מסוף אשראי חדש מסדרת iCT 220

‫הוראות הפעלה למסוף אשראי מדגם ‪iCT220‬‬
‫הורא‬
‫ביצוע עסקה‬
‫ביצ‬
‫ביצוע עסקה טלפונית‬
‫העבר‪Ø‬י כרטיס אשראי‬
‫הקש‪Ø‬י סכום והמשך‬
‫הקש‪Ø‬י על טלפוני‬
‫©מקש ‪®F±‬‬
‫הקש‪Ø‬י סכום והמשך‬
‫העבר‪Ø‬י כרטיס אשראי‬
‫הקש‪Ø‬י את מספר כרטיס‬
‫האשראי והמשך‬
‫בחר‪Ø‬י את סוג האשראי∫‬
‫רגיל‪Ø‬קרדיט‪Ø‬תשלומים‪Ø‬אחר‬
‫סוגי האשראי יתאפשרו בהתאם למוגדר למסוף‬
‫ולכרטיס עמו בוצעה העסקה‬
‫הקש‪Ø‬י את תאריך התוקף‬
‫של הכרטיס והמשך‬
‫הקש‪Ø‬י את סכום העסקה‬
‫בחירת תנאים נלווים לעסקה ©במידה‬
‫וקיימים ® כגון מס‘ תשלומים¨ הצמדות‬
‫למטבע וכו‘‬
‫בחר‪Ø‬י את סוג האשראי∫‬
‫רגיל‪Ø‬קרדיט‪Ø‬תשלומים‪Ø‬אחר‬
‫סוגי האשראי יתאפשרו בהתאם למוגדר למסוף‬
‫ולכרטיס עמו בוצעה העסקה‬
‫הדפסת פתקית עסקה‬
‫™ להקשת סכום במטבע זר הקש‪Ø‬י על סימן §‪© ₪Ø‬מקש ≤‪Æ®F‬‬
‫לשינוי סוג החיוב הקש‪Ø‬י על סוג ©מקש ‪ ®F±‬ובחר‪Ø‬י את סוג העסקה המבוקש‪Æ‬‬
‫החלפת נייר‬
‫משוך את ידית מכסה המדפסת כלפי מעלה‪Æ‬‬
‫הכנס את הנייר למדפסת‬
‫©שים לב¨ לא נדרשת השחלת הנייר למדפסת®‪Æ‬‬
‫בחירת תנאים נלווים לעסקה‬
‫©במידהוקיימים ® כגון מס‘ תשלומים¨‬
‫הצמדות למטבע וכו‘‬
‫הדפסת פתקית עסקה‬
‫רח‘ פרופ‘ חיים פיקריס ‪ ,3‬ת‪.‬ד‪ 4162 .‬רחובות ‪ | 74140‬טלפון‪ | 073-2345000 :‬פקס‪08-9282845 :‬‬
‫‪www.caspitgroup.co.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫הוראות הפעלה למסוף אשראי מדגם ‪iCT220‬‬
‫הורא‬
‫הפקת דוחות‬
‫ביטול עסקה‬
‫ביט‬
‫הקש‪Ø‬י על תפריט‬
‫©מקש ‪®F¥‬‬
‫הקש‪Ø‬י על תפריט‬
‫©מקש ‪®F¥‬‬
‫בחר‪Ø‬י ביטול עסקה‬
‫©מקש ≤® והמשך‬
‫הקש‪Ø‬י על דוחות‬
‫©מקש ‪ ®¥‬והמשך‬
‫אשר‪Ø‬י את פרטי‬
‫כרטיס האשראי‬
‫בחר‪Ø‬י את הדו“ח הרצוי∫‬
‫דו“ח התקשרות ‪ Ø‬דו“ח הפקדה‬
‫‪ Ø‬הפקדה כספיט ‪ Ø‬סיכום‬
‫הפקדות והמשך‬
‫אשר‪Ø‬י את סכום העסקה‬
‫הדפסת פתקית עסקה‬
‫תקשורת לשב“א‬
‫הקש‪Ø‬י על תפריט‬
‫©מקש ‪®F¥‬‬
‫הקש‪Ø‬י על תקשורת‬
‫©מקש ≥® והמשך‬
‫הקש‪Ø‬י על תקשורת לשב ”א‬
‫©מקש ‪ ®±‬והמשך‬
‫הדפסת דו“ח תקשורת‬
‫הדפסת הדו“ח המבוקש‬
‫הפקת העתק עסקה אחרונה‬
‫הקש‪Ø‬י על תפריט‬
‫©מקש ‪®F¥‬‬
‫הקש‪Ø‬י על דוחות‬
‫©מקש ‪ ®¥‬והמשך‬
‫הקש‪Ø‬י על הדפסת קבלה‬
‫©מקש ≤® והמשך‬
‫הקש‪Ø‬י על קבלה אחרונה‬
‫©מקש ‪ ®±‬והמשך‬
‫הדפסת העתק עסקה אחרונה‬
‫רח‘ פרופ‘ חיים פיקריס ‪ ,3‬ת‪.‬ד‪ 4162 .‬רחובות ‪ | 74140‬טלפון‪ | 073-2345000 :‬פקס‪08-9282845 :‬‬
‫‪www.caspitgroup.co.il‬‬
‫‪[email protected]‬‬