Normal Template

‫דניאל פריש ‪ 3‬תל אביב‪ ,‬קומה ‪ ,52‬טלפון ‪ 33-936.5.936‬פקס ‪33-936.1.936‬‬
‫‪ 12‬במרץ‪1122 ,‬‬
‫לקוחות יקרים חג פסח שמח וכשר‬
‫להלן עדכוני המשרד לחלק השני של חודש מרץ ‪.5313‬‬
‫בגיליון זה ניתן להתעדכן בחומר מקצועי שבתחומי משרדנו‪ :‬ליווי חברות‪ ,‬תאגידים‪ ,‬הסדרי אג"ח‪,‬‬
‫מקרקעין‪ ,‬הגבלים עסקיים‪ ,‬ניירות ערך‪ ,‬משפט מנהלי‪ ,‬ביקורת המדינה‪ ,‬עסקאות‪ ,‬מיזוג ורכישה‬
‫ועסקאות בינלאומיות‪.‬‬
‫ברצוננו להודיעכם שבקרוב מאוד יושק האתר החדש (‪ )www.st-adv.com‬דרכו ניתן יהיה‬
‫להתעדכן ולשמור על קשר‪.‬‬
‫לכל שאלה או התייעצות‪ ,‬אנו לרשותכם בטלפונים של המשרד ‪ 30-9362936‬ובמייל‬
‫‪[email protected]‬‬
‫תנו לציבור להשקיע ברכבת הקלה ‪ /‬עו"ד שלומי תורג'מן‬
‫בחודש מרץ‪ ,2300 ,‬פורסם ב"כלכליסט" טור דעה של עו"ד שלומי תורג'מן שכותרתו "תנו‬
‫לציבור להשקיע ברכבת הקלה"‪.‬‬
‫הנכם מוזמנים לצפות בכתבה בקישור הבא‪:‬‬
‫"אין לבעלי האג” ח סיבה לחשוש גם אם דנקנר או זיסר ישבו בכלא"‬
‫עו"ד שלומי תורג’ מן‪ :‬ראוי כי בית המשפט ינהג ביד קשה כלפי חייבים גדולים כפי שהוא נוהג עם חייבים‬
‫קטנים‬
‫בחודש מרץ‪ , 2300 ,‬פורסמו באתר "ספונסר" דברים שאמר עו"ד שלומי תורג'מן במסגרת‬
‫כתבה על התספורות בשוק ההון‪.‬‬
‫הנכם מוזמנים לצפות בדבריו בקישור הבא‪:‬‬
‫‪http://www.sponser.co.il/Article.aspx?ArticleId=30933‬‬
‫מסרים רופסים לטייקונים ‪ /‬עו"ד שלומי תורג'מן‬
‫כשמדובר בטייקונים‪ ,‬ננקט משנה זהירות וזה מיותר‪ ,‬פוגע בהסדר האג"ח ומשדר מסר פסול ואסור‪ ,‬לפיו‬
‫תספורות הן דבר מקובל‪ .‬ראוי כי בית המשפט ינהג ביד קשה כלפי חייבים גדולים כפי שהוא נוהג כלפי‬
‫חייבים קטנים‬
‫בחודש מרץ‪ ,2300 ,‬פורסם באתר ‪ News1‬טור דעה בנושא‪ :‬בעלי השליטה שעושים‬
‫תספורות‪ ,‬מאת עו"ד שלומי תורג'מן‪.‬‬
‫הנכם מוזמנים לצפות בכתבה בקישור הבא‪:‬‬
‫‪http://www.news1.co.il/Archive/003 -D-82151-00.html‬‬
‫עסקים‪ ,‬לא הסדרים כובלים ‪ /‬עו"ד רן בייליס ועו"ד שלומי תורג'מן*‬
‫יש הסבורים כי ניסיונם העסקי ימנע מהם לנסח הסכמים מסחריים המהווים הפרה של חוק ההגבלים‬
‫העסקיים‪ ,‬עבירה שבצדה גם סנקציות פליליות – הם כנראה טועים‬
‫בחודש מרץ ‪ , 2300‬פורסם באתר "תקדין" כתבה משפטית מאת השותף המייסד עו"ד‬
‫שלומי תורג'מן ועו"ד רן בייליס בנושא הסדרים כובלים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫הנכם מוזמנים לצפות בכתבה בקישור הבא‪:‬‬
‫‪http://www.takdin.co.il/Pages/Article.aspx?artId=4170006‬‬
‫*עו"ד רן בייליס הינו עו"ד במחלקה המסחרית של משרד ש‪ .‬תורג'מן ומתמקד בתחום ליווי חברות ומ קרקעין‪.‬‬
‫פטור‪ ,‬שיפוי וביטוח נושאי משרה בתאגיד ‪ /‬עו"ד מיטל בן אברהם*‬
‫ריבוי תביעות כספיות המוגשות בשנים האחרונות כנגד נושאי מ שרה בחברה‪ ,‬בעקבות‬
‫אירועים שונים ומגוונים המתרחשים בחברה העלה את מודעותם וחששם של נושאי המשרה‬
‫בתאגיד לכהן בתפקידי מפתח‪ ,‬פן תחול עליהם אחריות אישית‪ .‬בשל כך‪ ,‬דורשים נושאי‬
‫המשרה לקבל כיסוי ביטוחי במסגרת תפקידם‪ ,‬באמצעות ההסדרים הקיימים בחוק החברות‪,‬‬
‫התשנ"ט – ‪( 0666‬ראו סעיפים ‪"( )252-292‬חוק החברות") לפיו באפשרות החברה לפטור‬
‫את נושא המשרה בה מאחריות‪ ,‬באמצעות הסדרי פטור‪ ,‬שיפוי וביטוח;‬
‫במתן פטור‪ ,‬משחררת החברה את נושא המשרה בה בחבות קיימת או עתידית כלפי החברה‬
‫עצמה‪ .‬הפטור מגן על נושא המשרה מפני האפשרות שהחברה עצמה תתבע אותו‪ ,‬בין אם‬
‫על ידי החברה או כתוצאה מכפיה חיצונית (למשל‪ ,‬על דרך התביעה הנגזרת)‪ .‬אין הפטור‬
‫מעניק הגנה על נושא המשרה מפני חבות כלפי בעלי המניות בה‪ .‬בדומה להגנה הניתנת‬
‫כפטור‪ ,‬החברה יכולה להעניק לנושא המשרה שיפוי‪ ,‬מראש או בדיעבד ובכך נוטלת על‬
‫עצמה לכסות חוב כ ספי שייווצר לנושא המשרה כלפי צדדים שלישיים‪ ,‬בין אם במסגרת‬
‫פעולותיו בחברה החושפת אותו לאחריות כלפיהם‪ ,‬ובין אין לצורך התגוננות מפני תביעה‬
‫בנזיקין בגין פעולותיו בחברה (ראו סעיף ‪ 293‬לחוק החברות)‪ .‬במקרים בהם החברה אינה‬
‫מעוניינת להעניק לנושא המשרה פטור או שיפוי‪ ,‬או במקרים אחרים בהם אלו אינם יכולים‬
‫לספק הגנה על נושא המשרה (כמו למשל במקרים בהם נקלעת החברה להליכי פירוק או‬
‫במקרים של נושא המשרה מפר את חובת האמון) ישנה אופציה שלישית‪ ,‬בדמות ביטוח‪ ,‬בה‬
‫חבר ת הביטוח היא שמתחייבת לשפות את נושא המשרה בגין חבות והוצאות כספיות‬
‫בעקבות תביעה של החברה או של צד שלישי כנגדו‪.‬‬
‫הגנות אלו‪ ,‬אינן הגנות מוחלטות‪ .‬קבע המחוקק שורה של הסדרים מהותיים ופרוצדוראליים‪,‬‬
‫שלא ניתן להתנות עליהם (ראו סעיפים ‪ 292 – 252‬לחוק החברות)‪ ,‬בכדי להותיר לחברה את‬
‫שיקול הדעת להעניק לנושאי משרה הגנה מפני תביעות אישיות אך יחד עם זאת לשמר את‬
‫חובות האמון‪ ,‬הזהירות והנאמנות שעל נושא המשרה לחוב בהן‪ .‬כך למשל‪ ,‬לא ניתן להעניק‬
‫פטור מחבות בגין הפרת חובת האמון (סעיף ‪(252‬א) לחוק החברות)‪ ,‬לבטח ולשפות נושא‬
‫משרה אם פע ל שלא בתום לב או כאשר היה לו יסוד סביר להניח שפעולתו תפגע בטובת‬
‫החברה (סעיפים ‪ )2(290‬ו ‪ )0(290 -‬לחוק החברות)‪ ,‬להעניק פטור או ביטוח כאשר ההפרה‬
‫נעשתה בכוונה או בפזיזות (להוציא רשלנות) או מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין‬
‫(סעיפים ‪ )0(290‬ו ‪ )2(290-‬לחוק)‪.‬‬
‫פרו צדוראלית‪ ,‬קבע המחוקק הליך תלת שלבי ליצירת הסדרי פטור‪ ,‬שיפוי וביטוח‪ :‬ראשית‪,‬‬
‫יש לקבוע הוראה מתאימה בתקנון החברה (סעיפים ‪(256‬א)‪(293 ,‬א) ו ‪ 290 -‬לחוק החברות)‬
‫אשר יסמיך את החברה להעניק הגנה מפני אחריות אישית לנושאי משרה‪ .‬שנית‪ ,‬יש לקבל‬
‫החלטה של החברה להעניק בפועל את ההגנה לנושא המשרה בה‪ ,‬על ידי האורגן המוסמך‬
‫לכך בתקנון‪ .‬שלישית‪ ,‬יש לקבל אישור מיוחד להחלטה זו (סעיף ‪ 273‬לחוק החברות) הן‬
‫כאשר מדובר בדירקטור והן כשמדובר בנושא משרה שאינו דירקטור‪ .‬במקרה השני‪ ,‬נדרש‬
‫אישור ועדת הביקורת והדירקטוריון (סעיף ‪(272‬א) לחוק החברות) בעוד שבמקרה הראשון‬
‫נדרש גם אישור של האסיפה הכללית (סעיף ‪ 270‬לחוק החברות)‪.‬‬
‫כאשר לבעל השליטה בחברה עניין אישי בדבר‪ ,‬יש לעמוד גם בדרישת השליש הבלתי נגוע‬
‫מכוח סעיפים ‪ )2(273‬ו ‪ 275 -‬לחוק החברות‪.‬‬
‫כתבי הפטור‪ ,‬שיפוי וביטוח הינם אמצעי יעיל לחיזוק נושאי המשרה בתאגיד‪ ,‬המאפשר‬
‫לחברה לגייס נושאי משרה מתאימים אשר ימלאו את תפקידם ללא האפקט המצנן העלול‬
‫לנבוע ממורא התביעה האישית העלול‪ ,‬בסופו של יום‪ ,‬לפגוע בטובת החברה עצמה‪ .‬כאמור‬
‫בסקירה לעיל‪ ,‬האיזון הנכון שקובע המחוקק בסייגים המנויים בחוק החברות בדבר אחריות‬
‫נושא המשרה‪ ,‬מקנה מחד את תחושת הביטחון לה זקוקים נושאי המשרה לתפקוד יעיל‬
‫בחברה‪ ,‬ומאידך‪ ,‬יוצרים גבולות ברורים להתנהלות נושאי המשרה בתאגיד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .0‬מקרקעין‪ :‬נדחתה תביעה לסילוק יד במקרקעין מצד מי שבבעלותו ‪ 0.35%‬מהזכויות‪.‬‬
‫[ תא (י ‪-‬ם) ‪ 12911639‬תא (י ‪-‬ם) ‪ 9963-39-11‬השאם פראח נ' יחיה קימרי; בית המשפט השלום בירושלים; ‪;16.5.13‬‬
‫כב' השופט אלכסנדר רון]‬
‫אל לו לאדם המחזיק זכויות מיעוט במקרקעין לבוא בתביעה לסילוק יד כנגד שוכרים אשר שכרו‬
‫מקרקעין מידיהם של בעלי רוב הזכויות באותו מקרקעין‪.‬‬
‫בית המשפט דן בתביעה לסילוק יד ולדמי שכירות אשר הגיש תובע כנגד הנתבעים אשר‬
‫לטענתו פלשו למקרקעין – חנות קטנה ‪ -‬בשנת ‪ .2333‬התובע עצמו בעל של ‪ 0.35%‬מהנכס‪,‬‬
‫אם כי לטענתו‪ ,‬הוא מיופה כוח של חלק מהבעלים ומכאן שחלקו מגיע לכ ‪22% -‬‬
‫בנכס‪ .‬למעשה‪ ,‬לנתבעים חוזה שכירות מול מספר בעלים בחנות אשר נחתם רק על ידי‬
‫אחד מן השותפים במקרקעין‪ ,‬אך מהתנהגות הצדדים עולה שהוא מקוים כלשונו – ודמי‬
‫השכירות משולמים באופן מלא לאותו שותף‪ .‬בית המשפט קבע כי עסקינן בתובע אשר‪,‬‬
‫אפילו לשיטתו‪ ,‬יש לו אך מיעוט מהזכויות במקרקעין‪ .‬משכך‪ ,‬אין לאפשר לתובע לנסות‬
‫לעקוף את הצורך להתדיין על זכויותיו בדמי השכירות הנגבים מהשוכרים עם שותפיו‬
‫במקרקעין – וזאת על ידי תביעת הנתבעים‪ .‬בנסיבות הללו‪ ,‬בין אם על פי סעיף ‪ 03‬לחוק‬
‫המקרקעין הנוגע לאופן ניהול ושימוש במקרקעין‪ ,‬ובין אם נוכח העובדה שההסכם בין התובע‬
‫לבין הנתבעים‪ ,‬מעולם ל א נכרת‪ ,‬בית המשפט קבע כי לתובע אין מעמד לבוא בתביעה או‬
‫בטענות כלשהן כפי הנבתעים ודחה את התביעה‪ .‬סעיף ‪ 03‬לחוק המקרקעין בא לרפא את‬
‫אותם מצבים ששותפים במקרקעין אינם מסכימים על אופן הניהול השוטף – ולמעשה‬
‫מאפשר לרוב להשכיר נכס תוך שמירה על זכויותיו של המיעוט‪.‬‬
‫‪ .2‬חוזים‪ :‬סעד (תרופה) שלא נתבעה לא ניתן לקבלה‪.‬‬
‫[עא (ת"א) ‪ 22136-31-15‬כלל פיננסים טהורי בית השקעות בע"מ נ' אלטרום בע"מ; בית המשפט המחוזי;‬
‫‪ ; 51.5.5313‬כב' השופטים ישעיהו שנלר‪ ,‬ד''ר קובי ורדי ואיתן אורנשטיין]‬
‫בית המשפט המחוזי דן בשאלת הסעד הראוי בגין הפרת חוזה‪ ,‬וכן באפשרות להיפרע ממנהלות‬
‫החברות המפרות אישית מכוח הרמת מסך או לחלופין עוולת גרם הפרת חוזה‪ .‬הערעור התקבל‬
‫חלקית‪.‬‬
‫חברה המתמחה בייעוץ כלכלי ובבנקאות למטרת השקעות ("החברה המשקיעה")‪ ,‬התקשרה‬
‫ב ‪ 2337-‬בהסכם עם ‪ 0‬חברות פרטיות (''החברות הפרטיות'')‪ ,‬בעלות המניות והשליטה‬
‫בחברה בתחום הבנייה ופיתוח של פרויקטים מסוגי ם שונים בענף הבניה (''חברת הבנייה'')‪,‬‬
‫וזאת באמצעות חברות אחרות בבעלות בנותיו של מייסד החברה המשקיעה‪''( ,‬המנהלות'')‪.‬‬
‫מטרת ההסכם הייתה גיוס הון לחברת הבנייה‪ ,‬בין היתר על ידי הכנסת שותף לה‪ ,‬ובהתאם‬
‫לו נקבע‪ ,‬כי החברה תהא זכאית לדמי הצלחה מסוימים בגין השלמת עסקה כאמור‪ .‬לימים‬
‫נחתם בשנת ‪ 2332‬הסכם כאמור‪ ,‬ובמסגרתו סוכם בין החברה לבין החברות הפרטיות אופן‬
‫חלוקת דמי ההצלחה‪ ,‬שיש לשלם למערערת‪ ,‬אך רק החלק‪ ,‬שחברת הבנייה נטלה על עצמה‬
‫לשלם אכן שולם בפועל‪ .‬לימים החברות הפרטיות הסתכסכו עם החברה המשקיעה‪ ,‬חברת‬
‫הבנייה נקלעה לקשיי ם‪ ,‬לא עברה לידי החברה המשקיעה ונמכרה לצד שלישי‪ .‬החברות‬
‫הפרטיות סירבו לשלם את חלקן בדמי ההצלחה‪ ,‬בטענה בין היתר שהעסקה לא הושלמה‪.‬‬
‫בית משפט השלום בדחותו את תביעת המערערת‪ ,‬קבע‪ ,‬כי העסקה אכן הושלמה‪ ,‬אך‬
‫התגבשה זכאות החברה המשקיעה לשכר ראוי בלבד‪ ,‬בשיעור השכר ששולם על ידי חברת‬
‫הבנייה‪ ,‬להבדיל מהשכר המוסכם‪ ,‬וכי אין מקום לחיוב המנהלות באופן אישי‪ ,‬בהעדר הצדקה‬
‫להרמת מסך‪ .‬החברה המשקיעה ערערה על פסק דין זה‪.‬‬
‫המחוזי קיבל את הערעור בחלקו‪ ,‬בקובעו‪ ,‬כי העסקה אכן הושלמה‪ .‬נקבע כי משתבעה‬
‫החברה המשקיעה את השכר המוסכם ולא את ה שכר הראוי‪ ,‬לא היה מקום לדון בשכר‬
‫הראוי‪ ,‬שכן אין בסמכות בית המשפט לדון בסעד שלא נתבע‪ .‬בנוסף נקבע‪ ,‬כי לנוכח קביעת‬
‫השכר בהסכם מפורשות ובהעדר פגם בכריתת ההסכם או טענה להיותו מופרז‪ ,‬לא היה‬
‫מקום לפסוק שכר ראוי בהתאם לחוק עשיית עושר ולא במשפט‪ ,‬התשל''ט ‪ ,0676-‬ויש לפסוק‬
‫‪3‬‬
‫את השכר המוסכם‪ .‬נקבע‪ ,‬כי לא הוכח‪ ,‬שהתקיימו התנאים להרמת מסך‪ ,‬המצדיקה את חיוב‬
‫המנהלות אישית בהעדר הוכחת מימון דק‪ .‬כן נקבע‪ ,‬כי יש לצמצם השימוש בעוולת גרם‬
‫הפרת חוזה לשם חיוב נושאי משרה בתאגיד באופן אישי‪ ,‬וזה יעשה במשורה‪ ,‬במקרי קיצון‪,‬‬
‫בהם תוכח פעולתם ממני עים פסולים או בחוסר תום לב‪ ,‬והדבר לא הוכח במקרה זה‪.‬‬
‫הערעור התקבל חלקית‪.‬‬
‫‪ .0‬חוזים ‪ -‬ביטול הסכמים‪ :‬ביטול הסכם אינו משליך על עסקאות עם צדדים שלישיים‬
‫ביחס לנכס‬
‫[עא (מרכז) ‪ 02092-37-02‬שרון אנרגיה תחת דלק ברוש בע"מ נ' איגור גאוריגו; מחוזי מרכז; ‪ ;00.2.2300‬כב'‬
‫השופט יעקב שינמן]‬
‫קבלת ערעורו של צד שלישי ביחס לתוקפו של הסכם מכר‪ ,‬במסגרתו רכש זכות קניינית (בעלות)‬
‫בנכס (סירה)‪ ,‬על אף ביטול ההסכם בין בעליה הקודמים של הסירה לקונה‪ ,‬שמכר אותה לצד‬
‫השלישי טרם הביטול‪ ,‬מחמת הפרתו ‪ -‬ביטול הסכם אינו משליך על עסקאות עם צדדים שלישיים‬
‫ביחס לנכס‪ ,‬שנערכו על בסיס תקפותו‪ ,‬טרם בוטל בשל ההפרה‪.‬‬
‫באוגוסט ‪ 2300‬התקשרו בעל הנכס‪ ,‬המוכר‪ ,‬והרוכש בהסכם למכירת סירה לאחרון‬
‫(''הסירה'')‪ .‬במעמד החתימה וכנגד מסירת החזקה בסירה‪ ,‬שולם למוכר סכום כספי במזומן‪,‬‬
‫ובהתאם להסכם‪ ,‬יתרת התמורה הייתה אמורה להשתלם בשישה שיקים דחויים שנמסרו‬
‫במעמד זה ולשם הבטחת קבלת התמורה בפועל‪ ,‬אמור היה להירשם משכון על הנכס לטובת‬
‫המוכר‪ .‬אך הצדדים הסכימו בנספח להסכם‪ ,‬ששעבוד זה ירשם רק לאחר מועד פירעון השיק‬
‫הראשון‪ .‬לאחר מועד פירעון השיק הרא שון‪ ,‬ומשלא הצליח המוכר ליצור קשר עם הרוכש‪,‬‬
‫רשם לזכותו משכון על זכויות הרוכש בסירה‪ ,‬אולם לתדהמתו‪ ,‬התברר לו‪ ,‬כי הרוכש הספיק‪,‬‬
‫כבר בשלהי חודש אוגוסט ובטרם הגיע מועד פירעון זה‪ ,‬למכור את הסירה לחברה אחרת‪,‬‬
‫שבעלותה בה נרשמה‪ .‬בהמשך ומשלא כובד השיק‪ ,‬הגיש המוכר תלונה במשטרה כנגד‬
‫הרוכש בגין מרמה והודיע לחברה על ביטול ההסכם‪.‬‬
‫בית משפט השלום פסק‪ ,‬כי משלא הוכיחה החברה תשלום תמורה‪ ,‬ממילא אינה עומדת‬
‫בתנאי תקנת השוק‪ ,‬וכי יש להשיב החזקה והבעלות בסירה למוכר‪ .‬מכאן הערעור‪.‬‬
‫בית המשפט המחוזי קיבל את טענות החברה‪ ,‬וקבע‪ ,‬כי במועד העברת הבעלות בסירה על‬
‫שם החברה‪ ,‬ההסכם בין המוכר לקונה היה תקף וטרם הופר על ידי הקונה‪ ,‬ועל כן‪ ,‬משזכות‬
‫הבעלות התקפה והמלאה של הקונה בסירה באותה עת הועברה כדין לחברה‪ ,‬יש להעביר‬
‫את החזקה והבעלות בסירה על שמה הערעור התקבל‪.‬‬
‫נקבע‪ ,‬כי בניגוד למצב של ביטול חוזה מחמת פגם בכריתה‪ ,‬בו זכות הבעלות חוזרת למוכר‪,‬‬
‫כשמדובר בביטול חוזה מחמת הפרתו‪ ,‬כוח הביטול אינו למפרע‪ ,‬הבעלות אינה חוזרת‬
‫בהכרח למוכר‪ ,‬וזכויות צדדים שלישיים בגין עסקאות‪ ,‬שנעשו על יסוד ההסכם טרם ביטולו‪,‬‬
‫מוגנות ולא ניתן לעקוב אחר הנכ ס ולהוציאו מידם‪ ,‬ובנסיבות אלה על הנפגע להסתפק‬
‫בהשבת שווי הנכס‪.‬‬
‫חג פסח שמח וכשר‬
‫‪4‬‬