בית האבות עמל ברעננה הסב חדרים לטובת מעונות סטודנטים (PDF)

‫ויוו‪nr fou‬‬
‫םי] אבותובנים‬
‫בית האבות עמל סיעודית ברעננה הסב חדרים‬
‫למעונות עבור‬
‫תלמידי מוסדות ההשכלה‬
‫בפתרונות דיור‬
‫ממחסור‬
‫הגבוהה באזור‪.‬‬
‫בסביבה‪,‬התנפלו על‬
‫‪1011‬‬
‫נמרוד בו‬
‫מאת‬
‫בית‬
‫הסטודנטים‪,‬שסובלים‬
‫הדירות‬
‫צפויות‬
‫אבות לבני ‪25‬‬
‫להיות‬
‫החברה מהמיזם‬
‫הכנסות‬
‫כ‪150 -‬‬
‫אלף שקללחודש‪.‬‬
‫בימים בהם‬
‫פרצה‬
‫ברעננה‬
‫‪-‬מגורים‬
‫שהתפנה‬
‫בבית‬
‫החברתית‪,‬‬
‫באגף‬
‫אבות‬
‫המהאה‬
‫הסטודנטים להוטים‬
‫הנהלת‬
‫בית‬
‫האבותהסיעודי‬
‫‪000,6‬‬
‫קרוב ל‪-‬‬
‫עמלסיעודית ברעננהבדילמה‬
‫לא פשוטה‪ .‬ארבע שנים לאהד‬
‫את‬
‫ששברו‬
‫לומדים‬
‫בהרצליה‪ ,‬כשלפחות‬
‫כיום‬
‫המבנה רחב‬
‫על‬
‫מרשת משען‪ ,‬היו‬
‫חמימדים‬
‫עדייןחלקים‬
‫לא‬
‫מאוישים ומתכהים‪.‬‬
‫האגפים הושבר לבית‬
‫ללימודי‬
‫״מזרח־מערב״‬
‫הספר‬
‫סיכית‪,‬ועדיין‬
‫מעולם‬
‫רפואה‬
‫סטודיו‪,‬ולא‬
‫משוכנים כיום‬
‫בתי‬
‫המוסר‪,‬‬
‫מהפעלתו‪.‬‬
‫סגירת‬
‫שנגרמו‬
‫בפרט בקרב‬
‫צאצאיהמטופלים במקום‪ .‬לאחר‬
‫שהנושא הגיעלשולחנו של‬
‫שר‬
‫לחודש״‪,‬‬
‫הדבר גרר סערת‬
‫רוחות באזור השרון‪,‬‬
‫הבריאות דאז יעקב בן קרי‬
‫סיעודית לקחה על עצמה‬
‫מטופליו‪.‬‬
‫הפעלת המקום‪ ,‬על‬
‫בחלקים רחבים של המבנה‬
‫שררהעזובה‪.‬״המחלקות היו‬
‫ימים‬
‫ובמשך‬
‫ריקות‪,‬‬
‫הרבה זמן חשבנו‬
‫מהלעשות איתן‪ .‬עם תחילת‬
‫פתאום הכל התחבר״‪,‬‬
‫המחאה‬
‫מתארשלומי ינאי‪ ,‬מנהל‬
‫התפעול של רשת בתי האבות‪,‬‬
‫לעבור על הפרויקט‬
‫״התחלנו‬
‫תוך כדי‬
‫ובתוך‬
‫המחאה החברתית‪,‬‬
‫אפשר כבר‬
‫כחודש וחצי‪,‬‬
‫היה לקבל אתהסטודנטים"‪.‬‬
‫עלות‬
‫לייעודו‬
‫שקל‪,‬‬
‫אוכלסו‬
‫הכשרת‬
‫החדש‬
‫המתחם‬
‫היתה מיליון‬
‫וכבר ב‪ 30 -‬באוקטובר‬
‫‪ 35‬יחידות הדיור‬
‫שנפתח במקום‪ ,‬מתוך כ‪100 -‬‬
‫אכלוסן של‬
‫מתוכנן למארס‬
‫בסךהכל‪.‬‬
‫יתר ‪ 70‬היחידות‬
‫השכר דירה‬
‫‪2012‬‬
‫על‬
‫על‬
‫האבות‬
‫הראשונות שהוצעו‬
‫נחטפו‬
‫מרגע שהחלה‬
‫סמך‬
‫בתוך‬
‫כתבות בעיתונות‬
‫המקומיתבלבד‪,‬ומבלי‬
‫המוסד‬
‫פי‬
‫שנגבה במקום‪,‬‬
‫שאנשי‬
‫הזדקקולפעולת‬
‫שיווק‬
‫כל‬
‫נוספת‪ .‬״הסטודנטים היו‬
‫להוטים‪,‬‬
‫כמה‬
‫היוזמה‪,‬‬
‫שהם‬
‫חתמו‬
‫על‬
‫כך‬
‫החוזים‬
‫מראש‪ ,‬עודלפני שהם בכלל‬
‫מספרת‬
‫ראו לאן הם נכנסים״‪,‬‬
‫מנהלת פרויקט המעונותבעמל‪,‬‬
‫שרה‪.‬‬
‫רותי‬
‫שטח היחידות‪ ,‬המיוערות‬
‫לזוגות‪,‬‬
‫ברובןלבודדים ומקצתן‬
‫מ״ר‪,‬וכלולים‬
‫‪51-52‬‬
‫נע בין‬
‫בהן מקלחת‪ ,‬מטבחון וריהוט‬
‫בסיסי‬
‫מיטה‪ ,‬ארון‪ ,‬שידה‬
‫ושולחן‬
‫המתחםלובי‬
‫וטלוויזיה‬
‫חדר‬
‫כתיבה‪.‬‬
‫עור כולל‬
‫משותף‬
‫הראשונות בפרויקט המעונות‬
‫יחידות המתוכננות‬
‫שקל‬
‫מספר המתווך אליימין‪,‬‬
‫‪ 35‬היחידות‬
‫ורשת עמל‬
‫את‬
‫דירות‬
‫תמצא יחידה בזו‬
‫זכיין׳׳רשף נכסים״‬
‫בהרצליה‪.‬‬
‫לדבריו‪ ,‬מחיר ההשכרה‬
‫עוד‬
‫הממוצעלדירת‬
‫חדרים‪ ,‬כזו‬
‫שיכולהלהכיל שלושה שותפים‪,‬‬
‫שקל‪.‬‬
‫‪000,6‬‬
‫הוא‬
‫רמת הביקושליחידות דיור‬
‫השתקפה בכך ש‪-‬‬
‫לסטודנטים‬
‫בבית‬
‫נמנעה הסגירה‪,‬‬
‫שנים‪.‬‬
‫‪005,2‬‬
‫עבור פחות מ‪-‬‬
‫יותר מ‪ 200 -‬קשישים‪.‬לפני‬
‫ארבע שנים‪,‬החליטה רשת‬
‫הפסדים‬
‫חדרי‬
‫הפרויקט‬
‫‪ 100‬מ״ר‪,‬שהבעלים‬
‫‪4-5‬‬
‫החליט לחלק ל‪-‬‬
‫מחבר בבית אבות סיעודי‬
‫האבות‬
‫של תל‬
‫אביב‪ .‬כיום יש במוסד‬
‫במתחם‬
‫במערב רעננה‪ ,‬בסמוך לפארק‬
‫בשל‬
‫מחירי‬
‫השכירות באזורי הביקוש‬
‫דירות‬
‫משען על‬
‫בפרט‬
‫אחד עם‬
‫״ברחבי העיר ישנן לא מעט‬
‫אבות‪.‬‬
‫העירוני‪,‬‬
‫לא נפתחו מעונות‬
‫‪000,2‬‬
‫תוכנית להקמת‬
‫מעונות‪ ,‬אך השלמת‬
‫תימשך לפחות כמה‬
‫פרויקט שעל פניו נשמע מוזר‬
‫שבו‬
‫עבור המכללה‬
‫גרמהלמחירי‬
‫ובהרצליה‬
‫מערב השרון‬
‫ולהתייצב בקו‬
‫להמריא‪,‬‬
‫‪$DN2$‬שבועייםשלושה‪ $DN2$‬של עריאוהלים גדלות‬
‫שלושה‬
‫והולכות ברהבי הארץ‪,‬הפילו‬
‫בסופו של דבר לאנשי עמל‬
‫את האסימון‪ ,‬ובך יצא לדרך‬
‫מעונות‬
‫של בית‬
‫מבקשים‬
‫השכירות בערי‬
‫אלפי מ״ר שוממים‪ .‬שבועיים־‬
‫‪$TS1$‬שבועייםשלושה‪$TS1$‬‬
‫סטודנטים‬
‫ההערכות‬
‫העובדה כי‬
‫במתחם‬
‫היו‬
‫פי‬
‫מחציתם‬
‫פתרונות מגורים בשכירות‪.‬‬
‫כרהבים מהבכיין‬
‫אהד‬
‫סטודנטים‬
‫במרכז הבינתחומי‬
‫עם‬
‫ספות‬
‫כביסה‪ ,‬גינה‬
‫אלחוטי‪.‬‬
‫משותפת ואינטרנט‬
‫‪052,1‬‬
‫השכירות לחודש נעים מ‪-‬‬
‫שקל‬
‫ליחידות הקטנות עד‬
‫‪000,2‬‬
‫לכ‪-‬‬
‫שקל עבור היחידות‬
‫הגדולות יותר‪ .‬עם כניסתם‪,‬‬
‫דמי‬
‫שדה‪ ,‬מנהלת‬
‫חתי‬
‫המעתות‪" :‬המחלקות היו‬
‫פרויקס‬
‫"הסטודנטים היו‬
‫כל כן‬
‫להוטים‪,‬‬
‫שהם חתמו על‬
‫עודלפני‬
‫בכלל דאולאן‬
‫ריקות‪ ,‬ובמשך‬
‫הדבה זמן חשבנו‬
‫מה לעשות איתן‪.‬‬
‫עם תחילת‬
‫החוזים מראש‪,‬‬
‫שהם‬
‫המחאה‬
‫מרגישים‬
‫הם‬
‫מוזר‬
‫לרפואה‬
‫מגוריה‬
‫לדברי‬
‫ששכרו‬
‫סטודנטים‬
‫יחידה במקום‪ ,‬העובדה‬
‫מגוריהם‬
‫המוגדר‬
‫לא‬
‫כללוכלל‪.‬‬
‫גורמת‬
‫זה״‪,‬‬
‫שמקום‬
‫החדש הוא מוסר‪,‬‬
‫כבית‬
‫אבותסיעודי‪,‬‬
‫להם להרגיש‬
‫מוזר‬
‫קפצתי על‬
‫״אני‬
‫אומרת נעמה מוזס‪30 ,‬‬
‫סבא‪ ,‬הלומדת‬
‫בביתברל‪ .‬״אני עוברת‬
‫חינוך‬
‫מכפר‬
‫מיוחד‬
‫ברעננה‪,‬‬
‫וחיפשתי‬
‫משהו בדיוק כזה‬
‫החבדתית‬
‫פתאום הכל‬
‫התחבד"‬
‫נכנסים"‬
‫׳א‬
‫שלומיינאי‪:‬‬
‫הרבה זמן‬
‫מיקום טוב‪,‬‬
‫מחיר טוב‪ ,‬ויחד עם עוד חגר׳ה‬
‫מצאה‬
‫סינית‪,‬‬
‫החדש גם‬
‫הזדמנות‬
‫עבודה‪ .‬מהלר‬
‫האבות כמטפלת‪,‬ובהנהלת‬
‫הרשת בהחלט מודעים‬
‫האדם‬
‫לפוטנציאל כוח‬
‫שלפתע‬
‫צץ להם בתוך המוסד‪ ,‬ואף‬
‫מועסקת בבית‬
‫מעודדים אותו‪ .‬״מאור‬
‫נדרשו‬
‫הסטודנטים לחתום על‬
‫תקנון‪ ,‬שבאופן מפתיע‬
‫נראה‬
‫הבולט‬
‫מחמיר במיוחד‪ .‬האיסור‬
‫בו‬
‫חיים‪ .‬על‬
‫הוא על הכנסתבעלי‬
‫השמעת מוזיקה‪,‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬לא חל‬
‫איסור מיוחד‪.‬‬
‫עיריית רעננה‬
‫חלקה‬
‫אינו‬
‫תרמה‬
‫אישור מזורז‬
‫של‬
‫שימוש חורג בנכס‪ .‬״אחר‬
‫מחברי הדירקטוריון‬
‫עמלסיעודית‪,‬‬
‫של‬
‫שהוא גם‬
‫את‬
‫במקרה‬
‫תושב העיר‪ ,‬הרים‬
‫אליטלפון ורצהלבדוק‬
‫האפשרות להקמת המעונות‪,‬‬
‫והזמנתי אותו לבואלמחרת״‪,‬‬
‫את‬
‫מספר ראש עיריית רעננה‬
‫נחום חופרי‪ ,‬״הוא הגיע עם‬
‫המנכ״לית‪ ,‬ישבנו יחד עם‬
‫מהנדס העיר‪ ,‬וראינו שזה משהו‬
‫שבהחלט ניתן לעשות‬
‫רצוילעשות‪ .‬נתתי להם‬
‫וגם‬
‫אור‬
‫ירוק‪ ,‬ותוך חודשיים הם עשו‬
‫יופי‬
‫של‬
‫לתפארת‬
‫מקום‬
‫של‬
‫הצדק החברתי״‪.‬‬
‫הדבר הראשון‬
‫ששמים‬
‫אליו לב בכניסה‬
‫למעונות‬
‫״עמלסיעודית״ הוא הדממה‪.‬‬
‫מדובר כנראה במגורי המעונות‬
‫השקטים ביותר‬
‫בארץ‪ .‬בלי‬
‫מוזיקה וצעקות‪ ,‬מהוות‬
‫הסטודנטיות החייכניות הצצות‬
‫מדי פעם במסדרון את הערות‬
‫היחידה לכך‬
‫ייעוד שונה‬
‫שמדובר‬
‫באגף בעל‬
‫מבית‬
‫הסטודנטים ייאמר‪,‬‬
‫שהביקור‬
‫נערך כשבוע וחצי בלבד לאחר‬
‫כשקשרים‬
‫כניסתם למקום‬
‫חברתיים של ממש כנראה טרם‬
‫להיווצר‪ .‬רובם של‬
‫הספיקו‬
‫הסטודנטים במקוםלומדים‬
‫במרכז הבינתחומיהרצליה‪,‬‬
‫ויש גם נציגים של המכללה‬
‫האקדמית ביתברל‪ ,‬מכון‬
‫וינגייט ואוניברסיטת תל אביב‪.‬‬
‫נשמח‬
‫שיהיולנו מטפלים‬
‫צעירים״‪,‬‬
‫אומרת‬
‫שבתפקידה‬
‫שדה‪,‬‬
‫הקורם‬
‫ניהלה את אגף כוח האדם‬
‫של הרשת‪ .‬״אנחנויכולים‬
‫להציע להם גם עבודות בתחום‬
‫הניהול והשיווק‪ ,‬ויש כבר כמה‬
‫צעירים‪ .‬אי אפשר למצוא עור מתעניינים׳׳‪.‬‬
‫חבילה כזו באזור השרון״‪.‬‬
‫ובכל זאת‪,‬‬
‫בפמוך לקשישיםסיעודיים לא‬
‫גם רומי אור‪22 ,‬‬
‫במרכז‬
‫לפסיכולוגיה‬
‫סטודנטית‬
‫מרתיעמתעניינים?‬
‫ינאי‪ :‬״אנחנו לא מנסים‬
‫הבינתחומי‪ ,‬מוצאת באתר‬
‫להסתיר את הקשישים‪ ,‬ובכלל‬
‫מגוריה החדש בעיקר יתרונות‪:‬‬
‫אנחנו מאוד גאים במה שאנחנו‬
‫שמשך זו‬
‫"יותר מהכל‪ ,‬מה‬
‫מפגשים‬
‫עושים‪ .‬היו כבר כמה‬
‫האווירה‬
‫הסטודנטיאלית‪.‬‬
‫בין סטודנטיםלקשישים‪ ,‬ואני‬
‫המקום נפתח רק עכשיו‪ ,‬כך‬
‫חושב שגם זהיכול להשתלב‬
‫יש‬
‫שהכל חדש‪ .‬באופן כללי‬
‫יפה במטדהשלנו‪ ,‬שהיא לתת‬
‫מלון‪ .‬מי שעבר בין‬
‫תחושה של‬
‫להשכרה‪,‬‬
‫דירות‬
‫לקשישים אתהטיפול הטוב‬
‫יודעלהעריך‬
‫יכולים״‪.‬‬
‫ביותר שאנחנו‬
‫אתזה״‪.‬‬
‫לאור הצלחת המיזם‬
‫ממתחם בית‬
‫במרחק הליכה‬
‫ברעננה‪,‬שוקלים ברשת עמל‬
‫האבות נמצא פארק רעננה‪,‬‬
‫סיעודית לבצע מהלכים‬
‫וכן שני מרכזיבילוי וקניות‬
‫דומים בבתי אבות נוספים‪,‬‬
‫הכוללים בתי קפה‪ ,‬חנויות‬
‫אפשרותלמיזם רומה‬
‫ומסעדות‪ .‬אוטובוס בקו של‬
‫ונבחנת‬
‫בבית אבות של החברה בגליל‬
‫מטרופולין‪,‬החולף בסמוך‬
‫חברת‬
‫הנושא‬
‫אבות‪.‬לזכותם‬
‫במקום‬
‫בתדירות גבוהה‪ ,‬נוסע‬
‫ישירות‬
‫למרכז הבינתחומיולמרכז‬
‫הרצליה‪ .‬״כפי שאפשרלראות‪,‬‬
‫אין פה יותר מרי‬
‫אנשי‬
‫מסיבות‪.‬‬
‫רוב‬
‫האנשים כאןרגועים‪,‬‬
‫ומה‬
‫שישלמיקוםלהציע‬
‫בהחלט‬
‫חווהמהלר‪,‬‬
‫מספק״‪,‬‬
‫מהמהלך‬
‫שכבר הרוויח‬
‫הם ינאי ושדה‪,‬‬
‫שזכולעבור‬
‫עם‬
‫אנשים מעט‬
‫צעירים ממה שהתרגלו‬
‫״כולם מקנאיםבי״‪,‬‬
‫עד כה‪.‬‬
‫מספרת‬
‫הוא‬
‫אומרת מוזס‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫המערבי‪ .‬מי‬
‫של‬
‫מגורים‬
‫סטודנטית‬
‫שדה‪,‬״מצביעיםעלי‬
‫׳הנה זו שעברהלעבוד‬
‫ואומרים‬
‫הצעירים׳״‪.‬‬
‫עם‬