מקרר - מוצרי חשמל

‫מדריך למשתמש‬
‫מקרר‬
‫נא קרא מדריך זה למשתמש בקפידה לפני ההפעלה ושמור עליו בהישג יד לעיון בכל עת‪.‬‬
‫‪MFL64999735‬‬
‫‪www.lg.com‬‬
‫רישום‬
‫הדגם והמספר הסידורי נמצאים בחלק האחורי של מכשירזה‪.‬‬
‫המספר ייחודי למכשיר זה ולא זמין לאחרים‪.‬‬
‫עליך לרשום את המידע המבוקש כאן ולשמור מדריך זה כתיעוד קבוע של הרכישה שלך‪.‬‬
‫הדק את הקבלה כאן‪.‬‬
‫תאריך הרכישה‪:‬‬
‫הספק שממנו רכשת את המכשיר‪:‬‬
‫כתובת הספק‪:‬‬
‫מס‘ טלפון של הספק‪:‬‬
‫מס‘ דגם‪:‬‬
‫מס‘ סידורי‪:‬‬
‫‪٢2‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫מבוא‬
‫הרכבה‬
‫הפעלה‬
‫הוראות בטיחות חשובות‬
‫‪4‬‬
‫זיהוי החלקים‬
‫‪10‬‬
‫הרכבה‬
‫‪12‬‬
‫השימוש במכשיר‬
‫‪12‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪12‬‬
‫סוג אקלים‬
‫‪12‬‬
‫בקרת טמפרטורה‬
‫‪13‬‬
‫קירור מהיר‬
‫‪14‬‬
‫ידידותי לסביבה‬
‫‪14‬‬
‫בדיקה עצמית‬
‫‪14‬‬
‫נעילה‬
‫‪15‬‬
‫הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫‪15‬‬
‫התראת דלת‬
‫‪15‬‬
‫מגירת ירקות‬
‫‪15‬‬
‫מדף זכוכית מתפרק‬
‫‪16‬‬
‫ביטול עיבוי‬
‫‪16‬‬
‫קיוסק מים‬
‫‪16‬‬
‫המלצות לאחסון מזון‬
‫אחסון מזון‬
‫‪17‬‬
‫טיפול ואחזקה‬
‫מידע כללי‬
‫‪18‬‬
‫ניקוי‬
‫‪18‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪19‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫‪٣‬‬
‫מבוא‬
‫הוראות בטיחות חשובות‬
‫מדריך זה כולל הודעות בטיחות חשובות רבות‪.‬‬
‫קרא תמיד את כל הודעות הבטיחות וציית להן‪.‬‬
‫אל תניח את השקע כך שיפנה למעלה ואל תמעך אותו בחלק‬
‫האחורי של המקרר‪/‬המקפיא‪.‬‬
‫מים עלולים לטפטף לתוך השקע או‬
‫שהתקע יינזק‪ ,‬דבר שיגרום לשריפה‬
‫או התחשמלות‪.‬‬
‫אמצעי זהירות בסיסיים לבטיחות‬
‫זהו סמל התראת בטיחות‪ .‬הוא מתריע בפניך על הודעות‬
‫בטיחות שמודיעות לך על סכנות שעלולות להרוג או לפצוע‬
‫אותך או אחרים או לגרום נזק למוצר‪.‬‬
‫לפני כל הודעות הבטיחות יופיע סמל התראת בטיחות ומילה‬
‫המסמנת סכנה כגון ‘סכנה’‪‘ ,‬אזהרה’ או ‘זהירות’‪.‬‬
‫המשמעות של מילים אלה‪:‬‬
‫מנע מעיכה או דריסה של חוט החשמל אם המקרר נדחף‬
‫לאחר שהתקע הוצא במהלך ההרכבה‪.‬‬
‫הוא עלול להוות גורם לשריפה או התחשמלות‪.‬‬
‫בעת הרחקת המכשיר מהקיר‪ ,‬היזהר שלא לעבור על חוט‬
‫החשמל ולא לפגוע בו בכל דרך שהיא‪.‬‬
‫סכנה‬
‫אתה עלול להיהרג או להיפצע קשה אם לא‬
‫תפעל בהתאם להוראות‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫אתה עלול להיהרג או להיפצע קשה אם לא‬
‫תפעל בהתאם להוראות‪.‬‬
‫זהירות‬
‫מציינת מצב מסוכן מידי שאם לא תמנע‬
‫אותו‪ ,‬הוא עלול לגרום לפציעה קלה עד‬
‫בינונית או לגרום לנזק למוצר בלבד‪.‬‬
‫אל תאפשר לחפץ כבד לעוות או‬
‫לקפל את החוט כך שיינזק‪.‬‬
‫הוא עלול לגרום לנזק בחוט החשמל‬
‫כך שתיגרם שריפה או התחשמלות‪.‬‬
‫אל תאריך או תקצר את החוט של‬
‫התקע‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום להתחשמלות או‬
‫שריפה בגלל הנזק החשמלי לחוט‪.‬‬
‫כל הודעות הבטיחות יתארו את הסכנה‪ ,‬יסבירו כיצד להפחית‬
‫את הסיכוי לפציעה ויתארו מה יקרה אם לא תפעל בהתאם‬
‫להוראות‪.‬‬
‫נתק את התקע בשעת ניקוי‪ ,‬טיפול או החלפה של הנורה‬
‫הפנימית במקרר‪.‬‬
‫• ייתכן שתיגרם התחשמלות‬
‫או פציעה‪.‬‬
‫• בעת החלפת הנורה הפנימית‬
‫של המקרר‪ ,‬ודא שטבעת הגומי‬
‫למניעת גצים חשמליים בתוך השקע לא תפורק‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫כדי לצמצם את הסיכון של שריפה‪ ,‬התחשמלות או פציעה‬
‫בעת השימוש במוצר‪ ,‬יש לציית לאמצעי זהירות בסיסיים של‬
‫בטיחות לרבות אלה שבהמשך‪.‬‬
‫קרא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר זה‪.‬‬
‫‪ .1‬בעת חיבור לחשמל‬
‫יש להשתמש בשקע הייעודי‪.‬‬
‫• חיבור מספר מכשירים‬
‫לשקע אחד עלול לגרום לשריפה‪.‬‬
‫• מפסק דלף חשמלי עלול‬
‫לפגוע במזון והקיוסק עלול לדלוף‪.‬‬
‫‪٤4‬‬
‫מבוא‬
‫הוראות בטיחות חשובות‬
‫אל תמשוך את החוט ואל תיגע‬
‫בתקע בידיים רטובות‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום להתחשמלות או‬
‫פציעה‪.‬‬
‫המתן חמש דקות או יותר לפני‬
‫שתחבר שוב את התקע‪.‬‬
‫אם לא תמתין אתה עלול לגרום‬
‫לתקלה בפעולת המקרר‪.‬‬
‫הסר מים או אבק מהתקע והכנס אותו כך שקצות הפינים‬
‫יתחברו היטב‪.‬‬
‫אבק‪ ,‬מים או חיבור לא יציב עלולים‬
‫לגרום לשריפה או להתחשמלות‪.‬‬
‫‪ .2‬בעת השימוש במקרר‪/‬מקפיא‬
‫אל תטפס על הדלת או על מדפי‬
‫הדלת של תא הצינון‪.‬‬
‫אתה עלול לגרום לנפילת המקרר‪/‬‬
‫מקפיא או לפציעה בידיים‪.‬‬
‫במיוחד אין לאפשר לילדים לבצע‬
‫פעולות אלה‪.‬‬
‫ודא שיש הארקה‪.‬‬
‫התייעץ עם חשמלאי מוסמך או טכנאי שירות אם הוראות‬
‫ההארקה לא מובנות לחלוטין‪ ,‬או אם יש לך ספקות אם‬
‫המכשיר מוארק כראוי‪.‬‬
‫הארקה שגויה עלולה לגרום‬
‫לתקלות ולהתחשמלות‪.‬‬
‫ודא שתשתמש בהארקה‬
‫המתאימה למתח הנכון‬
‫בתקע‪.‬‬
‫הוא עלול לגרום לשריפה‪.‬‬
‫לאחר ‪ 5‬דקות‬
‫אל תניח חפצים כבדים או חפצים‬
‫מסוכנים (מכל מלא‬
‫במים) על המקרר‪/‬מקפיא‪.‬‬
‫הם עלולים ליפול ולגרום פציעה‪,‬‬
‫שריפה או התחשמלות בעת פתיחה‬
‫או סגירה של הדלת‪.‬‬
‫משוך את התקע לא דרך משיכת החוט אלא תפיסת התקע‬
‫בקצהו‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום להתחשמלות או‬
‫לקצר שיגרום לשריפה‪.‬‬
‫מנע כניסת ילדים לתוך המוצר‪.‬‬
‫חיי הילד יהיו בסכנה אם הוא ייכנס‬
‫למקרר‪.‬‬
‫חוט הארקה‬
‫יותר מ ‪ 30-‬ס“מ‬
‫לא‬
‫חוט נחושת‬
‫פתיחה וסגירה בחוזקה של דלת המקרר עלולה לגרום לנפילה‬
‫של מזון המאוחסן בסלסלת המקרר בגלל הזעזוע ולפצוע את‬
‫הרגליים‪ ,‬לכן יש לנקוט זהירות‪.‬‬
‫כאשר חוט החשמל או התקע פגומים‬
‫או אם החורים בשקע משוחררים‪ ,‬אל‬
‫תשתמש בהם‪.‬‬
‫הם עלולים לגרום להתחשמלות או‬
‫לקצר שיגרום לשריפה‪.‬‬
‫אל תרכיב את המקרר‪/‬מקפיא באזור‬
‫רטוב או במקום שבו יש התזת מים‬
‫או גשם‪.‬‬
‫שחיקה של הבידוד בחלקים‬
‫חשמליים עלולה לגרום לדלף‬
‫חשמלי‪.‬‬
‫‪٥‬‬
‫מבוא‬
‫הוראות בטיחות חשובות‬
‫במקרה של רעמים וברקים‪ ,‬או‬
‫כשהמקרר לא בשימוש תקופה‬
‫ארוכה‪ ,‬נתק את התקע‪.‬‬
‫יש סכנה להתחשמלות או שריפה‪.‬‬
‫אל תשתמש או תאחסן חומרים‬
‫דליקים כגון אתר‪ ,‬בנזן‪ ,‬אלכוהול‪,‬‬
‫תרופות‪ ,‬גז נוזלי‪ ,‬תרסיסים או‬
‫תכשירי טיפול ליד המקרר‪/‬מקפיא‬
‫או בתוכו‪.‬‬
‫הם עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה‪.‬‬
‫השתמש במקרר שדלף לאחר‬
‫בדיקתו‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום להתחשמלות או‬
‫שריפה‪.‬‬
‫אל תניח נר דולק בתוך המקרר‪/‬מקפיא כדי להפיג ריחות‪.‬‬
‫אל תשתמש במייבש כדי לייבש את החלק הפנימי של‬
‫המקרר ואל תדליק נרות כדי להפיג‬
‫ריחות‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום לפיצוץ או‬
‫לשריפה‪.‬‬
‫אם יש דליפת גז‪ ,‬אל תיגע במקרר או בשקע ואוורר מיד את‬
‫החדר‪.‬‬
‫• פיצוץ בעקבות גץ עלול‬
‫ לגרום לשריפה או כוויות‪.‬‬
‫• כיוון שמקרר זה משתמש‬
‫ בגז טבעי (איזובוטאן‪)R600a ,‬‬
‫ כמקרר ידידותי לסביבה‪ ,‬גם כמות קטנה ( ‪ 80-90‬גרם)‬
‫ יכולה להיות דליקה‪ .‬כאשר יש דליפת גז בגלל נזק חמור‬
‫ במהלך ההובלה‪ ,‬ההרכבה או השימוש במקרר‪ ,‬כל ניצוץ‬
‫ עלול לגרום לשריפה או לכוויות‪.‬‬
‫אל תאחסן תרופות או חומרים לימודיים במקרר‪.‬‬
‫בעת אחסון חומר המצריך בקרת‬
‫טמפרטורה קפדנית‪ ,‬החומר עלול‬
‫להתקלקל או שתהיה בו תגובה לא‬
‫צפויה שעלולה להיות מסוכנת‪.‬‬
‫אל תשתמש בתרסיס דליק ליד‬
‫המקרר‪.‬‬
‫הוא עלול לגרום לפיצוץ או לשריפה‪.‬‬
‫אל תתיז מים בחלק החיצוני או‬
‫הפנימי של המקרר ואל‪.‬‬
‫שחיקת הבידוד של חלקים חשמליים‬
‫עלולה לגרום להתחשמלות או‬
‫שריפה‪.‬‬
‫הימנע ממכשירי חימום‪.‬‬
‫הרכב את המקרר הרחק מאש‪ ,‬כמו‬
‫מקומות שבהם יש דליפת גז דליק‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום לשריפה‪.‬‬
‫אם יש ריח מוזר או עשן מהמקרר‪/‬‬
‫מקפיא‪ ,‬נתק את החשמל מיד ופנה‬
‫למרכז השירות‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום לשריפה‪.‬‬
‫אל תניח אגרטלי פרחים‪ ,‬כוסות‪ ,‬תכשירי טיפוח‪ ,‬תרופות או‬
‫מכלים אחרים עם מים על המקרר‪/‬‬
‫מקפיא‪.‬‬
‫הם עלולים לגרום לשריפה‪,‬‬
‫התחשמלות או פציעה אם ייפלו‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫מרכז השירות‬
‫מבוא‬
‫הוראות בטיחות חשובות‬
‫אל תכניס את הידיים או מוט‬
‫מתכתי ליציאת האוויר הקר‪,‬‬
‫לכיסוי‪ ,‬לתחתית המקרר‪/‬‬
‫מקפיא‪ ,‬לסורג העמיד בחום‬
‫(פתח הפליטה) או בחלק‬
‫האחורי של המקרר‪.‬‬
‫הדבר עלול לגרום להתחשמלות או פציעה‪.‬‬
‫אל תאפשר לאיש פרט למהנדס‬
‫מוסמך לפרק‪ ,‬לתקן או לשנות את‬
‫המקרר‪.‬‬
‫הוא עלול לגרום לפציעה‪,‬‬
‫התחשמלות או שריפה‪.‬‬
‫אל תשתמש במקרר‪/‬מקפיא למטרות שאינן ביתיות (אחסון‬
‫תרופות או חומרי ניסויים‪ ,‬שימוש‬
‫בספינה וכדומה)‪.‬‬
‫הוא עלול לגרום לסיכון לא צפוי‬
‫כגון שריפה‪ ,‬התחשמלות‪ ,‬קלקול‬
‫החומרים המאוחסנים או תגובה‬
‫כימית‪.‬‬
‫זהירות‬
‫הפרה של הנחיה זו עלולה לגרום לפציעה או לנזק לבית או‬
‫לריהוט‪ .‬הקפד תמיד להיזהר‪.‬‬
‫אל תיגע במזון מקפיא או במכלים‬
‫שבו בידיים רטובות‪.‬‬
‫אתה עלול לקבל כוויות קור‪.‬‬
‫בעת השלכת המקרר‪/‬מקפיא‪ ,‬הוצא‬
‫את חומרי האריזה מהדלת‪.‬‬
‫ילדים עלולים להינעל בפנים‪.‬‬
‫אל תניח את המזון באי‪-‬סדר בתוך המקרר‪.‬‬
‫המזון עלול ליפול במהלך הפתיחה והסגירה של דלת המקרר‬
‫ולפגוע באנשים‪.‬‬
‫מכשיר זה אינו מיועד לשימוש של אנשים (לרבות ילדים) עם‬
‫יכולות פיזיות‪ ,‬חושיות או נפשיות מוגבלות‪ ,‬או חסרי ניסיון או‬
‫ידע‪ ,‬אלא אם הם בפיקוח או הדרכה הנוגעים לשימוש במכשיר‬
‫על ידי אדם האחראי לבטיחותם‪.‬‬
‫אל תניח בקבוקים מלאים במקפיא‪.‬‬
‫התוכן עלול לקפוא ולגרום לשבירת‬
‫הבקבוק שתגרום לפציעה‪.‬‬
‫יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר‪.‬‬
‫הרכב את המקרר‪/‬מקפיא על רצפה‬
‫יציבה וישרה‪.‬‬
‫הרכבת המכשיר במקום לא יציב‬
‫עלולה לגרום למוות אם המקרר‪/‬‬
‫מקפיא ייפול בעת פתיחה או סגירה‬
‫של הדלת‪.‬‬
‫אל תכניס ידיים מתחת למקרר‪/‬‬
‫מקפיא‪.‬‬
‫לוח המתכת בתחתית עלול לגרום‬
‫לפציעה‪.‬‬
‫‪٧‬‬
‫מבוא‬
‫הוראות בטיחות חשובות‬
‫החלפת חוט החשמל‬
‫יש להעביר את המקרר‪/‬מקפיא באמצעות הידיות שבתחתית‬
‫החלק הקדמי ובחלק העליון האחורי‪.‬‬
‫אחרת ידיך עלולות להחליק ותיגרם‬
‫פציעה‪ .‬כיוון שהמוצר כבד‪ ,‬הרמתו‬
‫לבד עלולה לפגוע באנשים או לגרום‬
‫לתאונות‪.‬‬
‫אם חוט החשמל ניזוק‪ ,‬הוא יוחלף על ידי היצרן או סוכן‬
‫שירות או אדם מורשה דומה בלבד כדי להימנע מסכנה‪.‬‬
‫סכנה‬
‫כיוון שפתיחה או סגירה של הדלת של המקרר‪/‬מקפיא עלולה‬
‫לגרום לפציעה לאנשים מסביבו‪,‬‬
‫הקפד להיזהר‪.‬‬
‫פתיחה או סגירה של הדלת עלולה‬
‫לגרום לידיים או רגליים להיתפס‬
‫בחריץ שבדלת או שילד עלול‬
‫להיפגע מפינת הדלת‪.‬‬
‫סכנת הילכדות ילדים‪.‬‬
‫לפני השלכת מקרר או מקפיא ישנים‪ ,‬פרק את הדלתות‪.‬‬
‫השאר את המדפים במקומם כדי שילדים לא יוכלו לטפס‬
‫בקלות פנימה‪.‬‬
‫אל תאחסן‬
‫• אל תאחסן או תשתמש בבנזין או בתרסיסים או נוזלים‬
‫דליקים אחרים בקרבת מכשיר זה או כל מכשיר חשמלי אחר‪.‬‬
‫אין להכניס יצור חי אל המקרר‪/‬‬
‫מקפיא‪.‬‬
‫•אין לאחסן חומרים נפיצים כגון בקבוקי תרסיס המכילים חומר‬
‫נפיץ דליק במכשיר זה‪.‬‬
‫אמצעי בטיחות‬
‫הארקה (הארקה)‬
‫• יש להרכיב ולמקם את המקרר‪/‬מקפיא כראוי בהתאם‬
‫להוראות ההרכבה לפני השימוש‪.‬‬
‫במקרה של קצר במעגלים חשמליים‪ ,‬הארקה מקטינה את‬
‫הסיכון של התחשמלות כיוון שהיא מהווה חוט מילוט לזרם‬
‫החשמלי‪ .‬כדי למנוע התחשמלות אפשרית‪ ,‬יש להאריק‬
‫מכשיר זה‪ .‬שימוש לא הולם בתקע ההארקה עלול לגרום‬
‫להתחשמלות‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫• לעולם אל תנתק את המקרר‪/‬מקפיא על ידי משיכת חוט‬
‫החשמל‪ .‬הקפד תמיד לאחוז היטב את התקע ומשוך ישר‬
‫החוצה מהתקע‪.‬‬
‫• לאחר שהמקרר‪/‬מקפיא פועל‪ ,‬אל תיגע במשטחים הקרים‬
‫בתא במקפיא‪ ,‬במיוחד כשהידיים לחות או רטובות‪.‬‬
‫העור עלול להידבק לאזורים אלה‪ ,‬שהם קרים במיוחד‪.‬‬
‫נגישות לתקע‬
‫יש למקם את התקע של המקרר‪/‬מקפיא במיקום נגיש ונוח‬
‫לצורך ניתוק מהיר במקרה חירום‪.‬‬
‫‪٨8‬‬
‫מבוא‬
‫הוראות בטיחות חשובות‬
‫זהירות‬
‫אזהרה‬
‫• אם השקע בקיר משוחרר‪ ,‬אל תכניס לתוכו את התקע‪.‬‬
‫ הדבר עלול לגרום להתחשמלות או שריפה‪.‬‬
‫שמור שפתחי האוורור‪ ,‬במארז המכשיר ובמבנה‬
‫המובנה‪ ,‬יהיו פנויים וללא חסימות‪.‬‬
‫• אל תנתק את המקרר מהחשמל על ידי משיכת החוט‪.‬‬
‫ הקפד תמיד לאחוז בתקע היטב ומשוך אותו ישר החוצה‬
‫מהשקע‪.‬‬
‫ אתה עלול לקרוע חוט ולגרום לקצר‪.‬‬
‫אל תשתמש במכשירים מכניים או כלים אחרים כדי‬
‫להאיץ את תהליך ההפשרה‪ ,‬פרט לאלה המומלצים‬
‫ליצרן‪.‬‬
‫אל תגרום נזק למעגל החשמלי של המקרר‪.‬‬
‫• אל תשתמש במטלית רטובה או לחה לניקוי התקע‪.‬‬
‫ הסר חומרים זרים מהפינים של התקע‪.‬‬
‫ אחרת עלול להיות סיכון של שריפה‪.‬‬
‫אל תשתמש במכשירים חשמליים בתוך התאים‬
‫לאחסון מזון במכשיר‪ ,‬אלא אם הם מהסוג המומלץ על‬
‫ידי היצרן‪.‬‬
‫• לאחר ניתוק המכשיר‪ ,‬המתן חמש דקות לפחות לפני‬
‫חיבורו שוב לשקע בקר‪.‬‬
‫ פעולה חריגה של המקפיא עלולה לגרום נזק לחומרים‪.‬‬
‫נוזל הקירור וגז הבידוד המשמשים במכשיר דורשים‬
‫נוהלי השלכה מיוחדים‪ .‬בעת ההשלכה‪ ,‬התייעץ עם‬
‫סוכן שירות או אדם מוסמך דומה‪.‬‬
‫• אם המכשיר לא יהיה בשימוש פרק זמן ארוך‪ ,‬הוצא את‬
‫התקע‪.‬‬
‫ שחיקה של הבידוד עלולה לגרום לשריפה‪.‬‬
‫• אל תאפשר לילדים לגעת בלוח הבקרה שבחזית המכשיר‬
‫ או לשחק בו‪.‬‬
‫מכשיר זה מכיל כמות קטנה של חומר קירור איזובוטאן‬
‫(‪ ,)R600a‬גז טבעי עם תאימות סביבתית גבוהה אך הוא גם‬
‫דליק‪ .‬בעת העברה והרכבה של המכשיר‪ ,‬יש לשים לב ולוודא‬
‫שאף חלק ממעגלי המקרר לא ניזוק‪ .‬התזות של נוזל הקירור‬
‫מהצינורות עלולות להידלק או לגרום לפציעות בעיניים‪.‬‬
‫אם אותרה דליפה‪ ,‬יש להרחיק להבות גלויות או מקורות‬
‫פוטנציאליים להצתה ולאוורר את החדר שבו המכשיר נמצא‬
‫למשך מספר דקות‪.‬‬
‫כדי להימנע מיצירת תערובת דליקה של גז ואוויר אם‬
‫מתרחשת יש דליפה במעגל הקירור‪ ,‬גודל החדר שבו‬
‫המכשיר ימוקם תלוי בכמות נוזל הקירור שבשימוש‪ .‬גודלו‬
‫של החדר חייב להיות ‪ 1‬מ“ר על כל ‪ 8‬גרם של חומר קירור‬
‫‪ R600m‬בתוך המכשיר‪ .‬כמות נוזל הקירור במכשיר שלך‬
‫מוצגת על לוחית הזיהוי שבתוך המכשיר‪ .‬לעולם אל תפעיל‬
‫מכשיר המראה סימנים לנזק‪ .‬אם יש לך ספק‪ ,‬התייעץ עם‬
‫הספק‪.‬‬
‫• נוזל הקירור המשמש במקרר‪/‬מקפיא והגזים שבחומר‬
‫הבידוד דורשים נוהלי השלכה מיוחדים‪ .‬ודא שאף אחד‬
‫מהצינורות בגב המכשיר לא ניזוקו לפי השלכת המקרר‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫אל תשתמש במדיח כלים כדי לנקות את המגירות‬
‫התחתונות‪ ,‬הטמפרטורה הגבוהה עלולה לגרום נזק‬
‫לסלסלות ולא יהיה ניתן להשתמש בהן‪.‬‬
‫‪٩‬‬
‫מבוא‬
‫זיהוי החלקים‬
‫שם הדגם‪GR-F414**** :‬‬
‫נורת לד‬
‫תא מוצרי חלב‬
‫ידית קלה (קצרה‪/‬‬
‫בינונית אפשרית)‬
‫מדף זכוכית‬
‫(אופציה)‬
‫מדף בקבוקים‬
‫(אופציה)‬
‫קיוסק מים‬
‫נורת לד‬
‫סלסלת דלת‬
‫מגירת ירקות‬
‫בורג יישור‬
‫הערה‬
‫• אם חלק מהחלקים לא צורפו למכשיר שברשותך‪ ,‬ייתכן שאלה חלקים המשמשים בדגמים אחרים בלבד‪.‬‬
‫• מראה הדלת הנפתחת ישתנה בהתאם לדגם‪.‬‬
‫‪١٠‬‬
‫‪10‬‬
‫מבוא‬
‫שם הדגם‪GR-B414**** :‬‬
‫נורת לד‬
‫תא מוצרי חלב‬
‫ידית קלה (קצרה‪/‬‬
‫בינונית אפשרית)‬
‫מדף זכוכית‬
‫(אופציה)‬
‫מדף בקבוקים‬
‫(אופציה)‬
‫נורת לד‬
‫סלסלת דלת‬
‫מגירת ירקות‬
‫בורג יישור‬
‫הערה‬
‫• אם חלק מהחלקים לא צורפו למכשיר שברשותך‪ ,‬ייתכן שאלה חלקים המשמשים בדגמים אחרים בלבד‪.‬‬
‫• מראה הדלת הנפתחת ישתנה בהתאם לדגם‪.‬‬
‫‪١١‬‬
‫הרכבה‬
‫הרכבה‬
‫תחילת העבודה‬
‫‪ .1‬בחר מיקום מתאים‪.‬‬
‫ מקם את המקרר במקום שיהיה קל להשתמש בו‪.‬‬
‫לאחר הרכבת המקרר‪ ,‬המתן ‪ 2-3‬שעות להתייצבות‬
‫בטמפרטורת הפעלה רגילה לפני שתמלא אותו במזון‪.‬‬
‫אם התקע מנותק‪ ,‬המתן ‪ 5‬דקות לפני חיבור מחדש‪.‬‬
‫המקרר מוכן כעת לשימוש‪.‬‬
‫‪ .2‬הימנע מהנחת המכשיר ליד מקורות חום‪ ,‬אור שמש ישיר‬
‫או לחות‪.‬‬
‫‪ .3‬כדי להימנע מרעידות‪ ,‬המכשיר חייב להיות ישר‪.‬‬
‫ במקרה הצורך‪ ,‬כוון את בורגי היישור כדי לפצות על רצפה‬
‫לא ישרה‪.‬‬
‫ החלק הקדמי צריך להיות גבוה מעט יותר מהחלק האחורי‬
‫כדי לסייע בסגירת הדלת‪.‬‬
‫ ניתן לסובב את בורגי היישור בקלות על ידי הטיית‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫ סובב את בורגי היישור נגד כיוון השעון ( ) כדי להרים‬
‫ את המכשיר ועם כיוון השעון ( ) כדי להנמיך אותו‪.‬‬
‫סוג אקלים‬
‫המכשיר מיועד לפעול בטווח המוגבל של הטמפרטורה‬
‫הסביבתית‪ ,‬בהתאם לאזורי האקלים‪ .‬אל תשתמש במכשיר‬
‫בטמפרטורה שמעבר לגבול‪.‬‬
‫סוג האקלים של המכשיר מופיע על התווית של התיאור‬
‫הטכני בתוך תא המקרר‪.‬‬
‫‪ .4‬נקה את המקרר ביסודיות ונגב את כל האבק שהצטבר‬
‫במהלך ההובלה‪.‬‬
‫‪ .5‬חבר את חוט החשמל (או התקע) לשקע‪.‬‬
‫ אל תחבר מכשירים נוספים לאותו שקע‪.‬‬
‫‪ .6‬מוצר עם ידית‬
‫ ימוקם במרחק של ‪55‬‬
‫ מ“מ לפחות מהקיר בצד‬
‫ הציר כדי להביא לפתיחת‬
‫ דלת של ‪.90°‬‬
‫‪ 50‬מ”מ‬
‫לפחות‬
‫‪ .7‬האוויר החם‬
‫ שמתחת למוצר ומאחוריו חייב‬
‫ להיפלט‪.‬‬
‫ אחרת‪ ,‬צריכת החשמל‬
‫ תעלה‪.‬‬
‫‪ 100‬מ”מ‬
‫‪ 50‬מ”מ‬
‫השימוש במכשיר‬
‫מכשיר זה מיועד לשימוש בבית ובשימושים דומים כגון‪:‬‬
‫אזורי מטבח לצוות בחנויות‪ ,‬משרדים ומקומות עבודה‬‫אחרים;‬
‫בתי חווה ועל ידי לקוחות בבתי מלון‪ ,‬מוטלים וסוגי מגורים‬‫אחרים;‬
‫בבתי אירוח על בסיס ארוחת בוקר;‬‫‪-‬בקייטרינג ובמקומות דומים‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪١٢‬‬
‫סוג‬
‫סמל‬
‫טווח טמפרטורה‬
‫סביבתית ב‪°C-‬‬
‫מתון מורחב‬
‫‪SN‬‬
‫‪+10 ~ +32‬‬
‫מתון‬
‫‪N‬‬
‫‪+16 ~ +32‬‬
‫סובטרופי‬
‫‪ST‬‬
‫‪+16 ~ +38‬‬
‫טרופי‬
‫‪T‬‬
‫‪+16 ~ +43‬‬
‫מתון מורחב‬
‫‪ -‬טרופי‬
‫‪SN-T‬‬
‫‪+10 ~ +43‬‬
‫הפעלה‬
‫בקרת טמפרטורה‬
‫למקרר יש בקרים המאפשרים לך לווסת את הטמפרטורה בתאי המקרר‪.‬‬
‫לוח תצוגה של בקרת טמפרטורה‬
‫כיוון הטמפרטורה והפונקציות‬
‫* מראה הלוח עשוי להיות שונה בהתאם לדגם‪.‬‬
‫טמפרטורת המקרר‬
‫כיבוי‪/‬הפעלה‬
‫קירור מהיר‬
‫ידידותי לסביבה‬
‫התראת דלת‬
‫נעילת ילדים‬
‫‪١٣‬‬
‫הפעלה‬
‫קירור מהיר‬
‫ידידותי לסביבה‬
‫< סוג חיצוני >‬
‫< סוג חיצוני >‬
‫•פונקציית זו מעבירה את המקרר לפעולה במצב חסכוני‬
‫שהיא שימושית אם אתה יוצא לחופשה כי היא מצמצת את‬
‫צריכת החשמל‪.‬‬
‫לחיצה על הלחצן ‪( Eco Friendly‬ידידותי לסביבה)‬
‫מתחילה את הפעולה תוך הדלקת הנורה‪ ,‬ולחיצה נוספת‬
‫תעצור אותה‪.‬‬
‫• בחר בפונקציה זו לקירור מהיר‪.‬‬
‫• לחץ על הלחצן ‪( Express Cool‬קירור מהיר) פעם אחת‬
‫ופעולת הקירור המהיר תתחיל עם הידלקות הנורית‪.‬‬
‫• פעולת הקירור המהיר נמשכת כ ‪ 12-‬שעות‪ .‬לאחר‬
‫סיום הפעולה‪ ,‬המקרר חוזר באופן אוטומטי להגדרת‬
‫הטמפרטורה הקודמת‪ .‬אם ברצונך להפסיק את פעולת‬
‫הקירור המהיר‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ Express Cool‬פעם‬
‫נוספת‪ ,‬הנורית תיכבה‪ ,‬פעולת הקירור המהיר תיפסק‬
‫והמקרר יחזור להגדרת הטמפרטורה הקודמת‪.‬‬
‫הערה‬
‫כאשר המצב ‪( Eco Friendly‬ידידותי לסביבה) פועל‪,‬‬
‫הלחצנים האחרים לא פועלים‪.‬‬
‫כדי לצאת ממצב ‪ ,Eco Friendly‬לחץ על הלחצן שוב‬
‫כדי שהלחצנים האחרים יפעלו והמקרר יחזור להגדרת‬
‫הטמפרטורה הקודמת‪.‬‬
‫כיוון הטמפרטורה בתא המקרר‬
‫< סוג חיצוני >‬
‫בדיקה עצמית‬
‫•פונקציה זו מאתרת תקלות באופן אוטומטי אם התגלתה‬
‫תקלה במהלך השימוש במקרר‪.‬‬
‫•אם תקלה מתרחשת במוצר והוא לא מופעל על ידי לחיצה‬
‫על לחצן כשלהו והאינדיקציה הרגילה לא מופיעה‪ ,‬אל‬
‫תכבה את המוצר וצור קשר בהקדם עם מוקד השירות‪.‬‬
‫•למהנדס השירות יידרש זמן רב לאתר את החלק הפגום אם‬
‫תכבה את המוצר‪.‬‬
‫• הטמפרטורה ההתחלתית של תא המקרר היא ‪3°C‬‬
‫תוכל כעת לכוון את הטמפרטורה של התאים כרצונך‪.‬‬
‫ניתן לשנות את הטמפרטורה על ידי לחיצה על הלחצן‪.‬‬
‫הערה‬
‫הטמפרטורה הפנימית בפועל משתנה בהתאם למצב‬
‫המזון‪ ,‬אך הגדרת הטמפרטורה המופיעה היא טמפרטורת‬
‫היעד‪ ,‬לא הטמפרטורה בפועל בתוך המקרר‪ .‬פונקציית‬
‫הקירור תהיה חלשה בפעם הראשונה‪ .‬כוון את הטמפרטורה‬
‫כמתואר לעיל לאחר שימוש במקרר ‪ 2-3‬ימים לפחות‪.‬‬
‫‪١٤‬‬
‫‪14‬‬
‫הפעלה‬
‫נעילה‬
‫מגירת ירקות‬
‫< סוג חיצוני >‬
‫ביטול נעילה‬
‫נעילה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ביטול נעילה‬
‫•לחיצה על לחצן זה תעצור את פעולת הלחצנים האחרים‪.‬‬
‫• “נעילה” או “ביטול נעילה” יתבצע שוב בכל לחיצה על לחצן‬
‫הנעילה‪.‬‬
‫(לנעילה‪ ,‬לחץ על לחצן הנעילה במשך ‪ 3‬שניות‪.‬‬
‫לביטול נעילה‪ ,‬לחץ על לחצן הנעילה במשך ‪ 3‬שניות‪).‬‬
‫•כשהנעילה מופעלת‪ ,‬לחיצה על לחצנים אחרים לא תשפיע‪.‬‬
‫‪ .1‬מגירת פריכות עם לחות מאוזנת‬
‫ מבנה תקרת המכסה שומר שהפירות והירקות יהיו‬
‫ פריכים יותר לאורך זמן‪.‬‬
‫‪ .2‬מגירת ירקות לאחסון ירקות ופירות‪.‬‬
‫פירוק המגירה והמכסה‬
‫הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫•לחצן זה מפעיל ומכבה את המכשיר‪.‬‬
‫•ההפעלה והכיבוי יבוצעו בכל לחיצה על לחצן ההפעלה‪/‬‬
‫כיבוי‪.‬‬
‫(כדי לכבות את המכשיר לחץ על לחצן‬
‫ההפעלה‪/‬כיבוי במשך ‪ 7‬שניות‪.‬‬
‫כדי להפעיל את המכשיר‪ ,‬לחץ לחיצה‬
‫קצרה על הלחצן)‪.‬‬
‫התראת דלת‬
‫כדי לפרק את מגירת הירקות‪ ,‬הוצא תחילה את הסלסלה‬
‫התחתונה‪ .‬משוך את המגירה קדימה והרם אותה‪.‬‬
‫•כאשר דלת המקרר פתוחה למשך זמן מה‪ ,‬נשמעת‬
‫התראה‪.‬‬
‫פנה למרכז השירות אם ההתראה ממשיכה להישמע גם‬
‫לאחר סגירת הדלת‪.‬‬
‫•ניתן לבחור אם להפעיל או לכבות את התראת הדלת על‬
‫ידי לחיצה קצרה על לחצן התראת הדלת‪.‬‬
‫פירוק מכסה המגירה‬
‫‪2‬‬
‫פועלת‬
‫כבויה‬
‫‪1‬‬
‫פועלת‬
‫‪3‬‬
‫בעת פירוק המגירה‪ ,‬משוך את מגירת הירקות קדימה‬
‫והרם אותה‪.‬‬
‫‪ .1‬הרם מעט את החלק הקדמי של מכסה המגירה‬
‫ומשוך אותו אליך‬
‫‪ .2‬הטה את מכסה המגירה הצידה‪.‬‬
‫‪ .3‬משוך את מכסה המגירה‪.‬‬
‫‪١٥‬‬
‫הפעלה‬
‫מדף זכוכית מתפרק‬
‫מילוי מכל המים‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫פירוק מכל המים‬
‫•ההרכבה היא תהליך הפוך של הפירוק‪.‬‬
‫•היזהר שלא ללחוץ על השסתום‪.‬‬
‫•בעת הרכבת מכל המים על הדלת‪ ,‬הקפד להרכיב אותו‬
‫היטב‪.‬‬
‫‪ .1‬משוך החוצה את מכל המים‪.‬‬
‫ פתח את הדלתית במכסה‪.‬‬
‫‪ .2‬ניתן למלא עד ‪ 2.3‬ליטר מים‪.‬‬
‫‪ .3‬הקפד למלא את המכל במי שתייה‪ .‬סגור את הדלתית‬
‫ במכסה‪.‬‬
‫‪ .1‬הרם את החלק הקדמי של מדף הזכוכית המתפרק‪.‬‬
‫‪ .2‬משוך את מדף הזכוכית המתפרק לכיוון הדלת למרחק של‬
‫כ ‪ 14-‬ס מ‪.‬‬
‫‪ .3‬הטה מעט את מדף הזכוכית לצד אחד‪.‬‬
‫‪ .4‬הוצא את מדף הזכוכית והנח אותו במקום שהכנת לו‪.‬‬
‫קיוסק‬
‫ביטול עיבוי‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן הקיוסק באמצעות כוס‪.‬‬
‫‪ .2‬בתחילה לחץ על הלחצן ( ‪ 5‬שניות‪ 3 ,‬פעמים)‪.‬‬
‫‪ .3‬הוצא את הכוס לאט מהמשטח כדי למנוע טפטוף מים‬
‫ מהפיה‪.‬‬
‫‪ .4‬אם תוציא את הכוס לאט מהקיוסק‪ ,‬המים לא יישפכו‪.‬‬
‫•ביטול עיבוי מתרחש באופן אוטומטי‪.‬‬
‫•המים שהתעבו זורמים מטה אל מגש ההתאיידות‬
‫ומתאיידים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫קיוסק מים‬
‫מכסה דלי דלתית מכסה ידית‬
‫זהירות‬
‫לחצן קיוסק‬
‫•‬
‫‬
‫‬
‫•‬
‫‬
‫אל תשתמש במשקאות אחרים (חלב‪ ,‬מיץ‪ ,‬משקאות‬
‫מוגזים וכדומה) במכל המים‪ .‬במיוחד אין להשתמש‬
‫במשקאות המכילים גרגרים (עלולים לגרום לתקלה)‪.‬‬
‫בעת מילוי מכל המים במים‪ ,‬תן למים להתקרר לפני‬
‫הרכבת המכל במקרר‪ .‬מים חמים יגרמו לתקלה‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫שסתום‬
‫מכל מים‬
‫מלא את מכל המים במים בלבד‪.‬‬
‫‪١٦‬‬
‫‪16‬‬
‫הצעות לאחסון מזון‬
‫מיון מזון‬
‫המלצות לחיסכון בחשמל‬
‫זהירות‬
‫• אל תאחסן מזון שמתקלקל במהירות בטמפרטורה נמוכה‪,‬‬
‫כגון בננות ומלון‪.‬‬
‫• אל תחזיק את הדלת פתוחה זמן רב מדי‪ ,‬סגור את הדלת‬
‫תוך זמן קצר‪.‬‬
‫• אפשר למזון חם להתקרר לפני אחסונו‪ .‬הנחת מזון חם‬
‫ במקרר עלול לגרום לקלקול של מזון אחר‪ ,‬ולגרום לחשבון‬
‫ חשמל גבוה‪.‬‬
‫• לא מומלץ להניח מזון רב מדי במקרר‪.‬‬
‫ יש להקפיד שיהיה מקום המאפשר תנועת אוויר קר באופן‬
‫חופשי‪.‬‬
‫• בעת אחסון מזון‪ ,‬השתמש במכל עם מכסה‪.‬‬
‫ כך תמנע התנדפות של לחות והאוכל ישמור על טעמיו‬
‫והחומרים המזינים שבו‪.‬‬
‫• אל תנמיך את טמפרטורת המקרר יותר ממה שצריך‪.‬‬
‫ אל תניח מזון ליד חיישן הטמפרטורה‪.‬‬
‫• אפשר למזון חם להתקרר לפני שתאחסן אותו‪.‬‬
‫ הנחת מזון חם במקרר עלולה לגרום לקלקול מזונות‬
‫ אחרים ולהגדיל את חשבון החשמל‪.‬‬
‫• אל תחסום את פתחי האוורור באמצעות מזון‪.‬‬
‫ זרימה חלקה של אוויר קר שומרת על טמפרטורה מאוזנת‬
‫ במקרר‪.‬‬
‫• אל תחסום את פתחי האוורור באמצעות מזון‪.‬‬
‫ זרימה חלקה של אוויר קר שומרת על טמפרטורה מאוזנת‬
‫ במקרר‪.‬‬
‫• אל תפתח את הדלת לעתים קרובות‪.‬‬
‫ פתיחת הדלת מכניסה אוויר חם למקרר וגורמת לעליית‬
‫ הטמפרטורה‪.‬‬
‫• לעולם אל תאחסן פריטים רבים מדי במדף הדלת‪ ,‬כיוון‬
‫שהדלת עלולה שלא להיסגר כראוי‪.‬‬
‫• אל תפתח את הדלת לעתים קרובות‪.‬‬
‫ פתיחת הדלת מכניסה אוויר חם למקרר וגורמת לעליית‬
‫ הטמפרטורה‪.‬‬
‫• אין לאחסן מוצרי תרופות‪ ,‬חומרים מדעיים או מוצרים‬
‫ אחרים הרגישים לטמפרטורה במקרר‪ .‬אין לאחסן מוצרים‬
‫ המצריכים בקרת טמפרטורה קפדנית במקרר‪.‬‬
‫• שמירת המקום של חלקים פנימיים במקרר כגון סלסלות‪,‬‬
‫ מגירות ומדפים המסופקים על ידי היצרן היא השימוש‬
‫ היעיל ביותר שמביא לחסכון בחשמל‪.‬‬
‫• אל תאחסן מוצרים רפואיים‪ ,‬חומרים מדעיים או מוצרים‬
‫אחרים הרגישים לטמפרטורה במקפיא‪.‬‬
‫ אין לאחסן במקפיא מוצרים המצריכים בקרת טמפרטורה‬
‫קפדנית‪.‬‬
‫• אם ברצונך באוכל חדש וקריר במהירות‪ ,‬הנח אותו‬
‫ במגירה האמצעית של תא המקרר‪ ,‬ולחץ על הלחצן‬
‫ ‪( Express Cooling‬קירור מהיר)‪.‬‬
‫הערה‬
‫אם המקרר נמצא מקום חם ולח‪ ,‬אם הדלת נפתחת‬
‫בתדירות גבוהה או אם יש בו הרבה ירקות‪ ,‬עשויה להצטבר‬
‫בו לחות שאין לה כל השפעה על ביצועי המקרר‪.‬‬
‫נקה את טיפות הלחות באמצעות מטלית ללא סיבים‪.‬‬
‫‪١٧‬‬
‫טיפול ותחזוקה‬
‫מידע כללי‬
‫ניקוי‬
‫הפסקת חשמל‬
‫לפני הניקוי‬
‫•הפסקת חשמל הנמשכת ‪ 1-2‬שעות אינה מזיקה למזון‬
‫המאוחסן‪.‬‬
‫נסה להימנע מפתיחה וסגירה של הדלת לעיתים קרובות‬
‫מדי‪.‬‬
‫ודא שניתקת את המכשיר מהחשמל‪.‬‬
‫החלק החיצוני‬
‫נקה את החלק החיצוני של המקרר במטלית רכה ומים‬
‫חמים או נוזל ניקוי‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בחומר ניקוי‪ ,‬ודא שתנגב אותו באמצעות‬
‫מטלית רטובה‪.‬‬
‫בעת מעבר דירה‬
‫•הוצא את כל המזונות מהמקרר וחבר חלקים נעים‬
‫באמצעות סרט הדבקה‪.‬‬
‫•סובב את בורגי היישור עד לעצירתם לפני הזזת המקפיא‪.‬‬
‫אחרת הברגים עלולים לסרוט את הרצפה או שהמקפיא‬
‫לא יזוז‪.‬‬
‫החלק הפנימי‬
‫כמו החלק החיצוני‪.‬‬
‫הפיכת הדלתות‬
‫לאחר הניקוי‬
‫•המקרר מעוצב עם דלתות הנפתחות לשני הכיוונים‪ ,‬כדי‬
‫שאפשר יהיה לפתוח אותן מימין או משמאל בהתאם‬
‫לעיצוב המטבח‪.‬‬
‫בדוק שחוט החשמל לא נפגע‪ ,‬שהתקע לא התחמם יתר על‬
‫המידה ושהתקע מחובר היטב לשקע‪.‬‬
‫הרכבת מקררים בזוגות‬
‫אזהרה‬
‫•ניתן להרכיב את המקרר עם מקפיא כזוג‪.‬‬
‫•ניתן להרכיבו אותו באמצעות חלקי ההרכבה המסופקים‬
‫כך‪.‬‬
‫ודא שניגבת את המכשיר במטלית לאחר הניקוי במים‪.‬‬
‫אל תשתמש בחומרים חריפים‪ ,‬נפט‪ ,‬בנזן‪ ,‬מדלל‪ ,‬חומצה‬
‫הידרוכלורידית‪ ,‬מים רותחים‪ ,‬מברשת ברזל וכדומה לניקוי‬
‫המקרר כיוון שהם עלולים לגרום לנזק לחלקי המקרר‪/‬‬
‫מקפיא‪.‬‬
‫מגש טיפות‬
‫נגב את המים מסביב לחלק הדלת ומגש הטיפות במטלית‬
‫נקייה‪.‬‬
‫זהירות‬
‫‪ Dispenser‬חוץ‬
‫עם זאת‪ ,‬אם ברצונך להפוך את כיוון הדלתות או להרכיב‬
‫את המקררים בזוגות‪ ,‬עליך לפנות לסוכן שירות‪.‬‬
‫שינוי כיוון הדלתות ותנאי ההרכבה אינם כלולים באחריות‪.‬‬
‫נגב לחות מחוץ לדיספנסר באמצעות מטלית או בגד כלשהו‪.‬‬
‫‪١٨‬‬
‫‪18‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫לפני הפנייה למרכז השירות‪ ,‬בדוק רשימה זו‪.‬‬
‫היא עשויה לחסוך לך זמן והוצאות‪.‬‬
‫רשימה זו כוללת מקרים נפוצים שאינם תוצאה של פגם בייצור או בחומרים שבמכשיר זה‪.‬‬
‫בעיה‬
‫סיבות אפשריות‬
‫המקפיא‪/‬מקרר לא פועל‬
‫•‬
‫‬
‫•‬
‫‬
‫•‬
‫‬
‫ייתכן שהתקע התנתק מהשקע‪.‬‬
‫חבר אותו היטב‪.‬‬
‫המתג הראשי התנתק או שמפסק המעגל הופעל‪.‬‬
‫בדוק ו‪/‬או החלף נתיכים ואפס את מפסק המעגל‪.‬‬
‫הפסקת חשמל‪.‬‬
‫בדוק את התאורה בבית‪.‬‬
‫הטמפרטורה בתא המקרר או‬
‫המקפיא חמה מדי‬
‫•‬
‫בקרת הטמפרטורה לא הוגדרה כראוי‪.‬‬
‫עיין בסעיף ’בקרת טמפרטורה‘‪.‬‬
‫ייתכן שהמכשיר הוצב קרוב מדי למקור חום‪.‬‬
‫מזג אוויר חם או פתיחת הדלת לעיתים קרובות‪.‬‬
‫הדלת נשארה פתוחה זמן רב‪.‬‬
‫אריזת מזון חוסמת את סגירת הדלת או פתח אוורור בתא המקפיא‪.‬‬
‫‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫רעידות‪ ,‬טלטולים או רעש חריג‬
‫• הרצפה שעליה הונח המקרר‪/‬מקפיא אינה ישרה או שהמקרר‪/‬מקפיא לא יציב‪.‬‬
‫ יישר אותו על ידי סיבוב בורגי היישור‪.‬‬
‫• חפצים מיותרים מונחים בחלק האחורי של המקרר‪/‬מקפיא‪.‬‬
‫פתיתי קרח או גבישי קרח על‬
‫מזון קפוא‬
‫• ייתכן שהדלת הושארה פתוחה או שאריזת מזון חוסמת את סגירת הדלת‪.‬‬
‫• פתיחת הדלת בתדירות גבוהה או לפרקי זמן ארוכים מדי‪.‬‬
‫• קרח בתוך אריזות המזון הוא נורמלי‪.‬‬
‫לחות נוצרת על משטח המארז‬
‫• לתופעה זו יש סבירות להתרחש בשטח רטוב‪.‬‬
‫ נגב אותו במטלית יבשה‪.‬‬
‫לחות מצטברת בתוך המכשיר‬
‫• פתיחת דלת בתדירות גבוהה או לפרקי זמן ארוכים מדי‪.‬‬
‫• במזג אוויר לח‪ ,‬האוויר נושא לחות לתוך המקרר כשהדלתות פתוחות‪.‬‬
‫ריח במקרר‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‬
‫יש לכסות או לעטוף היטב מזונות עם ריחות חזקים‪.‬‬
‫בדוק אם יש מזון מקולקל‪.‬‬
‫החלק הפנימי מצריך ניקוי‪.‬‬
‫עיין בסעיף ’ניקוי‘‪.‬‬
‫‪١٩‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫הדלת לא נסגרת כראוי‬
‫•‬
‫‬
‫•‬
‫‬
‫•‬
‫‬
‫הנורה הפנימית לא דולקת‬
‫• אין חשמל בשקע‪.‬‬
‫• אם ברצונך להחליף את הנורה‪ ,‬פנה לסוכן השירות‪.‬‬
‫אריזת מזון חוסמת את סגירת הדלת‪.‬‬
‫הזז את האריזה החוסמת את סגירת הדלת‪.‬‬
‫המקרר‪/‬מקפיא לא ישר‪.‬‬
‫כוון את בורגי היישור‪.‬‬
‫הרצפה שעליה עומד המקרר‪/‬מקפיא אינה ישרה או שהמקרר‪/‬מקפיא לא יציב‪.‬‬
‫הרם מעט את החלק הקדמי באמצעות בורגי היישור‪.‬‬
‫הערה‬
‫מידע נוסף על שירות למקרר והשימוש בו תוכל למצוא באתר הרשמי של ‪ LG‬בקטע ‪Asked‬‬
‫‪ ( Questions Frequently‬שאלות נפוצות ) (‪.)www.lg.com‬‬
‫‪20‬‬