מסלול קליטה לחברות בעצמאות כלכלית בקיבוץ - קיבוץ שדה-נחום

‫חברות קיבוץ בעצמאות כלכלית‬
‫מסלול החברות בעצמאות כלכלית משמעו עצמאות של החבר מבחינה כלכלית‪ .‬אין חיבור למנגנון הכלכלי של הקיבוץ‪.‬‬
‫הקשר עם הקיבוץ מתבטא בהשתתפות בקרן עזרה הדדית שתוקם על ידי הקיבוץ‪ ,‬ובנוסף אחזקת מניות בתאגיד חברים‬
‫"עתיד שדה נחום" כשיוקם לפי החלטות הקיבוץ בעתיד‪.‬‬
‫חבר בעצמאות כלכלית הינו חבר באגודה הקהילתית ושותף בקבלת ההחלטות בתחומי הקהילה‪.‬‬
‫חברים בעצמאות כלכלית יבחרו מגרש בשטח הקיבוץ ועליו יבנו את ביתם‪ ,‬בשטח הקיבוץ ישנם מגרשים מבונים‬
‫המאפשרים כניסה מיידית לבית קיים ובעתיד הרחבתו או פינויו וביית בית חדש במקומו‪.‬‬
‫הבנייה בשטח הקיבוץ במסגרת מסלול זה מקנה את האפשרות העתידית לחכור את המגרש עליו בנוי הבית כאשר יבוצע‬
‫שיוך דירות לכל חברי הקיבוץ‪.‬‬
‫תהליך קבלה‬
‫הקריטריונים לקבלת חברים בעצמאות כלכלית מפורטים בתקנון הקיבוץ‪.‬‬
‫לאחר הרשמה ותשלום דמי רצינות יש להשלים תהליך קבלה הכולל ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ועדת קבלה ‪ +‬אבחון התאמה לחיי קהילה‪ .‬הצבעה על קבלה לחברות בעצמאות כלכלית באסיפת הקיבוץ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הסדרת תשלום‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫חתימה על הסכמים ובחירת מגרש‪.‬‬
‫חבר בעצמאות כלכלית – טבלה מרכזת‬
‫מס"ד‬
‫כן‬
‫סעיף‬
‫לא‬
‫אפשרות לבחור‬
‫‪ ‬חברות בקיבוץ (בהתאם לתקנון)‬
‫ועד הנהלה‬
‫ו‪/‬או להיבחר‬
‫‪ ‬חברות באגודה מוניציפאלית‬
‫קיבוץ (ערבות‬
‫(בהתאם לתקנון)‬
‫‪1‬‬
‫הערות‬
‫הדדית‪ -‬בטחון‬
‫‪ ‬מועצת מנהלים (עסקים)‬
‫סוציאלי לחברים‬
‫‪ ‬ועד מקומי (חברתי – תרבותי‪-‬‬
‫הותיקים)‬
‫מוניציפאלי)‬
‫זכאות לשיוך‬
‫‪2‬‬
‫מחייב במינימום‬
‫בהתאם לתקנון לחברי הקיבוץ‬
‫ושותפות בנכסים‬
‫מניות‪ ,‬כלול‬
‫יצרניים‬
‫במסגרת תשלום‬
‫דמי הכניסה‬
‫‪3‬‬
‫זכאות לשיוך‬
‫בהתאם להסכם ולתקנון פנימי לחברי‬
‫כלול במסגרת‬
‫מגרש מבונה‪/‬לא‬
‫הקיבוץ‬
‫תשלום דמי‬
‫הכניסה‬
‫מבונה‬
‫שותפות בקרן‬
‫מחויב בהשתתפות ‪ -‬בהתאם לתקנון‬
‫"עזרה הדדית"‬
‫הקרן‬
‫חובת מגורים‬
‫חובת מגורים במקום‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫במקום‬
‫יש לשקול אפשרות של רכישת‬
‫‪6‬‬
‫צבירת ותק‬
‫‪4‬‬
‫זכויות עתידיות לבנים‬
‫אין צבירת ותק‬
‫תשלומים לקבלה לחברות בקיבוץ שדה נחום‬
‫מס"ד‬
‫סעיף‬
‫‪1‬‬
‫דמי רישום‬
‫‪2‬‬
‫דמי כניסה‪ ,‬כולל השקעה‬
‫מינימאלית בנכסים היצרניים‬
‫‪3‬‬
‫דמי השתתפות בהשקעות‬
‫עבר בתשתית‬
‫סכום (כולל מע"מ)‬
‫‪ 5,000‬ש"ח‬
‫‪ 30,000‬ש"ח‬
‫‪ ‬מגרש מבונה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫סוג א' ‪.₪ 210,000‬‬
‫‪‬‬
‫סוג ב' ‪.₪ 180,000‬‬
‫‪‬‬
‫סוג ג' ‪.₪ 140,000‬‬
‫מגרש לא מבונה‪.₪ 120,000:‬‬
‫מועד תשלום‬
‫בעת רישום לפרויקט כמקדמה‬
‫ע"ח דמי כניסה‬
‫בעת חתימת הסכם הצטרפות‬
‫‪ 25%‬במועד חתימת ההסכם‬
‫היתרה ב ‪ 48 -‬תשלומים שווים‬