אמיר שפט - florentin45

‫אמיר שפט‬
‫חמשיר ורקוויאם‬
Amir Shefet
A Limerick and a Requiem
‫ תום בוקשטיין‬:‫צילום‬
‫ אנה לוקשבסקי‬:‫עיצוב גרפי‬
‫אמיר שפט‬
‫חמשיר ורקוויאם‬
Amir Shefet
A Limerick and a Requiem
©
‫ כל הזכויות שמורות‬2010
‫ חלל לאמנות עכשווית‬45 ‫פלורנטין‬
‫ תל אביב‬,45 ‫רח' פלורנטין‬
16:00-18:00 '‫ה‬-'‫ ב‬11:00-13:00 ‫שבת‬-'‫ב‬
03-6868231 ‫ פקס‬050-2763249 ‫טל‬
‫ גילת נדיבי‬:‫אוצרת‬
Curator: Gilat Nadivi
[email protected]
.‫ רוחב לפני גובה‬,‫המידות נתונות בס"מ‬
Photography: Tom Bookshtein
Graphic Design: Anna Lukashevsky
©2010 All rights reserved
FLORENTIN 45 CONTEMPORARY ART SPACE
Florentin 45 St., Tel Aviv
Mon-Sat 11:00-13:00 Mon-Thu 16:00-18:00
Tel +972 502 763249 Fax +972 3 6868231
www.florentin45.com
All measurements are given in centimeters, width before height.
‫חמשיר ורקוויאם‬
‫ציורים מאת אמיר שפט‬
‫בציוריו נוטל אמיר שפט דימויים המבוססים על תפיסה חזותית איורית‬
‫הנטועה בעולם הקסם והילדות ומפגיש אותם עם שלושת הז’אנרים‬
A Limerick and a Requiem
‫‏‬Recent paintings by Amir Shefet
‫‏‬In Shefet’s work, illustrative imagery, which is somewhat
magical and childlike, collides with the three genres of
‫ המפגש חותר תחת‬.‫ הפורטרט והנוף‬,‫ הטבע הדומם‬:‫הקלאסיים של הציור‬
classical painting; portraiture, still life and landscape.
‫המשמעות התמימה של הדימויים ובמקביל מחדיר קריצה אירונית בשפת‬
This collision undermines the naïve essence of the imagery
‫ חשוב לציין כי הקריצה בעבודותיו לא נותרת אירונית‬.‫הציור המוקפדת‬
whilst introducing an ironic wink to the classical
‫ הדגש אינו על העין הפקוחה הטעונה בממזריותה של הקריצה כי‬- ‫בלבד‬
painterly language. Nevertheless, Shefet’s wink transcends
.‫אם על זו הנותרת סגורה ומביטה פנימה באמונה‬
‫הציורים בתערוכה צומחים ממרחב הביניים שבין הראליסטי‬
‫והאילוסטרטיבי ובכך הם בוחנים דיכוטומיות שונות כגון הילדותי‬
‫ אם הגדרות לכאורה סותרות‬,‫ השכלתני והרגשי‬,‫ החופשי והמוקפד‬,‫והבוגר‬
.‫אלה הן בכלל הפכים‬
the ironic - the emphasis is not on the open eye, which looks
outwards with irony, but rather on the closed eye, which
looks inwards with belief.
‫‏‬Amir Shefet’s work grows out of the magical space between
the realistic and the illustrative, which enables him to
‫המפגש בין השפות הציוריות המנוגדות מגיע לידי זיקוק בסדרת הציורים‬
explore multiple dichotomies; the child - the adult,
‫ בסדרה זו אפשר לשמוע‬.‫האפורה אשר יש לה מקום מיוחד בגוף עבודות זה‬
freedom - control, emotion - intellect, as if these essences
‫ קאנון של שני קולות‬- ‫בבהירות את הקאנון שמצוי מאחורי גוף עבודות זה‬
were ever truly opposed.
.‫אשר האחד הומוריסטי ומשחקי ואילו השני פואטי ואף מורבידי‬
‫‏‬The collision between these “opposed” painterly languages
is epitomized in the ‘Grey Series’, which marks a special
place in Shefet’s oeuvre. In this series you can vividly hear
the canon of two voices, which lie underneath each of the
works exhibited - one is humoristic and game like, whilst
the other is poetic and even morbid.
100/150 ,‫ שמן על עץ‬,2009-2010 ,‫לדבר ולעוף‬
Speaking and Flying, 2009-2010, oil on wood, 150/100
2011 ,‫כמה ציירים צריך בשביל להחליף נורה‬
45/40 ,‫ שמן על בד‬,2010 ,‫הסולם של דויג‬
Doig’s Ladder, 2010, oil on canvas, 40/45
21/20 ,‫שמן על עץ‬
How Many Painters Does It Take to Replace a Light Bolb, 2011
oil on wood, 20/21
)‫רקוויאם לטבע דומם (הסופרמרקט‬
100/150 ,‫ שמן על בד‬,2010
:‫בעמוד הבא‬
80/240 ,‫ שמן על עץ‬,2010 ,‫המקהלה‬
Requiem for Still Life (The Supermarket)
2010, oil on canvas, 150/100
On the next page:
The Choir, 2010, oil on wood, 240/80
45/30 ,‫ שמן על עץ‬,2010 ,)5 ’‫דבש (מס‬
100/150 ,‫ שמן על עץ‬,2010 ,‫ הבוסתן‬:‫מימין‬
Honey (No. 5), 2010, oil on wood, 30/45
On right: The Orchid, 2010, oil on wood, 150/100
90/95 ,‫ שמן על עץ‬,2011 ,‫שנים‬
Two, 2011, oil on wood, 95/90
70/60 ,‫ שמן על עץ‬,2010 ,‫ללא כותרת‬
Untitled, 2010, oil on wood, 60/70
2010 ,‫ הארוחה‬:‫משמאל‬
2010 ,‫ הגשם‬:‫מימין‬
42/40 ,‫שמן על בד מוצמד לעץ‬
Left: The Supper, 2010
Right: The Rain, 2010
oil on canvas on wood, 40/42
2010 ,‫ קסם ואבדן‬:‫משמאל‬
2011 ,‫ כמה ציירים צריך בשביל להחליף נורה‬:‫מימין‬
42/40 ,‫שמן על עץ‬
Left: Magic and Loss, 2010
Right: How Many Painters Does It Take to Replace a Light Bolb, 2011
oil on wood, 40/42
21/32 ,‫ שמן על בד‬,2009 ,‫המשכנתא‬
The Mortgage, 2009, oil on canvas, 32/21
80/150 ,‫ שמן על עץ‬,2010 ,)2 ’‫החבל (מס‬
The Line (No. 2), 2010, oil on wood, 150/80
50/65 ,‫ שמן על בד מוצמד לעץ‬,2010 ,‫האחורנה‬
The Last One, 2010, oil on canvas on wood, 65/50
50/70 ,‫ שמן על בד מוצמד לעץ‬,2010 ,‫חתול‬
The Cat, 2010, oil on canvas on wood, 70/50
50/70 ,‫ שמן על בד מוצמד לעץ‬,2009 ,‫הכלב‬
The Dog, 2009, oil on canvas on wood, 70/50
45/40 ,‫ שמן על עץ‬,2010 ,‫זהב‬
Gold, 2010, oil on wood, 40/45
22/20 ,‫ שמן על בד מוצמד לעץ‬,2011 ,‫המתנה‬
The Present, 2011, oil on canvas on wood, 20/22
45/40 ,‫ שמן על בד‬,2010 ,‫מעונן חלקית‬
120/90 ,‫ שמן על עץ‬,2010 ,‫ ללא כותרת‬:‫מימין‬
Partly Cloudy, 2010, oil on canvas, 40/45
On right: Untitled, 2010, oil on wood, 90/120
90/95 ,‫ שמן על עץ‬,2011 ,‫כל מסיבות המחר‬
All Tommorows Parties, 2011, oil on wood, 95/90
60/80 ,‫ שמן על בד‬,2010 ,‫ללא כותרת‬
30/40 ,‫ שמן על עץ‬,2010 ,‫ הכי בעולם‬:‫מימין‬
Untitled, 2010, oil on canvas, 80/60
On right: The Utmost, 2010, oil on wood, 40/30
30/30 ,‫ שמן על בד מוצמד לעץ‬,2010 ,‫ללא כותרת‬
Untitled, 2010, oil on canvas on wood, 30/30
40/42 ,‫ שמן על בד מוצמד לעץ‬,2010 ,‫אלק לופז‬
So Called Lopez, 2010, oil on canvas on wood, 42/40
40/30 ,‫ שמן על בד מוצמד לע‬,2011 ,‫חיוך‬
Smile, 2011, oil on canvas on wood, 30/40