬ד ‪ ; 16,6,5‬י ג ‪15‬‬
‫אנגולה ד ‪16‬‬
‫תחנת העפלה ו ‪204‬‬
‫היהודים יט ‪122-114‬‬
‫בולקוב ב ‪ :133‬ים ‪215‬‬
‫אנדריכוב ס ‪ :140-128 47‬יז‬
‫בוךלודרולנד יג ‪ :153‬יח ‪91‬‬
‫‪108 ,106‬‬
‫באבי־יאר ב ‪ :28-27‬ח ‪ ;53 ,22‬בונרקה יב ‪88‬‬
‫הגיטו ט ‪140-136 ,130‬‬
‫‪ ;31-28‬טו ‪223 ;134‬‬
‫אנטוורפן ד ‪ :61‬יח י‬
‫‪ ; Т О‬כ בוקובינה א ‪ :115 ,105‬ד ‪,66‬‬
‫‪,104 ,103‬‬
‫‪72 ,18‬‬
‫‪108‬‬
‫‪ ;214 ,210 409 ,192 ,71‬ה‬
‫הפארק בקולורדו טו ‪134‬‬
‫‪ ;49,37 ,36 40,27 ,25 ,21‬ז‬
‫אניקשט ה ‪144‬‬
‫כאכיצה ח ‪: 1 6 0 ; П140,155,156,106‬‬
‫‪168‬‬
‫אנקרה ד ‪131‬‬
‫אסטוניה א ‪ ;60‬ה ‪ ;64‬י ‪ :86 44‬באוסק יב ‪31‬‬
‫‪,‬‬
‫‪Г156,158‬‬
‫י ‪;158 ,149‬‬
‫באיה־מארה יז ‪155‬‬
‫‪,166 ,165 ,164 ,163 ,162‬‬
‫יג ‪98 ,96‬‬
‫היהודים ח ‪ ;53‬יב ‪ ,29,23-17‬באצ׳קוב יב ‪216‬‬
‫‪ ;171‬יח ‪ ;221,60-52‬יט ‪;126‬‬
‫‪ 40-36,33;Г4 1 ,‬באקו ה ‪ :31 40‬נח ‪115‬‬
‫כ ‪143-142‬‬
‫‪40‬‬
‫אפגניסטאן ה ‪ !201‬ח ‪ то ;11‬בארי ב ‪ :170-169‬ס ‪ ,181,143‬בוקרשס א ‪,144 ,136-135‬‬
‫‪ ;183-182‬יג ‪71 ,60 ,56 ,25‬‬
‫‪ ;183 ,147-146‬ח ‪,174 ,168‬‬
‫‪153-150 ,147‬‬
‫בארנה־ואלד טו ‪180 ,177‬‬
‫‪ ;183 ,179‬ס ‪;121 ,105 ,104‬‬
‫אקמיאן יב ‪29‬‬
‫יג ‪41‬‬
‫‪ ; т‬טז‬
‫בוברויסק יג ‪52 ;144‬‬
‫‪ ; Т‬טו‬
‫‪100‬‬
‫‪;28 ,25-24‬‬
‫ארב)אי( ד ‪168‬‬
‫‪; 2 5 1 ; Т О‬‬
‫‪, 110,10937 ,31,28‬‬
‫‪115,113‬‬
‫ארגלג׳ יז ‪193‬‬
‫ארגנטינה סו ‪ :289-287‬יז ‪ :67‬בודי א ‪192‬‬
‫‪,‬‬
‫‪Р162,169,172,175,177‬‬
‫בודייק א ‪68 ,67‬‬
‫יט ‪ :172‬כ ‪165-164‬‬
‫‪ ;197‬יח ‪,193,190,183 ,182‬‬
‫‪ ТЖ‬ב ‪ ;176-175‬ה ‪ ;247 ,54‬ח בודפסס א ‪ :68‬ב ‪ :84-82‬ג‬
‫‪;221‬כ ‪236-235‬‬
‫‪68‬־‪-108 ;135-130 ,73 ,69‬‬
‫‪ ; 1 1 3 ,‬ט ‪ ;105-104‬י‬
‫‪174‬‬
‫פעילות תנועות הנוער א‬
‫‪ ;109‬ה ‪ ;246‬ו ‪П ;125-124‬‬
‫‪;152‬יב ‪ ;28‬יד ‪Г ;99-98 ,97‬‬
‫‪-138 ,117-108 49-66‬‬
‫‪ ; 1 2 6 - 1 2 5 ,‬ס ‪;;102‬‬
‫‪131-128‬‬
‫‪,177 ,176 ,174‬‬
‫‪,172 ,171‬‬
‫‪ ;145‬ג ‪49-73 ,68-66‬‬
‫‪,‬‬
‫‪Т‬‬
‫‪О‬‬
‫‪118‬‬
‫‪;226‬‬
‫‪,190-186‬‬
‫יב‬
‫‪215‬‬
‫‪ ;165 ,162‬ה ‪-232 48-27‬‬
‫‪,‬‬
‫‪Г208,214‬‬
‫ארליך טו ‪;123 ,120 ,119 274‬‬
‫‪П ;250 ,247 434 433‬‬
‫‪ ;215‬יח ‪ :158 ,152‬יט ‪,42‬‬
‫ארמיאנסק טו ‪217‬‬
‫‪ ;128 ,127‬יא ‪ ;135 ,118‬יב‬
‫‪186 ,46-45‬‬
‫ארפורט יד ‪168‬‬
‫‪ ;190-185‬יט ‪83 41‬‬
‫הארצות הבלטיות יד ‪ г ;223‬בחוי ג ‪160 ,158‬‬
‫בור ה ‪252‬‬
‫בוטושן ה ‪ ;28‬י ‪170‬‬
‫‪53-39‬‬
‫בורג׳יאל־ערב יג ‪60‬‬
‫אנטישמיות יב ‪ 47 45 ,19‬בוכנוואלד ג ‪ :35‬ד ‪ :28‬ח ‪ :22‬יב בורגס י ‪172‬‬
‫מפתח המהומות‬
‫‪57‬‬
‫בלו הותזונטי יד ‪90‬‬
‫בוריסוב ‪то 28‬‬
‫ב ת ה קאטוסקה ו ‪38‬‬
‫בוריסלב יז ‪79‬‬
‫‪ ; 9 2 - 8 6 Т ; Г ,116‬י ט ‪;172‬‬
‫‪ :182-181‬ה ‪63 ,18‬‬
‫בלז׳ץ אב ת י ל‬
‫‪ ;118‬יא ‪ :72‬יב ‪,192 ,124‬‬
‫בזדאני ד ‪ :49 ,46 ,45‬ו ‪-150‬‬
‫כ ‪165‬‬
‫‪,88-87 220-217‬‬
‫‪ ;228 ,162‬יג ‪46‬‬
‫‪ ; 2 1 5 ,‬יג ‪ ТО ;40‬ברטיסלבה ד ‪ ;128,91‬ז ‪ :145‬ח‬
‫‪92-91‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪;198‬‬
‫‪,197‬‬
‫‪,195‬‬
‫‪,191‬‬
‫‪,188‬‬
‫‪, Г‬‬
‫‪218‬‬
‫‪ ;143‬ט ‪ ;123‬י ‪;98‬‬
‫בטא׳ ה ‪143‬‬
‫‪ ;257‬יח ‪;181 ,180‬כ ‪87‬‬
‫‪ ;234 ,221 420‬יט ‪,65 ,64‬‬
‫בסנה יד ‪79‬‬
‫בלטוךבוגלר א ‪ ;75‬ב ‪ ;96‬י‬
‫‪77 ,75‬‬
‫ביאז׳וב יב ‪102‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪ ;199-198‬יא ‪204 ;130‬‬
‫בריאלה יח ‪ ;190‬יט ‪139 ,137‬‬
‫ביאלה־וואקה ו ‪ :159‬ח ‪ :108‬יג‬
‫בלטימור‪ :‬ראו‪ ,‬תכנית בלטיםור בתטניה ג ‪ ;14‬יב ‪ ;58‬יג ‪г ;10‬‬
‫בלמה יד ‪79‬‬
‫‪95 ,94 ,93 49-88 46‬‬
‫‪ ;61‬יח ‪137-134‬‬
‫‪126‬‬
‫א‬
‫ן‬
‫א‬
‫ב‬
‫‪,29‬‬
‫יב‬
‫ביאלורוסיה א ‪;32 40‬‬
‫אנטישמיות ‪ ;145-144 7‬יט ‪7‬‬
‫בךשמן יב ‪195 ,71‬‬
‫‪ ; т‬יז ‪74‬‬
‫‪ :33‬סו ‪60 :15‬‬
‫יהודים יז ‪92‬‬
‫בנדין)בנדסבורג( א ‪ ;174‬ב ‪44‬‬
‫היהודים יג ‪ :146-133‬טז‬
‫יחס לשואה טו ‪:28,25-23,8‬‬
‫‪ ;73,9 8106-&,139‬ג‬
‫‪;45-20‬כ ‪254-253‬‬
‫יח ‪28-27 ,19‬‬
‫‪, П‬‬
‫פינד היהודים יד ‪ ;176 54-50‬ד ‪ ;92‬ה ‪ ;46‬ז ‪46 ;78‬‬
‫יחס לתושבי המחנות בקפרי­‬
‫; ט‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪,185,‬‬
‫‪49187,‬‬
‫‪ :43 45 197-193‬ב‬
‫ביאליסטוק א‬
‫סין יא ‪ ;221-216‬יב ‪207‬‬
‫;‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 73-68,‬ז‪ ;86 ,7846‬י‪,52,43‬‬
‫‪ ;121‬ד ‪;70 ,18‬‬
‫‪98‬‬
‫מאבק במעפילים ג ‪ ;13‬ד ‪,10‬‬
‫‪О‬יא‪, Т‬‬
‫‪126‬‬
‫‪ ;225-223‬יא ‪;228‬‬
‫‪;ТО‬‬
‫‪ ;223-222‬טו ‪256 :30‬‬
‫‪ ;17‬ה ‪ ;228-214‬ז ‪ ;143‬יב‬
‫‪; Т О 1215‬‬
‫‪8 7 - 1 8 6;Г;844 0‬‬
‫‪ ; Г Р ;211 ,141-103 Г‬יט‬
‫‪ ;205‬כ ‪49‬‬
‫יח ‪ ;202‬יס ‪ ;236‬כ ‪196 ,100‬‬
‫‪48 41 40-28 ,27-26 ,23‬‬
‫עליית הנוער יב ‪78-72‬‬
‫הגטו ו ‪ :48-42‬י ‪ ;24‬יג ‪;18‬‬
‫‪109 44 ,69 ,64‬‬
‫פיוס היטלר ג ‪ ;20 ,10 ,9‬יח‬
‫‪19-17ТО;15 ,14 ТО‬‬
‫הגטו א ‪ :179-172 45‬ד ‪112‬‬
‫‪17‬‬
‫ביבראך ט ‪68‬‬
‫תי‪ :‬טו ‪47 ,45‬‬
‫פיוס הלאומנות הערבית ד‬
‫בידאון יב ‪75‬‬
‫‪139‬‬
‫ב‬
‫חקלאית‬
‫חווה‬
‫‪ ;135-134 ,10 ,9 ,7-5‬ה‬
‫ביטבורג ‪то 133‬‬
‫בניאסה א ‪ :147‬י ‪164‬‬
‫‪;214‬ו ‪7‬‬
‫ביטום ב ‪ ;131,124‬כ ‪197‬‬
‫בנםקה־ביססתצה יג ‪,72-71‬‬
‫הקונסוליה בקובנה א ‪51‬‬
‫ביילסקו יג ‪75‬‬
‫בריינםק)יערות( י ‪225-223‬‬
‫‪ ;73‬סו ‪21‬‬
‫בילגודאי ז ‪66‬‬
‫בתיקה ה ‪240‬‬
‫בנםקה־וידנה טז ‪193‬‬
‫ביקוב־מים ז ‪117‬‬
‫בתנליץ ו ‪ ;146‬יב ‪102‬‬
‫‪(г‬הבםקידים)התם ‪то45-42‬‬
‫‪:‬‬
‫ביקרניאקי כ ‪82‬‬
‫‪ : г‬יח ‪,103‬‬
‫‪64‬‬
‫‪ ;213‬יט ‪ 40 47 46‬בריסל ד ‪:61‬‬
‫‪108 ,104‬‬
‫בירוביח׳אן ב ‪ :25‬ו ‪ :86-85‬ח בסרביה ד ‪ ;210 ,71,66‬ה ‪41‬‬
‫‪ ; Т О‬יח‬
‫‪44‬‬
‫‪35‬‬
‫ב ‪;158‬‬
‫בתםק א ‪ ;168‬יב ‪23‬‬
‫‪;49 ,37 46 40 47 ,25П‬‬
‫‪56‬‬
‫‪ ; 1 4 0 ,155,156‬י ‪ ТО ;149‬ב ת ת המועצות ה ‪ ;7‬ח ‪;13 ,11‬‬
‫‪62;290‬‬
‫בירד ו‬
‫‪ ; Т О‬יח ‪406‬‬
‫‪220-213‬‬
‫‪ 158,162,164‬יב‬
‫‪,‬‬
‫‪V;7156,‬‬
‫בירקנאו ו‬
‫‪237-235‬‬
‫; יט‬
‫‪Г‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪ :143-142‬ז ‪40-52 -187‬‬
‫‪221‬‬
‫‪;166 ,165‬‬
‫‪, П 1 9 9 - 1 9 7;ТО,192;9188‬‬
‫אנטישמיות ב ‪ ;28-21‬ה ‪-199‬‬
‫‪126‬‬
‫‪ : Т О‬יח ‪148 ,143‬‬
‫‪222 ;135‬‬
‫‪ ;212‬ט ‪ ;10-9‬י ‪,72-71‬‬
‫בראשוב ח ‪179 ,176‬‬
‫בית יהושע יז ‪;262 ,261 457‬‬
‫‪ ;103-101‬יא ‪ ;21‬יב ‪,9-7‬‬
‫‪г‬‬
‫ברבדוס ‪67‬‬
‫יח ‪199-197‬‬
‫‪ ;115-104‬יג ‪-137 ,13‬‬
‫ב ר ג ך ב א ן ב ‪ :16‬ה ‪ 168‬ת׳‪ :‬ו‬
‫‪;58‬‬
‫‪,‬‬
‫‪Т‬‬
‫‪О29,41-30‬‬
‫‪;145‬‬
‫‪ ;205146‬י ‪ ;125‬יא‬
‫‪ : 2 3 ,‬ז ‪46‬‬
‫בלגיה ג ‪ :109,106,105‬יב ‪48‬‬
‫‪Г62,64-63‬‬
‫‪ ;Г-77 ;236‬יט ‪ ;168‬ב ‪67‬‬
‫‪TO134,472‬‬
‫‪ ;243‬יג ‪;41-40‬‬
‫היהודים ד ‪ :64-60‬ה ‪ :62‬ח‬
‫‪ ;275-274‬יח ‪ ;148‬כ ‪120‬‬
‫הגליות ד ‪ ;70‬ז ‪ :118-113‬י‬
‫‪;141‬יח ‪112-102‬‬
‫‪Т;ТО‬‬
‫מפשלת‬
‫‪ТО‬ד‪:225‬‬
‫‪;54-53‬ל י‬
‫הוצאת יהודים ע‬
‫‪189‬‬
‫הצלת יהודים יח ‪112-106‬‬
‫‪ :‬יח ‪45‬‬
‫‪Р44,75‬‬
‫‪;65‬‬
‫טפח־ ה ‪147‬‬
‫היודנראט יח ‪,105-104‬‬
‫‪;59-58‬יט ‪98‬‬
‫‪427422‬ברדיוב‪то174;г‬‬
‫‪110 ,109 ,107-106‬‬
‫‪229‬‬
‫היהודים ב ‪ :28-20‬ח ‪;17-16‬‬
‫בלגרד י ‪129 ,127‬‬
‫‪: Т О‬‬
‫ברודי א ‪ ;35‬מ ‪ 73‬ט ‪246-243 ;96 ,91-89‬‬
‫מסתת המקומות‬
‫‪58‬‬
‫‪226-222‬‬
‫גיור יב‬
‫‪Р:232-231‬‬
‫‪:254 ,203‬‬
‫‪,65-20 ТО‬‬
‫‪ ;84 41 ,77‬יח ‪,48 ,41‬‬
‫‪ ; 60-53‬כ ‪67‬‬
‫התעוררות הלאומית בקרב‬
‫היהודים ד ‪ :88-65‬ה‬
‫‪ ;277-274‬ט ‪19‬‬
‫פינוי היהודים יד ‪54-50‬‬
‫היחס לציונות ד ‪,69 ,13‬‬
‫‪ ;88-72‬ו ‪ ;74-63 ,9‬ז ‪,104‬‬
‫‪;171 163,162‬‬
‫‪ ;118-108‬ט ‪ ;114‬י‬
‫יא ‪ ;227 ,194 ,193‬יב ‪;174‬‬
‫‪ ; Т О‬יח ‪ ;113‬יט‬
‫‪127‬‬
‫מדיניות ״אדמה חתכה׳׳ יד‬
‫גנואה‬
‫‪51‬‬
‫פליטים ה ‪ :212-200‬ז ‪44‬‬
‫‪;82-73 Р ;151 ,148-146‬‬
‫יח ‪ ;238-237‬כ ‪66 ,46‬‬
‫ראו ‪ до‬הצבא האדום‬
‫ברלין יג ‪51‬‬
‫ברנוביץ ו ‪38‬‬
‫ברםטיליטובסק ז ‪ :67‬י ‪89‬‬
‫ברםלאו)ורוצלאב( ז ‪;138,127‬‬
‫י ‪;135-131‬יט ‪206‬‬
‫בית העלמין י ‪147 ,134-131‬‬
‫ברשד א ‪ ;192‬י ‪113‬‬
‫גבעת המעפילים א ‪162‬‬
‫גובניקי יז ‪112‬‬
‫גוגז׳ד ה ‪144‬‬
‫ג׳ודג׳יו ו ‪203‬‬
‫‪Р‬‬
‫גדאנה הבריטית ‪67‬‬
‫גולדפילץ יב ‪28‬‬
‫גולשאו ו ‪ :146‬יג ‪36‬‬
‫גומבין י ‪46‬‬
‫גונדר יט ‪119‬‬
‫גוםטינין י ‪46‬‬
‫גור ה ‪ :248 ,240‬יב ‪то ;195‬‬
‫‪123‬‬
‫גורה־הומורולוי ד ‪ ;212‬ה ‪58‬‬
‫גורוחובצק ה ‪203 401‬‬
‫גורליצה ה ‪ ;75‬ט ‪50‬‬
‫גורס יג ‪153‬‬
‫גורקי ג ‪ :204-203‬ד ‪ !85 41‬ה‬
‫‪ ; П‬כ ‪67‬‬
‫‪143 ;201‬‬
‫גיבורטוב ה ‪164‬‬
‫גיברלטר ד ‪ :142‬ה ‪150‬‬
‫‪г191,193‬‬
‫גליביצה כ ‪197‬‬
‫גליבן יב ‪139‬‬
‫גלייביץ ב ‪ ;132 ,131‬טו ‪274‬‬
‫גליציה א ‪ ;180‬ה ‪40-75 ,69‬‬
‫‪Р ;76 ,75-74 ТО ;88-86‬‬
‫‪255 ,254-253‬‬
‫גלסינוב ט ‪91‬‬
‫גלץ א ‪ ;136‬ח ‪ ;156‬טו ‪;20-19‬‬
‫‪ :‬י ח ‪190‬‬
‫‪Р‬‬
‫ג׳פייקה ג ‪139‬‬
‫ג׳נבה ח ‪137‬‬
‫לשכת הקשר ב ‪ :42‬ד ‪ ;89‬טו‬
‫‪ ;7‬יח ‪160-159 ,12‬‬
‫‪г‬‬
‫‪240‬‬
‫גניסצ׳םק טו ‪218‬‬
‫גנרלגוברנמנט א ‪ ;53‬ב ‪,73,61‬‬
‫‪ ;145‬ד ‪ ;128 ,91‬ה ‪;111 ,95‬‬
‫ח ‪ 83‬העי‪ :‬טז ‪157-156‬‬
‫ראו ‪ до‬פולץ‬
‫גנשה ז ‪192‬‬
‫גראניצז׳׳שט יז ‪166‬‬
‫גראץ ד ‪ ;123,117‬ה ‪;245 439‬‬
‫ז ‪ :137‬ט ‪ :101-99‬יג ‪56‬‬
‫גתדנה ד ‪ :72 ,70‬יב ‪23‬‬
‫גרודק ז ‪ :149‬טו ‪197‬‬
‫גתזובו יג ‪134‬‬
‫גרוכוב ב ‪ 63‬ת׳‪ 69,67-66 ,‬ת ‪:‬‬
‫ח ‪ :106‬ט ‪ :198-197‬טז‬
‫‪225 Р ;166 ,164-161‬‬
‫גרוט־תזן יד ‪158‬‬
‫גרמניה א ‪ ;17‬ג ‪ :106‬ד ‪ :21‬ח‬
‫‪ ;21-20‬יג ‪,20 ,16-15 ,11‬‬
‫‪ :115 42-30‬יז ‪34‬‬
‫אנטישמיות יב ‪48-57 45‬‬
‫‪ :67-65‬יד ‪69 ,68‬טו‪:117‬‬
‫טז ‪-102 ,94-93 ,91-87‬‬
‫‪ :103‬ים ‪ :7‬כ ‪163 ,162‬‬
‫אשמה קולקטיבית ד ‪ ;16‬ז‬
‫‪ ;200‬י ‪ ;55 ,41-39‬יד ‪69‬‬
‫הסכם השילומים ז ‪ :200‬יד‬
‫‪77-70‬‬
‫היהודים ג ‪ :37-27‬יא ‪ : 173‬טו‬
‫‪;287 485-284 ,130-114‬‬
‫‪Р ;144-132 ,105-86 ГО‬‬
‫‪182 ,180‬‬
‫בתי ספר יהודים יד ‪37-32‬‬
‫‪,‬‬
‫גירוש יהודים נתיני פולין‬
‫ג ‪34-33‬‬
‫הגירת יהודים ג ‪ !35-34‬ח‬
‫‪69-57‬‬
‫יהודי גרמניה בהולנד טו‬
‫‪171-169‬‬
‫יהודים בניירות אריים טו‬
‫‪213 P ;38-37‬‬
‫היחס ליהודים ג ‪ ;37-28‬יח‬
‫‪19‬‬
‫היחס לשואה טו ‪137-136‬‬
‫כניעת הנאצים יג ‪,44,41-40‬‬
‫‪59 ,47‬‬
‫לוחמה פסיכולוגית יח ‪-132‬‬
‫‪137‬‬
‫מודעות לפשעי הנאצים ז‬
‫‪ ;11-9‬יד ‪68‬־־‪70 49‬‬
‫מחנות עקורים ג ‪ ;109,101‬ד‬
‫‪230-229 ,111‬‬
‫המיעוט הגרמני במזרח אירו­‬
‫פה טו ‪155-151‬‬
‫נאציזם כנושא בנןערכת‬
‫הלימודים יח ‪101-96‬‬
‫נ מ ו ל האוקראינים ה ‪105-92‬‬
‫סיוע האיטלקים ליהודים ד‬
‫‪175‬‬
‫עליית הנוער יב ‪72-71‬‬
‫פליטים גרמנים אחרי המלח­‬
‫מה טו ‪158-155‬‬
‫רצח חולי הנפש ד ‪16-15‬‬
‫הסכם השילומים ז ‪ ;200‬יד‬
‫‪77-70‬‬
‫גרן כ ‪225-221‬‬
‫גרנוול ד ‪173‬‬
‫גשצה פוסטה כ ‪132‬‬
‫דאוגאל יב ‪29‬‬
‫דאוגבפילס ג ‪200 ,198‬‬
‫דאשאנסקוי טו ‪217‬‬
‫דבדו טו ‪141‬‬
‫דברצין)דותה( א ‪ ;82,73-72‬ד‬
‫‪P ;157-154 П ;212 ,210‬‬
‫‪405-203 ,166 ,164 ,162‬‬
‫‪208 ,207‬‬
‫בית הילדים ג ‪ ;89-76‬ז ‪;164‬‬
‫יא ‪198 ,135‬‬
‫מבינקה ט ‪210‬‬
‫מפתח המהומות‬
‫‪59‬‬
‫דוברובולה ט ‪89‬‬
‫‪62 ,61‬‬
‫דווינסק יב ‪35 ,34 ,32 41‬‬
‫היהודיפ טו ‪ :186-168‬כ‬
‫דוידגרודק א ‪167‬‬
‫‪125-114‬‬
‫ממברובה א ‪ :172‬ב ‪ :139‬ח ‪:18‬‬
‫סיוע ליהודים ו ‪ :139‬טו ‪,54‬‬
‫‪V‬‬
‫‪141-103 ;73 40‬‬
‫‪121,66 ,61-56‬‬
‫‪55‬‬
‫יח‬
‫דונבס‬
‫הופל יד ‪ :52‬טז ‪36 4 3 43 41‬‬
‫מ ס ן יח ‪104‬‬
‫הונגריה א ‪ :126 ,70-69 ,68‬ג‬
‫מ פ נ י צ ה יז ‪149‬‬
‫‪ ;135-129‬ד ‪ :133-131‬ה ‪,7‬‬
‫דורה טו ‪274‬‬
‫‪;ТО‬‬
‫‪ ;235‬ז ‪ ;160 ,7‬יג ‪100 ;25‬‬
‫דורוהוי א ‪ ; 122‬ח ‪ ; 156‬י ‪ ; 149‬יז‬
‫ח ‪88‬‬
‫‪ ;165‬כ ‪141‬‬
‫אנטישמיות ד ‪ :127‬ה ‪-230‬‬
‫‪60‬‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ג‬
‫מר‬
‫; ו‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪437‬‬
‫‪241‬כ ג א ע ם ל א ‪440‬‬
‫ואדוביצה יז ‪108 ,106‬‬
‫דברצין‬
‫ראו‪,‬‬
‫מרנודואסרה‪:‬‬
‫;‬
‫‪r‬‬
‫‪e‬‬
‫‪120‬‬
‫‪;69‬‬
‫יב‬
‫‪;131-119‬‬
‫ואלאקומפיה ז ‪102‬‬
‫דדורין א ‪ ;192‬ד ‪ 211 412‬ת׳‪:‬‬
‫יס ‪11-10‬‬
‫ואלק יב ‪36‬‬
‫; י ‪113‬‬
‫‪П145,158,162‬‬
‫הברחת הגבול לרומניה א ‪,78‬‬
‫ואפניארקה ח ‪ :158‬י ‪116‬‬
‫רייכנבאך‬
‫ראו‪,‬‬
‫ח׳רז׳וניוב‪:‬‬
‫‪ .138-137‬ב ‪ 94 44‬העי‪ :‬ג‬
‫וארשה א ‪ ;54‬ב ‪,67-62 ,19‬‬
‫חיאלושיצה ו ‪137‬‬
‫‪ ;131‬ד ‪;108-105 ,98 46‬‬
‫‪ :104 ,103‬ה ‪ ;155‬ז ‪ 14‬ת׳‪,‬‬
‫דינאוורקה יג ‪99-98‬‬
‫‪-169 ,126 ,115-113 П‬‬
‫‪,190 ,189 ,186-185 ,86‬‬
‫‪г‬‬
‫מפולדטאו ‪64‬‬
‫‪ ;174‬יא ‪131 ,130 ,125‬־‬
‫‪ ;192‬ח ‪ 82 ,46 44 ,15‬ת׳‪,‬‬
‫דכאו ג ‪ :35‬ד ‪ 42 ,43-26‬ת׳‪ :‬ה‬
‫‪P‬‬
‫‪;99-97‬‬
‫‪,96-95‬‬
‫יד‬
‫‪;132‬‬
‫‪ ;189-186 ,184‬ס ‪ ;110‬יא ‪;9‬‬
‫‪ ; t‬י ‪ :37‬יא ‪;71‬‬
‫‪ ;17‬ו ‪64 ;23‬‬
‫יח‪;159‬יט‬
‫; סו ‪-260 ,136‬‬
‫‪T‬‬
‫‪116-115 ;215 ,177-174‬‬
‫יז‬
‫‪;137‬‬
‫‪,134‬‬
‫טו‬
‫‪;35‬‬
‫יב ‪,22‬‬
‫‪52;261‬‬
‫;‬
‫‪T‬‬
‫‪O75,157,160,165‬‬
‫‪234 ,206‬‬
‫; יס ‪-227‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪Г43,‬‬
‫‪,254-237‬‬
‫‪402‬‬
‫‪ 233‬ת׳‪,‬‬
‫‪204‬‬
‫הבריתה ה‬
‫דכאו־קאופריע יט ‪104 ,103‬‬
‫‪ ;228‬כ ‪,197 ,194 ,191‬‬
‫היהודים א ‪,183 49-66 ,10‬‬
‫דמביצה יב ‪225-224‬‬
‫‪234-233‬‬
‫‪ ;190-188‬ב ‪ ;99-94‬ד‬
‫דפבלין ח ‪108‬‬
‫ז‬
‫‪;238-229‬‬
‫ה‬
‫‪;208-198‬‬
‫הגיפו א ‪ :55 43‬ב ‪ ;72-67‬ג‬
‫ת מ ר ק ט ‪ ;213‬יב ‪ :72‬טו ‪,118‬‬
‫‪;218-217 ,91 40 ,75 ,74‬‬
‫‪ ;66-65 ,40-38‬ו ‪-221‬‬
‫; ט ‪ ;95‬יא‬
‫‪П‬‬
‫‪134-127 153 Г ;123 ,121‬‬
‫‪ ;226‬ז ‪ 98 ,63-62‬ת׳‪ :‬ח‬
‫‪,138‬‬
‫סיוע ליהודים ד ‪ ;178‬ו‬
‫יב‬
‫‪;136-118‬‬
‫‪,116-115‬‬
‫‪ ;92-83 44‬ס ‪,45 ,43-24‬‬
‫‪;145-144‬כ ‪20‬‬
‫‪ ;233-226 ,186-185‬יד‬
‫‪ ;84 42 ,49-46‬י ‪44‬‬
‫‪re 95‬‬
‫תציג‬
‫‪ ;96-95‬יח ‪,159 ,155-152‬‬
‫‪ ;147-144 ,58-33‬יא ‪ 6‬ת׳‪,‬‬
‫דקיליה ו ‪208-206‬‬
‫‪ ;177-174‬יט ‪ ;41 ,13-10‬כ‬
‫‪ 11‬ת ‪;146-140 ,113-26 /‬‬
‫דראנסי יא ‪ 11‬יג ‪г :175-152‬‬
‫‪220-219 ,145-144‬‬
‫יב ‪ ;179 ,178 46-81‬יג‬
‫‪193‬‬
‫‪,19;Г2103, 94‬‬
‫‪-162TO;195 T ;224-219‬‬
‫חוקים ע ד יהודים ה ‪-231‬‬
‫‪:‬‬
‫‪г‬‬
‫דדהוביץ׳ ה ‪ ;82‬י ‪79 :200‬‬
‫‪171-165ТО;167‬‬
‫‪232‬‬
‫ים ‪80‬‬
‫אנדרטת זכרון ז ‪ 6‬ת׳‪ :‬ח ‪50‬‬
‫סיוע ליהודים א ‪ ;89-83‬ד‬
‫‪168‬‬
‫א‬
‫דדוהיצ׳ין‬
‫ת׳; י ‪ ;32‬יט ‪215‬‬
‫‪;131-130 П ;133-131‬‬
‫דרזדן •יג ‪ :47-46‬יח ‪ :98‬יט ‪и‬‬
‫אקציות יא ‪ 55 ,61-43‬ת׳‪,‬‬
‫יא ‪;134-132 ,124-123‬‬
‫‪103,100‬‬
‫יב ‪188‬‬
‫הגישלום טז ‪ :258-257‬יט ‪13‬‬
‫ארכיון ״עונג שבת״ ז ‪43‬‬
‫המיעוט הגרמני טו ‪,155,153‬‬
‫הדסים ד ‪194‬‬
‫‪ ;94 45‬י ‪ ;146‬יג ‪-219‬‬
‫‪157‬‬
‫הודו ‪re 153‬‬
‫‪,193 ,192 ,191 T ;224‬‬
‫היחס לציתות ד ‪208-206‬‬
‫הולםםטרנד יא ‪168‬‬
‫‪ ;195‬טו ‪167-161 ,159‬‬
‫פליטים א ‪ :192‬ב ‪44-82,76‬‬
‫הולנד א ‪ ;67‬ג ‪ ;109,106‬י ‪:172‬‬
‫בתי יתומים ד ‪56 48-53‬‬
‫‪ ;95-90‬ג ‪-143 ,135-130‬‬
‫‪T65‬‬
‫יב‪67‬יג; ‪,64;TO; 7 2‬‬
‫ת׳‪ 71 ,‬ת׳; ח ‪89‬‬
‫‪ ;145‬ט ‪ ; 102-101‬י ‪-198‬‬
‫‪ ;56-53‬טז ‪ ;123‬יח ‪102‬‬
‫חורבות הגיטו ג ‪ 110‬ת׳‪,‬‬
‫‪ ;204 ,199‬יא ‪,123-118‬‬
‫הגירה מגרמניה יז‬
‫‪111‬‬
‫; יח‬
‫‪Г‬‬
‫‪215-214 ,60-59‬‬
‫‪;132-128‬‬
‫‪ ;173-151‬יס ‪,63 ,55-41‬‬
‫‪;188-181 47-85 ,78-76‬‬
‫‪229 ,226 420 Э‬‬
‫הונדורס ב ‪ ;143 ,142‬יז ‪67‬‬
‫היאוס ה ‪262 ,261-260 458‬‬
‫הימה)קלמסהאוט( יח ‪108‬‬
‫היידלברג יב ‪58 47‬‬
‫הינדנבורג)זאבז׳יה( ב ‪130‬‬
‫הירושימה יח ‪98‬‬
‫הרוביישוב ז ‪89‬‬
‫מפתח המהומות‬
‫‪60‬‬
‫היודנראט ו ‪ 47‬ח ‪ ;53‬ט‬
‫‪ ;47‬י ‪ ;54-53‬יא ‪48-37‬‬
‫‪ ;47 ,45-44 ,40‬יב ‪,81‬‬
‫‪ ;82‬יג ‪222‬‬
‫וייטנאם ח ‪8‬‬
‫ויילון יח ‪148 ,147‬‬
‫וילאך ה ‪245‬‬
‫וילנה )וילניוס( א ‪,42 ,40‬‬
‫״הכח׳׳ וינה יז ‪251-250‬‬
‫מחנה עקורים ד ‪ 101‬ת׳‬
‫י וירטמברג יז ‪65‬‬
‫וישי ד ‪137‬‬
‫ראו גם‪ ,‬צרפת‪ ,‬ממשלת וישי‬
‫וישנת׳ נובי כ ‪98 ,97‬‬
‫וישקוב ז ‪78‬‬
‫ולבזשיך )ולדנברג( ב ‪ ;121‬ז‬
‫‪ ;149 ,139‬יט ‪215‬‬
‫ולוצלבסק ט ‪ ;114‬יב ‪173‬‬
‫‪т‬‬
‫‪55‬‬
‫וסטרבורק טו ‪ :186-168 ,54‬כ‬
‫‪116‬‬
‫ורטאו א ‪177 ,174‬‬
‫ורנה ו ‪204‬‬
‫ורקוטה ‪ ;141.1‬יב ‪33‬‬
‫פעילות המחתרת א ‪,29‬‬
‫זאגרב י ‪ ;129 ,127‬יט ‪,65‬‬
‫‪ ;65-64‬ב ‪-119 ,118 ,54‬‬
‫יצירה אמנותית ג ‪ ;53‬ד‬
‫‪ ;120‬ג ‪;185-183 ,139-138‬‬
‫‪ :54‬י ‪ ;50-49 ,35-34‬יז‬
‫ד ‪ ;87 4 6 44 ,76-67 ,65‬ה‬
‫‪13‬‬
‫‪ : 4 6 ,52,129,‬ו ‪,63-61‬‬
‫‪139‬א ‪ ;29‬ג‬
‫המחתרת היה^ת‬
‫‪ 154 49 ,76-75 ,71-70‬ת׳; ‪t‬‬
‫‪ :47-39‬ז ‪78-74‬‬
‫‪ ; П‬ט ‪,115 ,114‬‬
‫‪105‬‬
‫‪;132‬‬
‫מרגלים מטעם הגסטאפו ג‬
‫‪118‬־‬
‫‪44-42‬‬
‫‪ :120-117‬י ‪ 44-83‬ולין‬
‫‪ ;192 ,188 ,120‬יא ‪;226 ,142‬‬
‫המרד בגטו א ‪ :55 ,35‬ב‬
‫יב ‪;172 40 ,26 ,25 ,24 ,23‬‬
‫‪ ; 3 4 ,‬ו ‪;11-10 ,9‬‬
‫‪58-44‬‬
‫יג ‪ ;Т65,64 ; 10345-77‬טו‬
‫‪,‬‬
‫‪П62-61,66,71‬‬
‫ז ‪;87‬‬
‫‪,‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,78,91-90,‬‬
‫‪,10-793,‬‬
‫‪ ;187126,92-89‬יא‬
‫‪, 2 3 2 - 2 2 2 ; Т О‬‬
‫‪17 ,100-99‬‬
‫‪4 5,12‬‬
‫‪,‬‬
‫‪49-47‬‬
‫‪,113-112‬‬
‫‪, Г‬‬
‫‪42 ;146 ,63 ,62 ,61 ,59‬‬
‫‪ ;146-143‬יג ‪;185-184‬‬
‫‪ ;80 ,79 ,78 ,73‬יח ‪ ;212 ,45‬זאביידצ׳ה ט ‪ ;50‬ה ‪46‬‬
‫טו ‪ ;136‬טז ‪,13 ,12 ,11‬‬
‫זאבירז׳ין א ‪174‬‬
‫יט ‪ ;242‬כ ‪202 ,73‬‬
‫‪ ;16-14‬כ ‪56‬‬
‫הגיטו א ‪ :60-52 ,49-43 43‬זאגלמביה ב ‪:139,128,93,73‬‬
‫המשטרה היהודית ב ‪ ;64‬ג‬
‫‪ ; П‬ט‬
‫‪106‬‬
‫‪;109 ,92 ,91‬‬
‫‪ ;42-41‬ט ‪ ;38 ,27-24‬י‬
‫ד ‪ ;46-44‬ו ‪ ;153‬ט ‪42‬י ‪;85‬‬
‫‪ ;68 ,61-60‬יג ‪ :54‬טו ‪ :36‬כ‬
‫‪ ;54‬יא ‪,50-49 ,46 ,42‬‬
‫יב ‪ ;29 ,28‬יג ‪,93-89 47‬‬
‫‪196 ,12-11‬‬
‫‪ 1 0 6 - 1 0 5 ,98-94 Т -99 ,71 ;191‬־‬
‫‪,64 ,56 ,52‬‬
‫‪ТО :218-215,203;16,14‬‬
‫‪175 ,168ТО;100‬‬
‫היהודים יז ‪141-102‬‬
‫‬‫‪Т‬‬
‫‪О183-181,198,‬‬
‫הנוער הציוני‬
‫‪235‬‬
‫ראו גם‪,‬‬
‫היודנראט ו ‪ 48-42‬ט ‪,64-50‬‬
‫בגיטו וארשה‬
‫‪-108 ,107 ,105 Г ;70-69‬‬
‫‪ ;236‬יח ‪205-200‬‬
‫היהודים יז ‪ :112 ,111‬יח ‪:66‬‬
‫‪-119 ,117-115 ,113 ,111‬‬
‫היודנראט ו ‪ ;48-42‬יג ‪;84‬‬
‫ים ‪71 ,69-68‬‬
‫‪;133 ,131-130 ,128 ,123‬‬
‫יח ‪202‬‬
‫‪- т‬‬
‫המרד הפולני יג ‪116 :50‬‬
‫יט ‪35-34 43 42 ,30-29‬‬
‫יצירה אמנותית ג ‪т :53‬‬
‫‪ ; Т О 1 3 6‬יט‬
‫; ‪14 ТО‬‬
‫‪;1‬‬
‫‪202-201 ,199 ,193‬‬
‫המשטרה היהודית ט ‪ ;59‬יז‬
‫‪224‬‬
‫המשטרה היהודית א ‪,44‬‬
‫‪,121 ,120 ,111 ,108 ,104‬‬
‫והלין ד ‪ ;70‬ו ‪ :86‬ט ‪39‬‬
‫‪ ;60 ,59 ,56 ,45‬ד ‪;125‬‬
‫‪,136 ,133 ,131 ,126 ,124‬‬
‫‪г‬‬
‫וואבולניק ‪45‬‬
‫יג ‪97‬‬
‫‪212‬‬
‫וואפניאדקה א ‪129‬‬
‫הוואתיקן ו ‪ ;104‬ח ‪130 ,9‬‬
‫‪60-55 ,49-45 ,35-34‬‬
‫סיוע ליהודם בהונגריה ג‬
‫פרטיזנים א ‪ :31‬ד ‪106-105‬‬
‫‪;73‬ד ‪;129-128‬יב ‪ 188‬היהודים ד ‪то 253 :226-223‬‬
‫וול־דיב יג ‪160‬‬
‫וולקוביסק ו ‪55‬‬
‫וורוצלב‪ :‬ראו‪ ,‬ברסלאו‬
‫וזנבק יח ‪109 ,108‬‬
‫ויאטקה יב ‪33‬‬
‫ויאלקי־לאצקי טו ‪189‬‬
‫ויסבסק ט ‪ ;91‬יג ‪51 :140‬‬
‫‪:52‬‬
‫‪ТО21,37-36‬‬
‫ויטנגים יב ‪77 ,74-73‬‬
‫וייווארה יב ‪29 48‬‬
‫פרעות ביהודים ח ‪ ;107‬יב‬
‫‪27‬‬
‫‪, т‬‬
‫ראו ‪ до‬תנועות נוער חלוצ­‬
‫יות‪ ,‬בוילנה‬
‫וילקובישק טו ‪78‬‬
‫וילקומיר)אוקמרגה( ו ‪,73 ,69‬‬
‫‪ ;77‬ז ‪ ;101‬יב ‪24‬‬
‫וינה ט ‪ :99-98‬יב ‪ :68‬טו ‪г ;39‬‬
‫‪ ;254-253‬יט ‪86 ,76 ,60-58‬‬
‫הדיקטט מווינה יז ‪168‬‬
‫‪74-73‬‬
‫זאגרובלה יב ‪191‬‬
‫זאוויירצ׳יה יז ‪107‬‬
‫ז׳אז׳מר ט ‪ :86‬כ ‪86‬‬
‫זאכםהאוזן ג ‪ :35‬ה ‪ :238‬יב ‪45‬‬
‫‪ :139 ,137‬יח ‪134‬‬
‫זאמושץ׳ ז ‪84‬‬
‫זאקופנה יט ‪227‬‬
‫ז׳בזידוביצה ז ‪134‬‬
‫זבז׳יה כ ‪197‬‬
‫זבינקו ד ‪166‬‬
‫זבלונצ׳יה יב ‪102‬‬
‫זגז׳יב כ ‪131‬‬
‫מפתח המהומות‬
‫‪61‬‬
‫זגיז׳ יח ‪147‬‬
‫‪ ;89 43 40 ,79‬טו ‪ ;9‬יח סו־יאםם ד ‪168‬‬
‫זדונםקא־ווליא ו ‪ :38‬יח ‪147‬‬
‫‪12‬‬
‫םריחטי א ‪116‬‬
‫זוויסאו יב ‪102‬‬
‫הקונסוליה הפולנית ד ‪79‬‬
‫‪г‬‬
‫טרינידד ‪67‬‬
‫‪46‬‬
‫זוורדון סו ‪,43‬‬
‫‪146‬‬
‫ד‬
‫סוברוק‬
‫טריטק ד ‪69‬‬
‫ז׳ולקוב טו ‪195‬‬
‫טוסשין יג ‪149‬‬
‫טריפולי ד ‪ ;162‬ט ‪181‬‬
‫דורומין ‪то 157‬‬
‫טולצ׳ין ח ‪163‬‬
‫טרנוב יד ‪-175 ,123 ,121 ,45‬‬
‫‪164‬‬
‫‪,163‬‬
‫זורלבקה ח‬
‫‪203‬‬
‫כ‬
‫לובלסקי‬
‫טומשוב‬
‫; טז‬
‫‪Т‬‬
‫‪О‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪197‬‬
‫‪;190‬‬
‫זילופה יב ‪34‬‬
‫טומשוב מזובייצקי כ ‪203 ,103‬‬
‫‪ ;172‬יט ‪ ;42‬כ ‪104‬‬
‫‪ :81-76‬דטו‬
‫‪то 141,140 :175‬‬
‫ז׳ילינה א ‪ ;177‬ב טוניס‬
‫טרנופול ה ‪;86 44 43 40-79‬‬
‫‪34-33‬‬
‫יב‬
‫טוקום‬
‫‪,40‬‬
‫‪ ;46 ,46-44‬יט ‪,39 ,38‬‬
‫י כ ‪ ;194-192‬יז ‪73‬‬
‫טורדה י ‪ :152‬יז ‪,175 ,174‬‬
‫‪77‬‬
‫טרנסילבניה א ‪ ;184 ,69‬ד ‪,108‬‬
‫זלוצ׳וב ו ‪ :38‬טו ‪189‬‬
‫‪177-176‬‬
‫‪ ;113‬ה ‪47-36 ,27 ,25 ,21‬‬
‫זימדינקה א ‪123‬‬
‫‪, 1 5 5 5 5 - 5 3 ,49‬‬
‫‪ ; Г 31‬י ז ‪:‬‬
‫‪119‬טורוב טז ‪О‬‬
‫זלשצייקי א ‪121‬‬
‫טורקה יב ‪215-214‬‬
‫‪ГР ;176 ,171 ,168 ,158,156‬‬
‫‪194‬‬
‫ז׳שוב )יעתת( יד ‪:45‬‬
‫‪ , r e‬טורקיה‪ :‬ראו‪ ,‬תורכיה‬
‫‪;181‬כ ‪145-144‬‬
‫‪196‬‬
‫‪,104‬‬
‫‪ ;241‬כ‬
‫‪192‬‬
‫א‬
‫טיבולובקה‬
‫סרנסניסטריה א ‪,117-115‬‬
‫ריישא‬
‫גם‪,‬‬
‫ראו‬
‫‪36‬‬
‫טו‬
‫‪:68‬‬
‫ט‬
‫סיסםוניג‬
‫‪-190 ,130-126 ,121 ,120‬‬
‫זשלי יב ‪173‬‬
‫טימישווארה ה ‪ ;54‬ח ‪ ;142‬יז‬
‫‪ ;192‬ב ‪ ;155 49‬ג ‪,68-66‬‬
‫‪ ;171 ,170 ,162‬יח ‪190‬‬
‫‪ ;160-157‬ד ‪,192 ,119 ,94‬‬
‫חבלינםק ג ‪203 ,202 ,201‬‬
‫‪, П‬‬
‫‪145‬‬
‫טימנדורף טו ‪ ;214-209 133 ,132‬ו ‪;202‬‬
‫חבניה ד ‪139 ,138‬‬
‫טלוסטה יז ‪79‬‬
‫‪ ;166-157‬ס ‪ ;212 ,121‬י‬
‫חודוב ת ‪105‬‬
‫טלז׳ יב ‪ ;24‬ח ‪44‬‬
‫‪,148 ,124-123 ,117-112‬‬
‫‪137‬‬
‫חדינקי יג‬
‫‪150-149‬‬
‫טו‬
‫‪p‬‬
‫מ‬
‫ל‬
‫ט‬
‫‪ ;168 ,162 ,158 ,149‬טו ‪;8‬‬
‫חומסק א ‪168‬‬
‫םקוץיה‪26‬‬
‫‪40 ГР ;165 Г ;191-190 П‬‬
‫חוסטיט‪82‬‬
‫טראווניקי ג ‪ ;47 ,46‬ז ‪;78 ,77‬‬
‫‪ ;193-192 ,187 ,180‬כ ‪,141‬‬
‫‪,175‬‬
‫ז‬
‫‪;258‬‬
‫ה‬
‫‪;144‬‬
‫חיפה ד‬
‫‪Г‬‬
‫‪112‬‬
‫‪;63-62‬‬
‫יא‬
‫‪144-143‬‬
‫‪210 Г ;177‬‬
‫‪г‬‬
‫‪151‬‬
‫טרא^יה‬
‫העברת היתומים לרומניה‬
‫חלמנו)חלם( ח ‪ ;149 42‬י ‪ ,47‬טרביזו ג ‪ ;112,101-100‬ז ‪;133‬‬
‫ולארץ ח ‪,162 ,142-141‬‬
‫‪, Г‬‬
‫‪ ;83 ,76‬יא ‪109 ;29-27‬‬
‫ט ‪ ;179‬יג ‪66 ,64 43 42‬‬
‫‪ ;165‬י ‪,117-115 ,113‬‬
‫‪196‬‬
‫‪,98‬‬
‫‪ ;111‬כ ‪47 ,18‬‬
‫ג‬
‫‪;48‬‬
‫ב‬
‫‪;36‬‬
‫‪43‬‬
‫א‬
‫טרבלינקה‬
‫‪ ;161‬יט ‪150‬‬
‫חמיילניק יב ‪157‬‬
‫‪ ;98 49 48‬ל ‪ ;55 44‬ה ‪,18‬‬
‫המיעוט הגרמני טו ‪152‬‬
‫חניתה ה ‪66‬‬
‫‪ 68‬ת׳‪,187-186 ,79 1 ;104 ,‬‬
‫פעילות ״הנוער הציוני״ א‬
‫‪157201-200‬‬
‫חנצין יב‬
‫‪,66‬‬
‫יא‬
‫;‬
‫‪П‬‬
‫‪;189‬‬
‫‪47‬‬
‫‪- 1 1 7 - 1 1 6 ,«129-1,183‬‬
‫‪ ;185‬ל ‪79-73,;214-209‬‬
‫‪42‬‬
‫‪44‬‬
‫חנקו י ‪ ;89‬יב ‪41-90 39‬‬
‫‪- П‬‬
‫‪154‬‬
‫‪, T O135,166‬‬
‫חקילבד ד ‪ ;92 80‬יג ‪;221‬‬
‫‪;167‬י ‪117-112‬‬
‫חרקוב ה ‪ :74‬מ ‪91‬‬
‫‪49‬‬
‫יט‬
‫‪;269-268‬‬
‫‪462‬‬
‫‪458‬‬
‫‪г‬‬
‫טשביניה ‪106‬‬
‫‪ ;228 ,108‬כ ‪18‬‬
‫טשקנט יג ‪ ;138‬טז ‪145‬‬
‫טאווריג ו ‪75 42‬‬
‫קולוניה טרםבלינקי יא ‪-72‬‬
‫ים‬
‫‪:196-193‬‬
‫טאטרה)הרים( טז‬
‫‪73‬‬
‫יאניב א ‪ ;168‬ל ‪ ;69‬י ‪ ;83‬יא ‪72‬‬
‫‪252‬‬
‫טרגרדיו יד ‪ ;99‬יז ‪176‬‬
‫יאנובםקי )מחנה( ל ‪ ;93‬יב‬
‫‪:40‬‬
‫‪49‬‬
‫‪46‬‬
‫יב‬
‫טאלין)ריוואל(‬
‫טרופאויד‪^3‬‬
‫‪- Т‬‬
‫‪107‬‬
‫‪ ;134-124‬יג ‪;226‬‬
‫‪42 г‬‬
‫‪г‬‬
‫טרוקי ה ‪40 ;51‬‬
‫‪ ; Т О‬יח ‪-234‬‬
‫‪211-187‬‬
‫‪;108‬‬
‫‪г‬‬
‫טארטו)דופאט( יב ‪ 36‬ט ת ‪209‬‬
‫‪ ;235‬יט ‪ ;203-198‬כ ‪247 ,18‬‬
‫סביםה יד ‪79‬‬
‫טתייגשטאט ג ‪ :51‬יב ‪ ;35‬יט‬
‫היודנראט טו ‪191,190‬‬
‫ט ח ׳ ו א ‪136‬‬
‫‪120‬‬
‫כ‬
‫‪;112-105‬‬
‫‪,73‬‬
‫‪45‬‬
‫‪49‬‬
‫יאסי א ‪ ;127‬ב ‪;174 ,166 ,162‬‬
‫טהרן ד ‪ :136 ;78‬יח ‪136‬‬
‫יצירה אפנותית ג ‪ 52 42-50‬ה ‪ ;27‬ט ‪ ;121‬י ‪ ;153‬יג ‪ТО ;28‬‬
‫לשכת קשר ב ‪ :42 43‬ד ‪46‬‬
‫ת׳‬
‫‪115‬‬
‫‪72,‬‬
‫‪62‬‬
‫מפתח המהומות‬
‫הכרמל ד ‪160-159‬‬
‫כרתים ד ‪138‬‬
‫פוגרום א ‪ :114-113‬ח ‪ :156‬י ישראל ג ‪ :17 ,15‬ד ‪ :19‬ו‬
‫‪ ;22-11‬ז ‪;201-200 ,14-12‬‬
‫‪ ;151-150‬יח ‪ ;221‬כ ‪142‬‬
‫ח ‪ ;37-35 ,13‬י ‪,25 ,15 ,9‬‬
‫יאסלו יט ‪195‬‬
‫‪ ;26‬יא ‪ ;23,17-15‬יב ‪ ;12-9‬לאגדי יב ‪39‬‬
‫יאש יח ‪190‬‬
‫יג ‪ ТО ;20-19 ,15-13 ,12‬לאואנבורג יג ‪101‬‬
‫‪г111,107,114‬‬
‫לאונטרברגן יד ‪210-209‬‬
‫; כ ‪21‬‬
‫‪Г12,17‬‬
‫‪;10-7‬‬
‫יבורוב טו ‪197‬‬
‫הסכם השילומים עם גרמניה לאופן ס ‪68‬‬
‫יבניאל ה ‪59 ,50‬‬
‫לאנדסברג ג ‪ :108,106‬ז ‪ :26‬יב‬
‫‪ ; Т‬יט ‪157‬‬
‫‪77-71‬‬
‫ידינץ ח ‪ :157 ,156‬טז ‪ :189‬יח‬
‫‪ ;30‬יג ‪67‬‬
‫היחס לשואה טו ‪138‬‬
‫‪59‬‬
‫לבוב )למברג( ב ‪ :103-100‬ג‬
‫לאומנות יג ‪127‬‬
‫יוגוסלביה א ‪ :30‬ג ‪ :132-131‬ד‬
‫‪ ;140-139 ,140-138‬ד ‪,90‬‬
‫מגילת העצמאות טז ‪10-9‬‬
‫‪ :138 ,116 ,110‬ח ‪,16-15‬‬
‫‪, 2 2 1‬‬
‫‪,93,91;П52,‬‬
‫‪57,‬‬
‫‪48 ,37‬‬
‫‪ 69‬חילונית ח‬
‫מדינה‬
‫‪ ;175 ,148‬י ‪ ;130-126‬יא‬
‫‪, П‬‬
‫‪ ;78 ,76 ,75 ,72‬ז ‪108 ;83‬‬
‫מלחמת ההתשה ו ‪16‬‬
‫‪ ;200‬יב ‪ ;72‬יג ‪ ;69‬יז ‪,87‬‬
‫‪ ;140-138‬י ‪ ;105-200‬יב‬
‫מלחמת העצמאות יב ‪-197‬‬
‫‪ ;214‬יט ‪46‬‬
‫‪ ;124‬יג ‪-225 ,105 ,77 -76‬‬
‫‪199‬‬
‫כתחנה בדרך לא׳׳י ב ‪94 ,94‬‬
‫‪ ;235‬יד ‪-105 ,57 ,45-44‬‬
‫מלחמת השיחרור ו ‪8‬‬
‫העי‪ :‬ה ‪ :241 ,238‬ז ‪-158‬‬
‫‪-171 ,163 ,144-138 ,107‬‬
‫מלחמת יום כיפור ג ‪ ;15‬ו ‪;17‬‬
‫‪166,‬‬
‫‪184‬‬
‫‪ ;173‬טו ‪;202 ,198 ,190 ,188‬‬
‫ט ‪ ;164‬יא ‪!13‬טז ‪234‬‬
‫המאבק בנאצים ב ‪т ;168‬‬
‫‪,‬‬
‫‪T‬‬
‫‪O‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5;V73,‬‬
‫‪, 77,‬‬
‫‪,22 ,15-13‬‬
‫‪ 7680,79‬לבנון יא‬
‫מלחמת‬
‫‪ ;134‬טו ‪292 ,21 ,20‬‬
‫‪ ; Г Г‬יט ‪ ;80 ,72‬כ‬
‫‪234 ;87-86‬‬
‫‪127‬‬
‫המיעוט הגרמני טו ‪,153,152‬‬
‫‪247-244 ,138-128 ,104‬‬
‫מלחמת סיני ג ‪ !14‬ו ‪ ;15‬יא‬
‫‪157‬‬
‫האוניברסיטה ה ‪88 ,86 ,74‬‬
‫‪212-211‬‬
‫יוון ב ‪ :130‬ד ‪,110-109 ,98‬‬
‫האיטלקים ‪176-175‬‬
‫מלחמת ששת הימים ג ‪ :15‬ד‬
‫‪- П‬‬
‫‪ ;141 ,138‬ה ‪148 ;222‬‬
‫הגטו יד ‪;210-204 ,147-144‬‬
‫‪ ;22‬ו ‪ ;16‬ז ‪ ;41‬ט ‪;164 ,19‬‬
‫‪ ;149‬יב ‪ ;58‬יג ‪52 ,36‬‬
‫יט ‪198 ,16‬‬
‫יט ‪170-169‬‬
‫היהודים ד ‪ : 131-130‬טו ‪-270‬‬
‫טבח ביהודים ה ‪ ;97 ,79‬ח ‪52‬‬
‫משא ומתן לשלום ו ‪ ;22-17‬ז‬
‫‪274-273 ,272‬‬
‫היודנראט ו ‪ !38‬יד ‪;205-204‬‬
‫‪ :13-12‬טז ‪8‬‬
‫כיעד לבריחת יהודים ה ‪239‬‬
‫טו‪;199‬יח ‪ ;89-78‬יט ‪199‬‬
‫הפלשתינאים ו ‪-21 ,15-14‬‬
‫סיוע האיטלקים ליהודים ד‬
‫מרי יהודי יא ‪155-152‬‬
‫‪; 5 П‬‬
‫‪9-7‬‬
‫‪ 2,20‬ז‪ ;177 ; 22‬יא ‪;14‬‬
‫‪2 ,19 Г ;171-168‬‬
‫ראו גם‪ ,‬יאנובםקי)מחנה(‬
‫יח ‪207 ,13‬‬
‫סיוע הספרדים ליהודים ה‬
‫קליטת עלייה ז ‪ :156-155‬לידט מ ד ‪ ; П 9 ;138 ,137‬י ‪ ;25‬יא‬
‫‪147‬‬
‫‪ ;127 ,22 ,15-13‬יב ‪9 ,8‬‬
‫‪ ;85 ,84 33-82‬טז ‪124‬‬
‫יולטן טז ‪149‬‬
‫השטחים הכבושים ו ‪ ,17-16‬לחיין א ‪192‬‬
‫ילה־וואקה ד ‪46‬‬
‫‪г‬‬
‫ורנה יג ‪193 ;153‬‬
‫לה‬
‫‪;ТО‬‬
‫‪ ;22 ,20-19‬יא ‪^9;16‬‬
‫ילינה גורה ב ‪,125 ,123-122‬‬
‫‪г‬‬
‫שלטון החוק יט ‪ 15‬לה מיל יג ‪193 ;153‬‬
‫‪;135‬ט ‪145‬‬
‫תעמולה אנטישמית נגדה ס לוב ג ‪ ;104‬ד ‪ :162,138,137‬ח‬
‫ימפול א ‪ :129-128‬י ‪,113‬‬
‫‪ ;10‬יא ‪168‬‬
‫‪13-11‬‬
‫‪116-115‬‬
‫ראו גם‪ ,‬׳׳הישוב בארץ ישר­ לובאן יג ‪39‬‬
‫יפאן א ‪ ;51‬ב ‪ ;118‬יא ‪;229,228‬‬
‫לוביץ ח ‪ :52‬יא ‪224‬‬
‫אל״ במפתח הנושאים‬
‫יב ‪ ;181 ,180 ,178‬יג ‪ :11‬יד‬
‫לובליאנה י ‪127‬‬
‫‪ ;67-65‬טו ‪;227 ,225 ,73-72‬‬
‫כז׳אנוב יז ‪ 135,108,107,106‬לובלין ב ‪ ;61,60‬ג ‪ :39‬ד ‪;108‬‬
‫טז ‪151‬‬
‫‪ ; Л‬ז ‪,133 ,84 ,79 ,28‬‬
‫‪117‬‬
‫כפר גליקסון א ‪162,69 ,68 ,67‬‬
‫ירוסלב יב ‪20‬‬
‫; ט ‪;44‬‬
‫‪П23,106,108‬‬
‫; ד ‪;135 ,190‬‬
‫‪ ;194‬ה ‪ ;59 ,54‬יב‬
‫ירתוליםםקה ח ‪ :95‬יא ‪239‬‬
‫יא ‪ ; 142,37-35‬י ב ‪;221,146‬‬
‫‪210 Г ;196‬‬
‫ירושלים ח ‪ :35‬טז ‪8‬‬
‫; טו ‪,126‬‬
‫כפר גלעדי ח ‪Т172,174-173 69‬‬
‫העיר העתיקה ד ‪157 ,151‬‬
‫‪- 2 4 9 - 2 4 8 ,263-262,‬‬
‫פיצוץ מלון ״הפלך דוד׳׳ ה כפר ‪281‬‬
‫ויתקין ה ‪ :216‬כ ‪28 ,27‬‬
‫‪; Г О 1 8 7‬‬
‫‪>; Г;220,87,81972,193‬‬
‫שמואל‪8‬ד ‪2‬‬
‫כפר ‪3‬‬
‫‪251‬‬
‫מפתח המהומות‬
‫‪63‬‬
‫יח ‪ ;45‬יט ‪ ,209 ,205-204 ,72‬ליאפיה ג ‪199‬‬
‫מגדיאל ד ‪ 190 ,190‬ת ‪ ;194 /‬ה‬
‫‪60‬‬
‫‪ ,225-224 ,223 ,221 ,220‬ליבאו יב ‪ :34 43,32,31‬טו ‪36‬‬
‫‪ ;246 ,243‬כ ‪196‬‬
‫לידה א ‪ :43‬ג ‪ :138‬ד ‪ ;68‬טו מגדלונה כ ‪221-220‬‬
‫היודנראט ח ‪97-95‬‬
‫‪246-243 ,126‬‬
‫המדבר המערבי ד ‪,139 ,137‬‬
‫ליטא א ‪ ;50 ,40‬ב ‪45 ,23‬‬
‫‪ ;142-141‬ט ‪35‬‬
‫לובץ׳ ‪149 г‬‬
‫‪ ;119-118‬ג ‪ ;139-138‬ה ‪42‬‬
‫לחח׳ ב ‪ :123,120,62-61 ,52‬ג‬
‫מדגסקר יא ‪188 ,186‬‬
‫‪ ; П‬ט ‪;115-114‬‬
‫‪105 ;65-64‬‬
‫‪ ;110‬ה ‪-158 ,46-45 ,44‬‬
‫מדיאש מ ‪168‬‬
‫‪, П‬‬
‫‪ ;162 ,160‬ז ‪45 ;87 ,84‬‬
‫‪ ;230-226‬יג ‪213 ;77‬‬
‫יא‬
‫‪ ; Т‬מואץ׳ יא ‪129 ,122‬‬
‫‪ ;47‬ט ‪,111 ,109 ,72 ,34‬‬
‫‪74 V‬‬
‫מוגילב )מוהילב( א ‪,121 ,115‬‬
‫אנטישמיות ד ‪ ;224‬ו ‪,60‬‬
‫‪ ;146 ,124‬י ‪ ;192 ,46 49‬יא‬
‫‪ ;192 ,183 ,128-127‬ב ‪;155‬‬
‫‪206-205 П;213‬‬
‫‪,168‬ד ‪;175‬‬
‫‪ ;224 ,34‬יב ‪;146 ,143-141‬‬
‫‪,‬‬
‫‪П145,158,160‬‬
‫הדיוויזיה הליטאית ד ‪ :226‬י‬
‫יג ‪ :114 ,58‬יד ‪ ;109 ,105‬סז‬
‫‪ ;165-164 ,163-161‬י ‪,112‬‬
‫‪ ;110 ,86-84‬יב ‪ ;27‬כ‬
‫‪ :157-156‬יח ‪;242 ,150-138‬‬
‫‪ ;117-116 ,115-114 ,113‬סז‬
‫‪71-65‬‬
‫יט ‪ ;213‬כ ‪,193 ,192 47 45‬‬
‫‪ ;23 ,21‬יח ‪183‬‬
‫‪197 ,196 ,195‬‬
‫היהודים ה ‪ :200‬יב ‪ 40-17‬מודז׳יוב יז ‪108‬‬
‫‪45-44 ,41 Г ;182-171‬‬
‫בית יתומים ג ‪ 69‬ת׳‬
‫מ ו ת ה סו ‪69‬‬
‫הגטו ג ‪ 8‬ת׳‪ :‬ז ‪ :210-202‬ט‬
‫ה י ה ו ד י ם ת ח ת ש ל ט ו ן מוהץ׳ יט ‪49-45‬‬
‫‪ ;79-75‬י ‪ ;24‬יב ‪;179 ,178‬‬
‫סובייטי ה ‪ :145-126‬ו מחיר טז ‪21‬‬
‫‪ :91-57‬ז ‪ :118-99‬סו מוחמדיה כ ‪36‬‬
‫טז ‪ :165‬יח ‪240‬‬
‫היודנראט ו ‪ :48-42‬ט ‪-75‬‬
‫‪ ;232-222 ,100-74‬סז מוחץ׳ יז ‪214‬‬
‫‪65-46‬‬
‫‪79‬‬
‫מוטו־פונטו יז ‪240‬‬
‫יצירה אמנותית ג ‪55-53‬‬
‫היחס ליהודים ה ‪ :145‬ו מוטול א ‪168 ,167-166‬‬
‫‪,182 ,180 ,139 ,138‬‬
‫כמרכז בריחה ז ‪-138 ,134‬‬
‫מוינשמ ה ‪26‬‬
‫‪139‬‬
‫‪ ;194 ,192-191 ,188‬ח מולדביה א ‪ !148‬ד ‪ ;210‬ה ‪!31‬‬
‫לודמיר ד ‪70‬‬
‫‪ :206 43‬י ‪ ;180-175‬יז‬
‫יח ‪58 ,54‬‬
‫לחאן ב ‪ ;139‬ט ‪72‬‬
‫‪ ;47 ,46‬כ ‪80‬‬
‫מוליאנו ה ‪178‬‬
‫לינקאיסשיאי יב ‪29‬‬
‫לונדון ב ‪ :42‬ד ‪89‬‬
‫מתקץ׳ ה ‪ ;61‬יט ‪81‬‬
‫לונינץ א ‪ ;168‬טז ‪20‬‬
‫ליטבון יח ‪216‬‬
‫מוסטי ו ‪56-55‬‬
‫לוצין יב ‪34‬‬
‫ליפלאנדיה יב ‪31 40‬‬
‫מוסקבה יב ‪ :183-182‬סו ‪-231‬‬
‫לוצרן ד ‪6‬‬
‫ליפנה יא ‪ :224‬יב ‪173‬‬
‫‪ ;135‬מז ‪22‬‬
‫לוקוב טו ‪136‬‬
‫ליפניק ח ‪157‬‬
‫מוטתגנם יד ‪79‬‬
‫לוקסמבורג ה ‪ ;62‬יז ‪63 ,62‬‬
‫לירא יג ‪89‬‬
‫מורפה א ‪192‬‬
‫לושונץ א ‪76‬‬
‫לפםדורף יג ‪52‬‬
‫מחנה יאנובסקי‪ :‬ראו‪ ,‬יאנובסקי‬
‫‪22‬‬
‫טז‬
‫‪:20‬‬
‫יב‬
‫לנינגרד‬
‫‪168‬‬
‫‪,167‬‬
‫לחבה א‬
‫)מחנה(‬
‫לסביה ג ‪ :205-204 400-197‬ה לנצ׳יצה יח ‪46‬‬
‫מחנה ירוזולימםקה; ראו‪,‬‬
‫‪, Г‬‬
‫‪ ;207-206 ,64‬יא ‪46 ;227‬‬
‫לפשני טז ‪120‬‬
‫ירחולימםקה‬
‫‪47‬‬
‫מחנה פלאשוב‪ :‬ראו‪ ,‬פלאשוב‬
‫מאוריציוס כ ‪19‬‬
‫אנטישמיות ה ‪207-206‬‬
‫)מחנה(‬
‫הדיביזיה הלטבית ג ‪ :203‬ה מאדיר ס ‪91‬‬
‫מטהאחן ד ‪ ;218-215‬ט ‪ 171‬ת׳;‬
‫מאידנק ה ‪ ;18‬ו ‪ 26‬ת׳; זיג‪,64‬‬
‫‪ ;204-201‬י ‪86 44‬‬
‫‪ ; Г‬כ ‪116‬‬
‫‪234 ;73 48-36‬‬
‫היהודים ה ‪ :207-206 400‬יב‬
‫‪ ;187‬ט ‪ ;235‬י ‪ ;143‬יא ‪ ;72‬יג מטנהיים ד ‪ 30‬הע׳‬
‫‪36-30 43-17‬‬
‫‪ ;50‬טו ‪ ;265-263 449 ,134‬מחץ יא ‪37‬‬
‫היחס ליהודים ו ‪ :139 ,138‬ח‬
‫יט ‪ ;221‬כ ‪18‬‬
‫מיטאו יב ‪34‬‬
‫המשפט ו ‪25‬‬
‫‪53‬‬
‫מיטרגארס ד ‪ 30‬העי‪ 36 ,‬העי‬
‫לסגליה יב ‪31‬‬
‫מאלקיני יב ‪220‬‬
‫מיילץ ט ‪94‬‬
‫ליאון ד ‪172‬‬
‫מארקש טו ‪141‬‬
‫מילאי ו ‪105‬‬
‫‪103‬‬
‫יח‬
‫ליאד ד ‪;61‬‬
‫‪240‬‬
‫‪г‬‬
‫מגינטה‬
‫מילדורף ד ‪43-30‬‬
‫‪64‬‬
‫מפתח המהומות‬
‫‪ ;52 ,46 ,45‬ו ‪ ;160‬יב סוליקאמסקי יב ‪33‬‬
‫מילובקה ה ‪ 14‬ת׳‬
‫‪ :170-164‬טז ‪ :183‬יח ‪ :200‬כ סומאליה ד ‪137‬‬
‫מילנו ה ‪178‬‬
‫סומבטה ה ‪245 ,239 ,238‬‬
‫מילנובק יד ‪,116-113 ,109‬‬
‫‪255-253‬‬
‫‪ fOWIO‬א ‪ ;175 ,174‬ז ‪П ;78‬‬
‫‪120-119‬‬
‫נהלל ד ‪194‬‬
‫‪ ;9‬ט ‪,68 ,60 ,56 ,53 ,52 ,50‬‬
‫מינכן י ‪125‬‬
‫נהדיה ה ‪267 ,262‬‬
‫; יט‬
‫‪Г141-103,211‬‬
‫‪;98 ,73 г‬‬
‫‪ ;91‬ט‪193‬‬
‫מינסק א ‪ :45‬ח ‪ :53‬טנואה‬
‫‪ ;122 ,109 ,73 38 ,23‬כ‬
‫‪ ;110‬יב ‪ ;182‬יג ‪ ,134-133‬נובוגרודק ט ‪ :49‬יא ‪34‬‬
‫‪197 ,195‬‬
‫‪ ;144-137‬יד ‪20 ;52 ,51‬‬
‫‪ , Т О‬נווה שרת כ ‪41-39‬‬
‫הגטו א ‪ :176 ,172‬ב ‪,73 34‬‬
‫‪ ;191 ,39,36 ,30-24,22 ,21‬נובי־טארג יט ‪ 228 ,227‬ת׳‬
‫‪ ;139 ,93 ,78 ,74‬ג ‪ ;110‬ד‬
‫כ ‪87 36 35‬‬
‫נובייסאד י ‪130‬‬
‫‪ :92‬ה ‪ ;46‬טו ‪47 ,45‬‬
‫מירושוב יט ‪215‬‬
‫נובייסונץ׳ יד ‪ :104 ,103‬טז‬
‫היודנראט ו ‪48-42‬‬
‫מירנדה ה ‪151,148‬‬
‫‪ ; Г‬יט ‪189‬‬
‫‪228 ;173 ,172‬‬
‫סוספלוד ‪173‬‬
‫מכלן ד ‪ :64 ,63,62‬יב ‪ :180‬יח נובידבור ד ‪215‬‬
‫סופיה ד ‪ ;129‬יז ‪150 ,149‬‬
‫נוגרדוארוצה נח ‪120‬‬
‫‪103, 104, 109‬‬
‫נודזורוד ג ‪ ;131‬ט ‪ г ;104-103‬סוצ׳אבה ד ‪212‬‬
‫‪г226-225,234‬‬
‫סוריה ג ‪ :104‬ד ‪ ; 138,137,5‬י ב‬
‫‪215‬‬
‫מלי־סרוסטיניץ כ ‪87‬‬
‫‪ ;184 3‬סו ‪227‬‬
‫‪г‬‬
‫נווה איתן ‪261‬‬
‫מלין‪ :‬ראו‪ ,‬מכלן‬
‫סורינאם טו ‪225‬‬
‫נויגברוד ח ‪181 ,174-170‬‬
‫ממל ו ‪ :60‬יב ‪173 ,25‬‬
‫‪г‬‬
‫םז׳אטיס ‪229,227‬‬
‫נויינגאמה טו ‪134‬‬
‫מנצ׳ססר יב ‪76‬‬
‫סט בארגארד יד ‪191‬‬
‫נוישטאט־גלבה יג ‪32-30‬‬
‫מססיסלאב ה ‪273‬‬
‫נורבגיה א ‪ :54‬ט ‪ :213‬יא ‪ ;168‬ססאניסלבוב ב ‪ :90‬ה ‪30 ,78‬‬
‫מסקרה יד ‪79‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪ ;86 35 31‬טו ‪79 ;197‬‬
‫‪153 г‬‬
‫מצפה־הים ד ‪ :12‬ה ‪257‬‬
‫סטאשוכ כ ‪104‬‬
‫מצרים ג ‪ :104‬ד ‪ :139,19‬טז ‪ ,7‬נוי־יץ׳ כ ‪156‬‬
‫ססולין א ‪167‬‬
‫נייפולומיצה כ ‪104‬‬
‫‪ ;154‬יח ‪208 ,206‬‬
‫סטיף יד ‪79‬‬
‫ניירמאדה א ‪76‬‬
‫‪г‬‬
‫מקדוניה ‪151‬‬
‫‪г‬‬
‫ניסביז׳ ד ‪ :69‬טז ‪ 247‬ססלינגרד ד ‪ ;162‬י ‪149 :14‬‬
‫מקלרבורגן ב ‪59‬‬
‫ניצה יג ‪153‬‬
‫ססמר ה ‪54‬‬
‫מקנס טו ‪141‬‬
‫ניצנים ד ‪ :194‬ט ‪ :202 ,201‬יב סטרוהלי כ ‪230-225‬‬
‫מקםימיר ז ‪161-159‬‬
‫‪ ; Т‬סטרי‪-‬סונץ׳ ה ‪ :83‬טז ‪173,172‬‬
‫‪ ;203-195 ,159‬יג ‪8 ;70‬‬
‫מרוקו ג ‪ ;62-61‬ד ‪162‬‬
‫סיביר ד ‪ :79‬ה ‪200‬‬
‫‪ ; Г О‬י ט ‪249-248‬‬
‫‪155‬‬
‫היהודים יא ‪,161 ,159 ,158‬‬
‫סיגליגט טז ‪121‬‬
‫‪ ;167-166 ,165 ,164‬טו ניקורשט ה ‪26‬‬
‫‪т‬‬
‫סיד•‪ 6‬בל־עבאס ‪79‬‬
‫‪ ; Г‬כ ‪ 37-31‬נירנברג ב ‪ :16,15‬ג ‪ :33‬ד‬
‫‪271 ;141,140‬‬
‫סיןיג‪11‬‬
‫עליית הנוער יא ‪ ,167-166‬נמירוב ה ‪72‬‬
‫סירס א ‪ :106‬ד ‪г :212 ,210‬‬
‫נפולי טו ‪255‬‬
‫‪171-168‬‬
‫‪ :166,161‬יח ‪181‬‬
‫מריאמפול א ‪ :50‬ו ‪ :62‬ז ‪ : 100‬ח‬
‫םלבודקה יב ‪ :24‬יז ‪44‬‬
‫‪ ;137 ,136‬ט ‪ ;119‬יב ‪ Т ;28‬פאפבור ד ‪ :221‬טו ‪198‬‬
‫סלובקיה א ‪ :174 32 30‬ב‬
‫סאן)נהר( ג ‪138-137‬‬
‫‪ ;214-213‬טו ‪ :78‬סז ‪65‬‬
‫‪ ;72 ,71-70‬ד ‪ ;128 ,119‬ט‬
‫פרישין)הכשרה( יח ‪ ,140,138‬סבויה ד ‪175-174‬‬
‫‪ ;123‬י ‪ ;198‬יא ‪,119 ,118‬‬
‫‪ 145 ,146-144 ,142-141‬ת׳ סבינצ׳יני א ‪61-60‬‬
‫‪ ;240-238‬יג ‪ ;73 ,71 ,69‬סו‬
‫סברה ושאתילה יא ‪15‬‬
‫מרמורש ז ‪194‬‬
‫‪, Г О‬‬
‫‪170‬‬
‫‪;52-44 ,20 3 г207,215‬‬
‫פרםיי ג ‪125‬סגד ח ‪:134-113‬‬
‫; יט‬
‫‪Г‬‬
‫‪238-217‬‬
‫סובוסיצה ה‪;174-173 241.‬‬
‫מרטינה ד ‪ 127‬הע׳‬
‫‪79 ,76-74 ,40-38 37‬‬
‫םוביבור א ‪ ;36‬ה ‪ :18‬יא ‪ :72‬יט‬
‫נאג׳וואראד )אורדיה מרה( ב‬
‫הברחת הגבול להונגריה ב‬
‫‪ ;39‬כ ‪18‬‬
‫‪Т‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7;Г162, 155‬‬
‫; יח ‪,151‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪ :‬יס סוויסלוץ׳ יג ‪237-234 ;76 144‬‬
‫‪236 32‬‬
‫‪158 ,155-154‬‬
‫סודר יב ‪28‬‬
‫הברחת הגבול מפולין ב ‪-73‬‬
‫נארדך)יערות( א ‪ ;63,60‬ד ‪ ,44‬סוחה יז ‪108,106‬‬
‫מפתח המהומות‬
‫‪65‬‬
‫‪ ;81‬יא ‪237-236‬‬
‫פוגוליאנקה יב ‪34‬‬
‫‪ ;195‬יב ‪Г .191 ,176‬‬
‫‪;185-182‬‬
‫יהודים יח ‪ :158‬יט‬
‫פודקאמיינה טו ‪189‬‬
‫‪- I B116,121‬‬
‫‪;105-101‬‬
‫כ ‪219‬‬
‫‪108‬‬
‫ח‬
‫פודלםקה‬
‫‪;167-160 ,127-125 ,122‬‬
‫פליטים ה ‪ ;238‬יט ‪78 ,77‬‬
‫‪189-188‬‬
‫סז‬
‫פוטילה‬
‫פז ‪,159 ,131-126 43-74‬‬
‫סלונים ו ‪ ;55-54‬ז ‪ ;149‬י ‪ :83‬כ‬
‫‪г‬‬
‫פולהאם ‪93‬‬
‫‪;242-239 ,219 412 405‬‬
‫‪251‬‬
‫‪21‬‬
‫טז‬
‫פולדצק‬
‫‪-242 ,100-90 42-73 Г‬‬
‫ח‬
‫‪;170-168‬‬
‫‪,130‬‬
‫ד‬
‫סלוניקי‬
‫‪,177‬‬
‫ה‬
‫‪:87‬‬
‫ד‬
‫‪;32‬‬
‫‪40‬‬
‫א‬
‫פולין‬
‫‪ ;251‬יח ‪ ;233-232‬יס ‪-206‬‬
‫‪22 Г178,‬‬
‫‪;272-270ТО;149,148‬‬
‫‪, П‬‬
‫‪15-14‬‬
‫‪ ;217‬ז ‪;7‬‬
‫‪210‬‬
‫היודנראט ו ‪48-42‬‬
‫‪ ;29-23‬ט ‪ ;116-109‬יב ‪;59‬‬
‫חרם יהודי על פ ח ו ת ת‬
‫טז‬
‫‪:52‬‬
‫יד‬
‫סלוצק יג ‪:137-134‬‬
‫‪П‬‬
‫‪;224-223‬‬
‫‪422‬‬
‫‪48‬‬
‫גרמניות ב ‪ ;116-114‬יט‬
‫; יח ‪38‬‬
‫‪V‬‬
‫‪216-215 ;139,138 :37 41 48‬‬
‫‪27‬‬
‫סלידי ח ‪161-158‬‬
‫אנטישמיות א ‪ ;165 ,152‬ב‬
‫יהודים בניירות ארים יד‬
‫‪52‬‬
‫‪41‬‬
‫יד‬
‫םמולנםק ט ‪:91‬‬
‫‪-85‬‬
‫ד‬
‫‪;114-112‬‬
‫‪,91-90‬‬
‫‪,122-121 ,116-113‬‬
‫םמילגא יב ‪28‬‬
‫‪ ;86‬ה ‪,79-78 ,69 ,45-44‬‬
‫‪ ;187‬סו ‪38‬‬
‫‪148‬‬
‫‪,146-145‬‬
‫םמרקנד נח‬
‫‪ ;171 ,93 42 47-86‬ו‬
‫יחס ליהודים ז ‪ ;94-23‬י‬
‫‪229‬‬
‫‪428‬‬
‫יא‬
‫םך־דומינגו‬
‫‪46‬‬
‫‪44-53‬‬
‫ז‬
‫‪;138-137‬‬
‫‪0 ;55-54 ,43-42‬ו ‪46‬‬
‫םן־סלבדור ג ‪ :144‬ח ‪ ;130‬יב‬
‫‪,74-68 46 ,61 ,60-58‬‬
‫‪ ;136-135 ,127-125‬פז‬
‫‪ ;188‬יט ‪53‬‬
‫‪,93-86‬‬
‫‪ ; 2 2 4 ; 4 6 - 2 7‬יט‬
‫‪Г,146 ,130-129‬‬
‫‪59‬‬
‫‪213‬‬
‫סנדזישוב יב‬
‫‪;213-212‬‬
‫‪,199‬‬
‫‪,148-147‬‬
‫‪179-174‬‬
‫סנוק כ ‪104‬‬
‫‪;142-139‬‬
‫‪27‬‬
‫‪г‬‬
‫למיעוטים ‪36-27‬‬
‫‪ ; П‬ט ‪ ;10‬יביחם‬
‫‪171‬‬
‫סנז׳ות׳ י‬
‫‪,118‬‬
‫‪,110‬‬
‫‪,109-107‬‬
‫יג‬
‫יחם לציונות יח ‪125‬‬
‫‪245‬‬
‫‪439‬‬
‫ה‬
‫סנטגוטהרד‬
‫‪-140‬‬
‫‪,130‬‬
‫‪T‬‬
‫‪;126‬‬
‫‪,125‬‬
‫הפאנק עם האוקראינים ה‬
‫םפליס ד ‪166‬‬
‫‪ ;151 ,141‬טו ‪-163 ,120‬‬
‫‪-85 40-75 ,72-71 49‬‬
‫‪130‬‬
‫ח‬
‫ספרד ד ‪:170‬‬
‫‪5 ;164‬ח ‪-128 43-80 ,75‬‬
‫‪96-92 46‬‬
‫סיוע ליהודים ג ‪ ;73‬ה ‪-146‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪41‬‬
‫‪48‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪;240‬‬
‫‪,130‬‬
‫הפיעופ הגרפני טו ‪,155,153‬‬
‫‪ ;151‬ו ‪ :142‬יב ‪ :88‬טו ‪67‬‬
‫‪49 ,46 ГГ :98 46 ,94 46‬‬
‫‪157‬‬
‫סקאליטה יט ‪77‬‬
‫; יט ‪,175 ,174 ,169-168‬‬
‫הפפשלה הפולנית בגולה ד‬
‫סקשפהרוור א ‪73‬‬
‫‪238‬‬
‫כ‬
‫‪;211‬‬
‫‪179,‬‬
‫‪ ;78‬ז ‪ ;89 46 ,74-72‬יח‬
‫סרביה ז ‪ :160‬כ ‪143-142‬‬
‫ביקורים ז ‪ :192-185‬טז ‪-257‬‬
‫‪ ;162-161‬יט ‪45‬‬
‫‪г‬‬
‫סרדנרגוריה ‪150‬‬
‫; ים ‪-227‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪275-274 ;269‬‬
‫סיוע ליהודים ו ‪ ;139‬ז ‪-57‬‬
‫סרייבו י ‪127‬‬
‫‪279‬‬
‫‪-79 ,68-66 ,64 ,62 48‬‬
‫הברחת הגבול בזמן המלחמה‬
‫‪ ;198-197 44‬טו ‪ ;66‬יח‬
‫‪{/‬כאסיה ח ‪148‬‬
‫ב ‪ :120-118 40 43-73‬ג‬
‫‪ ;227-225‬יט ‪103-102‬‬
‫עיינות ד ‪194‬‬
‫ד‬
‫‪;183‬‬
‫‪,143‬‬
‫‪,139-138‬‬
‫האיטלקים ד ‪176-175‬‬
‫‪79‬‬
‫יד‬
‫עיךתמושן‬
‫‪-234‬‬
‫יא‬
‫‪;198‬‬
‫י‬
‫‪;109-106‬‬
‫הצבא הפולני ד ‪40 ,79 ,78‬‬
‫עיראק ג ‪ :104‬ד ‪:138,137 ,19‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ ;240‬יג ‪;77‬‬
‫‪ : 4 1‬ה ‪ ;201‬ז ‪ ;116‬יג‬
‫‪ ; Т‬טו‪86‬‬
‫טו ‪ :227‬כ ‪21‬‬
‫‪5 2 - 3 7 ; Т О‬‬
‫‪, 174-169‬‬
‫‪228‬‬
‫‪,‬‬
‫‪Г74,77‬‬
‫‪ ;;51-49‬טו ‪;9‬‬
‫‪,‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪414‬‬
‫‪422‬‬
‫‪ ;69‬טו ‪255‬‬
‫‪229-227‬‬
‫עתלית ח‬
‫‪100-90 ,78‬‬
‫‪ ;238-237 432-231‬יט‬
‫ראו ‪ до‬גנרלגוברנפנט‬
‫פאוונטשיאי יב ‪29‬‬
‫‪89-80,79 ,70 43 ,40-37‬‬
‫פולסיה א ‪169-165‬‬
‫פאיוסט יב ‪28‬‬
‫ב‬
‫המלחמה‬
‫לאחר‬
‫״הבריחה״‬
‫פוגאר א ‪ ;59 42 43‬ב ‪ :28‬ד‬
‫‪190-189‬‬
‫פאלניץ ז‬
‫ד‬
‫‪;109‬‬
‫‪,101‬‬
‫ג‬
‫;‬
‫‪136-124‬‬
‫‪ ;225‬ז ‪ ;67‬ס ‪ ;56‬יב ‪48 47‬‬
‫פאקדוי ו ‪77‬‬
‫‪ ;88-87‬ז ‪ ;156-125 43‬יג‬
‫‪ТО182 ;Г ;90‬‬
‫‪4529‬יג;‬
‫‪ ;117 ,115‬יח ‪;51-43‬‬
‫פאדאגוואי א ‪ :178‬ב ‪143 ,142‬‬
‫‪ ;111 ,109‬יח ‪ ;202‬כ ‪,73 ,18‬‬
‫פאריס יד ‪ ;8‬טז ‪76‬‬
‫ח‬
‫‪;127‬‬
‫ז‬
‫‪:35-29‬‬
‫ו‬
‫יהודים‬
‫‪86‬‬
‫פארנאיב‪36‬‬
‫‪49-38 43-32 49-24‬‬
‫פוניאטוב ג ‪ ;47 ,46‬ז ‪78 ,77‬‬
‫‪146‬‬
‫פדולאם ח‬
‫‪-193‬‬
‫‪,95-94‬‬
‫ט‬
‫‪;52‬‬
‫‪,43‬‬
‫פוניבאז׳ ה ‪ ;143‬ו ‪ ;77 42‬יב‬
‫י‬
‫‪T‬‬
‫‪66‬‬
‫מפתח המהומות‬
‫צ׳מקוריה יז ‪149‬‬
‫‪7 т ;64‬‬
‫‪ ;28‬יג ‪99‬‬
‫פלוריאסקה א ‪ ;109-107 ,105‬צ׳נגר ה ‪238‬‬
‫פוקשן א ‪ :136‬יז ‪:168‬יח ‪190‬‬
‫ה ‪ 35 ,34‬ת ‪ ;49 ,37,36 /‬ו צינססוחוב א ‪ ;35‬ב ‪ ;129,120‬ז‬
‫הפורט התשיעי)בקובנה( א ‪;33‬‬
‫‪ ;91 ,78 ,77 ,68‬ח ‪;144 32‬‬
‫‪,163 Р ;156 ,155 П ;202‬‬
‫ב ‪ 89 39-85‬ת׳‪ :‬ו ‪,167 ,165‬‬
‫כ ‪197‬‬
‫‪70; T 1 1 4;Г‬יט;‬
‫‪ ;201-176 ,175-172‬יב ‪,21‬‬
‫‪16987,167‬‬
‫צ׳נסטוניב ב ‪ ;67 ,66‬ד ‪ ;67‬יא‬
‫‪ ;29 ,28-27‬יס ‪ ;236‬ב ‪,18‬‬
‫פלק יז ‪175‬‬
‫‪ ;224‬ט ‪ ;202-198 ,192‬י‬
‫‪261-260 ,89-72‬‬
‫פמגוסטה ז ‪182‬‬
‫‪ ;192 ,118‬טו ‪ ;227‬טז ‪,158‬‬
‫פורטוגל ד ‪ :16‬ה ‪ ;149‬ו פנזה יב ‪20‬‬
‫‪ ;163 ,161‬יז ‪225‬‬
‫פנמה ה ‪222‬‬
‫‪149-148‬‬
‫צפון אפריקה‬
‫סיוע ליהודים ב ‪ :140‬ו ‪ :142‬פסקוב יב ‪39‬‬
‫אנטישמיות יא ‪ :163-160‬טו‬
‫פץ׳ יג ‪ ;42‬טז ‪123‬‬
‫ט ‪ ;27‬יב ‪188‬‬
‫‪149-141‬‬
‫פצ׳ורה ח ‪163 ,158‬‬
‫פטראוץ יח ‪181‬‬
‫היהודים יא ‪165-157‬‬
‫פקיסטאן ח ‪11‬‬
‫פסריקוב יב ‪192‬‬
‫ראו גם‪ ,‬מדינות נפרדות‬
‫פראג יט ‪73 ,65‬‬
‫פיאטיגורסק ה ‪212-211‬‬
‫צפת כ ‪217-207‬‬
‫‪ : т‬יח פראוםט יג ‪101‬‬
‫פיאטרהיניאמץ ה ‪96 :27‬‬
‫צ׳רנוביץ א ‪,106-105 ,104‬‬
‫פ ר א ן ה ‪144‬‬
‫‪190‬‬
‫‪ ;190 ,183 ,180 ,124-118‬ה‬
‫פראםוב יא ‪240‬‬
‫פיאסקובה גורה י ‪202‬‬
‫;י‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫;‬
‫‪П142,‬‬
‫‪154,‬‬
‫‪157‬‬
‫‪102155,‬‬
‫יב ‪38‬‬
‫פרוקוצ׳ים‬
‫פיאסקי יא ‪153‬‬
‫‪ :131,125‬ז ‪ :149‬ט ‪ ; 1 4 3 ; Т‬טו ‪ГО,293; 3 4‬‬
‫‪97‬‬
‫פרידלנד ב‬
‫פיבונה יב ‪28‬‬
‫‪Г79,30‬‬
‫‪34‬‬
‫‪;190‬‬
‫‪145,188‬‬
‫פיוטרקוב ז ‪ ;78‬יג ‪219‬‬
‫‪ ;167-161 ,158‬יח ‪,53 32‬‬
‫פיונקי ח ‪104-103‬‬
‫פרל הארבור ד ‪ ;139‬טז ‪151‬‬
‫‪,183 ,59 ,58-57 ,56 ,54‬‬
‫פיטיביה יג ‪ ;153‬יח ‪91‬‬
‫פרס ג ‪ ;104‬ד ‪ ;84,78,77,74‬ח‬
‫‪ ; 1 8 9 ,190,194т‬יט ‪ ;242‬כ‬
‫‪ 39,19‬יב ‪147 ;175‬‬
‫פינלנד ט ‪ :213‬י ‪ ;82‬יב ‪;10-9‬‬
‫‪143‬‬
‫‪V222,223,224‬‬
‫; טו פדרה מונטה ב ‪140‬‬
‫‪п‬‬
‫צ׳רניבצי א ‪145 :129‬‬
‫פרשוב יז ‪ :231,230,222‬יט ‪77‬‬
‫‪236‬‬
‫צרפת ד ‪ ;6‬ח ‪ ;10‬יא ‪ ;21,11‬יב‬
‫פינסק א ‪ ;168,165‬ג ‪ ;101,97‬פשיטיק ג ‪ ;56‬ז ‪ 213‬העי; י ‪191‬‬
‫ד ‪ 34 ,75 39 ,68 ,67 ,65‬פשםישל י ‪ :143‬טו ‪ ;197‬יט ‪ 5 8;80‬י ג ;‪ТО165 ;Г ;153,72‬‬
‫‪153‬‬
‫‪ ;87‬ה ‪ ;62 ,43-42‬ט ‪,90-89‬‬
‫כ ‪196‬‬
‫אנטישמיות יב ‪-60 34-51‬‬
‫‪ ;119-118 ,114 ,112‬י ‪ -187‬פשצ׳ינה ב ‪74‬‬
‫; יט ‪;8‬‬
‫‪Г59,193-188‬‬
‫‪ ;226-225‬יב‬
‫‪ ;189 ,188‬יא‬
‫‪г ;61‬‬
‫‪257,256 ;283‬‬
‫פתח־תקווה ה‬
‫כ ‪162‬‬
‫‪80 Г :23‬‬
‫בתי ילדים י ‪ ;123-120‬יא‬
‫צ׳ארנובור יג ‪93‬‬
‫פיםטיאני כ ‪169‬‬
‫‪168‬‬
‫צורוגה יד ‪66‬‬
‫פירנאו יב ‪36‬‬
‫היהודים יג ‪-153 ,132-130‬‬
‫צ׳ורטקוב ה ‪85‬‬
‫פישיטיק ז ‪67‬‬
‫; טז ‪Г 221‬‬
‫‪Т‬‬
‫‪85-84 ;175‬‬
‫פלאשוב )מחנה( ה ‪ -122 ,118‬ציילסהיים ז ‪26‬‬
‫‪ ;193-188‬יח ‪94-90‬‬
‫‪ ;123‬ו ‪ ;146-145‬יב ‪ ,90 38‬צ׳ילאדז׳ יז ‪116 ,113 ,107‬‬
‫פעילות ציונית ה ‪-226,62‬‬
‫‪ ;91,897101‬י ג ‪ ;40‬ז ‪ ;50‬צ׳ילה א ‪138‬‬
‫‪227‬‬
‫‪ , Т О‬צ׳יפיורנו יט ‪112 ,109‬‬
‫‪ ; П‬יא ‪227 ;246 ,150‬‬
‫‪94‬‬
‫היחס א ר י ם יז ‪191-188‬‬
‫‪v‬‬
‫צ׳ירפאן ‪150‬‬
‫‪ ;229‬יט ‪68‬‬
‫המחתרת הצרפתית יג ‪,172‬‬
‫צ׳כוםאבקיה א ‪ :68‬ג ‪ :9‬ד ‪,10‬‬
‫פלדז׳ין ח ‪145‬‬
‫‪V‬‬
‫‪ ;173‬טו ‪199 ;12‬‬
‫‪ ;200 ,127 ,119,98‬ז ‪,145,7‬‬
‫פלדפינג ז ‪ :26‬יז ‪206‬‬
‫ממשלת וישי יא ‪ ;163-161‬יב‬
‫‪ ;150‬ט ‪ ;184 ,111‬יא ‪,117‬‬
‫פלודיב ד ‪ :129‬יז ‪150 ,149‬‬
‫‪;120-119 ,118 ,117 ,116‬‬
‫‬‫‪Т105,222‬‬
‫‪ ;200‬יג ‪;115‬‬
‫פלוהו טו ‪189‬‬
‫יג ‪,155 -153 ,132 ,130‬‬
‫‪223‬ט!‪ТО188;Г;2501,224‬‬
‫פלויאשטי א ‪ ;144‬ב ‪ ;166‬ג‪.‬‬
‫; יח ‪-92‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪;219‬יח ‪;50‬יט ‪193-190 ;164182‬‬
‫‪ ;165‬י ‪ ;150‬יג ‪25‬‬
‫‪94‬‬
‫המיעוט הגרמני טו ‪,154,153‬‬
‫פלונגה ה ‪144‬‬
‫שלטון וישי באלג׳יריה יד‬
‫‪157-156 ,155‬‬
‫פלתםק ג ‪ ;109 ,97‬ד ‪ ;215‬יג‬
‫מפתח המהומות‬
‫‪67‬‬
‫‪ ;80 ,78‬טו ‪149-145‬‬
‫הפורט השביעי י ‪176‬‬
‫קזימיז׳ סו ‪266‬‬
‫סיוע האיטלקים ליהודים ד‬
‫הפורט התשעי א ‪ :33‬ב קזכסטאן ד ‪81,80‬‬
‫‪22 ,20 ,19 Г ;175-171‬‬
‫‪ 89 ,89-85‬ת׳; ו ‪ ,167 ,165‬קזן)יערות( ‪64-63‬‬
‫סיוע הספרדים ליהודים ה‬
‫‪ ;201-176 ,175-172‬יב ק ט ו ב ת ד ‪ ;92‬ו ‪ ;231‬ז ‪T ;138‬‬
‫‪147‬‬
‫‪ ;29 ,28-27 ,21‬ים ‪ ;236‬כ‬
‫‪ ;188‬סו ‪ ;45‬יז‪;130 ,105‬יס‬
‫פיוס היטלר ג ‪20 ,10 ,9‬‬
‫‪261-260 ,89-72 ,18‬‬
‫‪ ;243 ,28 ,25‬כ ‪196 ,194‬‬
‫פליסים יד ‪ :84-82‬יז ‪,62 ,59‬‬
‫קוברין א ‪168‬‬
‫קסרו ד ‪166‬‬
‫‪65 ,63‬‬
‫קודובה ז ‪155 ,149‬‬
‫ק י ב ת רודגם ה ‪283‬‬
‫צבא צרפת החופשית ד ‪139‬‬
‫קח׳ניצה ב ‪ :123‬ח ‪ :108‬ם ‪ ,141‬קיוולי יב ‪28‬‬
‫צשנדורף טז ‪163‬‬
‫‪147 ,145‬‬
‫קיוסםינדיל יז ‪150‬‬
‫‪181,180‬‬
‫א‬
‫קחוב‬
‫‪п‬‬
‫‪43‬‬
‫קייב ב ‪ ;25‬ה ‪;75 ,74‬‬
‫הןאבול טז ‪151‬‬
‫קוסי א ‪ :180 ,121‬ב ‪90‬‬
‫‪ ;164‬ס ‪ ;91‬י ‪ ;30 49-28‬יח‬
‫‪161-160‬‬
‫קאה א‬
‫קויבישב ד ‪84 41,79‬‬
‫‪ ;59 ,56‬כ ‪72‬‬
‫קובנה‬
‫ראו‪,‬‬
‫קאונם‪:‬‬
‫‪то‬‬
‫‪28‬‬
‫)דז׳רז׳ינםק(‬
‫קוידאנוב‬
‫ק י י מ ן ו ‪ !62‬יב ‪ ;28 ,27‬סז ‪59‬‬
‫קאםין ז ‪ ;88-87‬יד ‪ :223‬יח ‪98‬‬
‫קולבושובה ה ‪157-156‬‬
‫קייזרוואלד יב ‪ ;35 ,28‬יג ‪98‬‬
‫קאלם יב ‪24‬‬
‫קולומביה סו ‪287-286‬‬
‫קילצה ו ‪ ;137‬ח ‪ !106‬ס ‪ :18‬יב‬
‫‪163‬‬
‫טו‬
‫‪:6&-67‬‬
‫קאמפינוס ז‬
‫ה‬
‫‪:90‬‬
‫ב‬
‫‪:182-180‬‬
‫א‬
‫קולומיאה‬
‫‪,149 ,146 ,140 ,137-136‬‬
‫קאפולי ‪то 37‬‬
‫‪73‬‬
‫יז‬
‫‪;83‬‬
‫‪,79‬‬
‫‪ ;163 ,158-150‬יג ‪:155-107‬‬
‫קאראולוס ז ‪182‬‬
‫היודנראס ו ‪38‬‬
‫סו ‪ ;135‬סז ‪ :193‬יח ‪ ;49‬כ ‪197‬‬
‫קארסטה ט ‪ :124‬יב ‪34‬‬
‫קולושוואר‪ :‬ראו‪ ,‬קלח׳‬
‫פוגרומים ב ‪ :132 ,131‬ז ‪,23‬‬
‫קאשה א ‪76‬‬
‫‪157‬‬
‫סז‬
‫קולושקי‬
‫‪ ;148 ,146 ,91 ,78 ,65‬יב‬
‫‪66‬‬
‫יז‬
‫‪:‬‬
‫‪т‬‬
‫קובה ‪66‬‬
‫קולנטינה י ‪168‬‬
‫‪-155 ,154 ,153 ,137-136‬‬
‫‪v‬‬
‫קובל ד ‪ :68‬ח ‪85 ;18‬‬
‫‪92‬‬
‫יח‬
‫קומפיין‬
‫‪ :157 ,156‬יג ‪ ;128-110‬ים‬
‫קובנה)קאונס( א ‪ ;51‬ב ‪ ;89 45‬קומדנו יט ‪77‬‬
‫‪211 ,177 ,167‬‬
‫ד ‪ ;127 ,72 ,68 ,66‬ה ‪,128‬‬
‫‪60‬‬
‫ד‬
‫הבלגית‬
‫קונגו‬
‫קימפולונג ד ‪ :212‬ח ‪ :157‬יז‬
‫ס‬
‫‪ ;139 ,138 ,129‬ו ‪;176‬‬
‫‪144‬‬
‫‪,142‬‬
‫טו‬
‫‪:79‬‬
‫יד‬
‫קונסטנטין‬
‫‪166‬‬
‫‪:230-226‬‬
‫‪ ;115 ,114 ,109‬יא‬
‫ה‬
‫‪;41‬‬
‫כ‬
‫‪;154‬‬
‫‪,140‬‬
‫א‬
‫קיםרורדה יט ‪13‬‬
‫יב ‪,172 ,171 40 47 ,24,23‬‬
‫‪ ;270‬ז ‪ ;158‬י ‪ ;151‬יא ‪ ;201‬יג קיקניש יט ‪81‬‬
‫‪; Т О71,78,87‬‬
‫ג ‪:136‬‬
‫‪27-26‬‬
‫קירוב יב ‪20‬‬
‫‪,‬‬
‫‪Т‬‬
‫‪О‬‬
‫‪50-48,‬‬
‫‪54,‬‬
‫‪58,‬‬
‫‪60,‬‬
‫‪43‬‬
‫טו‬
‫‪;76-75‬‬
‫ב‬
‫קוסז׳יםקו‬
‫קיש־דוריס יב ‪175 ,173‬‬
‫‪,‬‬
‫‪Г40,42,45,46,79‬‬
‫קופאליני יד ‪ :43‬כ ‪205-201‬‬
‫קישטרצ׳ה ח ‪133‬‬
‫‪ ;84 40‬יס ‪ :98-95‬כ ‪73-72‬‬
‫קודוביצה יד ‪ :204 ,103‬טו ‪ 189‬קישינוב ב ‪ ;166‬ה ‪ ;58‬י ‪то :83‬‬
‫ח‬
‫הארגון הלוחם א ‪:34‬‬
‫‪47‬‬
‫יג‬
‫קוריניץ‬
‫‪ ;25‬יז ‪ :161‬יח ‪44 43 42‬‬
‫‪206-202‬‬
‫קורלאנד יב ‪31 40‬‬
‫‪60‬‬
‫ו‬
‫ת׳‪:‬‬
‫‪54‬‬
‫ג‬
‫‪:33‬‬
‫הגטו א‬
‫‪:90‬‬
‫ו‬
‫‪:139‬‬
‫ג‬
‫‪;51,42‬‬
‫א‬
‫קורסאו‬
‫קלאזיזקו ז ‪ :155 ,149‬יג ‪;118‬‬
‫ט‬
‫;‬
‫‪П‬‬
‫‪206-203‬‬
‫‪;175-163‬‬
‫‪Т67‬‬
‫‪45‬‬
‫‪;ТО‬‬
‫‪225,‬‬
‫‪72‬‬
‫יט ‪213‬‬
‫‪ :86 45‬י‬
‫‪п144,146-145-183 ,180-176‬‬
‫קושטא א ‪;9‬‬
‫‪ :‬קלאיפדה כ ‪70 ,66‬‬
‫‪ ;185‬יב ‪,28‬יב‪,29‬‬
‫‪241-239 ;235-234‬‬
‫‪,184-183‬‬
‫‪ ; Т О‬יה קלדובו ה ‪224‬‬
‫‪,77‬‬
‫‪,75-73‬‬
‫יט ‪ ;103-98‬כ‬
‫‪216‬‬
‫קלובוצק ח ‪108 ,106‬‬
‫‪241-240 46 44‬‬
‫לשכת הקשר א ‪ ;131,125‬ב קלוגה יב ‪ :39,29 48‬יג ‪98‬‬
‫היודנראט ו ‪ ;167-163‬ח‬
‫‪ ;42 ,41 ,40 49 43‬ד ‪ ,66‬קלווריה טז ‪65 44‬‬
‫‪ ;204-203‬כ ‪241 ,74‬‬
‫יא‬
‫‪;133-125‬‬
‫‪,100-89‬‬
‫קלח׳ ב ‪ :94‬ג ‪ ;131‬ד ‪ ;113‬ה‬
‫‪-55‬‬
‫אפנותית ג ;‪40‬‬
‫יט‬
‫;‬
‫‪Т‬‬
‫‪О‬‬
‫‪8‬‬
‫‬‫‪7‬‬
‫‪148‬‬
‫‪Г‬‬
‫יצירה‪;120‬‬
‫‪ ;58 45 ,54‬ח ‪;182-181 ,13‬‬
‫‪56‬‬
‫‪89-63‬‬
‫‪,168 ,160 ,157 Г ;119 ТО‬‬
‫ו‬
‫‪:203‬‬
‫ח‬
‫היהודית‬
‫המשטרה‬
‫יח‬
‫;‬
‫‪г‬‬
‫‪435‬‬
‫‪237‬‬
‫‪:90‬‬
‫ב‬
‫קושיצה‬
‫‪ ; 1 7 0 ,174,176‬יה ‪158‬‬
‫‪ ;175 ,172 ,170‬יב ‪-234‬‬
‫‪151‬‬
‫‪то 20‬‬
‫קלינקוביץ׳‬
‫‪235‬‬
‫קזבלנקה יא ‪167 ,166‬‬
‫קליש ט ‪ ;110‬יב ‪173‬‬
‫‪68‬‬
‫‪;41 ,39‬‬
‫מפתח המהומות‬
‫רוונה יג ‪60‬‬
‫‪221 ,179-178‬‬
‫קמבודיה ח ‪8-7‬‬
‫רוז׳שץ׳ סו ‪258‬‬
‫המשטרה היהודית ה ‪-112‬‬
‫קמכוס יא ‪168 ,167‬‬
‫רוזשינוי ו ‪55‬‬
‫‪ 118 ,123‬ת ‪;165-164 /‬‬
‫קמיונקה ט ‪ :98‬יב ‪192‬‬
‫רוטשווייגה יט ‪215-214‬‬
‫יב ‪ ;90 49‬יד ‪39‬‬
‫קמיניץיפודולםק א ‪ ;181 ,74‬ג‬
‫רומבולי)יערות( ב ‪ ;28‬יב ‪41‬‬
‫היהודים א ‪ 12‬ת׳; ב ‪-112‬‬
‫‪ ;158‬ה ‪ ;232‬ח ‪ ;53‬יט ‪12‬‬
‫‪ :36 ,34‬כ ‪72‬‬
‫'‪ ;116‬ה ‪,152 ,123-111‬‬
‫קנז׳אי)יערות( יב ‪27‬‬
‫רומן נח ‪115‬‬
‫‪-166 ,165-161 ,158-154‬‬
‫קסה יט ‪13‬‬
‫‪ ;167‬ו ‪ ;221-217‬יב ‪,211‬‬
‫רומניה א ‪ :136-135,78‬ב ‪ ;41‬ג‬
‫קפיאגורוד א ‪192‬‬
‫‪ ;181-156 ,138‬ד ‪ ;103 ,71‬ה‬
‫‪Г :223 ,219 ,213 ,212‬‬
‫קפריסין ז ‪ :160‬ח ‪,144 ,142‬‬
‫‪ ;173‬ו ‪ ;204-203‬ז ‪ ;160‬ח‬
‫‪157 ,255 454 451-242‬־‬
‫‪145‬‬
‫‪ ;66 44‬י ‪ ;169‬יא ‪;215-192‬‬
‫‪258‬‬
‫מחנות פליסים ג ‪40 ,13‬‬
‫; טו ‪ ;34-32‬יז ‪,79‬‬
‫‪V‬‬
‫‪29-24‬‬
‫כמרכז ה״בריחה״ ז ‪134‬‬
‫‪ ;91-90‬ד ‪ ;197-180 48‬ה‬
‫‪ ;84 40‬יט ‪129-128 ,126‬‬
‫המתתרת היהודית א ‪,103-90‬‬
‫‪ ;228‬ו ‪ ;216-206‬ז ‪,29 ,25‬‬
‫אנטישמיות ה ‪45 ,22-21‬‬
‫‪ 92‬ת׳; ב ‪ ;153-148‬ג‬
‫‪ ;182‬ס ‪ ;226-221‬יב ‪-204‬‬
‫‪ ; П‬ט ‪ ;10‬י ‪Г ; 161‬‬
‫‪ ;155-149‬ה ‪155 ;36Т ;123-118‬‬
‫‪ ; Г‬יט ‪237‬‬
‫‪241 ;210‬‬
‫‪ ;165‬כ ‪140‬‬
‫‪ ;221-219 ,49-38‬יט ‪453‬‬
‫יחס הבריטים לעצורים יא‬
‫ה׳׳בריחה״ ד ‪ ;118-116‬ה‬
‫‪257-256 ,255-254‬‬
‫‪ :221-216‬יב ‪207‬‬
‫‪ ;238 437‬ז ‪ ;133‬י ‪-165‬‬
‫פוגרומים ז ‪ :130,129‬ח ‪,44‬‬
‫כפר הנוער ד ‪,189 ,188‬‬
‫‪166‬‬
‫‪ ;197 ,193-189 ,46‬ט ‪,60‬‬
‫‪193 ,191-190‬‬
‫״בריחת הרעב״ ז ‪23‬‬
‫‪93‬‬
‫מחנות חורף ד ‪-189 ,181‬‬
‫היהודים ג ‪ ;159‬ה ‪ ;26-21‬ז‬
‫קרואטיה יא ‪118‬‬
‫‪ 196 ,192‬ת׳; ו ‪207‬‬
‫‪ ;196-193‬ח ‪ ;160-154‬ט‬
‫סיוע האיטלקים ליהודים ד‬
‫מחנות קיץ ד ‪,186 ,181‬‬
‫‪ ;95‬י ‪ ;174-148‬יא ‪-192‬‬
‫‪23 40 г :168-165‬‬
‫‪ ;187‬ו ‪207‬‬
‫‪ :215‬טז ‪ :116-109‬יז ‪-153‬‬
‫קרומא יג ‪100-99‬‬
‫קציקמט ד ‪31 40‬‬
‫‪ ;172‬יח ‪,126-113 44-52‬‬
‫קצרובסקה־פקלני יז ‪ ,227-226‬קרוסנו ז ‪ ;134‬יט ‪243‬‬
‫‪219 ,181-178‬־ ‪ ;225‬יט‬
‫קרוקה ה ‪128‬‬
‫‪234 431‬‬
‫‪;146-126‬כ ‪146-140‬‬
‫קראקוב ב ‪ ,118-117 ,71 44‬קרייוביצה יט ‪194‬‬
‫‪ :120‬ז ‪ ;86 44-83‬יא ‪ -247‬קרים)חצי האי( טו ‪217-216‬‬
‫אסירי ציון יא ‪-202 ,198‬‬
‫‪ ;151‬יב ‪ ;157‬יג ‪ ;35‬יד ‪ ,175‬קרית ענבים ה ‪60‬‬
‫‪ ;214-213 411‬יח ‪,123‬‬
‫‪ :187‬סו ‪ ;280-277 ,266-265‬קרפניץ ט ‪40‬‬
‫‪ ;124‬יט ‪146-130‬‬
‫‪ ,227 ,171 ,119 ,75 ,17 ТО‬קרסנובודסק ד ‪78‬‬
‫סיוע האיטלקים והספרדים‬
‫‪ ;238-237‬יז ‪ ,239 ,216 ,213‬קדפס אליא יא ‪120‬‬
‫ה ‪ ;147‬יז ‪22‬‬
‫‪ ;240‬יח ‪ ;227-225‬יט ‪ ,68,42‬קרפטים‪ ,‬הרי א ‪30‬‬
‫יהודי רומניה בקפריסין ד‬
‫‪ ;243 ,229-228 ,226 ,70‬כ קרץ׳ ח ‪53‬‬
‫‪192 ,185‬‬
‫‪,197 ,196 ,101 ,96 ,11‬‬
‫המיעוט הגרמני טו ‪157 ,153‬‬
‫‪250-248 ,233-231‬‬
‫ראבקה יא ‪241‬‬
‫פליטים ב ‪ ;94‬ג ‪-164 :131‬‬
‫‪ ;166‬ד ‪;109-105 ,98 46‬‬
‫רגין יז ‪155‬‬
‫בית העלמין טו ‪136‬‬
‫ט ‪ ;105-103‬י ‪,168 ,164‬‬
‫הגיטו א ‪ ;35‬ח ‪ :94-92‬יא ריאוץ ד ‪212‬‬
‫‪ ;204‬יא ‪-131 ,130 ,125‬‬
‫‪;102-88‬ז יד‬
‫‪ ; П‬יט‬
‫‪98-97 ;91 ,84,78‬‬
‫‪ ;246-241‬יב ‪ШП‬‬
‫‪ ;132‬יג ‪T ;77 48 ,25‬‬
‫‪ ; Т О‬כ‬
‫‪228-227‬‬
‫‪ :59‬כ ‪197‬‬
‫‪- P‬‬
‫‪174‬‬
‫‪ ;99-97‬טו ‪;34‬‬
‫‪107 ,104-103‬‬
‫רחימין יט ‪218 ,217‬‬
‫‪ ;177‬יח ‪-191 ,185 ,180‬‬
‫אקציות ה ‪ -122 ,118-117‬רהובו ה ‪61‬‬
‫‪ ;195-194 ,192‬יט ‪-126‬‬
‫‪123‬‬
‫רובנה ד ‪ :83,70‬ז ‪ ;132‬יא ‪;226‬‬
‫‪127‬‬
‫היודנראט ה ‪,113-111‬‬
‫יז ‪ ;79 ,78 ,73‬יח ‪ ;45‬יט ‪242‬‬
‫צנחנים ארצישראלים א ‪-141‬‬
‫‪ ;164 ,122 ,117-115‬יא‬
‫רוג׳אצ׳וב טז ‪37‬‬
‫‪ ;144‬ב ‪-172 ,168 ,165‬‬
‫רודניקי)יערות( א ‪;65 ,62,61‬‬
‫‪ ;242 ,241‬יב ‪49-88‬‬
‫‪202-195 Г ;176‬‬
‫‪ ; П‬יב ‪ ;29‬טז ‪184 ,183‬‬
‫‪202‬‬
‫‪ :91‬טז ‪ 109‬העי‪:110 ,‬יח‬
‫מפתח המקומות‬
‫‪69‬‬
‫שליחים מארץ ישראל ד‬
‫‪ :99‬יד ‪ !59‬טו ‪ :78‬טז ‪63‬‬
‫שסוטהוף יב ‪ !39 35 30,22‬יג‬
‫‪ ;123-100‬י ‪ ;164‬טו ‪-290‬‬
‫היודנראט ו ‪39-38‬‬
‫‪99‬‬
‫‪294‬‬
‫הגטו יב ‪29 ,28‬‬
‫שסטין כ ‪ :126,123,121‬ז ‪,138‬‬
‫‪,41-26‬‬
‫ה‬
‫ציונית‬
‫התנועה‬
‫‪50‬‬
‫א‬
‫ס‬
‫א‬
‫ו‬
‫א‬
‫ש‬
‫‪213 ГГ ;150 ,147 ,141‬‬
‫‪ ;55-53 30-48‬י ‪ -148‬שאלגוסאריאן ו ‪125‬‬
‫שיניאטץ א ‪121‬‬
‫‪;174‬יא ‪215-192‬‬
‫שאנץ יב ‪28‬‬
‫ש א י ה א ‪ ;175 ,172‬ב ‪;128 ,74‬‬
‫‪37‬‬
‫טז‬
‫שאצק‬
‫‪119‬‬
‫רוסה יג ‪ !98‬טו ‪,117‬‬
‫ז ‪ ;154 ,147-146‬םז ‪-132‬‬
‫רוסיה י ‪80 ,11-10,7‬‬
‫‪ ; P105,106‬י ח ‪;49,43‬‬
‫שבניה יב ‪;144 100‬‬
‫שוואבהייץ׳ ג ‪135-133‬‬
‫ראו גם‪ ,‬ברית המועצות‬
‫יט ‪215‬‬
‫ת ק נ ה ג ‪ ,200 ,199 ,198 ,197‬שוובנברג א ‪68‬‬
‫‪v‬‬
‫שנחאי ג ‪ ;139‬יד ‪68 ;67‬‬
‫‪ ;204‬ד ‪ ;73 ,67‬ה ‪ ;200 ,64‬יב שוודיה א ‪ :54‬ב ‪ ;39‬ח ‪ !130‬יא שפיה יב ‪195‬‬
‫‪ ;24‬יב ‪175 ,72‬‬
‫‪34‬‬
‫שצ׳בז׳שין ז ‪ ;66‬יא ‪ ;83-82‬יד‬
‫סיוע ליהודים ב ‪ :140‬ו ‪;145‬‬
‫רטונד יג ‪153‬‬
‫‪102‬‬
‫רטנוב יב ‪137‬‬
‫ס ‪143‬‬
‫שצ׳דריו יג ‪144‬‬
‫ריגה ג ‪ :199,198‬ד ‪,70,67 36‬‬
‫סיוע ליהודי הונגריה א ‪ 83‬שצ׳ירק ב ‪135‬‬
‫‪; П‬י‬
‫‪ ;75 ,72 ,71‬ה ‪167 ;207‬‬
‫ב ‪ ,97 ,95‬ג ‪ ;73‬יב ‪ ;188‬שקלוב סז ‪37‬‬
‫‪221‬‬
‫יח‬
‫‪;35-32‬‬
‫‪31‬‬
‫‪,20‬‬
‫‪ ;142‬יב ‪,19‬‬
‫שרגורוד ד ‪ :214-212‬ח ‪,158‬‬
‫יז ‪ ;43 ,42 ,40‬כ ‪35 32 ,72‬‬
‫שיוייץ א ‪ :9‬ב ‪ :73‬ו ‪148-147‬‬
‫‪162‬‬
‫‪37‬‬
‫‪88‬‬
‫יב ‪ ;72‬יח ‪217-215‬‬
‫שרודולה ס ‪98 34-53‬‬
‫‪г‬‬
‫‪193‬‬
‫ריוסלט יג ‪;153‬‬
‫‪33‬‬
‫א‬
‫הונגריה‬
‫ליהודי‬
‫סיוע‬
‫שרלדוא ד ‪ :61‬יח ‪103‬‬
‫ריוקרוס יז ‪193‬‬
‫‪ ;86‬ב ‪ ;99 ,97 ,95‬ג ‪,73‬‬
‫‪П ;144‬‬
‫רייטהויפן י ‪142 125‬‬
‫‪ ; Л / 1 2 9‬יא תוניסיה יא ‪165-163 ,160‬‬
‫‪-42‬‬
‫ח‬
‫)דזיירז׳וניוב(‬
‫רייכנבאך‬
‫‪,188‬‬
‫‪;134-132‬‬
‫‪,124-123‬‬
‫סיוע איטלקי אהודים יא‬
‫‪ ;189‬יח ‪221‬‬
‫‪ ;43‬ט ‪ ;141‬יט ‪215 ,206‬‬
‫‪22 ,19 P ;165‬‬
‫ריישא )ז׳שוב( ג ‪,137 ,136‬‬
‫תעודות חסות ו ‪ ;142‬יא‬
‫ע א י ת הנועד יא ‪168-167‬‬
‫‪87 Р ;138‬‬
‫‪ГГ‬‬
‫‪;134-132‬‬
‫‪,124-123‬‬
‫תורכיה ד ‪-125 ,104-103 ,18‬‬
‫ריפאסומבאט א ‪76‬‬
‫‪175-174‬‬
‫‪ ;126‬ס ‪ ;63‬יב ‪ :180 ,177‬טו‬
‫‪г‬‬
‫ריסבדו יג ‪193 ;153‬‬
‫עזרה אהודים בשטחים כ ב ר‬
‫‪227 ,72 ,25‬‬
‫‪240‬‬
‫‪,239‬‬
‫‪,238‬‬
‫רכניץ ה‬
‫‪-138‬‬
‫‪,107-101‬‬
‫ב‬
‫שים‬
‫תיארת יד ‪79‬‬
‫רמת הכובש ח ‪64‬‬
‫‪ ;146‬ט ‪74-67 ,63‬‬
‫תל־אביב ה ‪ :266-264‬ו ‪85-84‬‬
‫רסיץ יב ‪27‬‬
‫פליטים ב ‪ :144-143‬ח ‪ :141‬תל־חי כ ‪56‬‬
‫ו‬
‫הדומיניקנית‬
‫הרפובליקה‬
‫‪217-216‬‬
‫יח‬
‫;‬
‫‪Г‬‬
‫‪62,‬‬
‫‪33‬‬
‫‪64‬‬
‫תל־יצחק א ‪:201-200 ,162 ,9‬‬
‫‪64 Г ;137‬‬
‫תחנת מעבר לעאית הנוער‬
‫ב ‪ ;178 ,136‬ה ‪ ;284 ,283‬ט‬
‫רצ׳יצה סז ‪23‬‬
‫ממרוקו יא ‪171-168‬‬
‫‪ ;146‬יב ‪ ;159‬יט ‪194‬‬
‫‪116‬‬
‫רשוטי ז ‪,115‬‬
‫‪:217,215‬‬
‫יד‬
‫‪:28‬‬
‫יב‬
‫שווינצ׳יאן‬
‫בונקר משואה א ‪ 26‬ת׳‬
‫יח ‪213‬‬
‫תל־צור א ‪67‬‬
‫שאבלי א ‪ 33‬ד ‪ !75 ,73‬ה שועיבה ד ‪138‬‬
‫תלמי יפה ד ‪197‬‬
‫‪ ;140-139‬ו ‪ ;62‬ז ‪ П ;103‬שופרון ב ‪ ;82‬ם ‪ ;101‬יא ‪:129‬‬
‫‪т‬‬
‫תלםסן ‪79‬‬
‫‪ ;144 ,136‬ט ‪ ;119‬י ‪,119‬‬
‫יט ‪86‬‬
‫תעלת סואץ ד ‪142‬‬
‫‪ ;120‬יב ‪ ;30 ,29 ,27 ,24‬יג שורש ד ‪197‬‬
I
‫מפתח השמות‬
‫אאוםנברג‪ ,‬יטקה ו ‪,153 ,152‬‬
‫אהרונוביץ )ארן(‪ ,‬זלמן ב ‪42‬‬
‫אבנר‪ ,‬מאיר א ‪ :105‬ה ‪,49 49‬‬
‫‪ ;155‬יג ‪90 47 46‬‬
‫‪ ;40 48 47 46‬ז ‪16‬‬
‫‪59‬‬
‫אהרונוביץ׳‪ ,‬יוסף יח ‪32‬‬
‫אאורבך‪ ,‬ב ת ש )ברק( ב ‪ -52‬אבסץ‪ ,‬אדנסט טז ‪114‬‬
‫אהתנסון‪ ,‬יהושע משה ח ‪47‬‬
‫‪ ;58‬יא ‪ ,142 ,140 ,139 ,138‬אבץ‪ ,‬אוטו יח ‪91,90‬‬
‫‪146 ,144‬‬
‫‪89‬‬
‫אברהם‪ ,‬ה ר ת א ‪109‬‬
‫אאורבך‪ ,‬מרדכי ב ‪ 55 43‬ת׳‪ ,‬אברהמוביץ‪ ,‬יוטף טז ‪64-63‬‬
‫אהרן‪ ,‬חנא ה ‪49‬‬
‫‪ ;65 ,58 47 46‬ח ‪ ;108 ,107‬אברט‪ ,‬פ י ת טז ‪93‬‬
‫או׳קונוד‪ ,‬סר ריצ׳ארד ד ‪143‬‬
‫ט ‪ ;116 ,109‬יא ‪ ,140 ,139‬אבריאל‪ ,‬אהוד א ‪ ;125‬ב ‪ :41‬ד אואליד‪ ,‬פרדג׳ סעדיה ג ‪60‬‬
‫‪ :99 ,98‬ה ‪ ;221‬יח ‪ ,122,118‬אוברלנדר‪ ,‬תיאודור ה ‪:97 ,96‬‬
‫‪ 144,144 ,143,142‬ת׳‪;145 ,‬‬
‫טז ‪169 ,160 ,158‬‬
‫כ ‪135 ,134 ,131‬‬
‫‪;124‬יט ‪143‬‬
‫אבג‪ ,‬אליזבט ו ‪144-143‬‬
‫אוברלנדר‪ ,‬זבישק ג ‪140‬‬
‫אברך‪ ,‬יוטף ח ‪18‬‬
‫אבולכיר‪ ,‬הנרי ג ‪,60 ,59‬‬
‫אוגרודדינסקי‪ ,‬פשמיסלאב י‬
‫‪г‬‬
‫‪:62‬פאול ‪150‬‬
‫אכרם‪,‬‬
‫טו ‪149-148‬‬
‫אברפוביץ׳־אריאל‪ ,‬שמעון יא‬
‫‪203 401‬‬
‫אודו־ת‪ ,‬הרצל )גרישה( סו‬
‫אבולכיר‪ ,‬ד ח ה ג ‪61 ,60 ,59‬‬
‫‪208‬‬
‫‪282 ,281‬‬
‫‪Т78,212‬‬
‫‪;62‬‬
‫אברמוביץ‪ ,‬א׳ י ‪85 41‬‬
‫אוורבוך )אגמי(‪ ,‬משה א ‪<149‬‬
‫אבולכיר‪ ,‬טטן ג ‪60‬‬
‫אברמוביץ‪ ,‬ציקו ד ‪187‬‬
‫אבולכיר‪ ,‬קולט ג ‪ 60‬העי‪ 63 ,‬ת׳‬
‫‪ ;164‬ד ‪,113 ,101 ,99 ,98‬‬
‫אברמוביץ‪ ,‬רחל ד ‪188‬‬
‫אבולכיר‪ ,‬רפאל ג ‪60 ,59‬‬
‫‪ ;116‬ה ‪ ;246 425‬ו ‪403‬‬
‫אברמוביץ‪ ,‬שמואל מאיר א ‪185‬‬
‫‪ ;204‬ז ‪ ;184‬ח ‪ ;126‬י ‪ ;153‬יא‬
‫אביגור‪ ,‬שאול; ראו‪ ,‬מאירוב אברמובסקי‪ ,‬לייבל ה ‪239‬‬
‫שאול‬
‫‪; T O‬‬
‫אברמצ׳יק‪ ,‬ברק א ‪ ;195 174‬יב ‪ ;206‬יג ‪294 ;42‬‬
‫אגמי‪ ,‬משה‪ :‬ראו‪ ,‬אוורבוך‪,‬‬
‫אבידן‪ ,‬מ׳ יט ‪136‬‬
‫‪ ; Г‬יס ‪ ;133 ,127‬כ ‪436‬‬
‫‪198‬‬
‫אבידן‪ ,‬שמעון יב ‪203-199‬‬
‫‪237‬‬
‫משה‬
‫אביתה‪ ,‬נתנאל י ‪229‬‬
‫אחיך‪ ,‬מאוריצי יב ‪82 41‬‬
‫אגמי‪ ,‬צבי ה ‪221‬‬
‫אביחי‪ ,‬אברהם יט ‪155‬‬
‫אדלמן‪ ,‬מארק ז ‪87-86‬‬
‫אח׳פול‪ ,‬הירש כ ‪70‬‬
‫אבירם‪ ,‬ישראל‪ :‬ראו‪ ,‬קליםקי‪ ,‬אדלר‪ ,‬בנדי י ‪221 419‬‬
‫אוטבל‪ ,‬אדליד ו ‪143-142‬‬
‫אדלר‪ ,‬ה ר ת יס ‪85‬‬
‫ישראל‬
‫אויסלנדר‪ ,‬נחום סז ‪37-36‬‬
‫אדלר‪ ,‬טאובה יא ‪244‬‬
‫אבלם‪ ,‬ארנםט ים ‪77‬‬
‫אוירבך‪ ,‬רחל י ‪ ,-37-36‬יא ‪,41‬‬
‫אדלר‪ ,‬יוסף ד ‪193 ,192‬‬
‫אבלס^ ד ה ‪48‬‬
‫‪42‬‬
‫אדלר‪ ,‬צבי מיקלוש ג ‪86‬‬
‫‪г‬‬
‫אבלם‪ ,‬משה)מתייק( ‪249‬‬
‫אולסניאנו‪ ,‬אוסקר יא ‪210‬‬
‫אדלר‪ ,‬קרליז ‪65‬‬
‫אבן‪ ,‬אבא; ראו‪ ,‬אית‪ ,‬אובדי‬
‫אולייסקי‪ ,‬י׳ טז ‪52‬‬
‫אדלשסיין‪ ,‬אלימלך יא ‪209‬‬
‫את‪ ,‬אלי א ‪77 ,73‬‬
‫אולמאניס‪ ,‬ק׳ יב ‪32 41‬‬
‫אבני‪ ,‬שמעיה ב ‪ :164-154‬ג אדלשטיין‪ ,‬יעקב יט ‪112-107‬‬
‫אולנדורף‪ ,‬אוטו סו ‪216‬‬
‫‪ :181-156‬יא ‪ 409 403‬טו אדמוביץ׳‪ ,‬אירנה יב ‪28‬‬
‫אולסינסקי‪ ,‬איגנאצי ז ‪83‬‬
‫‪ ;297‬יט ‪ 141 ,139 ,137 ,134‬אדנאואר‪ ,‬קתרד ה ‪ ;108‬ז‬
‫אולשאנסקי‪ ,‬תיאופיל ה ‪93‬‬
‫נאולים מיד צר ז ‪ ; 196-193‬ט‬
‫אולשטיין‪ ,‬אליהו ז ‪115‬‬
‫‪77-73 ,71 ,69 V ;10-9‬‬
‫‪219-217‬‬
‫אומאנסקי‪ ,‬קונסטנטין יד ‪50‬‬
‫אדר‪ ,‬יהודה יט ‪72‬‬
‫אוטיטסובםקי‪ ,‬פולקובניק ס‬
‫אשר לא נשאו לשוא נעות• אדרקה‪ ,‬פליקס ה ‪ ;27‬טז ‪110‬‬
‫ה ם ) א כ ר ו של א ת ה ודדי( אהינגד‪ ,‬מ ק ב יח ‪88 ,79‬‬
‫‪110‬‬
‫ט ‪220-219‬‬
‫אהלרט‪ ,‬ו ת ר ו ‪110 , 1 0 9‬‬
‫אתגר‪ ,‬אליעזר ח ‪ :94-93‬יט ‪80‬‬
‫אבנר‪ ,‬גרשון ה ‪247‬‬
‫א ה ת ן ‪ ,‬ודלטלי ד ‪161‬‬
‫אתגר‪ ,‬בילא יא ‪133‬‬
‫‪72‬‬
‫מפתח השמות‬
‫אייזנברג )כץ(‪ ,‬ריבה יז ‪203‬‬
‫‪ ;129 ,113‬ג ‪ :189‬ה ‪;282 ,57‬‬
‫אונגר‪ ,‬לוסקה ו ‪,155 ,153‬‬
‫אייזנבת‪ ,‬מורים יב ‪;123 ,122‬‬
‫‪,259 ,257 ,256-255 ,154 Р‬‬
‫‪ ;228,157-156‬יג ‪90 39 37‬‬
‫סו ‪148 ,146‬‬
‫‪ ;261‬יח ‪ ;199-197‬כ ‪-207‬‬
‫אונגר‪ ,‬עקיבא יא ‪127-126‬‬
‫אייזנהאואר‪ ,‬דווייט ד׳ סו ‪ ;147‬ו‬
‫‪217‬‬
‫אונגר‪ ,‬שמואל י ‪120‬‬
‫‪144 T ;23‬‬
‫אורנשטיין‪ ,‬מיכאל )מייקו( א‬
‫אונגר‪ ,‬שנדור יא ‪133‬‬
‫‪ ;116‬ד ‪ ;194 ,191‬ו ‪ ;213‬י אייזנר‪ ,‬קורט יב ‪ :62‬טז ‪37 36‬‬
‫אונגריש‪ ,‬פולדי א ‪131‬‬
‫‪101 ,99-98 ,97 ,96‬‬
‫‪ ;115‬יח ‪192‬‬
‫אונגרמן‪ ,‬שלמה א ‪168‬‬
‫אייזנשוץ‪ ,‬סטניסלב יב ‪97‬‬
‫אורנשטיין‪ ,‬משה ג ‪135‬‬
‫אונטרפורס‪ ,‬מרים א ‪190‬‬
‫אייזנשטס)אש(‪ ,‬אברהם ג ‪,100‬‬
‫אורנשטיין‪ ,‬עקיבא יא ‪210‬‬
‫אונסקו‪ ,‬מרקו טז ‪114‬‬
‫‪ 121,112‬ת׳‪123 ,122 ,‬‬
‫אוסובםקי‪ ,‬סטניסלאב ז ‪ :80‬יט אורשאנסקי‪ ,‬בר ה ‪131‬‬
‫אייזנשטיין‪ ,‬מאנייק )מלאכ( א‬
‫אושרוביץ‪ ,‬הירש טז ‪200‬‬
‫‪175‬‬
‫; כ ‪100 ,99‬‬
‫‪T43,44‬‬
‫‪;103‬‬
‫אז׳ייב‪ ,‬חנקה יז ‪82 ,77‬‬
‫אוסטרובסקי‪ ,‬אדם י ‪203 ,201‬‬
‫אוסטרר‪ ,‬פרידריך יא ‪ :209‬יט אדרון‪ ,‬שארל רובד טו ‪143‬‬
‫אייר‪ ,‬מאיר ד ‪212‬‬
‫אחד־העם א ‪ !41‬ה ‪ :65‬יז ‪261‬‬
‫אייכמן‪ ,‬איילף א יי‪ :83 31 ,‬ב‬
‫‪138‬‬
‫אוסישקין‪ ,‬מנחם ה ‪ :61‬ח ‪ 34‬אחישר‪ ,‬יהודה‪ :‬ראו‪ ,‬גוקובסקי‪,‬‬
‫‪ :16,92,97,98‬ג ‪ ;129‬ד‬
‫ליובה‪; 9 7 - 9 5 ,169,171,173,200‬‬
‫‪. :109‬יט ‪260‬‬
‫ה ‪ ;234 ,233‬י ‪T ;21 ,19 ,10‬‬
‫אטורי‪ ,‬שארל יב ‪122‬‬
‫אוסלנדר‪ ,‬אוסי ה ‪235‬‬
‫‪ ;95 ,24 ,21 ,19 ,17‬טו ‪:25‬‬
‫אסיאס‪ ,‬זין ג ‪60‬‬
‫אוסמצקי‪ ,‬איראנק ז ‪69‬‬
‫טז‪:16‬יח ‪ :27,18‬יט ‪,13,12‬‬
‫אטינגר‪ ,‬ארנה טז ‪112‬‬
‫אוערבך‪ ,‬זושקה ה ‪46‬‬
‫אופוציינםקי‪ ,‬פרץ ז ‪ :55‬יג ‪ :221‬אטינגר‪ ,‬ל׳ טו ‪256-243‬‬
‫‪60 ,59‬‬
‫איבן)אבן(‪ ,‬אוברי ד ‪:151,150‬‬
‫משפט אייכמן א ‪ :101 ,93‬ב‬
‫טו ‪167 ,165 ,162‬‬
‫‪ ;19-17‬ג ‪ ;27‬ד ‪ ;16‬ה ‪,15‬‬
‫ה ‪146‬‬
‫אופטדל‪ ,‬מטילדה יא ‪168‬‬
‫‪ ;18 ,17‬ו ‪ ;53 ,25 ,23‬ז‪,16.‬‬
‫איבנוב‪ ,‬סיוולד טז ‪200‬‬
‫‪р‬‬
‫אופנהיימר‪ ,‬אליס ‪64‬‬
‫‪ ;50 ,40-39‬ט ‪,149 ,22-16‬‬
‫איבנסקי‪ ,‬זאב ג ‪ :139‬ז ‪104‬‬
‫אופנהימר‪ ,‬פרנץ טו ‪124 ,119‬‬
‫‪-215 ,209-208 ,164 ,161‬‬
‫איגנר‪ ,‬היינריך יא ‪210‬‬
‫אופנר‪ ,‬רוברט ה ‪122‬‬
‫; יח‬
‫‪T‬‬
‫‪ ;216‬יא ‪24-17 ;11‬‬
‫אוצ׳רט‪ ,‬מיכאל )מוניה( י ‪ -93‬אידי נגר‪ ,‬מנחם ו ‪ 204‬העי‬
‫‪ ;99-98‬יט ‪157 ,20 ,17-15‬‬
‫אידן‪ ,‬אנתוני ב ‪ :14‬ד ‪:115,103‬‬
‫‪94‬‬
‫אייכנברנד‪ ,‬דוד ט ‪124‬‬
‫‪ ; Г‬יח ‪19‬‬
‫ס ‪92 :212‬‬
‫אוקורט‪ ,‬סיני ו ‪84 ,77‬‬
‫איינהורן‪ ,‬אנשל יט ‪81‬‬
‫אידריסי‪ ,‬פאיז ביי ד ‪146‬‬
‫אוקינלק‪ ,‬סר קלוד ד ‪,159 ,146‬‬
‫א י מ ה ו ת ‪ ,‬מ נ ה ב ‪117‬‬
‫איזיקובםקי‪ ,‬יוסף ז ‪141‬‬
‫‪161‬‬
‫איינטרכט‪ ,‬מדצל פשה טו ‪-277‬‬
‫אחיקסון‪ ,‬יהושע ו ‪38‬‬
‫אוקן‪ ,‬לורנץ יב ‪58‬‬
‫‪280‬‬
‫איזנברג‪ ,‬םרול יח ‪187‬‬
‫אוקסנהנדלר‪ ,‬פרדקה‪ :‬ראו‪,‬‬
‫איזקסון‪ ,‬פנדל יא ‪208‬‬
‫איינשטיין‪ ,‬אלברט י ‪22 ,20‬‬
‫מזיא‪ ,‬פרדקה‬
‫אוראנו‪ ,‬פא ולו היהודים באיפד איזרעלי‪ ,‬ש׳ ס ‪188‬‬
‫אייסמן‪ ,‬יהודה טו ‪ :200‬יט ‪202‬‬
‫אייבשיץ‪ ,‬יהושע ח ‪87‬‬
‫איכילוב‪ ,‬עזרא ה ‪197 ,187‬‬
‫ליה ד ‪163‬‬
‫אייגר‪ ,‬עקיבא ו ‪32-31‬‬
‫אילוב‪ ,‬ורש יז ‪207‬‬
‫אורבאנוביץ׳‪ ,‬הנריק יג ‪119‬‬
‫איידינגר‪ ,‬פרדי ד ‪212‬‬
‫אילוטוביץ‪ ,‬ליאון ג ‪139‬‬
‫אורבך‪ ,‬סופיה והנרי א ‪194‬‬
‫אייזיקוביץ׳‪ ,‬סיני יא ‪209‬‬
‫אילן‪ ,‬אריה יא ‪198‬‬
‫אורגנה‪ ,‬פייבישיס ח ‪107‬‬
‫אייזלר‪ ,‬יוליוש ה ‪77‬‬
‫אילנימקי‪ ,‬ת מ א ן ה ‪101‬‬
‫אורוס‪ ,‬צבי )גיורי( ה ‪ ;235‬ז‬
‫אייזן‪ ,‬פייגה יד ‪103‬‬
‫איפבר‪ ,‬יצחק ה ‪61‬‬
‫‪219-216‬‬
‫‪-100‬‬
‫אייזנבוד‪ ,‬אליעזרילדלה ז‬
‫‪г‬‬
‫ז׳ות׳ ‪189‬‬
‫אימן‪,‬‬
‫אות׳שקו‪ ,‬אליזה טז ‪224‬‬
‫איפס‪ ,‬מיכאל‪ :‬ראו‪ ,‬קחניצוב‪,‬‬
‫אורטוסאי‪ ,‬גיולה ד ‪206‬‬
‫‪101‬‬
‫אוריצקי‪ ,‬יורי י ‪80‬‬
‫‪г‬‬
‫‪121‬‬
‫»‪ ДТОРТ‬דוד‬
‫ניקולאי‬
‫אורמנוב‪ ,‬גבריאל יב ‪108‬‬
‫אייזנברג‪ ,‬ישראל א ‪185‬‬
‫אימרגליק‪ ,‬אודפן יב ‪99‬‬
‫איח‪ ,‬מרדכי ה ‪ :250‬יח ‪ -121‬אייזנברג‪ ,‬מריקה ג ‪168‬‬
‫איפרדי‪ ,‬בלה ו ‪129-128‬‬
‫אייזנברג‪ ,‬פנחס יב ‪ :151‬יג אינגבר‪ ,‬הלה יג ‪38 ,78 ,77‬‬
‫‪123,122‬‬
‫‪117 ,110,107‬‬
‫אורנשטיץ‪ ,‬יהודה )אידק( ב‬
‫‪101,100,98‬‬
‫מפתח השמות‬
‫‪73‬‬
‫אינגבר‪ ,‬ורה ‪re 20‬‬
‫‪61 ,60; 49‬‬
‫אלכפנדר‪,‬‬
‫‪ ; 9 9 Т‬י ט ‪150‬‬
‫‪176‬פייר ג ‪Г‬‬
‫אלכסנדרוביץ׳‪ ,‬א׳ ה ‪77‬‬
‫אינגל‪ ,‬שמואל כ ‪243 ,242‬‬
‫אנטוקולםקי‪ ,‬פאוול ב ‪re :24‬‬
‫אלכסנדרוביץ׳‪ ,‬יולק יב ‪94‬‬
‫‪200‬‬
‫אינגסטר‪ ,‬אלישבע א ‪ : 174‬ב ‪80‬‬
‫אלכסנדרוביץ‪ ,‬חיים יג ‪ ,140‬אנטין‪ ,‬דוד י ‪99‬‬
‫אינגר‪ ,‬מרדכי יא ‪35‬‬
‫‪141‬‬
‫אנטין‪ ,‬מרה )מאיר( ג ‪,103 ,93‬‬
‫אינפלד‪ ,‬ת מ ן ימ ‪ 238‬הע׳‬
‫אלמוגי‪ ,‬יהודה סז ‪30‬‬
‫‪ ;116 ,110 ,109 ,105‬ז ‪138‬‬
‫אינריג‪ ,‬ברכה ה ‪55‬‬
‫אלמר‪ ,‬אהרון יא ‪209‬‬
‫אנטין‪ ,‬שלמה )סלומון( א ‪40‬‬
‫איציקוביץ‪ ,‬צבי ד ‪188‬‬
‫אלעזר‪ ,‬דוד יז ‪150‬‬
‫איצקיב‪ ,‬סוליה יב ‪108 ,105‬‬
‫‪ :55 ,54 43 ,51‬ב ‪ ;56 44‬ג‬
‫אלף‪ ,‬יוסף יד ‪43‬‬
‫‪ 93‬העי; ד ‪ ;226 ,75 ,74 ,73‬ו‬
‫איצקיביץ‪ ,‬דיד טי ‪224‬‬
‫איצקד‪ ,‬ליאין יא ‪ :209 ,195‬ית אלפר‪ ,‬דוד ד ‪68‬‬
‫‪ ; П‬ט ‪ ;114‬יא‬
‫‪107 ;156 ,153‬‬
‫אלפרד‪ ,‬חיים הירש יט ‪133‬‬
‫‪ ;119‬יט ‪132‬‬
‫‪ ;142‬יב ‪ ;181‬יג ‪,90 ,89 ,87‬‬
‫; י ח ‪,202,201‬‬
‫‪Г‬‬
‫אירווינג‪ ,‬ח ד מלחמתו של הינד אלפתביץ‪ ,‬חיים טו ‪198 ;92,91 75‬‬
‫אלפרט‪ ,‬יחיאל יב ‪-150 ,149‬‬
‫‪ ;204 ,203‬כ ‪11‬‬
‫לר ו ‪ :24‬יט ‪172‬‬
‫אירז׳אק‪ ,‬יצחק י ‪110 ,99‬‬
‫‪ ;163 ,160 ,155 ,151‬יג ‪ ,107‬אנטין‪ ,‬שמעון א ‪ :154‬ג ‪ ;65‬ה‬
‫איש־סיב‪ ,‬אלכסנדר ד ‪97‬‬
‫‪ ;117 ,114 ,111 ,110‬יט ‪211‬‬
‫‪60‬‬
‫אישטוצ׳י‪ ,‬ויקטור יס ‪и‬‬
‫אלקלאי‪ ,‬א׳ ג ‪87-86‬‬
‫אנטין־וייני־ב‪ ,‬שרה ג ‪121,121‬‬
‫איתן‪ ,‬ולטר יט ‪136‬‬
‫אלקס‪ ,‬אלחנן ו ‪ :175-164 49‬ז‬
‫ת׳‪122 ,‬‬
‫אאחוסייני‪ ,‬ג׳מאל ד ‪7‬‬
‫‪ ;116‬י ‪ ;184 ,178‬יב ‪ ,172‬אנטל‪ ,‬אישטיון כ ‪220‬‬
‫אאחוםייני‪ ,‬חג׳ אמין ד ‪,137,7‬‬
‫‪ ;179‬כ ‪79 ,75 ,74 ,73‬‬
‫אנמלר‪ ,‬מרדכי)מיקה( יא ‪,203‬‬
‫אלרהאנד‪ ,‬יואכים ה ר ת יג ‪229‬‬
‫‪,143 ,142 ,141 ,139 ,138‬‬
‫‪ ;209‬יט ‪138‬‬
‫‪ ;158 ,151‬ה ‪ ;180-179‬ו ‪ ;8‬אלרהאנד‪ ,‬מאוריצי יג ‪ -225‬אנילביץ׳‪ ,‬מרדכי ג ‪;47 ,45-44‬‬
‫יג ‪ :130‬יח ‪179‬‬
‫‪; П‬ט‬
‫‪187 ;192 ,186 ,76 4 0134‬‬
‫‪ ;235‬יח ‪ ;78‬יט ‪ :199‬כ ז‬
‫אאעוקבי‪ ,‬טייב טו ‪146 ,142‬‬
‫‪ ; 4 6 ,‬יא ‪ ;144-143‬טי ‪,42‬‬
‫אלרהאנד‪ ,‬סאמאה יג ‪56 227‬‬
‫אאקאדר‪ ,‬רזאק עבד טו ‪141‬‬
‫אלרון‪ ,‬אלכם כ ‪28‬‬
‫טי‪, Т О 1 6 ;Г 136:109‬‬
‫אאקילאני‪ ,‬ראשיד עלי ד ‪138‬‬
‫אלרס‪ ,‬ה ר ת יד ‪72‬‬
‫‪,134 ,121 ,118 ,113-111‬‬
‫אלבוגן‪ ,‬איצ׳י וארווין יז ‪207‬‬
‫אלתר‪ ,‬מ׳ ה ‪33‬‬
‫‪ ;212 ,139 ,138‬יח ‪ :204‬יט‬
‫אלבן‪ ,‬מוניק ג ‪137‬‬
‫‪33‬‬
‫א ל ת י ת ‪ ,‬נתן ו ‪ :210‬יח ‪ :29‬ים‬
‫אלברטון‪ ,‬מוטי ח ‪160‬‬
‫אנםקי‪ ,‬ש׳ ח ‪188‬‬
‫‪ ;156‬כ ‪57 ,47 ,46‬‬
‫אנצ׳יל‪ ,‬דאן יח ‪224 421‬‬
‫אלדד‪ ,‬ישראל ו ‪ :88 43‬ח ‪ :75‬אמברסיו‪ ,‬ויסוריו ד ‪166‬‬
‫אנצ׳ר‪ ,‬שמואל יד ‪96‬‬
‫יב ‪ :26‬טו ‪224‬‬
‫אמדור‪ ,‬ראובן י ‪84‬‬
‫אנצר‪ ,‬פרצל ח ‪147‬‬
‫אלון‪ ,‬יגאל ח ‪ ;60 49‬כ ‪ 45 43‬אמין‪ ,‬אידי ד ‪ :13‬ח ‪9‬‬
‫אנשלביץ‪ ,‬שמעון ג ‪205‬‬
‫אמפר‪ ,‬אברהם ו ‪88‬‬
‫‪58-57‬‬
‫‪г pan‬‬
‫‪240‬‬
‫אסטליץ‪,‬‬
‫אמר‪ ,‬מרקוס ו ‪153‬‬
‫אאשר‪ ,‬אבא יט ‪97‬‬
‫אסלר‪ ,‬טיסה יט ‪11‬‬
‫‪, г‬‬
‫אלטהאוזן‪ ,‬פאול ו ‪110 ,109‬אמתם‪ ,‬שמואל סו ‪78 :246‬‬
‫אפוני‪ ,‬אלברט ‪то 121‬‬
‫‪80‬‬
‫אלטמייר‪ ,‬יעקב יד ‪73‬‬
‫אפטינגר‪ ,‬אילה ז ‪80‬‬
‫‪160‬‬
‫אלטת‪ ,‬טוםיה ד ‪:226‬‬
‫‪ : r e‬אנגלנדר‪ ,‬יחק יח ‪49‬‬
‫אפל‪ ,‬ארטק טו ‪278‬‬
‫יט ‪71‬‬
‫‪г‬‬
‫אנגלס‪ ,‬פרידריך ‪181‬‬
‫אפל‪ ,‬יוליאן)יולק( א ‪ :101‬ה‬
‫אלטמךחרמש‪ ,‬דינה א ‪68‬‬
‫אנדורה‪ ,‬לאסלו יט ‪12‬‬
‫‪г‬‬
‫‪427‬‬
‫‪237‬‬
‫‪ ; Т‬טו ‪278‬‬
‫אנדלין‪ ,‬נחמיה כ ‪ ;121 243 442‬יא ‪47 :149‬‬
‫אליאב‪ ,‬א ו ב ה יז ‪241‬‬
‫אנטוניר‪ ,‬אברהם יא ‪208‬‬
‫אפלפלד‪ ,‬אהרון יח ‪30‬‬
‫אליאש‪ ,‬פ׳ ה ‪182‬‬
‫אנטונטקו‪ ,‬יון א ‪,106 ,104‬‬
‫אפרוימצ׳יק‪ ,‬אבא ‪re 55‬‬
‫‪г‬‬
‫א א ב ד ‪ ,‬רפאל ‪192‬‬
‫אפשטיין‪ ,‬אברשה יב ‪105‬‬
‫‪ ; 1 1 1 - 1 0 9 ,134,140‬ג ‪,156‬‬
‫אליגר‪ ,‬מרגריטה ‪re 200‬‬
‫‪ ;164‬ד ‪ ;120 ,119‬יד ‪ ТО ;99‬אפשטיין‪ ,‬יצחק ו ‪88‬‬
‫אליעז‪ ,‬רות ‪280‬‬
‫; אפשטיין‪ ,‬לאה ד ‪ :75‬ז ‪ :104‬ט‬
‫‪Г165,176,175,168 г‬‬
‫‪;115‬‬
‫‪140‬‬
‫יג‬
‫משה‬
‫אאשקביץ‪,‬‬
‫‪ ;118‬יב ‪181 ,177‬‬
‫יח ‪ ;221 ,181‬יט ‪ ;126‬כ‬
‫אלכסנדר‪ ,‬סר האדולד ד ‪,159‬‬
‫אפשטיין‪ ,‬א ב ק יג ‪83‬‬
‫‪146 ,142 ,141-140‬‬
‫‪161‬‬
‫אפשטיין‪ ,‬מאיר ה ‪ :193‬ט ‪116‬‬
‫אנטונםקו‪ ,‬םיכאי א ‪:145 ,134‬‬
‫‪74‬‬
‫מפתח השמות‬
‫אש‪ ,‬שאול ט ‪ ;163‬י ‪ ;60‬טו ‪ 102‬באצ׳ינסקי‪ ,‬לב ה ‪81‬‬
‫אפשטיין‪ ,‬עקיבא ד ‪74‬‬
‫באקון‪ ,‬יהודה ג ‪52‬‬
‫אש‪ ,‬שלום ד ‪ ;73‬יז ‪11‬‬
‫‪г‬‬
‫אפשטיין‪ ,‬פאול ‪69‬‬
‫באקוש‪ ,‬אנדרה יב ‪123‬‬
‫ז‪4‬שכולי‪ ,‬חווה יט ‪161,155‬‬
‫אפשטיין‪ ,‬שכנא ב ‪ :32‬י ‪107‬‬
‫אשכנזי‪ ,‬אדולף טז ‪115‬‬
‫באראן‪ ,‬סטפן ה ‪91‬‬
‫אפשטיין‪ ,‬שמואל ב ‪122‬‬
‫אקסלרוד‪ ,‬זליג ה ‪ :131‬טז ‪ 39‬אשכנזי‪ ,‬בופה ב ‪ :56‬יא ‪142‬‬
‫באראקס‪ ,‬אדק יד ‪198‬‬
‫אשכנזי‪ ,‬בלה טז ‪158‬‬
‫בארו‪ ,‬נח יד ‪ ;75 ,73‬יז ‪95‬‬
‫‪40‬‬
‫אשכנזי‪ ,‬בתיעפי ב ‪ :53‬יא ‪ 139‬בארון‪ ,‬שלום יד ‪18‬‬
‫אקסלרוד‪ ,‬פשה ז ‪112‬‬
‫אשל‪ ,‬ירחפיאל ה ‪58‬‬
‫בארס‪ ,‬קרל ו ‪106‬‬
‫אקסר‪ ,‬ארווין יט ‪ 200‬הע׳‬
‫אקסר‪ ,‬רישיק יב ‪ ,129 ,126‬אשמן‪ ,‬יעקב החומה ג ‪86‬‬
‫בארטושבםקי‪ ,‬ולאדיסלאב ז‬
‫אשר‪ ,‬שאול יב ‪57‬‬
‫‪ ;80 ,58-57‬י ‪203‬‬
‫‪ ;134 ,131‬סו ‪;210,206 ,191‬‬
‫אשריפינקהוף‪ ,‬קלרה טו ‪178‬‬
‫בארטל‪ ,‬קאז׳ימייז׳ ה ‪ ;102‬כ‬
‫יס ‪203-198‬‬
‫‪134‬‬
‫אקרט‪ ,‬גיאורד ד ‪21‬‬
‫בארטלובה‪ ,‬פריה י ‪201‬‬
‫כאב‪ ,‬רחל יח ‪143‬‬
‫‪г‬‬
‫אראים‪ ,‬דקטור ‪46‬‬
‫בגץ‪ ,‬פנחס א ‪ ;168‬ו ‪,18-17‬‬
‫ארגוב‪ ,‬לוי‪ :‬ראו‪ ,‬קופלביץ‪ ,‬לוי באבד‪ ,‬יוסף יב ‪191‬‬
‫ארד‪ ,‬יצחק‪ :‬ראו‪ ,‬רורניצקי‪ ,‬באבי‪ ,‬סטאך ה ‪ :102‬יט ‪, T 4 1 - 4 0;П72,,22;7320 82‬‬
‫‪ > ;75 T‬י ח ‪ ;211‬כ‬
‫‪ 159‬ז ‪; t t 66‬‬
‫‪;74‬באביץ‪ ,‬בניפין‪.‬‬
‫איצקה‬
‫‪27‬‬
‫באדר‪ ,‬פנחם א ‪ ;194,125‬ב ‪:33‬‬
‫ארונוביץ‪ ,‬גניה ה‪45‬‬
‫בליטא ו ‪ ;88 ,74 ,63‬ז ‪,107‬‬
‫ד ‪ ;99 39‬יס ‪84 ,64‬‬
‫ארונזץ‪ ,‬שלפה טז ‪65‬‬
‫‪ :116 ,111,109‬יב ‪ ;26‬טו‬
‫באואד‪ ,‬אוטו יב ‪60‬‬
‫ארוניאנו‪ ,‬סנדו ה ‪31‬‬
‫‪224‬‬
‫‪г‬‬
‫אתנסקי‪ ,‬פשה י ‪ 110‬באואד‪ ,‬בדתו ‪182‬‬
‫ארזי‪ ,‬יהודה א ‪ :141‬ה ‪ :225‬יג באואר‪ ,‬יהודה ט ‪ :163‬פו ‪ ;102‬בגלייטר‪ ,‬לודפילה ואידה י‬
‫‪206-205‬‬
‫יח ‪ ;44‬יט ‪249-242‬‬
‫‪241 Г ;56‬‬
‫בגנר‪ ,‬פרק ו ‪104‬‬
‫באום‪ ,‬ישראל ג ‪96‬‬
‫אריאל‪ ,‬אלכסנדר ו ‪75‬‬
‫באום‪ ,‬משה ב ‪ ;65 37 33 32‬בדטקובסקי)ברטלר(‪ ,‬יצחק א‬
‫ארליך‪ ,‬הרשלי יח ‪187‬‬
‫‪138‬‬
‫יא ‪ ;144 ,140 ,139 ,138‬טז‬
‫ארליך‪ ,‬יהושע יח ‪88‬‬
‫בדיאן‪ ,‬גוססב ד ‪ :193‬ו ‪210‬‬
‫‪164 ,160 ,158‬‬
‫ארפד‪ ,‬וו׳ יב ‪94 ,93‬‬
‫ארן‪ ,‬זלמ‪ :‬ראו‪ ,‬אהרונוביץ‪ ,‬באופינגד‪ ,‬אריה א ‪ :9‬ד ‪ ; 108‬טז בוביאליס‪ ,‬יורגיס י ‪,180 ,176‬‬
‫‪181‬‬
‫; יט ‪-220‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪251-242 ;241‬‬
‫זלמן‬
‫בובר‪ ,‬לאוניד כ ‪70‬‬
‫‪ ;226‬כ ‪239-231 ,194‬‬
‫ארנבורג‪ ,‬איליה ב ‪ :24‬ה ‪:207‬‬
‫ט ‪ ;91 39‬י ‪ ;108 ,102 ,94‬יא באופינגר‪ ,‬השק צבי א ‪ ,90‬בובר‪ ,‬פרטין א ‪ ;69‬ו ‪ ;104‬יד‬
‫‪254 V ;193 ,100 П ;34‬‬
‫‪О‬‬
‫‪41‬‬
‫‪ ;194‬יג ‪;143 -142‬‬
‫‪; Т‬‬
‫‪47-41 ;121 ,119, Т‬‬
‫‪ ;103‬ה‬
‫בוגוצקי‪ ,‬ירז׳י טז ‪237‬‬
‫‪146‬‬
‫יט ‪ ;255‬כ ‪99‬‬
‫הספר השחור טז ‪ ,203-197‬באופר‪ ,‬יוסף יח ‪ ;155‬יט ‪ 30‬בוגוראד‪ ,‬שפעון י ‪109 ,93‬‬
‫בוגיסקי‪ ,‬לייבל י ‪120‬‬
‫‪236‬‬
‫‪89 38 37‬‬
‫מגלה‪ ,‬יונה יט ‪,118,117,116‬‬
‫ארגברג‪ ,‬חילק יט ‪213‬‬
‫באזייאק‪ ,‬טאדיאדש ז ‪83‬‬
‫‪122 ,120,119‬‬
‫ארנדט‪ ,‬חנה ה ‪ :18‬ו ‪ ,25 ,24‬באיוק‪ ,‬זליג ב ‪ :76‬ט ‪ :103‬טו‬
‫‪ ;214-213 Г ;43 ,42-41 ,38‬בוגן‪ ,‬אלכסנדר ג ‪50‬‬
‫‪ ; Т‬יח ‪,28‬‬
‫‪ ;37‬ז ‪21-20 ;200‬‬
‫בוגן‪ ,‬פרדריך א ‪ ;192‬ד ‪,212‬‬
‫‪98‬‬
‫יט ‪86‬‬
‫‪313‬‬
‫‪г166,172‬‬
‫רנסס‪ ,‬מנדל‬
‫באיוק‪ ,‬יאדה טו ‪37‬‬
‫באיוק‪ ,‬רות ג ‪ ;131‬ט ‪ ,100,99‬בודיאנו )בךאריה(‪ ,‬ראדו יא‬
‫‪г‬‬
‫ארנסט‪ ,‬חבין ‪171‬‬
‫‪208‬‬
‫ארפד‪ ,‬סקשיסש ה ‪242‬‬
‫‪ :102 ,101‬טו ‪39‬‬
‫בודנהייפר‪ ,‬פקס טו ‪117 ,116‬‬
‫ארץ‪ ,‬אמיל נוסחאות ציד באייר‪ ,‬זהבה ב ‪ :56‬יא ‪142‬‬
‫באנפי‪ ,‬הברון דניאל ב ‪ :93-91‬בודנרש‪ ,‬אמיל א ‪ :148 ,147‬יח‬
‫המכשפות לשקר ה ‪16‬‬
‫‪224 ,223‬‬
‫ארצ׳יםינםקי‪ ,‬פרדיננד ז ‪90 30‬‬
‫יס ‪54‬‬
‫בודן‪ ,‬ארנסס ה ‪ ;226‬ו ‪ ;9 3‬ח‬
‫ארצי‪ ,‬יצחק‪ :‬ראו‪ ,‬הרצי‪ 4‬אי־ באנשטיין‪ ,‬יצחק טו ‪165‬‬
‫‪;69‬יא ‪216‬‬
‫‪ : г‬טו‬
‫באסיי‪ ,‬צבי א ‪97 ;141‬‬
‫ציו‬
‫בוז׳יקובםקי‪ ,‬טוביה ז ‪ ;87‬ח‬
‫‪Г‬‬
‫ארתור‪ ,‬חיים יא ‪196 ;34 208‬‬
‫מפתח השמות‬
‫‪75‬‬
‫‪ ;90-89‬סו ‪16‬‬
‫בורנשטיין‪ ,‬טושק ה ‪46‬‬
‫ביאצר‪ ,‬אדוניהו )דאינוש( א‬
‫בודיקובסקי‪ ,‬שלמה ב ‪ -106‬בורנשטיץ‪ ,‬יחיאל א ‪ ; 7 2 ,75,87 63‬ב ‪ :97‬ג ‪,121‬‬
‫‪ ;107‬ס ‪62‬‬
‫בורקס‪ ,‬אדק א ‪ :55 44‬ו ‪;71‬‬
‫‪V‬‬
‫‪;122‬יגה ‪205 ;235‬‬
‫בויטל‪ ,‬מושקו וליפא יז ‪167‬‬
‫‪ ;77‬יח ‪204 403 402‬‬
‫ביליצר‪ ,‬ברכה א ‪ :87,78,72‬ב‬
‫בדם‪ ,‬דוד יט ‪40‬‬
‫בורר‪ ,‬אלי א ‪68‬‬
‫‪97‬‬
‫ג‬
‫‪;82‬‬
‫ב‬
‫‪;139‬‬
‫בוים‪ ,‬קרולה א‬
‫‪244‬‬
‫יז‬
‫נאטק‬
‫בורר‪,‬‬
‫בילצקה‪ ,‬חסיד‪ .‬ז ‪154‬‬
‫‪ ;176‬ט ‪ ,102 ,101 ,100 ,99‬בורשובי)ברושי(‪ ,‬דוב א ‪138‬‬
‫ביננשסוק‪ ,‬בינה כ ‪104‬‬
‫‪г‬‬
‫‪400‬‬
‫‪411‬‬
‫בורשטיין‪ ,‬יחיאל יח ‪202‬‬
‫בינקיאנה‪ ,‬סופיה יב ‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫יט‬
‫‪;194‬‬
‫יח‬
‫‪;215‬‬
‫‪:214,209‬‬
‫יא‬
‫מרדכי‬
‫בורשטיין‪,‬‬
‫ביסטריץ‪ ,‬איגור־יעקב י ‪-218‬‬
‫בוימיהל‪ ,‬יצחק א ‪73‬‬
‫יט ‪142‬‬
‫‪222‬‬
‫‪г‬‬
‫במפל‪ ,‬פוטי ‪174‬‬
‫בושקניץ‪ ,‬מוטקה־חשקה יד ‪ 215‬ביסטריץ‪ ,‬ישראל י ‪221‬‬
‫‪80‬‬
‫ז‬
‫אנינה‬
‫בדכהולץ‪,‬‬
‫בושרה‪ ,‬שרל ג ‪60‬‬
‫ביססריצקי‪ ,‬נתן ד ‪75‬‬
‫בוכהולץ‪ ,‬דגוברט טז ‪115‬‬
‫בטלהיים‪ ,‬פריצי ד ‪186‬‬
‫ביסטריצקי‪ ,‬רודולף‪ :‬ראו‪,‬‬
‫בוכהיים‪ ,‬האנס ו ‪109‬‬
‫בטר‪ ,‬פרד ב ‪135‬‬
‫דםהדץ‪ ,‬רת־י‬
‫‪187‬‬
‫בולוכוביץ‪ ,‬אריה ד‬
‫ביאה‪ ,‬אוגוטטוס פ ץ ג ‪т ;23‬‬
‫ביספרק‪ ,‬אופו פ ץ ד ‪173 ,167‬‬
‫בולוק‪ ,‬אלן ידו ‪98‬‬
‫‪ ;22-21‬יח ‪19‬‬
‫ביק‪ ,‬חסיה א ‪ :49‬יג ‪99‬‬
‫בולל‪ ,‬ישראל ו ‪66‬‬
‫ביאטוס‪ ,‬אנקה ט ‪99‬‬
‫ביקל‪ ,‬שלפה ה ‪25‬‬
‫בופאגץ‪ ,‬יוסף י ‪99‬‬
‫ביאאק‪ ,‬חיים נחמן ה ‪ 408‬ח‬
‫רומניה ה ‪23‬‬
‫כונס‪ ,‬א ל ק ה ס ‪119‬‬
‫בירת‪ ,‬ציפורה ו ‪ :86 44‬ז ‪113‬‬
‫‪ ;109-108 ,21‬ט ‪-206 47‬‬
‫בוםאק‪ ,‬מאיר יז ‪244‬‬
‫בירנבאום‪ ,‬הלינה סו ‪269-257‬‬
‫‪ :207‬טו ‪ :28‬טז ‪ :36‬יט ‪57‬‬
‫בץ צללי העיר כ ‪250-248‬‬
‫ביתמבי‪ ,‬שבתי ב׳ ים ‪,155‬‬
‫ביאלר־גוטמן‪ ,‬נושקה יב ‪193‬‬
‫בוסולדי‪ ,‬ם׳ ז ‪81‬‬
‫ביבר‪ ,‬ישראל ח ‪154‬‬
‫‪160-159‬‬
‫‪120‬‬
‫ו‬
‫זולסאן‬
‫בוסודמיני‪,‬‬
‫‪,115,111‬‬
‫‪г‬‬
‫פרק ‪150‬‬
‫ביברשטיין‪ ,‬פארק ה בכר‪,‬‬
‫‪187,186‬‬
‫ד‬
‫שלפה‬
‫בוסל‪,‬‬
‫בלאו‪ ,‬קסיה יב ‪97-96‬‬
‫‪116‬‬
‫בלאט‪ ,‬חנה)יאנקה( ט ‪:99 ,98‬‬
‫בוץ‪ ,‬א״ר מעשה הדמיה של ביגץ‪ ,‬דניה יג ‪106-105‬‬
‫המאה העשרים ו ‪24‬‬
‫ביגץ‪ ,‬יוסף יב ‪8‬‬
‫טו ‪39‬‬
‫בוק‪ ,‬מ י ק א ש א ‪70‬‬
‫במל‪ ,‬פרנציס יד ‪17‬‬
‫בלאט‪ ,‬ליאון א ‪ ;174 ,78 ,75‬ב‬
‫‪141‬‬
‫א‬
‫בוקובסקי‪ ,‬א ו ב ה‬
‫‪115‬‬
‫ז‬
‫דוד‬
‫ביח־ת‪,‬‬
‫‪ ;96 43 42 41 ,76‬ג ‪ ;131‬ה‬
‫אוליויה ג ‪60‬‬
‫‪г‬‬
‫‪444‬‬
‫‪250‬‬
‫בוקנובסקי‪,‬פקס‬
‫ביח־ת‪,‬‬
‫‪ ; 2 2 3 ; П‬ט‪ ; 1 0 1,103‬יא‬
‫‪169‬‬
‫בוקסגורן‪ ,‬ישיו טו ‪224‬‬
‫‪ ;178‬ה‬
‫)אוסי(‬
‫‪, Т О‬‬
‫‪49‬‬
‫‪40‬‬
‫‪,126‬ב ‪;129‬‬
‫בידרפן‪ ,‬פשה‪,122‬‬
‫בוקראפם‪ ,‬אלכסנדר י ‪96‬‬
‫‪ 252 449 435‬ת ;‬
‫; יט ‪,40 47‬‬
‫‪ ;43‬י ‪ ;199‬יא‪Г139,211‬‬
‫בורביץ‪ ,‬מיכאל ז ‪ :57‬יב ‪,132‬‬
‫‪ ;121‬יב ‪186‬‬
‫‪;87-86‬כ ‪194‬‬
‫‪ ;133‬טו ‪ :208‬יט ‪202‬‬
‫ביהאגן‪ ,‬שלפה יג ‪83‬‬
‫כלאם‪ ,‬הנקה כ ‪112 ,111,106‬‬
‫״חולות״ יב ‪133‬‬
‫ביטנר‪ ,‬אמי ג ‪189‬‬
‫בלאשצ׳יק‪ ,‬הנריק יג ‪,115‬‬
‫״השיר ישרד שלם״ יח ‪ -240‬ביטר‪ ,‬מ ק ב א ‪181‬‬
‫‪123,120‬‬
‫ביטד‪ ,‬מרק יט ‪225 ,222‬‬
‫‪242‬‬
‫בלבן‪ ,‬פאיר שמואל י ‪; 146,144‬‬
‫בייאנזץ‪ ,‬שאול ו ‪78 ,73‬‬
‫בורגר‪ ,‬אנטץ יט ‪59‬‬
‫סו ‪ ;161‬יט ‪221‬‬
‫בורובםקד״ חינה א ‪ :57‬ד ‪ ;46‬יח בייאנסקי‪ ,‬יפים י ‪94‬‬
‫בלדינגר‪ ,‬פשה ג ‪188-186‬‬
‫בייליס‪ ,‬מנדל ד ‪ 69‬העי‬
‫‪203‬‬
‫בלה‪ ,‬ק ץ ה ‪ :231‬יא ‪208‬‬
‫ביילסקי‪ ,‬סוביה יג ‪151‬‬
‫בודוכו‪ 4‬ב׳ י ‪81‬‬
‫באבל‪ ,‬פאול ח ‪18‬‬
‫ביינקובסקי‪ ,‬ויטולד ז ‪80‬‬
‫בודוכין‪ ,‬פ ש ה א ‪167‬‬
‫ב א ך ‪ ,‬אליעזר א פ א ב ‪46 43‬‬
‫בייסקי‪ ,‬פ?‪1‬ה ה ‪ ;178-174‬ז ‪;50‬‬
‫בורים פלך בולגריה ד ‪,129,98‬‬
‫‪ ;103‬ח ‪ ;107‬ט ‪115 ,47 ,46‬‬
‫‪176‬‬
‫ט ‪ ;213‬יד ‪ ;18‬טז ‪ ;251‬יט ‪ 16‬באך‪ ,‬רבקה כ ‪243‬‬
‫בורכוביץ‪ ,‬מבס ב ‪112‬‬
‫בילדרמן‪ ,‬יוסף )קוקה( א ‪ :190‬בלח־‪ ,‬שפעץ כ ‪243 442‬‬
‫‪Г157,163,158,165‬‬
‫פרפין ב ‪17‬‬
‫בורפן‪;36,‬‬
‫ה‬
‫‪ ,‬בלום‪ ,‬וילהלם יט ‪59‬‬
‫‪ ,171 ,170-169 ,167 ,166‬בלום‪ ,‬חנה א ‪96‬‬
‫בורן‪ ,‬פולה ב ‪145‬‬
‫‪ ;172‬יח ‪188‬‬
‫באם‪ ,‬יצחק ו ‪150‬‬
‫בורנשטיין‪ ,‬הגרה פ ‪62‬‬
‫‪,‬‬
‫מפתח השמות‬
‫‪76‬‬
‫בן אהרון‪ ,‬יצחק יח ‪120‬‬
‫‪г‬‬
‫בלום‪ ,‬ליאון טו ‪189 :145‬‬
‫בךאפרים‪ ,‬יצחק‪ :‬ראו‪ ,‬מוסקו־‬
‫בלום‪ ,‬סולומון יז ‪185‬‬
‫ב ח י ‪ ,‬מנו‬
‫בלום‪ ,‬פטר טו ‪200‬‬
‫בן אסרף‪ ,‬סם כ ‪36‬‬
‫בלומברג‪ ,‬שלום ו ‪80-79‬‬
‫בן בסס‪ ,‬יוסף יז ‪150‬‬
‫בלומנסל‪ ,‬מאוריצ׳יו א ‪126‬‬
‫בךגוריון‪ ,‬דרו ד ‪,147 ,135‬‬
‫בלומנסל‪ ,‬משה א ‪,116 ,112‬‬
‫‪ ;155‬ה ‪,220-219 ,217 ,189‬‬
‫‪ ;126‬ה ‪ ;49 ,31 ,30‬י ‪ ;112‬יח‬
‫‪ ;228,226‬ו ‪ ;8‬ז ‪;144 ,41 ,28‬‬
‫‪192‬‬
‫ח ‪,65 ,63 ,56-55 ,40 34‬‬
‫בלומנטל‪ ,‬נחמן דרכו של היוד־‬
‫‪ ;74 ,69 ,68‬י ‪ :173 ,62‬יג ‪;9‬‬
‫נראם ו ‪42‬‬
‫יד ‪ :76‬טו ‪ :29 ,25 ,24 ,8‬טז‬
‫בלומנפלד‪ ,‬בנציון א ‪108‬‬
‫‪ ; Г‬יח ‪,38 ,37-35‬‬
‫‪91 ;211‬‬
‫בלומנפלד‪ ,‬מ ד יא ‪209‬‬
‫‪ ;126 ,125 ,50‬יט ‪,163-154‬‬
‫באמנפלד‪ ,‬יוז׳יו יב ‪194 ,193‬‬
‫‪ ;218‬כ ‪56 30 ,45 ,28‬‬
‫בלומנפא‪ ,‬מינה יא ‪167‬‬
‫בלומנפלד‪ ,‬סניול ח ‪156‬‬
‫בךגרא‪ ,‬אליהו ה ‪190‬‬
‫באמנפלד‪ ,‬פלורין טז ‪112‬‬
‫בךגרא‪ ,‬רפאל יד ‪82-81‬‬
‫באסנפלד‪ ,‬קורט ח ‪ :40‬מז‬
‫בך־דוד‪ ,‬אשר ה ‪193‬‬
‫בך־דוד‪ ,‬משה ה ‪239 ,238‬‬
‫‪93-92‬‬
‫בלומנפלד‪ ,‬רפאל ב ‪ ;131 ,124‬בךהדור‪ ,‬אורי י ‪ :156‬טז ‪112‬‬
‫ברחיים‪ ,‬מולה טו ‪252‬‬
‫יב ‪ ; 163-136‬י ג ‪ :115-113‬יט‬
‫בריהודה‪ ,‬יעקב‪ :‬ראו‪ ,‬ח׳בינם־‬
‫‪213‬‬
‫בלומנפרוכט‪ ,‬הארי א ‪ :179‬ב‬
‫קי‪ ,‬יאנק‬
‫‪ :74‬ט ‪ 58‬העי‪ :‬טו ‪ !42‬יז ‪,212‬‬
‫בריעקב‪ ,‬צבי א ‪ ;141‬ב ‪ :167‬יג‬
‫‪ ;213‬יט ‪ ;36‬כ ‪12‬‬
‫‪21ТО;72 ,71 ,69‬‬
‫בלומנקראנץ‪ ,‬ברנהרד ד ‪22‬‬
‫ברמנחם‪ ,‬אריה‪ :‬ראו‪ ,‬פרינץ‪,‬‬
‫בלומנקרנץ‪ ,‬נחום ב ‪ :124‬ג‬
‫אריה‬
‫‪ ;139 ,137‬יט ‪212‬‬
‫בן פשה‪ ,‬דוד ה ‪236‬‬
‫באמנקרנץ‪ ,‬רוז׳קה ג ‪139,137‬‬
‫ברנפתלי‪ ,‬איה הפורס התשיעי‬
‫בלונסקי‪ ,‬יאן יט ‪177-176‬‬
‫ הורות א ת ר ההשמדה‬‫בליאכר‪ ,‬רכסי ושבתאי יד ‪201‬‬
‫‪ 1944-1941‬כ ‪261-260‬‬
‫באזובסקי‪ ,‬נתן ו ‪64‬‬
‫ברנתן‪ ,‬ארתור )אשר( ה ‪;239‬‬
‫ב א ט ‪ ,‬גרשון ט ‪ 106‬ת׳‬
‫יט ‪60-58‬‬
‫באטשטיין‪ ,‬מ׳ ה ‪52‬‬
‫ברסירא‪ ,‬אנקה טו ‪40 39‬‬
‫‪г‬‬
‫בלייך‪ ,‬בלה ‪208‬‬
‫ברסעיד‪ ,‬ד ן ג ‪59‬‬
‫באיכר )ברלב(‪ ,‬צבי ט ‪ -231‬ברצבי‪ ,‬איסר )״שמעון׳ ( ה‬
‫‪232‬‬
‫‪ ;247 ,246 ,243‬ז ‪,137-136‬‬
‫‪ ;156 ,148-146 ,143‬יח ‪,44‬‬
‫פ י יתן לילה ט ‪229,228-227‬‬
‫‪ ;49‬יט ‪243‬‬
‫באימן‪ ,‬פרד ח ‪ :156‬יז ‪172‬‬
‫ב א ך ‪ ,‬אהרן ה ‪59‬‬
‫ברצבי‪ ,‬יצחק א ‪ :157‬ד ‪ :152‬ה‬
‫‪ 70‬ה‬
‫יטדב‬
‫;בק‪,‬‬
‫‪Т‬‬
‫באנאם‪ ,‬זינונאס כ ‪73-72 ;186 ,18280‬‬
‫‪г‬‬
‫באצר‪ ,‬שוש ‪208‬‬
‫ברצבי‪ ,‬מרדכי מחוץ לחומות‬
‫באצשטיין‪ ,‬הנריך יב ‪109‬‬
‫הגםו בהראהוב הכבושה יח‬
‫בלנק‪ ,‬א א ו ן ח ‪170 ,169‬‬
‫‪227-225‬‬
‫בלקירש‪ ,‬משה יא ‪209‬‬
‫בןיצבי‪ ,‬עלי ח ‪61‬‬
‫בלקנהורן‪ ,‬הרברט יד ‪75 ,73‬‬
‫‪ р‬שלום‪ ,‬בונים טז ‪155-145‬‬
‫בלשמה ‪ v i‬־ ‪ p‬יג ‪161,159‬‬
‫ברשלום‪ ,‬רפאל; ראו‪ ,‬פרידל‪,‬‬
‫בראביגדוד‪ ,‬פשה ו ‪230-228‬‬
‫רפי‬
‫‪,‬‬
‫ברשם‪ ,‬ישראל ג ‪ 116‬העי; ה‬
‫‪59 ,48‬‬
‫ברשם‪ ,‬ראובן! ראו‪ ,‬פלדשווה‪,‬‬
‫ראובן‬
‫בךשםאי‪ ,‬חגי מו ‪140‬‬
‫בנבנישחי‪ ,‬מישו)משה( א ‪,111‬‬
‫‪,136 ,134 ,125 ,116 ,112‬‬
‫‪ ;145 ,144‬ד ‪ ;115‬ט ‪ !125‬י‬
‫‪ ;173 ,170 ,159 ,151‬יא ‪,199‬‬
‫‪;96 V ;208 ,205-204 ,202‬‬
‫יח ‪ ;221 ,181 ,180 ,179‬יט‬
‫‪138 ,132‬‬
‫בנבנישתי‪ ,‬סוזנה יא ‪ ;208‬יט‬
‫‪142‬‬
‫בנמלה‪ ,‬משה ג ‪114 ,112‬‬
‫בנדיט‪ ,‬ינקו א ‪192‬‬
‫בנדינדכהן‪ ,‬דני יט ‪170‬‬
‫בנדרה‪ ,‬סטפן ה ‪,96,95,94-93‬‬
‫‪ ;103 ,101 ,99‬כ ‪129‬‬
‫בנט )מרקוס(‪ ,‬חנה בצל הורתו‬
‫של נאצי טז ‪234-232‬‬
‫בנסוב‪ ,‬אריה‪ :‬ראו‪ ,‬הםנברג‪,‬‬
‫אריה‬
‫בנטוויץ׳‪] ,‬גבי[ יב ‪72‬‬
‫בנטיייץ׳‪ ,‬נורמן יב ‪73‬‬
‫בניוביטש )בךאביב(‪ ,‬משה טז‬
‫‪119‬‬
‫בנימין‪ ,‬מיכאל יט ‪136‬‬
‫בנימין‪ ,‬שנדטוב ד ‪130‬‬
‫בנימיני‪ ,‬שרה טו ‪252‬‬
‫בנישו‪ ,‬ריימון טו ‪145 ,141‬‬
‫בנציון‪ ,‬פישלר א ‪190‬‬
‫בםביץ‪ ,‬יהודה ד ‪69‬‬
‫בסט‪ ,‬ורנר יח ‪90‬‬
‫בםטריצקי‪ ,‬נתן ה ‪58‬‬
‫בסל‪ ,‬זאב ה ‪203‬‬
‫בסקין‪ ,‬ישראל י ‪93 31‬‬
‫בסראבי‪ ,‬יעקוב ז ‪112‬‬
‫בצלאלי‪ ,‬מ ד ג ‪105‬‬
‫‪г‬‬
‫‪209 :242‬‬
‫בק‪ ,‬וולף טז ‪65‬‬
‫בק‪ ,‬לודויק יח ‪17‬‬
‫בק‪ ,‬ליאו ג ‪ ;32‬יד ‪ ;32‬יח ‪63‬‬
‫בקארי‪ ,‬מ ן אריגו סו ‪69-68‬‬
‫בקונץ‪ ,‬מיכאל יב ‪60‬‬
‫בקי‪ ,‬לאסלו ים ‪12‬‬
‫בקלפ^ םוריס יא ‪168‬‬
‫מפתח השמות‬
‫בקר‪ ,‬מרדכי)מוקי( א ‪ :68‬ה ‪,54‬‬
‫‪203 Г ;59‬‬
‫בקרת‪ ,‬שמעון ג ‪ :207‬ח ‪138‬‬
‫בר‪ ,‬בנימין יא ‪208‬‬
‫בר‪ ,‬שמעון נח ‪110‬‬
‫בתזוהר‪ ,‬מיכאל יט ‪155‬‬
‫ב ת ל ב ‪ 4‬יצחק י ‪229‬‬
‫בראווה‪ ,‬מרדכי ה ‪73‬‬
‫בראון‪ ,‬אליעזר ב ‪ ;53‬יא ‪140‬‬
‫בראדן‪ ,‬דב ה ‪ ;62 41‬טז ‪121‬‬
‫בראון‪ ,‬ורנד טו ‪216‬‬
‫בראונס‪ ,‬יעקב י ‪181‬‬
‫בראונשטיין‪ ,‬יחיאל יג ‪105‬‬
‫בראונשםיין‪ ,‬מנחם ה ‪27‬‬
‫בראיליאנו‪ ,‬טראיאן םז ‪109‬‬
‫בראכת‪ ,‬ל׳ י ‪146-145‬‬
‫בראנד‪ ,‬הנזי ה ‪ :246‬ז ‪ :217‬יח‬
‫‪159‬‬
‫בראנד‪ ,‬יואל א ‪ ;81‬ד ‪,97 ,18‬‬
‫‪ ;103‬ה ‪ ;234‬ז ‪ ;217‬יא ‪;120‬‬
‫ט י ‪ ; 2 5 4‬י ח ‪;159 4 7‬יט‪,41‬‬
‫‪46 42-77 ,74 ,71 ,68 ,47‬‬
‫‪87‬‬
‫בדאנדם‪ ,‬א ה ת ן ט ‪69‬‬
‫בראנדם‪ ,‬צבי א ‪ ;173‬יט ‪71 44‬‬
‫בראנדשטטר‪ ,‬מיכאל ט ‪47‬‬
‫ברבנבלט‪ ,‬צבי)הירש( יז ‪-103‬‬
‫‪123 ,121 ,111 ,109 ,104‬‬
‫ברבי־ת‪ ,‬אלק ה ‪46 ,44‬‬
‫ברם־ת‪ ,‬שוריקה ב ‪167‬‬
‫ברג‪ ,‬מ ת ט ‪84 43 42‬‬
‫בדגי‪ ,‬בנימין ‪124‬‬
‫ברגינסקי‪ ,‬יהודה ב ‪ :32‬ה ‪216‬‬
‫ברגלסון‪ ,‬דוד יג ‪ ;135‬יח ‪58‬‬
‫ברגת‪ ,‬הניק צבי יח ‪,138‬‬
‫‪ ;147-146 ,144 ,141-140‬יט‬
‫‪214 411‬‬
‫ברגמן‪ ,‬יהודית ה ‪58‬‬
‫ברגת‪ ,‬יוטה יח ‪149-148 ,138‬‬
‫ברגמן‪ ,‬מוטל ט ‪116‬‬
‫ברגת‪ ,‬משה ה ‪60‬‬
‫ב ד ג ת ‪ ,‬פאולינה יד ‪137-121‬‬
‫ב ד ג ת ‪ ,‬שמעון ג ‪ ;139 ,138‬יד‬
‫‪103‬‬
‫בדגפךניסקה‪ ,‬שרה ב ‪ :74‬ט‬
‫‪, Г‬‬
‫‪125‬‬
‫‪ 106 ,106-98‬ת׳;‬
‫‪262 461 ,130‬‬
‫‪77‬‬
‫ברגסון‪ ,‬גרשון יט ‪214 413‬‬
‫ברוקר‪ ,‬אלכם טז ‪115‬‬
‫ברגטון‪ ,‬פיטר ד ‪189‬‬
‫ברזיאק‪ ,‬רובר יז ‪190 ,189‬‬
‫ברגר‪ ,‬אסתר ה ‪141‬‬
‫ברזשקו‪ ,‬י׳ יז ‪42‬‬
‫ברגר‪ ,‬בנימץ ז ‪116 ,115‬‬
‫ברט‪ ,‬אהרן ה ‪-190 ,187 ,182‬‬
‫ברגר )הררי(‪ ,‬דב א ‪:149 ,142‬‬
‫‪191‬‬
‫ב ‪ :173-169‬ג ‪ :177‬ד ‪ ,110‬ברטושינסקי‪ ,‬טדאוש יג ‪123‬‬
‫‪ ;122 ,116 ,111‬ה ‪ ;247‬טו ברטיש‪ ,‬ליאמ טז ‪112‬‬
‫‪ ;292‬יז ‪ ;196‬יח ‪116-113‬‬
‫ברטלר‪ ,‬יצחק ומינה כ ‪226‬‬
‫ברגר‪ ,‬דוד יג ‪85‬‬
‫ב ר ע ‪ ,‬אמיל א ‪ !75‬ב ‪ :96‬ג ‪:131‬‬
‫ברגר‪ ,‬זיגמונד יט ‪81‬‬
‫ד ‪ ;210 ,97‬ה ‪ ;223‬יא ‪Г ; 129‬‬
‫ברגר‪ ,‬לוםיה ג ‪207‬‬
‫‪ ; Г‬ימ ‪47-48 ,47‬‬
‫‪215 ;42‬‬
‫‪ ;82‬כ ‪30 49-28‬‬
‫ברגר‪ ,‬מרדכי ה ‪190‬‬
‫בריזגיס‪ ,‬וינצנטם י ‪:185 ,176‬‬
‫ברדוב‪ ,‬יעקב יא ‪209‬‬
‫‪Т61‬‬
‫‪49 47 ;V 52,46‬‬
‫ברדו‪ 4‬קלאוס פון ב ‪60-59‬‬
‫‪г‬‬
‫ברייטנר‪ ,‬פרדי ‪167‬‬
‫ב ר י י צ ׳ ‪ 4‬אבא א ‪,109-108 ,9‬‬
‫ברילת‪ ,‬ז׳אק טו ‪61-53‬‬
‫‪ ;149 ,143 ,141 ,133 ,111‬ז‬
‫בריק)ברק(‪ ,‬צבי ו ‪ ;68‬יא ‪227‬‬
‫‪ ;184‬ח ‪ ;66‬י ‪ 228‬ת׳; יג ‪47‬‬
‫ברכםן‪ ,‬משה ו ‪215‬‬
‫‪ ;74-73 ,72 ,71 ,70 49‬טו‬
‫ברבר‪ ,‬קרל־דיטריר ידו ‪97‬‬
‫‪,170 ,169 Г ;32 41 42-19‬‬
‫ברל‪ ,‬מארק ז ‪146‬‬
‫‪201 ,197 ,172‬‬
‫ברלין‪ ,‬אליהו ה ‪182‬‬
‫ברו‪ ,‬דג׳ץ אילו יט ‪118‬‬
‫ברלין‪ ,‬מאיר ה ‪ :182‬ח ‪34‬‬
‫ברח־‪ ,‬ה׳ ד ‪130‬‬
‫ברלינר‪ ,‬דוד טו ‪162‬‬
‫ברודני)בראלי(‪ ,‬יצחק אייזיק ב‬
‫ברלס‪ ,‬חיים א ‪ ;188,133‬ב ‪43‬‬
‫‪ ;41‬ה ‪195-194 ,187‬‬
‫ברודםקי‪ ,‬אדש יג ‪85‬‬
‫‪ ;38‬ד ‪,113 ,101 ,100 49‬‬
‫ברודצקי‪ ,‬זליג יא ‪ ;117-116‬יז‬
‫‪ ;133-125‬ח ‪ ;146 43‬יא‬
‫‪98-97 ,95 ,91‬‬
‫‪ ;229‬יב ‪,176,175 ,174 ,173‬‬
‫ברודצקי‪ ,‬יוסף ה ‪46‬‬
‫‪ ; 182 ,179‬ט‪439 431 4281‬‬
‫בדודתו‪ ,‬פשה ג ‪55‬‬
‫‪241‬‬
‫ב ת ד ק ‪ ,‬פרנצ׳יסקה ז ‪84‬‬
‫ברלס‪ ,‬ציפורה ד ‪130‬‬
‫בתזו‪ ,‬גוססבו יד ‪ :92-88‬כ ברמן‪ ,‬אדולף אברהם ב ‪ ;44‬ד‬
‫‪165 ,163‬‬
‫‪ ;55‬ז ‪ ;148 44 4 0 ,77 ,76‬ם‬
‫ברדדא‪ ,‬ברל ג ‪41‬‬
‫‪ ;46‬יב ‪ ;85 44‬יג ‪ГГ ;125‬‬
‫ברדדה‪ ,‬יוטף הפרטיזנים היהד‬
‫‪;50‬ים ‪225‬‬
‫דיט ביערות בתינםק י ‪ -223‬בדמן‪ ,‬דולף ו ‪54‬‬
‫‪225‬‬
‫ב ר ת ‪ ,‬יעקב יט ‪ :225 ,167‬כ‬
‫ברדדה־הלר‪ ,‬אגנה ד ‪55‬‬
‫‪ ,193‬כ ‪238‬‬
‫ברופברג‪ ,‬דופק ה ‪122‬‬
‫ברמן‪ ,‬שמעון כ ‪249‬‬
‫ב ת נ ד ‪ ,‬אלואים י ג ‪ ,157 ,155‬ברנד‪ ,‬שלמה ומשה א ‪47‬‬
‫‪ ;171-168,166,163,162‬יט ברנדט‪ ,‬ד ל י ז ‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫ברנדיים‪ ,‬קאדימיז׳ יג ‪116‬‬
‫ברונר‪ ,‬פירקו י ‪127‬‬
‫ברנדם‪ ,‬פולה ח ‪143‬‬
‫בתנשוויג‪ ,‬ת ב ר ט יב ‪ 122,121‬ברנהולץ‪ ,‬יאנק י ‪121‬‬
‫בתנשוויי‪ 4‬ג׳יל יא ‪167‬‬
‫ברנהיים‪ ,‬פראנץ םז ‪132‬‬
‫ברונשטיין‪ ,‬פנדל ד ‪210‬‬
‫פטיציית ברנהיים םז ‪,134‬‬
‫בתצקוס‪ ,‬יואל ז ‪115‬‬
‫‪139-136‬‬
‫בתקנר‪ ,‬אלתר טו ‪255 452‬‬
‫ברנובםקי‪ ,‬ידי טז ‪241‬‬
‫‪78‬‬
‫מפתח השמות‬
‫‪ ;272-270 ,215 ,213 ,212‬יט‬
‫גאיל‪ ,‬אסתר ו ‪90‬‬
‫ברנוק‪ ,‬משה כ ‪244‬‬
‫‪ ;60-27 ,22‬כ ‪41-26‬‬
‫גאיל‪ ,‬דוד יא ‪229 ,227‬‬
‫ברנזון‪ ,‬ליאון ז ‪63‬‬
‫גאיל‪ ,‬יהואש ה ‪60‬‬
‫גוטמן‪ ,‬אפרים יא ‪210‬‬
‫ברניק‪ ,‬משה ה ‪182‬‬
‫גאיל)ירון(‪ ,‬מאשה ו ‪ :90‬יז ‪30‬‬
‫גוטמן‪ ,‬ארמנד יז ‪221‬‬
‫ברנפלד‪ ,‬זיגפריד יז ‪254‬‬
‫גוטמן‪ ,‬דב )בולו( יט ‪,28 ,27‬‬
‫‪88-84‬‬
‫ברנד‪ ,‬יעקב )ינקו( יא ‪ :209‬יט‬
‫‪ ;58 ,31‬כ ‪38‬‬
‫גאנצווייך‪ ,‬אברהם ג ‪42‬‬
‫‪140‬‬
‫גאר‪ ,‬יוסף כ ‪73‬‬
‫גוטמן‪ ,‬חגוך ג ‪40‬‬
‫ברנד‪ ,‬מרישה כ ‪105‬‬
‫גבאי‪ ,‬אמנדה יא ‪209‬‬
‫גוטמן‪ ,‬ישראל טו ‪ :102‬יח ‪,44‬‬
‫ברנשטיין‪ ,‬בוריס ז ‪115‬‬
‫גבירטיג‪ ,‬מרדכי א ‪ ; 140‬ג ‪ ;56‬ד‬
‫‪,45‬‬
‫ברנשטיין‪ ,‬ט׳ ז ‪57‬‬
‫‪54‬‬
‫גוטמן)גדאוברד(‪ ,‬רלה יג ‪:42‬‬
‫ברנשטיין‪ ,‬ליאון א ‪ ;47‬ה ‪ : 178‬ז‬
‫עס כרענם ג ‪ !166‬יב ‪ ;223‬יח‬
‫יט ‪,38 37-36 ,28-27 ,26‬‬
‫‪133‬‬
‫‪ ;185‬יט ‪224‬‬
‫‪58 ,49 ,48 ,40‬‬
‫ברנשמיין‪ ,‬משה וסלי טז ‪112‬‬
‫גבלבר‪ ,‬אברהמיל יב ‪,180,173‬‬
‫גוטמן‪ ,‬שלמה יט ‪,28-27 ,26‬‬
‫ברססצ׳קד‪ ,‬סלק יד ‪п о‬‬
‫‪184 ,181‬‬
‫‪32-29‬‬
‫ברסלב‪ ,‬שמואל ב ‪ !49‬ז ‪:68,55‬‬
‫גבלס‪ ,‬יחף ג ‪ :31,28‬ד ‪ ;145‬ה‬
‫גוטמן‪ ,‬תושיה )אסתר( א ‪,75‬‬
‫יד ‪42‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ ;93‬ט ‪ ;213-212‬טז‬
‫‪ ; 1 7 2 ,‬ב ‪,93 ,78‬‬
‫‪179-174‬‬
‫ברסלר‪ ,‬אסיא יג ‪138‬‬
‫ברפל‪ ,‬יוסף א ‪ :164‬ה ‪ -216‬גבר‪ ,‬יעקב א ‪201‬‬
‫‪, П‬‬
‫‪ ;96‬ג ‪ ;131‬ה ‪126 ;223‬‬
‫גובא‪ ,‬איבן יד ‪61‬‬
‫‪ 201‬ת׳; ט ‪ ;103 ,60 39 ,52‬י‬
‫‪ ;217‬ז ‪136‬‬
‫ברפמאן‪ ,‬יעקב ספר הההל טז גוברים‪ ,‬מ׳ יז ‪52‬‬
‫‪ ;229 ,199‬יא ‪ ;129‬טו ‪,45‬‬
‫‪ ;52-51‬ה‬
‫‪ ,46‬ד ‪;68‬‬
‫גוברמן )פלד(‪ ,‬בלה‬
‫; יח‬
‫‪P214,270‬‬
‫‪180 Г ;25‬‬
‫יא‬
‫‪;118‬‬
‫‪,116‬‬
‫‪ ;58 ,52-51‬ס‬
‫‪ ;45‬יט ‪,38 30 ,29 ,28 ,27‬‬
‫כרץ‪ ,‬גדעץ ה ‪177-176‬‬
‫‪225‬‬
‫‪86-85 ,57 ,53 ,46 ,43 ,40‬‬
‫ברקאי‪ ,‬יצחק י ‪ ;229‬כ ‪-244‬‬
‫מכתבים ט ‪121-120‬‬
‫גוססמן‪ ,‬שמעון ב ‪56 ,44‬‬
‫‪247‬‬
‫גוגולובסקה‪ ,‬סטפניה יט ‪ 199‬גוטפדוינד‪ ,‬יאנק יב ‪212‬‬
‫ברקוביץ‪ ,‬אלה כ ‪203‬‬
‫העי‬
‫גוטקובסקי‪ ,‬אליהו יא ‪ ;102‬טו‬
‫ברקוביץ׳‪ ,‬זיק יא ‪209‬‬
‫ברקוביץ׳‪ ,‬י׳ פדהי רומניה ה גודשטיץ‪ ,‬פרץ ח ‪182 ,174‬‬
‫‪163 ,162‬‬
‫גח׳יק‪ ,‬ת י א ל א ‪ ;54‬ב ‪44‬‬
‫גוטר‪ ,‬דוד ה ‪ ;122 ,117-116‬כ‬
‫‪28 ,23‬‬
‫טו‬
‫‪;118‬‬
‫גוזלן‪ ,‬אלי יב ‪,117‬‬
‫‪107‬‬
‫ברקוביץ‪ ,‬לופו ח ‪164‬‬
‫‪148 ,142‬‬
‫ברקוביץ‪ ,‬מרטין טז ‪114‬‬
‫גוטרמן‪ ,‬בלה יז ‪281‬‬
‫ג׳חף‪ ,‬ברנרד ז ‪175‬‬
‫ברקוביץ )לנדן(‪ ,‬רבקה ח ‪162‬‬
‫הורות מחנה יאנוכסהי יח‬
‫גוס‪ ,‬אוסיה ח ‪162‬‬
‫ברקין‪ ,‬דב ד ‪116‬‬
‫‪235-234‬‬
‫גוסאוסאס‪ ,‬בר׳ יז ‪47‬‬
‫ב ר ק ת ‪ ,‬שמעון ב ‪101‬‬
‫גויזיאוויצ׳יוס‪ ,‬א׳ ו ‪66‬‬
‫גוטהין‪ ,‬גיאורג טו ‪120‬‬
‫ברקת‪ ,‬יצחק סז ‪114‬‬
‫גולד)אוריאלי(‪ ,‬לייבוש ה ‪27‬‬
‫גוטיגר‪ ,‬הרצל יט ‪191-190‬‬
‫ברש‪ ,‬אפרים ו ‪,44 ,43 ,42‬‬
‫גולד‪ ,‬אברהם א ‪178‬‬
‫גוטליב‪ ,‬יהושע א ‪ ;168‬יח‬
‫‪ ;48 ,47-46‬טו ‪ ;15-14‬טז‬
‫גולד‪ ,‬אלה יט ‪140‬‬
‫‪34-33‬‬
‫‪19-18‬‬
‫גולדבלום )סלע(‪ ,‬הלינקה יט‬
‫גוטליב‪ ,‬יולק ג ‪207‬‬
‫ברש‪ ,‬משה א ‪120‬‬
‫‪159‬‬
‫גוטליב‪ ,‬מילק א ‪ ;99‬ו ‪153,153‬‬
‫ברשטיאנו‪ ,‬טינה טז ‪110‬‬
‫גולדבלום‪ ,‬י׳׳ק ה ‪65‬‬
‫העי‪ :‬יג ‪85 32‬‬
‫ברשטנםקי‪ ,‬ל ד ה ‪65‬‬
‫גולדברג‪ ,‬אברהם יא ‪:155-152‬‬
‫גוטליב‪ ,‬פלה יז ‪249‬‬
‫ברתולדי‪ ,‬לאצקי ה ‪74‬‬
‫יט ‪202 ,201‬‬
‫גוםליב‪ ,‬שלום ח ‪84‬‬
‫גולדברג‪ ,‬אלכסנדר כ ‪112,103‬‬
‫גוטמן‪ ,‬אהרן יב ‪181‬‬
‫גאדינר‪ ,‬שמואל י ‪110 ,88‬‬
‫גולדברג‪ ,‬בן ציון טז ‪197‬‬
‫גוטמן )גתמון(‪ ,‬אלכס א ‪,75‬‬
‫גאהט‪ ,‬אמץ יה ‪99 ,98 ,90 ,89‬‬
‫‪ ;174 ,172‬ב ‪ ;96,93 31 ,74‬גולדברג‪ ,‬דורקה יג ‪104‬‬
‫גאייבסקי‪ ,‬פיוטר ז ‪80‬‬
‫ג ‪ ;131‬ד ‪ ;120 ,97‬י ‪ -195‬גולדברג‪ ,‬יעקב ו ‪ ;166 ,164‬י‬
‫גאיל‪) ,‬משפחת( יא ‪ ;226‬יב‬
‫‪ ;177-176‬טו ‪ ;224‬כ ‪77‬‬
‫‪ ;199‬יא ‪ 156 ,129‬ת׳‪-156 ,‬‬
‫‪184 ,182 ,174 ,173 ,171‬‬
‫‪ ;170 ,160‬יג ‪ ;42‬טו ‪ Г ;42‬גולדברג‪ ,‬לייבל ז ‪ ;153‬יח ‪49‬‬
‫גאיל‪ ,‬איסר יז ‪84‬‬
‫מפתח השמות‬
‫‪79‬‬
‫גולדברג‪ ,‬פילק ‪то 193‬‬
‫ג ו א ‪ ,‬ג׳ו יד ‪81‬‬
‫גינטר‪ ,‬דולף ב ‪17‬‬
‫ג ו א ב ר ג ‪ ,‬ראובן ה ‪193‬‬
‫ג י א ‪ ,‬יצחק)אחיו( כ ‪17-14‬‬
‫גינטר‪ ,‬שייק יג ‪85 43‬‬
‫גולדברג‪ ,‬שפואל ז ‪115‬‬
‫גולנד‪ ,‬שרה יג ‪140‬‬
‫גינסברג‪ ,‬איזידור יח ‪88 ,79‬‬
‫גינסברג‪ ,‬בייבי יב ‪193‬‬
‫גולדווסר‪ ,‬אברד&)רם( א ‪ -160‬גונדה‪ ,‬לסלו יז ‪204‬‬
‫‪163‬‬
‫גינצבורג‪ ,‬בן־ציון יה ‪132‬‬
‫גונדה‪ ,‬פשה א ‪ :72‬ב ‪,96‬‬
‫‪78‬‬
‫יג‬
‫יורק‬
‫גולדזובל‪,‬‬
‫גירובסקי‪ ,‬יחף סז ‪240‬‬
‫‪;99-98‬‬
‫גולדין‪ ,‬אשר ה ‪193 ,190‬‬
‫גירשאוויץ‪ ,‬נחום י ‪181‬‬
‫גונן‪ ,‬יצחק יז ‪208‬‬
‫גל‪ ,‬חיים‪ :‬ראו קרול‪ ,‬לופו‬
‫גולדין‪ ,‬דוד כ ‪ 243 442‬גונקור‪ ,‬פול ‪то 136‬‬
‫גולדין‪ ,‬לייב סו ‪165‬‬
‫גוקובסקי‪ ,‬א ו ב ה טו ‪ :292 44‬גל‪ ,‬פשה טו ‪226‬‬
‫גולדלוסם‪ ,‬גדליה ה ‪62‬‬
‫גלאס‪ ,‬אלפרד ב ‪ :101‬ח ‪139‬‬
‫יז ‪196‬‬
‫גלאסברג‪ ,‬פשה י ‪121‬‬
‫גולדפינץ‪ ,‬רוסק א ‪ ;174-173‬יז גורבת‪ ,‬אורי כ ‪254‬‬
‫‪136‬‬
‫גורבת‪ ,‬גרישה ו ‪156‬‬
‫גלבארד‪ ,‬חיים ז ‪100‬‬
‫גולדפן‪ ,‬זאב )פשה( א ‪ -154‬גורבת‪ ,‬סניה ו ‪157-156‬‬
‫גלבוואקס‪ ,‬יוסף ה ‪122‬‬
‫גורבת‪ ,‬צבי ג ‪205‬‬
‫גלבוע‪ ,‬דינה; ראו‪ ,‬םאנוס‪ ,‬דינה‬
‫‪ ;163‬ה ‪271‬‬
‫גולדםן; נחום ב ‪ ;42 43‬ד ‪ 43‬גורדון‪ ,‬א׳׳ד ו ‪83‬‬
‫גלבוע‪ ,‬דינה‪ :‬ראו‪ ,‬פירססנברג‪,‬‬
‫‪ ; 1 0 1 ,‬ז ‪ ;11‬יב ‪ ;175‬י י גורדון‪ ,‬שולפית ו ‪ :86‬ז ‪112‬‬
‫תקה‬
‫‪127‬‬
‫גורדין‪ ,‬מ ק ב ‪re 110‬‬
‫‪ ;76 ,75 ,70-69‬טו ‪ТО ;8‬‬
‫גלבוע‪ ,‬יהושע‪ :‬דאו‪ ,‬גלויברפן‪,‬‬
‫גודוג‪ ,‬פ׳ ה ‪237‬‬
‫‪ ;121‬יח ‪50 40‬‬
‫יהושע‬
‫גורוויץ‪ ,‬מיכאל י ‪99‬‬
‫גולדנברג‪ ,‬פארטשי יא ‪208‬‬
‫גלבסרונק )יצחקי(‪ ,‬פיכאל ב‬
‫גורי‪ ,‬חיים יג ‪188 ,187‬‬
‫גולדפאדן‪ ,‬אברהם יח ‪56‬‬
‫‪ ;178 ,89-85‬ד ‪,187 ,186‬‬
‫‪ ; Г О‬ים ‪-234‬‬
‫‪187-186‬‬
‫גולדפארד‪ ,‬צבי)הסיה( ג ‪ ;132‬גורי‪ ,‬יוסף י ‪;18887‬‬
‫ה ‪ !235‬ו ‪ !71‬ז ‪ ;101-100‬יא גוריון‪ ,‬יוסף ה ‪196‬‬
‫‪ ;237‬כ ‪-260 ,242-241 41‬‬
‫‪110‬‬
‫‪43‬‬
‫גורלית שלמה י‬
‫‪130‬‬
‫‪261‬‬
‫גולדרינג‪ ,‬גוטק יב ‪ :149‬יט ‪ 213‬גיח‪ ,‬דן; ראו‪ ,‬גרינשפן‪ ,‬דון‬
‫גלבלום‪ ,‬פשה כ ‪199‬‬
‫גזה‪ ,‬םמושי יח ‪153‬‬
‫גולדרינג‪ ,‬שפואל יא ‪225‬‬
‫גלבר‪ ,‬יואב טו ‪ ;101‬ים ‪,155‬‬
‫‪45‬‬
‫ה‬
‫גזונטהייט‪ ,‬בנימין‬
‫גולדשטיין‪ ,‬אלכסנדר ‪то 26‬‬
‫‪162‬‬
‫גיבאואר‪ ,‬פ ר ת טו ‪,189-188‬‬
‫גולדשטיין‪ ,‬ברון• א ‪55‬‬
‫גלברד‪ ,‬אינה יז ‪112‬‬
‫‪192 ,190‬‬
‫גולדשטיין)גולן(‪ ,‬יצחק ב ‪43‬‬
‫גלברט‪ ,‬ח יא ‪ ;230‬יב ‪,171‬‬
‫‪ :71 ,65 48 44‬ג ‪ :207‬ח ג׳יגורטו‪ ,‬יון יז ‪154‬‬
‫‪176 ,174‬‬
‫יט‬
‫‪;162‬‬
‫י‬
‫תיאוהרי‬
‫‪ ;107‬י ‪ ;229‬יא ‪ ,140 ,139‬ג׳יורג׳םקו‪,‬‬
‫גלהורן‪ ,‬פרטה יד ‪18‬‬
‫‪131‬‬
‫‪;146‬יד‪:104‬טו‪:256‬טז‪,160‬‬
‫גאבוצניק‪ ,‬אודילו ‪го129‬הע׳‬
‫גיזלר‪ ,‬מתתיהו ה ‪46 ,44‬‬
‫‪217 Г ;170‬‬
‫גלוברפן‪ ,‬שלום יד ‪42 ,41‬‬
‫גולדשטיין‪ ,‬מ ו ר ת טו ‪ 115-114‬גיטר‪ ,‬בלה א ‪192‬‬
‫גלחפן‪ ,‬שרה אל הנבול ד ‪,68‬‬
‫גיםרפן; יצחק א ‪ ;54‬ד ‪ ;57‬יב‬
‫‪ ;76‬ו ‪ ;68‬ט ‪119‬‬
‫גולדשטיין‪ ,‬ננדי יח ‪161,160‬‬
‫; ‪ 8 4‬י ג ‪ ;222‬י י ‪Э191-20‬‬
‫ג א י ב ר ת )גלבוע(‪ ,‬יהושע א‬
‫גולדשטיין‪ ,‬פרץ ה ‪235‬‬
‫גייגר‪ ,‬אברהם י ‪135‬‬
‫‪ ;50‬ג ‪ ;205-204 ,115‬ד ‪,65‬‬
‫גולדשפידט‪ ,‬זאב ד ‪186‬‬
‫גייגר‪ ,‬איפרה יא ‪133‬‬
‫‪40,75 ,74,70 49 48,67‬‬
‫גולדשפידט‪ ,‬נית ז ‪115‬‬
‫גולו־״ פירה א ‪ :103 ,97 45‬ה גייגר‪ ,‬לודוויג פז ‪93‬‬
‫‪ ;83 41‬ו ‪ 10‬ת׳; ח ‪ !143‬ט‬
‫ג׳יילם‪ ,‬פרדדיק ד ‪158‬‬
‫‪ ; 1 0 8 - 1 0 7 ,‬י ‪;194-187‬‬
‫‪121‬‬
‫‪;278ТО;221 ,47-41 Т ;119‬‬
‫ג׳ייפס‪ ,‬ד א א ם יב ‪14‬‬
‫יא ‪ ;226 ,225‬יב ‪ГО ;176‬‬
‫יט ‪ ;255‬כ ‪108 ,99-98‬‬
‫גייער‪ ,‬זליג יב ‪145‬‬
‫‪ ;252‬יח ‪ ;213 ,48‬יט ‪,212‬‬
‫גולובנר‪ ,‬אדק ו ‪84 ,77‬‬
‫גולופב‪ ,‬אברהם‪ :‬ראו‪ ,‬חוריי גייר‪ ,‬ארתור יא ‪133‬‬
‫‪216‬‬
‫לשמור לנצח ז ‪153-151‬‬
‫גולופב‪ ,‬אברהם‬
‫גיאנםקי‪ ,‬גודל יד ‪216‬‬
‫מכתבים ט ‪120-109‬‬
‫גולופב‪ ,‬אליהו א ‪ :156‬ד ‪,111‬‬
‫גילינסקי‪ ,‬פשה יד ‪216‬‬
‫גינגולד‪ ,‬נאנדור יח ‪ ;179‬ים ג א ו ‪ ,‬ע מ ל ו ‪84 ,76‬‬
‫‪ ; 1 4 9 - 1 4 7 ,153,‬ה ‪;220‬‬
‫ז ‪ ;137‬ח ‪Г ;67-66 ,65 46‬‬
‫‪150‬‬
‫גאפן; יוסף א ‪ ;62 ,60 46‬ד‬
‫‪ ;197‬כ ‪56 ,45‬‬
‫‪ ;226‬ו ‪t ;229 41 48 ,74 ,73‬‬
‫‪г‬‬
‫גינזבורג‪ ,‬פינו ה ‪64 ;221‬‬
‫‪80‬‬
‫‪ ; Г О‬יח גראואר‪ ,‬לונק ג ‪138‬‬
‫‪183-182‬‬
‫‪;108-105‬‬
‫גראוברד‪ ,‬בנימין יט ‪,29 ,25‬‬
‫‪203‬‬
‫‪35 ,33‬‬
‫גלזנר‪ ,‬משה ה ‪53‬‬
‫גראוברד‪ ,‬יקותיאל זלמן יס ‪25‬‬
‫ג א ר ‪ ,‬אריה ו ‪207 ,205‬‬
‫גראוברד‪ ,‬יששכר בריש ח ‪;194‬‬
‫ג א ר ‪ ,‬גולדה ג ‪207‬‬
‫יט ‪25-23‬‬
‫ג א ר ‪ ,‬גסיה יב ‪29‬‬
‫גראוברד‪ ,‬פדיזה ונורה ג ‪207‬‬
‫ג א ר ‪ ,‬מיטק ב ‪ :136‬יט ‪213‬‬
‫גראוברט‪ ,‬בנימין א ‪178‬‬
‫גאיטמן‪ ,‬רות ט ‪ 106‬ת׳‬
‫גאלי‪ ,‬ישראל ד ‪ :154 ,148‬יב גראוברט‪ ,‬יוכבד יג ‪83‬‬
‫‪ ; Т О‬כ ‪ ,45 ,27‬גראד‪ ,‬שמעון ו ‪ ;81‬ז ‪ :103‬יט‬
‫‪211 ;203 ,202‬‬
‫‪96‬‬
‫‪55 ,53 ,48‬‬
‫גראזייל‪ ,‬פרץ יד ‪218‬‬
‫גאנצו‪ ,‬סמדג׳ה ג ‪58‬‬
‫גאצנשטיין‪ ,‬אלכסנדר )היפק( גראייק‪ ,‬סטפן ד ‪,116 ,109‬‬
‫‪ ;117‬יט ‪247 ,72‬‬
‫א ‪ ;174‬ב ‪ ;76 ,74‬טו ‪Г ;42‬‬
‫גראייק‪ ,‬שלום ב ‪44‬‬
‫‪ ;131 ,130 ,128‬יט ‪38 36‬‬
‫גראנאנטשטיץ‪ ,‬שרה ג ‪41‬‬
‫ג א ק ‪ ,‬הירש ״אל נא תאמר הנה‬
‫גרבובםקי )ארגוב(‪ ,‬מאיר ג‬
‫דרכי האחרונה״ ד ‪226‬‬
‫‪117 ,105‬‬
‫גאקםון‪ ,‬משה ח ‪ ;40‬יח ‪12‬‬
‫גרבובסקי‪ ,‬הניק יח ‪202‬‬
‫גלמאן‪ ,‬פולינה י ‪92‬‬
‫גרביץ‪ ,‬שמעון יג ‪168‬‬
‫‪г‬‬
‫גלמגייאנו‪ ,‬מ׳ ‪155‬‬
‫‪ ; т е‬יז‬
‫‪78‬‬
‫גרבסקי‪ ,‬ולדיםלב‬
‫גלס‪ ,‬בומק ג ‪207‬‬
‫‪34-33‬‬
‫גלסנר‪ ,‬די יב ‪102‬‬
‫‪г‬‬
‫גרבסקי‪ ,‬סס׳ ‪99‬‬
‫גלר‪ ,‬אליעזר ב ‪ :140,71 37‬ט‬
‫גרבר‪ ,‬משה כ ‪242‬‬
‫‪; Т О 1 6 0;Г212‬‬
‫גרבר‪ ,‬שמואל ג ‪205‬‬
‫יט ‪84 ,69 ,68‬‬
‫גרדה‪ ,‬חיים יג ‪110‬‬
‫גלר‪ ,‬לובה ז ‪155‬‬
‫גרטנר‪ ,‬שיינה‬
‫גרדדש‪ ,‬יוסף ה ‪235‬‬
‫גלר‪ ,‬מרטין יח ‪49‬‬
‫גרדלר‪ ,‬קרל יח ‪17‬‬
‫גלרט‪ ,‬אנדרה יא ‪133‬‬
‫גרואדםקי‪ ,‬אלכסיי יד ‪58‬‬
‫גלרטר‪ ,‬פוני טז ‪110‬‬
‫גרובאס‪ ,‬מרדק ג ‪41‬‬
‫גמפל‪ ,‬ברל כ ‪82 31‬‬
‫גרוביאן‪ ,‬מוטל טז ‪41‬‬
‫גנס‪ ,‬יעקב א ‪ ;59-56 ,47 ,45‬ד‬
‫גרובלני‪ ,‬יוליאן ז ‪80‬‬
‫‪ ;225‬ו ‪ ;48 ,46-45 ,43-42‬יב‬
‫גרובר‪ ,‬צלק ג ‪207‬‬
‫‪Т216,217‬‬
‫‪ ;29‬יג ‪;95‬‬
‫; יח •גרובר־יאנובסקה‪ ,‬שרה ד ‪55‬‬
‫‪204‬‬
‫גרוזה‪ ,‬פטר י ‪:169 ,162 ,161‬‬
‫גסנבאור‪ ,‬מאיר ג ‪207‬‬
‫יח ‪223‬‬
‫גפטק‪ ,‬ברוך ט ‪120 ;58‬‬
‫‪ ; г‬יט גרחינגר‪ ,‬אלכסנדר ב ‪97‬‬
‫‪38‬‬
‫גרוזנבר‪ 4‬אוסקר ד ‪ 69‬הע׳‬
‫‪133‬‬
‫ז‬
‫אבא‬
‫גפן‪,‬‬
‫גרוניו‪ ,‬אוסקר יא ‪209‬‬
‫גפן‪ ,‬שרה ו ‪69‬‬
‫‪:‬רונס‪ ,‬ברל ו ‪90‬‬
‫גפנו־‪ ,‬אברהם ח ‪ :89‬יב ‪84‬‬
‫;רום‪ ,‬בונדי יס ‪66 ,65‬‬
‫גצלר‪ ,‬שרה יד ‪190-175‬‬
‫נרוס‪ ,‬דוד ה ‪235‬‬
‫ג׳קסון‪ ,‬הנרי ב ‪ ;15‬ט ‪18‬‬
‫נרוס‪ ,‬חנה ג ‪78‬‬
‫גרום‪ ,‬יצחק א ‪ ;87‬ה ‪ ;235‬יג‬
‫גר‪ ,‬רעיה ו ‪71‬‬
‫גראבםקי‪ ,‬ולאדיסלב ה ‪39 37‬‬
‫‪77 ,76‬‬
‫‪54‬‬
‫‪90‬‬
‫גרוס‪ ,‬ליאון יב ‪88‬‬
‫‪ 2 0 3 , 1 943‬י ב ;‬
‫גרום‪ ,‬נתן יד ‪4‬‬
‫גראבר‪ ,‬דוד י ‪147‬‬
‫מפתח השמות‬
‫גרוס‪ ,‬עזרא א ‪ ;72‬ג ‪78‬‬
‫גרוס‪ ,‬שלום ה ‪58‬‬
‫גרוסברט‪ ,‬חמק יג ‪85‬‬
‫גרוסוואלד‪ ,‬ישראל יז ‪129‬‬
‫גרוםמן‪ ,‬אורי א ‪185‬‬
‫גרוסמה ואסילי טז ‪199 ,197‬‬
‫גרוסמן; חייקה ו ‪ ;71‬ז ‪ ;136‬יג‬
‫‪ ;T198 ;92‬סו‪Г;8015‬‬
‫גרוסמן‪ ,‬מאיר א ‪ ;109‬ו ‪ :59‬ט‬
‫‪;44‬י ‪157‬‬
‫גרוסמן‪ ,‬מנדל יח ‪144‬‬
‫גרוםמן‪ ,‬משה טז ‪41‬‬
‫ג ר ו ם ת )זילבר(‪ ,‬רוז׳קה יח‬
‫‪144 ,138‬‬
‫גרוםמךגרוזיה‪ ,‬א׳ יט ‪150‬‬
‫גרופר‪ ,‬יעקב ה ‪ :25‬טז ‪112‬‬
‫גרושקו‪ ,‬דוד יח ‪201‬‬
‫גרטלר‪ ,‬ויקטור יא ‪ ;210‬יט‬
‫‪142-141‬‬
‫גרסמן‪ ,‬ישיקה יד ‪215‬‬
‫גרטנר‪ ,‬אבק יב ‪152‬‬
‫גרטנר‪ ,‬ביילה ב ‪ ;131‬יב ‪-152‬‬
‫‪ ;153‬יג ‪114‬‬
‫גרטנר‪ ,‬משה א ‪ :184,73 ,71‬ה‬
‫‪ ;55‬י ‪124 ,122‬‬
‫‪г45,50‬‬
‫גריבר‪ ,‬היינריך ו ‪103-102‬‬
‫גריגורוביץ‪ ,‬טיודור יד ‪215‬‬
‫גריזר‪ ,‬אלכסנדר א ‪174‬‬
‫גריזר‪ ,‬קובה א ‪174‬‬
‫גרייזר‪ ,‬ארתור טז ‪ 129‬העי; כ‬
‫‪88‬‬
‫גרייזר‪ ,‬מרישקה א ‪174‬‬
‫גרין‪ ,‬הלנה יב ‪132‬‬
‫גרין‪ ,‬ירחמיאל יב ‪134 ,132‬‬
‫גרינבאום‪ ,‬נטקה יח ‪143‬‬
‫גרינבוים‪ ,‬אליעזר ח ‪ ;44‬טז‬
‫‪215-214‬‬
‫גרינבוים‪ ,‬יונתן סז ‪269‬‬
‫גרינבוים‪ ,‬יצחק א ‪ :168,113‬ב‬
‫‪ ;132 ,38 ,33‬ג ‪ 121‬ת׳‪;122 ,‬‬
‫ד ‪ ;190 ,90 ,89‬ה ‪,45 ,29 ,28‬‬
‫‪ ;247 ,184 ,92 ,90 ,87 ,46‬ז‬
‫‪ ;178 ,154 ,136 ,28‬ח ‪,25‬‬
‫‪,192‬‬
‫‪ 4 9,49-32Л/‬ט ;‬
‫‪, W 3‬‬
‫‪30‬‬
‫‪;184‬‬
‫ספתח השמות‬
‫‪81‬‬
‫גרנק‪ ,‬צ׳שה טו ‪41‬‬
‫ג ר ס ת ‪ ,‬ולטר יז ‪64-63‬‬
‫גרסטנמייר‪ ,‬א ד ג ן יד ‪69‬‬
‫גרפונקל‪ ,‬ליאון)לייב( ז ‪,109‬‬
‫‪ ;111‬ט ‪ ;185 ,184 ,182‬י‬
‫‪27;224;183‬יב‪ ; Т 6 1;ТО‬כ‬
‫‪72‬‬
‫גרץ‪ ,‬צבי הירש )היינריך( י‬
‫‪ 133‬ת׳‪,138-135 ,134-133 ,‬‬
‫; כ ‪162‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪185‬‬
‫היסטוריגרפיה י ‪141-138‬‬
‫גרצוביץ‪ ,‬אברהם טז ‪200‬‬
‫גרשונוביץ‪ ,‬יסיכה ב ‪ ;124‬יט‬
‫‪213‬‬
‫גדשתי‪ ,‬גריגורי סז ‪27‬‬
‫גרשטיין‪ ,‬ראובן ו ‪69‬‬
‫גרשנזון‪ ,‬משה י ‪88‬‬
‫גתמון‪ ,‬אלכם‪ :‬ראו‪ ,‬גוטמן‪,‬‬
‫אלכם‬
‫גתמון‪ ,‬כרמית כ ‪33 41-30‬‬
‫‪,140 ,78 -77ГО;130-129‬‬
‫‪ 207 418-205‬ת׳; יז ‪,98 42‬‬
‫‪ ;160‬יח ‪ :233 ,47 44‬יט‬
‫‪ ;219 ,215 ,210‬כ ‪258‬‬
‫גרינברג‪ ,‬אורי צבי ח ‪ !21‬ט‬
‫‪ ;207‬טו ‪ ;29‬כ ‪258‬‬
‫גרינברג‪ ,‬איקה יהושע ו ‪ :80‬יב‬
‫‪ ;235-234‬יט ‪236 ,100 ,96‬‬
‫גרינברג‪ ,‬אפרים ו ‪ :67‬ז ‪:109‬‬
‫‪:147‬‬
‫םו ‪224‬‬
‫גרינברג‪ ,‬הנריק האמת הלא־‬
‫אמנותית טז ‪226-219‬‬
‫גרינברג‪ ,‬ינקו יא ‪214‬‬
‫גרינברג‪ ,‬יעקב א ‪153‬‬
‫גרינבר‪ 4‬ליקה טז ‪110‬‬
‫גרינברג‪ ,‬נחמה ב ‪104‬‬
‫גרינברג‪ ,‬ספי ג ‪ :159‬יא ‪,203‬‬
‫‪ ;209‬יט ‪141 ,139 ,134‬‬
‫גרינג‪ ,‬הרמן ב ‪ :113 ,15 ,14‬ג‬
‫‪52‬ח ; ‪ ; 3 6‬יג ‪ТО194 ;Г ;130‬‬
‫‪61‬‬
‫גרינהויז‪ ,‬שמואל ז ‪ 47-26‬ד׳אבאדי‪ ,‬אנטואן יט ‪116‬‬
‫‪;32-30‬כ ‪73‬‬
‫‪г‬‬
‫דאייסה‪ ,‬בלסקו לנצה ‪23‬‬
‫‪г‬‬
‫דישראלי‪ ,‬בנימין ‪180‬‬
‫גרינוואלד‪ ,‬דוד )צוצה( א ‪,72‬‬
‫‪ , V‬דאוזנרות‪ ,‬אריך יב ‪46‬‬
‫‪204‬‬
‫‪ ;87‬ב ‪;99-98 ,97‬‬
‫דאפובסקי‪ ,‬רומן ה ‪ :87‬ים ‪175‬‬
‫‪208‬‬
‫דאן‪ ,‬אלכסנדר יב ‪132‬‬
‫גרינוולד‪ ,‬בלה ה ‪235‬‬
‫דגן‪ ,‬יון יב ‪115-103‬‬
‫גרינוולד‪ ,‬מאיר א ‪ ;103‬כ ‪99‬‬
‫דדג׳ה‪ ,‬דימיטרי ח ‪19‬‬
‫גרינוולד‪ ,‬מלכיאל יט ‪156‬‬
‫דדיג׳ר‪ ,‬ולדימיר ז ‪19‬‬
‫גרינודלד‪ ,‬משה ג ‪105‬‬
‫‪г‬‬
‫בואה‪ ,‬מרסל ‪12‬‬
‫דה‬
‫‪г :148-147‬‬
‫גרינינגר‪ ,‬פאול ו‬
‫‪ : т‬סו‬
‫דה־גול‪ ,‬שארל ג ‪84 :58‬‬
‫‪ :64‬כ ‪20‬‬
‫ג ר י נ ו ‪ /‬פ ר צ ׳ ל י ה ‪ ; 122‬י ב ‪90‬‬
‫‪ ;149 ,12‬יט ‪169‬‬
‫גרינשפאן‪ ,‬יעקב וטובה י ‪ ,121‬דה־יתג‪ ,‬לואי ז ‪47‬‬
‫‪122‬‬
‫‪г‬‬
‫דה פלפואה‪ ,‬דרקיה ‪190,189‬‬
‫גרינשפן‪ ,‬ת ד ה ‪219‬‬
‫דהרינג‪ ,‬ולדיסלב ו ‪143‬‬
‫גרינשפן )גורן(‪ ,‬ת ן ב ‪ -117‬דובאטור‪ ,‬לייב י ‪109-108 ,98‬‬
‫‪ ;136‬ג ‪ ;139 ,138 ,137 ,136‬דובדבני‪ ,‬ברוך יח ‪64‬‬
‫‪Т103,105,111‬‬
‫; יח דובז׳נסקי‪ ,‬יורי יב ‪114‬דורמשקץ‪,‬‬
‫‪ ;144-143 ,138 ,43‬יט ‪ ,212‬תבין‪ ,‬מרדכי יב ‪33 42‬‬
‫‪215 ,213‬‬
‫תביש‪ ,‬צציליה יג ‪122‬‬
‫גרינשפן‪ ,‬הלניקה ג ‪ ,137 ,136‬תבנוב‪ ,‬שםעון י ‪ ;142‬יב ‪43‬‬
‫‪139‬‬
‫‪ ;34‬טז ‪116‬‬
‫גרינשפן‪ ,‬הרשל ג ‪ ;34‬ד ‪ т :11‬ת ב ק ץ ‪ ,‬אליהו ב ‪ :37‬ז ‪ :39‬ח‬
‫‪Р‬‬
‫‪ ;35 17;189‬יב ‪,178 ,177 ,176 ,173‬‬
‫‪г‬‬
‫גרים‪ ,‬נח ‪82‬‬
‫‪ ;181‬סו ‪8‬‬
‫גריצר‪ ,‬האלינקה ט ‪100‬‬
‫תבראצ׳ינםקי‪ ,‬יאן ז ‪83‬‬
‫תברוביץ‪ ,‬יצחק ז ‪115‬‬
‫תברוולסקי‪ ,‬םטניסלאב ז ‪84‬‬
‫דוברושקלנקה‪ ,‬יחזקאל ב ‪43‬‬
‫‪,108 ,107 П ;65 ,57 44‬‬
‫‪ ;111 ,110‬יא ‪,142 ,140,139‬‬
‫‪164 ,160 ,158TO;143‬‬
‫דוד‪ ,‬הרברט יז ‪64‬‬
‫דווידזון‪ ,‬גוםטה‪ :‬ראו‪ ,‬דרנגר‪,‬‬
‫גוסטה‬
‫דוחטקובר‪ ,‬שמואל יג ‪225‬‬
‫דוידי‪ 4‬בצלאל ה ‪59‬‬
‫תידוביץ׳‪ ,‬לוסי המלחמה נגד‬
‫היהודיפ יא ‪190-181‬‬
‫ת י ת ב י ץ ‪ ,‬זליג)קוילץ( יז ‪-160‬‬
‫‪172 ,167 ,166 ,161‬‬
‫דוידוביץ‪ ,‬טיבי ג ‪175‬‬
‫תידוביץ‪ ,‬מיכאל טז ‪-150 ,148‬‬
‫‪153‬‬
‫תידקוביץ‪ ,‬יצחק ה ‪61‬‬
‫דויטש‪ ,‬ברוך א ‪ ;184‬ד ‪186‬‬
‫דויטש‪ ,‬שלמה ו ‪210‬‬
‫דויטש‪ ,‬שרה ו ‪214‬‬
‫דויטשר‪ ,‬איזאק ד ‪22‬‬
‫דויטשר‪ ,‬גוסטק יג ‪37‬‬
‫מ כ ס ‪ ,‬עמנואל ה ‪53‬‬
‫דולברג‪ ,‬לואי יא ‪209‬‬
‫דולגופיאטי‪ ,‬אשר א ‪167‬‬
‫דולץ‪ ,‬אליהו יג ‪138‬‬
‫דומברובסקי‪ ,‬דב ד ‪55‬‬
‫דונטי‪ ,‬אנג׳לו ד ‪173 ,172 ,171‬‬
‫דונסקי‪ ,‬צבי ט ‪ :55‬יז ‪ ;113‬יט‬
‫‪37 45‬‬
‫דוקביץ‪ ,‬גיאורג פרדיננד ו‬
‫‪145444‬‬
‫תרוגייה‪ ,‬צדוק ב ‪167‬‬
‫דורי‪ ,‬יעקב יב ‪199‬‬
‫דוריאן‪ ,‬אמיל טז ‪112‬‬
‫דורפאשקץ‪ ,‬מ׳ ה ‪139‬‬
‫‪т‬‬
‫וולף ‪201‬‬
‫תרפמן‪ ,‬בוריס יב ‪155‬‬
‫ח׳בינסקי)בךיהודה(‪ ,‬יאנק א‬
‫‪ ;164-152 ,153 ,104‬ג ‪93‬‬
‫העי; ד ‪,12‬ד ‪ ;68‬ה ‪421,213‬‬
‫‪,258 456 ,254-253 439‬‬
‫‪ ;271 469‬ז ‪ ;162 ,158‬ט‬
‫‪ 123 ,123‬העי; יב ‪ ;206‬טז‬
‫‪,161 ,160-158 ,157 Г ;155‬‬
‫‪82‬‬
‫מפתח השמות‬
‫‪ ;48 ,47 ,45 ,44 ,43 ,41‬טו‬
‫מ ק ‪ ,‬חומה ו ‪ :155 ,153‬יג ‪37‬‬
‫‪ ;164 ,162‬יח ‪181‬‬
‫; יט‬
‫‪Г257,259‬‬
‫‪;278 ,15‬‬
‫‪96 38‬‬
‫חיו‪ ,‬דן ה ‪252‬‬
‫‪ ;255‬כ ‪,103 ,102 ,100 ,97‬‬
‫ח׳יינייוודיץ׳‪ ,‬וצלאב ומריה י ת ק ר ‪ ,‬תיאודור יג ‪,160 ,155‬‬
‫‪200 ,111 ,106 ,105‬‬
‫‪ ;168 ,164 ,163‬יח ‪92 ,91‬‬
‫‪202‬‬
‫יומנה של יוסטינה ג ‪-149‬‬
‫דסלר‪ ,‬סאליק א ‪ ;57 ,44‬ד ‪;225‬‬
‫חיש‪ ,‬גיאורגיו ד ‪115‬‬
‫‪ ;155-152 ,150‬ט ‪V ;93‬‬
‫‪ ; Т‬יח ‪204‬‬
‫‪216‬‬
‫חידריו‪ ,‬וויצן יא ‪209‬‬
‫‪ ;219‬טו ‪ ;279‬יז ‪ ;258‬יט‬
‫דסקלו‪ ,‬אדוארד יס ‪133‬‬
‫מאמאנד)שמיר(‪ ,‬יוסף ו ‪61‬‬
‫‪ ;258 ,257‬כ ‪,102 ,11‬‬
‫דסקלו‪ ,‬אנג׳ל יא ‪209 ,202‬‬
‫דיאמנד‪ ,‬הירש י ‪110‬‬
‫‪205-200‬‬
‫דיאמנט‪ ,‬מאנוס )ישראל( א דסתה‪ ,‬אלעזר יט ‪119 ,118‬‬
‫דרנגר‪ ,‬שמשון)שימק( א ‪,90‬‬
‫‪ ;174‬ב ‪ ;83 ,76‬ג ‪ ;133‬ד ‪ ;120‬דף‪ ,‬םיוניה יב ‪105‬‬
‫‪,102 ,101 ,99 ,96-95 ,91‬‬
‫ח ‪ ;113‬ט ‪ 106 ,101 ,100,99‬דפני‪ ,‬ראובן יג ‪ :74‬סו ‪20‬‬
‫‪ ;103‬ב ‪ 149 ,114 ,71‬ת׳‪,‬‬
‫ת׳‪ :‬יא ‪ :131‬טו ‪ :41 ,40‬יז דקל‪ ,‬אפרים ה ‪ ;173‬ז ‪ ;131‬יח‬
‫‪,‬‬
‫‪П119,121‬‬
‫‪ ;153‬ג ‪:152‬‬
‫‪ ;44‬יס ‪245 ,243‬‬
‫‪ ;211‬יט ‪,47 ,46 36 30‬‬
‫‪ ;164-163‬ט ‪ ;97-92‬יג ‪;81‬‬
‫דקס‪ ,‬משה ח ‪ ;143‬יט ‪,75 ,74‬‬
‫‪;60-58‬כ ‪29‬‬
‫; טו ‪Ю ;278‬‬
‫‪V49-41,220‬‬
‫‪78‬‬
‫מאמנטשטיין‪ ,‬שמעון טז ‪33,31‬‬
‫; יט‬
‫‪;228‬מ ד י ‪Г157,258,259 111,92‬‬
‫דראגונסקי‪,‬‬
‫דיהרינג‪ ,‬קרל אויגן כ ‪164‬‬
‫‪ ;255 ,253‬כ ‪,100-97 ,11‬‬
‫דראך‪ ,‬שמואל א ‪192 ,183‬‬
‫מ י ן ‪ ,‬משה ד ‪150 ,146 ,138‬‬
‫‪-201 ,111 ,110 ,106-102‬‬
‫דרוזדבסקה רוגוויץ‪ ,‬ואגדה ז‬
‫מ י ן ‪ ,‬שולם יב ‪104-103‬‬
‫‪205‬‬
‫‪81‬‬
‫דייץ‪ ,‬מנדל טז ‪55‬‬
‫דשינסקי‪ ,‬איגנצי ח ‪23‬‬
‫מליון‪ ,‬יחזקאל ו ‪ ;85‬ז ‪ -107‬דרור‪ ,‬לוי ו ‪75 ,64‬‬
‫‪115 ,111,108‬‬
‫דרושד׳יקובסקה‪ ,‬אירנה יב ‪93‬‬
‫האגן‪ ,‬הרברט מרטין יח ‪91‬‬
‫מליון‪ ,‬שאול ז ‪116 ,115‬‬
‫דרזנר‪ ,‬קארל יב ‪132‬‬
‫האגר‪ ,‬ברוך י ‪ ;113‬יח ‪222‬‬
‫דריגז‪ ,‬פול ג ‪60‬‬
‫מ ם ‪ ,‬ממה ג ‪207‬‬
‫האגר‪ ,‬חיים מאיר יד ‪ !99‬יח ‪222‬‬
‫דרידזה‪ ,‬מ ד ג ‪205‬‬
‫מנור‪ ,‬בךציון יג ‪185 ,179‬‬
‫האוזנר‪ ,‬גדעון א ‪ :202‬ט ‪-161‬‬
‫‪ ; г‬יט דרייאד‪ ,‬אברהם ג ‪ :43‬יז‬
‫מנור‪ ,‬יחיאל ז ‪119 :46‬‬
‫‪ ; Г‬יט ‪ ;21-14‬ב‬
‫‪15-14-120‬‬
‫‪;162‬‬
‫‪134‬‬
‫‪,131‬‬
‫‪,125‬‬
‫‪,124‬‬
‫‪,121‬‬
‫‪16‬‬
‫‪9-8‬‬
‫ג‬
‫‪:‬‬
‫‪113‬‬
‫ב‬
‫‪:94‬‬
‫א‬
‫יואל‬
‫דרייבלאט‪,‬‬
‫ז‬
‫‪;71‬‬
‫‪,65‬‬
‫ו‬
‫איחיק‬
‫מסקאנט‪,‬‬
‫משפם ירושלים ט ‪216-206‬‬
‫‪, Т 4 2;Г256‬‬
‫‪282;1021 5 1‬ה;‬
‫האחר‪ ,‬אלכם ים ‪86,40‬‬
‫‪ ;262 ,261 ,259 ,257‬יח האופט)אלון(‪ ,‬משה א ‪138‬‬
‫מסקין‪ ,‬שמעון ד ‪145‬‬
‫‪ ;199-198‬יט ‪ :233-231‬כ האופט‪ ,‬זאב ג ‪ ;122,121‬יט ‪213‬‬
‫מסקינד‪ ,‬נחמן סז ‪64‬‬
‫‪208 ,101‬‬
‫האזה‪ ,‬הוגו טז ‪96 ,90 ,87‬‬
‫מקמן‪ ,‬שלמה סז ‪241‬‬
‫דלורפרגולה‪ ,‬אמס ולוציאן טז דרייבלט‪ ,‬ישעיהו כ ‪110‬‬
‫האזרחי‪ ,‬מאיר ד ‪75‬‬
‫‪г97,99‬‬
‫דרייברג‪ ,‬טום‬
‫האלה‪ ,‬גינתר יס ‪60-59‬‬
‫‪115‬‬
‫דרייפוס‪ ,‬זין ג ‪60‬‬
‫האלר‪ ,‬יחף ה ‪85‬‬
‫דלודפרגולה‪ ,‬םטלה טז ‪,114‬‬
‫משפס דרייפום כ ‪162‬‬
‫האמבורגר)הראל(‪ ,‬יוסף ז ‪162‬‬
‫‪115‬‬
‫‪33‬‬
‫יב‬
‫דדימון‪ ,‬אדוארד א מ ל ף‬
‫האנדלםמן‪ ,‬מארצלי ז ‪91‬‬
‫דלה־פדגולה‪ ,‬רנצו טז ‪115‬‬
‫‪ ;67 ,66 35-64‬כ ‪163 ,162‬‬
‫האסבאך‪ ,‬ארווין טז ‪77‬‬
‫דלין‪ ,‬יהושע ז ‪189‬‬
‫דרך‪ ,‬מילו ג ‪ ;67‬ד ‪ ;187 ,186‬ח האפס‪ ,‬א׳ ה ‪196-195‬‬
‫דפאן‪ ,‬דאן יח ‪107‬‬
‫‪ ;162 ,155‬י ‪ ;115 ,113‬יח הארוורד‪ ,‬ריצ׳רד האפ באמת‬
‫דן‪ ,‬חיים ה ‪173‬‬
‫‪188‬‬
‫מתו שישה מיליונים? ה ‪ :16‬ו‬
‫ח‪ ,‬יהודה ו ‪76 ,75 ,64‬‬
‫‪27‬‬
‫דן‪ ,‬שייקה; ראו סרכטנברג< דרו‪ ,‬קוקה‪ :‬ראו‪ ,‬סגל‪ ,‬קוקה‬
‫הארס‪ ,‬ברטל ד ‪210‬‬
‫דדלאן‪ ,‬פרנסוא יג ‪153‬‬
‫שייקה)״דך(‬
‫דניאל‪ ,‬לוסיק א ‪ ;91‬ג ‪ ;153‬ח דדנגר )מוידסץ(‪ ,‬גוםטה א הארס‪ ,‬ישראל יא ‪214‬‬
‫‪ ,101 ,96 ,95 ,94 ,91-90‬ה א ר ט ג ל א ם ‪ ,‬מ כ ס מ י ל י א ן‬
‫‪93‬‬
‫אפולינארי ח ‪ :35‬ט ‪,115‬‬
‫‪ ;102‬ב ‪149 ,153-148 ,107‬‬
‫דניאלי‪ ,‬חיים יד ‪104‬‬
‫‪ 194 ,194‬העי‪ :‬סו ‪ :130‬טז‬
‫תי; ה ‪ ;164-163,120,119‬יד‬
‫ת צ י ג ‪ ,‬הלל יח ‪158‬‬
‫מפתח השמות‬
‫‪83‬‬
‫‪194 ,191‬‬
‫‪215‬‬
‫הימלר‪ ,‬היינריך ג ‪ ;46‬ד ‪36‬‬
‫הארטל‪ ,‬היינרין־ זיבדה בדין הורוביץ‪ ,‬אדוארדו יד ‪91‬‬
‫העי‪ :174 ,173 ,165 ,‬ה ‪,93‬‬
‫של נרמניה ה ‪16‬‬
‫הורוביץ‪ ,‬גבריאל א ‪ :88 ,72‬ה‬
‫‪ ; П‬י ‪ ;21‬ים ‪;76‬‬
‫‪ ;102‬ז ‪53 ;50‬‬
‫‪ ;235‬יז ‪210-203‬‬
‫האריםון‪ ,‬ארל ג׳ ז ‪28‬‬
‫כ ‪87‬‬
‫הבר‪ ,‬בנימין זאב יא ‪208 ,203‬‬
‫הורוביץ‪ ,‬דוד ה ‪72 :78 ,76‬‬
‫‪ , т‬הינדוס‪ ,‬מורים יג ‪134‬‬
‫הברבנד‪ ,‬שלמה וגניה יז ‪240‬‬
‫‪73‬‬
‫היפס‪ ,‬ויזר ו ‪105‬‬
‫הברייו‪ ,‬בנק א ‪103‬‬
‫הורוביץ‪ ,‬יגאל ג ‪105‬‬
‫הירש‪ ,‬אברהם יא ‪210-209‬‬
‫הברקורן‪ ,‬זאלו א ‪179‬‬
‫הורוביץ‪ ,‬מאיר יא ‪208‬‬
‫הירש‪ ,‬אוטו ג ‪32‬‬
‫הגר‪ ,‬ליתר ד ‪210‬‬
‫הורוביץ‪ ,‬מנחם ח ‪94‬‬
‫הירש‪ ,‬אריה א ‪ :188‬יז ‪,174‬‬
‫הגר‪ ,‬משה ד ‪210‬‬
‫הורוביץ‪ ,‬מרדכי ד ‪ :193 ,192‬ו‬
‫‪177 ,176 ,175‬‬
‫‪г‬‬
‫הדניישולומון‪ ,‬דוד ‪167‬‬
‫‪213 ,212‬‬
‫הירש‪ ,‬זולטן יא ‪ ;208 ,202‬יח‬
‫וניה‬
‫פומדנץ‪,‬‬
‫ראו‪,‬‬
‫הדרי‪ ,‬זאב‪:‬‬
‫‪38‬‬
‫ו‬
‫מרקוס‬
‫הורוביץ‪,‬‬
‫‪ ;115‬יט ‪141 ,140 ,133‬‬
‫‪г‬‬
‫הדרי‪ ,‬יהודה א ‪ 153‬הורוביץ‪ ,‬רצי ‪208‬‬
‫הירש‪ ,‬רגינה יא ‪ :209‬יט ‪,140‬‬
‫הוברבאנד‪ ,‬שמעץ יא ‪ :102‬יג הורסי‪ ,‬מיקלוש א ‪ :81,77‬ב ‪,92‬‬
‫‪141‬‬
‫‪ ;224-219‬טו ‪165 ,163‬‬
‫‪ ;93‬ה ‪ ;231‬ו ‪ ;131 ,129‬יס‬
‫הירש‪ ,‬שמשון רפאל י ‪137,135‬‬
‫‪ ;12 ,11‬כ ‪220‬‬
‫הוברבנד‪ ,‬הלל א ‪,154 ,153‬‬
‫הירשברג‪ ,‬שלום וגוסטה א ‪103‬‬
‫‪159‬‬
‫הזנפרץ‪ ,‬מרים יא ‪213‬‬
‫הירשהאוט‪ ,‬י׳ יט ‪206-205‬‬
‫הובשה‪ ,‬מאיר ו ‪72‬‬
‫הזשובה‪ ,‬ברברה ז ‪80‬‬
‫הירשהורן‪ ,‬ברנרד טו ‪-210‬‬
‫הח‪ ,‬דב ה ‪220‬‬
‫היסלר‪ ,‬אדולף ג ‪ :151,10-9‬ד‬
‫‪ ;211‬יט ‪223 422‬‬
‫‪ ;14 ,10‬ה ‪ ;219 ,92‬ו ‪,103‬‬
‫הירשלר‪ ,‬פל־יוסף א ‪73‬‬
‫הוט‪ ,‬הנס יד ‪51‬‬
‫‪ ;110‬י ‪ :10‬יא ‪ ;71‬יב ‪,68‬‬
‫הירשלר‪ ,‬רות יס ‪59‬‬
‫הוייר‪ ,‬אלברט יב ‪99 ,96‬‬
‫‪, 1 1 6 ; Т26,‬‬
‫‪46‬‬
‫‪124‬‬
‫הירשמו‪ ,‬איירה ד ‪9‬‬
‫‪30-29 48-27‬‬
‫הדם‪ ,‬רודולף יד ‪,28‬‬
‫;‬
‫הוכברג‪ ,‬מיטושה יח ‪W138,154-153,214227‬‬
‫‪;161‬‬
‫‪г‬‬
‫הכהן‪ ,‬דוד ד ‪73 :154‬‬
‫‪ ; П‬יח ‪134 ,98 ,18 ,17‬‬
‫‪202‬‬
‫הכהן‪ ,‬הלל יג ‪72‬‬
‫הוכהאחר‪ ,‬זולי יט ‪52‬‬
‫מ י ץ האמפף ג ‪ :10‬ד ‪ :14‬ו‬
‫הכט‪ ,‬יעקב יח ‪230-229‬‬
‫הוכהוט‪ ,‬דולף ז ‪ ;200‬יד ‪21‬‬
‫; סו‬
‫‪Т59,124‬‬
‫הולדגרבר‪ ,‬אלי י ‪ :110160‬י ‪;38‬‬
‫הכט‪ ,‬משה)מרצל( יז ‪261‬‬
‫‪;103‬כ ‪164‬‬
‫הכט‪ ,‬רודולף )ראובן( יח ‪-230‬‬
‫הולובקו‪ ,‬טדיאוש ה ‪93‬‬
‫הולנדר)כהן(‪ ,‬לנה ה ‪ 167-166‬היידן‪ ,‬מרטין ואן דר ה ‪62‬‬
‫‪231‬‬
‫הולנדר‪ ,‬רגינה א ‪ :178‬ט ‪ 61‬הע׳ היידריו‪ ,‬ריינהרד ח ‪ :52‬י ‪,9‬‬
‫הלבי־ייו‪ ,‬בניו )בזק( יד ‪,42‬‬
‫‪ :19‬יב ‪ :21‬יג ‪ :129‬מו‬
‫‪ ;47 ,46 ,43‬יט ‪ ;255‬כ ‪99‬‬
‫הולצברג‪ ,‬שמחה ב ‪178‬‬
‫‪215-214‬‬
‫הלוי‪ ,‬אלימלו יא ‪214‬‬
‫הולצהקר‪ ,‬אדתור )טורי( א‬
‫הייט‪ ,‬א׳ יב ‪122‬‬
‫הלד‪ ,‬אליעזר יט ‪139 ,133‬‬
‫‪ ;180,123-122 ,118 ,112‬יח‬
‫היילמן‪ ,‬וילק ג ‪207‬‬
‫הלד‪ ,‬אלכסנדר זאב א ‪ ;67‬ה‬
‫‪187‬‬
‫היית‪ ,‬אתה ג ‪ :153‬יג ‪179‬‬
‫‪ :60‬סז ‪120‬‬
‫‪185‬‬
‫א‬
‫הרברט‬
‫הולצהקר‪,‬‬
‫היית‪ ,‬ישראל מ ‪114‬‬
‫הלוי‪ ,‬מ״א טז ‪112‬‬
‫הונוולד‪ ,‬שמחה יח ‪158‬‬
‫היית‪ ,‬ליחד ה ‪141‬‬
‫הלוי‪ ,‬מניה יג ‪179‬‬
‫הוס‪ ,‬יאן י ‪134‬‬
‫יט‬
‫‪:‬‬
‫‪г‬‬
‫‪180‬‬
‫היינרץ־‬
‫היינה‪,‬‬
‫הלמן‪ ,‬יהודה נח ‪227‬‬
‫הופיץ‪ ,‬אליעזר ה ‪192 ,191‬‬
‫‪31-30‬‬
‫הלנדאל‪ ,‬אדן ד ‪ ;62‬יח ‪:106‬‬
‫הופמן‪ ,‬אייבי יט ‪170‬‬
‫היינת‪ ,‬הנס יב ‪76‬‬
‫הלפגוט‪ ,‬ירחמיאל יט ‪79‬‬
‫הופמן‪ ,‬אליוש ג ‪56‬‬
‫‪,131‬‬
‫כ‬
‫וילהלם‬
‫פרידריד‬
‫היינץ‪,‬‬
‫הלפריו‪ ,‬קרל נח ‪102‬‬
‫הופמן‪ ,‬הנריק י ‪101‬‬
‫‪135‬‬
‫הלפרין‪ ,‬אביבה ס ‪124‬‬
‫הופמן‪ ,‬ד נ ה י ‪89‬‬
‫‪г‬‬
‫הילברג‪ ,‬דאול ו ‪133 :27 45‬‬
‫הלפרין‪ ,‬לולה ה ‪45‬‬
‫הופפךיחיל‪ ,‬חיים ז ‪47 45-24‬‬
‫‪,175‬‬
‫‪,173‬‬
‫טו‬
‫אתי‬
‫היללסום‪,‬‬
‫הלקין‪ ,‬ש׳ טז ‪40‬‬
‫‪28‬‬
‫‪186 ,183‬‬
‫הלר‪ ,‬אוטו ב ‪21‬‬
‫‪,144‬‬
‫‪,141‬‬
‫ם‬
‫פאוול‬
‫הופנגארט‪,‬‬
‫הילפשטיץ‪ ,‬חיים ד ‪ ;93 ,92‬יא הלד‪ ,‬בינם טז ‪41‬‬
‫‪146;148‬‬
‫‪; Г‬‬
‫‪249‬‬
‫‪ ; 4 3 Т‬י ט ‪ ;70‬כ הפר‪ ,‬אירנה ה ‪ ;165-152‬ו‬
‫ד‬
‫חיים‬
‫)שפיר(‪,‬‬
‫הופנשטנדם‬
‫‪96‬‬
‫‪227-221‬‬
‫‪84‬‬
‫מפתח השמות‬
‫הרשקוף‪ ,‬אלכסנדר ג ‪121,121‬‬
‫‪ ;281 ,163‬יח ‪189 ,181 ,44‬‬
‫המר‪ ,‬בנו ג ‪112‬‬
‫‪T‬‬
‫‪ ; Л 231-229‬ה ‪8 ;49‬‬
‫‪/‬‬
‫‪122‬‬
‫הנהר והגרעינים יח‬
‫המר‪ ,‬מרכוס יג ‪82‬‬
‫השל‪ ,‬אברהם יהושע ס ‪ ;18‬סז‬
‫הרנוולד‪ ,‬שמחה ה ‪235‬‬
‫המר‪,‬קורסי)חיים( י ‪113‬‬
‫‪254‬‬
‫הרפנס‪ ,‬דוד יט ‪133‬‬
‫המר‪ ,‬קלמן ב ‪ :108-107‬ג ‪142‬‬
‫השלם‪ ,‬יאנינה יב ‪133-132‬‬
‫ת׳; ה ‪ ;165-152‬ו ‪~\7\ ,221-217‬ץ‪ ,‬אדק ג ‪ ;207‬ה ‪62‬‬
‫ה ^ דושק יד ‪41‬‬
‫‪227-225‬‬
‫ואנה‪ ,‬אלברס יז ‪150‬‬
‫‪ , р л‬יהודה יז ‪227‬‬
‫המריוייס‪ ,‬פולה כ ‪97‬‬
‫ואסילנקו‪ ,‬וסילי כ ‪82 31‬‬
‫הרצברג‪ ,‬אבאל סו ‪174‬‬
‫המדמש‪ ,‬הלנה יז ‪278‬‬
‫וביינר‪ ,‬גרסי ח ‪156‬‬
‫הרצברג‪ ,‬ארתור ו ‪112‬‬
‫המרמש‪ ,‬רוס כ ‪227 ,224‬‬
‫ובר‪ ,‬סטאניסלבז‪75-‬‬
‫‪л‬‬
‫הךורבורג‪ ,‬לולה יב ‪77‬הרצברג‪ ,‬פלה ‪143‬‬
‫הרצברג‪ ,‬שלום ב ‪ ;107‬יס ‪ ,29‬ובר‪ ,‬פאול יד ‪ 204‬הע׳‬
‫הנדל‪ ,‬אברהם ח ‪85-84‬‬
‫וגלין‪ ,‬אריק ו ‪108‬‬
‫‪ ;30‬כ ‪26‬‬
‫הנדל‪ ,‬דלה ח ‪160‬‬
‫הנדלי)חנדלי(‪ ,‬יעקב סו ‪ -272‬הרצברג‪ ^ ,‬ש י ה ; ראו‪ ,‬גוטמן‪ ,‬וגנר‪ ,‬אדוארד סו ‪214‬‬
‫וגנר‪ ,‬הורםט ד ‪ :177 ,169‬יז ‪64‬‬
‫‪276‬‬
‫^שיה‬
‫וגנר‪ ,‬ריכרד ה ‪ ;215‬יב ‪;62 ,59‬‬
‫הרצוג‪ ,‬י׳׳א ד ‪127‬‬
‫הנדלר‪ ,‬אוסקר סז ‪228‬‬
‫‪ ; T‬כ ‪25-23‬‬
‫‪26‬‬
‫הרציג )ארצי(‪ ,‬איציו א ‪-104‬‬
‫הנלין‪ ,‬קונרד טו ‪154‬‬
‫‪ ; ' 1 5 0 ,150Л‬ג ‪ 68-66, ,64‬וח׳לובםקי‪ ,‬חילק א ‪102‬‬
‫הם‪ ,‬רומלף ב ‪ ;15‬ה ‪ ;17‬י ‪;21‬‬
‫‪ ,‬ודזיסלבסקי‪ ,‬הלל )אנסק( יד‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,122,164,198‬‬
‫‪168-167‬‬
‫‪ ; Т‬י ט‬
‫‪17‬‬
‫‪ ;48 ,47‬כ ‪205 ,201 ,102 ,97‬‬
‫‪ ; 1 7 5 - 1 7 2 ,‬ד ‪Л 213‬‬
‫‪179-178‬‬
‫‪208‬‬
‫הם‪ ,‬שמעת יא‬
‫‪ ;247 ,38‬ז ‪ П ;195 ,184-183‬ודרינג‪ ,‬ורס ז ‪187‬‬
‫‪ ^ л‬חיאודור יד ‪69‬‬
‫‪ ,162 ,145 ,142 ,141-140‬והל‪ ,‬מכס)שילו( יא ‪:209 ,203‬‬
‫הסלדן‪ ,‬קייל ו ‪111‬‬
‫ים ‪141,139 ,137‬‬
‫‪ ;174 ,168‬ט ‪ ;125 ,106‬י‬
‫הסלזץ‪ ,‬אריה ו ‪ :79‬ז ‪115‬‬
‫‪ ; Т О‬יג וול‪ ,‬ג׳יימם ו ‪111‬‬
‫‪113‬‬
‫‪;229 ,117-112‬‬
‫הסנברג)בךסוב(‪ ,‬אריה ג ‪!121‬‬
‫‪ - 3 2 2 9 - 2 4‬וולף‪ ,‬משולם ז ‪115‬‬
‫ד ‪;188 ;,187Т,186‬ט ו‬
‫‪100-95‬‬
‫‪ ; Г ; 211‬יס‬
‫‪ ,‬חנמאייר‪ ,‬אדמונד יט ‪12‬‬
‫‪V161,162,166,30,‬‬
‫‪170‬‬
‫‪;34‬‬
‫‪96‬‬
‫‪ ;172 ,171‬יח ‪ ,188,187 ,182‬וטנשטייךוסי‪ ,‬משה יח ‪-174‬‬
‫‪г41,42‬‬
‫הפלר‪ ,‬לייבק‬
‫‪177‬‬
‫‪193 ,190 ,189‬‬
‫הר־זהב‪ ,‬צבי ‪107‬‬
‫בקפריסין ד ‪ ;188 ,187‬יב ויגודסקי‪ ,‬י׳ א ‪ :40‬ו ‪ ;63‬יג ‪84‬‬
‫ה ר מ ‪ ,‬ליאון יג ‪167‬‬
‫וידאבסקי‪ ,‬חיים ט ‪124‬‬
‫‪206‬‬
‫מגבית‬
‫ספר‬
‫הרוסי‪ ,‬עמנואל‬
‫וידאו‪ ,‬לואיג׳י ד ‪173‬‬
‫יומן מסע לא״י ז ‪183-161‬‬
‫ההתגייסות וההצלה ה ‪190‬‬
‫מכחבים א ‪ ,180‬ט ‪ ;122-121‬וידבסקי‪ ,‬נחן חיים יח ‪148‬‬
‫הדושבסקי‪ ,‬מיכאילו ה ‪74‬‬
‫וידברג‪ ,‬ישראל יז ‪,164 ,162‬‬
‫‪185-183‬‬
‫הרסבלוי‪ ,‬יהושע ה ‪45‬‬
‫‪ :167‬יח ‪187‬‬
‫הרצל‪ ,‬בנימין זאב ד ‪ ! 14‬ה ‪,230‬‬
‫הרטמן‪ ,‬יואש טז ‪123‬‬
‫וידולקה )דקל(‪ ,‬יצחק ו ‪,65-64‬‬
‫; ט ‪37‬‬
‫‪П‬‬
‫‪ ;8‬טז ‪109-108‬‬
‫‪ ;237‬ו‬
‫‪;47‬‬
‫‪,45‬‬
‫הרטמן‪ ,‬מאיר ה ‪,44‬‬
‫‪ ;86-85 ,71‬ז ‪102 ,101 ,100‬‬
‫‪ ;129‬כ ‪44‬‬
‫‪210-209 ,207‬‬
‫וידצקי‪ ,‬ראובן ז ‪115‬‬
‫ה ר צ ת ‪ ,‬מוטל י ‪110‬‬
‫‪99‬‬
‫ה‬
‫הריניוך‪ ,‬איוואן‬
‫ויז־ר‪ ,‬חיה א ‪184‬‬
‫הרצנר‪ ,‬אלברכט ה ‪ !96‬כ ‪131‬‬
‫‪131‬‬
‫הריניוך‪ ,‬יוהן כ‬
‫וידרמן‪ ,‬פאוול ו ‪43‬‬
‫הררי‪ ,‬יזהר יט ‪14‬‬
‫‪103‬‬
‫הרליך‪ ,‬בנק א‬
‫וידרשאל‪ ,‬לודויג ז ‪91‬‬
‫הרשברג‪ ,‬ש׳ י ‪145‬‬
‫הרליך‪ ,‬צבי א ‪185‬‬
‫ויוול‪ ,‬סר ארצ׳יבאלד ד ‪,143‬‬
‫הרשמן‪ ,‬איירה א ‪135‬‬
‫הרלינג‪ ,‬פאולה ח ‪162‬‬
‫‪161‬‬
‫הרשקוביץ‪ ,‬ארטמיה א ‪ :190‬ה‬
‫‪188‬‬
‫‪,187‬‬
‫הרמלין‪ ,‬אברהם ד‬
‫ויז׳רי‪ ,‬דאססיה דה לה ג ‪59‬‬
‫‪;48‬‬
‫‪46‬‬
‫‪,45‬‬
‫ה‬
‫הרמלין‪ ,‬שושנה‬
‫וחל‪ ,‬אלי ו ‪ ;103‬ז ‪ ,-200 ,46‬ט‬
‫הרשקוביץ‪ ,‬דבורה יט ‪142‬‬
‫הרמן‪ ,‬ליאון טז ‪64-63‬‬
‫‪ ; T‬טו ‪ ;274‬טז ‪;223‬‬
‫‪19 ;207‬‬
‫הרשקוביץ‪ ,‬מ ד י יא ‪ ;198‬יס‬
‫ה ר ת ‪ ,‬מרק ד ‪176‬‬
‫יח ‪64-63‬‬
‫‪130‬‬
‫‪,243‬‬
‫‪39‬‬
‫‪,55‬‬
‫הרמן‪ ,‬צבי ה ‪36‬‬
‫ויטאוטס הגדול יז ‪40‬‬
‫הרשקוביץ‪ ,‬פביאן יא ‪133‬‬
‫‪ ;250‬טו ‪ ;32-28‬טז ‪ :251‬ח‬
‫ויטנבדג‪ ,‬יצחק א ‪ ;59-57‬ד‬
‫הרשקוביץ‪ ,‬דניה כ ‪53‬‬
‫‪,161 ,160 ,159 ,158 ,155‬‬
‫מפתח השמות‬
‫‪2‬‬
‫‪Т216‬‬
‫‪;ГО‬‬
‫‪106-105; 2‬יג;‬
‫‪ ;198 ,183 ,182‬יח ‪,203 ,200‬‬
‫‪204‬‬
‫ויטרבו‪ ,‬קרלו אלברטו יט ‪,114‬‬
‫‪120 ,119 ,118‬‬
‫וייגאן‪ ,‬פאכםים יב ‪120‬‬
‫וייז‪ ,‬סטפן ב ‪ :42‬ג ‪ ;28‬ד ‪,101‬‬
‫‪ ;127‬ז ‪ ;139‬ט ‪ ;212‬יט ‪260‬‬
‫וייז‪ ,‬שפואל ו ‪21‬‬
‫דיטרדב‪ ,‬אדק ג ‪43‬‬
‫דיכרט‪ ,‬פיכאל יב ‪ :93 ,91‬יט‬
‫‪ ;68‬כ ‪232‬‬
‫‪;206‬‬
‫דיל‪ ,‬גיחף יז ‪193‬‬
‫דיל‪ ,‬סיפון יא ‪21‬‬
‫דיל‪ ,‬שרגא ה ‪235‬‬
‫דיל‪ ,‬שרה יח ‪143‬‬
‫דינברג‪ ,‬רחל ט ‪114‬‬
‫דינגורט‪ ,‬שאול ב ‪104‬‬
‫דינגר‪ ,‬מרדכי טז ‪36‬‬
‫דינר‪ ,‬שייקה יב ‪181‬‬
‫ד י נ ר י ‪ 4‬יפים י ‪93-92‬‬
‫ד י נ ת ב ‪ ,‬פאטוד י ‪93-92‬‬
‫דינרדך‪ ,‬הרשל י ‪103‬‬
‫דינריך‪ ,‬מקם יד ‪196 ,195‬‬
‫דינשטיץ‪ ,‬אליאס א ‪121‬‬
‫דיס‪ ,‬אדודן א ‪ :99 48‬כ ‪104‬‬
‫דיס‪ ,‬ארתור א ‪ :83‬יא ‪133‬‬
‫‪г‬‬
‫דיס‪ ,‬גוםליב ‪236‬‬
‫‪156 : 1 г Х‬יח ; יט ‪40‬‬
‫‪219‬‬
‫‪87‬‬
‫דיס‪ ,‬זאב א ‪ :69‬ה ‪ ;62 ,61‬נח‬
‫‪121‬‬
‫דיס‪ ,‬יוסף יט ‪ :215‬כ ‪97‬‬
‫דיס‪ ,‬לודביק יא ‪209‬‬
‫דיס‪ ,‬מרדכי)מורדי( א ‪,75 48‬‬
‫‪ ;78‬ה ‪ ;235‬סז ‪121 ,119‬‬
‫דיס‪ ,‬מדטין א ‪49‬‬
‫‪г‬‬
‫דים‪ ,‬פאל)מאיד( א ‪404 :72‬‬
‫‪205‬‬
‫דים‪ ,‬פטר ז ‪200‬‬
‫דים‪ ,‬רחשי כ ‪223‬‬
‫‪г‬‬
‫דים‪ ,‬שלום ‪240‬‬
‫דים־טלפון‪ ,‬פשה יא ‪408 403‬‬
‫‪ ;213‬יט ‪141 ,140 ,137 ,131‬‬
‫דים־טלפון‪ ,‬רחל יא ‪214 413‬‬
‫דיםבורג‪ ,‬חיים ה ‪53‬‬
‫דיםברגר‪ ,‬מגדה יא ‪214‬‬
‫‪85‬‬
‫וייסמן‪ ,‬מישו ה ‪ :29,27‬יט ‪ 143‬דניק‪ ,‬ה״צ ז ‪36‬‬
‫וייסמן‪ ,‬שלום א ‪136‬‬
‫דנצה‪ ,‬תופק ח ‪131-130‬‬
‫וייסת‪ ,‬שמחה יב ‪212‬‬
‫וינצלברג‪ ,‬קרול יב ‪149‬‬
‫וייסנברג‪ ,‬יצחק מאיר יא ‪ ,103‬וינקן‪ ,‬גוסטב יז ‪253‬‬
‫‪107‬‬
‫וינר‪ ,‬יהושע ג ‪207‬‬
‫וינריב‪ ,‬שרה יד ‪8‬‬
‫מיץ‪ ,‬יחיעם יט ‪161 ,155‬‬
‫וייצת‪ ,‬חיים א ‪ -168 ,166 ,10‬וינו־ייב‪ ,‬אברהם )״שרלוק״( א‬
‫‪ ,-174‬ט ‪ 106‬ת׳‪ ,-‬יח ‪194‬‬
‫‪ ;169‬ב ‪ ;15‬ג ‪ ;14‬ד ‪,11 ,9 ,6‬‬
‫מכתבים ט ‪124‬‬
‫‪ ;17‬ה ‪ ;217‬ו ‪ ;8‬ז ‪П ;143 4‬‬
‫‪ ;68 ,40 49 44‬ם ‪ ;212 ,18‬וינשטיץ‪ ,‬רומק ה ‪46‬‬
‫יג ‪ ;9‬יד ‪ :71 ,70‬טו ‪ :8‬טז ו י ס ה ת ‪ ,‬רודי יא ‪119‬‬
‫‪ ; Г‬יח ‪ ;20 ,12‬יט ויםזנד‪ ,‬משה ד ‪195‬‬
‫‪92‬‬
‫ויסטאנייצקי‪ ,‬י׳ ה ‪136‬‬
‫‪160 459‬‬
‫ויסלבסקי‪ ,‬חילק א ‪101‬‬
‫וילהאוז‪ ,‬גוסטב יא ‪ :155‬יב‬
‫דסליצני‪ ,‬דיטר יט ‪74 49‬‬
‫‪ : 128 ,127 ,126‬ט ו ‪,189 ,188‬‬
‫ויסמן‪ ,‬חיים ג ‪,118 ,114 ,112‬‬
‫‪-196 ,195 ,193 ,191 ,190‬‬
‫‪ :123,121‬ד ‪91‬‬
‫‪ ;206 401 ,200 ,198 ,197‬יט‬
‫ויסמן‪ ,‬נתן)נתק( א ‪ :101‬ה ‪:121‬‬
‫‪201 ,200‬‬
‫‪ ; V‬סו ‪278‬‬
‫‪47‬‬
‫וילהלם‪ ,‬האנס טו ‪212‬‬
‫ו י ס ת ‪ ,‬ק מ ה א ‪ ;192‬י ‪113‬‬
‫וילהלם‪ ,‬קיסר גרמניה ב ‪14‬‬
‫ויסר‪ ,‬ל׳׳א ו ‪41‬‬
‫ויא׳ינסקה‪ ,‬אודליה ז ‪89 46‬‬
‫ויצ׳יהובסקי‪ ,‬סטאניסלב ה ‪93‬‬
‫‪,77‬‬
‫ויליוס‪ ,‬יונס וליאביצ׳יוס כ‬
‫וירט‪ ,‬מיכאל יד ‪43‬‬
‫‪80‬‬
‫וירט‪ ,‬מנתם י ‪:229 ,128 ,127‬‬
‫וילנברג‪ ,‬שמואל ז ‪50‬‬
‫טז ‪251‬‬
‫‪:110‬ת יכ‪70 ,‬‬
‫‪г‬‬
‫לצי ‪207‬‬
‫וילנםקי‪ ,‬וולף י ‪ 44‬ד‬
‫וילנציוק‪ ,‬אהרון ב ‪ :88‬ו ‪ ;176‬כ וירניק‪ ,‬ירחמיאל ו ‪88‬‬
‫‪82‬‬
‫וירקליך‪ ,‬מ ק ב ג ‪ :139‬ח ‪-200‬‬
‫וילנר‪ ,‬אריה)יורק( ג ‪ :45,44‬ז‬
‫‪201‬‬
‫‪74‬‬
‫וישינםקי‪ ,‬אנדרי י ‪161‬‬
‫וילסון‪ ,‬וודרו ה ‪ :7‬ח ‪ ;24‬סו וישייר אניילה י ‪204‬‬
‫‪28 Г ;126 ,120‬‬
‫וכסלר‪ ,‬בנק א ‪99 48‬‬
‫וילסון‪ ,‬נ׳׳ס ד ‪150‬‬
‫וכםלד‪ ,‬ל׳׳ב ה ‪33‬‬
‫דלצ׳ינםקה‪ ,‬טטפה ד ‪ :54‬ח ולאסוב‪ ,‬אנדריי ח ‪ ;16‬ה ‪206‬‬
‫‪269 ,268 466 464‬‬
‫ולברג‪ ,‬יוסף יא ‪214‬‬
‫וינברג‪ ,‬משה יא ‪ :208‬יד ‪103‬‬
‫ולברשטיין‪ ,‬משה ו ‪80‬‬
‫ולד‪ ,‬ה ר ת ח ‪214-211‬‬
‫רנגייט‪ ,‬אורט יז ‪92‬‬
‫ולדהיים‪ ,‬קורט סו ‪220‬‬
‫וינוגרון‪ ,‬שלפה ג ‪46‬‬
‫ולדמן‪ ,‬ישראל ה ‪43 ,77 ,76‬‬
‫וינוקור‪ ,‬ליאוניד י ‪108 49‬‬
‫‪86 45‬‬
‫דנטר‪ ,‬שמואל ג ‪ ;42‬יא ‪102‬‬
‫וינטראוב‪ ,‬ישעיהו א ‪42‬‬
‫ולה‪ ,‬קסוויה יב ‪ :120-119‬יז‬
‫דנןזראוב‪ ,‬שפואל)שייק( א ‪,45‬‬
‫‪ ;192 ,190 ,189‬יח ‪93‬‬
‫‪ ;49 ,48 ,46‬ו ‪ ;161 ,153‬יג ולודארסקי‪ ,‬פאול ג ‪43‬‬
‫‪96 48‬‬
‫‪ ; т‬יח ‪190‬‬
‫ולטי‪ ,‬הנס ‪96‬‬
‫וינטרו‪ 4‬צבי ח ‪104-102‬‬
‫ולטש‪ ,‬רוברט ג ‪29‬‬
‫ד נ י ע ר ‪ ,‬יוז׳י יט ‪74 ,72 45‬‬
‫ולי‪ ,‬פ׳׳א ד ‪133-131‬‬
‫דניצ׳נקו‪ ,‬ולאדיפיר ה ‪74‬‬
‫וליניץ‪ ,‬שמואל ח ‪64‬‬
‫‪86‬‬
‫מפתח השמות‬
‫ז׳אבינסקי‪ ,‬יאן ז ‪81‬‬
‫וסר‪ ,‬הירש יא ‪ :102‬יג ‪,221‬‬
‫ולינסקי‪ ,‬הנריק ז ‪90 ,75‬‬
‫ז׳איס‪ ,‬אמיל אסלן ג ‪60‬‬
‫‪ :222‬טו ‪161‬‬
‫וליצ׳קר )וולס(‪ ,‬ליאון ים ‪198‬‬
‫ז׳בוסינסקי‪ ,‬זאב ו ‪ ;85‬ז ‪ ;31‬ח‬
‫וסרברגר‪ ,‬פאולינה יב ‪100‬‬
‫ולך‪ ,‬אלזה ד ‪210‬‬
‫‪ ;74 ,38‬יב ‪ ;32‬יח ‪33‬‬
‫וסרמן‪ ,‬אהרון יז ‪172 ,157‬‬
‫ולך‪ ,‬יוסף יד ‪48‬‬
‫וסרמן‪ ,‬פולצק ב ‪ ;152‬ח ‪ :40‬כ זבולוני‪ ,‬שלום; ראו‪ ,‬סצילר‪,‬‬
‫ולך‪ ,‬פרניצ׳שק ד ‪176‬‬
‫שלום‬
‫ולנברג‪ ,‬סלסטין יג ‪163‬‬
‫‪109 ,104 ,100 ,99‬‬
‫זברובסקה‪ ,‬מאריה ז ‪80‬‬
‫ולנברג‪ ,‬ראול א ‪ :83‬ב ‪ :95‬ה וסרציהר )גבעון(‪ ,‬יוסף ד ‪;195‬‬
‫זגורסקי‪ ,‬אברהם יט ‪118‬‬
‫יב ‪ ;145 ,143‬יח ‪ ; 140‬י ס ‪211‬‬
‫‪ ;234‬ו ‪ ;142-141‬יב ‪ ;227‬סו‬
‫זגאן‪ ,‬שכנא ב ‪ ;49‬יב ‪82 ,81‬‬
‫ועקנין‪ ,‬רפי כ ‪36‬‬
‫‪ ;67-66‬יס ‪ ;13‬כ ‪20‬‬
‫זהר‪ ,‬אלי ב ‪170‬‬
‫וק‪ ,‬רנה דה יז ‪176‬‬
‫ולנדר )יעדי(‪ ,‬חיים ה ‪55‬‬
‫דוב‪ ,‬א׳ ד ‪130‬‬
‫ולס‪ ,‬סאמנר יד ‪50‬‬
‫וקסברג‪ ,‬מאיה ס ‪,129 ,128‬‬
‫זוברנהיים‪ ,‬מוריץ סבסטיאן טו‬
‫ולסקי‪ ,‬יאן י ‪147‬‬
‫‪137 ,134 ,130‬‬
‫‪120‬‬
‫ולף‪ ,‬יוסף ב ‪ :152‬סז ‪ ;231 ,230‬וקסלר‪ ,‬ליקה )קרול( יא ‪;203‬‬
‫ז׳וכוביצקי )זקיף(‪ ,‬שמואל ה‬
‫ים ‪138‬‬
‫כ ‪97‬‬
‫‪ ;193 /186‬ח ‪40‬‬
‫ו ק ס ת )שמיר(‪ ,‬נחום י ‪,128‬‬
‫ולף‪ ,‬לוםיאן סו ‪123‬‬
‫זולטאן‪ ,‬קלמנט א ‪87 ,78‬‬
‫ולף‪ ,‬משולם ח ‪161‬‬
‫‪130‬‬
‫זולטן‪ ,‬הוברט ה ‪252‬‬
‫‪г‬‬
‫ולף‪ ,‬צבי ה ‪209 :59‬‬
‫וקשלר‪ ,‬רומק ה ‪122‬‬
‫זולטן‪ ,‬טולדי ה ‪251 ,236‬‬
‫ולף‪ ,‬קלרה כ ‪112‬‬
‫ורבלינםקי‪ ,‬ישראל יח ‪201‬‬
‫ז׳ולי‪ ,‬מודים כ ‪163‬‬
‫‪то96,99‬‬
‫ולף‪ ,‬תיאודור‬
‫ורבר‪ ,‬אבוש ד ‪ ;62‬יח ‪106‬‬
‫זומרשטיין‪ ,‬אמיל ג ‪ :207‬ד ‪:108‬‬
‫ולף;קליין‪ ,‬קלרה יב ‪ т :149‬ורבר‪ ,‬סופיה ד ‪62‬‬
‫‪ ; T O‬טז ‪;213 ,187‬‬
‫ז ‪281 ;136‬‬
‫‪216‬‬
‫; ‪48‬ים‬
‫‪ И4‬ורדי‪ ,‬אריה; ראו‪ ,‬רוזנשטוק‪,‬‬
‫ים ‪,226 424 ,223 ,222 ,221‬‬
‫ולפובה‪ ,‬יוטטינה י ‪203 ,201‬‬
‫ליאו‬
‫‪ ;236‬כ ‪238 ,234‬‬
‫ולפוביץ‪ ,‬צבי ז ‪115‬‬
‫ורדי‪ ,‬ישעיהו יא ‪ ;210‬יט ‪138‬‬
‫זוננשטיין‪ ,‬זלמן ה ‪239‬‬
‫ולפין‪ ,‬שמואל ד ‪225‬‬
‫ורהאפטיג‪ ,‬זרח ו ‪ ;89 ,62‬יב‬
‫זונשיץ‪ ,‬מרדכי יט ‪,222 ,205‬‬
‫ולפיש‪ ,‬ארנסט טז ‪112‬‬
‫‪ ;174‬יד ‪ ;66 ,65 ,64‬טו ‪71‬‬
‫‪ ;225 ,224 ,223‬כ ‪239 ,199‬‬
‫ולפסץ‪ ,‬אהרון ג ‪199‬‬
‫ורוצלבםקי‪ ,‬ח׳ יב ‪181‬‬
‫זונשיין‪ ,‬משה יז ‪ ;82‬כ ‪,191‬‬
‫ולפםץ‪ ,‬יוסף ה ‪ 127‬הע׳‬
‫ורושילוב‪ ,‬וישינסקי ד ‪113‬‬
‫‪194 ,193‬‬
‫‪г‬‬
‫ולפסון‪ ,‬ישראל יד ‪215‬ו ר ט ת ‪ ,‬רובין ‪172‬‬
‫ז׳וספה‪ ,‬איבון יח ‪107‬‬
‫ורטשפרכר‪ ,‬קנול יט ‪85‬‬
‫ולפסון‪ ,‬מניה סז ‪112‬‬
‫ז׳וספה‪ ,‬גרט יח ‪106‬‬
‫ורל‪ ,‬לודויג ו ‪143‬‬
‫ולץ‪ ,‬הנס יז ‪65‬‬
‫זוספלד‪ ,‬עליזה טו ‪48‬‬
‫ורלינסקי‪ ,‬נ׳ ה ‪195‬‬
‫ולרס‪ ,‬ג׳ורג׳ יג ‪166‬‬
‫זופוביץ‪ ,‬יהודה ו ‪73‬‬
‫ורם‪ ,‬הלה ג ‪207‬‬
‫ומפל‪ ,‬זיגו כ ‪245‬‬
‫דורם‪ ,‬ד ן יב ‪51‬‬
‫ורנר‪ ,‬גנה ורודקה ג ‪207‬‬
‫ון פרג‪ ,‬רודה ד ‪62‬‬
‫זיגלבוים‪ ,‬שמואל ח ‪ ;53‬טו‬
‫ורנר‪ ,‬מטם ג ‪207‬‬
‫ונדריכובסקה‪ ,‬זופיה ז ‪81‬‬
‫‪90 Г ;130‬‬
‫ורפל‪ ,‬יצחק כ ‪244‬‬
‫ובדק‪ ,‬מריאן דחפה י ‪202‬‬
‫זיו‪ ,‬יוסף ז ‪109‬‬
‫ורצוג‪ ,‬פרידריך יא ‪ :155‬טו‬
‫ונסוביץ‪ /‬אווה ז ‪80‬‬
‫זיואוו‪ ,‬אוריה ‪re 65‬‬
‫וסם‪ ,‬בנימין ב ‪!38 ,37 46 ,32‬‬
‫‪ ;189 ,188‬יט ‪202‬‬
‫זיוצון‪ ,‬בנימין ה ‪60‬‬
‫ורצל‪ ,‬חיים א ‪ ;137‬ה ‪ ;235‬יא‬
‫סז ‪201‬‬
‫זיידל‪ ,‬הלל)הילק( א ‪ ;49-40‬ב‬
‫וסםרויל‪ ,‬יופ סו ‪70‬‬
‫‪214‬‬
‫‪ ;129 ,121‬ד ‪ ;47-45‬ו ‪,153‬‬
‫ורצמן‪ ,‬גנה טו ‪279‬‬
‫וססרייך‪ ,‬שפרה יא ‪246-241‬‬
‫‪ ;228 ,157‬יב ‪;161,146 ,145‬‬
‫וסילבסקה‪ ,‬ונדה סו ‪ :12‬יז ‪ :75‬ורש‪ ,‬בובי ז ‪184‬‬
‫יג ‪,97 ,94 ,87 46 45 ,48‬‬
‫ורשבסקי‪ ,‬יקיר יא ‪40‬‬
‫יט ‪220‬‬
‫‪ ;114‬יט ‪ ;211‬כ ‪,194 ,192‬‬
‫ורשוסקה‪ ,‬פםיה א ‪ ;101‬כ ‪104‬‬
‫וסיליאבסקי‪ ,‬יוסף ו ‪80‬‬
‫‪239 ,197‬‬
‫ורתה‪ ,‬הוקס ד ‪150‬‬
‫וסינצ׳וק‪ ,‬פאוול ה ‪91‬‬
‫זיידל‪ ,‬זיגפריד יט ‪112-106,12‬‬
‫וש‪ ,‬זולטן ה ‪-249 ,242 ,241‬‬
‫וסקובויניק‪ ,‬ירחמיאל ו ‪75‬‬
‫זיידל‪ ,‬טוםיה יג ‪,98 ,97 47‬‬
‫‪251‬‬
‫וסקרםנסקי‪ ,‬םרגיי יד ‪-57 ,56‬‬
‫‪103-102 ,100‬‬
‫‪61,58‬‬
‫מפתח השמות‬
‫ה‪ ,‬משה‬
‫‪87‬‬
‫זייז־ת‪ ,‬ארנולד יא ‪208‬‬
‫‪ ;173 ,163 ,159 ,156 ,153‬יא‬
‫זייי־ת‪ ,‬הלל ח ‪89‬‬
‫‪ ;208 ,207 ,203‬יג ‪,26 ,25‬‬
‫‪ ;29‬יד ‪ ;100 ,99 ,96‬טו ‪,292‬‬
‫זיידפן‪ ,‬ישראל ד ‪192‬‬
‫; יח‬
‫יצחק יח ‪Г175,176,177 88 ,79‬‬
‫‪;293‬‬
‫זיידנפרוי‪,‬‬
‫‪ ;223 ,221‬יט ‪151 ,150 ,142‬‬
‫זיידנשנור‪ ,‬פאיר ז ‪115‬‬
‫זיסו‪ ,‬תיאודור יג ‪26‬‬
‫זיידשנור‪ ,‬אברהם יח ‪201‬‬
‫זיםר‪ ,‬וולםר א ‪ :46 ,45‬ד ‪,45‬‬
‫זיכרפן‪ ,‬אריה ח ‪134-133‬‬
‫‪ ;52‬ו ‪ ;229 ,162-150‬יג ‪36‬‬
‫זילבר נחפה א ‪45‬‬
‫‪97-96 ,95 ,93 ,92‬‬
‫זילבר‪ ,‬שלום )שולים( א ‪,45‬‬
‫‪ ;49 ,48 ,46‬ו ‪ ;161 ,153‬יג זכריאש‪ ,‬שמעון יט ‪208‬‬
‫זכרםקי‪ ,‬אדם י ‪222 ,221 ,219‬‬
‫‪97 ,96 ,93 38 37 32‬‬
‫זלוור‪ ,‬רפאל יח ‪,146,144,143‬‬
‫זילברבג‪ ,‬םיכאל ד ‪54‬‬
‫‪150 ,149 ,148‬‬
‫זילברבוש‪ ,‬יוליאן א ‪69‬‬
‫זלוטינה‪ ,‬רחל י ‪89‬‬
‫זילברברג‪ ,‬יעקב סו ‪163 ,162‬‬
‫זליבנסקי‪ ,‬נחום ה ‪33‬‬
‫זילברברג‪ ,‬פשה יא ‪98 35‬‬
‫זליג‪ ,‬אברהם יב ‪ ;161 ,144‬יח‬
‫זילברברג‪ ,‬נפתלי י ‪57‬‬
‫‪ ;149‬יט ‪214‬‬
‫זילברברג‪ ,‬פרידה פז ‪157‬‬
‫זליגת‪ ,‬אליעזר יב ‪76‬‬
‫זילברגר‪ ,‬ברטה יב ‪100‬‬
‫זליגסון‪ ,‬נורנברג וסוגיה ב ‪124‬‬
‫זילברמן‪ ,‬יעקב טז ‪65‬‬
‫זילברצווייג‪ ,‬חנה ו ‪84 ,77‬‬
‫זליגר‪ ,‬מנחם יא ‪ ;240-234‬יב‬
‫זילברשטיין )זילבר(‪ ,‬משה יב‬
‫‪216 ,213‬‬
‫זליפר‪ ,‬שלפה יס ‪100‬‬
‫‪ ;182 ,143‬יח ‪,145-144 ,138‬‬
‫זליקוביץ׳‪ ,‬מאיר וחנה ה ‪3130‬‬
‫‪ ;148-147‬יט ‪211‬‬
‫זליקסון‪ ,‬םוניה יס ‪,213 ,212‬‬
‫זילברשטיין‪ ,‬אברהם יח ‪;216‬‬
‫‪215‬‬
‫יט ‪81‬‬
‫ז ל ת ‪ ,‬שפעון י ‪ :159‬יא ‪210‬‬
‫זילברשטיין‪ ,‬ישראל ט ‪114‬‬
‫זלנקו‪ ,‬קונסטאנטץ ה ‪108-107‬‬
‫זילברשיין‪ ,‬דר׳ ב ‪ :145-142‬ט‬
‫זלצברג‪ ,‬ישעיהו ד ‪192‬‬
‫‪72‬‬
‫זלציגגר‪ ,‬צבי יא ‪208‬‬
‫‪г116,125‬‬
‫זלצר‪ ,‬דובי טז ‪110‬‬
‫זימאן‪ ,‬הנריק ו ‪;69-68 37,60‬‬
‫זמבזז‪ ,‬מנחם ח ‪90-89 35‬‬
‫ז ‪109‬‬
‫זפיגרוד‪ ,‬אירן יח ‪107‬‬
‫זימאנםקי‪ ,‬אברהם ז ‪109‬‬
‫זפיר‪ ,‬צבי כ ‪39‬‬
‫ז׳ימיאן‪ ,‬יוסף יג ‪182 ,179‬‬
‫זנבר‪ ,‬פשה ד ‪43-25‬‬
‫דמינםקי‪ ,‬ש׳ ז ‪89‬‬
‫זנד‪ ,‬פלה ו ‪ :155 ,153‬יג ‪,77‬‬
‫ז י ת ‪ ,‬ליאו ו ‪71‬‬
‫‪90 39 37‬‬
‫זימרת‪ ,‬משה יח ‪ :214-212‬יס‬
‫זנדברג‪ ,‬רחל יב ‪ ;154‬יג ‪-114‬‬
‫‪197-194‬‬
‫‪115‬‬
‫זינגר‪ ,‬אברהם יא ‪209‬‬
‫זנדר‪ ,‬יוסף ה ‪46 ,44‬‬
‫זינגר‪ ,‬אפרים יא ‪209‬‬
‫זנדר‪ ,‬רחל ב ‪131‬‬
‫זינגר‪ ,‬משה )מרצל( ג ‪ :184‬ה‬
‫זסלני)שילוח(‪ ,‬ראובן ב ‪ ;167‬ד‬
‫‪259' ,257 ,256 Г ;282‬‬
‫‪158‬‬
‫זינגר‪ ,‬רונית ט ‪235‬‬
‫יא ‪;141‬‬
‫זצפיצקי‪ ,‬נחום ו ‪64‬‬
‫זינגר‪ ,‬ש׳ ה ‪49‬‬
‫זיסו‪ ,‬אריה לייב א ‪ -142 ,136‬זקיף‪ ,‬שפואל‪ :‬ראו‪ ,‬ז׳וכוביצקי‪,‬‬
‫שמואל‬
‫‪ ;149 ,147 ,146 ,144 ,143‬ד‬
‫‪,120-118 ,115 ,107 ,94‬‬
‫זקס‪ ,‬שפעמ יב ‪ ;44‬יז ‪280,278‬‬
‫‪ ;123‬ה ‪ ;27 ,26 ,24‬י ‪,151‬‬
‫זרובבל‪ ,‬יעקב ב ‪40 32‬‬
‫ץ‬
‫זרמטי‪ ,‬יעקב ג ‪60‬‬
‫חאבאי‪ ,‬סופיה יג ‪144 ,138‬‬
‫חאשסשיוואצקי‪ ,‬פשה י ‪88‬‬
‫חבויניק‪ ,‬אברשה א ‪,49,48,47‬‬
‫‪ ;57 36‬יג ‪99‬‬
‫חביב‪ ,‬חיים טו ‪271‬‬
‫חביבו‪ ,‬פורים ופרסל ג ‪60‬‬
‫חגיגסקו‪ ,‬פ ר ג ה ט ז ‪110‬‬
‫חדש‪ ,‬פוסקה ד ‪118 ,116‬‬
‫חובן‪ ,‬זושיה יב ‪193‬‬
‫חמץ‪ ,‬מיכאל י ‪96‬‬
‫חולבסקי‪ ,‬שלום על ‪:‬הרות‬
‫הנייפן והדנייפר‪ :‬יהדות‬
‫בילורוסיה המערבית במל­‬
‫חמת העולם השנייה טז ‪,245‬‬
‫‪255-251 ,248-247‬‬
‫חופם‪ ,‬ולאדיסלאבה לאריסה י‬
‫‪206-200‬‬
‫חופם‪ ,‬פרידיייך י ‪,201 ,200‬‬
‫‪205‬‬
‫חוסיין‪ ,‬אחפד פלשתינה מולד­‬
‫תי‪ ,‬הציתות ‪ -‬האויב העולמי‬
‫של האומות ה ‪18‬‬
‫חזן‪ ,‬יעקב יח ‪125,120 38 37‬‬
‫חז׳נובסקי‪ ,‬טדיאוש טז ‪237‬‬
‫חיגרין‪ ,‬בורים י ‪94‬‬
‫חיון‪ ,‬פורים ג ‪60‬‬
‫חייפוביץ‪ ,‬דוד יא ‪ ;198‬יס ‪130‬‬
‫חייפוביץ‪ ,‬לואים יט ‪133‬‬
‫חייפזון‪ ,‬שלפה יא ‪217‬‬
‫חירורג‪ ,‬ריבה יח ‪-145 ,138‬‬
‫‪146‬‬
‫חכמו‪ ,‬אברהם יט ‪151‬‬
‫חמיילבסקד״ אירנה ז ‪80‬‬
‫חפיילניצקי‪ ,‬בוגדן ה ‪,72-71‬‬
‫‪;106,102‬ח‪:189‬יב‪;115‬טז‬
‫‪36‬‬
‫חן‪ ,‬פיכל ט ‪234‬‬
‫חנוביץ‪ ,‬ליפא א ‪135‬‬
‫חנצ׳ינסקי‪ ,‬פשה ב ‪ :70‬ח ‪;107‬‬
‫‪TO158,160‬‬
‫חסמן פידלר‪ ,‬דוד ז ‪115‬‬
‫ח ס ת ‪ ,‬רפאל טו ‪224‬‬
‫חסן ה־‪ 2‬פלך מרוקו כ ‪37 36‬‬
‫ח ת ‪ ,‬יעקוב יד ‪82-81‬‬
‫חרושצ׳וב‪ ,‬ניקימה ב ‪;27-26‬‬
‫‪88‬‬
‫‪;1‬‬
‫מפתח השמות‬
‫‪ ; T‬סו ‪ ;279‬כ‬
‫‪47 ;149 ,148‬‬
‫טולסקי‪ ,‬פייבל ה ‪45‬‬
‫יח ‪54‬‬
‫‪111 ,106 ,103‬‬
‫טומקביץ‪ ,‬בנימין יב ‪,176 ,172‬‬
‫חרמש)קאםש(‪ ,‬חיים א ‪46 ,9‬‬
‫םננבוים‪ ,‬דוד ד ‪114‬‬
‫‪184 ,179‬‬
‫‪ ;69 ,67‬ב ‪ 176 ,167 43‬ת ‪/‬‬
‫טננבוים‪ ,‬מישה ב ‪124‬‬
‫‪ ;178‬יג ‪ ;72-69‬טו ‪ ,22-20‬טומרקין‪ ,‬ישעיהו יא ‪209‬‬
‫מננבוים־תמרוב‪ ,‬מרדכי א ‪ ;52‬ד‬
‫טופר‪ ,‬משה ה ‪54 42‬‬
‫‪Г201,203,281‬‬
‫‪ ;226‬ו ‪, t 56 ;84 ,77 ,76 ,71‬‬
‫חרצק חיים ג ‪ ;123 ,101‬ד ‪ ;109‬סוריאן‪ ,‬פנחס י ‪88‬‬
‫‪V ;103-102 ,76 ,74,69,58‬‬
‫סורנבאום‪ ,‬אלפרד כ ‪74‬‬
‫יג ‪63‬‬
‫‪ ;87‬סו ‪!16,14‬טז‪;19,17‬יח‬
‫טורקוב‪ ,‬יונה טו ‪163‬‬
‫‪ ;202 ,201‬כ ‪107 ,100‬‬
‫טזרטס‪ ,‬ל ד ד ‪170‬‬
‫מאוב‪ ,‬אברהם ה ‪54‬‬
‫סננוורצל‪ ,‬חיים א ‪ ;174‬ב ‪;81‬‬
‫טסארסקו‪ ,‬גוצה י ‪162‬‬
‫טאובר‪ ,‬יצחק )זוניו( א ‪ ;128‬י‬
‫סו ‪ ;45 ,42‬יז ‪ :212‬יס ‪48‬‬
‫טיבור‪ ,‬שמעון ה ‪54‬‬
‫‪117‬‬
‫‪41-40‬‬
‫טיביקארו‪ ,‬פרצ׳ל יא ‪208‬‬
‫טאוכמן‪ ,‬מילק ב ‪,121 ,117‬‬
‫םסלר‪ ,‬יצחק יא ‪ :198‬יח ‪-120‬‬
‫טיברז‪ ,‬ברל יז ‪196‬‬
‫‪131,129 ,124‬‬
‫‪ ;121‬יט ‪130‬‬
‫טיטו‪ ,‬י ח ף ברח יז ‪ ;151‬יח ‪126‬‬
‫סאוכנר‪ ,‬הנקה ג ‪140‬‬
‫ספט‪ ,‬צ‪Y‬לס פ׳ ו ‪104‬‬
‫טאוכנר‪ ,‬מכסימיליאן)מילק( יב טיטלמן‪ ,‬נ׳ טו ‪163 ,162‬‬
‫ספליץ‪ ,‬לודוביגו ב ‪143 ,140‬‬
‫טייבר‪ ,‬חיים ה ‪193‬‬
‫‪ ;158 ,146‬יד ‪ ;108‬יט ‪,211‬‬
‫טפליצקי‪ ,‬שלום סז ‪48‬‬
‫טייטלבאום‪ ,‬מתיו יב ‪193‬‬
‫‪ ;216‬כ ‪,199 ,198 ,194 ,192‬‬
‫טייטלבאום‪ ,‬נפתלי ב ‪ :131‬יב טפנר‪ ,‬קרול וגיזלה טז ‪112‬‬
‫‪239‬‬
‫טקיטוט‪ ,‬קורנליום כ ‪151‬‬
‫‪ ;155-154‬יג ‪115‬‬
‫טאוכנר‪ ,‬סימון א ‪192 ,188‬‬
‫טראו‪ ,‬מניה ו ‪ ;154 ,153‬יג ‪42‬‬
‫טייכהולץ‪ ,‬מ ר י ס יט ‪85‬‬
‫‪г‬‬
‫טבארי‪ ,‬אג׳די ‪12‬‬
‫‪91,90 49 47‬‬
‫טייכםל‪ ,‬חיים מנחם כ ‪169‬‬
‫סבנס‪ ,‬יאן יא ‪38‬‬
‫טראוב‪ ,‬מיכאל ג ‪33‬‬
‫טייכטל‪ ,‬יששכר שלמה יח ‪63‬‬
‫טבנקץ‪ ,‬יצחק ד ‪;153,149-148‬‬
‫אם הבניט שמחה כ ‪ 184-167‬טראורינג‪ ,‬גלדל ושושנה יז ‪240‬‬
‫ז ‪ :40‬ח ‪ ;64 ,62 49-58‬טז‬
‫טראורינג‪ ,‬שלום וגולדה יז ‪240‬‬
‫םייכםן‪ ,‬אפרים ה ‪235‬‬
‫‪ ;250-249 ,29‬יח ‪,40 49‬‬
‫טרוימן‪ ,‬פינק א ‪ ;174‬ג ‪131‬‬
‫‪ ;125‬יט ‪ ;161‬כ ‪ 40 ,48-45‬טיילור‪ ,‬ברנט ד ‪150‬‬
‫טרומן‪ ,‬הארי י ‪ ;9 4‬טו ‪155‬‬
‫טייף‪ ,‬משה טז ‪ :36‬יג ‪139‬‬
‫‪61 ,58 ,57 ,51‬‬
‫טרומפלדור‪ ,‬יוסף ה ‪re ;211‬‬
‫טייקרו‪ ,‬פפפיל יד ‪99‬‬
‫טבנקין‪ ,‬פשה ח ‪ ;60-59‬כ ‪,48‬‬
‫‪;30‬יח ‪37‬‬
‫טילמנס‪ ,‬רוברט יד ‪73‬‬
‫‪53‬‬
‫טרונק‪ ,‬ישעיהו ו ‪ ;42‬כ ‪79‬‬
‫טיפנברונר‪ ,‬יונה יח ‪108‬‬
‫טבק‪ ,‬ישעיהו י ‪224‬‬
‫טרוםפומ‪ ,‬גוטמן ו ‪ ;66,65‬ז ‪109‬‬
‫טישמינוצר‪ ,‬פרידה ג ‪207‬‬
‫טברדוכלי‪ 4‬איזידור ה ‪89‬‬
‫טרוספוט‪ ,‬מיכאל ז ‪115‬‬
‫טישקו‪ ,‬צלינה ז ‪80‬‬
‫טבת‪ ,‬שבתאי יט ‪,158 ,155‬‬
‫טרוצקי‪ ,‬ליאון י ‪ ;80‬יב ‪62‬‬
‫טל‪ ,‬אוריאל טו ‪102 ,101‬‬
‫‪161,160‬‬
‫טריגר‪ ,‬זלדה ח ‪80‬‬
‫טלאליי‪ ,‬לייב י ‪88‬‬
‫טג׳ר‪ ,‬ליאון יוסף יז ‪150‬‬
‫טריימן‪ ,‬פינק ט ‪;105,104,103‬‬
‫טלמון‪ ,‬יהודה יב ‪59‬‬
‫טהון‪ ,‬יהושע ה ‪ ;90 47‬ח ‪;189‬‬
‫‪215 ,214 Г‬‬
‫‪ ;255,249 42 V :215 ,77 ГО‬טמיצ׳ין‪ ,‬חיים )יפים( יג ‪-135‬‬
‫טריימן‪ ,‬פלה ט ‪ 106,103‬ת‪ •/‬יט‬
‫כ ‪249‬‬
‫‪137‬‬
‫‪47‬‬
‫טוב‪ ,‬אריה ה ‪57 ,46‬‬
‫טמיצ׳ין‪ ,‬ליתר יג ‪137-136‬‬
‫טריינין‪ ,‬פאוול י ‪98‬‬
‫טובל‪ ,‬חיים יב ‪120‬‬
‫טמיצ׳ין‪ ,‬מגיה יג ‪137-136‬‬
‫טרייצ׳קה‪ ,‬היינריך פון כ ‪162‬‬
‫טוברגר‪ ,‬פריצק; ראו‪ ,‬גלונר מנן‪ ,‬שרה ובנימין יט ‪152‬‬
‫טריף‪ ,‬אנדה י ‪125‬‬
‫רמן‪ ,‬שלום‬
‫טננבאום )טנא(‪ ,‬דניאל ה ‪49‬‬
‫טרכטנברג‪ ,‬שייקה )׳׳זדי( א‬
‫מחרט‪ ,‬פריץ ד ‪ 36‬העי‬
‫‪282 ,60‬‬
‫‪ ;143-142 ,141‬ב ‪ ;168‬ד‬
‫טוינבי‪ ,‬ארנולד ג׳ ו ‪ ;115 ,108‬טננבאום‪ ,‬יהודה יט ‪213‬‬
‫‪ ;112‬ה ‪ ;247‬ז ‪ ;162‬י ‪ ;152‬יג‬
‫כ ‪148-148‬‬
‫‪107‬‬
‫טננבאום‪ ,‬יוסף ה ‪,77‬‬
‫‪ ; Т‬יז ‪;197 ,196‬‬
‫‪99 ;27 ,26‬‬
‫טוכשניידר‪ ,‬קרול ב ‪42 ,76‬‬
‫‪200‬‬
‫י‬
‫ליאון‬
‫טננבאום‪,‬‬
‫יט ‪151‬‬
‫‪ 84 44-83‬ת׳‪ ;178 ,‬ט ‪ ,101‬טננבאום‪ ,‬נתנאל ג ‪207‬‬
‫צניחה עיוורת טו ‪294-290‬‬
‫צ׳אש־‬
‫)אידק‪,‬‬
‫‪ ;105 ,104 ,103‬יא ‪ ;129‬טו טגנבוים‪ ,‬יהודה‬
‫טרלר‪ ,‬שלום יז ‪244‬‬
‫‪215 Г ;40‬‬
‫אק( א ‪ ;101 ,97 ,95‬יא‪,147‬‬
‫מפתח השמות‬
‫יוספטל‪ ,‬אמיל טז ‪95‬‬
‫סרפר‪ ,‬ליאופולד ד ‪77‬‬
‫טרפריין‪) ,‬הויקונט( יב ‪73‬‬
‫יורדאן‪ ,‬פייץ כ ‪74‬‬
‫סרץ‪ ,‬אידה יג ‪140‬‬
‫יורת‪ ,‬יצחק סז ‪192-188‬‬
‫טשאסקלאסקה‪ ,‬קזימיירה ז ‪81‬‬
‫יורן‪ ,‬שלום וורדה כ ‪254 ,253‬‬
‫טשרניחובםקי‪ ,‬שאול יט ‪57‬‬
‫יושקה‪ ,‬אידה יז ‪203‬‬
‫יחיאל‪ ,‬חיים יד ‪73‬‬
‫יאעל‪ ,‬זכריה מנחם י ‪133‬‬
‫יחיאלי‪ ,‬ברוך יז ‪256 ,254‬‬
‫יבטושנקו‪ ,‬ייבגני ב ‪ ,27‬י ‪29‬‬
‫יחיאלי‪ ,‬צבי ב ‪,168 ,167 ,165‬‬
‫יבלונובר )ילץ(‪ ,‬טוטיו א ‪;192‬‬
‫‪ ;169‬ה ‪221‬‬
‫ג ‪ ;67‬ד ‪;213 ,194 ,193 ,192‬‬
‫ייגר‪ ,‬ק׳ יב ‪27‬‬
‫‪, П‬‬
‫ה ‪ ;38‬ו ‪142 ;216 -202‬‬
‫ייראנק‪ ,‬פליקס ז ‪84‬‬
‫‪Р‬‬
‫‪ ;162 ,156‬י ‪172 ;113‬‬
‫יכדזון‪ ,‬פלה א ‪174‬‬
‫יברוביץ‪ ,‬ישראל ו ‪ ;69‬ז ‪,112‬‬
‫ילון‪ ,‬יצחק‪ :‬ראו‪ ,‬יבלונר‪ ,‬סוסיו‬
‫‪115‬‬
‫ילין‪ ,‬ד׳ ה ‪186‬‬
‫יגר‪ ,‬קרל כ ‪79 ,78 ,77‬‬
‫ילין חיים כ ‪241 33 31‬‬
‫יגרדורף‪ ,‬זאב ד ‪ ;194 ,192‬י ילין‪ ,‬מאיר ה ‪ ; 141‬סז ‪ :200‬כ ‪83‬‬
‫‪115‬‬
‫ילינק‪ ,‬אברהם ב ‪165‬‬
‫יהודה‪ ,‬צבי ב ‪38‬‬
‫ים‪ ,‬חיים ג ‪137‬‬
‫יוגיסון‪ ,‬נצ׳בול ד ‪126‬‬
‫ימפולםקי‪ ,‬אברהם ד ‪ :120‬יא‬
‫‪ ; л л , р л п г‬ראו‪ ,‬באיוק‪,‬‬
‫‪ :210‬יס ‪135‬‬
‫רות‬
‫ימפל‪ ,‬זיגו ג ‪207‬‬
‫יודיצקי‪ ,‬אהרון י ‪145‬‬
‫ינב‪ ,‬סוטיר יז ‪149‬‬
‫יודקביץ‪ ,‬מרדכי יז ‪172 ,171‬‬
‫ינוביץ‪ ,‬אלכסנדר ה ‪54‬‬
‫יודקביץ״לבבי‪ ,‬ד יז ‪157‬‬
‫ינובסקי‪ ,‬ירחמיאל ז ‪151‬‬
‫יוהנס‪ ,‬בנק יב ‪ :149 ,146‬סו ינסן‪ ,‬מגדה יא ‪132‬‬
‫‪ ;279‬יט ‪211‬‬
‫ינקו‪ ,‬מלה ה ‪ :33‬י ‪ ;160‬יא ‪208‬‬
‫יוהנס‪ ,‬דוב ב ‪ :124‬כ ‪239‬‬
‫ינקו‪ ,‬מרםל םז ‪110‬‬
‫יוזפוביץ‪ ,‬יהודה יב ‪235 ,234‬‬
‫ינקו‪ ,‬סקרלט יא ‪209‬‬
‫יוחאי‪ ,‬דוד׳קה יד ‪215‬‬
‫ינקו‪ ,‬קורנל א ‪ ;131‬ד ‪ ;115‬ה‬
‫יוחאי‪ ,‬חיים יד ‪216‬‬
‫‪ ;33‬יא ‪ ;209 ,200 ,199‬יח‬
‫יוחנן ה־‪ :23‬ראו‪ ,‬רונקלי‪,‬‬
‫‪179‬‬
‫אנג׳לו‬
‫יסול‪ ,‬חנה ס ‪234‬‬
‫טז‬
‫‪;22‬‬
‫יד‬
‫ה*‪2‬‬
‫פאולוס‬
‫יוחנן‬
‫יעבץ‪ ,‬צבי א ‪ :112‬ח ‪:147-144‬‬
‫‪ ;222‬יט ‪177‬‬
‫יז ‪165‬‬
‫יולס‪ ,‬תשקה יד ‪47‬‬
‫יעקובה‪ ,‬ויולטה יז ‪150‬‬
‫יום‪ ,‬דוד ז ‪48‬‬
‫יעקובוביץ‪ ,‬ברונק יס ‪201 ,200‬‬
‫יונגססר‪ ,‬שבע א ‪174‬‬
‫יעקובוביץ‪ ,‬זאב יס ‪81‬‬
‫יונגר‪ ,‬ארנםס יד ‪27‬‬
‫יעקובוביץ‪ ,‬לולוק ב ‪ ;56 33‬יא‬
‫יונםקו‪ ,‬נאה ה ‪26‬‬
‫‪142 ,139‬‬
‫‪50‬‬
‫יוסאדה‪ ,‬יעקב טז‬
‫יעקובוביץ‪ ,‬רוזה יס ‪25‬‬
‫יוסט‪ ,‬יצחק י ‪137 ,136‬‬
‫יעקובםון‪ ,‬אביגדור סז ‪142‬‬
‫יוסםוס‪ ,‬רפאל א ‪ :75‬טז ‪123‬‬
‫יעקובסון‪ ,‬אהרון יח ‪,144 ,141‬‬
‫יוםיפון‪ ,‬מרדכי סז ‪115‬‬
‫‪146 ,145‬‬
‫יוסלביץ‪ ,‬ברק י ‪146‬‬
‫יעקובסון‪ ,‬אריק יח ‪146 ,145‬‬
‫יוסלבקה‪ ,‬רבקה יד ‪ ;24-23‬ים‬
‫יעקובסון‪ ,‬ברסראגד ח ‪53‬‬
‫‪16‬‬
‫יערי‪ ,‬חיים ה ‪244‬‬
‫יוספה‪ ,‬גרס ד ‪62‬‬
‫יערי‪ ,‬מאיר ב ‪ ;37 36 32‬ה‬
‫‪89‬‬
‫‪ ;250‬יח ‪,118 ,40 38 ,37‬‬
‫‪125 ,120‬‬
‫יערי‪ ,‬משה יא ‪168‬‬
‫יפה‪ ,‬אסתר א ‪46‬‬
‫יפה‪ ,‬בתריאל ה ‪216‬‬
‫יפה‪ ,‬צבי סז ‪195-194‬‬
‫יפה‪ ,‬שלמה ה ‪ :187‬יב ‪36‬‬
‫יצחקוב‪ ,‬ויקטור י ‪89‬‬
‫יצחקי‪ ,‬חדווה ה ‪235‬‬
‫יצחקי‪ ,‬יצחק)פישטא( א ‪ ;87‬ה‬
‫‪ ;235‬יח ‪177 ,176‬‬
‫יצחקי‪ ,‬מיכאל‪ :‬ראו‪ ,‬גלמו•‬
‫רונק‪ ,‬מיכאל‬
‫יקיר‪ ,‬יתה י ‪80‬‬
‫יקיר‪ ,‬יעקב יח ‪58 36‬‬
‫יקרקנר‪ ,‬שמואל )סמי( י ‪:159‬‬
‫יא ‪ ;209 ,202‬ים ‪138 ,135‬‬
‫ירדן‪ ,‬יהודית ט ‪236-235‬‬
‫ירושלמי‪ ,‬זלמן ה ‪188‬‬
‫ירושק‪ ,‬אנטל יא ‪122-121‬‬
‫ישונסקי‪ ,‬יוסף י ‪57‬‬
‫ישענו‪ ,‬דן י ‪ :163‬יא ‪ :209‬יט‬
‫‪138‬‬
‫ישראל‪ ,‬דודי יא ‪214‬‬
‫ישראלי‪ ,‬בךציון ד ‪ :156‬ה ‪177‬‬
‫כאריק‪ ,‬איזי טז ‪37 36 32‬‬
‫‪39-38‬‬
‫כאשקייביץ‪ ,‬וולאדזיה ז ‪84‬‬
‫כביש‪ ,‬יהודה ד ‪194‬‬
‫כהן‪ ,‬אברהם כ ‪41 /40‬‬
‫כהן‪ ,‬אהרון יח ‪120‬‬
‫כהן‪ ,‬אידוב ים ‪142 ,14‬‬
‫כהן‪ ,‬איילת ס ‪ 230,230-229‬ת׳‬
‫כהן‪ ,‬אלי ים‪79 .‬‬
‫כהן‪ ,‬אנדיר ג ‪60‬‬
‫כהן‪ ,‬אנצ׳יו יא ‪ :195‬יט ‪,132‬‬
‫‪133‬‬
‫כהן‪ ,‬אשר יא ‪136-135 ,128‬‬
‫כהן‪ ,‬בנו ג ‪28-27‬‬
‫כהן‪ ,‬ברח־ ד ‪210‬‬
‫כהן‪ ,‬ברקו יא ‪208‬‬
‫כהן‪ ,‬גי קלווה ג ‪60 39‬‬
‫כהן‪ ,‬ד ן יא ‪ :208 ,203 ,199‬יד‬
‫‪ ;98‬טו ‪294‬‬
‫כהן‪ ,‬טוביה ז ‪141‬‬
‫כהן‪ ,‬יוחנן ב ‪ :136 ,122‬ג ‪:109‬‬
‫‪90‬‬
‫ה ‪ ;247 ,173‬ז ‪139 ,138 ,137‬‬
‫העי; י ‪ ;229‬יב ‪ ;159-158‬יג‬
‫‪ ; Г О‬יח ‪ ;138‬יט‬
‫‪251‬‬
‫‪;58-54‬‬
‫‪ ;249-242‬כ ‪199‬‬
‫•אומות במבחן יד ‪224-222‬‬
‫הנוער חציתי‪ ,‬צמיחתה של‬
‫תנועה‪ ,‬ספר ראשון ‪ -‬עד‬
‫מלחמת העולם השנייה ה‬
‫‪151 П ;285-278 ,57 ,11‬‬
‫כהן‪ ,‬יעקב טז ‪30‬‬
‫כהן‪ ,‬ליאו יד ‪72‬‬
‫כהן‪ ,‬מיקי כ ‪39‬‬
‫כהן‪ ,‬נדיה ב ‪ 187 ,178‬ת׳‪ :‬ו ‪233‬‬
‫ת׳‬
‫כהן‪ ,‬רחל יא ‪211,109‬‬
‫כהן‪ /‬שושנה‪ :‬ראו‪ ,‬קליינברג‪,‬‬
‫רייזה‬
‫כהן‪ ,‬תיאודור יב ‪68‬‬
‫כהךצדק‪ ,‬סרגי ז ‪101‬‬
‫כהנא‪ ,‬דוד ה ‪ ;104‬יג ‪ :125‬יס‬
‫‪201‬‬
‫כהנא‪ ,‬סברין ב ‪ :131‬יב ‪,151‬‬
‫‪ ;156-155‬יג ‪,121 ,120 ,110‬‬
‫‪;124‬כ ‪194‬‬
‫כהנא־שפירא‪ ,‬אברהם דובר ו‬
‫‪166‬‬
‫כוהין‪ ,‬מרקו יא ‪210‬‬
‫כוויניק‪ ,‬אברהם ד ‪226‬‬
‫כספי‪ ,‬מ ד ט ‪119 ,109‬‬
‫כץ‪ ,‬אביגמר ב ‪ :66 ,53‬ח ‪;107‬‬
‫ט ‪ ;115‬יא ‪ :139‬טז ‪160,159‬‬
‫כץ‪ ,‬אברהם י ‪89‬‬
‫כץ‪ ,‬ברל א ‪188‬‬
‫כץ‪ ,‬ברנרז־ ג ‪158‬‬
‫כץ‪ ,‬דב ד ‪210‬‬
‫כץ‪ ,‬זאב )דלו( א ‪ ;112‬ג ‪,113‬‬
‫‪ ; 1 1 7 ,124,125‬ה ‪,49 46‬‬
‫‪, Р‬‬
‫‪ ;221 ,60 ,59‬ח ‪158 ;145‬‬
‫‪169 ,163 ,162 ,161-160‬‬
‫כץ‪ ,‬יואב ה ‪193‬‬
‫כץ‪ ,‬יעקב יב ‪ :58 ,56‬טז ‪51‬‬
‫כץ‪ ,‬מלה ח ‪ :143‬יז ‪,113-112‬‬
‫‪117‬‬
‫כץ‪ ,‬מנדרו נח ‪114‬‬
‫כץ‪ ,‬משה ה ‪ :235‬י ‪114‬‬
‫כץ‪ ,‬סטה ג ‪164-163‬‬
‫כץ‪ ,‬רוזה ד ‪62‬‬
‫מפתח השמות‬
‫לבנון‪ ,‬חיים ה ‪182‬‬
‫כץ‪ ,‬שולמית יז ‪167‬‬
‫כץ‪ ,‬שמואל ג ‪ ;203‬ז ‪ ,168 ,165‬לבנון‪ ,‬ישראל א ‪126-125‬‬
‫לבנשטיין‪ ,‬חיים א ‪164 ,153‬‬
‫‪170 ,169‬‬
‫לבקוביץ‪ ,‬אבא יז ‪236‬‬
‫כצנגולד‪ ,‬הלינה א ‪178‬‬
‫לברטובסקה‪ ,‬שרה יב ‪181,177‬‬
‫כצנלסון‪ ,‬אברהם ד ‪152‬‬
‫כצנלסץ‪ ,‬ברל ד ‪ ;153‬ה ‪ ,214‬לברטובסקי‪ ,‬יוסף ב ‪49‬‬
‫‪ :224 ,216‬ח ‪ :34‬נח ‪ :29‬יח לדר‪ ,‬קרמר א ‪188‬‬
‫לדרר )דר(‪ ,‬צבי ה ‪-197 ,187‬‬
‫‪ ;35‬כ ‪61 49 45‬‬
‫‪198‬‬
‫כצנלסון‪ ,‬בתיה ה ‪47 ,45‬‬
‫כצנלסוךשז׳׳ר‪ ,‬רחל ט ‪ :201‬נח לה־קוסט‪ ,‬ת ב ר ט יד ‪81‬‬
‫להמן‪ ,‬גוסטב ג ‪122‬‬
‫‪29‬‬
‫להסן‪ ,‬זיגפריד יב ‪ ,195‬טז ‪100‬‬
‫כרוך‪ ,‬יעקב ד ‪190‬‬
‫‪г‬‬
‫כרושצייל‪ ,‬אנטוני ז ‪ 77‬לו‪ ,‬ריצ׳רד ‪98‬‬
‫לואל‪ ,‬פייר ד ‪ : 172‬י ז ‪193,190‬‬
‫כרמי‪ ,‬אהרון ח ‪92 46‬‬
‫לוב‪ ,‬ישראל ג ‪207‬‬
‫כרמי‪ ,‬ישראל ד ‪90‬‬
‫לובסקין‪ ,‬צביה ב ‪-145 ,67‬‬
‫כרמיה‪ ,‬אדולף יד ‪78‬‬
‫‪ ;146‬ד ‪,116 ,111,110 ,109‬‬
‫צו כרמייה טו ‪149,144 ,143‬‬
‫‪;117‬יוסף ה ‪ ; t 1 3 3;П147,90 221‬י‬
‫כרמל‪,‬‬
‫‪;164‬יג‪:179‬טו ‪:13‬טז‪,160‬‬
‫כרמלי‪ ,‬שלמה ה ‪60‬‬
‫‪ ; Г‬יט ‪,16‬‬
‫‪229‬‬
‫‪;169 ,164‬‬
‫‪,225 45-84 ,72 ,69-68‬‬
‫לאוב‪ ,‬מורים‪ :‬ראו‪ ,‬ל ד ‪ 4‬משה‬
‫‪ ;247‬כ ‪195 ,101 48 47‬‬
‫לאוואי‪ ,‬אויגן א ‪86‬‬
‫לוביאש‪ ,‬מרים ו ‪86‬‬
‫לאוסםן‪ ,‬אפרים א ‪190 ,188‬‬
‫לובין‪ ,‬ג׳רמין ג ‪60‬‬
‫לאוטרפכט‪ ,‬הרש ט ‪18‬‬
‫לובלינסקי‪ ,‬טאדק יט ‪54‬‬
‫לאונר‪ ,‬אליקום א ‪183‬‬
‫לאונר‪ ,‬גוסםב א ‪ :192‬ד ‪ :210‬ט לוגד‪ ,‬קרל יב ‪68‬‬
‫‪121‬‬
‫לודנדורף‪ ,‬אריך טו ‪117‬‬
‫לוהזה‪ ,‬היינריך יב ‪ ;20‬כ ‪88,78‬‬
‫לאופר‪ ,‬פרדק יב ‪193‬‬
‫‪т‬‬
‫לאופשנר‪ ,‬דבורה יא ‪ 209‬לווה‪ ,‬פאול ‪74‬‬
‫ל ‪ 4‬רומק‪ :‬ראו‪ •,‬ליבוביץ‪ ,‬אבר­ לוויט‪ ,‬ולאדימיר י ‪99‬‬
‫לווץ‪ ,‬יצחק יז ‪81‬‬
‫הם לייב‬
‫לווץ‪ ,‬מנדל יז ‪137‬‬
‫לב־עמי‪ ,‬שלמה ח ‪71‬‬
‫לווין‪ ,‬סופיה ז ‪57‬‬
‫לבאל‪ ,‬פייר יג ‪153‬‬
‫לבד‪ ,‬יעקב א ‪ ;53‬יח ‪202‬‬
‫לווינשסיין‪ ,‬תיאודור יא ‪!209‬‬
‫לבד‪ ,‬מיקולא ה ‪99 ,95 ,93‬‬
‫יס ‪138‬‬
‫לבובת‪ ,‬צבי ב ‪104‬‬
‫לוויצקה‪ ,‬ליובה יד ‪201‬‬
‫לבובסקאיה‪ ,‬גניה יג ‪137‬‬
‫לוונהיים‪ ,‬שמואל ה ‪ ;235‬י ‪199‬‬
‫לבוגלה‪ ,‬אדוארדו שליחות לוז‪ ,‬קדיש טז ‪29‬‬
‫לוי‪ ,‬אלפונס ו ‪46‬‬
‫בברלין סו ‪289-284‬‬
‫לבון‪ ,‬אברהם א ‪103 101 ,100‬‬
‫לוי‪ ,‬אריה א ‪ ;87‬ה ‪ :235‬יז ‪208‬‬
‫לבון‪ ,‬פנחס ד ‪ ;156‬ה ‪250‬‬
‫לוי‪ ,‬יהודה)פיצי( א ‪ ;78‬ה ‪,238‬‬
‫לבוצ׳קין‪ ,‬שמעון י ‪109 ,99‬‬
‫‪;183-169 П ;247 440 439‬‬
‫לביא‪ ,‬ברוך‪ :‬ראו‪ ,‬ומפל‪ ,‬זיגו‬
‫יז ‪ 215‬ים ‪52‬‬
‫לביא‪ ,‬יעקב יא ‪202‬‬
‫לוי‪ ,‬יעקב י ‪133‬‬
‫לביא‪ ,‬שלמה ח ‪57‬‬
‫לד‪ ,‬מנחם ה ‪58 ,46 ,44‬‬
‫לביא‪ ,‬תיאודור א ‪134‬‬
‫לוי‪ ,‬סמי יא ‪167‬‬
‫לביאטוב‪ ,‬י׳ ה ‪186‬‬
‫ל ד ‪ ,‬עזריאל כ ‪243-240‬‬
‫מפתח השמות‬
‫‪91‬‬
‫לוי־־שריד‪ ,‬אריה ים ‪248‬‬
‫לוסטיג )שיח(‪ ,‬זושיה ג ‪,136‬‬
‫ב ‪ ;115 ,107 ,70‬ג ‪;189 ,152‬‬
‫לדב‪ ,‬משה יא ‪221-216 ,166‬‬
‫‪,110121-120‬‬
‫‪,109 ,106-105 Т ;138‬‬
‫; יא ‪,148‬‬
‫‪Л119,‬‬
‫איטה‪ ,‬לובה טו ‪ ;107,103‬כ ‪56‬‬
‫‪, Т‬‬
‫‪ ;120 ,116-113‬יח ‪ 150 ,149 143‬ת׳; יג ‪41 ;81‬‬
‫לדסן‪ ,‬שאול ט ‪116‬‬
‫לוםטיג‪ ,‬ליאון ב ‪,120 ,117‬‬
‫‪ ;49-43‬סו ‪ ;16 ,15‬סז ‪,17‬‬
‫לדן‪ ,‬אברהם ז ‪ :63-62‬יא‬
‫‪ ;129 ,124‬ג ‪;138 ,137 ,136‬‬
‫‪;259 ,258 ,257 Г ;230 ,228‬‬
‫‪-164‬‬
‫‪ ;107-101‬יג ‪ ;221‬טו‬
‫; יח ‪ ;235-234‬יט‬
‫‪Т‬‬
‫‪120-101‬‬
‫יס ‪ ;255 ,16‬כ ‪,100-96 ,11‬‬
‫‪165‬‬
‫‪ ;251 ,211‬כ ‪239 ,194 ,192‬‬
‫‪204 ,110 ,106 102,‬‬
‫לדן‪ ,‬איצ׳ה־םאיר ח ‪48‬‬
‫לוםטיג‪ ,‬קלרה י ‪205 ,204‬‬
‫ליבסקינד‪ ,‬לינקה ב ‪107‬‬
‫ליבסקינד‪ ,‬מרים)מינה( כ ‪,100‬‬
‫לדן‪ ,‬גרישה ה ‪186 ,45‬‬
‫לוסטיגר‪ ,‬צבי)הנריק( ב ‪;141‬‬
‫לדן‪ ,‬דב תקופה בסוגריים יח‬
‫יז ‪:211‬יט ‪30‬‬
‫‪112 103,‬‬
‫‪237-235‬‬
‫ליבסקינד‪-‬קופר‪ ,‬רבקה )ווש־‬
‫לוםטר‪ ,‬פאנקה יג ‪75‬‬
‫לדן‪ ,‬זיק ג ‪122‬‬
‫לופו‪ ,‬בלומה יא ‪209‬‬
‫קה( א ‪ ;100,93‬ס ‪ 215‬ת ; יא‬
‫לדן‪ ,‬חיינדהירש יד ‪217 ,216‬‬
‫לופו‪ ,‬הרש יח ‪188‬‬
‫‪,228,227ГО;45 ,44 Т ;149‬‬
‫‪,98-97‬‬
‫לוין‪ ,‬יחזקאל ג ‪ :140‬ה‬
‫‪209‬‬
‫יא‬
‫משה‬
‫‪,‬‬
‫ו‬
‫פ‬
‫א‬
‫‪ ;230‬ים ‪ ;16‬כ ‪,103 ,100‬‬
‫‪ ; Т‬כ ‪137‬‬
‫‪ ;105‬יג ‪59 ;228‬‬
‫לופוביץ‪ ,‬ד ג י ח ‪168‬‬
‫‪112 ,106‬‬
‫לדן‪ ,‬א ת ר ב ‪44‬‬
‫לופוביץ‪ ,‬טינה יז ‪157‬‬
‫ליברמן‪ ,‬ארווין ה ‪122‬‬
‫לדן‪ ,‬משה יב ‪235 ,234‬‬
‫לופט‪ ,‬דולק ג ‪ :207‬יד ‪107‬‬
‫ליברמן‪ ,‬יעקב יג ‪ :39-36‬יז ‪240‬‬
‫אין‪ ,‬נחום ג ‪205‬‬
‫לופסקו‪ ,‬מגדה א ‪147‬‬
‫ליברמן‪ ,‬נסק יח ‪143‬‬
‫לדן‪ ,‬סרג׳ו ג ‪175‬‬
‫לופםקו)אפי(‪ ,‬ריקו ד ‪ :112‬טו‬
‫ליברמן‪ ,‬רודה יז ‪240‬‬
‫לדן‪ ,‬צבי ו ‪ :170 ,166 ,164‬ז‬
‫ליבדפנש‪ ,‬יעקב א ‪174‬‬
‫‪294 ,292‬‬
‫לידובסקי‪ ,‬אברהם יז ‪80 ,78‬‬
‫‪ ;111 ,110,109,107‬טו ‪ ;224‬לופרני‪ ,‬מורים ג ‪60‬‬
‫‪ТО184‬תי; יח ‪202‬‬
‫לידובסקי‪ ,‬אליעזר ג ‪ :101‬ד‬
‫א ץ ‪ ,‬ק׳ א ‪83‬‬
‫לוין‪ ,‬צ א נ ה טו ‪162‬‬
‫‪ ; 1 0 5 ,‬ה ‪ ;178‬ז ‪,132‬‬
‫‪109‬‬
‫לוקה‪ ,‬גיסה טז ‪110‬‬
‫לדן‪ ,‬קורט ג ‪35‬‬
‫‪ ;133‬מ ‪ ;184 ,182‬יג ‪Г ;63‬‬
‫לוקה‪ ,‬ואסילה י ‪ ;163‬יא ‪195‬‬
‫‪,187‬‬
‫א׳ר ‪,‬ה ‪,184‬‬
‫‪г‬‬
‫‪167-166 :36‬‬
‫אלסר ה‬
‫איךאפשטיץ‪,‬א ק‬
‫‪ ;78‬כ ‪57‬‬
‫‪195‬‬
‫א ק ר ‪ ,‬בדל יא ‪ !117-116‬סז‬
‫לידין‪ ,‬ולדימיר טז ‪200‬‬
‫‪г‬‬
‫לדנסון‪ ,‬קסה ‪68‬‬
‫לידל־הארס‪ ,‬בזיל סו ‪212‬‬
‫‪212‬‬
‫ליוואס‪ ,‬מאיר ד ‪225‬‬
‫לדנםון‪ ,‬שאול ד ‪ ,74 ,73 ,70‬א ק ר ‪ ,‬צבי יט ‪139‬‬
‫‪;75‬יא ‪225‬‬
‫ליוויק‪ ,‬ח׳ יח ‪63‬‬
‫ארבר‪ ,‬טופי יב ‪193‬‬
‫איצקי‪ ,‬אדגן ה ‪76‬‬
‫ליוור‪ ,‬אריה א ‪ :178‬ב ‪,140‬‬
‫לוריא‪ ,‬אסתר ג ‪ :50‬י ‪185‬‬
‫לדצקי‪ ,‬דסיסרי ה ‪92‬‬
‫‪ :144‬ס ‪ 61 33‬העי‪;70 ,62 ,‬‬
‫לוריא‪ ,‬שלום יד ‪ 192‬הע׳‬
‫לדצקי‪ ,‬קוסס ה ‪75‬‬
‫סו ‪48‬‬
‫לושיק‪ ,‬דניאל כ ‪203‬‬
‫ארכיון ם ‪68‬‬
‫לדתן‪ ,‬אייזיק ו ‪ :73‬ז ‪ ,109,103‬א ת ר ‪ ,‬םרטין ד ‪,168,167-166‬‬
‫ליוור‪ ,‬דוד ב ‪ :140‬ט ‪,69-68 36‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪ ; 1 7 116‬י ‪24-21,20 ;19‬‬
‫‪0 , ,115 ,110‬‬
‫‪176‬‬
‫טז‪37 ,‬‬
‫‪,128 ,122 ,110 Г ;74 ,73‬‬
‫‪г‬‬
‫דוד ‪244‬‬
‫לוכסמבורג‪ ,‬רוזה יב ‪:62‬א ר‬
‫‪ ;133 ,132 ,131 ,129‬יט ‪72‬‬
‫א ר ‪ ,‬חיים ג ‪ ;101‬ה ‪ :178‬ז ‪,132‬‬
‫‪98-97 ,96‬‬
‫‪ ТО187;Г78‬ליטבק‪ ,‬לילי י ‪89‬‬
‫‪63‬יגיח;‪; 1 3 3 133‬‬
‫א נ ג ‪ ,‬ברקינריג׳ ד ‪;17‬‬
‫ליטוואק‪ ,‬יוסף פליטים יהודים‬
‫א ר ו ב ת ׳ ‪ ,‬זאב יא ‪208‬‬
‫לונגר‪ ,‬שושנה י ‪120‬‬
‫מפולץ בברית המועצות יח‬
‫אריאנו‪ ,‬ברבו ‪то 112‬‬
‫לונדון)לנדן(‪ ,‬עקיבא ד ‪ :195‬ו‬
‫‪238-237‬‬
‫ארסון‪ ,‬תפרה ט ‪86 35 34‬‬
‫‪ 204‬העי‬
‫אאופולד השני מלן־ בלגיה ד ‪ 60‬ליטל‪ ,‬פדנקלין יג ‪ :19‬יד ‪23‬‬
‫אנץ‪ ,‬קארל ה ‪234‬‬
‫ליטפן‪ ,‬דוד יא ‪170-168‬‬
‫אבי^נו‪ ,‬דורל ‪по то‬‬
‫‪; т о227,230‬‬
‫טן‪ ,‬א א ה‬
‫ליטמךליטני‪ ,‬יעקב יא ‪208‬‬
‫א ב א ך ‪ ,‬סנדו י ‪ ;167‬יח ‪224‬‬
‫כ ‪105 ,104‬‬
‫ליטר‪ ,‬סטיפה יד ‪41‬‬
‫אבא!־‪ ,‬רות ט ‪140-128 37‬‬
‫אםגרטן‪ ,‬רומק כ ‪105‬‬
‫לייבד״ מיכאל א ‪ :145‬יא ‪,195‬‬
‫אבנר‪ ,‬יהושע יא ‪218‬‬
‫אסטגרטן‪ ,‬שמעון א ‪ :100‬ב‬
‫‪ ;210‬יט ‪138 ,132‬‬
‫‪94;227;152‬ד‪ ; Г 4 5;ТО‬כ אבםקינד‪ ,‬אהרון)דולק( א ‪92‬‬
‫ת׳‪ ;103 ,101 ,100 ,97 ,93 ,‬לייבוביץ )הררי(‪ ,‬ג׳יטה יא‬
‫‪105 ,104 ,103‬‬
‫‪,‬‬
‫‪92‬‬
‫מפתח השמות‬
‫לסאל‪ ,‬פרדיננד י ‪ :132‬יז ‪184‬‬
‫ליפשיץ‪ ,‬אסתר יב ‪171‬‬
‫‪ ;211 ,209 ,202‬יט ‪133‬‬
‫לסנר‪ ,‬אדולף א ‪190‬‬
‫לייבוביץ׳‪ ,‬אברהם)לבן( א ‪ ,95‬ליפשיץ‪ ,‬חיה םז ‪202‬‬
‫לסקי‪ ,‬איילין יב ‪77‬‬
‫‪ ;97‬ג ‪ ;155-154‬ה ‪ Т ;120‬ליפשיץ‪ ,‬ישראל י ‪ ;120‬סו ‪87‬‬
‫‪ ;47 ,46-45 ,44 ,43 ,41‬טז ליפשיץ‪ ,‬מישה ג ‪ ;200 ,199‬ד לסקר‪ ,‬יהודה ים ‪33‬‬
‫‪ ;82 41 ,73 ,72 ,67‬ה ‪ 63‬ת׳‪ ,‬לסקר‪ ,‬מיכאל א ‪ ;178‬ח ‪ ;196‬ס‬
‫‪Г ;173 ,172 ,170 ,169‬‬
‫‪ ; Г‬יט ‪32‬‬
‫‪109 ;68‬‬
‫‪ ;64‬ו ‪67‬‬
‫‪ ;229-228‬יט ‪ ;255‬כ ‪,11‬‬
‫לסקר‪ ,‬פרץ ז ‪ ;138‬יח ‪49‬‬
‫ליפשיץ‪ ,‬נחום לייב ה ‪,187‬‬
‫‪111 ,106 ,101-99‬‬
‫לסקר‪ ,‬שרגא ‪то 112‬‬
‫‪196-195‬‬
‫דעו ‪ -‬אני יהודי‪ :‬חייו ומותו‬
‫לעיווא‪ ,‬ארתור יג ‪121‬‬
‫של אברהט ליבוביץ׳)לבן( ליפשיץ‪ ,‬רונה ד ‪63‬‬
‫לעפעלהאלץ )דרור(‪ ,‬יואל ב‬
‫אשקה‪ ,‬קורס יח ‪91‬‬
‫טז ‪231 -227‬‬
‫‪113‬‬
‫לייבוביץ‪ ,‬יחיאל ז ‪ ,160 ,158‬לכוביץ‪ ,‬הלה ג ‪207‬‬
‫לפה‪ ,‬א א ה א ‪ ;101‬ב ‪152‬‬
‫לכנר‪ ,‬מכס א ‪190‬‬
‫‪162‬‬
‫לפיש‪ ,‬שרה וגדליהו ה ‪-256‬‬
‫לם‪ ,‬נורמן י ‪62‬‬
‫לייקין‪ ,‬יעקב ג ‪41‬‬
‫‪271‬‬
‫ליבטהיים‪ ,‬ריכרד ב ‪ ;33‬ח למברג‪ ,‬בדק ג ‪ :121‬יח ‪ ;49‬ים‬
‫לפלר‪ ,‬ארתור א ‪ :100‬ה ‪ ;120‬יא‬
‫‪211‬‬
‫‪ ;54-53‬יח ‪216 ,12‬‬
‫‪149‬‬
‫אכטמן‪ ,‬חיים א ‪68‬‬
‫למברג‪ ,‬דב יח ‪147 ,142‬‬
‫לפלשסייל‪ ,‬יוסק יב ‪146‬‬
‫ליכטנברג‪ ,‬בלומה ב ‪ ;66‬יז‬
‫למברג‪ ,‬יעקב ו ‪38‬‬
‫לפקוביטש )בךארי(‪ ,‬עזרא טז‬
‫‪ ;237 ,232 429-228‬יח ‪,155‬‬
‫למקין‪ ,‬רפאל יב ‪47‬‬
‫‪123 ,122 ,119‬‬
‫‪ ;165-164 ,160 ,157‬יט לנגמן‪ ,‬יוסף ט ‪115‬‬
‫לץ‪ ,‬סטניטלב יז׳י יב ‪194‬‬
‫‪ ;192-191 ,189 ,186-181‬כ‬
‫לנגר‪ ,‬מילו ח ‪ ;162‬י ‪164‬‬
‫‪г‬‬
‫לצסר‪ ,‬פייבק ‪240‬‬
‫‪219‬‬
‫לנגר‪ ,‬מנחם ד ‪ ; 190‬י ב ‪195‬‬
‫לצמן‪ ,‬יהושע ה ‪141‬‬
‫ליכטנברג‪ ,‬לאה יח ‪155‬‬
‫לנגר‪ ,‬שמואל א ‪149‬‬
‫לקא‪ ,‬ראדו א ‪ ;136‬יח ‪,178‬‬
‫א כ ט נ ב ר ‪ 4‬עוזיאל ב ‪ :72-59‬ט לנדא‪ ,‬משה יז ‪281‬‬
‫‪ ;126‬י ‪ ;199‬יא ‪ТО ;126 ,119‬‬
‫מיעוט לאומי לוחם יח ‪-232‬‬
‫‪ ;180‬יט ‪151‬‬
‫; יח‬
‫‪Г‬‬
‫‪238-217‬‬
‫‪;175-156‬‬
‫לקסר‪ ,‬דוד יא ‪209‬‬
‫‪233‬‬
‫לקםר‪ ,‬רוזה יא ‪209‬‬
‫‪ ;173-151 ,144‬יט ‪ -181 47‬לנדאו‪ ,‬א׳ ח ‪93‬‬
‫לקרט‪ ,‬הירש ד ‪225‬‬
‫‪;193‬כ ‪230-218‬‬
‫לנדאו‪ ,‬ח ׳ ו יז ‪231 ,230‬‬
‫לקת‪ ,‬זאב טו ‪252‬‬
‫אכטנשטיין‪ ,‬ישראל י ‪147‬‬
‫לנדאו‪ ,‬יעקב ח ‪130‬‬
‫לרנלייט)למדן(‪ ,‬הרצל ה ‪62‬‬
‫אליינטל‪ ,‬ארתור יד ‪33‬‬
‫לנדאו‪ ,‬לודביג ח ‪та 16 ;15-14‬‬
‫לנדאו‪ ,‬מיכאל ה ‪ ,182,179 ,29‬לרנר)למדן(‪ ,‬פיקו גדעץ ג ‪;207‬‬
‫אמון‪ ,‬מוקה ו ‪205‬‬
‫לינדפא‪ ,‬ארמן)משה יהודה( ח‬
‫‪187 ,186‬‬
‫ה ‪58‬‬
‫‪133-132‬‬
‫לנדאו‪ ,‬מרגאת ג ‪41‬‬
‫לרנר‪ ,‬שלמה ט ‪62‬‬
‫אנדר‪ ,‬מנחם ד ‪ ;58 44‬יד‬
‫לנדאו‪ ,‬נפתלי יח ‪88 ,79‬‬
‫לרר‪ ,‬משה ד ‪192‬‬
‫לנדאו‪ ,‬רות ג ‪131‬‬
‫‪195-194‬‬
‫לש‪ ,‬קארל ה ‪100‬‬
‫לנדאואר‪ ,‬גוסטב ה ‪ ;186‬יב ‪ :62‬לשצ׳נסקי‪ ,‬יעקב יד ‪195‬‬
‫אנרד‪ ,‬פיליפ י ‪20‬‬
‫‪г‬‬
‫א נ ש ‪ ,‬י׳ ‪51,43‬‬
‫טז ‪100 ,99 47‬‬
‫מאדאץ׳‪ ,‬אימרה א ‪70‬‬
‫לנדד‪ ,‬ח׳ ט ‪182‬‬
‫א פ ‪ ,‬בבה ח ‪162‬‬
‫מאהלר‪ ,‬רפאל יט ‪175‬‬
‫לנדוי‪ ,‬מולק ה ‪46‬‬
‫אפה‪ ,‬קרפל ה ‪26‬‬
‫מאודה‪ ,‬סוורין ג ‪40‬‬
‫לנדסבר‪ 4‬הנריק ו ‪38‬‬
‫אפוביץ‪ ,‬יהושע ג ‪ 179 ,178‬ת׳‬
‫לנין‪ ,‬ולדימיר אילת יב ‪ :61‬יט מאוטנר‪ ,‬טובה יג ‪83‬‬
‫אפמן )פריד(‪ ,‬אטקה יח ‪,138‬‬
‫מאי‪ ,‬ג׳יימס יז ‪65‬‬
‫‪168‬‬
‫‪147‬‬
‫מאייר‪ ,‬א׳ ז ‪83‬‬
‫לנסברג‪ ,‬אוטו טז ‪93 ,90‬‬
‫אפמן‪ ,‬מרגוט יז ‪280‬‬
‫לנץ‪ ,‬כריסטיאן; ראו‪ ,‬גתמון‪ ,‬מאייר‪ ,‬ולטר כ ‪131‬‬
‫אפסקר‪ ,‬אברהם ה ‪221‬‬
‫מאיר‪ ,‬יוסף ה ‪235‬‬
‫כרמית‬
‫אפצר‪ ,‬בנו ו ‪171,157‬‬
‫מאיר‪ ,‬מוני א ‪ ;183‬יז ‪166,158‬‬
‫לנצמן‪ ,‬קלוד שואה יט ‪176‬‬
‫אפקה‪ ,‬דאק יב ‪35‬‬
‫מאיר‪ ,‬מאלי ב ‪ ;138‬ד ‪121‬‬
‫לנצר‪ ,‬דוקה ח ‪143‬‬
‫אפקה‪ ,‬יאניס יז ‪47‬‬
‫מאיר‪ ,‬קדול יט ‪213‬‬
‫לנקין‪ ,‬אליהו ח ‪ ;72‬כ ‪27‬‬
‫אפקינד‪ ,‬ר א ו ת ז ‪211‬‬
‫מפתח השמות‬
‫מאיר‪ ,‬רחל יג ‪83‬‬
‫מאירוב)אביגור(‪ ,‬שאול א ‪:145‬‬
‫ב ‪ :168‬ד ‪ ;101‬ה ‪,220 ,183‬‬
‫‪ ; П‬יג‬
‫‪ ;243‬ז ‪66 ;154 ,137‬‬
‫‪ ;55‬סו ‪31,30‬‬
‫פאידוביץ׳‪ ,‬בנו יא ‪198 ,196‬‬
‫פאירי‪ ,‬פשה ) ״ ב ך ( יח ‪ :49‬יט‬
‫‪247 ,243‬‬
‫פאירי‪ ,‬שפואל ג ‪118 ,126-90‬‬
‫ת׳‪ 121 ,‬ת׳; יג ‪Т 7 ;68-59‬‬
‫ת׳‪ ;10-7 ,‬כ ‪9‬‬
‫מאירםון)פאיר(‪ ,‬גולדה ח ‪64‬‬
‫מאירצ׳יק‪ ,‬שרה )קוציטושה( ט‬
‫‪101 ,100‬‬
‫פאליק‪ ,‬צ׳רלם ו ‪104‬‬
‫פאנגר‪ ,‬איציק ג ‪ ;55‬ה ‪25‬‬
‫מאנוס )גלבוע(‪ ,‬דינה א ‪,75‬‬
‫‪ ;138‬ה ‪ ;223‬י ‪ ;190‬יא ‪;129‬‬
‫‪Г‬‬
‫יג ‪215 ;42‬‬
‫פאניו‪ ,‬יוליו יח ‪224 ,222‬‬
‫פאנייםקין‪ ,‬אברהם ו ‪73‬‬
‫פאר‪ ,‬וילהלם ים ‪ ;170‬כ ‪164‬‬
‫פארכם‪ ,‬קארל י ‪ :138-137‬יא‬
‫‪; V‬‬
‫‪ ;19‬יב ‪25 ;115 ,61 ,59‬‬
‫; יח‬
‫‪Р‬‬
‫‪;101 ,97ТО‬‬
‫‪ ; 3 3‬כ ‪152‬‬
‫יחסו ליהודים יז ‪ ;186-182‬כ‬
‫‪161‬‬
‫פברגוז‪ ,‬אברשה יב ‪105‬‬
‫מגון‪ ,‬לתה א ‪56‬‬
‫פגיד‪ ,‬חנן ת ‪78‬‬
‫פגנס‪ ,‬יהודה ל׳ ד ‪ ;160‬יא ‪218‬‬
‫מדייסקה‪ ,‬רבקה א ‪53‬‬
‫מדי־יץ׳‪ ,‬יוליוש יב ‪102‬‬
‫מהלר‪ ,‬זיגה א ‪98‬‬
‫מהלר‪ ,‬זיגמונם יא ‪149‬‬
‫מובשוביץ‪ ,‬ת י א ל ח ‪18‬‬
‫םודלסקה‪ ,‬יאנינה ז ‪80‬‬
‫מחם‪ ,‬אליהו ג ‪99‬‬
‫מחם‪ ,‬זיגפריד א ‪203‬‬
‫מוחה‪ ,‬משה טז ‪158 ,157‬‬
‫פוחפד החמישי‪ ,‬מלך מרוקו יא‬
‫‪ ;168 ,165‬כ ‪36‬‬
‫מוטה‪ ,‬מדיום ת ‪190‬‬
‫פדן‪ ,‬סר ולטר יח ‪27‬‬
‫פוכנים‪ ,‬גד י ‪120‬‬
‫םולצ׳דםקי‪ ,‬חיים ת ‪,111-110‬‬
‫‪93‬‬
‫‪,131 ,129 ,124 ,122 ,114‬‬
‫מורלי‪ ,‬אנדרי ג ‪60‬‬
‫‪ ;136 ,134‬יס ‪34 ,29‬‬
‫מורס‪ ,‬ארתור ד׳ כאשר ששה‬
‫מולצ׳דסקי‪ ,‬ישראל ה ‪63‬‬
‫מליון מתו ו ‪21‬‬
‫מולר‪ ,‬אריך ד ‪148‬‬
‫מורפורגו‪ ,‬ויסוריו ד ‪166‬‬
‫מולר‪ ,‬משה סו ‪92‬‬
‫מורפי‪ ,‬רוברס ג ‪,60 ,59 ,58‬‬
‫ממד‪ ,‬יוסף יב ‪128‬‬
‫‪ ;62‬סו ‪147‬‬
‫מונדשיץ‪ ,‬מאשה יג ‪145‬‬
‫םורר‪ ,‬פראנץ א ‪ :44‬ו ‪226‬‬
‫מונו‪ ,‬מאיר ג ‪67‬‬
‫מושקאם‪ ,‬מ׳ י ‪87‬‬
‫מונטאג‪ ,‬לשיה ט ‪106 ,100 ,99‬‬
‫מושקוביץ‪ ,‬מוצי יא ‪ ;208‬יס‬
‫ת׳‬
‫‪142 ,133‬‬
‫מונסגומרי‪ ,‬סר ברנארד ד ‪,159‬‬
‫מושקוביץ‪ ,‬פנינה ומשה ים ‪152‬‬
‫‪161‬‬
‫מזיא‪ ,‬אהרון א ‪ :51 30‬ד ‪,66‬‬
‫מונצ׳ינםקי‪ ,‬צ׳סלאב ה ‪78‬‬
‫‪ ;70 ,68,67‬ט ‪ ;118‬י ‪ ;118‬יא‬
‫מוסה‪ ,‬ג׳ורג׳ יד ‪29 ,25‬‬
‫‪ ;230 ,226‬יב ‪ ;175‬סו ‪-222‬‬
‫מוםה‪ ,‬ורנד טז ‪96‬‬
‫‪152 m ;242‬‬
‫מוסוליני‪ ,‬בניטו ג ‪ :11‬ד ‪,7 ,5‬‬
‫מכתבים י ‪125‬‬
‫‪,163 ,147 ,143 ,137 ,16‬‬
‫מזיא‪ ,‬גיסה יז ‪84‬‬
‫‪ ;174 ,173 ,168 ,167,165‬יב מזיא‪ ,‬פרדקה ב ‪ ;76‬ד ‪ !98,97‬מ‬
‫‪20 Г :14-13‬‬
‫‪ ;73 ,70 ,62 ,60‬סו ‪Г ;38‬‬
‫‪16‬‬
‫ב‬
‫אנגילו‬
‫פוספנו‪ ,‬מיכאל‬
‫‪,212 ,130 ,128 ,125 ,116‬‬
‫םוססקו‪ ,‬תקווה א ‪ :109‬יז ‪168‬‬
‫‪ ;270 ,213‬יח ‪ ;45‬יס ‪86 37‬‬
‫פוסקוביץ )בןיאפרים(‪ ,‬פנו מזרחי‪ ,‬אריה)ליאון( א ‪ :111‬יז‬
‫יצחק א ‪:147 ,144 ,143 ,142‬‬
‫‪156 ,154‬‬
‫ב‪:168‬ד‪;122 ,111‬י‪;152‬יד מסלינגייביץ׳‪ ,‬הנריק סז ‪237‬‬
‫‪ ;99‬סו ‪ ;293 ,292‬יז ‪,196‬‬
‫מידלהובה‪ ,‬פרידריך כ ‪,131‬‬
‫‪ ;197‬יס ‪151‬‬
‫‪135‬‬
‫פוסקט)קול(‪ ,‬קטה ה ‪62‬‬
‫מיז׳אנםקי‪ ,‬פנדל נח ‪48‬‬
‫פוםקס‪ ,‬אלזה וגנה ד ‪61‬‬
‫מיזם‪ ,‬מתתיהו י ‪144-143‬‬
‫פוםקס‪ ,‬ליאו)אריה( ג ‪: 112 37‬‬
‫‪г‬‬
‫םיזריץ׳‪ ,‬פסח ‪80‬‬
‫ד ‪ 63‬תי; ס ‪126-125‬‬
‫מייבלום‪ ,‬זיגמונס ו ‪38‬‬
‫פוצפאכר‪ ,‬גיסה ולודזיה יג ‪109‬‬
‫מייבםקי‪ ,‬ג׳׳ד יג ‪51-49‬‬
‫פוצקיו‪ ,‬ליאון נח ‪ ,134 ,133‬מייזל‪ ,‬יוסף םז ‪99‬‬
‫‪143 ,142‬‬
‫מיתר‪ ,‬שלמה ת ‪64‬‬
‫פוקיילי‪ ,‬רודה ג ‪60‬‬
‫מייםליס‪ ,‬לולקה ס ‪98‬‬
‫פור‪ ,‬י׳ ב ‪178‬‬
‫פייטליס‪ ,‬סמק א ‪ ; 174‬ב ‪:80,79‬‬
‫‪91‬‬
‫יד‬
‫אוליפפיו‬
‫פוראן פיליו‪,‬‬
‫ט ‪ ;60‬טו ‪ :47‬יט ‪40‬‬
‫פורבייק‪ ,‬פישה א ‪167‬‬
‫מייסלגד־וילסון‪ ,‬סר הנרי ד ‪153‬‬
‫מורבצייק )מור(‪ ,‬ליטמן א ‪ ,56‬פימת‪ ,‬יהודה; ראו‪ ,‬וסרפן‪,‬‬
‫‪ ;62‬יח ‪202‬‬
‫פולדק‬
‫מוו־גאן‪ ,‬סר פרדריק ז ‪28‬‬
‫מיינקה‪ ,‬פרידריך יח ‪97‬‬
‫מורגנטאו‪ ,‬הנרי ד ‪ : 126‬ו ‪ :21‬סו פיכאי הראשון‪ ,‬פלך רופניה ג‬
‫‪126‬‬
‫‪ ;170 ,156‬י ‪ ;173 ,161‬סו‬
‫מורגנשטרן‪ ,‬בנימין ח ‪107 35‬‬
‫‪ ;33-32‬יז ‪ ;168‬ים ‪ ;126‬כ‬
‫מורגנשטרן‪ ,‬יוחנן ב ‪ :53‬יט‬
‫‪140‬‬
‫‪69-68‬‬
‫מיכאל‪ ,‬אלפו־ יח ‪90‬‬
‫פורדקובסקי‪ ,‬שמואל כ ‪ ,242‬מיכאל‪ ,‬ב׳ ה ‪149-148‬‬
‫‪243‬‬
‫מיכאלי‪ ,‬צבי ה ‪61‬‬
‫‪94‬‬
‫מפתח השמות‬
‫ארטק‬
‫יט ‪99‬‬
‫מיכאלס‪ ,‬שלמה סו ‪ :282‬מז ‪200‬‬
‫מעגן‪ ,‬יצחק ה ‪253‬‬
‫מלמד‪ ,‬משה א ‪68‬‬
‫מילוש‪ ,‬צ׳סלב ‪то 226‬‬
‫מלניצר)נצר(‪ ,‬אלכסנדר ז ‪ ,136‬מצגר‪ ,‬יחק ג ‪207‬‬
‫מיליקובסקי‪ ,‬ישראל יב ‪82‬‬
‫‪; 149-148,137‬יח ‪ ;50,44‬ים מצגר‪ ,‬קובה ג ‪207 ,139‬‬
‫מילכמן‪ ,‬גלה א ‪174‬‬
‫מצדי)רביד(‪ ,‬אליהו ח ‪72‬‬
‫מילר‪ ,‬ה ר ת יב ‪191‬‬
‫‪243‬‬
‫מלניק‪ ,‬אנדריי ה ‪ :101 ,94‬כ מק׳דונאלד‪ ,‬מלקולם ד ‪ :134‬ה‬
‫מילר‪ ,‬רגינה ג ‪207 ,137‬‬
‫‪220‬‬
‫‪129‬‬
‫מילשטיין‪ ,‬חיים ג ‪ !120‬ד ‪ ;87‬ח‬
‫מק׳מייקל‪ ,‬סר הרולד ד ‪,145‬‬
‫מלניק‪ ,‬יצחק יט ‪211‬‬
‫‪ ;150 ,143‬ט ‪ ;115‬יח ‪186‬‬
‫‪152‬‬
‫מלצר‪ ,‬גניה יד ‪47‬‬
‫מכתבים י ‪120-119‬‬
‫מק‪ ,‬ריפ יז ‪97‬‬
‫מלצר‪ ,‬משה ה ‪262‬‬
‫מינדל‪ ,‬הניק יג ‪77 ,76‬‬
‫מק‪ ,‬ז׳וליאן טו ‪123‬‬
‫מלצר‪ ,‬נתן ה ‪196‬‬
‫מינץ‪ ,‬בנימין ח ‪89‬‬
‫מלר‪ ,‬דוד ב ‪ ,129 ,124 ,121‬מקדונלד‪ ,‬ג׳יימס ט ‪,186 ,183‬‬
‫מינץ‪ ,‬הילארי יט ‪167‬‬
‫‪211,187‬‬
‫‪ ;135‬ו ‪ 10‬ת׳‪ :‬ז ‪,135 ,133‬‬
‫מינץ‪ ,‬זושיה ט ‪ 106,100,99‬ת׳‬
‫‪ ;136‬יב ‪ :161 ,158 ,145‬יג מקוך‪ ,‬איוואן ה ‪84-83‬‬
‫מינץ‪ ,‬טולה ד ‪55‬‬
‫‪ , Г‬מקוסוב‪ ,‬שרסקי ג ‪130‬‬
‫‪ :114 ,44‬טו ‪77 ;283-281‬‬
‫מינץ‪ ,‬ליפק יט ‪35‬‬
‫‪ ;216 ,82‬יח ‪ ;49‬יט ‪ ;211‬כ מקסוול‪ ,‬ר׳׳ק יב ‪73‬‬
‫מינץ‪ ,‬מתתיהו חכר ויריב ‪то‬‬
‫מקסי‪ ,‬ליאנה נח ‪114 ,112‬‬
‫‪239 ,199 ,194‬‬
‫‪250-249 ,245‬‬
‫מקסי‪ ,‬מ״ח ‪то 114‬‬
‫מלר‪ ,‬חנה יג ‪83 40‬‬
‫מינצ׳לס‪ ,‬זאב ג ‪ ;152‬כ ‪203‬‬
‫מינצברג )מעין(‪ ,‬קלרה ב ‪ ;117‬מלר‪ ,‬יוסף ב ‪ ;127-126‬ד ‪ ,70‬מקרסקו‪ ,‬םוצי ב ‪168 ,167‬‬
‫מרגוליס‪ ,‬ברוניה יא ‪155-152‬‬
‫‪ ;81‬ז ‪ ;141‬יח ‪214-212‬‬
‫ג ‪ :140-136‬יב ‪145‬‬
‫מרגוליס‪ ,‬הנריק יח ‪227‬‬
‫ממי‪ ,‬אלבר טו ‪141‬‬
‫מינצברג‪ ,‬לייבלה ‪то 159‬‬
‫‪т‬‬
‫מנגשה‪ ,‬סיום יט ‪ 118‬מרגוליס‪ ,‬ניוטה ‪198‬‬
‫מינקין‪ ,‬חיים י ‪110‬‬
‫מרגלית‪ ,‬אלקנה ״השומר הצ­‬
‫מנדל‪ ,‬ברונו יב ‪156 ,146‬‬
‫מינרבי‪ ,‬ארטורו ט ‪181‬‬
‫נעריט‬
‫מעדת‬
‫עיר״‬
‫מנדל‪ ,‬ה׳ ו ‪ 10‬ת׳‬
‫מינרבי‪ ,‬פאני ט ‪180‬‬
‫למארכפיזם מהפכני‪-1913 ,‬‬
‫מנדלבאום‪ ,‬מורים ד ‪ :62‬יח ‪106‬‬
‫מיסלר‪ ,‬ניטן ז ‪115‬‬
‫מנדלוביץ״מרום‪ ,‬יאנקו ה ‪:29‬‬
‫‪ 1936‬ה ‪279‬‬
‫מיצ׳יאק‪ ,‬טדיאוש י ‪201‬‬
‫מרגלית‪ ,‬אמיל ‪то 142‬‬
‫יא ‪ ;209 ,205 ,203 ,202‬יט‬
‫מיקולייצ׳יק‪ ,‬סטניסלב יז ‪,98‬‬
‫מרגלית‪ ,‬בומה ג ‪207‬‬
‫‪138-137‬‬
‫‪99‬‬
‫מרגלית‪ ,‬דוד ב ‪ :95-90‬ימ ‪54‬‬
‫‪то 40‬‬
‫‪112‬‬
‫מוכר ספרים‬
‫מנדליה ‪235‬‬
‫מיקלוש‪ ,‬מרסון‬
‫מרגליו‪ /‬ישראל יא ‪167‬‬
‫מנדלםון‪ ,‬אלפרד נח ‪114 ,112‬‬
‫מיקלוש‪ ,‬רדנוטי א ‪82‬‬
‫מרוקו)מרום(‪ ,‬חיים א ‪ :59,48‬ג‬
‫מיקלישאנסקי‪ ,‬מרדכי ו ‪66‬מנדלסון‪ ,‬ליאון ‪то 112‬‬
‫‪ ;121‬ד ‪191 ,186‬‬
‫םנדרובסקי‪ ,‬אברהם יז ‪129‬‬
‫מירו‪ ,‬חוסה מריה כ ‪165‬‬
‫‪г‬‬
‫אידה ‪269-264‬‬
‫מרז׳ן‪,‬א ‪178‬‬
‫מנואלה‪ ,‬אברהם‬
‫מירר‪ ,‬כילה א ‪101‬‬
‫מרטון‪ ,‬ארנסט יחזקאל א ‪ ;73‬ד‬
‫מנולסקו‪ ,‬אדוארד י ‪169‬‬
‫מישאצ׳ק‪ ,‬יוליאן ז ‪80‬‬
‫‪, 5 Д‬‬
‫‪61‬‬
‫מנולסקי‪ ,‬אדי י ‪ ;109 , ,10796 163‬ה‬
‫מישל‪ ,‬מאיר ד ‪191‬‬
‫‪ ;247‬ח ‪ ;176-175‬י ‪ ;164‬יא‬
‫מנזיר‪ ,‬שרגא ד ‪191‬‬
‫מישקינסקי‪ ,‬משה ‪re 251‬‬
‫‪ ; Т‬יז ‪214 ,177‬‬
‫‪99 ;119‬‬
‫מנייסקין‪ ,‬אהרון כ ‪82‬‬
‫מך‪ ,‬יחף י ‪20‬‬
‫םנלוד‪ ,‬אברהם יז ‪ :121‬ים ‪43‬‬
‫מכתבים י ‪124-123‬‬
‫מכלים‪ ,‬לב י ‪97‬‬
‫‪37‬‬
‫מרטון‪ ,‬ל׳ ה ‪245‬‬
‫מ כ ת ‪ ,‬דן טו ‪102‬‬
‫מרטל‪ ,‬חוליאן כ ‪165‬‬
‫מלו פרנקו‪ ,‬אפרניו ארינום די םנלה‪ ,‬דוד א ‪ 150‬ת׳‬
‫מדטנס‪ ,‬ולטר טו ‪278-277‬‬
‫הכנה לקראת הלאומיות יד מבלה‪ ,‬משה ים ‪37‬‬
‫מריאנםקה‪ ,‬מרישיה‪ :‬ראו‪ ,‬פלג‪,‬‬
‫פנלסץ‪ ,‬נחום ים ‪214 413‬‬
‫‪89‬‬
‫םםגיש‪ ,‬אהרון יב ‪118‬‬
‫מרים‬
‫מלינארםקי‪ ,‬קזימיר ז ‪80‬‬
‫מםנבאכר‪ ,‬מריה ים ‪59‬‬
‫פרידור‪ ,‬יעקב ד ‪ ;139‬ח ‪72,71‬‬
‫מלינובסקי‪] ,‬גנרל[ ב ‪ ;98‬ו ‪142‬‬
‫מםריק‪ ,‬יאן ז ‪ :145‬יח ‪ 50‬פריה‪ ,‬םנדו ‪то 110‬‬
‫פלינק‪ ,‬יהודית יג ‪83‬‬
‫‪г‬‬
‫מסריק‪ ,‬תומס ‪185‬‬
‫םריום‪ ,‬אל׳ פז ‪110‬‬
‫מלים‪ ,‬אליהו ג ‪100‬‬
‫מלמד‪ ,‬אברהם ו ‪ :90 43‬ז ‪ ;113‬מעיין‪ ,‬אהרון‪ :‬ראו‪ ,‬קוולר‪ ,‬מריפינסקי‪ ,‬ישראל ב ‪42‬‬
‫מפתח השמות‬
‫מרין‪ ,‬משה )מוניק( א ‪,172‬‬
‫נהרי‪ ,‬משה‪ :‬ראו‪ ,‬שוורץ‪ ,‬מישי‬
‫‪ ;175‬ב ‪ ;142 ,138‬ד ‪ ;92‬ו ‪,42‬‬
‫קה‬
‫‪, 5 3 - 5 2 4 8 ,44 ,43‬‬
‫; ט ‪:‬‬
‫נובינםקי‪ ,‬חצקל מז ‪64‬‬
‫‪,‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪,55,57,62-61,63,‬‬
‫נובקייביץ‪ ,‬טסה ז ‪80‬‬
‫‪Г107,108‬‬
‫‪;74 ,73 ,70‬‬
‫ נויבאור‪ ,‬צבי יד ‪105‬‬‫‪,135 ,131 ,127 ,125 ,118‬‬
‫נוימן‪ ,‬אוסקר יז ‪ :219‬יח ‪:158‬‬
‫‪ :138 ,136‬יח ‪ ;215‬יט ‪,29‬‬
‫ים ‪75‬‬
‫‪109 ,37 45 ,34‬‬
‫מכתבים ם ‪124-123‬‬
‫מרלאו‪ ,‬כריסטופר כ ‪160 ,157‬‬
‫נוימן)נוי(‪ ,‬דב ו ‪209‬‬
‫עדהקורנל יז ‪209,207‬‬
‫מרמלשטיין‪,‬‬
‫‪г121,123,132‬‬
‫נויפלד‪,‬‬
‫מרסיק‪ ,‬צבי ו ‪ :77‬יח ‪202‬‬
‫נוישטס )נוי(‪ ,‬מלך ב ‪,36 ,32‬‬
‫מרצ׳ל‪ ,‬יוסף יא ‪209‬‬
‫‪ ;40 48 ,37‬ג ‪122‬‬
‫מרק‪ ,‬אביר יא ‪ :208 ,202‬יט נולטה‪ ,‬ארנסט טז ‪252‬‬
‫‪137 ,135‬‬
‫‪г‬‬
‫נוסבאום‪ ,‬אינגה ‪68‬‬
‫מרק‪ ,‬ברל יא ‪10-9‬‬
‫נוםבאום‪ ,‬יוסף ז ‪141‬‬
‫מרק )רוטנשטיץ(‪ ,‬מרכה יא נוסבאום‪ ,‬יצחק סו ‪15‬‬
‫‪208‬‬
‫נוסבאום‪ ,‬פנחס ה ‪ :55‬יז ‪209‬‬
‫מרק‪ ,‬סלה ג ‪ -188 ,146-184‬נוםבוים‪ ,‬דח־ א ‪126‬‬
‫‪ ; 1 8 9 ,‬יג ‪83 ,77‬‬
‫‪191‬‬
‫נוסבלאט‪ ,‬טולו)נפתלי( ס ‪47‬‬
‫‪v‬‬
‫מדקה‪ ,‬אדדיאן ‪192‬‬
‫נוםיג‪ ,‬אלפרד ג ‪43‬‬
‫מרקוב‪ ,‬פיודור כ ‪254‬‬
‫נורדאו‪ ,‬מכס א ‪ :73‬ה ‪ :237‬יח‬
‫מרקוביץ׳‪ ,‬לוםיה ד ‪107‬‬
‫‪38‬‬
‫מרקוביץ‪ ,‬אוטו סז ‪110‬‬
‫מרוק‪ ,‬מרדכי יב ‪33‬‬
‫מרקוביץ‪ ,‬יוסף ד ‪43-40‬‬
‫נורי סע יד פחה ד ‪138‬‬
‫מרקוס‪ ,‬אהרון כ ‪249‬‬
‫נחמנסון‪ ,‬אלכסנדר י ‪89‬‬
‫‪re 46‬‬
‫‪48‬‬
‫‪40‬‬
‫נמרה‪ ,‬סרגיו נח ‪114‬‬
‫מרשל‪ ,‬לואי ה ‪ ;87‬טו ‪126,123‬‬
‫ניב‪ ,‬ברוך ים ‪144‬‬
‫מדשנח‪ ,‬לואי חוק מרשנדז ‪ p‬ניידיץ‪ ,‬יצחק ה ‪62‬‬
‫‪191‬‬
‫נייהאוז‪ ,‬שמואל ים ‪133‬‬
‫מרשק‪ ,‬םמואל ה ‪208‬‬
‫נייזוולס‪ ,‬אדק ג ‪206‬‬
‫משה‪ ,‬מוחא ב ‪65‬‬
‫נייצה‪ ,‬נונק א ‪182‬‬
‫נייקרק‪ ,‬בנימין ד ‪ :62‬יח ‪106‬‬
‫נאג׳‪ ,‬לאצי ה ‪235‬‬
‫ניישטם‪ ,‬ליאון יה ‪84‬‬
‫נאות‪ ,‬מכס ‪re 105‬‬
‫נילוס‪ ,‬סרגי כ ‪163‬‬
‫נאות‪ ,‬פרידריך יב ‪67‬‬
‫ניפצוביץ‪ ,‬רחל ה ‪46‬‬
‫‪г‬‬
‫אונגריש‪,‬שמעון ‪150‬‬
‫נאור‪ ,‬גדעון‪ :‬ראו‪ ,‬ניניו‪,‬‬
‫פולדי‬
‫נכס‪ ,‬יונג א ‪188‬‬
‫נאםרי‪ ,‬קרלוס כ ‪34‬‬
‫נכם‪ ,‬נולדק ג ‪207‬‬
‫נאצר‪ ,‬גמל עבדול ו ‪15‬‬
‫נמיר‪ ,‬מרדכי יח ‪117‬‬
‫נבון‪ ,‬יצחק ם ‪ 215‬ת׳‬
‫נמיחבםקי‪ ,‬אלי יב ‪105‬‬
‫נבדאן‪ ,‬איבון יח ‪110,108‬‬
‫נמיתבר‪ ,‬יעקב ה ‪ :33‬יח ‪220‬‬
‫נמרודי‪ ,‬דח־קה א ‪156‬‬
‫נגלר‪ ,‬ויקסור ים ‪59‬‬
‫נמרי‪ ,‬דוד ד ‪ ;12‬ה ‪ ;219‬ט ‪224‬‬
‫נגריאנו‪ ,‬רדו ‪то 114‬‬
‫נדב‪ ,‬מרדכי‪ :‬ראו‪ ,‬קציקוביץ‪ ,‬נסטל‪ ,‬שמואל י ג ‪121,111‬‬
‫נפטק‪ ,‬ברדך ב ‪74‬‬
‫פרקל‬
‫נצר‪ ,‬צבי; ראו‪ ,‬פלניצד‪ ,‬אלכ•‬
‫נחשי‪ ,‬איפרה ב ‪99‬‬
‫נדיבי‪ ,‬צבי א ‪ ;87‬ה ‪235‬‬
‫סנדר‬
‫‪95‬‬
‫נצר‪ ,‬שלמה‪ :‬ראו‪ ,‬שנצר‪ ,‬שלמה‬
‫נקראסוב‪ ,‬ויקמור ח ‪22‬‬
‫נרבוני‪ ,‬אנדרה יד ‪81‬‬
‫נרוסוביץ‪ ,‬גבריאל יז ‪33‬‬
‫נשמית‪ ,‬שרה ז ‪ :153‬יג ‪ :179‬כ‬
‫‪79‬‬
‫נתן‪ ,‬אייבי ח ‪8‬‬
‫נתן‪ ,‬אלכסנדר א ‪ :86‬ה ‪435‬‬
‫‪241‬‬
‫סאבי‪ ,‬ז׳אק פו ‪141,140‬‬
‫סאדאת‪ ,‬אנואר ג ‪ :14‬ו ‪:18-17‬‬
‫יח ‪211-206‬‬
‫סאן־‪ ,‬יוסף יב ‪ :82‬יג ‪222‬‬
‫מאס‪ ,‬מיצו יז ‪207‬‬
‫סאק‪ ,‬י ו ס ף ב ‪44‬‬
‫מבידור‪ ,‬מנחם יד ‪67‬‬
‫ס ב ת ‪ ,‬אבדי פז ‪200‬‬
‫סבירםקי‪ ,‬משה ה ‪-191 ,190‬‬
‫‪192‬‬
‫סבני‪ ,‬אנדרש ה ‪248‬‬
‫םבססיאן‪ ,‬מיכאל םז ‪110‬‬
‫סברדלוב‪ ,‬יעקב י ‪80‬‬
‫סגל‪ ,‬ב׳ ז ‪163‬‬
‫סגל‪ ,‬דב יח ‪192‬‬
‫סגל‪ ,‬ח ד א ‪ :190 ,188 ,116‬י‬
‫‪115‬‬
‫סגל‪ ,‬מאיר א ‪191 ,190 ,133‬‬
‫סגל‪ ,‬סוני ה ‪54‬‬
‫סגל‪ ,‬סם ג ‪ 121‬ת ‪122 /‬‬
‫סגל‪ ,‬קוקה יח ‪191 ,183-182‬‬
‫סגל‪ ,‬קרול ים ‪138‬‬
‫סגלסון‪ ,‬שמואל מז ‪55‬‬
‫םדלאצ׳ק‪ ,‬רודי ים ‪70‬‬
‫סדן‪ ,‬דב יב ‪46‬‬
‫םובול‪ ,‬רינה ים ‪215‬‬
‫םובולבסקה‪ ,‬קריםסינה ים ‪85‬‬
‫סוגיהארה‪ ,‬םמפו יד ‪ :67-64‬סו‬
‫‪ ;225‬כ ‪20‬‬
‫םוורילוב‪ ,‬אברהם י ‪93‬‬
‫ס ח ה פנדם‪ ,‬אריססידם דה ו‬
‫‪ ;149-148‬סו ‪ :67‬כ ‪20‬‬
‫טוסץ‪ ,‬חיים טז ‪30‬‬
‫טולד‪ ,‬הנרייטה ח ‪ ;147‬יא ‪231‬‬
‫סולוםון‪ ,‬גרוםו יט ‪133‬‬
‫סולז׳ניצין‪ ,‬אלכסנדר ג ‪10‬‬
‫סולסניק‪ ,‬קלפן ג ‪ :122‬יב ‪:149‬‬
‫‪96‬‬
‫מפתח השמות‬
‫סמילנסקי‪ ,‬משה ה ‪197‬‬
‫סילבר‪ ,‬אבא הילל ה ‪224-223‬‬
‫יס ‪214 ,213‬‬
‫סימה‪ ,‬הוריה א ‪ :111‬יז ‪ ,154‬סמל‪ ,‬נאוה סז ‪ :180-176‬יז ‪281‬‬
‫סולימן‪ ,‬פייר ג ‪160‬‬
‫כובע הזכוכית יח ‪229-227‬‬
‫‪168‬‬
‫סוס‪ ,‬ישראל ג ‪207 ,206‬‬
‫סינגלסון‪ ,‬ס ‪ ,185 ,184 ,183‬סמרה‪ ,‬סומי יז ‪206‬‬
‫סוסנקובסקי‪ ,‬קזימיר סו ‪126‬‬
‫סנאטור‪ ,‬ו ת ר ד ‪160 ,148‬‬
‫‪188 ,186‬‬
‫סופ‪ ,‬הלמום סז ‪234-233‬‬
‫סנאיג‪ ,‬ס׳ יד ‪59‬‬
‫סופרסקי‪ ,‬יהושע ה ‪ ;284 ,186‬סינקלר‪ ,‬ארצ׳יבלד יח ‪27‬‬
‫סנד‪ ,‬מלה ג ‪188-186‬‬
‫םירוםה‪ ,‬גרשון ז ‪189‬‬
‫יז ‪160‬‬
‫םנדלאק‪ ,‬סםפן ז ‪84‬‬
‫סוצקובר‪ ,‬אברהם יד ‪ ;198,197‬סירות‪ ,‬ה״ה ג ‪60‬‬
‫סנדלר‪ ,‬אירנה ז ‪83‬‬
‫סז ‪ ;201,200,199,198‬יז ‪ 78‬סידני‪ ,‬אנציו ב ‪ ;166‬ה ‪,221‬‬
‫סנדלר‪ ,‬ראובן י ‪80‬‬
‫‪ :243‬ח ‪ ;66‬םו ‪35 ,30‬‬
‫סוקולוב‪ ,‬נחום ה ‪ ;54‬ח ‪ :33‬טז‬
‫סנה‪ ,‬משה‪ :‬ראו‪ ,‬קליינבוים‪,‬‬
‫סידני‪ ,‬עדה ה ‪244‬‬
‫‪ ;206‬יס ‪260 ,24-23‬‬
‫משה‬
‫סוקולובםקי‪ ,‬שמחה יב ‪ ;154‬יג סירקין‪ ,‬נ ח ת ו ‪76‬‬
‫סגסיג׳ון‪ ,‬רוברט יס ‪155‬‬
‫םירקים‪ ,‬דניאל ה ‪186‬‬
‫‪114 ,112‬‬
‫סנסו‪ ,‬גיורי יז ‪207‬‬
‫סלאפ‪ ,‬אברהם ה ‪ ;139‬יד ‪201‬‬
‫סורני‪ ,‬ססימיו כ ‪239‬‬
‫סנסו‪ ,‬פנינה ה ‪55‬‬
‫סלאשי‪ ,‬פרנץ א ‪ ;137 33 31‬ב‬
‫סורירי‪ ,‬א׳ ס ‪183‬‬
‫סניס‪ ,‬כרמין ד ‪173‬‬
‫‪ ;92‬ה ‪ ;253 ,234‬ו ‪131-120‬‬
‫סורקים‪ ,‬מרדכי ג ‪ ;105‬ד ‪ :118‬ה‬
‫םנס בריז‪ ,‬אנגל סו ‪67‬‬
‫‪ ;250 ,245 ,178 ,173‬ז ‪ ,137‬סלגדו‪ ,‬פליניו יד ‪90‬‬
‫סנקץ‪ ,‬מלודיה ו ‪198,197 ,192‬‬
‫סלובודניק‪ ,‬מדים א ‪167‬‬
‫‪ ;154‬יג ‪ ;56‬יס ‪245‬‬
‫סנש‪ ,‬חנה א ‪ ; 141‬ב ‪ : 166‬ג ‪: 131‬‬
‫סלומון‪ ,‬מיכאל ב ‪ ;32‬יא ‪133‬‬
‫סחרוב‪ ,‬יחזקאל ה ‪245-244‬‬
‫‪, П‬‬
‫‪ ;109 ,180,179‬ה ‪66 ;250 ,235‬‬
‫ד‬
‫םלומינסקי‪ ,‬יעקב יב‬
‫סטאכיב‪ ,‬מאסווי ה ‪70‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪ ;174‬יג ‪197 ;186‬‬
‫‪181‬‬
‫סטאלין‪ ,‬יוסף דוגשווילי ב ‪,14‬‬
‫ספיכלסקי‪ ,‬מריאן ז ‪148‬‬
‫‪ ; 2 1 ,23,26-25‬ג ‪ ,11-10‬סלוצק‪ ,‬קארל יז ‪47‬‬
‫ספיר‪ ,‬יוסף ה ‪193‬‬
‫םלוצקי‪ ,‬אוריה טז ‪64‬‬
‫‪Т‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ ;202‬ד ‪ ;78-77‬י ‪;71‬‬
‫ספירו‪ ,‬שמואל יא ‪168‬‬
‫‪ ; Т О 1 5 5‬סלוצקי‪ ,‬לייב סז ‪63‬‬
‫‪,12‬‬
‫‪; ;31 ГО224-2‬‬
‫ספנגלר‪ ,‬אוסוולד יד ‪27‬‬
‫סלוצקי‪ ,‬סיומה א ‪167‬‬
‫יח ‪;18‬יט ‪243 ,168‬‬
‫םצ׳ני‪ ,‬אישסוואן יט ‪10‬‬
‫סלוצקים‪ ,‬ארקדי א ‪,154 ,153‬‬
‫ססאשר‪ ,‬אירנה ז ‪80‬‬
‫סצילר )זבולוני(‪ ,‬שלום א ‪30‬‬
‫‪164 ,163 ,162 ,160 ,159‬‬
‫סטוצקי‪ ,‬ל׳ ה ‪137‬‬
‫‪ ;51‬ד ‪ ;72 ,69 ,67‬ט ‪ ;118‬י‬
‫סלוצקיס‪ ,‬פניה א ‪163‬‬
‫ססיגארס‪ ,‬אומיה ז ‪80‬‬
‫‪ ;125‬יא ‪ ;226 ,225‬יב ‪,173‬‬
‫סלין‪ ,‬לואי פרדינאן יז ‪189‬‬
‫סטילמן‪ ,‬נורמן טו ‪140‬‬
‫‪176‬‬
‫‪т‬‬
‫סטמפל‪ ,‬פייבל יב ‪ 223‬סלים‪ ,‬ארמנדו ‪92‬‬
‫סצמסקי‪ ,‬מרים י ‪122 ,121‬‬
‫סטפה‪ ,‬פני; ראו‪ ,‬וילצ׳ינםקה‪ ,‬סלנסקי‪ ,‬רודולף יח ‪18‬‬
‫סקודלסקי‪ ,‬מוריץ וחנה ג ‪,138‬‬
‫םטפה‬
‫סלפאק‪ ,‬צלינה סו ‪163‬‬
‫‪139‬‬
‫סטצ׳קו‪ ,‬יארוסלאב ה ‪ ;106 ,99‬סלפסר‪ ,‬יוסף ד ‪93 ,92‬‬
‫סקוירצקאס‪ ,‬י׳ יד ‪59 37‬‬
‫סלפטר‪ ,‬ליאון ז ‪ ;136‬יס ‪ ;70‬כ‬
‫כ ‪129‬‬
‫םקולסקי‪ ,‬שלמה ו ‪88‬‬
‫‪199 ,194‬‬
‫םטרוינה‪ ,‬מריה ז ‪84‬‬
‫סקוםובסקי‪ ,‬ליאון)לולק( ג ‪43‬‬
‫סלפצ׳ינסקה‪ ,‬לאה יח ‪143‬‬
‫סםרוגגין‪ ,‬לייב ה ‪131‬‬
‫סקורופאדסקי‪ ,‬פאולו ה ‪75‬‬
‫סלקה‪ ,‬אברהם ד ‪217 ,215‬‬
‫סטרופ‪ ,‬יורגן םז ‪16-15‬‬
‫סקורופקו‪ ,‬צ׳םלאב וסופיה י‬
‫סטרופולסקי‪ ,‬דבורה טז ‪64‬‬
‫סלקיה‪ ,‬רחל ו ‪83‬‬
‫‪202‬‬
‫סטריקובסקי‪ ,‬ברוך י ‪49‬‬
‫םמבורסקה‪ ,‬גניה יג ‪122‬‬
‫סקיידגארד‪ ,‬קריססן א׳ ו ‪-110‬‬
‫סטרליגג‪ ,‬אלנאור יב ‪ 36-54‬סמואל‪ ,‬סר הרברט ה ‪ ;214‬יב‬
‫‪111‬‬
‫‪72‬‬
‫‪57‬‬
‫סקליאר‪ ,‬שוניה יא ‪198‬‬
‫סמוסריץ׳‪ ,‬ישראל יא ‪210‬‬
‫סיברט‪ ,‬וילי סו ‪216‬‬
‫סקרלם‪ ,‬יאנקו יז ‪196‬‬
‫סמולאר‪ ,‬הרש יג ‪-140 ,139‬‬
‫סיגל‪ ,‬לאון ב ‪42‬‬
‫סקשינסקי‪ ,‬אלכסנדר ה ‪90.39‬‬
‫סיגל‪ ,‬לולק ג ‪207‬‬
‫‪142 ,141‬‬
‫סראיקה‪ ,‬סט׳ יז ‪52‬‬
‫סיידם‪ ,‬רפיק ד ‪125‬‬
‫סמוליאר‪ ,‬יוסף ה ‪60‬‬
‫סרברוביץ‪ ,‬כספי ו ‪164‬‬
‫סילאסי‪ ,‬היילה ג ‪ ;11‬ד ‪ ;5‬ים סמולינסקי‪ ,‬משה י ‪125‬‬
‫סחרי‪ ,‬יוסף ים ‪11‬‬
‫סמושקביץ׳‪ ,‬יעקב יב ‪114‬‬
‫‪122 ,117 ,116‬‬
‫מפתח השמות‬
‫‪97‬‬
‫סרוב‪ ,‬איוואן יב ‪19‬‬
‫פודור‪ ,‬אימרה א ‪ ;87‬ה ‪235‬‬
‫סרסוריוס‪ ,‬גיאורג יב ‪58‬‬
‫פודלישבסקי‪ ,‬אברהם ד ‪ :55‬טז‬
‫סרטר‪ ,‬ז׳אן פול ד ‪21‬‬
‫‪215‬‬
‫סרנצקי‪ ,‬טדיאוש ז ‪84‬‬
‫פודר‪ ,‬הוניו ג ‪207‬‬
‫פוהורילה‪ ,‬מרכוס א ‪ :179‬ב ‪;74‬‬
‫פוקס‪ ,‬ברכה ה ‪235‬‬
‫עבאס‪ ,‬פרחת טו ‪149,148,144‬‬
‫ח ‪ :143‬ט ‪ ;53‬יז ‪ ;132‬יס ‪,36‬‬
‫פוקס‪ ,‬מנדל ד ‪210‬‬
‫עבר־כהן‪ ,‬יוסף יא ‪209‬‬
‫‪67‬‬
‫פוקס‪ ,‬ס י ד א ‪112‬‬
‫עדרסץ‪ ,‬קלמן ב ‪113‬‬
‫פוולוק‪ ,‬אדווארד י ‪201‬‬
‫פוקרישקה‪ ,‬מריאן ואדם י ‪201‬‬
‫עוז‪ ,‬עמוס ז ‪51‬‬
‫פוולוקובה‪ ,‬אינה י ‪201‬‬
‫פור‪ ,‬אסתר יא ‪208‬‬
‫‪217‬‬
‫‪,216‬‬
‫עויזר‪ ,‬יענקל ד‬
‫פווליץ‪ ,‬אנסה ד ‪ 165‬הע׳‬
‫פור‪ ,‬דב יא ‪208‬‬
‫עזרתי‪ ,‬סלומון ד ‪170‬‬
‫פופ‪ ,‬פול ח ‪7‬‬
‫‪г222,230‬‬
‫פורגס‪ ,‬שלמה‬
‫עמיפז־זילבר‪ ,‬גיסה יד ‪ -211‬פוטייחין‪ ,‬אנטולי יג ‪135‬‬
‫פורדי )תלמי(‪ ,‬יהודה ה ‪,54‬‬
‫‪212‬‬
‫פוטש‪ ,‬שמואל נח ‪146 ,145‬‬
‫‪254-239‬‬
‫עמנואל‪ ,‬תאמרת יס ‪,120-115‬‬
‫פוייר‪ ,‬אוטו ב ‪99‬‬
‫פורוס‪ ,‬איצקה יד ‪216‬‬
‫‪122‬‬
‫פדירשטיין‪ ,‬הנריק יג ‪234‬‬
‫פורטגאנג‪ ,‬ש׳ יז ‪132,126,120‬‬
‫עק‪ ,‬נתן ב ‪ ;142‬ט ‪61‬‬
‫פולארביץ‪ ,‬יחזקאל ז ‪115 ,107‬‬
‫פורטנוי‪ ,‬צמח א ‪ ;168‬ב ‪87‬‬
‫שואת העט היהודי באירופה פולבקה‪ ,‬אדם ז ‪89-88 46‬‬
‫פורייה‪ ,‬שארל יב ‪60 49‬‬
‫ד ‪228-227‬‬
‫פולמן‪ ,‬חווה א ‪ ;101‬נח ‪429‬‬
‫פ י י ת ‪ ,‬נוח ו ‪86 ,71‬‬
‫עקביא‪ ,‬מרים יג ‪41-40‬‬
‫‪230‬‬
‫פורמן; מילו א ‪147 ,113‬‬
‫עראפת‪ ,‬יאמר ג ‪ !16 ,15‬ד ‪13‬‬
‫פומין‪ ,‬יפים)חיים( י ‪89‬‬
‫פורצבה‪ ,‬יקטרינה ב ‪27‬‬
‫ערמץ‪ ,‬אליעזר‪ :‬ראו‪ ,‬ודש‪,‬‬
‫פומראנץ‪ ,‬איםאק ה ‪140‬‬
‫פורת‪ ,‬דינה טו ‪ :28-22‬טז ‪;251‬‬
‫בובי‬
‫פומרנץ‪ ,‬אבא ט ‪180‬‬
‫יח ‪ ;48‬יט ‪163-162 ,155‬‬
‫פומרנץ‪ ,‬בני ט ‪ 106‬ת׳‬
‫הנהנה במלכוד כ ‪259-256‬‬
‫פאולוס ה־‪ 6‬יד ‪21‬‬
‫פומרנץ‪ ,‬דוד ז ‪ ;153-151‬י‬
‫פזקש‪ ,‬פלי יז ‪208‬‬
‫פאולוס‪ ,‬פרידריך פ ץ ד ‪162‬‬
‫‪ ;190-189‬יח ‪48‬‬
‫פטאי‪ ,‬שאול נח ‪121‬‬
‫פאוסט‪ ,‬יעקב וריסה א ‪47‬‬
‫פומרנץ )הדרי(‪ ,‬וניה א ‪,125‬‬
‫פסליורה‪ ,‬סמיון ה ‪45 ,75 ,74‬‬
‫פאוקר‪ ,‬אנה ד ‪ :123‬י ‪:173,161‬‬
‫‪ ;180‬ב ‪ ;105 ,41‬ד ‪,99 49‬‬
‫‪17 Т ;106 ,102‬‬
‫יא ‪ ;207‬יח ‪,125-124 ,117‬‬
‫‪ ;118 ,116‬ט ‪ ;63‬יח ‪ ;187‬יט‬
‫פסן‪ ,‬פיליפ ג ‪ ;58‬ד ‪ ;137‬יא‬
‫‪ ;223‬ים ‪167 ,145 ,144‬‬
‫‪75 ,64‬‬
‫‪193-192 ,190 Р ;162‬‬
‫‪v‬‬
‫פאוקשטים‪ ,‬בר׳ ‪47‬‬
‫פומרנץ‪ ,‬חיים ד ‪81‬‬
‫פומרנצבלום‪ ,‬לולקה ב ‪ ;76‬ט פסרוביץ‪ /‬ייבהאן ה ‪86 ,75‬‬
‫פאל‪ ,‬יוםטוס ה ‪252‬‬
‫פסרשקנו‪ ,‬לוקרציו יח ‪223‬‬
‫‪г‬‬
‫פאפו‪ ,‬מנחם ‪150‬‬
‫‪ ; Г‬ים ‪40‬‬
‫‪212 ;60‬‬
‫פ ץ בולנבך‪ ,‬האופטת טז ‪ -162‬פימר‪ ,‬ארטק יא ‪238 435‬‬
‫פאריזר‪ ,‬נתן)נולק( כ ‪105‬‬
‫פבלוביץ׳‪ ,‬גדעץ ה ‪62‬‬
‫פידור‪ ,‬ד ג ה יא ‪236‬‬
‫‪163‬‬
‫פיוטתבטקה‪ ,‬יאדוויגה ז ‪83 41‬‬
‫פגולאסוס‪ ,‬גריגוריום א ‪ -155‬פוךברנטנו‪ ,‬היינריך יד ‪73‬‬
‫‪162‬‬
‫פון גלן‪] ,‬בישוף[ ב ‪ ;19‬ד פיוס ה־‪ 12‬א ‪ ;82,10‬ב ‪ ;171‬יד‬
‫‪21‬‬
‫פדיסץ‪ ,‬פריץ יב ‪234‬‬
‫‪22 Т ;16-15‬‬
‫פיטלאקובםקי‪ ,‬היי ז ‪93‬‬
‫פדרבוש־אופיר‪ ,‬אננה יב ‪ -193‬פ ץ ואםילקא‪ ,‬מיק ולאי ה ‪84‬‬
‫‪194‬‬
‫פייבוש‪ ,‬לופו יט ‪138‬‬
‫פ ץ יאבורסקי‪ ,‬ריפד ה ‪76‬‬
‫פייביש‪ ,‬דוד יא ‪210‬‬
‫פדרבסקי‪ ,‬איגנאצי ה ‪87‬‬
‫פוךלוהר‪ ,‬אלכסנדר ד ‪169‬‬
‫פהן‪ ,‬ראובן ה ‪85 43‬‬
‫פייביש‪ ,‬מנחם ה ‪54‬‬
‫פ ץ מוםנר‪ ,‬ולטר טז ‪92-91‬‬
‫פהר‪ ,‬צבי יז ‪221‬‬
‫פוךמנשטיץ‪ . ,‬א י ד טו ‪-215‬‬
‫פייבל‪ ,‬פודה ט ‪77 ,76‬‬
‫‪96‬‬
‫ה‬
‫יבהאן‬
‫פוביהושצ׳י‪,‬‬
‫‪220‬‬
‫פייגל‪ ,‬מוטקה יד ‪215‬‬
‫פוגל‪ ,‬האנס כ ‪82‬‬
‫משפטו טו ‪220-219‬‬
‫פייטלוביץ׳‪ ,‬יעקב נח יט ‪,115‬‬
‫פוגלפנק‪ ,‬ארנולד יג ‪85‬‬
‫פ ץ ריכטהופן‪ ,‬מנפרד ‪re 92‬‬
‫‪119 ,118‬‬
‫פוגר‪ ,‬יצחק כ ‪203‬‬
‫פוטוני‪ ,‬סטפן ה ‪106-105‬‬
‫פייטאון‪ ,‬אלטר)אלכם( ב ‪ ;85‬ו‬
‫פוגרםנסקי‪ ,‬מרדכי ‪re 186‬‬
‫‪109‬‬
‫‪49‬‬
‫י‬
‫חיים‬
‫פופי‪4‬‬
‫‪ ;176‬כ ‪82 41 ,76‬‬
‫פופוביץ‪ ,‬סראיאן כ ‪143‬‬
‫פופלניקר‪ ,‬ריטה ד ‪210‬‬
‫פופםקו‪ ,‬אריך יס ‪,70 ,68 ,67‬‬
‫‪74‬‬
‫‪98‬‬
‫מפתח השמות‬
‫‪84 Г ;147TO;226‬‬
‫פינקרפלד‪ ,‬ניושה ב ‪136‬‬
‫פיילר‪ ,‬פשה ה ‪114-113‬‬
‫מכתבים י ‪118‬‬
‫פינשטיין‪ ,‬שרה י ‪122 ,121‬‬
‫פיין‪ ,‬בלופה ב ‪130‬‬
‫פלד‪ ,‬יהודה טו ‪165‬‬
‫פיינברג‪ ,‬נתן טז ‪ ,133 ,132‬פיסאנוביץ‪ ,‬ישראל י ‪109 ,93‬‬
‫פלד‪ ,‬שמאי ה ‪43-42‬‬
‫פיק‪ ,‬דוד ו ‪76‬‬
‫‪142-141 ,138-137 ,135‬‬
‫פלדהורן‪ ,‬יוליוס כ ‪97‬‬
‫פיינר‪ ,‬ליאו ז ‪ :80,77 ,75‬ס ‪ 46‬פיק‪ ,‬םדיק ו ‪86 ,77 ,71‬‬
‫פלדמן‪ ,‬באשה יג ‪109‬‬
‫פיקובסקה‪ ,‬דבורה יג ‪79-78‬‬
‫פייסל השני‪ ,‬פלך עיראק ד ‪138‬‬
‫פלדמן‪ ,‬ברקו ד ‪ ; 123‬יא ‪ ; 198‬יח‬
‫‪т‬‬
‫פיירוסון‪ ,‬פרסל סו ‪ 148‬פיקייא‪ ,‬פינוסי די ‪87‬‬
‫פיכפן)אורני(‪ ,‬אריה א ‪ ;141‬סו פירדי‪ ,‬יהודה )״אריה״( י ‪;229‬‬
‫‪117‬‬
‫‪ ; Г‬יח ‪188‬‬
‫יג ‪209 ;58‬‬
‫‪196 Г ;292 ,34‬‬
‫פלדמן‪ ,‬וילהלם כ ‪250‬‬
‫‪54‬‬
‫ה‬
‫אוסקר‬
‫פירס‪,‬‬
‫פיל‪ ,‬פשה ה ‪235‬‬
‫פלדמן‪ ,‬חנה א ‪:146 ,141 ,135‬‬
‫ג‬
‫)דנקה(‬
‫דינה‬
‫פירסםנברג‪,‬‬
‫‪;144‬‬
‫‪,134‬‬
‫א‬
‫וילהלם‬
‫פילדרםן‪,‬‬
‫‪ ; T‬יז‪;162‬יח‪191‬‬
‫יג ‪98 ;28‬‬
‫‪ ;131‬יב ‪ ;145‬יט ‪30 ,49 ,48‬‬
‫ד ‪ ;121 ,118‬ה ‪ ;29 ,24‬י‬
‫פלדמן‪ ,‬יעקב ח ‪154‬‬
‫‪ ;57 ,55 33‬כ ‪31 30‬‬
‫‪Т;174 ,169 ,163 ,157-156‬‬
‫פלדמן‪ ,‬לודוויג טז ‪114 ,112‬‬
‫‪41‬‬
‫ג‬
‫ישראל‬
‫פירשט‪,‬‬
‫‪ :‬יח ‪,179‬‬
‫‪Г175,176‬‬
‫‪:99‬‬
‫פלדמן‪ ,‬נחום יג ‪141 ,140‬‬
‫‪ ;223 ,222 ,221 ,219 ,180‬יט פיש‪ ,‬לאה ו ‪77‬‬
‫פלדרמאוס‪ ,‬פייבק יג ‪83‬‬
‫פישביין‪ ,‬זלטקה יג ‪109‬‬
‫‪150‬‬
‫פלדשווה )בן־שם(‪ ,‬ראובן ה‬
‫‪г‬‬
‫‪112,‬‬
‫‪114‬‬
‫אברהם‬
‫פישל‪,‬‬
‫‪108‬‬
‫א‬
‫פולדי‬
‫פילדרפה‬
‫‪ ;283 ,281‬ח ‪ ;88 37 35‬ט‬
‫פישלד‪ ,‬בךציון ד ‪213 ,212‬‬
‫פילוב‪ ,‬בוגדן יז ‪149‬‬
‫‪ ;45-24‬י ‪ ;58-33‬יא ‪;100-26‬‬
‫פישלר‪ ,‬נוציו ח ‪156‬‬
‫פיליף‪ ,‬שפחה יז ‪203‬‬
‫יב ‪ ;146‬יט ‪,223 ,222 ,205‬‬
‫פילסודםקי‪ ,‬יחף ח ‪ :24‬יז ‪ 30‬פישקין‪ ,‬שרה ם ‪86‬‬
‫‪ ;224‬כ ‪237-236‬‬
‫פישר‪ ,‬אנקה כ ‪110‬‬
‫‪ ;35-34‬יח ‪233‬‬
‫פלדשטיין‪ ,‬לייב ב ‪139‬‬
‫פילרסדודף‪ ,‬ז׳אק א ‪ :49 ,45‬ד פישר‪ ,‬וילהלם א ‪ ;125 ,116‬י‬
‫פלדשטיין)שדמי(‪ ,‬פ ש ה ג ‪,94‬‬
‫‪;112‬יח ‪192‬‬
‫‪ ;47-44‬ו ‪,158 ,155 ,151‬‬
‫‪96‬‬
‫‪ :160 ,159‬יג ‪ ,91 36 35 33‬פישר‪ ,‬יאן יב ‪97‬‬
‫פלח׳ניק‪ ,‬דגמונד ס ‪101‬‬
‫פישר‪ ,‬יוסף ד ‪172‬‬
‫‪;97 ,94‬‬
‫פלוטניצקה‪ ,‬חנצ׳ה יז ‪112-111‬‬
‫פישר‪ ,‬פוריס יד ‪73‬‬
‫פינלס‪ ,‬שפואל ה ‪27‬‬
‫פלומניצקה‪ ,‬פרומקה ח ‪ :187‬ט‬
‫פישר‪ ,‬פרידריך יח ‪99‬‬
‫פינסץ‪ ,‬קופל ס׳ ז ‪25‬‬
‫‪;169 ,160ГО;64,63 ,60,58‬‬
‫פישר‪ ,‬שפוליק יח ‪153‬‬
‫פיגסקר‪ ,‬ליאו ג ‪21‬‬
‫יז ‪ ;112‬יט ‪67 38 34‬‬
‫פישר‪ ,‬תיאודור י ‪112‬‬
‫‪г‬‬
‫פינפר‪ ,‬פאיר ‪87‬‬
‫פלוטק‪ ,‬יוסף א ‪174‬‬
‫פינצ׳וק‪ ,‬אברהם א ‪ ;53,52 30‬פכנר‪ ,‬פריה יב ‪100‬‬
‫פלוטקין‪ ,‬מיכאל י ‪93‬‬
‫יא ‪ ;226‬טו ‪ ;231-230 ,228‬פבשם‪ ,‬יודל ס ‪119‬‬
‫פלוים‪ ,‬לייב יז ‪131‬‬
‫פלאטנר‪ ,‬אייזיק יג ‪142 ,139‬‬
‫יח ‪203 ,201‬‬
‫פלוס‪ ,‬פרסל ג ‪61,60‬‬
‫פינצ׳וק‪ ,‬לוסיה יג ‪ ,100 ,98‬פלאםקוב‪ ,‬הירש י ‪98 31‬‬
‫פלור‪ ,‬אליהו ח ‪160‬‬
‫פלאקחין‪ ,‬אברהם סו ‪75‬‬
‫‪101‬‬
‫פלורנטל)טל(‪ ,‬חיים ה ‪59 34‬‬
‫פלג‪ ,‬פרים מחוץ לחומות הגטו‬
‫פינצי‪ ,‬אלכם סז ‪114 ,110‬‬
‫פלודנטל‪ ,‬אברהם ה ‪ ;61‬טז ‪119‬‬
‫בקראקוב הכבושה יח ‪-225‬‬
‫פינצי‪ ,‬שלום ב ‪170‬‬
‫פלורנטל‪ ,‬שמעיה ה ‪54 30‬‬
‫פינק‪ ,‬אידה הגן המפליג למרח­‬
‫‪227‬‬
‫פליגלםן‪ ,‬דניאל יג ‪221‬‬
‫קים יח ‪240-238‬‬
‫פ ל ג י ‪ ,‬י ו א ל א ‪:141 3 6‬ד‪!108‬ה‬
‫פליזקי‪ ,‬קפל ב ‪ ;53‬יא ‪140‬‬
‫פינקלקרויס‪ ,‬יעקב יא ‪35‬‬
‫‪,66 П ;250 ,243 ,236 ,235‬‬
‫פלייב‪ ,‬דיפיטרי ה ‪103 ,99‬‬
‫פינקלשטיץ‪ ,‬אלברט יט ‪150‬‬
‫‪174‬‬
‫פליישהקר‪ ,‬גיולה יז ‪,220,219‬‬
‫פינקלשטיין‪ ,‬א ר טז ‪60‬‬
‫פלד )פרגולין(‪ ,‬יעל תנועת‬
‫‪ ;225 ,224 ,221‬יח ‪158‬‬
‫פינקלשטיץ‪ ,‬פוטק ג ‪43‬‬
‫ההתנגדות היהודית בקרקוב‬
‫פליישפן‪ ,‬גיזי ד ‪ ;98‬יז ‪,219‬‬
‫פינקלשטיין )זוהר(‪ ,‬פאולה ה‬
‫בתקופת הכיבוש הנאצי על‬
‫‪49‬‬
‫‪ ;223‬יח ‪ ; 158‬י ט ‪,75 ,74 39‬‬
‫רקע החיים בקהילה ובגטו יט‬
‫‪181‬‬
‫‪167‬‬
‫א‬
‫פרופה‬
‫פינקלשטיין‪,‬‬
‫‪257-256 ,255-254 ,252‬‬
‫פליישפן‪ ,‬יעקב א ‪73‬‬
‫‪г‬‬
‫פינקלשטין‪ ,‬אהרון דוד ‪175‬‬
‫פלד‪ ,‬חיים יהושע ג ‪ ;123,120‬ד‬
‫פליישפארב‪ ,‬פרים ו ‪84‬‬
‫‪110‬‬
‫פינקרפלד‪,‬‬
‫‪ :‬טו‬
‫‪4‬‬
‫‪Д‬‬
‫‪313384‬‬
‫‪144-143‬אנדה יא ;‬
‫מפתח השמות‬
‫‪99‬‬
‫פליישר‪ ,‬עזרא יא ‪ :209‬יט ‪,140‬‬
‫‪ ;108‬ז ‪ ;200‬י ‪62‬‬
‫‪141‬‬
‫פראגר‪ ,‬הדסה מ ‪128‬‬
‫‪97‬‬
‫יב‬
‫ברתו‬
‫פלין‪,‬‬
‫פראגר‪ ,‬משה יג ‪179‬‬
‫‪81‬‬
‫ז‬
‫סר‬
‫פלינסקה‪,‬‬
‫יוון המצולה החדש ח ‪52‬‬
‫פלינק‪ ,‬אליהו ז ‪115‬‬
‫‪г‬‬
‫פראגר‪ ,‬מוניה ‪64‬‬
‫‪179‬‬
‫יג‬
‫‪:88-87‬‬
‫פלינקר‪ ,‬פשה ס‬
‫פראודפוט‪ ,‬מלקולם ד ז ‪23‬‬
‫‪205‬‬
‫פלינר‪ ,‬חיים ג‬
‫פראוור‪ ,‬יהושע יא ‪ ;222‬יט ‪28‬‬
‫פליק‪ ,‬קהת יד ‪97‬‬
‫פראנק‪ ,‬אנה א ‪ ;25‬ו ‪ ;25‬ט‬
‫פ ל י ש ת ‪ ,‬אתה ו ‪144‬‬
‫‪ ;85-84‬יג ‪179‬‬
‫פלסטר‪ ,‬הנריק ז ‪81‬‬
‫פראנק‪ ,‬הנס ב ‪ ;150‬ה ‪;157 ,95‬‬
‫פלץ)ורדי(‪ ,‬הני ג ‪174‬‬
‫‪47 48 Т ;14 П‬‬
‫פלץ‪ ,‬י׳ ה ‪ :25‬טז ‪110‬‬
‫פרבר‪ ,‬טילדה ורינה יט ‪213‬‬
‫פלצ׳אוםקאם‪ ,‬קאזיס י ‪-176‬‬
‫פרבר‪ ,‬יוסף י ‪219‬‬
‫פרידמן‪ ,‬סאניה יב ‪132‬‬
‫‪186‬‬
‫‪201‬‬
‫פרבר‪ ,‬ניניו יט‬
‫פרידמן‪ ,‬פאול ד ‪ :185‬ז ‪34‬‬
‫יד‬
‫לודביקוביץ‬
‫רישרד‬
‫פלק‪,‬‬
‫פרגו‪ ,‬יהודה ג ‪115‬‬
‫פרידת‪ ,‬פיליפ ה ‪ :103‬ו ‪:42 48‬‬
‫‪174-138‬‬
‫‪г‬‬
‫פרדו‪ ,‬איםק ‪150‬‬
‫‪Г‬‬
‫ז ‪79 ;57‬‬
‫פלקוביץ‪ ,‬אליהו י ‪89‬‬
‫פחרלסקי‪ ,‬מאיר מ ‪125 ,116‬‬
‫פרידת‪ ,‬פרידולן מ׳ יב ‪75‬‬
‫פלקסת‪ ,‬ת ד ו ‪75‬‬
‫פרדנוב‪ ,‬ביאטה טז ‪114 ,110‬‬
‫פ ר י י ת ‪ ,‬שאול אין ממלט לנרד­‬
‫פ ל ר ת ‪ ,‬רלה יב ‪ 92‬העי‬
‫פח־ים‪ ,‬בלה יא ‪209‬‬
‫פים ו ‪21‬‬
‫פלשוס‪ ,‬בולק ט ‪ 106‬ת׳‬
‫פרוימוביץ‪ ,‬רות ח ‪98‬‬
‫פרידמך־ילין‪ ,‬נתן י ‪ ;88 44‬ז‬
‫פנדליס‪ ,‬ד ן א ‪153‬‬
‫פרוימםקו‪ ,‬פ׳רפויה וםגולה יח‬
‫‪106,105‬‬
‫פנדלים‪ ,‬פנדליס א ‪,154 ,153‬‬
‫‪180‬‬
‫‪ ;164 ,162‬יט ‪148‬‬
‫פרידנסאל‪ ,‬אהרן יב ‪156‬‬
‫פניה‪ ,‬שלפה א ‪75‬‬
‫פרויס‪ ,‬הוגו נח ‪ ,93,91,90 46‬פריתרייך‪ ,‬הדסה י ‪120‬‬
‫‪96 ,94‬‬
‫פנסקו‪ ,‬פרקו א ‪117‬‬
‫פרידריך‪ ,‬אלימלך י ‪120‬‬
‫פנקביץ‪ ,‬תדיאוש ח ‪ :19-18‬יב‬
‫פרוכטצווייג‪ ,‬שרגא מ ‪ ,129‬פרידריך‪ ,‬זאב ה ‪58‬‬
‫‪131‬‬
‫‪102-88‬‬
‫פריטש‪ ,‬תיאותו־ נח ‪90‬‬
‫פרום‪ ,‬א ר ד יז ‪185‬‬
‫פנר‪ ,‬יצחק א ‪ ;131,128‬י ‪117‬‬
‫פרייברגר‪ ,‬שלום י ‪129 ,127‬‬
‫פרופצ׳נקו‪ ,‬אבא ה ‪188‬‬
‫פםחזון‪ ,‬אידדה ס ‪60‬‬
‫פריידנריין‪ ,‬יוסף ח ‪143‬‬
‫ה‬
‫‪:40‬‬
‫‪48‬‬
‫‪г‬‬
‫פםחזון‪ ,‬אירקה ‪129‬‬
‫‪г‬‬
‫פרומקין‪ ,‬ה׳ ב ‪ 47‬פרייוואלד‪ ,‬מרילה ‪249‬‬
‫‪195‬‬
‫פסטור‪ ,‬סילביה ‪re 112‬‬
‫פריילך‪ ,‬יולק ג ‪ :139‬ז ‪112‬‬
‫פרומקין‪ ,‬פרומה טז ‪27‬‬
‫‪г‬‬
‫פטטינגד‪ ,‬ל׳יא ‪117‬‬
‫פריית‪ ,‬שימק א ‪138‬‬
‫פרונםקיס‪ ,‬יי יז ‪52‬‬
‫פטפן‪ ,‬א׳ ט ‪184 ,182‬‬
‫פרייר‪ ,‬דחה יא ‪ :231‬יב ‪71‬‬
‫פרוס‪ ,‬בולסלב מז ‪224‬‬
‫פעיל‪ ,‬מאיר יב ‪202‬‬
‫פריירי‪ ,‬רילברמו יד ‪88‬‬
‫‪167‬‬
‫ו‬
‫משחילה‬
‫פרוסק‪,‬‬
‫‪81‬‬
‫ז‬
‫וסטניםלאווה‬
‫פפתינסקי‪,‬‬
‫פרילוצקי‪ ,‬נ׳ ח ‪28‬‬
‫פפילםקי‪ ,‬יעקב טז ‪65‬‬
‫פרופטה‪ ,‬נלד טז ‪115‬‬
‫פרילוצקי‪ ,‬צבי ט ‪ ;40-39‬י ‪57‬‬
‫פפר‪ ,‬איציק י ‪ ;108‬טז ‪;200 46‬‬
‫פרופס‪ ,‬אהרון א ‪152‬‬
‫פרילינג‪ ,‬טוביה יט ‪160,155‬‬
‫יח ‪58 44‬‬
‫פרופםט‪ ,‬קובה ג ‪207-206‬‬
‫פריפר‪ ,‬חיים א ‪ :93‬ח ‪86‬‬
‫פפר‪ ,‬אשד ג ‪207‬‬
‫פרוקוצימר‪ ,‬ברתק ג ‪137‬‬
‫פרינץ‪ ,‬אלכסנדר מ ‪232‬‬
‫פפרניק‪ ,‬לייזר י ‪94‬‬
‫פריבמור‪ ,‬לאה וספי ה ‪ -256‬פ ר י ת ‪ ,‬אריה יח ‪-141 ,138‬‬
‫פצנובםקי‪ ,‬מולק ה ‪ :165‬יד‬
‫‪271‬‬
‫‪143, 147, 148‬‬
‫‪ ;105‬יח ‪143‬‬
‫פריד‪ ,‬בלופק* ט ‪115‬‬
‫‪г‬‬
‫פרינץ‪ ,‬ארתור ‪67‬‬
‫‪г‬‬
‫‪:102-100‬רפי יא ‪218 ;118‬‬
‫פצנובםקי‪ ,‬שמואל ב פרידל‪,‬‬
‫פדינץ‪ ,‬שני יח ‪151‬‬
‫ג ‪ ;138‬ה ‪ :46‬ח ‪ ,139 ,138‬פדידלנד‪ ,‬מאל ו ‪79‬‬
‫פרים‪ ,‬יעקב יב ‪58 47‬‬
‫‪ ;141‬יא ‪139‬‬
‫פדידלנדר‪ ,‬סם ד ‪12‬‬
‫פריטטור‪ ,‬ר ו ת ללא פשרה טז‬
‫‪т‬‬
‫פקטורובסקי‪ ,‬ש׳ ה ‪138‬פרידלנדר‪ ,‬שאול ד ‪45 :178‬‬
‫‪218-205‬‬
‫פקנהיים‪ ,‬אמיל ו ‪-107 ,103‬‬
‫‪29-28‬‬
‫פריץ‪ ,‬נוח ו ‪76‬‬
‫פרידלנדר‪ ,‬שרה יח ‪152‬‬
‫פי־ידלר‪ ,‬דולי ט ‪234‬‬
‫פרידת‪ ,‬אתלף טו ‪123-118‬‬
‫פרידת‪ ,‬אלכטנדר יב ‪82‬‬
‫פו־יית‪ ,‬אנדרי ה ‪235‬‬
‫פ ר י י ת ‪ ,‬דבורה יט ‪236‬‬
‫פרידת‪ ,‬הניה יג ‪ ;163‬יט ‪152‬‬
‫פרידת‪ ,‬זושא ח ‪89‬‬
‫פרידת‪ ,‬טוביה יט ‪60 49‬‬
‫פרידמן‪ ,‬יוסי א ‪188‬‬
‫פרידמן‪ ,‬יעקב ה ‪ ;25‬טז ‪ ;36‬יז‬
‫‪175‬‬
‫‪100‬‬
‫מפתח השמות‬
‫פרישמן‪ ,‬דוד ״המשיח״ טו ‪ -31‬פרשקר‪ ,‬יעקב ב ‪ 55‬ת׳‪ ,57,56 ,‬ציזר‪ ,‬ארטק ג ‪207‬‬
‫‪ ;104-103 ,65 ,58‬ג ‪ ;65‬ח צייטלין‪ ,‬אהרון יח ‪63‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ ;138-137 107,‬יא ‪ ,144 ,141‬צייטלץ‪ ,‬הלל ט ‪ :41-40‬י ‪57‬‬
‫פרל‪ ,‬יוסף יב ‪191‬‬
‫‪ 145 ,145‬ת׳‪ ;146 ,‬סז ‪ ,158‬צייטלין‪ ,‬ולאדימיר י ‪109 ,98‬‬
‫פרלה‪ ,‬יהושע טו ‪165‬‬
‫צייטשל‪ ,‬קרל תיאודור יח ‪,90‬‬
‫‪174 ,169 ,160‬‬
‫פרלוב‪ ,‬דב ס ‪116‬‬
‫‪92‬‬
‫פשדבורסקי‪ ,‬יאן יב ‪84‬‬
‫פרליס‪ ,‬רבקה יד ‪220‬‬
‫ציס‪ ,‬קובה י ‪229‬‬
‫פשדמייסקי‪ ,‬שושנה א ‪53‬‬
‫פרלמן‪ ,‬חיים ד ‪ :62‬יח ‪106‬‬
‫פשדמיסקי‪ ,‬הלל א ‪ ;52‬ו ‪ ,72‬צימנד‪ ,‬דוד א ‪ ;180 ,131 ,125‬ב‬
‫פרלמן‪ ,‬ירוחם טז ‪29‬‬
‫‪ ;33‬ג ‪ ;207 ,179 ,175 ,115‬ד‬
‫‪ ;90‬יח ‪201‬‬
‫פרלמן‪ ,‬פלה ד ‪ :62‬יח ‪107‬‬
‫‪ ;192 ,124-89‬ה ‪П ;38 ,31‬‬
‫פשוואלסקה‪ ,‬ואליה יב ‪30‬‬
‫פרלס‪ ,‬פליקס סו ‪115‬‬
‫‪ ;126‬ט ‪ ;126 ,122‬י ‪,153‬‬
‫פשטסיץ׳‪ ,‬שנדור טז ‪120‬‬
‫פדלסון)פרי(‪ ,‬א׳ ה ‪186‬‬
‫‪ ;165‬יג ‪ ;43 ,42‬טו ‪;294 30‬‬
‫פשיביש‪ ,‬ברוניסלב ז ‪67‬‬
‫פרמו‪ ,‬מנחם יא ‪209‬‬
‫; יח‬
‫‪Г‬‬
‫‪3088,198,214,‬‬
‫‪115 215‬‬
‫פרמינגר‪ ,‬משה א ‪ -.75‬ב ‪ ;96‬ה פשצ׳יק‪ ,‬הדסה ס‬
‫‪ ;189‬יס ‪ ;127‬כ ‪237 ,236‬‬
‫‪ ;235 ,233‬יא ‪,126 ,122 ,119‬‬
‫צימרמן‪ ,‬יאנק )צבי( א ‪,137‬‬
‫צאנג‪ ,‬יואל יג ‪123‬‬
‫‪ ;127‬יט ‪43‬‬
‫‪ ;174‬ג ‪ ;131‬ט ‪ 106‬תי; יד ‪;97‬‬
‫צ׳ארנה‪ ,‬פאני ו ‪ :43‬ט ‪ ;62‬יז‬
‫פרנד‪ ,‬רחל ט ‪235-234‬‬
‫; יט ‪38‬‬
‫‪Г113,139,125‬‬
‫‪129 211‬‬
‫‪108,‬‬
‫פרנט‪ ,‬יעקב ה ‪57‬‬
‫צימרפן‪ ,‬יעקב ט ‪ 106‬ת׳‬
‫העי; צבי‪ ,‬משה א ‪87‬‬
‫‪т‬‬
‫פרנס‪ ,‬יוסף ו ‪205 ;38‬‬
‫צימרמן‪ ,‬לאלה יז ‪130‬‬
‫צבירין‪ ,‬םורין יא ‪208‬‬
‫יח ‪88 ,79 ,78‬‬
‫צימרמן‪ ,‬שלמה יז ‪129‬‬
‫צווייג‪ ,‬ארנולד טז ‪100‬‬
‫פרנםטטר‪ ,‬ו ת ר סז ‪92‬‬
‫צינדל‪ ,‬בורים כ ‪70‬‬
‫צונץ‪ ,‬ליאופולד י ‪136‬‬
‫פרנסים‪ ,‬פאולו יט ‪172‬‬
‫צינצנאטוס‪ ,‬אהרון ו ‪ :61‬טו ‪223‬‬
‫צוק‪ ,‬יצחק יט ‪69‬‬
‫פרנץ‪ ,‬קורס ז ‪187‬‬
‫ציצוביץ‪ ,‬חיים ד ‪,70 ,69 ,68‬‬
‫פרנצי‪ ,‬לאסלו א ‪ 82 ,81‬העי‪ :‬ז צוקורס‪ ,‬הרברט יב ‪35‬‬
‫‪ ;81‬ה ‪272‬‬
‫צוקר‪ ,‬אוטו יט ‪107‬‬
‫‪ ;216‬יט ‪12‬‬
‫צירולניקוב‪ ,‬שלמה טז ‪-201‬‬
‫פרנקו‪ ,‬פרנסיםקו ה ‪ ,147-146‬צוקר‪ ,‬הארי ג ‪91-90‬‬
‫‪203 ,202‬‬
‫צוקר‪ ,‬צבי‪ :‬ראו‪ ,‬יעבץ‪ ,‬צבי‬
‫‪150 ,148‬‬
‫צירלין‪ ,‬אלכסנדר י ‪98-97‬‬
‫צוקר‪ ,‬שמואל טו ‪255-254‬‬
‫פרנקל‪ ,‬אליעזר ה ‪26‬‬
‫צוקרמן‪ ,‬יצחק)אנטק( א ‪ :101‬ב צ׳ירנאבסקי‪ ,‬זאב ד ‪188‬‬
‫פרנקל‪ ,‬דוד יב ‪132‬‬
‫צלביץ׳‪ ,‬ולאדיםיר ה ‪81‬‬
‫‪ ;44‬ז ‪,133 34 ,77 ,76 ,69‬‬
‫פרנקל‪ ,‬ויקטור ה ‪291‬‬
‫‪ ; 1 3 6 ,144,‬ט ‪ Т ;214‬צלמנסקי‪ ,‬יצחק ז ‪84‬‬
‫האדם מחפש ‪148‬‬
‫משמעות ז ‪-45‬‬
‫צם‪ ,‬ולאדימיר יב ‪106‬‬
‫‪,‬‬
‫‪Ш160,227‬‬
‫‪ ;46-45‬טו ‪;15‬‬
‫‪49‬‬
‫צ׳מברליין‪ ,‬יוססון סטיוארמ יב‬
‫‪ ;231 ,230 ,229‬יח ‪,27-26‬‬
‫פרנקל‪ ,‬זכריה י ‪136 ,133‬‬
‫‪ ;64 ,63 ,62‬יד ‪ ;27‬כ ‪-163‬‬
‫‪ ;202 ,50‬יט ‪,225 34 ,72 ,16‬‬
‫‪г‬‬
‫פרנקל‪ ,‬ינו ‪207‬‬
‫‪ ;253 ,247 ,226‬כ ‪38 ,57‬‬
‫‪164‬‬
‫‪г‬‬
‫פרנקל‪ ,‬ליאו ‪184‬‬
‫‪195 ,100‬‬
‫צ׳מברלין‪ ,‬נוויל ג ‪ ;20 ,10‬ד‬
‫פרנקל‪ ,‬סיגיםמונד י ‪133‬‬
‫‪ ;134 ,10‬יח ‪17‬‬
‫צוקרמן‪ ,‬משה יד ‪47‬‬
‫פרנקל‪ ,‬שפיר יט ‪100‬‬
‫צור‪ ,‬יעקב יד ‪81‬‬
‫צמריון‪ ,‬צמח פרקי שואה ושא­‬
‫פרנקפורטר‪ ,‬דוד ג ‪34‬‬
‫צור‪ ,‬מיקי ז ‪42‬‬
‫רית ד ‪230-229‬‬
‫פרסיאנו‪ ,‬רנה טז ‪110‬‬
‫צחר‪ ,‬נפתלי י ‪229‬‬
‫צנווירט‪ ,‬יצחק א ‪121‬‬
‫פרסקי‪ ,‬דניאל סז ‪27‬‬
‫צטניק‪ ,‬ק ׳ ‪ :‬ראו‪ ,‬דינור‪ ,‬יחיאל צנימר‪ ,‬אריה ג ‪205‬‬
‫פרץ‪ ,‬אהרון ו ‪170‬‬
‫פרץ‪ ,‬י״ל ה ‪ ,144 ,135-134‬ציגלניק‪ ,‬שלמה םז ‪ ;174‬יז צנציפר‪ ,‬אריה עשר שנות רדי­‬
‫‪230 ,229 ,227 ,222‬‬
‫פות ו ‪68‬‬
‫; ס ‪;47‬‬
‫‪П‬‬
‫‪33‬‬
‫‪188‬‬
‫‪;209 ,208‬‬
‫צידוק‪ ,‬יהושע ז ‪165‬‬
‫צ׳ריקובר‪ ,‬אליהו יב ‪ ;51,50‬יד‬
‫טז ‪ !112‬יח ‪ ;180‬יט ‪25‬‬
‫צ׳יזי‪ /‬לוסיה י ‪50‬‬
‫‪195‬‬
‫פרציוזי‪ ,‬ג׳ובני ד ‪ :177‬יז ‪22‬‬
‫צחלינג‪ ,‬אהרן ה ‪ ,187 ,182‬צ׳רני‪ ,‬יוסף טז ‪ ;252‬כ ‪10‬‬
‫פרקו)נורי(‪ ,‬ואב ה ‪271-256‬‬
‫צ׳רניאבםקי‪ ,‬מיכאל י ‪96‬‬
‫‪ ;250 ,196‬ז ‪137‬‬
‫פרר‪ ,‬יצחק יב ‪64‬‬
‫צ׳רניאחובסקי‪ ,‬יונה י ‪110‬‬
‫ציזלינג‪ ,‬יצחק ה ‪97-196‬‬
‫פרשטמאן‪ ,‬בלה י ‪121‬‬
‫מפתח השמות‬
‫‪;3‬‬
‫‪101‬‬
‫צ׳רניאקוב‪ ,‬אדם ב ‪ :142 ,64‬ו‬
‫‪ ;101‬ד ‪,87 ,52 ,46 ,45 ,44‬‬
‫; י ‪ :57‬יא‬
‫‪П53,188-187‬‬
‫‪,116 ,111 ,110 ,109 ,106‬‬
‫‪ ;56‬יב ‪ ;86-81‬טז ‪,161 ,160‬‬
‫‪ ;226 ,117‬ה ‪ ;243 ,178‬ו ‪;71‬‬
‫‪163‬‬
‫ז ‪,100 ,39 43 ,31-30 ,28‬‬
‫‪85 44 135‬‬
‫צ׳רניאקוב‪ ,‬פליציה יב‬
‫‪ ; 1 3 2 ,133,‬י ‪ ;164‬יב‬
‫צרפו‪ /‬ראובן ה ‪141‬‬
‫‪, Г‬‬
‫‪ ;199‬יג ‪18 ;95 ,94 ,63‬‬
‫צרפתי‪ ,‬חיים כ ‪33‬‬
‫‪ ; 1 9 7 ,‬סו ‪;252 ,16 ,14‬‬
‫‪216‬‬
‫‪,14‬‬
‫ב‬
‫‪:10‬‬
‫א‬
‫צירצ׳יל‪ ,‬וינסטון‬
‫‪, Г78,81‬‬
‫טז ‪;187 ,186 ,182‬‬
‫‪ ;35‬ד ‪ ;161 ,159 ,97‬ט ‪;212‬‬
‫‪ ;201 ,87‬יח ‪,203 ,200 ,28‬‬
‫יג ‪ ;59‬יד ‪ ;224‬טי ‪,155 4‬‬
‫‪ ;204‬יט ‪,246 ,243 ,236 ,16‬‬
‫‪92 Г ;219‬‬
‫‪ ;248 ,247‬כ ‪107 ,57 ,51‬‬
‫קוברינצ׳יוק‪ ,‬מריאן ט ‪,141‬‬
‫קויסקו‪ ,‬לייב טז ‪200‬‬
‫קויפמן‪ ,‬אברהם יא ‪210‬‬
‫קויפמן‪ ,‬יחזקאל גולה ונכר ה‬
‫‪49‬‬
‫קוך‪ ,‬האנס ה ‪ ;99‬כ ‪131‬‬
‫קול‪ ,‬הלמוס טו ‪133‬‬
‫קולאבק‪ ,‬משה טז ‪37 ,32‬‬
‫קולב‪ ,‬אויגן א ‪73‬‬
‫קולבה‪ ,‬מקםיפיליאן יס ‪-177‬‬
‫‪178‬‬
‫קולודני‪ ,‬מנוס ג ‪112‬‬
‫קולודני )קול(‪ ,‬משה א ‪,121‬‬
‫האבו‪ ,‬יצחק י ‪109 ,99‬‬
‫‪145 ,144 ,142‬‬
‫‪ 165 ,169-165 ,164 ,156‬ת׳‪,‬‬
‫קאהן‪ ,‬אליה סז ‪40‬‬
‫‪235‬‬
‫ה‬
‫אלי‬
‫קובש‪,‬‬
‫‪ ;180‬ב ‪,38 ,37 ,36 ,32 ,31‬‬
‫קאהן‪ ,‬פרדיננד י ‪133‬‬
‫קוגן‪ ,‬אברהם יב ‪108‬‬
‫‪ 127 ,40 49‬ת‪ ;178 /‬ג ‪93‬‬
‫קאופמן‪ ,‬אהרן יג ‪83 ,80‬‬
‫קוגן‪ ,‬זאכר יב ‪109‬‬
‫העי‪ 118 ,‬ת׳‪ 121 ,121 ,‬ת׳‪,‬‬
‫‪127‬‬
‫י‬
‫קאופמן‪ ,‬זיגפריד א ‪;153‬‬
‫‪107‬‬
‫יב‬
‫פבל‬
‫קוגן‪,‬‬
‫‪ ;122‬ד ‪ ;192-191 ,8‬ה ‪,46‬‬
‫קאופמן‪ ,‬פרו יא ‪166‬‬
‫‪101‬‬
‫ב‬
‫אמנדה‬
‫קודור‪,‬‬
‫‪ 64 ,55‬ת׳‪,282 ,266 ,201 ,‬‬
‫קאופר‪ ,‬יעקב ו ‪83‬‬
‫‪г‬‬
‫קודריאנו‪ ,‬קורנליו זליה ‪154‬‬
‫‪ :283‬ו ‪ 10‬ת׳; ז ‪ ;137‬ח ‪,40‬‬
‫‪18-17‬‬
‫ה‬
‫קאוצקי‪ ,‬בנדיקם‬
‫‪100‬‬
‫טז‬
‫הנס‬
‫קוהן‪,‬‬
‫‪ ;150‬י ‪ ;123‬יא ‪ ;158 ,116‬יב‬
‫קאן‪ ,‬מריה ז ‪76‬‬
‫‪249‬‬
‫יז‬
‫בנו‬
‫קוויטנר‪,‬‬
‫‪ ;210‬יג ‪ ;74 ,71 ,53‬סו ‪,231‬‬
‫קאס‪ ,‬מנחם א ‪56-55‬‬
‫קוויטקו‪ ,‬לייב י ‪ :103‬יח ‪58‬‬
‫‪ ;297‬טז ‪;251 ,208 ,123 ,119‬‬
‫קאס‪ ,‬נחום יח ‪202‬‬
‫‪ 162‬ג‬
‫קוולר )מעין(‪ ,‬ארטק ב ‪;117‬‬
‫; יח ‪ 7‬ת‪,15-9 /‬‬
‫‪Г158,‬‬
‫קאסש‪ ,‬חיים‪ :‬ראו‪ ,‬חרמש‪ ,‬חיים‬
‫‪ :48 ,43 ,26 ,25 ,24-23‬ים‬
‫‪ :208-206 ,139 ,138 ,136‬כ‬
‫קגן‪ ,‬סוביה סז ‪55‬‬
‫‪244 ,192‬‬
‫‪ ;230 ,14‬כ ‪11-10 4‬‬
‫‪т‬‬
‫קגנוביץ׳‪ ,‬לאזאר ה ‪51 :106‬‬
‫קוז׳ביאו‪ ,‬טדאוש סו ‪278‬‬
‫קגנובסקי‪ ,‬אפרים ה ‪131‬‬
‫קוז׳וך‪ ,‬בן־ציון)בולק‪ ,‬יוזק( א‬
‫קדמן‪ ,‬אליעזר‪ :‬ראו‪ ,‬קפש‪,‬‬
‫‪ 170‬ת׳‪ ;174 ,173 ,‬ב ‪ ;81‬ט‬
‫‪83-82‬י‬
‫;‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫אליעזר)לצי(‪,53,55,62,63,‬‬
‫‪70‬‬
‫‪233-232‬‬
‫‪,‬‬
‫‪Г125,139‬‬
‫סו ‪:48‬‬
‫קדר‪ ,‬דן ס ‪;196 ,231‬‬
‫קהן‪ ,‬שרה ג ‪66-65‬‬
‫‪ ;211‬יס ‪86 ,40 ,38 ,34 ,33‬‬
‫קובה‪ ,‬וילהלם כ ‪88 ,86‬‬
‫קוזוך‪ ,‬עזריאל כ ‪11‬‬
‫קובובי‪ ,‬אריה ה ‪15‬‬
‫קוז׳וך‪ ,‬פרדקה יט ‪45‬‬
‫קובוביצקי‪ ,‬יצחק ג ‪ :112‬ד ‪ 61‬קוז׳יברודזקי‪ ,‬לונקה יט ‪85‬‬
‫קוביוביץ‪ /‬ולאדימיר ה ‪96‬‬
‫קוזלובסקי‪ ,‬דוד יז ‪129‬‬
‫‪115‬‬
‫קובילובח‪ ,‬אמיל סז ‪,112‬‬
‫קוזלובםקי‪ ,‬קאזימיר ז ‪83‬‬
‫קובילוביץ‪ ,‬יואן טז ‪110‬‬
‫קחניצוב‪ ,‬ניקולאי יב ‪111,107‬‬
‫קוביצה‪ ,‬יחף ו ‪ ,155 ,152‬קוזניצקי‪ ,‬מייטק וסטפק יח ‪140‬‬
‫‪159 ,158-157‬‬
‫קוטורגיינה‪ ,‬הלנה יז ‪45‬‬
‫קובלנץ‪ ,‬גרישה ה ‪204‬‬
‫קוטיג‪ ,‬מאיר יט ‪143‬‬
‫קובלסקי‪ ,‬אדם יח ‪ :227‬יט ‪ 214‬קוטל‪ ,‬אברהם ט ‪147-141‬‬
‫קובלםקי‪ ,‬יצחק א ‪ :57‬ז ‪ :132‬יז קוטנר‪ ,‬הלינה א ‪ :174‬ט ‪ 106‬ת׳‬
‫‪78‬‬
‫קוטנר‪ ,‬מינה א ‪ ;174‬ס ‪,104‬‬
‫קובנאסוד‪ ,‬אהרון י ‪88‬‬
‫‪ 106 ,105‬ת׳‬
‫קובנטור‪ ,‬אליהו ג ‪205‬‬
‫קוטסח׳י‪ ,‬םטםתו יד ‪67‬‬
‫קובנטור‪ ,‬יעקב ג ‪205‬‬
‫קוטרבינסקי‪ ,‬טדיאוש טז ‪241‬‬
‫קובנר‪ ,‬אבא א ‪ :58 47 44‬ג‬
‫קוטשקה‪ ,‬הופמן ‪re 103‬‬
‫הארכיון ב ‪ ;100‬ג ‪93 ,64‬‬
‫העי; ח ‪135‬‬
‫מכתבים ג ‪ :204 ,201‬ד ‪,79‬‬
‫‪ ; 8 1 ,‬ה ‪ ;201‬ס ‪,117‬‬
‫‪ ;127-125 ,120‬י ‪Г ;123‬‬
‫‪ ;160 ,159 ,155-154‬יח‬
‫‪188‬‬
‫סיורים בסניפים באירופה א‬
‫‪ ;153 ,68‬ב ‪ ;129‬ה ‪,49‬‬
‫‪58‬ך־‪ ;67‬ז ‪ ;137‬יב ‪-159‬‬
‫‪ ;162‬יס ‪212‬‬
‫קולונקו‪ ,‬אדולף טו ‪207‬‬
‫קוליאר‪ ,‬ליאונטי י ‪97 ,96 41‬‬
‫קולינם‪ ,‬סר גודפרי ו ‪ :214‬יא‬
‫‪220 419-218‬‬
‫קוליש‪ ,‬שרגא ו ‪ :201-176‬כ‬
‫‪83 ,78‬‬
‫קולישר‪ ,‬אויג׳ין ז ‪22‬‬
‫קולנשר‪ ,‬מקם סו ‪127‬‬
‫קולף‪ ,‬אלפרד ה ‪99‬‬
‫קולק‪ ,‬סדי ד ‪98‬‬
‫קומוי‪ ,‬נתךאוסו א ‪,75 ,71 ,70‬‬
‫מפתח השמות‬
‫‪102‬‬
‫‪89‬‬
‫קזיצנה‪ ,‬שולמית ד ‪176‬‬
‫‪ ; 8 3 ,‬ב ‪ ;98‬ד ‪ ;97‬ה קופלר‪ ,‬ז׳אן טז ‪115‬‬
‫‪36‬‬
‫קטוני‪ ,‬רפאל ט ‪,182 ,180‬‬
‫‪ ;235 ,233 ,232 ,49‬ז ‪ П ;217‬קופר‪ ,‬רבקה‪ :‬ראו‪ ,‬ליבסקינד־‬
‫‪187-186‬‬
‫קופד‪ ,‬רבקה‬
‫‪ ;176‬יא ‪ ;120‬יח ‪,159 ,155‬‬
‫קטונין‪ ,‬אליהו י ‪110 ,93‬‬
‫קופרברג‪ ,‬אריה א ‪ :63 ,60‬ו‬
‫‪ ;160‬יט ‪12‬‬
‫קטלי‪ ,‬אנה ה ‪252 ,242‬‬
‫‪ ;155‬יג ‪86‬‬
‫קומורובסקי‪ ,‬טדאוש ז ‪77‬‬
‫קומיסיונה‪ ,‬סרגיו טז ‪ ,113,110‬קופרברג‪ ,‬יצחק ו ‪ :155‬יג ‪ ; 36‬קייליס‪ ,‬לו יג ‪94‬‬
‫קיץ‪ ,‬שלמה ג ‪ !122‬יח ‪49‬‬
‫‪93-92‬‬
‫‪114‬‬
‫קיכלר‪ ,‬לנה ז ‪154‬‬
‫קופרברג‪ ,‬ריטה א ‪ :63 ,60‬ו‬
‫קומרובםקי‪ ,‬בור י ‪224‬‬
‫קיליער‪ ,‬מנפרד פון יח ‪178‬‬
‫קון‪ ,‬בלה !‪ : 126‬יב ‪ 6 2‬ט ז ; ‪,86‬‬
‫‪ ;228 ,156 ,155‬יג ‪88-87 36‬‬
‫קימל־השיו‪ ,‬צבי ב ‪ !124‬יב‬
‫‪ :100 ,97‬יס ‪11‬‬
‫קופרמן‪ ,‬יפה יא ‪208‬‬
‫‪ !158 ,146‬יט ‪216 ,212‬‬
‫קון‪ ,‬מנחם מנדל יב ‪ ;84‬יג קופרמן‪ ,‬שמואל יא ‪208‬‬
‫קינסטלר‪ ,‬אריך ג ‪ !190‬יג ‪30‬‬
‫‪224-221‬‬
‫קוץ־פרידלר‪ ,‬דולי ז ‪210-202‬‬
‫‪83 31‬‬
‫קונדה‪ ,‬מנחם ב ‪ :132,129,124‬קוצ׳ינסקי‪ ,‬יז ‪,124-123 ,122‬‬
‫קיסמן‪ ,‬זיגפריד ים ‪133‬‬
‫ז ‪153‬‬
‫‪134 ,126‬‬
‫קיפהרדט‪ ,‬היינר יח ‪99‬‬
‫קונובאלץ‪ ,‬איוואן ה ‪ . 93 ,88‬י קוצ׳ינקאס‪ ,‬ולאדם סו ‪70‬‬
‫קיפניס‪ ,‬מרק טז ‪202‬‬
‫קונופניצקה‪ ,‬מריה טז ‪224‬‬
‫קוצי‪ ,‬ג׳ני ב ‪17‬‬
‫קיצ׳קו‪ ,‬טרופים ב ‪28‬‬
‫קוניג‪ ,‬פאל יא ‪133‬‬
‫קוקולסקה‪ ,‬מריה ז ‪81‬‬
‫קירה‪ ,‬בדונקה יז ‪240‬‬
‫קונינסקי‪ ,‬אהרון ד ‪55‬‬
‫קוקיל‪ ,‬מריאן יז ‪91‬‬
‫קירכבאום‪ ,‬זיגמונט כ ‪249‬‬
‫קוניצקי‪ ,‬סולק! ראו‪ ,‬רודניצקי‪ ,‬קוקילה‪ ,‬רניה ם ‪ !60‬ים ‪78‬‬
‫קירשנבאום‪ ,‬מנחם ב ‪ !64,62‬ח‬
‫איצקה‬
‫קוקילקה‪ ,‬שרה ח ‪143‬‬
‫‪ :107‬ט ‪ :47 ,46‬י ‪ !56‬יב ‪31‬‬
‫קוניקוב‪ ,‬צזר י ‪ :99‬יב ‪112‬‬
‫קורגן‪ ,‬מינה יח ‪203‬‬
‫‪ :82‬טז ‪161,159‬‬
‫קונפינו‪ ,‬ברוך א ‪69‬‬
‫קורילוק‪ ,‬קארול י ‪201‬‬
‫קירשנבאום‪ ,‬פ׳ ב ‪ :53‬יא ‪139‬‬
‫קונץ‪ ,‬ליאון ה ‪122‬‬
‫קורן‪ ,‬פשה ו ‪150‬‬
‫קישקובה‪ ,‬סופיה י ‪201‬‬
‫קונצמאן‪ ,‬פייגה ח ‪98-97‬‬
‫קורנגולד‪ ,‬אדם ה ‪45‬‬
‫קלארםפלד‪ ,‬ביאטה ו ‪ 136‬ת׳‪ :‬יג‬
‫קוסאק־שטשוצקה‪ ,‬סופיה ז ‪79‬‬
‫קורנינסקי‪ ,‬יוסף יז ‪,222-221‬‬
‫‪159‬‬
‫קוםוביצקי‪ ,‬משה יג ‪ !126‬סז ‪39‬‬
‫‪ ;234 ,227‬ים ‪78‬‬
‫קלארר )זכאי(‪ ,‬אבנר ד ‪,187‬‬
‫קוסובר‪ ,‬אליהו כ ‪191‬‬
‫קורנל‪ ,‬ינקו יט ‪138‬‬
‫‪ 195 ,191‬תי‪ :‬ו ‪213‬‬
‫קוסובר‪ ,‬אלפונס כ ‪237 ,236‬‬
‫קורנפולוס‪ ,‬יני א ‪160‬‬
‫קלודבסקי‪ ,‬אברהם ט ‪ :119‬יא‬
‫קוםובר‪ ,‬מיכאל א ‪ 165‬ת׳‪ :‬ו ‪ 10‬קורנרייך‪ ,‬חיים ג ‪ :139‬ז ‪112‬‬
‫‪ ;230-224‬יב ‪ ;184-171‬טו‬
‫ת ; יב ‪ ;146‬ים ‪ -217 ,205‬קורפאנטי‪ ,‬וויצך טו ‪127-126‬‬
‫‪226‬‬
‫‪ ;224 ,222 ,219‬כ ‪ ,192 ,191‬קורפם‪ ,‬אוטו כ ‪135‬‬
‫קלוצ׳קלבסקה‪ ,‬איזבלה ז ‪81‬‬
‫קירץ‪ ,‬פאולינה כ ‪203‬‬
‫‪239 ,199 ,194 ,193‬‬
‫קליגר‪ ,‬טטיאנה יא ‪209‬‬
‫קורץ‪ ,‬צבי ה ‪ :165-164‬ו ‪,42‬‬
‫קוסטליץ‪ ,‬מרדכי ה ‪235‬‬
‫קליגר‪ ,‬משה יח ‪118 ,115‬‬
‫‪ ;48-47 ,46 ,44 ,43‬טו‬
‫קוסיגין‪ ,‬א׳׳נ יד ‪51‬‬
‫קליין‪ ,‬יהודית יא ‪214‬‬
‫‪272-271‬‬
‫קוסימה‪ ,‬תיאודור סז ‪112‬‬
‫קליין‪ ,‬יוסף יב ‪ :149 ,146‬יט‬
‫קורצ׳אק‪ ,‬יאנוש ד ‪ ;56-53‬ז‬
‫קופאץ׳‪ ,‬ארטור י ‪201‬‬
‫‪211‬‬
‫‪ ;190‬י ‪ ;33‬יא ‪ ;111-108‬יב‬
‫קופילוביץ‪ ,‬יהודה ו ‪231‬‬
‫קליין‪ ,‬משה ה ‪ :53‬יג ‪83‬‬
‫;‬
‫‪P‬‬
‫קופיש‪ ,‬קרל ו ‪ ;46-42 107‬יג ‪269-264 ;181‬‬
‫קליינאט‪ ,‬משה י ‪224‬‬
‫יט ‪27‬‬
‫קופלביץ‪ ,‬יהודה ב ‪ :53‬יא ‪:140‬‬
‫קורצ׳אק‪ ,‬רח׳קה ד ‪ :106‬ו ‪ ;47‬ז קליינבאום)סנה(‪ ,‬פשה א ‪:153‬‬
‫יח ‪43‬‬
‫ד ‪ :193 ,153 34 31 ,11‬ה‬
‫‪ 132‬ט ‪ ;228‬יג ‪37 30 ,77‬‬
‫קופלביץ‪ ,‬ל ד ד ‪ :123‬ה ‪,236‬‬
‫‪:184 ,45‬ו‪:62‬ח‪;68‬ס‪;115‬י‬
‫; יט ‪ ;159‬כ ‪,55‬‬
‫‪Г78,80 ,249 ;90‬‬
‫‪,247 ,246 ,239 ,238‬‬
‫‪ ;192 ,173‬יא ‪ ;224‬יב ‪,26‬‬
‫‪57‬‬
‫‪ !250‬י ג ‪58‬‬
‫‪,159 ,79 П) ;223 V3 ;177‬‬
‫קופלוביץ׳‪ ,‬אברהם יח ‪ -240‬קורצת‪ ,‬דן יט ‪159 ,155‬‬
‫‪ ;216-215 ,205‬יט ‪ ;215‬כ ‪44‬‬
‫קושא‪ ,‬סוואן א ‪74‬‬
‫‪243‬‬
‫קליינבוים‪ ,‬יעקב )לופק( ח‬
‫קושצ׳יושקו‪ ,‬טדיאוש י ‪146‬‬
‫קופלםן‪ ,‬סוסיה םז ‪162‬‬
‫‪153-151‬‬
‫קדיז׳אנובסקי‪ ,‬מריאן י ‪201‬‬
‫קופלר‪ ,‬א ד ג ן ט ז ‪. 112‬‬
‫‪й‬‬
‫‪,‬‬
‫מפתח השמות‬
‫‪103‬‬
‫קליינברג‪ ,‬ריתה ח ‪ ;94‬כ ‪ ,100‬קמפל‪ ,‬חנה‪ :‬ראו‪ ,‬שלופי‪ ,‬חנה‬
‫‪ ;27‬יט ‪79 ,70 ,65‬‬
‫)ויטקה( א ‪;54‬‬
‫קמפנר‪ ,‬ישראל‬
‫‪112 ,111,110‬‬
‫‪п‬‬
‫№‬
‫‪86‬‬
‫קפלן‪ ,‬ח׳׳א‬
‫‪132‬‬
‫קליינמן‪ ,‬פרץ יב‬
‫‪78‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪;198‬‬
‫‪Т‬‬
‫קפלן‪ ,‬יוסף ב ‪ ;71,49‬ח ‪т ;147‬‬
‫קליינר‪ ,‬רבקה ת ‪ ,125 ,119‬קמפנר‪ ,‬רוברט ה ‪18‬‬
‫‪ ;42‬סז ‪160‬‬
‫‪138 ,127‬‬
‫קמפף‪ ,‬רומן יב ‪ ;131‬טו ‪ -190‬קפלן‪ ,‬יעקב א ‪49‬‬
‫קליינר‪ ,‬ת ז ה יא ‪ ;209‬יט ‪140‬‬
‫‪;191‬יט ‪200‬‬
‫קפלן‪ ,‬ישראל ה ‪141,128‬‬
‫קליפצקי‪ ,‬סטניסלב ה ‪111‬‬
‫קמפדט‪ ,‬יאן ד ‪17‬‬
‫קפלן‪ ,‬פסח ו ‪47‬‬
‫גברג‪ ,‬ת מ ה ‪229,227‬‬
‫‪ - т о‬קנאל‪ ,‬ישראל ב ‪ :49,46‬ג ‪ :40‬ח קפלן‪ ,‬שמואל)ספק( ב ‪47 43‬‬
‫‪230‬‬
‫‪ ; Т О159,174‬יא ‪;137‬‬
‫‪;108‬‬
‫‪ ;103 ,65‬ג ‪ ;64‬ה ‪ ;46‬ח‬
‫קלינגר‪ ,‬חיה ב ‪ :140‬ח ‪ :143‬ס‬
‫יט ‪69‬‬
‫‪ ;138-137 ,107-106‬ס ‪ ,119‬י‬
‫‪ ,128 ,124 ,120 ,114 Г ;62‬קנאל‪ ,‬סאלו)שמואל( כ ‪104‬‬
‫‪ ;127‬יא ‪ 139 ,139‬ת׳‪,142 ,‬‬
‫‪ ;131‬יט ‪78‬‬
‫קנאדיס‪ ,‬וילהלם ה ‪94‬‬
‫‪159TO;143‬‬
‫קליסקי‪ ,‬ישראל יח ‪ -149 ,138‬קנבוס‪ ,‬פליקס ז ‪83‬‬
‫קפלנסקה‪ ,‬סולה ב ‪ ;56 43‬יא‬
‫קנדל‪ ,‬יוסף א ‪ ;72‬ה ‪235‬‬
‫‪,150‬‬
‫‪142 ,139‬‬
‫‪г‬‬
‫קנדל‪ ,‬לאצי ‪204‬‬
‫קליפר‪ ,‬נתן ח ‪157‬‬
‫קפלנסקי‪ ,‬יעקב ב ‪103‬‬
‫‪г‬‬
‫‪403‬‬
‫הירש כ ‪206169‬‬
‫םיקלוש‬
‫קנדל‪ ,‬צבי‬
‫קלישר‪,‬‬
‫קפש )קדמון(‪ ,‬אליעזר א ‪ ;72‬ב‬
‫קלכהיים‪ ,‬פשה )פושקו( א ‪ ,45‬קנואי‪ ,‬יוסף יב ‪122‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪ ;98‬ה ‪209 ;239 435‬‬
‫‪ ;46‬ג ‪ 118‬ת׳‪ ;121 ,‬ד ‪ ;52-44‬קנוס‪ ,‬הלמומ יח ‪91‬‬
‫קצ׳סיבו‪ ,‬מוסק א ‪178‬‬
‫‪г‬‬
‫ו ‪ ;162-150‬י ‪ ;229‬יג ‪ ,48-45‬קנול‪ ,‬יצחק יט ‪83 41 40‬קצ׳רגינםקי‪ ,‬שמרל ‪78‬‬
‫‪ ,95 ,94 ,92 46 44 43 ,77‬קנופף‪ ,‬פריץ ח ‪17‬‬
‫קציקוביץ )נדב(‪ ,‬מדקל א ‪;168‬‬
‫‪194‬‬
‫‪,193‬‬
‫יב‬
‫קנופפהולץ‪ ,‬קובה‬
‫‪ ;96‬כ ‪. 255-254‬‬
‫ד ‪ ,-67‬ט ‪ :119‬פז ‪251‬‬
‫‪г‬‬
‫‪103-102‬‬
‫עמנואל ‪-253‬‬
‫קנט‪,‬זקופה כ‬
‫)עורך( בקומה‬
‫קציר‪ ,‬אפרים י ‪ 26‬ת׳‬
‫קנטור‪ ,‬יעקב י ‪87‬‬
‫‪255‬‬
‫קצירגינסקי‪ ,‬שמרקה יד ‪197‬‬
‫קלפנוביץ׳‪ ,‬הירש זליג ו ‪ ,47‬קנמרוביץ‪ ,‬מאיר ז ‪ ;115‬יט ‪ ,96‬קצנלםון‪ ,‬יצחק ב ‪ :65,45‬ד ‪;54‬‬
‫‪98‬‬
‫‪,Т192,191,‬‬
‫‪193‬‬
‫; ט ‪,17‬‬
‫‪П 41‬‬
‫‪4896,188‬‬
‫‪198‬‬
‫‪ :216 ,160‬י ‪ :50‬יא ‪ ;98‬יח‬
‫קנינגהאם‪ ,‬אלן ג ו ר מ ן יא ‪218‬‬
‫קלפנסינובםקי‪ ,‬צבי פו ‪73-71‬‬
‫‪ ;63‬כ ‪57‬‬
‫קנל‪ ,‬םלר א ‪98‬‬
‫קלפנצי‪ ,‬פטי ת ‪206‬‬
‫‪г‬‬
‫קק‪ ,‬בצלאל ‪78‬‬
‫קנר‪ ,‬אדגר יא ‪208‬‬
‫קלני)קרן(‪ ,‬דב ה ‪271-256‬‬
‫קראהלםקא‪ ,‬האלינה ז ‪91‬‬
‫קנר‪ ,‬אוריאל סו ‪292‬‬
‫קלם‪ ,‬גנה ז ‪151‬‬
‫קראום‪ ,‬פיקלוש)משה( יח ‪,152‬‬
‫קנר‪ ,‬ציפורה לאה יט ‪152‬‬
‫קלר‪ ,‬הרץ ‪то 115‬‬
‫‪ ;159 ,155‬יט ‪192 ,188‬‬
‫קסטן‪ ,‬ם״א שואה ‪ -‬יהודית או‬
‫קלר‪ ,‬לני ‪по то‬‬
‫קראפשטיק‪ ,‬רומאן ג ‪49‬‬
‫נרמנית? יס ‪172‬‬
‫קדאפט‪ ,‬אורל א ‪73‬‬
‫קלרםן‪ ,‬יוסף א ‪ ;149 ,125‬ד קסטנד‪ ,‬אלי יא ‪122 ,120‬‬
‫‪т‬‬
‫קרביץ‪,‬ו (בולק ‪108‬‬
‫‪ ;112 ,110 ,101‬ח ‪ ;126‬י קסטנר‪ ,‬ישראל )רודולף‪ ,‬ת ׳‬
‫א ‪ ;83‬ב ‪ ;95‬ד ‪ ;200 ,97-95‬ה קרבל‪-‬שור‪ ,‬שרה יב ‪155‬‬
‫‪ ;153‬יא ‪ ;193‬יג ‪ ;42‬סו ‪;294‬‬
‫‪ ;253 432‬ו ‪ Р :42-41 ,40‬קחרוש‪ ,‬לאסלו א ‪72‬‬
‫‪ ; Г‬יט ‪ ;127‬כ ‪236‬‬
‫‪198‬‬
‫‪г‬‬
‫אברהם ‪226‬‬
‫קרו‪,47 ,‬‬
‫‪ ;155‬יח ‪ ;159 ,158‬יט‬
‫קלרק‪] ,‬גנרל[ ג ‪100,60 4 9‬‬
‫קדוך‪ ,‬יעקב ו ‪213‬‬
‫‪156 49 42 ,71 ,70‬‬
‫קפיינצקי‪ ,‬הירש יג ‪142 ,139‬‬
‫קרובפל‪ ,‬נחפן יב ‪191‬‬
‫משפט קסטנר ד ‪199‬‬
‫קפינםקי‪ ,‬יהושע יט ‪28‬‬
‫קרול פלך ת מ נ י ה ה ‪ ;37-36‬י‬
‫קסלר‪ ,‬יונה ח ‪160 ,158‬‬
‫קמינקר )קמין(‪ ,‬ברוך א ‪,141‬‬
‫‪141,134‬‬
‫קפיטסתו‪ ,‬יאן‬
‫‪ ; 1 6 2 ; Г‬כ‬
‫‪153,‬י‪168,‬‬
‫‪ ; 1 4 2 ,143,146‬ב ‪ 176-165‬ד ‪199‬‬
‫‪140‬‬
‫קפל‪ ,‬ת ה ע ‪169‬‬
‫‪,‬‬
‫‪П174,175‬‬
‫‪ ;1‬ה ‪;247‬‬
‫‪г‬‬
‫נח ‪15-14‬‬
‫קפלינםקי‪,‬‬
‫‪г157,172‬‬
‫קרול‪ ,‬לופו‬
‫‪Т99‬‬
‫‪;TO ;29‬‬
‫‪48179‬יג;‬
‫קתפביין‪ ,‬גתה יג ‪82 ,77‬‬
‫קשת בענן כ ‪252-251‬‬
‫העי‪197 ,196 ,‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪159 ;35-34‬‬
‫קרופביין‪ ,‬פרידה ו ‪:155 ,153‬‬
‫קפלינםקי‪ ,‬שמואל ‪то 183‬‬
‫הצניחה והבריחה טו ‪-290‬‬
‫קפלן‪ ,‬איה ו ‪72 ,63‬‬
‫יג ‪89 47 46‬‬
‫‪294‬‬
‫קפלן‪ ,‬אליעזר ג ‪ ;31‬סו ‪ то ;8‬קתפהולץ‪ ,‬בוז׳יה ג ‪131‬‬
‫קםינקר‪ ,‬בוריה ד ‪122‬‬
‫מפתח השמות‬
‫‪104‬‬
‫קרומהולץ‪ ,‬דוד ג ‪205‬‬
‫קרונגר‪ ,‬חיים ו ‪148‬‬
‫קרונה‪ ,‬משה א ‪ :153‬ה ‪221‬‬
‫קרופסקי‪ ,‬ברל ג ‪123‬‬
‫‪,‬‬
‫‪г194,197,200‬‬
‫‪ ,‬הרמן‬
‫‪202‬‬
‫קרזובםקי‪ ,‬אברהם א ‪58‬‬
‫קריב‪ ,‬אברהם ה ‪275‬‬
‫קריבושיין‪ ,‬שמעון י ‪97-96,81‬‬
‫קרייו‪ ,‬יוסף יג ‪77‬‬
‫קרייזל‪ ,‬יהודה ד ‪191‬‬
‫קרייזר‪ ,‬יעקב י ‪,97 ,92 ,81‬‬
‫‪110 ,101‬‬
‫קרייסקי‪ ,‬ברונו יא ‪21‬‬
‫קרינסקי‪ ,‬רחל יד ‪198‬‬
‫קריפס‪ ,‬םטאפורד יד ‪50‬‬
‫קי־יץ׳ ג׳ונם‪ ,‬ארתור יא ‪219‬‬
‫קריץ‪ ,‬סיומה יב ‪105‬‬
‫‪! и 1 4 ,‬‬
‫«‬
‫'‪45‬קרליבך‪ ,‬עזריאל ז‬
‫קרמיש‪ ,‬חיים א ‪ ;52 ,41‬ג‬
‫‪ ;193-190 ,188 ,183-182‬ו‬
‫‪ ;153‬יג ‪;85 ,83 41 40 ,77‬‬
‫יז ‪ ;257‬יח ‪. 201‬‬
‫קרמיש‪ ,‬יוסף ו ‪11‬‬
‫קרמר‪ ,‬הנם כ ‪74‬‬
‫קרמר‪ ,‬מונדק ד ‪116‬‬
‫קרמר‪ ,‬מרכוס ה ‪59‬‬
‫קרמר‪ ,‬שמעון י ‪81‬‬
‫קרמרמן‪ ,‬חצקל ים ‪236‬‬
‫קרנר‪ ,‬יוסף ב ‪106‬‬
‫קרנר‪ ,‬משה ס ‪,205-191 ,115‬‬
‫‪ 193‬ת׳‬
‫קרסנטי‪ ,‬ברנח־ ג ‪60 ,59‬‬
‫קרסניאנסקי‪ ,‬אוסקר ב ‪ ;76‬יא‬
‫‪ ; Г219,225‬י ט ‪,77 , 4 1‬‬
‫‪;119‬‬
‫‪78‬‬
‫קרסקי‪ ,‬יאן ג ‪ :24-23‬יח ‪19‬‬
‫קרפ‪ ,‬הוריה א ‪110‬‬
‫קרפט‪ ,‬חיים י ‪159‬‬
‫קרפטי‪ ,‬קארוי יז ‪204‬‬
‫קרפל‪ ,‬אריה טז ‪146 ,145‬‬
‫קרפס‪ ,‬דב יג ‪83‬‬
‫קרפס‪ ,‬זיגמונס סו ‪202‬‬
‫קרקובסקה‪ ,‬ללה יח ‪147‬‬
‫קרקינובסקי‪ ,‬פיניה ו ‪176‬‬
‫קרקסון‪ ,‬הנרי ושארל ג ‪58‬‬
‫קרקסון‪ ,‬פייר ג ‪58‬‬
‫קרקסון‪ ,‬רוז׳ה ג ‪ 61,59 48‬ת׳‬
‫קשפיצקי‪ ,‬אברהם ב ‪ ;57‬יא ‪143‬‬
‫רובינזון‪ ,‬בנימין ו ‪ ;69‬ז ‪103‬‬
‫רובינשטיין‪ ,‬מ ר ק ה ג ‪ :191‬ו‬
‫‪ ;154 ,153‬יג ‪,90,89,87 ,82‬‬
‫‪91‬‬
‫רובינשטיין‪ ,‬לולק ב ‪;129 ,123‬‬
‫יט ‪215 ,212‬‬
‫רובינשטיין‪ ,‬ראובן ד ‪ :72‬ה ‪:64‬‬
‫ו ‪ ;67‬יב ‪ ;27‬טו ‪224-223‬‬
‫רובינשטיין‪ ,‬ריצ׳ארד ו ‪,102‬‬
‫‪ ;103‬ז ‪200‬‬
‫רובינשטייךרון‪ ,‬אידה ט ‪234‬‬
‫רובנליכט‪ ,‬אליעזר יט ‪26‬‬
‫רובנצ׳יק‪ ,‬משה טז ‪162‬‬
‫רובשוב)שזר(‪ ,‬זלמן ב ‪,38 ,32‬‬
‫‪42 ,39‬‬
‫רוגחינסקי‪ ,‬שמעון ה ‪ :46,44‬ח‬
‫‪.45‬‬
‫רודאשבסקי‪ ,‬יצחק ט ‪ ;85,82‬יג‬
‫‪179‬‬
‫רודיך‪ ,‬הרי י ‪113‬‬
‫רודיך‪ ,‬מאיר יא ‪ ;209‬יט ‪142‬‬
‫רודין‪ ,‬אלישע ה ‪ :277-272‬טז‬
‫‪ 30‬העי‬
‫מנדי ‪re 114‬‬
‫רודניצקא‪ ,‬זופיא ז ‪80‬‬
‫רודניצקי‪ ,‬איצקה יד ‪218 ,215‬‬
‫‪г‬‬
‫משה־יהודה ‪215‬‬
‫רודניק‪ ,‬מרדכי ו ‪ :84‬ז ‪109‬‬
‫רודרמן‪ ,‬מוטל יג ‪139‬‬
‫רוהבר‪ ,‬יורגן יט ‪150‬‬
‫רווס‪ ,‬פרץ יח ‪155‬‬
‫רח׳אנסקי‪ ,‬אליהו ב ‪ :49‬ג ‪41‬‬
‫רוז׳יצקי‪ ,‬םטאניסלאו ז ‪55‬‬
‫רחברגר‪ ,‬טוני ח ‪162‬‬
‫רחובי‪ ,‬אברהם מרדכי ח ‪84‬‬
‫רחובסקי‪ ,‬גרשון ד ‪69‬‬
‫רחוולט‪ ,‬אלינור ד ‪ : 17‬ה ‪ :209‬ט‬
‫ראוסר‪ ,‬אלבין סו ‪168‬‬
‫ראויטה‪ ,‬וסילה ב ‪156‬‬
‫ךאושינג‪ ,‬הרמן יב ‪ 116‬העי‬
‫ראט‪ ,‬משולם יח ‪222‬‬
‫ראן‪ ,‬לייזר )עורך( פריחתה‬
‫וחורבנה של ירושליט דליטא‬
‫ד ‪226-223‬‬
‫ראנד‪ ,‬אדם ז ‪100‬‬
‫ראנץ‪ ,‬יוחנן יז ‪,132 ,123 ,122‬‬
‫‪139‬‬
‫רב‪ ,‬בומק יח ‪144‬‬
‫רב שלום‪ ,‬נפתלי)טולק( א ‪:103‬‬
‫יד ‪ :43‬כ ‪9‬‬
‫רבה־ונםוביצ׳ובה‪ ,‬יאנינה י‬
‫‪203‬‬
‫רבין‪ ,‬יצחק ה ‪ 290‬ת׳‬
‫רבינוביץ׳‪ ,‬אדם )ולוולה( ד‬
‫‪ ;109‬יא ‪198‬‬
‫רבינוביץ׳‪ ,‬יוסף יא ‪214 ,209‬‬
‫רבינוביץ‪ ,‬פנינה א ‪136‬‬
‫רודן‪,‬‬
‫רבינוביץ‪ ,‬רחל םז ‪99‬‬
‫רבינזון‪ ,‬חיים זלמן א ‪ ,109‬יט‬
‫‪145-144‬‬
‫רודניצקי‪,‬‬
‫רבינםון‪ ,‬יעקב יד ‪ :213 ,20‬םו‬
‫‪102‬‬
‫רביצקי‪ ,‬אבי יז ‪278‬‬
‫רביקוביץ‪ ,‬דליה ט ‪22‬‬
‫רבס‪ ,‬פרץ ה ‪ ;236‬יז ‪ :220‬יט‬
‫‪186 ,81 ,78-77‬‬
‫רדומירסקי‪ ,‬סלבצ׳ו יז ‪150‬‬
‫רדז׳ייבסקה‪ ,‬לידיה)אניה( ג ‪43‬‬
‫רדליך‪ ,‬אגון יט ‪106‬‬
‫רדליך‪ ,‬שלמה ט ‪124‬‬
‫רדק‪ ,‬קרל יב ‪ :62‬טז ‪98‬‬
‫רדר‪ ,‬אריך ד ‪145 ,143 ,142‬‬
‫‪ ;212‬יא ‪168‬‬
‫רובין‪ ,‬אנטולי יג ‪144-143‬‬
‫רוזוולט‪ ,‬פרנקלין דילנו א ‪,10‬‬
‫רובין‪ ,‬גירי יט ‪170‬‬
‫‪ ;82‬ב ‪ ;35 ,14‬ד ‪ ;97 ,17‬ו ‪,10‬‬
‫רובין‪ ,‬הרשלה י ‪224‬‬
‫‪ ;129 ,21 ,20‬ט ‪Т ;212 ,211‬‬
‫רובין‪ ,‬מאיר א ‪ ;133‬יז ‪170‬‬
‫‪- 223‬‬
‫רובין‪ ,‬ניוטה טו ‪256 ,254‬‬
‫רחן‪ ,‬אסתר ולוצ׳יה ב ‪ ;53‬יא‬
‫רובין‪ ,‬ראובן יא ‪ ;199‬יח ‪;124‬‬
‫‪140‬‬
‫רחן‪ ,‬יונה ה ‪,241 ,240 ,239‬‬
‫יט ‪131‬‬
‫רובינא‪ ,‬חנה טז ‪30‬‬
‫‪ ;253 ,248 ,247 ,246 ,242‬יג‬
‫רובינוביץ׳‪ ,‬דוד ט ‪84‬‬
‫‪57‬‬
‫ז‬
‫מפתח השמות‬
‫‪105‬‬
‫רוזן‪ ,‬פנחס ד ‪ :147‬ח ‪ :63‬יט ‪14‬‬
‫רוזנצוויג‪ ,‬זיק א ‪126‬‬
‫טז ‪159‬‬
‫רוזנבאום‪ ,‬אליהו)סמק( א ‪ ,153‬רחנצוויג‪ ,‬חנה ח ‪162‬‬
‫רוטנברג‪ ,‬ויקטור טז ‪112‬‬
‫‪ ;154‬ד ‪ ;65‬ס ‪ ;118‬יא ‪ :228‬יב רוזנצודג‪ ,‬מושקו א ‪ ;192‬ג ‪ ;67‬רוטנברג‪ ,‬סמי יא ‪208‬‬
‫‪ ;184 ,182 ,181 ,179,177‬טו‬
‫ח ‪162‬‬
‫רוטנברג‪ ,‬פנחס ה ‪186‬‬
‫‪155ГО;225‬‬
‫רחנצווייג‪ ,‬ישראל יז ‪249‬‬
‫רוטנברג‪ ,‬שמעון יט ‪28‬‬
‫רוזנבאום‪ ,‬בובי ד ‪210‬‬
‫רוזנצווייג‪ ,‬מקם יז ‪249‬‬
‫רוטנשטו־ייך‪ ,‬פישל ח ‪40‬‬
‫רחנבוים‪ ,‬דבורה יב ‪184‬‬
‫רוזנצווייג‪ ,‬שמואל יז ‪116‬‬
‫רוטפלד‪ ,‬אברהם )אדולף( י‬
‫רחנצויג‪ ,‬בולק א ‪174‬‬
‫רחנבוים‪ ,‬ישעיהו ה ‪235‬‬
‫‪ ;202‬יח ‪88 ,79‬‬
‫רחנצויג‪ ,‬יעקב א ‪179‬‬
‫רחנבוים‪ ,‬פנחס ה ‪235‬‬
‫רוטקה‪ ,‬היינץ יג ‪,163 ,155‬‬
‫ים‬
‫‪;200‬‬
‫יא‬
‫מישו‬
‫רחנקרנץ׳‪,‬‬
‫‪,71‬‬
‫‪,69‬‬
‫רחנבלום‪ ,‬ישעיהו א‬
‫‪168 ,166‬‬
‫‪136‬‬
‫‪ ;72‬י ‪ :199‬יט ‪44 ,43‬‬
‫רוטקל‪ ,‬אדואר יח ‪106‬‬
‫רחנבלום‪ ,‬שמאי ח ‪153‬‬
‫רחנקרנץ‪ ,‬ברונו יחיאל יב ‪ ,151‬רוטקל‪ ,‬אלברט ד ‪62‬‬
‫רוזנבלט‪ ,‬אורי ד ‪11‬‬
‫‪121‬‬
‫‪,117‬‬
‫יג‬
‫‪:158‬‬
‫רוטקריכן‪ ,‬ליוויה א ‪86‬‬
‫רחנבלט‪ ,‬בלהה א ‪183‬‬
‫רחנקרנץ‪ ,‬דאדו א ‪ ;126‬ג ‪ ,162‬רוטשטיין‪ ,‬אברהם ז ‪115‬‬
‫רחנבלט )גיטר(‪ ,‬דת־ ג ‪67‬‬
‫‪:163‬י ‪163‬‬
‫רוטשילד ]משפחת[ יב ‪ :60‬יח‬
‫ד‬
‫‪:182‬‬
‫רחנבלט)ורדי(‪ ,‬קלמן א‬
‫‪192‬‬
‫א‬
‫בבי‬
‫רחנר‪,‬‬
‫‪91‬‬
‫‪99‬‬
‫דחנר‪ ,‬גרשון א ‪ :192 ,183‬ד רוטשילד‪ ,‬הברון אדמונד דה י ‪8‬‬
‫רוזנברג‪ ,‬אברהם יב ‪107‬‬
‫‪ ;195 ,192 ,191‬ו ‪ ,205 ,203‬רוטשילד‪ ,‬רוזי יח ‪108‬‬
‫רחנברג‪ ,‬אלפרד יב ‪ :20 ,15‬יד‬
‫‪ ,166 ,162 ,160 ,159 П ;213‬רויזמן‪ ,‬מוניה יב ‪105‬‬
‫‪ ;57-56‬טו ‪ :213‬יח ‪91‬‬
‫‪ ,171 ,166 ,162 Г ;168 ,167‬רויזמן‪ ,‬מרדכי טז ‪ ;187‬יט ‪,243‬‬
‫רוזנברג‪ ,‬יעקב )קובה( א ‪,138‬‬
‫‪172‬‬
‫‪247‬‬
‫‪ ;174‬ב ‪ 78 34-73‬ת׳‪ :97 ,‬ג רוזנשטוק )ורדי(‪ ,‬ליאו א ‪ ,112‬רדטברג‪ ,‬סיוניה יב ‪105‬‬
‫‪- П‬‬
‫‪112‬‬
‫‪ ;135-129‬ה ‪;233‬‬
‫‪ ;185 ,180 ,144 ,139 ,123‬ב רויטמן‪ ,‬מוטק יח ‪201‬‬
‫‪ ;197 ,126‬ט ‪;104 ,103 ,60‬‬
‫‪ :106-104‬ג ‪ 146‬ת׳‪ :167 ,‬ד רול‪ ,‬דוסיו ד ‪212 ,195 ,193‬‬
‫‪;47 ,44-43‬‬
‫יג ‪ ;44-42‬סו ‪188 ,42‬‬
‫‪ ; 1 8 6 ,187,‬ח ‪ ;140 ,126‬רום‪ ,‬דוד ו ‪91-90 ,74 ,69‬‬
‫; יח ‪ ;155‬יט ‪36‬‬
‫‪V‬‬
‫‪216-21‬‬
‫ט ‪ ;106‬ט ‪ ;220-219‬יג ‪ Г;28‬רומל‪ ,‬ארווין ג ‪ :57‬ד ‪,141,137‬‬
‫‪ ;167‬יח ‪187 ,186‬‬
‫‪ ;78 ,40 38 ,37‬כ ‪194‬‬
‫‪162 ,161 ,159 ,147 ,142‬‬
‫רחנברג‪ ,‬פסיה ז ‪ ;132‬יס ‪246‬‬
‫רוזנשםיין‪ ,‬חיים דוד טז ‪ 32 30‬רומן‪ ,‬אלי םז ‪112‬‬
‫‪32‬‬
‫ב‬
‫צבי‬
‫רוזנשםיץ‪,‬‬
‫רוזנברג‪ ,‬צבי ט ‪ 106‬ת׳‬
‫רומן‪ ,‬שוס מז ‪112‬‬
‫רוזנשטיין‪ ,‬שלמה ד ‪146‬‬
‫רוזנברג‪ ,‬רפאל )רזיו( א ‪,78‬‬
‫רומנובםקי‪ ,‬בנימין טו ‪75‬‬
‫רוחמה‪ ,‬שלום ה ‪253‬‬
‫‪ ;142-141 ,137‬ג ‪ ;131‬ה ‪3 8‬‬
‫רוםקובסקי‪ ,‬מרדכי חיים)אדם(‬
‫דוחס‪ ,‬ריקודו כ ‪164‬‬
‫‪ ;235‬ט ‪ :105 ,104‬יד ‪99-97‬‬
‫ב ‪ ;62‬ג ‪ ;54‬ו ‪,47 ,45 ,44 ,42‬‬
‫רוט‪ ,‬אדם י ‪204‬‬
‫רחנברג‪ ,‬שמעון י ‪127‬‬
‫‪ ;48‬ז ‪ ;210-209‬ט ‪ ;79-76‬יא‬
‫רוט‪ ,‬ברוניה י ‪206-205‬‬
‫רחנהאופט‪ ,‬שמואל יא ‪,195‬‬
‫‪165TO;34‬‬
‫‪ ;210‬יט ‪132‬‬
‫רוט; זיגפריד א ‪ 82 ,78 ,75 ,73‬רונדשטיין‪ ,‬יוסף )דז׳ונק( ג‬
‫העי‪ :86 ,‬ב ‪ :97 ,95‬ג ‪,64‬‬
‫רוזנטהל‪ ,‬נורה יז ‪63‬‬
‫‪ ;189‬י ‪128‬‬
‫רוזנטל‪ ,‬זאב ז ‪115‬‬
‫‪ ;131 ,69-68‬ד ‪ ;109‬ה ‪ ;235‬ז רוניה‪ ,‬דלי טז ‪110‬‬
‫רוזנטל‪ ,‬טולי יא ‪ ;202‬יט ‪137‬‬
‫‪ ;217‬ח ‪ ;141‬ט ‪ ;126‬יא רונס‪ ,‬סלו א ‪192‬‬
‫רחנטל‪ ,‬ליאו יז ‪219‬‬
‫‪204‬‬
‫‪;131 ,128-116‬‬
‫‪ ; Г‬יח רונקלי‪ ,‬אנג׳לו ד ‪:131-128,99‬‬
‫מכתבים ט ‪124-123‬‬
‫‪,164 ,160‬‬
‫‪T‬‬
‫‪23-22‬‬
‫‪ ,159 ,153-152‬ט ‪;9‬‬
‫רוזנםאן‪ ,‬גדליהו ו ‪43‬‬
‫‪ ;171‬יט ‪192 ,188 ,44 ,43‬‬
‫רום‪ ,‬הנם יב ‪46‬‬
‫יב‬
‫תי‪:‬‬
‫‪10‬‬
‫רוזנת‪ ,‬אברהם ו‬
‫‪207‬‬
‫ג‬
‫משה‬
‫רוט‪,‬‬
‫רוםסל‪ ,‬אדוארד )אדק( ו ‪:231‬‬
‫רוט‪ ,‬פרדי ד ‪212‬‬
‫‪ТО207 ;146‬תי; כ ‪239‬‬
‫יח ‪43‬‬
‫רוזנת‪ ,‬פרדכי ד ‪116‬‬
‫רוט‪ ,‬שפחה יז ‪207‬‬
‫רוסי‪ ,‬אנטוניו טו ‪203-202‬‬
‫רחנצודג‪ ,‬ארתור ה ‪,116 ,115‬‬
‫רוטבורט‪ ,‬יוסף טז ‪63‬‬
‫רופאייזן)שיפר(‪ ,‬הלה א ‪ ;91‬ב‬
‫‪122‬‬
‫רוטבלאט‪ ,‬לוטק )לייב( ב‬
‫‪; П‬‬
‫‪ ;15344‬ו ‪93-92 ;154‬‬
‫‪ ;152‬ג‬
‫‪ ; П‬יא ‪;137‬‬
‫ת׳‪107 ;64 ,46 ,‬‬
‫רוזגצודג‪ ,‬בינה ח ‪162‬‬
‫יג ‪ ;91‬יט ‪ 253‬ת׳‪ :‬כ ‪,100‬‬
‫מפתח השמות‬
‫‪106‬‬
‫‪ ,111 ,110 ,104 ,103 ,101‬ריגר‪ ,‬רומק יז ‪240‬‬
‫רידר‪ ,‬מנפרד ה ‪18‬‬
‫‪112‬‬
‫פרידה ממילא ‪ 18‬ים ‪ -252‬רייאן‪ ,‬אלן י ‪182‬‬
‫רייגן‪ ,‬רונלד טו ‪133‬‬
‫‪258 ,254‬‬
‫רופאייזן‪ ,‬אוםוולד )אריה( ו ריידער‪ ,‬תיאודור ג ‪55-54‬‬
‫רייזל‪ ,‬חיים ג ‪105‬‬
‫‪ ;154‬יג ‪90 46 45 43 ,79‬‬
‫רוקח‪ ,‬ישראל ה ‪ ,182 ,181‬רייזמ!‪ /‬אריק וצשיק יט ‪213‬‬
‫רייזמן‪ /‬זלמן יד ‪195‬‬
‫‪194-193 ,185‬‬
‫רוקיטה‪ ,‬ריכרד יב ‪ ,192 ,128‬רייך‪ ,‬חביבה א ‪ ;141‬ב ‪ ;167‬יג‬
‫‪72 ,71,69‬‬
‫‪ 192‬העי; טו ‪,194-193 ,191‬‬
‫רייך‪ ,‬ליאון ה ‪ ;90 47‬טז ‪ ;77‬יז‬
‫‪207 ,203 ,198‬‬
‫‪ ;32‬יח ‪233‬‬
‫רורליך‪ ,‬דב )ברנרד( א ‪ ;148‬י‬
‫רייך‪ ,‬מנשה יב ‪224-223‬‬
‫‪ ;170 ,169 ,159‬יא ‪209‬‬
‫רייכמ[‪ /‬יצחק ז ‪ ;132‬יז ‪78‬‬
‫רושינק‪ ,‬קז׳מייז׳ יג ‪37‬‬
‫רייכר‪ ,‬ארתור יט ‪193 ,189‬‬
‫רושצסקי‪ ,‬עקיבא יג ‪83 40‬‬
‫ריינהרץ‪ ,‬אברהם ה ‪46‬‬
‫רוו‪ /‬בצלאל ו ‪47‬‬
‫ריינקה‪ ,‬הרמן ח ‪16‬‬
‫רז׳ניצ׳קו‪ ,‬יהודה סו ‪103‬‬
‫רזיאל‪ ,‬דוד ד ‪ ;139‬ח ‪71‬‬
‫רייס‪ ,‬אנשל ב ‪;39,38 47 42‬‬
‫רזניק‪ ,‬יהודית א ‪ ;64,63,60‬ה‬
‫ה ‪ ;77‬ו ‪35 ,29‬‬
‫‪ 286 488-286‬ת ; ו ‪ -228‬רייס‪ ,‬הרמן א ‪188‬‬
‫רייס‪ ,‬יאנק ג ‪207‬‬
‫‪78 Г ;230‬‬
‫רייס‪ ,‬רפי ב ‪ :167‬יג ‪,70 ,69‬‬
‫רזניק‪ ,‬מנחם ויוכבד יג ‪95 ,93‬‬
‫‪ ;72 ,71‬טו ‪21‬‬
‫רזניק‪ ,‬ניסן א ‪ ;149 ,65-50‬ג‬
‫‪ 118,116,115,112,101‬ת׳‪ ,‬רייפלר‪ ,‬לייבו ו ‪205‬‬
‫‪т‬‬
‫רייפר‪ ,‬מנפרד א ‪97 ;121‬‬
‫‪ ;123 ,122 ,121‬ד ‪,74 ,67‬‬
‫‪ ;226,117,110,109 ,87 46‬רייצס‪ ,‬בורים ב ‪136‬‬
‫ריכםר‪ ,‬גדליהו יב ‪212‬‬
‫ה ‪ ;287 ,245 ,178‬ו ‪,153‬‬
‫‪ ;230-228 ,156-155‬ז ‪ ,132‬ריכטר‪ ,‬גוםסב יד ‪ :96‬יח ‪,178‬‬
‫‪221 ,179‬‬
‫‪ ;133‬י ‪ ;229 ,164‬יא ‪ ;229‬יב‬
‫רימסקי‪ ,‬ודלף י ‪89‬‬
‫‪,182 ,181 ,176 ,145 ,144‬‬
‫‪ ;184‬יג ‪ ;94 ,90 47 ,63 ,44‬רינג‪ ,‬נתן א ‪44‬‬
‫רינגלבלום‪ ,‬עמנואל ב ‪,49 ,47‬‬
‫‪,‬‬
‫‪Т‬‬
‫‪О146,182,186‬‬
‫‪ 69 ,56 ,54 ,50‬ת׳; ג ‪,40 49‬‬
‫;‬
‫‪Г79,78,40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪ ;45‬ד ‪ ;55 ,54‬ז ‪,57 45-53‬‬
‫יח ‪ ;205-200‬ים ‪447 ,211‬‬
‫‪,70 ,68 ,65 ,63 ,61 ,59 ,58‬‬
‫‪ ;248‬כ ‪ , И‬כ ‪194‬‬
‫‪84 ,79 ,77‬־‪;94 ,90 48 ,85‬‬
‫רזניק־שוחמ‪ ,‬יוסף א ‪167‬‬
‫; ט ‪ ;46‬י ‪,54‬‬
‫‪П108,‬‬
‫‪ 187-186‬יט‬
‫רחמני )דרברימדיקר(‪ ,‬ל ד‬
‫‪ ;147-146 ,145‬יא ‪ ;142‬יב‬
‫‪141‬‬
‫‪ ;85 44‬יג ‪-222 ,221 ,219‬‬
‫רטנאו‪ ,‬וולטר טז ‪,96 46‬‬
‫; טו ‪-159‬‬
‫‪T193,19‬‬
‫‪ ;104-101‬יח ‪;224101‬‬
‫‪167‬‬
‫רםנר‪ ,‬חיים מ ד כ ‪241‬‬
‫הארכיון ג ‪ ;38‬י ‪ ;147‬יא‬
‫רסנר‪ ,‬יוחנן ד ‪161 ,154 ,150‬‬
‫‪ ;142 ,103-101‬יב ‪85‬‬
‫רסנר‪ ,‬יצחק ג ‪ :115‬ד ‪ ;66‬ה ‪49‬‬
‫רינדז׳יונסקי‪ ,‬אלכסנדר חורבן‬
‫‪64‬‬
‫וילנה טז ‪236-235‬‬
‫רטשפרכר‪ ,‬שעיה יט ‪81 40‬‬
‫רינצלר‪ ,‬אברהם)פרו( ד ‪210‬‬
‫ריבלסקי‪ ,‬יוסף י ‪99‬‬
‫ריבנה‪ ,‬פרימו דה ה ‪ 148‬רינצלר‪ ,‬ברוך ולאה ‪то 112‬‬
‫‪,‬‬
‫;‬
‫‪216‬‬
‫ריס‪ ,‬פרידריך יב ‪57-56‬‬
‫ריקנמי‪ ,‬ל׳ ה ‪186‬‬
‫ריקודו‪ ,‬ודיה סז ‪110‬‬
‫דישביץ׳‪ ,‬אדם יח ‪225‬‬
‫רכטפן)רכס(‪ ,‬ה ‪ ;57‬יעקב ס ‪44‬‬
‫רמבה‪ ,‬נחום ד ‪54‬‬
‫רמז‪ ,‬מ ד ד ‪ ;153‬ה ‪ :183 ,182‬ח‬
‫‪40‬‬
‫רמלר‪ ,‬סיסי ח ‪162‬‬
‫רנד‪ ,‬צבי יז ‪87-86 40‬‬
‫רנן‪ ,‬ארנסס יב ‪63‬‬
‫רסטאוויצקי‪ ,‬מ ד פ ט )פטר( ג‬
‫‪126-112 П ;132‬‬
‫רסל‪ ,‬מרדכי ה ‪235‬‬
‫רסקין‪ ,‬ארםני י ‪89‬‬
‫רפאל‪ ,‬גדעץ ה ‪249‬‬
‫רפאל‪ ,‬יצחק; ראו‪ ,‬ורפל‪ ,‬יצחק‬
‫רפאלוביץ׳‪ ,‬ישעיהו י ‪90 46‬‬
‫רפופםקי‪ ,‬אברהם ו ‪ ;90 ,72‬יס‬
‫‪99‬‬
‫רפטור‪ ,‬ברל ה ‪214‬‬
‫רפפורט‪ ,‬חיים יא ‪220-219‬‬
‫רפפורט‪ ,‬נתן ח ‪ :211‬טו ‪,136‬‬
‫‪138 ,137‬‬
‫דפקה‪ ,‬וילהלם י ‪20‬‬
‫רצר‪ ,‬חיים נח ‪181‬‬
‫רק‪ ,‬טדיאוש ז ‪80‬‬
‫רקובר‪ ,‬פרומקה א ‪ ;49 ,45‬יג‬
‫‪95 48 ,87 42‬‬
‫רקובר‪ ,‬שלום יח ‪49‬‬
‫רקובר‪ ,‬שמואל א ‪ :49 ,45‬ו‬
‫‪ ;161 ,153‬יג ‪,95 48 47 42‬‬
‫‪96‬‬
‫רקושי‪ ,‬מתיאס ה ‪ ;236 ,140‬יט‬
‫‪167‬‬
‫רקציוני‪ ,‬ישעיה טז ‪110‬‬
‫רתבון‪ ,‬א׳ יז ‪96‬‬
‫שאגאל‪ ,‬מרק כ ‪148‬‬
‫שבט‪ ,‬לוי ה ‪221‬‬
‫שבעק )שרוני(‪ ,‬שמעון א ‪;67‬‬
‫‪119 re‬‬
‫שבתנץ‪ ,‬יצחק ו ‪144‬‬
‫שברניק‪ ,‬נ׳׳מ יד ‪51‬‬
‫שברץ‪ ,‬יושקה ח ‪142‬‬
‫שברץ‪ ,‬מאיר ז ‪164‬‬
‫שבתאי‪ ,‬שמואל נח ‪152‬‬
‫מפתח השמות‬
‫‪107‬‬
‫שדה‪ ,‬אברהם ז ‪139‬‬
‫שדה‪ ,‬אליעזר ה ‪250-249 ,241‬‬
‫שדה‪ ,‬יצחק ד ‪,159 ,154 ,150‬‬
‫‪ ; П61,62‬כ ‪57 ,54‬‬
‫‪;160‬‬
‫שדכנוביץ‪ ,‬מכס ז ‪116‬‬
‫שדמי‪ ,‬משה ח ‪ :150-148‬יג‬
‫‪53-52‬‬
‫שדמי‪ ,‬נחום ד ‪156‬‬
‫שריב‪ ,‬משה דוד ה ‪26‬‬
‫שואד‪ ,‬שמואל סז ‪119‬‬
‫שוברם‪ ,‬וילהלם ח ‪16‬‬
‫שוגר‪ ,‬ריכארד טז ‪119‬‬
‫שודרן‪ ,‬יעקב יב ‪132‬‬
‫שוואלב‪ ,‬נתן א ‪:189,132 ,125‬‬
‫שטז׳אלצקה‪ ,‬יאדווינה ז ‪83‬‬
‫ב ‪,107-101 ,67 33 33‬‬
‫שטטלר‪ ,‬אלק א ‪178‬‬
‫‪,‬‬
‫‪П‬‬
‫‪;145-138‬ד ‪141-137;98‬‬
‫שטטנר‪ ,‬אברהם ד ‪212‬‬
‫‪ ;145‬ט ‪,125,72 ,71 ,63 ,61‬‬
‫שטיגליץ‪ ,‬ינק ג ‪207‬‬
‫‪ ;126‬יא ‪ ;140‬טו ‪ ;49‬יז ‪,213‬‬
‫שויארמן‪ ,‬לייבו)יהודה( א ‪ ,105‬שטייגביגל‪ ,‬מאקס יא ‪151-147‬‬
‫‪ ;214‬יח ‪;216 ,187 ,186 ,12‬‬
‫‪ ;117 ,106‬ג ‪ ;175 ,173 ,121‬שםייגד‪ ,‬סטאניסלב ה ‪93‬‬
‫;‬
‫‪168‬‬
‫י‬
‫;‬
‫‪П‬‬
‫‪144,‬‬
‫‪146‬‬
‫‪;37 3681‬‬
‫יט ‪ ,69 ,64‬ה‬
‫שטייגר‪ ,‬יצחק ג ‪ :207‬ד ‪-219‬‬
‫‪158‬‬
‫יח‬
‫משה‬
‫‪,‬‬
‫‪Г161,162,166‬‬
‫‪;74‬‬
‫שוויגר‪ ,‬יג‬
‫‪2 2,219‬ת׳; ה ‪;283 37 ,46‬‬
‫יח‬
‫‪:163‬‬
‫י‬
‫ארנולד‬
‫שוופלברג‪,‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪256 189‬‬
‫‪;29,186‬‬
‫‪ ;172 ,171 ,167‬יח ו‬
‫‪180‬‬
‫שוייצר‪ ,‬עדינה יז ‪212‬‬
‫שטגר‪ ,‬אלואיס יט ‪77‬‬
‫‪130-126‬‬
‫י‬
‫אמיל‬
‫שוורץ‪,‬‬
‫שויערמן‪ ,‬בורשי ד ‪ :210‬ט ‪121‬‬
‫שטובינר‪ ,‬זכריה יא ‪208‬‬
‫שוורץ‪ ,‬ארווין יז ‪206‬‬
‫שויערמן‪ ,‬שולמית ח ‪140‬‬
‫שטויסל‪ ,‬ישי יא ‪198‬‬
‫שוורץ‪ ,‬בלה ה ‪235‬‬
‫שויצר‪ ,‬הלינה א ‪178‬‬
‫שטול‪ ,‬יעקב א ‪ :61‬טז ‪-181‬‬
‫שוורץ‪ n ,‬ד ‪ !121 ,100-99‬ה‬
‫שולברג‪ ,‬סלק ג ‪207‬‬
‫‪ 184 ,185‬ת׳; יח ‪202‬‬
‫‪242 ,237‬‬
‫שולדנפריי‪ ,‬יוסף ב ‪115 ,113‬‬
‫שטולפנגל‪ ,‬אוטו פ ץ יח ‪90‬‬
‫שוורץ‪ ,‬דב ו ‪215‬‬
‫שולוחוב‪ ,‬מיכאל טז ‪198‬‬
‫שטולצנברג‪ ,‬לתק ג ‪207 ,206‬‬
‫שיירץ‪ ,‬הוגו יא ‪ :213‬טז ‪114‬‬
‫שולפאן‪ ,‬דוד ב ‪ :49‬ג ‪41‬‬
‫שטוקארביץ‪ ,‬אברהם ז ‪-107‬‬
‫‪ ,pw‬יוסף א ‪ :184‬ב ‪:139,42‬‬
‫שולמאן‪ ,‬יהושע יג ‪145‬‬
‫‪ ,108‬ז ‪115‬‬
‫ט ‪ :72‬סו ‪276‬‬
‫שולמן )הוכבאום(‪ ,‬מאיר יט‬
‫‪ ,ртто‬מאיר ט ‪ :189‬יא ‪доз‬‬
‫שטיין‪ ,‬אדמונד)מנחם( ד ‪ 34‬ט‬
‫‪73-72‬‬
‫‪21 ,209‬‬
‫‪ ;47‬י ‪145‬‬
‫שולמן‪ ,‬ברוך)ברנרדו( יד ‪92‬‬
‫‪ ,pw‬מטה ט ‪63‬‬
‫שטיין‪ ,‬ויקטור יח ‪142‬‬
‫שולץ‪ ,‬אירנה ז ‪81‬‬
‫‪ ,pw‬מישקה ה ‪53‬‬
‫שטיין‪ ,‬ישראל יא ‪209‬‬
‫שולץ‪ ,‬ארווין ה ‪ :97‬כ ‪130‬‬
‫‪ ,ртго‬שמדל ה ‪ :48‬ו ‪34 ,77‬‬
‫שטיין‪ ,‬פרץ ה ‪54‬‬
‫שולץ‪ ,‬רודי ים ‪72‬‬
‫‪86‬‬
‫שולצ׳ינםקי‪ ,‬אנח׳יי טז ‪ -225‬שטיינברג‪ ,‬אליעזר ה ‪25‬‬
‫שוורצבאום‪ ,‬אלפרד א ‪ :178‬ט‬
‫שטיינברג‪ ,‬אנריק טז ‪112‬‬
‫‪226‬‬
‫שטייגבר‪ 4‬זאב ו ‪54‬‬
‫;‪ 6 1,72-68‬י ‪ Г213 ;ГГ ;196‬שולד‪ ,‬איזמ ז ‪168‬‬
‫‪218-215‬‬
‫שטיינברג‪ ,‬ליאץ יב ‪93‬‬
‫שומאכר‪ ,‬קורט יד ‪69‬‬
‫הארכיץ טו ‪ :297‬יח ‪217‬‬
‫שטיינהארדם‪ ,‬לורנס א׳ ד ‪-125‬‬
‫שומכד‪ ,‬פאני ב ‪ ;131‬יב ‪ :154‬יג‬
‫שוורצבארט‪ ,‬מרדכי טו ‪165‬‬
‫‪ :128‬יט ‪70‬‬
‫‪115-114‬‬
‫שוורצברד‪ ,‬יצחק ב ‪,119 33‬‬
‫שטימהארט‪ ,‬פייסק ב ‪82 ,76‬‬
‫שומרוני‪ ,‬עמיאל‪ :‬ראו‪ ,‬שוורץ‪,‬‬
‫‪П189‬‬
‫‪;Р‬‬
‫‪122; 1 4‬ג;‬
‫שטיינמץ‪ ,‬צבי מאיר א ‪72‬‬
‫אמיל ‪-‬‬
‫‪ ;100-90‬יט ‪260‬‬
‫שטיינפלו‪ ,‬יוסף ב ‪ :83‬ט ‪,101‬‬
‫שוסטר‪ ,‬היינץ יט ‪73 ,67‬‬
‫שוורצברד‪ ,‬שלום ה ‪т :103‬‬
‫שוסטד‪ ,‬יצחק ה ‪46‬‬
‫‪103‬‬
‫‪104 ,17‬‬
‫שוורצברט‪ ,‬איגניצי א ‪104‬‬
‫שוורצמן‪ ,‬הוגו טז ‪:113‬‬
‫שוורצמן‪ ,‬חיים א ‪ !139‬טז ‪,110‬‬
‫‪113 ,112‬‬
‫שוורצשםיין‪ ,‬פייבל ג ‪43‬‬
‫שוחביץ׳‪ ,‬רומן ה ‪101 ,100‬‬
‫שוחט‪ ,‬יוסל ו ‪66-65‬‬
‫שוחט‪ ,‬מרדכי יא ‪ :202‬יט ‪138‬‬
‫שוחט‪ ,‬משה ו ‪90‬‬
‫שוחט‪ ,‬נחום ב ‪ :129 ,124‬יט‬
‫‪213 ,212‬‬
‫שוטן‪ ,‬גוגו י ‪127‬‬
‫שוטן‪ ,‬משה ניטו ויער יד ‪-215‬‬
‫‪218‬‬
‫שויארמן)פפאו(‪ ,‬דבורה א ‪185‬‬
‫שויאדמן‪ ,‬דוד! ראו‪ ,‬שערי‪ ,‬דוד‬
‫שיר‪ ,‬זיגמונס יב ‪132‬‬
‫שיר‪ ,‬מרדכי ו ‪203‬‬
‫שיר‪ ,‬משה ט ‪ ;195‬י ‪ :145‬סו‬
‫‪161‬‬
‫שור‪ ,‬צבי כ ‪196‬‬
‫שור‪ ,‬קלמן כ ‪70‬‬
‫שושני‪ ,‬סעדיה ה ‪186‬‬
‫שזר‪ ,‬זלמן טז ‪30‬‬
‫שמאהל‪ ,‬היינריך יד ‪33‬‬
‫שסאהל‪ ,‬פרידריך יוליוס יז ‪180‬‬
‫שטאהלקר‪ ,‬פראנץ יב ‪21‬‬
‫שטאובר‪ ,‬ש׳ ג ‪86‬‬
‫שטארק‪ ,‬יוהאנס י ‪20‬‬
‫מפתח השמות‬
‫‪108‬‬
‫‪215‬‬
‫שטיינר‪ ,‬אנדרי טו ‪46‬‬
‫שסרסברג‪ ,‬דינקה ב ‪178‬‬
‫שטיינר‪ ,‬ארווין ב ‪ ;76‬יט ‪77 ,39‬‬
‫שסרק‪ ,‬נפתלי ה ‪54‬‬
‫שטיינר‪ ,‬ג׳ורג׳ ג ‪22‬‬
‫שיבר‪ ,‬דב )ברל( א ‪,109 ,106‬‬
‫שטיינשניידר‪ ,‬שלום ב ‪61‬‬
‫‪,132 ,126 ,124 ,118 ,113‬‬
‫שסיל‪ ,‬ינק א ‪57 ,53‬‬
‫‪,144 ,141 ,139 ,137-134‬‬
‫שםינבק‪ ,‬דידי ה ‪31‬‬
‫‪ ;148 ,147 ,146‬ג ‪ ;70,64‬ד ‪54‬‬
‫‪,67-66‬‬
‫שסינמץ‪ ,‬שמעיה‪ :‬ראו‪ ,‬אבני‪,‬‬
‫;ה‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫שמעיה ‪,174,175,177,180‬‬
‫‪ ;39 ,38 ,37‬ז ‪П ;184 ,163‬‬
‫שסינפלד‪ ,‬רוברס א ‪190‬‬
‫‪,168 ,162 ,155 ,142 ,140‬‬
‫שסינקלר‪ ,‬שושנה )צ׳וצ׳ה( ט‬
‫‪ ;174‬ט ‪ ;106‬י ‪,155 ,115‬‬
‫‪101‬‬
‫‪ ;165‬יב ‪ ;206‬יג ‪T ;29 ,28‬‬
‫שטינר‪ ,‬צבי א ‪68‬‬
‫‪,‬‬
‫‪Г‬‬
‫‪ ;97 ,96‬סו ‪164,162 ;293‬‬
‫שטמפל‪ ,‬בבי יז ‪ :162‬יח ‪186‬‬
‫‪,196 ,172 ,171 ,168 ,166‬‬
‫שסנדיג‪ ,‬יעקב ה ‪117‬‬
‫‪ ;200‬יח ‪194 ,190 ,188 ,187‬‬
‫שטנדל‪ ,‬ולדיסלב יב ‪97‬‬
‫בקפריסין ד ‪188 ,187‬‬
‫שטנר‪ ,‬מרדכי ה ‪196‬‬
‫שמלו‪ ,‬יצחק ד ‪218-215‬‬
‫שסקר‪ ,‬אדולף כ ‪163‬‬
‫שיו‪ ,‬אלי יא ‪118‬‬
‫שטראוך‪ ,‬אדוארד יב ‪34‬‬
‫שיטנוביצר‪ ,‬שלמה יא ‪208‬‬
‫שטראוך‪ ,‬זרח יב ‪146‬‬
‫שייב‪ ,‬ישראל‪ :‬ראו‪ ,‬אלדד‪,‬‬
‫‪45‬‬
‫ה‬
‫דב‬
‫שטרובוים)תיבון(‪,‬‬
‫ישראל‬
‫שטרובל)שתל(‪ ,‬יוזק ג ‪207‬‬
‫שייל‪ ,‬וולטר ז ‪10‬‬
‫שטרופ‪ ,‬יורגן ב ‪ ;50‬ו ‪11-10‬‬
‫שיין‪ ,‬איציק יט ‪213‬‬
‫שטרייסמן‪ ,‬ח׳ סס׳ יח ‪179‬‬
‫שיין‪ ,‬אליהו יא ‪210‬‬
‫שםרייכר‪ ,‬יוליוס ג ‪ :33 ,28‬כ‬
‫שיין‪ ,‬מרדכי יז ‪208‬‬
‫‪ ,24‬כ ‪149‬‬
‫שיין‪ ,‬שלמה)סלק( א ‪ :90‬יג ‪:37‬‬
‫‪128‬‬
‫יב‬
‫ליאון‬
‫שסריקס‪,‬‬
‫יד ‪47 ,42 ,41‬‬
‫שטריקר‪ ,‬רוברט סז ‪93‬‬
‫שיינבוים‪ ,‬יחיאל )אילקה( א‬
‫שטרליכס‪ ,‬חיים ב ‪107‬‬
‫‪110-109‬‬
‫‪;226‬‬
‫‪ 45;225‬הע ‪,‬‬
‫‪ ;59 ,46‬ד ‪,45‬‬
‫‪,136‬‬
‫ד‬
‫אברהם)״יאיר׳׳(‬
‫שטרן‪,‬‬
‫יג ‪95-94‬‬
‫‪157‬‬
‫שיינבוים‪ ,‬פסיה א ‪47‬‬
‫שטרן‪ ,‬אלכסנדר א ‪140‬‬
‫שיינברגר‪ ,‬שאניה יס ‪213‬‬
‫שייקרו‪ ,‬פמפיל יז ‪176‬‬
‫שטרן‪ ,‬גיאורגי י ‪81‬‬
‫שילוח‪ ,‬ראובן ב ‪169‬‬
‫שטרן‪ ,‬היינריך יד ‪35 ,33‬‬
‫שילר‪ ,‬שלמה ו ‪33‬‬
‫שטרן)שרוני(‪ ,‬חיים ה ‪54‬‬
‫שימחוביץ‪ ,‬רוזה ד ‪58-56 ,54‬‬
‫שסרן‪ ,‬יוסף א ‪182‬‬
‫שימייסה‪ ,‬אנה יב ‪ :30‬יז ‪48-47‬‬
‫שטרן‪ ,‬יצחק ו ‪147‬‬
‫שימנובסקי‪ ,‬אנמוני ז ‪76‬‬
‫שטרן‪ ,‬ישראל יט ‪133‬‬
‫שטרן )כוכבי(‪ ,‬שמשון ה ‪ ,28‬שינברג )גרינגרוס(‪ ,‬שנייה ז‬
‫‪155‬‬
‫‪ ;29‬טז ‪119‬‬
‫שינדלר‪ ,‬אוסקר ו ‪ ;147-145‬ים‬
‫שטרנברג‪ ,‬אוסנת יח ‪155 ,154‬‬
‫‪70‬‬
‫שטרנברג‪ ,‬חיים י ‪229‬‬
‫שטרנברג‪ ,‬יעקב ה ‪ :25‬ח ‪ :94‬יח שינדלר‪ ,‬ארתור כ ‪226‬‬
‫שינטוביצר‪ ,‬שלמה יא ‪214‬‬
‫‪56‬‬
‫שינקמן)אבישי(‪ ,‬זליג יא ‪228‬‬
‫שטרנליכט‪ ,‬חיים א ‪99‬‬
‫שטרנפינקל‪ ,‬זאב)דולק( ב ‪ ;124‬שינקמן‪ ,‬קובה כ ‪29‬‬
‫שינר‪ ,‬זאב )דני( ה ‪-221 ,219‬‬
‫ו ‪ ;231‬יח ‪ ;43‬יט ‪,213 ,212‬‬
‫;‬
‫‪ ;225 ,222‬יט ‪75 ,64‬‬
‫שיף‪ ,‬דוד ב ‪ ;134‬יב ‪146‬‬
‫שיף‪ ,‬יעקב טו ‪120‬‬
‫שיפר‪ ,‬הלה‪ :‬ראו‪ ,‬רופאייזן‪,‬‬
‫הלה‬
‫שיפר‪ ,‬יצחק ב ‪,65 ,62 ,56 43‬‬
‫‪ ; Т 9 0‬ט ‪;47‬‬
‫‪;;107П‬‬
‫י ‪ ;144 ,143-142‬יא ‪ ;104‬יב‬
‫‪ :81‬יג ‪ ;223‬טו ‪ :161,160‬טז‬
‫‪215 ,159‬‬
‫שיפריס‪ ,‬זאב ה ‪45‬‬
‫שיקורסקי‪ ,‬ו׳ ו ‪ ;10‬יז ‪33‬‬
‫שיראקוביאק‪ ,‬דוד ט ‪84‬‬
‫שירדזינסקי‪ ,‬תיאודורה יד ‪109‬‬
‫שיש‪ ,‬לוסיאן ג ‪60‬‬
‫שישקו‪ ,‬הלנה ז ‪83‬‬
‫שבט‪ ,‬משה ה ‪,265 ,263 ,258‬‬
‫‪266‬‬
‫שכטר‪ ,‬איזיו א ‪ ;192‬ט ‪160‬‬
‫שכטר‪ ,‬ארמנד טז ‪112‬‬
‫שכטר‪ ,‬בנציון יט ‪152‬‬
‫שכטר־גני‪ ,‬פסח יא ‪208 ,202‬‬
‫של‪ ,‬בךציון יז ‪240‬‬
‫שלאר‪ ,‬חיימקה יט ‪213‬‬
‫שלח׳יוק‪ ,‬אנטק ב ‪79‬‬
‫שלום עליכם ב ‪ :89‬ד ‪ :54‬ה‬
‫‪ ;134‬י ‪ ;112‬טז ‪112 ,37 ,36‬‬
‫שלומי‪ ,‬חנה יב ‪ ;145‬יג ‪,35-30‬‬
‫; יח ‪ ;80‬יט‬
‫‪V‬‬
‫‪211‬‬
‫תולדות האיחוד כ ‪260-259‬‬
‫שלונסקי‪ ,‬אברהם ד ‪206‬‬
‫שלוסברג‪ ,‬בלומה ו ‪72‬‬
‫שלוק‪ ,‬ולסר סו ‪209‬‬
‫שלזינגר‪ ,‬קורט טו ‪177 ,170‬‬
‫שלט‪ ,‬אברהם ד ‪84‬‬
‫שליירמאכר‪ ,‬פרידריך ד״א ו‬
‫‪111,110‬‬
‫שלימפר‪ ,‬אימק ג ‪207‬‬
‫שלכטר‪ ,‬זיגמונט יב ‪131 ,128‬‬
‫שלסוראיסיס‪ ,‬יואוזט כ ‪80‬‬
‫שלפר‪ ,‬שרי ח ‪162 ,161-160‬‬
‫‪ .‬שמואלביץ‪ ,‬אהרן א ‪139‬‬
‫שמואלביץ‪ ,‬מנחם ז ‪142‬‬
‫שמואלביץ‪ ,‬מתי ח ‪76‬‬
‫שמואלביץ‪ ,‬רות מז ‪ ;173‬יז‬
‫‪218 ,217‬‬
‫מפתח השמות‬
‫‪109‬‬
‫שמואלי‪ ,‬אהרון‪ :‬ראו‪ ,‬שמילר‬
‫שנצר‪ ,‬קשנה ח ‪143‬‬
‫שפירא‪ ,‬זיני ד ‪210‬‬
‫ביץ‪ ,‬נלו‬
‫שנצר )נצר(‪ ,‬שלמה ג ‪ ;101‬יג שפירא‪ ,‬חיים ו ‪80‬‬
‫שמויי‪ ,‬אנרי טו ‪148 ,145 ,141‬‬
‫‪63‬‬
‫שפירא‪ ,‬יהושע ג ‪207‬‬
‫שמוקלד‪ ,‬מוניק יג ‪83‬‬
‫שנקל‪ ,‬ליאון ח ‪139‬‬
‫שפירא‪ ,‬יוסף יח ‪189‬‬
‫‪69‬‬
‫ח‬
‫‪:148‬‬
‫שמוראק‪ ,‬אמיל ד‬
‫שנקמן)אבישי(‪ ,‬זליג יב ‪ ,174‬שפירא‪ ,‬יצחק ו ‪ :78‬םז ‪,148‬‬
‫שמורק‪ ,‬ארנולד יט ‪59‬‬
‫‪176,‬‬
‫‪181‬‬
‫‪ ;151‬יט ‪100 ,99 ,98 ,96-95‬‬
‫שמושקביץ‪ ,‬יעקב ה ‪,130‬‬
‫‪г‬‬
‫‪130‬טולק ‪244‬‬
‫שנקר‪,‬‬
‫שפירא‪ ,‬לייבל ומינה טז ‪65‬‬
‫העי; י ‪111 ,92 31‬‬
‫שנר)נשמית(‪ ,‬שרה יס ‪254‬‬
‫שפירא‪ ,‬מייטק כ ‪239‬‬
‫שמושקוביץ )שץ(‪ ,‬אריה ה ‪ ,59‬שסקין‪ ,‬מירון ז ‪111,109‬‬
‫שפירא‪ ,‬משה א ‪164 ,153‬‬
‫‪ ;61‬ז ‪215-211‬‬
‫שעיה‪ ,‬אלי יז ‪220‬‬
‫שפירא‪ ,‬נחמן ב ‪ :89-88‬ו ‪63‬‬
‫שמסדר‪ ,‬יעקב ד ‪107‬‬
‫שערי‪ ,‬דוד ד ‪ 181‬העי‪ :194 ,‬ו שפירא‪ ,‬קלונימוס קלמיש יח‬
‫שמי‪ ,‬אלחנן יח ‪,115‬‬
‫‪, Г‬‬
‫‪ ; T O‬טז ‪162 ;206‬‬
‫‪22116 ;213‬‬
‫‪72-64‬‬
‫ש מ ע ‪ ,‬קדלו יד ‪73 ,72‬‬
‫‪172 ,170 ,166‬‬
‫שפירא‪ ,‬שמחה ה ‪,123-113‬‬
‫שמעט‪ ,‬אנטון א ‪54 ,44-43‬‬
‫גירוש קפריסץ ‪-1946 -‬‬
‫‪ ;165-164‬יא ‪ ;243‬יב ‪,89‬‬
‫שמעט‪ ,‬יצחק יא ‪-213 ,209‬‬
‫‪ ,1949‬העפלה‪ ,‬המחנות‬
‫‪;222‬כ ‪107‬‬
‫‪ ;214‬יט ‪138‬‬
‫וחברת המעפילים ט ‪ -221‬שפירא‪ ,‬שמעון ז ‪115‬‬
‫‪;226‬יב ‪210‬‬
‫שמילוביץ‪ ,‬זני טז ‪110‬‬
‫שפר‪ ,‬זאב ד ‪;156‬‬
‫שמילוביץ‪ ,‬נלו ג ‪ ;167‬ג ‪28‬‬
‫מ׳׳סתם ציונות״ ל׳׳ציונות שפר‪ ,‬יוסף ה ‪235‬‬
‫כללית״ יט ‪260-259‬‬
‫שמיר‪ ,‬חיים ו ‪213‬‬
‫שפר‪ ,‬פריץ יד ‪76‬‬
‫שמיר‪ ,‬יצחק יט ‪174‬‬
‫שערי‪ ,‬יהודה‪ :‬ראו‪ ,‬שויארםן‪ ,‬שפר‪ ,‬רפאל ב ‪ ;33‬ד ‪ :81,79‬יח‬
‫לייבו‬
‫שמיר‪ ,‬משה כ ‪54 33 ,47‬‬
‫‪12‬‬
‫‪т‬‬
‫שמעונוביץ‪ ,‬דוד טז ‪ 29‬שפאר‪ ,‬אלברט ג ‪ ;9‬ו ‪26 :27‬‬
‫‪т‬‬
‫שפרבר‪ ,‬הנק ‪41‬‬
‫שמעוני‪ ,‬דב ז ‪217‬‬
‫שפאר‪ ,‬חיים יג ‪ ;73‬טו ‪ ;22-19‬שפריי‪ ,‬חנוך יד ‪103‬‬
‫שמעוני‪ ,‬דוד יג ‪180‬‬
‫‪ 197 ,172 ,170 ,166 ,157 Г‬שפרינגמן‪ ,‬הרשל ד ‪94‬‬
‫שמרוק‪ ,‬חנא טז ‪239‬‬
‫שפטיצקי‪ ,‬אנדריי ה ‪ ,98-97‬שפרינגמן‪ ,‬שמואל )הדמו( יח‬
‫‪;62,61 39 Т ;105-104 ,99‬‬
‫שמרלוביץ‪ ,‬יהודה א ‪99 ,98‬‬
‫‪ ;159‬ים ‪,71 ,70 ,68 ,67 ,64‬‬
‫כ ‪129‬‬
‫שמרקוביץ‪ ,‬איציק ה ‪141‬‬
‫‪86 ,75 ,74‬‬
‫שנארך)שני(‪ ,‬קארל ד ‪210‬‬
‫שפטל‪ ,‬יוסף ב ‪ :53‬ח ‪ :107‬יא שפרינגר‪ ,‬הרשל א ‪175 ,173‬־‬
‫‪140 ,139‬‬
‫שנבל‪ ,‬ברל טז ‪112‬‬
‫‪ ;176‬ט ‪ :62‬טו ‪ :48‬יז‪;120‬יט‬
‫שפטל‪ ,‬צבי ב ‪54‬‬
‫שנגארט‪ ,‬אברהארדט ה ‪97‬‬
‫‪66 ,34‬‬
‫שנדוק‪ ,‬פאוול ה ‪103 ,96‬‬
‫שפיגל‪ ,‬זיגמונד א ‪ :136‬ח ‪ ;142‬שפרינגר‪ ,‬יואל א ‪176‬‬
‫‪209‬‬
‫שני‪ ,‬חיים ד ‪ 210‬יא‬
‫‪г‬‬
‫‪ ; Д О З‬יט ‪ 138‬שפרינצק‪ ,‬יוסף ד ‪72 ;153‬‬
‫סטפי‬
‫שגצר‬
‫ראו‪,‬‬
‫סטפי‪:‬‬
‫שפיגל‪,‬‬
‫‪59‬‬
‫‪30‬‬
‫שניאור‪ ,‬ישראל ה‬
‫שפריצר‪ ,‬אנטק ג ‪152‬‬
‫שניאורסון‪ ,‬פישל ז ‪34‬‬
‫שפיגלת‪ ,‬יאדזיה א ‪ :179 ,174‬שפריצר‪ ,‬חנה כ ‪204‬‬
‫שניידד‪ ,‬ארטור טז ‪196-193‬‬
‫ב ‪ ;78-77‬ט ‪ ;60‬סו ‪ Г ;45-44‬שפריצר‪ ,‬רחל)אנקה( יד ‪ ;43‬טו‬
‫‪7Д‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ 2 1 2‬י ט ‪36‬‬
‫;‬
‫שניידר‪ ,‬משה א ‪ :53‬יח ‪202‬‬
‫‪ ;278‬כ ‪102 ,99‬‬
‫שפילמן‪ ,‬חנקה יט ‪213‬‬
‫שניידר‪ ,‬קלפן ג ‪205 ,203‬‬
‫שפרן‪ ,‬אלכסנדר ד ‪ ;108‬י ‪:163‬‬
‫שניימן‪ ,‬בימה יב ‪105‬‬
‫; יח ‪,180‬‬
‫‪Г ;113ТО154,83‬‬
‫שפינדל‪ ,‬סלה יג ‪172,77‬‬
‫שפינר‪ ,‬ווסקה )רבקה( ב ‪152‬‬
‫שניפר‪ ,‬שמעון טז ‪27‬‬
‫‪181‬‬
‫שפינר‪ ,‬פנק סו ‪278‬‬
‫שגיצר‪ ,‬סלים יב ‪ ;165‬יג ‪47‬‬
‫זכרונוחיו יח ‪225-219‬‬
‫ש פ ח ‪ ,‬שמעון ה ‪122‬‬
‫שניצר‪ ,‬צבי י ‪164‬‬
‫ש׳׳ץ‪ ,‬אריה‪ :‬ראו‪ ,‬שמושקוביץ‪,‬‬
‫שפיצר‪ ,‬ה^קה ב ‪107‬‬
‫שנירר‪ ,‬לולה כ ‪233‬‬
‫אריה‬
‫שפיצר‪ ,‬רחל א ‪103‬‬
‫שנער‪ ,‬פליקס יד ‪74‬‬
‫שץ־אנין‪ ,‬מ׳ יז ‪43‬‬
‫שפיר‪ ,‬צבי ה ‪46‬‬
‫שנצר‪ ,‬הילה יט ‪37‬‬
‫שצ׳רנסקי‪ ,‬אנמולי יב ‪8‬‬
‫שנצר‪ ,‬סטפי א ‪ :49‬ד ‪ :47-44‬ו שפירא‪ ,‬דונקה ד ‪ 47,46,45-44‬שצופק‪ ,‬ה״ח יב ‪174‬‬
‫‪ ,158 ,155 ,153 ,152 ,151‬שפירא‪ ,‬הלה א ‪98‬‬
‫שצקי‪ ,‬שלמה ים ‪214‬‬
‫שפירא‪ ,‬ז׳אק ח ‪141‬‬
‫‪ ;228 ,159‬יג ‪106-75‬‬
‫שצקר‪ ,‬חיים ס ‪231-230‬‬
‫י‬
‫מפתח השמות‬
‫‪110‬‬
‫‪249‬‬
‫שקד‪ ,‬גרשון יז ‪69‬‬
‫שקד‪ ,‬מנשה יד ‪103‬‬
‫שקלאר‪ ,‬הירש יג ‪134‬‬
‫‪82‬‬
‫שקלובסקי‪ ,‬רקטור נח ‪200‬‬
‫שריד‪ ,‬אריה יח ‪49 ,47 ,44‬‬
‫שקלר‪ ,‬שינדל יט ‪130‬‬
‫שקםפיר‪ ,‬רליאם כ ‪ ,158-157‬שרייבאום‪ ,‬יעקב יב ‪205‬‬
‫שרינסקי‪ ,‬יוסף ג ‪ ;40‬יא ‪46‬‬
‫‪160‬‬
‫‪175ГО;137 ,98‬‬
‫‪г‬‬
‫שקרז׳ינסקי‪ ,‬אמיל ‪150‬‬
‫שריסס‪ ,‬פרידריו יא ‪209‬‬
‫שרגא‪ ,‬י׳ ג ‪198‬‬
‫שרף‪ ,‬מרשה א ‪192‬‬
‫שרגא‪ ,‬לסקר י ‪112‬‬
‫שרף‪ ,‬רפאל נח ‪237‬‬
‫שרגא‪ ,‬סוניה י ‪89‬‬
‫‪г‬‬
‫שרצר‪ ,‬ג יוסף נח ‪240 ;193‬‬
‫שרגא‪ ,‬פרד א ‪;130 ,126‬‬
‫‪ :162-161‬ד ‪ :213‬י ‪ ,112‬שרתוק )שרת(‪ ,‬משה א ‪ :145‬ג‬
‫‪ ;95‬ד ‪,147 ,140 ,133 ,18‬‬
‫‪114 ,113‬‬
‫;ה‬
‫‪1 5 5 ,156,158,192,‬‬
‫‪212‬יא ‪196‬‬
‫שרגאי‪ ,‬זלמן‬
‫‪; Т‬‬
‫‪ ;220‬ח ‪ ;64 ,63‬יג ‪76 ;60‬‬
‫שרדנמקי‪ ,‬שמחה ס ‪124‬‬
‫« ‪ ;31 ,24-23 4‬יז ‪;100 ,99‬‬
‫שרוני‪ ,‬ברוך ב ‪ :178‬יא ‪-247‬‬
‫שרוםםר‪ ,‬אברהם ג ‪205‬‬
‫שרוסטר‪ ,‬בךציון ד ‪41 ,79,66‬‬
‫יח ‪ ;124 ,122 ,121 ,47‬יט ‪70‬‬
‫שש‪ ,‬מאיר א ‪71‬‬
‫ששון‪ ,‬יהושע יב ‪119‬‬
‫תגר‪ ,‬חיים ג ‪205‬‬
‫תהומי‪ ,‬אלכסנדר א ‪153‬‬
‫תודייגולוב‪ ,‬אברהם‪ ,‬ו ‪,167‬‬
‫‪ ;174 ,170‬ס ‪ ;184 ,182‬י‬
‫‪ ;186-180 ,179‬כ ‪257 ,74‬‬
‫גיסו יום־יום יז ‪17-16‬‬
‫תלמי‪ ,‬יהודה‪ :‬ראו‪ ,‬פורדי‪ ,‬יהו­‬
‫דה‬
‫תלמי‪ ,‬מ׳ יח ‪120‬‬
‫תמים‪ ,‬אנדרי ג ‪60 49 ,58‬‬
‫תמיר‪ ,‬שמואל ים ‪156‬‬